Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE POST ASISETNT AL DEPARTAMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

1. Denumirea compartimentu ui! DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABIL ". Denumirea po#tu ui! ASISTENT FINANCIAR CONTABIL $. Nume e #i prenume e #a ariatu ui: ARSENE ALEXANDRU %. Se #u&or'onea(a! Directorului General;Directorului e!arta"entului Financiar Conta#il ; Con ucerii unitatii ). Nume e #e*u ui ierar+ic! BICA GABRIELA$NICOLETA ,. Su&or'onea(a! In%!ectorii e !er%onal& conta#il& in%!ector !rotectia "uncii %i !rotectie ci'ila& "ai%tru in%tructor atelier %coala -. Drept 'e #emnatura! Intern: NU E(tern: NU .. Re atii *unctiona e! Cu toti an)a*atii %ocietatii& +o%ti an)a*ati& %e+i e #irouri %i %ectii& irectori& etc, Re i%tri#uirea te"!orara !e alte !o%turi e "unca e%te !o%i#ila nu"ai in ca-uri e +orta "a*ora %i !e #a-a unei in%truiri !reala#ile& cu acor ul %cri% al con ucerii, /.CTI0ITATI PRINCIPALE! ., A%i)ura e'i enta conta#ila a %tocurilor& relatiilor cu tertii& a tre-oreriei %i e'i enta 'eniturilor %i c/eltuielilor 0, intoc"e%te %i 'eri+ica %ituatiile %i ra!oartele +inanciar$conta#ile ATRIBUTII PRINCIPALE 1%i %arcini a+erente2! ., A%i)ura e'i enta conta#ila a %tocurilor& a relatiilor cu tertii& a tre-oreriei %i e'i enta 'eniturilor %i c/eltuielilor

Conta#ili-ea-a +acturile e"i%e !entru clientii interni Inre)i%trea-a inca%arile %i !latile in lei con+or" e(tra%ului e cont O!erea-a inca%arile %i !latile in nu"erar con+or" re)i%trului e ca%a O!erea-a a'an%urile in tre-orerie con+or" econturilor Inre)i%trea-a +acturi e !re%tatii +urni-ori interni Inre)i%trea-a intrari e "ar+a in #a-a ocu"entelor !ri"ite e la "a)a-ie 1+acturi interne& +acturi e(terne& D3I %i NIR2

".Intocme#te #ituatii #i rapoarte *inanciar1conta&i e #i 2eri*ica core area ace#tora


Intoc"e%te %a!ta"anal li%ta +acturilor e"i%e %i neinca%ate %i li%ta a'an%urilor i%!oni#ile in lei Intoc"e%te #alante e 'eri+icare !entru clienti Intoc"e%te li%te e a'an%uri in tre-orerie

RESPONSABILITATILE POSTULUI! Le3at 'e acti2itati e #peci*ice4 ra#pun'e 'e!


o!erarea -ilnica a +acturilor e"i%e& a inca%arilor !e +acturi %i in a'an% o!erarea -ilnica a +acturilor e la +urni-ori !t, !re%tatii i'er%e& !recu" %i a !latilor catre ace%tia 'eri+icarea -ilnica a %ol urilor in #anca& ca%a %i a'an%uri in tre-orerie in lei inca rarea corecta a ocu"entelor conta#ili-ate !e 'enituri %i c/eltuieli

Le3at 'e 'i#cip ina muncii4 ra#pun'e 'e!


I"#unatatirea !er"anenta a !re)atirii %ale !ro+e%ionale %i e %!ecialitate Pa%trarea con+i entialitatii in+or"atiilor %i a ocu"entelor le)ate e +ir"a Utili-area re%ur%elor e(i%tente e(clu%i' in intere%ul +ir"ei Re%!ectarea !re'e erilor nor"ati'elor interne %i a !roce urilor e lucru !ri'itoare la !o%tul %au A o!ta !er"anent un co"!orta"ent in "a%ura %a !ro"o'e-e i"a)inea %i intere%ele +ir"ei

AUTORITATEA POSTULUI!

Are acce% la ate +inanciare ale +ir"ei Solicita %i utili-ea-a ec/i!a"entele4con%u"a#ilele !u%e la i%!o-itie e +ir"a

1". Sanctiuni pentru nere#pectarea *i#ei po#tu ui #au a ane5e or ace#tora! Daca e%te ca-ul 1$. Semnaturi! 1%. Data #emnarii!