Sunteți pe pagina 1din 10

Evaluarea Riscurilor SSM Grupuri Sensibile la Riscuri Specifice Adrian BUJOR E1.R2.

2010
Matricea de estimare P - Clasa de pericol consecinte Clasa pericol Pericol functie de frazele de risc toxicitate chimica "# * R+,) R+-) R+") R%+) R+,$+-) R+,$+") R+,$+-$+") R+-$+") R%.$+,) R%.$+-) R%.$+") R%.$+,$+-) R%.$+,$+") R%.$+-$+") R%.$+,$+-$+" R%/) R%. " * R+%) R+4) R+/) R+.) R%2) R+%$+4) R+%$+/) R+%$+4$+/) R+4$+/) R%.$+%) R%.$+4) R%.$+/) R%.$+%$+4) R%.$+%$+/) R%.$+4$+/) R%.$+%$+4$+/) R4"$+%) R4"$+4) R4"$+/) R4"$+%$+4) R4"$+%$+/) R4"$+4$+/) R4"$+%$+4$+/ C * R41) R42) R4/) R4,) R4") R4.) R,1) R,2) R%4 " * R,+8 R,%) R,4) R,/) R,-) R,") R,"$+1) R,"$+2) R,"$+1$+2) R,"$+1$++) R,"$+2$++) R,"$+1$+2$++ C * R41) 'n * R+1) R+2) R++) R+1$+2) R+1$++) R+1$+2$++) R+2$++ 'i * R4+) R4%) R4+$4%) R,-) R4"$+1) R4"$+2) R4"$++) R4"$+1$+2) R4"$+1$++) R4"$+2$++) R4"$+1$+2$++ R%% 'n ( R,, 'i * R%,) R%-) R%") R%,$%-) R %,$%") R%,$%-$%") R%-$%" 5ara fraze de risc pe eticheta dar cu V ! in 5:> V !" m#$m% 0 1)2 Pericol functie de #rupele risc & 'iolo#ic a#en3i 'iolo#ici $rupa % Pericol functie de frazele de risc de incendiu & explozi(e ! R2) R+) R%) R4) R/) R,) R-) R") R.) R2+) R2,) R2-) R2") R2.) R44 56 Pro'a'ilitatea contactului continuu cu apa R24) R2/) R24$2/) R2/$+. O Materiale or#anice 7car'une) cereale) 889 pur(erulente in suspensie in aer 56 R%4) R%/) R2/$+. 5 Pro'a'ilitatea contactului ocazional cu apa R24) R2/) R24$2/) R2/$+. R22) R%1) R21 Pericol functie de pro(enienta) starea fizica pul'eri & emn si deri(ati) plum' metalic) az'est si materiale ce contin az'est) fumuri & :urnatorie si lucru cu plumn' (apori & ;udroane) smoala) 'itumuri) 'enzine 7car'uranti) continut de 'enzen9) mercur

5-

a!or

1)2 2

a#en3i 'iolo#ici $rupa &

%-

are

pul'eri & Alia<e inox) fi're ceramice) fi're (e#etale) Vopsele pe 'aza de plum') nisip Pudre fine) prafuri suspensie in timpul manipularii 7zahar) faina) ipsos) ciment) =9 fumuri & >udura in inox & aerosoli & Procese industriale cu uleiuri) Uleiuri pentru taiere pul'eri & 5ier) cereale si deri(ati) 5i're de sticla) materiale de constructii 7piatra) caramida) 'eton) 8889) talc) ciment) materiale compozite 7rasini cu fi'ra de sticla) fi'ra de car'on9) ;rafit Materialul su' forma unei pudre continue) #ranule care se depun in timpul manipularii 5umuri & Ardere lemn tratat) sudura otel) turnatorie metale) sudura) termoformare materiale plastice) (ulcanizare) materiale de ori#ine (e#etala sau animala) aparate de incalzire) motoare cu ardere interna aerosoli & ?ecapare cu <et de apa) uleiuri de decofrare Pul'eri & Aluminiu) Materiale su' forma de #ranule) solzi) putin fria'ili) putina pul'ere emisa in timpul manipularii

2 21

a#en3i 'iolo#ici $rupa 2

&-

ediu

21 &211

a#en3i 'iolo#ici $rupa 1

ic

5ara fraze de risc pe etichet@ 1 - ne$li!abil

A 211

Bu fac parte din #rupele de a#enti 'iolo#ici

Pro'a'ilitatea contactului accidental cu apa R24) R2/) R24$2/) R2/$+. Materiale solide com'usti'ile di(izate 7aschii) carpe) pelete d elemn) =9 Materiale lichide com'usti'ile 7uleiuri (e#etale) lu'rifianti) =9 5ara fraze de risc pe etichet@ Materiale solide compacte 7'ucati de lemn) 'locuri de rasina) 'richete) 'aloti de hartie) 8889

Bu se emana fumuri) prafuri) aerosoli

Matricea de estimare G - Clasa de $rad de e)punere* +, - Clasa de durata-frecventa e)punerii si C - Clasa de posibilitati de li itare consecinte control risc Clasa 5%&2 a!or are ediu ic :ot corpul Contact cu mucoasele Amandoua palmele si ante'ratele Un 'rat complet Amandoua palmele O palma si ante'ratul O palma O parte restransa a corpului Posi'il contact superficial ; & Clasa #rad expunere Volatilitate) pur(erulenta) aerosoli ridicate Pudra fina) pul'eri ce raman in suspensie) (olatilitate) pur(erulenta) aerosoli medii Pudre) pul'eri ce se depun imediat) (olatilitate) pur(erulenta) aerosoli minime Pastile) #ranule) fara (olatilitate) nepur(erulente) fara aerosoli Beinflama'ile ?ispersare) (opsire cu pistolul) umplere manuala a sacilor Reactor deschis) conducte deschise) (opsire cu pensula) (as de reactie) conditionare Reactor inchis) dar deschis periodic pentru operatii de incarcare) prele(ari de esantioane Reactor inchis Bu exista expunere Cncapere ne(entilata mecanic Cncapere cu (entilatie mecanica #enerala) muncitorul la distanta de sursa Eote) fante de aspiratie la sursa) mese aspirante) aspiratie inte#rata utila<ului Ca'ine (entilate cu curenti laminari de aer) incapsulare Bu exista expunere ?5 Clasa durata&frec(enta expunere Cntre %%D si 211D din timp Cntre 2+D si %%D din timp Cntre /D si 2+D din timp Cntre 2D si /D din timp 0 2D din timp !xpunere permanenta !xpunere frec(enta !xpunere intermitenta !xpunere ocazionala din disfunctii sau erori 5oarte rar) aproape imposi'il A 2/ zile$luna , 2/ zile$luna 2 , zile$luna 0 2 zi$luna Bu se lucreaza C Clasa de posi'ilitati de control) limitare Cncerte sanse de limitare a efectelor) de control al riscului Rare sanse de limitare a efectelor) de control al riscului Moderate sanse de limitare a efectelor) de control al riscului Ridicate sanse de limitare a efectelor) de control al riscului >i#ur efectele sunt limitate la minim) riscul este controla'il

1 - ne$li!abil

Clasa de expunere ! rezulta din matricea de estimare a clasei de expunere) dupa insumarea Claselor G # +, # C Matricea de estimare clasa de expunere E-aloare Clasa de G # +, # C. expunere 2+ 2/ % & Ma<ora . 22 & & Mare ," 2 & Medie %&/ 1 & Mic@ Matricea de estimare a RC>CU UC 1 acceptabil 1 1 1 1 1 ne$li!abil 2 i portant & are % a!or Clase de R/SC % % & 2 5 a!or

2 & % 2 & & 2 2 & 1 2 2 2 & % ic ediu are P - Clasa pericol & consecinte

Evaluarea riscurilor de securitate 0i s1n1tate 2n unca pentru GR3P3R/4E SE5S/6/4E 47 R/SC3R/ SPEC/,/CE ERSSM GSRS E1.R1.2010
Cn conformitate cu pre(ederile* !;CC nr8 %2. $ +11, a securit@3ii Fi s@n@t@3ii Gn munca E; nr8 284+/ $ +11, pentru apro'area Bormelor metodolo#ice de aplicare a pre(ederilor e#ii securit@3ii Fi s@n@t@3ii Gn munca nr8 %2.$+11,

!;// nr. 25 8 200% pentru aprobarea 9rdonan:ei de ur$en:1 a Guvernului nr. ;<8200& privind protec:ia la locurile de unc1 OR?CBU UC nr8 -/% $ +11, pri(ind protec3ia tinerilor Gn munca

aternit1:ii

?ate pri(ind unitatea 7denumire) adresa) CA!B) CUC) Cod 5iscal) autorizatii9 An#a<ator 7functia9 Mediul de munca ocurile de munca 7amena<are) conceptie) dotari9 Mediu fizic) ener#ii 7radiatii) iluminare) z#omot) (i'ratii) 9 >u'stante preparate chimice) tipul) natura) (alori emisii 7prafuri) fumuri) pul'eri) ceata) aerosoli=9 A#enti 'iolo#ioci 5actori psihosocial ;estiunea deseurilor >arcina de munca Politica) O'iecti(e) pro#rame de masuri si actiuni specifice Or#ani#rama 5unctii) transmiterea sarcinilor) responsa'ilitati) autoritate) cultura or#anizationala) comunicare :ermene executie) cadenta) ritm) orar) pauze) ur#ente 5luxul tehnolo#ic &intrare) procesare) produse principale) secundare) deseuri &circulatie orizontala) (erticala Acti(itatile desfasurate principale) secundare) faze de lucru in(entariere 7>er(icii) productie) ?epozitare) Relatii de cola'orare) coacti(itate) (ecinatati) Hntretinere) reparatii) CurItenie) Administrati(e) Acti(itati auxiliare9 Masuri de pre(enire si protectie existente &pro#ram de actiuni &pre#atire pentru situatii de ur#enta si capacitate de raspuns Or#anizarea acti(itatii de securitate si sanatate in munca Persoane desemnate 5ormare) competente Re#istre e(identa Re#ulament interior Comitet de securitate si sanatate in munca Plan de pre(enire si protectie Plan) proceduri de inter(entii) ur#ente >emnalizarea de securitate >upra(e#here) control) audit Coordonare Monitorizare >er(icii medicale Medic de medicina muncii) de intreprindere >er(iciu medical de prim a<utor Or#anizarea primului a<utor 7Bumarul de sal(atori) Cai de e(acuare) !chipele de prima inter(entie) >emnalizare de securitate) Or#anizarea de exercitii de e(acuare9 Pre(enirea si stin#erea incendiilor 7Personal format) ?otarea P>C9 ucratori) an#a<ati) ser(icii externe) coacti(itate !fecti( 7'ar'ati) femei) tineri) #ra(ide) lucratori cu diza'ilitati9 7calificare) &experienta) &competente) &formare) &parcurs profesional9 ?ate primite de la ser(iciu medical* aptitudini) contraindicatii) recomandari !chipamente de munca

!chipamente de munca) masini) unelte 7&tip) caracteristici) #rad tehnolo#ic) #rad de uzura) dotare de securitate) noxe) (erificari) autorizatii9 Materii prime) materiale) deseuri 7certificarea calitatii) etichetare) fise tehnice de securitate9 Clasa ;rad expunere Clasa ?urata) frec(enta expunerii Clsasa de limitare) control Clasa pericol $ consecinte !stinmare risc

Batura factorilor de risc

GR3P3R/ SE5S/6/4E 47 R/SC3R/ SPEC/,/CE

Modalitatea de expunere $ Consecinte posi'ile

Masuri de pre(enire si control existente

Pre(ederi le#ale Cerinte minime de securitate si sanatate Recomandari de masuri pre(enire si protectie

d n ,EME/4E GR7-/+E* 4E=3>E4E ,EME/4E C7RE a u 747P"E7>7 - GE5ER74 ucratoarele #ra(ide) lehuze sau care alapteaza) desf@Foar@ Gn mod curent munc@ cu caracter insalu'ru sau #reu de suportatJ

a locul de munca exista a#en3i fizici) cauzali pentru leziuni ale foetusului Fi$sau dezlipirea de placent@) Gn special* Focuri) (i'ra3ii sau miFc@ri 'ruFteL manipularea manual@ de mase #rele) implicKnd riscuri Gn special la ni(elul coloanei (erte'rale dorsolom'areL z#omotL radia3ii ionizanteL radia3ii neionizanteL am'ian3e termice extreme) reci sau caldeL miFc@ri Fi pozi3ii de munc@) deplas@ri 7fie Gn interiorul) fie Gn exteriorul unit@3ii9) o'oseal@ mental@) fizic@) alte eforturi fizice le#ate de acti(itatea salariatelor a locul de munca exista a#en3i 'iolo#ici din #rupele de risc +) % Fi 4 J a locul de munca exista a#en3i chimici* a#en3ii canceri#eni Fi$sau muta#eniL a#en3ii chimici din lista de (alori limit@ de expunere profesional@ mercur Fi deri(a3ii acestuiaL medicamentele antimitotice 7care opresc multiplicarea celulara9L

e(itarea expunerii s@ nu fie constrKnse s@ efectueze o munc@ d@un@toare s@n@t@3ii sau st@rii lor de #ra(iditate ori copilului nou&n@scut lucrul) or#anizarea acestuia Fi echipamentele folosite (or tre'ui concepute astfel GncKt s@ se potri(easc@ persoanelor) Fi nu in(ers transferare la un alt loc de munc@) cu men3inerea salariului de 'az@ 'rut lunar an#a<atorul este o'li#at s@ e(alueze anual riscurile prin metode specifice) precum Fi la orice modificare a condi3iilor de munc@

an#a<atorul este o'li#at s@ e(alueze anual riscurile prin metode specifice) precum Fi la orice modificare a condi3iilor de munc@ an#a<atorul este o'li#at s@ e(alueze anual riscurile prin metode specifice) precum Fi la orice modificare a condi3iilor de munc@

monoxidul de car'onL a#en3ii chimici periculoFi cu cale de a'sor'3ie cutanat@8 a locul de munca exista procedee industriale ce pot duce la apari3ia canceruluiJ a locul de munca se desfasoara acti(it@3i su'terane miniere8 ,e eile $ravide ucratoarea a anuntat in scris an#a<atorul prin document medical pri(itor la starea saJ

an#a<atorul este o'li#at s@ e(alueze anual riscurile prin metode specifice) precum Fi la orice modificare a condi3iilor de munc@ an#a<atorul este o'li#at s@ e(alueze anual riscurile prin metode specifice) precum Fi la orice modificare a condi3iilor de munc@ re#ulamentul intern tre'uie s@ con3in@ m@suri pri(ind i#iena) protec3ia s@n@t@3ii Fi securitatea in 21 zile lucratoare de la anuntarea #ra(iditatii an#a<atorul GnFtiin3eaza medicul de medicina muncii) precum Fi C:M pentru (erificarea conditiilor de munca lucratoarele nu pot fi o'li#ate s@ desf@Foare munc@ de noapte an#a<atorul este o'li#at s@ o s@ pre(in@ expunerea lucratoerelor la riscuri ce le pot afecta s@n@tatea Fi securitateaL o lucratoarele s@ nu fie constrKnse s@ efectueze o munc@ d@un@toare s@n@t@3ii sau st@rii lor de #ra(iditate ori copilului nou&n@scut o Gi modifice Gn mod corespunz@tor condi3iile Fi$sau o orarul de munc@ ori) dac@ nu este posi'il) o s@ o repartizeze la alt loc de munc@ f@r@ riscuri pentru s@n@tatea sau securitate lucratoerei lucratoarele nu pot fi o'li#ate de c@tre an#a<ator s@ realizeze acti(itatatile mentionate

Acti(itatea lucratoarei se desfasoara Gn atmosfer@ hiper'aric@J in prezenta a#en3ilor 'iolo#ici* toxoplasmaL (irusul ru'eoleiJ in prezenta plum'ului Fi deri(a3ilor acestuiaJ la locuri de munca su'terane miniereJ ,e eile $ravide si care au nascut recent 7pana in , luni9 ucratoarele GFi desf@Foar@ acti(itatea numai Gn pozi3ia ortostatic@ sau aFezat

,e eile care al1ptea?1

modificarea locului de munc@ pauze la inter(ale re#ulate de timp amena<@ri pentru repaus Gn pozi3ie FezKnd@ sau amena<@ri pentru miFcare medicul de medicina muncii sta'ileFte inter(alele de timp pentru o schim'area pozi3iei de lucru) o perioadele de acti(itate) o durata perioadelor pentru repaus Gn pozi3ie FezKnd@ sau) respecti() o pentru miFcare schim'area locul de munc@ a lucratoarei reducerea cu o p@trime a duratei normale de munc@

la locurile de munca exista femei care alapteazaJ

re#ulamentul intern al unit@3ii tre'uie s@ con3in@ m@suri pri(ind i#iena) protec3ia s@n@t@3ii Fi securitatea femeilor care alapteaza dup@ naFtere) lucratoarele au o'li#a3ia de a efectua minimum 4+ de zile de concediu postnatal lucratoarele care alapteaza nu pot fi o'li#ate s@ desf@Foare munc@ de noapte acestea tre'uie sa primeasca Gn cursul pro#ramului de lucru) dou@ pauze pentru al@ptare de cKte o or@ fiecare) pKn@ la Gmplinirea (Krstei de un an a copilului Amena<area de incaperi speciale pt alaptat lucratoarele nu pot fi o'li#ate de c@tre an#a<ator s@ realizeze astfel de acti(itati

an#a<atorul asi#ur@ Gn cadrul unit@3ii Gnc@peri speciale pentru al@ptatJ a locul de munca se desfasoara acti(itati cu expunere la plum' Fi deri(a3ii s@i su'terane miniere "/5ER//* P757 47 1@ 75/ a locul de munca exista riscuri specifice pentru securitatea) s@n@tatea Fi dez(oltarea tinerilor care rezulta din lipsa lor de experienta a acestora care rezulta din constientizarea insuficienta a riscurilor existente sau poten3iale le#ate de faptul ca 3inerii sunt Gnc@ Gn dez(oltare8 cu un ni(el de risc ridicat referitoare la sanatatea mentala

>e desfasoara acti(it@3i care sunt suscepti'ile sa antreneze riscuri specifice pentru tineri prin expunere la a#en3ii fizici) 'iolo#ici Fi chimici* radiatii ionizanteL munca Gn atmosfera hiper'arica) a#en3i 'iolo#ici din #rupele % Fi 4 su'stante Fi preparate care sunt clasificate Gn toxice) foarte toxice) corozi(e sau explozi(eL

:inerii su' 2" ani) dar peste (Krsta minim@ de a'sol(ire a Fcolii pot efectua acti(it@3ile doar atunci cKnd* o acti(itatea este extrem de important@ pentru formarea lor profesional@L o acti(itatea se realizeaz@ su' supra(e#herea unei persoane competenteL o riscurile sunt reduse la ni(elul minim posi'il8 nu se permite tinerilor efectuarea de acti(it@3i cu ni(el ridicat de risc) chiar dac@ au fost luate toate m@surile pentru 3inerea su' control a riscurilor8 im'unatatirea condi3iilor de munca Fi tre'uie sa (izeze) Gn principal* o ale#erea echipamentelor de munca) o or#anizarea locului de munca Fi a postului de lucruL o natura) ni(elul Fi durata expunerii la a#en3i fizici) 'iolo#ici Fi chimiciL o or#anizarea) utilizarea echipamentelor de munca) a#en3ilor)Fi manipularea acestoraL o procedeele de muncaL o formarea Fi informarea8 o supra(e#herea s@n@t@3ii tinerilor) la inter(ale re#ulate) Gn mod #ratuit Fi adec(at) M@surile de pre(enire 'azate pe e(aluarea riscurilor tre'uie s@ includ@* sarcinile de munc@ pe care tinerii nu tre'uie s@ le realizeze) identificarea clar@ a interdic3iilor de utilizare a unui anumit echipament tehnic Fi a unor procedee de munc@) identificarea clar@ a zonelor interzise Fi a acti(it@3ilor

su'stante Fi preparate care se clasifica Gn noci(e Fi comporta urm@toarele riscuri* & pot determina efecte ire(ersi'ile foarte #ra(eL & pot determina efecte ire(ersi'ileL & pot antrena o sensi'ilizare prin inhalareL & pot antrena o sensi'ilizare prin contact cu pieleaL & pot cauza cancerL & pot cauza modific@ri #enetice ereditareL & pot a(ea efecte #ra(e pentru s@n@tate Gn caz de expunere prelun#it@L & pot reduce fertilitateaL & pot determina apari3ia) pe durata #ra(iditatii) a unor efecte noci(e pentru copilL su'stante Fi preparate care se clasifica Gn iritante Fi comporta urm@toarele riscuri* & sunt inflama'ileL & pot antrena o sensi'ilizare prin inhalareL & pot antrena o sensi'ilizare prin contact cu pieleaL su'stante Fi preparate a#en3i canceri#eni sau muta#eniL plum' Fi compusii s@iL az'est8 !xista procedee sau acti(it@3i care sunt suscepti'ile sa antreneze riscuri specifice pentru tineri datorita procedeelor de lucru cu risc le#at de expunerea la a#en3i canceri#eni sau muta#eni la locul de munca o fa'ricarea auraminei o expunere la hidrocar'uri policiclice aromate prezente Gn funin#ine) #udron de c@r'une sau smoala de huila o expunerea la pul'eri) fumuri sau aerosoli rezulta3i la pra<irea Fi electrorafinarea matelor de nichel o procedeul de fa'ricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic o expunerea la pul'eri de lemn de esenta tare o radiatia solara Gn excesL o radiatii ionizante8 de fa'rica3ie Fi de manipulare a dispoziti(elor) artificiilor sau di(erselor o'iecte care con3in explozi(i din mena<eriile de animale feroce Fi (eninoase de t@iere industriala a animalelor care presupun manipularea aparatelor de producere) de inma#azinare sau de folosire a #azelor comprimate) lichefiate sau dizol(ate care presupun folosirea cu(elor) 'azinelor) rezer(oarelor) recipientelor sau canistrelor care con3in a#en3ii chimici care comporta risc de pra'usire) cadere de la Gn@l3ime

care pot fi efectuate numai su' supra(e#here o cerin3ele Fi m@surile de supra(e#here o modul de supra(e#here a tinerilor) o ni(elul de supra(e#here pentru diferitele sarcini de munc@) o identificarea sarcinilor de munc@ la care este necesar@ o supra(e#here permanent@ desemnarea unei persoane care s@ ai'@ responsa'ilitatea #eneral@ pentru lucr@torii tineriL competen3ele Fi rolul Gndrum@torilorL instruirea Gndrum@torilor cu pri(ire la rolul lor Fi aspectele de securitate Fi s@n@tate Gn timpul supra(e#herii tinerilorL num@rul de Gndrum@tori competen3i Fi instrui3i Gn mod corespunz@tor) numele celor responsa'ili pentru lucr@torii tineri) inclusi( pentru ucenici Fi ele(iL modul Gn care Gndrum@torii semnaleaz@ Fi notific@ orice pro'lem@ de securitate a lucr@torilor tineri8 cerin3ele de informare) instruire Fi formare) precum Fi m@surile corespunz@toareL o instruire Gnainte de Gnceperea lucrului) o pericolelor specifice le#ate de acti(itatea concret@L pericolele frec(ente la locul de munc@) cum tre'uie s@ se prote<eze sin#uriL ce tre'uie s@ fac@ Gn situa3ia Gn care consider@ c@ nu exist@ suficient@ protec3ieL cui tre'uie s@ se adreseze pentru a o'3ine GndrumareL cum tre'uie s@ ac3ioneze Gn caz de ur#en3@) dac@ sufer@ un accident sau au ne(oie de prim a<utorL responsa'ilit@3ile lor de cooperare cu an#a<atorul pre(enirea intimid@rii Fi h@r3uirii sexualeL m@surile care 3in cont de cerin3ele pentru tinerii cu diza'ilit@3i Fi ne(oile specifice ale acestoraL informarea p@rin3ilor Fi tutorilor cu pri(ire la riscurile profesionale Fi m@surile de 3inere su' control a acestoraL le#@tura cu a#en3iile de ocupare Fi centrele de formare profesional@L consultarea cu reprezentan3ii lucr@torilor Fi cu lucr@torii tineri GnFiFi cu pri(ire la m@surile adoptate8

care comporta riscuri electrice de inalta tensiune al c@ror ritm este condi3ionat de maFini Fi care sunt remunerate Gn func3ie de rezultat8 >e desfasoara acti(it@3i care* dep@Fesc capacitatile fizice sau psiholo#ice ale tinerilor implica o expunere noci(a la a#en3i o toxici) canceri#eni) o care determina alter@ri #enetice ereditare) o a(Knd efecte noci(e pentru fat pe durata #ra(iditatii sau a(Knd orice alt efect noci( cronic asupra fiin3ei umaneL implica o expunere noci(a la radiatiiL prezint@ riscuri de accidentare pe care se presupune ca 3inerii nu le pot identifica sau pre(eni) din cauza o a'sentei simtului lor de securitate sau a o lipsei lor de experienta ori de pre#@tireL le pun Gn pericol s@n@tatea din cauza o fri#ului ori caldurii extreme sau o din cauza z#omotului ori a (i'ratiilor implica munca suplimentara implica munca de noapte PERS975E C3 +/>76/4/"7"/ a locul de munca isi desfasoara acti(itatea sau ar putea a(ea acces persoane cu diza'ilitatiJ

se interzice munca tinerilor in cazul acestor tipuri de acti(itati

sarcina de munc@) este conceputa pentru astfel de personalJ sunt asi#urate ne(oile specifice le#ate de handicapJ echipamentele tehnice) posturile de lucru sunt adaptate ne(oilor indi(idualeL mediul de munc@) iluminatul) Gnc@lzirea) c@ile de acces) c@ile de e(acuare sunt adaptate la tipul de handicapL or#anizarea muncii) or#anizarea lucrului Fi pro#ramului de lucruL

or#anizarea locurilor de munc@ se face 3inKnd cont de lucr@torii cu disa'ilit@3i func3ie de tipul de handicap o intr@rile) o c@ile de comunica3ie) o casa sc@rilor) o duFurile) chiu(etele) sp@l@toriile o posturile de lucru folosite sau ocupate Gn mod direct de persoanele cu disa'ilit@3i o utilitatile o adaptarea spa3iilor Fi a echipamentului) a ritmului de lucru) o distri'uirea sarcinilor o mi<loace de instruire sau de inte#rare Gn munc@ punerea la dispozi3ie de echipamente tehnice corespunz@toare muncii respecti(e astfel GncKt s@ poat@ fi utilizat de lucr@tori f@r@ a le fi afectat@ securitatea Fi s@n@tatea) luind Gn considerare principiile er#onomice ocurile si echipamentele de munca adaptarea locurilor sau posturilor de munc@) o rampeL ascensoareL o Gntreruptoare de lumin@L o muchiile treptelor (opsite Gn culoare deschis@L o 'enzi de a(ertizare tactil@ Gn partea superioar@ a sc@rilorL o semnaliz@ri sonore sau de a(ertizareL

exista riscuri fizice) su'stan3ele periculoaseJ !xista riscuri psihosociale) stres sau h@r3uirea moral@J >unt asi#urate ne(oile de informare Fi instruire) prin mi<loace specificeL !ste asi#urata implicarea lucr@torilor Fi reprezentan3ilor acestora) inclusi( consultarea lor cu pri(ire la riscuri Fi la m@surile de pre(enireJ

dispoziti(e de deschidere automat@ la por3iL o dispoziti(e de deschidere accesi'ile persoanelor Gn c@rucior cu rotile Fi uFor de localizat de c@tre ne(@z@toriL o pardoseli netede Fi anti&derapanteL alocarea de zone de lucru) de exemplu la parter) Gntr&o camer@ de lucru cu acces uFor sau facilitarea lucrului la domiciliuL achizi3ionarea sau modificarea echipamentului) de exemplu tastatur@ Braille) telefoane cu dispoziti(e Mhands&free modificarea instruc3iunilor sau a manualelor de referin3@) de exemplu instruc3iuni (izuale sau cu ima#iniL asi#urarea unui lector sau interpret) de exemplu prin furnizarea unui telefon cu text 7minicom9 pentru persoanele cu deficien3e de auz sau prin an#a<area unui interpret pentru utilizarea lim'a<ului prin semne) cu prile<ul reuniunilor sau ocaziilor specialeL instalarea unui soft de identificare (ocal@ pe un calculator pentru persoane cu afec3iuni musculo& scheletale la ni(elul mem'relor superioare datorat@ muncii sau cu deficien3e (izualeL asi#urarea de dispoziti(e de focalizare a textului) de Gnsemn@ri pe disc) e&mail sau casete audio pentru persoanele cu deficien3e de (edereL asi#urarea iluminatului corespunz@tor pentru persoanele cu deficien3e de (edere Fi auditi(e 7cele care citesc miFcarea 'uzelor98 >emnalizare determinarea modului Gn care pot fi a<utate persoanele cu disa'ilit@3i s@ se deplaseze Gn interiorul cl@dirii Fi s@ a<un#@ acolo unde dorescL definirea ac3iunilor necesare pentru a a<uta persoanele cu deficien3e de (edere s@ se orienteze 7de exemplu) culori de contrast pentru mo'ilier) co(oare) pere3i Fi uFi sau marca<e pe pardoseal@L asi#urarea de afiFe imprimate cu caractere Gn#roFate astfel GncKt persoanele cu deficien3e de (edere s@ le distin#@ clarL asi#urarea de panouri Gn Braille) tactile Fi cu caractere Gn#roFate Gn dreptul mKnerelor de la uFiL asi#urarea de #rafice Fi ima#ini) deoarece semnele pot fi mai uFor de Gn3eles pentru persoanele cu dificult@3i de Gn(@3areL asi#urarea unui finisa< mat al panourilor Gn scopul elimin@rii fenomenului de reflexie8 iterele tre'uie s@ contrasteze cu fondul pentru a facilita citirea8 Comunicarea asi#urarea tuturor informa3iilor despre securitate Fi s@n@tate Gn formate accesi'ile8 Aceasta include materiale scrise Fi alte c@i de comunicare precum Fi accesi'ilitatea pentru lucr@torii cu deficien3e de o

(edere sau auditi(e) dislexie) dificult@3i de Gn(@3are sau tul'ur@ri psiholo#ice8 Or#anizarea muncii Fi a sarcinilor de munc@ distri'uirea unor sarcini ale persoanelor cu disa'ilit@3i c@tre alte persoane) de exemplu cele de conducere a unui (ehiculL transferarea lucr@torului pe un post mai potri(it8 Pro#ramul de lucru modificarea pro#ramului de lucru) inclusi( pentru cei cu timp de munc@ par3ial) dac@ este cazul) pentru a facilita deplasarea persoanelor cu disa'ilit@3i Gn afara orelor a#lomerateL asi#urarea desf@Fur@rii pro#ramelor pentru rea'ilitare) analize sau tratamentL or#anizarea relu@rii lucrului Gn mod pro#resi(8 Cnstruirea Fi supra(e#herea luarea de m@suri pentru asi#urarea faptului c@ o persoan@ cu disa'ilit@3i nu este deza(anta<at@ cu pri(ire la accesul la pre#@tire) instruire Fi informare Gn domeniul securit@3ii Fi s@n@t@3ii Gn munc@) de exemplu prin* modificarea orei Fi a locului unde are loc instruireaL furnizarea de materiale de curs Fi informa3ii pe tipuri diferite de suportL asi#urarea unui lector sau interpretL asi#urarea unei pre#@tiri indi(iduale) special adaptateL supra(e#herea materialelor scrise pentru ca acestea s@ fie Gntr&un lim'a< simplu) uFor accesi'ile pentru oricineL asi#urarea faptului c@ pro#ramele de spri<in pentru an#a<are se adreseaz@ ne(oilor de instruire Gn domeniul securit@3ii Fi s@n@t@3ii Gn munc@ Gn momentul Gn care se planific@ an#a<areaL furnizarea oric@rei instruiri specifice) suplimentare) de securitate Fi s@n@tate Gn munc@ de care lucr@torii cu disa'ilit@3i au ne(oie Gn le#@tur@ cu munca lor sau echipamentul specific pe care tre'uie s@&l utilizezeL informarea Fi instruirea special@ a responsa'ililor Fi a personalului pentru a a<uta lucr@torii cu disa'ilit@3i8 Cnstruirea este necesar@ pentru cei care au sarcina de e(acuare a lucr@torilor cu disa'ilit@3i Gn caz de ur#en3@) inclusi( de utilizare a echipamentelor speciale de e(acuare8 Responsa'ilii cu pro'leme de asi#urare a e#alit@3ii de Fanse tre'uie s@ urmeze o instruire Gn domeniul securit@3ii Fi s@n@t@3ii Gn munc@ adaptate sarcinilor lor8 Promo(area Fi transferul asi#urarea posi'ilit@3ilor de promo(are sau transfer pentru to3i lucr@torii considera3i corespunz@tori Gn ceea ce pri(eFte capacitatea de munc@ Fi experien3aL

Proceduri Gn caz de ur#en3@ >unt asi#urate zonele de depozitare pentru echipamentele de e(acuareJ >unt acestea uFor accesi'ileJ Hn caz de ur#en3@) exist@ lucr@tori cu atri'u3ii de pre(enire Fi a<utorare a lucr@torilor cu deficien3e de (edere sau motorii 7asisten3i de e(acuare9J >unt asi#urate semnaliz@ri luminoase pentru alarm@ Gn caz de incendiu sau alte dispoziti(e de a(ertizare (izuale sau cu (i'ra3ii pentru a suplimenta alarmele auditi(eJ >unt instalate alarme auditi(e Gn toate zonele) inclusi( Gn toaleteJ C@ile de e(acuare Fi procedurile 3in cont de deplasarea poten3ial mai lent@ a persoanelor cu disa'ilit@3iJ Cunosc toate persoanele cu disa'ilit@3i c@ile de e(acuare Fi au primit instruc3iunile Fi pre#@tirea referitoare la procedurile de securitateJ Au fost instrui3i a#en3ii de incendii Fi asisten3ii de e(acuareJ Au fost sta'ilite zonele de sal(are Fi amplasamentele lipsite de risc imediatJ >&a o'3inut consilierea necesar@J Procedurile de e(acuare scrise includ Fi acordurile con(enite cu persoanele cu disa'ilit@3iJ >unt aceste acorduri re(izuite Gn mod periodicJ >unt Gncura<a3i lucr@torii s@ Gntocmeasc@ o list@ referitoare la medicamente) aler#ii) echipamente speciale) nume) adrese Fi numere de telefon ale doctorilor) farmaciilor) mem'rilor de familie Fi prietenilor precum Fi alte informa3ii importanteJ !xist@ o trus@ de a<utor care s@ includ@ m@nuFi potri(ite 7folosite pentru protec3ia mKinilor persoanelor care mane(reaz@ scaunul cu rotile9) truse de reparare a pneurilor Fi 'aterii suplimentare pentru cei care folosesc scaune cu rotile motorizate sau scutereJ ?ata !(aluator Medic de medicina muncii A(izat conducatorul unitatii

adaptarea procedurilor de testare sau e(aluareL Gn caz de promo(are sau transfer) or#anizarea unei (izite a persoanei cu handicap la noul loc de munc@ posi'il pentru a aprecia dac@ aceast@ schim'are ar putea s@ creeze noi ne(oi speciale8 Proceduri Gn caz de ur#en3@ M@surile care au scopul de a Gm'un@t@3ii accesul la locul de munc@ tre'uie sa contri'uie) de asemenea) Fi la facilitarea e(acu@rii Gn caz de ur#en3@8 lucr@torii cu disa'ilit@3i s@ lucreze Gn anumite p@r3i ale cl@dirii de unde pot fi mai uFor e(acua3i Gn caz de ur#en3@ !chipament special) cum ar fi un scaun de e(acuare !(aluare Gnainte de a achizi3iona echipamentul) Cnstruirea pentru utilizare !M Cntre3inere Fi (erificare Gn acelaFi mod cu celelalte echipamente Gn caz de ur#en3@L Proceduri Gn format Braille) su' form@ de tip@rituri cu caractere Gn#roFate) su' form@ de fiFiere&text Fi casete audio ?omeniile de instruire a'ordate tre'uie s@ includ@* o aplicarea tehnicilor de e(acuare) Gn special modul de transport sau de spri<in a persoanelor care utilizeaz@ mi<loace de deplasareL o utilizarea echipamentelor speciale de e(acuareL o instruirea cu pri(ire la lim'a<ul de 'az@ prin semne pentru a comunica Gn mod eficient cu persoanele lipsite de auzL Fi o instruc3iuni pentru persoanele a<utate de animale8 Consulta3i Gn mod periodic ser(iciile locale de pompieri) de poli3ie Fi de sal(are pentru a Fti dac@ persoanele cu disa'ilit@3i tre'uie s@ r@mKn@ la locul lor de munc@) s@ se #rupeze Gntr&o zon@ de refu#iu Gn aFteptarea sosirii de a<utoare sau dac@ tre'uie s@ fie e(acuate imediat8 Consulta3i or#aniza3iile specializate Gn pro'leme de disa'ilit@3i pentru recomand@ri specifice8