Sunteți pe pagina 1din 12

ELEMENTELE BILANTULUI Elementele bilanului sunt activele, capitalul propriu i datoriile, primul regsindu-se n activul bilanului, iar ultimele

dou n pasivul bilanului. Reglementrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitii din Rom nia le de!inesc ast!el" Un activ reprezint o resurs controlat de ntreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute i de la care se ateapt s genereze bene!icii economice viitoare pentru ntreprindere. #ene!iciile economice se re!er la capacitatea activelor de a se trans!orma n numerar sau n ec$ivalente ale numerarului %de e&emplu, prin v nzare' sau de a reduce ieirile de numerar %de e&emplu o nou te$nologie de producie care micoreaz costurile'. O datorie reprezint o obligaie actual a ntreprinderii, ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse, care ncorporeaz bene!icii economice. (eirea bene!iciilor economice pentru decontarea unei datorii presupune plata n numerar, trans!erul altor active,prestarea de servicii sau nlocuirea respectivei datorii cu o alta. Capitalul propriu reprezint interesul rezidual al proprietarilor n activele unei ntreprinderi dup deducerea tuturor datoriilor sale. Pentru a !i recunoscute %ncorporate' n bilan, elementele care corespund de!iniiei unei structuri bilaniere trebuie s ndeplineasc simultan dou condiii" a' s e&iste probabilitatea intrrii n ntreprindere %n cazul activelor', respective ieirii din ntreprindere %n cazul datoriilor' a bene!iciilor economice viitoare a!erente) b' costul sau valoarea elementelor respective s poat !i evaluat%' n mod credibil. *ormele contabile rom neti prevd urmtoarea structur a activului bilanier,n ordinea cresctoare a lic$iditii" %+' active imobilizate, %#' active circulante, %C' c$eltuieli n avans. A. ACTIVELE IMOBILIZATE reprezint bunu-rile i valorile cu o durat de !olosin ndelungat %mai mare de un an' n activitatea ntreprinderii i care nu se consum la prima utilizare. +ctivele imobilizate cuprind trei grupe" %(' imobilizri necorporale, %((' imobilizri corporale i %(((' imobilizri !inanciare. I. Imobiliz rile necorporale %numite i active intangibile sau active nemateriale' sunt active care se prezint sub !orma unor bunuri !r materialitate.

Reglementrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitii din Rom nia de!inesc imobilizrile necorporale ca !iind active identi!icabile nemonetare, !r suport corporal, care sunt deinute pentru utilizare n procesul de producie sau !urnizare de bunuri i servicii, pentru locaie la teri sau n scopuri administrative. ,ntreprinderile trebuie s recunoasc un activ necorporal, dac i numai dac acesta ndeplinete criteriile de recunoatere ale activelor. Pentru imobilizrile necorporale generate cu resurse proprii %de e&emplu costurile e!ectuate pentru un proiect de dezvoltare te$nologic', pe l ng respectarea celor dou criterii generale, sunt prevzute condiii suplimentare de recunoatere %!ezabilitate te$nic, intenia de !inalizare, capacitatea de a utiliza sau de a vinde activul necorporal, e&istena unei piee etc.' -aloarea amortizabil a activelor necorporale trebuie alocat sistematic pe durata de via util. Durata de via util a unui activ necorporal este discutabil, e&ist nd prezumia rezonabil i .usti!icabil con!orm creia durata de utilitate nu poate depi /0 de ani de la data c nd este pregtit pentru utilizare. ,n structura imobilizrilor necorporale sunt incluse" %1' c$eltuieli de constituire, %/' c$eltuieli de dezvoltare, %2' concesiuni, brevete, licene, mrci, drepturi i valori similare i alte imobilizri necorporale, %3' !ondul comercial i %4' avansuri i imobilizri necorporale n curs de e&ecuie. !. Cheltuielile de constituire sunt reprezentate de c$eltuielile cu n!iinarea, dezvoltarea i !uziunea ntreprinderii %ta&e de nregistrare i nmatriculare, c$eltuieli privind emiterea i v nzarea de aciuni, c$eltuieli de prospectare a pieei i de publicitate' numai c nd reglementrile permit imobilizarea acestora. +mortizarea acestor active se realizeaz sistematic pe parcursul unei perioade de ma&imum 4 ani. ". Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de costurile e!ectuate pentru realizarea unor obiective strict individualizate, a cror !ezabilitate te$nologic a !ost demonstrat i care vor !i utilizate n ntreprindere sau comercializate.+mortizarea se realizeaz sistematic pe durata util de via. #. Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile, drepturile i valorile similare i alte imobilizri necorporale includ costurile e!ectuate pentru ac$iziionarea drepturilor de e&ploatare a unui bun, activitate sau serviciu n cazul concesiunilor, a unui brevet, a unui 5no6-$o6, a unei licene, a unei mrci i a altor drepturi similare de proprietate industrial i intelectual. +lte imobilizri necorporale includ active nenominalizate n grupele menionate, cum ar !i" programele in!ormatice create de ntreprindere sau ac$iziionate de la teri n scopul utilizrii pentru nevoile proprii etc.

+mortizarea acestor active se realizeaz sistematic pe durata c t ntreprinderea a ac$iziionat dreptul de e&ploatare sau de utilizare a unor ast!el de imobilizri. $. Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci c nd rezult din ac$iziia unei alte ntreprinderi al crei cost de ac$iziie este superior valorii de pia a activelor nete dob ndite %activele dob ndite mai puin datoriile preluate'.Cauza e&istenei !ondului comercial o constituie e&istena unor elemente necorporale generate de ntreprindere care nu sunt recunoscute distinct n contabilitate %de e&emplu" reputaia, clientela, vadul comercial, !irma etc.' 7ondul comercial este supus unei amortizri sistematice pe durata de utilizare i n nici un caz nu poate depi /0 de ani de la data ac$iziiei. %. Avansurile i imobilizrile necorporale n curs de execuie sunt active imobilizate care nu au !ost terminate la s! ritul e&erciiului !inanciar, inclusiv sumele de bani ac$itate n contul activelor necorporale. II. Imobiliz rile corporale %numite active !i&e sau active tangibile' se prezint sub !orma unor bunuri cu coninut material %corporal'. Reglementrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitii din Rom nia de!inesc imobilizrile corporale ca !iind active deinute de o ntreprindere pentru a !i utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, n scopuri administrative sau pentru a !i date n locaie terilor, active care vor !i utilizate pe parcursul mai multor e&erciii. -aloarea amortizabil este alocat sistematic pe durata de via util a activului corporal, prin alegerea unei metode de amortizare care s re!lecte ritmul n care bene!iciile economice sunt consumate de ctre ntreprindere %metoda linear, metoda degresiv, metoda unitilor de producie'. Durata de via util este !ie %1' perioada de timp in cursul creia un activ se ateapt a !i utilizat de ctre ntreprindere) !ie %/' numrul unitilor de producie sau al unitilor similare ce se ateapt a !i obinute de ctre ntreprindere prin utilizarea activului.,n structura imobilizrilor corporale se includ %1' terenuri i construcii, %/' instalaii te$nice i maini, %2' alte instalaii, utila.e i mobilier i %3' avansuri i imobilizri corporale n curs de e&ecuie. !. Terenuri i construcii. 8erenurile reprezint imobilizri corporale ce cuprind dou categorii" terenuri i amena.ri de terenuri. 8erenurile au durat de utilizare nelimitat, !iind singurele elemente ale imobilizrilor corporale care nu se supun amortizrii. ,n sc$imb, investiiile e!ectuate pentru amena.area terenurilor i alte lucrri similare se supun amortizrii. Construciile sunt mi.loace !i&e reprezentate de cldiri ac$iziionate de la teri sau din producie proprie, care se supun amortizrii, deoarece ele au

durat de utilizare limitat. Cu toate c o construcie nu poate !i separat de terenul pe care l ocup, este important s se evidenieze separat terenurile i construciile. ". Instalaiile tehnice i maini sunt mi.loace !i&e reprezentate de ec$ipamente te$nologice %maini, utila.e i instalaii de lucru', aparate i instalaii de msurare, control i reglare, mi.loace de transport, animale i plantaii. Potrivit legislaiei din ara noastr, sunt considerate mi.loace !i&e obiectul singular sau comple&ul de obiecte ce se utilizeaz ca atare i ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii" 9 are o valoare mai mare dec t limita stabilit prin lege %n prezent 4.000.000 lei') 9 are o durat normal de utilizare mai mare de un an. Pentru obiectele care sunt !olosite n loturi, seturi sau !ormeaz un singur corp, la ncadrarea lor ca mi.loace !i&e se are n vedere valoarea ntregului lot, set sau corp. Costul de ac$iziie sau de producie al mi.loacelor !i&e se include treptat n c$eltuielile activitii prin procesul amortizrii, cu scopul msurrii corecte a rezultatelor activitii. +mortizarea se determin pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora n !unciune i p n la e&pirarea duratei utile de via, in nd seama de condiiile speci!ice de utilizare a mi.loacelor !i&e. #. Alte instalaii, utilaje i mobilier includ active nenominalizate n grupele menionate, cum ar !i" mobilier, aparatur birotic, ec$ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale. $. Avansurile i imobilizrile corporale n curs de execuie includ imobilizrile n curs de e&ecuie %care nu au !ost terminate' pentru nevoile proprii e!ectuate de ntreprindere sau de teri, inclusiv sumele de bani ac$itate n contul activelor corporale. III. Imobiliz rile &inanciare %numite i investiii !inanciare pe termen lung' reprezint valorile !inanciare investite de ntreprindere pe termen lung, sub !orm de titluri i creane !inanciare, n scopul obinerii de venituri !inanciare sub !orma dividendelor sau dob nzilor, prin creterea valorii capitalizate sau prin realizarea de bene!icii din comercializarea acestor investiii. Dob nzile, redevenele, dividendele i c$iriile ataate unei imobilizri !inanciare sunt considerate, de regul, venituri, constituind per!ormana investiiei. ,n structura lor sunt cuprinse %1' titluri de participare i interese de participare, %/' alte titluri imobilizate i %2' creane imobilizate.

!. Titlurile de participare i interesele de participare reprezint drepturile sub !orm de aciuni sau alte titluri de valoare n capitalul altor ntreprinderi, care asigur ntreprinderii deintoare e&ercitarea controlului, respectiv a unei in!luene semni!icative n gestiunea ntreprinderii emitoare de titluri. Ele pot !i deinute i din alte motive strategice. ". Alte titluri imobilizate includ titlurile de valoare, altele dec t categoriile menionate, pe care ntreprinderea le deine i nu are nici intenia, nici posibilitatea s le rev nd. #. Creanele imobilizate reprezint creanele legate de participaii, mprumuturi acordate pe termen lung i alte creane imobilizate. Creanele legate de participaii sunt acele creane ale ntreprinderii create cu ocazia acordrii de mprumuturi ntreprinderilor la care deine titluri de participare. ,mprumuturile acordate pe termen lung sunt sumele acordate de ntreprindere terilor n baza unor contracte pentru care ntreprinderea percepe dob nzi, potrivit normelor legale. :a alte creane imobilizate se includ garaniile i cauiunile depuse de ntreprindere la teri n vederea garantrii bunei e&ecuii a unor obligaii. B. ACTIVELE CI'CULANTE %numite i active curente' reprezint bunurile i valorile care se utilizeaz pe o perioad scurt n activitatea ntreprinderii i, n general, particip la un singur circuit economic, modi!ic ndu-i n permanen !orma. Reglementrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitii din Rom nia de!inesc activul curent ca o resurs care %1' se ateapt s !ie realizat sau este deinut pentru consum sau v nzare, n cursul normal al ciclului de e&ploatare) sau %/' este deinut, n principal, n scopul comercializrii sau pe termen scurt i se ateapt a !i realizat n termen de 1/ luni de la data bilanului) sau %2' reprezint numerar sau ec$ivalente de numerar a cror utilizare nu este restricionat. ,n structura activelor circulante se includ %(' stocuri, %((' creane, %(((' investiii !inanciare pe termen scurt i %(-' casa i conturi la bnci. I. (tocurile reprezint ansamblul bunurilor i serviciilor din cadrul ntreprinderii deinute !ie pentru a !i v ndute n aceeai stare sau dup prelucrarea lor n procesul de producie, !ie pentru a !i consumate la prima lor utilizare. Reglementrile din ;tandardele (nternaionale de Contabilitate de!inesc stocurile ast!el" +ctivele %1' deinute pentru a !i v ndute pe parcursul des!urrii normale a activitii) %/' n curs de producie n vederea v nzrii n condiiile prezentate la %1') sau %2' sub !orm de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a !i !olosite n procesul de producie sau pentru prestarea de servicii.

,n s!era stocurilor se includ %1' materii prime i materiale consumabile %/' producia n curs de e&ecuie, %2' produse !inite i mr!uri i %3' avansuri pentru cumprri de stocuri. !. ateriile prime i materialele consumabile includ" materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, stocurile a!late la teri, ambala.ele. ateriile prime sunt destinate utilizrii n procesul de producie, particip direct la generarea produselor, regsindu-se n produsul !init integral sau parial, !ie n starea lor iniial, !ie trans!ormat. aterialele consumabile %de e&emplu, materiale au&iliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de sc$imb, semine i materiale de plantat, !ura.e i alte materiale consumabile' sunt destinate utilizrii n procesul de producie i particip sau a.ut la procesul de !abricaie sau de e&ploatare !r a se regsi, de regul, n produsul !init. aterialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu o valoare mai mic dec t limita prevzut de lege pentru a !i considerate mi.loace !i&e, indi!erent de durata lor de serviciu sau cu o durat mai mic de un an, indi!erent de valoarea lor, precum i bunurile asimilate acestora %ec$ipamentul de protecie, ec$ipamentul de lucru, mbrcmintea special, mecanismele, dispozitivele, veri!icatoarele, aparatele de msur i control, matriele !olosite la e&ecutarea anumitor produse i alte obiecte similare'. !tocurile a"late la teri reprezint diverse bunuri de natura stocurilor a!late n proprietatea ntreprinderii, dar care !izic se gsesc n custodie, prelucrare, consignaie la teri. Ambalajele sunt bunuri utilizate n scopul proteciei pe timpul transportului sau depozitrii diverselor active. ". #roducia n curs de execuie reprezint producia care nu a parcurs toate !azele %stadiile' de prelucrare, prevzute n procesul te$nologic, precum i produsele nesupuse probelor i recepiei te$nice sau necompletate n ntregime. ;e includ, de asemenea, lucrrile, serviciile n curs de e&ecuie. #. #rodusele "inite i mr"urile sunt bunuri reprezentate de semi!abricate, produse !inite, produse reziduale, animale i mr!uri. !emi"abricatele sunt produse al cror proces te$nologic a !ost terminat ntro !az de !abricaie %segment organizaional' i care trec n continuare n procesul te$nologic al altor !aze de !abricaie %segment organizaional' sau se livreaz terilor. #rodusele "inite sunt produsele care au parcurs toate !azele de !abricaie prevzute de procesul te$nologic al ntreprinderii, !iind depozitate n vederea v nzrii ctre teri.

#rodusele reziduale sunt produsele rezultate din procesul de !abricaie" rebuturi, materiale recuperabile, deeuri. Animalele includ animale i psri nscute sau cele tinere de orice !el %viei, miei, purcei, m n.i i altele', crescute i !olosite pentru reproducie, animale i psri la ngrat pentru a !i valori!icate, colonii de albine, precum i animale pentru producia de l n, lapte i blan. r"urile sunt acele bunuri care au !ost cumprate de ntreprindere n vederea rev nzrii. $. Avansurile pentru cumprri de stocuri reprezint sume de bani pltite cu anticipaie !urnizorilor n contul aprovizionrii cu bunuri i servicii. II. Crean)ele %numite i valori n curs de decontare' reprezint valorile avansate temporar de ntreprindere terilor %persoane !izice sau .uridice' pentru care urmeaz s primeasc un ec$ivalent %o sum de bani sau un serviciu'.Persoanele !izice i .uridice care au bene!iciat de o valoare avansat urm nd s dea ec$ivalentul corespunztor sunt denumite generic debitori. Debitorii ntreprinderii sub !orma creanelor din v nzri de bunuri i prestri de servicii proprii activitii de e&ploatare a ntreprinderii sunt delimitai prin structura de clieni i conturi asimilate.,n structura creanelor se includ" %1' creane comerciale, %/' creane n cadrul grupului %2' creane din interese de participare %3' alte creane i %4' creane privind capitalul subscris i nevrsat. !. Creanele comerciale sunt cele mai semni!icative !iind compuse din creanele !a de clieni i e!ecte de primit. Clienii includ creanele rezultate din bunurile v ndute, lucrrile e&ecutate, serviciile prestate, a cror contravaloare urmeaz a se ncasa ulterior. $"ectele de primit sunt titlurile negociabile sub !orm de cambie, bilet la ordin etc., care atest e&istena unei creane n cadrul relaiilor comerciale ce va !i ncasat pe termen scurt, de obicei p n la <0 de zile. ". Creanele n cadrul %rupului sunt generate de relaiile de decontare ntre societatea-mam %o ntreprindere care are una sau mai multe !iliale' i !ilialele ei %ntreprinderi controlate de societatea-mam'. #. Creanele din interese de participare reprezint creanele generate de relaiile de decontare ale ntreprinderii cu ntreprinderile asociate %asupra crora se e&ercit o in!luen semni!icativ'. $. Alte creane sunt reprezentate de creanele generate de relaiile de decontare ale ntreprinderii cu personalul, bugetul statului, alte organisme publice, asigurrile sociale, protecia social, debitori diveri etc.

%. Creanele privind capitalul subscris i nevrsat sunt reprezentate de creanele generate de relaiile ntreprinderii cu acionarii si, re!eritoare la subscrierile de capital social e!ectuate i nedepuse. III. Inve*ti)iile &inanciare pe termen *curt %numite i titluri de plasament sau valori de trezorerie' reprezint valorile !inanciare investite de ntreprindere n vederea realizrii unui c tig pe termen scurt. ,n structura investiiilor !inanciare pe termen scurt se includ %1' aciuni proprii i %/' alte investiii !inanciare. !. Aciunile proprii sunt aciunile proprii rscumprate temporar n vederea distribuirii personalului ntreprinderii sau terilor, regularizrii cursului bursier sau reducerii capitalului social. ". Alte investiii "inanciare sunt reprezentate de aciuni cotate i necotate, obligaiuni emise i rscumprate, obligaiuni cotate i necotate ac$iziionate de ntreprindere n vederea obinerii de venituri !inanciare ntr-un termen scurt. IV. Ca*a +i conturile la b nci sunt reprezentate de valorile care mbrac e!ectiv !orma de bani, !iind separate disponibilitile n devize de cele n lei. ,n structura disponibilitilor se includ" %1' conturi la bnci, %/' casa, %2' acreditive, %3' avansurile de trezorerie. !. Conturile la bnci se re!er la cecuri de ncasat, disponibiliti n lei i devize i sume n curs de decontare. Disponibilitile sau depozitele a!late n conturile bancare pot !unciona n mod curent sau la termen. ". Casa reprezint disponibilitile bneti a!late n casieria ntreprinderii n lei i n devize i sub !orma altor valori %timbre !iscale i potale, bilete de tratament i odi$n, tic$ete i bilete de cltorie etc'. #. Acreditivele sunt desc$ise de ntreprindere la bnci i reprezint sume rezervate n vederea ac$itrii unor obligaii !a de anumii !urnizori de bunuri i servicii pe msura ndeplinirii condiiilor a!erente acreditivelor. $. Avansurile de trezorerie reprezint sumele virate la bnci sau sume n numerar, puse la dispoziia personalului sau a terilor, persoane .uridice sau !izice, n vederea e!ecturii unor pli n numele ntreprinderii. C. C,ELTUIELILE -N AVAN( reprezint valorile ce asigur alocarea pentru !iecare e&erciiu !inanciar numai a c$eltuielilor care i sunt proprii. ,n structura lor se includ c$eltuielile nregistrate n avans. C.eltuielile /nre0i*trate /n avan* sunt sume de bani ac$itate n cursul e&erciiului curent, dar care se re!er la servicii care vor !i primite n cursul e&erciiului urmtor, c nd vor !i recunoscute drept c$eltuieli %de e&emplu, c$irii sau abonamente pltite n avans'. *ormele contabile rom neti prevd urmtoarea structur a pasivului bilanier delimitat n patru categorii, n ordinea cresctoare a e&igibilitii

acestora" %+' capital i rezerve #' provizioane pentru riscuri i c$eltuieli, %C' datorii i %D' venituri n avans. A. CA1ITALUL 2I 'EZE'VELE %numit i capital propriu' reprezint sursele de !inanare stabile de care dispune o ntreprindere. +lturi de creditele pe termen lung, capitalurile proprii !ac parte din categoria capitalurilor permanente. ,n structura capitalului propriu se cuprind" %(' capital, %((' prime de capital, %(((' rezerve din reevaluare, %(-' rezerve, %-' rezultatul reportat, %-(' rezultatul e&erciiului. I. Capitalul este reprezentat de aportul n bani sau bani i natur al proprietarilor. Capitalul se di!ereniaz n capitalul subscris nevrsat i capitalul subscris vrsat. 9 Capitalul subscris nevrsat reprezint capitalul pe care proprietarii s-au anga.at s-l pun la dispoziia ntreprinderii. 9 Capitalul subscris vrsat reprezint partea din capitalul subscris care a !ost, !izic, depus de ctre proprietari la dispoziia ntreprinderii. Capitalul se constituie la n!iinarea ntreprinderii, se modi!ic pe parcursul des!urrii activitii, prin creteri sau micorri de capital i se lic$ideaz o dat cu des!iinarea ntreprinderii. -aloarea iniial a aciunilor poart numele de valoare nominal. II. 1rimele de capital reprezint surse generate de operaii de cretere a capitalului prin noi emisiuni de aciuni, !uziune sau aport n natur. Primele de emisiune i de aport n natur se creeaz ca di!eren ntre preul de emisiune al noilor aciuni %mai mare' i valoarea nominal a aciunilor %mai mic'. *oile aciuni emise trebuie s aib aceeai valoare nominal, pentru a con!eri acionarilor aceleai drepturi. III. 'ezervele din reevaluare reprezint plusurile de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate, ca di!eren dintre valoarea %mai mare' rezultat n urma acestei operaiuni i valoarea nregistrat n contabilitate a elementelor de activ %mai mic'. Rezervele din reevaluare constituite pot !i utilizate pentru creterea capitalului sau alte destinaii stabilite potrivit reglementrilor n vigoare. IV. 'ezervele sunt surse constituite anual din pro!itul ntreprinderii, n limitele prevzute de reglementrile n vigoare, de statutele societilor comerciale sau con!orm deciziei adunrii generale a acionarilor sau asociailor. ,n structura lor se includ" rezerve legale, rezerve statutare, rezerve pentru aciuni proprii i alte rezerve.

!. &ezervele le%ale se constituie din pro!itul brut sau din primele de capital, !iind destinate prote.rii capitalului. ". &ezervele statutare se constituie anual din pro!itul net al ntreprinderilor, con!orm prevederilor din statutul acestora. #. &ezervele pentru aciuni proprii se constituie n situaia n care o societate pe aciuni i-a rscumprat propriile aciuni, cu scopul de a-i menine nivelul capitalului propriu. $. Alte rezerve, neprevzute de lege sau statut, pot !i constituite din pro!itul net potrivit $otr rii adunrii generale a acionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

1a*ivul
V. 'ezultatul reportat reprezint rezultatul !inanciar sau partea din rezultat a crei a!ectare !inanciar a !ost am nat de adunarea general a acionarilor. Rezultatul reportat poate !i pozitiv, cazul bene!iciilor nerepartizate, sau negativ, adic pierderi constatate la nc$iderea e&erciiilor anterioare, neacoperite nc din punct de vedere !inanciar. VI. 'ezultatul e3erci)iului poate !i !avorabil, caz n care reprezint un pro!it i o surs proprie de !inanare p n n momentul repartizrii lui pe destinaiile legale sau statutare sau poate !i ne!avorabil, caz n care reprezint o pierdere ce trebuie acoperit. ,n aceast ultim situaie, rezultatul este prezentat n bilan cu semnul minus, micor nd capitalul propriu. B. 1'OVIZIOANELE 1ENT'U 'I(CU'I 2I C,ELTUIELI reprezint datorii ale ntreprinderii care sunt constituite, de regul, la s! ritul e&erciiului. Reglementrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitii din Rom nia le de!inesc ca !iind datorii cu e&igibilitate sau valoare incert. Recunoaterea provizioanelor se !ace numai n momentul n care" %1' o ntreprindere are o obligaie curent %legal sau implicit' generat de un eveniment anterior) %/' este probabil ca o ieire de resurse care s a!ecteze bene!iciile economice s !ie necesar pentru a stinge obligaia respectiv i %2' poate !i realizat o bun estimare a valorii obligaiei. Di!erena dintre provizioanele pentru riscuri i celelalte datorii ale ntreprinderii const n incertitudinea care le a!ecteaz pe primele n ceea ce privete mrimea sau scadena. +semenea provizioane se constituie pentru c$eltuieli care devin e&igibile n perioadele urmtoare %de e&emplu, litigii, amenzi i penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte, c$eltuieli legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte c$eltuieli

privind garania acordat clienilor, c$eltuieli cu reparaiile capitale ealonate pe mai multe perioade etc.'. C. 4ATO'IILE %numite i capital *tr in' sunt sursele de !inanare e&terne puse la dispoziia ntreprinderii, !ie de bnci sau alte instituii !inanciare, !ie de !urnizori, !ie de teri pentru care ntreprinderea trebuie s acorde o prestaie sau un ec$ivalent valoric. Reglementrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitii din Rom nia clasi!ic datoriile n datorii curente i datorii pe termen lung. = datorie curent este o obligaie %1' ce se ateapt s !ie ac$itat n cursul normal al ciclului de e&ploatare al ntreprinderii) sau %/' este e&igibil n termen de 1/ luni de la data bilanului. 8oate celelalte datorii trebuie clasi!icate ca datorii pe termen lung. Ciclul de e3ploatare al unei ntreprinderi reprezint perioada de timp dintre ac$iziionarea materiilor prime care intr ntr-un proces i !inalizarea sa n numerar sau sub !orma unui instrument uor convertibil n numerar. Datoriile !uncioneaz din momentul naterii obligaiilor !a de teri i p n n momentul rambursrii %n cazul creditelor' i plii lor %n cazul datoriilor generate de relaiile de decontare'. ,n structura datoriilor se includ" %1' mprumuturi i datorii asimilate) %/' datorii comerciale, %2' datorii n cadrul grupului, %3' datorii din interese de participare %4' alte datorii. !. 'mprumuturile i datoriile asimilate reprezint datoriile !inanciare ale ntreprinderii privind" mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, credite bancare pe termen lung primite de la bnci i alte instituii !inanciare. 'mprumuturile din emisiunea de obli%aiuni reprezint surse !inanciare pe termen lung asigurate prin v nzarea de titluri de credit negociabile ctre public, de regul, prin intermediul unor instituii !inanciare. +ceste mprumuturi sunt divizate n pri egale, numite obligaiuni, rambursabile la termen sau ealonat i purttoare de dob nzi. Creditele primite de la banc i alte instituii includ creditele pe termen lung i creditele pe termen scurt %credite de trezorerie'. +ceste credite sunt generatoare de dob nzi i garantate cu activele ntreprinderii. ". (atoriile comerciale reprezint datorii ale ntreprinderii create n cadrul relaiilor de decontare cu !urnizorii pentru ac$iziionri de bunuri, e&ecutri de lucrri i prestri de servicii. ,n structura lor se includ !urnizori i e!ecte de pltit. Furnizorii desemneaz datoriile ntreprinderii ec$ivalente valorii bunurilor, lucrrilor i serviciilor primite de la teri. $"ectele de pltit reprezint titlurile de valoare care atest obligaia de plat a ntreprinderii n cadrul relaiilor de decontare cu !urnizorii.

#. (atoriile n cadrul %rupului reprezint obligaiile datorate societilor din cadrul grupului n relaiile de decontare ale societii-mam cu !ilialele. $. (atoriile din interese de participare reprezint datoriile generate din relaiile de decontare ale ntreprinderii cu societile asociate. %. Alte datorii reprezint datoriile !iscale, salariale, sociale ale ntreprinderii !a de bugetul statului %impozite i ta&e', !a de personalul anga.at %salariile i alte drepturi asimilate', !a de asigurrile sociale %contribuia la asigurrile sociale', !a de asociai %capital de rambursat, dividende de plat', !a de creditori diveri etc. 4. VENITU'ILE -N AVAN( reprezint valorile ce asigur alocarea pentru !iecare e&erciiu !inanciar numai a veniturilor care i sunt proprii. ,n structura lor se includ subvenii pentru investiii i venituri nregistrate n avans. (ubven)iile pentru inve*ti)ii sunt surse de !inanare alocate de la bugetul de stat sau din alte surse nerambursabile, de care bene!iciaz o ntreprindere, destinate ac$iziionrii sau producerii de ec$ipamente sau alte bunuri de natura imobilizrilor, unor activiti pe termen lung sau pentru acoperirea unor c$eltuieli de natura investiiilor. Veniturile /nre0i*trate /n avan* sunt sumele ncasate n cursul e&erciiului, n contul unor servicii care vor !i prestate n cursul e&erciiului urmtor, c nd vor !i recunoscute ca venituri %de e&emplu, c$irii, abonamente ncasate n avans'.

S-ar putea să vă placă și