Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC Data: Clasa: Profesor: Titlul leciei: Tipul leciei: Scopul leciei: 18.05.

2007 a XI-a B, Grupul colar Iordache Golescu Ge ! Bdo!u Ga"r!ela Personajul literar - Intelectualul #e$ -supor Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de rzboi de %a&!l 'e rescu (ec)!e de *or&are a pr!ceper!lor ! a depr!+der!lor ,or&area pr!ceper!lor ! depr!+der!lor de carac er!-are a perso+a.ulu! l! erar

Competene generale: 1. / !l!-area corec ! adec0a a l!&"!! ro&1+e 2+ d!*er! e s! ua)!! de co&u+!care 2. %o&prehe+s!u+ea ! !+ erpre area e$ elor 3. 4! uarea 2+ co+ e$ a e$ elor s ud!a e pr!+ rapor are la epoc sau la cure+ e cul urale 5 l! erare 6. 7r8u&e+ area oral sau 2+ scr!s a u+or op!+!! 2+ d!0erse s! ua)!! de co&u+!care Competene specifice : 1.1. 7pl!carea cu+o !+)elor de l!&" 2+ recep area &esa.elor orale ! scr!se 2.1. / !l!-area s ra e8!!lor de lec ur 2+ 0ederea 2+)ele8er!! adec0a e a e$ elor s ud!a e 2.2. %o&pararea 0!-!u+!! despre lu&e, despre co+d!)!a u&a+ sau despre ar re*lec a e 2+ e$ e l! erare, +o+l! erare sau 2+ al e ar e 2.3. I+ erpre area e$ elor s ud!a e pr!+ pr!s&a propr!!lor 0alor! ! a propr!e! e$per!e+)e de lec ur 3.1. Ide+ !*!carea ! e$pl!carea rela)!!lor d!+ re opera l! erar s ud!a ! co+ e$ ul cul ural 2+ care a apru aceas a 6.1. / !l!-area eh+!c!lor ! s ra e8!!lor ar8u&e+ a !0e 2+ s! ua)!! de co&u+!care d!0erse 9scr!se sau orale= Coninuturi : - +or&e or o8ra*!ce, or oep!ce ! de pu+c ua)!e 9:;;<2= - lec ur-2+)ele8ere, che! de lec ur 9 ! lu, e&, perspec !0 +ara !0, sec0e+) +ara !0 e c.= - 0!-!u+e despre lu&e, e& ! &o !0e l! erare

- lec ur cr! !c, lec ur crea !0, a+al!- l! erar - &oder+!s&ul, rs ur! ale ro&a+ulu! &oder+

- co+*ru+ r! de !de!, pole&!c! l! erare

Obiective cognitive: - s 2+cadre-e perso+a.ul 2+ r-o !polo8!e> - s !de+ !*!ce rs ur!le de*!+! or!! ale perso+a.ulu!> - s !lus re-e aces e rs ur! pr!+ sec0e+)e se&+!*!ca !0e de e$ > - s e0!de+)!e-e &!.loacele de carac er!-are a perso+a.ulu!.

Obiective afective: - s co+ !e+ !-e-e +eces! a ea *or&r!! pr!ceper!lor ! depr!+der!lor de carac er!-are a perso+a.ulu! l! erar - s 0alor!*!ce !de!le ela"ora e pr!+ "ra!+s or&!+8 - s-! or8a+!-e-e u+ s!s e& de 0alor! - s !+ er!or!-e-e 0alor!le e !co-es e !ce Obiective psihomotorii: - s au o&a !-e-e &odal! )!le de a"ordare ! recep are a perso+a.ulu! l! erar. - s reac)!o+e-e co&ple$ pr!+ apl!carea &odelulu! 2+ s! ua)!! s!&!lare - s u !l!-e-e eh+!c! 0ar!a e pe+ ru a+al!-a de al!a a u+or e$ e l! erare d!0erse eto!e "i proce!ee !i!actice: - lec ura e$pres!0 - co+0ersa)!a eur!s !c - a+al!-a de e$ - "ra!+s or&!+8 - descoper!rea eto!e !e evaluare: - ches !o+area oral - o"ser0area cure+ ateriale "i mi#loace !e $nv%%m&nt: - 0olu&ul au orulu! - &a+ualul 9s ud!ul e$ ulu!-supor = - *!e de lucru - pla+e - *! de 9au o=e0aluare Capacit%i !e $nv%are: - clas o&o8e+, cu r! &ur! de lucru aprop!a e 'ocul !e !esf%"urare a leciei: - sala de clas

SCE(ARI)' DES*+,)R+RII ACTI-IT+.II /0 omentul organi1atoric: %o+se&+area ele0!lor a"se+)! ! crearea a &os*ere! prop!ce lec)!e!. 20 Captarea ateniei "i asigurarea momentului afectiv: 4e d!s r!"u!e *!ele de lucru ! se co&u+!c rolul aces ora 2+ lec)!a ce ur&ea- s se des*oare. 30 Reactuali1area structurilor anterior $nv%ate : 4e reac ual!-ea- !de!le ! pro"le&ele a+cor d!+ re o"!ec !0ele opera)!o+ale ale precede+ e! ac !0! )! ! cele ale ac !0! )!! 2+ curs de des*urare. 4e 0er!*!c e&a pe+ ru acas, care 0a per&! e recerea la ur& orul &o&e+ 2+ des*urarea lec)!e!. 40 Comunicarea titlului leciei $n curs !e !esf%"urare "i enunarea obiectivelor: 4e co&u+!c ele0!lor ! lul lec)!e!? Personajul literar - Intelectualul #e$ -supor Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de rzboi de %a&!l 'e rescu 4u+ e+u+)a e o"!ec !0ele co8+! !0e ca 2+ pro!ec ul d!dac !c. ;"!ec !0ele a*ec !0e +u 0or *! e+u+)a e, dar se 0a ur&r! a !+8erea lor pe o parcursul lec)!e!. 50 Pre1entarea sarcinilor !e $nv%are "i !iri#area $nv%%rii: 4e co&u+!c Planul de dezbatere care are rolul de a a.u a ele0!! 2+ *or&area pr!ceper!lor ! a depr!+der!lor de carac er!-are a perso+a.ulu! ! de redac are a u+u! eseu s ruc ura . ,!ecare pu+c al pla+ulu! de de-"a ere co+s ! u!e o sarc!+ de 2+0)are d!r!.a de pro*esor. 4e 0a lucra pe fia nr. 1. 60 Obinerea performanei "i asigurarea fee!bac78ului: a= :up real!-area *!ecre! sarc!+! de 2+0)are, pro*esorul 0a *ace aprec!er! 2+ le8 ur cu +!0elul ac !0! )!! ele0!lor ! 0a *ace re*er!r! la cal! a ea rspu+sur!lor. "= 'ro*esorul 0a su8era solu)!! 2+ ca-ul +ereu! e! 2+0)r!!, 0a a0ea 2+ 0edere per&a+e+ el!&!+area eror!lor ! a lacu+elor. 90 Evaluarea re1ultatelor: @le0!! 0or a0ea ca sarc!+ de lucru pe+ ru e0aluarea *or&a !0 e$erc!)!ul A5 pa8. 222 d!+ &a+ual 9Grup Editorial Art=? Atenia i luciditatea nu omoar voluptatea real ci o sporesc aa cum de altfel atenia sporete i durerea de dini. !arii voluptuoi i cei care triesc intens viaa sunt neaprat i ultralucizi. 'or+!+d de la aceas a*!r&a)!e a lu! e*a+ Gheor8h!d!u, s a"!le e 2+ ce &sur o ase&e+ea 2+su!re 8e+erea- dra&a perso+a.ulu!. ;"ser0are cure+ . %hes !o+are oral. Be-ol0area sarc!+!lor *r +!c!u+ spr!.!+ d!+ par ea pro*esorulu!. %o area re-ul a elor, +o area ele0!lor.

:0 Asigurarea reteniei: %o&e+ area e0e+ ualelor eror! d!+ rspu+sur!le ele0!lor. Co! prec!-r!. ;0 Asigurarea transferului: 4e co&u+!c e&a pe+ ru acas? "edacteaz un eseu structurat de #-$ pa%ini &n care s caracterizezi personajul principal dintrun roman modern studiat. 'n redactarea eseului vei avea &n vedere( - &ncadrarea personajului &ntr-o tipolo%ie) - identificarea trsturilor personajului i ilustrarea acestora cu secvene potrivite din roman) - prezentarea relaiei prota%onistului cu alte personaje) - prezentarea cu ajutorul e*emplelor a modalitilor de caracterizare. +au "edacteaz eseul nestructurat intitulat( ,ondiia intelectualului &n romanul camilpetrescian /<0 Evaluarea leciei =autoevaluarea profesorului>0

Fia nr. 1

)ltima noapte !e !ragoste? $nt&ia noapte !e r%1boi


de %a&!l 'e rescu %! e e cu a e+)!e *ra8&e+ ele d!+ par ea s 1+8 a *!e! de lucru> Ide+ !*!c rs ur!le perso+a.ulu!> 'rec!-ea- &odal! )!le de carac er!-are. Anali1a !e te@t

Citate semnificative D)! co+s ru!e ! casa pe+ ru o *e&e!e, cu&per! &o"!la pe care a ales-o ea, 2)! *!$e-! depr!+der!le cu& le-a dor! ea. #oa e pla+ur!le ale de 0!! or p1+ la &oar e su+ *cu e pe+ ru do! !+!. 7 pleca de acas, ! e ! +eco+ e+! 2+8r!.ora s +u ! se 2+ 1&ple ce0a... #e s rpu+8e ca u+ s !le or!ce alu-!e despre ea ! e ! +e"u+ de *er!c!re c1+d, dup 8reu )! &a er!ale ! u&!l!+)e u+eor!, a! !-"u ! s-! *ac! o surpr!- care s-o u!&easc de plcere. @! "!+e, 2+ r-o -! 0!+e *e&e!a aceas a !-)! spu+e c oa e as ea re"u!e s 2+ce e-e p1+ &1!+e la ora 11,35, c1+d pleac la 8ar. 4hElocF +-a a0u cura.ul s a!e d!+ spa ele u+u! o& 0!u e$ac l!0ra de car+e la care a0ea drep ul, cc! !a c as a +u se poa e. #o u!, *e&e!a crede c d!+ aceas s!&"!o- se+ !&e+ al, care e !u"!rea, poa e s-! !a 2+apo! +u&a! par ea pe care a adus-o ea *r s *ac ru res ulu!. C!c! u+ doc or +u are cura.ul s despar corpur!le celor +scu)! u+!)!, cc! le-ar uc!de pe a&1+dou. %1+d e cu ade0ra 0or"a de o !u"!re &are, dac u+ul d!+ re a&a+)! 2+cearc !&pos!"!lul, re-ul a ul e acela!. %ellal , "r"a sau *e&e!e, se s!+uc!de, dar 2+ 1! poa e uc!de. :e al &!+ er! aa e ! *ru&os. #re"u!e s se !e c ! !u"!rea are r!scur!le e!. % ace! care se !u"esc au drep de 0!a) ! de &oar e, u+ul asupra celu!lal . #are &!-e ea& c dac +u )!-o co+0e+! +!c! ea, o s-! spu! Gs acG ! *!lo-o*!e!. Ho! *e&e!le... - #e ro8... +!c! u+ G0o! *e&e!leG... eu su+ eu... eu +u su+ G*e&e!leG. 7& ras-o de +as, s-a apra ca de o al"!+ cu pal&a... ! pe ur& !ar a lua &u ra 2+ re" oare. - 4 a! 2+ 1! s 2+drep a"a.urul, ca s-)! *!e capul 2+ lu&!+... Cu po su*er! s-)! 0or"esc, *r s-)! 0d och!!. D&! d G+el!+! ea &e a*!-!cG, ! 2+ orc1+d la&pa cu a"a.ur &are, 0erde, de c! ! seara, a& sclda -o 2+ lu&!+. %u *or&ele e! calde ! 0!!, era ca o "ucur!e a ser!!. - 7h... !ar 2+cep!... credea& c a! de0e+! ser!os, ! rase de urech!le de da+ el pu!orul de pu*. - :ra8, *!lo-o*!!, ca o)! cop!!!, au 0ru s !e la 2+cepu Gc!+e a *cu lu&eaIG. - %!+e s-o *acI :u&+e-eu... - :aI 7! u! a 2+ re"area? dar pe :u&+e-eu c!+e l-a *cu ,

!culeI - JI... se &!r cu och!! &r!)! ! 8ura &!cora . 7& 2+)eles c 2+ su*le ul e! se pe receau co&para)!! care +u-&! erau *a0ora"!le ! c su*erea *r s spu+, d!+ cau-a as a. 4!&)ea& c +!c! +u era s!+8ura !+*er!or! a e pe care &!-o 8sea. 'are-se c s+o"!!, pe care 2! ad&!ra acu&, a0eau u+ s !l al lor pe care eu +u-l a0ea&, 0edea& cu& -! de -! *e&e!a &ea se 2+s r!+a, 2+ preocupr!le ! ad&!ra)!!le e! de &!+e. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4u+ ca-ur! c1+d e$per)!! 2+ r-u+ a"lou 0ech!, dup *elur! e spl ur!, descoper, su" u+ pe!sa. "a+al, o &ado+ de 0reu+ p!c or al Be+a er!!. 'r!+ r-o !ro+!e dureroas, eu descoper!se& acu&, rep a , su" o &ado+ cre-u au e+ !c, or!8!+alul ? u+ pe!sa. ! u+ cap s r!+ ! 0ul8ar. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 'r"u!rea &ea lu+ r!c era cu a 1 &a! 8rea, cu c1 &! se rupsese o deoda ! a$a su*le easc ? 2+credere 2+ pu erea &ea de deose"!re ! 2+)ele8ere, 2+ 0!8oarea ! e*!cac! a ea !+ el!8e+)e! &ele. -:!scu)!a du&+ea0oas r e cop!lroas ! pr!&ar. Cu cu+oa e)! +!&!c d!+ ps!holo8!a dra8os e!. ,olos!)! u+ &a er!al +ed!*ere+)!a . :ac a *! spus as a ca op!+!e o"!ec !0,oa&e+!! ar *! accep a -o, poa e, dar era 2+ o+ul &eu,2+ os e+ a)!a +eolo8!s&elor, o +ua+) de .!8+!re ! d!spre), 2+c1 o)! &-au pr!0! &!ra)! 9K=. ! pr!0!+du-! d!spre)u! or ? :!scu a)! &a! "!+e de ceea ce 0 pr!cepe)!. ;r8ol!ulu! &eu ! se pu+e acu&, de al *el, ! o al pro"le&. Cu po s de-er e-, cc!, &a! ales, +-a 0rea s e$!s e pe lu&e o e$per!e+) de*!+! !0, ca aceea pe care o 0o! *ace, de la care s l!psesc, &a! e$ac , s l!pseasc ea d!+ 2+ re8ul &eu su*le esc. 7r a0ea *a) de &!+e, ce! care au *os acolo, o super!or! a e, care &! se pare !+accep a"!l. 7r co+s ! u! pe+ ru &!+e o l!&! are. I&! pu use& per&! e a 1 ea 8es ur! p1+ acu&, pe+ ru c a0ea& u+ &o !0 ! o scu-? cu a& o 0er!*!care ! o !de+ !*!care a eulu! &eu. %u u+ eu l!&! a , !+ !+*!+! ul lu&!!, +!c!u+ pu+c de 0edere, +!c!o s a"!l!re de rapor ur! +u &a! era pos!"!l ! dec! +!c!o pu !+) de real!-are su*le easc. ; ase&e+ea care+), de +erepara , ar *! *os ! o descal!*!care. %o+ !!+)a &ea 2&! per&! ea asear s uc!d, s & .udec deasupra le8!lor, pe+ ru c +u a0ea& ce s-&! reproe-, 2+ s!s e&ul &eu su*le esc, +!&!c, dar oc&a! de aceea +u-&! per&! e la! a ea de a e0! a u+ per!col, pe care solda)!! ce! &ul)! +u-l pu eau e0! a. (!ps! de or!ce ale+ , 2+ lu&ea as a &ur! oare, *r s cred !+ :u&+e-eu, +u &-a *! pu u real!-a ! a& 2+cerca -o- dec1 2+ r-o dra8os e a"solu . <-a& 2+ela o da , a &a! pu ea 2+cerca, d!+ +ou, de aceea +u 0reau s *!u sc-u , de la 2+cepu ch!ar, *a) de *e&e!, pr!+ +!c!o l!ps 2+ or8a+!s&ul &eu su*le esc.

7+e$a 1 '(7C/( :@LB7#@BII I. 1. D+cadrarea perso+a.ulu! 2+ oper 2. %e *el de perso+a. es e 92+ rapor cu real! a ea= I 3. %!+e es e perso+a.ulI 6. D+ ce 2&pre.urr! es e 2+*)!a el I II. 'nsuirile fizice i morale ale personajului aa cu& se despr!+d ele? a= d!+ pre-e+ area d!rec *cu de? - perso+a.ul 2+su! 9au ocarac er!-are=> "= d!+ pre-e+ area !+d!rec ? - pr!+ *ap ele perso+a.ulu!> - pr!+ co&por area, 81+dur!le ! *r&1+ r!le lu! su*le e !> - pr!+ rela)!a cu celelal e perso+a.e> - pr!+ pu+erea perso+a.ulu! 2+ s! ua)!!-l!&! > - pr!+ l!&"a. III. 1. 7 ! ud!+ea scr!! orulu! *a) de perso+a.. 2. %a e8or!a !polo8!c &a! lar8 repre-e+ a de perso+a.. 3. <odal! )! 9procedee= de carac er!-are *olos! e de au or.