TEST

Împărţirea nr. nat.
1. Calculaţi:
40 : 10 =
400 : 10 =
400 : 100 =

320 : 10 =
920 : 10 =
10 : 10 =

90 : ____ = 9
___ : 100 = 8
540 : ___ =54

2. Aflaţi :
a) numerele

de 10 ori, apoi de 100 de ori mai mici decât: 100; 700; 1000

b) Jumătatea, apoi sfertul numerelor: 4; 40; 400; 100;

3.

Calculaţi în două moduri:
a) ( 36 - 24 ) : 4 =

b) ( 36 – 24 ) : 4 =

4. Fals sau adevărat ( fără

a calcula) :

a) ( 35 – 15 ) : 5 = ( 35 : 5 ) – ( 15 : 5 ) ______

b)

( 8 – 4 ) : 2 = ( 8 : 2 ) + ( 4 : 2 )______

5. Calculaţi:
a) 60 : 3 =
80 : 2 =

b) 800 : 4 =
500 : 5 =

c) 12 : 4 =
120 : 4 =

6. Calculaţi ( ajutându-vă de săgeţi ):
a) 84

: 2 = ____

___ + ____
96

: 3=

b) 844

: 4 =___

____ + ___+___
999

: 9 =

d) 360 : 4 =
360 : 9 =

Carmen avea 86 de mărgele. descompunând deîmpărţitul într-o sumă convenabilă: a) 45 : 3 = b) 326 : 2 = 7. Calculaţi.6. a) Câte coliere a făcut? R:____ b) Câte mărgele i-au rămas? R:____ c) Câte mărgele îi mai trebuie pentru a face 11 coliere? R:____ . Aflaţi deîmpărţitul ştiind că : a) ____ : 5 = 2 rest 4 b) ___ : 4 = 24 rest 3 8. Ea a aşezat câte 9 mărgele pe un colier.Calculaţi câtul şi restul împărţirilor: a) 5 : 2 = b) 24 : 5 = 15 : 2 = 42 : 8 = 7.