Sunteți pe pagina 1din 4

Viorel Boia

Birotic` Curs IV = Mar\i, Noiembrie 28, 1998

Lucrul cu tabele [n Microsoft Word


Un tabel este o colectie de dreptun !iuri celule "cells#, separate $ntre ele printr%o retea de linii , $n care se pot $nre istra date di&erse para ra'e de te(t, date numerice sau calendaristice, ima ini ra'ice sau dia rame, etc) *n cele ce urmea+`, &om 'olosi urm`toarele e(presii, linii si coloane "row,column#- repre+int` o mul\ime de celule situate pe aceeasi ori+ontal`.&ertical`/ cap de tabel - partea superioar` a tabelului $n care sunt $nscrise semni'ica\iile datelor de pe coloana respecti&`/ inre istrare - datele introduse $n tabel pe o linie a acestuia/ Opera\ii specifice tabelelor: crearea tabelului 0ter ere "delete# celule.linii.coloane unire celule "merge cells# desp`r\ire celule introducere de linii.coloane modi'icare l`time coloan`.$n`l\ime linie modi'icare.des'iin\are liniatur` !a0urare celul` distribuire e al` linii.coloane sort`ri,$nsum`ri,etc) - operatii speci'ice datelor din tabel centrare $n celul` a datelor introduse

1. Modul de creare a unui tabel


Un tabel se poate construi 'olosind o sc!i\` sau model 'olosind una din urm`toarele metode, Metoda ,,prelucr`rii tabelului brut1/ Metoda manual` Metoda automat` 'olosind ,,V234I562U788 tabele "$n 9ord :);,<);#

;=.2=.1> pa e ?1

Viorel Boia

Metoda ,,prelucr`rii tabelului brut;

@ceast` metod` const` $n crearea unui tabel care are num`rul de linii si coloane al celui dorit) @cest lucru se reali+ea+` $n dou` moduri, 'olosind menu%ul principal, op\iunea 5able Insert 5able) *n urma ale erii acestei op\iuni se &a desc!ide o 'ereastr` de dialo %
number o' column = ale erea num`rului de coloane dorit de utili+ator number o' roAs = ale erea num`rului de linii dorit column Aidt! = permite ale erea l`\imii dorite a coloanei "setarea automat` este cu coloane distribuite e al pe l`\imea pa inii auto'ormat = intrarea $ntr%un sistem de asisten\` ce permite ale erea tipului de tabel dorit

'olosind bara de instrumente Btandard Insert 5able = desc!ide un panou ce permite ale erea r C c prin tra ere cu mouse%ul ,limitat` la 12 linii C 8 coloane,

;=.2=.1> pa e ?2

Viorel Boia

Dup` crearea tabelului brut se trece la construc\ia e'ecti&` a tabelului, se unesc.$mpart celulele se redimensionea+` coloanele.liniile $n 'unc\ie de dimensiunile dorite se sc!imb` stilul,culoarea liniilor se umbresc "!a0urea+`# celulele se adau ` num`rul de linii dorit se completea+` tabelul cu date

Metoda ,,manual`88
Const` $n 'olosirea 'acilit`\ilor o'erite de bara de instrumente 5ables and Borders, cu ,,creionul88 se desenea+` dreptun !iul e(terior tabelului, dup` care, r$nd pe r$nd se trasea+` linii &erticale.ori+ontale corespun+`toare tabelului model
Not`: Se permite doar trasarea acelor linii ce divizeaz` celulele anterioare [n noi celule.

cu ,, uma88 "Eraser# se pot 0ter e liniile nedorite se pot ale e tipurile dorite de linii dorite din lista ,,ascuns`88 7ine BtFle , de rosimea dorit` 7ine 9ei !t, culoarea dorit` Border Color se pot ale e care dintre linii &or 'i &i+ibile la imprimare 6utside Border si culoarea de !a0ur` B!adin Color)

2. Menu-ul able
Menu%ul 5able con\ine comen+i speci'ice tabelelor) @cesta se poate apela 'ie cu mouse%ul prin e(ecutarea unui clicG pe butonul din menu%ul principal 5able 'ie prin tastarea simultan` @ltHa "litera ,,'ierbinte88 corespun+`toare#) 6p\iunile menu%ului 5able sunt urm`toarele,
Not`: Dac` cursorul de scriere se g`se]te [n text exterior tabelelor, menu-ul Table are activate numai unele op iuni cum ar !i: - Draw Table - "nsert table - Sort, #ormula - S$ow%&ide 'ridlines, etc

DraA 5able permite desenarea manual` a unui tabel -cu creionul Insert 5able desc!ide 'ereastra Insert 5able "pre+entat` anterior# Delete CellsI permite 0ter erea de celule.linii.coloane Mer e Cells unirea celulelor selectate Bplit Cells desp`r\irea celulelor Belect 2oA.Column.5able selectare linie.coloan`.$ntre tabelul 5able @uto'ormat permite ale erea tipului de tabel dintr%o list` Distribute 2oAs.Columns E&enlF permite e ali+area dimensiunilor liniilor.coloanelor selectate Cell Jei !t and 9idt!I desc!ide o 'ereastr` de dialo ce permite ale erea dimensiunilor celulei curente "celule selectate# c$t si a spa\iului dintre coloane

;=.2=.1> pa e ?=

Viorel Boia

Jeadin s permite ca liniile ce 'ormea+` capul de tabel s` 'ie reproduse "inclusi& datele introduse $n ele# la $nceputul 'iec`reia dintre pa inile pe care tabelul continu`) Capul de tabel se selectea+` si se d` comanda Jeadin s Con&ert 5e(t to 5able un te(t ce con\ine separatori poate 'i pus sub 'orma unui tabel sau in&ers BortI permite ordonarea datelor din tabel dup` un criteriu ales KormulaI permite introducerea $ntr%o celul` a tabelului a re+ultatului unor opera\ii matematice e'ectuate cu celelalte date din tabel prin de'inirea unei 'ormule corespun+`toare Bplit 5able ,,ruperea88 tabelului $n dou` tabele separate printr%un r$nd ol B!oA.Jide Lridlines liniile neprintabile ce delimitea+` celulele se pot &edea pe ecran sau nu)

!. "re#entarea $arei de instru%ente ,, ables and $orders&&


*n 'i ura de mai Mos este dat` le enda butoanelor barei, semni'ica\ia acestora 'iind cea de mai sus)
'ra( able )raser Line *t+le Line Wei,-t $order .olor

/uto*u%

;=.2=.1> pa e ?>
*-adin, .olor Outside Mer,e $order .ells *plit .ells

/li,n op .enter 0ertical+ /li,n $otto%

*ort /scendin, 2'escendin,3 .-an,e able e5t 'istribute 1o(s 'irection /utofor%at 2.olu%n3 )4enl+