Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN DE LECTIE

UNITATEA DE INVATAMANT: SCOALA GIMNAZIALA ,, DAN BARBILIAN, GALATI DISCIPLINA DE INVMNT: ISTORIE CLASA: a VIII- a B UNITATEA DE INVATARE: SOCIETATEA ROMANEASCA INTRE TRADITIE SI MODERNITATE CONINUT: Formarea statului national unitar TIPUL LECTIEI: Lecie MIXT PROFESOR : CHIRILA GEANINA DURATA: 50 MIN. DATA: 1 .0!."01! COMPETENE GENERALE# CHEIE: 1. Utilizarea eficient a comunicrii i a limbajului de !ecialitate. ". #!licarea !rinci!iilor i a metodelor adec$ate %n abordarea ur elor i torice. &. 'olo irea re ur elor care u (in %n$(area !ermanent. COMPETENE SPECIFICE:
1.1Utilizarea termenilor !ecifici cronolo)iei* +!ocii Moderne* %n diferite itua(ii de comunicare cri au oral. &., Localizarea in tim! i !atiu a fa!telor din i toria romanilor* de fa urate in +!oca Moderna i in ecolul XX* !e baza ur elor i torice. &.- .tabilirea unor relatii intre a !ectele unui fa!t i toric din +!oca Moderna i din ecolul XX* !e baza ur elor i torice. &./ #nalizarea unui fa!t i toric din i toria romanilor in +!oca Moderna i ec. XX* !e baza ur elor i torice. &.10 'ormularea unor o!inii referitoare la un fa!t i toric din i toria romanilor din +!oca Moderna i in ecolul XX* !e baza ur elor i torice.

COMPETENTE DERIVATE# OBIECTIVE OPERATIONALE:


1.. de co!ere teritoriile rom1ne ti care -au unit %n 121/ cu 3om1nia 4 ". . e5!lice minimum doua !remi ele ce au determinat Marea Unire din 121/ 4 &. . identifice !er onalittile i torice care au contribuit la realizarea tatului national unitar rom1n4 6. . localizeze !e 7art !ro$inciile rom1ne ti care -au unit cu 3om1nia i ora ele unde a fo t 7otr1t unirea 4 8. . mentioneze or)ani mele formate in urma #dunarii de la #lba Iulia 4 ,. .-i e5!rime o!inia le)ata de atitudinea minoritatilor nationale din Tran il$ania fata de actul unirii cu 3omania. S$%&$'()& *)*&+$)+, &- .'$/*' 0) 1%/+'*'': - brain tormin)* con$er a(ia dirijata9 euri tic* %n$(area !rin de co!erire* dezbatere* utilizarea documentului i toric* !roblematizarea* 7arta i torica* !7ili! ,9,* e5!licatia* com!aratia - acti$itate frontal* indi$idual* !e )ru!e 4 2-.&$'%)&3 *)*&+$)+: 4 documente* fie de lucru* 7arta i toric* manual4 - te5te i torice* tabla* creta* fie de e$aluare* atla i toric. M)53/&+' *' 678,9,.:7$: Manualul de i torie a romanilor al cla ei a VIII-a * autori:.orin :ane* Maria :c7e cu* +d. ;umanita +ducatonal*<uc.* "0004 Manualul de i torie al romanilor al cla ei a VIII-a* autori: #l. Vul!e* 3. =. >aun* 3. <ajenaru* I. =ro u* +d. .i)ma* <uc.* "000 #tla i toric4

B)23)/(%&;)':

=7. Tana e* Metodica >redarii- In$atarii i toriei* +d. .!iru ;aret* <uc. 1228 Ghid metodologic Aria Curricular Om i societate ?* +d. .c. #rami >rint* <uc.* "0014 Mi7ail Manea* Mic dicionar de termeni istorici, +d. #ll +duca(ional* <uc.* 12224 <o)dan Mur)e cu* I toria lumii %n te5te* +ditura Teora * 1222 Minodora >ero$ici* I toria uni$er al %n te5te* @orint * "00& L. @!i(* @. @!i( * Tendin(e %n didactica i toriei* >iteti* "0084 .tudii i articole de i torie LXXIII* .ocietatea de tiin(e i torice din 3om1nia* "00/.

R'<=%<':: - oficiale: !ro)rama colar* !lanificarea calendari tic orientati$ - umane: ele$ii cla ei a VIII- a < M'$/*' *' '8&3=&%': - ob er$area i tematic a com!ortamentului ele$ilor4 4continu !rin %ntrebri frontale i analiza r !un urilor la fiele de lucru4 - com!letarea fiei de e$aluare4

'I.# A3.1 AUM+:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >3+AUM+:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TEST DE AUTOEVALUARE I. Incercuiti litera core !unzatoare ra !un ului corect: 1. >roblema unirii >rinci!atelor a fo t !u a la @on)re ul de la: aC <erlin bC Londra cC >ari ". .fatul Tarii era o in titutie re!rezentati$a in: aC Tran il$ania bC <a arabia cC <uco$ina &. #dunarea de la #lba- Iulia a confirmat !iritul democratic a tfel ca !uterea e5ecuti$a era detinuta de : aC Marele .fat Aational 3oman bC con iliul Diri)ent cC Inalta @urte de Eu titie i @a atie 18 !uncte II. @om!letati !atiile libere cu informatia i torica corecta: 1. La 1 decembrie 121/ numarul dele)atiilor care au $otat unirea Tran il$aniei cu 3omania au fo t de.................................. . ". In anii 1216- 121, 3omania a a$ut o atitudine de.......................fata de !rimul razboi mondial. &. Din e!tembrie 1216 re)e al 3omaniei a fo t................................................... . 6. <a arabia i-a declarat unire cu 3omania la..................................................... . 8. @on iliul Aational 3oman con tituit la @ernauti era condu de............................................. . "0 !uncte III. +numerati trei or)ani me infiintate in lu!ta !entru crearea 3omaniei Mari. 1.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B ".BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B &.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B 18 !uncte

ETAPELE LECTIEI
1. PREGTIREA PENTRU ACTIVITATEA DE ?NVARE @"A". VERIFICAREA TEMEI @"A-

C C.S PROFESORULUI

ACTIVITATEA
ELEVILOR

STRATEGII DIDACTICE
METODE MI>LOACE

Aoteaz ab en(ele4 >re)tete materialele nece are de furrii lec(iei. 3ealizeaz un climat afecti$. .e $erifica tema !entru aca a* anterioara lectiei.

3 !und cerin(elor !rofe orului. F i !re)te c materialele +le$ii !rezinta tema i e corecteaza )re elile.

@:AV+3.#I# Dirijat @:AV+3.#TI# 'I.+* @#I+T

!.REACTUALIZAREA CUNOBTINELOR @CA3eactualizarea cunotinelor 1.1 &.,

'ormuleaz %ntrebri9cerine care 1 fac a!el la cunotinele dob1ndite


!e !arcur ul leciei anterioare:

Romania si Sistemul de pace de & la Versailles

3 !und la olicitare* utiliz1nd informa(iile anterior dob1ndite. .tudiaz indi$idual materialele !ro!u e. #cti$itatea de %n$are e te indi$idual. La fritul orei ele$ii $or fi %n m ur !rezinte factorii ce au contribuit la unirea !ro$inciilor cu 3omania la 1 decembrie 121/ i or)ani mele formate in urma #dunarii de la #lba- Iulia. +le$ii tudiaz fiele !rimite +le$ii de eneaz !e caiet 7arta conce!tual* care $a fi com!letat la f1ritul orei cu informaiile dob1ndite !e !arcur ul acti$itii de %n$are. .e cere ele$ilor ar)umenteze ale)erile fcute.

@on$er a(ia euri tic #TL#. I.T:3I@ M'$/*' 1%/1=<' @on$er atia* <rain tormin)* In$atarea !rin de co!erire Dezbaterea T#<L#

6 +nun( ubiectul lec(iei &.- Formarea statului national & unitar i a obiecti$elor urmarite. &./ Aoteaz !e tabl titlul* monitorizeaz ele$ii4 :r)anizeaz %n$area4 .e im!art fiele de lucru i ur ele & i torice ele$ilor4

@3+T#

H&%$& +/7+'1$=&3, *' $)1 1,)&75'7

;#3T#

& Dirijarea %n$rii G&0HC .crie !e tabl c7ema leciei :r)anizeaz acti$itatea ele$ilor !e urmtoarea tructur: & A+$)8)$&$'& 7%.1 >e tabl e crie titlul leciei: Formarea statului national unitar 1.1 .c7ema leciei: 1. <a arabia

'I.+ D+ LU@3U

+le$ii noteaza in caiet titlul i c7ema lectiei.

@on$er atia +uri tica T+XT I.T:3I@

:1 1.1 &., &.&./


&.10

". <uco$ina &. Tran il$ania A+$)8)$&$'& 7%." >rofe orul !rofe orul !rezinta conte5tul i toric al formarii tatului national unitar roman. >rofe orul olicita ele$ilor a de co!ere !ro$inciile ce -au unit cu 3omania !e baza te5tului lectiei i te5tului i toric. #duce com!letari daca e te cazul. A+$)8)$&$'& 7%.!. >rofe orul !rezint cauzele i eta!ele !e care fiecare !ro$incie le-a urmat !re unirea cu 3omania* !atria mama. >rofe orul olicita ele$ilor a e5!lice minimum doua !remi ele ce au determinat Marea Unire din 121/ . #duce com!letari daca e te cazul. A+$)8)$&$'& 7%. >rofe orul !rezinta formele de lu!ta ale romanilor din !ro$inciile romane ti aflate ub uzeranitate traina i liderii marcanti. >rofe orul olicita ele$ilor a identifice minimum doua !er onalitti i torice care au contribuit la realizarea tatului national unitar rom1n i a mentioneze or)ani mele formate in urma #dunarii de la #lba Iulia !e baza te5tului lectiei i cel i toric. #duce com!letari daca e te cazul.

+le$ii a culta cu atentie i noteaza in caiet. +le$ii cerceteaza i ra !und la cerinta e5!u a.

@on$er atia +uri tica @on$er atia dirijata +5!licatia Utilizarea documentului i toric Fn$area !rin de co!erire @on$er atia +uri tica Dezbaterea @on$er atia dirijata +5!licatia Utilizarea documentului i toric >roblematizarea @on$er atia +uri tica @on$er atia dirijata +5!licatia Dezbaterea In$atarea !rin de co!erire >7ili! ,9, @on$er atia dirijata +5!licatia >7ili! ,9,

M#AU#L

+le$ii a culta cu atentie i noteaza in caiet. +le$ii cerceteaza i ra !und la cerinta e5!u a de !rofe or

#TL#. I.T:3I@

:" &., 1.1 &.&./


&.10

T#<L#

+le$ii a culta cu atentie i noteaza in caiet. +le$ii e )ru!eaza i i i ale) un lider* cerceteaza i ra !und la cerinta e5!u a.

@3+T#

:& 9 :8 &.,
&.10

;#3T#

'I.+ D+ LU@3U T+XT

&.8

1.1 :6
&.10

&., 1.1 :, &.&./ F''*4 2&+D <) '8&3=&%' T).1 *' 3=+%= @5A-

A+$)8)$&$'& 7%.5 >rofe orul olicita ca !e baza informatiilor cumulate i a te5tului i toric a localizeze la 7arta !ro$inciile romane ti care -au unit cu 3omania i ora ele unde a 7otarat unirea. #duce com!letari daca e te cazul. A+$)8)$&$'& N%.E >rofe orul cere ele$ilor -i e5!rime o!inia le)ata de atitudinea minoritatilor nationale din Tran il$ania fata de actul unirii cu 3omania #duce com!letari daca e te cazul. A+$)8)$&$'& N%.F .e cere ele$ilor com!leteze fia de e$aluare. #!reciaz i noteaza r !un urile date de ele$i4 .olicit a!recierile ele$ilor le)ate de modalitatea de de furare a lec(iei. >ro!une ele$ilor tema !entru aca e5ercitiile de la !a)ina 1"1.

+le$ii e )ru!eaza* i i ale) un lider* cerceteaza i ra !und la cerinta e5!u a de !rofe or.

Dezbaterea In$atarea !rin de co!erire Utilizarea documentului i toric

I.T:3I@ M#AU#L #TL#. I.T:3I@

+le$ii i i e5!rima o!inia le)ata de atitudinea minoritatilor nationale din Tran il$ania fata de actul unirii cu 3omania.

@on$er atia dirijata +5!licatia Dezbaterea >roblematizarea

T#<L# @3+T#

+le$ii com!leteaz fia de e$aluare. #!reciaz modul %n care au r !un i %n care -a realizat lec(ia

@on$er atia dirijata +5!licatia @on$er atia dirijata

'I.# D+ +V#LU#3+ A:T#3+ @#T#L:=

6. #!reciere i notare cu !ri$ire


la de furarea acti$itii G "HC

5. T+M# >+AT3U #@#. G1HC

.olicit informa(ii le)ate de rezol$area temei.

@on$er atia

M#AU#L

'ia nr." 3ealiza(i o 7art conce!tual de ti! ,,pnza de pian en!" ':3M#3+# .T#TULUI A#TI:A#L UAIT#3

':3M#3+# .T#TULUI A#TI:A#L UAIT#3

FISA NR. ! Formarea statului naional unitar romn A


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.S-a unit la 15/28 noiembrie 1918 cu Romnia. 2.S-a unit cu Romnia la 1 decembrie 1918. 3. n!titu"ie care a #ot$rt unirea Ba!arabiei cu Romnia. 4.%onduc$torul %on!iliului &iri'ent. 5.S-a unit cu Romnia la 1 decembrie 1918. 6.Re'e al Romniei (n tim)ul domniei c$ruia !-a reali*at +area ,nire din 1918. 7.-ra. (n care !-a #ot$rt unirea /ran!il0aniei .i a Banatului cu Romnia. 8./ratat interna"ional )rin care a 1o!t recuno!cut$ unirea /ran!il0aniei .i a Banatului cu Romnia. 9.Stat care a recuno!cut )rin tratatul de la Saint 2ermain unirea Buco0inei cu Romnia.

A3B4 5rima )ro0incie romnea!c$ care !-a unit cu Romnia.

FISA NR. . C/7<$%=)$) G&%$& R/.:7)') *=1, M&%'& =7)%' *)7 1H1C *)7 &+'<$ 1=II3'.

FISA NR. 5

T'3'(%&.& 1%)7 +&%' <=7$ 67+=7/0$)79&$' (=8'%7'3' <$%,)7' *'<1%' =7)%'& B=+/8)7') += R/.:7)& IDomnul Mini tru* I@on)re ul =eneral al <uco$inei* %n $irtutea dre!tului !o!oarelor de a 7otr% in)ure de oarta lor* a $otat a tzi %n unanimitate reali!irea <uco$inei %n $ec7ile ei 7otare !1n la @eremu* @olacin i Ai tru la re)atul 3om1niei. >truni de ad1nc admira(ie !entru mre(ele !rinci!ii de libertate i dre!tate de care a fo t cluzit (ara D-$oa tr %n ace t rzboi i de incera recunotin( !entru jertfele de intere ate adu e de nobila D-$oa tr na(iune !entru triumful ace tor !rinci!ii $ ru)m bine$oi(i a notifica )u$ernului D-$oa tr $otul unanim al @on)re ului )eneral al <uco$inei a-i tlmci entimentele noa tre de $enic mul(umire i recunotin(. Totodat ne folo im de ace t !rilej de a e5!rima +5celen(ei Voa tre i !er onal mul(umirile noa tre cele mai clduroa e !entru dra)o tea cu care a(i %mbr(iat i !rijinit cauza noa tr drea!t %n $remile de cea mai )rea cum!n i %n cli!ele 7otr1toare !entru $ia(a noa tr na(ional.?

C3&=I'3' $%&$&$=3=) *' 3& S&)7$4G'%.&)7 += 1%)8)%' 3& %'+=7/&0$'%'& %'=7)%)) B=+/8)7') 3& R/.:7)& I3om1nia #rt. 82 #u tria renun(* %n ceea ce o !ri$ete* %n fa$oarea 3om1niei la toate dre!turile i titlurile a u!ra !r(ii fo tului Ducat al <uco$inei cu!rin dincoace de fruntariile 3om1niei* a tfel !recum $or fi fi5ate ulterior de >rinci!alele >uteri aliate i a ociate. #rt. ,0 3om1nia con imte la in er(iunea %ntr-un Tractat cu >rinci!alele >uteri aliate i a ociate al unor di !ozi(iuni !e cari ace te >uteri le $or ocoti nece are !entru a ocroti %n 3om1nia intere ele locuitorilor ce e deo ebe c !rin ra * limb au reli)iune* de majoritatea !o!ula(iunii. 3om1nia con imte de a emenea la in er(iunea %ntr-un Tractat cu >rinci!alele >uteri aliate i a ociate a unor di !ozi(iuni !e care ace te >uteri le $or ocoti nece are !entru a ocroti libertatea tran itului i a a!lica un re)im ec7itabil comer(ului celorlalte na(iuni. #rt. ,1 >ro!or(ia i natura arcinelor financiare ale fo tului Im!eriu al #u triei !e cari 3om1nia $a a$ea le ia !e eama a !entru teritoriul !u ub .u$eranitatea ei* $or fi fi5ate conform articolului "0&* >artea IX G@lauze financiareC* a Tratatului de fa(. @on$en(iuni ulterioare $or re)la toate c7e tiunile cari n-ar fi re)ulate !rin Tractatul de fa( i cari ar !utea lua natere din ce iunea zi ului teritoriu?.

H/$,%:%'& C/7<)3)=3=) S=1%'. &3 C/7(%'<=3=) *' 1&+' 1%)7 +&%' %'+=7/&0$' =7)%'& B&<&%&2)') += R/.:7)& I>rinci!alele >uteri #liate -au $zut !1n acuma %n im!o ibilitate de a lua o 7otr1re definiti$ %n c7e tiunea ba arabean* !entru c au con iderat-o ca o !arte din !roblema )eneral rom1n* a crei aranjri a fo t %m!iedecat de dificult(ile a$ute cu anteriorul =u$ern 3om1n* i !entru c au !erat* c e $a !utea ) i un aranjament !rietene c %ntre 3om1nia i 3u ia. >rinci!alelor >uteri #liate li e !are* c nul mai e te nici un moti$ !entru a %nt1rzia i !e mai de!arte 7otr1rea definiti$. =u$ernul rom1n a dat do$ezi de !re dorin(a a de a aranja %n intere ul 3om1niei i al +uro!ei %n )eneral c7e tiunile nerezol$ate %nc* i a u!u 7otr1rii @on iliului .u!rem c7e tiunea retra)erii tru!elor ale din Un)aria* baz1ndu- e !e a i)urarea dat de >rinci!alele >uteri #liate. =u$ernele aliate %i dau eama c intere ul cel mai mare al 3om1niei* !recum i al .tatelor %n$ecinate cere ca c7e tiunea <a arabiei nu rm1n i !e mai de!arte nedeci . Du! ce -au luat !e de!lin %n con iderare a !ira(iunile )enerale ale !o!ula(iei ba arabene* i caracterul moldo$ene c* din !unct de $edere )eo)rafic i etno)rafic al ace tei re)iuni* !recum i ar)umentele i torice i economice* >rinci!alele >uteri #liate e !ronun( %n fa$orul reunirei <a arabiei cu 3om1nia* reunire !roclamat %n mod formal de re!rezentan(ii ba arabeni* dorind totodat a %nc7eia un contract cu !ri$ire la acea t recunoatere* %ndat ce condi(iunile amintite $or fi fo t %nde!linite. +le cred* c !rin acea t reunire intere ele )enerale i !articulare ale <a arabiei $or fi al$)ardate i %n !ecial rela(iunile ei cu .tatele %n$ecinate i dre!turile minorit(ilor ale* $or fi )arantate %n aceleai condi(iuni ca dre!turile acelora* cari trie c %n celelalte !r(i ale 3e)atului 3om1n. >rinci!alele >uteri #liate %i rezer$ dre!tul de a u!une arbitrajului Li)ei Aa(iunilor orice dificultate $iitoare* !ro$enit din men(ionatele dou c7e tiuni?.