Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE LECTIE

UNITATEA DE INVATAMANT: SCOALA GIMNAZIALA ,, DAN BARBILIAN, GALATI DISCIPLINA DE INVMNT: ISTORIE CLASA: a VIII -a UNITATEA DE INVATARE: SOCIETATEA ROMANEASCA INTRE TRADITIE SI MODERNITATE CONINUT: Chestiunea Orientala si Principatele Romane. Studiu de caz: Anul 1821 in istoria romanilor TIPUL LECTIEI: Lecie MIXT PROFESOR : CHIRILA GEANINA DURATA: 50 MIN. DATA: 2 .0!.20!" COMPETENE GENERALE: 1. Utilizarea eficient a comunicrii i a limbajului de !ecialitate. ". #$er area demer urilor i a ac%iunilor ci&ice democratice. '. (!licarea !rinci!iilor i a metodelor adec&ate )n abordarea ur elor i torice. *. +olo irea re ur elor care u %in )n&%area !ermanent. COMPETENE SPECIFICE:
1.1Utilizarea termenilor !ecifici cronolo,iei- .rei toriei i e!ocii antice- )n diferite itua%ii de comunicare cri au oral. ".1. /ezol&area in ec0i!a a unor !robleme1 ituatii !roblema-!rin ne,ocierea olutiilor identificate. '.1.Localizarea in tim! i !atiu a fa!telor din i toria romanilor de fa urate in #&ul Mediu !e baza ur elor i torice. '.'. (nalizarea unui fa!t i toric din i toria romanilor de fa urate in #&ul Mediu !e baza ur elor i torice. '.*. 2om!ararea informatiilor din ur e i torice- referitoare la un a !ect al ci&ilizatiei romane ti din #&ul Mediu- in &ederea acce!tarii unor !uncte de &edere diferite. '.3. +ormularea unor o!inii referitoare la un fa!t o toric din i toria romanilor in #&ul Mediu !e baza ur elor i torice.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. 4a de co!ere minimum doua obiecti&e ale mi carii nationale romane ti5 ". 4 !rezinte minimum doua forme de lu!ta ale mi carii nationale romane ti5 '. 4a identifice minimum doua cauze i con ecinte ale re&olutiei de la 16"15 *. 4a com!are uzeranitatea otomana i cea ru ea ca a u!ra .rinci!atelor /omane. 3. 4a localizeze la 0arta !ierderile teritoriale uferite de Tarile /omane5 7. 4a i e$!rime o!inia le,ata metodele de lu!ta ale cla ei !olitice romane ti le,ate de 20e tiunea 8rientala. S#$%#&'(% )()%*#(*+ %, -&#.)& /( 0$.*&)&&: - brain tormin,- con&er a%ia dirijata1 euri tic- )n&%area !rin de co!eriredezbatere- utilizarea documentului i toric- !roblematizarea- 0arta i torica- !0ili! 717- e$!licatiacom!aratia -dia,rama Vernn. - acti&itate frontal- indi&idual- !e ,ru!e 5 1,-%#&$(%2 )()%*#(*: 3 documente- fie de lucru- 0arta i toric- manual5 - te$te i torice- tabla- creta- fie de e&aluare- atla i toric. M(42.%*& )& 567+8+-96#: Manualul de i torie uni&er ala i moderna al cla ei a VIII-a - autori:4orin 8ane- Maria 8c0e cu#d. 9umanita #ducatonal-:uc.- ";;;5 (tla i toric5 B(12(.'$%:(&: <0. Tana e- medotica .redarii- In&atarii i toriei- #d. 4!iru 9aret- :uc. 1==3

Ghid metodologic Aria Curricular Om !i societate >- #d. 4c. (rami .rint- :uc.";;15 Mi0ail Manea- "ic dic#ionar de termeni istorici$ #d. (ll #duca%ional- :uc.- 1===5 :o,dan Mur,e cu- I toria lumii )n te$te- #ditura Teora - 1=== Minodora .ero&ici- I toria uni&er al )n te$te- 2orint - ";;' /adu Manole cu- I toria medie uni&er al5 L. 2!i%- 2. 2!i% - Tendin%e )n didactica i toriei- .iteti- ";;35 4tudii i articole de i torie LXXIII- 4ocietatea de tiin%e i torice din /om?nia- ";;6. R&;<$;&:: - oficiale: !ro,rama colar- !lanificarea calendari tic orientati& - umane: ele&ii cla ei a VIII- a M&#.)& )& &7%2<%$&: - ob er&area i tematic a com!ortamentului ele&ilor5 3continu !rin )ntrebri frontale i analiza r !un urilor la fiele de lucru5 - com!letarea fiei de e&aluare5

ETAPELE LECTIEI
!. PREGTIREA PENTRU ACTIVITATEA DE >NVARE ?2@,

C C.S PROFESORULUI

ACTIVITATEA
ELEVILOR

STRATEGII DIDACTICE
METODE MI=LOACE

@oteaz ab en%ele5 .re,tete materialele nece are de furrii lec%iei. /ealizeaz un climat afecti&.

/ !und cerin%elor !rofe orului. A i !re,te c materialele

28@V#/4(I( dirijat

2.REACTUALIZAREA CUNOATINELOR ?!0@, /eactualizarea cunotinelor 1.1 '.1

+ormuleaz )ntrebri1cerine care 1 fac a!el la cunotinele dob?ndite


!e !arcur ul leciei anterioare:

Regimul fanariot in Moldova si ' Tara Romaneasca.

/ !und la olicitare- utiliz?nd informa%iile anterior dob?ndite. 4tudiaz indi&idual materialele !ro!u e. (cti&itatea de )n&are e te indi&idual. La fritul orei ele&ii &or fi )n m ur !rezinte cauzele i con ecintele tratatului de la CuciuD- Cainar,i i re&olutiei de la 16"1 a u!ra .rinci!atelor /omane. #le&ii tudiaz fiele !rimite #le&ii de eneaz !e caiet 0arta conce!tual- care &a fi com!letat la f?ritul orei cu informaiile dob?ndite !e !arcur ul acti&itii de )n&are. 4e cere ele&ilor ar,umenteze ale,erile fcute.

2on&er a%ia euri tic (TL(4 I4T8/I2 M&#.)& 0$.0<;& :con&er atiadeco!erireabrain tormin,e$!unerea T(:L(

* #nun% ubiectul lec%iei '.* Chestiunea Orientala si ' Principatele Romane. Studiu de '.3 caz: Anul 1 !1 i a obiecti&elor urmarite. @oteaz !e tabl titlulmonitorizeaz ele&ii5 ' 8r,anizeaz )n&area5 4e im!art fiele de lucru i ur ele i torice ele&ilor5

2/#T(

9(/T( H%$#% *.6*&0#<%2+ )& #(0 0+(%64&6

'

+I4# B# LU2/U

Birijarea )n&rii '; min

4crie !e tabl c0ema leciei

8r,anizeaz acti&itatea ele&ilor !e ' urmtoarea tructur: A*#(7(#%#&% 6$.! .e tabl e crie titlul leciei: Chestiunea Orientala si 1.1 Principatele Romane. Studiu de caz: Anul 1821 4c0ema leciei:

#le&ii noteaza in caiet titlul i c0ema lectiei.

2on&er atia #uri tica

T#XT I4T8/I2

1.Tratatul de la CuciuD- Cainar,i ". .lanuri de reor,anizare a .rinci!atelor /omane. '. /e&olutia lui T. Vladimire cu '.1 81 1.1 *.1 '.3 '.* *.1 8" A*#(7(#%#&% 6$.2 .rofe orul !rofe orul !rezinta conte$tul i toric in care e aflau !rinci!atele i im!actul tratatului de la CuciuD- Cainar,i a u!ra ace tora i mi carea nationala. .rofe orul olicita ele&ilor a de co!ere minimum doua obiecti&e ale mi carii nationale romane ti !e baza te$tului lectiei i te$tului i toric. A*#(7(#%#&% 6$.". .rofe orul !rezint !lanurile de reor,anizarea a !rinci!atelor i formele de lu!ta ale cla ei !olitice romane ti. .rofe orul olicita ele&ilor a !rezinte minimum doua forme de lu!ta ale mi carii nationale romane ti. (duce com!letari daca e te cazul. A*#(7(#%#&% 6$.B .rofe orul !rezinta conte$tul i toric al declan arii re&olutiei de la 16"1 i con ecintele ace teia. .rofe orul olicita ele&ilor a identifice minimum doua cauze i con ecinte ale re&olutiei de la 16"1 !e baza te$tului lectiei i cel i toric. (duce com!letari daca e te cazul. #le&ii a culta cu atentie i noteaza in caiet cele e$!u e de !rofe or. #le&ii cerceteaza i ra !und la cerinta e$!u a. 2on&er atia #uri tica

M(@U(L

BI2TI8@(/ I4T8/I2

2on&er atia dirijata #$!licatia Utilizarea documentului i toric An&area !rin de co!erire 2on&er atia #uri tica

(TL(4 I4T8/I2

#le&ii a culta cu atentie i noteaza in caiet cele e$!u e de !rofe or. #le&ii e ,ru!eaza i i i ale, un lider- cerceteaza i ra !und la cerinta e$!u a.

T(:L( Bezbaterea 2on&er atia dirijata #$!licatia .0ili! 717 Utilizarea documentului i toric .roblematizarea 2on&er atia #uri tica 2on&er atia dirijata #$!licatia Bezbaterea In&atarea !rin de co!erire

".1 1.1 '.* . 8' '.3 '.1

2/#T(

#le&ii a culta cu atentie i noteaza in caiet cele e$!u e de !rofe or. #le&ii cerceteaza i ra !und la cerinta e$!u a de !rofe or

9(/T(

+I4# B# LU2/U

*.1 '.* 8* '.3

A*#(7(#%#&% 6$.5 .rofe orul olicita ca !e baza informatiilor cumulate i a te$tului i toric a com!are uzeranitatea otomana i cea ru ea ca a u!ra .rinci!atelor /omane . (duce com!letari daca e te cazul. A*#(7(#%#&% N$. C .rofe orul !rezinta rolul i mi carilor de emanci!are ale .rinci!atelor /omane in e&olutia ace tora. .rofe orul cere ele&ilor a localizeze la 0arta !ierderile teritoriale uferite de Tarile /omane. A*#(7(#%#&% N$.D .rofe orul cere ele&ilor a- i e$!rime o!inia le,ata metodele de lu!ta ale cla ei !olitice romane ti le,ate de 20e tiunea 8rientala. (duce com!letari daca e te cazul. A*#(7(#%#&% N$.D 4e cere ele&ilor com!leteze fia de e&aluare. (!reciaz r !un urile date de ele&i5 4olicit a!recierile ele&ilor le,ate de modalitatea de de furare a lec%iei. .ro!une ele&ilor tema !entru aca e$ercitiile de la !a,ina 6'- 63

T#XT I4T8/I2 #le&ii e ,ru!eaza- i i ale, un lider- cerceteaza i ra !und la cerinta e$!u a de !rofe or. 2on&er atia dirijata #$!licatia .0ili! 717 2om!aratia Bia,rama Vernn

M(@U(L

#le&ii a culta cu atentie i noteaza in caiet cele e$!u e. #le&ii cerceteaza i ra !und la cerinta olicitata.

(TL(4 2on&er atia euri tica I4T8/I2 2on&er atia dirijata #$!licatia Bezbaterea

1.1 83 ".1 '.* 1.1 '.3 87 ".1 T(-0 )& 2<*$< 5-(6
". (!recieri cu !ri&ire la

T(:L( 2/#T( 9(/T(

#le&ii i i e$!rima o!inia le,ata de 2on&er atia dirijata im!ortanta Li,ii @atiunilor. #$!licatia Bezbaterea .roblematizarea

+I4# B# LU2/U T#XT I4T8/I2

#le&ii com!leteaz fia de e&aluare. (!reciaz modul )n care au r !un i )n care -a realizat lec%ia 4olicit informa%ii le,ate de rezol&area temei.

2on&er atia dirijata #$!licatia 2on&er atia dirijata

+I4( B# #V(LU(/# @8T(/# 2(T(L8<

de furarea acti&itii E "FG

B. T#M( .#@T/U (2(4 E1FG

2on&er atia

+ia nr." /ealiza%i o 0art conce!tual de ti! $$p%nza de pian&en'( C"#ST$%&#A OR$#&TA'A S$ PR$&C$PAT#'#
ROMA&#. ST%($% (# CA): A&%' 1 !1

C"#ST$%&#A OR$#&TA'A S$ PR$&C$PAT#'# ROMA&#