Sunteți pe pagina 1din 1

Procedura de compensare este urmatoarea: Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa se conecteze prin INTERNET pentru a transmite in baza

de date a Institutului de Management si Informatica datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 lei. Pentru facturile care se incadreaza in aceste conditii se transmit urmatoarele informatii: - codul fiscal al persoanei juridice raportoare; - codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare fata de care raportorul are de platit/incasat; - numarul si data emiterii facturii de catre persoana juridica creditoare/debitoare; - valoarea facturii care urmeaza sa fie incasata de persoana juridica raportoare de la persoana juridica beneficiara; - valoarea facturii care urmeaza sa fie platita de persoana juridica raportoare persoanei juridice furnizoare. Site-ul pe care trebuie sa va conectati si sa obtineti parola de acces ca ulterior sa puteti sa incarcati datelel de mai sus este: http://gama.imi.ro/. Contribuabilii, persoane juridice, care nu inregistreaza datorii sau creante mai vechi de 30 de zile si facturi care au o valoare mai mare de 10.000 lei nu sunt obligate sa transmita informatiile. Contribuabilii, persoane juridice, care doresc sa intre in sistemul de compensare pot transmite si facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 10.000 lei. Documentul prin care se fac compensarile este Ordinul de compensare model prevazut in anexa la HG 685/1999. Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinul de Compensare emis de Serviciul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii si incepand cu 01.01.2013 reprezinta document necesar pentru exercitarea dreptului de deducere in cazul in care entitatile implicate in comensare sunt personae eligibile care aplica sistemul TVA la incasare. Societatile comerciale implicate -persoana juridica initiatoare trebuie sa desemneze o persoana care sa aiba calitatea de inspector de compensare iar pentru aceasta conducerea societatii initiatoare intocmeste o imputernicire prin care il imputerniceste pe inspectorul de compensare sa se prezinta la IMI in vederea perfectarii documentelor. Imputernicirile au si ele regim special, iar model se regaseste in anexa 2 la HG 685/1999. Pentru efectuarea compensarilor, dupa transmiterea datelor Institulului de Management si Informatica (IMI), societatile comerciale implicate sau IMI gasesc un circuit de compenare pentru stingerea datoriilor reciproce. De regula, societatile comerciale implicate gasesc circuitul de compensare. In cazul societatii dumneavoastra, chiar daca aveti foarte multe compensari zilnice, din pacate legea nu prevede exceptii. Pentru optimizarea procesului de compensare si a evita deplasarea la IMI s-ar putea incerca respectarea urmatoarelor aspecte: - fie sa conveniti cu partenerii cu privire la repartizarea contravalorii bunurilor sau serviciilor , in facturi mai mici de 10.000 lei - fie sa va folositi de prevedere de la art. 3, in care se precizeaza ca pentru compensarile reciproce nu este necesar cadrul institutionalizat (IMI), banuind ca majoritatea compensarilor sunt intre doi parteneri. - fie sa grabiti procesul de compensare, astfel incat sa nu fie depasita perioada de 30 de zile de la scadenta datoriilor