Sunteți pe pagina 1din 3

Grup. Nume: 1. 4.

An 2. 5.

Dat: 3. 6.

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE PROTOCOL 1 1. 2. 3. 4.


Buna ziua. Numele meu es e ................. Sun me!i"ul#asis en ul me!i"al "e $% $a e&amina as %zi. 'mi (u ei ")n*i+ma, $% +)-, numele !umnea$)as +%............................ i !a a na e+ii .............. Mul umes" .% $)i !e e+mina $al)a+ea ensiunii a+ e+iale, "u a/u )+ul unui a(a+a 0 ensi)me +u.1ce i facem) Es e ) mane$+% "a+e (+esu(une a(li"a+ea unei mane e la ni$elul 2+aului !umnea$)as +%, ) mane % (e "a+e ) $)i um*la manual la ) (+esiune "a+e nu a+ +e2ui s% $% "+eeze !is")n*)+ u+ma a()i !e !esum*la+e (+)-+esi$% a ei "3 im( $)i as"ul a "u s e )s")(ul a+ e+a 2+aului !umnea$)as +%. Nu %iem, nu 4ne(%m nimi" 1n ce const
manevra5

5.

Es e *)a+ e im()+ an "a !umnea$)as +% s% *ii +ela&a #%, "alm#%, 4n im(ul !e e+min%+ii, s% eli2e+ai ")m(le !e 6aine 2+aul i s% s(+i/inii an e2+aul !u(% "um ) s% $i7l ()zii)nez eu. 1uoar flexie a cotului,
antebraul sprijinit pe un plan orizontal situat la nivelul cordului, mna cu fa a palmar orientat n sus5. B+aul s% *ie +ela&a . Pi"i)a+ele a 3+n3n! la ma+-inea (a ului, nu (i"i)+ (es e (i"i)+. 1cum poate s contribuie la realizarea determinrii)

6.

.al)a+ea ensiunii a+ e+iale es e un (a+ame +u im()+ an al s %+ii !umnea$)as +% me!i"ale i 4n *un"ie !e el !e"i!em i me!i"amen ele (e "a+e (u em sau nu s% $i le +e")man!%m. 1la ce i folosete examinarea
pe care urmeaz s o efectum)

8. 9. ;.

Asi-u+a+ea unui me!iu (+i$a (en +u e&amina+e 1salon cu un singur pat, draperii, paravan etc.5 S(%la+ea m3inil)+ : A(li"a+ea m%nuil)+ me!i"ale "u+a e 1!)a+ 4n "az !e
leziuni e-umen a+e ale m3inil)+ e&amina )+ului sau a unui () en ial in*e" an "+es"u al (a"ien ului5 "a (a+ e a (+e"auiil)+ s an!a+!.

<e")n amina+ea "u un am()n "u al"))l sani a+ a )li$el)+ s e )s")(ului, (iesei !e as"ul aie i a in e+i)+ului mane ei ensi)me +ului sele" a % es ima i$ 1=. .e+i*i"a+ea ")n*)+mi %ii !imensiunii alese (en +u mane % 1lime:
40 din circumferina braului respectiv cu !0 mai lat fa de diametrul braului " n zona sa median# lungime:!$% din circumferin a bra ului, respectiv ncadrarea n marcajele special configurate ale manetei tensiometrului)

11. 'n "azul ne"esi %ii !e a ale-e ) al % mane %, !e !imensiune a!e"$a %,

se e*e" ueaz% ) n)u% s(%la+e a m3inil)+, !e")n amina+ea n)ii mane e, u+ma % !e $e+i*i"a+ea ")n*)+mi %ii a"es eia 12. Ins(e"ia 2+aului, "u u iliza+ea unui al mem2+u 1 2+a ")n +)la e+al, ")a(s%, -am2%5 4n "azul 4n "a+e la ni$elul a"es uia sun (+ezen e> leziuni +auma i"e sau 2)li 1e&. a+su+i5, 2an!a/e $)lumin)ase, a(a+a e -i(sa e, (e+*uzii in +a$en)ase, +ans*uzii san-uine, *is ule a+ e+i)$en)ase,

e$i"ii -an-li)na+e +e-i)nale, mas e" )mie i(sila e+al% 13. .e+i*i"a+ea ()zii)n%+ii ")+e" e a (a"ien ului> uoar flexie a cotului,
antebraul sprijinit pe un plan orizontal situat la nivelul cordului, mna cu fa a palmar orientat n sus, relaxat.

14. <e e" a+ea, (+in (al(a+e, a ()zii)n%+ii a+ e+ei 2+a6iale la ni$elul z)nei

(li"ii ") ului 15. A(li"a+ea mane ei ensi)me +ului la ni$elul 2+aului, +es(e" 3n! u+m% )a+ele "e+ine> ? mi/l)"ul mane ei, +es(e" i$ ma+"a/ul s(e"ial ")n"e(u !e (e mane a ensi)me +ului, (lasa la ni$elul a+ e+ei 2+a6iale@ ? ma+-inea in*e+i)a+% a mane ei (lasa % la 2,5 "m (+)&imal !e (li"a ") ului ? mane a (lasa % *es la ni$elul 2+aului

16. 18. <e e+min%m $al)a+ea (3n% la "a+e


continuu prezena pulsaiilor5

+e2uie um*la % mane a ensi)me +ului, !e la "a+e s% se ()+neas"% 4n e$alua+ea TA> ? (al(3n! a+ e+a 2+a6ial% la ni$elul (li"ii ") ului 1pentru a detecta ? um*l%m +a(i! mane a ensi)me +ului (3n% la ) (+esiune la "a+e nu mai (e+"e(em (ulsaiile la ni$elul a+ e+ei 2+a6iale. 1nu este
necesar detectarea valorii exacte a momentului presional la care survine dispariia pulsaiilor, important fiind efectuarea rapid a manevrei iar pulsaiile s fie absente cu certitudine).

? !ezum*la+ea +a(i!% i ")m(le % a mane ei ensi)me +ului. .al)a+ea (+esi)nal% !e s a+ 4n e$alua+ea TA A 3= mmB- C $al)a+ea (+esi)nal% (+e"iza % an e+i)+. 19. Se a ea( % un in e+$al !e 172 minu e, (en +u +es a2ili+ea "i+"ulaiei la ni$elul 2+aului in$es i-a 1;. Plasa+ea s e )s")(ului la u+e"6i 1)li$ele ()zii)na e "u ) u)a+% )+ien a+e a
a&ului l)+ s(+e an e+i)+ 0 dictat de orientarea normal a conductului auditiv extern5 i a (iesei as"ul a )+ii la ni$elul z)nei (li"ii ") ului un!e a *)s !e e" a % (al(a )+ a+ e+a 2+a6ial% 1preferat partea de clopot i nu cea de diafragm " zgomotele &orot&off fiind de frecven nalt sunt audibile mai bine cu acest tip de dispozitiv5

2=. Um*la+ea mane ei ensi)me +ului la $al)a+ea (+esi)nal% !e s a+

an e+i)+ !e e+mina % 21. S"%!e+ea (+)-+esi$%, 4n +7un +i m ")ns an , a (+esiunii +e*le" a e 4n man)me +u, (+in !ezum*la+ea mane ei '!(% mm)g per secund,
aproximativ % secunde per interval de *0 mm)g)

22. 'n im(ul a"es ei "u+se !e +e!u"e+e uni*)+m% a (+esiunii !in mane %,

i!en i*i"a+ea $al)+ii (+esi)nale ")+es()n!en % *azei I 1m)men ul a(a+iiei z-)m) el)+ &orot&off " +, sistolic), +es(e" i$ *azei . 1m)men ul !is(a+iiei z-)m) el)+ &orot&off " +, diastolic), e$en ual *azei I. 1m)men ul a enu%+ii
ma+"a e a z-)m) el)+ &orot&off " ")nsi!e+a % 4n unele uni %i me!i"ale "a i ")+es()n!en mai *i!el al $al)+ii +, diastolice)

23. <ezum*la+ea ")m(le % a mane ei ensi)me +ului 24. Se a ea( % un in e+$al !e 172 minu e, (en +u +es a2ili+ea "i+"ulaiei la

ni$elul 2+aului in$es i-a 25. Relua+ea !e e+min%+ii, um*l3n! !in n)u mane a la $al)a+ea (+esi)nal% !e s a+

26. S"%!e+ea (+)-+esi$%, 4n +7un +i m ")ns an , a (+esiunii +e*le" a e 4n


man)me +u, (+in !ezum*la+ea mane ei '!(% mm)g per secund,
aproximativ % secunde per interval de *0 mm)g)

28. 'n im(ul a"es ei "u+se !e +e!u"e+e uni*)+m% a (+esiunii !in mane %,
i!en i*i"a+ea $al)+ii (+esi)nale ")+es()n!en % *azei I 1momentul apariiei zgomotelor &orot&off " +, sistolic), +es(e" i$ *azei . 1momentul dispariiei zgomotelor &orot&off " +, diastolic), e$en ual *azei I. 1momentul atenurii
marcate a zgomotelor &orot&off " considerat n unele unit i medicale ca i corespondent mai fidel al valorii +, diastolice)

29. <ezum*la+ea ")m(le % a mane ei ensi)me +ului 2;. 'n "azul 4n "a+e 4n +e "ele !)u% !e e+min%+i e&is % !i*e+ene mai ma+i

!e 5 mm B- se +eia !e e+mina+ea TA, (en +u ) a +eia $al)a+e, !u(% ) a e( a+e !e 172 minu e, +ezul a ul *inal *iin! ) me!ie a "el)+ +ei $al)+i )2inu e (en +u TA sis )li"%, +es(e" i$ !ias )li"% 3=. C)muni"%m (a"ien ului $al)a+ea !e e+mina % (en +u TA i ) 4n+e-is +%m 4n !)"umen ele sale me!i"ale. 31. <es*a"em mane a ensi)me +ului i ) 4n!e(%+ %m !e la ni$elul 2+aului, e&amin3n! as(e" ul e-umen ului su2ia"en , se"un!a+ e&e+"i %+ii (+esiunii l)"ale !in "a!+ul mane$+ei 32. <e")n amina+ea "u un am()n "u al"))l sani a+ a in e+i)+ului mane ei ensi)me +ului, a )li$el)+ s e )s")(ului, (iesei !e as"ul aie "u !e()zi a+ea a"es )+a 4n l)"aia !e!i"a % 1e$en ual a+un"a+ea "a !eeu+i

33.

me!i"al. Se )*e+% +elaii asu(+a (+)-+amului me!i"al u+m% )+ i asu(+a in e+$alului la "a+e se $a +e$eni la (a"ien . 34. T.A se m%s)a+% la am2ele 2+ae 14n "azul 4n "a+e (a"ien ul es e la (+ima

me!i"ale a mane el)+ !e uni"% *)l)sin%, (+e")niza e (en +u u iliza+e la un sin-u+ (a"ien , (e (a+"u+sul s(i aliz%+ii a"es uia5 In$i %m (a"ien ul s% 4i +e4m2+a"e 2+aul. Asi-u+a+ea (a"ien ului 1 (a ")2)+3 la ni$elul in*e+i)+ !e 4n%lime, +i!i"a+ea limi a )a+el)+ la e+ale 5, ()zii)na+ea la 4n!em3n% a )2ie" el)+ (e+s)nale 1e&. ele*)n m)2il, "a+ e, +e2us e ".5, a (a6a+ului !e a(% i a ele")menzii !e a(ela+e a sis emului

e$alua+e, u+m3n! "a a()i TA s% *ie !e e+mina % numai la 2+aul la "a+e $al)a+ea TA a *)s "ea mai ma+e 0 4n limi ele n)+malului, la ni$elul 2+a ului !)minan , !+e( la !+e( a"i, s 3n-ul la s 3n-a"i, $al)a+ea !e e+mina % *iin! su(e+i)a+% "u (3n% la 1= mmB- "elei ")n +)la e+ale, !i*e+ene mai ma+i !e 1= mmB- semnaliz3n! ) (a )l)-ie l)"al%5, 4n )+ )s a ism, "lin)s a ism i ()ziie sez3n!% 1 4n "azul 4n "a+e se sus(i"i)neaz% "lini" 6i() ensiune )+ )s a i"% 0 as enie, $e+ i/e e ". 'n m)! n)+mal nu e&is % !i*e+ene 4n +e $al)+ile TA !e e+mina e 4n "ele +ei ()zii)n%+i 5@

35. E$alua+ea anamnes i"a >

? ")nsum !e "a*ea +e"en 1in ul imele 3= minu e5 ? *uma +e"en 1ul imele 3= min.5 ? minim 3= min !e +e(aus ? 2)li "un)s"u e ? me!i"a ie an e+i)a+a@ 36. Relua+ea e$en ual% a e&amin%+ii !u(% ) (e+i)a!% !e 3= !e minu e !e +e(aus *izi" i alimen a+, 4n "azul e$alu%+ii TA !in "a!+ul (a )l)-iei 6i(e+ ensi$e a+ e+iale. Pun" a/ ) al> Le-en!%> = 7 "+i e+iu ne4n!e(lini @ 1 0 "+i e+iu (a+Dial 4n!e(lini @ 2 0 "+i e+iu ) al 4n!e(lini