Sunteți pe pagina 1din 3

Parteneriat pentru dezvoltare rural Date despre proiect Sursa de finantare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AXA 5 Promovarea masurilor active de ocupare DMI 5.2. Promovarea sustena ilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea !ortei de munca

Valoare proiect

"aloare totala# $.%52.&%$'(( lei "aloare neram ursa ila# $.)&*.++5'(( lei

Detalii despre proiect Obiectiv Obiectiv general: Cresterea calitatii resurselor umane din mediul rural stimuland participarea la programe integrate de ocupare in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general POS DRU 2007-2013, prin masuri active de ocupare in munca, informare, consiliere si formare profesionala, masuri care sunt in concordanta si cu obiectivele operationale ale DMI 5.2. prin cresterea participarii la programe integrate de ocupare si oferirea de masuri active integrate pentru persoanele din mediul rural, cresterea calitatii fortei de munca din mediul rural prin participarea la cursuri de formare profesionala, cresterea ratei de ocupare a locuitorilor din mediul rural, cresterea spiritului antreprenorial, crearea conditiilor de dezvoltare a afacerilor non-agricole pe cont propriu. Masurile au rolul de a genera efecte pozitive pe termen lung pentru grupul tinta in actiunea lor de integrare pe piata muncii. Proiectul abordeaza problema dezvoltarii durabile din punct de vedere social si economic, iar comunitatile rurale vor beneficia de actiunile comune de dezvoltare a pietei muncii in zonele rurale, precum si a altor domenii de activitate asociata. Obiective specifice: OS1.Cresterea numarului de structuri care desfasoara activitati pentru informarea, consilierea profesionala a persoanelor din grupul tinta in Regiunea Sud-Vest Oferirea masurilor active de ocupare prin informare cu privire la piata fortei de munca si consiliere profesionala au rolul de a sprijini grupul tinta pentru ocuparea pe piata muncii.Constientizarea populatiei rurale cu privire la oportunitatile de ocupare, prezentarea unor alternative la ocupatiile non-agricole reprezinta metode reale de dezvoltare socio-economica a comunitatilor rurale.In acest scop va fi organizata o campanie de informare si constientizare in cele doua zone de desfasurare a proiectului si se vor infiinta 2 centre de informare si consiliere profesionala, se vor oferi masuri active pe piata muncii pentru 200 de persoane, prin derularea de activitati de informare si consiliere profesionala, interventia fiind personalizata pe fiecare persoana din grupul tinta.Comunele in care se vor infiinta centrele sunt situate in zone turistice ale judetului Mehedinti, iar solicitantul si partenerii au identificat ocupatii non- agricole cerute pe piata muncii locala. OS2.Cresterea numarului de programe de formare profesionala autorizate, in termen de 6 luni de la inceperea proiectului in vederea formarii profesionale a persoanelor din grupul tinta, din Regiunea Sud - Vest Prin activitatile propuse, proiectul este relevant fata de obiectivele si prioritatile programului pentru ca formeaza si dezvolta cunostintele grupului tinta in meserii cu cautare pe piata muncii in zonele vizate.Proiectul isi propune formarea profesionala a unui numar de 120 de persoane in 4 ocupatii/calificari pentru activitati non-agricole, contribuind astfel la cresterea nivelului de calificare a persoanelor din zonele turistice tinta. OS3. Cresterea numarului persoanelor din mediul rural active din punct de vedere economic in

sectoarele de activitate non-agricole, din Regiunea Sud-Vest Prin formarea antreprenoriala si asigurarea asistentei pentru demararea unor afaceri, proiectul isi propune sa contribuie la dezvoltarea unor afaceri pe cont propriu in domenii non-agricole. Valoarea adaugata a prezentului proiect consta in faptul ca instruirea profesionala este combinata cu instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, fapt ce creste gradul de constientizare al grupului tinta cu privire la posibilele accidente de munca si boli profesionale.Acest fapt va conduce in mod sigur la scaderea numarului de accidente de munca si la cresterea gradului de responsabilitate al persoanelor implicate in procesul de instruire. Locul si durata implementarii
Regiunea S" 2* luni Data depunerii cererii de !inantare# (+ noiem rie 2($( Data semnarii contractului# &( noiem rie 2($$ Data inceperii implementarii contractului# (2 decem rie 2($$ Data !inalizarii proiectului# &( noiem rie 2($& Proiect ne!inalizat

Rezultate Rezultatele anticipate ale proiectului : - 200 de participanti la campania de informare si constientizare, 6 intalniri de informare in cele 2 localitati, 4 seminarii de constientizare in cele 2 localitati,2 bannere promovare campanie informare si constientizare, 200 afise promovare campanie informare si constientizare, 1.000 pliante cu mesaje pentru constientizare,informare,motivare. - 2 centre de informare si consiliere profesionala infiintate, 200 de participanti din zonele rurale la activitati de consiliere/orientare profesionala,din care 70 femei, (50 persoane inactive, 40 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, 30 de someri, 50 persoane ocupate in agricultura de subzistenta,30 manageri si angajati din mediul rural),200 fise de consiliere profesionala,200 chestionare de evaluare,120 recomandari la cursuri de competente/calificare,120 persoane instruite,100 persoane instruite in tehnici de cautare a unui loc de munca,2000 pliante cu mesaje referitoare la oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole (1000/centru),2000 brosuri despre cariera (1000/centru),1 baza de date cu beneficiarii serviciilor de consiliere/orientare profesionala. -2 autorizari pentru sustinere 2 cursuri de competenta (TIC si antreprenoriat) -30 persoane certificate in dobandirea competentelor de utilizare TIC,30 persoane certificate in dobandirea competentelor antreprenoriale si instruite in securitate si sanatate in munca, 60 certificate de competente eliberate. 30 de persoane calificate in ocupatia de camerista,30 de persoane calificate in ocupatia de lucrator in comert,60 certificate de calificare eliberate. -2 conferinte de presa de inceput si final al proiectului,30 de comunicate de presa in ziare si TV locale,5 emisiuni la TV locale,1 web-site realizat si actualizat,1 film realizat si multiplicat,200 dvduri film,1000 pliante promovare proiect,200 afise promovare proiect,1 banner promovare proiect. Rezultate corelate cu indicatori de realizare imediata (output) 120participanti la instruire= 120 participanti la instruire 200 participanti FSE = 200 participanti FSE 70 femei participante FSE = 70 femei FSE 200 participanti la activitati de consiliere/orientare profesionala=200 participanti la activitati de consiliere/orientare profesionala 200 participanti din zonele rurale=200 participanti din zonele rurale 50 persoane ocupate in agricultura de subzistenta=50 persoane ocupate in agricultura de subzistenta

200 de participanti la campania de informare si constientizare=200 de participanti la campania de informare si constientizare 120 participanti la programe de formare profesionala=120 participanti la formare profesionala 120 certificate de competente/calificare obtinute=120 participanti la activitati de evaluare a invatarii anterioare Rezultate pe termen lung: -Cresterea ratei de ocupare in randul persoanelor din mediul rural - Imbunatatirea conditiilor de viata ale persoanelor din mediul rural - Cresterea gradului de implicare a autoritatilor locale in identificarea nevoilor pentru ocuparea in munca pentru persoanele din mediul rural si in identificarea de solutii in acest sens - Cresterea capacitatii manageriale a solicitantului. Despre beneficiar Asociaia Pro Mehedini ONG Dezvoltare durabila Parteneri
Prim,ria -omunei Isverna Prim,ria -omunei Svini.a

Comunicate Molipseste-te si tu cu...dorinta de a imbunatati viata la sat! Proiect cofinant din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Investeste in oameni!