Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina/Modulul: Asigurarea calitatii Numele si prenumele elevului:

Clasa:

TEST DE EVALUARE
I. Alegeti varianta corecta de raspuns: ( punct! 1. Elementele de desfasurare ale sistemului calitatii sunt: a) Politica in domeniul calitatii; planificare; organizare; comunicare interna; b) Sistemul de management al calitatii; managementul resurselor; realizarea produsului; masurare; analiza; imbunatatire; c) Politica in domeniul calitatii; anga amentul conducerii; orientarea spre client. !. Procedurile sistemului calitatii: a) "eprezinta documente de lucru detaliate; b) #escriu sistemul de management al calitatii ; c) #escriu procesele si activitatile necesare pentru implementarea sistemului de management al calitatii. $. "esponsabilitatea redactarii si gestionarii manualului calitatii revine: a) Sefului compartimentului de management al resurselor din firma; b) "eprezentantului conducerii firmei; c) Sefului compartimentului de asigurarea calitatii din firma. %. Controlul calitatii cuprinde activitati de: a) Supraveg&ere' evaluare' inspectie si verificarea calitatii; b) #esfasurarea sistemului calitatii; c) Planificare si comunicare interna si e(terna II. "o#pletati spatiile li$ere cu cuvintele potrivite: ( % puncte! 1.Elementele sistemului de management al calitatii definite de standardul )S*+,,1-!,,, sunt structurate conform ciclului ............ adica .......' ......' ...... si ....... !.)nspectia calitatii reprezinta activitati prin care .......... una sau mai multe caracteristici ale unei entitati si se compara rezultatul cu ceritele specificate in scopul .......... acestor caracteristici. $.Elementele de desfasurare ale sistemului de management al calitatii sunt definite in standardul ...... si sunt grupate pe .... sectiuni. %. #ocumentele sistemului de asigurare a calitatii pot fi structurate ierar&ic pe .... nivele principale conform standardului ......... III. Dati valoare de adevarat sau &als ur#atoarelor a&ir#atii: ( % puncte! 1. /erificarea calitatii reprezinta monitorizarea si verificarea continua a starii unei entitati cu scopul asigurarii ca cerintele specificate sunt satisfacute. !. Asigurarea calitatii este ansamblul activitatilor de planificare' organizare' coordonare' antrenare si tinere sub control. $. *rientarea catre client este un principiu al sistemului de management al calitatii. %. Procedurile sistemului calitatii reprezinta documente de lucru detaliate. IV. Reali'ati analogia intre tipul de o$iective utili'at pentru asigurarea calitatii si tipurile de activitati corespun'atoare:( punct! TI(URI DE )*IE"TIVE A"TIVITATI 1. obiective e(terne a) activitati desfasurate in scopul de a da incredere clientilor !. obiective interne b)activitati desfasurate in scopul de a da incredere conducerii firmei V. Enu#erati pe verso + avanta,e ale utili'arii #anualului calitatii ( - puncte!

.RILA DE RE/)LVARE SI 0)TARE ). 1 0 b; ! 0 c; $ 0 c; % 0 a; Pentru fiecare raspuns corect se acorda ,'!1 puncte. ,'!1 ( % 2 punct )). 1 0 PE/A; Planifica; E(ecuta; /erifica; Actioneaza; ! 0 masoara' e(amineaza si incearca; determinarea conformitatii ; $ 0 )S* +,,1-!,,,; %; % 0 $; )S* 1,,1$ Pentru fiecare raspuns corect se acorda ,'!1 puncte. ,'!1 ( 32 % puncte ))). 1 0 4; ! 0 A; $ 0 A; % 0 4; Pentru fiecare raspuns corect se acorda ,'1 puncte. ,'1 ( % 2 % puncte )/. 1 0 a; ! 0 b; Pentru fiecare raspuns corect se acorda ,'1 puncte. ,'1 ( ! 2 punct /). "egimul de functionare continua prezinta urmatoarele avanta e: 4aciliteaza intelegerea unitara a politicii calitatii. Asigura coerenta intre politica calitatii si obiectivele generale ale firmei in domeniul calitatii. 4aciliteaza realizarea obiectivelor generale prin definirea structurii organizatorice si a responsabilitatilor privind realizarea si imbunatatirea calitatii. )mbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei prin delimitarea canalelor de comunicare pe orizontala si pe verticala. )mbunatateste comunicarea firmei cu partenerii si clientii sai. Contribuie la crearea unei imagini favorabile pentru firma. Asigura instruirea unitara a personalului firmei privind elementele sistemului calitatii. Asigura accesul imediat la documentele calitatii si faciliteaza gestionarea acestora. Serveste ca document principal pentru auditul intern si e(tern al sistemului calitatii. Pentru fiecare raspuns corect se acorda ,'1 puncte. ,'1 ( 5 2 - puncte 6otal: + puncte. Se acorda un punct din oficiu. 6imp de rezolvare $, minute