Sunteți pe pagina 1din 3

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 20!
"#a prioritar$ %%Educa&ie 'i formare profesional$ (n spri)inul cre'terii economice 'i dezvolt$rii societ$&ii *azate pe cunoa'tere+
Domeniul ma)or de interven&ie ,! -Dezvoltarea resurselor umane (n educa&ie 'i formare profesional$+
.itlul proiectului/ Formarea cadrelor didactice n domeniul evalurii competenelor profesionale
0um$rul de identificare al contractului/ POSDRU!"#$%S%&"'(
1eneficiar/ )entrul *aional de De+voltare a ,nvmantului Profesional i -e.nic
FOR/U01R D2 ,*R23IS-R1R2
P1R-I)IP1*I 4$% Pro5ram de formare )
6Formarea cadrelor didactice n domeniul 2valurii competenelor profesionale
4 ru5m s completai acest formular utili+7nd litere de tipar$
Sec iun e a I8 D 1- 2 D 2 , *R 23 IS- R 1R 2
Prenume/
Ilie Daniel
0ume/
Hngan
Func&ie/
Ing. profesor
2nstitu&ie/
Liceul Tehnologic Corbu
"dresa instituiei/
Corbu, Harghita
"dresa personal$/
Bilbor, nr.301, ju. Harghita
.elefon personal/
0!301"0#$1
Fa#/
Email personal/
ilieanielhangan%&ahoo.co'
II$ Inf orma ii p riv ind ca+ ar ea i tr ansport ul
3$ rug$m *ifai c$su&a corespunz$toare i completai data sosirii 4 data plec$rii5 persoanele care vor c$l$tori cu vagon
cuet$ nu vor *eneficia de cazare pentru noaptea (n care se deplaseaz$,
)a+are
Doresc cazare
(
Da
0u
6amere
(
0efum$tori
Fum$tori
Data sosirii
)*.0$.)013
Data plecarii
)$.0$.)013
Servicii de masa
7eniu vegetarian
(
7eniu normal
-ransport
Sosesc cu
(
7aina proprie
7icro*us
.ren
III$ In f o r m a ii p ent r u deco n t a r e 9v a r u 5 m : if a i cor e s p u n + to r i com p leta i cu in f o r ma ii l e
s ol i cita t e; de c on t a r e a
t ransp o rt u lui s e a si5u r c onf o rm re5 u lam ent u lui d e decon t ar e at a at<

#
$$$$$$
solicit decont de transport
*U solicit decont de transport
Precizm c plata cheltuielilor de transport se va face prin virament bancar n conturile de card ale participanilor la
eveniment, dup transmiterea ctre organizatori a documentelor originale justificative impreuna cu ordinul de
deplasare original.
Date de identificare :ancare
0ume dein$tor cont
Hngan Clauia
60P
)"30!031$1+"#
1anca
B.C.,.
6od 21"0
829 caractere: RO #"R*)=&%#(&>"('?('&&&#
Serie i nr, carte de
identitate4 *uletin
H,, nr.+3#)3*
Semntura participantului $$$$$$$ $$
)O*DI@II D2 ,*R23IS-R1R2
Formularul de (nregistrare va fi completat 'i transmis (n format scanat la adresa de e-mail/
posdru%& "'( Ama 5nume ve nt$c om
Pentru orice informa&ie suplimentar$ v$ st$m la dispozi&ie prin coordonatorii de
evenimente/ Sandra Dinu% tel, 07!94!!7,;27
<aura Farca% tel, 072;4!0!,=20
6u deose*ita consideratie%
Sandra Dinu
6oordonator evenimente

S-ar putea să vă placă și