Sunteți pe pagina 1din 94

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

Departamentul nvmnt la Distan


Specializarea:AP
DEP!"# SE$"%!&'%% S($%A#E
A)"# %%%
#ect*univ*dr* $%S!%)A +&#&)EASA
Suceava ,-./
1
$"P%)S
S$(P"#**************************************************************************************************************0
(+%E$!%1E#E P%)$%PA#E*************************************************************************0
E1A#"AEA A$!%1%!A'%%***************************************************************************0
$AP%!(#"# % ***************************************************************************************************/
%)!(D"$EE ) DEP!"# SE$"%!&'%% S($%A#E*************************/
1. Securitatea social i riscurile sociale .........................................................................4
2. Noiunea de securitate social......................................................................................5
3. Sistemele de securitate social ....................................................................................6
5. Definiia i obiectul dreptului securitii sociale ......................................................14
6. Asiurrile sociale ! instituie a dreptului securitii sociale ....................................15
". Asistena social ! instituie a dreptului securitii sociale .......................................1"
#. $rincipiile dreptului securitii sociale .....................................................................1%
$AP%!(#"# %%%***********************************************************************************************0.
AS%2"&%#E S($%A#E DE S&)&!A!E************************************************0.
1.Noiune i relementare..............................................................................................31
......................................................................................................................................31
2. $rincipiile asiurrilor sociale de sntate ................................................................32
3. Asiuraii sistemului de asiurri sociale de sntate ...............................................32
5. Drepturile i obliaiile asiurailor ..........................................................................36
6. Ser&icii medicale profilactice suportate din 'ondul naional unic de asiurri sociale
de sntate .....................................................................................................................3#
". Ser&icii medicale curati&e suportate din 'ondul naional unic de asiurri sociale . 3%
#. (onstituirea 'ondului naional unic de asiurri sociale de sntate .......................4)
%.(oncediile i *ndemni+aiile de asiurri sociale de sntate ....................................44
1).(oncediul i indemni+aia pentru incapacitate temporar de munc .......................4#
11. (oncediul i indemni+aia pentru *nri,irea copilului bolna& .................................66
12.(oncediul i indemni+aia de risc maternal .............................................................66
13. A,utorul de deces ....................................................................................................6%
$AP%!(#"# %1* S%S!E3"# P"+#%$ DE PE)S%%************************************4.
1.'uncionarea sistemului public de pensii ..................................................................."1
2.(ateorii de pensii pensii publice .............................................................................."%
+%+#%(2AF%E***********************************************************************************************5/
2
S$(P"#
! *nsuirea noiunilor de ba+ din dreptul securitii sociale
! cunoaterea relementrilor din domeniul asiurrilor i asistenei sociale
! *nsuirea reulilor de aplicare a leislaiei securitii sociale
! prin intermediul teoriei- studentul- *n calitate de &iitor ana,at sau ana,ator- &a putea
s aplice i s respecte *n practic leislaia muncii .
! anali+a i calificarea normelor ,uridice din domeniul asiurrilor i asistenei sociale
! corelarea normelor enerale cu normele speciale
! corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica *n practic
(+%E$!%1E#E P%)$%PA#E
! *neleerea noiunii de securitate social i *neleerea politicilor de Securitate *n
munc.
! pre+entarea cateoriilor de drepturi de asiurri sociale/ dreptul la pensie- a,utorul
de deces- concedii- dreptul la asiurare *n ca+ de accident de munc- dreptul la oma,-
protecia special a persoanelor cu 0andicap.
E1A#"AEA A$!%1%!A'%%
1&aluarea cunotinelor- acumulate pe ba+a pre+entului material i a bibliorafiei propuse
pentru studiul indi&idual- se &a reali+a *n cadrul unui e2amen impus tuturor studenilor. Pe
parcursul semestrului 6iecare student va elabora un proiect 7n care vor 6i tratate probleme
de securitate i asisten social 7ntlnite la nivel intern dar i european8 tematic care va
aborda obli9atoriu i aspecte practice*
Nota final se &a calcula astfel/ nota obinut *n urma anali+ei proiectului i a participrii
la acti&itile tutoriale &a repre+enta 4)3- nota obinut la e2amenul de semestru &a repre+enta
6)3.
3
$AP%!(#"# %
%)!(D"$EE ) DEP!"# SE$"%!&'%% S($%A#E
.* Securitatea social i riscurile sociale
(u&4ntul securitate *i are oriinea *n latinescul securitas 5*n france+ securite, *n enle+
security); el *nseamn protecie- aprare- stare de siuran- faptul de a fi pus la adpost de orice
pericol
1
. Securitatea social este arania acordat fiecrei persoane ca *n orice *mpre,urare s
dispun de mi,loacele necesare pentru asiurarea propriei sub+istene- precum i pe cea a
familiei sale *n condiii decente
2
.
(oninutul acestei e2presii const *n contracararea consecinelor unor evenimente diverse,
calificate n genere riscuri sociale
3
.
Aceast conclu+ie re+ult din importante documente internaionale- inclusi& (on&enia nr.
1)261%52 a 7rani+aiei 8nternaionale a 9uncii- care utili+ea+ e2presia securitate social i *i
preci+ea+ coninutul.
Documentele respecti&e se refer la un mnunc0i de e&enimente care determin puterea
statal s asiure protecie *n tot sau *n parte populaiei sale.
Sunt considerate astfel de e&enimente/
! boala.
! maternitatea.
! in&aliditatea.
! btr4neea.
! accidentul de munc i boala profesional.
! decesul 5protecia urmailor:.
! sarcinile familiale.
1
Dicionarul e2plicati& al limbii rom4ne 5coordonatori 8on (oteanu- ;ui+a Sec0e- 9ircea Sec0e:- ediia a 88!a-
1ditura <ni&ersul 1nciclopedic- =ucureti- 1%%#- p. %6%.
2
>ean >ac?ues Dupe@rou2- 9ic0el Soretto- Aobert ;afore- Aolande Auellan- Droit de la securite sociale, 14B 1dition
par Aoland Aeullan- 2))1- Dallo+- $aris- p. 2.
3
9ar@se Sadel- Droit de la securite sociale, 1llipses 1dition marc0etin- SA- $aris- 2))"- p.#.
4
! oma,ul.
Aadar- noiunea de securitate social este asociat unei liste de e&enimente care- *n pofida
unei &arieti aparente- pre+int caracteristici comune- ele fiind- de fapt riscuri sociale, adic
riscuri de natur s determine reducerea ori suprimarea capacitii de ctig a persoanelor 5*n
primul r4nd- salariate:.
,* )oiunea de securitate social
A&4nd *n &edere efectele lor- riscurile sociale sunt acele evenimente care au inciden
comun asupra situaiei economice a indivizilor prin diminuarea veniturilor sau, invers, prin
creterea celtuielilor.
Cntr!ade&r- e2ist anumite e&enimente susceptibile de a *mpiedica o persoan s
dob4ndeasc un &enit normal dintr!o acti&itate profesional. Din acest punct de &edere- riscurile
sociale pot fi riscuri fi+ice i riscuri economice.
!iscurile fizice apar atunci c4nd fora de munc este alterat- redus sau pierdut. Aceste
riscuri pot fi de origine profesional, i anume *n ca+ de accident de munc sau boal
profesional- i de origine e"traprofesional *n alte ca+uri- de pild/ boal- maternitate-
in&aliditate- btr4nee- deces- &du&ie.
!iscurile economice sunt enerate de situaiile *n care fora de munc- fr s fie alterat-
este imposibil de e2ercitat- din cau+a lipsei de locuri de munc disponibile 5este ca+ul
omerilor:.
12ist- de asemenea- riscuri care constau *n reducerea ni&elului de trai prin creterea
c0eltuielilor *n situaii e2cepionale- de e2emplu- cumprarea de medicamente *n ca+ de boal-
ma,orarea c0iriilor *n anumite perioade- *ntreinerea unor membri ai familiei aflai *n ne&oie etc.
S!a mai considerat c securitatea social constituie o aranie contra riscurilor de ordin/
# psiologic$ boal- maternitate- in&aliditate- deces- btr4nee- care pot afecta persoanele-
antren4nd astfel o reducere sau pierdere a c4tiurilor.
# profesional$ accidente de munc i boli profesionale.
Securitatea social- care ocup un loc *nsemnat *n &iaa cotidian a mai multor oameni
*ncepe adesea *nainte de natere 5*nri,irile prenatale: i se prelunete dup moarte 5pensiile de
urma:.
Desiur c repararea consecinelor riscurilor sociale se face *n scopul arantrii securitii
5
economice a persoanelor supuse acestor riscuri.
A&4nd *n &edere c scopul politicilor de securitate social este *n definiti& de a aboli starea
de ne&oie- asiur4nd fiecrui cetean un &enit suficient pentru a satisface *n orice moment ne&oile
sale- dreptul securitii sociale ar putea fi definit i ca dreptul la o redistri%uire destinat s
garanteze securitatea economic individual.
$oliticile de securitate social- *nelese ca politici de securitate economic- comport
eforturile tin+4nd la securitatea locului de munc- a c4tiului i a capacitii de munc 5*nri,irile
medicale- de e2emplu:- precum i amena,area unui sistem de distribuire a &enitului de *nlocuire *n
timpul perioadelor de inacti&itate forat.
Securitatea social necesit e2istena unei &aste orani+aii naionale de *ntra,utorare
obliatorie care nu poate s atin deplina sa eficacitate dec4t dac ea repre+int un caracter de
foarte mare eneralitate at4t *n pri&ina persoanelor ocrotite- c4t i *n cea a riscurilor pe care le
acoper. 8dealul su este ca ansamblul populaiei unei ri s fie prote,at *mpotri&a ansamblului
factorilor de insecuritate.
0* Sistemele de securitate social
12presia securitate social este utili+at nu numai *n sintama politicile de securitate
social, dar i *n cea pri&ind sistemele de securitate social.
(ele dou noiuni nu sunt sinonime. $e c4nd prima se plasea+ pe planul scopurilor- cea de a
doua e&oc o anumit amena,are a mi,loacelor.
Cn plus- conceptului drept de securitate social i se asocia+ cel de Bsistem de securitate
social.
Cntr!ade&r- trebuie a&ut *n &edere c *n aproape toate rile lumii anumite norme ,uridice
sunt calificate Bsisteme de securitate socialB menite s orani+e+e o redistribuire financiar-
adic- pe de o parte- o prelevare, iar pe de alta- o repartiie a fondurilor prele&ate *ntre beneficiarii
acestei redistribuiri.
Cn aceste condiii- dreptul securitii sociale poate fi definit ca o redistri%uire destinat s
garanteze securitatea economic a persoanelor.
Cn literatura ,uridic france+ se &orbete de tenicile specifice constitutive ale dreptului
securitii sociale, i anume de una indi&idual ! economisirea- i cele implic4nd inter&enia unui
6
ter.
;eat de aceast tenic individual, se arat c- pentru a face fa e&enimentelor
susceptibile s le amenine securitatea- sunt persoane care fac economii 5pun banii deoparte pentru
ca atunci c4nd este ca+ul s fac fa bolii- btr4neii etc.:. Se renun astfel la un consum actual *n
&ederea unui consum &iitor.
$rocedeul pre+int anumite merite/ libertate- responsabilitate- &irtute BmoralB. Dar are i
limite. 1conomisirea presupune mai *nt4i ca cei interesai s poat renuna la folosirea imediat a
unei pri a &enitului lor. renunarea *ns nu e posibil la toate persoanele. $e de alt parte- aceast
economisire- procedeu &oluntar- implic *n eal msur interesul lor la economii- adic s e2iste
o anumit stabilitate monetar. *n ca+ contrar- sacrificiul imediat poate fi *n &an. Cn sf4rit-
procedeul este unul de pre&edere indi&idual- care nu pre+int aranie.
Cns *n ca+ul inter&eniei altuia se poate &orbi de o astfel de aranie. 8nter&enia altuia- de
care este leat ideea de aranie- poate s se *nscrie- a priori, *n trei perspecti&e principale/
asistena- responsabilitatea- asiurarea i mutualitatea.
Cn letur cu asistena, trebuie menionat c din timpuri str&ec0i- persoane pri&ate sau
instituii publice au &enit *n a,utorul unor oameni i acest a,utor spontan- o ade&rat datorie de
caritate, *n timp- a cptat o mare importan. Dar- aceast caritate nu poate s constituie o soluie
satisfctoare problemei enerale a securitii economice a indi&i+ilor pentru c ea repre+int doar
un est &oluntar- deci facultati&.
;eat de responsa%ilitate, trebuie preci+at c *n situaia *n care o persoan cau+ea+ alteia un
pre,udiciu- ea trebuie- *n anumite condiii- s repare acest pre,udiciu. Soluia *ns constituie un
mod de protecie neneli,abil *n cadrul securitii economice a fiecrui membru al societii
deoarece aceast protecie presupune/
! inter&enia unui ter *n reali+area despubirii- ine2istent *ntr!un numr mare de riscuri
5boal- btr4nee etc.:.
! o inter&enie susceptibil de a ana,a responsabilitatea autorului su conform dreptului
po+iti&.
! sol&abilitatea celui responsabil.
&sigurarea i mutualitatea sunt fondate pe acelai principiu- i anume membrii rupului
preiau sarcina pre,udiciului cau+at unuia dintre ei.
Dotui- sunt deosebiri eseniale *ntre ele/ *n asiurare- un asiurator ,oac rolul de
"
intermediar *ntre asiurai. el colectea+ primele i pltete indemni+aiile asiurailor *n ca+ul
apariiei riscului rein4nd o diferen ! beneficiul su. 9utualitatea- *n sc0imb- elimin
intermediarul. repre+entanii mutualismului- i nu un ter- str4n coti+aiile i distribuie
indemni+aiile.
Ambele te0nici reali+ea+ un mare prores- cci cel interesat nu trebuie/
! nici s economiseasc o parte considerabil a &enitului su.
! nici s fac apel la caritatea altuia.
(u toate acestea- asiurarea i mutualitatea pre+int i ele nea,unsuri deoarece nu pot fi
utili+ate contra tuturor e&enimentelor care amenin securitatea economic a persoanei.
/* Securitatea social 7n documentele internaionale
Cn timpul celui de!al Doilea A+boi 9ondial- mai multe declaraii internaionale au afirmat
*n mod solemn responsabilitatea statelor pe planul economic i social- *ncura,4nd re*nnoirea
drepturilor po+iti&e- de e2emplu/ 'arta &tlanticulu, Declaraia de la (iladelpia
)
, 'arta
*aiunilor +nite,
,
etc.
Declaraia universal a drepturilor omului, adoptat la 1) decembrie 1%4# de Adunarea
eneral a Naiunilor <nite- pre&ede *n art. 22 c fiecare persoan, n calitate de mem%ru al
societii, are dreptul la securitate social; ea este ndreptit s o%in satisfacerea drepturilor
economice, sociale i culturale, indispensa%ile demnitii i li%erei dezvoltri a personalitii
sale, graie efortului naional i cooperrii internaionale, innd seama de organizarea i
resursele din fiecare ar.
Cn completare- art. 5 pre&ede/ orice persoan are dreptul la un nivel de via suficient
pentru asigurarea sntii, %unstrii sale i a familiei -n special n ceea ce privete alimentaia,
m%rcmintea, locuina, ngri.irile medicale, precum i serviciile sociale necesare; ea are
dreptul la securitate n caz de oma., %oal, invaliditate, vduvie, %trnee, i n alte situaii de
pierdere a mi.loacelor de su%zisten ca urmare a unor mpre.urri independente de voina sa.
4
Declaraia adoptat la 1) mai 1%44 la cea de a 2#!a sesiune a (onferinei 8nternaionale a 9uncii &a constitui noua
c0art a 7rani+aiei. 9ai multe dispo+iii ale ei pri&esc securitatea social- indemni+atia pentru riscurile sociale i
pre&enirea lor.
5
Cn art. 55 din aceast c0art se preci+ea+ misiunea Naiunilor <nite de a aciona pentru *nclcarea ni&elului de
&ia- proresului i de+&oltrii economice i sociale.
#
7rani+aia 8nternaional a 9uncii a adoptat mai multe norme *n aceast materie- de
e2emplu/ Aecomandarea nr. /0123)) asupra mi,loacelor de e2isten- Aecomandarea nr. 6%61%45
asupra *nri,irilor medicale- (on&enia nr. 1)261%52 pri&ind securitatea social.
Adoptarea acestei din urm con&enii a marcat o nou etap *n leislaia internaional a
securitii sociale. ea a introdus obiecti&ul unui ni&el minim de securitate reali+abil *n toate rile
lumii- indiferent de radul de de+&oltare economic. (on&enia respecti& este e20austi& pentru
c reunete *ntr!un instrument unic toate ramurile securitii sociale- anterior dispersate *n te2te
distincte. *n plus- pre&ede alocaiile familiale- care nu fcuser obiectul nici unei norme
precedente. 1a definete cele nou ramuri ale securitii sociale acoperind diferitele e&entualiti
care *mpiedic salariaii s!i sub&enione+e necesitile familiilor sau care *i obli s fac
c0eltuieli suplimentare/ *nri,irile medicale- incapacitatea de munc sau boal profesional-
*ntreinerea copiilor- maternitatea- in&aliditatea- decesul susintorului de familie.
(onsiliul 1uropei- a adoptat- printre altele- urmtoarele documente/ (0arta social
european 51%61:
6
- (odul european de securitate social 51%64:- (on&enia european de
securitate social 51%"3:.
(0arta- simetric pe planul drepturilor sociale 'onveniei europene a drepturilor omului;
este important- *n special- datorit art. 12- intitulat Dreptul securitii sociale.
'odul european de securitate social este aproape identic cu (on&enia 789 nr. 1)261%5"-
*ns condiiile de ratificare sunt mult mai riuroase.
(el mai important document al +niunii 4uropene *n domeniul anali+at este 'arta
comunitar privind drepturile fundamentale ale lucrtorilor. (onform art. 1)- fiecare lucrtor
are dreptul la o protecie social adecvat i la prestaii de securitate social la un nivel
suficient.
$entru Aom4nia- leislaia comunitar a de&enit direct aplicabil odat cu momentul aderrii
la <niunea 1uropean- la 1 ianuarie 2))".
Astfel- aplicarea Aeulamentului 5(11: nr. 14)#6"1 referitor la sistemele de securitate
social care se aplic ana,ailor- lucrtorilor independeni i membrilor lor de familie care se
deplasea+ *n interiorul (omunitii i a Aeulamentului 5(11: nr. 5"46"2 care stabilete
modalitile de aplicare a Aeulamentului 5(11: nr. 14)#6"1 este obliatorie i *n ara noastr.
Aeulamentul se aplic pentru urmtoarele prestaii sociale/ boal i maternitate- accidente
6
(0arta social re&i+uit a fost publicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr. 1%3 din 4 mai 1%%%.
%
de munc- boli profesionale- prestaii de in&aliditate- pensii pentru limit de &4rst- pensii de
urma- a,utoare de deces- prestaii de oma,- prestaii familiale 5art. 4:.
1l nu se aplic/
! asistenei sociale i medicale- acestea fiind de reul acordate *n funcie de &enituri i nu
sunt leate de cateoriile de prestaii menionate anterior.
! indemni+aiilor acordate &ictimelor de r+boi i urmailor acestora. (onform art. 2 din
acest reulament el se aplic/
! lucrtorilor salariai sau independeni- ori studenilor care sunt sau au fost supui leislaiei
unuia sau mai multor state membre i care sunt resortisani ai unuia din statele membre- ori
apatri+i sau refuiai a&4nd reedina pe teritoriul unuia dintre statele membre- precum i
membrilor familiilor acestora i urmailor lor.
! urmailor lucrtorilor salariai sau independeni i studenilor care au fost supui leislaiei
unuia sau mai multor state membre- indiferent de naionalitatea acestor persoane- *n ca+ul *n care
urmaii lor sunt resortisani ai unuia dintre statele membre- ori apatri+i sau refuiai care *i au
reedina pe teritoriul unuia dintre statele membre.
! funcionarilor i personalului asimilat acestora.
Aeulamentul se aplic- *n principal- resortisanilor statelor membre.
Cn cadrul acordului pri&ind Spaiul 1conomic 1uropean- el este- de asemenea- aplicabil
resortisanilor Nor&eiei- 8slandei. 9ai este aplicabil resortisanilor el&eieni.
(alitatea de resortisant al unuia dintre statele membre se aprecia+ prin po+iionarea *n
perioada la care lucrtorul *i e2ercit profesia- aceast condiie de naionalitate neput4nd fi
considerat ca *ndeplinit atunci c4nd lucrtorul *n cau+ era- *n momentul *n care *i e2ercita
profesia i pltea coti+aii- resortisant al unui stat care nu era *nc membru al (omunitii i a
pierdut calitatea de resortisant al acestui stat *nainte ca acesta s de&in membru al (omunitii.
Situaia unei persoane- resortisant al unui stat membru- care- *nainte de aderarea acestuia la
<niunea 1uropean- a e2ercitat o acti&itate salariat *n alt stat membru *n care a fost &ictim a
unui accident de munc i care- dup aderarea statului su de oriine- solicit autoritilor acestuia
s beneficie+e de o pensie pentru incapacitate de munc *n urma acestui accident- intr *n
domeniul de aplicare al Aeulamentului 14)#6"1.
18 este aplicabil i refuiailor i apatri+ilor care s!au deplasat dintr!un stat membru *n altul
i urmailor lucrtorilor resortisani ai unui stat &i+at de domeniul de aplicare- indiferent de
1)
naionalitatea urmailor- sau urmailor resortisani ai unui stat &i+at de domeniul de aplicare al
reulamentului- indiferent de naionalitatea lucrtorului. Se cu&ine a preci+a c urmaii nu pot
a&ea acces dec4t la drepturile deri&ate.
Aplicarea reulamentului nu confer persoanelor interesate nici un drept la intrarea- ederea
sau reedina- nici accesul la piaa muncii *ntr!un stat membru.
Cn ceea ce pri&ete relaiile cu cele trei ri semnatare ale Acordului pri&ind Spaiul
1conomic 1uropean i cu 1l&eia- pentru ca acest reulament s fie aplicabil trebuie ca el s fie
adoptat de comitetul mi2t al Spaiului 1conomic 1uropean pe de o parte i de comitetul mi2t de al
acordului <niunea 1uropean61l&eia- pe de alt parte.
Aeulile enerale de aplicare pre&+ute *n art. 13 al Aeulamentului sunt/
Ba: persoana care e2ercit o acti&itate salariat pe teritoriul unui stat membru &a face
obiectul leislaiei acestui stat- c0iar dac *i are reedina pe teritoriul unui alt stat membru sau
dac *ntreprinderea sau ana,atorul la care este ana,at *i are sediul sau domiciliul pe teritoriul
altui stat membru.
b: persoana care e2ercit o acti&itate independent pe teritoriul unui stat membru &a face
obiectul leislaiei acestui stat- c0iar dac *i are reedina pe teritoriul altui stat membru.
c: persoana care *i e2ercit acti&itatea profesional la bordul unui &as aflat sub pa&ilionul
unui stat membru &a face obiectul leislaiei acestui stat.
d: funcionarii i personalul asimilat &or face obiectul leislaiei statului membru de care
aparine administraia la care sunt *ncadrai.
e: persoana c0emat sau rec0emat s *i satisfac ser&iciul militar sau ser&iciul ci&il *ntr!un
stat membru &a face obiectul leislaiei acestui stat. Dac drepturile acordate *n ba+a acestei
leislaii sunt condiionate de reali+area de perioade de asiurare *nainte de *ncorporarea *n
ser&iciul militar sau *n ser&iciul ci&il sau dup eliberarea din ser&iciul militar sau ser&iciul ci&il-
perioadele de asiurare reali+ate *n ba+a leislaiei oricrui alt stat sunt luate *n considerare- *n
msura necesar- ca i cum ar fi &orba de perioade de asiurare reali+ate *n ba+a leislaiei
primului stat. ;ucrtorul salariat sau independent- c0emat sau rec0emat s *i satisfac ser&iciul
militar sau ser&iciul ci&il- *i pstrea+ calitatea de lucrtor salariat sau independent.
f: persoana creia *ncetea+ s i se mai aplice leislaia unui stat membru- fr ca leislaia
altui stat membru s *i de&in aplicabil *n conformitate cu una dintre reulile enunate la
alineatele precedente sau cu una dintre e2cepiile sau reulile speciale pre&+ute la articolele 14!
11
1"- &a face obiectul leislaiei statului membru pe teritoriul cruia *i are reedina- numai *n
conformitate cu dispo+iiile acestei leislaii.B
Aeula *n ce pri&ete persoana salariat- aa cum pre&ede art. 14- se &a aplica in4nd cont de
urmtoarele e2cepii i particulariti/
! persoana care e2ercit o acti&itate salariat pe teritoriul unui stat membru- *n ser&iciul unei
*ntreprinderi de care aparine *n mod obinuit i care este detaat de aceast *ntreprindere pe
teritoriul unui alt stat membru pentru a presta acolo o munc- *n contul acesteia &a continua s
fac obiectul leislaiei primului stat membru- cu condiia ca durata pre&i+ibil a acestei munci s
nu depeasc douspre+ece luni i ca persoana respecti& s nu fie trimis pentru *nlocuirea altei
persoane creia i!a e2pirat perioada de detaare.
! dac durata muncii care urmea+ s fie efectuat se prelunete- din cau+a unor
circumstane impre&i+ibile- dincolo de perioada iniial pre&+ut- i depete douspre+ece luni-
leislaia primului stat membru &a continua s se aplice p4n la *nc0eierea acestei munci- cu
condiia ca autoritatea competent a statului membru pe teritoriul cruia este detaat persoana
respecti& sau oranismul desemnat de aceast autoritate s *i fi dat acordul. acest acord trebuie
solicitat *nainte de sf4ritul perioadei iniiale de douspre+ece luni. Dotui- acest acord nu poate fi
dat pentru o perioad care depete douspre+ece luni.
! persoana care e2ercit- *n mod obinuit- o acti&itate salariat pe teritoriul a dou sau mai
multe state membre &a face obiectul leislaiei determinate dup cum urmea+/
a: persoana care face parte din personalul rulant sau na&iant al unei *ntreprinderi care
efectuea+- *n contul unui ter sau *n contul su propriu- transporturi internaionale de pasaeri sau
de mrfuri pe ci fero&iare- rutiere- aeriene sau pe ap i care *i are sediul pe teritoriul unui stat
membru- &a face obiectul leislaiei acestui din urm stat. Dotui/
E persoana *ncadrat la o sucursal sau o repre+entan permanent pe care *ntreprinderea
respecti& o are pe teritoriul unui stat membru- altul dec4t cel *n care *i are sediul- &a face
obiectul leislaiei statului membru pe teritoriul cruia este situat aceast sucursal sau
repre+entan permanent.
E persoana *ncadrat *n principal pe teritoriul statului membru *n care *i are reedina &a face
obiectul leislaiei acestui stat- c0iar dac *ntreprinderea la care este ana,at nu *i are nici sediul-
nici o sucursal sau repre+entan permanent pe acest teritoriu.
b: persoana- alta dec4t cea de mai sus- face obiectul/
12
E leislaiei statului membru pe al crui teritoriu *i are reedina- dac e2ercit o parte a
acti&itilor sale pe acest teritoriu sau dac aparine de mai multe *ntreprinderi sau de mai muli
ana,atori care *i au sediul sau domiciliul pe teritoriul unor state membre diferite.
E leislaiei statului membru pe teritoriul cruia *i are sediul sau domiciliul *ntreprinderea
sau ana,atorul la care este *ncadrat- dac nu!i are reedina pe teritoriul unuia dintre statele
membre *n care *i desfoar acti&itatea.
! persoana care e2ercit o acti&itate salariat pe teritoriul unui stat membru *ntr!o
*ntreprindere care *i are sediul pe teritoriul altui stat membru i care este tra&ersat de frontiera
comun a acestor dou state &a face obiectul leislaiei statului membru pe teritoriul cruia *i are
sediul aceast *ntreprindere.
Aeulamentul (onsiliului nr. 5"46"2 stabilete modalitile de aplicare a Aeulamentului nr.
14)#6"1 referitoare la/
! desemnarea autoritilor i instituiilor competente *n fiecare stat membru- precum i a
oranismelor de letur abilitate s comunice direct *ntre ele.
! stabilirea documentelor ce trebuie furni+ate i completate pentru ca persoanele *n cau+ s
poat beneficia de prestaii.
! modalitile de aplicare a Aeulamentului 14)#6"1 referitoare la determinarea leislaiei
aplicabile- precum i a dispo+iiilor referitoare la diferitele cateorii de prestaii.
! preci+area condiiilor de rambursare a prestaiilor acordate de instituia unui stat membru *n
numele instituiei altui stat membru- precum i a atribuiilor (omisiei de conturi.
! stabilirea modalitilor de aplicare pentru procedura ce trebuie urmat *n &ederea
con&ersiei monedelor *n cadrul sistemului monetar european.
! facilitarea comunicrii *ntre autoritile i instituiile statelor membre- pre&+4nd
posibilitatea procesrii electronice a datelor rele&ante pentru aplicarea Aeulamentului nr.14)#6"1
etc.
Cn conclu+ie- se desprind urmtoarele idei din documentele pre+entate/
! fiecare persoan are un drept de securitate social;
! dreptul respecti& trebuie asociat e2ercitrii unei acti&iti profesionale- securitatea social
fiind contra!partea acestei acti&iti.
! fundamentul dreptului menionat se resete *n ne&oile persoanei umane ca atare i *n
responsabilitile colecti&itii naionale din care face parte.
13
:* De6iniia i obiectul dreptului securitii sociale
Securitatea social nu este numai o acti&itate- o preocupare a statelor- ci ea este i un
ansamblu de norme ,uridice- care relementea+ aceast acti&itate- msurile de protecie-
specificul lor- beneficiarii acestora.
Cntr!ade&r- normele ,uridice care relementea+ relaiile de securitate social formea+
5alctuiesc: ramura de drept cunoscut *n lume sub denumirea de dreptul securitii sociale.
Dot aa cum dreptul muncii s!a desprins de disciplina!mam ! dreptul ci&il- dreptul
securitii sociale s!a desprins- la r4ndul su- din dreptul muncii pentru a de&eni o disciplin
autonom- o nou ramur de drept.
$4n nu demult- raporturile ,uridice din domeniul securitii sociale au fost socotite ca fiind
cone"e raporturilor ,uridice de munc- stabilite prin *nc0eierea contractului indi&idual de munc i
incluse i ele dreptului muncii. S!a apreciat c raporturile ,uridice pri&ind asiurrile sociale de
stat au fa de raportul de munc o po+iie deri&at pe considerentul c se sesc refate pe acesta.
(onclu+ia de mai sus- ,ust *n momentul formulrii ei- era corespun+toare confiuraiei
sistemului nostru de drept la acea dat c4nd co&4ritoarea ma,oritate a drepturilor de asiurri
sociale i de asisten social se acordau *n considerarea calitii de salariat a beneficiarului.
Cn pre+ent *ns- dispo+iiile leale din domeniul securitii sociale au e&oluat ctre
dob4ndirea unei specificiti proprii care le confer indi&idualitatea necesar constituirii *ntr!o
ramur de drept distinct- de sine stttoare.
Aceast nou ramur- dei desprins din dreptul muncii- aparine dreptului public i nu
dreptului pri&at.
Cntr!ade&r- dreptul securitii sociale este dominat de interesul eneral- *n raporturile
,uridice relementate pre&alea+ &oina statului- a colecti&itilor publice- i nu cea a persoanelor
particulare. Subiectele unui asemenea raport nu sunt eale- ci unul dintre ele- repre+ent4nd statul-
*i impune &oina ,uridic asupra celuilalt. De altfel- sistemele de securitate social sunt concepute
s funcione+e ca ser&icii publice pentru *ndeplinirea unor misiuni *n folosul societii.
Dreptul securitii sociale poate fi definit *n considerarea mai multor criterii. Astfel- a&4nd *n
&edere e&enimentele care constituie riscuri sociale- el poate fi definit ca dreptul indemnizaiilor
pentru consecinele acestor evenimente.
14
$lec4nd de la scop- adic de la *mpre,urarea c prin securitatea social se urmrete de fapt
securitatea economic a indi&i+ilor- dreptul securitii sociale este dreptul redistri%uirilor destinat
s garanteze aceast securitate economic; el nglo%eaz i dispoziiile legale de protecie a
anga.atului contra concedierii i de protecie a salariului.
Aceste definiii- se poate constata- sunt *n mare parte unilaterale- ele in seama numai de
finalitatea securitii sociale i anume acoperirea concret a riscurilor sociale *n ca+ul apariiei lor.
Siur c acesta este scopul suprem- cel mai important- dar p4n s se a,un efecti& la *mplinirea
lui sunt necesare comple2e msuri orani+atorice- acti&iti- instituii i aciuni de pretire i
punere *n practic a msurilor de securitate social. (u alte cu&inte- relaiile sociale care se nasc *n
acest domeniu sunt mult mai comple2e. 1le nu mai au dependen c&asitotal fa de raporturile
,uridice de munc i nu repre+int doar o consecin a asiurrilor sociale pe care aceste raporturi
le presupun. Cntr!ade&r- securitatea social este aplicabil tot mai mult altor cateorii de persoane
care au ne&oie de protecie *n afara oricrei asiurri i nu doar salariailor. este &orba de aa!
numita asisten social.
Cn considerarea celor ce preced- definim dreptul securitii sociale ca acea ramur autonom
a sistemului dreptului alctuit din ansam%lul normelor .uridice care reglementeaz att relaiile
de asigurri sociale, ct i pe cele de asisten social .
;* Asi9urrile sociale < instituie a dreptului securitii sociale
(onform Dicionarului e"plicativ al lim%ii romne, prin asiurrile sociale se *nelee forma
de ocrotire a persoanelor *ncadrate- const4nd *n acordarea de a,utoare materiale i asisten
medical *n ca+ de boal- *n trimiterea la odi0n sau tratament.
Cn mod curent- noiunea de asigurare se folosete *n letur nu numai cu asigurrile
sociale, dar i cu asigurrile de stat. Cn acest ca+- elementul comun al ambelor instituii este *nsi
noiunea eneral de asiurare- care- aa cum s!a artat- implic n mod necesar e"istena a trei
elemente$ riscul, prima i prestaia asigurtorului Dar- dincolo de aceste asemnri- cele dou
instituii se deosebesc prin trsturi fundamentale proprii- care- de altfel- au fost e&ideniate.
Cn literatura ,uridic au fost e2primate mai multe puncte de &edere *n letur cu noiunea
asiurrilor sociale.
15
Astfel
"4
- ele sunt o verig important a sistemului financiar i de credit, cuprin+4nd acele
relaii economice, e"primate n form %neasc, prin mi.locirea crora se repartizeaz i se
utilizeaz fondurile %neti necesare ocrotirii persona.1ui muncitor, cooperatorilor i mem%rilor
lor de familie n caz de pierdere temporar sau definitiv a capacitii de munc, la %trnee i
n multe alte cazuri.
$rin raporturile de asiurri sociale se au *n &edere relaiile ,uridice care se nasc- se modific
i se stin *n letur cu acoperirea unor riscuri sociale ca atare determinate de lee
5
.
Se preci+ea+ c asiurrile sociale sunt cele mai importante mi,loce de reali+are a proteciei
populaiei acti&e 5*n special a salariailor: *n ca+ de pierdere a &eniturilor- oma,- maternitate-
*mboln&ire- in&aliditate- btr4nee sau decesul asiuratului cu motenitori dependeni 5fr
posibiliti de a se *ntreine pe cont propriu:.
(a instituie ,uridic- asiurrile sociale constituie un ansamblu de norme obliatorii pri&ind
asiurarea material de btr4nee- boal sau accident a persoanelor care sunt subiecte *ntr!un
raport ,uridic de munc sau a altor cateorii de persoane pre&+ute de lee- precum i a urmailor
acestora. Din coninutul acestei instituii fac parte i dispo+iiile leale pri&ind structura-
funcionarea i atribuiile oranelor *nfiinate *n scopul *nfptuirii dreptului la asiurare material-
precum i cele referitoare la constituirea i utili+area fondurilor bneti necesare
2
.
De asemenea- *n noiunea de asiurri sociale se cuprind i normele ,uridice pri&ind
recuperarea social i profesional a persoanelor care, fiind ncadrate n munc, nu mai pot
lucra n meseria sau profesia lor, ca urmare a unor accidente, %oli profesionale sau altor %oli
care produc invaliditate.
Cn sf4rit- asiurrile sociale cuprind i relementrile pri&ind asiurrile sociale de sntate-
pe cele pri&ind msurile pe care unitile sunt obliate s le ia pentru calificarea i *ncadrarea *n
munc a persoanelor cu 0andicap- precum i pe cele ce se refer la asiurrile de oma,.
Cn Aom4nia- anterior anului 1%#%- asiurrile sociale s!au reali+at prin mai multe sisteme de
asiurri sociale- respecti& prin/ asiurrile sociale de stat. asiurrile sociale ale aricultorilor.
meteuarilor. artitilor plastici- scriitorilor- mu+icoloilor i compo+itorilor. cultelor i
a&ocailor.
Dup 1%%) au fost interate *n sistemul asiurrilor sociale de stat ma,oritatea sistemelor
"
A se &edea F0.D. =istriceanu- 5istemul asigurrilor sociale din !omnia, 1ditura Academiei-
=uc.-- 1%6#- p. 1)%!11).
16
independente de asiurri sociale preci+ate mai sus.
Aaporturile de asiurri sociale repre+int aadar relaiile ,uridice care se nasc- se modific
i stin *n letur cu acoperirea unor riscuri sociale.
Drsturile lor caracteristice sunt considerate urmtoarele/
! subiectele raportului de asiurare sunt- pe de o parte- persoana fi+ic 5asiuratul:- iar pe de
alt parte- orani+aia de asiurri prin oranismele competente.
! coninutul raporturilor de asiurare este *n esen alctuit din dreptul asiuratului la
primirea indemni+aiei de asiurri sociale i obliaia corelati& a instituiei de asiurri de a o
plti i din obliaia asiuratului de a &ira contribuia de asiurri sociale corelati& cu dreptul
instituiei de asiurare de a pretinde plata contribuiei 5raport ,uridic de tip comutati&:.
! raportul de asiurare se nate- ca reul- e2 lege, nea&4nd la ba+ &oina subiectelor sale.
! coninutul raportului de asiurare este prestabilit prin lee.
! obiectul raportului de asiurare const- *n principal- din furni+area unor prestaii ce
repre+int &enituri de *nlocuire a c4tiului profesional 5salariu- alte forme de &enit profesional:.
8ntr *n cateoria acestor raporturi cele pri&ind/
! pensiile i alte drepturi de asiurri sociale .
! asiurrile sociale de sntate.
! asiurrile pentru accidente de munc i boli profesionale.
! asiurrile pentru oma,.
4* Asistena social < instituie a dreptului securitii sociale
(onform Dicionarului e"plicativ al lim%ii romne, asistena social este un sistem de
a.utorare material a persoanelor care nu sunt apte de munc i nu dispun de mi.loacele
necesare traiului 6p. ,0).
Cntr!un alt dicionar- se reine c asistena social repre+int o prestaie realizat cu %anii
statului care se adreseaz celor aflai n stare de srcie. $rin natura sa asistena social este un
a.utor acordat de stat.
Asistena social desemnea+ un ansamblu de instituii- prorame- msuri- acti&iti
profesionali+ate- ser&icii speciali+ate de prote,are a persoanelor- rupurilor- cu probleme speciale-
aflate temporar *n dificultate- care- din cau+a unor moti&e de natur economic- socio!cultural-
1"
bioloic sau psi0oloic- nu au posibilitatea de a reali+a prin mi,loace i eforturi proprii un mod
decent de &ia.
$otri&it unei opinii conceptul de asisten social este apt de a primi dou *nelesuri. Cntr!un
prim *neles- el desemnea+ principiile enerale pe care se *ntemeia+ a,utorul acordat
comunitilor sociale aflate *n ne&oie- iar *ntr!o alt accepiune repre+int ansamblul mi,loacelor
te0nico!financiare utili+ate de puterea public pentru aplicarea politicilor sociale.
Cn ceea ce ne pri&ete- considerm c asistena social este o component esenial a
securitii sociale reprezentat de un sistem de norme .uridice prin care se pun n aplicare
msurile de protecie i acordare a unor prestaii familiilor cu pro%leme, diferitelor categorii de
minori i %trni, persoanelor cu andicap i altor %eneficiari, suportate, dup caz, din %ugetul
de stat sau %ugetele locale.
Dup cum se constat- elementele principale ale definiiei sunt date de sfera persoanelor
aflate *n ne&oie- de structura de orani+are i funcionare- precum i de modul de finanare a
sistemului de asisten social.
Ne&oia social constituie ansamblul necesitilor a cror satisfacere este indispensabil
pentru asiurarea unui ni&el i stil de &ia adaptate ni&elului de de+&oltare i statutului celor
&i+ai.
Cntr!o clasificare- e&ident sumar- ne&oile pot fi/ primare, adic acelea care sunt
indispensabile &ieii- cum ar fi 0rana- *mbrcmintea etc.. secundare, care sunt necesare- dar nu
indispensabile pentru a supra&ieui/ lectur- recreere. teriare sunt cele nesemnificati&e- de
e2emplu cadourile.
5rcia a%solut sau marea srcie este o situaie *n care ne&oile fundamentale nu sunt
satisfcute.
5rcia relativ este definit *n raport cu ne&oile sociale comparati&e. Cn <niunea
1uropean se consider c sunt srace persoanele care dispun de resurse at4t de reduse *nc4t nu
pot accede la modul de &ia pe care oamenii *8 sesc normal pentru societatea *n care triesc.
Cn conformitate cu dispo+iiile art. 2 din ;eea nr. 4"62))6- asistena social- component a
sistemului de protecie social- este ansamblul de instituii i msuri prin care statul- prin
autoritile administraiei publice centrale i locale- colecti&itatea local i societatea ci&il
inter&in pentru pre&enirea- limitarea sau *nlturarea efectelor temporare ori permanente ale unor
situaii care pot enera marinali+area sau e2clu+iunea social a persoanei- familiei- rupurilor ori
1#
comunitilor.
Cn &ederea promo&rii procesului de inclu+iune social- leea relementea+ coordonarea i
orani+area unitar a sistemului de ser&icii sociale i prestaii sociale.
Scopul este de a crea condiiile necesare implementrii msurilor i aciunilor sociale pentru
arantarea dreptului fiecrei persoane aflate *ntr!o situaie de ne&oie social- datorat unor moti&e
de natur economic- fi+ic- psi0ic sau social- de a beneficia de ser&icii sociale i prestaii
sociale.
Spre deosebire de raporturile de asiurri sociale- care au o sfer de cuprindere mai redus
datorit calitii de asiurat i care- la r4ndul su- este condiionat de o anumit situaie ,uridic-
de e2emplu- cea de salariat- raporturile de asisten social au o arie de cuprindere mult mai
e"tins, deri&at din noiunea de ne&oie. Cntr!ade&r- asistena social are o &ocaie uni&ersal
pentru c ne&oia- odat do&edit- permite accesul tuturor cateoriilor de persoane defa&ori+ate-
adic a celor aflai Cn situaii dificile din punct de &edere material- la prestaiile ce se acord *n
astfel de situaii.
Asistena social este finanat pe principiul solidaritii naionale- iar din sumele alocate se
pltesc di&erse a,utoare i alocaii i se acord prestaii *n natur 5masa la cantinele de a,utor
social- *ntreinerea *n coli speciale- cree- materniti - cmine de btr4ni- cmine!spital etc.:.
Aaporturile de asisten social se caracteri+ea+- *n principal- prin urmtoarele/
! sunt relementate e2clusi& prin lee.
! subiectele lor sunt persoanele fi+ice aflate *n ne&oie- pe de o parte- i statul- prin
oranismele sale speciali+ate- pe de alt parte.
! *n coninutul acestor raporturi intr dreptul persoanelor asistate social de a primi prestaiile
*n bani sau *n natur stabilite de lee- precum i obliaia oranelor speciali+ate ale statului de a le
acorda.
! prestaiile au un cuantum forfetar i ele nu sunt *n mod obliatoriu succesi&e- ca cele de
asiurri sociale.
=* Principiile dreptului securitii sociale
$rincipiile dreptului sunt acele idei generale, postulate, cluzitoare sau directoare care
orienteaz ela%orarea i aplicarea normelor .uridice ntr#o ramur de drept sau la nivelul
1%
ntregului sistem de drept. 4le au fora i semnificaia unor norme superioare, generale ce pot fi
formulate n te"tele actelor normative, de regul n legea fundamental, sau, dac nu sunt
formulate e"pres, sunt deduse n lumina valorilor promovate de societate.
Gi *n dreptul securitii sociale se *nt4lnesc dou cateorii de principii/
! principii enerale fundamentale ale sistemului dreptului.
! principii proprii dreptului securitii sociale.
$rincipiile enerale- fundamentale- sunt idei de ba+ ce se resesc *n *ntreaa leislaie
naional. Aceste principii se aprecia+ a fi urmtoarele/
! principiul asiurrii ba+elor leale de funcionare a statului.
! principiul libertii i ealitii.
! principiul responsabilitii.
! principiul ec0itii i ,ustiiei.
'iind principii ale *ntreului sistem de drept- se resesc *n fiecare ramur- deci i *n dreptul
securitii sociale.
Dar- aa cum am menionat- fiecare ramur de drept se caracteri+ea+ prin anumite principii
speci6ice*
$rincipiile cele mai importante ale dreptului securitii sociale pot fi considerate
urmtoarele/
! principiul ealitii.
! principiul uni&ersalitii.
! principiul asiurrii obliatorii.
! principiul finanrii de la buetul statului a prestaiilor necontributi&e.
! principiul inde2rii i compensrii cuantumului prestaiilor
a: (rincipiul egalitii.
Acest principiu este relementat *n normele europene prin Directi&a (onsiliului nr.
#663"#6(11 din 24 iulie 1%#6 pri&ind aplicarea principiului ealitii de tratament *ntre brbai i
femei *n reimurile profesionale de securitate social.
Cn leislaia naional- el decure din principiul eneral constituional potri&it cruia
cetenii rom4ni fr deosebire de ras- naionalitate- oriine etnic- limb- reliie- se2- opinie sau
apartenen politic- a&ere sau oriine social se pot folosi- *n mod eal- de toate drepturile
2)
pre&+ute *n constituie i lei- pot participa *n eal msur la &iaa politic- economic- social i
cultural- fr pri&ileii i fr discriminri- sunt tratai *n mod eal de ctre autoritile publice-
c4t i de ctre ceilali ceteni.
Acest principiu presupune/
! ealitatea *n drepturi a femeilor cu brbaii.
! ealitatea *n drepturi a cetenilor fr deosebire de ras- naionalitate- oriine etnic-
limb- a&ere sau oriine social.
! ealitatea *n drepturi a cetenilor fr deosebire de reliie- opinie sau apartenen politic.
1alitatea pri&ete toate drepturile- indiferent de domeniul de acti&itate i actul normati&
care le consacr.
7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 6"62))" pri&ind ealitatea de tratament *n cadrul
sc0emelor de securitate social relementea+ msurile pentru aplicarea acestui principiu.
Aceste msuri se aplic populaiei acti&e- inclusi& persoanelor care desfoar acti&iti
independente- persoanelor a cror acti&itate este *ntrerupt de boal- maternitate- accident sau
oma, in&oluntar- persoanelor care caut un loc de munc- pensionarilor- persoanelor cu 0andicap-
persoanelor care au dob4ndit o in&aliditate- precum i celor care re&endic drepturile *n numele lor
5art. 4:.
(onform art. 5 din acest act normati&- principiul se aplic/
(rincipiul egalitii de tratament este definit ca fiind lipsa oricrui tratament
discriminatoriu- direct sau indirect- pe criteriului de se2- *n special prin referirea la starea ci&il
sau familial 5art. 2 lit. b:.
a: sc0emelor profesionale de securitate social
1
care asiur protecia *n ca+ de boal-
in&aliditate- btr4nee- inclusi& pensionare anticipat- accident de munc- boal profesional-
oma,.
b: sc0emelor profesionale de securitate social care pre&d alte prestaii sociale- *n bani sau
*n natur- *n special prestaii de urma i alocaii familiale- dac aceste prestaii sunt destinate
salariailor i constituie *n acest fel a&anta,e pltite de ana,ator salariatului ca urmare a acti&itii
profesionale a acestuia.
Acest principiu implic absena oricrei discriminri directe sau indirecte pe criteriul de se2-
cu referire *n special la starea ci&il sau familial- mai ales *n pri&ina/
a: domeniului de aplicare a sc0emelor profesionale de securitate social i a condiiilor de
21
acces la acestea.
b: obliaiei de a contribui i a calculului contribuiilor.
c: calculului prestaiilor- inclusi& al prestaiilor suplimentare datorate soului6soiei sau
persoanelor aflate *n *ntreinere- precum i a condiiilor ce pri&esc durata i meninerea dreptului
la prestaii.
7rice persoan care se consider &tmat are dreptul de a se adresa instanelor ,udectoreti
competente- direct sau dup sesi+area autoritilor abilitate cu aplicarea i controlul aplicrii
leislaiei pri&ind ealitatea de anse i tratament intre femei i brbai.
Aadar- i *n domeniul securitii sociale se manifest aceast ealitate *n sensul c orice
persoan- *ndeplinind condiiile pre&+ute de lee 5este asiurat- se afl *n ne&oie etc.:- &a
beneficia de msurile de protecie 5&a primi prestaii de asiurri sociale sau asisten social la
care este *ndreptit: fr nici o discriminare ba+at pe se2- reliie- oriine etnic i social-
apartenen politic etc.
$rincipiul la care ne referim presupune- pe de o parte- obliaia autoritilor publice de a
trata *n mod eal pe toi cetenii *n domeniul securitii sociale- iar- pe de alt parte- nimeni nu
poate pretinde mai multe drepturi de protecie- inclusi& *ntr!un alt cuantum- dec4t este *ndreptit-
in&oc4nd- de e2emplu- apartenena politic.
%) (rincipiul universalitii. $resupune dou aspecte/ primul, sfera persoanelor prote,ate. al
doilea, natura prestaiilor care se acord.
Aeferitor la primul aspect- idealul este ca fiecare membru al colecti&itii s fie prote,at prin
msurile de securitate social toat &iaa sa. 1&ident- atunci c4nd *ndeplinete condiiile pre&+ute
de lee- c4nd este *n ne&oie. (u alte cu&inte- din acest punct de &edere protecia trebuie s fie *ntr!
ade&r universal.
(riteriile de *ncadrare a unei sc0eme de securitate social *n sc0eme profesionale sunt/
! se refer la o cateorie particular de lucrtori.
! este direct leat de perioada de ser&iciu.
! pensia este calculat prin raportare la ultimul salariu6media ultimelor salarii ale
lucrtorului.
7 8ratamentul discriminatoriu este definit ca fiind orice e2cludere- restricie ori diferen
22
direct sau indirect- *ntre femei i brbai 5art. 2 lit. c:.
c: (rincipiul asigurrii o%ligatorii. $restaiile de asiurri sociale se dob4ndesc doar ca
urmare a unei asiurri. aceasta- *n ma,oritatea ca+urilor- este o%ligatorie.
Astfel- potri&it ;eii nr. %562))6 pri&ind reforma *n domeniul sntii 5modificat
substanial prin 7<F nr.%162)12:- sunt asiurai toi cetenii rom4ni cu domiciliul *n ar- precum
i cetenii strini i apatri+ii care au solicitat i obtinut prelunirea dreptului de edere temporar
sau au domiciliul *n Aom4nia i fac do&ada plii contribuiei la fond. Cn aceast calitate- persoana
*n cau+ *nc0eie un contract de asiurare cu casele de asiurri de sntate- direct sau prin
ana,ator- al crui model se stabilete prin ordin al preedintelui (asei Naionale de Asiurri de
Sntate cu a&i+ul consiliului de administraie 5art. 211 alin. 1:.
Dot astfel- sunt asiurate obliatoriu persoanele *ncadrate *n munc- asiurare fr de care nu
pot beneficia de drepturile de asiurri sociale care se acord *n ca+ de incapacitate temporar de
munc- pentru aprarea i refacerea sntii- *n ca+ de maternitate i deces- precum i de pensii
5pentru i limit de &4rst- pentru pierderea capacitii de munc- pensie de urma- pensie
suplimentar:.
De asemenea- i plata indemni+aiei de oma, este consecina ac0itrii unei contribuii la
constituirea fondului necesar pentru plata sa- datorat at4t de salariai- c4t i de ana,atori.
(a e2cepie- *n unele ca+uri- asiurarea nu este obliatorie- ci facultati&- *ns se *nelee c
*ntr!un atare ca+- la apariia riscului- *n lipsa asiurrii- nu se cu&in prestaiile respecti&e.
De pild- art. 214 alin. 2 din ;eea nr. %562))6 pre&ede c asiurarea social este facultativ
pentru membrii misiunilor diplomatice acreditate *n Aom4nia- cetenii strini i apatri+ii care se
afl temporar *n ar- fr a solicita &i+ de lun edere- i cetenii rom4ni cu domiciliul *n
strintate care se afl temporar *n ar.
d) (rincipiul finanrii de la %ugetul statului a prestaiilor necontri%utive.
Aceste prestaii sunt denumite necontributi&e deoarece ele se acord *n afara oricrei
asiurri i contribuii ale persoanelor beneficiare. intr *n aceast cateorie de e2emplu/
! alocaia de stat pentru copii- potri&it ;eii nr. 6161%%3- republicat *n 9!7f. Nr."6"62)12.
! alocaia suplimentar pentru familiile cu copii- *n ba+a 7rdonanei de uren a Fu&ernului
nr. 1)562))3.
23
! a,utorul social- conform ;eii nr. 41662))1 5modificat prin ;eea nr.16662)12:.
! cantinele de a,utor social- *n temeiul ;eii nr. 2)#61%%"etc.
Doate aceste prestaii- *n cea mai mare parte- se suport de la buetul statului. Astfel- se
pre&ede/
! alocaia de stat pentru copii se suport de la buetul de stat- prin buetele 9inisterului
9uncii- 'amiliei i $roteciei Sociale 5art. 1) alin. 5 din ;eea nr. 6161%%3:.
! fondurile necesare plii a,utorului social se suport din buetele locale- *n principal din
sumele defalcate din unele &enituri ale buetul de stat 5art. 2" din ;eea nr. 41662))1:.
! finanarea cantinelor de a,utor social se face din buetele locale 5art. # alin. 2 din ;eea nr.
2)#61%%":.
Doate aceste prestaii necontributi&e reflect cel mai suesti& esena securitii sociale/
solidaritatea societii pentru a,utorarea membrilor si aflai *n ne&oie- fr vreun ecivalent sau
efort, nici ciar anterior, din partea acestora.
e: (rincipiul inde"rii i compensrii cuantumului prestaiilor. 9nde"area i compensarea
sunt modaliti de meninere a puterii de cumprare, de atenuare a efectelor inflaiei asupra
nivelului de trai. $rin intermediul lor- &eniturile populaiei se menin la un ni&el corespun+tor
fa de preurile de consum. 8nde2area i compensarea sunt msuri care se impun *n perioade de
stanare economic- de recesiune. (ele dou modaliti- aadar- prin finalitatea lor- sunt foarte
asemntoare. de altfel- de cele mai multe ori au fost relementate *mpreun. Dar- pe c4nd
inde"area presupune o ma,orare a &eniturilor *ntr!un procent sau uneori cu o sum din cau+a
creterii enerale a preurilor- compensarea repre+int o sum de bani cu care se ma,orea+
&eniturile indi&iduale ca urmare a creterii preurilor de consum i a tarifelor la produsele i
ser&iciile la care se retrae sub&enia.
(a urmare- periodic- statul inter&ine prin inde2ri i compensri- ma,or4nd prestaiile de
securitate social 5pensii- alocaii de stat pentru copii- a,utoare sociale:.
Acordarea acestor inde2ri i compensri 5inclusi& la salarii: este de competena Fu&ernului.
$4n la adoptarea Hotr4rii nr. 1"361%%# era utili+at o atare terminoloie.
De e2emplu- prin Hotr4rea Fu&ernului nr. 54361%%6 s!au inde2at cu 63 pensiile de
asiurri sociale de stat- militare- 1.).&.A.- suplimentare- ale aricultorilor- diferite indemni+aii i
a,utoare. au fost acordate- totodat- anumite sume fi2e 5#))) lei- 12#)) lei etc.: repre+ent4nd
24
compensarea ma,orrii preurilor la enerie- combustibili i p4ine. Dot astfel- prin Hotr4rea
Fu&ernului nr. 4"161%%" s!au inde2at prestaiile de securitate social cu 163 *ncep4nd cu 1 auust
1%%" i cu 153 *ncep4nd cu 1 octombrie 1%%" i a fost ma,orat compensarea acordat anterior 58a
13#)) lei- respecti& 15"32:.
Hotr4rea Fu&ernului nr. 1"361%%# pri&ind msuri de protecie social aplicabile pensiilor i
altor drepturi de asiurri sociale- alocaiilor de stat pentru copii- precum i altor &enituri ale
populaiei *n anul 1%%#- *n afar de faptul c a introdus o constan *n creterea acestor &enituri pe
*ntreul an 1%%#- a utili+at i o alt terminoloie dec4t cea de inde2are. Astfel- pre&ede c se
corecteaz lunar, n plus, urmtoarele venituri ale populaiei 5pensii- indemni+aii- a,utoare: etc.
5art. 1:. $entru lunile martie i aprilie corecia lunar a fost de 53- iar *ncep4nd cu luna mai p4n
la sf4ritul anului a fost de 3-33- respecti& pentru alte &enituri de 33 5art. 2: etc. Cn ca+ul
beneficiarilor de a,utor de oma, a fost corectat i compensarea acordat *n ba+a Hotr4rii
Fu&ernului nr. 54261%%6 cu 53 *n lunile martie i aprilie i cu 2-53 *ncep4nd cu luna mai 1%%#
5art. 5 alin. 2:.
Noiunea de corectare a fost utili+at i ulterior- de e2emplu- prin Hotr4rea Fu&ernului nr.
#4562)))- care *nseamn- de fapt- ma,orarea *ntr!un anumit procent a unor pensii i a,utoare
sociale Astfel- potri&it art. 2- *n lunile octombrie- noiembrie i decembrie ale anului 2))) s!au
corectat lunar- *n plus cu 1-53- urmtoarele &enituri ale populaiei/
a: pensiile de asiurri sociale de stat.
b: pensiile suplimentare din sistemul asiurrilor sociale de stat.
c: indemni+aiile de *nri,ire acordate pensionarilor de asiurri sociale de stat *ncadrai *n
radul 8 de in&aliditate.
d: a,utoarele sociale stabilite pe ba+a leislaiei de pensii.
$entru luna decembrie 2))) &eniturile ma,orate conform celor de mai sus s!au corectat
suplimentar cu 4-33.
9surile de protecie menionate s!au aplicat numai beneficiarilor ale cror cuantumuri ale
pensiei de ba+ nu au depit &aloarea a dou salarii medii nete pe economie- la ultimul ni&el
comunicat de 8nstitutul Naional de Statistic p4n la data *ntocmirii documentelor lunare de plat
a pensiilor. Alturi de corectare s!a pre&+ut i ma,orarea pensiilor.
25
$AP%!(#"# %%
%>1(AE#E DEP!"#"% SE$"%!&'%% S($%A#E
Cn doctrina ,uridic se fac referiri la dou cateorii de i+&oare ale dreptului/ izvoare
materiale i izvoare formale
:

1
.
$rin izvoare materiale se au *n &edere sursele- factorii de determinare i creare- ene+a
dreptului.
$rin izvoare formale sau .uridice se *nele mi,loacele cu a,utorul crora se e2prim
i+&oarele materiale- forma pe care o *mbrac dreptul *n ansamblul normelor sale. Cn acest sens-
;egel arta c dreptul trece n e"istena faptic mai nti prin form, prin faptul c este pus ca
lege
7
.
Cntr!ade&r- pentru a!i *ndeplini rolul lor *n orani+area i funcionarea societtii- normele
,uridice trebuie e2primate *n anumite forme- proprii dreptului- care poart denumirea de acte
normati&e. Cn functie de oranul emitent- ele pot fi lei- ordonane- 0otr4ri- ordine etc. Cn
accepiunea ,uridic- aceste acte normati&e constituie i+&oare de drept.
Aadar- actele normative care reglementeaz relaiile de securitate social constituie
izvoarele dreptului securittii sociale.
Cn dreptul securitii sociale este utili+at metoda relementrii directe prin acte ale puterii-
mai e2act prin lege. $otri&it dispo+iiilor art. "2 alin. 3 lit. i din (onstituie- *n leislaia noastr
orice relementare *n materia securitii sociale face obiectul leii oranice.
Sunt foarte multe acte normati&e- a&4nd ranul de lee- care constituie i+&oare ale dreptului
securitii sociale- de e2emplu/
! ;eea nr. 6161%%3 pri&ind alocaia de stat pentru copii
%
.
!;eea nr. )312333 pri&ind pensiile in&ali+ilor i &du&elor de r+boi
1)
- modificat..
! ;eea nr. 1"62))) pri&ind asistena social a persoanelor &4rstnice
11
- modificat.
!;eea nr. 41662))1 pri&ind &enitul minim arantat
12
- modificat.
! ;eea nr. "662))2 pri&ind sistemul asiurrilor pentru oma, i stimularea ocuprii forei
#
A se &edea- de e2emplu/ Nicolae $opa- 9i0ail!(onstantin 1remia- Simona (ristea- op. cit.,p. 162!163.
9
Aepublicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr. 56 din # februarie 1%%%.
10
$ublicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr. 135 din 1 aprilie 1%%%- modificat ulterior.
11
Aepublicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr. 15" din 6 martie 2))"- modificat prin
7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 4362)1) 5publicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1 nr.
316 din 13 mai 2)1):.
12
$ublicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr. 4)1 din 2) iulie 2))1- modificat ulterior
de munc
13
5modificat prin ;eea nr.1#"62)12 care dispune i republicarea:.
!7<F nr.15#62))6 pri&ind concediile i indemni+aiile de asiurri sociale de sntate-
modificat *n anul 2)1).
! ;eea nr. 2%262)11 pri&ind sistemul naional de asisten social
14
.
! ;eea nr. %562))6 pri&ind reforma *n domeniul sntii
1)
modificat prin 7<F 1562)12
! ;eea nr. 26362)1) pri&ind sistemul unic de pensii publice.
! ;eea nr. 2""62)1) pri&ind alocaia pentru susinerea familiei- modificat prin ;eea
nr.16662)12 .
Cn conformitate cu pre&ederile art. 115 din (onstituie- $arlamentul poate adopta o lee
special de abilitare a Fu&ernului pentru a emite ordonane *n domenii care nu fac obiectul
leilor oranice. ele conin de fapt norme cu putere de lee- urm4nd ulterior s fie aprobate de
$arlament potri&it procedurii leislati&e- p4n la *mplinirea termenului de abilitare.
Nerespectarea termenului atrae *ncetarea efectelor ordonanei.
7rdonanele pot fi i+&oare ale dreptului securitii sociale dac *ndeplinesc condiia de a
relementa relaii de securitate social. Are un astfel de caracter- de e2emplu- 7rdonana de
uren a Fu&ernului nr. 11162)1) pri&ind concediul i indemni+aia lunar pentru creterea
copiilor 5modificat:
15
- 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))6 pri&ind concediile i
indemni+aiile de asiurri sociale de sntate 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 6"62))"
pri&ind ealitatea de tratament *ntre femei i brbai *n cadrul sc0emelor de securitate social
5
precum i 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 11162)1).
Hotr4riie Fu&ernului pot fi e2cepional i+&oare ale dreptului securitii sociale. 1le se emit
*n ba+a i *n &ederea e2ecutrii leii. Au un asemenea caracter- de pild- 0otr4rile prin care sunt
inde2ate pensiile i alte drepturi de asiurri sociale- precum i alocaiile de 0ran pentru
consumurile colecti&e din unitile de asisten social etc.
$ot a&ea calitatea de i+&oare ale dreptului securitii sociale ordinele i instruciunile
minitrilor- diferite norme metodologice sau tenice, date *n aplicarea unor dispo+iii leale care
relementea+ relaii de securitate social.
8ntr *n aceast cateorie- de e2emplu/
! 7rdinul nr. 46%62))1 al preedintelui (asei Naionale de Asiurri de Sntate pentru
13
$ublicat *n 9onitorul 7ficial aI Aom4niei- $artea 1- nr. 1)3 din 6 februarie 2))2- modificat ulterior
14
$ublicat *n 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 8- nr. %)5 din 2) decembrie 2)11.
15
;eea nr. 16662)12 pri&ind aprobarea 7rdonanei de uren a Fu&ernului nr. 12462)11
pentru modificarea i completarea unor acte normati&e care relementea+ acordarea de beneficii de
asisten social a fost publicat *n 9onitorul 7ficial- $artea 8- nr. 6%%- din 11 octombrie 2)12.
aprobarea ;istei cuprin+4nd bolile de care asiuraii beneficia+ *n tratament ambulatoriu- de
medicamente eliberate fr contribuie personal- decontate din 'ondul de asiurri sociale de
sntate
#
.
! 7rdinul nr. 65362))1 al ministrului sntii- pri&ind asistena medical a precolarilor-
ele&ilor i studenilor- modificat prin 7rdinul nr."6162)12.
! 7rdinul nr. "%62))2 al Secretariatului de Stat pentru $ersoanele cu Handicap pri&ind
aprobarea costului mediu lunar de *ntreinere *n instituiile de protecie special a persoanelor cu
0andicap pe ba+a cruia se stabilete contribuia de *ntreinere datorat de persoanele cu
0andicap asistate de susintorii leali ai acestora.
! 7rdinul nr. 3#362))5 al ministrului muncii- solidaritii sociale i familiei- pentru
aprobarea standardelor enerale de calitate pri&ind ser&iciile sociale i a modalitii de e&aluare a
*ndeplinirii acestora de ctre furni+ori.
! 7rdinul nr. %562))6 al Aeniei Naionale pentru $rotecia Drepturilor (opilului- pentru
aprobarea 9etodoloiei de lucru pri&ind colaborarea dintre direciile enerale de asisten
social i protecia copilului i ser&iciile publice de asisten social6persoane cu atribuii de
asisten social- *n domeniul proteciei drepturilor copilului.
! 7rdinul nr. 2#)62))6 al ministrului muncii- solidaritii sociale i familiei- pri&ind
aprobarea $rocedurii de lucru *n &ederea constituirii- actuali+rii i accesrii Aeistrului
electronic unic al ser&iciilor sociale.
8n afar de normele interne- i cele europene pot fi i+&oare ale dreptului securitii sociale.
A&em *n &edere Aeulamentul 5(11: nr. 14)#6"1 referitor la sistemele de securitate social care
se aplic ana,ailor- lucrtorilor independeni i membrilor lor de familie care se deplasea+ *n
interiorul (omunitii
6
- Aeulamentului 5(11: nr. 5"46"2 care stabilete modalitile de aplicare
a Aeulamentului 5(11: nr. 14)#6"1
"
- Aeulamentul 5(1: nr. ##362))4 pri&ind coordonarea
sistemului de securitate social
#
- Aeulamentul 5(1: nr. 45#62))" pri&ind Sistemul european de
statistici interate pri&ind protecia social
%
etc.
$ot fi i+&oare ale dreptului securitii sociale conveniile, tratatele etc. *nc0eiate sau
ratificate de ara noastr.
<nele din aceste norme sunt adoptate de 7rani+aia 8nternaional a 9uncii. Aom4nia a
ratificat (on&enia nr. 2461%2" pri&ind asiurrile *n ca+ de boal 5*n industrie: i (on&enia nr.
11"61%62 pri&ind politica social 5obiecti&e i norme de ba+:. (on&enia 1#362))) pri&ind
re&i+uirea (on&eniei 5re&i+uit: asupra proteciei maternitii din 1%52- adoptat la cea de!a ##!
a sesiune a (onferinei Fenerale a 7rani+aiei 8nternaionale a 9uncii la Fene&a la 15 iunie
2))) (on&eniile i acordurile bilaterale- *nc0eiate de ara noastr- *n domeniul asiurrilor
sociale sunt- de asemenea- i+&oare ale dreptului securitii sociale- de e2emplu/
! (on&enia *ntre Aom4nia i 9arele Ducat de ;u2embur *n domeniul securitii sociale-
semnat la =ucureti la 1# noiembrie 2))4- ratificat prin ;eea nr. 2%#62))5.
! (on&enia *ntre Aom4nia i Spania *n domeniul securitii sociale- semnat la 9adrid la
24 ianuarie 2))6- ratificat prin ;eea nr. 4)#62))6.
! Acordul dintre Aom4nia i Fu&ernul Aepublicii 1lene pentru relementarea compensrii
contribuiilor de asiurri sociale ale refuiailor politici reci repatriai din Aom4nia- semnat la
Atena la 23 februarie 1%%6- ratificat prin ;eea nr. 6361%%6.
! Acordul dintre Aom4nia i Durcia *n domeniul securitii sociale- semnat la AnJara la 6
iulie 1%%%- ratificat prin ;eea nr. 55162))2.
. ! Acordul dintre Aom4nia i Aeatul Krilor de >os pentru e2portul prestaiilor de
securitate social- semnat la =ucureti la 13 noiembrie 2))1- ratificat prin ;eea nr. 4""62))2.
! Acordul dintre Aom4nia i Aepublica (e0 *n domeniul securitii sociale- semnat la
=ucureti la 24 septembrie 2))2- ratificat prin ;eea nr. 22362))3.
! Acordul *ntre Aom4nia i Aepublica 'ederal Fermania pri&ind securitatea social-
semnat la =ucureti la # aprilie 2))5- ratificat prin ;eea nr. 4)662))5.
! Acordul dintre Aom4nia i <naria *n domeniul securitii sociale- semnat la =ucureti la
2) octombrie 2))5- ratificat prin ;eea nr. 2%662))6.
! Acordul dintre Aom4nia i =ularia pri&ind securitatea social- semnat la Sofia la 21
octombrie 2))5- ratificat prin ;eea nr. 4)%62))6.
! Acordul dintre Aom4nia i Austria *n domeniul securitii sociale- semnat la =ucureti la
2# octombrie 2))5- ratificat prin ;eea nr. 2%562))6.
! Acordul dintre Aom4nia i 9acedonia *n domeniul securitii sociale- semnat la =ucureti
la 2" februarie 2))6- ratificat prin ;eea nr. 32662))".
! Acordul dintre Aom4nia i Aepublica $ortu0e+ *n domeniul securitii sociale- semnat
la =ucureti la 1 auust 2))6- ratificat prin ;eea nr. 32"62))"-
! Acordul dintre Aom4nia i Aepublica (oreea *n domeniul securittii sociale- semnat la
Seul la 11 sepembrie 2))#- ratificat prin ;eea nr. 32"62))%.
! Acordul dintre Aom4nia i (anada *n domeniul securitii sociale- semnat la 7ttaLa la 1%
noiembrie 2))%- ratificat prin ;eea nr. 1#362)1).
Sunt asemenea i+&oare/ 'onstituia, alte lei- decretele- ordonanele i 0otr4rile
Fu&ernului- normele internaionale- diferite acte normati&e.
(el mai important i+&or al dreptului- *n eneral- deci i al dreptului securittii sociale- este
legea fundamental. Cntr!ade&r- (onstituia *nscrie- printre drepturile fundamentale ale
cetenilor- i pe cele pri&ind securitatea social. Astfel- ea pre&ede/
! dreptul la ocrotirea sntii este arantat. Statul este obliat s ia msuri pentru
asiurarea iienei sau a sntii publice.
! salariaii au dreptul la protecia social a muncii- *n sensul c msurile de protecie care
pri&esc securitatea i iiena muncii- reimul de economie- repausul sptm4nal- concediul de
odi0n pltit- prestarea muncii *n condiii rele i alte situaii specifice trebuie normate cu
prioritate i *n conformitate cu anumite pre&ederi minimale sau ma2imale 5art. 3#:.
! statul este obliat s ia msuri de de+&oltare economic i de protecie social- de natur
s asiure cetenilor un ni&el de trai decent. (etenii au dreptul la pensie- la concediu de
maternitate pltit- la asisten medical- la a,utor de oma, i alte forme de asisten social
stabilite de lee 5art. 43:.
! statul acord alocaie de stat pentru copii i a,utoare pentru *nri,irea copiilor bolna&i i
0andicapai 5art. 45:.
Doate aceste dispo+iii au &aloare de principiu pentru dreptul securitii sociale. ele sunt
de+&oltate i concreti+ate prin diferite acte normati&e care relementea+ relaiile de securitate
social.
$AP%!(#"# %%%
AS%2"&%#E S($%A#E DE S&)&!A!E
.* )oiune i re9lementare

Asiurrile sociale de sntate repre+int principalul sistem de finanare a ocrotirii
sntii populaiei care asiur accesul la un pac0et de ser&icii de ba+ pentru asiurai.
(onform Dicionarului e"plicativ al lim%ii romne, prin ocrotirea sntii se *nelee un
comple2 de msuri luate de stat pentru pre&enirea bolilor- *ntrirea i refacerea sntii-
prelunirea &ieii i a capacitii de munc a oamenilor.
Art. 34 din 'onstituia !omniei pre&ede/
! dreptul la ocrotirea sntii este arantat.
! statul este obliat s ia msuri pentru asiurarea iienei i a sntii publice.
! orani+area asistenei medicale i a sistemului de asiurri sociale pentru boal-
accidente- maternitate i recuperare- controlul e2ercitrii profesiilor medicale i a acti&itilor
paramedicale- precum i alte msuri de protecie a sntii fi+ice i mentale a persoanei se
stabilesc potri&it leii.
Cn acelai sens sunt i dispo+iiile unor norme internaionale. Astfel- art. 25 pct. 1 din
Declaraia universal a drepturilor omului, adoptat de Adunarea Feneral a 7rani+aiei
Naiunilor <nite la 1) decembrie 1%4#- dispune c orice persoan are dreptul la un ni&el de &ia
corespun+tor asiurrii sntii sale- la *nri,ire medical i la ser&iciile sociale necesare.
(actul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, adoptat de
ctre Adunarea Feneral a 7.N.<. 8a 1% decembrie 1%66- consacr 5*n art. %: dreptul pe care *l are
orice persoan de a se bucura de cea mai bun sntate fi+ic i mintal posibil- urmrindu!se/
! scderea mortalitii nou!nscuilor i a mortalitii infantile- precum i de+&oltarea sntoas a
copilului.
! *mbuntirea tuturor aspectelor iienei mediului i ale iienei industriale.
! profila2ia i tratamentul maladiilor epidemice- endemice- profesionale i ale altora- precum i
lupta *mpotri&a unor maladii.
! crearea de condiii care s asiure tuturor ser&icii medicale i un a,utor medical *n ca+ de boal.
$rotecia 5ocrotirea: sntii face parte interant din sistemul securitii sociale- fiind o
nou form de asiurri sociale de stat.
Asiurrile sociale de sntate sunt obliatorii- prote,ea+ practic toat populaia rii- i
anume at4t salariaii- c4t i pensionarii- omerii- precum i persoanele care lucrea+ pe ba+ de
con&enii ci&ile- dar i persoanele care nu sunt salariate- dar au obliaia s *i asiure sntatea.
Datorit faptului c asiurrile sociale de sntate funcionea+ *n reim obliatoriu-
consecina imediat este aceea c plata contribuiei de asiurri sociale de sntate este
obliatorie- at4t pentru persoanele fi+ice- c4t i pentru cele ,uridice- *n cuantumurile i la
termenele pre&+ute.
De reinut este c sfera persoanelor cuprinse *n sistemul asiurrilor sociale de sntate
este mult mai lar dec4t cea a persoanelor care contribuie pentru constituirea fondului
asiurrilor sociale de stat sau a celui pentru plata indemni+atiei de oma,.
Cn afara asiurrilor sociale de sntate menionate- pot funciona i alte forme de
asiurri de sntate Cn diferite situaii speciale. Aceste asiurri nu sunt obliatorii 5art. 2)#
alin. 4:.
,* Principiile asi9urrilor sociale de sntate
Art. 2)# alin. 3 din ;eea nr. %562))6 enumer principiile pe ba+a crora funcionea+ sistemul
asiurrilor sociale de sntate- i anume/
a: aleerea liber de ctre asiurai a casei de asiurri.
b: solidaritate i subsidiaritate *n constituirea i utili+area fondurilor.
c: aleerea liber de ctre asiurai a furni+orilor de ser&icii medicale- de medicamente i de
dispo+iti&e medicale.
d: descentrali+area i autonomia *n conducere i administrare.
e: participarea obliatorie la plata contribuiei de asiurri sociale de sntate pentru formarea
'ondului naional unic de asiurri sociale de sntate.
f: participarea persoanelor asiurate- a statului i a ana,atorilor la manaementul 'ondului.
: acordarea unui pac0et de ser&icii medicale de ba+- Cn mod ec0itabil i nediscriminatoriu-
oricrui asiurat.
0: transparena acti&itii sistemului de asiurri sociale de sntate.
i: libera concuren Cntre furni+orii care *nc0eie contracte cu casele de asiurri de sntate.
0* Asi9uraii sistemului de asi9urri sociale de sntate
Asiurarea social de sntate poate fi/
! obliatorie.
! facultati&.
Sunt asiurai toi cetenii romni cu domiciliul n ar, precum i cetenii strini i
apatrizii care au solicitat i o%inut prelungirea dreptului de edere temporar sau au domiciliul
n !omnia i fac do&ada plii contribuiei la fond 5art. 211 alin. 1:.
<rmtoarele cateorii de persoane beneficia+ de asigurare fr plata contri%uiei$
a: toi copiii p4n la &4rsta de 1# ani- tinerii de la 1# ani p4n la &4rsta de 26 de ani-
dac sunt ele&i- inclusi& absol&enii de liceu- p4n ia *nceperea anului uni&ersitar- dar nu
mai mult de 3 luni- ucenici sau studeni i dac nu reali+ea+ &enituri din munc.
b: tinerii cu &4rsta de p4n la 26 de ani care pro&in din sistemul de protecie a
copilului i nu reali+ea+ &enituri din munc sau salariu sunt beneficiari de a,utor social
acordat *n temeiul ;eii nr. 416/2001 pri&ind &enitul minim arantat. soul- soia i
prinii fr &enituri proprii- aflai *n *ntreinerea unei persoane asiurate.
c: persoanele ale cror drepturi sunt stabilite prin Decretul!lee nr. 11#61%%)
pri&ind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din moti&e politice de dictatura
instaurat cu *ncepere de la 6 martie 1%45- precum i celor deportate *n strintate ori
constituite *n pri+onieri- prin ;eea nr. 5161%%3 pri&ind acordarea unor drepturi
maistrailor care au fost *nlturai din ,ustiie pentru considerente politice *n perioada
anilor 1%45!1%#%- prin 7rdonana Fu&ernului nr. 1)561%%% pri&ind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de ctre reimurile instaurate *n Aom4nia cu *ncepere de la 6
septembrie 1%4) p4n la 6 martie 1%45 din moti&e etnice- prin ;eea nr. 4461%%4 pri&ind
&eteranii de r+boi- precum i unele drepturi ale in&ali+ilor i &du&elor de r+boi- prin
;eea nr. 3)%62))2 pri&ind recunoaterea i acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat staiul militar *n cadrul Direciei Fenerale a Ser&iciului 9uncii *n perioada 1%5)!
1%61- precum i persoanele pre&+ute la art. 3 alin. 51: lit. b: pct. 1 din ;eea recunotinei
fa de eroii!martiri i lupttorii care au contribuit la &ictoria Ae&oluiei Aom4ne din
decembrie 1%#%- precum i fa de persoanele care i!au ,ertfit &iaa sau au a&ut de suferit
*n urma re&oltei muncitoreti anticomuniste de la =rao& din noiembrie 1%#" nr. 34162))4-
dac nu reali+ea+ alte &enituri dec4t cele pro&enite din drepturile bneti acordate de
aceste lei.
d: persoanele cu 0andicap care nu reali+ea+ &enituri din munc- pensie sau alte
surse- cu e2cepia celor obinute *n ba+a 7rdonanei de uren a Fu&ernului nr. 1)261%%%
pri&ind protecia special i *ncadrarea *n munc a persoanelor cu 0andicap.
e: bolna&ii cu afeciuni incluse *n proramele naionale de sntate stabilite de
9inisterul Sntii- p4n la &indecarea respecti&ei afeciuni- dac nu reali+ea+ &enituri
din munc- pensie sau din alte resurse.
f: femeile *nsrcinate i lu+ele- dac nu au nici un &enit sau au &enituri sub salariul
de ba+ minim brut pe ar 5art. 213 alin. 1:.
Sunt asigurate persoanele aflate *n una dintre urmtoarele situaii- pe durata
acesteia- cu plata contri%uiei din alte surse$
! se afl *n concediu pentru incapacitate temporar de munc- acordat *n urma unui
accident de munc sau a unei boli profesionale.
! se afl *n concediu pentru creterea copilului p4n la *mplinirea &4rstei de 2 ani i
*n ca+ul copilului cu 0andicap- p4n la *mplinirea de ctre copil a &4rstei de 3 ani.
! e2ecut o pedeaps pri&ati& de libertate sau se afl *n arest pre&enti&.
! persoanele care beneficia+ de indemni+aie de oma,.
! sunt returnate sau e2pul+ate ori sunt &ictime ale traficului de persoane i se afl *n
timpul procedurilor necesare stabilirii identitii.
! persoanele care fac parte dintr!o familie care are dreptul la a,utor social- potri&it
;eii nr. 41662))1.
! pensionarii- pentru &eniturile din pensii mai mici de "4).
! persoanele care se afl *n e2ecutarea msurilor pre&+ute la art. 1)5- 113- 114 din
(odul penal.
! persoanele care se afl *n perioada de am4nare sau *ntrerupere a e2ecutrii
pedepsei pri&ati&e de libertate- dac nu au &enituri.
! personalul mona0al al cultelor recunoscute- dac nu reali+ea+ &enituri din munc-
pensie sau din alte surse- pe ba+a listelor nominale comunicate trimestrial (asei Naionale
de Asiurri de Sntate de ctre 9inisterul (ulturii i (ultelor- la propunerea unitilor
centrale de cult 5art. 213 alin. 2:.
$ersoanele care au calitatea de asiurat fr plata contribuiei primesc un document
,ustificati& special- carnet sau ade&erin de asiurat eliberat de casa de asiurri de
sntate- care atest aceast calitate. Documentul &a fi &i+at periodic.
Cn urma pre+entrii- de ctre persoana interesat- la casa de asiurri- a actelor care
do&edesc meninerea condiiilor de *ncadrare *n cateoria asiurailor fr plata contribuiei
5art. 213 alin. 3:.
(ateoriile de persoane care nu sunt pre&+ute mai sus au obliaia s se asiure i
s plteasc contribuia la asiurrile sociale de sntate 5art. 213 alin. 4:.
$ersoanele asiurate din statele cu care ara noastr a *nc0eiat documente
internaionale cu pre&ederi *n domeniul sntii beneficia+ de ser&icii medicale i alte
prestaii acordate pe teritoriul Aom4niei- *n condiiile pre&+ute de respecti&ele documente
internaionale.
&sigurarea social de sntate este facultativ pentru urmtoarele cateorii de
persoane/
a: membrii misiunilor diplomatice acreditate *n Aom4nia.
b: cetenii strini i apatri+ii care se afl temporar *n ar- fr a solicita &i+ de
lun edere.
c: cetenii rom4ni cu domiciliul *n strintate care se afl temporar *n ar
5art.214:.
7bliaia &irrii contribuiei pentru asiurrile sociale de sntate re&ine persoanei
,uridice sau fi+ice care ana,ea+ persoane pe ba+ de contract indi&idual de munc ori *n
ba+a unui statut special- precum i persoanelor fi+ice.
$ersoanele ,uridice sau fi+ice la care *i desfoar acti&itatea asiuraii sunt
obliate s depun lunar la casele de asiurri alese *n mod liber de asiurai declaraii
nominale pri&ind obliaiile ce le re&in fa de fond i do&ada plii contribuiilor.
$re&ederile de mai sus se aplic i persoanelor care e2ercit profesii libere sau celor
care sunt autori+ate s desfoare acti&itti independente 5art. 215:.
Cn ca+ul neac0itrii la termen a contribuiilor datorate fondului de ctre persoanele
fi+ice- altele dec4t cele pentru care colectarea &eniturilor se face de Aenia Naional de
Administrare 'iscal- prin casele de asiurri sau persoane fi+ice ori ,uridice speciali+ate-
se procedea+ la aplicarea msurilor de e2ecutare silit pentru *ncasarea sumelor cu&enite
buetului fondului i a ma,orrilor de *nt4r+iere *n condiiile 7rdonanei Fu&ernului nr.
%262))3 pri&ind (odul de procedur fiscal 5art. 216:.
(alitatea de asiurat se do&edete cu un document ,ustificati& ! ade&erin sau
carnet de asiurat ! eliberat prin ri,a casei la care este *nscris asiuratul. Aceste documente
,ustificati&e &or fi *nlocuite cu cardul electronic de asiurat.
9etodoloia i modalitile de estionare i de distribuire ale cardului de asiurat se
stabilesc de ctre (asa Naional de Asiurri de Sntate .
Datele minime care &or fi *nreistrate i accesate pe cardul de asiurat sunt/
a: datele de identitate i codul numeric personal.
b: do&ada ac0itrii contribuiei pentru asiurrile sociale de sntate.
c: *nreistrarea numrului de solicitri de ser&icii medicale- prin codul furni+orului.
d: dianostice medicale cu risc &ital.
e: consimm4ntul referitor la donarea de esuturi i orane.
f: rupa san&in i A0.
:* Drepturile i obli9aiile asi9urailor
Asiuraii au urmtoarele drepturi:
a: s alea furni+orul de ser&icii medicale- precum i casa de asiurri de sntate la care se
asiur.
b: s fie *nscrii pe lista unui medic de familie pe care *8 solicit- suport4nd c0eltuielile de
transport dac opiunea este pentru un medic din alt localitate.
c: s *i sc0imbe medicul de familie ales numai dup e2pirarea a cel puin 6 luni de la data
*nscrierii pe listele acestuia.
d: s beneficie+e de ser&icii medicale- medicamente- materiale sanitare i dispo+iti&e medicale *n
mod nediscriminatoriu.
d
1
: s beneficie+e de rambursarea tuturor c0eltuielilor efectuate pe perioada spitali+rii cu
medicamentele- materialele sanitare i in&estiaiile paraclinice la care ar fi fost *ndreptii
fr contribuie personal- *n condiiile impuse de contractul!cadru .
e: s efectue+e controale profilactice.
f: s beneficie+e de ser&icii de asisten medical pre&enti& i de promo&are a sntii- inclusi&
pentru depistarea precoce a bolilor.
: s beneficie+e de ser&icii medicale *n ambulatorii i *n spitale aflate *n relaie contractual cu
casele de asiurri de sntate.
0: s beneficie+e de ser&icii medicale de uren.
i: s beneficie+e de unele ser&icii de asisten stomatoloic.
,: s beneficie+e de tratament fi+ioterapeutic i de recuperare.
J: s beneficie+e de dispo+iti&e medicale.
1: s beneficie+e de ser&icii de *nri,iri medicale la domiciliu.
m: s li se arante+e confidenialitatea pri&ind datele
n:s aib dreptul la informaie *n ca+ul tratamentelor medicale.
o: s beneficie+e de concedii i indemni+aii de asiurri sociale de sntate art. 21# alin. 2:.
Obligaiile asi9urailor sunt urmtoarele/
a: s se *nscrie pe lista unui medic de familie.
b: s anune medicul de familie ori de c4te ori apar modificri *n starea lor de sntate.
c: s se pre+inte la controalele profilactice i periodice.
d: s anune *n termen de 15 +ile medicul de familie i casa de asiurri asupra modificrilor
datelor de identitate sau a modificrilor referitoare la *ncadrarea lor *ntr!o anumit
cateorie de asiurai.
e: s respecte cu strictee tratamentul i indicaiile medicului.
f: s aib o conduit ci&ili+at fa de personalul medico!sanitar.
: s ac0ite contribuia datorat fondului i suma repre+ent4nd copiata.
0: s pre+inte furni+orilor de ser&icii medicale documentele ,ustificati&e care atest calitatea de
asiurat 5art. 21%:.
$e l4n drepturile i obliaiile menionate- asiuraii au dreptul la un pacet de servicii
de %az care cuprinde ser&icii medicale- ser&icii de *nri,ire a sntii- medicamente- materiale
sanitare i dispo+iti&e medicale.
$ersoanele care nu fac do&ada calitii de asiurat beneficia+ de ser&icii medicale numai
*n ca+ul urenelor medico!c0iruricale i al bolilor cu potenial endemo!epidemic i cele
pre&+ute *n $roramul naional de imuni+ri- monitori+area e&oluiei sarcinii i a lu+ei- ser&icii
de planificare familial- *n cadrul unui pac0et minimal de ser&icii medicale 5art. 22):.
Drepturile pre&+ute mai sus se stabilesc pe ba+a contractului!cadru care se elaborea+ de
(NAS pe ba+a consultrii (oleiului 9edicilor din Aom4nia- (oleiului 'armacitilor din
Aom4nia i 7rdinului Asistenilor 9edicali din Aom4nia- p4n la data de 31 octombrie a anului
*n curs pentru anul urmtor. $roiectul se a&i+ea+ de 9inisterul Sntii- cu consultarea
obliatorie a ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie- i se aprob prin
0otr4re a Fu&ernului. Cn ca+ul nefinali+rii elaborrii contractului!cadru *n termenul pre&+ut-
9inisterul Sntii elaborea+ i supune spre aprobare Fu&ernului proiectul contractului!cadru
p4n la data de 3) noiembrie.
Contractul-cadru reglementeaz, n principal, condiiile acordrii asistenei medicale cu
privire la:
a: pac0etul de ser&icii de ba+ la care au dreptul persoanele asiurate.
b: lista ser&iciilor medicale- a ser&iciilor de *nri,iri- inclusi& la domiciliu- a medicamentelor-
dispo+iti&elor medicale i a altor ser&icii pentru asiurai aferente pac0etului de ser&icii de
ba+ pre&+ut la lit. a:.
c: criteriile i standardele calitii pac0etului de ser&icii.
d: alocarea resurselor i controlul costurilor sistemului de asiurri sociale de sntate *n &ederea
reali+rii ec0ilibrului financiar al fondului.
e: tarifele utili+ate *n contractarea pac0etului de ser&icii de ba+- modul de decontare i actele
necesare *n acest scop.
f: internarea i e2terna rea bolna&ilor.
: msuri de *nri,ire la domiciliu i de recuperare.
0: condiiile acordrii ser&iciilor la ni&el reional i lista ser&iciilor care se pot contracta la ni&el
,udeean- precum i a celor care se pot contracta la ni&el reional.
i: prescrierea i eliberarea medicamentelor- a materialelor sanitare- a procedurilor terapeutice- a
prote+elor i a orte+elor- a dispo+iti&elor medicale.
,: modul de informare a asiurailor.
J: copiata pentru unele ser&icii medicale 5art. 21" alin. 3:.
;* Servicii medicale pro6ilactice suportate din Fondul naional unic de asi9urri
sociale de sntate
Cn scopul pre&enirii *mboln&irilor- al depistrii precoce a bolii i al pstrrii sntii-
asiuraii &or fi informai permanent de ctre casele de asiurri asupra mi,loacelor de pstrare a
sntii- de reducere i de e&itare a cau+elor de *mboln&ire i asupra pericolelor la care se
e2pun *n ca+ul consumului de drouri- alcool i tutun.
Ser&iciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmtoarele/
a: monitori+area e&oluiei sarcinii i a lu+ei- indiferent de statutul de asiurat al femeii.
b: urmrirea de+&oltrii fi+ice i psi0omotorii a suarului i a copilului.
c: controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot a&ea consecine ma,ore *n morbiditate i
mortalitate.
d: ser&icii medicale din cadrul proramului naional de imuni+ri.
e: ser&icii de planificare familial- indiferent de statutul de asiurat al femeii- cu e2cepia celor
acordate de medicul de familie *n cabinetele de plannin din structura spitalului.
Ser&iciile medicale stomatoloice pre&enti&e se suport de ctre casele de asiurri- astfel/
a: trimestrial- pentru copiii p4n la &4rsta de 1# ani- indi&idual sau prin formarea de rupe de
profila2ie- fie la rdini- fie la instituiile de *n&m4nt preuni&ersitar.
b: de dou ori pe an- pentru tinerii *n &4rst de la 1# ani p4n la 26 de ani- dac sunt ele&i-
ucenici sau studeni i dac nu reali+ea+ &enituri din munc 5art.224:.
Asiuraii *n &4rst de peste 1# ani au dreptul la un control medical *n fiecare an pentru
pre&enirea bolilor cu consecine ma,ore *n morbiditate i mortalitate- stabilite prin contractul!
cadru 5art. 225:.
4* Servicii medicale curative suportate din Fondul naional unic de asi9urri sociale
Asiuraii au dreptul la ser&icii medicale pentru &indecarea bolii- pentru pre&enirea
complicaiilor ei- pentru recuperarea sau cel puin pentru ameliorarea suferinei.
Dratamentul medical se aplic de ctre medici sau asisteni medicali i de alt personal
sanitar acreditat- la indicaia i sub supra&e0erea medicului 5art. 226:.
5erviciile medicale curative ale cror costuri sunt suportate din fond sunt/
a: ser&iciile medicale de uren.
b: ser&iciile medicale acordate persoanei bolna&e p4n la dianosticarea afeciunii/ anamne+-
e2amen clinic- e2amene paraclinice i de laborator.
c: tratamentul medical- c0irurical i unele proceduri de recuperare.
d: prescrierea tratamentului necesar &indecrii- inclusi& indicaiile pri&ind reimul de &ia i
munc- precum i iieno!dietetic.
Asiuraii beneficia+ de activiti de suport. Detalierea ser&iciilor i modalitile de
acordare se stabilesc prin contractul!cadru 5art. 22":.
Asiuraii au dreptul la asisten medical primar i de specialitate ambulatorie- la
indicaia medicului de familie. Acetia primesc asisten medical de specialitate *n spitale
autori+ate i e&aluate.
Ser&iciile spitaliceti se acord prin spitali+are interal sau parial i cuprind/ consultaii-
in&estiaii- stabilirea dianosticului- tratament medical i6sau tratament c0irurical- *nri,ire-
recuperare- medicamente i materiale sanitare- dispo+iti&e medicale- ca+are i mas.
Asistena medical de recuperare se acord pentru o perioad de timp i dup un ritm
stabilite de medicul curant *n uniti sanitare autori+ate i e&aluate.
Ser&icii i *nri,iri medicale la domiciliu se acord de furni+ori e&aluai i autori+ai 5art.
22#:.
Ser&iciile medicale stomatoloice se acord de ctre medicul de medicin dentar i
dentiti *n cabinete medicale autori+ate i e&aluate.
Dratamentele stomatoloice se suport din fond *n condiiile stabilite prin contractul!cadru .
c: respectarea de ctre furni+ori a criteriilor de calitate a asistenei medicale i stomatoloice-
elaborate de ctre 9inisterul Sntii i (asei Naionale de Asiurri de Sntate.
d: utili+area pentru tratamentul afeciunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de
produse medicamentoase de u+ uman.
e: utili+area materialelor sanitare i a dispo+iti&elor medicale autori+ate- conform leii 5art. 23#:.
(riteriile pri&ind calitatea asistenei medicale acordate asiurailor se elaborea+ de
9inisterul Sntii i (asa Naional de Asiurri de Sntate i se refer la dianostic i
tratamentul medico!c0irurical i stomatoloic.
(riteriile sunt obliatorii pentru toi furni+orii de ser&icii medicale care au *nc0eiat
contracte cu casele de asiurri 5art. 23%:.
Cn &ederea respectrii calitii ser&iciilor medicale furni+ate asiurailor (asei Naionale de
Asiurri de Sntate i casele de asiurri orani+ea+ controlul acti&itii medicale pe ba+a
criteriilor de mai sus5art. 24):.
=* $onstituirea Fondului naional unic de asi9urri sociale de sntate
'ondul naional unic de asiurri sociale de sntate se formea+ din/
a: contribuii ale persoanelor fi+ice i ,uridice.
b: sub&enii de la buetul de stat.
c: dob4n+i- donaii- sponsori+ri- &enituri obinute din e2ploatarea patrimoniului (asei Naionale
de Asiurri de Sntate i caselor de asiurri- precum i alte &enituri.
(olectarea contribuii lor persoanelor ,uridice i fi+ice care au calitatea de ana,ator se face
de ctre 9inisterul 'inanelor $ublice- prin Aenia Naional de Administrare 'iscal- *n contul
unic desc0is pe seama (asei Naionale de Asiurri de Sntate- iar colectarea contribuiilor
persoanelor fi+ice- altele dec4t cele pentru care colectarea &eniturilor se face de ctre Aenia
Naional de Administrare 'iscal- se efectuea+ de ctre casele de asiurri.
Sumele colectate sunt *n permanen la dispo+iia (asei Naionale de Asiurri de Sntate
i se reparti+ea+ de ordonatorul principal de credite proporional cu sumele stabilite prin leile
buetare anuale- pe fiecare domeniu de asistent medical.
Cn mod e2cepional- *n situaii moti&ate- pentru acoperirea deficitului buetului- dup
epui+area fondului de re+er& &eniturile se completea+ cu sume care se aloc de la buetul de
stat.
(ota de contribuie pentru concedii i indemni+aii de asiurri sociale de sntate-
destinat e2clusi& finanrii c0eltuielilor cu plata acestor drepturi- este de )-"53- aplicat la
fondul de salarii sau la drepturile repre+ent4nd indemni+aie de oma, ori asupra &eniturilor
supuse impo+itului pe &enit- i se ac0it la buetul 'ondului 5art. 256:.
$ersoana asiurat are obliaia plii unei contribuii bneti lunare pentru asiurrile de
sntate- cu e2cepia persoanelor asiurate fr plata contribuiei.
'ontri%uia lunar a persoanei asiurate se stabilete sub forma unei cote de 5-53- care se aplic
asupra/
! &eniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impo+itului pe &enit.
! &eniturilor impo+abile reali+ate de persoane care desfoar acti&iti independente care se
supun impo+itului pe &enit. dac acest &enit este sinurul asupra cruia se calculea+
contribuia- aceasta nu poate fi mai mic dec4t cea calculat la un salariu de ba+ minim
brut pe ar- lunar.
! &eniturilor din aricultur supuse impo+itului pe &enit i &eniturilor din si sil&icultur- pentru
persoanele fi+ice care nu au calitatea de ana,ator i nu se *ncadrea+ *n condiiile de mai
sus.
! indemni+aiilor de oma,.
! &eniturilor din cedarea folosinei bunurilor- &eniturilor din di&idende i dob4n+i- &eniturilor din
drepturi de proprietate intelectual reali+ate *n mod indi&idual i6sau *ntr!o form de
asociere i altor &enituri care se supun impo+itului pe &enit- numai *n ca+ul *n care nu
reali+ea+ &enituri- dar nu mai puin de un salariu de ba+ minim brut pe ar- lunar.
Cn ca+ul persoanelor care reali+ea+ *n acelai timp mai multe &enituri- contribuia se
calculea+ asupra tuturor acestora.
Dac o persoan reali+ea+ &enituri care sunt neimpo+abile- contribuia se calculea+
asupra &eniturilor reali+ate.
Cn ca+ul persoanelor care reali+ea+ &enituri din aricultur sub ni&elul salariului de ba+
minim brut pe ar i care nu fac parte din familiile beneficiare de a,utor social- contribuia
lunar de 5-53 datorat se calculea+ asupra sumei repre+ent4nd o treime din salariul de ba+
minim brut pe ar.
'ontri%uiile pre&+ute mai sus se pltesc dup cum urmea+/
a: lunar- pentru cele pre&+ute la salariai ori &enituri asimilate salariilor- oma,.
b: trimestrial- pentru cei care desfoar acti&iti independente.
c: anual- pentru cele pre&+ute &eniturilor din aricultur i &eniturilor din cedarea folosinei
bunurilor- din di&idende- dob4n+i- din drepturi de proprietate intelectual reali+ate *n mod
indi&idual i6sau Cntr!o form de asociere i altor &enituri care se supun impo+itului pe
&enit.
(ontribuia de asiurri sociale de sntate nu se datorea+ asupra sumelor acordate *n
momentul disponibili+rii- &enitului lunar de completare sau plilor compensatorii- potri&it
actelor normati&e care relementea+ aceste domenii- precum i asupra indemni+aiilor
relementate de 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5 pri&ind concediile i
indemni+aiile de asiurri sociale de sntate.
7bliaia &irrii contribuiei de asiurri sociale de sntate re&ine persoanei ,uridice sau
fi+ice care pltete &eniturile asigurailor.
Dermenul de prescripie a plii contribuiei de asiurri sociale de sntate se stabilete *n
acelai mod cu cel pre&+ut pentru obliaiile fiscale 5art. 25":.
$ersoanele ,uridice sau fi+ice la care *i desfoar acti&itatea asiuraii au obliaia s
calcule+e i s &ire+e la fond o contribuie de 5-23 asupra fondului de salarii- datorat pentru
asiurarea sntii personalului din unitatea respecti&.
$rin fond de salarii reali+at se *nelee totalitatea sumelor utili+ate de o persoan fi+ic i
,uridic pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor.
Nerespectarea pre&ederilor de mai sus duce la diminuarea pac0etului de ser&icii de ba+.
Aceasta are loc dup 3 luni de la ultima plat a contribuiei.
$entru perioada *n care ana,atorii suport indemni+aia pentru incapacitate temporar de
munc- acetia au obliaia de a plti contribuia de 5-2 raportat la fondul de salarii- pentru
salariaii aflai *n aceast situaie 5art. 25#:.
$entru beneficiarii indemni+aiei de oma, contribuia se calculea+ i se &irea+ odat cu
plata drepturilor bneti asupra crora se calculea+ de ctre cei care efectuea+ plata acestor
drepturi.
$otri&it Art. 2%6M% alin.1 din 7<F 1562)12 pentru modificarea i completarea ;eii nr.
5"162))3 pri&ind (odul fiscal- contribuia datorat buetului 'ondului naional unic de asiurri
sociale de sntate de pensionarii ale cror &enituri din pensii depesc "4) de lei este de 5-53
aplicat la ba+a lunar de calcul care o repre+int numai partea de &enit care depete ni&elul de
"4) lei.
$entru lucrtorii mirani care *i pstrea+ domiciliul sau reedina *n Aom4nia-
contribuia lunar la fond se calculea+ prin aplicarea cotei de 5-53 la &eniturile obinute din
contractele Cnc0eiate cu un ana,ator strin.
$entru persoanele care se asiur facultati&- contribuia lunar la fond se calculea+ prin
aplicarea cotei de 1)-"3 la &aloarea a dou salarii de ba+ minime brute pe ar- pentru un
pac0et de ser&icii stabilit prin contractul!cadru.
$ersoanele care au obliaia de a se asiura i nu pot do&edi plata contribuiei sunt obliate-
pentru a obine calitatea de asiurat/
a: s ac0ite contribuia leal lunar pe ultimele 6 luni- dac nu au reali+at &enituri impo+abile pe
perioada termenelor de prescripie pri&ind obliaiile fiscale- calculat la salariul minim
brut pe ar *n &ioare la data plii- calcul4ndu!se ma,orri de *nt4r+iere.
b: s ac0ite pe *ntreaa perioad a termenelor de prescripie pri&ind obliaiile fiscale contribuia
leal lunar calculat asupra &eniturilor impo+abile reali+ate- dac au reali+at &enituri
impo+abile pe toat aceast perioad.
c: s ac0ite at4t contribuia leal lunar i obliaiile fiscale accesorii pentru perioada *n care au
reali+at &enituri impo+abile- c4t i contribuia leal lunar- precum i ma,orrile de
*nt4r+iere sau- dup ca+- obliaiile fiscale accesorii- pentru perioada *n care nu au fost
reali+ate &enituri impo+abile pe o perioad mai mare de 6 luni. Se aplic situaiilor *n care
*n cadrul termenelor de prescripie fiscal e2ist at4t perioade *n care s!au reali+at &enituri
impo+abile- c4t i perioade *n care nu s!au reali+at astfel de &enituri. Cn ca+ul *n care
perioada *n care nu s!au reali+at &enituri impo+abile este mai mic de 6 luni- se ac0it
contribuia leal lunar proporional cu perioada respecti&- inclusi& ma,orrile de
*nt4r+iere i obliaiile fiscale accesorii- dup ca+ .
Dermenele de prescripie pri&ind obliaiile fiscale se calculea+ *ncep4nd cu data primei
solicitri de acordare a ser&iciilor medicale.
Strinii crora li s!a acordat una dintre formele de protecie pre&+ute la art. 1 lit. a:- b: i
c: din 7rdonana Fu&ernului nr. 1)262))) pri&ind statutul i reimul refuiailor *n Aom4nia-
sunt obliai- pentru a obine calitatea de asiurat- s plteasc contribuia leal *ncep4nd cu
data obinerii respecti&ei forme de protecie .
Strinii crora li s!a acordat- anterior intrrii *n &ioare a leislaiei pri&ind interarea
social a strinilor care au dob4ndit o form de protecie *n Aom4nia- una dintre formele de
protecie pre&+ute la art. 1 lit. a:- b: i c: din 7rdonana Fu&ernului nr. 1)262))) sunt obliai-
pentru a obine calitatea de asiurat- s plteasc contribuia leal *ncep4nd cu data intrrii *n
&ioare a leislaiei pri&ind interarea social a strinilor care au dob4ndit o form de protecie
*n Aom4nia 5art. 25%:.
(ontribuia datorat pentru persoanele asiurate fr plata contribuiei se suport dup cum
urmea+/
a: de ctre buetul de stat- pentru persoanele pre&+ute la art. 213 alin. 52: lit. c:- d:- f: i i:.
a:1 de ctre buetul de stat- pentru persoanele pre&+ute la art. 213 alin. 52: lit. 0: *ncep4nd cu 1
ianuarie 2)124.
b: de ctre ana,ator sau din fondul de asiurare pentru accidente de munc i boli profesionale-
pentru persoanele pre&+ute la art. 213 alin. 52: lit. b:.
c: de ctre buetul asiurrilor de oma,- pentru persoanele pre&+ute la art. 213 alin. 52: lit. e:.
d: de ctre buetele locale- pentru persoanele pre&+ute la art. 213 alin. 52: lit. :.
Asiurtorii sunt obliai ca la *nc0eierea contractului s ofere asiuratului toate
informaiile necesare pri&ind drepturile i obliaiile *n &ederea prote,rii intereselor asiurailor
5art. 346:.
Asiurtorul poate solicita- la iniierea contractului de asiurare- pe c0eltuiala proprie i cu
consimm4ntul pacientului- informaii pri&ind starea de sntate a asiuratului- precum i
efectuarea unui e2amen medical pentru e&aluarea strii de sntate a solicitantului de ctre un
furni+or de ser&icii medicale desemnat de acesta.
8nformaiile cuprinse *n contractul de asiurare &oluntar- precum i informaiile pri&ind
starea de sntate a asiuratului au caracter confidenial i nu pot fi di&ulate unor teri de ctre
asiurtori.
$rin contract- asiurtorul care practic asiurri &oluntare de sntate de tip suplimentar
poate restriciona pentru acest tip de asiurare accesul asiuratului- parial sau *n totalitate- la
anumii furni+ori de ser&icii i poate condiiona utili+area unor ser&icii *n ca+ de *mboln&ire de
efectuarea prealabil a unor controale periodice profilactice sau de utili+area unor anumii
furni+ori areai.
Asiurtorii care comerciali+ea+ asiurri &oluntare de sntate complementare sunt
obliai s ac0ite copiata conform contractului cu asiuratul oricrui furni+or de ser&icii aflat *n
relaie contractual cu casele de asiurri i nu pot restriciona pentru acestea accesul asiurailor
5art. 34":.
5*$oncediile i 7ndemnizaiile de asi9urri sociale de sntate
Drepturile de asiurri sociale- sunt relementate de 7rdonana de uren a Fu&ernului nr.
11162)1) pri&ind concediul i *ndemni+aia lunar pentru creterea copilului
162 -
modificat- i
7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5 pri&ind concediile i indemni+aiile de asiurri
sociale de sntate
1"
- care pre&d c asiuraii au dreptul la/
a: concediu i indemni+aie pentru incapacitate temporar de munc- cau+at de boli obinuite
sau de accidente *n afara muncii- boli profesionale i accidente de munc.
16
$ublicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr. #3) din 1) decembrie 1)
1"
$ublicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr. 1)"4 din 2% noiembrie 2))5- 1iodificat ulterior-
inclusi& prin 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 3662)1) 5publicat Cn 9onitorul 7ficial al Aom4niei- $artea 1- nr.
26# din 26 aprilie 2)1):.
b: prestaii pentru pre&enirea *mboln&irilor i recuperarea capacitii de munc.
c: concediu i indemni+aie pentru maternitate.
d: concediu i indemni+aie pentru creterea copilului.
e: concediu i indemni+aie pentru *nri,irea copilului bolna&.
f: concediu de risc maternal.
: a,utor de deces.
(onform art. 1 din 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5- asiuraii au dreptul-
pe perioada *n care au domiciliul sau reedina pe teritoriul Aom4niei- la concedii medicale i
indemni+aii de asiurri sociale de sntate- dac/
! desfoar acti&iti pe ba+ de contract indi&idual de munc sau *n ba+a raportului de ser&iciu.
! desfoar acti&iti *n funcii electi&e sau sunt numite *n cadrul autoritii e2ecuti&e- leislati&e
ori ,udectoreti- pe durata mandatului- precum i membrii cooperatori dintr!o orani+aie a
cooperaiei meteureti- ale cror drepturi i obliaii sunt asimilate cu ale persoanelor
de mai sus.
! beneficia+ de drepturi bneti lunare ce se suport din buetul asiurrilor pentru oma,.
De aceleai drepturi beneficia+ i persoanele care nu se afl *n una dintre situaiile de mai
sus- dar sunt/
! asociai- comanditari sau acionari.
! administratori sau manaeri care au Cnc0eiat contract de administrare ori de manaement.
! membri ai asociaiei familiale.
! autori+ate s desfoare acti&iti independente.
! persoane care *nc0eie un contract de asiurri sociale pentru concedii i indemnizaii pentru
maternitate i concedii i indemnizaii pentru ngri.irea copilului bolna&-*n condiiile
*n care au *nceput stagiul de coti+are pn la data de 2 ianuarie 2))6 dreptul la
concediile i indemni+aiile amintite este condiionat de plata contribuiei de asiurare de
sntate destinat suportrii acestor indemni+aii.
$entru a beneficia de concedii i indemni+aii de asiurri sociale de sntate- persoanele
trebuie s *ndeplineasc cumulati& urmtoarele condiii/
a: s *ndeplineasc staiul minim de coti+are.
b: s pre+inte ade&erina de la pltitorul de indemni+aii din care s reias numrul de +ile de
concediu de incapacitate temporar de munc a&ute *n ultimele 12 luni- cu e2cepia
urenelor medico!c0iruricale sau a bolilor infectocontaioase din rupa A.
c: s fie pre+ente la domiciliu sau la adresa indicat- dup ca+- *n inter&alul de timp i *n
condiiile stabilite prin normele de aplicare a pre+entei ordonane de uren- *n &ederea
e2ercitrii &erificrii de ctre repre+entanii pltitorilor de indemni+aii de asiurri sociale
de sntate .
(ota de contribuie pentru concedii i indemni+aii- destinat e"clusiv finanrii
c0eltuielilor cu plata drepturilor- este de )-#53- aplicat la fondul de salarii sau- dup ca+- la
drepturile repre+ent4nd indemni+aie de oma,- asupra &eniturilor supuse impo+itului pe &enit ori
asupra &eniturilor cuprinse *n contractul de asiurri sociale *nc0eiat de persoane pentru concedii
i indemni+aii pentru maternitate i concedii i indemni+aii pentru *nri,irea copilului bolna&- i
se ac0it la buetul 'ondului naional unic de asiurri sociale de sntate.
$ersoanele ,uridice sau fi+ice au obliaia plii cotei de contribuie pentru concedii i
indemni+aii de )-#53- aplicat la fondul de salarii reali+at- cu respectarea pre&ederilor
leislaiei financiar!fiscale *n materie.
Ana,atorii au obliaia de a depune lunar la casele de asiurri de sntate declaraii
pri&ind e&idena obliaiilor de plat ctre 'ondul naional unic de asiurri sociale de sntate
pentru concedii i indemni+aii i pri&ind e&idena nominal a asiurailor care au beneficiat de
concedii i indemni+aii.
1i au obliaia de a pune la dispo+iia oranelor de control ale caselor de asiurri de
sntate documentele ,ustificati&e i actele de e&iden necesare *n &ederea stabilirii obliaiilor
la 'ondul naional unic de asiurri sociale de sntate.
Cn ce pri&ete omerii- cota de contribuie pentru concedii i indemni+aii de )-#53 se
datorea+ asupra drepturilor repre+ent4nd indemni+aie de oma,.
$entru a beneficia de concedii i indemni+aii- asociaii- comanditarii sau acionari-
administratorii sau manaerii- membrii ai asociaii lor familiale- persoanele autori+ate s
desfoare acti&iti independente- persoanele care *nc0eie un contract de asiurri sociale sunt
obliate s depun declaraia de asiurare pentru concedii i indemni+aii la casa de asiurri de
sntate la care sunt luate *n e&iden ca pltitori de contribuie de asiurri sociale de sntate.
(ota de contribuie pentru concedii i indemni+aii de )-#53 se datorea+ asupra &eniturilor
supuse impo+itului pe &enit- potri&it pre&ederilor (odului fiscal- sau asupra &eniturilor declarate
*n contractele de asiurare social.
(ontribuia pentru concedii i indemni+aii se aplic i asupra indemni+aiei pentru
incapacitate temporar de munc urmare a unui accident de munc sau boal profesional i se
suport de ctre ana,ator sau din fondul de asiurare pentru accidente de munc i boli
profesionale.
=a+a lunar de calcul a contribuiei pentru concedii i indemni+aii pentru salariai-
funcionari publici- persoane electi&e- membri cooperatori- omeri- nu poate fi mai mare dec4t
produsul dintre numrul asiurailor din luna pentru care se calculea+ contribuia i &aloarea
corespun+toare a 12 salarii minime brute pe ar.
=a+a de calcul lunar a contribuiei pentru concedii i indemni+aii pentru celelalte
persoane nu poate depi plafonul a 12 salarii minime brute pe ar.
Staiul minim de coti+are pentru acordarea dreptul- lor este o luna *n ultimele 12 luni
anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. 1l se constituie din *nsumarea
perioadelor pentru care s!a ac0itat contribuia pentru concedii i indemni+aii de ctre ana,ator
sau de ctre asiurat- respecti& de ctre fondul de asiurare pentru accidente de munc i boli
profesionale sau buetul asiurrilor pentru oma,.
Se asimilea+ staiului de coti+a re perioadele *n care asiuratul beneficia+a de concediile
i indemni+aiile pre&+ute de 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5.
Se mai asimilea+ staiului de coti+are i perioadele *n care asiuratul/
! a beneficiat de pensie de in&aliditate.
! a urmat cursurile de +i ale *n&m4ntului uni&ersitar- pe durata normal a studiilor respecti&e-
cu condiia absol&iri. acestora.
! a beneficiat de concediu i indemni+aie pentru creterea copilului *n &4rst de p4n la 2 ani
sau- *n ca+ul copilului cu 0andicap- de p4n la 3 ani- respecti& perioadele *n care persoanele
asiurate au beneficiat de drepturile pre&+ute *n ;eea nr. 44#62))6 pri&ind protecia i
promo&area drepturilor persoanelor cu 0andicap..
Aceste perioade se asimilea+ staiului de coti+are numai dac *n aceste perioade asiuratul
nu a reali+at staii de coti+are.
Asiuraii au dreptul la concediu i indemni+aie pentru incapacitate temporar de munc-
fr condiii de staiu de coti+are- *n ca+ul urenelor medico!c0iruricale- tuberculo+ei- bolilor
infectocontaioase din rupa A- neopla+iilor i S8DA.
=a+a de calcul a indemni+aiilor se determin ca medie a &eniturilor lunare din ultimele 6
luni din cele 12 luni din care se constituie staiul de coti+are- p4n la limita a 12 salarii minime
brute pe ar lunar- pe ba+a crora se calculea+ contribuia pentru concedii i indemni+aii.
Cn situaia *n care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie ba+a de calcul al
indemni+aiilor se utili+ea+ perioadele asimilate staiului de coti+are- &eniturile care se iau Cn
considerare sunt/
a: indemni+aiile de asiurri sociale de care au beneficiat asiuraii.
b: salariul de ba+ minim brut pe ar din perioadele *n care asiuratul a beneficiat de pensie de
in&aliditate ori a urmat cursurile de +i ale *n&m4ntului uni&ersitar.
c: indemni+aia lunar pentru creterea copilului *n &4rst de p4n la 2 ani sau-*n ca+ul copilului
cu 0andicap- de p4n la 3 ani- respecti& indemni+aia pentru creterea copilului cu
0andicap cu &4rsta cuprins *ntre 3 i " ani.
Din duratele de acordare a concediilor medicale- e2primate *n +ile calendaristice- se
pltesc +ilele lucrtoare.
;a stabilirea numrului de +ile ce urmea+ a fi pltite se au *n &edere pre&ederile leale cu
pri&ire la +ilele de srbtoare declarate nelucrtoare- precum i cele referitoare la stabilirea
proramului de lucru- pre&+ute prin contractele colecti&e de munc.
Asiuraii beneficia+ de concedii i de indemni+aii- *n ba+a certificatului medical eliberat
de medicul curant- acesta fiind orice medic aflat *n relaie contractual cu casele de asiurri de
sntate i orice alt medic cu autori+aie de liber practic &alabil i care *nc0eie o con&enie *n
acest sens cu casele de asiurri de sntate- *n condiiile (ontractului!cadru pri&ind condiiile
acordrii asistenei medicale *n cadrul sistemului de asiurri sociale de sntate.
.-*$oncediul i indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc
8ndemni+aia pentru incapacitate temporar de munc se suport/
! de ctre ana,ator- din prima +i p4n *n a 5!a +i de incapacitate temporar de munc.
! din buetul 'ondului naional unic de asiurri sociale de sntate- *ncep4nd cu/
a: +iua urmtoare celor suportate de ana,ator i p4n la data *ncetrii incapacitii temporare de
munc a asiuratului sau a pensionrii acestuia.
b: prima +i de incapacitate temporar de munc- *n ca+ul persoanelor asiurate care beneficia+
de drepturi bneti lunare ce se suport din buetul asiurrilor pentru oma,- asociai-
comanditari sau acionari- administratori sau manaeri care au *nc0eiat contract de
administrare ori de manaement- membri ai asociaiei familiale autori+ate s desfoare
acti&iti independente 5art. 12:.
Durata de acordare a concediu lui i a indemni+aiei pentru incapacitate temporar de
munc este de cel mult 1#3 de +ile *n inter&al de un an- socotit din prima +i de *mboln&ire
1#
.
Cncep4nd cu a %1!a +i concediul se poate preluni p4n la 1#3 de +ile- cu a&i+ul medicului
e2pert al asiurrilor sociale.
Durata de acordare a concediului i a indemni+aiei pentru incapacitate temporar de
18
De2t modificat prin ;eea nr. 3%%62))6.
munc este mai mare *n ca+ul unor boli speciale i se diferenia+ dup cum urmea+/
! un an- *n inter&alul ultimilor 2 ani- pentru tuberculo+ pulmonar i unele boli
cardio&asculare- stabilite de (asa Naional de Asiurri de Sntate- denumit *n continuare
(NAS- cu acordul 9inisterului Sntii.
! un an- cu drept de prelunire p4n la un an i 6 luni de ctre medicul e2pert al
asiurrilor sociale- *n inter&alul ultimilor 2 ani- pentru tuberculo+ menineal- peritoneal i
uroenital- inclusi& a landelor suprarenale- pentru S8DA i neopla+ii- *n funcie de stadiul
bolii.
! un an i 6 luni- *n inter&alul ultimilor 2 ani- pentru tuberculo+ pulmonar operat i
osteo!articular.
! 6 luni- cu posibilitatea de prelunire p4n la ma2imum un an- *n inter&alul ultimilor 2
ani- pentru alte forme de tuberculo+ e2tra!pulmonar- cu a&i+ul medicului e2pert al asiurrilor
sociale 5art. 13:.
9edicul primar sau medicul specialist *n afeciunea principal in&alidant poate propune
pensionarea de in&aliditate dac bolna&ul nu a fost recuperat la e2pirarea duratelor de acordare a
indemni+aiei pentru incapacitate temporar de munc.
Cn situaii temeinic moti&ate de posibilitatea recuperrii- medicul poate propune
prelunirea concediului medical peste 1#3 de +ile- *n scopul e&itrii pensionrii de in&aliditate i
meninerii asiuratului *n acti&itate.
9edicul e2pert al asiurrilor sociale decide prelunirea concediu lui medical pentru
continuarea proramului recuperator- reducerea proramului de lucru- reluarea acti&itii *n
raport de pretirea profesional i de aptitudini ori pensionarea de in&aliditate.
$relunirea concediului medical peste 1#3 de +ile se face pentru cel mult %) de +ile- *n
raport cu e&oluia ca+ului i cu re+ultatele aciunilor de recuperare 5art.14:.
Cn ca+ul *n care medicul e2pert al asiurrilor sociale a emis a&i+ul de pensionare de
in&aliditate- plata indemni+aiei pentru incapacitate temporar de munc se face p4n la sf4ritul
lunii urmtoare celei *n care s!a emis a&i+ul- fr a se depi durata ma2im de acordare a
concediului 5art. 15:.
Asiuraii a cror incapacitate temporar de munc a sur&enit *n timpul concediului de
odi0n sau al concediului fr plat beneficia+ de indemni+aie pentru incapacitate temporar
de munc- concediul de odi0n sau fr plat fiind *ntrerupt- urm4nd ca +ilele neefectuate s fie
reproramate.
=eneficia+ de indemni+aii pentru incapacitate temporar de munc- *n aceleai condiii
ca i ceilali asiurai- pensionarii- precum i pensionarii de in&aliditate radul 888 sau
pensionarii ne&+tori- membri ai asociaiei familiale sau autori+ai s desfoare acti&iti
independente 5art. 16:.
(uantumul brut lunar al indemni+aiei pentru incapacitate temporar de munc se
determin prin aplicarea procentului de "53 asupra ba+ei de calcul.
(uantumul brut lunar al indemni+aiei pentru incapacitate temporar de munc-
determinat de tuberculo+- S8DA- neopla+ii- precum i de o boal infectocontaioas din rupa
A i de urene medico!c0iruricale- este de 1))3 din ba+a de calcul 5art. 1":.
,/* $oncediul i indemnizatia de maternitate
Aa cum pre&ede art. 23 din 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5- asiuratele
au dreptul la concedii pentru sarcin i lu+ie- pe o perioad de 126 de +ile calendaristice-
perioad *n care beneficia+ de indemni+aie de maternitate.
De aceleai drepturi beneficia+ i femeile care- din moti&e neimputabile lor- nu mai au
calitatea de asiurat- dac nasc *n termen de % luni de la data pierderii acestei caliti. 'aptul c
pierderea calitii de asiurat nu s!a produs din moti&e imputabile persoanei *n cau+ se
do&edete cu acte oficiale eliberate de ctre ana,atori sau asimilaii acestora.
Cn aceast situaie- ba+a de calcul a indemni+aiei de maternitate se constituie din media
&eniturilor lunare pe ba+a crora s!a calculat contribuia pentru concedii i indemni+aii- din
ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitii de asiurat.
(oncediul pentru sarcin se acord pe o perioad de 63 de +ile *nainte de natere- iar
concediul pentru lu+ie pe o perioad de 63 de +ile dup natere.
(oncediile pentru sarcin i lu+ie se pot compensa *ntre ele- *n funcie de recomandarea
medicului i de opiunea persoanei beneficiare- *n aa fel *nc4t durata minim obliatorie a
concediului de lu+ie s fie de 42 de +ile calendaristice .
(ersoanele cu andicap asigurate %eneficiaz, la cerere, de concediu pentru sarcina-
*ncepand cu luna a 6!a de sarcin .
Cn situaia copilului nscut mort sau dac acesta moare *n perioada concediului de lau+ie-
indemni+aia de maternitate se acord pe toat durata acestuia.
(uantumul brut lunar al indemni+aiei de maternitate este de #53 din ba+a de calcul 5din
media &eniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei +ile de concediu medical *nscrise
*n certificatul de concediu medical. 8ndemni+aia de maternitate se suport interal din buetul
asiurrilor sociale de stat:.
$are sunt actele necesare pentru acordarea indemniza iei i concediului de
maternitate?
(oncediul medical pentru maternitate se pltete *n ba+a cererii tip pri&ind solicitarea
drepturilor de asiurri sociale i- dup ca+- a certificatului de persoan cu 0andicap emis *n
condiiile leii.
(ererea tip pentru solicitarea drepturilor de asiurri sociale se depune la casele teritoriale
de pensii/
de ctre ana,atori i instituia care administrea+ buetul pentru plata a,utorului de oma,.
de ctre celelalte cateorii de asiurai la data solicitrii prestaiei.
Plata indemnizaiei 7nceteaz 7n ziua urmtoare celei 7n care:
beneficiarul a decedat.
beneficiarul nu mai *ndeplinete condiiile leale pentru acordarea indemni+aiilor.
beneficiarul i!a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Aom4nia nu are *nc0eiat
con&enie de asiurri sociale.
beneficiarul i!a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Aom4nia are *nc0eiat
con&enie de asiurri sociale- dac *n cadrul acesteia se pre&ede c indemni+aiile se pltesc de
ctre celalalt stat.
$oncediul de maternitate 7n alte state ale "niunii Europene8 anul de re6erin ,-.-
Cn 1uropa- acordarea concediului maternal se face dup o leislaie care difer foarte mult
de la o ar la alta.
$erioada medie a concediului de maternitate *n 1uropa se situea+ *n ,urul &alorii de opt
luni. Durata ma2im de concediu maternal este acordat *n <naria- acolo unde mamele pot sta
acas p4n la doi ani de +ile. ;a polul opus se afl =elia- acolo unde *n leislaie nu e2ist
termenul de concediu pentru cretere a copilului- ci aa!numita Bpau+ de carierB- iar mamele pot
sta acas doar trei luni de +ile. Aaportat la &enitul mediu reali+at *n fiecare ar- u&ernele din
rile foste comuniste din estul 1uropei sunt mai eneroase cu indemni+aile de cretere a
copilului dec4t cele ale rilor occidentale.
")2A%A< Suma acordat lunar mamelor este eal cu cea mai mic pensie din
<naria- care *n anul 2)1) este de 2#.5)) de forini- adic *n ,ur de 1)) de euro. Cn ca+ul *n care
cine&a are emeni- suma acordat este apro2imati& 2)) de euro.
Dotodat- mamele pot solicita o indemni+aie pentru *nri,irea copilului- dac *naintea
naterii au contribuit timp de un an la fondul asiurrilor sociale. Spri,inul se acord pentru o
perioad de ma2im doi ani i nu poate depi ") la sut din dublul salariului minim- adic 1)2.%))
de forini- ceea ce *nseamn *n ,ur de 3") de euro.
<n salariu mediu *n <naria este *n pre+ent de apro2imati& 135.))) de forini- adic *n ,ur
de 4#5 de euro.
+"#2A%A< (oncediul de maternitate *n =ularia este de 41) +ile- din care 45 *nainte
de natere. $4n *n 2))%- concediul a fost de 315 +ile. Salariul mediu net *n martie 2)1) a fost *n
=ularia de 61% le&a N apro2imati& 316 euro.
Aceste drepturi pot fi transferate soului sau bunicilor- cu condiia ca acetia s fie
ana,ai. Dac sunt pensionari- bunicii &or putea participa la creterea nepoilor p4n la &4rsta de
3 ani *n cadrul unui proram special BCn spri,inul maternitaiiB. Statul *i pltete 24) de le&a lunar-
sau 35) *n ca+ul emenilor. Numrul participanilor la acest proram este limitat la 3.))) de
persoane.
SPA)%A< Cn Spania- concediul de maternitate 5care din 2))"- odat cu noua lee a
ealitii anselor- poate fi luat i de tat:- durea+ ma2im 16 sptm4ni- din care ase sunt
obliatorii dup naterea copilului. Cn ca+uri speciale- concediul de maternitate poate dura p4n la
2% de sptm4ni 5pentru copii prematuri sau cu probleme de sntate:. Cn aceast perioad- mama
5sau tatl: are dreptul la 1))3 din salariul de ba+- iar plata asiurrilor sociale nu se reine- ci se
face odat cu declaraia de impo+it pe &enitul lobal 5e o form de a,utor pentru perioada de
cretere a copilului:. $re&ederea e &alabila i *n ca+ul somerilor- ca+ *n care ba+a de calcul
pornete de la indemni+aia de oma,.
Dac parintele se *ntoarce la munc- el primete un a,utor de 1)) de euro pe lun p4n
c4nd copilul *mplinete trei ani.
Salariul mediu brut lunar *n Spania era *n 2)1) de apro2imati& 1#)) de euro.Dac parintele decide
s ram4n acas pentru o perioad mai lun- aceasta este de ma2im trei ani 5ca+urile sunt e2trem
de rare:- *ns postul de munc poate fi pstrat cel mult un an- put4nd a fi re*ncadrat pe alt post cu
o cateorie eal. Cn tot acest timp- salariul este +ero.
$4n la *mplinirea &4rstei de opt ani a copilului- mama sau tatl au dreptul la +iua de munca
redus 5ma2im ,umatate de +i:- cu reducerea corespun+toare a salariului.
Cn ca+ul *nri,irii copilului pe perioada *ndelunat- mama 5sau tata: nu primete niciun
a,utor- *ns- conform leii- se acumulea+ &ec0imea *n firm. Din cau+a de+a&anta,elor- anularea
salariului i riscul pierderii postului de munc 5*n practic acesta este pstrat doar *n societaile
publice- nu i *n cele pri&ate:- foarte puine persoane rm4n acas s *nri,easca bebeluul-
spaniolii apel4nd mai mult la bunici- cree particulare sau bone.
Salariul mediu brut *n Spania era *n anul 2)1) de 215)) de euro pe an- ,umtate fa de 9area
=ritanie- cu diferene *n funcie de reiuni i se2 5femeile au salarii mai mici dec4t barbaii:
ITALIA- Cn 8talia orice femeie care nate 5indiferent c este ana,at sau omer: primete
o mie de euro 5ca a,utor unic de natere:. Cn aceast perioad- femeia primete #)3 din salariu.
Dac dorete s *i preluneasc perioad de concediu de maternitate- dup cele trei luni-
&enitul &a fi de 3)3 din salariu. $relunirea concediului maternal nu poate depi ase luni.
$entru salariatele buetare- concediul este de cinci luni- dou *nainte de natere i alte trei post!
natal. Dac tatl intr *n concediu *n locul mamei pentru cele trei luni- are dreptul fie la o lun de
odi0n suplimentar- fie la o compensaie financiar:. $arinii pot opta pentru un concediu de doi
ani- *ns fr niciun fel de plat din partea ana,atorului. Acesta arantea+ locul de munc.
SLOVACIA- Cn pre+ent- *n Slo&acia concediul de maternitate are 2# de sptm4ni- pltit
*n proporie de 553 din contribuia la asiurrile sociale de stat pltit de mama p4n la intrarea
*n concediu. $entru a primi interal indemni+aia- mama trebuie s fi contribuit la asiurrile
sociale minim 1#) de +ile *n ultimele nou luni. Dup concediulul maternal- mama primete o
indemni+aie de 1%) de euro pe lun p4n c4nd copilul *mplinete trei ani.
$E@%A! Cn (e0ia- situaia e asemntoare cu cea din Slo&acia- numai c suma se
calculea+ ca ")3 din contribuia la asiurrile sociale pltite de mam *nainte de concediu.
$lafonul ma2im pentru &enitul lunar pe perioada concediului maternal este de apro2imati& 115)
de euro- iar cel minim de 3)) euro.
FA)'A! Cn 'rana- durata concediului de maternitate &aria+ *n funcie de starea de
sntate a mamei- dar i de numrul copiilor de,a nscui sau pe cale s se nasc. 12ist dou
tipuri de concedii de maternitate ! cel cu durata obliatorie i cel cu durat leal.
$otri&it (odului muncii- concediul de maternitate obliatoriu este de opt sptm4ni ! dou *nainte
de data pre&+ut a naterii i ase dup natere. Nerespectarea acestui concediu obliatoriu poate
atrae dup sine sanciuni. (4t pri&ete durata leal- aceasta &aria+. Dac este &orba de naterea
primului sau al celui de!al doilea copil- o mam are dreptul la 16 sptmani de concediu ! ase
*nainte de natere i +ece dup. Cn ca+ul naterii de la un al treilea copil *n sus- durata leal este
de 26 de sptm4ni ! opt *nainte de aducerea pe lume a bebeluului i 1# dup.
12ist pre&ederi speciale i pentru femeile care urmea+ s nasc emeni- acestea a&4nd
dreptul leal s stea acas 34 de sptm4ni ! 12 *n prenatal i 22 *n postnatal. (4t despre cele care
ar urma s aduc pe lume triplei sau c0iar mai muli copii- concediul leal este de 46 de
sptm4ni/ 24 cu 22.
Salariul mediu brut *n 'rana este *n ,ur de 2."5) de euro pe lun.
MAREA BRITANIE- Oaloarea indemni+atiei pentru mame este de %) la sut din
&eniturile medii sau 124-## de lire sterline pe sptm4n- sum pltit fiind cea mai mica dintre
cele dou &ariante. Sunt eliibile pentru primirea acestei alocaii mamele care au lucrat cel puin
26 de sptm4ni din ultimele 66 calendaristice i au obinut &enituri de cel puin 3) de lire sterline
pe sptm4n. 8ndemni+aia este pltit de ana,ator timp de 3% de sptm4ni- *ns concediul
maternal poate a,une p4n la 52 de sptm4ni.
'amiliile cu &enituri sub medie au dreptul s primeasc separat o sum de 5)) de lire
sterline ca a,utor pentru a cumpra lucrurile necesare nou!nscutului.
(#A)DA! Cn 7landa- mamele au dreptul la 16 sptm4ni concediu de maternitate- care
poate fi *mprit *nainte i dup momentul naterii- aceast perioada fiind pltit interal. Dup
aceast perioad- mamele au dreptul la un concediu de 26 sptm4ni- de data aceasta fr plat sau
la un proram cu ,umtate de norm. 'inanciar- a,utorul de la stat este relati& redus- *n sensul c
pentru fiecare copil primeti *ntre #)) i 12)) de euro pe an *n primii 14 ani de &ia ai copilului.
Fu&ernul i ana,atorii suport dou treimi din costurile aferente trimiterii copiilor la rdini.
Cn 7landa salariul mediu brut era *n 2)1) *n ,ur de 2")) de euro pe lun
+E#2%A< Cn =elia- ca *n ma,oritatea statelor membre- concediul de maternitate este de
trei luni- iar concediul de paternitate este de 1) +ile. ;a natere- mama primete o prim de la casa
de asiurri de apro2imati& #)) de euro.
Cn leislaia belian nu este pre&+ut concediul pentru creterea copilului- ci aa!numita
Bpau+ de carierB. $oate fi luata si de femei- i de brbai pentru orice scop.
9ulte femei se folosesc de aceast posibilitate pentru a!i crete copiii- dar sunt pltite cu 2) la
sut din salariu. Oaloarea salariului mediu brut este de 25%5 euro6luna *n 2)1).
Dot casa de asiurri platete prinilor o alocaie de "2 de euro lunar p4n c4nd copilul
*mplinete 1# ani- pentru primul copil. 7 familie numeroas 5de la trei copii *n sus: beneficia+ de
reduceri importante la transport i concediu de maternitate de ase luni pentru al treilea copil.
,:* $oncediul i indemnizatia pentru creterea copilului
Art. 2 din 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 11162)1) pri&ind concediul i
*ndemni+aia lunar pentru creterea copilului pre&ede c *ncep4nd cu data de 1 ianuarie 2)11
persoanele care- *n ultimul an anterior datei naterii copilului- au reali+at timp de 12 luni &enituri
din salarii- &enituri din acti&iti independente- &enituri din acti&iti aricole supuse impo+itului
pe &enit pot beneficia opional de urmtoarele drepturi/
a: concediu pentru creterea copilului *n &4rst de p4n la un an- precum i de o indemni+aie
lunar.
b: concediu pentru creterea copilului *n &4rst de p4n la 2 ani- precum i de o indemni+aie
lunar.
c: concediu pentru creterea copilului cu 0andicap *n &4rst de p4n la 3 ani- precum i de o
indemni+aie lunar.
Cncep4nd cu anul 2)12- indemni+atia lunara pre&a+uta la lit. a: se stabileste in cuantum de
#53 din media &eniturilor nete reali+ate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1-2
8ndicatorul Social de Aeferin 58AS: si nici mai mare de 6-# 8SA 5&aloarea 8AS P5)) lei:.
Deducem c indemni+aia nu poate fi mai mic de 6)) lei i nici mai mare de 3.4)) lei.
8ndemni+atia lunara pre&a+uta se stabileste in cuantum de #53 din media &eniturilor nete
reali+ate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1-2 8SA si nici mai mare de 2-4 8SA.
Deducem c indemni+aia nu poate fi mai mic de 6)) lei i nici mai mare de 1.2)) lei.
$entru copilul cu 0andicap concediul pentru creterea copilului se acord p4n la *mplinirea
de ctre acesta a &4rstei de 3 ani- iar indemni+aia aferent se acord *n cuantum de #53 din media
&eniturilor nete reali+ate pe ultimele 12 luni i nu poate fi mai mic de 6)) lei i nici mai mare de
3.4)) lei.
(ele 12 luni pot fi constituite interal i din perioadele *n care persoanele s!au aflat *n una sau
mai multe dintre urmtoarele situaii/
a: au beneficiat de indemni+aie de oma, sau au reali+at perioade de staiu de coti+are *n
sistemul public de pensii- *n condiiile pre&+ute de actele normati&e cu caracter special
care relementea+ concedierile colecti&e.
b: s!au aflat *n e&idena aeniilor ,udeene pentru ocuparea forei de munc- respecti& a
municipiului =ucureti- *n &ederea acordrii indemni+aiei de oma,.
c: au beneficiat de concedii i de indemni+aii de asiurri sociale de sntate pre&+ute de
7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5 pri&ind concediile i indemni+aiile de
asiurri sociale de sntate.
d: au beneficiat de concedii medicale i de indemni+aii pentru pre&enirea *mboln&irilor i
recuperarea capacitii de munc- e2clusi& pentru situaiile re+ultate ca urmare a unor
accidente de munc sau boli profesionale.
e: au beneficiat de pensie de in&aliditate.
f: se afl *n perioada de *ntrerupere temporar a acti&itii- din iniiati&a ana,atorului- fr
*ncetarea raportului de munc- pentru moti&e economice- te0noloice- structurale sau
similare.
: au beneficiat de concediu i indemni+aie lunar pentru creterea copilului.
0: au beneficiat de concediu i indemni+aie lunar pentru creterea copilului cu 0andicap.
i: au beneficiat de concediu fr plat pentru creterea copilului.
,: se afl *n perioada de 3 luni de la *ncetarea unui contract de munc pe durat determinat i
*nceperea unui alt contract de munc pe durat determinat.
J: i!au *nsoit soul6soia trimis6trimis *n misiune permanent *n strintate.
l: au efectuat sau efectuea+ ser&iciul militar pe ba+ de &oluntariat- au fost concentrai-
mobili+ai sau *n pri+onierat.
m: frec&entea+- fr *ntrerupere- cursurile de +i ale *n&m4ntului preuni&ersitar sau- dup ca+-
uni&ersitar i postuni&ersitar la ni&elul studiilor uni&ersitare de masterat- *n ar sau *ntr!un
alt stat membru al <niunii 1uropene- *ntr!un domeniu recunoscut de 9inisterul 1ducaiei-
(ercetrii- Dineretului i Sportului- cu e2cepia situaiei de *ntrerupere a cursurilor din
moti&e medicale.
n: au calitatea de doctorand.
o: se afl *n perioada cuprins *ntre *nc0eierea unei forme de *n&m4nt preuni&ersitar i
*nceperea- *n acelai an calendaristic- a unei alte forme de *n&m4nt preuni&ersitar-
cursuri de +i- frec&entate fr *ntrerupere.
p: se afl *n perioada cuprins *ntre absol&irea cursurilor de +i ale *n&m4ntului preuni&ersitar i
*nceperea *n&m4ntului uni&ersitar- cursuri de +i- *n acelai an calendaristic.
?: se afl *n perioada cuprins *ntre *nc0eierea unei forme de *n&m4nt uni&ersitar- cursuri de +i-
cu sau fr e2amen de licen sau de diplom- i *nceperea- *n acelai an calendaristic- a unei
alte forme de *n&m4nt uni&ersitar- cursuri de +i- frec&entate fr *ntrerupere.
r: se afl *n perioada cuprins *ntre *nc0eierea unei forme de *n&m4nt uni&ersitar- cursuri de +i-
cu sau fr e2amen de licen sau de diplom- i *nceperea- *n acelai an calendaristic- a
*n&m4ntului postuni&ersitar la ni&elul studiilor uni&ersitare de masterat- cursuri de +i-
frec&entate fr *ntrerupere.
s: se afl *n perioada cuprins *ntre *nc0eierea unei forme de *n&m4nt postuni&ersitar- cursuri de
+i- i *nceperea- *n acelai an calendaristic- a unei alte forme de *n&m4nt postuni&ersitar-
cursuri de +i- frec&entate fr *ntrerupere.
t: se afl *n perioada de 6) de +ile de la finali+area cursurilor *n&m4ntului obliatoriu sau- dup
ca+- de la absol&irea cursurilor de +i ale *n&m4ntului preuni&ersitar- uni&ersitar i
postuni&ersitar la ni&elul studiilor uni&ersitare de masterat- cu sau fr e2amen de absol&ire-
*n &ederea ana,rii ori- dup ca+- trecerii *n oma,- calculate *ncep4nd cu data de 1 a lunii
urmtoare finali+rii studiilor.
u: au beneficiat de concediu fr plat pentru a participa la cursuri de formare i perfecionare
profesional din iniiati&a ana,atorului sau la care acesta i!a dat acordul.
&: se afl *n perioada cuprins *ntre absol&irea cursurilor de +i ale *n&m4ntului medical superior-
cu e2amen de licen orani+at *n prima sesiune- i *nceperea primului re+identiat dup
absol&ire.
Cn &ederea acordrii drepturilor- persoanele care au reali+at acti&iti profesionale *n statele
membre ale <niunii 1uropene sau *n alte state care aplic pre&ederile Aeulamentului 5(1: nr.
##362))4 al $arlamentului 1uropean i al (onsiliului din 2% aprilie 2))4 pri&ind coordonarea
sistemelor de securitate social i ale Aeulamentului 5(1: nr. %#"62))% al $arlamentului
1uropean i al (onsiliului din 16 septembrie 2))% de stabilire a procedurii de punere *n aplicare a
Aeulamentului 5(1: nr. ##362))4 pri&ind coordonarea sistemelor de securitate social-
beneficia+ de totali+area perioadelor de acti&itate reali+ate *n aceste state *n condiiile pre&+ute
de acesta.
7piunea beneficiarului se e2prim *n scris- pe ba+ de cerere- i nu poate fi sc0imbat pe
parcursul acordrii drepturilor.
Oeniturile din salarii- din acti&iti independente i din acti&iti aricole sunt cele
impo+abile i repre+int &aloarea obinut dup aplicarea cotei de impo+itare asupra &enitului
impo+abil stabilit conform leii- corespun+tor fiecrei cateorii de &enit.
Oeniturile care se iau *n considerare pentru stabilirea cuantumului indemni+aiei pentru
creterea copilului repre+int- dup ca+/
a: suma *ncasat de persoana *ndreptit- re+ultat dup aplicarea cotei de 163 asupra ba+ei de
calcul al impo+itului determinate ca diferen *ntre &enitul net din salarii calculat prin
deducerea din &enitul brut a contribuiilor obliatorii aferente unei luni i a deducerii
personale acordate pentru luna respecti& i contribuiile la fondurile de pensii facultati&e-
precum i coti+aia sindical pltit *n luna respecti& pentru &eniturile din salarii- la locul
unde se afl funcia de ba+.
b: suma *ncasat de persoana *ndreptit- re+ultat dup aplicarea cotei de 163 asupra ba+ei de
calcul al impo+itului determinate ca diferen *ntre &enitul brut i contribuiile obliatorii pe
fiecare loc de reali+are a acestora- pentru &eniturile obinute *n celelalte ca+uri.
c: suma *ncasat de persoana *ndreptit- calculat potri&it leii de ctre pltitorul acesteia- pentru
perioadele asimilate.
d: suma *ncasat de persoana *ndreptit care reali+ea+ &enituri supuse impo+itului pe &enit- dar
care sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpo+abile.
e: suma re+ultat dup aplicarea cotei de impo+itare asupra &enitului net din acti&iti
independente determinat *n condiiile leii.
f: suma re+ultat dup aplicarea cotei de impo+itare asupra &enitului net din acti&iti aricole
determinat *n condiiile leii.
$entru persoanele care reali+ea+ &enituri din salarii- solde6salarii din funcie- &enitul brut
repre+int salariul de ba+- indemni+aii- sporuri- prime- orice alte sume sau a&anta,e de natur
salarial ori asimilate salariilor acordate de ana,ator.
Cn ca+ul *n care o persoan reali+ea+ concomitent &enituri supuse impo+itului din mai multe
surse- se &or lua *n calcul toate &eniturile lunare *ncasate de aceasta.
Dac persoana reali+ea+ concomitent &enituri supuse impo+itului at4t *n ar- c4t i *n statele
care aplic Aeulamentul- se iau *n calcul doar &eniturile reali+ate *n ar 5art. 3:.
Cn calculul celor 12 luni pre&+ute se includ i fraciunile de lun *n care s!au reali+at &enituri
supuse impo+itului- precum i cele *n care solicitanii s!au aflat *n situaiile *n care au obinut
&enituri desfur4nd o acti&itate pe teritoriul oricrui stat aparin4nd <niunii 1uropene ori *n
perioadele asimilate staiului sunt considerate lun *ntrea.
$rin fraciune de lun se *nelee efectuarea a cel puin ,umtate din +ilele lucrtoare din acea
lun *n care persoana *ndreptit a reali+at &enituri supuse impo+itului ori s!a aflat *n una sau mai
multe dintre situaiile amintite mai sus.
$rin e2cepie- se accept ca de cel mult 3 ori fraciunea de lun s fie constituit dintr!un
numr mai mic de +ile lucrtoare dec4t cel pre&+ut anterior.
Cn situaia *n care naterea copilului se produce *nainte de termen- perioada se diminuea+ cu
perioada cuprins *ntre data naterii copilului i data pre+umat a naterii- certificat de medicul de
specialitate 5art. 4:.
(uantumul indemni+aiilor lunare se ma,orea+ cu 6)) lei pentru fiecare copil nscut dintr!o
sarcin emelar- de triplei sau multiplei- *ncep4nd cu al doilea copil pro&enit dintr!o astfel de
natere.
$e perioada p4n la *mplinirea de ctre copil a &4rstei de 2 ani sau 3 ani- *n ca+ul copilului cu
0andicap- cuantumul alocaiei de stat pre&+ut de ;eea nr. 6161%%3 pri&ind alocaia de stat pentru
copii- republicat- se stabilete la 2)) lei 5art. 5:.
Dup *mplinirea de ctre copil a &4rstei de un an- cu e2cepia copilului cu 0andicap-
persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creterea copilului i indemni+aia
lunar pre&+ute la art. 2 alin. 51: lit. a: au dreptul la concediu fr plat pentru creterea copilului
p4n la &4rsta de 2 ani.
(ererea pentru acordarea concediului fr plata indemni+aiei pentru creterea copilului se
depune i se *nreistrea+ la ana,ator- pe ba+a li&retului de familie sau a certificatului de natere
al copilului 5art. 6:.
$ersoanele care *n perioada *n care sunt *ndreptite s beneficie+e de con cediul pentru
creterea copilului i indemni+aia lunar obin &enituri supuse impo +itului- *nainte de *mplinirea
de ctre copil a &4rstei de un an- au dreptul la un stimulent de inserie *n cuantum lunar de 5)) lei
pentru perioada rmas p4n la *mplinirea de ctre copil a &4rstei de 2 ani.
Stimulentul de inserie se acord i persoanelor care au *n *nri,ire copil cu 0andicap-
oric4nd- pe toat perioada.
$ersoanele care au optat pentru concediu i indemni+aie de p4n la 2 ani nu beneficia+ de
stimulent.
Cn ca+ul persoanelor care beneficia+ de indemni+aia lunar i solicit dreptul la stimulent de
inserie- plata acestei indemni+aii se suspend 5art. ":.
De indemni+aia lunar i stimulentul de inserie beneficia+- opional- oricare dintre prinii
fireti ai copilului- *n condiiile amintite mai sus.
=eneficia+ de aceleai drepturi i una dintre persoanele care a adoptat copilul- creia i s!a
*ncredinat copilul *n &ederea adopiei sau care are copilul *n plasament ori *n plasament *n reim
de uren- cu e2cepia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi
numai pentru copiii si- precum i persoana care a fost numit tutore.
Cn situaia persoanelor amintite mai sus- acordarea drepturilor se face in4ndu!se seama de
perioada de 12 luni anterioare celei *n care- dup ca+- s!a aprobat adopia- a fost fcut
*ncredinarea- s!a instituit plasamentul sau tutela.
Cn ca+ul *n care inter&ine decesul printelui care *ndeplinea condiiile pentru a beneficia de
concediul i de indemni+aia lunar- respecti& de stimulentul de in serie- iar cellalt printe nu
*ndeplinete condiiile- printele supra&ieuitor are dreptul s beneficie+e- la cerere- de drepturile
printelui decedat 5art. #:.
(oncediul i indemni+aia lunar- precum i stimulentul de inserie se cu&in pentru fiecare
dintre primele 3 nateri sau- dup ca+- pentru primele 3 adopii.
;a stabilirea celor 3 nateri i- dup ca+- a celor 3 situaii se iau *n calcul i cele pentru care s!
a %eneficiat de concediu i indemnizaie, precum i de stimulent *n ba+a 7rdonanei de uren a
Fu&ernului nr. 14#62))5 pri&ind susinerea familiei *n &ederea creterii copilului.
Situaia copilului nscut mort sau situaia *n care acesta moare *n perioada corespun+toare
concediului de maternitate nu se are *n &edere la stabilirea primelor 3 nateri pentru care se acord
drepturile.
Durata de acordare a concediului se prelunete corespun+tor *n ca+ul suprapunerii a dou
sau trei situaii de natur a enera acest drept. Cn astfel de ca+uri se acord o sinur indemni+aie-
*n cuantumul stabilit.
$e perioada suprapunerii situaiilor- cuantumul indemni+aiei lunare se ma,orea+ cu suma de
6)) lei pentru fiecare dintre copii- *ncep4nd cu cel de!al doilea 5art. %:.
$ersoanele care *ndeplinesc condiiile au dreptul la concediu fr plata indemni+aiei pentru
creterea copilului dup primele 3 nateri sau- dup ca+- dup primele 3 adopii.
Durata concediului este de 4 luni i se acord interal- o sinur dat- fiecruia dintre prinii
fireti ai copilului sau- dup ca+- celor care adopt- *n perioada p4n la *mplinirea de ctre copil a
&4rstei de 2 ani- respecti&a &4rstei de 3 ani- *n ca+ul copilului cu 0andicap.
(ererea pentru acordarea concediului fr plata indemni+aiei pentru creterea copilului se
depune i se *nreistrea+ la ana,ator- pe ba+a li&retului de familie sau a certificatului de natere
al copilului 5art. 1):.
Dreptul la concediul pentru creterea copilului- *ncep4nd cu ianuarie 2)12- se acord
oricruia dintre prinii fireti ori adopti&i ai copilului- pe ba+ netransfe rabil- *n situaia *n care
ambele persoane din familia respecti& *ndeplinesc con diiile de acordare a acestuia- dup cum
urmea+/
a: cel puin o lun din perioada total a concediului de cretere a copilului este alocat uneia dintre
persoanele care nu a solicitat acest drept.
b: *n situaia *n care persoana amintit mai sus nu solicit dreptul la concediul care *i re&ine-
cellalt printe nu poate beneficia de dreptul la concediu *n locul acesteia.
Drepturile se acord n situaia n care solicitantul ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii/
a: este cetean rom4n- cetean strin sau apatrid.
b: are domiciliul sau reedina pe teritoriul Aom4niei.
c: locuiete *n Aom4nia *mpreun cu copilul6copiii pentru care solicit drepturile i se ocup de
creterea i *nri,irea acestuia6acestora 5art. 12:.
Drepturile reprezentnd indemnizaie, stimulent de inserie sau alocaie de stat pentru copii se
acord la cerere, nsoit n mod o%ligatoriu de$
a: copia actului de identitate al solicitantului i a certificatului de natere al copilului pentru care se
solicit dreptul ori- dup ca+- de li&retul de familie- certificate pentru conformitate cu
oriinalul.
b: actele do&editoare pri&ind calitatea solicitantului i relaia acestuia cu copilul6copiii pentru care
solicit dreptul- pentru situaiile de adopie.
c: actele do&editoare care s ateste *ndeplinirea perioadelor.
d: do&ada eliberat de ana,ator sau oranele competente pri&ind &eniturile reali+ate.
e: do&ada pri&ind suspendarea acti&itii pentru perioada *n care se solicit concediul pentru
creterea copilului.
f: orice alte documente care s ateste *ndeplinirea condiiilor de eliibilitate. ;a stabilirea ba+ei de
calcul a indemni+aiei pentru creterea copilului se iau *n considerare toate &eniturile supuse
impo+itului reali+ate de persoana *ndreptit- precum i &eniturile aferente perioade lor
asimilate.
=a+a de calcul a indemni+aiei pentru creterea copilului se determin ca suma total a
&eniturilor reali+ate *n ultimele 12 luni anterioare naterii copilului *mprit la 12.
Cn ca+ul &eniturilor din acti&iti independente sau aricole- la stabilirea cuantumului
indemni+aiei pentru creterea copilului se iau *n calcul &eniturile *nscrise *n actele do&editoare
*mprite la numrul de luni *n care s!au reali+at acestea.
Cn situaia persoanelor care au a&ut &enituri din <niunea 1uropean- pentru con&ersia *n
moneda naional a &eniturilor reali+ate de acestea- se ia *n calcul cursul de sc0imb &alutar stabilit
de =anca Naional a Aom4niei *n +iua anterioar depunerii cererii 5art. 13:.
(ererile pentru acordarea drepturilor repre+ent4nd indemni+aie- stimulent de inserie sau
alocaie de stat pentru copii i documentele din care re+ult *ndeplinirea condiiilor leale de
acordare a acestora se depun la primria comunei- oraului- municipiului- respecti& sectoarelor
municipiului =ucureti- pe ra+a cruia solicitantul *i are domiciliul sau reedina.
$4n la data de 1) a fiecrei luni- primriile au obliaia de a transmite pe ba+ de borderou
cererile *nreistrate *n luna anterioar- *nsoite de documentele ,ustificati&e- la aeniile pentru
prestaii sociale ,udeene- respecti&a municipiului =ucureti.
(ererile se soluionea+ *n termen de 15 +ile lucrtoare de la data *nreistrrii la aenia
teritorial- prin deci+ie de admitere sau- dup ca+- de respinere- emis de directorul e2ecuti&.
Deci+ia se comunic solicitantului *n termen de 5 +ile lucrtoare de la data emiterii.
(ontestaiile formulate *mpotri&a deci+iei se soluionea+ potri&it ;eii contenciosului
administrati& nr. ,,)17<<).
Drepturile reprezentnd indemnizaii i stimulent de inserie se sta%ilesc dup cum urmeaz$
a: Cncep4nd cu +iua urmtoare celei *n care *ncetea+ concediul de maternitate- dac cererea este
depus *n termen de 6) de +ile lucrtoare de la acea dat.
b: Cncep4nd cu data naterii copilului- dac cererea este depus *n termen de 6) de +ile lucrtoare
de la acea dat- *n ca+ul persoanelor care nu *ndeplinesc condiiile- pentru acordarea concediu
lui de maternitate i a indemni+aiei aferente.
c: Cncep4nd cu data adopiei- a instituirii tutelei- plasamentului sau *ncredinrii- dac cererea este
depus *n termen de 6) de +ile lucrtoare de la data la care s!au aprobat ori- dup ca+- s!au
instituit msurile de protecie a copilului.
d: de la data depunerii cererii- pentru toate celelalte situaii- inclusi& pentru ca+ul *n care cererea a
fost depus peste termenele pre&+ute mai sus.
$lata alocaiei de stat pentru copii se face *ncep4nd cu luna urmtoare celei *n care s!a nscut
copilul- *n condiiile pre&+ute de ;eea nr. /212333.
$entru fraciunile de lun- cuantumul drepturilor se stabilete proporional- *n funcie de
numrul +ilelor calendaristice din luna respecti& pentru care acestea se cu&in i se acord.
$entru obinerea concediului i indemni+aiei pentru creterea copilului de p4n la un an-
cererea i documentele do&editoare se pot depune cu 3) de +ile *nainte de *ncetarea concediului de
maternitate.
$lata indemni+aiilor *ncetea+ cu +iua urmtoare celei *n care/
a: copilul a *mplinit &4rsta de un an sau- dup ca+- 2 ani- respecti& de 3 ani- *n ca+ul copilului cu
0andicap.
b: a a&ut loc decesul copilului.
(lata indemnizaiei se suspend ncepnd cu luna urmtoare celei n care$
a: beneficiarul este dec+ut din drepturile printeti.
b: beneficiarul este *ndeprtat de la e2ercitarea tutelei.
c: beneficiarul nu mai *ndeplinete condiiile *n &ederea *ncredinrii copilului spre adopie.
d: beneficiarul nu mai *ndeplinete condiiile *n &ederea meninerii msurii de plasament.
e: beneficiarul e2ecut o pedeaps pri&ati& de libertate sau se afl *n arest pre&enti& pe o perioad
mai mare de 3) de +ile.
f: copilul este abandonat ori este internat *ntr!o instituie de ocrotire public sau pri&at.
: beneficiarul a decedat.
0: *n situaia *n care beneficiarul nu mai *ndeplinete condiiile leale.
i: beneficiarul reali+ea+ &enituri supuse impo+itului i copilul nu a *mplinit &4rsta de un an-
respecti& 3 ani *n ca+ul copilului cu 0andicap.
,: se constat c timp de 3 luni consecuti&e se *nreistrea+ mandate potale returnate.
$lata indemni+aiei pentru creterea copilului nu se suspend *n situaia *n care beneficiarii
acestei indemni+aii primesc di&erse sume *n ba+a leii- contractului colecti& de munc sau a
contractului indi&idual de munc- acordate *n perioada concediului pentru creterea copilului-
altele dec4t cele re+ultate din desfurarea efecti& a unei acti&iti *n perioada de concediu.
(lata stimulentului de inserie nceteaz cu ziua urmtoare celei n care/
a: copilul a *mplinit &4rsta de 2 ani- respecti& 3 ani *n ca+ul copilului cu 0andicap.
b: beneficiarul nu mai reali+ea+ &enituri supuse impo+itului i nici nu se afl in concediul pentru
creterea copilului.
c: a a&ut loc decesul copilului.
$lata stimulentului de inserie se suspend *ncep4nd cu luna urmtoare celei *n care se
constat una dintre situaiile amintite anterior.
$lata stimulentului se suspend *ncep4nd cu +iua urmtoare celei *n care beneficiarul nu mai
reali+ea+ &enituri supuse impo+itului i solicit concediul pentru creterea copilului 5art. 1":.
Cn situaiile de suspendare a drepturilor- acestea pot fi solicitate i de ctre o alt persoan
*ndreptit- dac *ndeplinete cerinele leale.
Drepturile se cu&in i se acord noului beneficiar de la data suspendrii- dac cererea a fost
depus n termen de 6) de +ile lucrtoare de la data la care s!a produs suspendarea- respecti& de la
data cererii- dac cererea a fost depus dup acest termen.
!eluarea plii drepturilor suspendate se face la cerere, dup cum urmeaz/
a: Cncep4nd cu +iua urmtoare pentru situaiile *n care copilul a *mplinit &4rsta de 1 an63 ani i
beneficiarul nu mai reali+ea+ &enituri i solicita concediu pentru creterea copilului- dac
cererea a fost depus *n termen de 6) de +ile de la acea dat.
b: cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situaii 5art. 1#:.
=eneficiarul drepturilor este obliat s comunice *n scris primriei orice modificare
inter&enit *n situatia sa- de natur s determine *ncetarea sau suspendarea plii drepturilor- *n
termen de 15 +ile lucrtoare de la apariia acesteia.
(omunicarea se transmite de ctre primrie aeniei teritoriale *n termen de 5 +ile lucrtoare
de la data *nreistrrii 5art. 1%:.
Drepturile nu pot fi urmrite silit dec4t *n &ederea recuperrii a sumelor *ncasate necu&enit cu
acest titlu.
Asupra drepturilor nu se datorea+ impo+it i nici contribuiile speciale obliatorii. Ni&elurile
drepturilor se pot actuali+a- pe ba+ de 0otr4re a Fu&ernului- la propunerea 9inisterului 9uncii-
'amiliei i $roteciei Sociale 5art. 2):. 8
$e perioada n care se beneficia+ de indemni+aie- precum i pe perioada concediului fr
plat- plata contribuiei de asiurri sociale de sntate pentru aceste persoane se asiur de la
buetul de stat.
$entru persoanele care beneficia+ de indemni+aie contribuia de asiurri sociale de
sntate se calculea+ prin aplicarea cotei leale asupra cuantumului indemni+aiei acordate- iar
pentru persoanele care beneficia+ de concediul fr plat- contribuia de asiurri sociale de
sntate se calculea+ prin aplicarea cotei asupra ni&elului minim al indemni+aiei.
$erioada *n care o persoan beneficia+ de indemni+aie sau se afl *n concediul fr plat
constituie perioad asimilat staiu lui de coti+are *n &ederea stabilirii indemni+aiilor de asiurri
sociale de sntate.
;a stabilirea cuantumului indemni+aiilor de asiurri sociale de sntate se ia *n calcul
&aloarea indemni+aiei pentru creterea copilului.
Se consider perioad asimilat staiului de coti+are i perioada *n care persoana s!a aflat *n
concediul fr plat- precum i *n &ederea stabilirii indemni+aiilor de asiurri de sntate.
$erioada constituie perioad asimilat staiului de coti+are *n &ederea stabilirii drepturilor de
pensie *n sistemul public i a drepturilor stabilite de ;eea nr. "662))2 pri&ind sistemul
asiurrilor pentru oma,.
$erioada concediului pentru creterea copilului constituie &ec0ime *n munc i *n ser&iciu-
care se are *n &edere la stabilirea drepturilor ce se acord *n raport cu aceasta 5art. 22:.
e: (alculul i plata drepturilor inclusi& a contribuiei indi&iduale de asiurri sociale de
sntate- se fac de ctre Aenia Naional pentru $restaii Sociale- prin aeniile teritoriale.
Drepturile se ac0it lunar beneficiarului- repre+entantului leal ori mandatarului acestora-
*mputernicit prin procur- pe ba+ de mandat potal sau- dup ca+- *n cont curent personal ori cont
de card.
Sumele *ncasate necu&enit se recuperea+ de la beneficiarii acestora- pe ba+a deci+iei emise
de directorul e2ecuti& al aeniei teritoriale- cu respectarea termenului eneral de prescripie.
Deci+ia constituie titlu e2ecutoriu i poate fi contestat conform pre&ederilor ;eii nr.
55462))4.
Sumele *ncasate necu&enit ca urmare a unei infraciuni s&4rite de beneficiar se recuperea+
de la acesta.
(ele rmase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedai nu se mai urmresc 5art. 24:.
Ana,atorul are obliaia de a aproba concediul pentru creterea copilului- precum i
concediul fr plat. $erioada de acordare se stabilete de comun acord cu ana,atul.
4ste interzis anga.atorului s dispun ncetarea raporturilor de munc sau de serviciu n cazul$
a: salariatei6salariatului care se afl *n concediu pentru creterea copilului *n &4rst de p4n la un
an- respecti& 3 ani- *n ca+ul copilului cu 0andicap.
b: salariatei6salariatului care se afl *n plata stimulentului de inserie. 8nterdicia se e2tinde- o
sinur dat- cu p4n la 6 luni dup re&enirea definiti& a salariatei6salariatului *n unitate.
$re&ederile de mai sus nu se aplic *n ca+ul concedierii pentru moti&e ce inter&in ca urmare a
reorani+rii ,udiciare sau a falimentului ana,atorului.
'onstituie contravenie$
! netrasmiterea pe ba+ de borderou a cererilor *nreistrate *n luna anterioar- *nsoite de
documentele ,ustificati&e- la aeniile pentru prestaii sociale ,udeene- respecti& a
municipiului =ucureti- denumite *n continuare aenii teritoriale.
! necomunicarea de ctre primrie a modificrilor inter&enite *n situaia beneficiarului- de natur s
determine *ncetarea sau suspendare a plii drepturilor- ctre aeniile teritoriale *n termen de
5 +ile lucrtoare de la data *nreistrrii.
! neaprobarea concediului pentru creterea copilului- precum i a concediului fr plat de ctre
ana,ator.
! *ncetarea raporturilor de munc *n perioadele de concediu pentru creterea copilului ori *n
perioada plii stimulentului.
Nerespectarea pre&ederilor de mai sus se sancionea+ cu amend de la 1.))) lei la 2.5)) lei.
(onstatarea contra&eniei i aplicarea amen+ii corespun+toare se fac de ctre oranele cu
atribuii de control ale 9inisterului 9uncii- 'amiliei i $roteciei Sociale.
Cn ba+a controlului intern- Aenia Naional pentru $restaii Sociale &erific- prin sonda,- la
ni&elul aeniilor teritoriale corectitudinea datelor introduse i stabilirea drepturilor de
indemni+aie lunar i stimulent de inserie. Nereulile constatate se sancionea+ *n condiiile
leii.
Declararea unor informaii eronate cu pri&ire la *ndeplinirea condiiilor de eliibilitate sau
declararea unor &enituri mai mari dec4t cele reale- *n scopul de a obine foloase materiale
necu&enite- constituie infraciune i se pedepsete potri&it dispo+iiilor (odului penal 5art. 26:.
..* $oncediul i indemnizaia pentru 7n9riAirea copilului bolnav
(onform art. 26 din 7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5- asiuraii au dreptul la
concediu i indemni+aie pentru *nri,irea copilului bolna& *n &4rst de p4n la " ani- iar *n ca+ul
copilului cu 0andicap- pentru afeciunile intercurente- p4n la *mplinirea &4rstei de 1# ani.
=eneficia+ de indemni+aia pentru *nri,irea copilului bolna&- opional- unul dintre prini-
dac solicitantul *ndeplinete condiiile de staiu de coti+are.
=eneficia+ de aceleai drepturi- dac *ndeplinete condiiile cerute pentru acordarea
acestora- i asiuratul care a adoptat- a fost numit tutore- cruia i s!au *ncredinat copii *n &ederea
adopiei sau i!au fost dai *n plasament 5art. 2":.
8ndemni+aia pentru *nri,irea copilului bolna& *n &4rst de p4n la " ani sau a copilului cu
0andicap cu afeciuni intercurente p4n ia *mplinirea &4rstei de 1# ani se acord pe ba+a
certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie i a certificatului pentru
persoanele cu 0andicap 5art. 2#:.
Durata de acordare a indemni+aiei este de ma2imum 45 de +ile calendaristice pe an pentru
un copil- cu e2cepia situaiilor *n care copilul este dianosticat cu boli infectocontaioase-
neopla+ii- este imobili+at *n aparat ipsat- este supus unor inter&enii c0iruricale. durata
concediului medical *n aceste ca+uri &a fi stabilit de medicul curant- iar dup depirea termenului
de %) de +ile- de ctre medicul specialist- cu aprobarea medicului e2pert al asiurrilor sociale 5art.
2%: 1.
(uantumul brut lunar al indemni+aiei pentru *nri,irea copilului bolna& este de #53 din ba+a
de calcul 5art. 3):.
.,*$oncediul i indemnizaia de risc maternal
7rdonana de uren a Fu&ernului nr. 15#62))5- dreptul la concediului de risc de uren a
Fu&ernului nr. %662))3
1%
pri&ind protecia maternitii la locurile de munc.
$oncediul de risc maternal este determinat de e2istena unui risc la locul de munc pe care
ar trebui s!l suporte o salariat ra&id- risc care o poate afecta pe aceasta sau *l poate afecta
direct pe copil. (oncediul risc maternal repre+int perioada de timp *n care salariatele sunt scutite-
*n mod leal- de a presta munca- primind pentru tot acest inter&al remuneraia corespun+oare-
adic indemni+aia de risc maternal. (oncediul de risc maternal face parte din planul de msuri pe
care ana,atorul este obliat s le ia conform leii pentru protecia maternitii la locul de munc.
19
De2t modificat prin ;eea nr. 3%%62))6.
$ine poate bene6icia de concediul de risc maternal?
De acest tip de concediu beneficia+- conform leii trei cateorii de mame salariate- astfel/
Salariata gravid, definit de lee ca fiind femeia care anun *n scris ana,atorul asupra strii sale
fi+ioloice de ra&iditate i ane2ea+ un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist care s *i ateste aceast stare.
Salariata care a nscut recent este femeia care i!a reluat acti&itatea dup efectuarea concediului de
lu+ie 5postnatal:- indiferent de durata acestuia i solicita ana,atorului *n scris msurile de protecie
pre&+ute de lee- ane24nd un document medical eliberat de medicul de familie- dar nu mai t4r+iu de
6 luni de la data la care a nscut.
Salariata care alpteaz adic femeia care la reluarea acti&itii dup efectuarea concediului de
lu+ie 5postnatal:- indiferent de durat- *i alptea+ copilul i anun ana,atorul *n scris cu pri&ire la
*nceputul i sf4ritul pre+umat al perioadei de alptare- ane24nd documente medicale eliberate de
medicul de familie *n acest sens.
Drepturile i obli9a iile privind concediul de risc maternal
Salariatele care doresc sa beneficie+e de acest tip de concediu- au obliaia de a se pre+ena la
medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care s le ateste starea.
Cn ca+ul *n care salariatele nu *ndeplinesc aceast obliaie i nu informea+ *n scris
ana,atorul despre starea lor- acesta este e2onerat de obliaia de a acorda acest concediu i
indemni+aia aferent.
Ana,atorul are obliaia s pstre+e confidenialitatea asupra strii de ra&iditate a salariatei
i nu &a anuna alti ana,ai dec4t cu acordul scris al acesteia i doar *n interesul bunei desfurri a
procesului de munc- c4nd starea de ra&iditate nu este &i+ibil.
(4nd salariata aparin4nd uneia din cele trei cateorii e2puse mai sus desfoar la locul de
munc acti&iti susceptibile s pre+inte un risc specific de e2punere la aeni- procedee i condiii
de munc care comport un risc pentru securitatea sau sntatea ei i oricrei repercusiuni asupra
sarcinii ori alptrii- ana,atorul este obliat s *i modifice *n mod corespun+tor condiiile i6sau
orarul de munc ori- dac nu este posibil- s o reparti+e+e la alt loc de munc fr riscuri pentru
sntatea sau securitatea sa- conform recomandrii medicului de medicina muncii sau a medicului
de familie- cu meninerea &eniturilor salariale.
Doar atunci cnd ana,atorul- din moti&e ,ustificate *n mod obiecti&- nu poate s
*ndeplineasc obliaia pre&+ut mai sus- salariatele au dreptul la concediu de risc maternal- dup
cum urmea+/
Salariatele gravide- *nainte de data solicitrii concediului de maternitate- stabilit potri&it
relementarilor leale pri&ind sistemul public de pensii i alte drepturi de asiurari sociale.
Salariatele care au nscut recent i salariatele care alpteaz, dup data re&enirii din concediul
postnatal obliatoriu- *n ca+ul *n care nu solicit concediul i indemni+aia pentru creterea i
*nri,irea copilului p4n la *mplinirea &4rstei de 1 sau 2 ani sau- *n ca+ul copilului cu 0andicap- pana
la 3 ani.
$are este perioada de timp 7n care se poate acorda concediul de risc maternal?
(oncediul de risc maternal se poate acorda- *n *ntreime sau fracionat- pe o perioad ce nu
poate depi .,- de zile- de ctre medicul de familie sau de medicul specialist- care &a elibera un
certificat medical *n acest sens- dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii pre&+ute de
leislaia pri&ind sistemul public de pensii i alte drepturi de asiurri sociale. (oncediul de risc
maternal se acord pe durate care nu pot depi- cumulat- 12) de +ile calendaristice- astfel/
interal sau fracionat- p4n *n a 63!a +i anterioar datei estimate a naterii copilului- respecti&
anterioar datei intrrii *n concediul de maternitate.
interal sau fracionat- dup e2pirarea concediului postnatal obliatoriu i- dac este ca+ul- p4n la
data intrrii *n concediul pentru creterea copilului *n &arst de p4n la 2 ani sau- *n ca+ul copilului
cu 0andicap- p4n la 3 ani.
interal sau fracionat- *nainte sau dup naterea copilului- pentru salariata care nu *ndeplinete
condiiile pentru a beneficia de concediul pentru maternitate- *n conformitate cu pre&ederile leii.
1liberarea certificatului medical se &a face *n condiiile *n care salariata s!a pre+entat la consulta iile
prenatale i postnatale- conform normelor 9inisterului Sntii.
$entru protecia snttii mamei i a copilului este inter+is ana,atorilor s permit
salariatelor s re&in la locul de munc *n cele 42 de +ile de concediu postnatal obliatoriu.
$are este cuantumul indemniza iei de risc maternal?
$e durata concediului de risc maternal se acord o indemni+aie de risc maternal care se
suport interal din buetul 'ondului naional unic de asiurri sociale de sntate. (oncediul i
indemni+aia de risc maternal se acord fr condiie de staiu de coti+are. (uantumul
indemni+aiei repre+int "53 din ba+a de calcul stabilit.
.0* AAutorul de deces
$otri&it art. 125 din ;eea nr. 26362)1)- *n ca+ul decesului asiuratului sau al pensionarului-
beneficia+ de a,utor de deces o sinur persoan care face do&ada c a suportat c0eltuielile
oca+ionate de deces i care poate fi- dup ca+/
! soul supra&ieuitor-
! copilul-
! printele-
! tutorele-
! curatorul sau-
! *n lipsa acestora- oricare persoan care face aceast do&ad.
Do&ada se poate face prin orice mi,loc de prob admise de lee.
Art. 16 din ;eea nr. 2#"62)1) a buetului asiurrilor sociale de stat stabilete cuantumul
a,utorului de deces astfel- *n ca+ul/
a: asiuratului sau pensionarului- la 2.)22 lei.
b: unui membru de familie al asiuratului sau al pensionarului- la 1.)11 lei. (uantumul a,utorului
solicitat se ac0it la ni&elul cu&enit la data decesului. (onform art. 126 din ;eea nr.
26362)1)- asiuratul sau pensionarul beneficia+ de a,utor de deces *n ca+ul decesului unui
membru ele familie care nu era asiurat sau pensionar la data decesului.
Se consider membru de familie/
a: soul.
b: copiii proprii- copiii adoptai- copiii aflai *n plasament familial sau cei *ncredinai spre cretere
i educare familiei- *n &4rst de p4n la 1# ani sau- dac *i continu studiile- p4n la
terminarea acestora- fr a depi &4rsta de 26 de ani- precum i copiii incapabili de munc-
indiferent de &4rst- dac i!au pierdut capacitatea de munc *naintea &4rstelor menionate.
c: prinii i bunicii oricruia dintre soi.
A,utorul de deces se suport din buetul asiurrilor sociale de stat i se acord- la cerere- pe
ba+a certificatului de deces.
Acordarea acestui a,utor nu este condiionat de reali+area unui anumit staiu de coti+are
5art. 12":.
Cn ca+ul *n care ana,atorul *i suspend temporar acti&itatea sau acti&itatea acestuia
*ncetea+ prin/ di&i+are ori fu+iune- di+ol&are- reorani+are- lic0idare- reorani+are ,udiciar-
lic0idare ,udiciar- faliment sau prin orice alt modalitate pre&+ut de lee- a,utorul de deces
cu&enit i neac0itat se ac0it din buetul asiurrilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii-
respecti& de casele de pensii sectoriale 5art. 12#:.
A,utorul de deces se ac0it *n termen de 24 de ore de la solicitare- dup ca+- de ctre/
a: ana,ator.
b: instituia care estionea+ buetul asiurrilor pentru oma,- *n ca+ul decesului
omerului- respecti& al unui membru de familie al acestuia.
c: casa teritorial de pensii- respecti& casa de pensii sectorial 5art. 12%:. A,utorul de deces
se ac0it persoanei *ndreptite sau mandatarului desemnat- prin procur special- de ctre
aceasta.
$AP%!(#"# %1* S%S!E3"# P"+#%$ DE PE)S%%
.* Funcionarea sistemului public de pensii
(adrul ,uridic aplicabil este ;eea nr. 26362)1) pri&ind sistemul public de pensii care a
*nlocuit ;eea nr. 1%62))).
$otri&it acestei relementri *n sistemul public de pensii sunt contribuabili- dup ca+/
a: asiuraii care datorea+ contribuii indi&iduale de asiurri sociale.
b: ana,atorii i instituiile care efectuea+ plata a,utoarelor *n situaia persoanelor pre&+ute la art. 6 alin.
51: pct. O 5este ca+ul cadrelor militare trecute *n re+er&- poliitii i funcionarii publici cu statut special
din sistemul administraiei penitenciare ale cror raporturi de ser&iciu au *ncetat- din domeniul
aprrii naionale- ordinii publice i siuranei naionale:.
c: persoanele ,uridice la care *i desfoar acti&itatea asiuraii pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct.
88- asimilate ana,atorului *n condiiile pre+entei lei 5persoanele care *i desfoar acti&itatea
*n funcii electi&e sau care sunt numite *n cadrul autoritii e2ecuti&e- leislati&e ori ,udectoreti-
pe durata mandatului- precum i membrii cooperatori dintr!o orani+aie a cooperaiei
meteureti:.
d: Aenia Naional pentru 7cuparea 'orei de 9unc- care administrea+ buetul asiurrilor pentru
oma,- instituie care- pentru omeri- este asimilat ana,atorului.
(otele de contribuii de asiurri sociale sunt difereniate *n funcie de condiiile de munc
normale- deosebite- speciale i alte condiii de munc.
(otele de contribuii de asiurri sociale- la data intrrii *n &ioare a pre+entei lei- sunt/
a: 31-33 pentru condiii normale de munc- datorate de ana,ator i ana,ai- din care 1)-53 datorate de
ana,ai i 2)-#3 datorate de ana,atori.
b: 36-33 pentru condiii deosebite de munc- datorate de ana,ator i ana,ai- din care 1)-53 datorate de
ana,ai i 5-#3 datorate de ana,atori.
c: 41-33 pentru condiii speciale i alte condiii de munc- din domeniul aprrii naionale- ordinii publice
i siuranei naionale- datorate de ana,ator i ana,ai- din care 1)-53 datorate de ana,ai i 3)-#3
datorate de ana,atori.
Cn cota de contribuie indi&idual de asiurri sociale pre&+ut la alin. 53: este inclus i cota de
contribuie aferent fondurilor de pensii administrate pri&at- pre&+ut de ;eea nr. 41162))4 pri&ind
fondurile de pensii administrate pri&at- republicat- cu modificrile i completrile ulterioare.
(ondiiile de munc *n care se desfoar acti&itatea asiurailor din sistemul public de pensii
pot fi normale- deosebite i speciale.
Sunt *ncadrate *n condiii deosebite locurile de munc stabilite *n ba+a criteriilor i metodoloiei
pre&+ute de leislaia *n &ioare la data *ncadrrii acestora.
Cn domeniul aprrii naionale- ordinii publice i siuranei naionale- *ncadrarea locurilor de munc
*n condiii deosebite- speciale i alte condiii se reali+ea+ pe ba+a criteriilor i metodoloiei de *ncadrare
pre&+ute de Hotr4rea Fu&ernului nr. 1.2%462))1 pri&ind stabilirea locurilor de munc i a
acti&itilor cu condiii deosebite- condiii speciale i alte condiii- specifice pentru cadrele militare *n
acti&itate- cu modificrile ulterioare- i de Hotr4rea Fu&ernului nr. 1.#2262))4 pri&ind stabilirea locurilor
de munc i acti&itilor cu condiii deosebite- speciale i alte condiii- specifice pentru poliiti- cu
modificrile ulterioare.
-n sensul prezentei legi, locurile de munc n condiii speciale sunt cele din$
a: unitile miniere- pentru personalul care *i desfoar acti&itatea *n subteran cel puin 5)3 din timpul
normal de munc *n luna respecti&.
b: acti&itile de cercetare- e2plorare- e2ploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare- +onele 8 i
88 de e2punere la radiaii.
c: acti&itile din domeniul aprrii naionale- ordinii publice i siuranei naionale- pre&+ute de actele
normati&e cu reim clasificat emise p4n la data intrrii *n &ioare a pre+entei lei.
d: a&iaia ci&il
e: acti&itatea artistic
$eriodic- din 2 *n 2 ani- locurile de munc *n condiii speciale sunt supuse procedurii de ree&aluare a
*ncadrrii *n condiii speciale.
$rocedura de ree&aluare se stabilete prin 0otr4re a Fu&ernului- elaborat *n termen de % luni de la
data intrrii *n &ioare a pre+entei lei.
1ste asimilat staiului de coti+are *n condiii speciale de munc perioada anterioar datei de 1
aprilie 2))1- *n care salariaii au desfurat acti&iti de cercetare- e2plorare- e2ploatare sau prelucrare a
materialelor prime nucleare- *n locurile de munc *ncadrate conform leislaiei anterioare *n rupele 8
i 88 de munc i care- potri&it art. 2) alin. 51: lit. b: din ;eea nr. 1%62)))- cu modificrile i completrile
ulterioare- sunt *ncadrate *n condiii speciale de munc.
(onstituie staiu de coti+are reali+at *n condiii speciale de munc i perioadele *n care un asiurat
care *i desfoar acti&itatea *n condiii speciale de munc se afl *n concediu pentru incapacitate
temporar de munc i6sau *n concediu de odi0n- dac cel puin *n +iua premertoare concediului a
lucrat *n locuri de munc *ncadrate *n astfel de condiii de munc.
(ontribuia de asiurri sociale se datorea+ din momentul *ncadrrii *n una dintre situaiile
pre&+ute la art. 6 alin. 51: sau de la data *nc0eierii contractului de asiurare social.
Asiuraii datorea+ interal cota de contribuie de asiurri sociale corespun+toare condiiilor
normale de munc- stabilit prin lee.
(ontribuia de asiurri sociale pentru omeri se suport interal din buetul asiurrilor pentru
oma, la ni&elul cotei stabilite pentru condiii normale de munc- cu e2cepia plilor compensatorii i a
&eniturilor de completare acordate salariailor din industria de aprare- *n perioada de reducere temporar
a acti&itii.
(ontribuia de asiurri sociale pentru persoanele care beneficia+ de pli compensatorii se
suport din buetul asiurrilor pentru oma, la ni&elul cotei contribuiei indi&iduale de asiurri sociale-
cu e2cepia ca+urilor *n care- prin lee- se dispune altfel.
(ontribuia de asiurri sociale pentru persoanele pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. O se suport
interal din buetul de stat- la ni&elul cotei stabilite pentru condiii normale de munc.
Nu datorea+ contribuia indi&idual de asiurri sociale pentru &eniturile reali+ate din aceast
calitate *n mod oca+ional- atunci c4nd pe l4n acestea reali+ea+ i &enituri de natur salarial.
(ontribuia de asiurri sociale datorat de contribuabilii pre&+ui la art. 2" alin. 51: nu se
impo+itea+.
(alculul i plata contribuiei de asiurri sociale datorat de ctre asiuraii pre&+ui la art. 6 alin.
51: pct. 8 i 88- respecti& de ctre ana,atorii acestora se fac lunar de ctre ana,atori.
(alculul i plata contribuiei de asiurri sociale pentru omeri se fac lunar de ctre instituia care
administrea+ buetul asiurrilor pentru oma,- iar *n situaia persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct.
O- de ctre instituia care ac0it drepturile respecti&e.
$lata contribuiei de asiurri sociale datorate de asiuraii pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 8O i
alin. 52: se face lunar de ctre acetia sau- *n numele lor- de ctre orice alt persoan- *n contul casei
teritoriale de pensii la care sunt asiurai.
$lata contribuiei de asiurri sociale- *n ca+ul asiurailor pre&+ui la art. 6 alin. 52:- se poate face
i anticipat- pe o perioad de cel mult 12 luni.
(alculul i plata contribuiei indi&iduale de asiurri sociale pentru perioada *n care asiuratul
beneficia+ de indemni+aie de asiurri sociale de sntate se efectuea+- dup ca+- de ctre/
a: ana,ator- pentru asiuraii pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 8 i 88.
b: instituia abilitat de lee s efectue+e pli din buetul asiurrilor pentru oma,- pentru asiuraii
pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 888.
c: casa de asiurri de sntate- pentru asiuraii pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 8O.
(alculul i plata contribuiei indi&iduale de asiurri sociale datorate de asiuraii pre&+ui la art. 6
alin. 51: pct. O8 se fac de ctre pltitorul de &enit.
=aza lunar de calcul a contri%uiei individuale de asigurri sociale n cazul asigurailor o constituie$
a: c4tiul salarial brut6solda brut- *n ca+ul asiurailor pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 8 i 88.
b: suma repre+ent4nd 353 din c4tiul salarial mediu brut utili+at la fundamentarea buetului asiurrilor
sociale de stat- *n ca+ul indemni+aiilor de asiurri sociale de sntate- corespun+tor
numrului +ilelor lucrtoare din concediul medical- cu e2cepia ca+urilor de accident de munc
sau boal profesional.
c: &enitul brut diminuat cu cota de c0eltuial forfetar pre&+ut la art. 5) alin. 51: lit. a: sau- dup
ca+- art. 5) alin. 52: lit. a: din ;eea nr. 5"162))3- cu modificrile i completrile ulterioare- pentru
&eniturile din drepturi de autor i drepturi cone2e- *n situaia persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51:
pct. O8 lit. a:.
d: &enitul brut- pentru &eniturile din acti&itatea desfurat *n ba+a contractelor6con&eniilor ci&ile
*nc0eiate potri&it (odului ci&il- *n situaia persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. O8 lit. b:.
=a+a lunar de calcul a contribuiei indi&iduale de asiurri sociale pentru personalul rom4n
trimis *n misiune permanent *n strintate de ctre persoanele ,uridice din Aom4nia este c4tiul salarial
brut lunar *n lei- corespun+tor funciei *n care persoana respecti& este *ncadrat *n ar.
=a+a lunar de calcul a contribuiei indi&iduale de asiurri sociale nu poate fi mai mare dec4t
&aloarea corespun+toare a de cinci ori c4tiul salarial mediu brut. 'ac e2cepie persoanele pre&+ute la
art. 6 alin. 51: pct. O8 lit. a:- care reali+ea+ respecti&ele &enituri *n mod e2clusi& i oca+ional- pentru care
ba+a de calcul a contribuiei indi&iduale de asiurri sociale nu poate depi *ntr!un an calendaristic
ec0i&alentul a de cinci ori c4tiul salarial mediu brut.
(4tiul salarial mediu brut pre&+ut este cel utili+at la fundamentarea buetului asiurrilor sociale
de stat i aprobat prin leea buetului asiurrilor sociale de stat.
=a+a lunar de calcul a contribuiei de asiurri sociale datorat de ana,ator o constituie suma
c4tiurilor salariale brute6soldelor brute lunare- precum i asimilate acestora.
=a+a lunar de calcul la care persoana ,uridic din Aom4nia datorea+ contribuia de asiurri
sociale pentru personalul rom4n trimis *n misiune permanent *n strintate o constituie suma c4tiurilor
salariale brute la care s!a calculat contribuia indi&idual de asiurri sociale- conform pre&ederilor art. 33
alin. 52:.
=a+a de calcul pre&+ut la alin. 51: nu poate fi mai mare dec4t produsul dintre numrul mediu al
asiurailor din luna pentru care se calculea+ contribuia i &aloarea corespun+toare a de cinci
ori c4tiul salarial mediu brut.
Cn situaia depirii plafonului pre&+ut la alin. 53:- *n ca+ul ana,atorilor care datorea+ contribuie
difereniat *n funcie de condiiile de munc- ba+a de calcul la care se datorea+ contribuia de
asiurri sociale corespun+toare fiecrei condiii de munc se stabilete proporional cu ponderea- *n
totalul ba+ei de calcul- a c4tiurilor salariale brute reali+ate *n fiecare dintre condiiile de munc.
=a+a lunar de calcul a contribuiei de asiurri sociale pentru omeri o constituie cuantumul
drepturilor bneti lunare ce se suport din buetul asiurrilor pentru oma, i asupra crora se datorea+
contribuia de asiurri sociale- potri&it leii.
=a+a lunar de calcul a contribuiei de asiurri sociale pentru persoanele pre&+ute la art. 6 alin. 51:
pct. O o constituie cuantumul a,utoarelor lunare- pltite din buetul de stat- *n condiiile leii.
53: $re&ederile art. 33 alin. 53: se aplic i pentru situaiile pre&+ute la alin. 51: i 52:.
Art. 36. Q =a+a lunar de calcul a contribuiei de asiurri sociale pentru asiuraii pre&+ui la art. 6 alin.
51: pct. 8O i alin. 52: o constituie &enitul lunar asiurat- *nscris *n declaraia indi&idual de asiurare
sau *n contractul de asiurare social- dar nu mai puin dec4t suma repre+ent4nd 353 din c4tiul
salarial mediu brut utili+at la fundamentarea buetului asiurrilor sociale de stat i nici mai
mult de 5 ori &aloarea acestuia.
'ontri%uia de asigurri sociale nu se datoreaz asupra sumelor reprezentnd/
a: prestaii suportate din buetul asiurrilor sociale de stat- inclusi& cele acordate pentru accidente de
munc i boli profesionale.
b: diurne de deplasare i de deleare- indemni+aii de deleare- detaare i transfer.
c: participarea salariailor la profit- potri&it 7rdonanei Fu&ernului nr. 6462))1 pri&ind
reparti+area profitului la societile naionale- companiile naionale i societile comerciale
cu capital interal sau ma,oritar de stat- precum i la reiile autonome- aprobat cu modificri prin
;eea nr. "6%62))1- cu modificrile i completrile ulterioare.
d: indemni+aia de edin pentru consilierii locali i ,udeeni.
e: contribuiile pltite la fondurile de pensii facultati&e- *n limitele de deductibilitate stabilite potri&it leii.
f: compensaiile lunare pentru c0irie.
: contra&aloarea ec0ipamentelor te0nice- a ec0ipamentului indi&idual de protecie i de lucru- a
alimentaiei de protecie- a medicamentelor i materialelor iienico!sanitare- a altor drepturi de
protecie a muncii- precum i a uniformelor obliatorii i a drepturilor de ec0ipament.
0: sumele primite potri&it leii pentru acoperirea c0eltuielilor de mutare *n interesul ser&iciului.
i: indemni+aiile de instalare.
,: &aloarea financiar a normei de 0ran.
J: contra&aloarea transportului oca+ionat de plecarea *n concediul de odi0n- precum i a transportului la
i de la locul de munc.
Sumele asupra crora nu se datorea+ contribuia de asiurri sociale- pre&+ute la alin. 51: lit. b:Q
J:- nu se iau *n considerare la stabilirea prestaiilor din sistemul public de pensii. Art. 3#. Q 51: Sumele
repre+ent4nd a,utor de deces- care se pltesc de ana,ator asiurailor- potri&it pre&ederilor pre+entei lei-
*n contul asiurrilor sociale- se rein de acesta din contribuiile de asiurri sociale datorate pentru
luna respecti&.
Sumele repre+ent4nd a,utor de deces pltite de ana,ator asiurailor- potri&it pre&ederilor pre+entei
lei- care depesc suma contribuiilor datorate de acesta *n luna respecti& se recuperea+ din contul
asiurrilor sociale de la casa teritorial de pensii *n ra+a creia se afl sediul acestuia- respecti& de la casa
de pensii sectorial.
'ontri%uia individual de asigurri sociale datorat de asigurai se reine integral din$
a: c4tiul salarial brut6solda brut reali+at6reali+at lunar- de asiuraii pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 8 i
88.
b: &enitul brut diminuat cu cota de c0eltuial forfetar- respecti& &enitul brut
c: indemni+aia de asiurri sociale de sntate stabilit potri&it leii- *n situaia asiurailor aflai *n
concediu medical.
(ontribuia indi&idual de asiurri sociale pre&+ut la alin. 51: se &irea+ lunar de ctre ana,ator-
respecti& de ctre pltitorul de &enit la unitatea teritorial a Dre+oreriei Statului la care acesta este luat *n
e&iden ca pltitor de impo+ite i ta2e- *mpreun cu contribuia de asiurri sociale pe care acesta o
datorea+ *n calitate de contribuabil buetului asiurrilor sociale de stat. (ontribuiile indi&iduale de
asiurri sociale- *n situaia persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. O8- se &irea+ *n conturi distincte
stabilite cu aceast destinaie i comunicate de ctre (N$$- respecti& de ctre casele de pensii sectoriale.
(ontribuia la fondul de pensii administrat pri&at- care este parte din contribuia indi&idual de
asiurri sociale datorat la sistemul public de pensii- se transmite de (N$$ i de casele de pensii
sectoriale fondurilor de pensii administrate pri&at.
;unar- p4n cel t4r+iu *n data de 2) a lunii urmtoare celei *n care pltitorii au depus declaraia
nominal de asiurare- (N$$ i casele de pensii sectoriale transmit fiecrui administrator lista
nominal de &irare a sumelor ctre fondul de pensii pe care acesta *l administrea+.
;unar- p4n cel t4r+iu *n data de 2) a lunii urmtoare celei *n care ana,atorul a depus declaraia
nominal de asiurare- (N$$ i casele de pensii sectoriale &irea+ ctre fiecare fond de pensii administrat
pri&at- de la buetul asiurrilor sociale de stat- suma repre+ent4nd contribuiile indi&iduale datorate
acestor fonduri.
8ermenele de plat a contri%uiei de asigurri sociale sunt$
a: data stabilit pentru plata drepturilor salariale pe luna *n curs- *n ca+ul ana,atorilor care efectuea+
plata drepturilor salariale lunar- dar nu mai t4r+iu de data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se
datorea+ plata.
b: data stabilit pentru plata c0en+inei a 2!a- *n ca+ul ana,atorilor care efectuea+ plata
drepturilor salariale c0en+inal- dar nu mai t4r+iu de data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se
datorea+ plata.
c: p4n la data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se datorea+ plata- *n ca+ul asiurailor pre&+ui
la art. 6 alin. 51: pct. 8O i alin. 52:- respecti& p4n la data de 25 a lunii urmtoare celei *n care s!au
pltit &eniturile de natur profesional- *n ca+ul persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. O8.
d: p4n la data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se efectuea+ plata drepturilor ce se suport
din buetul asiurrilor pentru oma, sau buetul de stat- dup ca+- *n ca+ul asiurailor pre&+ui la
art. 6 alin. 51: pct. 888- respecti& pct. O. Art. 41. Q 51: Acti&itatea pri&ind administrarea creanelor
pro&enind din contribuii de asiurri sociale- datorate de persoanele fi+ice sau ,uridice care au
calitate de ana,ator sau de entitile asimilate ana,atorilor- precum i constatarea i sancionarea
contra&eniilor se reali+ea+ de ANA' i unitile subordonate acesteia- *n ba+a pre&ederilor
(odului de procedur fiscal.
ANA' i unitile sale subordonate- (N$$ i casele de pensii sectoriale colaborea+ i fac sc0imb de
informaii pri&ind colectarea i- respecti&- declararea contribuiilor de asiurri sociale.
$entru persoanele pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. 8O i O8 i alin. 52:- acti&itatea de colectare a
contribuiilor se reali+ea+ de (N$$- de casele teritoriale de pensii i- dup ca+- de casele de pensii Cn
ca+ul neac0itrii la termen- potri&it leii- a contribuiilor datorate buetului asiurrilor sociale de stat de
persoanele pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. 8O i alin. 52:- casele teritoriale de pensii procedea+ la
aplicarea msurilor de e2ecutare silit pentru *ncasarea sumelor cu&enite- conform dispo+iiilor leale
pri&ind e2ecutarea creanelor buetare.
Neplata contribuiei de asiurri sociale la termenele pre&+ute la art. 4) enerea+ plata unor
dob4n+i i penaliti de *nt4r+iere calculate pentru fiecare +i de *nt4r+iere- p4n la data ac0itrii sumei
datorate- inclusi&.
.Cn sistemul public de pensii- staiul de coti+are se constituie din *nsumarea perioadelor pentru care
s!a datorat contribuia la buetul asiurrilor sociale de stat de ctre ana,ator i asiurat sau- dup
ca+- s!a datorat i pltit de ctre asiuraii pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 8O i O8 i alin. 52:.
Staiul de coti+are corespun+tor contribuiei de asiurri sociale datorate *n condiiile art. 31 alin.
55: se determin prin aplicarea asupra perioadei de coti+are a raportului dintre cota de contribuie
indi&idual de asiurri sociale i cota de contribuie de asiurri sociale aprobat pentru locurile de
munc *n condiii normale.
-n sistemul pu%lic de pensii se asimileaz stagiului de cotizare i perioadele necontri%utive,
denumite n continuare perioade asimilate, n care asiguratul$
a: a beneficiat de pensie de in&aliditate.
b: a urmat cursurile de +i ale *n&m4ntului uni&ersitar- orani+at potri&it leii- pe durata normal a
studiilor respecti&e- cu condiia absol&irii acestora cu diplom.
c: a satisfcut ser&iciul militar ca militar *n termen sau militar cu termen redus- pe durata leal stabilit- a
fost concentrat- mobili+at sau *n pri+onierat.
d: a beneficiat- *n perioada 1 aprilie 2))1 Q 1 ianuarie 2))6
de indemni+aii de asiurri sociale- acordate potri&it leii.
e: a beneficiat- *ncep4nd cu data de 1 ianuarie 2))5- de concediu pentru incapacitate temporar de munc
cau+at de accident de munc i boli profesionale.
f: a beneficiat- *ncep4nd cu data de 1 ianuarie 2))6- de concediu pentru creterea copilului *n &4rst de
p4n la 2 ani sau- *n ca+ul copilului cu 0andicap- de p4n la 3 ani.
: a fost ele& al unei coli militare6coli de aeni de poliie sau student al unei instituii de
*n&m4nt din sistemul de aprare naional- ordine public i siuran naional pentru formarea
cadrelor militare- poliitilor i funcionarilor publici cu statut special din sistemul administraiei
penitenciare- cu e2cepia liceului militar.
Asiuraii care au absol&it mai multe instituii de *n&m4nt superior- conform pre&ederilor
alin. 51: lit. b:- beneficia+ de asimilarea- ca staiu de coti+are- a unei sinure perioade de studii- la
aleere.
$ersoanele pre&+ute la alin. 51: beneficia+ de perioadele asimilate dac *n aceste perioade nu
au reali+at staii de coti+are *n condiiile pre+entei lei.
$erioadele asimilate pre&+ute la alin. 51: se &alorific pentru obinerea prestaiilor de asiurri
sociale *n condiiile pre&+ute de pre+enta lee.
Staiul de coti+are se certific asiurailor- din oficiu- o dat la 2 ani- de (N$$ i de casele de pensii
sectoriale.
Staiul de coti+are se certific i la cererea asiurailor- contra cost. Dariful ser&iciului respecti& se
stabilete anual de (N$$ i casele de pensii sectoriale.
,* $ate9orii de pensii pensii publice
Art. 51 pre&ede *n sistemul public de pensii se acord urmtoarele cateorii de pensii/
a: pensia pentru limit de &4rst.
b: pensia anticipat.
c: pensia anticipat parial.
d: pensia de in&aliditate.
e: pensia de urma.
Pensia pentru limit de vrst
$ensia pentru limit de &4rst se cu&ine persoanelor care *ndeplinesc- cumulati&- la data
pensionrii- condiiile pri&ind &4rsta standard de pensionare i staiul minim de coti+are sau *n
specialitate- dup ca+- pre&+ute de pre+enta lee.
O4rsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru brbai i 63 de ani pentru femei. Atinerea
acestei &4rste se reali+ea+ prin creterea &4rstelor standard de pensionare- conform ealonrii
pre&+ute *n ane2a nr. 5 din lee.
Staiul minim de coti+are este de 15 ani- at4t pentru femei- c4t i pentru brbai. Atinerea
acestui staiu se reali+ea+ prin creterea staiului minim de coti+are- conform ealonrii pre&+ute *n
ane2a nr. 5.
Staiul complet de coti+are este de 35 de ani- at4t pentru femei- c4t i pentru brbai. Atinerea
acestui staiu se reali+ea+ prin creterea staiului complet de coti+are- conform ealonrii pre&+ute *n
ane2a nr. 5.
Cn ca+ul persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. 8 lit. c:- &4rsta standard de pensionare este de 6)
de ani- at4t pentru femei- c4t i pentru brbai. Atinerea acestei &4rste se reali+ea+ prin creterea
&4rstelor standard de pensionare- conform ealonrii pre&+ute *n ane2a nr. 6.
Cn ca+ul cadrelor militare *n acti&itate- soldaii i radaii &oluntari- poliitii i funcionarii publici cu
statut special din sistemul administraiei penitenciare- din domeniul aprrii naionale- ordinii publice i
siuranei naionale staiul minim de coti+are *n specialitate este de 2) de ani- at4t pentru femei- c4t i
pentru brbai. Atinerea acestui staiu se reali+ea+ prin creterea staiului minim de coti+are *n
specialitate- conform ealonrii pre&+ute *n ane2a nr. 6. Staiul complet de coti+are este de 3) de ani- at4t
pentru femei- c4t i pentru brbai. Atinerea acestui staiu se reali+ea+ prin creterea staiului
complet de coti+are- conform ealonrii pre&+ute *n ane2a nr. 6.
Ne&+torii beneficia+ de pensie pentru limit de &4rst- indiferent de &4rst- dac au reali+at ca
ne&+tor cel puin o treime din staiul complet de coti+are
O4rstele de pensionare reduse *n condiiile alin. 51: nu pot fi mai mici de 5) de ani pentru femei i de
52 de ani pentru brbai- respecti& de 45 de ani pentru persoanele pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. 8 lit. c:.
Cn situaia personalului aeronautic ci&il na&iant profesionist din a&iaia ci&il din Aom4nia-
pre&ederile art. 55 alin. 51: lit. b: se aplic numai *n condiiile reali+rii numrului minim de ore de +bor-
salturi sau starturi aprobat prin Hotr4rea Fu&ernului nr. 5#162))1 pri&ind criteriile de *ncadrare a
personalului na&iant din a&iaia ci&il *n condiii speciale de munc.
Acti&itile de cercetare- e2plorare- e2ploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare- +onele 8
i 88 de e2punere la radiaii sunt cele aprobate prin Hotr4rea Fu&ernului nr. 5#362))1 pri&ind stabilirea
criteriilor de *ncadrare a acti&itilor de cercetare- e2plorare- e2ploatare sau prelucrare a materiilor prime
nucleare din +onele 8 i 88 de e2punere la radiaii.
Pensia anticipat
Art. 62. Q 51: $ensia anticipat se cu&ine- cu cel mult 5 ani *naintea *mplinirii &4rstei standard de
pensionare- persoanelor care au reali+at un staiu de coti+are cu cel puin # ani mai mare dec4t
staiul complet de coti+are pre&+ut de pre+enta lee.
52: Cn ca+ul persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. 8 lit. c:- pentru obinerea pensiei anticipate- pe
l4n condiiile pre&+ute la alin. 51:- este necesar i reali+area staiului minim de coti+are *n
specialitate- pre&+ut *n ane2a nr. 6- i care se afl *n una dintre urmtoarele situaii/
a: sunt trecute *n re+er&6au *ncetat raporturile de ser&iciu ca urmare a *mplinirii limitei de &4rst *n rad
pre&+ute de statutul cadrelor militare6poliitilor6funcionarilor publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare sau ca urmare a reorani+rii unor uniti i a reducerii unor funcii din
statele de orani+are- precum i pentru alte moti&e sau ne&oi ale instituiilor din domeniul
aprrii naionale- ordinii publice i siuranei naionale.
b: sunt trecute *n re+er& sau direct *n retraere6au *ncetat raporturile de ser&iciu ca urmare a clasrii ca
inapt sau apt limitat pentru ser&iciul militar6ser&iciu de ctre comisiile de e2perti+ medico!militar.
53: ;a stabilirea staiului de coti+are necesar acordrii pensiei anticipate nu se iau *n considerare
perioadele asimilate pre&+ute la art. 4% alin. 51: lit. a:Qc: i :.
54: (uantumul pensiei anticipate se stabilete *n aceleai condiii *n care se stabilete cel al pensiei pentru
limit de &4rst. Art. 63. Q ;a acordarea pensiei anticipate- reducerea &4rstei standard de pensionare
pre&+ute la art. 62 alin. 51: nu poate fi cumulat cu nicio alt reducere relementat de pre+enta
lee sau de alte acte normati&e.
Art. 64. Q 51: ;a data *ndeplinirii condiiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de &4rst- pensia
anticipat se transform *n pensie pentru limit de &4rst i se recalculea+ prin aduarea
perioadelor asimilate i a e&entualelor staii de coti+are reali+ate *n perioada de suspendare a plii
pensiei anticipate.
52: Dransformarea pensiei anticipate *n pensie pentru limit de &4rst- *n condiiile pre&+ute la alin. 51:- se
face din oficiu.
Pensia anticipat parial
$ensia anticipat parial se cu&ine- cu cel mult 5 ani *naintea *mplinirii &4rstei standard de
pensionare- persoanelor care au reali+at staiul complet de coti+are- precum i celor care au depit staiul
complet de coti+are cu p4n la # ani.
Cn ca+ul persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. 8 lit. c:- pentru obinerea pensiei anticipate
pariale- pe l4n condiiile pre&+ute la alin. 51:- este necesar i reali+area staiului minim de coti+are *n
specialitate- pre&+ut *n ane2a nr. 6- i care se afl *n una dintre urmtoarele situaii/
a: sunt trecute *n re+er&6au *ncetat raporturile de ser&iciu ca urmare a *mplinirii limitei de &4rst *n rad
pre&+ute de statutul cadrelor militare6poliitilor6funcionarilor publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare sau ca urmare a reorani+rii unor uniti i a reducerii unor funcii din
statele de orani+are- precum i pentru alte moti&e sau ne&oi ale instituiilor din domeniul
aprrii naionale- ordinii publice i siuranei naionale.
b: sunt trecute *n re+er& sau direct *n retraere6au *ncetat raporturile de ser&iciu ca urmare a clasrii ca
inapt sau apt limitat pentru ser&iciul militar6ser&iciu de ctre comisiile de e2perti+ medico!militar.
(uantumul pensiei anticipate pariale se stabilete din cuantumul pensiei pentru limit de &4rst care
s!ar fi cu&enit- prin diminuarea acestuia cu )-"53 pentru fiecare lun de anticipare- p4n la *ndeplinirea
condiiilor pentru obinerea pensiei pentru limit de &4rst.
$ersoanele care au locuit cel puin 3) de ani *n +onele afectate de poluarea remanent datorit
e2traciei i prelucrrii minereurilor neferoase cu coninut de cupru- plumb- sulf- cadmiu- arseniu-
+inc- manan- fluor- clor- respecti& =aia 9are- (opa 9ic i Rlatna- pe o ra+ de # Jm *n ,urul acestor
localiti- beneficia+ de reducerea &4rstei standard de pensionare cu 2 ani fr penali+are.
$re&ederile de mai sus se aplic p4n la data de 3 1 decembrie 2)3).
;a acordarea pensiei anticipate pariale- reducerea &4rstei standard de pensionare nu poate fi
cumulat cu nicio alt reducere relementat de pre+enta lee sau de alte acte normati&e.
;a data *ndeplinirii condiiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de &4rst- pensia anticipat
parial se transform *n pensie pentru limit de &4rst i se recalculea+.
Pensia de invaliditate
$ensia de in&aliditate se cu&ine persoanelor care i!au pierdut total sau cel puin ,umtate din
capacitatea de munc- din cau+a/
a: accidentelor de munc i bolilor profesionale- conform leii.
b: neopla+iilor- sc0i+ofreniei i S8DA.
c: bolilor obinuite i accidentelor care nu au letur cu munca.
=eneficia+ de pensie de in&aliditate- *n condiiile pre&+ute la alin. 51:- i persoanele care se afl
*n situaiile pre&+ute la art. 4% alin. 51: lit. c: i :.
Au dreptul la pensie de in&aliditate- *n condiiile pre&+ute la alin. 51: lit. a:- i ele&ii- ucenicii i
studenii care i!au pierdut total sau cel puin ,umtate din capacitatea de munc- ca urmare a accidentelor
de munc sau bolilor profesionale sur&enite *n timpul i din cau+a practicii profesionale.
$ersoanele care i!au pierdut total sau cel puin ,umtate din capacitatea de munc i marii
mutilai- ca urmare a participrii la lupta pentru &ictoria Ae&oluiei din Decembrie 1%#% ori *n letur
cu e&enimentele re&oluionare din decembrie 1%#%- care erau cuprini *ntr!un sistem de asiurri sociale
anterior datei i&irii in&aliditii din aceast cau+- au dreptul la pensie de in&aliditate *n aceleai condiii *n
care se acord pensia de in&aliditate persoanelor care au suferit accidente de munc.
Cn raport cu radul de reducere a capacitii de munc- in&aliditatea este/
a: de radul 8- caracteri+at prin pierderea total a capacitii de munc i a capacitii de auto*nri,ire.
b: de radul 88- caracteri+at prin pierderea total a capacitii de munc- cu pstrarea capacitii de
auto*nri,ire.
c: de radul 888- caracteri+at prin pierderea a cel puin ,umtate din capacitatea de munc- persoana
put4nd s preste+e o acti&itate profesional- corespun+toare a cel mult ,umtate din timpul normal
de munc.
(riteriile i normele pe ba+a crora se face *ncadrarea *n radele 8- 88 i 888 de in&aliditate se stabilesc
prin 0otr4re a Fu&ernului- la propunerea 9inisterului 9uncii- 'amiliei i $roteciei Sociale-
9inisterului Aprrii Naionale- 9inisterului Administraiei i 8nternelor i Ser&iciului Aom4n de
8nformaii- dup ca+- cu a&i+ul 9inisterului Sntii- care &a fi adoptat *n termen de %) de +ile de la data
intrrii *n &ioare a pre+entului alineat.
(N$$ i casele de pensii sectoriale- prin intermediul 8nstitutului Naional de 12perti+ 9edical i
Aecuperare a (apacitii de 9unc i al comisiilor centrale de e2perti+ medico!militar ale 9inisterului
Aprrii Naionale- 9inisterului Administraiei i 8nternelor i Ser&iciului Aom4n de 8nformaii- dup ca+-
orani+ea+- *ndrum i controlea+ acti&itatea de e2perti+ medical i recuperare a capacitii de munc.
Art. "1. Q 51: 1&aluarea capacitii de munc- *n &ederea stabilirii radului de in&aliditate- se face- la
cerere- de ctre medicul speciali+at *n e2perti+a medical a capacitii de munc din cadrul (N$$-
denumit *n continuare medic e2pert al asiurrilor sociale- iar *n ca+ul persoanelor pre&+ute la
art. 6 alin. 51: pct. 8 lit. c:- de ctre comisiile de e2perti+ medico! militar de pe l4n spitalele din
sistemul de aprare naional- ordine public i siuran naional.
52: $entru e&aluarea capacitii de munc- cererea i documentele medicale ale solicitantului se depun
la cabinetul de e2perti+ medical a capacitii de munc din cadrul casei teritoriale de pensii
competente- *n funcie de domiciliul solicitantului- sau- dup ca+- la comisiile de e2perti+
medico! militar de pe l4n spitalele din sistemul de aprare naional- ordine public i siuran
naional.
53: Cn urma e2aminrii clinice i anali+rii documentelor medicale- medicul e2pert al asiurrilor sociale
completea+ raportul de e2perti+ medical a capacitii de munc i emite deci+ia medical asupra
capacitii de munc. Cn ca+ul persoanelor pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. 8 lit. c:- comisiile de
e2perti+ medico!militar de pe l4n spitalele din sistemul de aprare naional- ordine public i
siuran naional emit deci+ii medicale de *ncadrare *ntr!un rad de in&aliditate- care &or fi a&i+ate
de comisia central de e2perti+ medico!militar a 9inisterului Aprrii Naionale- 9inisterului
Administraiei i 8nternelor sau a Ser&iciului Aom4n de 8nformaii- dup ca+.
54: Cn situaia *n care- pentru emiterea deci+iei medicale pre&+ute la alin. 53:- sunt necesare in&estiaii
sau e2aminri de specialitate suplimentare- medicul e2pert al asiurrilor sociale propune- dup ca+-
prelunirea duratei concediului pentru incapacitate temporar de munc- *n condiiile leii.
55: Deci+ia medical pre&+ut la alin. 53: se emite *n termen de 45 de +ile de la data *nreistrrii cererii i
se comunic *n termen de 5 +ile de la emitere. Cn situaiile pre&+ute la alin. 54:- termenul de
emitere a deci+iei medicale se prelunete corespun+tor.
56: Deci+ia medical asupra capacitii de munc poate fi contestat- *n termen de 3) de +ile de la
comunicare- la comisiile medicale de contestaii sau la comisiile centrale de e2perti+ medico!
militar ale 9inisterului Aprrii Naionale- 9inisterului Administraiei i 8nternelor i Ser&iciului
Aom4n de 8nformaii- dup ca+.
5": (omisiile medicale de contestaii funcionea+ *n cadrul centrelor reionale de e2perti+ medical a
capacitii de munc i 8nstitutului Naional de 12perti+ 9edical i Aecuperare a (apacitii de
9unc.
5#: (ontestaia pre&+ut la alin. 56: se soluionea+ *n termen de 45 de +ile de la *nreistrare. Deci+ia
emis *n soluionarea contestaiei se comunic *n termen de 5 +ile de la data soluionrii.
5%: Deci+iile comisiilor medicale de contestaii i ale comisiilor centrale de e2perti+ medico!militar ale
9inisterului Aprrii Naionale- 9inisterului Administraiei i 8nternelor i Ser&iciului Aom4n de
8nformaii date *n soluionarea contestaiilor pre&+ute la alin. 5#: pot fi atacate la instanele
,udectoreti competente *n termen de 3) de +ile de la comunicare.
51): Deci+iile medicale asupra capacitii de munc- precum i deci+iile pre&+ute la alin. 5%: necontestate
*n termen rm4n definiti&e.
Art. "2. Q Cn &ederea efecturii de in&estiaii i e2aminri de specialitate suplimentare- (N$$- prin
instituiile subordonate- poate *nc0eia contracte de prestri de ser&icii medicale cu uniti sanitare de
specialitate- *n condiiile leii.
$ersoanele care i!au pierdut capacitatea de munc din cau+a unor boli obinuite sau a unor
accidente care nu au letur cu munca beneficia+ de pensie de in&aliditate dac au reali+at staiul de
coti+are necesar *n raport cu &4rsta- conform tabelului.
1rsta persoanei
la data emiterii deciziei medicale
asupra capacitii de munc Sta9iul de cotizare necesar BaniC
BaniC
de la 2)Q23 2
23Q25 3
25Q2% 6
2%Q33 %
33Q3" 11
3"Q41 14
41Q45 1"
45Q4% 2)
4%Q53 23
53Q5" 25
5"Q6) 26
$este 6) de ani 2"
2: Au dreptul la pensie de in&aliditate i persoanele pre&+ute la art. 5# lit. a: i b: i art. 5%- dac au
reali+at cel puin ,umtate din staiul de coti+are necesar pre&+ut *n tabelul nr. 3.
Art. "4. Q Au dreptul la pensie de in&aliditate- indiferent de staiul de coti+are reali+at- persoanele
pre&+ute la art. 6# alin. 51: lit. a: i b:- alin. 52:- 53: i 54:.
Art. "5. Q 51: ;a stabilirea pensiei de in&aliditate se acord un staiu potenial- determinat ca diferen
*ntre staiul complet de coti+are pre&+ut *n ane2a nr. 5 sau- dup ca+- ane2a nr. 6 i staiul de
coti+are reali+at p4n la data acordrii pensiei de in&aliditate.
52: Staiul potenial re+ultat conform alin. 51: nu poate fi mai mare dec4t staiul de coti+are pe care
persoana l!ar fi putut reali+a de la data acordrii pensiei de in&aliditate p4n la *mplinirea &4rstei
standard de pensionare- pre&+ut *n ane2a nr. 5 sau- dup ca+- ane2a nr. 6- la care poate solicita
pensie pentru limit de &4rst.
Art. "6. Q 51: Cn situaia radului 888 de in&aliditate- staiul potenial pre&+ut la art. "5 alin. 51: se
acord numai persoanelor pre&+ute la art. "4.
52: $ersoanelor care au reali+at un staiu de coti+are ca ne&+tor sau *n condiii de 0andicap pree2istent
calitii de asiurat li se acord un staiu potenial- determinat ca diferen *ntre staiile de coti+are
cerute de art. 5# i 5% i staiile de coti+are reali+ate p4n la data acordrii pensiei de in&aliditate.
Art. "". Q 51: $ensionarii de in&aliditate *ncadrai *n radul 8 de in&aliditate au dreptul- *n afara
pensiei- la o indemni+aie pentru *nsoitor- *n cuantum fi2.
52: (uantumul indemni+aiei pentru *nsoitor repre+int #)3 din &aloarea unui punct de pensie- stabilit *n
condiiile leii.
53: 8ndemni+aia pentru *nsoitor se suport de la buetul de stat.
Art. "#. Q 51: $ensionarii de in&aliditate sunt supui re&i+uirii medicale periodic- *n funcie de afeciune-
la inter&ale cuprinse *ntre un an i 3 ani- p4n la *mplinirea &4rstelor standard de pensionare- la
termenele stabilite de medicul e2pert al asiurrilor sociale sau- dup ca+- de ctre comisiile
centrale de e2perti+ medico!militar.
2: Dup fiecare re&i+uire medical- medicul e2pert al asiurrilor sociale- respecti& comisiile centrale
de e2perti+ medico!militar emit o nou deci+ie medical asupra capacitii de munc- prin care se
stabilete- dup ca+/
a: meninerea *n acelai rad de in&aliditate
b: *ncadrarea *n alt rad de in&aliditate.
c: redob4ndirea capacitii de munc.
53: Dreptul la pensie de in&aliditate se modific sau *ncetea+ *ncep4nd cu luna urmtoare celei *n
care s!a emis deci+ia medical asupra capacitii de munc- emis *n urma re&i+uirii medicale.
54: Nepre+entarea- din moti&e imputabile pensionarului- la re&i+uirea medical atrae suspendarea plii
pensiei *ncep4nd cu luna urmtoare celei *n care era pre&+ut re&i+uirea medical sau- dup
ca+- *ncetarea plii pensiei- *n condiiile leii.
55: Ae&i+uirea medical se poate efectua i la cererea pensionarilor- dac starea sntii lor s!a
*mbuntit sau- dup ca+- s!a ara&at.
56: Deci+ia medical asupra capacitii de munc emis la re&i+uirea medical urmea+ aceleai proceduri
de contestare i soluionare- conform pre&ederilor art. "1.
Art. "%. Q 51: Nu mai sunt supui re&i+uirii medicale pensionarii de in&aliditate care/
a: pre+int in&aliditi care afectea+ ire&ersibil capacitatea de munc.
b: au *mplinit &4rstele standard de pensionare pre&+ute de pre+enta lee.
c: au &4rsta mai mic cu p4n la 5 ani fa de &4rsta standard de pensionare i au reali+at staiile complete
de coti+are- conform pre+entei lei.
52: (onstatarea situaiilor pre&+ute la alin. 51: lit. a: se face numai cu a&i+ul 8nstitutului Naional de
12perti+ 9edical i Aecuperarea (apacitii de 9unc sau al comisiilor centrale de e2perti+
medico!militar ale 9inisterului Aprrii Naionale- 9inisterului Administraiei i 8nternelor i
Ser&iciului Aom4n de 8nformaii- dup ca+.
Art. #). Q 51: 8nstitutul Naional de 12perti+ 9edical i Aecuperarea (apacitii de 9unc- centrele
reionale de e2perti+ medical a capacitii de munc sau comisiile centrale de e2perti+ medico!
militar ale 9inisterului Aprrii Naionale- 9inisterului Administraiei i 8nternelor i Ser&iciului
Aom4n de 8nformaii pot con&oca pentru e2perti+are pensionarul de in&aliditate. (onclu+iile
e2perti+rii sunt obliatorii i definiti&e.
52: Nepre+entarea la 8nstitutul Naional de 12perti+ 9edical i Aecuperarea (apacitii de 9unc- la
centrele reionale de e2perti+ medical a capacitii de munc sau la comisiile centrale de e2perti+
medico!militar ale 9inisterului Aprrii Naionale- 9inisterului Administraiei i 8nternelor i
Ser&iciului Aom4n de 8nformaii- din moti&e imputabile pensionarului- atrae suspendarea
plii pensiei.
53: Suspendarea plii pensiei pre&+ute la alin. 52: se face *ncep4nd cu luna urmtoare celei *n care
nepre+entarea s!a comunicat ctre casa teritorial de pensii sau ctre casa de pensii sectorial- dup
ca+.
Art. #1. Q 51: $ensionarii de in&aliditate- cu e2cepia celor pre&+ui la art. "% alin. 51:- sunt obliai s
urme+e proramele recuperatorii *ntocmite de medicul e2pert al asiurrilor sociale care a emis
deci+ia medical asupra capacitii de munc- *n &ederea reinterrii socioprofesionale.
52: Ne*ndeplinirea- din moti&e imputabile pensionarului- a obliaiei pre&+ute la alin. 51: atrae
suspendarea plii pensiei *ncep4nd cu luna urmtoare constatrii.
53: (asele teritoriale de pensii i casele de pensii sectoriale efectuea+ controlul asupra respectrii
proramelor recuperatorii- pe ba+a normelor metodoloice emise.
54: Suspendarea plii pensiei *ncetea+ cu luna urmtoare relurii sau- dup ca+- *nceperii proramelor
recuperatorii.
Art. #2. Q 51: ;a data *ndeplinirii condiiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de &4rst- pensia de
in&aliditate de&ine pensie pentru limit de &4rst.
52: Cn situaia pre&+ut la alin. 51: se acord- din oficiu- cuantumul cel mai a&anta,os.
53: 8ndemni+aia pentru *nsoitor pre&+ut la art. "" se menine i pe durata acordrii pensiei pentru limit
de &4rst.
Pensia de urma
$ensia de urma se cu&ine copiilor i soului supra&ieuitor- dac susintorul decedat era pensionar
sau *ndeplinea condiiile pentru obinerea unei pensii.
(opiii au dreptul la pensie de urma/
a: p4n la &4rsta de 16 ani.
b: dac *i continu studiile *ntr!o form de *n&m4nt orani+at potri&it leii- p4n la terminarea
acestora- fr a depi &4rsta de 26 de ani.
c: pe toat durata in&aliditii de orice rad- dac aceasta s!a i&it *n perioada *n care se aflau *n una dintre
situaiile pre&+ute la lit. a: sau b:.
Art. #5. Q 51: Soul supra&ieuitor are dreptul la pensie de urma pe tot timpul &ieii- la *mplinirea &4rstei
standard de pensionare- dac durata cstoriei a fost de cel puin 15 ani.
52: Cn ca+ul *n care durata cstoriei este mai mic de 15 ani- dar de cel puin 1) ani- cuantumul pensiei de
urma cu&enit soului supra&ieuitor se diminuea+ cu )-53 pentru fiecare lun- respecti& cu 6-)3
pentru fiecare an de cstorie *n minus.
Art. #6. Q 51: Soul supra&ieuitor are dreptul la pensie de urma- indiferent de &4rst- pe perioada *n care
este in&alid de radul 8 sau 88- dac durata cstoriei a fost de cel puin un an.
52: Soul supra&ieuitor are dreptul la pensie de urma- indiferent de &4rst i de durata cstoriei- dac
decesul soului susintor s!a produs ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale
i dac nu reali+ea+ &enituri lunare dintr!o acti&itate profesional pentru care asiurarea este
obliatorie ori dac acestea sunt mai mici de 353 din c4tiul salarial mediu brut- pre&+ut la art. 33
alin. 55:.
Art. #". Q Soul supra&ieuitor care nu *ndeplinete condiiile pre&+ute la art. #5 i la art. #6 alin. 51:
beneficia+ de pensie de urma pe o perioad de 6 luni de la data decesului- dac *n aceast perioad
nu reali+ea+ &enituri lunare dintr!o acti&itate profesional pentru care asiurarea este obliatorie sau
dac acestea sunt mai mici de 353 din c4tiul salarial mediu brut- pre&+ut la art. 33 alin. 55:.
Art. ##. Q Soul supra&ieuitor care are *n *nri,ire- la data decesului susintorului- unul sau mai muli
copii *n &4rst de p4n la " ani- beneficia+ de pensie de urma p4n la data *mplinirii de ctre
ultimul copil a &4rstei de " ani- *n perioadele *n care nu reali+ea+ &enituri lunare dintr!o
acti&itate profesional pentru care asiurarea este obliatorie sau dac acestea sunt mai mici de 353
din c4tiul salarial mediu brut- pre&+ut la art. 33 alin. 55:.
Art. #%. Q 51: $ensia de urma se stabilete- dup ca+- din/
a: pensia pentru limit de &4rst aflat *n plat sau la care ar fi a&ut dreptul- *n condiiile leii- susintorul
decedat.
b: pensia de in&aliditate radul 8- *n ca+ul *n care decesul susintorului a sur&enit *naintea *ndeplinirii
condiiilor pentru obinerea pensiei pentru limit de &4rst.
52: (uantumul pensiei de urma se stabilete procentual din puncta,ul mediu anual reali+at de susintor-
aferent pensiei pre&+ute la alin. 51:- *n funcie de numrul urmailor *ndreptii- astfel/
a: 5)3 Q pentru un sinur urma.
b: "53 Q pentru 2 urmai.
c: 1))3 Q pentru 3 sau mai muli urmai.
(uantumul pensiei de urma- *n ca+ul orfanilor de ambii prini- se stabilete prin *nsumarea
drepturilor de pensie de urma- calculate dup fiecare printe.
Cn ca+ul modificrii numrului de urmai- pensia se recalculea+ *n conformitate cu dispo+iiile art.
#% alin. 52:.
Soul supra&ieuitor care are dreptul la o pensie proprie i *ndeplinete condiiile pre&+ute de
lee pentru obinerea pensiei de urma dup soul decedat poate opta pentru cea mai a&anta,oas pensie.
$alculul pensiilor
Art. %4. Q 51: (uantumul pensiei se determin prin *nmulirea puncta,ului mediu anual reali+at de
asiurat cu &aloarea unui punct de pensie.
52: ;a determinarea cuantumului pensiei conform alin. 51: i a cuantumului indemni+aiei pentru *nsoitor
pre&+ute la art. "" alin. 52:- fraciunile de leu se *ntreesc la un leu *n fa&oarea pensionarului.
Art. %5. Q 51: $uncta,ul mediu anual reali+at de asiurat se determin prin *mprirea numrului de
puncte re+ultat din *nsumarea puncta,elor anuale ale asiuratului la numrul de ani corespun+tor
staiului complet de coti+are- pre&+ut *n ane2a nr. 5 sau- dup ca+- ane2a nr. 6.
52: Cn situaia persoanelor pre&+ute la art. 56Q5%- la stabilirea puncta,ului mediu anual se iau *n
considerare staiile de coti+are complete pre&+ute la aceste articole.
53: Cn ca+ul persoanelor care reali+ea+ staii de coti+are *n mai multe situaii- pentru care leea pre&ede
staii complete de coti+are diferite- puncta,ul mediu anual se determin prin *nsumarea
puncta,elor medii anuale calculate corespun+tor staiilor complete de coti+are pre&+ute de
pre+enta lee- pentru fiecare dintre situaiile respecti&e.
54: ;a calcularea puncta,ului mediu anual- a puncta,ului anual i a puncta,ului lunar se utili+ea+ 5
+ecimale.
Art. %6. Q 51: $uncta,ul anual al asiuratului se determin prin *mprirea la 12 a sumei puncta,elor lunare
reali+ate *n anul calendaristic respecti&.
52: $uncta,ul lunar se calculea+ prin raportarea c4tiului salarial brut6solda brut sau- dup ca+- a
&enitului lunar asiurat- care a constituit ba+a de calcul a contribuiei de asiurri sociale- la c4tiul
salarial mediu brut din luna respecti&- comunicat de 8nstitutul Naional de Statistic.
53: Cn situaia asiuratului care contribuie la un fond de pensii administrat pri&at- puncta,ul lunar stabilit *n
condiiile pre+entei lei se corectea+ cu raportul dintre contribuia datorat la sistemul public de
pensii i contribuia pre&+ut de lee pentru condiii normale de lucru.
54: $entru lunile pentru care 8nstitutul Naional de Statistic *nc nu a comunicat c4tiul salarial mediu
brut se utili+ea+- pentru *ntreaa lun- ultimul c4ti salarial mediu brut comunicat.
Art. %". Q 51: $entru perioadele asimilate- la determinarea puncta,ului lunar al asiuratului se utili+ea+/
a: cuantumul pensiei de in&aliditate- *n situaia pre&+ut la art. 4% alin. 51: lit. a:.
b: 253 din c4tiul salarial mediu brut lunar din perioadele respecti&e- *n situaiile pre&+ute la art. 4%
alin. 51: lit. b:- c:- f: i :.
c: cuantumul indemni+aiei pentru incapacitate temporar de munc- *n situaiile pre&+ute la art. 4% alin.
51: lit. e:.
52: Cn ca+ul persoanelor care beneficia+ de perioadele asimilate pre&+ute la art. 4% alin. 51: lit. a: i care-
*n aceeai perioad- obin &enituri pentru care se datorea+ contribuia de asiurri sociale- la
calculul puncta,ului lunar al asiuratului se iau *n considerare- prin cumulare- aceste &enituri i cele
stabilite pentru perioadele asimilate.
Art. %#. Q 51: $entru staiul potenial- acordat persoanelor *n drept s obin o pensie de in&aliditate-
puncta,ul lunar este de/
a: )-") puncte pentru radul 8 de in&aliditate. b: )-55 puncte pentru radul 88 de in&aliditate. c: )-35
puncte pentru radul 888 de in&aliditate.
52: $entru perioadele *n care persoana a fost omer- la determinarea puncta,ului lunar se iau *n considerare
drepturile bneti lunare acordate care au constituit ba+a de calcul a contribuiei de asiurri sociale.
53: Se e2ceptea+ de la pre&ederile alin. 52: persoanele care beneficia+ de pli compensatorii- pentru care
s!a ac0itat contribuia din buetul asiurrilor pentru oma,. Cn acest ca+- la determinarea puncta,ului
lunar se utili+ea+ suma obinut *n urma aplicrii asupra drepturilor primite a raportului dintre cota
de contribuie indi&idual de asiurri sociale i cota de contribuie de asiurri sociale
aprobat pentru locurile de munc *n condiii normale.
54: $entru perioadele de asiurare reali+ate de ctre persoanele pre&+ute la art. 6 alin. 51: pct. O- la
determinarea puncta,ului lunar se utili+ea+ cuantumul a,utorului lunar care a constituit ba+a de
calcul a contribuiei de asiurri sociale.
55: Cn situaia asiurailor pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. O8- care au ac0itat numai contribuia indi&idual
de asiurri sociale- la determinarea puncta,ului lunar se utili+ea+ suma obinut *n urma aplicrii
asupra &enitului care a constituit ba+ de calcul a contribuiei indi&iduale de asiurri sociale a
raportului dintre cota de contribuie indi&idual de asiurri sociale i cota de contribuie de asiurri
sociale aprobat pentru locuri de munc *n condiii normale.
Art. %%. Q 51: $entru asiuraii care au reali+at staiul minim de coti+are i care contribuie la sistemul
public de pensii dup *mplinirea &4rstei standard de pensionare pre&+ut *n ane2a nr. 5- puncta,ul
lunar reali+at *n perioada respecti& se ma,orea+ cu )-53.
52: $entru asiuraii pre&+ui la art. 6 alin. 51: pct. 8 lit. c:- care au reali+at staiul minim de coti+are *n
specialitate i care contribuie la sistemul public de pensii dup *mplinirea &4rstei standard de
pensionare pre&+ut *n ane2a nr. 6- puncta,ul lunar reali+at *n perioada respecti& se ma,orea+ cu
)-53.
53: 9a,orarea puncta,ului lunar pre&+ut la alin. 51: i 52: nu se acord pentru perioadele *n care se
cumulea+ pensia cu &enituri de natur salarial.
$ersoanele care au desfurat acti&iti *n locuri de munc *ncadrate *n rupele 8 i a 88!a de munc-
potri&it leislaiei anterioare datei de 1 aprilie 2))1- cele care au desfurat acti&iti *n locuri de munc
*ncadrate *n condiii deosebite- condiii speciale sau alte condiii de munc- potri&it leii- beneficia+ de
ma,orarea puncta,elor lunare reali+ate *n perioadele respecti&e- dup cum urmea+/
a: cu 253 pentru perioadele *n care au desfurat acti&iti *n locuri *ncadrate *n rupa a 88!a de munc-
potri&it leislaiei anterioare datei de 1 aprilie 2))1- sau *n locuri de munc *ncadrate *n condiii
deosebite- potri&it leii.
b: cu 5)3 pentru perioadele *n care au desfurat acti&iti *n locuri *ncadrate *n rupa 8 de munc- potri&it
leislaiei anterioare datei de 1 aprilie 2))1- sau *n locuri de munc *ncadrate *n condiii speciale-
potri&it leii.
c: cu 5)3 pentru perioadele *n care au desfurat acti&iti *n locuri *ncadrate *n alte condiii de munc-
potri&it leii.
(N$$ i casele de pensii sectoriale comunic asiurailor puncta,ul anual i puncta,ul cumulat
pentru perioadele de coti+are.
;a data intrrii *n &ioare a pre+entei lei- &aloarea punctului de pensie este de "32-# lei.
Oaloarea punctului de pensie se ma,orea+ anual cu 1))3 din rata inflaiei- la care se adau 5)3
din creterea real a c4tiului salarial mediu brut- reali+at pe anul precedent.
Cncep4nd cu anul 2)21- &aloarea punctului de pensie se ma,orea+ anual cu 1))3 din rata inflaiei-
la care se adau 453 din creterea real a salariului mediu brut- reali+ate pe anul precedent. $rocentul din
creterea real a salariului mediu brut- luat *n considerare la ma,orarea anual a &alorii punctului de
pensie- se reduce radual cu c4te 53 *n fiecare an.
Cncep4nd cu anul 2)3)- &aloarea punctului de pensie se ma,orea+ anual cu 1))3 din rata inflaiei
reali+at pe anul precedent.
!E3E P(%E$!E
1. $restaii de asiurri sociale de sntate
2. Drepturi de asiurri sociale ale femeii salariate
3. Asiurarea pentru accidente de munc i boli profesionale
4. oma,ul N fenomen social
5. 8ndemni+aia de oma,
6. $ensia pentru limit de &4rst
". $ensiile pri&ate
#. $ensiile facultati&e
9. Sistemul naional de asisten social
1). A,utorul social
11. Asistena social a copiilor
12. Asistena social a persoanelor &4rstnice
13. $rotecia persoanelor cu 0andicap
+%+#%(2AF%E
1. Kiclea- Ale2andru- 8ratat de dreptul muncii, 1ditura <ni&ersul >uridic- =ucureti- 2)12
2. Kiclea- Ale2andru- 'odul muncii $ comentat i adnotat cu legislaie, doctrin i .urispruden, 1diia a 2!a
re&+ut i aduit- &ol. 8 i &ol. 88- 1ditura <ni&ersul >uridic- =ucureti- 2)1).
3. Dima- ;uminia- >egislaia pensiilor, 1diia a!16!a re&i+uit- 1ditura (.H. =ecJ- =ucureti- 2)1).
4. Kiclea- Ale2andru- Dreptul securitii sociale, 1ditia a 88!a- <ni&ersul ,uridic- =ucureti- 2))%.
5. Dnsescu- $aul- &sigurri i protecie social n !omnia, 1ditura (.H.becJ- =ucureti-2))%.
6. <- ;ucia- ?urisdicia muncii$ contractele colective, conflictele de munc $ practic .udiciar ,
1ditura Hamaniu- =ucureti- 2))%.
". Oasiliu- Aaluca- 'odul @uncii, adnotat, 1ditura Dribuna 1conomic- =ucureti- 2))%
#. $opescu- Andrei- Dreptul internaional i european al muncii, 1ditura (.H. =ecJ- =ucureti-
2))#.
%. Oasiliu- Aaluca- >egislaia muncii de la & la A- 1ditura Dribuna 1conomic- =ucureti- 2))".
1). Ooiculescu- Nicolae- Dreptul muncii $ reglementri interne i comunitare- 1ditura Salters
TluLer- =ucureti- 2))".
11. Andrei $opescu- Dreptul internaional al muncii, 1dit. All =ecJ- =ucureti- 2))6.
12. ;eea 5362))3- modificat.
13. ;eea 26362)1) pri&ind pensiile.
14. ;eea nr. 6161%%3 pri&ind alocaia de stat pentru copii.
15. ;eea nr. )312333 pri&ind pensiile in&ali+ilor i &du&elor de r+boi- modificat..
16. ;eea nr. 1"62))) pri&ind asistena social a persoanelor &4rstnice- modificat.
1". ;eea nr. 41662))1 pri&ind &enitul minim arantat- modificat.
1#. ;eea nr. "662))2 pri&ind sistemul asiurrilor pentru oma, i stimularea ocuprii forei de
munc 5modificat prin ;eea nr.1#"62)12 care dispune i republicarea:.
1%. 7<F nr.15#62))6 pri&ind concediile i indemni+aiile de asiurri sociale de sntate-
modificat *n anul 2)1).
2). ;eea nr. 2%262)11 pri&ind sistemul naional de asisten social.
21. ;eea nr. %562))6 pri&ind reforma *n domeniul sntii

modificat prin 7<F 1562)12
22. ;eea nr. 2""62)1) pri&ind alocaia pentru susinerea familiei- modificat prin ;eea
nr.16662)12 .