Sunteți pe pagina 1din 1

CECCAR Filiala

Calarasi
Test de evaluare a stagiarilor -Anul III
Semestrul I
Proba scrisa
Biletul nr. 13
1. Pe baza urmtoarelor informaii, determinai valoarea bilanier a activelor imobilizate, a activelor
circulante i a capitalurilor proprii:
mprumuturi acordate pe termen lung 65.!!! u.m."
con#trucii $5%.!!! u.m."
provizioane pentru deprecierea mprumuturilor acordate pe termen lung 15.&5! u.m."
inve#tiii financiare pe termen #curt 6'.5! u.m."
materiale con#umabile (6'.!!! u.m."
furnizori)debitori 6%.1(5 u.m."
provizioane pentru ri#curi i c*eltuieli 65.'5! u.m."
amortizarea con#truciilor 5%.!!! u.m."
rezerve ('!.5!! u.m."
#ubvenii pentru inve#tiii 65.!!! u.m."
capital #ocial '!!.!!! u.m."
titluri de participare deinute pe termen lung $!.!!! u.m."
mrfuri 65.!!! u.m."
terenuri (55.!!! u.m."
rezultat reportat 56.!!! u.m.
(. +ntreprinderea ,-., di#pune de un #toc de produ#e finite obinute la un co#t de 15!.!!!.!!! lei.
/aloarea realizabil net a #tocului la #f0ritul e1erciiilor 2 i 231 e#te de 1&!.!!!.!!! lei i
re#pectiv 1!.!!!.!!! lei. 4are #unt nregi#trrile contabile efectuate la #f0ritul e1erciiilor 2 i
2315
-a ce valoare apare #tocul n bilanul e1erciiului 25
6ezolvare problema (:
La sfarsitul exercitiului N nu se efectueaza nici o inregistrare, deoarece valoarea
realizata neta nu este inferioara costului produsului finit.
Stocul apare in bilant inregistrat la cost (nu exista provizion ptr.depreciere).
La sfarsitul exercitiului N+1 se constituie un provizion in valoare de 20000000 lei
si se efectueaza uratoarea inregistrare contabila!
"#1$ % &'$ 2000000