Sunteți pe pagina 1din 110

JULES VERNE

GOANA DUP METEOR


CUPRINS:
Prefa 5
CAPITOLUL I n care: judectorul John Proth ndel!ne"te una d!n cele #a! lcute
ndator!r! ale func!e! $ale na!nte de a $e rentoarce n %rd!n& '(
CAPITOLUL II Care l !ntroduce e c!t!tor n ca$a lu! )ean *or$+tl! "! ! face cuno"t!n
cu neotul lu!& ,ranc!$ Cordon- "! cu .ona lu!- /!t0& 15
CAPITOLUL UI In care e$te 2or.a de$re doctorul S+dne+ 3udel$on- de$re $o!a $a-
doa#na ,lora 3udel$on- "! de$re do#n!"oarele Jenn+ "! Loo- cele dou f!!ce ale lor& (4
CAPITOLUL I5 Cu# dou $cr!$or! tr!#!$e- una la o.$er2atorul d!n P!tt$.ur%- alta la
o.$er2atorul d!n C!nc!natt!!- an fo$t cla$ate la do$arul .ol!6 7 0!lor& 84
CAPITOLUL 5 n care- de"! au cercetat cu toat r92na- do#nul )ean ,or$+th "! doctorul
3udel$on nu afl dec9t d!n 0!are 2e"t! de$re #eteorul lor& 8:
CAPITOLUL 5I Care cur!nde unele 2ar!a!! #a! #ult $au #a! u!n fante0!$te de$re
#eteor! n %eneral- "! n $ec!al de$re .ol!dul a cru! de$coer! re "!6o d!$ut do#n!! ,or$+th "!
3udel$on& 5; CAPITOLUL 5II n care o 2o# 2edea e doa#na 3udel$on ad9nc #9hn!t de
at!tud!nea doctorulu! "! o 2o# au0! e /!t0 cert9ndu6"! $t9nul cu toat a$r!#ea& <;
CAPITOLUL 5III n care ole#!c!le re$e! a%ra2ea0 $!tua!a- "! care $e ter#!n r!ntr6o
con$tatare la fel de $!%ur e c9t de nea"tetat& 4; CAPITOLUL I= n care 0!arele- u.l!cul-
)ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on fac o or%!e de #ate#at!c!& ;; CAPITOLUL = n care lu!
>?h+r!n =!rdal ! 2!nn !dee- .a ch!ar dou& :5
<; CAPITOLUL =I In care )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on ncearc o utern!c
e#o!e& ''(
CAPITOLUL =II In care o 2ede# e doa#na Arcad!a Stanfort a"tet9nd la r9ndul e!- cu
2!e ner.dare- "! n care John Proth $e declar !nco#etent& '':
CAPITOLUL =III In care- du cu# a re20ut judectorul Proth- $e 2ede !2!ndu6$e un al
tre!lea concurent- ur#at de un al atrulea& '(;
CAPITOLUL =I5 In care 2du2a Th!.aut- a#e$tec9ndu6Se ro$te"te n cele #a!
$uer!oare ro.le#e de #ecan!c cerea$c- ! r!c!nu!e"te #ar! %r!j! .ancherulu! Ro.ert Lecoeur&
'8;
CAPITOLUL =5 In care J& @& *& LoAenthal l arat e c9"t!%torul lo0ulu! cel #are& '5:
CAPITOLUL =5I In care $e 2ede cu# o #ul!#e de cur!o"! folo$e$c r!lejul ace$ta
entru a #er%e n Broenlanda ca $ a$!$te la cderea eCtraord!narulu! #eteor& '<;
CAPITOLUL =5II n care #!nunatul .ol!d "! un a$a%er de e D/o0!EF nt9lne$c unul
%lo.ul #9nte$c- cellalt- un a$a%er de e DOre%onF& '44
CAPITOLUL =5III In care- entru a ajun%e la .ol!d- do#nul de SehnacE "! nu#ero"!! $!
co#l!c! co#!t del!ctele de nclcare a ror!et!! "! de $ar%ere& ';<
CAPITOLUL =I= Gn care lu! >eh+r!n =!rdal ! de2!ne d!n ce n ce #a! ne$ufer!t .ol!dul-
"! cele ce #a! ur#ea0& ':(
CAPITOLUL == Care oate f! c!t!t cu re%ret- dar e care re$ectul fa de ade2rul
!$tor!c l6a $!l!t e autor $6l $cr!e- a"a cu# l 2or nre%!$tra ntr6o .un 0! analele a$trono#!ce& 1':
CAPITOLUL ==I Ult!#ul ca!tol- care cur!nde e!lo%ul ace$te! o2e$t!r! "! n care
ult!#ul cu29nt l are do#nul lohn Proth- judector la Hha$ton& 11(
CAPITOLUL '
,el n care judectorul John Proh ndel!ne"te una d!n cele #a! lcute ndator!r! ale
func!e! $ale na!nte de a $e rentoarce n %rd!n&
N6a2e# n!c! un #ot!2 $ a$cunde# c!t!tor!lor c ora"ul n care ncee o2e$tea acea$ta
neo.!"nu!t e $!tuat n 5!r%!n!a- Statele Un!te ale A#er!c!!& Cu 2o!a lor- 2o# nu#! ora"ul
Hha$ton- "! l 2o# la$a n d!$tr!ctul r$r!tean- e #alul dret al Poto#aculu!I dar n! $e are
!nut!l $ deter#!n# #a! #ult coordonatele ora"ulu!- care 2a f! cutat 0adarn!c ch!ar e cele #a!
.une hr! ale Statelor Un!te&
Gn anul acela- n 0!ua de '1 #art!e- d!#!neaa- locu!tor!! Hha$tonulu! care tra2er$au
JCeter $treet la un #o#ent dat utur 0r! un ele%ant clre urc9nd "! co.or9nd la a$ $trada-
care e foarte o29rn!t- ao! or!ndu6$e- 9n la ur#- n !aa Con$t!tu!e! aflat ca# n centrul
ora"ulu!&
Clreul- un ade2rat t! de +anEeu- t! care nu e l!$!t de o d!$t!nc!e ror!e- $ f! a2ut
cel #ult tre!0ec! de an!& Jra nalt- 2o!n!c "! .!ne fcut- cu tr$tur! re%ulate- cu rul .run "! urta
o .ar. ca$tan!e al cre! 29rf a$cu!t ! relun%ea faa ra$ cu %r!j dea$ura .u0elor& O #ant!e
lar% l acoerea 9n la clc9!e "! $e nt!ndea e$te crua calulu!& Clreul "! conducea cu
r!ceere "! fer#!tate .!d!2!ul- alt#!nter! de$tul de 2!o!& Totul- n at!tud!nea lu!- arta o#ul de
ac!une- o#ul hotr9t- a$cult9nd de r!#ul !#ul$- o#ul care nu "o2!e n!c!odat ntre dor!n "!
tea#- cu# "o2!e f!r!le nehotr9te& n $f9r"!t- un o.$er2ator ar f! con$tatat c ner.darea lu!
f!rea$c nu utea f! dec9t !#erfect a$cun$ $u. o aaren de ne$are& )e ce $e afla clreul n
ora"ul ace$ta n care n!#en! !!u6l cuno"tea "! n!#en! nu6l #a! 20u$e 2reodatK Se #r%!nea doar
$6l $tr.at- $au a2ea de %9nd $ r#9n a!c! c9t2a 2re#eK Ca $ %$ea$c un hotel- n6ar f! a2ut-
n ace$t ca0- dec9t de ale$& n r!2!na acea$ta- ora"ul Hha$ton #er!t laude& n n!c! un alt centru
d!n Statele Un!te $au d!n alte r!- cltorul nu %$e"te o r!#!re #a! .un- un $er2!c!u #a! .un- o
#a$ #a! .un- un confort at9t de co#let cu reur! at9t de #ode$te& L! e ntr6ade2r de$tul de
tr!$t c hr!le arat cu at9ta !#rec!0!e un ora" n care eC!$t a$e#enea a2antaje&
Nu- $tr!nul nu rea de loc d!$u$ $ r#9n n Hha$ton "! 09#.etele atr%toare ale
hotel!er!lor n6a2eau n!c! un efect a$ura lu!& Preocuat- !nd!ferent la ce $e etrecea n reaj#a lu!-
el !nea la a$ "o$eaua care #archea0 #ar%!nea !e!! Con$t!tu!e!- al cre! centru e ocuat de o
2a$t #o2!l de #9nt& L! n!c! nu .nu!a #car c $t9rne"te cur!o0!tatea u.l!c&
)ar cur!o0!tatea u.l!c era $t9rn!t d!n l!nM )e c9nd $e !2!$e clreul- atron!! "!
oa#en!! de $er2!c!u !e"!! n ra%ur!le or!lor $ch!#.au cu2!ntele ace$tea $au altele
a$e#ntoare:
N Pe unde a 2en!tK
N Pr!n JCeter $treet&
N L! de unde 2eneaK
N )u c9te $e $une- a !ntrat n ora" r!n #ahalaua H!lcoC&
N J ca# o ju#tate de or de c9nd calul lu! d ocol !e!!&
N Pe$e#ne c a"teat e c!ne2a&
N Se oate& @a ch!ar a"teat cu oarecare ner.dare&
N Se u!t #ereu $re JCeter $treet&
N PeO a!c! o $ $o$ea$c&
N C!ne-o $F $o$ea$cK Jl $au eaK N6)eM J de$tul de ch!e"PM
N Atunc! o f! a29nd o nt9ln!reK
N )a- o nt9ln!reP )ar nu n $en$ul la care 2 %9nd!!&
N Ce "t!! du#neataK
N P! e a tre!a oar c9nd $tr!nul $e ore"te n faa or!! do#nulu! John ProthP
N L!- cu# do#nul Proth e judector al Hha$tonulu!P
N n$ea#n c o#ul are 2reun roce$-
N L! c ad2er$arul lu! nt9r0!e&
N A! dretate&
N @unM Judectorul Proth o $6! #ace "!6o $6! r$#ace- c9t a! cl!!&
N J un o# !$cu$!t&
N L! un o# de trea.&
Gntr6ade2r- $6ar f! utut ca ace$ta $ f!e ade2ratul #ot!2 al re0ene! clreulu! la
Hha$ton& Cc!- de #a! #ulte or!- el $e or!$e fr $ de$calece n faa ca$e! do#nulu! John Proth&
Pr!2ea oarta- r!2ea fere$trele- ao! r#9nea necl!nt!t- ca "! cu# ar f! a"tetat $ $e !2ea$c
c!ne2a n ra%- 9n n cl!a c9nd calul- care tro!a de ner.dare- l $!lea $ $e urnea$c !ar d!n
loc&
)ar- c9nd $e #a! or! nc o dat acolo- !at c oarta $e de$ch!$e lar% "! un .r.at $e !2!
la catul eronulu! care ducea $re trotuar&
)e cu# l 0r!- $tr!nul "! $coa$e lr!a:
N )o#nul John Proth- du c9te .nu!e$cKP $u$e el&
N6 n er$oan- r$un$e judectorul&
N 5reau $ 2 un o $!#l ntre.are- care n6o $ cear dec9t un da $au un nu d!n artea
du#nea2oa$tr&
N Pune!6o- do#nule&
N A 2en!t c!ne2a- n d!#!neaa acea$ta- $ 2 ntre.e de$re do#nul Seth StanfortK
N Nu- du c9t "t!u& N6 /ulu#e$cM
Ro$t!nd cu29ntul ace$ta "! r!d!c9ndu6"! d!n nou lr!a- clreul ddu !nten! calulu! "!
orn! n tra u"or e JCeter $treet&
Acu# Q acea$ta era rerea %eneral Q nu #a! eC!$ta n!c! o ndo!al n r!2!na fatulu! c
necuno$cutul a2u$e$e trea. cu do#nul John Proth& )u felul cu# "! for#ula$e ntre.area- el
n$u"! era Seth Stanfort- r!#ul re0ent la o nt9ln!re f!Cat cu!2a& )ar $e r!d!ca o alt ro.le#-
la fel de al!tant: oare trecu$e cea$ul nu#!te! nt9ln!r! "! clreul necuno$cut a2ea $
r$ea$c acu# ora"ul- entru a nu $e #a! rentoarceK
J u"or de nele$- f!!ndc ne afl# n A#er!ca- ad!c n ara unde $e fac cele #a! #ulte
ar!ur! d!n lu#e- c !#ed!at c9!2a locu!tor! a! Hha$tonulu! ar!ar ntre e! dac $tr!nul $e 2a
rentoarce cur9nd $au dac a lecat def!n!t!2& )oar c9te2a r#"a%ur! e o ju#tate de dolar- $au
ch!ar de c!nc! $au "a$e cen!- nu #a! #ult- fcute ntre er$onalul hotelur!lor "! cur!o"!! r#a"! n
!a- dar- n $f9r"!t- r#"a%ur! care tre.u!au lt!te n toat re%ula de ce! ee a2eau $ !ard "!
nca$ate de ce! ce a2eau $ c9"t!%e- to! oa#en! d!ntre ce! #a! onora.!l!&
C9t de$re judectorul John Proth- el $e #r%!n!$e doar $6l ur#rea$c d!n och! e
clreul care urca $re #ahalaua H!lcoC& Cc! era un f!lo$of judectorul John Proth- un
#a%!$trat nelet- care nu#ra nu #a! u!n de c!nc!0ec! de an! de nelec!une "! de f!lo$of!e-
de"!- ca 29r$t- nu de"ea o ju#tateI de 2eac- Q ceea ce- cu alte cu2!nte- n$ea#n c era f!lo$of
"! nelet d!n n$care& /a! adu%a! la a$ta c- n cal!tatea lu! de cel!.atar Q do2ad nendo!eln!c
de nelec!une R6 2!aa nu6! fu$e$e n!c!odat tul.urat de n!c! un fel de %r!j!- ceea ce- 2e!
recunoa"te- u"urea0 enor# ract!carea f!lo$of!e!& N$cut la Hha$ton- judectorul nu6"! r$!$e-
n!c! #car n co!lr!e- dec9t u!n $au aroae de loc ora"ul natal- !ar ce! crora le #rea
dretatea l re$ectau tot at9t e c9t l !u.eau- cc! l "t!au l!$!t de or!ce fel de a#.!!!&O
John Proth a2ea $!#ul dret!!& Se arta ntotdeauna nele%tor fa de $l.!c!un!le "!
uneor! ch!ar de %re"el!le altora& S duc la .un $f9r"!t r!c!n!le nf!"ate lu!- $6! tr!#!t aca$-
#ca!- e ad2er$ar!! care 2eneau n faa #ode$te! lu! judec!- $ nete0ea$c a$er!t!le- $
de0le%e nodur!le- $ ndulcea$c c!ocn!r!le !nerente or!cre! ord!n! $oc!ale- or!c9t de de$29r"!t ar
f! ea- !at cu# "! nele%ea el #! $!unea& John Proth era de$tul de .o%at& ,unc!a de judector "!6o
ndel!nea nu#a! d!n lcere "! nu 2!$a $ ajun% e trete #a! nalte& Iu.ea t!hna Q a lu! "! a
altora& Socotea oa#en!! dret 2ec!n! de 2!a cu care a! tot !ntere$ul $ tr!e"t! n .un ace& Se
culca de2re#e "! $e $cula de2re#e& )ac #a! c!tea c9te2a cr! ale unor $cr!!tor! d!n Lu#ea
5eche $au Nou $e #ulu#ea totu"! cu .ra2ul "! one$tul 0!ar al ora"ulu!- Hha$ton- Ne!o$- n care
anunur!le ocuau #a! #ult $a!u dec9t ol!t!ca& >!ln!c- fcea o l!#.are de6o or $au dou- n
t!#ul cre!a lr!!le trector!lor $e toceau $alut9ndu6l- d!n care r!c!n $e 2edea ne2o!t $6"!
cu#ere "! el c9te o lr!e nou la f!ecare tre! lun!& n afar de l!#.r!le ace$tea- dac l$# la
o arte t!#ul de$t!nat eCerc!tr!! func!e! $ale- judectorul r#9nea n locu!na lu! a"n!c "!
conforta.!l- n%r!j!ndu6"! flor!le d!n %rd!n- care ! r$lteau o$tenel!le- nc9nt9ndu6l cu
ro$e!#ea culor!lor- #.t9ndu6l cu #!re$#ele lor $ua2e&
)u $ch!area acea$ta- n c9te2a r9ndur!- ortretul do#nulu! John Proth f!!nd la$at n
ade2ratul $u cadru- 2a f! le$ne de nele$ c nu#!tul judector aroae c nu $e $!nch!$! de
ntre.area e care !6o u$e$e $tr!nul& )ac ace$ta- n loc $ $e adre$e0e $t9nulu! ca$e!- ar f! $tat
de 2or. cu .tr9na $er2!toare *ate- $6ar f! utut nt9#la ca ea $ 2rea $ afle #a! #ulte& *ate ar
f! $tru!t n r!2!na lu! Seth Stanfort- ar f! ntre.at ce tre.u!e $ $un dac c!ne2a $6ar f! !ntere$at
de el& L!- fr doar "! oate- c nu !6ar f! d!$lcut 2redn!ce! *ate $ afle dac $tr!nul a2ea $ #a!
re2!n- f!e d!#!neaa- f!e du6a#!a0- n ca$a do#nulu! John Proth&
)ar do#nul John Proth nu "!6ar f! !ertat n 2ec!! 2ec!lor a$e#enea cur!o0!t!- a$e#enea
!nd!$cre!!- de nele$ la $lujn!ca lu!- care era fe#e!e& Nu- do#nul John Proth n!c! nu o.$er2a$e
#car c $o$!rea- re0ena "! ao! lecarea $tr!nulu! fu$e$er re#arcate de ce! ce c$cau %ura
r!n !a "!- du ce nch!$e$e oarta- $e ntor$e$e $ ude trandaf!r!!- cr!n!!- #u"catele "! ro0etele
d!n %rd!n& Cur!o"!! nu6l !#!tar n$- "! r#a$er $ o.$er2e #a! dearte&
Gntre t!#- clreul na!nta$e 9n la catul JCeter $treet6ulu!- care do#!na artea
au$ean a ora"ulu!& Ajun$ n #ahalaua H!lcoC- e care JCeter $treet o lea% de centrul
Hha$tonulu!- "! or! calul- "!- fr $ de$calece- r!2! n jurul lu!& )!n ace$t unct- utea $
cur!nd cu r!2!rea e$te o #!l d!n #rejur!#! "! $ ur#rea$c dru#ul cot!t care co.ora tre!
#!le- 9n la t9r%u"orul Steel- care- d!ncolo de Poto#ac- "! rof!la clootn!ele n 0are& )ar
r!2!rea lu! cercet 0adarn!c dru#ul- cc!- fr doar "! oate- nu de$coer! ceea ce cuta& )e a!c!-
2!!le #!"cr! de ner.dare- tran$#!$e calulu!- al cru! troot e loc tre.u!a $trun!t&
Se $cur$er a$tfel 2reo 0ece #!nute- ao! clreul- orn!nd la a$ e JCeter $treet- $e
ndret entru a c!ncea oar $re !a&
DLa ur#a ur#e!"! reeta el- r!2!ndu6"! cea$ul- nc n6a nt9r0!atP Tre.u!e $ 2!n la
0ece "! "ate #!nute "! e de6a.!a nou "! ju#tateP )!$tana d!ntre Hha$ton "! Steel- de unde
tre.u!e $ 2!n ea- e$te e%al cu d!$tana d!ntre Hha$ton "! @r!al- de unde a# 2en!t Oeu "! oate f!
$tr.tut n #a! u!n de dou0ec! de #!nuteP )ru#ul e fru#o$- t!#ul e .un "! n6a# au0!t ca
2reo re2r$are a flu2!ulu! $ f! luat odulP )ec!- n6o $ a!. n!c! o $ta2!l n dru#P n cond!!!le
ace$tea- dac l!$e"te de la nt9ln!re- n6S $ea#n c n6a 2rut $ 2!nP )e altfel a f! eCact
n$ea#n a $o$! c9nd a! $u$ "! nu cu #ult na!nteP n real!tate- eu $unt neeCact- f!!ndc #6a#
%r.!t #a! #ult dec9t $6ar cu2en! $ $e %r.ea$c un o# ch!.0u!t& J ade2rat c ol!teea- ch!ar
dac n6a" #a! f! a2ut "! alte $ent!#ente- #!6ar f! orunc!t $ $o$e$c r!#ul la nt9ln!reF&
/onolo%ul ace$ta !nu tot t!#ul c9t $tr!nul co.or e JCeter $treet- "! nu $e ter#!n
dec9t n cl!a c9nd co!tele calulu! lo2!r d!n nou a2ajul !e!!&
3otr9t lucru- ce! ce ar!a$er e rentoarcerea $tr!nulu! c9"t!%au ar!ur!le& )e& aceea-
c9nd clreul trecu de6a lun%ul hotelur!lor- e! l nt9#!nar cu fee 2o!oa$e- e c9nd ce! ce
!erdeau nu6l $alutau dec9t r!d!c9nd d!n u#er!&
Gn $f9r"!t- orolo%!ul #un!c!al .tu ora 0ece& Or!ndu6"! calul- $tr!nul nu#r cele 0ece
.t! "! $e ncred!na c #er$ul orolo%!ulu! $e otr!2ea eCact cu al cea$ulu! e care l $coa$e d!n
.u0unar&
/a! tre.u!au $ treac doar "ate #!nute entru ca ora nt9ln!r!! $ $o$ea$c "! ao! $
treac&
Seth Stanfort $e rentoar$e la !ntrarea n JCeter $treet& 5d!t lucru- n!c! calul "! n!c! el nu
#a! uteau $ $tea loculu!&
Un u.l!c de$tul de nu#ero$ n$ufleea $trada& La ce! ce urcau n lun%ul e!- Seth Stanfort
n!c! nu $e u!t #car& Toat aten!a ! era concentrat a$ura celor ce co.orau- "! r!2!rea lu! !
r!ndea de cu# $e !2eau n 29rful ante!& JCeter $treet e de$tul de nt!n$ ca un !eton $ a!.
ne2o!e de 0ece #!nute ca $6o $tr.at- dar une! tr$ur! care ar #er%e reede $au unu! cal la tra nu
le tre.u!e$c #a! #ult de tre! $au atru #!nute entru a$ta&
Clreul no$tru n$ nu $e u!ta de loc la !eton!& N!c! nu6! 2edea #car& Ch!ar dac
r!etenul lu! cel #a! .un ar f! trecut e jo$ e l9n% el- tot nu l6ar t! 0r!t& Per$oana a"tetat nu
utea $ $o$ea$c dec9t n tr$ur- $au clare&
)ar o $ $o$ea$c oare la ora con2en!tKP /a! r#$e$er doar tre! #!nute- eCact c9t ar f!
tre.u!t ca $ co.oare anta $tr0!! JCeter- "! n!c! un 2eh!cul nu $e !2ea n $u$ul e!- n!c! o
#otoc!clet- n!c! o .!c!clet- n!c! un auto#o.!l care- #er%9nd cu ot0ec! e or- ar #a! f! utut
de"! cl!a nt9ln!r!!&
Seth Stanfort arunc o ult!# r!2!re e JCeter $treet& L! o $cl!!re 2!e ! l!cr! n och! e
c9nd "otea cu o hotr9re de nea.tut: D)ac nu e a!c! eCact la 0ece "! "ate #!nute- eu # n$or&F
Ca un r$un$ la declara!a acea$ta- n aceea"! cl! $e au0! d!n $u$ul $tr0!! %aloul unu!
cal& @!d!2!ul- un an!#al $uer.- era nclecat de6o t9nT fat care l conducea cu %ra!e "!
nde#9nare& Trector!! $e ddeau la o arte d!n calea lu!- "! cu $!%uran c n6a2ea $ #a!
nt9lnea$c n!c! un o.$tacol 9n n !a&
Seth Stanfort o recuno$cu e aceea e care o a"teta& ,aa ! rede2en! !#a$!.!l& ,r $
ro$tea$c un cu29nt- fr $ fac un %e$t- el "! $trun! calul "! $e ndret cal# $re ca$a
judectorulu!&
,!re"te c toate ace$tea $t9rn!r "! #a! #ult cur!o"!! care $e aro!ar- fr ca Stanfort $ le
acorde cea #a! #!c aten!e&
C9te2a $ecunde #a! t9r0!u- clreaa %aloa r!n !a- !ar calul e!- al. de $u#e- $e orea
la do! a"! de oart&
Str!nul $e de$coer! "! $u$e:
N Salut e do#n!"oara Arcad!a HalEerP
N L! eu e do#nul Seth Stanfort- r$un$e Arcacad!a HalEer- ncl!n9ndu6$e cu o #!"care
%ra!oa$&
N!c! 2or. c localn!c!! nu $cau o cl! d!n och! erechea cu totul necuno$cut lor& L! "!
$uneau ntre e!:
N )ac au 2en!t entru un roce$- e de dor!t ca a#9ndo! $ c9"t!%e&
N A"a o $ f!e- alt#!nter! ar n$e#na ca do#nul Proth $ f!e #a! u!n nelet dec9t e n
real!tateM
N Iar dac n!c!unul- n!c! altul nu $unt c$tor!!- R cel #a! n!#er!t ar f! ca Dtotul $ $e
ter#!ne cu o nunt UF
A$tfel 2or.eau %ur!le- a$tfel $e $ch!#.au cu2!ntele& )ar n!c! Seth Stanfort- n!c! Arcad!a
HalEer nu reau $ !a n $ea# cur!o0!tatea $t9njen!toare al cre! o.!ect erau&
Seth Stanfort toc#a! $e re%tea $ de$calece ca $ .at n oart do#nulu! John Proth-
c9nd oarta $e de$ch!$e&
)o#nul John Proth $e !2! n ra%- !ar .tr9na *ate- de data acea$ta- aru n $atele lu!&
Au0!$er a#9ndo! trootul ca!lor n faa ca$e! "! judectorul- l$9ndu6"! %rd!na- !ar
$lujn!ca- r$!ndu6"! .uctr!a- 2o!au $ "t!e ce $e etrece afar&
Seth Stanfort r#a$e dec! n "a "!- adre$9ndu6$e #a%!$tratulu!- $u$e:
N )o#nule judector John Proth- eu $unt Seth Stanfort- d!n @o$ton- /a$$achu$ett$&
N nc9ntat de cuno"t!n- do#nule Seth Stanfort&
N L! !at6o e do#n!"oara Arcad!a HalEer d!n Trenton- NeA6Jer$e+&
N Prea onorat c # aflu n faa du#nea2oa$tr- #!$$ Arcad!a HalEer&
)u ce6l r!2! e $tr!n- do#nul John Proth "! a!nt! ntrea%a aten!e a$ura $tr!ne!&
)o#n!"oara Arcad!a HalEer- f!!nd o t9nr nc9nttoare- ne 2a face lcere $6o $ch!#-
n c9te2a cu2!nte& 59r$ta&: dou0ec! "! atru de an!I och!!- de un al.a$tru de$ch!$I rul ca$tan!u
nch!$I tenul de6o fr%e0!#e e care ar"!a $oarelu! a.!a o at!n$e$eI d!n!!- de un al. "! de o
re%ular!tate de$29r"!tI $tatura- ce2a #a! #ult dec9t #!jloc!eI nf!"area- nc9nttoareI #er$ul-
de o rar ele%an- $ulu "! ner2o$ totodat- n co$tu#ul de a#a0oan cu care era #.rcat- ea
r$undea cu %ra!e #!"cr!lor calulu!- care- ca "! calul lu! Seth Stanfort- nu $ttea o cl! l!n!"t!t&
/9!n!le e!- #.rcate n #nu"! f!ne- $truneau dO9rlo%!! "! un cuno$ctor "!6ar f! dat !#ed!at $ea#a
c9t e de r!ceut n arta acea$ta& ntrea%a e! f!!n urta ecetea une! rare d!$t!nc!!&
Arcad!a HalEer- or!%!nar d!n NeA6Jer$e+- nea29nd dec9t rude dertate- $t9n e
fatele e!- !ndeendent r!n a2ere- n0e$trat cu $!r!tul a2enturo$ al t!ner!lor a#er!can!- ducea o
2!a otr!2!t %u$tur!lor e!& Cltor!nd de #a! #ul! an!- 2!0!ta$e r!nc!alele !nutur! ale Juroe!-
"! era la curent cu ceea ce $e fcea "! $e $unea la Par!$- Londra- @erl!n- 5!ena $au Ro#a& Iar cele
au0!te $au 20ute n nencetatele e! ere%r!nr! utea $ le o2e$tea$c france0!lor- en%le0!lor-
%er#an!lor $au !tal!en!lor n ror!!le lor l!#.!& Arcad!a HalEer era !n$tru!t "! educa!a e!-
d!r!jat de un tutore a$t0! ro$at- fu$e$e deo$e.!t de n%r!j!t& Se r!ceea de$tul de .!ne "! la
afacer!- .a ch!ar do2edea o re#arca.!l r!ceere n ceea ce r!2e"te ad#!n!$trarea ror!e! e!
a2er!&
Ceea ce a# $u$ de$re Arcad!a HalEer $6ar otr!2! a!do#a "! n r!2!na lu! Seth
Stanfort& L!.er "! el "! de a$e#enea .o%at- !u.!nd "! el cltor!!le- Seth Stanfort $tr.tu$e ntrea%a
lu#e "! nu $ttea #a! n!c!odat la @o$ton- ora"ul $u natal& Iarna era oa$etele 5ech!ulu!
Cont!nent "! al #ar!lor ca!tale- unde "! nt9ln!$e ade$eor! a2enturoa$a co#atr!oat& 5ara- $e
rentorcea n A#er!ca- e lj!le unde $e nt9lne$c fa#!l!!le #!l!onar!lor +anEe!& L! acolo o
nt9ln!$e ade$ea e #!$$ Arcad!a HalEer&
,atul c a2eau %u$tur! !dent!ce ! aro!a$e ncetul cu ncetul e ce! do! ndr0ne! t!ner!
e care cur!o"!! "! #a! ale$ cur!oa$ele d!n !a ! $ocoteau cu# nu $e oate #a! otr!2!! unul cu
altul& L!- ntr6ade2rI a#9ndo! dorn!c! de cltor!!- a#9ndo! %r.!! $ ajun% acolo unde 2reun
!nc!dent al 2!e!! ol!t!ce $au #!l!tare atr%ea aten!a u.l!c- cu# nu $6ar f! otr!2!tK )ec!- nu e de
#!rare c Seth Stanfort "! Arcad!a HalEer ajun$e$er ncetul cu ncetul la !deea de a6"! un! 2!e!le-
fat care nu le6ar f! $ch!#.at cu n!#!c o.!ce!ur!le& )e acu# na!nte nu #a! a2eau $ f!e dou na2e
cltor!nd #reun- c! una $!n%ur- .a ch!ar- $6ar utea crede- una #a! .!ne con$tru!t- ech!at
"! a#enajat ca $ $tr.at toate #r!le %lo.ulu!&
NuM Seth Stanfort "! Arcad!a HalEer nu fu$e$er adu"! de 2reun roce$- de 2reo ceart $au
de nche!erea 2reune! afacer! n faa judectorulu! d!n Hha$ton& )u ce ndel!n!$er toate
for#al!t!le le%ale fa de autor!t!le co#etente d!n /a$$achu$ett$ "! d!n NeA6Jer$e+- ce! do!
t!ner! "! ddu$er nt9ln!re la Hha$ton- ch!ar n 0!ua aceea- '1 #art!e- ch!ar la ora aceea- 0ece "!
"ate #!nute- entru $29r"!rea acelu! act care- du $u$ele a#ator!lor- e cel #a! !#ortant d!n
2!aa unu! o#&
Pre0entarea lu! Seth Stanfort "! a Arcad!e! HalEer n faa judectorulu! f!!nd fcut- a"a
cu# a# artat- do#nul John Proth nu #a! a2u dec9t $6! ntre.e e ce! do! cltor! ce r!c!n !
adu$e$e la el&
N Seth Stanfort dore"te $ de2!n $oul do#n!"oare! Arcad!a HalEer- r$un$e t9nrul&
N L! do#n!"oara Arcad!a HalEer dore"te $ de2!n $o!a d6lu! Seth Stanfort- adu%
t9nra&
/a%!$tratul $e ncl!n- $un9nd:
N 5 $tau la d!$o0!!e- do#nule Stanfort "! do#n!"oar Arcad!a HalEer&
Ce! do! t!ner! $e ncl!nar "! e!&
N C9nd 26ar con2en! $ a!. loc c$tor!aK ur# do#nul John Proth&
N Ch!ar acu#P dac $unte! l!.er- r$un$e Seth Stanfort-
N Cc! r$!# Hha$tonul de ndat ce 2o! de2en! doa#na Stanfort- declar #!$$
Arcad!a HalEer&
Pr!n at!tud!nea $a- do#nul John Proth art c9t de #9hn!! erau- el "! ntre%ul ora"- c nu
uteau $ %0du!a$c #a! #ult 2re#e erechea acea$ta nc9nttoare care ! onora cu re0ena e!&
Ao! adu%:
N 5 $tau cu totul la d!$o0!!e Q "! $e tra$e nao! cu c9!2a a"!- el!.er9nd oarta&
)ar do#nul Seth Stanfort l or! cu un %e$t&
N J nearat ne2o!e ca #!$$ Arcad!a "! eu $ de$clec#K ntre. el&
)o#nul John Proth ch!.0u! o cl!&
N )e locM af!r# el& 5 ute! c$tor! "! clare- la fel de .!ne ca "! e jo$&
Cu %reu $6ar f! utut %$! un #a%!$trat #a! nele%tor- ch!ar "! n acea$t or!%!nal ar a
A#er!c!!
N A# $ 2 un doar o ntre.are- cont!nu do#nul John Proth& Sunt ndel!n!te toate
for#al!t!le !#u$e de le%eK
N Sunt- r$un$e Seth Stanfort&
L!6! nt!n$e judectorulu! un du.lu cert!f!cat n toat re%ula- ntoc#!t de %refele d!n @o$ton
"! Trenton- du ach!tarea $u#elor cu2en!te&
)o#nul John Proth lu actele- "! u$e e na$ ochelar!! cu ra# de aur "! c!t! atent h9rt!!le
le%al!0ate "! re20ute cu t!#.rul of!c!al&
N Actele $unt n re%ul- $u$e el- !ar eu $unt %ata $ 2 el!.ere0 cert!f!catul de c$tor!e&
S nu ne #!r# dac cur!o"!!- al cror nu#r $or!$e- $e n%r#deau n jurul t!nere!
erech!- !n9nd $ f!e #artor!! une! c$tor!! $29r"!te n cond!!! care ar f! rut ca# neo.!"nu!te
n or!ce alt ar& Lucrul ace$ta n$ n!c! nu6! $t!n%herea e ce! do! lo%odn!c! "! n!c! nu le
d!$lcea&
John Proth $e urc atunc! e r!#a treat a eronulu! ca$e!- "!- cu un %la$ care fu au0!t de
to! ce! de fa- $u$e:
N Seth Stanfort- con$!#! $6o !e! de ne2a$t e do#n!"oara Arcad!a HalEerK
N )a&
N Arcad!a HalEer- con$!#! $6l !e! de .r.at e do#nul Seth StanfortK
N )a&
/a%!$tratul fcu o au0- ao!- $er!o$- ca un foto%raf n cl!a nel!$!tulu! Dnu #!"ca!MF
ro$t!:
N n nu#ele le%!!- do#nule Seth Stanfort d!n @o$ton "! do#n!"oar Arcad!a HalEer d!n
Trenton- 2 declar un!! r!n c$tor!e&
Ce! do! $o! $e aro!ar unul de altul- d9#du6"! #9na ca entru a ecetlu! actul ndel!n!t&
Ao!- f!ecare d!ntre e! ! nt!n$e judectorulu! c9te o h9rt!e de c!nc! $ute de dolar!&
N Onorar!ul- $u$e do#nul Seth Stanfort&
N Pentru $rac!- $u$e doa#na Arcad!a Stanfort&
L! a#9ndo!- du ce $e ncl!nar n faa judectorulu!- ddur !nten! ca!lor- care orn!r
la %alo $re #ahalaua H!lcoC&
N A$ta6! .unMP $u$e *ate- e care u!#!rea o ncre#en!$e ntr6at9t- nc9t t!# de 0ece
#!nute !0.ut!$e $ nu $coat o 2or.&
N Ce 2re! $ $u!- *ateK ntre. judectorul Proth& @tr9na l$ colul "orulu!- e care l
fr#9nta de arc ar f! 2rut $ fac o fun!e d!n e!-
N Cred- do#nule judector- c t!ner!! "t!a nu $unt n toate #!n!le&
N A"a e- .tr9n *ate- a"a e- aro. John Proth- lu9ndu6"! d!n nou a"n!ca $tro!toare&
)ar ce6! de #!rareK Oare ce! care $e c$tore$c $unt 2reodat n toate #!n!leK
CAPITOLUL II&
Care l !ntroduce e c!t!tor n ca$a lu! Uean ,or$+th "! ! face cuno"t!n cu neotul lu!-
,ranc!$ Bordon- "! cu .ona lu!- /!t0&
N /!t0MP /!t0PM
N )a- .!ea"M
N Ce6o f! a29nd unch!ul )eanK
N 3a.ar n6a#&
N O f! .olna2 cu#2aK
N )aO de undeM )ar dac o $6o !n tot a"a- atunc! $!%ur $e #.oln2e"te&
Gntre.r!le "! r$un$ur!le ace$tea erau $ch!#.ate de un t9nr de dou0ec! "! tre! de an! "!
de o fe#e!e de "a!0ec! "! c!nc!- n $ufra%er!a une! ca$e de e Jl!$a.eth $treet- aflat tot n ora"ul
Hha$ton- unde a# 20ut ndel!n!ndu6$e #a! ad!neaur! cea #a! or!%!nal c$tor!e du #oda
a#er!can&
Ca$a acea$ta de e Jl!$a.eth $treet aar!nea do#nulu! )ean ,or$+th& )ean ,or$+th a2ea
atru0ec! "! c!nc! de an! "! $e 2edea c el are Un ca #are "! 0.9rl!t- n!"te och! #!c!- cu ochelar!
foarte tar!- n!"te u#er! u"or nco2o!a!- un %9t 29njo$- nf"urat "! !a#a "! 2ara ntr6o cra2at du.l
care ! ajun%ea 9n la .r.!e- o red!n%ot lar% "! #ototol!t- o 2e$t l.rat- cu na$tur!! de jo$
totdeauna de$che!a!- #"te antalon! rea $cur!- a.!a acoer!nd antof!! rea lar%!- o $cuf cu #o
dat $re ceaf e$te un r crunt "! c!uful!t- o fa cu o #!e de 0.9rc!tur! ter#!n9!9du6$e r!n
cl!a o.!"nu!t la a#er!can!! d!n nord- o f!re ar%oa$- %ata or!c9nd $ $e nfur!e- a"a era
do#nul )ean ,or$+th- de$re care 2or.eau ,ranc!$ Bordon- neotul $u- "! /!t0- .tr9na lu!
$er2!toare- n d!#!neaa 0!le! de 1' #art!e&
,ranc!$ Cordon- cru!a ! #ur!$er r!n!! d!n r!#!! an! a! co!lr!e!- fu$e$e cre$cut de
do#nul )ean ,or$+th- frate cu #a#a ro$at& )e"! ! re2enea o oarecare a2ere d!n artea
unch!ulu!- ,ranc!$ nu $e $ocotea $cut!t de #unc- !ar do#nul ,or$+th ! #rt"!$e ntru totul
rerea& )u ce "! ter#!na$e $tud!!le la cele.ra un!2er$!tate 3arAard- neotul $e ded!ca$e
dretulu! "! de2en!$e a2ocat n Hha$ton- unde 2du2ele- orfan!! "! ce! $rac! "! %$!$er n el cel
#a! 2ajn!c artor& ,ranc!$ cuno"tea le%!le "! 2or.ea fru#o$- cu o 2oce cald "! con2!n%toare&
To! confra!! lu!- "! t!ner! "! .tr9n!- l $t!#auI 9n acu# nu6"! fcu$e n!c! un du"#an& Ch!e" la
nf!"are- cu r "aten "! och!! ne%r!- a29nd urtr! d!ntre cele #a! ale$e- $!r!tual fr rutate-
$er2!a.!l fr ludro"en!e- de$tul de nde#9natec Q n felur!tele $ortur! ract!cate cu a$!une de
rot!endada a#er!can- cu# $6ar f! utut $ nu f!e r!ntre t!ner!! ce! #a! d!$t!n"! d!n ora" "! $
nu6! f!e dra% nc9nttoare! Jenn+ 3udel$on-& f!!ca doctorulu! 3udel$on "! a $o!e! ace$tu!a- n$cut
,lora Clar!$hPK
Ar f! n$ rea de2re#e $ ndret# aten!a c!t!torulu! a$ura do#n!"oare! Jenn+
3udel$on& J #a! .!ne ca ea $ nu !ntre n $cen dec9t n #!jlocul fa#!l!e!- "! entru acea$ta n6a
$o$!t nc #o#entul& )ar n!c! n6o $ nt9r0!e rea #ult& n de$f"urarea o2e$t!r!! de fa- care
cere de$29r"!t rec!0!e- $e cu2!ne totu"! $ ur## o #etod r!%uroa$&
Gn ceea ce6l r!2e"te e ,ranc!$ Bordon- 2o# #a! adu%a c t9nrul locu!a n ca$a d!n
Jl!$a.eth $treet- e care n6a2ea $6o r$ea$c dec9t n 0!ua c$tor!e! lu! cu Jenn+P )ar- nc o
dat- $6o l$# e do#n!"oara Jenn+ 3udel$on acolo unde e$te "! $ $une# doar c .tr9na /!t0
era conf!denta neotulu! $t9nulu! ca$e!- "! c ea l !u.ea ca e un f!u& @a #a! #ult ch!ar- ca e
un neot- .un!c!le de!n9nd n %eneral recordul dra%o$te! #aterne&
/!t0- $er2!toare #odel- cu# nu $6ar utea %$! alta n 0!lele noa$tre- era de$cendenta
$ec!e! acele!a d!$rute care $e tra%e totodat "! d!n c9!ne "! d!n !$!cI d!n c9!ne f!!ndc "!
!u.e"te $t9n!!- d!n !$!c f!!ndc !u.e"te ca$a& )u cu# ne ute# le$ne nch!u!- /!t0 2or.ea
de$ch!$ cu do#nul )ean ,or$+th& C9nd el n6a2ea dretate- ea !6o $unea 2erde n fa- de"! ntr6un
l!#.aj cu totu c!udat- a cre! $a2uroa$ fante0!e nu oate f! redat dec9t cu #are aroC!#a!e&
)ac do#nul ,or$+th refu0a $6"! recunoa$c %re"eala- nu6! #a! r#9nea dec9t $ lece "! $ $e
ncu!e n oda!a lu! de lucru- r$uc!nd de dou or! che!a n .roa$c&
Alt#!nter!- do#nul )ean ,or$+th n6a2ea $ $e tea# c 2a r#9ne 2reodat O$!n%ur acolo&
Jra $!%ur c n oda!a de lucru 2a nt9ln! totdeauna un alt er$onaj- care $e ferea n acela"! fel de
#u$trr!le "! de cearta lu! /!t0&
Per$onajul ace$ta r$undea la nu#ele de O#!eron& Un nu#e c!udat- e careV "!6l datora
$tatur!! lu! #runte- cc!- fr doar "! oate- ar f! fo$t orecl!t O#e%a dac n6ar f! fo$t at9t de
#runel& nalt de atru !c!oare "! "a$e de%ete n 0!ua c9nd #l!n!$e c!nc!$re0ece an!- O#!eron
nu #a! cre$cu$e de loc de6atunc!& To# H!fe Q ace$ta era ade2ratul $u nu#e Q !ntra$e la
c!nc!$re0ece an! n ca$a lu! )ean ,or$+th- e 2re#ea c9nd .tr9nul ,or$+th #a! tr!a nc "!
$luj!$e a$tfel 9n acu# c9nd- f!!nd trecut de c!nc!0ec! de an!- ute# $ocot! c $e afla de tre!0ec! "!
c!nc! de an! n $er2!c!ul do#nulu! )ean ,or$+th&
J !#ortant de $u$ la ce $e reducea ace$t $er2!c!u& La ur#toarele: $6l ajute e do#nul
)ean ,or$+th n lucrr!le entru care nutrea o a$!une cel u!n e%al cu a $t9nulu! $u&
)o#nul )ean ,or$+th lucra- a"adarK
)a- ca a#ator& )ar cu ce nflcrare "! cu ce a29nt 2o# 2edea&
Cu ce $e ocua do#nul ,or$+thK Cu #ed!c!na- cu dretul- cu l!teratura- cu arta- cu
afacer!le- ca at9!a #ul! ceten! a! A#er!c!!K N!c! o#enealM
Atunc!- cu ceK 2e! ntre.a& Cu "t!!neleK N6a! %h!c!t& Nu cu "t!!nele- la lural- c! cu
"t!!na- la $!n%ular& Nu#a! "! eCclu$!2 cu $u.l!#a "t!!n denu#!t a$trono#!e&
)o#nul )ean ,or$+th nu 2!$a dec9t de$coer!r! lanetare $au $telare& N!#!c $au aroae
n!#!c d!n ce $e nt9#l e $urafaa %lo.ulu! no$tru nu rea $6l !ntere$e0e& Tr!a n $a!!le
!nf!n!te& Totu"!- cu# e acolo n6ar f! utut %$! de #9ncare n!c! entru r9n0 "! n!c! entru c!n-
tre.u!a $ $e co.oare e #9nt- cel u!n de dou or! e 0!& L! toc#a! n d!#!neaa aceea nu $e
co.or9$e la ora o.!"nu!t- $e l$aM a"tetat- d!n care r!c!n /!t0 .o#.nea- d9nd t9r6O coale
#e$e!&
N N6are de %9nd $ #a! 2!nK reeta ea&
N O#!cron nu6! acoloK ntre. ,ranc!$ Bordon&
N J totdeauna l9n% $t9nu6$u- r$un$e /!t0&I L! nu6#! #a! ajun% !c!oarele- Q da-
ch!ar a"a $e eCr!# /!t0- Q ca $ # car 9n la coteul lor&
DCoteulF era n!c! #a! #ult- n!c! #a! u!n dec9t un turn- a cru! %aler!e $uer!oar $e
nla cu e$te "ate #etr! dea$ura acoer!"ulu! ca$e!- un o.$er2a6W tor- ca $6! $une# nu#ele
ade2rat& Su. %aler!e! eC!$ta o ncere rotund- cu atru fere$tre or!entate $re cele atru uncte
card!nale& n ncerea acea$taM !2otau e $uortur!le lor c9te2a lunete "! c9te2a tele$coae- cu
.ta!e de$tul de utern!c& L!- dac nu l!I $e u0au o.!ect!2ele- a$ta nu n$e#na c nu erau
ntre.u!nate& /a! de%ra. ne6a# utea te#e ca do#nuM )ean ,or$+th "! O#!cron $ nu6"!
rdea$cM 9n la ur# och!!- tot l!!ndu6! de ocularele ace$tor- !n$tru#ente&
Gn oda!a de lucru- ce! do! "! etreceau cea #a! #are arte d!n 0! "! d!n noate- fc9nd- ce6!
dret-OI cu $ch!#.ul& Pr!2eau- o.$er2au- lanau n 0onele !n! ter$telare- atra"! de 2e"n!ca $eran
c 2or face 2reoI de$coer!re de care $ r#9n le%at nu#ele lu! )eanl ,or$+th& C9nd cerul era
$en!n- #a! #er%ea cu# #a!X #er%eaI dar cerul nu e totdeauna $en!n dea$uraX frac!une! cele! de6
a tre!0ec! "! "atea aralele care tra2er$ea0 $tatul 5!r%!n!a& Se %$e$c acolo nor! c!ru/ n!#.u$-
cu#ulu$- ou du!u#ul "!- fr doar "! oate-X cu #ult #a! #ul! dec9t ar f! dor!t do#nul )ean
,or$+th "! O#!cron& )e aceea- c9te 2!crel! "! a#en!nr! nu $e nlau $re f!r#a#entul e care
ad!er!le 29ntulu! t9rau 0drene de nor!M Iar n ace$te 0!le de $f9r"!t de #art!e- r.darea lu! )ean
,or$+th fu$e$e u$- #a! #ult ca or!c9nd- la %rea ncercare& )e c9te2a 0!le- cerul $e nc9na $
r#9n acoer!t- $re ad9nca de0ndejde a a$trono#ulu!&
Gn d!#!neaa de 1' #art!e- un 29nt utern!c d!n$re 2e$t cont!nua $ t9ra$c- aroae de
$ol- o #are de nor! ntr!$ttor! de oac!&
N Ce catM oft entru a 0ecea oar )ean ,or$+th- du o ult!# "! 0adarn!c ncercare
de a n2!n%e 9cla %roa$& A# re$!#!rea c !erde# o oca0!e rar "! c trece# la un a$ de6o
de$coer!re $en0a!onal&
N J o$!.!l- ! r$un$e O#!cron& @a ch!ar e foarte ro.a.!l- cc! acu# c9te2a 0!le- ntr6
un #o#ent de n$en!nare- #! $6a rut c 0re$cP
N Iar eu a# 20ut- O#!cron&
N A#9ndo!- arunc!- a#9ndo! odatM
N O#!cronMP rote$t )ean ,or$+th&
N )a- du#neata #a! nt9!- n!c! 2or.- $e n2o! O#!cron- d9nd $e#n!f!cat!2 d!n ca& )ar-
c9nd a# cre0ut c 0re$c lucrul acela- #! $6a rut c tre.u!e $ f!eP c eraP
N Iar eu- declar )ean ,or$+th- af!r# c era 2or.a de un #eteor- dela$9ndu6$e de la
nord $re $udP
N )a- do#nule )ean- erend!cular e d!rec!a $oarelu!&
N Pe d!rec!a lu! aarent- O#!cron&
N Aarent- $e nele%e&
N L! era n 0!ua de '<&
N )a- da- n '<P
N La ora "ate- tre!0ec! "! "ate de #!nute "! dou0ec! de $ecunde&
N )ou0ec! de $ecunde- reet O#!cron- a"a cu# a# con$tatat du cea$ul no$tru&
N L! n6a #a! rearut de atunc!M $tr!% do#nul )ean ,or$+th- r!d!c9ndu6"! u#nul
a#en!ntor $re cer&
N Cu# ar f! ututK Nor!MP Nor!MP Nor!MP )e c!nc! 0!le nu6! #car un et!c de cer
$en!n- n!c! c9t $6! cro!e"t! o .at!$tM
N Parc ar face d!nad!n$- $tr!% )ean ,or$+th- .t9nd d!n !c!or- "! cred c ntr6ade2r
nu#a! #!e #! $e oate nt9#la a$e#enea lucru&
N Nu#a! nou- l corect O#!eron- care $e $ocotea cola.orator la lucrr!le $t9nulu!
$u&
C!n$t!t 2or.!nd- to! localn!c!! d!n Hha$ton ar f! a2ut dretul $ $e l9n% d!n r!c!na
nor!lor care le ntunecau cerul& ,atul c $oarele $trluce"te $au nu- lucrul ace$ta r!2e"te e toat
lu#ea- deootr!2&
)ar- or!c9t de %eneral ar f! fo$t dretul de a $e l9n%e- n!c! un localn!c n6ar f! a2ut
reten!a ne.unea$c $ $e #9n!e ca )ean ,or$+th atunc! c9nd ora"ul era n2lu!t de Yna d!n
ne%ur!le acelea #otr!2a crora tele$coaele cele #a! utern!ce- lunetele cele #a! erfec!onate
nu ot $ fac n!#!c& L! a$tfel de ne%ur! nu $unt de loc rare la Hha$ton- de"! ora"ul e $cldat de
aele l!#e0! ale Poto#aculu!-O "! nu de aele tul.ur! ale Ta#!$e!&
Or!cu# ar f!- ce 20u$er $au ce cre0u$er c 2d ce! do! a$trono#!- n 0!ua de '< #art!e-
c9nd cerul fu$e$e$en!nK N!c! #a! #ult- n!c! #a! u!n dec9t un .ol!d de for# $fer!c-
dela$9ndu6$e 2d!t de la nord la $ud- cu o 2!te0 ne#a!o#en!t "! $trluc!nd at9t de tare- nc9t
ntrecea lu#!na d!fu0 a $oarelu!& Cu# d!$tana .ol!dulu! fa de #9nt #$ura de$tu! E!lo#etr!-
ar f! fo$t o$!.!l $ f!e ur#r!t #ult 2re#e nc- n c!uda 2!te0e! lu!- dac o cea nea"tetat n6ar
f! 2en!t $ #!ed!ce or!ce fel de o.$er2a!!&
)e atunc! $e dena f!rul re%retelor ro2ocate de %h!n!onul ace$ta& Are $ #a! re2!n
.ol!dul e or!0ontul ora"ulu!K L! ! 2or utea f! calculate ele#entele- deter#!nat #a$a- %reutatea-
naturaK Oare nu6l 2a re%$!- n 2reun alt unct al cerulu!- c!ne "t!e ce a$trono# #a! noroco$K
)ean ,or$+th- r!n09ndu6l at9t de u!n t!# n tele$co- 2a f! oare ndret!t $ dea nu#ele lu!
de$coer!r!!K P9n la ur#- n6o $6! re2!n ntrea%a onoare 2reunu!a d!n $a2an!! ace!a a!
5ech!ulu! "! a! Noulu! Cont!nent- care "! etrec 2!aa $cotoc!nd $a!ul 0! "! noateK
DN!"te acaarator!M $e #9n!e )ean ,or$+th& N!"te !ra! a! cerulu!MF
Toat d!#!neaa 0!le! de 1' #art!e n!c! )ean ,or$+th- n!c! O#!eron nu $e utu$er hotr-
cu toat 2re#ea rea- $ $e derte0e de ferea$tra de$ch!$ ctre nord& Iar #9n!a lor $or!$e cea$ cu
cea$& Acu#- nu #a! 2or.eau& )ean ,or$+th arcur%ea cu r!2!rea 2a$tul or!0ont e care l
#r%!nea- ntr6acolo- rof!lul car!c!o$ al col!nelor Ser.or- dea$ura crora un 29nt de$tul de
utern!c alun%a nor!! cenu"!!& O#!eron $e $lta$e e 29rfur!le !c!oarelor- ca $6"! lr%ea$c ra0a
de 2edere e care $tatura lu! #!c !6o reducea& Unul "! ncruc!"a$e .raele "!- $tr9n%9nd u#n!!-
"! a$a !etul& Cellalt- cu de%etele cr!$ate- .tea dara.ana n er2a0ul fere$tre!& C9te2a $r!
trecur $%eat- $co9nd n!"te $unete de arc ar f! 2rut $6"! r9d de a$trono#!! no"tr!- e care
cal!tatea de .!e0! ! !nea la $urafaa #9ntulu!MP Ah- dac ar f! utut $ 0.oare e ur#a
$r!lor- d!n c9te2a $altur! ar f! $tr.tut $tratul Ode nor! NO "! oate c ar f! 0r!t a$tero!dul
cont!nu9ndu6"! %oana n lu#!na or.!toare a $oarelu!M
Gn cl!a aceea- r$un o .ta!e n u"&
)ean ,or$+th "! O#!eron- reocua! de %9ndur!le lor- n6o au0!r&
U"a $e de$ch!$e "! ,ranc!$ Bordon $e !2! n ra%&
)ean ,or$+th "! O#!eron n!c! nu $e ntoar$er #car&
Neotul $e ndret $re unch! "!6! at!n$e u"or .raul&
)ean ,or$+th ! arunc o r!2!re 2en!t arc d!n S!r!u$ $au cel u!n d!n lun&
N Ce6!K ntre. el&
N Unch!ule- te a"tet# cu #a$a&
N )aK fcu )ean ,or$+th- # a"teta! cu #a$aK Afl c "! no! a"tet#&
N A"teta!P ceK
N TSoarele- declar O#!eron- al cru! r$un$ fu aro.at r!ntr6un %e$t de $t9nul $u&
N )ar- unch!ule- cred c n6a! !n2!tat $oarele la #a$ "! c ute# #9nca "! !ar el&
Ce $6! r$un0!K )ac $oarele nu $e 2a !2! toat 0!ua- do#nul )ean ,or$+th $e 2a
nc9na $ o$tea$c 9n $earaK
Poate c da- la ur#a ur#e!- cc! a$trono#ul nu rea de loc d!$u$ $ a$culte !n2!ta!a
neotulu!&
N Unch!ule- $tru! ace$ta- te re2!n c /!t0 "!6a !erdut r.darea&
)!$tr6o dat- )ean ,or$+th re2en! cu !c!oarele e #9nt& Lt!a rea .!ne ce n$ea#n $6
"! !ard /!t0 r.darea& )ac ea ! tr!#!tea un $ol- n$e#na c $!tua!a era %ra2 "! c tre.u!a $ $e
dea !#ed!at .tut&
N C9t e cea$ulK ntre. el&
N )ou$re0ece fr a!$re0ece #!nute- ! r$un$e ,ranc!$ Bordon&
Gntr6ade2r- at9ta arta endula- "! de o.!ce! unch!ul "! neotul luau #a$a la un$re0ece
f!C&
N )ou$re0ece fr a!$re0eceM $e #!r )ean ,or$+d!- refc9ndu6$e c e ne#ulu#!t-
ca $6"! a$cund #a! .!ne n%r!jorarea& Nu nele% cu# oate f! /!t0 at9t de u!tucM
N Unch!ule- dar e a tre!a oar c9nd ! .ate# 0adarn!c la u"M $u$e ,ranc!$&
,r $6! r$und- do#nul )ean ,or$+d! orn!- e $car n jo$- e c9nd O#!cron- care
$er2ea de o.!ce! #a$a- r#a$e la o$tul de o.$er2a!e- 9nd!nd rentoarcerea $oarelu!&
Unch!ul "! neotul !ntrar n $ufra%er!e&
Acolo $e afla /!t0& Ja "! r!2! $t9nul dret n fa- !ar ace$ta "! co.or r!2!rea&
DL! A#!cronPKFPntre. /!t0- cc!- n ne2!no2!a e!- a"a ro$tea ea a c!ncea 2ocal a
alfa.etulu! %rec&
N Are trea.- $u$- r$un$e- ,ranc!$ Bordon& )e data a$ta o $ ne l!$!# de el&
N Cu lcereM declar /!t0- e un ton #orocno$& N6are dec9t $ r#9n c9t o a2ea chef
n o$er2ato#l lu!& A.!a au $ #ear% lucrur!le #a! .!ne a!c!- fr nerodul $ta&
Gnceur $ #n9nce& Bur!le nu $e #a! de$ch!deau dec9t entru a r!#! #9ncarea& /!t0-
care- de o.!ce!- 2or.ea cu #are lcere c9nd aducea .ucatele $au c9nd $ch!#.a tac9#ur!le- nu6"!
de$cle"t o cl! d!n!!& Tcerea era a$toare "! jenant& Ca $6! un cat- ,ranc!$ Bordon
ntre. ntr6o doar:
N J"t! #ulu#!t de cu# !6a! etrecut d!#!neaa- unch!uleK
N Nu- r$un$e )ean ,or$+th& Starea cerulu! n6a fo$t r!eln!c- !at ce #6a l!ct!$!t
ndeo$e.! a$t0!&
N J"t! e ur#a 2reune! de$coer!r! a$trono#!ceK
N A"a cred- ,ranc!$& )ar nu ot af!r#a n!#!c 9n c9nd o nou o.$er2a!eP
N Iat ce 2 roade de e$te ot 0!le- n a"a hal c a! r!n$ rdc!n! n turn "! 2 $cula!
noatea d!n $o#n- $u$e /!t0 cu %la$ t!o$& )a- da Noatea trecut 26a# au0!t de tre! or!- cc!-
$la2 )o#nulu!- n6a# or.ul %!n!lorM adu% ea- dret r$un$ la un %e$t al lu! )ean ,or$+th "! cu
$coul nendo!eln!c de a6l face $ nelea% c nu e $urd&
N A"a e- /!t0- recuno$cu do#nul )ean ,or$+th- #c!u!tor&
>adarn!c .l9ndeeM
N O de$coer!re a$troco#!cM cont!nu 2redn!ca /!t0- !nd!%nat& L! c9nd o $ 2
nenoroc!! $9n%ele- c9nd- tot u!t9ndu62 r!n e2!le alea o $ 2 ale%e! cu o a$cet!c Z$c!at!c[ $au
cu o fleC!une la l#9n! ZfluC!une ul#onar[- .!ne o $ 2 #a! f!eM L! au $ 2!n $telele $ 2
n%r!jea$c "! doctorul $ 2! le dea e ele $ le n%h!!!- n haur!K
)u cu# nceu$e d!$cu!a- )ean ,or$+th nele$e c lucrul cel #a! .un era $ tac #9lc&
Cont!nu dec! $ #n9nce- fr $ $coat o 2or.- dar at9t de tul.urat totu"!- nc9t- de c9te2a or!-
"! confund aharul cu farfur!a "! 2!ce2er$a&
,ranc!$ Bordon $e $!l! $ ntre!n con2er$a!a- dar fr $ucce$& Unch!ul- o$o#or9t- nu
rea $6l aud& ,ranc!$ adu$e 2or.a de$re 2re#e& C9nd oa#en!! nu rea #a! au ce $6"! $un-
d!$cut de o.!ce! de$re cu# e$te- cu# a fo$t "! cu# 2a f! t!#ul& Su.!ectul ace$ta- !neu!0a.!l- e
la nde#9na tuturor #!n!lor& )e altfel- ro.le#a l !ntere$a "! e )ean ,or$+th& )e aceea- Ia un
#o#ent dat- c9nd de$!#ea nor!lor ntunec "! #a! #ult $ufra%er!a- a$trono#ul r!2! $re
ferea$tr- "! ad9nc #9hn!t- l$ $6! $cae furcul!a d!n #9n&
N Oare nor!! "t!a .le$te#a! n6au $ $e duc Q odat- #car du o loa!e toren!alK oft
el&
N @!ne 0!ce!M l aro. /!t0& )u o $ecet de tre! $t#9n! nu !6ar $tr!ca de loc
.!etulu! #9ntP
N P#9ntulM P#9ntulM fcu )ean ,or$+th- cu at9ta d!$re- nc9t atra$e d!n artea lu!
/!t0 ur#torul r$un$:
N )a- do#nule- #9ntul& #! nch!u! c "! el- $rcuul- reu!e"te tot at9ta c9t cerul d!n
care nu #a! 2re! $ 2 co.or9!P n!c! #car la #a$M
N >u a"a- dra% /!t0P ncerc $6o ndulece ,ranc!$ Bordon&
>adarn!c n$& )ra%a de /!t0 nu rea d!$u$ $ $e la$e ndulecat&
N Ia #a! l$a!- cont!nu ea e acela"! ton& )oar nu #er!t $6! $ete"t! caracterul-
u!t9ndu6te la lun "! $ nu "t!! c r!#2ara lou& P! dac n6o loua n #art!e- c9nd 2re! $ #a!
louK A$ta 2 ntre.P
N Unch!ule- $u$e ,ranc!$- e ade2rat c $unte# n #art!e- la nceutul r!#2er!!- "! nu
$e oate altfelMP )ar o $ 2!n cur9nd 2ara "! o $ a! cer $en!n& Atunc! a! $6! o! cont!nua
lucrr!le n cond!!! #a! .uneM Pu!n r.dare- unch!ulePM
N S a# r.dare- ,ranc!$K r$un$e )ean ,or$+th- a cru! frunte era la fel de ntunecat
ca at#o$fera- $ a# r.dareM L! dac $e duce at9t de dearte nc9t n6o $6l #a! ute# 0r!KP L!
dac el nu $e #a! !2e"te dea$ura or!0ontulu!PK
N JlK Care elK $e a#e$tec /!t0&
Gn cl!a aceea $e au0! %la$ul lu! O#!eron:
N )o#nuleMP )o#nulePM
N 5e"t! no!M $tr!% )ean ,or$+th- #!n%9ndu6"! %r.!t $caunul "! ndret9ndu6$e $re
u"&
N!c! nu auca$e .!ne $ !a$- c9nd o ra0 trun$e r!n ferea$tr- ne9nd cu .oa.e de
lu#!n aharele "! $t!clele de e #a$&
N SoareleMP SoareleMP reeta do#nul )ean ,or$+th- urc9nd %r.!t tretele&
N N6a! ce6! face- oft /!t0- a"e09ndu6$e e un $caun& U!te6l c $6a du$- "! c9nd $e
02or"te cu A#!cron n o$er2ator- de%ea.a ! fracture0! %ura- c nu te aude& Iar #9ncarea o $ $e
#n9nce $!n%ur- r!n %r!ja $f!nte! tr!#!P L! toate a$tea- entru n!"te ctoa$e de $telePM
Cu a$tfel de f!%ur! de $t!l $e eCr!#a 2redn!ca /!t0- de"! )ean ,or$+th n6o #a! utea au0!&
)ar ch!ar dac ar f! au0!t6o- cu2!ntele e! tot $6ar f! !ro$!t de%ea.a&
A.!a re$!r9nd d!n r!c!na urcu"ulu!- do#nul )ean ,or$+th toc#a! !ntra$e n o.$er2ator&
59ntul de $ud2e$t $e ntr!$e "! alun%a$e nor!! $re r$r!t& Un lar% et!c de cer $en!n l$a $ $e
2ad- 9n la 0en!t- artea unde fu$e$e o.$er2at #eteorul& ncerea era lu#!nat de ra0ele
$oarelu!&
N Ce #a! e nouK ntre. )ean ,or$+th&
N Soarele- r$un$e O#!eron& )ar n6o $ !n #ult- cc! nor!! au "! rearut- $re 2e$t&
N S nu !erde# n!c! o $ecundM $tr!% do#nul )ean ,or$+th- otr!2!nd luneta- e c9nd
O#!eron fcea acela"! lucru cu tele$coul&
Cu c9t a$!une #9nu!r a#9ndo! uneltele- t!# de 2reo atru0ec! de #!nuteM Cu c9t
r.dare #ane2rar "uru.ur!le- ca $ le #en!n n d!rec!a eCact ' Cu c9t #!nu!oa$ aten!e
$cotoc!r toate un%herele r!! acele!a a .ol!! cere"t!MP Jrau $!%ur! c eCact la acea$t
a$cen$!une dreat "! la acea$t decl!na!e aru$e entru r!#a oar .ol!dul- ca ao! $ treac
eCact la 0en!tul Hha$tonulu!&
L! acu#- n!#!cM Toat or!unea de cer $en!n care oferea #eteor!lor un loc de l!#.are
at9t de #!nunat era u$t!e ' N!c! un unct 2!0!.!l n d!rec!a aceeaM N!c! ur# de a$tero!dM
N N!#!cM $u$e )ean ,or$+th- frec9ndu6"! och!! nro"!! de o.o$eal&
N N!#!c- fcu O#!eron- ca un ecou jaln!c& Prea t9r0!u ca $ #a! ncerceM Nor!! $e
rentorceau- cerul $e ntuneca !ar& S6a du$ n$en!narea- de data a$ta entru toat 0!uaM Cur9nd-
2aor!! for#ar o $!n%ur #a$ un!for#- cenu"!e "! #urdar- "! $e re$ch!#.ar n loa!e
#runt& Sre #area lor de0ndejde- ce! do! a$trono#! tre.u!au $ renune la or!ce fel de
o.$er2a!e&
N L! totu"!- $u$e O#!cron- $unte# $!%ur! c l6a# 20ut&
N )a- $unte# $!%ur!MP fcu )ean ,or$+th- nl9nd .raele $re cer&
L!- cu un %la$ n care $e a#e$tecau nel!n!"tea "! %elo0!a- adu%:
N @a ch!ar $unte# at9t de $!%ur!- nc9t oate c l6au #a! 20ut "! al!!P /car de l6a# f!
20ut nu#a! no!MP A$ta ar #a! l!$! acu#- $6l f! 20ut "!P S+dCAPITOLUL III n care e$te
2or.a de$re doctorul S+dne+ 3udel$on- de$re $o!a $a- doa#na ,lora 3udel$on- "! de$re
do#n!"oarele Jenn+ "! Loo \- cele dou f!!ce ale lor&
DNu#a! de nu I6ar f! 0r!t "! !ntr!%antul de ,or$+th&
A$tfel $e eCr!#a- n d!#!neaa aceea a 0!le! de 1' #art!e- doctorul S+dne+ 3udel$on-
2or.!nd cu $!ne n$u"! n $!n%urtatea ca#ere! lu! de lucru&
Cc! S+dne+ 3udel$on era doctor "! dac nu ract!ca #ed!c!na la Hha$ton- de 2!n era
fatul c refera $6"! con$acre t!#ul "! !ntel!%ena unor $ecula!! #a! 2a$te "! #a! $u.l!#e&
Pr!eten !nt!# cu )ean ,or$+th- el ! era totodat "! r!2al& /9nat de o a$!une !dent!c- doctorul n6
a2ea och!- ca "! )ean ,or$+th- dec9t entru !#en$!tatea cerur!lor "!- ca "! r!etenul $u- nu6"!
folo$ea #!ntea dec9t entru de0le%area en!%#elor a$trono#!ce ale Un!2er$ulu!&
)octorul 3udel$on #o"ten!$e o a2ere fru#oa$- at9t de la r!n!! lu! c9t "! de la r!n!!
doa#ne! 3udel$on- n$cut ,lora Clar!$h& @!ne ad#!n!$trat- a2erea acea$ta a$!%ura 2!!torulu! lu!
"! al celor dou f!!ce ale $ale- Jenn+ "! Loo- una n 29r$t de ot$re0ece- !ar cealalt n 29r$t de
a!$re0ece an!& C9t de$re doctor- ca $6! art# 29r$t- ar tre.u! $ $une# oet!c c a atru0ec!
"! "atea !arn toc#a! ! n!n$e$e t9#lele& I#a%!nea acea$ta lcut nu oate f! n$ folo$!t- d!n
nefer!c!re- cc! doctorul 3udel$on era chel ca n al#&
R!2al!tatea a$trono#!c eC!$tent n $tare latent ntre S+dne+ 3udel$on "! )ean ,or$+th
f!re"te c tal6
\ )!#!nut!2 de la Lou!$a Zn& red& fr&[& .ura ntruc9t2a "! rela!!le d!ntre cele dou fa#!l!!-
alt#!nter! foarte un!te& )e$!%ur- ce! do! r!2al! nu6"! d!$utau cutare lanet $au cutare $tea- a"tr!!
cerulu! a! cror de$coer!tor! $unt- n %enere- anon!#!- aar!n9nd ntre%!! o#en!r!I dar $e
nt9#la de$tul de de$ ca o.$er2a!!le lor #eteorolo%!ce $au a$trono#!ce $ $er2ea$c dret te#
entru unele d!$cu!! care de%enerau ade$eor! n ceart&
Ceea ce ar f! utut a%ra2a certur!le lor "! ar f! utut ro2oca- du ca0- $cene re%reta.!le-
ar f! fo$t eC!$tena une! doa#ne ,or$+th& )!n fer!c!re- nu#!ta doa#n nu eC!$ta- cel care ar f!
tre.u!t $6o !a n c$tor!e r#9n9nd cel!.atar "! nea29nd n!c!odat- n!c! #car n 2!$- %9ndul
n$urtor!!& Cu# nu eC!$ta o doa#n )ean ,or$+th ca $ n2en!ne0e lucrur!le $u. cu29nt c le
#ac- eC!$ta dec! "an$a ca or!ce $urare ntre ce! do! a$trono#! a#ator! $ nu dure0e rea
#ult&
N!c! 2or.- eC!$ta doa#na ,lora 3udel$on- dar ea era o $o!e #!nunat- o #a# #!nunat-
o %o$od!n #!nunat- foarte a"n!c d!n f!re- !ncaa.!l $ $un o 2or. rea de$re c!ne2a-
!ncaa.!l $ .9rfea$c d!#!neaa "! $ calo#n!e0e $eara- cu# fac at9tea doa#ne d!ntre cele #a!
re$ectate n .una $oc!etate d!n 5ech!ul "! d!n Noul Cont!nent&
Lucru de necre0ut- $o!a acea$ta #odel "! ddea $!l!na $6"! l!n!"tea$c $oul- c9nd el $e
ntorcea aca$- nf!er.9ntat de 2reo d!$cu!e cu !nt!#ul $u r!eten ,or$+th& Alt c!uden!e:
doa#ne! 3udel$on ! $e rea foarte f!re$c ca do#nul 3udel$on $ $e ocue de a$trono#!e "! $
tr!a$c n ad9ncur!le f!r#a#entulu!- cu cond!!a $ $e co.oare de6acolo atunc! c9nd l ru%a ea&
)earte de6a o !#!ta e /!t0- care "! hru!a $t9nul- ea "! l$a n ace $oul& Ad#!tea $
nt9r0!e la !a$& C9nd el 0.o2ea- ea nu .o#.nea "! fcea tot o$!.!lul $6! $tre0e #9ncarea la
te#eratura dor!t& C9nd el era reocuat- ea ! re$ecta reocuarea& Se !ntere$a ch!ar de #er$ul
lucrr!lor lu!- "! !n!#a e! .un ! d!cta cu2!nte de ncurajare- atunc! c9nd a$trono#ul rea c $e
rtce"te n $a!!le !nf!n!te "! c nu6"! #a! re%$e"te dru#ul&
Iat o $o!e cu# le6a# dor! tuturor $o!lor- #a! ale$ c9nd $unt a$trono#!& )!n nefer!c!re
n$- a$e#enea $o!! nu eC!$t dec9t n ro#aneM
Jenn+- f!!ca e! #a! #are- f%du!a $ calce e ur#ele #a#e!- $6o ur#e0e cu ace!a"! a"!
e calea 2!e!!& ,!re"te- ,ranc!$ Bordon- 2!!torul e! $o- era hr0!t $ de2!n cel #a! fer!c!t d!ntre
.r.a!& ,r dor!na de6a le necj! c9t de c9t e do#n!"oarele a#er!cane- ne e n%du!t $ $une#
c %reu $6ar #a! utea de$coer! n toat A#er!ca o fat at9t de nc9nttoare "! de n0e$trat cu
toate darur!le o#ene"t!& Jenn+ 3udel$on era o .lond fru#oa$- cu och!! al.a"tr!- cu !elea
fra%ed- cu #9!n! "! !c!oare fru#oa$e- cu tal!e fru#oa$ "! n ea $l"lu!au tot at9t far#ec c9t
#ode$t!e- tot at9ta .untate c9t !ntel!%en& )e aceea- ,ranc!$ Bordon o arec!a la fel de #ult e
c9t l arec!a "! ea e ,ranc!$ Bordon& Cu# neotul do#nulu! )ean ,or$+th $e .ucura "! de $t!#a
fa#!l!e! 3udel$on- $!#at!a acea$ta rec!roc nu nt9r0!a$e $ $e #an!fe$te $u. for#a une! cerer!
n c$tor!e r!#!t foarte fa2ora.!l& T!ner!! $e otr!2eau at9t de .!neM Jenn+- cu n$u"!r!le e!- a2ea
$ aduc fer!c!rea n c$n!c!e& Iar e ,ranc!$ Bordon a2ea $6l n0e$tre0e unch!ul $u- a cru!
a2ere ur#a $6! re2!n ntr6o .un 0!& )ar $ l$# la o arte acea$t er$ect!2 de #o"ten!re&
Nu de 2!!tor e 2or.a- c! de re0entul care ntrune"te toate cond!!!le cele! #a! de$29r"!te fer!c!r!&
)ec!- ,ranc!$ Bordon e lo%od!t cu Jenn+ 3udel$on& Jenn+ 3udel$on e lo%od!t cu ,ranc!$
Bordon- "! nunta- a cre! dat 2a f! cur9nd $ta.!l!t- o 2a cele.ra r!ntele OOBarth- la Sa!nt6
AndreA- cea #a! de $ea# .!$er!c a fer!c!tulu! ora" Hha$ton&
Pute! f! $!%ur! c2a 2en! o #ul!#e de lu#e la nunta acea$ta- cc! cele dou fa#!l!! $e
.ucur de6o St!# care nu e$te e%alat dec9t de onora.!l!tatea lorI L! ute! f! la fel de $!%ur! c
f!!na cea #a! 2e$el- Cea #a! nc9ntat 2a f! n 0!ua aceea #!cua Loo- do#n!"oara de onoare a
$cu#e! e! $uror!& Loo n6a #l!n!t c!nc!$re0ece an!- dec! oate $ f!e co!lroa$& L! 2 a$!%ur c
rof!t de dretul ace$ta& Ca f!0!c- ea e un eretuAn #o.!le- !ar ca f!re o o0na" care nu $e
jenea0 $ %lu#ea$c e $ocoteala Dlanetelor lu! aaF I )ar ! $e !art "! ! $e n%du!e totul&
)octorul 3udel$on e r!#ul care r9de de o0nele e! "!- dret un!c edea$- deune o $rutare
e o.raj!! roa$e! a! fet!e!&
Gn fond- do#nul 3udel$on e o# cu#$ecade- dar tare nc9nat "! tare $urc!o$& n
afar de Loo- cre!a ! ad#!te %lu#ele ne2!no2ate- to! ce!lal! ! re$ect #an!!le "! o.!ce!ur!le&
nd9rj!t n $tud!!le lu! a$trono#!co6#eteorolo%!ce- necl!nt!t c9nd are ce2a de de#on$trat- %elo$ e
de$coer!r!le lu! ade2rate $au nch!u!te doctorul 3udel$on a.!a dac oate- cu toat dra%o$tea
real e care !6o oart lu! )ean ,or$+th- $ #a! r#9n r!etenul unu! r!2al at9t de reduta.!l& )o!
29ntor! e acela"! teren de 29ntoare- d!$ut9ndu6"! un 29nat rar I )e #ulte or! $e !2!$er ntre e!
u"oare n$tr!nr! care ar f! utut de%enera n certur!- dac n6ar f! !nter2en!t .una doa#n
3udel$on- ajutat d!n l!n- de altfel- de cele dou f!!ce ale e! "! de ,ranc!$ Bordon& Cuartetul
ace$ta #c!u!tor unea #are te#e!- entru nlturarea hru!el!lor- e c$tor!a lnu!t& C9nd
nunta lu! ,ranc!$ "! a lu! Jenn+ 2a le%a #a! $tr9n$ cele dou fa#!l!!- furtun!le ace$tea trectoare
2or f! #a! rare "! #a! u!n de te#ut& L! c!ne "t!e dac atunc! ce! do! a#ator!- un!! ntr6o
cola.orare frea$c- nu6"! 2or ur#a #reun cercetr!le a$trono#!ceK Atunc! "! 2or #r! r!n
.un nele%ere 29natul 0r!t- dac nu ch!ar do.or9t- e 2a$tele c9#!! ale $a!ulu!&
Ca$a doctorulu! 3udel$on era c9t $e oate de conforta.!l& >adarn!c a! f! cutat n tot
Hha$tonul o ca$ #a! .!ne ntre!nut& Cld!rea dr%u- a"e0at ntre curte "! %rd!n- r!ntre
coac! fru#o"! "! elu0e n2er0!te- ocua #!jlocul lu! /or!$$ $treet "! $e co#unea d!ntr6un arter
"! un etaj cu "ate fere$tre $re faad& Pe acoer!"ul e!- $re $t9n%a- $e nla un fo!"or nalt de
2reo tre!0ec! de #etr!- ter#!nat r!ntr6o tera$ cu .alu$trad& ntr6unul d!n colur!le tera$e! $e
nla rj!na e care- du#!n!ca "! n 0!lele de $r.toare- flutura $tea%ul cu c!nc!0ec! "! una de
$tele \ al Statelor Un!te&
Gncerea d!n 29rful fo!"orulu! fu$e$e a#enajat entru lucrr!le $ec!ale ale
ror!etarulu!& Acolo func!onau !n$tru#entele doctorulu!- lunete "! tele$coae- dac nu erau
cu#2a $coa$e n no!le $en!ne- afar- e tera$- de unde r!2!r!le uteau $ $tr.at ne$t9njen!te
.olta cerea$c& )e acolo doctorul- n c!uda $fatur!lor doa#ne! 3udel$on- "! rocura %utura!ur!le
cele #a! nra$n!ce- %r!ele cele #a! reu"!te&
DP9n la ur#- $unea #ereu Loo- aa o $ #ol!$ea$c "! lanetele de %utura!MF
)ar doctorul nu 2o!a $ le a$culte $fatur!le "! nfrunta uneor! cele "ate $au ot %rade $u.
0ero- d!n t!#ul %erur!lor #ar!- c9nd cerul $e !2ea n toat ur!tatea lu!&
)e la o.$er2atorul ca$e! d!n /or!$$ $treet $e utea le$ne de$lu"! ca$a d!n Jl!$a.eth $treet&
Le de$rea cel #ult o ju#tate de #!l- !ar ntre ele nu $e r!d!ca n!c! un #onu#ent "! n!c! un
coac nu6"! !nterunea cren%!le acoer!te de frun0e&
,r $ f!e ne2o!e de tele$co cu .ta!e lun%- utea! u"or recunoa"te- cu un .!noclu .un-
er$oanele aflate n turn $au n fo!"or& ,!re"te- )ean ,or$+th a2ea altce2a de fcut dec9t $6l
r!2ea$c e S+dne+ 3udel$on- !ar S+dne+ 3udel$on n6ar f! 2rut $6"! !ard 2re#ea- r!2!ndu6l
e )ean ,or$+th& O.$er2a!!le lor t!ndeau #a! $u$& )ar era c9t $e oate de f!re$c ca ,ranc!$
Bordon $ 2rea $ 2ad dac Jenn+ 3udel$on nu $e afl cu#2a e tera$ "! ade$eor! och!! lor "!
2or.eau r!n .!noclur!& Socote$c c nu6! n!#!c ru n toate ace$tea&
N6ar f! fo$t de loc %reu $ $e !n$tale0e o le%tur tele%raf!c $au telefon!c ntre cele dou
ca$e& Un f!r Gnt!n$ de la turn la fo!"or ar f! tran$#!$ rea lcutele cu2!nte ale lu! ,ranc!$ Bordon
ctre Jenn+ "! ale lu! Jenn+ ctre ,ranc!$ Bordon& )ar )ean ,or$+th "! doc6
\ Stea%ul cu c!nc!0ec! "! una de $tele Q Stea%ul S& U& A& are- !.!a acu#- 5] de $tele- "! a2ea
#a! u!ne e 2re#ea lu! Jule$ 5erne& Scr!!torul 2rea $ $u.l!n!e0e c ac!unea $e etrece n
5!!tor- fa de eoca $a- nf!er9nd totodat eCan$!on!$#ul !#er!al!$#ulu! S& U& A& Zn&r&[& torul
3udel$on- nea29nd de $ch!#.at cu2!nte dulc!- nu $e %9nd!$er n!c!odat $ !n$tale0e f!rul
re$ect!2& Poate c atunc! c9nd ce! do! lo%odn!c! 2or de2en! $o "! $o!e- lacuna acea$ta 2a d!$are&
)u le%tura #atr!#on!al Q le%tura electr!c- entru a un! "! #a! $tr9n$ cele dou fa#!l!!&
Gn d!#!neaa 0!le! acele!a- n care eCcelenta- dar ar%oa$a /!t0 !6a dat c!t!torulu! o ro.
d!n $a2uro$ul e! fel de a 2or.!- ,ranc!$ Bordon 2en! $6"! fac o.!"nu!ta 2!0!t la doa#na
3udel$on "! la f!!cele e! Q "! la f!!ca e!- ar corecta Loo- fc9nd e $urata& L! fu$e$e r!#!t-
tre.u!e $ $une#- de arc ar f! fo$t !dolul ca$e!& J ade2rat c nu era nc $oul lu! Jenn+& )ar
Loo !nea #or!" $6! f!e de e acu# frate "! ce6! !ntra e! n ca cu %reu #a! utea f! cl!nt!t de
acolo&
C9t de$re doctorul 3udel$on- el $e cocoa$e n fo!"or nc de la atru d!#!neaa& )u ce
2en!$e cu nt9r0!ere la #a$- ca "! )ean ,or$+th- fu$e$e 20ut urc9ndu6$e n %ra. e tera$- tot ca
)ean ,or$+th- n cl!a c9nd $oarele $e de$r!ndea d!n nor!& La fel de reocuat ca "! r!2alul $u-
doctorul nu rea d!$u$ $ $e #a! co.oare de acolo&
L! totu"!- era cu neut!n $ $e hotra$c fr el #area ro.le# care ur#a $ f!e
d!$cutat n con$!l!ul de fa#!l!e&
N Iat6l e do#nul ,ranc!$- e nel!$!tul do#n ,ranc!$M $tr!% Loo- de ndat ce t9nrul
trecu ra%ul $alonulu!& >u- te #!ed!c! de el la tot a$ulM
,ranc!$ Bordon $e #ulu#! $6o a#en!ne cu de%etul "!- !#ed!at ce $e a"e0- con2er$a!a
nceu- $!#l "! l!n de 2o!o"!e f!rea$c& Ce! de fa 2or.eau de arc nu $6ar f! de$r!t n
ajun- "!- de fat- cel u!n n %9nd- lo%odn!c!! nu $e de$r!$er n!c! o cl!& Loo $u$!nea ch!ar c
Dnel!$!tul ,ranc!$F era 2e"n!c n ca$- c dac !e"ea e u"a d!n$re $trad- fcea a$ta ca $ $e
rentoarc r!n u"a d!n %rd!n&
5or.!r "! de data acea$ta de$re ceea ce 2or.eau 0!ln!cI Jenn+ a$culta ce $unea ,ranc!$-
cu o $er!o0!tate care nu rea n!#!c d!n far#ecul e!I fceau #reun lanur! de 2!!tor- a cror
real!0are rea c n6o $ nt9r0!e #ult& L! de ce $6ar f! %9nd!t la o nt9r0!ereK ,ranc!$ Bordon
%$!$e de e acu#- n La#.eth $treet- o ca$ fru#u"!c- toc#a! .un entru do! t!ner! n$ure!&
Ca$a era $!tuat n cart!erul de au$- cu 2edere $re Poto#ac- "! nu rea dearte de /or!$$ $treet&
)oa#na 3udel$on f%du! $ $e duc $6o 2ad "!- dac a2ea $6! lac 2!!toare! locatare- $6o
nch!r!e0e nu #a! u!n de o $t#9n& @!nenele$- Loo a2ea $6"! n$oea$c #a#a "! $ora& N6ar
f! ad#!$ n!c! n rutul caulu! $ $e l!$ea$c de rerea e!&
N )ar do#nul ,or$+th ce faceK $u$e ea- deodat& Nu era 2or.a $ 2!n a$t0! e la no!K
N Unch!ul 2a $o$! e la atru- r$un$e ,ranc!$ Bordon&
N Tre.u!e nearat $ 2or.!# "! cu el- o.$er2 doa#na 3udel$on&
N Lt!e- "! n6o $ nt9r0!e la nt9ln!re&
N )ac nu 2!ne- declar Loo- nt!n09nd o #9nu a#en!ntoare- o $ a!. de6a face cu
#!ne- "! n6o $ $cae u"orP
N L! do#nul 3udel$onKP ntre. ,ranc!$& A2e# tot at9ta ne2o!e de el- ca "! de unch!ul&
N Tata e n fo!"or- $u$e Jenn+& 5!ne !#ed!at ce6l anun#&
N l che# eu- $e ofer! Loo- Urc "a$e etaje- c9t a! cl!!&
Gntr6ade2r- era nearat ne2o!e ca do#nul ,or$+th "! do#nul 3udel$on $ f!e de& fa&
Nu era 2or.a nare $ $e f!Ce0e data c$tor!e!K n r!nc!!u- nunta tre.u!a fcut c9t #a! cur9nd-
cu cond!!a- totu"!- ca do#n!"oara de onoare $ a!. t!# $6"! fac cea #a! fru#oa$ roch!e Q o
roch!e lun% de do#n!"oar- # ro%M Q e care Loo !nea $6o #.race n 0!ua acea de neu!tat& )e
aceea- ,ranc!$ "! n%du! $ %lu#ea$c:
N )ar dac n6o f! %ata fa!#oa$a roch!eK
N Atunc! $e a#9n nuntaM declar Loo&
L! r$un$ul e! fu n$o!t de6un a$e#enea hohot de r9$ nc9t nu $e oate ca do#nul
3udel$on $ nu6l f! R au0!t "! el- d!n fo!"or& Totu"!- #!nutarul endule! $tr.tea unul du altul
$a!!le cadranulu!- !ar do#nul )ean ,or$+th nu $e !2ea& )e%ea.a $e aleca$e Loo e$te er2a0ul
fere$tre!- cut9nd $ 2ad oarta& N!c! ur# de ,or$+thMP Tre.u!a dec! $ $e nar#e0e cu c9t #a!
#ult r.dare- ar# e care Loo nu $e r!ceea de loc $6o #9nu!a$c&
N Cu toate a$tea- unch!ul #!6a f%du!tP $u$e ,ranc!$ Bordon& )ar- de 2reo c9te2a 0!le-
nu "t!u ce areP
N Ser c nu e .olna2- $e n%r!jor Jenn+&
N NuP e n%r!jorat&- reocuat& Nu o! $ $co! un cu29nt de la el& Nu "t!u ce6o f! a29nd
n caP
N 5reo .uc!c de $teaM %lu#! Loo&
N L! cu $oul #eu e la fel- $u$e doa#na 3udel$on& St#9na a$ta #! $6a rut #a!
reocuat ca or!c9nd& I#o$!.!l $6l $co! d!n o.$er2ator& Pe$e#ne c $e etrece ce2a neo.!"nu!t-
e cer&
N >u- r$un$e ,ranc!$- #6a" $!#! !$!t!t $ cred "! eu a"a- du felul cu# $e co#ort
unch!ul& Nu #a! !e$e d!n o.$er2atorI nu #a! doar#eI a.!a dac #a! #n9ncI u!t ora #e$e!P
N Ce nc9ntat tre.u!e $ f!e /!t0M fcu Loo&
N J #9n!oa$ foc- #rtur!$! ,ranc!$- dar de%ea.a& Unch!uO- care 9n acu# $e te#ea de
#u$trr!le e!- nu le #a! d n!c! o aten!e&
N JCact ca la no!- 09#.! Jenn+& Loo are $6"! f! !erdut !nfluena a$ura lu! aaP "!
doar $e "t!e c9t !nfluen a2eaM
N Se oate- do#n!"oar LooK ntre. ,ranc!$ e acela"! ton&
N J rea ade2ratM r$un$e fet!aI dar- r.dareP r.dareM P9n la ur#- /!t0 "! cu #!ne
o $6! une# la unct e tata "! e unch!ul&
N Ce6or f! !t a#9ndo!K ntre. Jenn+&
N Pe$e#ne c au !erdut 2reo lanet re!oa$- cont!nu Loo& )^ )oa#ne- $6o
re%$ea$c na!nte de nuntM
N No! %lu#!# "!- 9n una6alta- do#nul ,or$+th nu 2!ne- o ntreru$e doa#na 3udel$on&
N L! $6a fcut atru "! ju#tate- adu% Jenn+&
N )ac #a! nt9r0!e c!nc! #!nute- hotr ,ranc!$ Bordon- # duc du el&
Gn cl!a aceea 0.9rn9! $oner!a de la !ntrare&
N J do#nul ,or$+thM $tr!% Loo& Au0!6lM Sun #ereuMP Ce #a! $unMP ,ac r!n$oare c
a$cult cu# 0.oar 2reo co#et "! n!c! nu o.$er2 c $unPM
Jra- ntr6ade2r- do#nul )ean ,or$+th- care !ntr aroae !#ed!at n $alon- unde Loo l
nt9#!n cu #u$trr! d!n cele #a! 2!!&
N A! nt9r0!atMP A! nt9r0!atM 5re! $ 2 cert#K
N @un 0!ua- doa#n 3udel$on- .un 0!ua- Jenn+- $u$e do#nul ,or$+th- $rut9nd6o e
lo%odn!ca neotulu! $u& @un 0!ua- reet el- .t9nd6o u"or e$te o.ra0 e Loo&
Toate ace$tea le fcea cu un aer at9t de d!$trat- nc9t $e 2edea c9t de colo c- a"a cu#
.nu!$e Loo- do#nul )ean ,or$+th a2ea- du cu# $e $une- D#!ntea a!ureaF&
N Unch!ule- nceu ,ranc!$ Bordon- c9nd a# 20ut c nt9r0!! a# cre0ut c a! u!tat de
nt9ln!rea noa$tr&
N U!ta$e# un !c- "! 2 ro% $ # !erta!- doa#n 3udel$on& )!n nefer!c!re- /!t0 Q #!6a
adu$ a#!nte- a"a cu# "t!e ea&
N @!ne6a fcut- declar Loo&
N ,!! nele%toare- #!cu #!$$MP A# n!"te reocur! $er!oa$eP Poate c # aflu n
reaj#a une!a d!n cele #a! !ntere$ante de$coer!r!P
N Ca "! aaP $e a#e$tec Loo&
N Cu#M eCcla# )ean ,or$+th- r!d!c9ndu6$e d!ntr6un $alt- de arc un arc l6ar f! aruncat
d!n fundul fotol!ulu!- $une! c "! doctorulPK
N Nu $une# n!#!c- do#nule ,or$+th- $e %r.! $ r$und doa#na 3udel$on- te#9ndu6
$e- e .un dretate- $ nu $e !2ea$c un nou r!lej de r!2al!tate ntre $oul e! "! unch!ul lu! ,ranc!$
Bordon&
Ao!- ca $ un cat !nc!dentulu!- adu%:
N Loo- du6te de6l chea# e ta!c6tu& U"oar ca o a$re- fet!a $e ree0! $re fo!"or& Iar
dac orn! e $car n loc $ 0.oare e ferea$tr- de 2!n era- fr ndo!al- nu#a! fatul c nu
2ro!a $6"! folo$ea$c ar!!le&
Un #!nut #a! t9r0!u- do#nul S+dne+ 3udel$on "! fcea !ntrarea n $alon- cu o nf!"are
%ra2- cu r!2!rea o.o$!t- cu faa at9t de ro"!e- nc9t te6a! f! utut te#e de6o con%e$t!e&
)ean ,or$+th "! doctorul "! $tr9n$er #9!n!le fr con2!n%ere- cercet9ndu6$e unul e altul
cu r!2!r! !e0!"e& Se r!2eau e fur!"- cu oarecare nencredere&
)ar- la ur#a ur#e!- cele dou fa#!l!! $e nt9ln!$er ca $ f!Ce0e data c$tor!e! Q $au- dac
folo$!# l!#.ajul lu! Loo- a conjunc!e! a$trelor ,ranc!$ "! Jenn+& Nu a2eau dec! dec9t $ f!Ce0e
data&
,!!ndc to! erau de rere ca nunta $ a!. loc c9t #a! cur9nd cu ut!n- d!$cu!a nu !nu
#ult&
)o#nul )ean ,or$+th "! doa#na 3udel$on ! acordau oare "! e! aceea"! n$e#ntateK /a!
de%ra. $6ar f! utut crede c orn!$er a#9ndo! n&ur#r!rea 2reunu! a$tero!d !erdut n $a!u-
ntre.9ndu6$e f!ecare dac nu cu#2a cellalt e %ata $6l re%$ea$c&
Gn or!ce ca0- ce! do! a$trono#!6a#ator! nu $e #o6_ tr!2!r ca nunta $ f!e f!Cat e$te
c9te2a $t#9n!& Cu# d!$cu!a a2ea loc la 1' #art!e- hotr9r ca 0! a nun!! data de '5 #a!&
A"a- dac $e ddea u!n 0or- ar f! utut $ f!e u$ la unct 9n atunc! "! noul aarta#ent
al #!r!lor&
N L! roch!a $6#! f!e %ata- adu% Loo- c9t $e oate de $er!oa$&
CAPITOLUL I5&
Cu# dou $cr!$or! tr!#!$e- una la O.$er2atorul d!n P!tt$.ur%- alta la O.$er2atorul d!n
C!nc!natt!- au fo$t cla$ate la do$arul .ol!0!lor&
)O/NULUI )IRJCTOR AL O@SJR5ATORULUI )IN PITTS@URB&
PJNNS`L5ANIA&
Hha$ton- 18 #art!eP
D)o#nule )!rector- A# onoare a 2 aduce la cuno"t!n fatul ur#tor- care oate
!ntere$a "t!!na a$trono#!c& Gn d!#!neaa 0!le! de '< #art!e- anul curent- a# de$coer!t un .ol!d
care tra2er$a 0ona $etentr!onal a cerulu! cu o 2!te0 con$!dera.!l& Tra!ector!a lu!- 2d!t $re
nord6$ud- fcea cu #er!d!anul un un%h! de (a('O& un%h! e care l6a# utut #$ura cu eCact!tate&
Jra ora "ate- tre!0ec! "! "ate de #!nute "! dou0ec! "! dou de $ecunde- c9nd .ol!dul $6a !2!t n
o.!ect!2ul lunete! #ele- "! ora "ate- tre!0ec! "! "ate de #!nute "! dou0ec! "! nou de $ecunde-
c9nd a d!$rut& )e atunc!- #!6a fo$t !#o$!.!l $6l #a! re2d- cu toate #!nu!oa$ele cercetr! e
care le6a# fcut& Iat de ce 2 l ro% $ .!ne2o!! a lua not de acea$t o.$er2a!e "! a #! da do2ad
entru re0enta $cr!$oare- care- n ca0ul c9nd nu#!tul #eteor 2a f! d!n nou 2!0!.!l- #! 2a a$!%ura
r!or!tatea ace$te! re!oa$e de$coer!r!&
Pr!#!!- do#nule )!rector- a$!%urarea nalte! #ele b con$!dera!un!- "! $ocot!!6# rea
lecatul d2$& $er2!tor&
JU$a.eth $treet&F
)JAN ,ORS`T3 )O/NULUI )IRJCTOR AL O@SJR5ATORULUI )IN
CINCINATTI- O3IO&
Hha$ton- 18 /art!ePI D)o#nule )!rector- Gn d!#!neaa 0!le! de '< #art!e- ntre orele
"ate- tre!0ec! "! "ate de #!nute "! dou0ec! de $ecunde "! "ate- tre!0ec! "! "ate de #!nute "!
dou0ec! "! nou de $ecunde- a# a2ut fer!c!ta "an$ $ de$cor un nou- .ol!d n dela$are de la
nord la $ud- n 0ona $etentr!o# nal a cerulu!- d!rec!a $a aarent nefc9nd cu #er!cd!anul
dec9t un un%h! de (aS'O- )e atunc!- n6a# reu"!t $ #a! r!nd tra!ector!a ace$tu! #eteor& )ar- dac:
$e 2a !2! !ar la or!0ontul no$tru- lucru de care nu #ndo!e$c- #! $e are dret $ f!u $ocot!t
autorul ace$te! de$coer!r! care #er!t $ f!e trecut n analele a$ trono#!ce ale 2re#!! noa$tre& In
ace$t $co- #! !au l!.ertatea de a 2 adre$a re0enta $cr!$oare- entruI care 26a" r#9ne ndatorat
dac #!6a! tr!#!te o do2ad de r!#!re&
Pr!#!! do#nule )!rector- #reun cu rea lecatele #ele $alutr!- a$!%urarea
re$ectuoa$elor #ele $ent!#ente&
)OCTOR S`)NJ` 3U)JLSON
'4- /or!$$ $treet&\
CAPITOLUL 5&
Gn care- de"! au cercetat cu toat r92na- do#nul )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on nu afl
dec9t d!n 0!are 2e"t! de$re #eteorul lor&
La cele dou $cr!$or! de #a! $u$- tr!#!$e reco#andat "! cu tr!l ecete e adre$a
d!rector!lor de la o.$er2atorul d!n P!tt$.ur% "! de la o.$er2atorul d!n C!#c!natt!- r$un$ul l
for# c9te o $!#l not de r!#!re cu a2!0ul de cla$are al $u$60!$elor $cr!$or!& Ce! !ntere$a! n!c!
nu cerur #a! #ult- A#9ndo! erau aroae $!%ur! c 2or re2edea cur9nd .ol!dul& Refu0au $
cread c a$tero!dul $6ar f! !erdut n ad9ncul cerulu!- at9t de dearte nc9t $ $cae atrac!e!
tere$tre "! $ nu #a! reaar n!c!odat lu#!! $u.lunare& NuM Suu$ unor le%! cate%or!ce- el 2a
re2en! e or!0ontul Hha$tonulu!- 2a utea f! 0r!t n trecere "! $e#nalat d!n nou- ! $e 2or utea
deter#!na coordonatele "! 2a f!%ura e hr!le cerulu!- .ote0at cu %lor!o$ul nu#e al
de$coer!torulu!&
)ar c!ne era de$coer!torulK Pro.le# deo$e.!t de %!n%a"- care ar f! u$ n ncurctur
n$"! dretatea lu! Solo#on& Gn 0!ua reaar!!e! .ol!dulu!- dou er$oane a2eau $6! re2end!ce
de$coer!rea& Iar dac ,ranc!$ Bordon "! Jenn+ 3udel$on ar f! cuno$cut $!tua!a- e $!%ur c $6ar f!
ru%at a#9ndo! cerulu! $ fac n a"a fel ca nunta lor $ a!. loc na!nte de rentoarcerea
#eteorulu! urttor de nenoroc&
L! e la fel de $!%ur c doa#na 3udel$on- Loo "! /!t0- #reun cu to! r!eten!! celor dou
fa#!l!!- $6ar f! alturat d!n toat !n!#a ru%!! lor&
)ar n!#en! nu "t!a n!#!cI de"! $e con$tata reocuarea cre$c9nd a celor do! r!2al!-
reocuare care na utea f! n$ eCl!cat- n!c! un locatar al ca$e! de e /or!$$ $treet- n afar de
doctorul 3udel$on- nu $e $!nch!$ea de cele etrecute n ad9ncur!le f!r#a#entulu!& Preocur! n6
a2ea n!#en!I tre.ur! Q da- "! nc de$tul de nu#eroa$e& 5!0!te "! co#l!#ente de r!#!t "! de
fcut- !n2!ta!! de tr!#!$- re%t!r!le de nunt "! ale%erea cadour!lor- toate ace$tea- du #!cua
Loo- $e uteau co#ara cu cele dou$re0ece #unc! ale lu! 3ercule- "! nu #a! eC!$ta n!c! un
#!nut de !erdut&
N C9nd $e #r!t fata #a! #are- e foarte %reu- $unea ea& Nu eC!$t nc o.!"nu!na& Cu a
doua fat- e #a! $!#lu: te6a! o.!"nu!t- "! nu te te#! c o $ u!! ce2a& )e aceea- la #!ne totul o $
#ear% ca e roate&
N Ia te u!tM r$undea ,ranc!$ Bordon- do#n!"oara Loo $e "! %9nde"te la #r!tatK A#
utea $ afl# "! no! c!ne e fer!c!tul #ur!torK
N 5e0!6! de n$urtoarea cu $or6#ea- $e $ur Loo& A! de$tule tre.ur! de fcut& L! nu te
a#e$teca unde nu6! f!er.e oalaM
)u cu# f%du!$e- doa#na 3udel$on $e du$e $ 2ad ca$a d!n La#.eth $treetI C9t
de$re doctor- ar f! fo$t curat ne.un!e $ te .!0u! e el&
N Cu# o $ fac! tu- o $ f!e .!ne fcut- "! arn toat ncrederea n t!ne- ! r$un$e el- la
rounerea de6a #er%e $ 2!0!te0e #reun 2!!toarea locu!n a #!r!lor& )e altfel- ca$a ! r!2e"te
#a! #ult e ,ranc!$ "! e Jenn+&
N >u- aa- $u$e Loo- oare a! de %9nd $ nu te co.or! d!n fo!"or n!c! n 0!ua nun!!K
N @a da- Loo&
N L! ! duc! f!!ca la altar- de .raK
N )a- Loo&
N Cu ha!n nea%r "! cu 2e$t al.- cu antalon! ne%r! "! cu cra2at al.K
N )a- Loo&
N L!6o $ 2re! $6! u!! lanetele- ca $ a$cul! cu29ntarea e care o 2a ro$t! cu #ult
e#o!e a$torul OOBarthK
N )a- Loo& )ar #a! e 9n atunc!M L! f!!ndc cerul e $en!n a$t0!- cu# rar $e nt9#l-
duce!62 fr #!ne&
)oa#na& 3udel$on- Jenn+- Loo "! ,ranc!$ Bordon l l$ar dec! e doctor $6"! #9nu!a$c
luneta "! tele$coul- e c9nd )ean ,or$+th- fr ndo!al- "! #9nu!a "! el !n$tru#entele n turnul
de e Jl!$a.eth $treet& R92na acea$ta du.l a2ea $ le f!e r$lt!t oare- "! #eteorul- 0r!t o dat-
a2ea $ le #a! treac entru a doua oar r!n faa o.!ect!2elorK
Ca $ #ear% la ca$a d!n La#.eth $treet- ce! atru co.or9r e /or!$$ $treet "! tra2er$ar
!aa Con$t!tu!e!- unde r!#!r- d!n #er$- $alutul ol!t!co$ulu! judector John Proth& Ao! urcar
e JCeter $treet- a"a cu# fcu$e- cu c9te2a 0!le #a! na!nte- Seth Stanfort c9nd o a"teta$e e
Arcad!a HalEer- "! $o$!r n La#.eth $treet&
Ca$a era c9t $e oate de lcut- .!ne #r!t- du toate re%ul!le confortulu! #odern& n
do$- o ca#er de lucru "! o $ufra%er!e ddeau ntr6o %rd!n! #!c dar u#.r!t de fa%! fru#o"! "!
n2e$el!t de .ra0dele cu flor! care nceu$er $ dea r!#!! .o.oc! de r!#2ar& Of!c!!le "!
.uctr!a $e aflau la $u.$ol- du #oda an%lo6$aCon&
Pr!#ul etaj era la fel de .un ca arterul- "! Jenn+ nu utu dec9t $6"! fel!c!te lo%odn!cul c
de$coer!$e o locu!n at9t de lcut- o 2!l cu a$ect at9t de nc9nttor& )oa#na 3udel$on
#rt"ea rerea f!!ce! $ale "! o a$!%ura c n6ar f! utut %$! ce2a #a! .un n or!care alt cart!er
d!n Hha$ton&
Arec!erea acea$ta luda.!l ru "! #a! ndret!t c9nd ajun$er la ult!#ul etaj al ca$e!&
Acolo- #r%!n!t de o .alu$trad- $e nt!ndea o 2a$t tera$- de unde och!ul #.r!"a o r!2el!"te
#!nunat& Putea! 2edea Poto#acul cur%9nd- !ar e$te a- $e 0rea t9r%u"orul Steel- de unde
Arcad!a HalEer 2en!$e la nt9ln!rea cu Seth Stanfort&
Se #a! 0rea ao! ntre%ul ora"- cu clootn!ele .!$er!c!lor- cu acoer!"ur!le nalte ale
!n$t!tu!!lor- cu cre"tetele n2er0!te ale coac!lor&
N Iat !aa Con$t!tu!e!- $u$e Jenn+- r!2!nd r!ntr6un .!noclu e care- la $fatul lu!
,ranc!$- "!6! lua$e cu eaP Iat /or!$$ $treetP 5d ca$a noa$tr- cu fo!"orul "! cu $tea%ul care
flutur n 29ntMP Ia te u!tM J c!ne2a e tera$a fo!"orulu!&
N PaaM %h!c! Loo fr "o2!re&
N Nu oate f! dec9t el- $u$e doa#na 3udel$on&
N Jl e- af!r# fet!a- care- fr $ cear 2o!e #car- lua$e .!noclul& l recuno$cP
/9nu!e"te lunetaP L!6o $ 2ede! c n6o $6! dea r!n %9nd $6o ndrete $re no!MP Ah- dac a#
f! n lunPM
N )ac ! 0re"t! ca$a- do#n!"oar Loo- o ntreru$e ,ranc!$- nu cu#2a a! utea $ 2e0!
"! ca$a unch!ulu! #euK
N @a da- r$un$e Loo- dar la$6# u!n $6o cautP A# $6o re6cuno$c u"or- du turnP
Tre.u!e $ f!e ntr6acoloP Sta!P @unM Iat6oM A# r!n$6o&
Loo nu $e n"ela& Jra ch!ar ca$a lu! )ean ,or$+th&
N J c!ne2a n turnP cont!nu ea- du ce r!2! atent&
N Unch!ul- n!c! 2or.- r$un$e ,ranc!$&
N Nu e $!n%ur&
N O#!cron e cu el&
N L! nu e ne2o!e $ #a! ntre.# ce fac- adu% doa#na 3udel$on&
N ,ac ce face "! tata- $u$e cu o nuan de tr!$tee n %la$ Jenn+- cre!a r!2al!tatea latent
d!ntre )ean ,or$!th "! doctorul 3udel$on nu6! ddea ace&
C9nd $f9r"!r de 2!0!tat ca$a "! du ce Loo "! eCr!# entru ult!#a oar del!na
$at!$fac!e- doa#na 3udel$on- cele dou fete "! ,ranc!$ Bordon $e rentoar$er n /or!$$ $treet&
A2eau de %9nd $ nche!e ch!ar a doua 0! contractul cu ror!etarul "! $ $e ocue de #o.!larea
ca$e!- a a"a fel nc9t $ f!e %ata 9n la '5 #a!&
Gn ace$t r$t!#- do#nul )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on n6a2eau $6"! !ard n!c! e!
2re#ea de o#an& C9t o.o$eal f!0!c "! #oral- c9te o.$er2a!! relun%!te n 0!lele "! n no!le
$en!ne a2eau $ le cear cutarea .ol!dulu!- care $e nc9na $ nu $e #a! !2ea$c la or!0ontPM
P9n acu#- n c!uda 0elulu! lor- ce! do! a$trono#! nu !0.ut!$er $ fac n!#!c& /eteorul nu
#a! utu$e f! 20ut- n!c! 0!ua- n!c! noatea- dea$ura Hha$tonulu!&
N Oare o $ #a! treacK ofta uneor! )ean ,or$+th- du o lun% "edere la ocularul
tele$coulu!&
N O $ treac- ! r$undea O#!cron- cu un cal# de necl!nt!t& @a ch!ar 2 ot $une:
trece&
N Atunc! de ce nu6l 2ede#K
N ,!!ndc nu e 2!0!.!l&
N Tr!$t lucruM ofta "! #a! a#ar )ean ,or$+th& )ar- n $f9r"!t- dac e& !n2!0!.!l entru no!-
tre.u!e $ f!e !n2!0!.!l entru toat lu#eaP cel u!n n Hha$ton&
N A$ta e a.$olut $!%ur- af!r#a O#!cron&
A$tfel judecau e!- "! acelea"! cu2!nte erau ro$t!te n for# de #onolo% n fo!"orul
doctorulu! 3udel$on- "! el la fel de a#r9t d!n r!c!na !n$ucce$ulu!&
L! )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on r!#!$er de la o.$er2atoarele d!n P!tt$.ur% "! d!n
C!nc!natt! r$un$ la $cr!$oare& Se lua$e not de co#un!carea cu r!2!re la aar!!a unu! .ol!d e
data de '< #art!e n artea $etentr!onal a or!0ontulu! d!n Hha$ton& Se adu%a c- 9n acu#-
fu$e$e !#o$!.!l re%$!rea .ol!dulu!- dar c- dac a2ea $ f!e 0r!t d!n nou- do#nul )ean ,or$+t!!
"!- re$ect!2 do#nul S+dne+ 3udel$on- a2eau $ f!e de ndat n"t!!na!&
@!nenele$- o.$er2atoarele r$un$e$er $earat- fr $ "t!e c ce! do! a$trono#! a#ator!
"! atr!.u!au f!ecare onoarea ace$te! de$coer!r! "! n!c! c "! re2end!cau r!or!tatea a$ura e!&
)u $o$!rea r$un$ulu!- at9t turnul d!n Jl!$a.eth !f!t!eet c9t "! fo!"orul d!n /or!$$ $treet
$6ar f! utut l!$! de o.o$!toarele lor cercetr!& O.$er2atoarele a2eau !n$tru#ente #ult #a!
utern!ce "! #a! rec!$e- L! dac #eteorul nu era o #a$ rtc!toare- dac $e #!"ca e o or.!t
rec!$- dac re2enea- n $f9r"!t- n cond!!!le n care fu$e$e o.$er2at- lunetele "! tele$coaele d!n
P!tt$.ur% "! C!nc!natt! l6ar f! r!n$- fr doar "! oate- n trecere& )o#n!! )ean ,or$+th "! S+dne+
3udel$on ar f! rocedat dec! #ult #a! nelet dac l6ar f! l$at e $ea#a $a2an!lor celor dou
!n$t!tu!!& I [ar do#n!! )ean ,or$+th "! S+dne+ 3udel$on f!!nd a$trono#! "! nu nele!& )e aceea
$e nc9nau $6"! cont!nue oera& @a ch!ar fcur a$ta cu o nflcrare d!n 0! n 0! #a! $or!t&
,r $6"! f! de$t!nu!t unul altu!a n!#!c d!n reocur!le lor- re$!#eau a#9ndo! c ur#re$c
unul "! acela"! 29nat- "! tea#a de a nu r#9ne n ur# nu le l$a o cl! de t!hn& Belo0!a le
#u"ca !n!#!le- !ar rela!!le d!ntre cele dou fa#!l!! nceu$er $ $e re$!#t de e ur#a ace$te!
$tr! de $!r!t&
Gntr6ade2r- fa#!l!!le a2eau de ce $ f!e nel!n!"t!te- cc! .nu!el!le celor do! a$trono#!-
de2en!nd e 0! ce trece #a! nte#e!ate- do#nul )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on- od!n!oar at9t
de r!eten!- nu #a! clcau acu# unul r!n ca$a celu!lalt&
Ce $!tua!e %rea entru ce! do! lo%odn!c!M J! $e 2edeau- totu"!- n f!ecare 0!- cc!- la ur#a
ur#e!- u"a ca$e! d!n /or!$$ $treet nu era de loc nch!$ entru ,ranc!$ Bordon& )oa#na 3udel$on
! arta #ereu aceea"! ncredere "! aceea"! r!eten!eI dar t9nrul $!#ea c- doctorul ! $ufer
re0ena cu o 2d!t jen& Jra cu totul altce2a n$ c9nd $e o#enea de$re )ean ,or$+th n faa
lu! S+dne+ 3udel$on: doctorul lea- ao! ro"ea- !ar och!! ! aruncau ful%ere- $t!n$e !#ed!at de
cderea leoaelor& L! $!#to#ele ace$tea re%reta.!le- 2d!nd o ant!at!e rec!roc- $e #an!fe$tau
a!do#a "! la do#nul )ean ,or$+th&
)oa#na 3udel$on ncerca$e 0adarn!c $ afle #ot!2ul rcel!!- $au- #a! #ult ch!ar- al
du"#n!e! e care ce! do! fo"t! r!eten! o re$!#eau unul entru cellalt& Soul e! $e #r%!n!$e $6!
r$und:
N Inut!l $6! $un: n6a! $ o! r!ceeP dar nu #6a" f! a"tetat la un a$e#enea rocedeu
d!n artea lu! ,or$+thM
Care rocedeuK I#o$!.!l $ o.!n 2reo l#ur!re& Loo n$"!- Loo- co!lul r$fat cru!a
totul ! era n%du!t- nu "t!a n!#!c& Ja rou$e$e $ #ear% la do#nul ,or$+th- n turn- ca $ afle
de$re ce e 2or.a- dar ,ranc!$ o fcu$e $ renune&
N Nu- n!c!odat nu l6a" f! cre0ut e 3udel$on n $tare de o a$e#enea urtare fa de #!ne
Ace$ta ar f! fo$t fr ndo!al $!n%urul r$un$ e care- du !lda doctorulu!- unch!ul lu! ,ranc!$
$6ar f! ndurat $6l dea& )o2ad- felul n care )ean ,or$+th ! r$un$e$e lu! /!t0- c9nd ea
ncerca$e $6l ntre.e&
N Nu te .%a unde nu6! f!er.e oalaM ! $u$e$e el- $curt "! cur!n0tor&
)!n #o#ent ce do#nul )ean ,or$+th cute0a $6! 2or.ea$c a$tfel te#ute! /!t0- n$e#na
c $!tua!a era cu ade2rat %ra2&
C9t de$re /!t0- ea r#$e$e urlu!t- ca $ folo$!# l!#.ajul e!- "! o2e$tea c tre.u!$e- ca
$ nu r$und tare une! a$e#enea neo.r0r!- $6"! #u"te l!#.a 9n la o$& n r!2!na lu! )ean
,or$+th- /!t0 a2ea o rere clar "! n6o a$cundea n!#nu!& Pentru ea- do#nul ,or$+th era ne.un-
lucru care l#urea e del!n o0!!!le !nco#ode e care a$trono#ul era $!l!t $ le !a ca $
r!2ea$c r!n lunetele lu!- #a! ale$ c9nd unele o.$er2a!! la 0en!t l o.l!%au $6"! !n caul
r$turnat e $ate& /!t0 .nu!a c d!n r!c!na o0!!e! ace$te!a- do#nulu! ,or$+th ! $6ar f! rut
ce2a- n coloana cere.ral&
)ar nu eC!$t $ecret- or!c9t de .!ne ar f! el t!nu!t- de$re care $ nu $e afle ce2a& L! $e afl
n $f9r"!t de$re bce era 2or.a- r!ntr6o !nd!$cre!e a lu! O#!eron& St9nu6I $u de$coer!$e un
.ol!d eCtraord!nar "! $e te#ea ca doctorul 3udel$on $ nu f! fcut "! el aceea"! de$coer!re&
Iat dec! cau0a ace$te! certe r!d!culeM Un #eteorM Un .ol!d- un aerol!t- o $tea c0toare- o
!atr- un .olo2an- dac 2re!- dar tot !atr la ur#a ur#e!- o $!nl !atr d!n r!c!na cre!a r!$ca
$ $e r$toarne W carul nu!al al lu! ,ranc!$ "! Jenn+&
)e aceea Loo nu $e $f!a de loc $ tr!#!t-la dracu #eteor!!- "!- o dat cu e!- toat #ecan!ca
cerea$c T!#ul trecea- totu"!P 0! cu 0!- luna #art!e $e ter#!nI "! fcu loc lun!! ar!l!e& Cur9nd-
a2ea $ 2!n 0!ua f!Cat entru nunt& )ar n6a2ea $ $e #a! nt9#le oare n!#!c 9n atunc!KP
P9n una alta- nelcuta r!2al!tate $e nte#e!a doar e .nu!el!- e re$uuner!& )ar ce a2ea $
#ur#e0e- dac 2reun e2en!#ent nere20ut ar f! fcut6o Of!c!al "! $!%ur- dac un .r9nc! !
nu$tea e ce! do! r!2al! unul #otr!2a altu!aK Te#er!le ace$tea- de$tul de nte#e!ate- nu
ntreru$e$er n$ re%t!r!le de nunt& Totul ur#a $ f!e %ata la t!#- 9n "! fru#oa$a roch!e a
do#n!"oare! Loo&
Pr!#ele dou $t#9n! ale lun!! ar!l!e $e $cur$er n cond!!! at#o$fer!ce de ne$ufer!t:
loa!e- 29nt- un cer #.9c$!t de nor! %ro"! care nu $e #a! !$r2eau& Nu $eM !2!r n!c! $oarele- care
de$cr!a atunc! o cur. de$tul de r!d!cat dea$ura or!0ontulu!- n!c! luna- aroae l!n- care ar f!
tre.u!t $ lu#!ne0e $a!ul- n!c! a fort!or!' #eteorul d!$rut&
)oa#na 3udel$on- Jenn+ "! ,ranc!$ Bordon- n$ n!c! %9nd $ $e l9n% entru fatul c
nu $e uteau face o.$er2a!! a$trono#!ce& Iar Loo- care ura 29ntul "! loa!a- nu $e .ucura
n!c!odat de $en!ntatea cerulu! e c9t $e .ucura acu# c 2re#ea ur9t $tru!e #ereu
N )e6ar !ne a"a 9n la nunt- reeta ea- "! dac tre!W $t#9n! de6acu# ncolo nu $6ar
#a! 2edea n!c! $oarele-M n!c! luna- n!c! $teaua- cea #a! #runt- .!ne ar #a! f!MW n c!uda ace$tor
dor!ne- 2re#ea ur9t $e $f9r"! n noatea de '5 $re '< ar!l!e cond!!!le at#o$fer!ce Se
$ch!#.ar& 59ntul- care .tea d!n$re nord- alun% to!! nor!!- "! cerul "! re%$! del!na lu!
$en!ntate&
)o#nul )ean ,or$+th d!n turn- doctorul 3udel$on- d!n fo!"or renceur $ $cotocea$c
f!r#a#entul dea$ura ora"ulu! Hha$ton- de la or!0ont 9n la 0en!t&
/a! trecu oare #eteorul r!n faa lunetelorKP JC!$t #ot!2e $er!oa$e $ crede# c nu-
judec9nd du feele o$o#or9te ale celor do! a$trono#!& )!$o0!!a lor- la fel de roa$t-
do2edea un e"ec du.lu "! a$e#ntor& L!-W ntr6ade2r- cel care ar f! judecat a"a n6ar f! %re"!t& Nu-
do#nul S+dne+ 3udel$on nu #a! 0r!$e n!#!c n !#en$!tatea cerulu!- "! n!c! do#nul )ean
,or$+th& Oare fu$e$e 2or.a nu#a! de un #eteor ho!nar- $cat entru totdeaUna de atrac!a
P#9ntulu!K
O not arut n 0!arele d!n ': ar!l!e 2en! $ hotra$c n r!2!na acea$ta&
Nota- redactat de o.$er2atorul d!n @o$ton- era a$tfel conceut:
\ A fort!or! N: eCre$!e lat!n: cu at9t #a! #ult& Zn&r&[ DAlalt!er!- 2!ner! '4 ar!l!e- la ora
nou- nou$re0ece #!nute "! nou $ecunde $eara- un .ol!d de6o #r!#e u!n!toare a $tr.tut
artea de 2e$t a cerulu! cu o +te0 2ert!%!noa$&
Cu totul neo.!"nu!t "! n acela"! t!# #.ucurtor entru ora"ul Hha$ton e$te fatul c-
du c9t $e are- #eteorul a fo$t de$coer!t n aceea"! 0! "! la aceea"! or de do! d!ntre ceten!! de
frunte a! ace$tu! ora"&
)u o.$er2atorul d!n P!tt$.ur%- .ol!dul ar f!- ntr6ade2r- cel e care ! l6a $e#nalat la
data de 18 #art!e #fo##d )ean ,or$+th- !ar du o.$er2atorul d!n C!nc!#art!e- cel e care ! l6a
$e#nalat- la aceea"! dat- doctorul S!dne+ 3udel$on& )o#n!! )ean ,or$+th "! S+dne+ 3udel$on
locu!e$c a#9ndo! la Hha$ton- unde $unt cuno$cu! "! foarte re$ecta!&F CAPITOLUL 5I&
Care cur!nde unele 2ar!a!! #a! #ult $au #a! u!n fante0!$te de$re #eteor! n %eneral-
"! n $ec!al de$re .ol!dul a cru! de$coer!re "!6o d!$ut do#n!! ,or$+th "! 3udel$on&
)ac eC!$t cont!nent ndret!t $ f!e #9ndru de !nutur!le care l co#un- ca un tat de
co!!! lu!- ao! ace$ta nu oate f! dec9t A#er!ca de Nord& )ac 2reo reu.l!c $e oate #9ndr! cu
2reunul d!n $tatele care o co#un- acea$ta nu oate f! dec9t Statele Un!te ale A#er!c!!& )ac
2reunul d!n cele c!nc!0ec! "! unu de $tate- ale cror c!nc!0ec! "! una de $tele for#ea0 col !u
draelulu! federal- $e oate #9ndr! cu 2reuna d!n #etro olele $ale- acea$ta nu oate f! dec9t
5!r%!n!a- ca!tala R!ch#ond& L! dac- n $f9r"!t- 2reun ora" d!n 5!r%!n!a $e oate #9ndr! cu f!!!
lu!- ace$ta e ora"ul Hha$ton- unde $6a fcut eocala de$coer!re care 2a ocua un loc de frunte n
analele a$trono#!ce ale $ecolulu!M
Acea$ta era cel u!n rerea unan!# a locu!tor!lor d!n Hha$ton&
J le$ne de nele$ c 0!arele- cel u!n cele d!n Hha$ton- u.l!car cele #a! entu0!a$te
art!cole de$re )ean ,or$+th "! de$re doctorul 3udel$on& ,a!#a ace$tor do! !lu"tr! ceten! nu $e
r$fr9n%ea oare a$ura ntre%ulu! ora"K Care d!ntre locu!tor! nu6"! a2ea artea lu! de %lor!eK
Nu#ele Hha$tonulu! n6a2ea $ f!e de6acu# ncolo !nd!$olu.!l le%at de acea$t de$coer!reK
La a#er!can!- unde curentele de o!n!! $e na$c cu at9ta u"ur!n "! cu at9ta at!#- efectul
art!colelor d!t! ra#.!ce nceu cur9nd $ $e fac $!#!t& C!t!torul $ nu $e #!re dec! Q !ar de $e 2a
#!ra- 2a f! o.l!%at $ n cread e cu29nt Q dac 2o# af!r#a c- d!n 0!ua aceea locu!tor!! d!n
Hha$ton $e ndretar n 2alur! 0%o#o toa$e "! nflcrate $re locu!nele a$trono#!lor d!n
/or!$$ $treet "! d!n Jl!$a.eth $treet& N!#en! nu cuno"tea r!2al!tatea care eC!$ta ntre )ean ,or$+th
"! doctorul 3udel$on& Jntu0!a$#ul u.l!c ! unea n acea$t #rejurare& Pentru to!- nu#ele lor
erau "! r#9neaU de nede$r!t n 2ec!! 2ec!lor- ntr6at9ta de nede$r!te nc9t- du #!! de an!-
2!!tor!! !$tor!c! 2or af!r#a oate cu# au fo$t urtate de un $!n%ur o#M
P9n ce t!#ul $ n%du!e 2er!f!carea te#e!ulu! unor a$e#enea re$uuner!- )ean
,or$+th tre.u! $ aar e tera$a turnulu! "! S+dne+ 3udel$on e tera$a fo!"orulu!- ca $ r$und
acla#a!!lor #ul!#!!& L! n t!# ce uralele $e nlau $re e!- a#9ndo! fcur lecc!un! l!ne de
recuno"t!n&
Totu"!- un o.$er2ator ar f! utut con$tata c at!tud!nea lor nu eCr!#a o .ucur!e curat& O
u#.r le ntuneca tr!u#ful- a"a cu# un nor ntunec $oarele& Pr!2!rea !e0!" a lu! )ean ,or$+th
$e ndreta $re fo!"or "! r!2!rea !e0!" a doctorulu! 3udel$on $re turn& ,!ecare d!ntre e! l
2edea e cellalt r$un09nd la alau0ele u.l!culu! Al!a$ton!an "! %$ea #a! u!n lcute
alau0ele care ! erau adre$ate- d!n r!c!na celor care r$unau n c!n$tea r!2alulu!&
Gn real!tate- alau0ele ace$tea erau !dent!ce& /ul!#ea nu fcea n!c! o deo$e.!re ntre ce!
do! a$trono#!& )ean lOor$+th fu la fel de acla#at ca "! doctorul 3udel$on- de aceea"! ceten! care
trecur r!n faa celor dou ca$e&
Ce6"! $uneau oare ,ranc!$ Bordon "! /!t0- e de o arte- doa#na 3udel$on- Jenn+ "!
Loo- e de alt arte- c9nd alau0ele fceau $ r$une $tradaK Se te#eau cu#2a ca nota tr!#!$
0!arelor de ctre o.$er2atorul d!n @o$ton $ n6a!. ur#r! $urtoareK Ceea ce fu! $e o ta!n
9n atunc!- era acu# dat e fa& )o#nul lOor$+th "! do#nul 3udel$on "! recuno"teau of!c!al
r!2al!tatea& Nu $e utea crede oare c a#9ndo! 2or re2end!ca- dac nu .enef!c!ul- #car c!n$tea
ace$te! de$coer!r!- "! c de6a!c! 2a utea !0.ucn! o ceart foarte ru 2en!t entru a#.ele fa#!l!!K
Sent!#entele e care doa#na 3udel$on "! Jenn+ le ncercar e c9nd #ul!#ea #an!fe$ta
n faa ca$e! lor $unt u"or de !#a%!nat& )ac doctorul $e urca$e e tera$a fo!"orulu!- n $ch!#. ele
$e fer!$er $ aar n .alcon& Cu !n!#a $tr9n$- r!2!$er a#9ndou de du erdele #an!fe$ta!a
care nu re2e$tea n!#!c .un& )ac do#n!! ,or$+th "! 3udel$on- #.old!! de un a.$urd $ent!#ent
de !n2!d!e- "!6ar f! d!$utat #eteorul- u.l!cul n6are $ treac de artea unu!a $au a celu!laltK ,!e
care "! 2a a2ea art!0an!! lu! "!- n #!jlocul f!er.er!! care a2ea $ do#nea$c atunc! n ora"- ce
!e"!re 2or afla ce! do! 2!!tor! $o!- ace$t Ro#eo "! acea$t Jul!et- d!ntr6o ceart "t!!n!f!c n $tare
$ le n2rj.ea$c fa#!l!!leK
C9t de$re Loo- ea era fur!oa$& 5ro!a $ de$ch!d ferea$tra- $ ocra$c u.l!cul- "!
#urea de c!ud c n6a2ea la nde#9n un furtun ca $ $troea$c #ul!#ea "! $ nece uralele n
torente de a rece& Cu %reu !0.ut!r doa#na 3udel$on "! Jenn+ $6! #a! do#olea$c !nd!%& narea&
Gn ca$a de e Jl!$a.eth $treet $!tua!a era !dent!c_ ,ranc!$ Cordon ar f! dor!t "! el d!n toat
!n!#a $6! tr!#!t la dracu e entu0!a"t!! care r!$cau $ a%ra2e0e S!tua!a "! a"a de$tul de ncordat&
N!c! el nu $e art la ferea$tr- e c9nd ,or$+th "! O#!eron r!#eau urale d!n turn- do2ed!nd cea
#a! de"art 2an!tate&
A"a cu# doa#na 3udel$on tre.u!$e $ do#olea$c !nd!%narea lu! Loo- ,ranc!$ Bordon
tre.u!$e $ a.at fur!!le te#ute! /!t0& /!t0 2ro!a ur "! $!#lu $ #ture #ul!#ea "!- n %ura e!-
a#en!narea acea$ta nu $una de loc a %lu#& N!c! o ndo!al c unealta e care-o #9nu!a 0!ln!c cu
at9ta 2!rtuo0!tate ar f! de2en!t o ar# cu#l!t n #9!n!le e!& Or!- $ r!#e"t! cu lo2!tur!de #tur
n!"te oa#en! 2en!! $ te acla#e- ar f! n$e#nat or!cu#- rea #ultM
N AhM dra%ul #eu- $tr!%a .tr9na /!t0- urltor!! "t!a n6or f! cu#2a !cn!!K
N Parc a"a a" crede "! eu- /!t0- ! r$un$e ,ranc!$ Bordon&
N L! 0.!ar at9ta d!n r!c!na unu! !etro! care$e l!#. e cerK
N Ch!ar a"a- /!t0&
N Un #!t!or P
N Un #eteor- /!t0I o ndret ,ranc!$- $t9n!nduj cu %reu r9$ul&
N P! eu ce $unK Un #!t!or- reet /!t0- cu conIn%ere& Of- dac le6ar cdea n ca "!6ar
$tr!2! 2reo "a$e d!n e!MP >u- te ntre. e t!ne care le "t!! e toate- la cefolo$e"te un #!t!orK
R La $t9rn!t certur! ntre fa#!l!!- declar ,ranc!$ Bordon- n t!# ce afar uralele $e
nteeau&
)ar de ce nu accetau ce! do! 2ech! r!eten! $6"! #art .ol!dulK )oar nu eC!$ta n!c! un
a2antaj #ater!al- #!c! un rof!t .ne$c de e ur#a lu!& Nu utea f! 2or.a n!c! de$re o %lor!e
laton!c& Atunc!- de ce $ nu la$e Y#r!t o de$coer!re de care le6ar f! r#a$ le%ate ur#ele
9n n 2ec!! 2ec!lorK )e ceK Pur "! $!#lu ludc era 2or.a de a#or ror!u "! de 2an!tate& Iar Wnd
!ntr n hor a#orul ror!u- c9nd $e a#e$tec 2an!tatea- c!ne ar #a! f! n $tare $6! fac e
oa#en! $ judeceK
)ar- n $f9r"!t- e o fat at9t de %ro0a2 $ 0re"t! un #eteorK )e$coer!rea lu! nu $e
datore"te nu#a! nt9#lr!!K )ac .ol!dul n6ar f! fo$t at9t de cu#$ecade nc9t $ tra2er$e0e
c9#ul 2!0ual al !n$tru#entelor lu! )ean ,or$+th "! S+dne+ 3udel$on& ch!ar n cl!a c9nd e!
r!2eau r!n ocular- ar f! utut f! 20ut de ce! do! a$trono#! care- ntr6ade2r- $e credeau rea
#ultK )e altfel- nu trec oare- 0! "! noate- $ute- #!! de .ol!0!- de a$tero!0!- de $tele c0toareK @a
ch!ar Q ar utea f! ele nu#rate- %lo.ur!le ace$tea de foc care "! tra$ea0 cu du!u#ul tra!ector!!le
car!c!oa$e e fundalul ntunecat al cerulu!K La$e $ute de #!l!oane- !at- du $a2an!- nu#rul
#eteor!lor care $tr.at at#o$fera P#9ntulu! ntr6o $!n%ur noate- ad!c o #!e "! dou $ute de
#!l!oane n dou0ec! "! atru de ore& Corur!le ace$tea lu#!noa$e trec dec! cu #!l!ardele- !ar du
$u$ele lu! NeAton- 0ece 9n la c!nc!$re0ece #!l!oane ar f! 2!0!.!le cu och!ul l!.er&
DRAlt#!nter!- $cr!a DPunchF- $!n%urul 0!ar d!n Hha$ton careI lua lucrur!le n %lu#- $
%$e"t! un .ol!d e cer e ntruc9t2a #a! u"or dec9t $ %$e"t! un .o. de %r9u ntr6un lan de %r9uI "!
nu eCa%er# de loc $un9nd de$re ce! do! a$trono#! a! no"tr! c 29ntur ca# rea #ult $no!! n
le%tur cu o de$coer!re n faa cre!a nu rea e ca0ul $ te de$coer!&F )ar dac Punch- 0!ar
$at!r!c- folo$ea r!lejul ace$ta ca $6"! de$f"oare 2er2a ha0l!e- confra!! lu!- #a! $er!o"! dearte de
a6l !#!ta- etalau o "t!!n tot at9t de roa$t do.9nd!t e c9t era n $tare $ $t9rnea$c !n2!d!a
rofe $!on!"t!lor celor #a! cu 2a0&
D*eler- $unea DHha$ton StandardF- credea c .ol!0!! ro2!n d!n eChala!!le tere$tre& )ar
are #a! aroae de ade2r fatul c feno#enele ace$tea nu $unt de c9t aerol!!- la care $6au
con$tatat ntotdeauna ur#ele une! arder! utern!ce& nc de e 2re#ea lu! Plutarh- e! nceu$er $
f!e $ocot!! dret #a$e #!nerale- care $e r.u"e$c e $olul %lo.ulu! no$tru- c9nd $unt r!n"!
trecere de atrac!a tere$tr& Stud!ul .ol!0!lor arat c $u.$tana lor nu d!fer de loc de a
#!neralelor cuno$cute: nou "! c- n an$a#.lul lor- e! cur!nd aroae o tre!#e d!n corur!le
$!#le& )ar c9t d!2er$!tate re0!nt a#e$tecul ace$tor ele#enteM Prt!celele con$t!tut!2e $unt
c9nd #!c! ca !l!tura de f!er- c9nd #ar! ca .oa.ele de[ #a0re $au ca alunele- de o dur!tate
deo$e.!t "! art9n# la $rtur! ur#e de cr!$tal!0are& JC!$t un!! care $unt for#a! nu#a! d!n f!er
n $tare nat!2- a#e$tecat uneor! cu n!chel- "! e care oC!darea nu !6a 2t#at de loc&F
,oarte ade2rat- e dret- ceea ce Hha$ton Standard aducea la cuno"t!n c!t!tor!lor $!& n
acela"! t!#- )a!l+ Hha$ton !n$!$ta a$ura aten!e! e care n2a!! ant!c! "! #odern! au acordat6o
ntotdeauna ace$tor !etre #eteor!ce& >!arul $cr!a: Y)!o%ene d!n Aollon!a nu o#enea oare de
un .olo2an !ncande$cent- #are c9t o !atr de #oar- a cru! cdere l9n% Ae%o$ Pota#o$ !6a
n$!#9ntat e locu!tor!! Trac!e!K )ac un a$e#enea .ol!d ar cdea e$te clootn!a .!$er!c!!
Sa!nt6Andre!- ar dr9#a6o 9n la te#el!e& Gn r!2!na acea$ta- f!e6ne n%du!t $ a#!nt!# c9te2a
d!n !etrele care- 2en!te d!n ad9ncur!le $a!ulu! "! !ntrate n cercul atrac!e! #9ntulu!- au fo$t
cule$e de e $ol na!nte de era noa$trI a"a6nu#!ta D!atra a ful%erulu!F adorat ca $!#.ol al
C!.ele! n Balat!a "! tran$ortat la Ro#a- ca "! o alta %$!t n S!r!a "! con $acrat cultulu!
$oarelu!I $cutul $f9nt cule$ e 2re#ea do#n!e! lu! Nu#aI !atra nea%r $trat cu at9ta %r!j la
/eccaI !atra tr$netulu! care a $er2!l la fur!rea fa!&
#oa$e! $ade a lu! Antar& )e la nceutul ere! noa$tre- $u#eden!e de aerol!! au fo$t
de$cr!"!- #reun cu #rejurr!le care le n$oeau cderea: o !atr de dou $ute "a!0ec! de l!2re
a c0ut la Jn$!$he!#- n Al$ac!aI o !atr de un ne%ru #etal!c- a29nd for#a "! #r!#ea unu! ca
de o#- a c0ut e #untele 5a!$on- n Pro2enceI o !atr de "ate0ec! "! dou de l!2re- #r"t!!nd
o duhoare de $ulf- !atr care rea fcut d!n $u#- de #are- a c0ut la Lar!n!- n /acedon!aI o
!atr at9t de f!er.!nte- nc9t era !#o$!.!l $6o at!n%! cu #9na- a c0ut la Luce- l9n% Chartre$- n
'4<(& L! oate c ar f! locul $ a#!nt!# .ol!dul care- n '1](- a c0ut n a"e0area nor#and de la
La!%le "! de$re care 3u#.oldt $une ur#toarele: DLa ora unu du6a#!a0- e un cer c9t $e
oate de $en!n- a fo$t 20ut u# #are .ol!d- #!"c9ndu6$e de la $ud6e$t $re nord62e$t& Pe$te c9te2a
#!nute $e au0!- t!# de c!nc! $au "a$e #!nute- o eClo0!e orn!t d!ntr6un nor!"or ne%ru aroae
ne#!"cat- eClo0!e ur#at de tre! $au atru .u.u!tur! "! de un 0%o#ot care ar f! utut f! co#arat
cu n!"te ocn!tur! de fl!nte n$o!te de .ta!a a nu#eroa$e to.e& ,!ecare .u.u!tur de$r!ndea d!n
norul cel ne%ru o arte d!n 2aor!! care l for#au& n locul acela nu a fo$t re#arcat
n!c!un&feno#en lu#!no$& Pe$te o #!e de !etre c0ur e o $urafa el!t!c a cre! aC #are-
ndretat de la $ud6e$t $re nord62e$t- #$ura un$re0ece E!lo#etr! lun%!#e& P!etrele fu#e%au "!
erau nc!n$e fr a a2ea flcr!& S6a con$tatat c ele erau #a! u"or de $art la c9te2a 0!le du
cdere dec9t #a! t9r0!uF&T
)a!l+ Hha$ton cont!nua e ace$t ton e #a! #ulte coloane- n"!ru!nd o #ul!#e de
a#nunte care do2edeau cel u!n c9t de con"t!!nc!o"! ! erau redactor!!&
)e altfel- n!c! celelalte 0!are nu $e l$ar #a! rejo$& ,!!ndc a$trono#!a era la ord!nea
0!le!- 2or.eau toate de$re a$trono#!e- !ar dac- du at9ta cerneal r!$!!t- $ar #a! f! %$!t 2reun
Aha$ton!an care $ nu f!e tare n ro.le#a .ol!0!lor- f!re"te c 0!arele n6ar f! a2ut n!c! o 2!n&
La !nfor#a!!le date de )a!l+ Hha$ton- Hha$ton NeA$ le adu%a e ale $ale& >!arul e2oca
a#!nt!rea %lo.ulu! de foc- cu un d!a#etru du.lu fa de al lun!! l!ne- care- n '158- a fo$t 0r!t
r9nd e r9nd la 3ur22orth- la )arl!n%ton- la )urha#- la )undea- "! a trecut fr $ eClode0e de
la un or!0ont la altul- l$9nd n ur#a lu! o d9r lu#!noa$- aur!e- lat- co#act "! t!nd cu
2!o!c!une al.a$trul ntunecat al cerulu!& A#!nt! ao!I c- dac .ol!dul d!n 3urtAortl! n6a eClodat-
nu tot a"aW $6a nt9#lat cu cel care- la '8 #a! ';<8- ! $6a artat: unu! o.$er2ator d!n Ca$t!llon-
,rana& )e"! #eteorul n6a fo$t 2!0!.!l dec9t c!nc! $ecunde- 2!te0a lu! eraO at9t de #are- nc9t- n
ace$t $curt r$t!#I a de$cr!$ un arc de "a$e %rade& Culoarea lu!- la nceut al.a$tr62er0u!e- a
de2en!t ao! al. "! ne$u$ de $trluc!toare& ntre eClo0!e "! erceerea 0%o#otulu!- $6au $cur$
tre! 9n la atru #!nute- ceea ce re$uune o d!$tan de "a!0ec! 9n la ot0ec! E!lo#etr!&
Tre.u!e c 2!olena eClo0!e! a fo$t- dec!- cuI #ult $uer!oar celor #a! utern!ce eClo0!! care $e
ot roduce la $urafaa %lo.ulu!& C9t r!2e"te #r!#ea .ol!dulu!- calculat du nl!#ea lu!-
d!a#etrul !6a fo$t $ocot!t ca a29nd nu #a! u!n de o #!e c!nc! $ute de !c!oareI .ol!dul arcur%ea
e$te o $ut tre!0ec! de E!lo\ #etr! e $ecund- 2!te0 !nf!n!t $uer!oar acele!a cu care $e
dela$ea0 #9ntul n #!"carea lu! de tran$la!e n jurul $oarelu!&
5en! ao! r9ndul lu! Hha$ton /orn!n%- ao! al lu! Hha$ton J2en!n%- ace$t d!n ur# 0!ar
trat9nd #a! ale$ che$t!unea .ol!0!lor foarte nu#ero"! alt#!nter! "! aroae n ntre%!#e co#u"!
d!n f!er& >!arul le rea#!ntea c!t!\ tor!lor c una d!n ace$te #a$e #eteorolo%!ce- %$!te c9#!!le
S!.er!e!- c9ntrea nu #a! u!n de "ate $ute de E!lo%ra#eI c o alta- de$coer!t n @ra0!l!a-
c9ntrea 9n la "a$e #!! de E!lo%ra#eI c o a tre!a- %rea de atru$re0ece #!! de E!lo%ra#e-
fu$e$e %$!t n Ol+#e- n Tucu#anI c nc una- n $f9r"!t- c0ut l9n% )uran0o- n /eC!c-
at!n%ea %reutatea enor# de nou$re0ece #!! de E!lo%ra#eM
)e fat- nu ne6a# derta rea #ult de ade2r dac a# $une c o arte a oula!e!O
Aha$ton!ene $e ca# nfr!co"a- c!t!nd unele d!n ace$te art!cole& Pentru c fu$e$e 0r!t n cond!!!le
"t!ute- "! la o d!$tan care tre.u!a $ f!e con$!dera.!l- #eteorul do#n!lor ,or$+t* "! 3udel$on
tre.u!a $ a!. d!#en$!un! ro.a.!l cu #ult #a! #ar! dec9t ale .ol!0!lor de la Tucu#an "! de la
)uran0o& C!ne "t!e dac #r!#ea lu! nu e%ala- $au oate ch!ar de"ea- #r!#ea aerol!tulu! de la
Ca$t!llon- al cru! d!a#etru fu$e$e e2aluat la o #!e c!nc! $ute de !c!oareK 5 ute! nch!u!
%reutatea une! a$e#enea #a$eM Iar dac nu#!tul #eteor $e !2!$e la 0en!tul ora"ulu! Hha$ton-
n$e#na c ora"ul e $!tuat $u. tra!ector!a lu!& )ac tra!ector!a a2ea for#a une! or.!te- atunc!
.ol!dul a2ea $ treac d!n nou- nearat- e dea$ura ora"ulu!& J! .!ne- dac toc#a! n cl!a aceea-
d!ntr6un #ot!2 oarecare- .ol!dul $e orea d!n %oana lu!- toc#a! Hha$tonul a2ea $ f!e lo2!t cu o
2!olen de nench!u!tM Acu# or! n!c!odat tre.u!a $u$ r$!cat Aha$ton!en!lor care n6o "t!au
nc "! a#!nt!t celor care o cuno"teau Q acea$t cu#l!t le%e a fore! 2!!: #a$a n#ul!t cu
tratul 2!te0e!- 2!te0 care- du le%ea "! #a! n$!#9nttoare nc a cder!! corur!lor "! entru
un .ol!d c09nd de la atru $ute de E!lo#etr! nl!#e- ar f! de aroae tre! #!! de #etr! e
$ecund- n cl!a c9nd $6ar !0.! de $urafaa $olulu!&
Pre$a Aha$ton!an "t!u $6"! fac d!n l!n dator!a "! n!c!odat- tre.u!e $ recunoa"te#-
0!arele n6au fcut at9ta r!$! de for#ule #ate#at!ce&
Gncetul cu ncetul- o oarecare tea# $e a.tu dec! a$ura ora"ulu!& Pr!#ejd!o$ul "!
a#en!ntorul .ol!d de2en! $u.!ectul tuturor d!$cu!!lor n !a- n adunr! "! n ca$ele oa#en!lor&
Partea fe#e!a$c a oula!e!- #a! ale$- nu #a! 2!$a dec9t .!$er!c! $tr!2!te "! ca$e n!#!c!te& c9t
de$re .r.a!- e! $ocoteau c e #a! ele%ant $ dea d!n u#er!- dar ddeau d!n u#er! fr rea
#ult con2!n%ere& >! "! noate- $e oate $une- n !aa Con$t!tu!e! ca "! n cart!erele #a! de $u$
ale ora"ulu!- $e adunau neconten!t %ruur! de oa#en!& 5re#ea- rea $au .un- nu con$t!tu!a o
!ed!c entru o.$er2ator!& Ot!c!en!! nu #a! 29ndu$er n!c!odat at9tea lunete- .!noclur! "! alte
!n$tru#ente ot!ceM N!c!odat cerul nu fu$e$e at9t de Dlent r!2!t de och!! nel!n!"t!! a! oula!e!
Aha$ton!eneM ,!e c #eteorul $e 2edea $au nu- r!#ejd!a eC!$ta n f!ecare cea$- ca $ nu $une#
n f!ecare #!nut $au n f!ecare $ecund&
)ar- 2a $une c!t!torul- r!#ejd!a acea$ta a#en!na deootr!2 "! alte re%!un!- "!- o dat cu
ele- ora"ele- t9r%ur!le- $atele "! ctunele aflate $u. tra!ector!e& ,!re"te c da& )ac- du cu# $e
.nu!a- .ol!dul ddea roat %lo.ulu! no$tru- toate unctele $!tuate $u. or.!ta lu! erau la fel de
a#en!nate& Totu"!- Hha$tonul de!nea recordul $a!#e!- dac e $ accet# eCre$!a acea$ta
ultra6#odern- !ar un!cul #ot!2 l con$t!tu!a fatul c a!c! fu$e$e 20ut .ol!dul entru r!#a oar&
JC!$ta totu"! un 0!ar care $e #otr!2! #ol!#e! "! refu0 9n la cat $ !a lucrur!le n
$er!o$& >!arul ace$ta nu $e art de loc .!ne2o!tor fa de do#n!! ,or$+th "! 3udel$on e care- n
%lu#- ! $ocotea re$on$a.!l! de rul care a#en!na ora"ul&
D)e ce $6au a#e$tecat ce! do! a#ator!K $unea DPunchF& Ce ne2o!e a2eau $ %9d!le $a!ul
cu lunetele "! cu tele$coaele lor P Nu uteau $ la$e f!r#a#entul l!n!"t!t "! $ nu6! 0%9ndre
$telele Oare nu eC!$t de$t!n- nu eC!$t ch!ar rea #ul! $a2an! ade2ra! care $e a#e$tec unde
nu le f!er.e oala "! $e $trecoar !nd!$cre! n0onele !nter$telare& Corur!le cere"t! $unt foarte
ud!ce "! nu le lace $ f!e r!2!te rea de aroae& )a- ora"ul no$tru e a#en!nat- n!#en! nu $e
#a! afl acu# n $!%uran- "!- entru $!tua!a acea$ta- nu eC!$t leac& Seot face a$!%urr!
#otr!2a foculu!- a %r!nd!ne!- a c!cloanelorP Gncerca! nu#a! $ 2 a$!%ura! #otr!2aO cder!!
unu! .ol!d- oate de 0ece or! #a! #are dec9t- Hha$tonul no$truMP Iar dac $6o n!#er! $
eClode0e n cdere- ceea ce $e nt9#l de$tul de de$ cu drco2en!!le a$tea- ora"ul ntre% 2a f!
.o#.ardat- .a ch!ar !ncend!at- dac ro!ect!lele 2or f! !ncande$centeM n or!ce ca0- n!#!c!rea
total 9nde"te $cu#ul no$tru ora"- ce $ ne #a! d# du de%etM Scae c!ne oateM ScaeX c!ne
oate)ar- ne #a! ntre.#- de ce n6or f! $tat do#n!! ,or$+th "! 3udel$on l!n!"t!! n ca$ele lor- n
loc$ $!one0e #eteor!!& J!- r!n !nd!$cre!a lor- !6au ro2ocat "! !6au atra$ r!n !ntr!%!le lor
2!no2ate& )ac- Hha$tonul 2a f! n!#!c!t- dac 2a f! $tr!2!t $au ar$ de .ol!d- 2!na 2a f! a lor- "! e!
2or tre.u! $ tra% toate onoa$eleMP Cc!- ntr6ade2r- l ntre.# e or!care c!t!tor cu ade2rat
!#ar!al- ad!c e to! a.ona!! lu! Hha$ton Punch- la ce folo$e$c a$trono#!!- a$trolo%!!-
#eteorolo%!! "! alte an!#ale al cror nu#e $e ter#!n n o%K A !e"!t 2reodat ce2a .un d!n
lucrr!le lorP A une ntre.area- n$ea#n a da "! r$un$ul- "!- n ceeaO ce ne r!2e"te- $tru!#
#a! #ult ca or!c9nd n con2!%er!le noa$tre .!necuno$cute "! at9t de erfect eCr!#ate r!n acea$t
$u.l!# fra0- datorat %en!ulu! unu! france0- !lu$trul @r!llat6Sa2ar!n: D)e$coer!rea unu! nou fel
de #9ncare contr!.u!e #a! #ult la fer!c!rea o#en!r!! dec9t de$coer!rea une! $teleMF C9t de u!n
$t!# le6ar f! acordat @r!llat6Sa2ar!n celor do! fctor! de rele care nu $e $f!e$c $ atra% a$ura
r!! lor cele #a! rele catacl!$#e- nu#a! 2entru lcerea de a de$coer! un $!#lu .ol!d
CAPITOLUL 5II n care o 2o# 2edea e doa#na 3udel$on ad9nc #9hn!t de at!tud!nea
doctorulu! "! o 2o# au0! e /!t0 cert9ndu6"! $t9nul cu toat a$r!#ea&
Ce au r$un$ )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on la %lu#ele lu! Hha$ton PunchK A.$olut
n!#!c- "! a$ta entru .!necu29ntatul #ot!2 c ha.ar n6a2eau de$re art!colul necu2!!nc!o$ulu! 0!ar&
S nu afl! lucrur!le nelcute care $e $un de$re t!ne- e cel #a! $!%ur #!jlocde6a nu $ufer!- ar f!
$u$ do#nul de La Pal!ce cu o nendo!eln!c nelec!une \& Totu"!- %lu#ele ace$tea: #a! #ult
$au #a! u!n $!r!tuale nu rea $unt lcuteK celor care le for#ea0 !nta- "! dac n ca0ul de faW
er$oanele 2!0ate n6au a2ut cuno"t!n de ele- nu laW fel $e oate $une de$re rudele "! r!eten!!
lor& /!t0 ndeo$e.!- era fur!oa$& S6! n2!nu!a$c $t9nul c a atra$ .ol!dul care a#en!na
$ecur!tatea ora"ulu!MP )u&I ea- do#nul )ean ,or$+th ar f! tre.u!t $6l che#e e autorul
art!colulu! n faa judectorulu! John Proth- care l6ar f! conda#nat la #ar! de$%u.!r!- fr $
#a!: une# la $ocoteal te#n!a e care ar f! #er!tat6o entru !n$!nur!le lu! calo#n!oa$e&
C9t de$re Loo- ea lu lucrur!le n $er!o$ "!- fr $ "o2!e- ddu dretate 0!arulu! Hha$ton
Punch&
N )a- are dretate- $unea ea& Ce le6a 2en!t do# nulu! ,or$+th "! lu! aa $ de$coere
!atra a$ta .le$te#atK ,r e!- ar f! trecut neo.$er2at- ca at9tea altele care nu ne6au fcut n!c! un
ru&
Rul- $au #a! .!ne 0!$ nenoroc!rea Ia care $e %9ndea Loo- era !ne2!ta.!la r!2al!tate care
a2ea $ eC!$te ntre unch!ul lu! ,ranc!$ "! tatl lu! Jenn+- cu toate con$ec!nele e!- toc#a! n ajunul
une! c$tor!! care tre.u!a $ $tr9n% "! #a! #ult le%tur!le d!ntre cele dou fa#!l!!&
Te#er!le e! erau nte#e!ate "! ceea ce tre.u!a $ $e nt9#le $e nt9#l& At9ta 2re#e c9t
)ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on a2u$e$er nu#a! .nu!el! rec!roce- nu !0.ucn! cearta&
Rela!!le lor $e rc!$er- e! e2!ta$er $ $e nl!lnea$c- dar lucrur!le nu ajun$e$er #a! dearte&
Acu# n$- de c9nd cu nota o.$er2atorulu! d!n @o$ton- fu$e$e $ta.!l!t n #od u.l!c c
de$coer!rea acelu!a"! #eteor aar!nea celor do! a$trono#! d!n Hha$ton- Ce le r#9nea de
fcutK S re2end!ce f!ecare d!n e! nt9!etatea de$coer!r!!K Se 2or !$ca- e acea$t te#a- d!$cu!!
art!culare- $au ch!ar ole#!c! r$untoare crora re$a Aha$ton!an le 2a da fr doar "! oate o
o$!tal!tate .!ne2o!toareK
Nu $e "t!a nc- "! 2!!torul $!n%ur a2ea $ r$und la ace$te ntre.r!& S!%ur- n or!ce ca0- e
c n!c! do#nul )ean ,or$+th- n!c! doctorul 3udel$on nu #a! o#eneau o 2or. de$re nunta a
cre! dat $e aro!a rea ncet du dor!na celor do! lo%odn!c!& C9nd $e o#enea de nunt n
faa unu!a d!n ce! do! a$trono#!- e! "! a#!nteau !#ed!at c #a! au ce2a de ter#!nat n o.$er2ator&
)e altfel- acolo "! etreceau aroae tot t!#ul- d!n ce n ce #a! reocua! "! #a! a.$or.!!&
Gntr6ade2r- dac #eteorul fu$e$e 0r!t "! de c9!2a a$trono#! of!c!al!- )ean ,or$+th "!
doctorul 3udel$on n $ch!#. ncercar 0adarn!c $6l #a! re%$ea$c& Se derta$e oare la o
d!$tan rea #are entru .ta!a !n$tru#entelor lorK Iat o re$uunere de$tul de ad#!$!.!l- dar a
cre! 2er!f!care nu utea f! fcut& )e aceea- a$trono#!! no"tr! nu $e #a! dertau- 0! "! noate- de
o$tur!le lor de o.$er2a!e- rof!t9nd de toate n$en!nr!le cerulu!& )ac lucrur!le #a! cont!nuau
a"a- 9n la ur# a2eau $ $e #.oln2ea$c&
Se !$to2eau a#9ndo!- fc9nd efortur! 0adarn!ce ca $ calcule0e ele#entele a$tero!dulu!- al
cru! un!c "! eCclu$!2 de$coer!tor $e nc9nau "! unul "! altul $ $e con$!dere& Re0ultatul
#unc!! ace$te!a cur!ndea o "an$ $er!oa$ entru $olu!onarea d!ferendulu!: d!n do! a$trono#! eC
aeduo \- cel #a! tare n #ate#at!c! utea $ caete nt9!etatea&
)ar un!ca lor o.$er2a!e fu$e$e de rea $curt durat ca $ dea for#ulelor o .a0
$uf!c!ent& Pentru deter#!narea or.!te! .ol!dulu! ar #a! f! fo$t nece$ar o o.$er2a!e- $au oate
ch!ar #a! #ulte& Iat de ce )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on- te#9ndu6$e f!ecare $ nu f!e
ntrecut de r!2al- $ura2e%heau cerul cu o r92n e%al "! la fel de $ter!l& Car!c!o$ul #eteor nu $e
#a! !2ea e or!0ontul Hha$tonulu!- $au dac #a! rearea cu#2a- o fcea n cel #a! $tr!ct
!nco%n!to&
Starea $ufletea$c a celor do! a$trono#! $e re$!#ea de e ur#a 0drn!c!e! efortur!lorO lor&
Nu te utea! aro!a de e!& )e dou0ec! de or! e 0! )ean ,or$+th $e r$tea la O#!cron- care !
r$undea cu acela"! ton& C9t de$re doctor- dac n6a2ea e c!ne $6"! 2er$e #9n!a- a$ta nu
n$e#na c nu e #9n!o$&
Gn a$e#enea cond!!!- c!ne $6ar #a! f! %9nd!t $ 2or.ea$c de$re actele nece$are- $au
de$re cere#on!a nun!!K
Totu"! trecu$er tre! 0!le de la aar!!a note! tr!#!$ 0!arelor de o.$er2atorul d!n @o$ton&
Orolo%!ul cere$c- al cru! ac e $oarele- ar f! .tut 0!ua de 11 ar!l!e- dac ar f! a2ut cu ce& nc
dou0ec! de 0!le "! 0!ua cea #are a2ea $ $o$ea$c- de"! Loo ret!ndea- n ner.darea e!- c nu e
trecut n calendar&
Jra oare ca0ul $ l! $e rea#!ntea$c unch!ulu! lu! ,ranc!$ Bordon "! tatlu! lu! Jenn+
3udel$on nunta de$re care e! nu #a! 2or.eau de arc n6ar f! tre.u!t n!c!odat $ a!. locK
)oa#na 3udel$on $ocotea c e #a! .!ne $ nu ! $e $un n!#!c $oulu! e!- care n6a2ea n!c! un
a#e$tec n re%t!r!le de nunt- du cu# nu $e ocua n!c! #car de ror!a lu! %o$odr!e& n
0!ua cu2en!t- doa#na 3udel$on a2ea $6! $un ur "! $!#lu:
N Pune6! ha!nele ne%re- lr!a tare "! #nu"!le& J t!#ul $ #er%e# la Sa!nt6AndreA&
)6#! .raul "! ha!de#&
L! el 2a #er%e- cu $!%uran- fr $6"! dea $ea#a #car- cu $!n%ura cond!!e ca #eteorul
$ nu6! treac toc#a! n cl!a aceea r!n faa o.!ect!2ulu! tele$coulu!M
)ar dac rerea doa#ne! 3udel$on recu#n! n ca$a d!n /or!$$ $treet- dac doctorul
nu fu $!l!t $ $e eCl!ce n r!2!na at!tud!n!! lu! fa de )ean ,or$+th- ace$ta d!n ur# fu a$ru
atacat& /!t0 nu #a! !nea $ea# de n!#!c& /9n!oa$ e $t9nul e!- ea 2ro!a- du cu# $unea-
$6! 2or.ea$c n atru och! "! $ l#urea$c $!tua!a acea$ta at9t de ncordat- nc9t cel #a! #!c
!nc!dent ar f! fo$t n $tare $ ro2oace o rutur def!n!t!2 ntre cele dou fa#!l!!& L! ce ur#r! ar
f! utut a2ea o a$e#enea ruturM Nunta a#9nat- oate ch!ar entru 2ec!e- de0ndejdea celor do!
lo%odn!c!- "! #a! ale$ a $cu#ulu! de ,ranc!$- co!la"ul e!- cu# a2ea o.!ce! $6l nu#ea$c- de
#ult 2re#e "! cu #ult du!o"!e& L! ce $6ar f! fcut .!etul t9nr- du o ceart care ar f! eCclu$
or!ce #careK
)e aceea- n du6a#!a0a 0!le! de 11 ar!l!e- afl9ndu6$e $!n%ur n $ufra%er!e cu )ean
,or$+th- n atru och!- du cu# dorea- /!t0 "! or! $t9nul n cl!a c9nd ace$ta $e ndreta $re
$cara turnulu!&
Se "t!e c do#nul ,or$+th $e te#ea de eCl!ca!!le cu /!t0& n %enere- eCl!ca!!le ace$tea
$e ntorceau #otr!2a lu!I dec! ! $e rea #a! cu#!nte $ le e2!te&
)e data acea$ta- du ce o r!2! de $u$ e /!t0- care ! $e ru o .o#. cu f!t!lul ar!n$-
%ata $ eClode0e- do#nul )ean ,or$+th- dorn!c $ $e un la ado$t de efectele .o#.e!- .tu n
retra%ere $re u"& )ar- na!nte de6a a$a e clan- /!t0 ! $e u$e n cale "! och!! e! $%etar
och!! $t9nulu! a cror r!2!re $e ferea cu tea#&
N )o#nule- $u$e ea- 2reau $ 2&2or.e$c&
N S6#! 2or.e"t!- /!t0K Lt!!- nu rea a# t!# acu#P
N Nu 0uM P! n!c! eu- do#nule- n6a# t!#- c a# de $lat toate 2a$ele de la #a$&
ee2!le du#nea2oa$tr ot $ #a! a"tete- cu# a"teat "! 2a$ele #ele&
N "! O#!eronK /! $e are c # chea#&
N Aan!cronKP L! $ta e un ne%h!o.MP O $ aud el de #!ne cur9nd& A#!cn# al
du#nea2oa$tr& N6a2e! dec9t $6l anuna!& 5or.a ro2er.ulu!: a"teat6# f te $alut& Sune!6!
a$ta d!n artea #ea- do#nule&
N N6a# $ u!t- /!t0& )ar .ol!dul #euK
N @ol!tulKP fcu /!t0& Nu "t!u ce6o #a! f! "! $ta- dar or!ce #!6a! $une- do#nule- nu6!
lucru curat dac el- de c9t2a 2re#e- 26a 29r9t o !atr n& locul !n!#!!&
N Un .ol!d- /!t0- eCl!c r.dtor do#nul )ean ,or$+th- e un #eteor- "!P
N AhaM fcu /!t0- e #!t!orulAtunc! o $ fac "! el ca A#!cron- o $ a"teteM
N A$ta6! .unM $e $ur do#nul )ean ,or$+th&- at!n$ n unctul $en$!.!l&
N )e altfel- cont!nu /!t0- cerul e noro$- o $ lou- "! nu6! #o#entul $ 2 d!$tra! cu
och!! la lunP
Jra ade2rat- "! toc#a! nc9narea a$ta a nor!lor ! $coteau d!n $r!te e )ean ,or$+th "!
e doctorul 3udel$on& )e atru0ec! "! ot de ore cerul fu$e$e nd!t de nor! %ro"!& >!ua- n!c! o
ra0 de $oareI noatea- n!c! un f!r!cel de $tea& Nor!! $e 029rcoleau de la un cat al 0r!! la altul- ca
un 2l e care $%eata d!n 29rful clootn!e! de la Sa!nt6AndreA l $trun%ea uneor! cu 29rful& n
a$e#enea cond!!!- !#o$!.!l $ o.$er2! $a!ul- $ re2e0! .ol!dul at9t de 2!u d!$utat& @a ch!ar $e
utea re$uune c $tarea at#o$fer!c nu6! fa2or!0a n!c! e a$trono#!! d!n Oh!o $au d!n
Penn$+l2an!a- "! n!c! e ce! de la celelalte o.$er2atoare d!n 5ech!ul $au d!n Noul Cont!nent& ntr6
ade2r- n!c! o not nou r!2!nd aar!!a #eteorulu! nu #a! aru$e n 0!are& J ade2rat c
#eteorul nu a2ea o !#ortan at9t de #are- nc9t $ tul.ure lu#ea "t!!n!f!c& Jra 2or.a de un
fat co$#!c de$tul de .anal- "! tre.u!a $ f!! un )ean ,or$+th $au un 3udel$on- ca $6! 9nde"t!
rentoarcerea cu o ner.dare care- la e!- $e tran$for#a n fur!e&
C9nd )ean ,or$+th "! ddu $ea#a c e cu neut!n $ $cae- /!t0 "! ncruc!"a .raele "!
2or.! a$tfel:
N )o#nule ,or$+th- nu cu#2a a! u!tat c a2e! un neot e care l chea# ,ranc!$
BordonK
N A- dra%ul de ,ranc!$- r$un$e ,or$+th- clt!n9nd d!n ca cu n%du!n& Cu# $6l u!tK
P Ce #a! face ,ranc!$K
N /ulu#e$c- .!ne- do#nule&
N /! $e are c nu l6a# #a! 20ut de c9t2a 2re#eP
N )a- nu l6a! #a! 20ut de la #a$& 6R Ade2ratPM
N 5a $ 0!c $unte! cu och!! la Lun- do#nule- $u$e /!t0- o.l!%9ndu6l e ,or$+th $ $e
ntoarc $re ea&
N )aO de unde- /!t0MP )ar- ce 2re!K Sunt ca# reocuatP
N At9t de #ult- nc9t $e are c a! u!tat un lucru de $ea#P
N A# u!tat un lucru de $ea#K Care anu#eK
N C neotul du#nea2oa$tr o $ $e n$oare&
N S $e n$oarePK
N N6o $ # ntre.a! acu# "! cu c!neK
N Nu- /!t0P )ar de ce # ntre.!K
N C9t "!reten!eMP )oar nu6! ne2o!e $ f!! 2rj!tor ca $ "t!! c ntre.area $e une entru
r$un$&
N R$un$ n le%tur cu ce- /!t0K
N6 n le%tur cu urtarea du#nea2oa$tr fa de fa#!l!a 3udel$onMP Lt!! doar foarte
.!ne c eC!$t o fa#!l!e 3udel$on- un doctor 3udel$on- care locu!e"te X[e /or!$$ $treet- o doa#n
3udel$on- #a# a do#n!"oare! Loo "! a do#n!"oare! Jenn+ 3udel$on- lo%odn!ca neotulu!
du#nea2oa$trPM
Pe #$ur ce /!t0 ro$tea- d!n ce n ce #a! tare- nu#ele 3udel$on- )ean ,or$+th "! ducea
#9na la !et- la coa$te- la ca- ca "! cu# nu#ele ace$ta- tran$for#at n %loane- l6ar f! lo2!t de la
un a$& Suferea- $e $ufoca- ! $e urca $9n%ele la ca& 509ndu6l c nu r$unde- /!t0 $tru!:
N A! au0!t- do#nuleK
N Cu# $ n6audK $tr!% )ean ,or$+th&
N Atunc!KP fcu .tr9na- c9t utu #a! tare&
N ,ranc!$ tot $e #a! %9nde"te la c$tor!a a$taK $u$e n $f9r"!t do#nul ,or$+th&
N Cu# $ nu $e #a! %9ndea$cK $tr!% /!t0& Se %9nde"te la ea cu# $e %9nde"te $
re$!re- dr%uul de elM Cu# ne %9nd!# to!- cu# 2 %9nd!! "! du#nea2oa$tr- du c9te
ndjdu!e$cP
N Cu#M Neotul #eu tot #a! e hotr9t $6o !a e f!!ca ace$tu! 3udel$onK
N Pe #!$$ Jenn+- 2 ro%- do#nule 5 dau $cr!$ c e hotr9tM >u a"a- ar n$e#na c "!6a
!erdut .u$ola- dac n6ar #a! f! hotr9tM Unde ar utea %$! o lo%odn!c #a! dr%la"- o t!neree
#a! nc9nttoare
N Ch!ar dac f!!ca o#ulu! careP a o#ulu!P a o#ulu! $tu!a cru!a nu6! ot ro$t! nu#ele
fr $ # $ufoc- ar utea f! dr%uP
N A$ta e rea de totM $tr!% /!t0- de$fc9ndu6"! cu 2!olen "orul- de arc ar f! 2rut $6"!
r$ea$c !#ed!at $luj.a&
N A$cultP /!t0P a$cult- "ot! )ean ,or$+th- u!n $er!at de at!tud!nea e!
a#en!ntoare&
)ar .tr9na n29rt! n aer "orul- al cru! cordon at9rna 9n la #9nt&
N A$ta6! rea de tot- !0.ucn! ea& )u c!nc!0ec! de an! de $luj.- # duc #a! .!ne $
utre0e$c n un%herul #eu ca un c9!ne r9!o$- dec9t $ r#9n n ca$a unu! o# care "! $f9"!e
$9n%ele& Nu $unt dec9t o .!at $lujn!c& )ar eu a# !n!#- do#nulePM
N J!- /!t0- r$un$e do#nul )ean ,or$+th- $urat foc- 2a $ 0!c nu "t!! ce #!6a fcut
3udel$on $taK
N Ce 26a fcutK
N /6a furatM
N ,uratK
N )a- #6a furat cu neru"!narePM
N "! ce 26a furatKP Cea$ulKP Pun%aKP @at!$taPK
N @ol!dulM
N AM !ar .ol!dulM $tr!% .tr9na- $tr9#.9ndu6$e c9t utea #a! !ron!c "! #a! nelcut
entru ,or$+th& )e #ult nu #a! au0!$e# de #!t!orul du#nea2oa$trM J cu ut!n- )oa#ne- $
ajun%! n halul $ta- d!n r!c!na une! drc!! care $e l!#.P O f! .ol!tul #a! #ult al
du#nea2oa$tr- dec9t al do#nulu! 3udel$onK 56a! !$cl!t cu#2a e elK Nu e oare al tuturor
oa#en!lor- al or!cu!- al #eu- al celulu! #eu- dac a" a2ea celP dar- $la2 )o#nulu!- n6a#MP
L6a! cu#rat cu .an!! du#nea2oa$tr $au 2! l6a l$at c!ne2a #o"ten!rePK
N /!t0&M $tr!% ,or$+th- care "! !e"!$e d!n $r!te&
N N!c! o /!t0M fcu .tr9na- !er09ndu6"! "! ea r.darea& >u- tre.u!e $ f!! ro$t ca
Saturn ca $ te cer! cu un r!eten 2ech! entru o t!cloa$ de !atr e care n6o $6o #a! re2e0!
n!c!odat&
N Tac!M Tac!M $tr!% a$trono#ul- lo2!t n !n!#&
N Nu- do#nule- n6a# $ tac de loc- "! n6a2e! dec9t $6l che#a! e A#!cron n ajutorP
N Pe O#!cronM
N )a- e el- "! n6o $ # fac $ tacP N!c! re"ed!ntele n6ar f! n $tare $6! a$tue %ura
n%erulu! tr!#!$ $ 2e$tea$c $f9r"!tul lu#!!M
Oare n#r#ur!$e )ean ,or$+th- au0!nd fra0a acea$ta cu#l!t- cc! %9tleju! ! $e $tr9n$e$e
ntr6at9t- nc9t nu6! #a! n%du!a $ 2or.ea$c- !ar %ura ! aral!0a$e "! nu #a! utea $ $coat n!c!
un $unetM S!%ur e c nu !0.ut! $ r$und n!#!c& Ch!ar dac ar f! 2rut- n cul#ea #9n!e!- $6o dea
afar e cred!nc!oa$a dar ar%oa$a /!t0- !6ar f! fo$t cu neut!n $ ro$tea$c trad!!onalul DIe"!M
P !e"! !#ed!at- "! $ nu te #a! 2dMF
)e altfel- /!t0 n!c! nu l6ar f! a$cultat& )oar nu era $ $e de$art a"a- du c!nc!0ec! de an!
de $luj.- entru un %u.o$ de #eteor- de $t9nul e care l 20u$e 2en!nd e lu#e&
Totu"!- era t!#ul ca $cena acea$ta $ !a $f9r"!t& )ean lOor$+th- d9ndu6"! $ea#a c nu 2a
utea n2!n%e- ncerc $ dea nao! fr ca #ane2ra lu! $ $e#ene rea #ult a fu%&
L! ! 2en! n ajutor $oarele& Cerul $e lu#!n deodat- o ra0 2!e trun$e r!n %ea#ur!le
fere$trelor d!n$re %rd!n&
Gn cl!a a$ta- fr ndo!al- doctorul 3udel$on $e afla n fo!"or Q !at la ce $e %9nd! !#ed!at
,or$+th& "! 2edea r!2alul rof!t9nd de n$en!nare- cu och!ul la ocularul tele$coulu!- cercet9nd
naltele&0one ale $a!ulu!M L! nu $e utu $t9n!& Ra0a de $oare l re$ch!#.a arc ntr6un .alon
cu %a0& l u#fla- fcea $6! crea$c_ fora a$cen$!onal- l $!lea $ $e r!d!ce n at#o$fer&X )ean
,or$+th- arunc9ndu6"! ca e un le$t Q ca $ duce# la cat co#ara!a Q toat #9n!a adunat n el-
$e ndret $re u"&
)!n nefer!c!re- /!t0 $e afla acolo "! nu rea d!$u$ $6! fac loc& A2ea dec! $ f!e $!l!t $6
o auce de .ra- $ $e lute cu ea- $ recur% la ajutorul lu! O#!eron&
)ar nu fu ne2o!t $ ajun% at9t de dearte& Pe$e#ne c .tr9na $e $!#ea rea !$to2!t de
efortul fcut& )e"! "! certa de$tul de de$ $t9nul- n!c!odat 9n acu# n6o fcu$e cu at9ta foc&
,!e d!n r!c!na efortulu! f!0!c- f!e d!n r!c!na %ra2!t!! $u.!ectulu! d!$cutat- deo$e.!t de
al!tant- f!!ndI 2or.a de fer!c!rea 2!!toare a D$cu#ulu! de ,ranc!$F- /!t0 $e $!#! deodat fr
uter! "! $e r.u"! e un $caun&
)ean ,or$+th- tre.u!e $6o $une# $re lauda lu!- u!t "! de $oare- "! de cerul $en!n- "! de
#eteor& Se aro!e de .tr9n "! o ntre. n%r!jorat ce6o doare&
N Nu "t!u- do#nule& Parc #! $6a r$uc!t $to#acul& NM Sto#acul r$uc!tK reet )ean
,or$+th- #!rat la cul#e de .oala acea$ta ntr6ade2r neo.!"nu!t&
N )a- do#nule- fcu /!t0- cu %la$ ndurerat& A# un nod la !n!#&
N 3# ' fcu )ean ,or$+th- cru!a n!c! cea de6a doua eCl!ca!e nu !0.ut!$e $6! alun%e
nedu#er!rea&
L! $e re%tea $6! dea .olna2e! ajutorul o.!"nu!t nW a$tfel de #rejurr!: $6! de$che!e
.lu0a- $6! un oet la frunte "! la t9#le- $6! dea un ahar cu aO ndulc!tP
)ar nu a2u t!#&
Bla$ul lu! O#!eron r$un d!n 29rful turnulu!:
N @ol!dul- do#nule $tr!% O#!eron& @ol!dul )ean ,or$+th u!t tot re$tul un!2er$ulu! "! $e
nu$t! e $cr!&
Nu auca$e .!ne $ d!$ar c9nd /!te- re%$!ndu6"! uter!le- $e "! ree0! du el& L!- e
c9nd a$trono#ul urca ra!d- $r!nd c9te tre! trete odat e $cara n $!ral- 2ocea lu! /!t0 l
ur#rea- r0.untoare:
N )o#nule ,or$+th- $unea /!t0- a#!nt!!62 c nunta lu! ,ranc!$ Bordon cu Jenn+
3udel$on o $ $e fac- "!6o $ a!. loc eCact n 0!ua hotr9t& Or! $e face- do#nule ,or$+th- or! Q
"! /!t0 $unea a$ta cu deo$e.!t $a2oare Q or! #! !erd eu "t!!na&
)ar )ean ,or$+th nu r$un$e n!#!c- nu au0! n!#!c- n $altur! %r.!te- el %onea n $u$- e
$cara turnulu!& CAPITOLUL 5III&
Gn care ole#!c!le re$e! a%ra2ea0 $!tua!a- "! care $e ter#!n r!ntr6o con$tatare la fel de
$!%ur e c9t de nea"tetat&
N Jl e- O#!cron- el eM $tr!% )ean ,or$+th- !#ed!at ce r!2! r!n ocularul tele$coulu!&
N Jl n$u"!- declar O#!cron- adu%9nd: )ea )o#nul ca doctorul 3udel$on $ nu f!e n
cl!a a$ta n fo!"orM
N Sau dac e$te- $u$e ,or$+th- $ nu oat %$! .ol!dulM
N @ol!dul no$tru- rec!0a O#!cron&
N @ol!dul #eu l corect )ean ,or$+th&
Se n"elau- n$- a#9ndo!& Luneta doctorulu! 3udel$on $e afla- n cl!a aceea- a!nt!t $re
$ud6e$t- re%!une a cerulu! $tr.tut atunc! de #eteor& l r!n$e$e de cu# $e !2!$e- "!- ca "! turnul-
fo!"orul nu6l !erdu d!n 2edere 9n c9nd d!$ru n ne%ur!le $udulu!&
)e altfel- a$trono#!! d!n Hha$ton nu erau $!n%ur!! care $e#nalau re0ena .ol!dulu!&
O.$er2atorul d!n P!tt$.ur% l 0r! "! el- ceea ce a2u dret re0ultat tre! o.$er2a!! $ucce$!2e- dac o
une# la $ocoteal "! e cea a o.$er2atorulu! d!n @o$ton&
Rentoarcerea acea$ta a #eteorulu! era un fat de cea #a! #are !#ortan Q dac $ocot!#
c #eteorul n$u"! oferea un !ntere$ real )!n #o#ent ce r#9nea n 20ul lu#!! $u.lunare-
n$e#na c a2ea o or.!t nch!$& Nu era dec! una d!n $telele c0toare care d!$ar du ce au
at!n$ ult!#ele $tratur! at#o$fer!ce- unuM d!n a$tero!0!! ace!a care $e !2e$c odat "! $e duc $ $e
!ard n $a!u- unul d!ntre aerol!!! a cror cdere ur#ea0 !#ed!at du ce aar& Nu& /eteorul
re2enea- c!rcula n jurul P#9ntulu! ca un $atel!t& /er!ta dec! ca a$trono#!! $ $e ocue de el- !at
de ce tre.u!e $cu0at nd9rj!rea lu! )ean ,or$+th "! a doctorulu! 3udel$on n d!$uta entru
nt9!etatea de$coer!r!!&
)!n #o#ent ce #eteorul $e $uunea unor le%! con$tante- era cu ut!n $ ! $e calcule0e
ele#entele& L! a$ta $e fcea retut!nden!- dar n!c!er!- $e nele%e- cu aceea"! at!# ca la
Hha$ton& Totu"!- entru ca ro.le#a $ f!e n ntre%!#e re0ol2at- ar f! fo$t nece$are #a! #ulte
o.$er2a!! te#e!n!ce&
Pr!#ul unct deter#!nat- atru0ec! de ore #a! t9r0!u- de ctre #ate#at!c!en! care nu $e
nu#eau n!c! )ean ,or$+th- n!c! S+dne+ 3udel$on- a fo$t tra!ector!a .ol!dulu!&
Tra!ector!a $e de$f"ura r!%uro$ de la nord la $ud& U"oara de2!a!e de (a('O $e#nalat de
)ean ,or$+th n $cr!$oarea ctre o.$er2atorul d!n P!tt$.ur% era doar aarent "! re0ulta d!n rota!a
%lo.ulu! tere$tru&
Patru $ute de E!lo#etr! de$reau .ol!dul de $urafaa P#9ntulu!- !ar 2!te0a lu!
rod!%!oa$ at!n%ea nu #a! u!n de "a$e #!! nou $ute "a!0ec! "! "ate #etr! e $ecund&
/eteorul "! #l!nea #!"carea de re2olu!e n jurul %lo.ulu! ntr6o or- atru0ec! "! unu de
#!nute- atru0ec! "! una de $ecunde "! nou0ec! "! tre! de $ut!#!- de unde $e utea conch!de- du
$u$ele unor oa#en! de #e$er!e- c nu 2a #a! reaare la 0en!tul Hha$tonulu! dec9t e$te o $ut
atru an!- o $ut "ate0ec! "! "a$e de 0!le "! dou0ec! "! dou de ore&
,er!c!t con$tatare- caa.!l $6! l!n!"tea$c e locu!tor!! ora"ulu! care $e te#eau cu#l!t
de cderea %u.o$ulu! a$tero!dM )ac a2ea $ cad- a2ea $6! $tr!2ea$c e al!!&
D)ar de ce $ cadK ntre.a DHha$ton /orn!n%F& N!#!c nu ndrete"te re$uunerea c
2a nt9ln! 2reun o.$tacol n cale- "! n!c! c 2a utea f! or!t n #!"carea lu! de tran$la!e&F
Lucrul era c9t $e oate de e2!dent&
D,!re"te- o.$er2 DHha$ton J2en!n%F- eC!$t aerol!! care au c0ut- care #a! cad nc& )ar
ace"t!a- cel #a! ade$ea de #!c! d!#en$!un!- rtce$c n $a!u- "! nu cad dec9t dac atrac!a
tere$tr ! r!nde n trecere&F&
JCl!ca!a era eCact "! nu rea $ r!2ea$c .ol!dul n cau0- cu un #er$ at9t de re%ulat
"! de a cru! cdere lu#ea tre.u!a $ $e tea# tot at9ta c9t $6ar f! te#ut de cderea Lun!!&
@!nenele$- #a! r#9neau nc #ulte uncte de $ta.!l!t- na!nte de a $e utea ret!nde c
$e "t!e tot de$re a$tero!dul de2en!t un al do!lea $atel!t al P#9ntulu!&
Ce 2olu# a2eaK Ce #a$K Ce naturK La r!#a ntre.are- DHha$ton StandardF r$undea
a$tfel: D)u nl!#ea "! d!#en$!unea aarent a .ol!dulu!- d!a#etrul lu! tre.u!e $ f!e #a! #are
de c!nc! $ute de #etr!- cel u!n at9t au er#!$ o.$er2a!!le $ $e $ta6g .!lea$c 9n acu#& )ar n6a
fo$t nc o$!.!l $ ! $e $ta.!lea$c natura& Ceea ce ! face 2!0!.!l- cu cond!!a- .!nenele$- $
folo$e"t! !n$tru#ente de$tul de utern!ce- e$te $trluc!rea lu! 2!e& datorat- du c9t $e are-
frecr!! de at#o$fer- de"! den$!tatea aerulu! e de$tul de $la. la o a$e#enea nl!#e& S f!e ace$t
#eteor doar o n%r#d!re de #ater!! %a0oa$e Sau- d!#otr!2- $e co#une d!ntr6un nucleu $ol!d-
nconjurat de o coad lu#!noa$ Care e$te- n ace$t ca0- #r!#ea "! natura nucleulu! Iat ce nu
$e "t!e- "! oate c nu $e 2a "t! n!c!odat&
Gn re0u#at- .ol!dul ace$ta n6are n!#!c eCtraord!nar n!c! n r!2!na 2olu#ulu!- n!c! n
r!2!na 2!te0e! de tran$la!e& S!n%ura lu! art!cular!tate e$te c de$cr!e o or.!t nch!$& )e c9t
t!# $e rote"te el a$tfel n jurul& P#9ntulu! P A$trono#!! de #e$er!e ar f! !ncaa.!l! $ ne $un-
cc! n6ar f! fo$t n $tare $6l r!nd n tele$coaele lor of!c!ale fr ce! do! conceten! a! no"tr!-
do#nul )ean ,or$+th "! doctorul S+dne+ 3udel$on- crora l! $e cu2!ne %lor!a ace$te! #ree
de$coer!r!F&
Gn toate ace$tea- du cu# o.$er2a e dret cu29nt DHha$ton StandardF- n!#!c nu era
eCtraord!nar- n afar de $t!lul redactorulu!& )e aceea- lu#ea $a2ant nu $e ocu dec9t n #$ura
cu2en!t de ceea ce a$!ona at9t de tare $u$6nu#!tul 0!ar- !ar lu#ea de r9nd a.!a dac ddu 2reo
aten!e e2en!#entulu!&
)ar localn!c!! d!n Hha$ton $e n2er"unau $ afle tot de$re #eteorul a cru! de$coer!re
$e datora celor do! oa#en! de 2a0 d!n ora"ul lor&
)e alt#!nter!- a$e#en! celorlalte f!!ne $u.lunare- oate c 9n la ur# nu $6ar #a! l!
$!nch!$!t n!c! e! de !nc!dentul ace$ta co$#!c- e care DPunchF $e nc9na $6l nu#ea$c
Dco#!cF- dac 0!arele- r!n alu0!! d!n ce n ce #a! clare- n6ar f! $co$ la !2eal r!2al!tatea d!ntre
)ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on- fat care al!#ent d!n l!n .9rfel!le& To! localn!c!! $e %r.!r
dec! $ folo$ea$c r!lejul ace$ta de d!$cord!e "! ora"ul nceu- ncetul cu ncetul- $ $e #art n
dou ta.ere&
Gntre t!#- 0!ua c$tor!e! $e aro!a& )oa#na 3udel$on- Jenn+ "! Loo- e de6o arte-
,ranc!$ Bordon "! /!t0- e de alt arte- erau d!n ce n ce #a! n%r!jora!& Se uteau te#e or!c9nd
de !0.ucn!rea unu! $candal !$cat de nt9ln!rea celor do! r!2al!- a"a cu# nt9ln!rea a do! nor!
ncrca! cu electr!c!tate d!fer!t face $ 9"nea$c lu#!na ful%erulu! "! .u.u!tul tunetulu!& Se "t!a
c )ean ,or$+th nu $e otolea "! c #9n!a do#nulu! 3udel$on cuta or!ce r!lej ca $ $e
#an!fe$te&
Cerul era- n %eneral- $en!n- at#o$fera curat- or!0ontur!le Hha$tonulu! foarte l!#e0!& Ce!
do! a$trono#! uteau dec! $6"! n#ulea$c o.$er2a!!le& Oca0!!le nu le l!$eau- cc! .ol!dul $e
!2ea dea$ura or!0ontulu! de e$te atru$re0ece or! n dou0ec! "! atru de ore- !ar e! ! cuno"teau
acu#- dator!t deter#!nr!lor o.$er2atoarelor- unctele rec!$e $re care- la f!ecare trecere-
tre.u!au $6"! ndrete o.!ect!2ele&
,r ndo!al- co#od!tatea o.$er2a!!lor era !ne%al- ca "! nl!#ea .ol!dulu! dea$ura
or!0ontulu!& )ar trecer!le erau at9t de de$e- nc9t neajun$ul ace$ta nu rea !#ortant& )ac
.ol!dul nu #a! re2enea la 0en!tul #ate#at!c al Hha$tonulu!- unde- r!ntr6o nt9#lare
#!raculoa$- fu$e$e 0r!t r!#a oar- n $ch!#. trecea 0!ln!c at9t de aroae de el nc9t- ract!c-
n$e#na acela"! lucru& Acu# ce! do! a$trono#! uteau $ $e #.ete n 2o!e de r!2el!"tea
#eteorulu! care .r0da $a!ul dea$ura lor- #odo.!t cu o $uer. "! $trluc!toare aureolM
Iar e! l #9ncau d!n och!& l #9n%9!au cu r!2!r!le- l nu#ea- du ror!ul lor nu#e-
D.ol!dul ,or$+thF- D.ol!dul 3udel$onFPl $!#eau al lor- cu# "! $!#t r!n!! co!lul- .a #a!
#ult- cu# "! $!#te creatorul crea!a& 5ederea lu! ! !nea ntr6o $tare de ner2o0!tate cont!nu&
O.$er2a!!le "! !ote0ele e care le deduceau d!n #er$ul .ol!dulu! le tr!#!teau unul la
o.$er2atorul d!n C!nc!natt!- cellalt la o.$er2atorul d!n P!tt$.ur%- fr $ u!te de f!ecare dat $
cear r!or!tatea de$coer!r!!&
Cur9nd- luta acea$ta nc a"n!c nu le #a! $at!$fcu du"#n!a& Ne#ulu#!! doar de
ruerea rela!!lor d!lo#at!ce- ncet9nd or!ce fel de raortur! er$onale- doreau acu# .tl!a e
fa "! r0.o!ul declarat of!c!al&
Gntr6o 0!- aru n DHha$ton StandardF o not u"or a%re$!2 #otr!2a doctorulu!
3udel$on- not care ! fu atr!.u!t lu! )ean ,or$+th& n not $e $unea c eC!$t un!! oa#en! care
ntr6ade2r au och!! a%er! c9nd r!2e$c r!n lunetele altora "! c 0re$c de$tul de .!ne ceea ce a
#a! fo$t 20ut&
)ret r$un$ la nota acea$ta- DHha$ton J2en!n%F de a doua 0! $u$e c- n ceea ce
r!2e"te lunetele- eC!$tO unele fr doar "! oate ro$t "ter$e- al cror o.!ect!2 e l!n de ete- e
care nu e rea .!ne $ le !e! dret #eteor!&
Gn acela"! t!#- DPunchF u.l!ca o car!catur foarte reu"!t a celor do! r!2al!- urt9nd
a#9ndo! ar!! %!%ant!ce "! ntrec9ndu6$e n 2!te0 ca $6"! r!nd #eteorul f!%urat r!ntr6un ca de
0e.r care $cotea l!#.a la e!&
)e"! n ur#a ace$tor art!cole "! a j!%n!toarelor alu0!! cur!n$e n ele cearta d!ntre ce! do!
ad2er$ar! t!ndea $Z $e a%ra2e0e d!n 0! n 0!- e! n6a2u$e$er nc r!lejul $ !nter2!n n r!2!na
c$tor!e!& )ac nu 2or.eau de$re: ea- l$au #car lucrur!le $ $e de$f"oare n 2o!e "! n!#!c n6
ar f! utut face $ $e cread c ,ranc!$ Bordon "! Jenn+ nu 2or f! la data hotr9t $o "! $o!e un!!
cu dra%- entru 2ec!e- du cu# $une un c9ntec .tr9ne$c d!n @reta%ne&
Gn ult!#ele 0!le ale lun!! ar!l!e nu $e etrecu n!c! un !nc!dent nou& )ar dac $!tua!a nu $e
a%ra2a- n $ch!#. n!c! nu $e #.untea& La #a$- n ca$a doctorulu! 3udel$on- nu $e #a!
$unea o 2or. de$re #eteor- "! Loo- #ut d!n orunca #a#e!- tur.a de neca0 c nu oate $6l
trate0e du cu# #er!ta& Nu#a! dac a! f! 20ut6o cu# "! t!a fr!tura- a! f! %h!c!t c fet!a $e
%9nde"te la .ol!d "! c 2ro!a $6l fac fr9#e at9t de #!c! nc9t $ nu ! $e #a! dea de ur#& C9t
de$re Jenn+- ea nu cuta $6"! a$cund #9hn!rea- e care doctorul nu 2ro!a $6o o.$er2e& Poate c-
n real!tate- n!c! n6o o.$er2a- ntr6at9t l a.$or.eau reocur!le lu! a$trono#!ce&
@!nenele$- ,ranc!$ Bordon nu #a! 2enea la #a$& Tot ce6"! n%du!a era $6"! fac 2!0!ta
0!ln!c- atunc! c9nd doctorul 3udel$on $e afla n fo!"or&
N!c! n ca$a de e Jl!$a.eth $treet r9n0ur!le nu erau #a! 2e$ele& )ean ,or$+th nu #a!
2or.ea "!- c9nd ncerca $6! $un ce2a lu! /!t0- acea$ta ! r$undea nu#a! r!ntr6un da $au nu-
la fel de u$cat e c9t era 2re#ea de $en!n&
O $!n%ur dat- n 0!ua de 1; ar!l!e- )ean ,or$+th- n cl!a c9nd $e r!d!ca de la #a$a de
r9n0- "! ntre. neotul:
N Tot te #a! duc! e la 3udel$on!K
N S!%ur c da- unch!ule- ! r$un$e ,ranc!$ fr $ "o2!e&
N L! de ce nu $6ar duceK ntre. /!t0- u$ e ceart&
N Nu te6a# ntre.at e du#neata- /!t0M .o#.n! ,or$+th&
N )ar eu o $ 2 r$und- do#nule& L! un c9!ne ! oate 2or.! unu! e!$coP
,or$+th r!d!c d!n u#er! "! $e ntoar$e !ar $re ,ranc!$&
N e!6a# r$un$- unch!ule- ! $u$e ace$ta& / duc 0!ln!c e la e!&
N )u toate c9te #! le6a fcut doctorulM $e #9n!e ,or$+th&
N )ar ce !6a fcutK
N L!6a er#!$ $ de$coereP
N Ceea ce a! de$coer!t "! du#neata- ceea ce toat lu#ea a2ea dretul $ de$coereP
Cc!- la ur#a ur#e!- de$re ce e 2or.aK )e$re un .ol!d- ca at9!a al!! care trec e dea$ura
Hha$tonulu!&
N ! .a! %ura de o#an- dra%ul #eu- $e a#e$tec /!t0 !ron!c& )oar 2e0! .!ne c
unch!ul e or.!t de !atra a$ta care nu6! #a! .rea0 dec9t !atra E!lo#etr!c d!n $trad&
A$tfel 2or.! /!t0- !ar )ean ,or$+th- e care rel!ca acea$ta a2u darul $6l $coat d!n
$r!te- $u$e- ne#a!6I ut9ndu6$e $t9n!:
N J! .!ne- ,ranc!$- eu ! !nter0!c $ #a! calc! e la doctor&
N #! are ru c n6a# $ te ot a$culta- unch!ule- declar ,ranc!$ Bordon- $tr9ndu6"!
cu %reu cal#ul- ntr6at9t l re2olta o a$e#enea reten!e& )ar a# $ # ducP
N )a- o $ $e duc- $tr!% "! .tr9na /!t0- o $ $eW duc "! dac o $ ne t!a! e to! n
.uc!- ,or$+th $e fcu c nu aude af!r#a!a acea$ta ndr0nea&
N )ec!- $tru! n lanur!le tale de c$tor!eK "! ntre. el neotul&
N )a- unch!ule&
N Tot #a! 2re! $ te n$or! cu f!!ca houlu!K
N )a- "! n!#!c n lu#e n6o $ # #!ed!ce&
N A$ta 2o# 2edea no!M
L!- $un9nd cu2!ntele ace$tea- r!#ele care ! artau hotr9rea de6a $e #otr!2! c$tor!e!-
)ean ,or$+tO r$! $ufra%er!a "! orn! e $cara turnulu!- tr9nt!nd u"a cu 0%o#ot&
C ,ranc!$ Bordon era hotr9t $6"! cont!nue- ca de o.!ce!- 2!0!tele la fa#!l!a 3udel$on-
nu ncea n!c! ur# de ndo!al& )ar- dac ur#9nd !lda lu! )eanW ,or$+th- doctorul a2ea $6!
nch!d u"a ca$e! lu!K Nu $e utea a"teta la or!ce- de la ace"t! do! du"#an! or.!! de !n2!d!e
rec!roc- de ura care ! .9ntu!e e de$coer!tor!- o ur #a! rea dec9t or!care altaK
Gn 0!ua aceea- ,ranc!$ Bordon a.!a !0.ut! $6"! a$cund tr!$teea- c9nd $e afl #reun cu
doa#na 3udel$on "! cu f!!cele e!& )e$re $cena etrecut nu $u$e o 2or.& La ce .un $
$orea$c n%r!jorarea fa#!l!e!- d!n #o#ent ce era hotr9t $ nu !n $ea#a de orunc!le
unch!ulu!- ad#!9nd c )ean ,or$+th "! le6ar f! #en!nutK
Gntr6ade2r- ar f! utut o #!nte $ntoa$ $ accete ca nunta celor do! lo%odn!c! $ f!e
#!ed!cat $au #car a#9nat d!n r!c!na unu! .ol!dK Iar dac )ean ,or$+th "! doctorul
3udel$on nu 2ro!au n!c! n rutul caulu! $ dea och! unul cu altul n t!#ul cere#on!e!- e! .!ne-
$e 2or l!$! de e! ' La ur#a ur#e!- re0ena lor nu era nearat tre.u!toare& Pr!nc!alul era $ nu
refu0e $6"! dea con$!##9ntulP cel u!n doctorul- cc!- dac ,ranc!$ Bordon era nu#a!
neotul unch!ulu! $u- n $ch!#. Jenn+ era f!!ca tatlu! e! "! nu $6ar f! utut #r!ta #otr!2a
2o!ne! ace$tu!a& )ac ce! do! fur!o"! !neau #or!" $ $e $f9"!e ntre e!- a$torul OOBarth utea
$29r"!- 9n una alta- $luj.a c$tor!e! n .!$er!ca Sa!nt6AndreA&
Parc entru a ju$t!f!ca %9ndur!le ace$tea ot!#!$te #a! trecur c9te2a 0!le fr ca $!tua!a
$ $e $ch!#.e cu ce2a& 5re#ea era tot fru#oa$- "! n!c!odat cerul Hha$tonulu! nu fu$e$e at9t de
$en!n& n afara cee! de d!#!neaa "! $eara- care $e r!$!ea du r$r!tul "! du au$ul $oarelu!-
n!c! un nor!"or nu ta ur!tatea at#o$fere!- n #!jlocul cre!a .ol!dul "! ndel!nea cur$a
re%ulat&
Tre.u!e $ reet# c do#n!! ,or$+th "! 3udel$on cont!nuau $6l #n9nce d!n och!- c
nt!ndeau .raele de arc ar f! 2rut $6l r!nd- c6l re$!rau cu tot !etul S!%ur- ar f! fo$t #a!
.!ne entru e! dac #eteorul $6ar f! a$cun$ du 2reun $trat %ro$ de nor!- ca $ nu6! $coat "! #a!
#ult d!n #!n!& )e aceea /!t0- de c9te or! $e ducea la culcare- a#en!na cerul cu u#nul&
>adarn!c a#en!nare& /eteorul "! tra$a #ereu cur.a lu#!noa$ e un f!r#a#ent acoer!t de
$tele& Ceea ce a%ra2a lucrur!le era !nter2en!a- d!n 0! n& 0!&#a! clar- a u.l!culu!- n acea$t
ceart art!cular& >!arele- unele cu tr!e- altele cu 2!olen ch!ar- luau f!e artea lu! )ean ,or$+th-
f!e artea doctorulu! 3udel$on& S r#9n 2reunul !nd!ferent- n!c! o#enealM )e"! che$t!unea
r!or!t!! nu utea f! u$ cu del!n le%al!tate- n!#en! nu 2ro!a $ cede0e& )!n nl!#ea turnulu!
"! a fo!"orulu!- cearta co.ora 9n n .!rour!le redac!!lor- "! $e uteau re2edea de e acu#
co#l!ca!! %ra2e& Se "! anuna$er c9te2a #!t!n%ur! n care $ $e d!$cute ro.le#a& Iar n ce
l!#.aj a2ea $ $e d!$cute- nu6! %reu de %h!c!tI dar f!!nd caracterul !#etuo$ al ceten!lor
A#er!c!!&
)oa#na 3udel$on "! Jenn+ erau d!n ce n ce #a! nel!n!"t!te 209nd f!er.erea acea$taM Loo
ncerca 0adarn!c $6"! l!n!"tea$c #a#a- !ar ,ranc!$ $6"! l!n!"tea$c lo%odn!ca& Nu $e utea
a$cunde fatul c a#.!! r!2al! $e #ontau d!n ce n ce- c $ufereau !nfluena ace$tor a9r!& n ora"
$e co#entau cu2!ntele- fal$e $au ade2rate- $u$e de ,or$+th- cu2!ntele ade2rate $au fal$e ro$t!te
de doctorul 3udel$on- "!- d!n 0! n 0!- d!n cea$ n cea$- $!tua!a de2enea #a! a#en!ntoare&
Iar n #rejurr!le ace$tea- $e rodu$e o eClo0!e de$re care $e oate $une c r$un n
ntrea%a lu#e&
Oare eCloda$e .ol!dul "! .olta cerulu! ! reercuta$e ecour!leK
Nu& Jra 2or.a ur "! $!#lu de$re o "t!re c9t $e oate de c!udat- e care tele%raful "!
telefonul o r$9nd!r cu 2!te0 electr!c n toate reu.l!c!le "! re%atele Lu#!! 5ech! "! No!&
Nu#!ta "t!re nu 2enea n!c! d!n fo!"orul doctorulu! 3udel$on- n!c! d!n turnul lu! )ean
,or$+th- n!c! de la o.$er2atorul de la P!tt$.ur%- n!c! de la cel de la @o$ton- n!c! de la cel de la
C!nc!natt!& )e data acea$ta- o.$er2atorul d!n Par!$ re2olu!ona Un!2er$ul c!2!l!0at- co#un!c9nd
re$e!- la 1 #a!- o not redactat a$tfel: D@ol!dul $e#nalat aten!e! o.$er2atorulu! d!n C!nc!natt! "!
P!tt$.ur% de do! onora.!l! ceten! a! ora"ulu! Hha$ton- $tatul 5!r%!n!a- "! a cru! #!"care n jurul
%lo.ulu! tere$tru rea c $e #l!ne"te 9n acu# cu o re%ular!tate erfect- e actual#ente
$tud!at 0! "! noate n toate o.$er2atoarele lu#!! de o falan% de a$trono#! e#!nen!- a cror nalt
co#eten nu6! e%alat dec9t de ad#!ra.!lul de2ota#ent e care l un n $luj.a "t!!ne!&
)ac- n c!uda ace$tor cercetr! atente- #a! #ulte r! ale ro.le#e! r#9n nc de
re0ol2at- o.$er2atorul d!n Par!$ a !0.ut!t #car $ re0ol2e una d!ntre ele "! $ deter#!ne natura
#eteorulu!&
Ra0ele e#anate de .ol!d au fo$t $uu$e anal!0e! $ectrale "! d!$o0!!a fa$c!culelor a
er#!$ $ $e recunoa$c n #od $!%ur $u.$tana corulu! lu#!nat&
Nucleul- care e nconjurat de6o aureol $trluc!toare- "! de unde orne$c ra0ele o.$er2ate-
nu e de natur %a0oa$- c! de natur $ol!d& Nu e d!n f!er nat!2- ca a #ultor al! acrol!0!- "! nu e
for#at d!n n!c!unul d!ntre co#u"!! ch!#!c! care con$t!tu!e$c de o.!ce! ace$te corur! rtc!toare&
@ol!dul e$te de aur- de aur curat- "! dac nu ! $e oate !nd!ca 2aloarea- acea$ta $e datore"te
nu#a! fatulu! c- 9n n #o#entul de fa- n6a fo$t cu ut!n $ f!e #$urate cu rec!0!e
d!#en$!un!le nucleulu!&F
A"a $una nota adu$ la cuno"t!n ntre%!! lu#!& Ce efect a rodu$- e #a! u"or de nch!u!t
dec9t de de$cr!$& Un %lo. de aur- o #a$ de #etal re!o$ a cre! 2aloare nu utea f! dec9t de #a!
#ulte #!l!arde- c!rcula n jurul P#9ntulu!M C9te 2!$ur! a2ea $ 0#!$lea$c un e2en!#ent at9t de
$en0a!onalM C9t lco#!e a2ea $ tre0ea$c n ntre%ul un!2er$ "! #a! ale$ n ora"ul Hha$ton-
cru!a ! re2enea c!n$tea de$coer!r!!- dar #a! cu $ea# n !n!#!le celor do! ceten! a! ora"ulu!-
de6acu# na!nte ne#ur!tor!- care urtau nu#ele de )ean ,or$+th "! S+dne+ 3udel$onM
CAPITOLUL I=&
Gn care 0!arele- u.l!cul- )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on fac o or%!e de #ate#at!c!&
)e aurMP Jra de aurM
La nceut- n!#en! nu cre0u& Un!! $ocoteau c e 2or.a de6o eroare- care a2ea $ f!e cur9nd
recuno$cutI al!!- de o cleal ne#a!o#en!t- oera 2reunu! far$or de %en!u&
)ac ar f! fo$t a"a- n!c! 2or. c o.$er2atorul d!n Par!$ ar f! de0#!n!t !#ed!at "t!rea care
!6ar f! fo$t- n ace$t ca0- fal$ atr!.u!t&
Tre.u!e $u$ n$ d!n caul loculu! c de0#!n!re acea$ta n6a2ea $ a!. loc& @a-
d!#otr!2- a$trono#! d!n toate r!le- reet9nd de nenu#rate or! eCer!enele confra!lor
france0!- conf!r#ar e de6a6ntre%ul conclu_ 0!!le& )ec!- oa#en!! $e 20ur $!l!! $ $ocotea$c
c!uda tul feno#en un fat do2ed!t "! $!%ur&
Atunc! nceu ne.un!aM
C9nd $e roduce o ecl!$ de $oare- $t!clele ot!ce- du cu# $e "t!e- $e 29nd n cant!tate
enor#& S nh nch!u!# dec! c9te .!noclur!- lunete "! tele$coae $6a29ndut cu r!lejul ace$tu!
#e#ora.!l e2en!#entM N!c!odat 2reun $u2eran $au 2reo $u2eran- 2reo c9ntreaO $au 2reo
.aler!n cele.r n6au fo$t at9ta 2re#e "! cu at9ta at!# r!2!! r!n .!noclu- e c9t a fo$t
#!nunatul .ol!d care "! ur#a- ne$tor "! $uer.- #er$ul lu! re%ulat n !nf!n!tul $a!ulu!&
Cerul r#9nea #ereu $en!n "! n%du!a .!ne2o!tor o.$er2a!!le& )e aceea do#n!! )ean
,or$+th "! S+dne+ 3udel$on nu6"! #a! r$eau o cl!- unul turnul- cellalt fo!"orul& Se c0neau
a#9ndo! $ deter#!ne ult!#ele ele#ente ale #eteorulu!- 2olu#ul- #a$a- nel$9nd la o arte
nout!le nea"tetate e care o $tud!ere atent le6ar f! utut $coate la !2eal& )ac era cu totul
!#o$!.!l de re0ol2at ro.le#a r!or!t!!- n $ch!#. f!ecare d!ntre ce! do! r!2al! ar f! a2ut enor#
de c9"t!%at dac ar f! $#ul$ c9te2a d!n ta!nele #eteorulu!& Nu era oare .ol!dul la ord!nea 0!le!K
5d!nd alte rer! dec9t %al!! d!n 2ech!#e care- dac n6a2eau tea# de n!#!c- $e te#eau- n
$ch!#.- $ nu le cad cerul e ca- ntrea%a o#en!re dorea acu# un $!n%ur lucru: .ol!dul- or!t
d!n %oan "! ced9nd atrac!e!- $ #.o%ea$c %lo.ul cu #!l!ardele lu! ho!nare&
C9te calcule nu $e fcur entru $ta.!l!rea nu#rulu! ace$tor #!l!ardeM )!n nefer!c!re n$-
calculele n6a2eau o .a0 $er!oa$- cc! d!#en$!un!le nucleulu! r#$e$er necuno$cute&
5aloarea nucleulu!- or!care ar f! fo$t ea- nu utea- n or!ce ca0- $ nu f!e ulu!toare- "! a$ta
era de6ajun$ ca $ nflcre0e #!n!le&
La ( #a!- DHha$ton StandardF u.l!c e acea$t te# o not- care- du o $er!e de
re$uuner!- $e ter#!na a$tfel: DAd#!9nd c nucleul .ol!dulu! ,or$+th63udel$on ar f! con$t!tu!t
d!ntr6o $fer #$ur9nd nu#a! 0ece #etr! d!a#etru- $fera acea$ta ar c9ntr!- dac ar f! de f!er- tre!
#!! "ate $ute "ate0ec! "! tre! de tone& )ar aceea"! $fer- for#at nu#a! d!n aur curat- ar c9ntr!
0ece #!! ot0ec! "! tre! de tone- "! ar 2alora e$te tre!0ec! "! unu de #!l!arde de franc!&F
)u cu# $e 2ede- Standard- 0!ar care $e 2ro!a foarte #odern- folo$ea $!$te#ul dec!#al ca
.a0 a calculelor $ale& ,!e6ne n%du!t $6l fel!c!t# $!ncerM
A$tfel- ch!ar cu un 2olu# at9t de redu$- .ol!dul ar f! a2ut o 2aloare at9t de ur!a"PM
N J cu ut!n- do#nuleK .9!%u! O#!eron- du ce 20u nota d!n 0!ar&
N Nu e nu#a! cu ut!n: e ch!ar $!%ur- ! r$un$e )ean ,or$+t!! cu aere de #are $a2ant&
Ca $ afl! re0ultatul ace$ta e de6ajun$ $ n#ule"t! #a$a cu 2aloarea #ed!e a aurulu!- ad!c cu
(']] franc! E!lo%ra#ul- care #a$ nu e dec9t rodu$ul 2olu#ulu! r!n den$!tatea #etalulu!- ad!c
':-15;& C9t de$re 2olu#- l o.!! c9t $e oate de $!#lu r!n for#ula: 5 i N
N A"a eM aro. O#!cron- care nu nele%ea o !ol d!n toate ace$tea&
N )ar- cont!nu )ean ,or$+th- e de ne$ufer!t c 0!arul #! une nu#eleO l9n% al
!nd!2!dulu! lu!aM
La r9ndul lu!- e$e#ne c doctorul %9ndea la fel&
C9t de$re Loo- c9nd c!t! nota d!n DStandardF- ! $e !2! e .u0e o cut at9t de d!$reu!toare
nc9t cele tre!0ec! "! unu de #!l!arde- dac ar f! 20ut6o- $6ar f! $!#!t ad9nc j!%n!te&
Se "t!e c te#era#ental ! #9n !n$t!nct!2 e 0!ar!"t! $ eCa%ere0e& )ac unul d!n e! 0!ce
do!- altul 0!ce !#ed!at tre!- e ne%9nd!te& )e aceea nu tre.u!e $ ne #!r# c- n aceea"! $ear-
DHha$ton J2en!n%F r$6: undea n ter#en!! ur#tor!- care ! trdau conda#na.!la rt!n!re n
fa2oarea fo!"orulu!&
DNu nele%ea# de ce DStandardF6u! $6a artat at9t de #ode$t n e2alur!le lu!& In ceea ce
ne r!2e"te- 2o# f! #a! ndr0ne!& Ur#r!nd doar $ r#9ne# n do#en!ul !ote0elor
acceta.!le- 2o# atr!.u! un d!a#etru de6o $ut de #etr! nucleulu! .ol!dulu! 3udel$on& @a09ndu6
ne e acea$t d!#en$!une- %$!# c %reutatea une! a$e#enea $fere de aur ur 2a f! de 0ece
#!l!oane ot0ec! "!& tre! de #!! atru $ute ot0ec! "! ot de tone- "! c 2aloarea lu! ar de"!
tre!0ec! "! unu de tr!l!oane dou $ute "a!0ec! de #!l!arde de franc! Q ad!c un nu#r for#at d!n
atru$re0ece c!freMF-L! a$ta fr a une la $ocoteal cent!#eleF- o.$er2 n %lu# DPunchF-
c!t!nd ace$te c!fre rod!%!oa$e e care !#a%!na!a o#ulu! nu e n $tare $ le concea&
A"adar- t!#ul cont!nua $ r#9n fru#o$- !ar )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on "!
cont!nuau cu #a! #ult r92n dec9t or!c9nd cercetr!le- nutr!nd f!ecare d!ntre e! $erana c 2a f!
#car r!#ul care 2a deter#!na cu rec!0!e d!#en$!un!le nucleulu! a$tero!dal& )!n nefer!c!re- era
foarte %reu $6! deter#!n! conturul n #!jloculX aureole! lu! $trluc!toare&
O $!n%ur dat- n noatea de 5 $re <- )ean ,or$+th cre0u c e e unctul de a !0.ut!&
Irad!a!a $l.!$e entru o cl!- l$9nd $ $e 2ad un %lo. or.!tor&
N O#!cronM $tr!% )ean ,or$+th- cu 2ocea %9tu!t de e#o!e&
N Ce6!- do#nuleK
N NucleulPM
N )aP l 2d&
N n f!neM L6a# r!n$
N )aM fcu O#!cron- doar c nu $e #a! 2ede I
N N6are a face- l6a# 20utMP Ju 2o! a2ea %lor!a acea$taMP /9!ne- n 0or!- tr!#!t o
tele%ra# o.$er2atorulu! d!n P!tt$.ur%P "! t!clo$ul de 3udel$on n6o $ #a! oat ret!nde- de
data a$taP
Oare ,or$+th "! fcea !lu0!! $au $e l$a$e ntr6ade2r doctorul 3udel$on ntrecut at9t de
#ultK Iat un lucru e care nu6l 2o# afla n!c!odat- a"a cu# n!c!odat n6a fo$t tr!#!$ ctre
o.$er2atorul d!n P!tt$.ur% $cr!$oarea lnu!t&
Gn d!#!neaa 0!le! de < #a!- ur#toarea not aru n 0!arele d!n ntrea%a lu#e:
DO.$er2atorul d!n BreenA!ch are onoarea $ aduc la cuno"t!na u.l!culu! c- d!n calculele $ale
"! d!ntr6un an$a#.lu de o.$er2a!! foarte $at!$fctoare- re0ult c .ol!dul $e#nalat de do!
onora.!l! ceten! d!n Hha$ton "! e care o.$er2atorul d!n Par!$ l6a recuno$cut ca f!!nd co#u$
d!n aur ur- e con$t!tu!t d!ntr6o $fer cu un d!a#etru de o $ut 0ece #etr! "! are un 2olu# de
aroC!#at!2 "a$e $ute nou0ec! "! "a$e de #!! #etr! cu.!&
O a$e#enea $fer de aur ar tre.u! $ c9ntrea$c e$te tre!$re0ece #!l!oane tone&
Calculele arat n$ c nu e de loc a"a& Breutatea real a .ol!dulu! $e r!d!c deja la a "atea arte a
nu#rulu! de #a! $u$ "! e ca# de un #!l!on ot $ute "a!0ec! "! "ate de #!! de tone- %reutate
core$un0toare unu! 2olu# de aroC!#at!2 nou0ec! "! "ate de #!! de #etr! cu.! "! unu!
d!a#etru de aroC!#at!2 c!nc!0ec! "! "ate de #etr!&
)!n con$!derentele de #a! $u$- re!e$e n #od nece$ar- deoarece co#o0!!a ch!#!c a
.ol!dulu! e n afara or!cre! d!$cu!!- $au c n #etalul care con$t!tu!e nucleul eC!$t %olur!
n$e#nate- $au Q ceea ce ar rea #a! real !c #etalul ace$ta $e afl n $tare de ul2er!0are-
nucleul a29nd- n ace$t ca0- o $tructur oroa$- a$e#ntoare cu aceea a unu! .urete&
Or!cu# ar f!- calculele "! o.$er2a!!le er#!t $ $e rec!0e0e #a! eCact 2aloarea .ol!dulu!:
la cur$ul actual al aurulu!- ea e$te de cel u!n c!nc! #!! "ate $ute ot0ec! "! ot #!l!arde de
franc!&F
)ec!- dac nu erau o $ut de #etr!- cu# re$uu$e$e DHha$ton J2en!n%F- nu erau n!c!
0ece #etr!- cu# ad#!$e$e DStandardF& Ade2rul $e afla ntre a#9ndou !ote0ele& L!- a"a cu# era-
ar f! utut $ $at!$fac cele #a! a#.!!oa$e ofte de aur- dac #eteorulu! nu !6ar f! fo$t hr0!t $
tra$e0e o tra!ector!e 2e"n!c e cer- dea$ura %lo.ulu! #9nte$c&
C9nd do#nul )ean ,or$+th afl 2aloarea .ol!dulu! $u- eCcla#:
N Ju l6a# de$coer!t- "! nu u"la#aua d!n fo!"or /!e #! aar!ne- "!- dac $6ar nt9#la
$ cad e #9nt- #6a" #.o%! cu c!nc! #!! ot $ute de #!l!arde&
La r9ndul $u- de altfel- doctorul 3udel$on reeta nt!n09ndu6"! .raul a#en!ntor $re
turn: $J .unul #eu- ror!etatea #eaP e #o"ten!rea co!!lor #e!- care $tr.ate $a!ul& )ac $6ar
r.u"! e P#9nt- ar f! ror!etatea #ea "! a" de2en! de c!nc!I #!! ot $ute de or! #!l!ardar&
J $!%ur c 5ander.!lt- A$tor- P!oeEfeller- P!erontI /or%an- /acEa+- Bould "! ce!lal!
Cre$u"! a#er!can!- fr $ #a! 2or.!# de Roth$ch!ld- n6ar #a! f! fo$t- n ca0ul ace$ta- dec9t n!"te
rent!er! nen$e#na! e l9n% doctorul 3udel$on $au )ean ,or$+th '
Iat unde ajun$e$er& L! dac nu6"! !erdeau caul- r!c!na e c6l a2eau $ol!d&
,ranc!$ "! doa#na 3udel$on re2edeau de$tul de le$ne $f9r"!tul d!$ute! ace$te!a& )ar cu#
$ re!! do! r!2al! orn!! e o ant at9t de alunecoa$K I#o$!.!l $ 2or.e"t! cu#tat cu e!&
Preau a#9ndo! c u!ta$er de c$tor!a lnu!t "! nu $e %9ndeau dec9t la r!2al!6: tatea lor at9t de
jaln!c ntre!nut de 0!arele d!n ora"&
Art!colele ace$tor 0!are- de o.!ce! de$tul de .laj!ne- de2en!$er fur!oa$e "! re%reta.!lele
er$onal!t! care $a a#e$tecau n d!$cu!e r!$cau $ tra% du ele oa#en! de o.!ce! de$tul de
cu#$ecade&
La r9ndul $u- DPunchF- cu e!%ra#ele "! car!catur!le u.l!cate- ! a9a neconten!t e ce!
do! ad2er$ar!& )ac nu era %a0 ceea ce 0!arul ace$ta arunca e$te foc- era #car $are- $area
%lu#elor de 0! cu 0!- "! focul tro$nea la fel de tare d!n r!c!na e! '
Jra de te#ut ca do#nul )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on $ nu 2rea $6"! d!$ute
.ol!dul cu ar#ele n #9!n! "! $ un la unct d!ferendul r!ntr6un duel a#er!can& Un a$e#enea
lucru nu le6ar f! r!n$ de loc .!ne celor do! lo%odn!c!&
)!n fer!c!re entru acea lu#!!- e c9nd ce! do! #an!ac! "! !erdeau 0!ln!c c9te un dra#
de judecat- u.l!cul $e otolea tretat& Ideea acea$ta de$tul de $!#l nceu$e $ r!nd rdc!n!
n #!ntea tuturor- ch!ar "! n a acelora crora u!n le $a dac .ol!dul era de f!er $au de aur- d!n
#o#ent ce nu utea f! at!n$&
L! era a.$olut $!%ur c nu utea f! at!n$& La f!ecare trecere- #eteorul $e arta totdeauna n
unctul cere$c $ta.!l!t de calcule& 5!te0a lu! era dec! un!for#- "!- du cu# atr$e$e de la nceut
aten!a DHha$ton StandardF- nu eC!$ta n!c! un #ot!2 $ $e cread c $e 2a ncet!n! 2reodat& Ca
ur#are- .ol!dul a2ea $ %ra2!te0e 2e"n!c n jurul P#9ntulu! "! e 2!!tor- a"a cu# ro.a.!l c
%ra2!ta$e de c9nd lu#ea- n trecut&
Con$!dera!!le ace$tea- rerodu$e de #!! de or! n toate 0!arele Un!2er$ulu!- contr!.u!au la
do#ol!rea $!r!telor& )!n 0! n 0! oa#en!! $e %9nd!r tot #a! u!n la .ol!d- "! "! reluar ocua!!le
o.!"nu!te- du un oftat de re%ret entru co#oara de neat!n$&
Gn nu#rul d!n : #a! DPunchF con$tat !nd!ferena cre$c9nd a u.l!culu! fa de ceea ce
l a$!ona$e cu c9te2a 0!le #a! na!nte- "!- cont!nu9ndu6"! %lu#a e care o $ocotea $tra"n!c- %$!
no! #ot!2e $6! nee e ce! do! de$coer!tor! a! #eteorulu!&
DP9n c9nd 2or r#9ne neede$!! ce! do! t9lhar! e care !6a# "! $e#nalat d!$reul
u.l!cK $cr!a la $f9r"!tul art!colulu! redactorul lu! DPunchF- refc9ndu6$e !nd!%nat& Ne#ulu#!!
c au dor!t $ n!#!cea$c d!ntr6o $!n%ur lo2!tur ora"ul care !6a 20ut n$c9ndu6$e- !at6! acu#
r!c!nu!nd ru!na celor #a! re$ecta.!le fa#!l!!& St#9na trecut- unul d!n r!eten!! no"tr!-
n"elat de af!r#a!!le lor 2!clene "! #!nc!noa$e- a dela!dat n atru0ec! "! ot de ore o $u#
ur!a"& Nefer!c!tul conta e #!l!ardele .ol!dulu!M Ce6au $ de2!n .!e!! co!la"! a! r!etenulu!
no$tru- acu# c9nd #!l!ardele ne 2or trece e $u.P nu- e dea$ura na$ulu! P /a! e oare ne2o!e
$ adu%# c r!etenul ace$ta e $!#.ol!c- a"a cu# cere dat!na- "! c $e nu#e"te #ul!#e P
Proune# ca to! locu!tor!! %lo.ulu! $6! dea n judecat e do#n!! )ean ,or$+th "! S+dne+
3udel$on- a"a fel nc9t $! 2ad conda#na! la o de$%u.!re de c!nc! #!! "ate $ute ot0ec! "! ot
de #!l!arde& L! cere# $ f!e $!l!! $ ltea$c- fr cruare VF
Ce! n cau0 ha.ar n6a2eau c ! a#en!na$e 2reodat un a$e#enea roce$- cu totul
ne#a!o#en!t "!- alt#!nter!- %reu de du$ 9n la cat&
Pe c9nd ce!lal! oa#en! "! ndreta$er d!n nou aten!a a$ura lucrur!lor #9nte"t!-
do#n!! )ean ,or$+th "! S+dne+ 3udel$on cont!nuau $ lutea$c n al.a$trul cerulu! e care $e
n2er"unau #a! dearte $6l $cotocea$c cu tele$coaele lor nc9nate&
CAPITOLUL = n care In! >eh+r!n =!rdal ! 2!ne o !dee- .a ch!ar doua&
)e o.!ce!- Ode$re >eh+r!n =!rdal $e $unea: DCe t! D L!- ntr6ade2r- at9t la nf!"are
c9t "! la #!nte- >eh+r!n =!rdal era un er$onaj u!n o.!"nu!t&
Tru lun% "! de"elat- c#a" ade$ea fr %uler "! totdeauna fr #an"ete- antalon! .o!!-
2e$t cre!a d!n tre! na$tur! ! l!$eau do!- ha!n !#en$ cu .u0unarele u#flate de #!! de o.!ecte
felur!te- totul foarte #urdar "! luat de6a 2al#a d!ntr6o %r#ad de co$tu#e d!$arate- a"a arta
anato#!a %eneral a lu! >eh+r!n =!rdal- "! ace$ta era felul lu! de a nele%e ele%ana& )e u#er!!
lu! >eh+r!n- .olt!! ca ta2anul une! !2n!e- at9rnau dou .rae E!lo#etr!ce- ter#!nate r!n #9!n!
enor#e "! roa$e Q dar de o u!#!toare nde#9nare e care $t9nul lor nu le unea n contact cu
$unul dec9t la !nter2ale cu totul de nedeter#!nat&
)ac "! la el- ca "! la ce!lal! oa#en!- caul con$t!tu!a- unctul central al ftur!! $ale-
r!c!na era c n6a2ea ncotro& )ar or!%!nalul ace$ta "! $cotea a%u.a ofer!nd ad#!ra!e! u.l!ce un
o.ra0 de6o ur9en!e aroae aradoCal& Nu $6ar utea nch!u! totu"! ce2a #a! Datr%torF dec9t
tr$tur!le ace$tea .olo2noa$e "! adunate arc la nt9#lare: .r.!e #are "! trat- %ur #are
cu .u0e %roa$e- d!n! $uer.!- na$ul turt!t- urech!le ro$t cro!te- r9nd c $e fere$c cu %roa0 $
at!n% ea$ta- ntrea%a nf!"are a lu! >eh+r!n =!rdal nu tre0ea dec9t foarte e dearte a#!nt!rea
fru#o$ulu! efe. Ant!nou$ \&
\ Ant!nou$ Q t9nr de o #are fru#u$ee- $cla2ul fa2or!t al #ratulu! ro#an Adr!an-
Zn&r&[ )ar o frunte nalt- %rand!o$ #odelat- de6o ad#!ra.!l no.lee a l!n!!lor- ncununa faa
acea$ta c!udat- a"a cu# un te#lu ncununea0 o col!n- te#lu e #$ura celor #a! $u.l!#e
%9ndur!& n $f9r"!t- ca $6! nucea$c "! #a! #ult e oa#en!- dea$ura frun!! lu! lar%! >eh+r!n
=!rdal de$ch!dea $re lu#!na 0!le! do! och! #ar! "! hol.a!- care eCr!#au c9nd cea #a! #!nunat
!ntel!%en- c9nd cea #a! nea%r ro$t!e&
Ca f!re- >eh+r!n =!rdal $e deo$e.ea la fel de tare de .anal!! lu! conte#oran!&
Neut9nd $ ndure d!$c!l!na n!c! une! "col!- =!rdal declara$e- nc de la cea #a! fra%ed
29r$t- c 2a n2a $!n%ur- !ar r!n!! $e 20u$er $!l!! $ $e lece n faa 2o!ne! lu! de
nendulecat& L!- de fat- nu a2u$e$er ce $ re%rete& La o 29r$t c9nd al!! #a! toce$c nc .nc!le
l!ceelor- >eh+r!n =!rdal ddu$e eCa#ene Q ca $ $e d!$tre0e- $unea el Q la toate "col!le nalte-
una du alta- "! totdeauna reu"!$e r!#ul la ace$te eCa#ene&
)ar $ucce$ele ace$tea erau u!tate- !#ed!at du do.9nd!rea lor& Lcol!le nalte "ter$e$er-
una du alta- d!n cataloa%ele lor- nu#ele re#!antulu!- care nu $e #a! re0enta la nceerea
cur$ur!lor&
)e2en!t- la ot$re0ece an!- r!n #oartea r!n!lor- $t9n e fatele lu! "! o$e$or al une!
rente de c!nc!$re0ece #!! de franc!- >eh+r!n =!rdal $e %r.!$e $ dea toate $e#ntur!le e care !
le ceru$e tutorele "! na"ul lu!- .ancherul Ro.ert Lecoeur- cru!a ! $unea nc d!n co!lr!e
Dunch!FI ao!- $cat de %r!j!- $e !n$tala$e n dou od!e- la etajul "a$e- e $trada Ca$$ette- la
Par!$&
La tre!0ec! "! unu de an! locu!a tot acolo&
)e c9nd "! !n$tala$e acolo Pena!! \- nu#rul od!lor nu $e #r!$e- "! totu"! o cant!tate
ulu!toare de o.!ecte fu$e$er n%he$u!te n ele& n hara.a.ura d!n cele dou od!e $e uteau 2edea
#a"!n! "! !le electr!ce- d!na#ur!- !n$tru#ente de ot!c- retorte "! 0ec! de alte aarate de toate
$o!ur!le& 5rafur! de .ro"ur!- de cr!- de h9rt!! $e nlau d!n odea 9n n ta2an- $e n%r#deau
e un!cul $caun al lu! =!rdal "! e #a$- nl9ndu6le $!#ultan n!2elul- n a"a fel nc9t or!%!nalul
no$tru nu o.$er2a n!c! o $ch!#.are& n lu$- c9nd toate h9roa%ele ace$tea l $t!n%hereau rea
#ult- >eh+r!n =!rdal $ca de ele fr rea #ult .ta!e de ca: cu do$ul al#e! arunca r!n
oda!e 2rafur!le de h9rt!!I ao!- #cat $uflete"te- "! renceea lucrul e #a$a erfect curat-
f!!ndc nu #a! r#9nea a.$olut n!#!c e ea- "! %ata- dec!- $ fac fa 2!!toarelor cotro!r!&
)ar cu ce $e ocua >eh+r!n =!rdalK
Gn %enere- tre.u!e $ recunoa"te# c $e #ulu#ea $6"! ur#rea$c 2!$ele- n fu#ul
aro#!tor al une! !e 2e"n!c ar!n$e& )ar- uneor!- la !nter2ale 2ar!ate- a2ea c9te o !dee& n 0!ua
aceea- >eh+r!n =!rdal "! aranja #a$a n felul lu!- ad!c #tur9nd6o cu un u#n- "! $e !n$tala-
r!d!c9ndu6$e nu#a! du ce6"! ter#!na lucrul- f!e c lucrul dura atru0ec! de #!nute $au atru0ec!
de ore& Ao!- du ce unea unctul f!nal- l$a e #a$ h9rt!a con!n9nd re0ultatul cercetr!lor-
h9rt!e care atr%ea un nou 2raf- #turat "! el ca "! celelalte n 2!!toarea cr!0 de lucru&
Gn t!#ul cr!0elor ace$tora $ucce$!2e- care l aucau d!n c9nd n c9nd- >eh+r!n =!rdal
ho!nr!$e r!n toate do#en!!le& /ate#at!c!le $uer!oare- f!0!ca- ch!#!a- f!0!olo%!a- f!lo$of!a-
"t!!nele ure "! al!cate fu$e$er r9nd e r9nd n centrul aten!e! lu!& Or!care ar f! fo$t ro.le#a- el
o a.orda ntotdeauna cu aceea"! 2!olen- cu aceea"! frene0!e- "! n6o l$a n!c!odat neter#!nat- n
afar de ca0ur!le c9nd&
Gn afar de ca0ur!le c9nd o nou !dee nu6l atr%ea cu aceea"! utere& Atunc! or!%!nalul
no$tru $e nu$tea r!n c9#!!le !#a%!na!e!- n ur#r!rea ace$tu! al do!lea fluture ale cru! culor!
$trluc!toare l h!not!0au- "! a#e!t de noul $u 2!$- "! u!ta 9n "! a#!nt!rea reocur!lor
anter!oare&
)ar "! atunc! art!da nu era dec9t a#9nat& Cc! ntr6o .un 0!- re%$!nd e nea"tetate
lucrarea $ch!at c!ne "t!e c9nd- >eh+r!n =!rdal $e nh#a la ea cu o nou a$!une- "!- ch!ar dac
o #a! ntreruea de dou- tre! or!- 9n la ur# tot ! ddea de cat&
C9te o.$er2a!! !n%en!oa$e $au rofunde- c9te note def!n!t!2e a$ura d!f!cult!lor cele #a!
#ar! ale "t!!nelor eCacte $au eCer!#entale- c9te !n2en!! ract!ce nu dor#eau n #aldrul de
h9rt!! e care >eh+r!n =!rdal le clca n !c!oare d!$reu!torM Lu! =!rdal nu6! ddea n!c!odat
r!n #!nte $ tra% 2reun folo$ d!n co#oara acea$ta- dec9t atunc! c9nd 2reunul d!n rar!! lu!
r!eten! ! $e l9n%ea de !nut!l!tatea 2reune! cercetr! ntr6un do#en!u oarecare&
N Ia $ta! u!n- ! $unea atunc! =!rdal& Tre.u!e c a# eu ce2a n le%tur cu a$ta&
L!& n acela"! t!#- nt!n09nd #9na- %$ea d!ntr6o dat- cu un $!# #!nunat- $u. #!!le de
h9roa%e #a! #ult $au #a! u!n #ototol!te- $tud!!le relat!2e la ro.le#a d!$cutat- "! le ddea
r!etenulu! $u- cu er#!$!unea de a le folo$! d!n l!n& ,c9nd a"a- nu $e %9nd!$e n!c!odat c
$29r"ea un lucru otr!2n!c !ntere$elor lu!&
@an!K Ce $ fac el cu .an!!K C9nd a2ea ne2o!e de .an!- trecea e la na"ul $u- Ro.ert
Lecoeur- care- dac nu6! #a! era tutore- ! r#$e$e n $ch!#. .ancher& L! =!rdal era $!%ur c la
lecare 2a a2ea o $u# e care o 2a cheltu! 9n la ult!#a cent!#a& )e c9nd locu!a n $trada
Ca$$ette- roceda$e totdeauna a"a- "! n6a2u$e$e de ce $ $e l9n%& S a! #ereu alte dor!ne "! $
f!! n $tare $ ! le real!0e0!- !at- n!c! 2or.- una d!n for#ele fer!c!r!!& )ar nu $!n%ura& ,r $ f!e
.9ntu!t de n!c! o ur# de dor!n- >eh+r!n =!rdal era totu"! e del!n fer!c!t&
Gn d!#!neaa 0!le! de '] #a!- o#ul ace$ta fer!c!t- $t9nd cu# nu $e oate #a! co#od e
un!cul lu! $caun- cu !c!oarele a"e0ate e er2a0ul fere$tre!- fu#a o ! deo$e.!t de lcut "! $e
d!$tra de0le%9nd re.u$ur! "! cu2!nte ncruc!"ate e o h9rt!e tran$for#at n un% "! dru!t de
2reun .can o dat cu c!ne "t!e ce t9r%u!el!& C9nd ter#!n ocua!a acea$ta !#ortant "! %$!
de0le%area- >eh+r!n =!rdal arunc h9rt!a r!ntre celelalte- ao! nt!n$e alene #9na $t9n% $re
#a$ cu %9nd $ !a ce2a- or!ce $6ar f! %$!t acolo&
)ar #9na lu! $t9n% nt9ln! un teanc de 0!are nede$fcute& >eh+r!n =!rdal lu la
nt9#lare una d!n %a0ete- care $e n!#er! $ f!e un nu#r d!n Le Journal- 2ech! de 2reo ot 0!le&
5ech!#ea acea$ta n$ nu utea $ $er!e un c!t!tor care tr!a n afara $a!ulu! "! a t!#ulu!&
=!rdal r!2! r!#a a%!n- dar f!re"te c n6o c!t!& Parcur$e la fel a doua a%!n- "! celelalte-
9n la ult!#a& Acolo- 0.o2! #ult a$ura anunur!lorI ao!- cre09nd c trece la a%!na ur#toare-
$e rentoar$e na!2 la r!#a a%!n&
,r $ 2rea- r!2!rea ! $e or! e nceutul art!colulu! de fond- "! o $c9nte!e de !ntel!%en
l!cr! o cl! n och!! care- 9n atunc!- eCr!#a$er cea #a! de$29r"!t ne%h!o.!e&
Sc9nte!a $or! "! de2en! flacr- e #$ur ce lectura $e aro!a de $f9r"!t&
N JeM JeM fcu e dou tonur! d!fer!te >eh+r!n =!rdal- re%t!ndu6$e $ c!tea$c nc o
dat art!colul&
Jra o.!"nu!t $ 2or.ea$c tare- n $!n%urtatea ca#ere!& @a ch!ar 2or.ea la lural- cu
lcere- 2r9nd $6"! cree0e #%ul!toarea !lu0!e c eC!$ta un aud!tor!u care ! $or.ea cu2!ntele- un
aud!tor!u !#a%!nar- dar foarte nu#ero$ d!n #o#ent ce cur!ndea to! d!$c!ol!!- to! ad#!rator!!-
to! r!eten!!- e care >eh+r!n =!rdal nu6! a2u$e$e "! n6a2ea $6! a!. n!c!odat&
)e data acea$ta- oratorul fu #a! 0%9rc!t la 2or. "! $e #r%!n! doar la du.la lu! eCcla#a!e&
Profund !ntere$at de cele cur!n$e n art!col- "! ur# lectura tcut&
Ce c!tea oare cu at9ta !ntere$K
Ult!#ul d!n ntrea%a lu#e- >eh+r!n =!rdal de$coerea ur "! $!#lu .ol!dul d!n Hha$ton
"!6! afla n acela"! t!# neo.!"nu!ta co#o0!!e- nt9#larea fc9ndu6l $ dea toc#a! e$te
art!colul con$acrat ace$tu! fa.ulo$ %lo. de aur&
N Ce #a! .a0acon!eMP declar el- entru $!ne n$u"!- c9nd ajun$e entru a doua oar la
catul art!colulu!&
>eh+r!n r#a$e c9te2a cl!e e %9ndur!- ao! "! lu !c!oarele de e er2a0ul fere$tre! "!
$e aro!e de #a$& Cr!0a de lucru era !#!nent& ,r $ .9j.9!e- >eh+r!n =!rdal %$! n teancul
de 0!are nede$fcute re2!$ta "t!!n!f!c e care o cuta "!6! de$fcu .anderola& Re2!$ta $e de$ch!$e
de la $!ne la a%!na dor!t&
O re2!$t "t!!n!f!c are dretul $ f!e #a! tehn!c dec9t un #are cot!d!an& L! cea d!n #9na
lu! =!rdal nu fcea eCce!e& Jle#entele .ol!dulu! Q tra!ector!e- 2!te0- 2olu#- #a$- natur Q erau
date n c9te2a cu2!nte nu#a! du a%!n! ntre%! de cur.e $a2ante "! ecua!! al%e.r!ce&
>eh+r!n =!rdal "! a$!#!la fr #are efort hrana acea$ta !ntelectual- care de o.!ce! $e
#!$tu!e de$tul de %reu- ao! r!2! cerul "! con$tat c nu $e 2edea n!c! un f!r de nor&
D5ede# no!PMF "ot! el- fc9nd cu %ra. c9te2a calcule&
C9nd ter#!n- "! $trecur #9na $u. alt 2raf de h9rt!! n%he$u!te ntr6un col "!- cu un %e$t
cru!a nu#a! o ract!c ndelun%at utea $6! dea at9ta rec!0!e- tr!#!$e 2raful n alt col&
DUlu!tor ce ord!ne e la #!neMF $u$e el cu 2d!t $at!$fac!e- con$tat9nd c oera!a acea$ta
$co$e$e la !2eal- 6du cu# re20u$e- o lunet a$trono#!ca- laO fel de rfu!t ca o $t!cl de 2!n
2ech! de o $ut de an!I
Ca $6"! duc luneta la ferea$tr- $6o ndrete $re unctul cerulu! e care l deter#!na$e
r!n calcul "!I $6"! l!ea$c och!ul de ocular- a2u ne2o!e de c9te2aI cl!e doar&
DPerfect eCactF- $u$e el- 6du c9te2a #!nute de o.$er2a!e&
Ur#ar c9te2a #!nute de %9nd!re- ao! >eh+r!n =!rdal "! lu hotr9t lr!a "! nceu $
co.oare cele "a$e etaje- n dru# $re $trada )rouot "! $re .anca Lecoeur- cu care acea$t $trad
$e nt9lnea e .un dretate&
>eh+r!n =!rdal nu6"! fcea dru#ur!le dec9t ntr6un $!n%ur fel- fr o#n!.u0e- fr
tra#2a!e "! fr tr$ur! or!c9t de #are ar f! fo$t d!$tana- el o $tr.tea ntotdeauna e jo$&
)ar- 9n "! n eCerc!!ul ace$ta- cel #a! natural "! #a! ract!c d!ntre toate $ortur!le- nu
utea $ f!e dec9t or!%!nal& Cu och!! n jo$- le%n9ndu6"! u#er!! lar%! la dreata "! la $t9n%a- =!rdal
trecea r!n ora" de arc ar f! $tr.tut un u$t!u& 5eh!culele "! !eton!! ! erau a.$olut !nd!feren!&
)e c9te or! nu6l fceau D.dranF- Dro$t cre$cutF- D#oj!cF trector!! #.r9nc!! $au ce! crora le
$tr!2ea .ttur!le ca# cu rea #ult ne$are& C9te ocr! #a! ener%!ce- $tr!%ate la adre$a lu! de
nc9nttoarele %la$ur! ale .!rjar!lor $!l!! $6"! orea$c .ru$c tr$ur!le ca nu cu#2a $ dea na"tere
2reunu! Dfat d!2er$F- n care rolul de 2!ct!# l6ar f! jucat >eh+r!n =!rdalM
Lu!- u!n ! $a de toate& ,r $ aud n!#!c d!n concertul de .le$te#e care $e r!d!ca n
ur#a lu!- a"a cu# $e r!d!c tala0ul n ur#a 2aoarelor- =!rdal "! cont!nua netul.urat dru#ul
clc9nd rar "! a$at&
)ou0ec! de #!nute ! fur $uf!c!ente ca $ ajun% e $trada )rouot "! la .anca Lecoeur&
N Unch!ul e a!c!K l ntre. el e u"!erul care $e r!d!ca$e la aro!erea lu!&
N )a- do#nule =!rdal&
N S!n%urK
N S!n%ur&
>eh+r!n =!rdal #!n$e u"a ca!tonat "! trun$e n .!roul .ancherulu!P
JtM Tu era!K ntre. fr $ 2rea do#nul Lecoeur- c9nd ddu cu och!! de el&
N ,!!ndc # 2e0! n carne "! oa$e- r$un$e >eh+r!n =!rdal- a" ndr0n! $6! $un c
ntre.area n6are n!c! un ro$t "! c un r$un$ ar f! l!$!t de no!#&
)o#nul Lecoeur- der!n$ cu c!uden!!le f!nulu! $u- e care l $ocotea e .un dretate
de0ech!l!.rat- dar- n anu#!te r!2!ne- %en!al- nceu $ r9d d!n toat !n!#a&
N A"a e- recuno$cu el- dar dac #!6a! f! r$un$ ur "! $!#lu DdaF- ar f! fo$t #a! $curt&
A# dretul $ ntre. care e $coul 2!0!te! taleK
N A!- cc!P
N Inut!l- l ntreru$e do#nul Lecoeur& A doua ntre.are e care !6a# u$6o e la fel de
fr ro$t ca "! r!#a- cc! "t!u d!n eCer!en c nu te 2d dec9t c9nd a! ne2o!e de .an!P
N P! nu e"t! du#neata .ancherul #euK o.$er2 =!rdal&
N A"a e- accet do#nul Lecoeur- dar tu e"t! un cl!ent tare c!udat #! da! 2o!e $6! dau
un $fat- n r!2!na a$taK
N )ac6! face lcerePM
N Sfatul #eu e$te $ f!!- dac $e oate- #a! u!n econo#& Ce na!.a- dra%ul #eu- cu# !
etrec! tu t!nereeaK Lt!! #car la c9t ! $e r!d!c contul d!n .anca #eaK
N 3a.ar n6a#&
N Contul tu e #on$truo$- ur "! $!#lu )aM Pr!n!! !6au l$at un 2en!t de e$te
c!nc!$re0ece #!!- de franc!- !ar tu nu !0.ute"t! $ cheltu!e"t! n!c! #car atru #!!M
N Nu 0uM fcu =!rdal- r9nd foarte #!rat de re#arca acea$ta- e care o #a! au0!$e de
cel u!n dou0ec! de or! 9n atunc!&
N A"a $tau lucrur!le& Iar do.9n0!le ! $e acu#ulea0 #ereu& Nu "t!u eCact ce cred!t a! n
cl!a de fa- dar $unt $!%ur c de"e"te o $ut de #!! de franc!& Cu# tre.u!e$c folo$!! to! .an!!
ace"t!aK
N A# $ $tud!e0 ro.le#a- $u$e >eh+r!n =!rdal c9t $e oate de $er!o$& )e alt#!nter!-
dac te $t!n%here$c .an!!- n6a! dec9t $ $ca! de e!&
N Cu#K
N )6!& J $!#lu de tot&
N Cu!K
N Or!cu!& Ce6#! a$ #!eK )o#nul Lecoeur nl d!n u#er!&
N n $f9r"!t- c9t ! tre.u!e a$t0!K )ou $ute de franc!- ca de o.!ce!K
N >ece #!! de franc!- r$un$e >eh+r!n =!rdal&
N >ece #!! de franc!K reet .ancherul- foarte #!rat& J!- a$ta6! ce2a nouK Ce6a! de %9nd
$ fac! cu 0ece #!! de franc!K
N O cltor!e&
N @un !dee& L! n ce arK
N 3a.ar n6a#- declar >eh+r!n =!rdal&
A#u0at- do#nul Lecoeur "! r!2! 0efle#!tor f!nul "! cl!entul&
N ,ru#oa$ ar- $u$e el $er!o$& Iat ce! 0ece #!! de franc!& A$ta e tot ce 2re!K
N Nu- r$un$e >eh+r!n =!rdal& /a! a# ne2o!e "! de un teren&
N Un terenK $e #!r do#nul Lecoeur care #er%ea- cu# $e $une- d!n $urr!0 n $urr!0&
Ce fel de terenK
N Un teren ca toate terenur!le& 5reo do! $au tre! E!lo#etr! tra!- de !ld&
N )ec! un teren #!c- $u$e do#nul Lecoeur- rece& Ao! ntre.- !ron!c: Pe @oule2ard de$
Ital!en$K
N Nu- r$un$e >eh+r!n =!rdal& Nu n ,rana&
N Atunc! undeK Sune&
N 3a.ar n6a#- fcu entru a doua oar >eh+r!n =!rdal- fr $ $e $!nch!$ea$c&
)o#nul Lecoeur a.!a "! $t9nea r9$ul&
N A"a- cel u!n- o! ale%e- aro. el& )ar $une6#!- dra% >eh+r!n- nu cu#2a e"t!
ca#P $uc!tK Ce no!# au toate a$tea- # ro%K
N A# de %9nd $ fac o afacere- declar >eh+r!n =!rdal e c9nd fruntea ! $e ncreea $u.
efortul %9nd!r!!&
N O afacereMP eCcla# do#nul Lecoeur- #!rat la cul#e&
L!- ntr6ade2r- era de #!rare c un 0c!t ca =!rdal $e utea %9nd! la afacer!&
N )a- af!r# >eh+r!n =!rdal&
N I#ortantK
N 3#MP fcu >eh+r!n =!rdal& Intre c!nc! "! "a$e #!l!arde de franc!&
)e data acea$ta- do#nul Lecoeur "! r!2! n%r!jorat f!nul& )ac ace$ta nu %lu#ea cu#2a-
n$e#na c e ne.un- ne.un de le%at&
N C9t a! $u$KP ntre. el&
N ntre c!nc! "! "a$e #!l!arde de franc!- reet >eh+r!n =!rdal cu %la$ l!n!"t!t&
N J"t! n toate #!n!le- >eh+r!nK $tru! do#nul Lecoeur& Lt!! c n6a! %$! de$tul aur e
P#9nt ca $ ajun%! la a $uta arte d!n $u#a a$ta fa.uloa$K
N Pe P#9nt- $6ar utea- $u$e =!rdal& )ar n alt arte- $e $ch!#. lucrur!le& Q n alt
artePK
N )a& La atru $ute de E!lo#etr! de6a!c!- n l!n!e 2ert!cal&
O l!cr!re trecu r!n #!ntea .ancherulu!& Infor#at- ca to! oa#en!! de e P#9nt- de
0!arele care- at9ta a#ar de 2re#e- !$a$er unul "! acela"! $u.!ect- cre0u c a nele$& L!- ntr6
ade2r- nele$e$e&
N @ol!dulKP n%!# el- l!nd u"or- fr $ 2rea&
N @ol!dul- aro. =!rdal- cal#&
)ac or!c!ne n afar de f!nul $u !6ar f! 2or.!t a$tfel- n!c! o ndo!al c do#nul LecoeUr l6
ar f! a029rl!t e u" afar& Cl!ele unu! .ancher $unt rea re!oa$e ca $6"! er#!t $ le !ard
a$cult9nd a!urel!& )ar >eh+r!n =!rdal nu era or!c!ne& C o$eda o do0 $er!oa$ de 9cneal- era-
2a!M rea ade2ratI dar ea$ta acea$ta !cn!t con!nea un cre!er de %en!u- entru care n!#!c nu era
cu neut!n a r!or! \&
N 5re! $ eCloate0! .ol!dulK ntre. do#nul Lecoeur- r!2!ndu6"! 6f!nul dret n och!&
N )e ce nuK Ce ar f! eCtraord!nar n a$taK
N )ar .ol!dul $e afl la atru $ute de E!lo#etr! de $ol- du cu# a! $u$ tu n$u!& N6a!
reten!a- cred- $ te r!d!c! 9n acoloP
N La ce .un- dac l fac $ cadK
N Cu#K
N Lt!u cu#- "! a$ta #!6e de6ajun$&
N Lt!! cu#MP Lt!! cu#MP Cu# a! $ ac!one0! a$ura unu! cor at9t de dertatK Unde a!
$ afl! un unct de $r!j!nK Ce for o $ u! n jocK
N /!6ar lua rea #ult t!# $6! eCl!c- r$un$e >eh+r!n =!rdal- "!- de altfel- ar f!
0adarn!c: tot n6a! nele%e n!#!c&
N J"t! rea dr%uM #ulu#! do#nul Lecoeur- fr $ $e $uere&
)ar- la $tru!nele lu!- f!nul con$!#! totu"! $6! deac9te2a $curte l#ur!r!& JCl!ca!!le
ace$tea- autorul ace$te! neo.!"nu!te o2e$t!r! le 2a $curta "! #a! #ult- art9nd doar c- n c!uda
%u$tulu! $u .!necuno$cut entru $ecula!!le r!$cante- nu 2rea $ $e ronune n le%tur cu ace$te
teor!! !ntere$ante- dar oate ca# rea ndr0nee&
Pentru >eh+r!n =!rdal- #ater!a nu6! dec9t o aarenI ea n6are eC!$ten real& =!rdal
ret!nde c oate do2ed! acea$ta r!n !#o$!.!l!tatea de a ne !#a%!na alctu!rea e! !nt!#& Ch!ar
dac o 2o# de$co#une n #olecule- ato#!- art!cule- 2a r#9ne totdeauna o ult!# frac!une
entru care ro.le#a 2a tre.u! u$ d!n nou- n #od !nte%ral- "! a$ta la !nf!n!t- 9n c9nd 2o#
ad#!te un r!nc!!u !n!!al care nu 2a f! #ater!a& Ace$t r!# r!nc!!u !#ater!al e$te ener%!a&
)ar ce e$te ener%!aK >eh+r!n =!rdal #rtur!$e"te c n6are ha.ar& O#ul- afl9ndu6$e n
contact cu lu#ea eCter!oar nu#a! r!n $!#ur!le lu!- !ar $!#ur!le o#ulu! f!!nd $en$!.!le eCclu$!2
la eCc!ta!!le de ord!n #ater!al- tot ce nu e #ater!e r#9ne n afara cunoa"ter!! lu!& )ac oate-
r!ntr6un efort al ra!un!! ure- $ ad#!t eC!$tena une! lu#! !#ater!ale- $e afl totu"! n
!#o$!.!l!tate de a6! concee natura- l!$!ndu6! ter#en!! de co#ara!e& L! a"a 2a f! 9n c9nd
o#en!rea 2a do.9nd! no! $!#ur!- ceea ce nu e a.$urd a r!or!&
Or!cu# ar f! ener%!a- du >eh+r!n =!rdal- u#le un!2er$ul "! o$c!lea0 2e"n!c ntre dou
l!#!te: ech!l!.rul a.$olut- care n6ar utea f! o.!nut dec9t r!n reart!!a e! un!for# n $a!u- "!
concentrarea a.$olut ntr6un $!n%ur unct e care l6ar #rej#u! n ace$t ca0 un 2!d erfect&
Sa!ul f!!nd def!n!t- ace$te dou l!#!te $unt la fel de !nacce$!.!le& )e ac! re0ult c ener%!a
!#anent $e afl ntr6o $tare de c!ne#at!$# eretuu& Corur!le #ater!ale a.$or.!nd nencetat
ener%!a d!n acea$t concentrare "! ro2oc9nd nearat altunde2a un neant relat!2- #ater!a rad!a0
n $a!u- e de alt arte- ener%!a e care o !ne nch!$ n ea&
)ec!- n oo0!!e cu aC!o#a cla$!c DN!#!c nu $e !erde- n!#!c nu $e creea0F- >eh+r!n
=!rdal rocla# c DTotul $e !erde "! totul $e creea0F& Su.$tana 2e"n!c d!$tru$ $e reco#une
2e"n!c& ,!ecare d!n $ch!#.r!le $tr!! e! e$te n$o!t de6o rad!a!e de ener%!e "! de o d!$tru%ere
core$un0toare de $u.$tan& )ac d!$tru%erea acea$ta nu oate f! con$tatat cu !n$tru#entele
noa$tre- 2!na e a !n$tru#entelor rea !#erfecte- o enor# Cant!tate de ener%!e f!!nd cur!n$
ntr6o art!cul !#ondera.!l de #ater!e- ceea ce eCl!c- du >eh+r!n =!rdal- fatul c a$trele
$unt de$r!te r!n d!$tana ulu!toare fa de #r!#ea lor #ed!ocr&
)!$tru%erea acea$ta necon$tatat eC!$t totu"!& Sunetul- cldura- electr!c!tatea- lu#!na $unt
do2e0!le e! ! !d!recte& ,eno#enele ace$tea $unt #ater!e rad!at "! r!n ele $e #an!fe$t ener%!a
el!.erat- de"! $u. o for# nc %ro$olan "! $e#!#ater!al& Jner%!a ur- oarecu# $u.l!#at- nu
oate eC!$ta dec9t d!ncolo de hotarele lu#!lor #ater!ale& Ja n2lu!e ace$te lu#! cu o d!na#o$fer
ntr6o $tare de ten$!une d!rect roor!onal cu #a$a lor "! cu at9t #a! $la. cu c9t te derte0! de
$urafaa lor& /an!fe$tarea ace$te! ener%!! "! a tend!ne! $ale la o 6conden$are d!n ce n ce #a!
#are e$te atrac!a&
Acea$ta e$te teor!a e care >eh+r!n =!rdal !6o eCu$e do#nulu!& Lecoeur- care l a$cult
u!n nuc!t&
N Ace$tea $u$e- nche!e >eh+r!n =!rdal- ca "! cu# ar f! 2or.!t de$re lucrur!le cele #a!
o.!"nu!te- e de6ajun$ $ el!.ere0 o cant!tate #!c de ener%!e "! $ o ndret $re un unct al
$a!ulu! care #! con2!ne- ca $ ot !nfluena du 2o!n un cor 2ec!n cu acel unct- #a! ale$
dac corul re$ect!2 e de #!c !#ortan- cu alte cu2!nte dac nu e de!ntor- el n$u"!- al une!
cant!t! con$!dera.!le de ener%!e& J $!#lu ca .un 0!uaM
N L! a! #!jlocul de6a el!.era ener%!a acea$taK ntre. do#nul Lecoeur&
N A# #!jlocul de a6! de$ch!de un dru#- ndert9nd d!n faa e! tot ceea ce e $u.$tan "!
#ater!e- ceea ce e ca# acela"! lucru&
N n felul ace$ta- eCcla# do#nul Lecoeur- a! utea $ $tr!c! ntre%ul #ecan!$# cere$cM
>eh+r!n =!rdal nu ru de loc tul.urat de enor#!tatea une! a$e#enea !ote0e&
N Gn #o#entul de fa- recuno$cu el cu #ode$t $!#l!tate- #a"!na e care a# con$tru!t6
o nu oate $6#! dea dec9t re0ultate #ult #a! $la.e& )ar ele $unt $uf!c!ente entru a !nfluena un
cto$ de .ol!d de c9te2a #!! de tone& 6
N A"a $ f!eM $u$e do#nul Lecoeur care nceu$e $ f!e 0%udu!t de cele au0!te& L! unde
a! de %9nd $ fac! $6! cad .ol!dulK
N Pe terenul #eu&
N Care terenK
N Cel e care #!6l 2e! cu#ra du ce 2o! face calculele nece$are& A# $6! $cr!u n
r!2!na a$ta& @!nenele$- e c9t o$!.!l- a# $ ale% un !nut aroae u$t!u- unde #9ntul n6are
2aloare& ,r ndo!al c $6ar utea !2! %reut! la nche!erea actulu! de 29n0are& Nu $unt e del!n
l!.er n ale%erea #ea "! $6ar utea ca le%tura cu ara re$ect!2 $ $e fac de$tul de %reu&
N La$6#! #!e %r!ja a$ta- $u$e .ancherul& )oar tele%raful n6a fo$t !n2entat entru
altce2a& R$und eu n r!2!na actulu!&
Gnar#at cu a$!%urarea acea$ta "! cu ce! 0ece #!! de franc! fcu! achet "! 29r9! n
.u0unar- >eh+r!n =!rdal $e rentoar$e aca$ cu a"! #ar!- a"a cu# leca$e- "!- de ndat ce
nch!$e u"a- $e a"e0 la #a$a #turat #a! nt9! cu do$ul al#e!- du o.!ce!&
Cr!0a de lucru era n to!&
Toat noatea >eh+r!n =!rdal lucr cu n2er"unare Ia calculele lu!- dar- la 2en!rea
0or!lor- $olu!a era %$!t& )eter#!na$e fora care tre.u!a al!cat .ol!dulu!- orele n t!#ul crora
fora tre.u!a al!cat- d!rec!!le ce tre.u!au $ ! $e dea- locul "! data cder!! #eteorulu!&
=!rdal lu !#ed!at tocul- ! $cr!$e do#nulu! Lecoeur $cr!$oarea f%du!t- co.or $6o
arunce la cut!e "! $e urc d!n nou la el&I
)u ce ncu!e u"a- $e aro!e de unul d!n colur!le od!! unde tr!#!$e$e n ajun- cu
rec!0!a lu! deo$e.!t- teancul de h9rt!! care acoer!$er 9n atunc! luneta& Acu# tre.u!a fcut
oera!a !n2er$& =!rdal "! 29r dec! .raul $u. %r#ada de h9rt!!- "!- cu o #9n $!%ur- le tr!#!$e
la 2ech!ul lor loc&
Acea$t a doua DaranjareF a2u ca re0ultat $coaterea la lu#!n a une! ld!e ne%r!c!oa$e- e
care =!rdal o r!d!c fr efort "! o du$e n #!jlocul ncer!!- n faa fere$tre!- N!#!c deo$e.!t n
a$ectul ld!e!- un $!#lu cu. de le#n 2o$!t ntr6o culoare nch!$& nuntru $e aflau doar n!"te
.o.!ne !ntercalate ntr6o $er!e de %lo.ulee de $t!cl ale cror eCtre#!t! a$cu!te erau le%ate dou
c9te dou r!n f!re de ara# d!n ce n ce #a! $u.!r!& )ea$ura ld!e!- n aer l!.er- $e 0rea #ontat
e un !2ot- n focarul unu! reflector #etal!c- un ult!# %lo.ule du.lu fu$!for#- e care n!c! un
conductor #ater!al nu6l le%a de celelalte&
Cu ajutorul unor !n$tru#ente rec!$e- >eh+r!n =!rdal or!enta reflectorul #etal!c eCact n
$en$ur!le e care ! le !nd!cau calculele d!n noatea recedentI ao!- con$tat9nd c totul era n
ord!ne- u$e n artea !nfer!oar a ld!e! un tu.ule eCtre# de $trluc!tor& Pe c9nd lucra- 2or.ea-
du o.!ce!- ca "! cu# ar f! 2rut $6"! fac ad#!rat darul 2or.!r!! de ctre un u.l!c nu#ero$&I
N Ace$ta- do#n!lor- e C!rdal!u#- cor de6o $ut de #!! de or! #a! rad!oact!2 dec9t
rad!u#ul& /rtur!$e$c- ntre no!- c- dac ut!l!0e0 ace$t cor- o fac #a! #ult entru
du#nea2oa$tr& Nu f!!ndc C!rdal!u#ul ar f! 2t#tor- dar P#9ntul rad!a0 de$tul ener%!e ca
$ #a! f!e ne2o!e $6! adu%#& J ca un %runte de $are n aa #r!!& Totu"!- o #!c unere n
$cen nu $tr!c de loc- du a #ea rere- ntr6o eCer!en de felul ace$ta&
Tot 2or.!nd- >eh+r!n =!rdal nch!$e$e cut!a "! o le%a$e r!n dou ca.lur! de ele#entele
une! !le electr!ce aflat e6o etajer&
N Curen!! neutr! Q hel!co!dal!- do#n!lor- cont!nu el- au- f!re"te- d!n #o#ent ce $unt
neutr!- ror!etatea de a re$!n%e toate corur!le- fr eCce!e- f!e c $untI #a! #ult $au #a! u!n
electr!0ate& Pe de alt arte- f!!nd hel!co!dal!- e! !au o for# hel!co!dal- du cu# e le$ne de
nele$P L! totu"!- #are noroc c #6a# %9nd!t $6! de$corP Toate folo$e$c la ce2a n 2!a&
Odat c!rcu!tul electr!c nch!$- un .909!t u"or $e au0! n ld!- "! o lu#!n al.$tru!e 9"n!
d!n %lo.uleul #ontat e !2ot& Aroae !#ed!at- %lo.uleul nceu $ $e rotea$c- #a! nt9! ncet-
ao! tot #a! reede- ca $ caete cur9nd o #!"care a.$olut 2ert!%!noa$&
>eh+r!n =!rdal conte#l c9te2a $ecunde %lo.uleul dan$9nd arc un 2al$ ne.une$c-
ao! r!2!rea lu!- !n9nnd o d!rec!e aralel cu aCa reflectorulu! #etal!c- $e !erdu n $a!u&
La r!#a 2edere- ac!unea aaratulu! nu rea $ f!e do2ed!t de n!c! un $e#n #ater!al&
)ar un o.$er2ator atent ar f! utut o.$er2a un feno#en care- dac $e #an!fe$ta cu d!$cre!e- era n
$ch!#. de$tul de c!udat& ,!rele de raf care luteau n at#o$fer- !ntr9nd n contact cu #ar%!n!le
reflectorulu! #etal!c- reau c nu #a! ot trece de acea$t l!#!t "! $e roteau cu 2!olen- ca "!
cu# $6ar f! !0.!t de6un o.$tacol !n2!0!.!l- n an$a#.lul lor- f!rele de raf for#au un trunch! de con
a cru! .a0 $e l!ea de c!rcu#fer!na reflectorulu!& La do! $au tre! #etr! de aarat- conul ace$ta-
for#at d!n art!cule !#ala.!le "! rot!ndu6$e ca ntr6un 29rtej- $e tran$for#a tretat ntr6un
c!l!ndru cu d!a#etrul de c9!2a cent!#etr!- !ar c!l!ndrul de raf er$!$ta afar- n aer l!.er- de"!
.tea un 29nt de$tul de tr!cel- 9n n #o#entul c9nd d!$rea n dertare&
N A# onoarea $ 2 anun- do#n!lor- c totul e n re%ul- $u$e >eh+r!n =!rdal-
a"e09ndu6$e e un!cul $u $caun "! ar!n09ndu6"! o ! u#lut cu #!e$tr!e&
O ju#tate de or #a! t9r0!u- =!rdal or! func!onarea aaratulu!- e care l u$e ao! !ar
n #!"care de #a! #ulte or!- at9t n 0!ua aceea c9t "! n 0!lele ur#toare- a29nd %r!j $ ndrete
reflectorul- de f!ecare dat- $re un unct u!n $ch!#.at al $a!ulu!& T!# de nou$re0ece 0!le
roced a$tfel- cu rec!0!e a.$olut&
Gn a dou0ecea 0!- toc#a! "! u$e$e aaratul n func!une "!6"! ar!n$e$e nel!$!ta !-
c9nd de#onul !n2en!!lor ! fur o dat #a! #ult #!n!le& Una d!n con$ec!nele teor!e! ace$te!a a
d!$tru%er!! neconten!te a #ater!e!- teor!e eCu$ e $curt n faa lu! Ro.ert Lecoeur- l cole"! cu
$trluc!rea e!& )!ntr6o dat- a"a cu# ! $e nt9#la de o.!ce!- !0.ut!$e $ concea r!nc!!ul une!
!le electr!ce- caa.!l $ $e re%enere0e de la $!ne- r!n reac!! $ucce$!2e- d!ntre care ult!#a ar
readuce corur!le de$co#u$e n $tarea lor !n!!al& O a$e#enea !l a2ea $ func!one0e- f!re"te-
9n la d!$ar!!a total a $u.$tanelor ntre.u!nate "! 9n la tran$for#area lor !nte%ral n
ener%!e& Pract!c- acea$ta n$e#na eretun #o.!le&
N Ia te u!tMP Ia te u!tMP .9!%u! >eh+r!n =!rdal- ad9nc e#o!onat&
L! nceu $ cu%ete a"a cu# "t!a el $6o fac- ad!c a!nt!ndu6"! a$ura unu! $!n%ur unct "!
ntr6un $!n%ur .loc toat fora 2!tal a or%an!$#ulu! $u& Bh!dul a$tfel concentrat e care l
ndreta $re ta!nele une! ro.le#e $e a$e#na cu un fa$c!cul lu#!no$ n care ar f! reun!te toate
ra0ele $oarelu!&
N N!c! o o.!ec!e- $u$e el- n $f9r"!t- eCr!#9nd cu %la$ tare re0ultatul efortulu! $u
!nter!or& Tre.u!e $ ncerc !#ed!at&
>eh+r!n =!rdal "! lu lr!a- co.or n %oan cele "a$e etaje "! ddu .u0na n atel!erul
unu! u#!l t9#lar care $e afla e$te dru#& Gn c9te2a cu2!nte clare "! rec!$e- ! eCl!c #e"terulu!
ce dorea- ad!c un $o! de roat #ontat e un aC de f!er "! a29nd e #ar%!n! dou0ec! "! "ate de
ad9nc!tur! ale cror d!#en$!un! le dduI $co.!tur!le erau #en!te $ r!#ea$c tot at9tea rec!!ente-
care tre.u!au $ r#9n 2ert!cale- c9t t!#& $uortur!le lor $e roteau&
)u ce ddu toate l#ur!r!le nece$are "! ceru $6! f!e eCecutat !#ed!at lucrarea- =!rdal
!ntr- c!nc! $ute de #etr! #a! dearte- n r2l!a unu! ne%u$tor de ch!#!cale- al cru! cl!ent era&
Acolo- "! ale$e cele dou0ec! "! "ate de rec!!ente- n!"te .orcna"e- e care 29n0torul le
nf"ur n h9rt!e %roa$ "! le le% cu o $foar $ol!d- la care ata" un #9ner&
C9nd achetul fu %ata- >eh+r!n =!rdal 2ru $ $e ntoarc aca$- dar- n u"a r2l!e!- $e
nt9ln! na$ n na$ cu unul d!n rar!! lu! r!eten!- un .acter!olo% de real 2aloare& P!erdut n %9ndur!-
=!rdal nA6l 20u e .acter!olo%- dar .acter!olo%ul l 20u e =!rdal&
N Nu 0u- e ch!ar =!rdal fcu el- 09#.!nd r!eteno$& A$ta 0!c "! eu nt9ln!reM
Au0!nd %la$ul .!necuno$cut- =!rdal con$!#! $6"! de$ch!d och!! $re lu#ea eCter!oar&
N Nu 0u- $u$e el ca un ecou- e /arcel LerouCM
N Gn er$oan&
N Ce #a! fac!KP Lt!!- # .ucur %ro0a2 c te 2d& Nr ,ac& ce face un o# c9nd e e cale
$ !a trenul&
A&"a cu# # 2e0!- cu tra!$ta a$ta de %9t- n care a# u$ tre! .at!$te "! alte c9te2a o.!ecte
de toalet- aler% $re #alul #r!!- unde o $ # #.t de aer curat 2re#e de ot 0!le&
N Noroco$ule $u$e >eh+r!n =!rdal&
N Nu de!nde dec9t de t!ne ca $ f!! la fel de noroco$& Gn%he$u!ndu6ne un !c- a# ncea
a#9ndo! n tren&
N S 2e0!P nceu >eh+r!n =!rdal&
N )oar dac nu cu#2a n #o#entul de fa te6ar re!ne ce2a la Par!$&
N )aO de undeM
N N6a! de fcut n!#!c deo$e.!tKP N!c! o eCer!en n cur$K
=!rdal "! r$col! cu .un6cred!n a#!nt!r!le&
N A.$olut n!#!c- r$un$e el&
N n ca0ul ace$ta- la$6te !$!t!tP Ot 0!le de 2acan au $6! fac %ro0a2 de .!ne& L! ce6o
$ #a! $t# de 2or. e lajP
N Unde #a! u! c a" utea folo$! 2acana ca $ l#ure$c o ro.le# le%at de #are-
care # fr#9nt de #ult- l ntreru$e =!rdal& O ro.le# le%at n anu#!t #$ur de
ro.le#ele %enerale e care le a# n $tud!u& Toc#a! la a$ta # %9ndea#- c9nd te6a# nt9ln!t-
#rtur!$! el cu ndu!o"toare $!ncer!tate&
N Atunc! #er%!K
N /er%&
N La dru#MP )ar cred c #a! nt9! ar tre.u! $& trec! e aca$- "! nu "t!u dac #a! a!
t!#P
N Inut!l- r$un$e =!rdal- con2!n$& A# la #!ne tot ce6#! tre.u!e&
L! art cu och!ul achetul con!n9nd cele dou0ec! "! "ate de rec!!ente&
N PerfectM $e .ucur /arcel LerouC&
Ce! do! r!eten! orn!r cu a"! #ar! $re %ar&
N nele%!- dra% LerouC- cred c ten$!unea $uerf!c!alP
O ereche nt9ln!t n cale ! $!l! e ce! do! r!eten! $ $e de$art unul de altul- "! re$tul
fra0e! $e !erdu n huru!tul tr$ur!lor& )ar a$ta nu6l utea $ura e O0eh+r!n =!rdal- care "!
cont!nua netul.urat eCl!ca!!le- adre$9ndu6$e r9nd e r9nd trector!lor tare #!ra! de cu2!ntele lu!&
Oratorul nu o.$er2 n$- "! 2or.! #a! dearte- cu tr!e- t!nd 2alur!le de oa#en! ale oceanulu!
ar!0!an&
L! n ace$t t!#- e c9nd =!rdal- nflcrat de noua lu! reocuare- $e ndreta cu a"!
#ar! $re trenul care a2ea $\J! duc dearte de ora"- e $trada Ca$$ette- ntr6o ca#er de la etajul
"a$e- o ld! ne%r!c!oa$- cu a$ect !nofen$!2- .909!a ntr6una ncet!"or- un reflector #etal!c "!
ro!ecta lu#!na lu! al.$tr!e- !ar c!l!ndrul de raf rot!tor trundea #ereu- ean "! fra%!l
totodat- n ad9ncur!le necuno$cute ale $a!ulu!&
L$at n 2o!a lu!- aaratul e care >eh+r!n =!rdal ne%l!ja$e $6l orea$c "! cru!a ! u!ta
acu# 9n "! eC!$tena "! cont!nua or.e"te o.$cura "! #!$ter!oa$a lu! act!2!tate&
ca!tolulI C! n care )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on ncearc o utern!c e#o!e&
Acu#- .ol!dul era e del!n cuno$cut& Cu %9ndul- cel u!n fu$e$e cercetat& I $e
deter#!na$er or.!ta- 2!te0a- 2olu#ul- #a$a- natura- 2aloarea& Nu #a! r!c!nu!a n%r!jorarea
n!#nu!- deoarece ur#9ndu6"! tra!ector!a cu o #!"care un!for#- n6a2ea $ cad n!c!odat e
#9nt& )ec!- e c9t $e oate de f!re$c fatul c o!n!a u.l!c nu #a! era ndretat $re #eteorul
!nacce$!.!l- care "T !erdu$e #!$terul&
,r ndo!al- n o.$er2atoare- c9!2a a$trono#! #a! aruncau d!n c9nd n c9nd c9te o
r!2!re %r.!t $re $fera de aur care %ra2!ta e dea$ura caetelorI dar o r$eau reede- entru
a cerceta alte ro.le#e ale $a!ulu!&
P#9ntul a2ea un al do!lea $atel!t- "! at9ta tot& C $atel!tul era de f!er $au de aur- nu utea
$6! tul.ure e n!"te $a2an! entru care lu#ea nu e dec9t o a.$trac!e #ate#at!c&
Re%reta.!l n$ era fatul c do#nul )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on n6a2eau $uflete
at9t de curate ca ale $a2an!lor& Ind!ferena care $orea n jurul lor nu le cal#a !#a%!na!a
nfr!%urat- "! a#9ndo! $e n2er"unau ca "! #a! na!nte $ o.$er2e .ol!dul Q .ol!dul lorM NY cu o
nflcrare aro!at de fur!e& La toate trecer!le- e! $e aflau la o$t- cu och!ul l!!t de ocularul
lunete! $au al tele$coulu!- ch!ar n orele c9nd #eteorul nu $e r!d!ca dec9t cu c9te2a %rade
dea$ura or!0ontulu!&
T!#ul- care $e #en!nea $lend!d- fa2or!0a n #od re%reta.!l #an!a lor- n%du!ndu6le $
0rea$c a$trul rtc!tor de dou$re0ece or! n dou0ec! "! atru de ore& Ind!ferent dac #eteorul
a2ea $au nu $ cad e #9nt- c!udatele lu! art!cular!t!- care l fceau un!c "! cele.ru entru
totdeauna- le $oreau "! #a! #ult .oln2!c!oa$a dor!n de a f! declara! f!ecare n arte un!cul
de$coer!tor&
Gn ace$te cond!!!- ar f! n$e#nat curat ne.un!e $ $er! la #carea celor do! r!2al!- ntre
care- d!#otr!2- $ta2!la ur!! $e r!d!ca tot #a! utern!c& )oa#na 3udel$on "! ,ranc!$ Bordon
nele%eau foarte .!ne lucrul ace$ta& T9nrul era aroae $!%ur c unch!ul $e 2a #otr!2! r!n
toate #!jloacele la c$tor!a lnu!t: doa#na 3udel$on a2ea "! #a! u!n ncredere c $oul $e
2a $uune c9nd 2a 2en! 0!ua cea #are& Ilu0!! nu6"! #a! uteau face& Sre de0ndejdea celor do!
lo%odn!c!- $re #9n!a lu! #!$$ Loo "! a lu! /!t0I c$tor!a rea- dac nu co#ro#!$- #car
a#9nat entru o dat nehotr9t "! n or!ce ca0 foarte dertat&
Jra dat totu"! ca $!tua!a- "! a"a de$tul de %ra2- $ $e co#l!ce "! #a! #ult&
Gn $eara 0!le! de '' #a!- )ean ,or$+th care- ca de o.!ce!- r!2ea r!n ocular- $e derta
.ru$c de tele$co $co9nd un $tr!%t $urd- ao! $e rentoar$e du ce $cr!$e n %ra. c9te2a note e
o h9rt!e- $e derta d!n nou de tele$co- ca ao! $ re2!n !ar- "! cont!nu jocul ace$ta 9n c9nd
.ol!dul d!$ru la or!0ont&
Gn #o#entul acela- )ean ,or$+th era %al.en ca ceara "! re$!ra at9t de %reu nc9t
O#!cron- cre09ndu6"! $t9nul .olna2- $e ree0! $6! dea ajutor& )ar ,or$+th l ndert cu un
%e$t "!- clt!n9ndu6$e ca un o# .eat- $e refu%!e n ca.!netul $u de lucru- unde $e ncu!e r$uc!nd
de dou or! che!a n .roa$c&
)e6atunc!- )ean ,or$+th nu #a! fu$e$e 20ut& T!# de e$te tre!0ec! de ore nu .u$e "! nu
#9nca$e n!#!c& O $!n%ur dat- ,ranc!$ reu"! $ fore0e u"a- care $e de$ch!$e n$ foarte u!n- !ar
r!n crtura e! "! 0r! unch!ul at9t de 0dro.!t- at9t de do.or9t- cu r!2!rea at9t de rtc!t- nc9t
ncre#en! n ra%&
N Ce dore"t!K l ntre.a$e do#nul ,or$+th&
N P!- unch!ule- $tr!%a$e ,ranc!$- $unt dou0ec! "! atru de ore de c9nd te6a! ncu!at a!c!M
)6#! 2o!e #car $6! aduc ce2a de #9ncareM
N N6a# ne2o!e de n!#!c- n afar de l!n!"te "! de cal#- ! r$un$e$e )ean ,or$+th& L! !
cer- a"a cu# !6a" cere un $er2!c!u- $ nu6#! #a! tul.ur! $!n%urtatea&
Gn faa unu! a$tfel de r$un$- ro$t!t cu o hotr9re ne$tr#utat "!- n acela"! t!#- cu o
.l9ndee cu care ,ranc!$ nu era o.!"nu!t- t9nrul nu #a! a2u curaj $ !n$!$te& )e altfel- n!c! n6ar f!
a2ut cu#- u"a nch!09ndu6$e du ult!#ele cu2!nte ale a$trono#ulu!& Neotul $e retra$e dec!- fr
$ oat afla n!#!c&
Gn d!#!neaa 0!le! de '( #a!- cu o 0! na!nte de ajunul c$tor!e!- ,ranc!$ ! 2or.ea entru a
dou0ecea oar de$re noul lu! #ot!2 de n%r!jorare doa#ne! 3udel$on- care l a$culta oft9nd&
N Nu #a! nele% n!#!c- $u$e ea- n $f9r"!t& S6ar utea crede c $oul #eu "! do#nul
,or$+d! au nne.un!t de6a .!nelea&
N Cu#- "! $oul du#nea2oa$trK $e #!r ,ranc!$& L! cu el $6a nt9#lat ce2aK
N )a- #rtur!$! doa#na 3udel$on& Parc $6ar f! 2or.!t a#9ndo! $ $e oarte a!do#a&
Cr!0a $oulu! #eu a nceut ce2a #a! t9r0!uI a$ta e $!n%ura deo$e.!re& A.!a !er! d!#!nea $6a
ncu!at "! el n .!rou& )e atunc! nu l6a #a! 20ut n!#en!- "!6! o! nch!u! ce n%r!jora! $unte#&
N S6! !er0! #!n!le- nu altaM eCcla# ,ranc!$&
N Ceea ce #! o2e$te"t! de$re do#nul ,or$+th& cont!nu doa#na 3udel$on- # face $
.nu!e$c c !ar au de$coer!t a#9ndo! odat ce2a n le%tur cu .le$te#atul de .ol!d& L! nu
re2d n!#!c .un- du halul n O care $e %$e$cP
N AhM dac ar f! du #!neM $e a#e$tec Loo&
N Ce6a! face- $ur!oarK ntre. ,ranc!$ Bordon&
N Ce6a" faceK J $!#lu de tot& A" tr!#!te afur!$!tul de .ol!d $ $e l!#.e dearte- at9t de
dearte nc9t n!c! cele #a! .une lunete $ nu6l #a! oat r!nde&
Poate c- ntr6ade2r- d!$ar!!a .ol!dulu! le6ar f! readu$ l!n!"tea do#nulu! ,or$+th "!
doctorulu! 3udel$on& C!ne "t!e dac o dat cu d!$ar!!a entru 2ec!e a #eteorulu!- !n2!d!a nu le6ar
f! !er!t "! Dea- ntr6o cl!K
)ar e2entual!tatea acea$ta nu rea rea ro.a.!l& @ol!dul a2ea $ f!e re0ent n 0!ua
c$tor!e!- a2ea $ f!e re0ent "! du aceea- a2ea $ f!e 2e"n!c re0ent- deoarece %ra2!ta cu
re%ular!tate con$tant e or.!ta lu!&
Gn $f9r"!t- o $ 2ede#P $u$e ,ranc!$& Pe$te atru0ec! "! ot de ore 2or f! $!l!! $ !a o
hotr9re def!n!t!2I atunc! 2o# "t! la ce ne ute# a"teta&F
Rentor$ n ca$a de e Jl!$a.eth $treet- ,ranc!$ nceu $ cread alt#!nter! c noul
!nc!dent nu 2a a2ea ur#r! $er!oa$e& ntr6ade2r- do#nul ,or$+th !e"!$e d!n !0olarea lu! "!
n%h!!$e tcut o #a$ co!oa$& Acu#- !$to2!t- %h!ftu!t- ndoat- dor#ea cu u#n!! $tr9n"!- e
c9nd O#!eron leca$e n ora"- tr!#!$ de $t9nul $u&
N L6a! 20ut e unch!u na!nte de6a ador#!K o ntre. ,ranc!$ e /!t0&
N Cu# te 2d- dr%uule- ! r$un$e ea& )oar eu !6a# $er2!t #a$a&
N ! era foa#eK
N A #9ncat ca un lu- ju#r!- fr!tur rece- cartof!-O tart cu fructe& N6a l$at o fr9#&
N Cu# artaK
N )e$tul de .!ne- doar c era al!d ca un $cetru-O cu och!! ro"!! de tot& L6a# $ftu!t $6"!
$ele och!! cu a .ur!cat& )ar n!c! nu #6a au0!t #carP
N N6a l$at 2or. entru #!neK
N N!c! entru t!ne- n!c! entru n!#en!& A #9ncat& fr $ de$ch!d %ura "! $6a du$ $ $e
culce- du ce l6a tr!#!$ e A#!cron la Hha$ton Standard&
N La Hha$ton Standard-M $e #!r ,ranc!$& A" ar!a c 2rea $ u.l!ce 2reo co#un!care
!#ortant n le%tur cu lucrr!le lu!& L! acu# !ar au $ ncea ole#!c!le n re$M A$ta ne #a!
l!$eaM
Co#un!carea do#nulu! )ean ,or$+th ctre Hha$ton Standard ,ranc!$ o c!t!& necj!t a
doua 0! d!#!nea- nele%9nd c $oarta %$!$e !ar cu ce $ hrnea$c o r!2al!tate "! a"a de$tul
de&otr!2n!c fer!c!r!! lu!& /9hn!rea ! $or! "! #a! #ult c9nd con$tat c ce! do! r!2al! $o$eau la
otou "! de data acea$ta a#9ndo! odat& Pe c9nd Standard u.l!ca nota do#nulu! )ean ,or$+th-
Hha$ton /orn!n% u.l!ca o not a$e#ntoare- $e#nat de doctorul S+dne+ 3udel$on& Luta
n2er"unat n care n!c!unul d!n ce! do! r!2al! nu !0.ut!$e $6"! a$!%ure un c9t de #!c a2antaj
cont!nua dec! aroae !dent!ce la nceut- notele celor do! a$trono#! ajun%eau la conclu0!! cu
totul deo$e.!te& )!2er%ena acea$ta de rer!- care ro2oc !#ed!at contro2er$e- utea f! la ur#a
ur#e! folo$!toare- cc! n%du!a $ arate care d!ntre ce! do! r!2al! a2ea dretate&
O dat cu ,ranc!$- ntre%ul Hha$ton- "!- o dat cu Hha$tonul- ntrea%a lu#e- cc! 2e$tea
fu$e$e r$9nd!t !#ed!at r!n reeaua tele%raf!c "! telefon!c- afl nea"tetata "t!re adu$ la
cuno"t!n de ce! do! a$trono#! d!n Jl!$a.eth $treet "! d!n /or!$$ $treetI co#un!carea lor de2en!
!#ed!at $u.!ectul celor #a! a$!onate d!$cu!! n cele dou e#!$fere&
No! l l$# e c!t!tor $ arec!e0e dac "t!rea era cu ade2rat $en0a!onal "! dac e#o!a
u.l!culu! era ju$t!f!cat $au nu&
)o#nulO)ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on nceeau r!n a $une c o.$er2a!!le lor
nentrerute le n%du!$er $ re#arceO o ertur.are de neconte$tat n #er$ul .ol!dulu!& Or.!ta lu!-
9n atunc! eCact nord$ud- era acu# u"or ncl!nat $re nord6e$t Q $ud62e$t& Pe de alt arte- o
#od!f!care cu #ult #a! !#ortant fu$e$e con$tatat n d!$tana fa de $ol a #eteorulu!- d!$tan
care era u"or- dar !nconte$ta.!l- #!c"orat- fr ca 2!te0a de tran$la!e $ f! $or!t& )!n ace$te
o.$er2a!! "! d!n calculele care decur$e$er d!n ele- ce! do! a$trono#! conch!deau c #eteorul- n
loc $ ur#e0e o or.!t 2e"n!c- 2a cdea nearat e #9nt- ntr6un unct "! la o dat care uteau
f! rec!0ate de e acu#&
)ac 9n a!c! ce! do! a$trono#! erau de acord- #a! dearte n$ rer!le lor nu $e #a!
otr!2eau&
Pe c9nd ecua!!le $a2ante ale unu!a d!ntre e! l nde#nau $ af!r#e c n 0!ua de 1; !un!e
.ol!dul 2a cdea n eCtre#!tatea $ud!c a Jaon!e!- n!"te ecua!! la fel de $a2ante l o.l!%au e
cellalt $ arate c !ne2!ta.!la cdere 2a a2ea loc a.!a la 4 !ul!e- ntr6un unct al Pata%on!e!&
Iat ce %ro0a2 $e otr!2e$c rer!le a$trono#!lor& Pu.l!cul n6are dec9t $ alea%M
)ar- 9n una alta- u.l!cul nu $e %9ndea $ alea%& Un $!n%ur lucru l !ntere$a: a$tero!dul
ur#a $ cad "!- o dat cu el- ur#au $ cad #!!le de #!l!arde care rtceau n $a!u& Ace$ta era
e$en!alul& Alt#!nter!- f!e c $e r.u"eau n Jaon!a- f!e c $e r.u"eau n Pata%on!a $au n
or!care alt arte- #!l!ardele tot a2eau $ f!e re%$!te&
Con$ec!nele unu! a$e#enea e2en!#ent- tul.urarea econo#!c e care ace$t ur!a" afluC al
aurulu! nu $e utea $ n6o ro2oace erau d!$cutate retut!nden!& n %eneral- ce! .o%a! erau necj!!
%9nd!ndu6$e la de2alor!0area ro.a.!l a a2er!! lor- !ar ce! $rac! erau nc9nta! de er$ect!2a
a#%!toare c $e 2or ale%e "! e! cu ce2a&
Iar ,ranc!$ era de0ndjdu!t& Ce6! $a lu! de #!l!arde "! de .!l!ardeK S!n%urul .un e care
"!6l dorea era $cu#a lu! Jenn+- co#oar #ult #a! re!oa$ dec9t .ol!dul "! dec9t t!cloa$ele lu!
.o%!!&
T9nrul aler% n /or!$$ $treet& )ar "! acolo fu$e$e aflat fune$6ta 2e$te "! ! $e re2edeau
jaln!cele ur#r!& O ceart 2!olent "! de ne#cat de2en!$e !ne2!ta.!l ntre ce! do! $#!nt!! care
"! atr!.u!au dretur! a$ura unu! a$tru de e cer- acu# c9nd- e l9n% a#orul ror!u rofe$!onal
$e adu%a "! !ntere$ul #ater!al&
C9t $u$!n ,ranc!$ $tr9n%9nd #9!n!le doa#ne! 3udel$on "! ale fetelor e!M C9t tro! de
#9n!e nflcrat LooM C9te lacr!#! 2r$ nc9nttoarea Jenn+- lacr!#! e care #a#a- $ora "!
lo%odn!cul nu le utur or! ch!ar c9nd ,ranc!$ "! af!r# d!n nou ne0drunc!nata cred!n "! jur&
c 2a a"teta- la ne2o!e- 9n n 0!ua c9nd ult!#ul .nu d!n cele c!nc! #!! "ate $ute ot0ec! "!
ot de #!l!arde 2a f! cheltu!t de ror!etarul def!n!t!2 al fa.ulo$ulu! #eteor& I#rudent jur#9nt-
care- du toate aarenele- l conda#nau $ r#9n n 2ec!! 2ec!lor nen$urat&
CAPITOLUL =II n care o 2ede# e doa#na Arcad!a Stanfort a"tet9nd la r9ndul e!- cu
2!e ner.dare- "! n care do#nul John Proth $e declar !nco#etent&
Gn d!#!neaa aceea- judectorul John Proth $ttea la ferea$tr- e c9nd $lujn!ca lu!- *ate-
u#.la de colo- colo r!n ca#er& Pute! f! $!%ur! c do#nulu! John Proth u!n ! $a dac .ol!dul
trecea $au nu e dea$ura Hha$tonulu!& ,r n!c! o reocuare- de or!ce natur ar f! fo$t ea-
judectorul $tr.tea cu r!2!rea !aa Con$t!tu!e! $re care ddea oarta r!nc!al a a"n!ce! lu!
locu!ne&
)ar ceea ce do#nul Proth $ocotea l!$!t de !ntere$- e *ate o !ntere$a totu"!- ntr6o
oarecare #$ur&
N 5a $ 0!c e de aur- do#nuleK ntre. ea- or!ndu6$e n faa do#nulu! Proth&
N A"a $e are- ! r$un$e judectorul&
N Nu rea 2 !#re$!onea0- do#nule&
N )u cu# 2e0!- *ate&
N L! totu"!- dac e de aur- tre.u!e c 2alorea0 #!l!oaneM
N /!l!oane "! #!l!arde- *ate& )a- #!l!ardele $e l!#. e dea$ura carnetelor noa$tre&
N L! au $ !ce- do#nuleM R6 A"a $e are- *ate&
N B9nd!!62- do#nule- c n6o $ #a! eC!$te nenoroc!! e #9nt
N Au $ eC!$te tot at9!a c9t $unt- *ate&
N Cu# a$ta- do#nuleKP Q ar tre.u! $6! dau rea #ulte eCl!ca!!P n r!#ul r9nd
*ate- ! o! nch!u! ce n$e#nea0 un #!l!ardK
N Un #!l!ard e$teP e$teP
N )e o #!e de or! un #!l!on-
N At9t de #ultM
N )a- *ate- "! dac a! tr! o $ut de an!- tot n6a! a2ea t!# $ nu#er! un #!l!ard- ch!ar
dac a! face a$ta c9te 0ece ore e 0!P
N J cu ut!n- do#nulePM
N J $!%ur ch!ar&
*ate r#a$e o cl! nuc!t de !deea c un 2eac nu !6ar ajun%e ca $ nu#er! un #!l!ardMP
Ao! lu d!n nou #tura "! "ter%torul de raf "! "! cont!nu #unca& )ar- d!n c9nd n c9nd- $e
orea ad9nc!t n %9ndur!&
N C9t !6ar 2en! f!ecru!a- do#nuleK
N Ce- *ateK
N @ol!dul- dac ar f! #r!t e%al la to! oa#en!!&
N S $ocot!#- *ate- r$un$e do#nul John Proth& Judectorul lu o foa!e de h9rt!e "! un
cre!on&
N Ad#!9nd- $u$e el e c9nd $cr!a de 0or c!frele- ad#!9nd c #9ntul ar a2ea o #!e
c!nc! $ute de #!l!oane de locu!tor!& Ar 2en!P ar 2en! tre! #!! ot $ute c!nc!0ec! "! nou de franc!
"! dou0ec! "! "ate de cent!#e e ca de o#&
N Nu#a! at9tM "ot! *ate de0a#%!t&
N Nu#a! at9tM af!r# do#nul John Proth- e c9nd *ate r!2ea %9nd!toare $re cer&
C9nd .tr9na $e hotr $ re2!n e #9nt- 0r!- la !ntrarea d!n$re JCeter $treet- dou
er$oane a$ura crora atra$e aten!a judectorulu!:
N Le 2ede! e cele dou doa#ne care a"teat acoloKM
N )a- *ate- le 2d&
N U!ta!62 la una d!n eleP la cea #a! naltP care .ate d!n !c!or de ner.dare&
N ntr6ade2r- .ate d!n !c!or- *ate& )ar c!ne e- ha.ar n6a#&
N 5a!- do#nule- e t9nra e care a! cununat6o n faa or!!- acu# dou lun!- fr $
de$caleceP
N )o#n!"oara Arcad!a HalEerK ntre. John Proth&
N Acu# o chea# doa#na Stanfort&
N Ade2rat- ea e- recuno$cu judectorul&
N Ce6o f! cut9nd a!c!K
N A$ta nu "t!u- r$un$e do#nul Proth& L! adu% c nu !n de loc $ aflu&
N O f! a29nd !ar ne2o!e de no!K
N Nu rea cred- cc! .!%a#!a e !nter0!$ e ter!tor!ul Statelor Un!te- $u$e judectorul-
nch!09nd ferea$tra& Or!cu#- !ne $ea#a c tre.u!e $ #er% la tr!.unal- unde judec a$t0! un
roce$ !#ortant- n le%tur cu .ol!dul care te reocu& )ac doa#na Stanfort # caut- te ro%
$6! eCr!#! re%retele #eleP
Tot 2or.!nd- do#nul John Proth $e re%t! de lecare& Cu a$ l!n!"t!t- judectorul co.or
tretele- !e"! r!n ort!a care ddea n Poto#ac $treet "! d!$ru n tr!.unalul care $e afla ch!ar n
faa ca$e!- e artea cealalt a $tr0!!&
*ate nu $e n"ela$e: doa#na Arcad!a Stanfort- aflat n d!#!neaa aceea la Hha$ton-
#reun cu @ertha- ca#er!$ta e!- $e l!#.a ner.dtoare de colo6colo- u!t9ndu6$e #ereu n $u$ul
$tr0!!&
Orolo%!ul r!#r!e! .tu ora 0ece&
N L! !at c el n6a $o$!t nc eCcla# doa#na Arcad!a&
N N6o f! u!tat cu#2a 0!ua nt9ln!r!!K $u%er @ertha&
N S u!teMP "ot! !nd!%nat Arcad!a Stanfort&
N )ac nu $6o f! r0%9nd!tP cont!nu @ertha&
N R0%9nd!tM reet doa#na Stanfort- "! #a! !nd!%nat&
L! fcu c9!2a a"! $re JCeter $treet- cu ca#er!$ta du ea&
N Nu6l 2e0! 2en!ndK ntre. ner.dtoare- du c9te2a #!nute&
N Nu- doa#n&
N J rea de totM
)oa#na Stanfort $e rentoar$e $re !a&
N NuP n!#en! ncP n!#en!MP reet ea& S # fac $ a"tetP du ce ne6a#
nele$P L! totu"! a$t0! e$te '; #a!M
N )a- doa#n&
N Iar e$te c9te2a #!nute 2a f! ora 0ece "! ju#tate&
N Pe$te 0ece #!nute&
N J! .!ne- $ nu6"! nch!u!e c a# $6#! !erd r.dareaM 5o! r#9ne a!c! toat 0!ua- .a
#a! #ult nc- dac 2a f! ne2o!eM
Per$onalul hotelulu! d!n !aa Con$t!tu!e! ar f! utut re#arca re0ena t!nere! fe#e!- a"a
cu# re#arca$er- cu dou lun! na!nte- ner.darea clreulu! care o a"teta atunc! ca $6o conduc
n faa judectorulu!& )ar acu# toat lu#ea- .r.a!!- fe#e!le- co!!! $e %9ndeau la cu totul
altce2aP la un lucru la care n tot Hha$tonul fr ndo!al c doa#na Stanfort era $!n%ura care
nu $e %9ndea& Toat lu#ea $e %9ndea nu#a! la #!nunatul #eteor- la trecerea lu! e cer- la cderea
lu! anunat cu rec!0!e NOde"! n 0!le d!fer!teM Q de ce! do! a$trono#! d!n ora"& Bruur!le de
oa#en! d!n !aa Con$t!tu!e!- oa#en!! de $er2!c!u !e"!! n ra% n!c! nu $e $!nch!$eau #car de
re0ena doa#ne! Arcad!a Stanfort& Nu "t!# dac- a"a cu# Q af!r# cred!na oular cu r!2!re
la lunat!c!- luna ar eCerc!ta 2reo !nfluen a$ura cre!erulu! o#ene$c& Gn or!ce ca0- ute# af!r#a
c %lo.ul no$tru nu#ra n 0!ua aceea un nu#r ulu!tor de D#eteor!c!F "! e! u!tau $ .ea "! $
#n9nce- cu %9ndul la %lo.ul 2alor9nd #!l!arde- care l! $e l!#.a e dea$ura caetelor "! care
e$te c9te2a 0!le a2ea $ $e r.u"ea$c e #9nt&
)oa#na Stanfort- 2d!t lucru- a2ea alte %r!j!&
N Tot nu6l 2e0!- @erthaK reet ea- du o $curt a"tetare&
N Nu- doa#n&
Gn #o#entul acela $e au0!r $tr!%te d!n$re catul !ee!& Trector!! ddur fu%a ntr6
acolo& C9te2a $uteI de er$oane 2en!$er r!n $tr0!le n2ec!nate "!- cur9nd- $e $tr9n$e o ade2rat
#ul!#e& n acela"! t!# fere$trele ca$elor $e u#lur de cur!o"!&
DIat6lMP !at6lPF
Ace$tea erau cu2!ntele care 0.urau d!n %ur n %ur- L! ele r$undeau at9t de .!ne
dor!ne! doa#ne! Arcad!a Stanfort- nc9t o fcur $ eCcla#e: Dn $f9r"!tMPF- de arc !6ar f! fo$t
adre$ate e!&
N Nu- doa#n- ! $u$e ca#er!$ta- nu entru du#nea2oa$tr $tr!%- lu#eaP
L!- ntr6ade2r- de ce l6ar f! acla#at #ul!#ea toc#a! e cel a"tetat de doa#na Arcad!a
StanfortK )e ce !6ar f! re#arcat $o$!reaK
)e altfel- toate caetele $e r!d!cau $re cer- toate .raele $e nt!ndeau- toate r!2!r!le $e
ndretau $re artea de nord a or!0ontulu!&
Nu cu#2a "! fcea aar!!a fa!#o$ul .ol!dK Oare localn!c!! $e aduna$er n !a ca $6!
$alute trecereaK
Nu& La ora acea$ta #eteorul $tr.tea $a!ul n alt e#!$fer& n lu$- ch!ar dac ar f!
.r0dat $a!ul dea$ura or!0ontulu!- cu och!ul l!.er n6ar f! utut $ f!e 0r!t n l!n 0!&
Cu! $e adre$au- dec!- acla#a!!le #ul!#!!K
N Un .alon- doa#nMP $u$e @ertha& Pr!2!!MP Iat6l c $e !2e"te du turla .!$er!c!!
Sa!nt6AndreA&
Co.or9nd do#ol d!n naltele 0one ale at#o$fere!- un aero$tat $e !2ea- ntr6ade2r- $alutat
de alau0ele 2o!oa$e ale #ul!#!!& )e ce era alaudatK A$cen$!unea acea$ta oferea 2reun !ntere$
deo$e.!tK JC!$tau #ot!2e ca u.l!cul $6! fac o a$e#enea r!#!reK
)a- ntr6ade2r- eC!$tauP
Gn ajun- .alonul $e nla$e d!ntr6un ora" 2ec!n- a29ndu6! la .ord e cele.rul aeronaut
Halter 5ra%%- n$o!t de6un ajutorI a$cen$!unea ur#rea $ ncerce o o.$er2a!e a .ol!dulu! n
cond!!! #a! fa2ora.!le& Iat cau0a e#o!e! #ul!#!! dorn!ce $ afle re0ultatele or!%!nale! tentat!2e&
Se nele%e de la $!ne c- atunc! c9nd fu$e$e anunat a$cen$!unea- )ean ,or$+th- $re
%roa0a .tr9ne! /!t0- ceru$e "! el D$ !a arteFI "! $e nele%e- tot de la $!ne- c doctorul 3udel$on
ceru$e acela"! lucru- $re %roa0a la fel de #are a doa#ne! 3udel$on& S!tua!a era cu at9t #a!
del!cat- cu c9t aeronautul nu utea $ !a cu el dec9t u# $!n%ur a$a%er& )!n r!c!na acea$ta $e
!$ca$e o ter!.!l ceart e!$tolar ntre ce! do! r!2al!- care $e .a0au e dretur! e%ale& P9n la ur#
"! unul "! cellalt fu$e$er l$a! deoarte n fa2oarea unu! al tre!lea er$onOaj- e care Halter
5ra%% l re0enta dret ajutorul $u- $un9nd c nu $e oate l!$! de el&
Acu# un 29nt u"or #9na aero$tatul dea$ura Hha$tonulu!- !ar oula!a a2ea de %9nd $
le fac aeronau!lor O r!#!re tr!u#fal&
G#!n$ u"or de6o ad!ere a.!a $!#!t- .alonul "! cont!nu co.or9rea do#oal "! ater!0a
eCact n #!jlocul !ee! Con$t!tu!e!& Sute de .rae r!n$er !#ed!at nacela- e c9nd Halter 5ra%%
"! ajutorul $u uneau !c!orul e #9nt&
Ace$ta d!n ur#- l$9ndu6"! "eful $ $e ocue de ane2o!oa$a oera!e a de0u#flr!!- $e
ndret %r.!t $re doa#na Arcad!a Stanfort& Iar c9nd ajun$e l9n% ea- ! $u$e- ncl!n9ndu6$e:
N Iat6#- doa#n&
N La 0ece "! tre!0ec! "! c!nc!- con$tat $urat doa#na Arcad!a Stanfort- art9ndu6! cu
de%etul cadranul orolo%!ulu! #un!c!al&
N Iar no! a2ea# nt9ln!re Ia 0ece "! tre!0ec! de #!nute- recuno$cu noul 2en!t- ol!t!co$I te
ro% $ # !er!- dar aero$tatele nu $e $uun totdeauna dor!ne! noa$tre cu unctual!tatea care ar f!
de dor!t&
N )ec!- nu #6a# n"elat& )u#neata era! n .alonul ace$ta- #reun cu Halter 5ra%%K
N Ju era#&
N 5re! $6#! eCl!c! cu# de6a! ajun$ acoloK
N N!#!c #a! $!#lu& /! $6a rut or!%!nal $ 2!#n a"a la nt9ln!re- "! at9ta tot& A#
cu#rat dec!- cu .an! %re!- un loc n nacel- un9ndu6! lu! Halter 5ra%% cond!!a $ # co.oare
a!c!- la 0ece "! ju#tate f!C& Cred c6! ute# !erta o nt9r0!ere de c!nc! #!nuteP
N ,!re"te- d!n #o#ent ce a! $o$!t- n%du! doa#na Arcad!a Stanfort& #! nch!u! c nu !6
a! $ch!#.at !n6: ten!!le&
N )e loc&
N Tot #a! e"t! de rere c ar f! #a! cu#!nte $ ne de$r!#K
N JCact&
N Prerea #ea e c nu $unte# fcu! unul entru altul&
Iar eu o #rt"e$c e de6a6ntre%ul&
N )e$!%ur- do#nule Stanfort- $unt dearte de a nu ! recunoa"te cal!t!leP
N L! eu le arec!e0 e ale du#!tale la ju$ta lor 2aloare&
N Oa#en!! $e ot $t!#a- fr $ $e !u.ea$c& St!#a n$ nu n$e#nea0 dra%o$te "! nu
oate face $ f!e $uortat o neotr!2!re de caractere at9t de #are&
N N!#!c #a! ade2rat&
N ,!re"te c dac ne6a# !u.!PM
N Ar f! cu totul altce2aP
N )ar nu ne !u.!#&
N )!n nefer!c!re- lucrul ace$ta e $!%ur&
N Ne6a# c$tor!t fr $ ne cunoa"te# "! a# a2ut c9te2a de0!lu0!! rec!roceP AM )ac
ne6a# f! fcut unul altu!a 2reun $er2!c!u #a! n$e#nat- caa.!l $ ne #!"te !#a%!na!a- oate c
lucrur!le n6ar f! ajun$ a!c!P
N )!n nefer!c!re- nu $6a nt9#lat a"a& N6a! a2ut r!lejul $6! $acr!f!c! a2erea ca $ #
$al2e0! de ru!n&
N )ar a" f! fcut6o- do#nule Stanfort& Iar du#!tale nu !6a fo$t dat $6#! $al2e0! 2!aa-
r!#ejdu!ndu6! ror!a 2!a&
N N6a" f! "o2!t n!c! o cl!- doa#n Arcad!a&
N Sunt con2!n$& )ar n6a! a2ut r!lejul& A# fo$t $tr!n! unul entru altul- "! $tr!n! a#
r#a$P
N A"a e- d!n cateP
N A# cre0ut c ne otr!2!# la %u$tur!- #car n r!2!na cltor!!lorP
N L! n6a# reu"!t $ cde# n!c!odat de acord ncotro $ orn!#M
N ntr6ade2r- c9nd eu dorea# $ lec $re $ud- du#neata dorea! $ #er%! $re nord&
N Iar c9nd eu dorea# $ lec $re r$r!t- du#neata 2ro!a! $ #er%! $re au$M
N P9n la ur#- che$t!unea .ol!dulu! a u#lut aharulP
N L6a u#lut- ntr6ade2rP
N Cc! tot #a! e"t! hotr9t $6l cre0! e do#nul )ean ,or$+th- nu6! a"aK
N Sunt a.$olut hotr9tP
N L! $ orne"t! $re Jaon!a- ca $ a$!"t! la cderea #eteorulu!K
N )a& V
N Iar eu $unt hotr9t $ !n $ea#a de rerea doctorulu! 3udel$on&
N L! $ te duc! n Pata%on!a&
N #care nu eC!$t
N Nu&6
N Ne #a! r#9ne dec! un $!n%ur lucru de fcutP
N Unul $!n%urM
N S ne nf!"# judectorulu!- do#nule&
N 5 ur#e0- doa#n&
A#9ndo!- la tre! a"! unul de altul- dar e aceea"! l!n!e- $e ndretar $re locu!na
do#nulu! Proth- ur#a! la o d!$tan re$ectuoa$ de ca#er!$ta @ertha&
@tr9na *ate $e afla n oart&
N )o#nul ProthK ntre.ar do#nul "! doa#na Stanfort- a#9ndo! odat&
N Nu6! aca$- le r$un$e *ate&
,eele celor do! $o! eCr!#ar o e%al #9hn!re-
N L! o $ l!$ea$c #ultK ntre. doa#na Stanfort&
N P9n la #a$- $u$e *ate&
N L! la c9te !a #a$aK
N La unu&
N Ne 2o# rentoarce la ora unu- $u$er do#nul "! doa#na Stanfort- a#9ndo! odat&
Ao! lecar&
Ajun"! n #!jlocul !ee!- unde $e #a! afla nc .alonul lu! 55alter 5ra%%- $e or!r o
cl!&
N A2e# dou ore de a"tetat- con$tat doa#na Arcad!a Stanfort&
N )ou ore "! un $fert- rec!0a Seth Stanfort&
N e!6ar lace $ etrece# ace$te dou ore #reunK
N )ac .!ne2o!e"t! $ acce!P
N Ce6a! 0!ce $ face# o l!#.are e #alul Poto#aculu!K
N Toc#a! 2ro!a# $6! roun "! euP
Soul "! $o!a orn!r $re JCeter $treet- dar- du c9!2a a"!- $e or!r:
N #! n%du! $ fac o re#arcK ntre. do#nuW Stanfort&
N ,!re"te- r$un$e doa#na Arcad!a&
N Con$tat c n cl!a de fa $unte# de acord& L! lucrul ace$ta n! $e nt9nl entru
r!#aP
N L! entru ult!#a datM r$un$e doa#na Stanfort- cont!nu9ndu6"! dru#ul&
Ca $ ajun% la catul lu! JCeter $treet- do#nul "! doa#na Stanfort tre.u!r $6"! fac loc
r!n #ul!#ea d!n ce n ce #a! nu#eroa$- adunat n jurul aero$tatulu!& Iar dac #ul!#ea
acea$ta nu era "! #a! nu#eroa$- dac nu $e aduna$er to! locu!tor!! Hha$tonulu! n !aa
Con$t!tu!e!- r!c!na e c un lucru "! #a! $en0a!onal atr%ea n #o#entul acela o #are arte a
!ntere$ulu! u.l!c&
)e cu 0or!- ntre%ul ora" $e ndreta$e $re tr!.unal- n faa cru!a $e for#a$e o coad
for#!da.!l& I#ed!at ce u"!le fu$e$er de$ch!$e- #ul!#ea $e nu$t!$e 0%o#otoa$ n $ala
tr!.unalulu!- care $e u#lu$e ntr6o cl!& L! nu#a! ce! care nu %$!$er loc- fu$e$er ne2o!! $
lece& Ca o co#en$a!e %h!n!on!"t!! "! nt9r0!a!! ace"t!a a2u$e$er arte $ a$!$te la ater!0area lu!
Halter 5ra%%&
)ar c9t de #ult ar f! 2rut $ $e n%he$u!e "! e! r!ntre noroco"!! care u#leau $ala
tr!.unalulu!- unde $e judeca n #o#entul acela roce$ul cel #a! Q $en0a!onal d!n c9te au fo$t $au
2or f! judecate 2reodatM
,!re"te- del!rul u.l!culu! ajun$e$e la cul#e n 0!ua c9nd o.$er2atorul d!n Par!$ adu$e$e la
cuno"t!n c .ol!dul- $au #car nucleul $u- era de aur ur& L! totu"!- del!rul $t9rn!t atunc! nu $e
utea co#ara n!c! e dearte cu cel $t9rn!t e tot nt!n$ul #9ntulu! c9nd do#n!! )ean ,or$+th
"! S+dne+ 3udel$on af!r#a$er cate%or!c c a$tero!dul 2a cdea& Atunc! $e declara$er
nenu#rate ca0ur! de ne.un!e- !ar o$!c!!le de2en!$er n c9te2a 0!le nenctoare&
)ar cu $!%uran c- d!ntre ne.un!! ace"t!a- ce! #a! nne.un!! erau autor!! e#o!e! care
0%udu!a ntre%ul #9nt&
P9n atunc!- n!c! )ean ,or$+th "! n!c! doctorul 3udel$on nu $e %9nd!$er $ de2!n
ror!etar!! .ol!dulu!& )ac ceru$er cu at9ta ardoare r!or!tatea a$ura de$coer!r!! lu!- r!c!na nu
fu$e$e 2aloarea aurulu!- #!l!ardele de care n!#en! n6a2ea $ a!. arte n!c!odat- c! doar dor!na
de a le%a unul nu#ele ,or$+th- cellalt nu#ele 3udel$on- de ace$t e2en!#ent a$trono#!c&
S!tua!a $e $ch!#.a$e n$ cu totul du ce con$tata$er- n noatea de '' $re '1 #a!-
a.aterea !2!t n tra!ector!a #eteorulu!& O ntre.are #a! ar0toare dec9t toate le tul.ura$e !#ed!at
#!n!le&
Cu! 2a aar!ne .ol!dul- du cdereK Ale cu! 2or f! tr!l!oanele nucleulu! #rej#u!t acu#
de o aureol $trluc!toareK )u d!$ar!!a aureole! Q doar nu r92nea n!#en! la n!"te ra0e
!#ala.!le ' nucleul a2ea $ r#9n& L! re$ch!#.area lu! n #one0! $untoare "! $ltree
de2enea o ro.le# de$tul de d!f!c!lPM
Al cu! o $ f!eK
DAl #euM $tr!%a$e fr !c de "o2!re )ean ,or$+th- al #eu care !6a# $e#nalat r!#ul
re0ena e or!0ontul Hha$tonulu!&F DAl #euM $tr!%a$e la fel de con2!n$ doctorul 3udel$on-
entru c eu $unt autorul de$coer!r!!MF
Ce! do! ne$.u!! "! fcu$er cur9nd cuno$cute r!n re$ reten!!le lor otr!2n!ce "! de
ne#cat& T!# de dou 0!le- 0!arele d!n Hha$ton "! u#lu$er coloanele cu ro0a fur!oa$ a
celor do! ad2er$ar!& )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on "! arunca$er unul altu!a e!tetele cele
#a! ur9te- n le%tur cu .ol!dul !nacce$!.!l- care rea ntr6ade2r c6"! r9de de e! de la O
nl!#e de atru $ute de E!lo#etr!&
Gn a$e#enea cond!!un! $e nele%e c nu #a! utea f! 2or.a de c$tor!a lnu!t& )e
aceea- 0!ua de '5 #a! trecu fr ca ,ranc!$ "! Jenn+ $ de2!n $o "! $o!e&
L! ch!ar lo%odn!c! $e #a! uteau $ocot! oareK Neotulu! $u- care fcea o ult!# ncercare-
)ean ,or$+th ! r$un$e$e- cu29nt cu cu29nt: Dl $ocote$c e doctor un t!clo$ "! n!c!odat n6a#
$6! dau con$!##9ntul $ te n$or! cu fata unu! 3udel$on&F
Iar ca# la aceea"! or- nu#!tul doctor 3udel$on unea cat 2a!etelor f!!ce! lu!- $tr!%9nd
ur#toarele: DUnch!ul lu! ,ranc!$ e un t9lhar- "! n!c!odat n6a# $6#! #r!t fata cu neotul unu!
,or$+thMF
Cate%or!c "! fr ut!n de #otr!2!re&
A$cen$!unea aero$tat!c a lu! Halter 5ra%% ddu$e un nou r!lej de #an!fe$tare a ur!!
rec!roce a celor do! a$trono#!& n $cr!$or!le e care re$a- dorn!c de $candalur!- le u.l!ca$e
!#ed!at- eCre$!!le folo$!te de o arte "! de alta at!n$er o 2!olen de nench!u!t- lucru care- cu#
le$ne $e 2a recunoa"te- nu utea #.unt! $!tua!a&
)ar ocara nu e- totu"!- o $olu!e& C9nd a! o nenele%ere cu c!ne2a- r#9ne $ fac! ce fac
to! oa#en!! n a$e#enea ca0ur!- ad!c $ te adre$e0! ju$t!!e!& Procedeul ace$ta e cel #a! n!#er!t
"! #a!& $!%ur entru nlturarea nenele%er!lor&
Ce! do! ad2er$ar! $e %9nd!$er- 9n la ur#- $6l folo$ea$c&
Iat de ce- n 0!ua de '4 #a!- o c!ta!e ! cerea doctorulu! 3udel$on $ $e re0!nte a doua 0!
n faa judectorulu! John Proth- c!ta!e tr!#!$ de do#nul )ean ,or$+thI !at de ce- o c!ta!e
!dent!c fu$e$e tr!#!$ !#ed!at de doctorul 3udel$on do#nulu! )ean ,or$+thI !at de ce- n
$f9r"!t- n d!#!neaa aceea de '; #a!- o #ul!#e 0%o#otoa$ "! ner.dtoare u#lu$e $ala
tr!.unalulu!&
)o#nul )ean ,or$+th "! do#nul S+dne+ 3udel$on erau re0en!& C!ta! a#9ndo! de
judector- r!2al!! $e aflau fa n fa&
La nceutul "ed!ne! $e trecu$e n %ra. e$te c9te2a r!c!n! #a!& #runte-
!ar6O9#r!c!na!! care $o$!$er a#en!n9ndu6$e cu u#n!! r$!$er $ala .ra la .ra- $re del!na
#ulu#!re a do#nulu! Proth& 5a !0.ut! oare $6! #ace "! e ce! do! ad2er$ar! care ur#au $ ! $e
nf!"e0e acu#K
N Proce$ul ur#tor- orunc! el&
N ,or$+th contra 3udel$on "! 3udel$on contra& ,or$+th- anun %ref!erul&
N Poft!! #a! aroae- $u$e judectorul- nl9ndn6$e n j!lul lu!&
)ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on !e"!r d!n %ruur!le de art!0an! care ! nconjurau& L!
$e a"e0ar unul l9n%& altul- $trun%9ndu6$e cu r!2!rea- ncle"t9nd u#n!!I $tteau altur!- ca
dou tunur! ncrcate 9n la %ura e2!! "! e care o $c9nte!e- le6arf! utut face $ .u.u!e
a#9ndou odat& V
N )e$re ce e 2or.a- do#n!lorK ntre. judectorul Proth- care- alt#!nter!- cuno"tea
foarte .!ne r!c!na&
)o#nul )ean ,or$+th 2or.! cel d!nt9!&
N A# 2en!t ca $6#! f!e recuno$cute dretur!leP:
N L! eu- ale #ele- l ntreru$e do#nul 3udel$on& Se !$c !#ed!at un duet a$ur0!tor- n
care- #otr!2a tuturor re%ul!lor ar#on!e!- $e c9nta n d!$onan cont!nu&
)o#nul Proth lo2! %r.!t n #a$ cu un cu!t de f!lde"- a"a cu# face cu .a%heta un d!r!jor
c9nd 2rea $ orea$c o cacofon!e de ne$uortat&
N 5 ro%- do#n!lor- $u$e el- 2or.!! e r9ndM n ord!ne alfa.et!c- ! dau cu29ntul
do#nulu! ,or$+thI do#nul 3udel$on 2a utea 2or.! ao! n 2o!e&
)ec!- do#nul ,or$+th ddu r!#ul l#ur!r!le nece$are- e c9nd doctorul a.!a !0.utea $ $e
$t9nea$c& )o#nul ,or$+th o2e$t! cu#- la '< #art!e- la "ate tre!0ec! "! "ate de #!nute "!
dou0ec! de $ecunde d!6: #!neaa- afl9ndu6$e la o.$er2a!e n turnul $u de e JCeter $treet- 0r!$e
un .ol!d $tr.t9nd cerul de la nord la $udI art cu# ur#r!$e #eteorul tot t!#ul c9t cerul
fu$e$e $en!n "! cu#- n $f9r"!t- e$te c9te2a 0!le- tr!#!$e$e o $cr!$oare O.$er2atorulu! d!n P!tt$.ur%
ca $ $e#nale0e de$coer!rea "! $6"! $ta.!lea$c r!or!tatea&
C9nd ! 2en! r9ndul $ 2or.ea$c- doctorul 3udel$on ddu- r!n fora lucrur!lor- o
eCl!ca!e !dent!cI tr!.unalul- du a$cultarea r!lor- ar f! tre.u!t dec! $ r#9n la fel de u!n
lu#!nat ca "! na!nte de ledoar!!&
)ar $e rea c nu e de loc a"a- cc! do#nul Proth nu #a! ceru n!c! o l#ur!re
$ul!#entar& Cu un %e$t #!ero$- el ceru doar $ $e fac l!n!"te- "!- c9nd l!n!"te $e fcu- ddu c!t!re
$ent!ne! e care o redacta$e c9t t!# 2or.!$er ad2er$ar!!&
De!n9nd $ea#a- $unea $ent!na- c e de o arte do#nul )ean ,or$+th&declar c a
de$coer!t un .ol!d care $tr.tea at#o$fera dea$ura ora"ulu! Hha$ton- n 0!ua de '< #art!e- la
ora "ate tre!0ec! "! "ate de #!nute "! dou0ec! de $ecunde d!#!neaaI
e!n9nd $ea#a- e de alt arte- c do#nul S+dne+ 3udel$on declar c a 20ut acela"!
.ol!d- la aceea"! or- n acela"! #!nut "! n aceea"! $ecundPF
N )aM )aM $tr!%ar art!0an!! doctorulu!- $lt9ndu6"! cu frene0!e .raele $re cer&
N NuM NuM r$un$er art!0an!! do#nulu! ,or$+th- lo2!nd cu !c!oarele n odea&
D)at f!!nd c a#.ele recla#a!! $e nte#e!a0 e o che$t!une de #!nute "! de $ecunde "! c
$unt de ord!n eCclu$!2 "t!!n!f!cI
)at f!!nd c nu eC!$t art!col de le%e al!ca.!l la r!or!tatea une! de$coer!r! a$trono#!ce&
Pe ace$te te#e!ur! declar# recla#a!!le n afara co#etene! jur!d!ce "! conda#n#
a#.ele r! la lata $ol!dar a cheltu!el!lor de judecat&F
Se nele%e c judectorul nu utea $ fac altfel&
Alt#!nter! Q "! oate c a$ta era "! !nten!a do#nulu! Proth Q ce! do! recla#an! afl9ndu6$e
cu $atele unul la altul Q n o0!!a acea$ta nu eC!$ta n!c! #car te#erea c $e 2or deda la acte de
2!olen rec!roc& Iat un a2antaj arec!a.!l&
)ar n!c! recla#an!! "! n!c! art!0an!! lor nu nele%eau ca roce$ul $ $e ter#!ne a$tfel&
)ac do#nul Proth ndjdu!$e $ aranje0e lucrur!le cu o declara!e de !nco#eten- tre.u!a $
renune la ndejdea acea$ta&
)ou 2oc! do#!nar #ur#urul $t9rn!t de ronunarea $ent!ne!&
N Cer cu29ntulM $tr!%ar )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on- a#9ndo! odat&
N )e"! nu re2!n a$ura $ent!ne! date- r$un$e judectorul- cu %la$ul acela .!ne2o!tor e
care nu6l r$ea n!c!odat- ch!ar n c!rcu#$tanele cele #a! %ra2e- acord cu lcere cu29ntul
do#nulu! )ean ,or$+th "! doctorulu! 3udel$on- cu cond!!a- $ nu 2or.ea$c dec9t e- r9nd&
A$ta n$e#na $ le cear rea #ult celor- do! r!2al!& L! r$un$er #reun- cu e%al
2olu.!l!tate- cu- acelea"! cu2!nte tar!- ne2r9nd $ r#9n n!c!& unul #a! rejo$ cu un cu29nt- cu o
$!la. #car&
)o#nul Proth "! ddu $ea#a c lucrul cel #a! nelet era $6! la$e n 2o!e- "! a$cult c9t
utu $ aud& OA$tfel- !0.ut! $ nelea% $en$ul no!! ar%u#entr!& N #a! era 2or.a de o che$t!une
a$trono#!c- c! de una de !ntere$e- r!2!nd o re2end!care de ror!etate& ntr6un cu29nt- d!n
#o#ent ce .ol!dul ur#a $ cad- al cu! 2a f! elK Al do#nulu! )ean ,or$+thK Al doctorulu!
3udel$onK
N Al do#nulu! ,or$+thM $tr!%ar art!0an!! turnulu!&
N Al doctorulu! 3udel$onM $tr!%ar art!0an!! fo!"orulu!&
)o#nul Proth- a cru! fa de o# cu#$ecade era lu#!nat de un 09#.et f!lo$of!c- ceru
l!n!"te- ceea ce^ o.!nu !#ed!at- ntr6at9t de 2!u era !ntere$ul $t9rn!t&
N )o#n!lor- $u$e el- n%du!!6#!- #a! nt9! de toate-O R$ 2 dau un $fat& n ca0ul c9nd
.ol!dul ar cdea cu ade2ratP
N 5a cdeaM reetar laolalt art!0an!! do#nulu!-& )ean ,or$+th 6"! a! doctorulu!
3udel$on&
N ,!eM $e n2o! #a%!$tratul cu o ol!te .!ne2o!toare- cu# n A#er!ca #a%!$tratura nu
rea "t!e $ a!.& Gn ceea ce # r!2e"te- #6a# n!#!c #otr!2- "! nu- dore$c dec9t ca .ol!dul $
nu6#! $tr!2ea$c flor!le d!nO %rd!n&
C9!2a oa#en! d!n u.l!c 09#.!r& )o#nul Proth rof!t de de$t!nderea acea$ta ca $6!
r!2ea$c .!ne6I 2o!torIe ce! do! recla#an!& 5a! >adarn!c .un2o!nM /a! u"or ar f! fo$t $
do#olea$c do! t!%r! fl#9n0! dec9t $6! #ace e ce! do! r!2al! de ne#cat&
N n ace$t ca0- cont!nu #a%!$tratul e un ton r!nte$c- f!!nd 2or.a de un .ol!d care
2alorea0 c!nc! #!! "ate $ute ot0ec! "! ot de #!l!arde- 26a" $ftu! $6lO #r!!M
N N!c!odatM
Cu29ntul ace$ta- at9t de hotr9t ne%at!2- !0.ucn! d retut!nden!& N!c!odat- n!c! do#nul
,or$+th- n!c! do#nul 3udel$on n6au $ con$!#t la o #r!reM N!c!a 2or. c "! a"a le6ar f!
re2en!t aroae c9te tre! tr!l! oane la f!ecare- dar nu eC!$t tr!l!on care $ oat .!ru! a#orul
ror!u&
Cu ad9nca lu! cunoa"tere a $l.!c!un!lor o#ene"t! do#nul Proth nu $e #!r de loc c
$fatul lu!- or!c9t de nelet era- ! r!d!ca #otr!2 aroae ntrea%a a$!$ten& Nu $e #!r dec!- "!
a"tet ca 0ar2a $& $e #a! otolea$c&
N Pentru c #carea e !#o$!.!l- $u$e el- de ndat ce !0.ut! $ $e fac au0!t-
tr!.unalul 2a da $ent!na&
La cu2!ntele ace$tea $e fcu l!n!"te del!n- ca r!n far#ec- "! n!#en! nu ndr0n! $6l
ntreru e do#nul Proth care ! d!cta cu %la$ l!n!"t!t %ref!erulu!: DTr!.unalul- A$cult9nd r!le
n conclu0!!le "! ledoar!!le lorI
)at f!!nd c #rtur!!le deu$e au e%al te#e! de6o arte "! de alta "! c $e $r!j!n e
acelea"! nceutur! de do2adI
)at f!!nd c d!n de$coer!rea unu! #eteor nu decur%e n #od nece$ar a$ura $u$6nu#!tulu!
un dret de ror!etate- c le%ea e #ut n acea$t r!2!n- "! c- n l!$ de le%e- nu eC!$t n!#!c
analo% n jur!$rudenI
C eCerc!tarea ace$tu! ret!n$ dret- de ror!etate- f!e el ch!ar nte#e!at- ar utea- date
f!!nd- c!rcu#$tanele deo$e.!te ale r!c!ne! de fa- $ nt9#!ne %reut! de nenlturat- "! c or!ce
$ent!n ar r!$ca $ r#9n l!ter #oart- ceea ce ar duna r!nc!!!lor e care $e .a0ea0 or!ce
$oc!etate c!2!l!0at "! ar duce& la $cderea n faa o!n!e! u.l!ce a ju$te! autor!t! a fatulu!
judecatI
)at f!!nd c $e cu2!ne- ntr6un ca0 at9t de $ec!al- $ $e rocede0e cu ruden "! cu luare6
a#!nte&I
)at f!!nd c judecata r!2e"te- or!care ar f! af!r#a!!le r!lor- un e2en!#ent !otet!c "!
care oate foarte .!ne $ nu a!. locI
C #eteorul- de altfel- oate $ cad n $9nul #r!lor care acoer tre! $fertur! d!n
$urafaa %lo.ulu!I
C- "! ntr6un ca0 "! n altul- recla#a!a ar tre.u! $ f!e "tear$ de e rol- n ur#a d!$ar!!e!
or!cre! #ater!! l!t!%!oa$e&
Pe ace$te te#e!ur!- A#9n $ent!na 9n la cderea efect!2 "! e del!n con$tant a
.ol!dulu! n cau0&F Q Punct- d!ct do#nul Proth- r!d!c9ndu6$e n acela"! t!# de e j!l&
Judecata era nche!at&
Aud!tor!ul r#$e$e $u. !#re$!a neletelor Ddat f!!nd cF ale do#nulu! Proth& Prea
o$!.!l- ntr6ade2r- ca #eteorul $ cad n fundul #r!lor unde ar f! tre.u!t $ $e renune la
e$cu!rea lu!& Pe de alt arte- la ce D%reut! de nenlturatF fcu$e alu0!e judectorulK Ce
n$e#nau cu2!ntele ace$tea #!$ter!oa$eK
Totul ddea de %9nd!t- !ar %9nd!rea cal#ea0 de o.!ce! #!n!le rea nflcrate&
)ar e u"or de nch!u!t c )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on nu c0ur de loc e %9ndur!-
cc! el- cel u!n- nu SeD l!n!"t!$e de loc^ .a d!#otr!2& )!n dou colur! ale $l!!- ce! do!
a$trono#!6a#ator! "! artau unul altu!a u#n!!- 2or.!ndu6le n acela"! t!# art!0an!lor
re$ect!2!&
N Nu "t!u cu# $ nu#e$c judecata acea$ta- tuna )ean ,or$+th- cu o 2oce de $tentor& J
de6a dretul ne$.u!tM
N Sent!na e a.$urdM $tr!% n acela"! t!# c9t l !nea %ura S+dne+ 3udel$on&
N S $un c .ol!dul #eu n6oF $ cadPM
N S un la ndo!al cderea .ol!dulu! #euPM
N O $ cad acolo unde a# $u$PM
N I6a# f!Cat locul cder!!M
N L! entru c dretatea #!6a fo$t refu0atP
N / 2o! duce $6#! ar dretur!le 9n la cat- "! 2o! leca a$t6$ear ch!arP
N A# $6#! $u$!n dretul 9n la ult!#a !n$tan- "! orne$c la dru# ch!ar a$t0!P
N n Jaon!aM url )ean ,or$+th&
N n Pata%on!aM url la fel de tare doctorul 3udel$on&
N UraaaM r$un$er ntr6un %la$ cele dou ta.ere ad2er$e&
C9nd toat lu#ea !e"! n $trad- #ul!#ea $e #r! n dou %ruur!- crora l! $e adu%ar
cur!o"!! care nu utu$er %$! loc n $ala tr!.unalulu!& L! $e !$c o 0ar2 de toat fru#u$eeaI
$tr!%te- ro2ocr!- a#en!nr! ale ace$tor tur.a!& L! fr ndo!al c $6ar f! trecut reede la fate-
cc!- 2d!t lucru- art!0an!! lu! )ean ,or$+th nu cereau dec9t $6l l!n"e0e e doctorul 3udel$on-
!ar art!0an!! doctorulu! 3udel$on erau dorn!c! $6l l!n"e0e e )ean ,or$+th- ceea ce ar f!
con$t!tu!t un #od ultraa#er!can de a nche!a roce$ulP
)!n fer!c!re- autor!t!le "! lua$er "! ele #$ur!le lor de recau!e& Nu#ero"! ol!!"t!
!nter2en!r cu& htr9re- la #o#entul oortun- de$r!ndu6! e ad2er$ar!&
I#ed!at ce ad2er$ar!! $e de$r!r- #9n!a $uerf!c!al l! $e $ul.er ca r!n far#ec& Cu#
tre.u!au totu"! $ $tre0e un #ot!2 ca $ fac lar# c9t #a! #ult- ncetar $ $tr!%e #otr!2a
"efulu! ta.ere! ad2er$e- dar cont!nuar n $ch!#. $ $tr!%e entru cel al cru! drael l adota$er&
DTr!a$c )ean ,or$+thMF DTr!a$c 3udel$onMF
Str!%tele ace$tea $e ncruc!"ar cu un 0%o#ot ca de tunet& Cur9nd- ele $e conto!rO ntr6
un $!n%ur rcnet: DLa %arMF urlau cele dou %ruur!- n $f9r"!t de acord&
L!- de ndat- #ul!#ea $e r9ndu! de la $!ne n dou ala!ur!- care $tr.tur !e0!" !aa
Con$t!tu!e! $cat acu# de .alonul lu! Halter 5ra%%& n fruntea unu!a d!n ala!ur! "ea #9ndru
)ean ,or$+th- !ar doctorul 3udel$on $e afla n fruntea celu!lalt ala!&
Pol!!"t!! ! l$ar n ace- ne$tor!- cc! nu $e #a! te#eau de tul.urr!& ntr6ade2r- nu
#a! eC!$ta er!colul une! c!ocn!r! ntre cele dou ala!ur!- d!ntre care unul l conducea tr!u#fal e
)ean ,or$+th la %ara de 5e$t- r!#a eta $re San ,ranc!$co "! Jaon!a- !ar cellalt l n$oea- nu
#a! u!n tr!u#fal- e S+dne+ 3udel$on la %ara de J$t- unctul ter#!nu$ al l!n!e! $re NeA `orE-
de unde doctorul a2ea $ $e #.arce entru Pata%on!a&
Gncetul cu ncetul $tr!%tele $c0ur- ao! $e $t!n$er n dertare&
John Proth- care- d!n ra%ul or!!- $e d!$tra$e r!2!nd #ul!#ea %l%!oa$I $e %9nd!
atunc! c era ora #e$e! "! $e re%t! $ !ntre n ca$&
Gn cl!a aceea $e aro!ar de el un do#n "! o doa#n- care na!nta$er ocol!nd !aa&
N O cl!- 2 ro%- do#nule judector- $u$e %en! le#anul&
N 5 $tau la d!$o0!!e- do#nule "! doa#n Stanfort- r$un$e do#nul Proth ol!t!co$&
N )o#nule judector- cont!nu Seth Stanfort- acu#T dou lun! ne6a# re0entat n faa
2oa$tr ca $ ne c$tor!#P O
N L! # .ucur c a# utut $ 2 cuno$c cu acea$tO- oca0!e- declar do#nul Proth&
N A$t0!- do#nule judector- adu% Seth Stanfort- 2en!# n faa du#nea2oa$tr ca $
d!2or#&
Judectorul Proth- o# cu eCer!en- "! ddu $ea#a c nu era ca0ul $ ncerce o #care&
N / .ucur "! cu r!lejul ace$ta c 2o# renno! cuno"t!na- $u$e el- cal#&
Ce! do! $e ncl!nar&
N ,!! .un! "! !ntra!- le rou$e judectorul&
N J nearat ne2o!eK ntre. do#nul Seth Stanfort- a"a cu# fcu$e "! cu dou lun! #a!
na!nte&
L!- tot ca acu# dou lun!- do#nul Proth ! r$un$e cal#:
N )e loc&
/a! #ult nele%ere n!c! c $6ar f! utut $ a!. c!ne2a& )e altfel- cu toate c n %eneral
nu $unt roTW nunate n cond!!! at9t de anor#ale- d!2orur!le ot f!o.!nute %ro0a2 de le$ne n
#area Reu.l!cM
N!#!c nu are #a! le$ne "! n acea$t u!#!toare ar a A#er!c!! n care #a! u"or te de0le%!
dec9t te le%!& n unele d!ntre $tatele e! e $uf!c!ent $6! $ta.!le"t! un doW #!c!l!u f!ct!2- "! nu6! de loc
ne2o!e $ te re0!n! er$onal la d!2or& N!"te a%en!! $ec!ale $e n$rc!nea0 $ $tr9n% #artor!!
"! $ rocure oa#en! de a!e& n ace$t $co- eC!$t recrutor!- d!ntre care un!! $unt cele.r!&
)o#nul "! doa#na Stanfort n6a2eau ne2o!e $ recur% la a$e#enea $u.terfu%!!&
)e#er$ur!le "! ndel!n!rea for#al!t!lor nece$are e! le fcu$er e adre$a do#!c!l!ulu! real- la
R!ch#ond- n !n!#a 5!r%!n!e!& L! dac $e aflau acu# la Hha$ton- acea$ta $e datora nu#a! toane!
de a6"! de$face c$tor!a acolo unde o $29r"!$er&
N A2e! actele n re%ulK ntre. judectorul&
N Iat6le e ale #ele- $u$e doa#na Stanfort&
N L! e ale #ele- $u$e do#nul Stanfort& )o#nul Proth lu actele- le cercet "! $e a$!%ur
c&
erau a.$olut n re%ul& )u care $e #ulu#! $ r$und:
N Iat actul de d!2or- %ata t!r!t& R#9ne doar $ 2 $cr!u nu#ele- !ar du#nea2oa$tr
$6l $e#na!& )ar nu "t!u dac 2o# utea a!c!&
N )a!6#! 2o!e $ un la d!$o0!!e $t!lo%raful ace$ta erfec!onat- !nter2en! do#nul
Stanfort nt!n09ndu6! judectorulu! o.!ectul nu#!t&
N L! cartonul ace$ta e care $e oate $cr!e erfect- adu% doa#na Stanfort- lu9nd d!n
#9!n!!e ca#er!$te! o cut!e lat "! d9nd6o judectorulu!&
N A2e! $olu!e entru or!ce- aro. do#nul Proth- nce9nd $ co#lete0e r9ndur!le al.e
ale actulu! !#r!#at&
)u ce ter#!n #unca acea$ta- judectorul ! nt!n$e tocul doa#ne! Stanfort&
,r o 2or.- fr $ "o2!e- cu #9na $!%ur- ea $e#n: Arcad!a HalEer&
Cu acela"! $9n%e rece do#nul Seth Stanfort $e#n du ea&
Ao! f!ecare d!ntre e! nt!n$e- ca "! cu dou lun! #a! na!nte- c9te o h9rt!e de c!nc! $ute de
dolar!:
N )ret onorar!u- $u$e d!n nou do#nul Seth Stanfort&
N Pentru $rac!- reet doa#na Arcad!a HalEer& )u care- fr $ #a! 0.o2ea$c- $e
ncl!nar a#9ndo! n faa judectorulu!- $e $alutar rec!roc "! $e dertar fr $ $e u!te nao!-
unul urc9nd $re cart!erul H!lcoC- cellalt orn!nd n d!rec!a ou$&
C9nd d!$rur- do#nul Proth !ntr n ca$- unde #a$a l a"teta ca# de #ult&
N Lt!!- *ate- ce ar tre.u! $6#! $cr!u e f!r#K o ntre. el e .tr9na- le%9ndu6"! "er2etul
la %9t&
N Nu- do#nule&
N Ar tre.u! $ $cr!u a"a: DA!c!- c$tor!!le $e fac clare "! d!2orur!le e jo$MF
CAPITOLUL =III&
Gn care- du cu# a re20ut judectorul Proth- $e 2ede !2!ndu6$e un al tre!lea concurent-
ur#at de un al atrulea&
J #a! .!ne $ renun# la de$cr!erea rofunde! #9hn!r! a fa#!l!e! 3udel$on "! a
de0ndejd!! lu! ,ranc!$ Cordon& ,!re"te- ace$taO d!n ur# n6ar f! "o2!t $ $e de$art de unch!u6
$u- $ $e l!$ea$c de con$!##9ntul lu!- "! $6! nfrunte #9n!a "! ur#r!le e! !ne2!ta.!le& )ar
ceea ce utea $ fac #otr!2a do#nulu! )ean ,or$+th- nu utea face #otr!2a do#nulu!
3udel$on& >adarn!c ncerca$e doa#na 3udel$on $ o.!n con$!##9ntul $oulu! "! $6l fac $6
"! $ch!#.e hotr9rea: n!c! ru%#!n!le "! n!c! #u$trr!le e! nu6l cl!nt!r e nc9natul #ed!c&
Loo- #!cua Loo n$"!- $e 20u re$!n$ fr #!l- cu toate ru%#!n!le- l!n%u"!r!le "! lacr!#!le e!
neut!nc!oa$e&
)e acu#- nu #a! utea f! 2or.a n!c! #car $ $e rencea ncercr!le ace$tea- cc!
unch!ul "! tatl- at!n"! def!n!t!2 de ne.un!e- leca$er $re #elea%ur! dertate&
L! totu"!- c9t de ne$.u!t era acea$t du.l lecareM C9t de !nut!l era d!2orul d!ntre Seth
Stanfort "! Arcad!a HalEer- r!c!nu!t de af!r#a!!le celor do! a$trono#!M )ac ace$te atru
er$oane "!6ar f! !#u$ $ ch!.0u9a$c #car dou0ec! "! atru de ore n lu$- urtarea lor ar f!
fo$t cu $!%uran alta&
Cc!- ntr6ade2r- ch!ar n d!#!neaa 0!le! ur#toare 0!arele d!n Hha$ton "! d!n alte r!
u.l!car- $u. $e#ntura lu! J& @& *& LoAenthal- d!rector al O.$er2atorulu! d!n @o$ton- o not
care $ch!#.a cu totul $!tua!a& )e loc .l9nd fa de cele dou %lor!! Aha$ton!cne- nota e care o
red# #a! jo$ n eCten$o cur!ndea ur#toarele: DO co#un!care fcut 0!lele ace$tea de ctre do!
a#ator! d!n ora"ul Hha$ton a $t9rn!t #are e#o!e n u.l!c& J de dator!a noa$tr $ une#
lucrur!le la unct&6
S n! $e n%du!e #a! nt9! $ del9n%e# fatul c n!"te co#un!cr! at9t de %ra2e $unt
fcute cu u"ur!n- fr $ f!e $uu$e n reala.!l controlulu! unor $a2an! 2er!ta.!l!& Cc!
a$e#enea $a2an! eC!$t& Lt!!na lor %arantat de .re2ete "! de d!lo#e "! d roadele n #ulte
o.$er2atoare of!c!ale&
,r ndo!al- e luda.!l $ o.$er2! r!#ul un cor cere$c care are .un2o!na $ $tr.at
c9#ul une! lunete ndretat $re cer& )ar nt9#larea acea$ta fer!c!t nu are uterea $
tran$for#e d!ntr6o dat n!"te $!#l! a#ator! n #ate#at!c!en! de rofe$!e& )ac- ne!n9nd $ea#a
de ade2rul ace$ta .a0at e .un $!#- a.orda# cu ne$.u!n ro.le#e care cer o co#eten
$ec!al- ne eCune# la $29r"!rea unor eror! de felul acele!a e care a2e# dator!a $ o
ndret#&
J$te cu totul eCact c .ol!dul de care $e ocu n #o#entul de fa ntrea%a lu#e a $ufer!t
o ertur.a!e& )ar& do#n!! ,or$+th "! 3udel$on au fcut #area %re"eal $ $e #ulu#ea$c doar
cu o $!n%ur o.$er2a!e "! $6"! .a0e0e e acea$t dat !nco#let calculele- care- alt#!nter!- $unt
fal$e& e!n9nd $ea#a nu#a! de a.aterea e care au utut6o con$tata n $eara de '' $au n d!#!neaa
de '1 #a!- $6ar ajun%e- ntr6ade2r- la re0ultate cu totul d!fer!te de ale lor& )ar #a! e ce2a n lu$&
Tul.urarea n #er$!d .ol!dulu! n6a nceut "! nu $6a $f9r"!t la '' #a! "! n!c! la '1 #a!& Pr!#a
ertur.a!e datea0 d!n '] #a!- "! la ora actual $e #a! roduce nc&
Pertur.a!a acea$ta- $au #a! de%ra. ertur.a!! $ucce$!2e- au a2ut ca re0ultat- e de o
arte- $ aro!e .ol!dul de $urafaa #9ntulu!- "!- e de alt arte- $ fac $6! de2!e0e
tra!ector!a& La data de '4 #a!- d!$tana .ol!dulu! de$cre$cu$e la aroC!#at!2 4; E!lo#etr!- !ar
de2!a!a tra!ector!e! $ale at!n%ea aroae 55 #!nute de arc& Acea$t du.l #od!f!care a $tr!!
lucrur!lor !nter!oare n6a fo$t real!0at d!ntr6o dat& Ja e$te- d!#otr!2- totalul $ch!#.r!lor foarte
#!c! care n6au ncetat $ $e adau%e unele du altele d!n 0!ua de 0ece a lun!! curente&
P9n acu# a fo$t !#o$!.!l $ $e de$coere #ot!2ul tul.urr!! $ufer!te de .ol!d& N!#!c de
e cer nu are de natur a o eCl!ca& Cercetr!le n acea$t d!rec!e cont!nu "! nu ne ndo!# c ele
2or da un re0ultat n cel #a! $curt t!#&
Or!cu# ar f! n r!2!na acea$ta- e cel u!n re#atur $ $e anune cderea a$tero!dulu! "!
$ $e f!Ce0e a fort!or! data "! locul cder!!& J2!dent- dac necuno$cuta cau0 care !nfluenea0
.ol!dul 2a cont!nua $ ac!one0e n acela"! $en$- el 2a $f9r"! r!n a cdea- dar n!#!c nu ne
ndrete"te 9n acu# $ af!r## c a"a 2a f!& In #o#entul de fa- 2!te0a relat!2 !6a cre$cut
n #od nece$ar- deoarece .ol!dul de$cr!e o or.!t #a! #!c& Nu 2a eC!$ta dec! n!c! o tend!n de
cdere- n ca0ul c9nd fora care l $ol!c!t 2a nceta de6a6! #a! f! al!cat&
Gn !ote0a contrar- deoarece ertur.a!!le con$tatate la f!ecare trecere a .ol!dulu! $unt
9n n 0!ua de a0! !ne%ale- !ar 2ar!a!!le lor de !nten$!tate ar a nu $e $uune n!c! une! le%!- nu $6
ar utea- ch!ar re209ndu6$e cderea- $ ! $e rec!0e0e n!c! data "! n!c! locul&
Gn re0u#at- conclu0!!le noa$tre $unt ur#toarele: cderea .ol!dulu! are ro.a.!lI dar nu
e $!%ur& n or!ce ca0- nu e$te !#!nent&
Sftu!# dec! u.l!cul $6"! $tre0e cal#ul- n faa une! e2entual!t! care r#9ne !otet!c
"! a cre! rea6I U0are- n lu$- nu oate duce la n!c! un re0ultat ract!c& Pe 2!!tor- 2o# a2ea %r!j-
de altfel- $ !ne# u.l!cul la curent- r!n note 0!ln!ce care 2or relata 0! de 0! de$f"urarea
e2en!#entelorF&
Or f! luat cuno"t!n de conclu0!!le lu! J& @& *& LoAentharl do#nul Seth Stanfort "!
doa#na Arcad!a HalEerK Iat un lucru de$re care nu "t!# n!#!c& n ceea ce ! r!2e"te e
do#nul )ean ,or$+th "! e doctorul S+dne+ 3udel$on- r!#ul r!#! la Sa!nt6Lou!$- h! $tatul
/!$$our!- !ar al do!lea la NeA `orE- lec!a d!rectorulu! O.$er2atorulu! d!n @o$ton& L! $e ro"!r
r!#!nd6o- ca "! cu# l! $6ar f! tra$ al#e&
Or!c9t de 6eu#l!t le6ar f! fo$t u#!l!rea- nu le r#9nea dec9t $ $e lece n faa e!& Cu un
$a2ant ca J& @& *& LoAenthal nu $e d!$cut& )o#nul ,or$+th "! do#nul 3udel$on $e rentoar$er
dec! cu coada ntre !c!oare la Hha$ton- r!#ul $acr!f!c9ndu6"! .!letul lt!t 9n la San,ranc!$co-
cellalt l$9nd rad lco#!e! une! co#an!! de tran$ortur! reul ca.!ne! e care o "! re!nu$e
9n la @ueno$6A!re$&
Rentor"! la do#!c!l!!le re$ect!2e- $e urcar ner.dtor! unul n turn- cellalt n fo!"or& L!
nu a2ur ne2o!e de #ult t!# ca $6"! dea $ea#a c J& @& *& LoAenthal a2ea dretate- cc!
re%$!r cu %reu .ol!dul 2a%a.ond "! nu la locul e care calculele lor- hotr9t !neCacte- l f!Ca$er&
)ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on& nceur $ re$!#t cur9nd ur#r!le en!.!le! lor
eror!& Ce de2en!$er ala!ur!le care ! condu$e$er n tr!u#f la %arK 5d!t lucru- u.l!cul nu6! #a!
r!2ea cu och! .un!& C9t de durero$ le6a fo$t- du ce $a2ura$er d!n l!n oular!tatea- $ f!e
deodat l!$!! de .utura acea$ta a#e!toareM
)ar un neca0 "! #a! #are a2ea $ $e a.at cur9nd a$ura lor& A"a cu# ddu$e $ $e
nelea% judectorul Proth- un al tre!lea concurent l! $e r!d!ca n fa& Lucrul ace$ta #a! nt9! $e
02on!- ao!- e$te c9te2a ore- 02onul de2en! "t!re of!c!al- tr9#.!at ur.! et or.! \&
L! era %reu de co#.tut ace$t al tre!lea concurent- care reunea n er$oana lu! ntre%ul
un!2er$ c!2!l!0at& )ac )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on n6ar f! fo$t O or.!! de at!#- !6ar f!
re20ut nc de la .un nceut !nter2en!a& n loc $6"! !ntente0e rec!roc un roce$ r!d!cul- ar f!
tre.u!t $6"! $un c d!2er$ele %u2erne d!n lu#e $e 2or ocua nearat de #!!le "! de #!l!ardele
al cror aort $u.!t utea $ de0lnu!e cea #a! cu#l!t re2olu!e f!nanc!ar& Ra!ona#entul
ace$ta- at9t de f!re$c "! de $!#lu- )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on nu6l fcu$er totu"!- !ar
anunul reun!r!! une! confer!ne !nterna!onale ! lo2!\ ca un tr$net&
A#9ndo! aler%ar $ $e !nfor#e0e& 5e$tea era eCact& @a ch!ar erau cuno$cute "! nu#ele
#e#.r!lor 2!!toare! confer!ne care ur#au $ $e ntrunea$c la Ha$h!n%ton- la o dat e care
durata cltor!e! unor dele%a! o a#9na- d!n nefer!c!re- #a! #ult dec9t ar f! fo$t de dor!t& Totodat-
%u2ernele 0or!te de #rejurr! hotr9$er ca- 9n la $o$!rea tuturor dele%a!lor- $ $e !n la
Ha$h!n%ton dou ntrun!r! re%t!toare a d!2er"!lor d!lo#a! acred!ta! e l9n% %u2ernul
a#er!can& )ele%a!! eCtraord!nar! ur#au $ $o$ea$c n t!# ce $e !neau ntrun!r!le re%t!toare-
n cur$ul crora a2ea $ $e nete0ea$c terenul n a"a fel nc9t confer!na def!n!t!2 con$t!tu!t $
a!.- nc de la r!#a "ed!n- un ro%ra# .!ne def!n!t&
Nu6! ac! locul $ n"!r# l!$ta tuturor $tatelor dorn!ce $ fac arte d!n confer!n& )u
cu# a# artat- l!$ta acea$ta cur!ndea ntre%ul un!2er$ c!2!l!0at& N!c! un !#er!u- n!c! un re%at-
n!c! o reu.l!c- n!c! un r!nc!at nu $e artar !nd!ferente fa de ro.le#a n l!t!%!u "! toate "!
nu#!r dele%a!- nce9nd cu Ru$!a "! cu Ch!na- rere0entate re$ect!2 r!n do#nul I2an Saratoff
d!n R!%a- "! r!n eCcelena $a L!6/ao6C!- d!n Canton- Q 9n la reu.l!c!le San /ar!no "!
Andorra- crora do#n!! @e2ere%! "! Ra#ontcho a2eau $ le aere cu d9r0en!e !ntere$ele&
Toate a#.!!!le erau er#!$e& Toate $eranele erau le%!t!#e- cc! n!#en! nu "t!a nc unde
a2ea $ cad #eteorul- ad#!9nd c a2ea $ cad real#ente&
Pr!#a adunare re%t!toare a2u loc la 15 #a! la Ha$h!n%ton& Ja nceu r!n re0ol2area ne
2ar!etur \ a che$t!un!! ,or$+th63udel$on- care nu ceru #a! #ult de c!nc! #!nute& >adarn!c
ncercar $ $e fac a$culta! ce! do! a$trono#!6a#ator!- cc! fur da! afar ca n!"te .!e! neoft!!&
J le$ne de nch!u!t fur!a lor- c9nd $e rentoar$er la Hha$ton& )ar ade2rul ne $!le"te $ art#
c acu0a!!le l! $e !erdur n 29nt& n re$a care at9ta 2re#e ! acoer!$e cu flor! nu $e %$! n!c! un
0!ar care
\ ne 2ar!etur Q eCre$!e lat!na: ca $!l nu $e $ch!#.e n!#!c& Zn&r&[ $ le !a ararea6M6 5a!M
>!arele $e $atura$er 9n n %9t de Donora.!lul cetean d!n Hha$tonF- de D!$cu$!tul a$trono#F-
de D#ate#at!c!anul e c9t de $trluc!t e& at9t de #ode$tMF Acu# $ch!#.a$er tonul&
DCe6au cutat la Ha$h!n%ton ace$te dou a!aeKP Au fo$t r!#!! care au $e#nalat
#eteorulKP J! "!KP nt9#larea a$ta %ratu!t le ddea 2reun dretKP A2eau 2reun a#e$tec n
cderea lu!K >u- n!c! n6ar f! ca0ul $ f!e d!$cutate n!"te reten!! at9t de r!d!culeM Iat cu# $e
eCr!#a de data acea$ta re$a& S!c tran$!t %lor!a #unc!!M\
)u re0ol2area r!#e! che$t!un! nceur lucrr!le $er!oa$e&
/a! nt9!- $e !nur c9te2a "ed!ne entru ntoc#!rea l!$te! $tatelor $u2erane- crora a2ea $
l! $e recunoa$c dretul de a art!c!a la confer!n& /ulte d!n ele n6a2eau rere0entan! acred!ta!
la Ha$h!n%ton& R#9nea dec! $ $e re0ol2e r!nc!!ul cola.orr!! lor 9n n 0!ua c9nd Confer!na
a2ea $6"! ncea d!$cu!a de .a0& ntoc#!rea l!$te! ace$te!a nu $e fcu de la $!ne "! d!$cu!!le
at!n$er un %rad de n$ufle!re care ro#!tea entru 2!!tor& Un%ar!a "! ,!nlanda- de !ld- cerur $
f!e d!rect rere0entate- reten!e #otr!2a cre!a $e r!d!car cu tr!e ca.!netele de la-& 5!ena "! de
la Peter$.ur%& Pe de alt arte- ,rana "! Turc!a nceur- n le%tur cu Tun!$ul- o d!$cu!e
2!olent e care !nter2en!a er$onal a @e+ulu! o co#l!c "! #a! #ult& Jaon!a- la r9ndul e!- a2u
#ar! l!ct!$el! n le%tur cu Coreea& Pe $curt- #ajor!tatea na!un!lor $e lo2!r de %reut!
a$e#ntoare- "!- du "ate "ed!ne con$ecut!2e- nu $e ajun$e$e nc la n!c! o conclu0!e- c9nd- e
0!ua de ' !un!e- un !nc!dent nea"tetat 2en! $ tul.ure $!r!tele&
A"a cu# f%du!$e- J& @& *& LoAenthal ddea re%ulat- n f!ecare 0!- 2e"t! de$re .ol!d- $u.
for#a unor note $curte co#un!cate re$e!& P9n atunc!- notele lu! nu cur!n$e$er n!#!c deo$e.!t&
Se #ulu#!$er $ !nfor#e0e Un!2er$ul c- #er$ul #eteorulu! cont!nua $ $ufere $ch!#.r! foarte
#!c!- al cror total fcea cderea d!n ce n ce #a! ro.a.!l- fr aI da totu"! o$!.!l!tatea de a o
con$!dera ca $!%ur&
)ar nota u.l!cat la ' !un!e era cu totul d!fer!t de cele recedente& Tul.urarea .ol!dulu!
$6ar f! utut crede c e conta%!oa$- ntr6at9t de tul.urat $e art la r9ndul $u J& @& *& LoAenthal&
DNu fr o real e#o!e- $unea el n 0!ua aceea- aduce# la cuno"t!na u.l!culu! c!udatele
feno#ene crora le6a# fo$t #artor- fatele care t!nd n!c! #a! #ult- n!c! #a! u!n dec9t $
n!#!cea$c .a0ele "t!!ne! a$trono#!ce- ad!c ale "t!!ne! n$"!- cc! cuno"t!nele o#ene"t!
for#ea0 un tot ale cre! r! $unt le%ate ntre ele& )ar- or!c9t de !neCl!cate "! de !neCl!ca.!le ar
f! ace$te feno#ene- nu ute# $ nu le recunoa"te# caracterul de cert!tud!ne a.$olut&
Co#un!cr!le noa$tre anter!oare au !nfor#at u.l!cul c #er$ul .ol!dulu! d!n Hha$ton a
$ufer!t ertur.r! $ucce$!2e "! nentrerute- a cror cau0 "! le%e au fo$t cu neut!n de aflat 9n
acu#& Lucrul ace$ta n$ era c9t $e oate de nef!re$c& A$trono#ul- ntr6ade2r- c!te"te e cer ca
ntr6o carte- "!- de o.!ce! re2ede tot ce $e etrece acolo $au- #car ntre2ede re0ultatele fatulu!
etrecut& A"a- de !ld- ecl!$ele anunate cu $ute de an! na!nte au loc n $ecunda f!Cat-
$uun9ndu6$e arc ord!nulu! f!!ne! !er!toare a cru! re"t!!n le6a 20ut n ne%ur!le 2!!torulu! "!
care- n& cl!a c9nd re0!cerea ! $e real!0ea0- "! doar#e de #ult $o#nul 2e"n!c&
Totu"!- dac ertur.a!!le o.$er2ate 9n: acu# nu erau nor#ale- n $ch!#. nu
contra0!ceau datele "t!!ne!- !ar dac ne r#9nea necuno$cut cau0a lor- utea# $ n2!no2!#
!#erfec!a #etodelor noa$tre de cercetare&
A$t0! n$ nu #a! e$te a"a& )e alalt!er!- (] #a!- #er$ul .ol!dulu! a $ufer!t no! a.ater!- n
contrad!c!e a.$olut cu cele #a! te#e!n!ce cuno"t!ne teoret!ce e care le a2e#& Acea$ta
n$ea#n c tre.u!e $ renun# la $erana- de6a le %$! 2reodat eCl!ca!! $at!$fctoareI
r!nc!!!le care a2eau utere de aC!o#e "! e care $e nte#e!au calculele noa$tre nu #a! $unt
al!ca.!le n ca0ul de fa&
P9n "! cel #a! u!n r!ceut d!ntre a$trono#! a utut $ o.$er2e cu u"ur!n c n a doua
trecere d!n du6a#!a0a 0!le! de (] #a!- .ol!dul- n loc $6"! cont!nue aro!erea de #9nt-
nentrerut de la '] #a!- $6a dertat- d!#otr!2- n #od $!#!tor& Pe de alt arte- ncl!narea
or.!te! lu!- care de dou0ec! de 0!le t!ndea $ de2!n d!n ce n Ce #a! #ult nord6e$t6$ud62e$t- a
ncetat d!ntr6o dat $ $e #a! accentue0e&
,eno#enul ace$ta .ru$c cur!ndea "! el ce2a de nenele$I dar !er!- (' #a!- la a atra
trecere du r$r!tul $oarelu!- a# fo$t o.l!%a! $ con$tat# c or.!ta #eteorulu! rede2en!$e
aroae eCact nord6$ud- e c9nd d!$tana fa de #9nt r#$e$e- d!n ajun- ne$ch!#.at&
Acea$ta e $!tua!a actual& Lt!!na e neut!nc!oa$ n faa unor fate care ar at9t de
!ncoerente- dac n un!2er$ oate eC!$ta ce2a !ncoerent&
Gn r!#a noa$tr not a# $u$ c- de"! cderea era nc ne$!%ur- tre.u!a $ f!e $ocot!t cel
u!n ro.a.!l& Acu# nu #a! ndr0n!#&$ f!# at9t de af!r#at!2! "! refer# $ ne #r%!n!# la
#ode$ta #rtur!$!re a !%norane! noa$tre&F
)ac un anarh!$t ar f! aruncat o .o#. n #!jlocul cele! de6a ota adunr! re%t!toare-
.o#.a tot n6ar f! !0.ut!t $ ntreac efectul note! lu! J& @& *& LoAenthal& >!arele care o
reroduceau- n$o!t de co#entar!! l!ne cu $e#ne de eCcla#are- erau $#ul$e d!n #9!n!le
29n0tor!lor& ntrea%a du6a#!a0 $e !erdu n d!$cu!! "! n $ch!#.ur! de rer! de$tul de
ner2oa$e- $re #area a%u. a la.or!oa$elor lucrr! ale Confer!ne!&
Gn 0!lele ur#toare- lucrur!le $e a%ra2ar "! #a! #ult Notele lu! J& @& *& LoAenthal $e
$uccedar- ntr6ade2r- unele #a! u!#!toare dec9t altele& n #!jlocul .aletulu! at9t de #!nunat
or9ndu!t al a$trelor- .ol!dul rea c dan$ea0 un ade2rat cancan- o fante0!e de unul $!n%ur- fr
re%ul "! #$ur& Or.!ta lu!- c9nd $e ncl!na cu tre! %rade $re e$t- c9nd $e redre$a cu atru %rade
$re 2e$t& )ac- la 2reuna d!n trecer!- rea c $e aro!e u!n de #9nt- la trecerea ur#toare
$e afla cu c9!2a E!lo#etr! #a! dearte& S nne.une"t!- nu altaM
Ne.un!a acea$ta cur!ndea ncetul cu ncetul Confer!na Interna!onal& Ne$!%ur! e
ut!l!tatea ract!c a d!$cu!!lor- d!lo#a!! lucrau alene "! fr 2o!na hotr9t de6a ajun%e la un
re0ultat& T!#ul trecea totu"!& )!n felur!tele uncte ale %lo.ulu! dele%a!! tuturor na!un!lor $e
ndretau %r.!! $re A#er!ca "! $re Ha$h!n%ton& /ul! d!ntre e! $o$!6: $erI cur9nd- nu#rul lor
de2en!$e $uf!c!ent entru con$t!tu!rea le%al a Confer!ne!- fr $ #a! f!e a"teta! cole%!! care
tre.u!au $ 2!n de la d!$tane #a! #ar!& A2eau $ ncea oare d!$cutarea une! ro.le#e cre!a
n!c! #car r!#ul unct nu6! fu$e$e clar!f!catK
/e#.r!! adunr!! re%t!toare $e a#.!!onar- "!- r!ntr6o #unc nd9rj!t- !0.ut!r- n ot
"ed!ne $ul!#entare- $ catalo%he0e $tatele ale cror dele%a! ur#au $ f!e ad#!"! la "ed!ne& Se
f!C un nu#r de c!nc!0ec! "! dou de $tate- d!ntre care dou0ec! "! "a$e d!n Juroa- "a$e d!n A$!a-
atru d!n Afr!ca "! "ate$re0ece re%ate ered!tare- dou0ec! "! dou de reu.l!c! "! "a$e r!nc!ate&
Ace$te c!nc!0ec! "! dou de !#er!!- #onarh!!- reu.l!c! "! r!nc!ate- f!e r!n ele n"!le- f!e r!n
$tatele 2a$ale "! r!n colon!!le lor- erau dec! recuno$cute ca $!n%urele ror!etare ale %lo.ulu! de
aur&
)e altfel- era "! t!#ul ca adunr!le re%t!toare $ ajun% la acea$t conclu0!e& )ele%a!!
celor c!nc!0ec! "! dou de $tate ad#!$e $ art!c!e la del!.err! $e aflau n #area lor #ajor!tate la
Ha$h!n%ton $au $o$eau 0!ln!c&
Confer!na Interna!onal $e reun! dec!- entru r!#a oar- n 0!ua de '] !un!e- la orele
dou du6a#!a0- $u. re"ed!n!a dele%atulu! cel #a! n 29r$t- care $e n!#er! $ f!e do#nul
Sol!e$- rofe$or de oceano%raf!e "! dele%at al r!nc!atulu! /onaco& Confer!na trecu !#ed!at Ia
con$t!tu!rea .!roulu! def!n!t!2&
La r!#ul $crut!n- re"ed!n!a ! fu atr!.u!t- n $e#n de re$ect entru ara6%a0d-
do#nulu! 3ar2e+- jur!$con$ult e#!nent "! rere0entant al Statelor Un!te& 5!cere"ed!n!a fu ce2a
#a! d!$utat& Ja ! re2en! 9n la ur# Ru$!e!- n er$oana do#nulu! Saratoff& Ao! fur ale"! ca
$ecretar! dele%atul france0- dele%atul en%le0 "! dele%atul jaone0&
)u ndel!n!rea for#al!t!lor ace$tora- re"ed!ntele ro$t! o cu29ntare foarte curten!toare
"! foarte alaudat ' ao! anun c $e 2a trece la ale%erea a tre! $u.co#!$!! care 2or a2ea $arc!na
$ caute cea #a! .un #etod de lucru d!n ntre!tul unct de 2edere de#o%raf!c- f!nanc!ar "!
jur!d!c&
Toc#a! nceu$e 2otarea- c9nd un u"!er $e ndret $re fotol!ul re0!den!al "!6! n#rn
do#nulu! 3ar2e+ o tele%ra#&
)o#nul 3ar2e+ nceu $ c!tea$c tele%ra#aI dar e #$ur ce o c!tea- faa lu! eCr!#a o
u!#!re cre$ernd& )u o cl! de %9nd!re- re"ed!ntele r!d!c totu"!- d!$reu!tor- d!n u#er!- ceea
ce nu6l #!ed!c- du o alt cl! de %9nd!re- $ a%!te clooelul ca $ atra% aten!a cole%!lor
$!&
C9nd $e fcu tcere- do#nul 3ar2e+ $u$e:
N )o#n!lor- cred c e de dator!a #ea $ 2 aduc la cuno"t!n c a# r!#!t n #o#entul
ace$ta o tele%ra#& Nu # ndo!e$c c9tu"! de u!n c e tr!#!$ de 2reun ne.un& )ar #! $e are
#a! corect $ 26o c!te$c& Tele%ra#a- alt#!nter! ne$e#nat- e conceut a$tfel: D)o#nule
Pre"ed!nte- A# onoarea $ !nfor#e0 Confer!na Interna!onal c .ol!dul- care tre.u!a $
con$t!tu!e o.!ectul d!$cu!!lor e!- nu e$te re$ null!u$ \- dat f!!nd c e ror!etatea #ea er$onal&
Confer!na Interna!onal n6are dec! n!c! un te#e! $ eC!$te- "!- dac er$!$t n $en$ul
ace$ta- lucrr!le e! $unt d!na!nte nule "! nea2en!te&
Pr!n 2o!na #ea- .ol!dul $e aro!e de #9ntI !ar de c0ut- 2a cdea e ror!etatea #ea-
dec!- #!e #! aar!ne&F
N Tele%ra#a nu e $e#natK ntre. dele%atul en%le0&
N Nu&
N n ace$te cond!!!- nu e ca0ul $6o lu# n $ea#- declar rere0entantul !#er!ulu!
%er#an&
N Acea$ta e "! rerea #ea- aro. re"ed!nteleI cred c r$und $ent!#entulu! unan!# al
cole%!lor- cla$9nd ur "! $!#lu docu#entul n arh!2ele Confer!ne!P Sunte! de aceea"! rere-
do#n!lorKP N!#en! nu e #otr!2K Atunc!- "ed!na cont!nuP CAPITOLUL =I5&
Gn care 2du2a Th!.$ut- a#e$tec9ndu6$e ro$te"te n cele #a! $uer!oare ro.le#e de
#ecan!c cerea$c- ! r!c!nu!e"te #ar! %r!j! .ancherulu! Ro.ert lecoeur&
/!n!le lu#!nate $u$!n c ro%re$ul 2a duce la d!$ar!!a tretat a $luj.elor care aroae
c nu cer #unc- dar $unt- n $ch!#.- %ra$ lt!te& S le crede# e cu29nt& n or!ce ca0- eC!$ta cel
u!n o a$e#enea $luj. e 2re#ea c9nd $e etreceau c!udatele e2en!#ente o2e$t!te a!c!&
Acea$t $luj. o a2ea 2du2a Th!.aut- fo$t #cel6I rea$- care fcea curen!e n ca$a
lu! >eh+r!n =!rdal&
Toat #unca 2du2e! Th!.aut con$ta- ntr6ade2r- nu#a! d!n cur!tul od!! ace$tu! $a2ant
de0ech!l!.rat& L! cu# #o.!l!erul od!! era redu$ la cea #a! $!#l eCre$!e- ntre!nerea curen!e!
nu utea f! $ocot!t dret o a tre!$re0ecea !$ra2 a lu! 3ercule& Re$tul locu!ne! aroae c n6o
r!2ea e 2du2a Th!.aut& n a doua oda!e- #a! ale$- ! fu$e$e !nter0!$ cu de$29r"!re $ at!n%- $u.
or!ce #ot!2- 2rafur!le de h9rt!! care 0ceau retut!nden!- !ar #aturatul tre.u!a $ $e l!#!te0e doar
la un #!c trat central- unde odeaua r#$e$e %oal&
5du2a Th!.aut- #are !u.!toare a ord!ne! "! a curen!e!- $uferea 209nd hao$ul care
nconjura tratul deI odea aflat ca o !n$ul! n #!jlocul oceanulu!- "! dorea cu nflcrare $
fac #car o dat curen!e %eneral- ntr6o 0!- afl9ndu6$e $!n%ur n ca$- ndr0n!$e $6"! $6 R
t!$fac dor!na& )ar >eh+r!n =!rdal- rentor$ e nea"tetate- $e nfur!a$e at9ta- faa lu! de o.!ce!
.l9nd eCr!#a$e o a$e#enea feroc!tate- nc9t 2du2a Th!.aut r#$e$e 2re#e de ot 0!le n
rada unu! tre#ur ner2o$&
)e atunc! nu #a! ncerca$e n!c! cea #a! #!c !ncur$!une e ter!tor!ul $co$ de $u.
jur!$d!c!a e!&
)!n #ult!lele orel!"t! care $t2!leau a29ntul n$u"!r!lor e! rofe$!onale- re0ulta c
2du2a Th!.aut aroae c nu #a! a2ea n!#!c de fcut& Alt#!nter!- a$ta n6o #!ed!ca $6"!
etreac 0!ln!c c9te dou ore la .o!erul e! Q a"a ! $unea ea lu! >eh+r!n =!rdal- cu o ol!te e
care o $ocotea raf!nat Q con$acr9ndu6"! "ate $fertur! de or une! con2er$a!!- $au #a! eCact unu!
#onolo% de .un %u$t&
La nu#eroa$ele e! cal!t!- 2du2a Th!.aut adu%a- ntr6ade2r- o u!#!toare u"ur!n de6a
2or.!& Un!! $u$!neau c era o %ur6$art fr ereche& )ar a$ta nu#a! d!n rea62o!n& 5du2e! !
lcea $ 2or.ea$c- "! at9ta tot&
L! nu6"! ch!nu!a c!ne "t!e c9t #!ntea& n %enere- te#a r!#elor e! d!$cur$ur! era d!$t!nc!a
fa#!l!e! care o nu#ra r!ntre #e#.r!! $!& )e$ch!09nd ao! ca!tolul nenoroc!r!lor ror!!-
2du2a eCl!ca dator!t cror #rejurr! nefer!c!te o #celrea$ oate f! tran$for#at n
$lujn!c& ,atul c o2e$tea acea$ta $f9"!etoare era cuno$cut "! r$cuno$cut- n6a2ea n!c! o
!#ortan& 5du2a Th!.aut o o2e$tea #ereu- cu e%al lcere& )u ce eu!0a "! $u.!ectul
ace$ta- nceea $ 2or.ea$c de$re felur!tele er$oane la care lucra$e& Cu o.!ce!ur!le- rer!le "!
felul de a f! al ace$tor er$oane- ea co#ara rer!le- felul de6a f! "! o.!ce!ur!le lu! >eh+r!n
=!rdal- d!$tr!.u!nd cu !#ar!al!tate de0aro.r!le "! laudele&
>eh+r!n =!rdal- fr $6! r$und 2reodat- do2edea o r.dare de necl!nt!t& J dret c-
!erdut n %9ndur! cu# era- nu6! au0ea trncneala& L! lucrul ace$ta- la ur#a ur#e!- ! $cdea #ult
#er!tul& Or!cu#- n$- lucrur!le #er%eau a"a de an! de 0!le- ea 2or.!nd #ereu- el nea$cult9nd6o
n!c!odat- "! a#9ndo!- de fat- foarte #ulu#!! unul de altul&
La (] #a!- 2du2a Th!.aut fcu ceea ce fcea de o.!ce! n f!ecare 0!- ad!c !ntr la nou
d!#!neaa n locu!na lu! >eh+r!n =!rdal& Sa2antul leca$e n ajun cu r!etenul $u /arcel
LerouC- "! locu!na era %oal& 5du2a Th!.aut nu $e #!r rea #ult& O lun% $er!e de lecr!
anter!oare fceau ca d!$ar!!!le ace$tea nea"tetate $ ! $e ar nor#ale& Pl!ct!$!t doar de fatul
c n6a2ea c!ne $6o a$culte- nceu curen!a- ca de o.!ce!&
Un o.!ect c!udat- un fel de ld! ne%r!c!oa$- #!c"ora $!#!tor $urafaa le%!t!# a
tratulu! de odea re0er2at entru #tur& Ce6o #a! f! "! a$taK 3otr9t $ nu n%du!e o
a$e#enea nclcare a dretur!lor ror!!- 2du2a Th!.aut dela$ o.!ectul fr $ "o2!e- ao! "!
cont!nu l!n!"t!t #unca&
,!!nd n!elu" $urd- 2du2a nu au0! .909!tul u"or care !e"ea d!n ld!- !ar lu#!na al.$tr!e
a reflectorulu! #etal!c- at9t de $la.- $c de a$e#enea r!2!r!! e! d!$trate& Totu"!- la un #o#ent
dat- un lucru c!udat ! atra$e aten!a: cu# toc#a! trecea r!n faa reflectorulu! #ecan!c- un .r9nc!
!re0!$t!.!l o fcu $ cad e odea& Seara- c9nd $e de0.rc- 2du2a a2u $urr!0a $ con$tate c o
29nta!e c9t toate 0!lele- aroae nea%r- ! #odo.ea "oldul dretI fatul ace$ta ! $e ru
deo$e.!t de c!udat- cc! de c0ut c0u$e e artea $t9n%& Cu#- d!n nt9#lare- nu $e #a!
aro!a$e de aCa reflectorulu!- feno#enul $e rodu$e$e o $!n%ur datI !at de ce 2du2a nu $e
%h!d! $ fac n!c! cea #a! #!c le%tur ntre cderea e! "! ld!a #!"cat cu at9ta curaj- "! $u$e
c e$e#ne clca$e $tr9#.- "! nu $e #a! %9nd! la acc!dent&
Ptrun$ de $ent!#entul dator!e!- 2du2a Th!.aut nu u!t du ce ter#!n #aturatul $
un ld!a la loc& L! tre.u!e $ recunoa"te# c "! ddu toat $!l!na- c0n!ndu6$e $6o a"e0e eCact
a"a cu# o %$!$e& )ac nu !0.ut! dec9t ntr6o #$ur- tre.u!e $6o $cu0#- cc! nu d!nad!n$
ndret ea c!l!ndrul 29rtejulu! de ul.ere ntr6o d!rec!e oarecu# d!fer!t de d!rec!a anter!oar&
Gn 0!lele ur#toare- 2du2a Th!.aut roced la fel& )e ce "!6ar f! $ch!#.at n!"te o.!ce!ur!
at9t de 2!rtuoa$e "! de luda.!leK
/a! tre.u!e $ recunoa"te# n$ c- dator!t o.!"nu!ne!- ld!a ne%r!c!oa$ "! !erdu
ncetul cu ncetul n och!! 2du2e! #ult d!n !#ortana e care o a2u$e$e "! c 2du2a- du
#aturatul 0!ln!c- $e n%r!j! tot #a! u!n $6o reun eCact n o0!!a de la nceut& ,!re"te- 2du2a
Th!.aut nu u!t $ duc ld!a n faa fere$tre!- f!!ndc acolo ! lcu$e do#nulu! =!rdal $6o a"e0e-
dar reflectorul #etal!c "! de$ch!dea acu# or!f!c!ul n d!rec!! d!n ce n ce #a! 2ar!ate& ntr6o 0! "!
ro!ecta c!l!ndrul ce2a #a! la dreata- n alt 0! ce2a #a! la $t9n%aP 5du2a Th!.aut n6a2ea
!nten!! rele "! nu .nu!a ce 0.uc!u# cu#l!t ! r!c!nu!a lu! J& @& *& LoAenthal cola.orarea e!& @a
ch!ar- odat- r$turn9nd d!n ne.%are de $ea# reflectorul- nu 20u n!c! un neajun$ n fatul c !
ndreta .ta!a d!rect $re ta2an&
A$tfel- ndretat $re 0en!t- "! re%$! >eh+r!n =!rdal aaratul- c9nd $e rentoar$e aca$-
n 0!ua de '] !un!e- e la 2re#ea r9n0ulu!&
=!rdal "! etrecu$e 2acana la #are- ntr6un #od c9t $e oate de lcutI "! oate c "!6ar
#a! f! relun%!t6o dac- la dou$re0ece 0!le du ce $o$!$e acolo- n6ar f! a2ut c!udata fante0!e $6
"! un rufe curate& Toana acea$ta l #!n$e $6"! de$fac achetul- n care %$!- $re #area lu!
#!rare- dou0ec! "! "ate de .orcna"e cu %ura lar%& >eh+r!n =!rdal c$c och!! #ar!& Ce cutau
cele dou0ec! "! "ate de .orcaneK )ar- cur9nd- lanul a#!nt!r!lor $e le%- "! ! re2en!r n #!nte
lanur!le !le! electr!ce- at9t de a$!onante "! at9t de co#let !r!tate&
)u ce "! tra$e- dret edea$- c9!2a u#n!- =!rdal $e %r.! $6"! #achete0e la loc
cele dou0ec! "! "ate de rec!!ente "!- r$!ndu6"! r!etenul- $r! ntr6un tren care l readu$e
d!rect la Par!$&
S6ar f! utut nt9#la ca- e dru#- >eh+r!n =!rdal $ u!te #ot!2ul ur%ent care l readucea
aca$& L! a$ta n6ar f! fo$t de loc eCtraord!nar& )ar un !nc!dent ! re#ro$ta #e#or!a- de cu#
u$e !c!orul e eronul %r!! Sa!nt6La0are&
Le%a$e cu at9ta %r!j achetul cu cele 14 de rec!!ente- nc9t h9rt!a $e de$fcu toc#a!
atunc! "!6"! %ol! e a$falt con!nutul- care $e $ar$e fc9nd un 0%o#ot cu#l!t& )ou $ute de
er$oane $e ntoar$er- cre09nd c e 2or.a de6un atentat anarh!$t& )ar nu6l 20ur dec9t e
>eh+r!n =!rdal- care "! r!2ea nuc a%u.a& Nenoroc!rea a2u n$ a2antajul $6! rea#!ntea$c
$t9nulu! ro$atelor .orcane $coul entru care $o$!$e la Par!$& na!nte de6a ajun%e aca$-
=!rdal trecu dec! eI la ne%u$torul de rodu$e ch!#!ce- cu#r alte dou0ec! "! "ate de
rec!!ente no!6noueI ao! $e a.tu "! e la t9#lar- unde ar#tura co#andat l a"teta 0adarn!c-
de 0ece 0!le&
G#o2rat cu ace$te achete "! arV&nd de ner.dare $6"! rencea eCer!enele- =!rdal
de$ch!$e u"a- %r.!t& )ar r#a$e ncre#en!t n ra% c9nd ddu cu och!! de aaratul al cru!
reflector $e c$ca $re 0en!t&
Pe >eh+r!n =!rdal l nd!r !#ed!at a#!nt!r!le& L!6l tul.urar at9t de utern!c nc9t
#9!n!le ! $e #u!ar l$9nd $ $cae o2ara& Acea$ta- $uun9ndu6$e !#ed!at X le%!lor %ra2!t!!- nu
"o2! $ ornea$c d!rect $re centrul #9ntulu!& L! n!c! 2or. c ar f! ajun$ la de$t!na!e- W dac-
d!n nefer!c!re- n6ar f! fo$t or!te de odea- unde ar#tura de le#n $e fr9n$e n dou- !ar cele
dou0ec! "! "ate de rec!!ente $e $ar$er cu #are 0%o#ot& Iat- O dec!- c!nc!0ec! "! atru de
.orcane $arte n #a! u!n de o or& Cu un a$e#enea r!t#- n6ar f! tre.u!t rea #ult ca >eh+r!n
=!rdal $6"! l!ch!de0e contul de la .anc&
)ar !$cu$!tul $r%tor de $t!cl n!c! nu6"! ddu #car $ea#a ce rd fcu$e& ncre#en!t
n ra%ul u"!!- el "! r!2ea %9nd!tor aaratul- DA$ta e !$ra2a 2du2e! Th!.autF- "! $u$e =!rdal-
hotr9ndu6$e $ !ntre& L!- f!re"te- cu2!ntele lu! do2edeau c9t de .!ne "t!a $ %h!cea$c ade2rul&
C9nd r!d!c r!2!rea- de$coer! n ta2an "! dea$ura ta2anulu!- n acoer!"- o #!c %aur-
$!tuat eCact n aCa reflectorulu! #ecan!c- n centrul cru!a .ecul cont!nua $ $e n29rtea$c
ne.une"te& Baura- r!n care ar f! utut $ nca un cre!on- a2ea #ar%!n!le at9t de rec!$e nc9t
rea fcut cu .ur%h!ul&
Un 09#.et ncre! colur!le %ur!! lu! >eh+r!n =!rdalI $a2antul nceea $ $e d!$tre0e&
N )aP daP "ot! el&
Totu"!- tre.u!a $ !nter2!n& Alec9ndu6$e e$te aarat- ! ntreru$e func!onarea& @909!tul
ncet !#ed!at- lu#!na al.$tru!e $e $t!n$e- .ecul rede2en!- ncetul cu ncetul- ne#!"cat&
N )aP 6darP: reet >eh+r!n =!rdal- fru#oa$e lucrur! tre.u!e c $6au #a! nt9#latM
Cu o #9n %r.!t- ru$e ao! .anderolele 0!arelor n%r#d!te e #a$ "!Oc!t! r909nd d!n
toat !n!#a notele r!n care J& @& *& LoAenthal aducea la cuno"t!na ntre%!! lu#! c!udatele
fante0!! ale .ol!dulu! d!n Hha$ton&
)ar c!t!rea altor art!cole l fcu- d!#otr!2- $ $e ncrunte& Ce n$e#na Confer!na acea$ta
!nterna!onal- a cre! r!# "ed!n- ur#9nd du adunr!le re%t!toare- era anunat ch!ar
entru 0!ua aceeaK Cu# ad!c $ f!e $ta.!l!t ror!etatea .ol!dulu!K Nu6! aar!nea de dret celu!
care l atr%ea $re #9nt "! fr de care ar f! cont!nuat n 2ec!! 2ec!lor $ $tr.at $a!ulK
>eh+r!n =!rdal "! a#!nt! n$ c n!#en! nu cuno"tea !nter2en!a lu!& Tre.u!a dec! $
anune Confer!na Interna!onal- 9n c9nd nu auca $6"! rdea$c 2re#ea cu lucrr! $ter!le
de la .un nceut&
G#!n%9nd cu !c!orul c!o.ur!le celor dou0ec! "! "ate de rec!!ente- =!rdal aler% 9n
la o"ta cea #a! aro!at- de unde eCed!e tele%ra#a e care do#nul 3ar2e+ a2ea $6o c!tea$c
de la nl!#ea fotol!ulu! re0!den!al& L! nu e n!#en! de 2!n dac- dator!t une! $cr!
neo.!"nu!t la un o# at9t de u!n d!$trat- u!t $ $e#ne0e&
)u tr!#!terea tele%ra#e!- =!rdal $e rentoar$e aca$- $e !nfor# ntr6o re2!$t "t!!n!f!c
de$re #er$ul nere%ulat al #eteorulu!- ao!- de0%ro9ndu6"! entru a doua oar luneta- fcu o
nou "! eCcelent o.$er2a!e care ! $er2! ca .a0 entru no!le calcule&
La #!e0ul no!!- c9nd totul era erfect re%t!t- =!rdal "! u$e d!n nou aaratul n
func!une "! re2r$ n $a!u ener%!a rad!ant cu !nten$!tatea "! n d!rec!a cu2en!tI ao!- o
ju#tate de or #a! t9r0!u- du ce or! aaratul- $e culc l!n!"t!t "! dor#! $o#n ad9nc&
>eh+r!n =!rdal "! ur#rea de dou 0!le eCer!ena- "! toc#a! or!$e func!onarea
aaratulu!- entru a tre!a oar n du6a#!a0a aceea- c9nd c!ne2a .tu la u"& )uc9ndu6$e $
de$ch!d- $e o#en! na$ n na$ cu .ancherul Ro.ert Lecoeur& Q n $f9r"!tM Iat6teM $tr!% ace$ta-
"!nd e$te ra%&
N )u cu# 2e0!- $u$e >eh+r!n =!rdal&
N )!n fer!c!reM r$un$e do#nul Lecoeur& Cc! e a nu "t!u c9ta oar c9nd urc de o#an
cele "a$e etaje- 9n la t!ne& Unde na!.a a! fo$tK
N A# l!$!t c9te2a 0!le- $u$e =!rdal- ro"!ndu6$e fr 2o!a lu!&
N A! l!$!tMP $tr!% do#nul Lecoeur- !nd!%nat& A! l!$!tMP )ar e n%ro0!torMP S
nel!n!"te"t! oa#en!! n halul $taPM
>eh+r!n =!rdal "! r!2! #!rat na"ul& S!%ur- "t!a c !ne la el& )ar ch!ar at9t de #ultPM
N Nu 0u- unch!ule- dar ce utea $ te $uereK ntre. el&
N Ce utea $ # $uereK reet .ancherul& Nu "t!!- nenoroc!tule- c toat a2erea #ea $e
$r!j!n e caul tuP
N Nu nele%- fcu >eh+r!n =!rdal a"e09ndu6$e e #a$ "! ofer!ndu6! oa$etelu! $!n%urul
$caun d!n ncere&
N C9nd a! 2en!t $6#! #rt"e"t! lanur!le tale fanta$t!ce- ur# do#nul Lecoeur-
#rtur!$e$c c #6a! con2!n$P
N P! $!%urMP aro. =!rdal&
N A# #!0at dec! e "an$a ta- "! a# nceut $ joc d!n l!n- la .ur$- n $cdere&
N n $cdereK
N )a- a# nceut $ 29nd&
N CeK
N /!ne de aur& ! da! $ea#a c dac .ol!dul cade- #!nele 2or $cdea- "!P
N 5or $cdea ' nele% d!n ce n ce #a! u!n- l ntreru$e =!rdal& Nu 2d ce !nfluen
oate a2ea drco2en!a #ea a$ura n!2elulu! une! #!ne de aur&
N A$ura une! #!ne- $!%ur c n6are- recuno$cu do#nul Lecoeur& )ar a$ura ac!un!lor e!-
e cu totul altce2a&
N ,!e- accet =!rdal- fr $ #a! $tru!e& A! 29ndut dec! ac!un! ale #!nelor de aur& A$ta
nu6! rea %ra2& n$ea#n doar c a! ac!un!leP
N @a- d!#otr!2- n6a# n!c!una&
N )eM fc!u>eh+r!n- nuc!t& S 2!n0! ceea ce n6a!- cere #ult d!.c!e& Ju n6a" f! n
$tareP
N Oera!a a$ta $e chea# $ecula!e la ter#en- dra% >eh+r!n- eCl!c .ancherul& C9nd
2a tre.u! $ l!2re0 ac!un!le- le 2o! cu#ra- "! at9ta tot&
N Atunc!- ce c9"t!%!KP S 2!n0! ca $ cu#er!- nu rea are !n%en!o$- la r!#a 2edere&
N Te n"el!- cc! n #o#entul acela ac!un!le #!nelor 2or f! #a! !eft!ne&
N "! de ce 2or f! #a! !eft!neK
N Pentru c .ol!dul 2a arunca n c!rcula!e #a! #ult aur dec9t con!ne ntre%ul #9nt la
ora actual& 5aloarea aurulu! 2a $cdea- dec!- cel u!n- la ju#tateI !at de ce ac!un!le #!nelor
de aur nu 2or #a! reu! aroae n!#!c& Acu# a! nele$&
N ,!re"te- fcu =!rdal- fr con2!n%ere&
N La nceut- cont!nu .ancherul- # .ucura# c a# a2ut ncredere n t!ne& Tul.urr!le
o.$er2ate n #er$ul .ol!dulu!- cderea lu! anunat ca $!%ur au ro2ocat o r!# $cdere de
dou0ec! "! c!nc! la $ut a$ura #!nelor& Jntu0!a$#at- con2!n$ c $cderea $e 2a accentua enor#-
#!6a# $or!t o0!!a n roor!! con$!dera.!le&
N Ad!cK
N Ad!c a# 29ndut o cant!tate de #!ne de aur cu #ult #a! #are&
N Tot fr $ le a!PK
N Se nele%eP ! nch!u! dec! $a!#a #ea- c9nd a# 20ut ce $e etrece: tu a! d!$rut-
.ol!dul $6a or!t d!n cderea lu! "! a luat6o ra0na r!n cele atru colur! ale cerulu!& Iar ca re0ultat:
ac!un!le #!nelor au nceut $ urce- "! eu !erd $u#e enor#eP Ce $ cred de$re toate a$teaK
>eh+r!n =!rdal "! r!2! cur!o$ na"ul& N!c!odat nu6l 20u$e at9t de 0%udu!tKO
N Nu rea !6a# nele$ .!ne co#.!na!a- $u$e el- n $f9r"!t& Toate o2e"t!le a$tea $unt
rea %rele entru #!ne& Totu"!- #! $e are c a# nele$ c te6a! .ucura dac a! 2edea .ol!dul
c09nd& J! .!ne- f!! l!n!"t!tM O $ cadM
N #! f%du!e"t!K Q ! f%du!e$c&
N S!%urK
N S!%ur&- )ar du#neata #!6a! cu#rat terenul- du cu# ne6a# nele$K
N ,!re"te- r$un$e do#nul Lecoeur& Totul e n re%ul& A# actele de ror!etate n
.u0unar&
N Atunc! e .!ne- aro. >eh+r!n =!rdal& @a ot ch!ar $6! anun c eCer!ena #ea 2a f!
ter#!nat la 5 !ul!e& n 0!ua aceea r$e$c Par!$ul "! lec n nt9#!narea .ol!dulu!&
N Care 2a cdeaK
N Care 2a cdea&
N A# $ #er% cu t!neM $tr!% do#nul Lecoeur- entu0!a$#at&
N )ac 2re!MP $u$e >eh+r!n =!rdal&
,!e d!n r!c!na r$under!! fa de Ro.ert Lecoeur- f!e nu#a! dator!t !ntere$ulu! "t!!n!f!c-
care l cat!2a$eI !ar n ntre%!#e- fat e c o !nfluen fa2ora.!l l #!ed!c e =!rdal $ #a!
fac no! nero0!!&
JCer!ena nceut fu ur#r!t #etod!c- "! #!$ter!o$ul aarat .909!- 9n la 5 !ul!e- de
e$te atru$re0ece or! n dou0ec! "! atru de ore&
)!n t!# n t!#- >eh+r!n =!rdal fcea c9te o o.$er2a!e a$trono#!c a$ura #eteorulu!&
A$tfel utu $6"! dea $ea#a c totul #er%ea eCact cu# re20u$e&
Gn d!#!neaa 0!le! de 5 !ul!e- "! ndret entru ult!#a dat o.!ect!2ul $re cer&
N Bata- $u$e el ao!I acu# lOot l$a n ace& L! nceu !#ed!at $6"! fac .a%ajele&
/a! nt9! lu aaratul cu c9te2a .ecur! de $ch!#. "! o lunet& Le n2el! cu #ult
nde#9nare "!- ca $ le ferea$c de acc!dentele o$!.!le n cltor!e- le ado$t! n cut!! de
rotec!e& Ao! 2en! r9ndul .a%ajelor er$onale&
O ro.le# $er!oa$ ! $e !2! de cu# fcu r!#ul a$& nceu $6"! #achete0e lucrur!le e
care 2ro!a $ le: !aKP ntr6un %ea#antanK >eh+r!n =!rdal nu a2u$e$e n!c!odat un %ea#antan&
Atunc! ntr6o 2al!0PK
)u #ult %9nd!re- "! a#!nt! c tre.u!a $ a!. o 2al!0& L! do2ad c o a2ea ntr6ade2r
e fatul c o %$!- du ndelun%ate cercetr!- n fundul une! c#r!- unde $e n%he$u!au o
#ul!#e de r#"!e ale 2!e!! lu! ca$n!ce- n #!jlocul crora n!c! cel #a! $a2ant ant!car nu $6ar
#a! f! utut de$curca&
5al!0a acea$ta- e care >eh+r!n =!rdal o $coa$e la lu#!n- fu$e$e od!n!oar #.rcat n
9n0& ,atul rea $!%ur- cc! c9te2a 0drene Ode 9n0 #a! r#$e$er nc l!!te e $cheletul e!
de carton& C9t de$re curele- eC!$tena lor anter!oar era ro.a.!l- dar nu $!%ur- cc! nu #a!
l$a$e n!c! o ur# acu#&
>?h+r!n =!rdal de$fcu 2al!0a n #!jlocul ca#ere! "! $ttu #ult 2re#e e %9ndur! n faa
e!& Ce $ un n eaK
DNu#a! lucrur! a.$olut tre.u!toare- "! $u$e el& Tre.u!e- dec!- lucrat #etod!c "! oerat o
$elec!e ra!onal&F n 2!rtutea r!nc!!ulu!&ace$tu!a- u$e #a! nt9! n 2al!0 tre! art!cole de
ncl#!nte& A2ea $ re%rete #a! t9r0!u c- r!ntr6o nefer!c!t nt9#lare- d!ntre ace$te tre!
o.!ecte- unul era o %heat cu na$tur!- altul un antof cu "!retur!- !ar al tre!lea un auc& )ar- 9n
unaalta- neotr!2!rea lor n6a2ea n!c! o !#ortan- !ar o arte a 2al!0e! $e "! u#lu& A$ta era cel
#a! !#ortantM
)u #achetarea ncl#!nte!- >eh+r!n =!rdal- fr9nt de o.o$eal- "! "ter$e fruntea-
du care nceu !ar $ ch!.0u!a$c&
Re0ultatul reflec!!lor $ale l fcu $6"! dea oarecu# $ea#a de ner!ceerea lu! n arta de a
#acheta& Iat de ce- $un9ndu6"! c nu 2a ajun%e la n!#!c .un r!n #etoda cla$!c- hotr $ $e
ncread n !n$!ra!e&
G"! 29r dec! #9!n!le 9n9n coate r!n $ertare "! n #aldrul de ha!ne care ! rere0enta
%ardero.ul& Pe$te c9te2a cl!e- un tal#e"6.al#e" de o.!ecte u#lu una d!n de$r!tur!le 2al!0e!&
Poate c de$r!tura cealalt r#$e$e %oal- dar >eh+r!n =!rdal ha.ar n6a2ea& L! fu ne2o!t $6"!
nde$e lucrur!le cu clc9!ul- 9n c9nd !0.ut! $ le fac loc&
5al!0a fu ao! le%at cu o fun!e 0dra2n- r!ntr6o $er!e de nodur! at9t de co#l!cate nc9t
autorul lor cu $!%uran c n6a2ea $ le #a! oat de0le%a& Ao! =!rdal "! conte#l oera cu o
$at!$fac!e de$tul de 2an!toa$& /a! r#9nea acu# $ $e duc la %ar& )ar- or!c9t de nentrecut ar
f! fo$t c9nd era 2or.a de #er$ e jo$- =!rdal n!c! nu $e utea %9nd! #car $6"! care aaratul-
luneta "! 2al!0a& Surtor lucruM
P9n la ur#- ar f! de$coer!t e$e#ne c eC!$t "! tr$ur! la Par!$& )ar fu $cut!t de efortul
ace$ta !ntelectual: n ra% $e !2! do#nul Ro.ert Lecoeur&
N J"t! %ata- >eh+r!nK l ntre. el&
N )oar 2e0! c te a"teta#- r$un$e cu ne2!no2!e =!rdal- care u!ta$e c .ancherul
tre.u!a $ #ear% cu el&
N Atunc!- la dru#- $u$e do#nul Lecoeur& C9te colete a!K
N Tre!: aaratul- luneta "! 2al!0a&
N )6#! #!e unul "! !a6le tu e celelalte dou& Tr$ura #ea ne a"teat jo$&
N Ce !dee .un ' ad#!r =!rdal- nch!09nd u"a n ur#a lu!&
ca!tolul C2&
Gn care J& @& *& LoAenthal l arat e c9"t!%torul lo0ulu! cel #are&
)e c9nd $29r"!$er eroarea dat e fa n #od u.l!c de ctre J& @& *& LoAenthal- "!
du e"ecul u#!l!tor al tentat!2e! lor e l9n% Confer!na Interna!onal- 2!aa nu #a! era de loc
2e$el entru do#nul )ean ,or$+th "! entru doctorul S+dne+ 3udel$on& U!ta!- trecu! n r9ndul
ceten!lor fr !#ortan "! ne%l!ja.!l!- ce! do! a$trono#!6a#ator! ndurau cu %reu !nd!ferena
u.l!culu!- du ce cuno$cu$er .e!a %lor!e!&
Gn con2or.!r!le cu ult!#!! lor art!0an!- $e r!d!cau a#9ndo! cu 2!olen #otr!2a or.!r!!
#ul!#!! "!6"! arau cau0a cu #are $or de ar%u#ente& )ac $29r"!$er o %re"eal- era dret
oare $ t!#ea$c at9ta de e ur#a e!K Se2erul lor cr!t!c- $a2antul J& @& *& LoAenthal n$u"!- nu
$e n"ela$e "! el "! nu $e 20u$e $!l!t- la ur#a ur#e!- $6"! declare neut!naK Ce conclu0!e tre.u!a
tra$- dac nu c .ol!dul lor era eCce!onal- anor#alK n ace$te cond!!!- o eroare nu era c9t $e
oate de f!rea$c "! de $cu0a.!lK
N S!%urM aro.au ult!#!! art!0an!&
C9t de$re Confer!na Interna!onal- $e utea oare nch!u! ce2a #a! nedret dec9t
refu0ul e! de a face dretateK C lua #$ur! entru $al2area ord!ne! f!nanc!are a lu#!!- f!eM )ar
cu# ndr0nea $ ne%e dretur!le celu! care de$coer!$e #eteorulK @ol!dul n6ar f! r#a$ oare
necuno$cut- !ar dac a2ea $ cad 9n la ur# e #9nt- cderea lu! ar f! fo$t oare re20ut-
fr de$coer!torul care l $e#nala$e aten!e! un!2er$aleK
N L! de$coer!torul ace$ta $unt euM af!r#a cu ener%!e )ean ,or$+th&
N Sunt euM af!r#a la r9ndul lu! doctorul S+dne+ 3udel$on- cu e%al ener%!e&
N S!%urM aro.au d!n nou ult!#!! art!0an!! Or!c9t #9n%9!ere le6ar f! adu$ celor do!
a$trono#! aro.area acea$ta- ea nu utea nlocu! acla#a!!le entu0!a$te ale #ul!#!! Totu"!-
f!!ndc era #ater!al#ente !#o$!.!l $6! con2!n% e to! trector!!- unul c9te unul- ce! do!
a$trono#!6a#ator! $e 2edeau $!l!! $ $e #ulu#ea$c doar cu #ode$ta t#9!ere a e9tor2a
ad#!rator!&
Neca0ur!le ndurate nu le otoleau nflcrarea- .a d!#otr!2& Cu c9t l! $e conte$tau #a!
#ult dretur!le a$ura .ol!dulu!- cu at9t e! $e n2er"unau $ "! le re2end!ceI cu c9t reten!!le lor
reau c $unt d!n& ce n ce #a! u!n luate n $er!o$- cu at9t f!ecare d!ntre e! $e nc9na $6"!
af!r#e cal!tatea de ror!etar un!c "! eCclu$!2&
Gntr6o a$e#enea $tare de $!r!t- #carea ar f! fo$t !#o$!.!l& )e aceea n!#en! nu $e #a!
%9ndea la ea& @a- #a! #ult ch!ar- f!ecare 0! ! de$rea tot #a! #ult e ce! do! nefer!c!!
lo%odn!c!&
)o#n!!: ,or$+th "! 3udel$on "! anunau cu %la$ tare !nten!a de a $e #otr!2! 9n la
ult!#a $uflare jafulu! a cror 2!ct!# $e $ocotea f!ecare d!n e!I "! $uneau- de a$e#enea- c 2or
aela la cele #a! nalte !n$tane jud!c!are& Ar f! fo$t un $ectacol #!nunatM )o#nul ,or$+th de o
arte- doctorul 3udel$on- de cealalt arte- "!- #otr!2a lor- re$tul lu#!!& A2ea $ f!e un roce$
%rand!o$P dac !0.uteau- totu"!- $ %$ea$c tr!.unalulO co#etent&
P9n una6alta ce! do! fo"t! r!eten! $e tran$for#a$er n ad2er$ar! l!n! de ur "! nu #a!
!e"eau d!n ca$& ,eroc! "! $!n%urat!c!- "! etreceau 2!aa e latfor#a turnulu! $au a fo!"orulu!& )e
acolo a2eau ut!na $ $ura2e%he0e #eteorul care le r!$e .unul $!# "! $ $e a$!%ure- de c9te2a
or! e 0!- c "! tra$a #a! dearte cur.a lu#!noa$ n ad9ncur!le f!r#a#entulu!& L! nu co.orau
dec9t arareor! de la nl!#ea unde- cel u!n- erau fer!c!! de re$tul fa#!l!e!- a cre! o$t!l!tate
declarat adu%a o a#rc!une n lu$ la a#rc!un!le de care 6$e $ocoteau cole"!!&
,ranc!$ Bordon- re!nut de #!! de a#!nt!r! d!n co!lr!e- nu r$!$e ca$a d!n Jl!$a.eth
$treet- dar nu #a! 2or.ea cu unch!ul $u& Pr9n0eau $au c!nau fr $ ro$tea$cO un cu29nt #car&
N!c! /!t0 nu #a! de$cle"ta %ura- "! cu# nu #a! fcea $ $e aud $a2uro$ul e! fel de a 2or.!- ca$a
rea tr!$t "! tcut ca o #9n$t!re&
N!c! la doctorul 3udel$on- raortur!le fa#!l!are nu erau #a! lcute& Loo #9r9!a ntr6una-
cu toate r!2!r!le ru%toare ale tatlu! e!I Jenn+ l9n%ea nencetat- cu toate ncercr!le de
ncurajare ale doa#ne! 3udel$on& Iar acea$ta d!n ur# $e #ulu#ea doar $ ofte0e- $er9nd c
t!#ul 2a %$! leac entru o $!tua!e !e c9t de r!d!cul e at9t de nelcut&
)oa#na 3udel$on a2ea dretate- cc! t!#ul- du cu# $e $une- le r9ndu!e"te e toate&
Tre.u!e $ recunoa"te# n$ c de data acea$ta t!#ul nu rea rea %r.!t $ #.untea$c
$!tua!a celor dou fa#!l!!& )ac do#nul )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on nu r#9neau
ne$tor! fa de de0aro.area fa#!l!e!- n $ch!#. ea nu6! #9hnea at9ta c9t !6ar f! #9hn!t alt
dat&
Ideea lor f!C le $er2ea dret a20 #otr!2a or!cre! e#o!! care nu era n le%tur cu
.ol!dul& @ol!dulMP Lu! ! dru!au toat dra%o$tea !n!#e!- toate %9ndur!le cre!erulu!- toate
a$!ra!!le f!!ne! lorM
Cu c9t at!# c!teau notele 0!ln!ce ale lu! J& @& *& LoAenthal "! dr!le de $ea# ale
"ed!nelor Confer!ne! Interna!onaleM Acolo $e aflau du"#an!! lor co#un!- "! #otr!2a ace$tora
$e un!$er- n $f9r"!t- ntr6o ur e%al "! a$e#ntoare&
)e aceea- $e .ucura$er d!n l!n afl9nd c9te %reut! a2u$e$er de nt9#!nat adunr!le
re%t!toare "! $e .ucurar "! #a! #ult c9nd aflar c9t de ncet- e ce c! ntortocheate- Confer!na
Interna!onal- def!n!t!2 con$t!tu!t- $e ndreta $re un acord- care r#9nea ro.le#at!c "!
ne$!%ur&
Ca $ folo$!# o eCre$!e o.!"nu!t- DeC!$tau %reut!F la Ha$h!n%ton&
)e la a doua "ed!n- Confer!na Interna!onal l$ !#re$!a c nu6"! 2a duce u"or la
cat !#ortantele e! lucrr!& Cu tot $tud!ul arofundat fcut n $u.co#!$!!- nele%erea ru- de la
.un nceut- foarte %reu de real!0at&
Pr!#a rounere clar care $e !2! fu aceea de a recunoa"te ca ror!etar a .ol!dulu! ara
care l 2a r!#! d!n cer& Acea$ta n$e#na ca ro.le#a $ f!e tran$for#at ntr6o loter!e cu un
$!n%ur lo0- "! ce lo0M
Prounerea- fcut de Ru$!a "! $u$!nut de An%l!a "! Ch!na- r! cu ter!tor!! 2a$te- ro2oc
ceea ce $e nu#e"te n $t!l arla#entar Do!n!! d!2er$eF& Celelalte $tate $e artar nehotr9te&
Led!na tre.u! $ f!e $u$endat& A2ur loc con$ftu!r! "! !ntr!%! de culoar& P9n la ur#- ca $ nu
$e ajun% la un 2ot $urtor- #o!unea de a#9nare e care o rou$e Jl2e!a reun! #ajor!tatea
aro.r!lor&
Solu!a acea$ta nu #a! a2ea $ f!e d!$cutat- dec!- dec9t n ca0ul c9nd ar f! fo$t !#o$!.!l
$ $e ajun% la o #care ech!ta.!l&
: )ar- ntr6un a$e#enea do#en!u- cu# $ cae! no!unea a ceea ce e$te ech!ta.!l "! a ceea
ce nu e$teK Iat o ro.le# c9t $e oate de d!f!c!l& ,r ca d!n d!$cu!! $ re!a$ o rere rec!$
n acea$t r!2!n- Confer!na Interna!onal !nu 0adarn!c nu#eroa$e "ed!ne- d!ntre care unele
at9t de furtunoa$e nc9t do#nul 3ar2e+ tre.u! $ r$ea$c fotol!ul re0!den!al&
)ac %e$tul ace$ta fu$e$e $uf!c!ent 9n una6alta ca $ otolea$c f!er.erea adunr!!- a2ea
$ f!e totdeauna a"aK Judec9nd du nflcrarea $!r!telor- du 2!olena cu2!ntelor $ch!#.ate-
nu $6ar f! utut crede& ntr6ade2r- ener2area %eneral de2en!$e at9t de #are nc9t $e utea
re$uune c 2a 2en! o 0! c9nd 2a f! ne2o!e $ $e recur% la fora ar#at- ceea ce ar f! %u.!t
con$!dera.!l re$t!%!ul $tatelor $u2erane rere0entate n Confer!n&
Totu"!- un a$e#enea $candal era de a"tetat& Nu eC!$ta n!c! un #ot!2 ca ne.un!a $ $e
cal#e0e& )!#otr!2- ea rea c 2a $or! d!n 0! n 0!- entru c d!n 0! n 0!- du notele 0!ln!ce
ale lu! J& @& *& LoAenthal- cderea .ol!dulu! tre.u!a con$!derat ca d!n ce n ce #a! ro.a.!l&
)u 2reo 0ece Dco#un!cr! foarte e#o!onante- care artau totodat "! ulu!torul dan$ al
#eteorulu! "! d!$erarea o.$er2atorulu! $u- ace$ta ru c6"! re2!ne n f!re& Pe nea"tetate- n
noatea de '' $re '1 !un!e- $a2antul "! re%$! l!n!"tea $ufletea$c- 209nd c #eteorul-
ncet!n!ndu6"! ho!nrel!le fante0!$te- era d!n nou $ol!c!tat de6o for re%ulat "! con$tant- care-
de"! necuno$cut- nu $e #a! ounea datelor ra!un!!& )!n cl!a aceea J& @& *& LoAenthal-
f%du!ndu6"! $ afle #a! t9r0!u cau0a care fcu$e ca #eteorul $ f!e t!# de "a$e 0!le lo2!t arc
de ne.un!e- re2en!$e la $en!ntatea f!rea$ca # a te#at!c! anul u!&
)ator!t lu!- un!2er$ul afl !#ed!at de acea$t rentoarcere la nor#al- "!- d!n 0!ua aceea-
notele 0!ln!ce ale $a2antulu! nre%!$trar o ertur.a!e lent a #eteorulu!- a cru! or.!t renceu$e
$ $e ncl!ne $re nord6e$t6$ud62e$t- "! a cru! d!$tan fa de #9nt $e #!c"ora otr!2!t une!
ro%re$!! cre!a J& @& *& LoAenthal nu !0.ut!$e- totu"!- $6! deter#!ne le%ea& Pro.a.!l!tatea cder!!
de2enea- dec! d!n ce n ce #a! #are& )ac nu era nc o cert!tud!ne- t!ndea $ f!e d!n 0! n 0!&
Confer!na Interna!onal a2ea dec! un #ot!2 utern!c $ %r.ea$c ter#!narea lucrr!lor&
Sa2antul d!rector al O.$er2atorulu! d!n @o$ton- n ult!#ele lu! note e"alonate ntre 5 "! '8
!ul!e- $e arta "! #a! ndr0ne n rono$t!cur!& L! anuna n acela"! t!#- d!n ce n ce #a! f!"- c
o #od!f!care nou "! foarte !#ortant $ur2en!$e n #er$ul .ol!dulu!- "! c- du c9t $e rea-
u.l!cul a2ea $ f!e cur9nd !nfor#at a$ura con$ec!nelor care tre.u!au $ ur#e0e n ur#a
#od!f!cr!! ace$te!a&
)ar- eCact n 0!ua de '8 !ul!e- Confer!na Interna!onal ajun$e la un !#a$& )eoarece
toate co#.!na!!le d!$cutate fu$e$er r9nd e r9nd re$!n$e- acu# nu #a! eC!$ta n!c! un #ater!al
de d!$cu!e& )ele%a!! $e r!2eau jena!& )!n ce unct de 2edere ar f! utut relua o ro.le#
d!$cutat e toate feele fr n!c! un re0ultatK
G#r!rea #!l!ardelor #eteor!ce ntre toate $tatele- roor!onal cu $urafaa lor
ter!tor!al- fu$e$e re$!n$ nc d!n r!#ele "ed!ne& L!- totu"!- $olu!a- acea$ta re$ecta dretatea
de$re care $e af!r#a c e cutat- cc! na!un!le cu $urafa #are a2eau #a! #ulte ne2o! "!
con$!#!rea la #r!re ar f! n$e#nat entru ele $acr!f!care a "an$elor lor #a! #ar!- lucru care ar
f! #er!tat o co#en$a!e& )ar a$ta nu #!ed!ca$e ca 9n la ur# rounerea $ f!e re$!n$-
dator!t #otr!2!r!! d9r0e a $tatelor cu oula!e #a! den$&
Ace$tea d!n ur# rou$er !#ed!at ca #r!rea $ $e fac nu du nu#rul E!lo#etr!lor
tra!- c! du nu#rul locu!tor!lor& S!$te#ul- care rea "! el ntruc9t2a ech!ta.!l- cc! $e
nte#e!a e #arele r!nc!!u al e%al!t!! de& dretur! ntreI oa#en!- fu co#.tut de Ru$!a- de
@ra0!l!a- de reu.l!ca Ar%ent!na "! de #a! #ulte alte r! cu oula!e rar& Pre"ed!ntele 3ar2e+-
art!0an con2!n$ al doctr!ne! /onroe- nu utu dec9t $ $e alture no!! rer! eCr!#ate de dou
reu.l!c! ale A#er!c!!- "! !nfluena lu! dec!$e 2otur!le& )ou0ec! de a.!ner! "! nou$re0ece 2otur!
contra fcur ca .alana $ $e lece $re artea care ne%a&
h )ele%a!! c9tor2a r! cu $!tua!e f!nanc!ar roa$t- "! de$re care e .!ne $ nu d# #a!
#ulte a#nunte- $u%erar atunc! c ar f! #a! ech!ta.!l $ $e #art aurul c0ut d!n cer n a"a fel
nc9t $oarta tuturor locu!tor!lor #9ntulu! $ f!e e c9t o$!.!l ech!l!.rat& Se o.!ect !#ed!at c
$!$te#ul ace$ta- cu aarenele lu! $oc!al!$te- ar con$t!tu! un nde#n la tr9nd2!e "! ar duce la o
reart!!e at9t de co#l!cat nc9t ar tre.u! con$!derat ca ract!c !real!0a.!l& Acea$ta nu6!
#!ed!c n$ e al! orator! $ co#l!ce "! #a! #ult lucrur!le- $u$!n9nd- e calea
a#enda#entelor- c ar f! .!ne $ $e !n $ea#a de tre! factor!: $urafaa- oula!a "! .o%!a-
atr!.u!ndu6$e f!ecru!a d!ntre e! un coef!c!ent ech!ta.!l&
)retateaM )ele%a!! a2eau 2e"n!c e .u0e cu29ntul ace$ta& )ar cu# e$e#ne c nu l
a2eau "! n !n!#- "! cu# ndjdu!au ca trecerea t!#ulu! $ le aduc 2reun a2antaj- refu0ar toate
$olu!!le rou$e&
5otul a2u loc n 0!ua de '8 !ul!eI du ce $e ter#!n- dele%a!! $e r!2!r jena!: nu #a!
a2eau n fa n!c! o er$ect!2&
)ele%atul Ru$!e! "! dele%atul Ch!ne!- a29nd %r!j $ #a! reduc ce2a d!n reten!!le
D!n!!ale- $ocot!r atunc! c ar f! #o#entul $ de0%roae rounerea n%roat la nceut $u. o
#o!une de a#9nare "! rou$er ca ror!etatea #!l!ardelor cere"t! $ f!e atr!.u!t acele! na!un!
al cru! ter!tor!u l 2a ale%e norocul- cu cond!!a ca ea $ ltea$c celorlalte r! o !nde#n!0a!e
calculat la o #!e de franc! e ca de cetean&
)ele%a!! $e $!#eau at9t de o.o$!! du d!$cu!!le a2ute- nc9t oate c $olu!a acea$ta de
#!jloc ar f! fo$t 2otat ch!ar n $eara aceea- dac nu $6ar f! lo2!t de #otr!2!rea reu.l!c!!
Andorra& Rere0entantul e!- do#nul Ra#ontcho- nceu un d!$cur$ !nter#!na.!l- care oate c ar
#a! f! durat "! a$t0! dac re"ed!ntele- con$tat9nd c fotol!!le r#$e$er %oale- n6ar f! luat
hotr9rea $ r!d!ce "ed!na "! $ a#9ne e a doua 0! reluarea d!$cu!!lor&
Reu.l!ca Andorra- ale cre! refer!ne $e ndretau $re un #od de #r!re .a0at nu#a!
e c!fra oula!e!- $ocot!$e c duce o ol!t!c !ntel!%ent #!ed!c9nd 2otarea !#ed!at a
rouner!! Ru$!e!I dar $e n"ela$e a#arn!c& Cc!- dac rounerea acea$ta ! #a! a$!%ura nc-
or!cu#- a2antaje de$tul de #ar!- ea r!$ca acu# $ nu #a! caete n!c! un .an& Iat o $!tua!e
$urtoare la care nu $e %9nd!$e de loc do#nul Ra#ontcho c9nd !erdu$e #!nunatul r!lej de a
tcea&
A doua 0!- '5 !ul!e- d!#!neaa- a2u loc- ntr6ade2r- un e2en!#ent n $tare $ d!$cred!te0e
lucrr!le Confer!ne! Interna!onale "! $6! co#ro#!t def!n!t!2 $ucce$ul- cc! dac fu$e$e
o$!.!l d!$cutarea #odur!lor o$!.!le de #r!re a aurulu!- c9t 2re#e nu fu$e$e cuno$cut locul
de cdere al .ol!dulu!- #a! utea cont!nua d!$cu!a acu#- c9nd ne"t!!na n acea$t r!2!n lua$e
$f9r"!tK /a! era cu ut!n $ ! $e cear #r!rea- du tra%erea loter!e!- celu! care 6c9"t!%a$e
lo0ul cel #areK
Gn or!ce ca0 era $!%ur c o a$e#enea #r!re nu $e #a! utea face r!n .un nele%ere&
N!c!odat ara fa2or!0at de $oart n6a2ea $ con$!#t la ea de .un 2o!e& )e acu# na!nte-
n!c!odat n6a2ea $ #a! f!e 20ut !ntr9nd la "ed!ne "! art!c!9nd la lucrr!le Confer!ne!
Interna!onale do#nul de SchnacE- dele%at al Broenlande!- fer!c!tul c9"t!%tor cru!a- n nota $a
0!ln!c- J& @& *& LoAenthal ! atr!.u!a n d!#!neaa aceea #!l!ardele rtc!toare&
D)e 0ece 0!le ncoace- $cr!a $a2antul d!rector al O.$er2atorulu! d!n @o$ton- a# 2or.!t de
#a! #ulte or! de$re o $ch!#.are !#ortant $ur2en!t n #er$ul #eteorulu!& Re2en!# a$ura e!
a$t0!- cu #a! #ult rec!0!e- cc! t!#ul $cur$ #6a con2!n$ de caracterul def!n!t!2 a! ace$te!
$ch!#.r!- !ar calculele #!6au n%du!t $6! deter#!n con$ec!nele&
Sch!#.area con$t nu#a! "! nu#a! n fatul c- de la '5 !ul!e- fora care $ol!c!ta #eteorul-
a ncetat $ $e #an!fe$te& Gnce9nd d!n 0!ua aceea- n6a #a! fo$t con$tatat n!c! cea #a! $la.
de2!ere a or.!te!I .ol!dul nu $6a #a! aro!at de #9nt dec9t n #$ura $tr!ct !#u$ de
cond!!!le n care $e #!"c& A$t0!- el $e afl la o d!$tan de aroC!#a!e c!nc!0ec! de E!lo#etr!&
)ac !nfluena care $e eCerc!ta a$ura .ol!dulu! ar f! d!$rut cu c9te2a 0!le #a! na!nte-
ace$ta ar f! utut- dator!t fore! centr!fu%e- $ $e derte0e de laneta noa$tr 9n la o d!$tan
aro!at de d!$tana lu! r!#ord!al& )e acu# na!nte n$- e cu totul altfel& 5!te0a #eteorulu!-
redu$ de frecarea cu $tratur!le #a! den$e ale at#o$fere!- e$te $uf!c!ent eCact at9ta c9t $6l
#en!n e tra!ector!a lu! actual& L! $6ar #en!ne 2e"n!d acolo- dac ceea ce ! cau0ea0
ncet!n!rea- ad!c re0!$tena aerulu!- ar f! $ur!#at& )ar cu# cau0a acea$ta e er#anent- $e
oate con$!dera ca $!%ur c .ol!dul 2a cdea&
Ce2a #a! #ult nc: re0!$tena aerulu! f!!nd un feno#en erfect $tud!at "! cuno$cut- e
o$!.!l $ $e tra$e0e nc de e acu# cur.a de cdere a #eteorulu!& Su. re0er2a unor co#l!ca!!
!2!te e nea"tetate- a cror !ote0 tre.u!e luat n $ea# d!n r!c!na fatelor etrecute anter!or-
a2e# n re0ent o$!.!l!tatea $ af!r## ur#toarele:
'& @ol!dul 2a cdea&
1& Cderea 2a a2ea loc la ': au%u$t- ntre orele dou noatea "! un$re0ece d!#!neaa&
(& Ja 2a a2ea loc e o ra0 de 0ece E!lo#etr! n juna ora"ulu! Uern!2!E- ca!tala
Broenlande!&F
)ac .ancherul Ro.ert Lecoeur ar f! utut $ c!tea$c nota acea$ta a lu! J& @& *&
LoAenthal- ar f! a2ut #ot!2e $ f!e #ulu#!t& ntr6ade2r- !#ed!at ce $e r$9nd! 2e$tea- ur# o
r.u"!re a cur$ur!lor ac!un!lor la toate .ur$ele d!n lu#e- !ar ac!un!le ntrer!nder!lor aur!fere
d!n 2ech!ul "! d!n noul cont!nent $c0ur cu atru c!nc!#! d!n 2aloarea lor c a I t o l u l = 2 ! n
care $e 2ede cu# o #ul!#e de cur!o"! folo$e$c r!lejul ace$ta entru a #er%e n Broenlanda ca $
a$!$te la cderea eC- traord!narulu! #eteor&
Gn 0!ua de 14 !ul!e- d!#!neaa- o #are #ul!#e de oa#en! a$!$tau la lecarea $tea#erulu!
/o0!E- care ur#a $ r$ea$c Charle$tonul- #arele ort al Carol!ne! de Sud& )e c9te2a 0!le
nu#rul cur!o"!lor dorn!c! $ lece n Broenlanda era at9t de #are- nc9t nu #a! eC!$ta n!c! o
ca.!n l!.er e .ordul na2e! de o #!e c!nc! $ute de tone- de"! ea nu era $!n%ura care ornea $re
de$t!na!a o#en!t& Nu#eroa$e alte 2a$e de d!fer!te na!onal!t! $e re%teau "! ele $ na2!%he0e
e Atlant!c 9n la $tr9#toarea lu! )a2!$ "! #area lu! @aff!n- d!ncolo de l!#!tele Cerculu! Polar
Arct!c&
Afluena acea$ta nu tre.u!e $ ne #!re- dat f!!nd $tarea de $ure$c!tare n care $e aflau
$!r!tele du r$untoarea co#un!care a lu! J& @& *& LoAenthal&
Sa2antul nu utea $ $e f! n"elat& )u ce:! certa$e cu at9ta a$r!#e e do#n!! ,or$+th "!
3udel$on- J& @& *& LoAenthal nu $6ar f! eCu$ $ r!#ea$c "! el acelea"! #u$trr!& n #rejurr!
at9t de eCce!onale- a 2or.! cu u"ur!n ar f! fo$t de ne!ertat "!6ar f! $t9rn!t !nd!%narea u.l!c&
Sa2antul "t!a rea .!ne lucrul ace$ta&
Conclu0!!le lu! tre.u!au dec! $ocot!te ca $!%ure& @ol!dul nu a2ea $ cad n!c! n re%!un!le
de neat!n$ ale olulu!- n!c! n $trfundur!le oceanulu!- de unde n!c! un efort o#ene$c nu l6ar #a! f!
utut $coate- c! a2ea $ $e r.u"ea$c e #9ntul Broenlande!&
e!nutul ace$ta nt!n$- deendent od!n!oar de )ane#arca "! cru!a ! fu$e$e acordat
!ndeendena cu c9!2a an! O9na!ntea aar!!e! #eteorulu!- fu$e$e ale$ de $oart- n of!da tuturor
celorlalte $tate ale Un!2er$ulu!&
L! e cu ade2rat !#en$ !nutul ace$ta- de$re care nu $6ar utea $une dac e un cont!nent
$au o !n$ul& Ar f! fo$t dec! o$!.!lOca $fera de aur $ cad foarte dearte de l!toral- la $ute de
le%he $re !nter!or- !ar d!f!cult!le de6a ajun%e la el $ f!e- n ace$t ca0- de$tul de #ar!& Se nele%e
de la $!ne n$ c d!f!cult!le ar f! fo$t n2!n$e- c %erur!le arct!ce "! 2!$colele ar f! fo$t nfruntate
"! c-&la ne2o!e- oa#en!! ar f! #er$ 9n la ol n ur#r!rea #!!lor de #!l!arde louate d!n cer&
)!n fer!c!re- n$- n!#en! nu $e 2edea $!l!t $ fac a$e#enea efortur!- !ar locul cder!!
utu$e f! !nd!cat cu rec!0!e& Broenlanda era $uf!c!ent entru toat lu#ea "! n!#en! nu6"! dorea
%lor!a rea rece a lu! Parr+- a lu! Nan$en $au a altor na2!%ator! care $tr.tu$er lat!tud!n!le
nord!ce&
)ac c!t!torul $6ar f! aflat e /o0!E- n #!jlocul $utelor de a$a%er!- r!ntre care $e
nu#rau "! c9te2a fe#e!- ar f! re#arcat c!nc! cltor! cuno$cu!& Pre0ena lor- $au #car re0ena
a atru d!ntre e! nu l6ar f! #!rat de loc&
C!t!torul l6a recuno$cut e )ean ,or$+th- care- n$o!t de O#!cron- na2!%a dearte de
Jl!$a.eth $treetI "! l6ar f! recuno$cut- de a$e#enea- e S+dne+ 3udel$on- care "! r$!$e fo!"orul
d!n /or!$$ $treet&
I#ed!at ce co#an!!le de tran$ort or%an!0a$er cltor!!le $re Broenlanda- ce! do! r!2al!
nu "o2!$er $6"! !a .!lete du$ "! ntor$& La ne2o!e- ar f! ar#at f!ecare d!ntre e! c9te o na2&Dcu
de$t!na!a Uern!2!E& ,!re"te- nu a2eau !nten!a $ un #9na e .locul de aur $ "!6l n$u"ea$c-
"! $6l duc la Hha$ton& Totu"! !neau nearat $ f!e de fa la cderea lu!&
L! c!ne "t!e dac- la ur#a ur#e!- %u2ernul Broenlande!- !ntrat n o$e$!a .ol!dulu!- nu le6ar
f! atr!.u!t o arte d!n #!l!ardele !cate d!n cerPK
Se nele%e de la $!ne c e .ordul lu! /o0!E do#nul ,or$+th "! doctorul a2u$e$er toat
%r!ja $ nu6"! !a ca.!ne n2ec!nate& n decur$ul cltor!e!- ca "! la Hha$ton- nu 2ro!au $ a!. n!#!c
a face unul cu altul& )oa#na 3udel$on nu $e #otr!2!$e la lecarea $oulu! e!- du cu# n!c!
.tr9na /!t0 nu6l $ftu!$e e do#nul ,or$+th $ nu lece n cltor!e& )ar doctorul fu$e$e ncol!t
de ru%#!ntea at9t de $tru!toare d!n artea f!!ce! lu! #a! #ar!- nc9t- 9n la ur#- f!!ndc o
#9hn!$e r!n nc9nare "! acu# $e $!#ea #.old!t $re $l.!c!une "! n%du!n- con$!#! 9n
la ur# $ o !a cu el& ,!!ca "! n$oea dec! tatl&
)ar Jenn+ $tru!$e at9ta f!!ndc a2ea un $co& )e$r!t de ,ranc!$ Bordon du $cenele
2!olente care du$e$er la rutura def!n!t!2 d!ntre cele dou fa#!l!!- t9nra .nu!a c lo%odn!cul
e!& "! 2a n$o! unch!ul& n ca0ul ace$ta- ar f! n$e#nat o #are fer!c!re entru ce! do! lo%odn!c! $
$e "t!e unul l9n% altul- fr $ #a! une# la $ocoteal c r!lejur!le de a6"! 2or.! "! de a $e nt9ln!
nu le6ar f! l!$!t n decur$ul cltor!e!&
L! !at c Jenn+ nu %re"!$e- judec9nd a$tfel& ,ranc!$ Bordon $e hotr9$e ntr6ade2r $6"!
n$oea$c unch!ul& N!c! 2or.- n l!$a doctorulu!- ,ranc!$ nu "!6ar f! n%du!t $ treac e$te
2o!na lu! "! $ 2!0!te0e ca$a d!n /or!$$ $treet& Jra #a! .!ne dec! $ ornea$c "! el n cltor!e-
a"a cu# fcea "! O#!eron- ca $ oat !nter2en!- la ne2o!e- ntre ce! do! ad2er$ar! "! $ rof!te de
or!ce #rejurare care ar f! utut $ch!#.a ntr6un fel jaln!ca $!tua!e a lucrur!lor& Poate c
ncordarea a2ea $ $l.ea$c de la $!ne du&cderea .ol!dulu!- f!e entru c aurul de2enea
ror!etatea Broenlande!- f!e entru c $6ar f! utut !erde n ad9ncur!le Oceanulu! Arct!c& La
ur#a ur#e!- J& @& *& LoAenthal era "! el o#- "! dec! utea $ %re"ea$c& Nu $e afla Broenlanda
ntre dou #r!K )ac $6ar f! !2!t o $!#l de2!a!e ro2ocat de 2reo $ch!#.are at#o$fer!c- !nta
at9tor dor!n! ar f! $cat lco#!e! o#ene"t!&
Un er$onaj e care de0nod#9ntul ace$ta l6ar f! ne#ulu#!t rofund era do#nul JAald
de SchnacE- dele%atul Broenlande! la Confer!na Interna!onal- aflat "! el r!ntre a$a%er!! lu!
/o0!E& eara lu! a2ea $ de2!n ur "! $!#lu $tatul cel #a! .o%at d!nOlu#e& Ca $ ado$tea$c
at9tea tr!l!oane- 2!$t!er!a a2ea $&f!e "! nenctoare&
,er!c!t ara n care !#o0!tele de or!ce fel n6a2eau $ #a! eC!$te !ar $rc!a a2ea $ f!e
alun%atM )at f!!nd ch!.0u!na $cand!na2!lor- fr doar "! oate c enor#a %r#ad de aur nu $6
ar f! cheltu!t dec9t cu eCtre# ruden& Se utea dec! ndjdu! Oc !aa #onetar n6a2ea $ f!e
rea tul.urat de loa!a acea$ta cu care Ju!ter a $cldat6o e )anae\- dac e $ crede#
o2e$t!r!le #!tolo%!ce&
)o#nul de SchnacE a2ea $ f!e eroul .ordulu!& Per$onal!t!le do#nulu! )ean ,or$+th "! a
doctorulu! 3udel$on leau n faa cele! a rere0entantulu! Broenlande!& )e aceea ce! do! r!2al! l
n2lu!au ntr6o ur co#un e rere0entantul $tatulu! care nu le l$a n!c! o rt!c!c Q #car o
rt!c!c de %lor!e Q entru ne#ur!toarea lor de$coer!re&
)ru#ul e a de la Charle$ton 9n n ca!tala Broenlande! oate f! arec!at la tre! #!!
tre! $ute de #!le- ad!c la e$te "a$e #!! de E!lo#etr!- "! a2ea $ dure0e c!nc!$re0ece 0!le-
$ocot!nd "! or!rea la @o$ton- unde /o0!E tre.u!a $ $e rearo2!0!one0e cu Cr.un!& C9t de$re
hran- na2a lua$e al!#ente entru #a! #ulte lun!- a"a cu# fcu$er "! celelalte 2a$e cu aceea"!
de$t!na!e- cc!- dator!t #arelu! nu#r de cur!o"!- ar f! fo$t !#o$!.!l $ l! $e a$!%ure a$a%er!lor
eC!$tena la Uern!2!E&
/o0!E na2!%a #a! nt9! $re nord- de6a lun%ul coa$te! r$r!tene a Statelor Un!te& Iar a
doua 0! du lecare- l$9nd n ur# caul 3attera$- unctul eCtre# al Carol!ne! de Nord- $e
ndret $re lar%&
Gn luna !ul!e- cerul n %eneral $en!n e #elea%ur!le ace$tea ale Atlant!culu! "!- at9ta t!#
c9t .r!0a $ufla d!n$re 2e$tT $tea#erul- ado$t!t de coa$t- lutea e o #are cal#& )ar uneor!-
d!n nefer!c!re- 29ntul .tea d!n lar%- "! atunc! rul!uX "! tan%ajul "! roduceau efectele o.!"nu!teM
)ac do#nul de SchnacE a2ea o !n!# $ol!d- de tr!l!onar- nu tot a"a $tteau lucrur!le cu
)ean ,or$+th "! cu doctorul 3udel$on& J! "! fceau de.utul n na2!%a!e "!6"! lteau d!n l!n
tr!.utul ctre 0eul Netun& )ar nu re%retau n!c! o cl! c orn!$er ntr6o a$e#enea a2entur&
J !nut!l $ $une# c de nelcer!le lor- care ! fceau neut!nc!o"!- rof!tau ce! do!
lo%odn!c!& N!c! ,ranc!$ "! n!c! Jenn+ nu $ufereau de ru de #are "!6"! rec9"t!%au t!#ul !erdut- e
c9nd tatl "! unch!ul $e 2!tau jaln!c $u. lo2!tur!le re$!n%toare ale erf!de! A#f!tr!te& Ce! do!
t!ner! nu $e de$reau dec9t entru a6"! n%r!j! .olna2!!& Totu"! "! #reau #unca acea$ta cu
oarecare "!reten!e: e c9nd Jenn+ l con$ola e do#nul )ean ,or$+th- ,ranc!$ Cordon ! r!d!ca
#oralul doctorulu! 3udel$on&
C9nd oceanul era #a! u!n a%!tat- Jenn+ "! ,ranc!$ ! $coteau d!n ca.!ne e ce! do!
nefer!c!! a$trono#! "!6! duceau la aer- e unte- unde $e a"e0au f!ecare e c9te un $caun cu fundul
de tre$t!e- nu rea dearte unul de altul- a29nd %r!j $ #!c"ore0e tretat d!$tana d!ntre e!&
N Cu# te #a! $!#!K ntre. Jenn+ nt!n09nd o tur e$te !c!oarele do#nulu! ,or$+th&
N Ru de tot- ofta .olna2ul fr $ "t!e #car cu c!ne 2or.ea&
N Cu# #a! #er%e- do#nule 3udel$onKO l ntre.a ,ranc!$ e doctor- a"e09ndu6! ern!ele
"! 2or.!ndu6! r!eteno$- de arc n6ar f! fo$t n!c!odat alun%at d!n ca$a de e Jl!$a.eth $treet&
Ce! do! r!2al! r#9neau acolo c9te2a ore- d9ndu6"! $ea#a doar 2a% de 2ec!ntatea lor& Ca
$ $e #a! n2!ore0e u!n- tre.u!a ca do#nul de Scl#acE $ treac e l9n% e!- !n9ndu6$e $ol!d e
!c!oare- $!%ur de $!ne ca un #ar!nar cru!a u!n ! $a de furtun- "! nl9ndu6"! fruntea ca un
o# care nu are dec9t 2!$e de aur "! 2ede totul n aur& Atunc! un ful%er $t!n$ 9l9!a n och!!
do#n!lor ,or$+th "! 3udel$on& @!e!! a$trono#! #a! %$eau uterea $ n%a!#e entru e! n"!"!
ocr! l!ne de du"#n!e&
N Jefu!torul $ta de .ol!0!M "otea do#nul ,or$+th& N6 3oul $ta de #eteor!M "otea
do#nul 3udel$on& )ar do#nulu! de Scl#acE u!n ! $aI el nu .!ne2o!a n!c! #car $ le
re#arce re0ena e .ord& U#.la d!$reu!tor de colo- colo- cu ndr0neala unu! o# care 2a %$!
n ara lu! #a! #ult aur dec9t ar f! fo$t ne2o!e ca $ ltea$c de 0ece or! dator!a u.l!c a ntre%!!
o#en!r!&
Totu"!- na2!%a!a cont!nua n cond!!! de$tul de .une& L! n!c! 2or. c "! alte na2e- lecate
d!n ortur!le de e coa$ta de e$t- urcau $re nord ndret9ndu6$e $re $tr9#toarea lu! )a2!$- e
c9nd altele- a29nd aceea"! de$t!na!e- tra2er$au n #o#entul acela Atlant!cul&
/o0!E trecu r!n faa NeA `orEulu! fr $ $e orea$c- "!- !n9nd d!rec!a nord6e$t- "!
cont!nu dru#ul $re @o$ton& Gn d!#!neaa 0!le! de (] !ul!e ancor n faa ca!tale! ace$te!a a
$tatulu! /a$$achu$ett$& O 0! a2ea $ f!e de ajun$ entru u#lerea #a%a0!!lor cu ro2!0!!- cc! n
Broenlanda nu $e utea %$! co#.u$t!.!lul nece$ar&
)ac tra2er$area fu$e$e de$tul de .l9nd- n6$ch!#. #ajor!tatea a$a%er!lor $ufer!$er
cu#l!t de ru de #are& C!nc! $au "a$e d!ntre e! $ocot!r c le ajun%e "! at9ta "!- renun9nd la
re$tul cltor!e!- de.arcar la @o$ton& ,!re"te c r!ntre e! nu $e afla n!c! do#nul )ean ,or$+th "!
n!c! doctorul 3udel$on& Ace"t!a- ch!ar dac ar f! $!#!t c l! $e aro!e $f9r"!tul $u. lo2!tur!le
ral!ulu! "! ale tan%ajulu! !neau #or!" $6"! dea ult!#a $uflare n faa #eteorulu!- !nta a$!onate!
lor dor!ne&
)e.arcarea celor c9tor2a a$a%er! #a! u!n re0!$ten! l$ar l!.ere c9te2a ca.!ne de e
/o0!E& L! $e %$!r !#ed!at n @o$ton a#ator! entru ele&
Pr!ntre ace"t!a utea f! 20ut un .r.at ch!e" la nf!"are- 2en!t r!ntre r!#!! $ $e
a$!%ure dac eC!$t ca.!ne l!.ere& @r.atul ace$ta era Seth Stanfort- $oul Arcad!e! HalEer- n$urat
"! ao! d!2orat- du cu# $e "t!e- de ctre judectorul Proth- d!n Hha$ton&
)u de$r!rea de la care trecu$er e$te dou lun!- do#nul Seth Stanfort $e rentor$e$e
la @o$ton& St9n!t #ereu de at!#a cltor!!lor- "! dat f!!nd c nota lu! J& @& *& LoAenthal l
$!l!$e $ nu #a! lece $re Jaon!a- Seth Stanfort 2!0!ta$e r!nc!alele ora"e ale Canade!: jue.ec-
Toronto- /ontreal- OttaAa& Cuta oare $6"! u!te fo$ta $o!eKM Acea$ta rea u!n ro.a.!l& Ce!
do! $o! $e lcu$er la nceut- ao! nu $e #a! lcu$er& Un d!2or- la fel de or!%!nal ca "!
c$tor!a lor- ! de$r!$e& Totul $e $f9r"!$e& ,r ndo!al c n6a2eau $ $e #a! re2ad n!c!odat-
$au dac $e re2edeau- oate c n6a2eau $ #a! $e recunoa$c&
)o#nul Seth Stanfort toc#a! $o$!$e d!n Toronto- ca!tala actual a Canade!- c9nd afla$e
$en0a!onala Co#un!care a lu! J& @& *& LoAenthal& Ch!ar dac .ol!dul ar f! ur#at $ cad la c9te2a
#!! de le%he- n !nutur!le cele #a! dertate ale A$!e! $au ale Afr!c!!- Seth Stanfort ar f! fcut
or!ce ca $ ajun% la locul cder!!& L! nu entru c feno#enul ace$ta #eteor!c l6ar f! !ntere$at
e$te #$ur- dar $ a$!"t! la un $ectacol care nu 2a a2ea dec9t un nu#r de$tul de re$tr9n$ de
$ectator!- $ 2e0! ceea ce #!l!oane de oa#en! n6au $ 2ad- utea !$!t! un %entle#an a2enturo$-
#are a#ator de dela$r!- "! cru!a a2erea ! n%du!a cele #a! fante0!$te cltor!!&
Gn lu$- n!c! nu era #car 2or.a de #er$ 9n la catul #9ntulu!& Scena ace$te! feer!!
a$trono#!ce $e afla n 2ec!ntatea Canade!&
)o#nul Seth Stanfort lua$e dec! r!#ul tren care leca $re jue.ecI de acolo- $e urca$e&
n cel ce %onea $re @o$ton- r!n c9#!!le )o#!n!onulu! "! ale No!!An%l!!&
La atru0ec! "! ot de ore du #.arcarea ace$tu! %entle#an- /o0!E- na2!%9nd tot e
l9n% r#- trecu r!n faa ora"ulu! Port$#outh- ao! r!n faa Portlandulu!- nu dearte de
$e#afoarele caa.!le oate $ dea 2e"t! no! de$re .ol!dul care $e 0rea acu# cu och!ul l!.er c9nd
cerul era $en!n&
)ar $e#afoarele r#a$er #ute- "! n!c! cel d!n 3al!faC nu $e art #a! 2or.re- c#cl
$tea#erul trecu r!n aele ace$tu! #are ort d!n Noua6Sco!e&
C9t re%retar cltor!! c %olful lu! ,und+- aflat ntre Noua6Sco!e "! Noul6@run$22!cE- n6
a2ea !e"!re n!c! $re e$t& "! n!c! $re nofdM Cc! n6ar #a! f! a2ut de ndurat furtuna care ! a$alta
9n la Ca @reton& /ul! d!ntre e! erau .olna2!- !ar r!ntre ace"t!a- cu toate n%r!j!r!le lu! Jenn+ "!
ale lu! ,ranc!$- $e aflau "! do#nul ,or$+th "! do#nul P9udel$on&
Co#andantulu! ! $e fcu #!l de a$a%er!! care $e $!#eau at9t de ru "! trun$e n %olful
Sa!nt6Laufen ca $ !a$ n lar% r!n $tr9#toarea @elle6Ile- la ado$tul l!toralulu! Terra6No2e!&
Ao! orn! $re coa$ta occ!dental a Broenlande!- tra2er$9nd $tr9#toarea lu! )a2!$ n toat
lr%!#ea e!& A$tfel- a$a%er!! a2ur arte de6o cltor!e #a! l!n!"t!t&
Gn d!#!neaa 0!le! de 4 au%u$t- fu $e#nalat Caul Confort& er#ul %roenlande0 $e ter#!n
ce2a #a! $re r$r!t- la Caul , areV2el- unde 2!n $ $e $ar% tala0ur!le Atlant!culu!
$etentr!onal& L! cu c9t fur!e $e $ar%- o "t!u rea .!ne curajo"!! e$car! d!n Terra6No2a "! d!n
I$landaM
)!n fer!c!re- n6a fo$t ne2o!e ca $tea#erul $ urce de6a lun%ul coa$te! de e$t a Broenlande!-
care e aroae !na.orda.!l "! nu ofer n!c! un loc de ancorat na2elor& Acolo- furtuna .!c!u!e"te
d!n l!n r#ul& Iar n $tr9#toarea )a2!$- d!#otr!2- nu l!$e$c ado$tur!le& ,!e n fundul
f!ordur!lor- f!e n do$ul !n$ulelor- o! %$! le$ne un refu%!u- "!- n afara 0!lelor c9nd 29ntul de $ud
.ate d!rect- na2!%a!a oate f! fcut n cond!!! fa2ora.!le&
Tra2er$area cont!nuI ntr6ade2r- fr ca a$a%er!! $ a!. de ce $ $e l9n%&
Partea acea$ta a coa$te! %roenlande0e- de la Caul ,areAel 9n la !n$ula )!$Eo- e$te n
%eneral #r%!n!t de fale0e for#ate d!n $t9nc! r!#!t!2e- foarte nalte- care ore$c 2u!tur!le d!n
lar%& Ch!ar n t!#ul er!oade! de !arn- l!toralul e #a! u!n lo2!t de6%hear!! e care curen!!
olulu! ! aduc d!n Oceanul @oreal&
Gn ace$te cond!!!- /o0!E "! rot! el!cea ra!d n aele %olfulu! B!l.ert& Ao! or! c9te2a
ore la Bodha2n unde .uctarul 2a$ulu! utu $ rocure o n$e#nat cant!tate de e"te roa$t-
cc! oula!a Broenlande! "! $coate d!n #are hrana e! de .a0& Ao! trecu- e r9nd- r!n faa
ortur!lor 3ol$te!n.or% "! Chr!$t!an$haa.& T9r%u"oarele ace$tea- d!ntre care ult!#ul e a$cun$ n
fundul %olfulu! )!$Eo- $unt at9t de nch!$e n 0!dur!le lor de $t9nc- nc9t a.!a le o! .nu!
eC!$tena& Jle for#ea0 ado$tur! folo$!toare entru nu#ero"!! e$car! care .r0dea0 %olful lu!
)a2!$ n ur#r!rea .alenelor- a nar2al!lor- a #or$elor "! a focelor- urc9ndu6$e uneor! 9n la
l!#!ta #r!! lu! @aff!n&O In$ula )!$Eo- unde $tea#erul ajun$e de cu 0or! n 0!ua de : au%u$t- e$te
cea #a! !#ortant d!ntre !n$ulele ale cror coa$te $e nal n lun%ul l!toralulu! %roenlande0&
In$ula acea$ta- cu fale0e .a0alt!ce- are o ca!tal- Bodha2n- cld!t e coa$ta $ud!c "! co#u$
nu d!n ca$e de !atr- c! d!n ca$e de le#n- cu ere! de .9rne a.!a coj!te "! un$e cu un $trat %ro$ de
%udron ca $ #!ed!ce trunderea aerulu!& ,ranc!$ Bordon "! Seth Stanfort- n cal!tatea lor de
a$a%er! crora #eteorul nu le fura #!n!le- utur $ ad#!re t9r%u"orul ace$ta ne%r!c!o$- colorat
!c!- colo cu ro"ul acoer!"ur!lor "! al fere$trelor& Cu# tre.u!a $ f!e tra!ul !arna- n cl!#atul ace$taK
Tare $6ar f! #!rat dac ar f! au0!t c $e a$e#na ntru totul cu tra!ul fa#!l!!lor cl!n Stocld!ol# $au
d!n Coenha%a& Unele ca$e- de"! #o.!late $u#ar- $unt de$tul de conforta.!le: au $alon- $ufra%er!e
"! ch!ar .!.l!otec- Dnalta $oc!etateF- dac ne ute# eCr!#a a"a- dane0 de or!%!n- !u.e"te
cartea& St9n!rea e rere0entat r!ntr6un dele%at al %u2ernulu!- a cre! re"ed!n $e afla la
Uern!2!E&
)u ce l$ n ur# !n$ula )!$Eo- /o0!E ancor n ortul ace$tu! ora"- la '] au%u$t- e la
orele "a$e $eara&
CAPITOLUL =5II&
Gn care #!n!#alul .ol!d "! un a$a%er de e D/o0!EF nt9lne$c unul %lo.ul #9nte$c
cellalt- un a$a%er de e DOre%on&
Broenlanda n$e#nea0 Deara 5erdeF& )ar nu#ele de Deara Al.F ! $6ar f! otr!2!t #a!
.!ne #9ntulu! ace$tu!a tro!en!t de 0e0!& )ar e$e#ne c nu "!6a r!#!t nu#ele dec9t r!ntr6o
%lu# a na"ulu! $u- un anu#e Jr!E cel Ro"u- na2!%ator d!n $ecolul =- "! care ro.a.!l era tot at9t
de ro"u e c9t e Broenlanda de 2erde& Poate c- la ur#a ur#e!- $cand!#2ul ndjdu!a $6"!
hotra$c co#atr!o!! $ 2!n $ colon!0e0e ace$t !nut 2erde- al nordulu!& )ar n6a !0.ut!t&
Oa#en!! nu $6au l$at !$!t!! de nu#ele lu! atr%tor- !ar a$t0! oula!a %roenlande0 nu
de"e"te 0ece #!! de locu!tor!- cu ."t!na"! cu tot&
Nu eC!$t ar e lu#e #a! u!n fcut $ r!#ea$c un .ol!d n 2aloare de c!nc! #!! "ate
$ute ot0ec! "! nou de #!l!arde- dec9t6e Broenlanda& B9ndul ace$ta fr doar "! oate c6l a2eau
#ul! d!ntre a$a%er!! e care cur!o0!tatea ! adu$e$e la Uern!2!E& Nu !6ar f! 2en!t oare la fel de
u"or .ol!dulu! $ cad cu c9te2a $ute de #!le #a! la $ud- e nt!n$ele c9#!! ale Canade! $au ale
Statelor Un!te- unde ar f! fo$t #a! le$ne de re%$!tKP )ar el ale$e$e entru e2en!#entul ace$ta
#e#ora.!l un !nut d!ntre cele #a! %reu de $tr.tut "! d!ntre cele #a! !no$!tal!ereM
La dret 2or.!nd- nu era r!#ul care fcea a"a& Nu #a! c0u$er "! al! .ol!0! n
BroenlandaK n !n$ula )!$Eo n6a %$!t oare Norden$E!o9d tre! .locur! de f!er de c9te ot0ec! de
tone f!ecare- foarte ro.a.!l #eteor!!- afla! acu# n #u0eul d!n StocEholnK )!n fer!c!re- dac J&
@& *& LoAenthal nu6"! %re"!$e calculele- .ol!dul tre.u!a $ cad ntr6o re%!une de$tul de
a.orda.!l "! n cur$ul lun!! au%u$t care r!d!c te#eratura dea$ura unctulu! de n%he& n eoca
acea$ta a anulu!- $olul oate ju$t!f!ca- e alocur!- !ron!ca denu#!re de Dear 5erdeF dat ace$te!
f9"!! d!n Noul Cont!nent- n %rd!n! cre$c c9te2a le%u#e "! unele %ra#!nee- e c9nd- #a! $re
!nter!or- .otan!$tul nu 2a %$! dec9t #u"ch! "! l!chen!& Pe l!toral- du to!rea %heur!lor- $e !2e$c
"un!- ceea ce n%du!e ntre!nerea c9tor2a an!#ale& ,!re"te- nu ot f! nu#ra! cu $utele n!c!
.o!! "! n!c! 2ac!le aflate acolo- dar ot f! 20ute %!n! "! care u!#!tor de re0!$tente- fr $ #a!
une# la $ocoteal ren!! "! #arele nu#r de c9!n!&
)ar du cel #ult dou $au tre! lun! de 2ar- re2!ne !arna cu no!le e! ne$f9r"!te- cu a$r!!
e! curen! at#o$fer!c! orn!! d!n re%!un!le olare "! cu n$!#9nttoarele e! furtun!& Pe$te
caraacea care acoer $olul 0.oar- de colo- colo- un $o! de ul.ere cenu"!e- nu#!t ul.ere de
%hea- acea cr+oEon!t l!n de lantele #!cro$co!ce ale cror r!#e ro.e le6a cule$
Norden$E!old&
)ar fatul c #eteorul n6a2ea $ cad n !nter!orul !n$ule! nu n$e#na nearat c
o$e$!unea lu! ! era a$!%urat Broenlande!&
Uern!2!E nu nu#a! c nu $e afl la r#ul #r!!- dar e nconjurat d!n toate r!le de a&
J o !n$ul n #!jlocul unu! nu#ero$ arh!ela% de !n$ul!e $e#nate n lun%ul l!toralulu!& Iar !n$ula
acea$ta- care n6are n!c! 0ece le%he de jur #rejur- oferea- tre.u!e $ recunoa"te#- o !nt de$tul
de n%u$t entru %h!uleaua aer!an& )ac .ol!dul nu cdea cu rec!0!e #ate#at!c- n$e#na $
treac e l9n% !nt "! aele #r!! lu! @aff!n $6l n%h!t entru 2ec!e& Iar #area e ad9nc n
ace$te re%!un! nord!ce unde $onda at!n%e fundul la o #!e $au la dou #!! de #etr!& ncearc $
e$cu!e"t! n ace$t a.!$ un cor %reu de nou $ute de #!! de tonePM
O a$e#enea e2entual!tate l reocua d!n l!n e do#nul de Scl#acE- "! el ! #rtur!$!$e
de c9te2a or! c9t e de nel!n!"t!t lu! Seth Stanfort- cu care $e #r!eten!$e n decur$ul cltor!e!&
)ar r!#ejd!a nu utea f! e2!tat- #otr!2a e! nu $e utea face n!#!c "! nu r#9nea dec9t $ f!e
r!2!te cu ncredere calculele $a2antulu! J& @& *& LoAenthal&
Nenoroc!rea de care $e te#ea do#nul de Scl#acE- ,ranc!$ Bordon "! Jenn+ 3udel$on ar f!
$ocot!t6o- d!#otr!2- cea #a! fer!c!t $olu!e& )ac d!$rea .ol!dul- ce! de care le de!ndea
fer!c!rea n6ar #a! f! a2ut ce $ re2end!ce- n!c! #car c!n$tea de a6! da nu#ele& L! a$ta ar f!
n$e#nat un #are a$ $re #carea #ult dor!t&
J ndo!eln!c n$ c felul de a r!2! lucrur!le al celor do! t!ner! ar f! fo$t #rt"!t de
nu#ero"!! a$a%er! de e /o0!E- c9t "! de ce! afla! e cele aroC!#at!2 0ece 2a$e ale tuturor
na!un!lor- ancorate atunc! la Uern!2!E& Pa$a%er!! !neau $ 2ad ce2a- cc! entru a$ta 2en!$er&
L! nu ntuner!cul a2ea $ l! $e #otr!2ea$c $at!$facer!! dor!ne!- cc! t!# de dou0ec! "!
atru de 0!le- d!n care ju#tate na!nte "! ju#tate du $ol$t!!ul de 2ar- $oarele n!c! nu r$are "!
n!c! nu aune la acea$t lat!tud!ne& JC!$tau dec! cele #a! #ar! "an$e $ f!e 20ut l!#ede calea
$re #eteor- dac- a"a cu# $u$!nea J& @& *& LoAenthal- $oarta a2ea $6l aduc n #rejur!#!le
ora"ulu!&
A doua 0! du $o$!rea 2a$ulu!- o #ul!#e for#at d!n oa#en! c9t $e oate de felur!! $e
r$9nd! n jurul celor c9tor2a c$ue de le#n d!n Uern!2!E- d!ntre care cea #a! nalt urta
draelul Broenlande!- al. cu o cruce ro"!e& N!c!odat %roenlande0!! "! %roenlande0ele nu 20u$er
at9ta lu#e e #elea%ur!le lor dertate&
Sunt oa#en! de$tul de cur!o"! %Oroenlande0!! ace"t!a- #a! ale$ e coa$ta au$ean& )e
$tatur #runt $au #!jloc!e- la! n $ate- 2!%uro"!- cu !c!oare $curte- cu #9!n! "! cu nche!etur!
f!ne- cu !elea al.6%l.u!e- cu faa lat "! turt!t- aroae fr na$- cu och! ne%r! "! u"or o.l!c!- cu
rul ne%ru "! a$ru care le cade e fa- e! $ea#n ntruc9t2a cu foc!le- de la care au #ru#utat
nf!"are .l9nd "! $tratul de %r$!#e care ! ar #otr!2a fr!%ulu!& 5e"#!ntele $unt acelea"!
entru a#.ele $eCe: c!0#e- antalon!- DarnutF $au %lu%I totu"!- fe#e!le- %ra!oa$e "! 2e$ele #
t!neree- "! #odo.e$c rul cu d!ade#e- $e #.rac cu $tofe #oderne "! $e %te$c cu an%l!c!
#ult!colore& /oda tatuajulu!- od!n!oar at9t de r$9nd!t- a d!$rut $u. !nfluena #!$!onar!lor-
dar oula!a "!6a $trat at!#a entru c9nt "! dan$- care $unt $!n%urele e! d!$trac!!& Ca .utur-
%roenlande0!! au aaI ca hran- carnea de foc- "! c9!n!! co#e$t!.!l!- e"t!! "! al%ele& Tr!$t 2!a-
n def!n!t!2- 2!aa acea$ta a %roenlande0!lorM
So$!rea at9tor $tr!n! n !n$ula Uern!2!E r!c!nu! #are u!#!re r!ntre cele c9te2a $ute de
."t!na"! care locu!e$c e !n$ulI "! c9nd aflar #ot!2ul 2!0!te!- u!#!rea nu le $c0u& @a
d!#otr!2& @!e!! oa#en! "t!au $ reu!a$c 2aloarea aurulu!& )ar o#ana nu a2ea $ f!e a lor&
)ac #!l!ardele cdeau e #9ntul lor- n6a2eau $6"! u#le .u0unarele cu ele- de"! nu de
.u0unare duc l!$ 2e"#!ntele %roenlande0e- care- d!n #ot!2e le$ne de nele$- nu $ea#n cu
cele ale ol!ne0!en!lor&O /!l!ardele a2eau $ #ear% $ $e n%roae n\ 2!$t!er!a $tatulu!- de unde-
du o.!ce!- n6a2eau $ #a! f!e 20ute !e"!nd n 2ec!! 2ec!lor& Totu"!- DafacereaF ! !ntere$a e
."t!na"!& C!ne "t!e dac n6a2ea $ !a$ d!n ea 2reun c9"t!% "! entru .!e!! locu!tor! a!
Broenlande!K
Or!cu#- era t!#ul entru de0nod#9ntul ace$te! Dafacer!F&
)ac ar #a! f! $o$!t "! alte $tea#ere- ortul Uern!2!Eulu! n6ar #a! f! utut $ le cur!nd&
Pe de_ alt arte- luna au%u$t era n to! "! 2a$ele nu ot 0.o2! rea #ult la o lat!tud!ne at9t de
r!d!cat& Sete#.r!e n$e#nea0 !arn- cc! aduce %heur!le d!n $tr9#tor!le "! d!n canalele
Nordulu!- !ar #area lu! @aff!n de2!ne cur9nd !#ract!ca.!l& Atunc! tre.u!e $ fu%!- $ te
derte0! de ace$te #elea%ur!- $ la"! n ur# caul ,areAel- dac nu 2re! $ f!! r!n$ n cacan
e "ate $au ot lun! de !ern!le a$re ale Oceanulu! Arct!c&
Gn orele de a"tetare- tur!"t!! #a! ndr0ne! fceau l!#.r! ndelun%ate r!n !n$ul& Solul
$t9nco$- aroae neted- a29nd doar c9te2a #o2!le n artea #!jloc!e- e otr!2!t entru l!#.r!le
e jo$& Ic!- colo $e nt!nd c9#!!- unde- e$te un co2or de #u"ch! "! de !er.ur! #a! #ult %al.ene
dec9t 2er0!- $e nal ar.u"t!! care nu 2or de2en! n!c!odat ar.or!- c9!2a d!n #e$tecen!! !ern!c!!
care #a! cre$c du a "a!0ec! "! doua aralel&
Cerul era n %eneral ceo$- "! cel #a! ade$ea nor!! #ar! "! jo"! l $tr.teau #!n"! de .r!0a
d!n$re r$r!t& Te#eratura nu trecea de 0ece %rade& )e aceea a$a%er!! erau .ucuro"! $
re%$ea$c e .ordul na2elor un confort e care $tatul nu l6ar f! utut ofer! "! o hran e care n6ar
f! %$!t6o n!c! la Bodha2n- n!c! n or!care alt local!tate de e l!toral&
Trecu$er c!nc! 0!le de la $o$!rea lu! /o0!E- c9nd- n d!#!neaa de '< au%u$t- o ult!#
na2 fu $e#nalat n lar% de Uern!2!E& Jra un $tea#er- care luneca r!ntre !n$ulele "! !n$ul!ele
arh!ela%ulu! ca $ 2!n $ ancore0e& Gn 29rful catar%ulu! #are flutura a2!l!onul cu c!nc!0ec! "!
una de $tele al Statelor Un!te&
N!c! o ndo!al c $tea#erul aducea un nou lot de cur!o"! e $cena #arelu! e2en!#ent
#eteorolo%!c- n!"te nt9r0!a! care- alt#!nter!- nu $o$eau de loc cu nt9r0!ere- cc! %lo.ul de aur
#a! %ra2!ta nc n at#o$fer&
Pe la orele un$re0ece d!#!neaa- $tea#erul Ore%on ancor n #!jlocul flot!le!& O luntre $e
de$r!n$e !#ed!at "! adu$e la r# un a$a%er- fr doar "! oate #ult #a! %r.!t dec9t to2ar"!!
lu! de dru#&
)u cu# $e afl !#ed!at- a$a%erul era unul d!n a$trono#!! o.$er2atorulu! d!n @o$ton-
un anu#e Hharf- care $e du$e la "eful %u2ern#9ntulu!& Ace$ta l anun !#ed!at e do#nul de
SchnacE- "! dele%atul $e ndret $re c$ua e acoer!"l cre!a flutura draelul na!onal&
Se !$c o #are nel!n!"te& Nu cu#2a- d!n nt9#lare- .ol!dul a2ea $6! r$ea$c e to! "!
D$6o "tear% en%le0e"teF $re alte #elea%ur! cere"t!- a"a cu# dorea ,ranc!$ BordonK
)ar oa#en!! $e l!n!"t!r cur9nd& Calculele l du$e$er e J& @& *& LoAenthal la re0ultate
eCacte- !ar do#nul Hharf fcu$e cltor!a& nu#a! ca $ a$!$te la cderea .ol!dulu!- cu t!tlul de
rere0entant al "efulu! $u !erarh!c& Jra n 0!ua de '< au%u$t& /a! ur#au $ treac dec! nc de tre!
or! c9te dou0ec! "! atru de ore 9n la cderea .ol!dulu! e #9ntul %roenlande0&
D)ac nu $6o duce cu#2a la fundFP "! $unea ,ranc!$ Bordon- $!n%urul de altfel care
%9ndea a"a "! nutrea o a$e#enea $eran&
)ar cu# a2eau $ $e ter#!ne lucrur!le a2ea $ $e "t!e a.!a e$te tre! 0!le& Tre! 0!le nu
n$e#nea0 de o.!ce! #are lucru- dar c9teodat n$en!nea0 #ult- #a! ade$ n Broenlanda- unde
a# ctu! af!r#9nd c eC!$t rea #ulte d!$trac!!& Oa#en!! $e l!ct!$eau dec!- "! un c$cat
#ol!$!tor $tr9#.a flc!le tur!"t!lor care n6a2eau ce face&
Unul d!n ce! crora nu l! $e rea c t!#ul trece rea ncet era do#nul Seth Stanfort&
Blo.e6trotter \ hotr9t- aler%9nd .ucuro$ or!unde era de 20ut ce+a #a!& deo$e.!t- Stanfort era
o.!"nu!t cu $!n%urtatea "! "t!a- cu# $e $une- D$6"! !n $!n%ur to2r"!eF&
L! totu"!- nu#a! "! nu#a! n folo$ul lu! Q cc! a"a e 2!aa Q ! era hr0!t $ $cae de
nelcuta #onoton!e a ace$tor ult!#e 0!le de a"tetare&
)o#nul Seth Stanfort $e l!#.a e laj ca $ a$!$te la de.arcarea a$a%er!lor de e
Ore%on- c9nd $e or! deodat la 2ederea une! doa#ne care $e co.ora d!ntr6o .arc&
Ne2en!ndu6! $6"! cread och!lor- Seth Stanfort $e aro!e de noua $o$!t "!- cu un %la$
care eCr!#a $urr!0a- dar "! lcerea- $u$e:
N )oa#na Arcad!a HalEer- dac nu # n"elK
N )o#nul StanfortM r$un$e a$a%era&
N Nu # a"teta# de loc- doa#n Arcad!a- $ 2 re2d e !n$ula acea$ta dertat&
N N!c! eu- do#nule Stanfort&
N Cu# o #a! duce!- doa#n Arcad!aK
N C9t $e oate de .!ne- do#nule Stanfort& )ar du#nea2oa$trK
N ,oarte .!ne- foarte .!neM
L! fr alte for#al!t!- nceur $ 2or.ea$c- a"a cu# fac r!eten!! 2ech! atunc! c9nd
nt9#larea ! aduce fa n fa&
)oa#na Arcad!a HalEer ntre. #a! nt9!- r!d!c9nd #9na $re cer:
N N6a c0utK
N Nu- f!! l!n!"t!t- n6a c0ut ncI darO n!c! nu #a! areO #ult 9n cade&
N )ec!- a# $ f!u de faM $e .ucur doa#na Arcad!a HalEer&
N Ca "! #!ne- r$un$e do#nul Seth Stanfort& 3otr9t lucru- erau dou er$oane foarte
d!$t!n$e- do! oa#en! de lu#e- ca $#u $une# do! 2ech! r!eten!- adu"! a#9ndo! de aceea"e
laja d!n Uern!2!E- L!- la ur#a ur#e!- de ee6ar f! fo$t altfelK S!%ur- doa#na Arcad!a HalEer nu6
"! %$!$e !dealul n Seth Stanfort- dar oate c !dealul ace$ta nu eC!$ta- d!n #o#ent ce nu6l
nt9ln!$e n!c!er!& N!c!odat $c9nte!a nu#!t n ro#ane Ddra%o$te la r!#a 2edereF nu $e !2!$e n
faa e!I "!- n l!$a ace$te! $c9nte! de .a$#- n!#en! nu6! c9"t!%a$e !n!#a- dret r$lat a c!ne "t!e
cru! $er2!c!u de #are n$e#ntate& Gn ur#a eCer!ene! fcut c!n$t!t- c$tor!a nu6! fu$e$e e
lac n!c! e!- n!c! do#nulu! Seth StanfortI dar e c9t 2re#e ea nutrea #ult $!#at!e fa de
.r.atul care a2u$e$e del!cateea $ renune la a6! #a! f! $o- el $tra de$re fo$ta lu! $o!e
a#!nt!rea une! f!!ne !ntel!%ente- or!%!nale- de2en!t cu de$29r"!re erfect d!n cl!a c9nd $e
de$r!$er&
Se de$r!$er fr rero"ur!- fr n2!nu!r!& )o#nul Seth Stanfort cltor!$e ntr6o arteI
doa#na Arcad!a n alt arte& ,ante0!a ! unea e a#9ndo! n !n$ula acea$ta %roenlande0& )e ce
$6ar f! refcut c nu $e cuno$cK JC!$t lucru #a! 2ul%ar dec9t $ te la"! n rada con2en!enelor-
"! nc a celor #a! ro$te"t! con2en!eneK )u ce $ch!#.ar r!#ele cu2!nte- do#nul Seth
Stanfort $e u$e la d!$o0!!a doa#ne! Arcad!a HalEer- care acceta foarte .ucuroa$ $er2!c!!le
do#nulu! Seth StanfortI "! nu #a! 2or.!r dec9t de$re feno#enul #eteorolo%!c al cru!
de0nod#9nt era at9t de aro!at& Cu c9t t!#ul $e $cur%ea- cu at9t o ner2o0!tate cre$c9nd !
tul.ura e cur!o"!! reun!! a!c! "! #a! ale$ e r!nc!al!! !ntere$a!- r!ntre care tre.u!au $ocot!! n
r!#ul r9nd- n afar de Broenlanda- do#nul )ean ,or$+th "! doctorul S+dne+ 3udel$on- d!n
#o#ent ce e! n"!"! "! atr!.u!au acea$t cal!tate&
DNu#a! de6ar cdea e !n$ulMF $e %9ndeau do#n!! ,or$+th "! 3udel$on&
DL! nu altur!F- $e %9ndea "eful %u2ernulu! %roenlande0&
D)ar nu e caetele noa$tre 'F adu%au n $!nea lor c9!2a fr!co"!&
Prea aroae $au rea dearte- !at- ntr6ade2r- cele dou #ot!2e de nel!n!"te&
'< "! '4 au%u$t trecur fr n!c! un !nc!dent& )!n nefer!c!re- 2re#ea $e $tr!ca$e- "!
te#eratura nceu$e $ $cad $!#!tor& Poate c !arna a2ea de %9nd $ ncea #a! de2re#e
dec9t de o.!ce!& /un!! de e l!toral $e "! acoer!$er cu 0ad- "!- c9nd 29ntul $ufla d!n$re e!-
era at9t de rece- at9t de trun0tor- nc9t a$a%er!! tre.u!au $ r#9n la ado$t n $aloanele
na2elor& N!c! 2or.- dec!- $6"! relun%ea$c "ederea la a$e#enea lat!tud!n!I du $at!$facerea
cur!o0!t!!- tur!"t!! a2eau $ lece .ucuro"! $re $ud&
S!n%ur!- oate- nu#a! ce! do! r!2al!- nc9n9ndu6$e $6"! 2alor!f!ce ceea ce nu#eau
dretur!le lor- ar #a! f! dor!t $ r#9n l9n% co#oar& )!n artea unor a$e#enea tur.a! te utea!
a"teta la or!ce- "! ,ranc!$ Bordon- %9nd!ndu6$e la $cu#a lu! Jenn+- ntre0rea cu %roa0
er$ect!2a une! !ernr! relun%!te la Uern!2!E&
Gn noatea de '4 $re '; au%u$t- o ade2ra&ta furtun $e a.tu e$te arh!ela%& Cu
dou0ec! de ore #a! na!nte- a$trono#ul d!n @o$ton !0.ut!$e $ fac o o.$er2a!e a .ol!dulu! a
cru! 2!te0 de$cre"tea ntr6una& )ar furtuna era at9t de utern!c nc9t te6a! f! utut ntre.a dac
n6o $ t9ra$c .ol!dul cu ea&
Gn 0!ua de '; au%u$t- furtuna nu $e otol! de loc- "! r!#ele ore ale d!#!ne!! fur at9t de
fr#9ntate nc9t c!tan!! na2elor aflate n ort $e $!#!r foarte n%r!jora!&
Totu"!- e la #!jlocul no!! de '; $re ': au%u$t- furtuna $e otol! 2!0!.!l& Pe la c!nc!
d!#!neaa- a$a%er!! rof!tar de 2re#ea oarecu# #a! r!eln!c "! de.arcar e u$cat& Cc! ':
au%u$t era data f!Cat entru cderea .ol!dulu!&
Jra "! t!#ul& Pe la "ate $e au0! o .u.u!tur nfundat- dar at9t de utern!c nc9t !n$ula
$e 0%udu! d!n te#el!!&
C9te2a cl!e #a! t9r0!u- un ."t!na" 2enea n %oan la ca$a ocuat de do#nul de
SchnacE& @"t!na"ul aducea 2e$tea cea #are&
@ol!dul c0u$e n nord62e$tul !n$ule! Uern!2!E&
CAPITOLUL =5III n care- entru a ajun%e la .ol!d- do#nul de SchnacE "! nu#ero"!! $!
co#l!c! co#!t del!ctele de nclcare a ror!et!! "! de $ar%ere&
L! ndat nceu n2ala&
R$9nd!t ntr6o cl!- "t!rea u$e e foc tur!"t!! "! oula!a %roenlantle0- na2ele d!n
ort fur r$!te de ech!aje- "! un ade2rat torent o#ene$c $e nu$t! n d!rec!a !nd!cat de
#e$a%erul ."t!na"&
)ac aten!a tuturor n6ar f! fo$t at9t de a.$or.!t nu#a! de #eteor- oa#en!! ar f! utut
o.$er2a- eCact n cl!a aceea- un fat %reu de eCl!cat& Suun9ndu6$e arc unu! $e#nal
#!$ter!o$- unul d!n 2a$ele ancorate n ort- un $tea#er al cru! co" re2r$a fu# nc d!n 0or!! 0!le!-
r!d!c ancora "! orn! cu toat 2!te0a n lar%& Jra o na2 cu for#e alun%!te- un 2a$ de 2!te0 du
c9t rea& In c9te2a #!nute- na2a d!$ru du fale0&
O a$e#enea urtare a2ea de ce $ #!re& Oare na2a 2en!$e 9n la Uern!2!E- ca $6l
r$ea$c toc#a! n cl!a c9nd era ce2a de 20utK )ar %ra.a tuturor era at9t de #are nc9t
n!#en! nu6! o.$er2 lecarea- de$tul de c!udat totu"!&
S aler%e c9t #a! reede cu ut!n- !at un!ca reocuare a #ul!#!! n care $e aflau "!
c9te2a fe#e! "! ch!ar co!!& Gna!ntau to! n de0ord!ne- #!n%9ndu6$e unuM e altul& Cu toate
ace$tea- eC!$ta r!ntre e! #car un $!n%ur o# care "! $tra$e ntre%ul cal#& n cal!tatea lu! de
%lo.e6trotter cl!t- e care n!#!c nu #a! utea $6l e#o!one0e- do#nul Seth Stanfort "! $tra- n
#!jlocul tul.urr!! %enerale- at!tud!nea lu! u"or d!$reu!toare& @a ch!ar Q f!e d!ntr6un raf!na#ent
de ol!tee- f!e d!n alt $ent!#ent Q nceu$e ch!ar r!n a ntoarce $atele $Pre d!rec!a ur#at de
ce!lal!- ca $6o nt9#!ne e doa#na Arcad!a HalEer- "! $6! ofere $6o n$oea$c& La ur#a ur#e!-
nu era f!re$c- date f!!nd rela!!le lor de r!eten!e- $ #ear% #reun la de$coer!rea .ol!dulu!K
N Gn $f9r"!t- a c0ut- do#nule StanfortM !at r!#ele cu2!nte e care ! le $u$e Arcad!a
HalEer&
N n $f9r"!t- a c0utM r$un$e Stanfort&
N n $f9r"!t- a c0utM reeta$e "! #a! reeta nc n trea%a #ul!#e- ndret9ndu6$e $re
unctul nord62e$t!c al !n$ule!&
C!nc! er$oane !0.ut!$er totu"! $ $e #en!n n fruntea celorlal!& Pr!#ul d!ntre e! era
do#nul JAald de Scl#acE- dele%at al Broenlande! la Confer!na Interna!onal- cru!a ch!ar "! ce!
#a! ner.dtor! ! fcu$er loc ol!t!co"!&
Gn $a!ul de2en!t a$tfel l!.er- do! tur!"t! $eV $trecura$er !#ed!at- "! do#n!! )ean ,or$+th
"! 3udel$on #er%eau acu# n frunte- n$o!! cu f!del!tate de ,ranc!$ "! de Jenn+& T!ner!! "!
cont!nuau $ch!#.area rolur!lor- nceut e .ordul lu! /o0!E& Jenn+ #er%ea l9n% do#nul )ea!!
,or$+th- e c9nd ,ranc!$ Bordon l cole"ea cu %r!ja e doctorul S+dne+ 3udel$on& Aten!a lor nu
era totdeauna .!ne r!#!t- tre.u!e $ recunoa"te#- dar- de data acea$ta- ce! do! r!2al! erau at9t de
tul.ura! nc9t n!c! nu6"! o.$er2au #car re0ena rec!roc& N!c! 2or.a dec! $ $e #otr!2ea$c
2!cle"u%ulu! celor do!& t!ner! care #er%eau altur! de e!- unul l9n% altul&
N )ele%atul 2a f! r!#ul care 2a lua n o$e$!e .ol!dul- .o#.n! do#nul ,or$+th&
N L! 2a une #9na e el- adu% doctorul 3udel$on- cre09nd c6! r$unde lu! ,ranc!$
Bordon&
N )ar a$ta n6o- $ #!ed!ce recunoa"terea dretur!lor #eleM $u$e do#nul )ean ,or$+th-
adre$9ndu6!6$e lu! Jenn+&
N Nu- $!%urM aro. do#nul S+dne+ 3udel$on- care $e %9ndea la dretur!le lu!&
_ Sre #area $at!$fac!e a f!!ce! "! a neotulu! $e rea c ce! do! ad2er$ar! "! u!ta$er cu
ade2rat du"#n!a "! "! un!$er ura #otr!2a du"#anulu! co#un&
)ator!t une! nt9#lr! fer!c!te- $tarea at#o$fer!c $e $ch!#.a$e cu totul& ,urtuna
nceta$e- e #$ur ce 29ntul $e a.tea $re $ud& DIar $oarele- de"! $e r!d!ca$e a.!a cu c9te2a
%rade dea$ura or!0ontulu!- $trlucea totu"! r!ntre ult!#!! nor! $u.!a! de ra0ele lu!& N!c! loa!e-
n!c! 29nt- o 2re#e $en!n- un $a!u l!n!"t!t- o te#eratur de ot- nou %rade dea$ura lu! 0ero&
Gntre ort "! unctul nord62e$t!c al !n$ule! era o d!$tan de6o le%he- care tre.u!a $tr.tut
e jo$- cc! la Uern!2!E nu $e %$ea n!c! un fel de 2eh!cul& Alt#!nter!- $e utea #er%e de$tul de
u"or- e un teren neted- de natur $t9ncoa$- al cru! rel!ef nu $e r!d!ca #a! 2!0!.!l dec9t n centru
"! n 2ec!ntatea l!toralulu! unde $e nlau c9te2a fale0e nalte&
L! toc#a! d!ncolo de ace$te fale0e c0u$e .ol!dul& )!n ort- nu utea f! 0r!t&
Localn!cul care adu$e$e r!#ul 2e$tea cea #are $er2ea dret %h!d& Jra ur#at ndearoae
de do#nul de SchnacE- de do#n!! ,or$+th "! 3udel$on- de Jenn+ "! ,ranc!$- ur#a! e! n"!"! de
O#!eron- de a$trono#ul d!n @o$ton "! de toat ceata tur!"t!lor&
Ce2a #a! n ur#- do#nul Seth Stanfort 2enea #reun cu doa#na Arcad!a HalEer& Ce!
do! fo"t! $o! cuno"teau "! e! rutura arh!cuno$cut d!ntre cele dou fa#!l!!- !ar conf!denele lu!
,ranc!$- cu care do#nul Seth Stanfort $e #r!eten!$e ntruc9t2a n t!#ul cltor!e!- l u$e$er
e ace$ta d!n ur# la curent cu ur#r!le rutur!!&
N Poate c au $ $e #ace- $u$e doa#na Arcad!a HalEer- afl9nd "! ea cu# $tteau
lucrur!le&
N Ar f! de dor!t- aro. Seth Stanfort&
N S!%ur- $u$e Arcad!a- "! toate au $ #ear% c9t $e oate de .!ne& 5ede!- do#nule
Stanfort- c9te2a %reut!- un !c de nel!n!"te nu e ru $ eC!$te na!ntea nun!!M C$tor!!le fcute
rea u"or r!$c $ $e de$fac la fel de u"or6M Nu $unte! de aceea"! rereK
N @a da- doa#n Arcad!a& Iar c$tor!a noa$tr e o do2ad& n c!nc! #!nuteP clareP
doar c9t $ d# #9naP
N Ca $ ne6o d# !ar- du "a$e $t#9n! Q dar nou n"!ne "! rec!roc de data acea$ta Q
l ntreru$e doa#na Arcad!a HalEer- 09#.!nd& J! .!ne- dac ,ranc!$ Bordon "! #!$$ Jenn+
3udel$on nu $e c$tore$c clare- n $ch!#. $unt #a! $!%ur! c 2or %$! fer!c!rea&
Inut!l $ $une# c n #!jlocul #ul!#!! de cur!o"!- do#nul Seth Stanfort "! doa#na
Arcad!a HalEer erau e$e#ne $!n%ur!!- dac ! l$# la o arte e ce! do! lo%odn!c!- care nu $e
%9ndeau n cl!a aceea la #eteor- care nu 2or.eau de$re el- c! f!lo$ofau- a"a cu# ar f! fcut
ro.a.!l "! do#nul John Proth- a cru! fa l!n de 2o!o"!e "! de .l9ndee le fu$e$e readu$ n
#!nte de cele c9te2a cu2!nte ro$t!te&
Acu# clcau3o!- nt!n$- e un latou $e#nat cu ar.u"t! !ern!c!!- d!n care "! luau
0.orul nu#eroa$e $r!- #a! $er!ate dec9t fu$e$er 2reodat n reaj#a Uern!2!Eulu!&
Gntr6o ju#tate de or- tre! $fertur! de le%he fur $tr.tute& /a! r#$e$er o #!e de #etr!
9n la .ol!dul care $e a$cundea r!2!r!lor du o r!d!ctur a fale0e!& Acolo a2ea $ f!e %$!t-
du $u$ele %h!dulu! %roenlande0- !ar localn!cul ace$ta nu utea $ $e n"ele& n t!# ce lucra
#9ntul- 20u$e erfect lu#!na or.!toare a #eteorulu! "! au0!$e .ufn!tura cder!!- e care o #a!
au0!$er "! #ul! al!!- de"! afla! #a! dearte&
Un fat de necre0ut entru !nutul acela ! $!l! e tur!"t! $ $e od!hnea$c o cl!: era cald&
)a- or!c9t de necre0ut ar utea $ ar- tur!"t!! "! "ter%eau frun!le de arc $6ar f! aflat ntr6o ar
cu o cl!# #a! te#erat& Oare #er$ul ra!d ! Vncl0!$e n a$e#enea halK ,r doar "! oate c
#e!_ul "! a2ea artea lu! de contr!.u!e- dar te#eratura aerulu!- n #od $!%ur- t!ndea "! ea $re
urcare&
Gn locul acela- n2ec!nat cu unctul nord62e$t!c al !n$ule!- ter#o#etrul ar f! artat cu
$!%uran o d!feren de c9te2a %rade fa de Uern!2!E& @a ch!ar- e #$ur ce oa#en!! $e
aro!au de !nt- cldura rea $ $orea$c tot #a! #ult&
N Cderea #eteorulu! $ f! #od!f!cat cl!#a arh!ela%ulu!K ntre. r909nd do#nul
Stanfort&
N Ar f! o #are fer!c!re entru %roenlande0!M ! r$un$e e acela"! ton doa#na Arcad!a&
N Pe$e#ne c .locul de aur- nc!n$ de frecarea cu $tratur!le at#o$fer!ce- #a! e nc
!ncande$cent- eCl!c a$trono#ul d!n @o$tonI !ar cldura lu! $e $!#te 9n a!c!& c
N Atunc! 2a tre.u! $ a"tet# 9n $e rce"teK fcu do#nul Stanfort&
DS6ar f! rc!t #a! reede dac $e n!#erea $ cad n afara !n$ule!F- "! $u$e n %9nd
,ranc!$ Bordon- re2en!nd la !deea lu! fa2or!t&
L! lu! ! era cald- dar nu era $!n%urul care $ $!#t acea$ta& )o#nul de Scl#acE- do#nul
Hharf tran$!rau "! e!I tran$!ra ntrea%a #ul!#e- 9n "! %roelande0!!- care nu #a! o#en!$er
a$e#enea $r.toare&
)u ce $e od!hn!r un t!#- orn!r !ar la dru#& nc c!nc! $ute de #etr! "! la cotul
fale0e!- #eteorul a2ea $ aar n toat or.!toarea lu! $lendoare&
)!n nefer!c!re- du dou $ute de a"!- do#nul de Scl#acE- care #er%ea n frunte- tre.u!
$ $e orea$c d!n nouI !ar n ur#a lu! do#n!! ,or$+th "! 3udel$on- "! du e! toat #ul!#ea-
fur o.l!%a! $ fac acela"! lucru& )e data acea$ta nu cldura ! fora $ oo$ea$c- c! un
o.$tacol nea"tetat- cel #a! nea"tetat d!ntre o.$tacolele la care $6ar f! utut a"teta c!ne2a ntr6
un a$e#enea loc&
,cut d!n $t9l! tra2er$a! de tre! "!rur! de $9r#- un %ard- ndo!ndu6$e ntr6o cur.
!nter#!na.!l- ducea la dreata "! la $t9n%a- e l!toral- "! orea trecerea d!n toate r!le& )!n loc n
loc- n!"te $t9l! #a! nal! dec9t ce!lal! urtau e e! t.l!e e care $e afla reetat o aceea"!
!n$cr!!e- n en%le0e"te- n franu0e"te "! n dane0& )o#nul de Scl#acE- n faa cru!a $e afla
toc# #a! una d!n t.l!e- c!t! u!#!t: DPror!etate art!cular& Trecerea or!tF&
O ror!etate art!cular r!n #elea%ur!le ace$tea dertate- !at un lucru neo.!"nu!tM Pe
coa$tele n$or!te ale /ed!terane! $au e r#ur!le ce2a #a! ceoa$e ale oceanulu!- e de nele$ $6
! cau! un loc de od!hn& )ar a!c!- e r#ul Oceanulu! n%heatMP Ce utea face cu terenul
ace$ta $ter "! $t9nco$ or!%!nalul ror!etarK
Gn or!ce ca0- a$ta nu6l r!2ea e do#nul de Scl#acE& A.$urd $au nu- o ror!etate
art!cular ! $t2!lea dru#ul- "! $ta2!la acea$ta #oral ! $t!n$e$e .ru$c elanul&
Un dele%at of!c!al re$ect n #od f!re$c r!nc!!!le care $tau la .a0a $oc!et!!- !ar
!n2!ola.!l!tatea do#!c!l!ulu! e o aC!o# un!2er$al recuno$cut&
AC!o#a re$ect!2- ror!etarul a2u$e$e de altfel %r!j $6o rea#!ntea$c celor care $6ar
$!#! !$!t!! $6o u!te&DIntrarea or!tF- $uneau t.l!ele $cr!$e n tre! l!#.!&
)o#nul de Scl#acE era .u!#c!t& S r#9n acolo- $6ar f! rut de nendurat& )ar- e de
alt arte- $ 2!ole0e ror!etatea altu!a n c!uda tuturor le%!lor d!2!ne "! u#anePM
)!n coada coloane! $e au0!r #ur#ure care $or!r cl! de cl! "! ajun$er n fruntea
coloane!& Ce! d!n ult!#ele r9ndur!- necuno$c9nd r!c!na- rote$tau cu toat uterea ner.dr!! lor
#otr!2a or!r!! ace$te!a& Afl9nd de$re ce e 2or.a- tot e! nu $e declarar $at!$fcu!- "!
ne#ulu#!rea lor $or! tretat 9n c9nd $e $t9rn! o 0ar2 %eneral n #!jlocul cre!a toat lu#ea
2or.ea odat&
A2eau $ r#9n 2e"n!c n faa %ardulu!K )u ce $tr.tu$er #!! de #!le ca $ ajun%
9n a!c!- $ $e la$e or!! ro$te"te de un ct9! de $9r# ctoa$K )oar nu utea ror!etarul
terenulu! $ a!. reten!a ne$.u!t de6a $e $ocot! "! ror!etarul #eteorulu!M N6a2ea- dec!- n!c!
un dret $ le orea$c trecerea& L!- de altfel- dac le refu0a dretul de trecere- era $!#lu: n6
a2eau dec9t $ "!6l !a $!n%ur!&
S f! fo$t do#nul de SehnacE 0%udu!t de torentul ace$ta de ar%u#ente tar!K ,at e c
r!nc!!!le nceur $ ! $e clat!ne& Ch!ar n faa lu!- le%at cu o $for!c!c- $e afla o ort!& Cu
ajutorul unu! .r!cea%- do#nul de Scl#acE t!e $for!c!c- "!- fr $6! dea r!n %9nd c acea$t
ade2rat $ar%ere l tran$for#a ntr6un $r%tor de r9nd- trun$e e ter!tor!ul !nter0!$&
Re$tul #ul!#!! $e re2r$ e ur#ele lu!- un!! !ntr9nd e ort!- al!! $r!nd e$te %ardul
de $9r#& n c9te2a cl!e- e$te tre! #!! de er$oane erau c9t e6ac! $ ndea$c Dror!etatea
art!cularF& /ul!#ea a%!tat- 0%o#otoa$ d!$cuta cu n$ufle!re !nc!dentul ace$ta nea"tetat&
)ar- deodat- $e fcu tcere- ca r!n far#ec& La o $ut de #etr! de %ard $e !2!$e .ru$c o
ca.an de $c9ndur!- a$cun$ 9n atunc! de o #o2!l!t- "! u"a ca.ane! $e de$ch!$e- fc9nd loc unu!
er$onaj cu o nf!"are ne$u$ de c!udat& Iar er$onajul $e adre$a cotro!tor!lor&
N J! 2o! de coloM le $tr!% el n franu0e"te- cu %la$ a$ru nu 2 jena!M S!#!!62 ca aca$
)o#nulO de SchnacE nele%ea l!#.a france0a& !at de ce $e or! loculu!& Iar du el $e or!r "!
tur!"t!!- care- d!ntr6o $!n%ur #!"care- "! ntoar$er to! odat cele tre! #!! de fee cur!oa$e $re
c!udatul er$onaj care l! $e adre$a$e&
CAPITOLULF =I=&
Gn care lu! >eh+r!n =!rdal ! de2!ne d!n ce n ce #a! ne$ufer!t .ol!dul- "! cele ce #a!
ur#ea0&
)ac >eh+r!n =!rdal ar f! fo$t $!n%ur- ar f! utut ajun%e la de$t!na!e fr .uclucur! rea
#ar!K Poate c da- cc! totul e cu ut!n e lu#e& /a! rudent n$ ar f! fo$t $ ar!e# c nu&
)ar n6a eC!$tat r!lej entru un a$e#enea ar!u- cc! $teaua lu! cea .un l6a dat n a0a
unu! /entor \- al cru! $!r!t ract!c neutral!0a fante0!a eCce$!2 a ace$tu! or!%!nal& >eh+r!n
=!rdal nu cuno$cu dec! %reut!le une! cltor!!- n fond de$tul de co#l!cat- dar e care doannul
Ro.ert Lecoeur !0.ut! $6o fac #a! $!#l dec9t o l!#.are r!n #rejur!#!&
La 3a2re- unde eCre$ul ! adu$e$e n c9te2a ore- ce! do! cltor! $e urcar ndat e
.ordul unu! $uer. $tea#er- care r!d!c !#ed!at ancora- fr $ #a! a"tete al! a$a%er!&
Gntr6ade2r- Atlant!c nu era un ache.ot- c! un !aht de c!nc! $au "a$e $ute de tone- ar#at de
do#nul Ro.ert Lecoeur nu#a! entru e! do!& )at f!!nd !#ortana !ntere$elor aflate n joc-
.ancherul $ocot!$e ut!l $ a!. la d!$o0!!e un #!jloc de co#un!ca!e cu un!2er$ul c!2!l!0at&
Jnor#ele .enef!c!! e care le "! nca$a$e d!n $ecula!!le a$ura #!nelor de aur ! n%du!au cele
#a! ndr0nee cheltu!el!I .ancherul "! a$!%ura$e lcerea&
/entor Q n oe#ele ho#er!ce ZDOd!$e!aF[- r!etenul lu! Ul!$e "! educatorul f!ulu!
ace$tu!a- Tele#ac& Nu#ele $u a de2eN!t $!#.olul $ftu!torulu! $!%ur "! l!n de eCer!en& Zn&r&[
de6a folo$! na2a acea$ta- alea$ r!ntre alte nu#eroa$e na2e- n An%l!a&
Atlant!c- fante0!e a unu! lord #ult!#!l!onar- fu$e$e con$tru!t n 2ederea at!n%er!! celor #a!
#ar! 2!te0e& Cu for#ele lu! f!ne "! alun%!te- !ahtul utea- #!n$ de ce! atru #!! de ca! a!
#a"!n!lor lu!- $ at!n% "! ch!ar $ de"ea$c dou0ec! de nodur!& Ale%erea do#nulu! Lecoeur
fu$e$e d!ctat de art!cular!tatea acea$ta care- la ne2o!e- ar f! utut n$e#na un a2antaj re!o$&
>eh+r!n =!rdal nu $e #!r de loc c are laO ord!nele lu! o a$e#enea na2& J ade2rat c
oate n!c! nu o.$er2a$e a#nuntul ace$ta& n or!ce ca0- $e urc e unte "! $e !n$tala n ca.!na lu!-
fr $ fac n!c! cea #a! #!c o.$er2a!e&
)!$tana ntre 3a2re "! Uern!2!E e ca# de6o $ut de le%he #ar!ne- e care Atlant!c-
#er%9nd cu toat 2!te0a- ar f! utut $ le $tr.at n "a$e 0!le& )ar do#nul Lecoeur nu $e %r.ea
de loc "!- cu# a2ea la d!$o0!!e dou$re0ece 0!le entru efectuarea cltor!e!- !ahtul ajun$e n
faa Uern!2!Eulu! a.!a n $eara 0!le! de '; !ul!e&
Gn ace$te dou$re0ece 0!le- >eh+r!n =!rdal a.!a dac "! de$cle"t d!n!!& La #e$ele care
! uneau- f!re"te- fa n fa- do#nul Lecoeur $e c0n! de nenu#rate or! $ aduc 2or.a de$re
$coul cltor!e! lor- dar nu !0.ut! $ caete n!c! un r$un$& >adarn!c ! o#enea de #eteor- cc!
>eh+r!n rea c6l u!ta$e "! n!c! o l!cr!re de !ntel!%en nu $cl!ea n och!! lu! "ter"!&
P9n una alta- =!rdal r!2ea DnluntruF "! cuta $olu!a alte! ro.le#e& CareK Lucrul
ace$ta nu !nea $6l $un& )ar e$e#ne c- ntr6un fel oarecare- ro.le#a a2ea o le%tur cu
#area- cc! =!rdal "! etrecea 0!lele r!2!nd 2alur!le f!e d!na!ntea- f!e d!n Ur#a na2e!& Poate c n6
a# r!$ca rea #ult dac a# re$uune c ur#rea n %9nd cercetr!le a$ura ten$!un!!
$uerf!c!ale- de$re care- #a! na!nte- le o#en!$e ce2a trector!lor- cre09nd c 2or.e"te cu
r!etenul $u /arcel LerouC& Poate ch!ar c deduc!!le fcute atunc! nu erau $tr!ne de unele
!n2en!! cu care a2ea $ u!#ea$c #a! ao! lu#ea&
A doua 0! du $o$!rea la Uern!2!E- do#nul Lecoeur- care nceea $6"! !ard r.darea-
ncerc $6! tre0ea$c aten!a f!nulu! $u- un9ndu6! $u. och! aaratul- fr n2el!"ul ocrot!tor&
Calcula$e .!ne- "! #etoda $e do2ed! rad!cal& >r!ndu6"! aaratul- >eh+r!n =!rdal $e $cutur de
arc $6ar f! tre0!t d!ntr6un 2!$ "! nceu $ r!2ea$c n reaj# cu och!! hotr9! "! luc!0!- ca n
0!lele lu! #ar!&
N Unde ne afl#K ntre. elLa Uern!2!E- r$un$e do#nul Lecoeur&
N L! terenul #euK
N /er%e# !#ed!at acolo&
)e fat- nu era toc#a! a"a& /a! nt9!- tre.u!au $ treac e la @!arn 3aldor$en- "ef al
In$ectoratulu! Nordulu!- a cru! locu!n o %$!r u"or du draelul care f9lf9!a e acoer!"&
Odat $ch!#.ate for#ele de ol!tee- nceur d!$cu!!le de afacer!- cu ajutorul unu! t9l#ac!
toc#!t de re20torul Lecoeur&
O r!# d!f!cultate $e !2! !#ed!at& Nu c do#nul @!arn 3aldor$en ar f! ncercat $ conte$te
actele de ror!etate care ! erau nf!"ateI dar !nterretarea lor nu era clar& Potr!2!t actelor
ace$tora- fcute du toate r9ndu!el!le "! re20ute cu toate $e#ntur!le "! ece!!le of!c!ale-
%u2ernul %roenlande0- rere0entat r!n a%entul $u d!lo#at!c la Coenha%a- ! ceda do#nulu!
>eh+r!n =!rdal o $urafa de nou E!lo#etr! tra!- cur!n$ n atru lotur! e%ale- de c9te tre!
E!lo#etr! f!ecare- or!entate du unctele card!nale "! t!ndu6$e n un%h!ur! drete la o aceea"!
d!$tan de un unct central $!tuat la 41a5'O(]F lat!tud!ne nord "! 55U(5T;F lon%!tud!ne 2e$t-
totul la reul de c!nc! $ute Eroner! E!lo#etrul trat- ad!c- n total- la ce2a #a! #ult de "a$e #!!
de franc!&
)o#nul @!arn 3aldor$en n6ar f! a2ut n!#!c #otr!2- dar tre.u!a cuno$cut #a! nt9!
a#la$area unctulu! central& ,!re"te- #a! au0!$e el 2or.!ndu6$e de$re lat!tud!ne "! lon%!tud!ne "!
"t!a c a$e#enea lucrur! eC!$t& )ar "t!!na lu! @!arn 3aldor$en $e #r%!nea ca# la at9t& C
lat!tud!nea ar f! un an!#al $au o lant- c lon%!tud!nea ar f! un #!neral $au o #o.!l ! $e rea la
fel de o$!.!l "! $e ferea $ arate 2reo refer!n&
>eh+r!n =!rdal co#let n c9te2a cu2!nte cuno"t!nele co$#o%raf!ce ale "efulu!
In$ectoratulu! Nordulu! "! ndret ce era %re"!t n ele& Se ofer! ao! $ fac el n$u"!- cu ajutorul
!n$tru#entelor de e Atlant!c- o.$er2a!!le "! calculele nece$are& C!tanul une! na2e dane0e-
aflat actual#ente n ort- utea de altfel $ controle0e re0ultatele- $re ncred!narea del!n a
eCcelene! $ale do#nul @!arn 3aldor$en& A"a $e "! hotr&
Gn dou 0!le- >eh+r!n =!rdal "! ter#!n lucrarea- cre!a c!tanul dane0 nu utu dec9t $6
! conf!r#e eCact!tatea de$29r"!tI dar atunc! $e !2! a doua d!f!cultate&
Punctul de e $urafaa tere$tr- a29nd dret coordonate 41F5'O(]F lat!tud!ne nord "!
55a(5O';F lon%!tud!ne 2e$t $e afla $!tuat n l!n #are- ca# la dou $ute c!nc!0ec! de #etr! nord
de !n$ula Uern!2!E&
)o#nul Lecoeur- ad9ne #9hn!t de de$coer!rea acea$ta- l cert %roa0n!c e >eh+r!n& Ce
#a! uteau faceK 5en!$er a"adar 9n la catul lu#!! ca $ r!2ea$c ro$te"te cu# 2a cdea
.ol!dul n aM Se utea nch!u! at9ta ne%l!jenK Cu# de utu$e >eh+r!n =!rdal Q un $a2ant ' Q
$ co#!t o eroare at9t de %ro$olanK
JCl!ca!a eror!! era c9t $e oate de $!#l& >eh+r!n =!rdal ha.ar n6a2ea c DUern!2!EF
n$e#nea0 nu nu#a! un t9r%u"or- dar "! o !n$ulM )u ce deter#!na$e- d!n unct de 2edere
#ate#at!c- locul de cdere al .ol!dulu!- $e clu0!$e du o hart ctoa$- %$!t ntr6un atla$
"colar- e care o $coa$e d!ntr6unul d!n nu#eroa$ele lu! .u0unare "! o u$e $u. och!! .ancherulu!
nfur!at& 3arta arta ntr6ade2r c unctul de e %lo. $!tuat la 41N5'O(]F lat!tud!ne nord "!
55a(5O';F lon%!tud!ne 2e$t $e afla l9n% t9r%u"orul Uern!2!E- dar u!ta $ arate c t9r%u"orul
ace$ta- #!n$ cu #ult curaj e u$cat- era- d!#otr!2- $!tuat e o !n$ul cu acela"! nu#e- aflat n
!#ed!ata aro!ere a #r!!& ,r $ #a! caute n alt arte- >eh+r!n =!rdal cre0u$e e cu29nt o
hart ca# rea aroC!#at!2&
)e ar $er2! acea$ta dret lec!e ' Iar e c!t!tor!! o2e$t!r!! noa$tre de !6ar nde#na la
$tud!ul atent al %eo%raf!e! "! de !6ar face- #a! ale$- $ nu u!te c Uern!2!E e o !n$ulM Cc! fatul
ace$ta le6ar utea f! de folo$ ntr6o .un 0!- c9nd ar a2ea de u$ #9na e 2reun .ol!d de c!nc! #!!
"ate $ute ot0ec! "! ot de #!l!ardePM
)ar- deoca#dat- toc#a! el ncurca lucrur!le n le%tur cu .ol!dul d!n Hha$ton&
)ac terenul ar f! utut #car&$ f!e tra$at ce2a #a! la $ud- n"eltor!a ar t! fo$t de folo$ n
ca0ul une! de2!er! a #eteorulu!& )ar >eh+r!n =!rdal fcu$e !#rudena de a6! co#leta educa!a
eCcelene! $ale @!arn 3aldor$en "! de6a acceta un control care acu# l $t!n%herea- !ar #ode$ta
fal$!f!care nu #a! era cu ut!n& Tre.u!a- cu or!ce re- $ accete $!tua!a a"a cu# era "! $ !a n
r!#!re un teren $!tuat arte e a- arte e u$cat&
L!#!ta $ud!c a r!! tere$tre- cea #a! !ntere$ant d!n a#9ndou- $e afla- n ult!#
anal!0- la o #!e dou $ute c!nc!0ec! "! unu de #etr! de r#ul nord!c al Uern!2!Eulu!I !ar cu#
lun%!#ea e! de tre! E!lo#etr! de"ea l!#ea !n$ule! n locul acela- ur#a c l!#!tele de e$t "! de
2e$t tre.u!au $ f!e tra$ate n l!n ocean& >eh+r!n =!rdal r!#! dec!- n real!tate- ca# dou $ute
"ate0ec! "! dou de hectare- n locul celor nou E!lo#etr! tra! cu#ra! "! lt!!- ceea ce
$c0u cu #ult a2antajele oera!e! ace$te!a !#o.!l!are& Cu alte cu2!nte- fcu$e o afacere roa$t&
@a- n r!2!na cder!! .ol!dulu!- ea de2enea ch!ar c9t $e oate de roa$t& Punctul !nt!t cu
at9ta !$cu$!n de >eh+r!n =!rdal $e afla n #areM ,!re"te- =!rdal ad#!$e$e o$!.!l!tatea une!
de2!er!- f!!ndc "! Dlua$e $a!uF e o #!e c!nc! $ute de #etr! n toate d!rec!!le d!n jurul ace$tu!
unct& )ar ncotro a2ea $ $e roduc de2!ereaK Iat ce nu "t!a& )ac $e utea rea .!ne ca
#eteorul $ cad n or!unea re$tr9n$ care r#9nea n o$e$!a lu!- n6ar f! fo$t de loc eCclu$ $ $e
nt9#le "! altfel& )e a!c!& #area u!#!re a do#nulu! Lecoeur&
N Ce6o $ fac! acu#K "! ntre.a el f!nul& Ace$ta "! r!d!c .raele $re cer- 2r9nd $ arate
a$tfel c nu "t!e&
N Tre.u!e- totu"!- $ fac! ce2a- cont!nu do#nul Lecoeur- #9n!o$& Tre.u!e $ ne $co! d!n
!#a$&
>eh+r!n =!rdal cu%et o cl!&
N Pr!#ul lucru de fcut- $u$e el n $f9r"!t- e $ n%rd!# terenul "! $ cld!# acolo o
.arac de$tul de nctoare ca $ ne ado$tea$c& )u a$ta- a# $ 2dP
)o#nul Lecoeur orn! !#ed!at la lucru& n ot 0!le- #ar!nar!! de e Atlant!c- ajuta! de
c9!2a %roenlande0! atra"! de lata .un care l! $e oferea- r!d!ca$er o n%rd!tur de $9r# ale
cre! caete $e !erdeau n #are- "! cld!r o .arac de $c9ndur! n care fur adu$e nu#a! lucrur!le
a.$olut tre.u!toare&
La 1< !ul!e- cu tre! $t#9n! na!nte de 0!ua hotr9t entru cderea .ol!dulu!- >eh+r!n
=!rdal "! nceu "! el #unca& )u ce fcu c9te2a o.$er2a!! a$ura #eteorulu! n $ferele nalte
ale at#o$fere!- trecu n $ferele nalte ale #ate#at!c!lor& No!le calcule nu utur n$ dec9t $6!
do2edea$c nc o dat erfec!unea calculelor anter!oare& Nu $29r"!$e n!c! o eroare& Nu $e
rodu$e$e n!c! o de2!a!e& @ol!dul ur#a $ cad eCact e locul re20ut- ad!c la 41a5'O(]F
lat!tud!ne "! 55a(5O';F lon%!tud!ne 2e$t&
N )ec!- n #areM fcu do#nul Lecoeur- neut9ndu6"! a$cunde .!ne fur!a&
N n #are- f!re"te- $u$e cu $en!ntate =!rdal- care- ca un ade2rat #ate#at!c!an- nu
$!#ea dec9t ad9nca $at!$fac!e con$tat9nd rec!0!a $uer!oar a calculelor $ale&
)ar- aroae !#ed!at- ! $e !2! "! cealalt latur a ro.le#e!&
N )raceMP fcu el- $ch!#.9nd tonul "! r!2!ndu6"! na"ul cu un aer nehotr9t&
Ace$ta ncerc $6"! $tre0e cal#ul&
N >u- >eh+r!n- nceu el .!ne2o!tor- de arc !6ar f! 2or.!t unu! co!l- doar n6o $
r#9ne# cu #9!n!le n $9nM S6a fcut o %re"ealI tre.u!e $6o rear#& )ac a! fo$t tu n $tare $
aduc! .ol!dul de e cer- e o joac $6l fac! $ de2!e0e cu c9te2a $ute de #etr!P
N A"a cre0!M r$un$e >eh+r!n =!rdal- clt!n9nd d!n ca& C9nd ac!ona# a$ura
#eteorulu!- el $e afla la atru $ute de E!lo#etr!& La d!$tana acea$ta- atrac!a tere$tr n$e#na at9ta
nc9t cant!tatea de ener%!e tr!#!$ de #!ne e una d!n feele lu! era caa.!l $ ro2oace o rutur
arec!a.!l a ech!l!.rulu!& )ar acu# e cu totul altfel& @ol!dul $e afl #a! aroae- !ar atrac!a
tere$tr l $ol!c!t cu at9ta for nc9t un lu$ $au un #!nu$ nu oate $ch!#.a #are lucru& Pe de
alt arte- dac 2!te0a a.$olut a .ol!dulu! $6a #!c"orat- n $ch!#. 2!te0a lu! an%ular a $or!t&
Acu# trece ca ful%erul n o0!!a cea #a! fa2ora.!l "! n6a! t!# $ ac!one0! a$ura lu!&
N Atunc! nu o! $ fac! n!#!cK $tru! do#nul Lecoeur- #u"c9ndu6"! .u0ele ca $ nu
!0.ucnea$c&
N N6a# $u$ a$ta- l corect >eh+r!n =!rdal& )ar e foarte %reu& Pute# ncerca- totu"!-
.!nenele$P
L! ncerc- ntr6ade2r- cu at9ta $tru!n- nc9t la '4 au%u$t- $ocot! ca $!%ur $ucce$ul
ncercr!!& @ol!dul- de2!at def!n!t!2- tre.u!e $ cad n l!n e u$cat- la 2reo c!nc!0ec! de #etr! de
r#- d!$tan $uf!c!ent entru a nltura or!ce r!#ejd!e&
)!n nefer!c!re- n 0!lele ur#toare- furtuna 2!olent- care $cutur at9t de utern!c na2ele
ancorate n rada d!n Uern!2!E- #tura toat $urafaa !n$ule!- "! =!rdal $e te#u e dret cu29nt
ca tra!ector!a .ol!dulu! $ nu f!e $ch!#.at de o dela$are a aerulu! at9t de fur!oa$&
)u cu# $e "t!e- furtuna $e otol! n noatea de '; $re ':- dar =!rdal "! Lecoeur nu $e
.ucurar de r%a0ul e care l!6l l$a natura de0lnu!t& A"tetarea e2en!#entulu! nu le n%du!
n!c! o cl! de od!hn& )u ce 20ur $oarele aun9nd- ca# e la 0ece "! ju#tate $eara- l
20ur ao! r$r!nd- du n!c! tre! ore- e un cer aroae n ntre%!#e $en!n&
Cderea a2u loc eCact la ora anunat de >eh+r!n =!rdal& La "a$e- c!nc!0ec! "! "ate de
#!nute- tre!0ec! "! c!nc! de $ecunde- o lu#!n or.!toare $!ntec $a!ul n re%!unea de nord-
or.!ndu6! aroae e do#nul Lecoeur "! e f!nul $u- care- de o or- cercetau or!0ontul d!n ra%ul
u"!!& Aroae n acela"! t!# $e au0! un 0%o#ot n.u"!t- !ar #9ntul $e 0%udu! $u. o lo2!tur
for#!da.!l&
/eteorul c0u$e&
C9nd >eh+r!n =!rdal "! do#nul Lecoeur "! re%$!r 2ederea- r!#ul lucru e care l
20ur fu .locul de aur- la c!nc! $ute de #etr! d!$tan&
N Arde- .9!%u! do#nul Lecoeur- utern!c e#o!onat&
N )a- r$un$e >eh+r!n =!rdal- !ncaa.!l $ ro$tea$c alt cu29nt&
Gncetul cu ncetul "! re%$!r totu"! cal#ul- "!6"! ddur $ea#a eCact de aceea ce 2edeau&
@ol!dul $e afla- ntr6ade2r- n $tare de !ncande$cen& Te#eratura lu! tre.u!e c de"ea
o #!e de %rade "! $e afla aroae de unctul de to!re& Co#o0!!a "! natura lu! oroa$ $e 2edea
acu# clar- "! e .un dretate o.$er2atorul d!n BreenA!ch l co#ara$e cu un .urete&
Tra2er$9ndu6! $urafaa- cre!a rc!rea dator!t rad!er!! ! ntuneca u!n culoarea- o !nf!n!tate de
canale er#!teau r!2!r!! $ trund n !nter!or- unde #etalul era de6un ro"u ar!n$& #r!te-
cur.ate "! recur.ate n #!! de #eandre- canalele ace$tea for#au un nu#r !#en$ de al2eole- d!n
care aerul nc!n$ 9"nea "u!er9nd&
)e"! .ol!dul $e turt!$e utern!c n cdere- for#a $fer!c ! $e #a! d!$t!n%ea nc& Partea de
$u$ r#$e$e nc de$tul de erfect rotunj!t- e c9nd cea de jo$- $tr9#.at- $tr!2!t- #.r!"a
$tr9n$ nere%ular!t!le terenulu!&
N )arP o $ alunece n #areM $tr!% do#nul Lecoeur du c9te2a cl!e&
=!rdal tcu&
N A! $u$ c o $ cad la c!nc!0ec! de #etr! de r#M
N Se afl la 0ece- cc! tre.u!e !nut $ea#a "! de de#!6d!a#etrul lu!&
N >ece nu n$e#nea0 c!nc!0ec!&
N L6o f! de2!at furtuna&
Ce! do! nu #a! $ch!#.ar alte cu2!nte- "! r!2!r ndelun% "! tcu! $fera&
Pe .un dretate era do#nul Lecoeur at9t de nel!n!"t!t& @ol!dul c0u$e la 0ece #etr! de
catul fale0e!- e $olul o29rn!t care unea catul ace$ta de re$tul !n$ule!I !ar cu# ra0a lu! era de
c!nc!0ec! "! c!nc! de #etr!- a"a cu# e dret af!r#a$e o.$er2atorul d!n BreenA!ch- n$e#na c $e
afla ncl!nat cu atru0ec! "! c!nc! de #etr! dea$ura 2!dulu!& Ur!a"a #a$ de #etal- #u!at de
cldur "! ro!ectat a$tfel $tr9#.- cur$e$e- ca $ $une# a"a- n lun%ul fale0e! 2ert!cale "! at9rna
jaln!c 9n aroae de $urafaa #r!!& )ar cealalt arte- l!teral#ente nt!r!t n $t9nc- re!nea
ntre%ul .ol!d dea$ura oceanulu!&
S!%ur- dac nu cdea- n$e#na c e n ech!l!.ru& Totu"!- ech!l!.rul ace$ta rea cu totul
!n$ta.!l "! $e 2edea c9t de colo c o #!"care c9t de $la. ar f! fo$t de6ajun$ $ arunce n ocean
nereu!ta co#oar& Odat orn!t e ant- n!#!c n lu#e n6ar #a! f! utut $6o orea$c- "! ar f!
alunecat atunc! de6a dretul n aa care ar f! n%h!!t6o&
DIat un #ot!2 n lu$ ea $ ne %r.!#- $e %9nd! deodat do#nul Lecoeur- re2en!ndu6"! n
f!re& J o ne.un!e $6! !er0! 2re#ea ad!n!r9nd ca un ne%h!o. "! $6! %u.e"t! a$tfel !ntere$ele&F
L! trec9nd- fr $ #a! !ard o cl!- n do$ul ca.ane!- .ancherul nl draelul france0
n 29rful unu! catar% de$tul de nalt ca $ oat f! 0r!t de e 2a$ele ancorate n faa
Uern!29Eulu!& Se "t!e c $e#nalul ace$ta fu$e$e 20ut "! nele$& Atlant!c orn!$e !#ed!at n lar%-
$re o$tul tele%raf!c cel #a! aro!at- de unde tre.u!a $ tr!#!t- e adre$a @nc!! Ro.ert
Lecoeur- $trada )rouot- Par!$- o tele%ra# redactat ntr6un l!#.aj con2en!onal- care- du
traducere- a2ea $ n$e#ne0e n l!#.aj o.!"nu!t: D@ol!d c0ut& 5!nde!&F
La Par!$- ce! ce ur#au $ r!#ea$c tele%ra#a tre.u!au $ $e %r.ea$c $ eCecute ord!nul
"! acea$ta a2ea $6! aduc nc un !#en$ rof!t do#nulu! Lecoeur- care lucra la $!%ur& C9nd
cderea a2ea $ f!e cuno$cut- fr ndo!al c ac!un!le #!nelor a2eau $ $ufere o nou "! #are
$cdere& )o#nul Lecoeur utea $6"! r$cu#ere ac!un!le n cond!!! eCcelente& >u- a"a-
afacerea era .!ne t!clu!t- or!ce $6ar f! nt9#lat- !ar do#nul Lecoeur nu $e utea $ nu nca$e0e
un nu#r re$ecta.!l de #!l!oanePM
In$en$!.!l la toate ace$te !ntere$e 2ul%are- >eh+r!n =!rdal era !erdut n conte#lare-
c9nd o 0ar2 de %la$ur! ! lo2! au0ul& ntorc9ndu6$e- el 20u #ul!#ea de tur!"t! care- cu do#nul
de SchnacE n frunte- ndr0n!$e $6! ncalce ror!etatea& Iat un lucru de nen%du!tM Pe =!rdal-
care cu#ra$e terenul ca $ f!e $t9n- e el& l O9nfur!e at9ta o.r0n!c!e&
Cu a"! ree0!- el orn! n nt9#!narea n2l!tor!lor&
)ele%atul Broenlande! l $cut! de ju#tate d!n dru#&
N Cu# $e face- do#nule- $u$e =!rdal or!ndu6$e n faa lu!- cu# $e face c a! !ntrat
a!c!K N6a! 20ut t.l!eleK O
N Ierta!6#- do#nule- ! r$un$e ol!t!co$ dk#r!ll de SchnacE- le6a# 20ut erfect- dar
ne6a# %9nd!t c e $cu0a.!l $ nclc#- date f!!nd #rejurr!le ace$tea eCce!onale- re%mlele
%eneral ad#!$e&- Q #rejurr! eCce!onaleK ntre. cu ne2!no2!e =!rdal& Care #rejurr!
eCce!onale&
)o#nul de SchnacE $e #!r- "! e .un dretate&
N Care #rejurr! eCce!onaleKP reet el& Oare tre.u!e el $ 2 aduc la cuno"t!n-
do#nule- c .ol!dul d!n Hha$ton a c0ut e !n$ula acea$taK
N A$ta o "t!u foarte .!ne- declar =!rdal& )ar ce %$!! c e$te eCce!onalK Cderea unu!
.ol!d e un fat c9t $e oate de .anal&
)ar nu c9nd .ol!dul e de aur&
N )e aur $au de altce2a- un .ol!d e tot un .ol!d&
N )o#n!! "! doa#nele afla! a!c! de fa $unt cu totul de alt rere- rel!c do#nul de
SchnacE art9nd #ul!#ea tur!"t!lor d!ntre care ce! #a! #ul! nu nele%eau o !ot d!n cele
d!$cutate& Au 2en!t to! a!c! $ec!al ca $ a$!$te la cderea .ol!dulu! d!n Hha$ton& Recunoa"te! c
ar f! fo$t tare %reuI du o a$e#enea cltor!e- $ f!e or!! de un %ard de $9r#&
N Ade2rat- recuno$cu =!rdal orn!t e #care& Lucrur!le $e aflau dec! e un dru#
.un- c9nd do#nul de SchnacE fcu !#rudena $ adau%e:
N n ceea ce # r!2e"te- eu cu at9t #a! u!n nu # utea# or! n faa %ardulu!
du#nea2oa$tr- cu c9t el $e #otr!2ea ndel!n!r!! #!$!un!! of!c!ale cu care $unt n2e$t!t&
N n ce con$t #!$!unea acea$taK
N S !au n $t9n!re .ol!dul- n nu#ele Broenlande!- al cre! rere0entant $unt a!c!
=!rdal Dtre$r!&
N S lua! n $t9n!re .ol!dulMP $tr!% el& )ar $unte! ne.un- do#nule I
N Nu 2d de ce- $e #otr!2! do#nul de SchnacE- e un ton neat& @ol!dul a c0ut e
ter!tor!ul Broenlande!& Aar!ne dec! $tatulu! %roenlande0- f!!ndc nu e al n!#nu!&
N C9te cu2!nte- at9tea %re"el!- rote$t >eh+r!n =!rdal- d!n ce n ce #a! #9n!o$& /a!
nt9!- .ol!dul n6a c0ut e ter!tor!ul Broenlande!- c! e ter!tor!ul #eu- dat f!!nd c Broenlanda #!
l6a 29ndut n toat re%ula- e .an! .un!& Ao!- .ol!dul e al cu!2a- "! anu#e al #eu&
N Al du#nea2oa$trK
N ,!re"te& Al #eu&
N Cu ce dretK
N Cu toate dretur!le o$!.!le- dra% do#nule& ,r #!ne- .ol!dul ar #a! %ra2!ta nc n
$a!u- unde- or!c9t de rere0entant a! f! du#neata- cu %reu te6a! utea duce $6l !e!& Cu# $ nu f!e
al #eu- d!n #o#ent ce $e afl la #!ne "! eu l6a# fcut $ cad a!c!K
N Ce6a! $u$KP $tru! do#nul de SchnacE&
N A# $u$ c eu l6a# fcut $ cad& )e altfel- a# a2ut %r!j $ anun lucrul ace$ta
Confer!ne! Interna!onale- reun!t- are6$e- la Ha$h!n%ton& Pre$uun c tele%ra#a #ea a ntrerut
lucrr!le&O
)o#nul de SchnacE l r!2ea e >eh+r!n =!rdal- ne"t!!nd ce $ cread: a2ea n fa un
far$or $au un ne.unK
N )o#nule- r$un$e el- "! eu fac arte d!n Confer!na Interna!onal "! ot $ 2 af!r# c
ea "! cont!nua lucrr!le c9nd a# lecat d!n Ha$h!n%ton& Pe de alt arte- 2 #a! ot !nfor#a c
nu "t!u n!#!c de tele%ra#a de$re care 2or.!!&
)o#nul de SchnacE $unea ade2rul& ,!!nd ca# tare de ureche- el nu au0!$e o !ot d!n
tele%ra#a c!t!t- a"a cu# $e o.!"nu!e"te n or!ce adunare care $e re$ect- n #!jlocul 0ar2e!
!nfernale a d!$cu!!lor art!culare&
N A$ta nu n$e#nea0 c n6a# tr!#!$6o- af!r# >eh+r!n =!rdal- care nceu$e $ $e
ar!nd& ,atul c a $o$!t $au nu la de$t!na!e nu6#! $ch!#. cu n!#!c dretur!le&
N )retur!le du#nea2oa$trKP fcu do#nul de SchnacE- e oare d!$cu!a l ener2a- de
a$e#enea& Gndr0n!! $ r!d!ca! n #od $er!o$ 2reo reten!e a$ura .ol!dulu!K
N Te o#ene"t! c ar tre.u! $6#! f!e ru"!neM r9$e =!rdal .atjocor!tor&
N Un .ol!d de "a$e tr!l!oane de franc!M
N J!- "!KP Ch!ar dac ar 2alora tre! $ute de #!! da #!l!oane de #!l!arde de .!l!oane de
tr!l!oane- a$ta nu l6ar #!ed!ca $ f!e tot al #eu&
N Al du#nea2oa$trMP %lu#!!- e$e#neP Un $!n%ur o# $ a!. #a! #ult aur dec9t
ntrea%a o#en!reM A$ta ar f! de nen%du!t&
N Nu Lt!u dac ar f! $au n6ar f! de n%du!t- $tr!% >eh+r!n =!rdal nfur!at de6a .!nelea&
Nu "t!u dec9t c .ol!dul e$te al #eu&
N A$ta o $ 2ede# no!- nche!e do#nul de Scl#acE cu un ton $ec& P9n una alta- da!6ne
2o!e $ ne cont!nu# dru#ul&
h Sun9nd ace$tea- dele%atul "! at!n$e u"or .orul lr!e!- "!- la un $e#n al lu!- %h!dul
localn!c orn! !ar& )o#nul de SchnacE l ur#- !ar ce! tre! #!! de tur!"t! l ur#ar e do#nul de
SchnacE&
>eh+r!n =!rdal- neen!t e lun%!le lu! !c!oare- r!2! cu# trece #ul!#ea care rea c
n!c! nu6l 2ede #carP Jra ad9nc !nd!%nat& S !ntre fr 2o!e e terenul lu! "! $ $e oarte ca ntr6
o ar cucer!tM S6! conte$te dretur!leM A$ta ntrecea or!ce #$urM
Totu"!- nu utea $ fac n!#!c #otr!2a at9tor oa#en!& Iat de ce- du trecerea ult!#ulu!
R$tr!n- $e #ulu#! $ .at n retra%ere $re ca.an& )ar- dac era n2!n$- nu era con2!n$- "!- e
dru#- "! ddu fr9u l!.er #9n!e!-
N )e0%u$ttorP o- de0%u$ttorM reeta el ntr6!#a- #!"c9nd .raele ca un $e#afor&
Gntre t!#- #ul!#ea $e %r.ea n ur#a %h!dulu!& Ace$ta $e or! n $f9r"!t la unctul
eCtre# al !n$ule!& /a! dearte nu $e utea #er%e&
)o#nul de SchnacE "! do#nul Hharf ajun$er !#ed!at l9n% el& Ao! 2en!r do#n!!
,or$+th "! 3udel$on- ,ranc!$ "! Jenn+- O#!cron- do#nul Seth Stanfort "! doa#na Arcad!a
HalEer- "!- n $f9r"!t- ntrea%a #ul!#e a cur!o"!lor e care flot!la ! re2r$a$e e r#ul ace$ta al
#r!! lu! @aff!n&
)a- nu $e utea #er%e #a! dearte& )a- era cu neut!n de #er$ #a! dearte& Cldura-
de2en!t de ne$uortat- n6ar f! n%du!t n!c! un a$ #a! #ult&
)e altfel- ar f! fo$t "! !nut!l& La #a! u!n de atru $ute de #etr! $e 2edea $fera de aur "!
toat lu#ea utea $6o ad#!re- a"a cu# o ad#!ra$er cu un cea$ na!nte >eh+r!n =!rdal "! do#nul
Lecoeur& Acu# nu #a! rad!a- ca e 2re#ea c9nd "! tra$a or.!ta n $a!u- dar $trlucea at9t de tare
nc9t te dureau och!! r!2!nd6o& )e fat- e c9t fu$e$e de neat!n$ c9nd $tr.tu$e cerul- era "!
acu#- c9nd $e afla e #9nt&
Gn locul acela- l!toralul for#a un fel de $t9nc rotund- cre!a localn!c!! ! $un unaleE Zn
l!#.a lor[& Alecat $re lar%- $t9nca $e ter#!na cu o fale0 2ert!cal- aflat la 2reo tre!0ec! de
#etr! dea$ura n!2elulu! #r!!& @ol!dul c0u$e e #ar%!nea ace$tu! latou& C9!2a #etr! doar #a!
la dreata- "! ar f! fo$t n%h!!t de ad9ncur!le n care $e nfunda !c!orul fale0e!&
N )a- nu $e utu #!ed!ca $ $un ,ranc!$c Bordon- dac !ca doar cu dou0ec! de a"!
#a! ncolo- $e ducea la fundP
N )e unde n6ar f! fo$t u"or de $co$- ter#!n doa#na Arcad!a Halter&
N )o#nul de SchnacE nc nu6l are- le atra$e aten!a Sed! Stanfort& O $ a!. de furc&
%u2ernul %roenlande0 9n $6l !a n $t9n!re&
Gntr6ade2r- dar a2ea $6l !a ntr6o .un 0!& Jra o che$t!une de r.dare- ur "! $!#lu& )oar
$ a"tete rc!rea- care- n reaj#a !ern!! arct!ce- nu utea $ dure0e rea #ult&
)ean ,or$+th "! S+dne+ 3udel$on $tteau acolo- ncre#en!!- h!not!0a!- ca $ $une#
a"a- la 2ederea #a$e! de aur care le ardea och!!& ncerca$er a#9ndo! $& na!nte0e- "! tre.u!$er
a#9ndo! $ dea nao!- la fel ca "! ner.dtorul O#!cron- care fu$e$e c9t e6ac! $ f!e tran$for#at
n fr!tur& La d!$tana acea$ta de atru $ute de #etr!- te#eratura at!n%ea c!nc!0ec! de %rade
cent!%rade- !ar cldura de%ajat de #eteor fcea aerul de nere$!rat&
N )arP or!cu#P e a!c!P Se afl e !n$ulP Nu eI n fundul #r!!P Nu e !erdut
entru lu#eP J n #9!n!le norocoa$e!& BroenlandeP R.dareP acu# tre.u!e nu#a! r.dareP
Iat ce reetau cur!o"!! or!! loculu! de cldura n.u"!toare- la cotul acela al fale0e!&
)a- r.dareP )ar c9t t!#K @ol!dul n6a2ea cu#2a $ re0!$te o lun- $au ch!ar dou- la
rc!reK A$e#enea #a$e #etal!ce- ajun$e la o te#eratur at9t de r!d!cat- ot $ r#9n #ult
2re#e nc!n$e& S6a #a! 20ut a$ta la #eteor! cu 2olu# !nf!n!t #a! #!c&
Trecu$er tre! ore- dar n!#en! nu $e %9nd! $ lece& 5ro!au $ a"tete 9n ce de2enea
o$!.!l aro!erea de .ol!dK )ar acea$ta n6a2ea $ $e nt9#le n!c! #9!ne- "! n!c! o!#9#e& )ac
nu6"! $ta.!leau acolo ta.ra ! nu6L! aduceau hran- tre.u!au nearat $ $e ntoarc la na2e&
N )o#nule Stanfort- $u$e Arcad!a HalEer- crede! c n c9te2a ore .ol!dul ace$ta
!ncande$cent $6ar utea rc!K
N N!c! n c9te2a ore- n!c! n c9te2a 0!le- doa#n HalEer&
N Atunc! a# $ # rentorc e .ordul Ore%onulu!- "!6a# $ re2!n #a! t9r0!u&
N A2e! erfectOdretate- r$un$e Seth Stanfort- "! ur#9ndu62 eCe#lul- a# $
orne$c "! eu $re /o0!E& Cred c e ora #e$e!&
Iat cel #a! cu#!nte lucru de fcut& )ar la lucrul ace$ta cu#!nte- de%e.a ! nde#nar
,ranc!$ Bordon "! Jenn+ e do#n!! ,or$+th "! 3udel$on& )e%ea.a lec ncet- ncet ntrea%a
#ul!#e& )e%ea.a do#nul de SchnacE- r#a$ ult!#ul- $e hotr "! el $ $e ornea$c $re ort&
Ce! do! #an!ac! $e nc9na$er $ r#9n $!n%ur!- fa n fa cu #eteorul lor&
N 3a!- aa- nu 2!!K ntre. entru a 0ecea oar Jenn+- e la orele dou du6a#!a0&
)ret r$un$- doctorul 3udel$on fcu 2reo 0ece a"! na!nte& )ar fu $!l!t $ $e dea nao!-
cu #are %ra.& I $e rea c n!#er!$e n faa unu! cutor nc!n$&
)o#nul ,or$+th- care $e ree0!$e du el- tre.u! $ .at n retra%ere- cu aceea"! %ra.&
N Unch!ule- ncerc "! ,ranc!$ Bordon- unch!ule- "! du#neata- do#nule 3udel$on- e
2re#ea $ ne rentoarce# e .ordP Ce na!.aM doar .ol!dul n6o $ #a! fu%& Ch!ar dac l
#9nc# cu och!!- tot fl#9n0! r#9ne#&
>adarn!ce efortur!& A.!a $eara- 0dro.!! de o.o$eal "! #or! de foa#e- do#nul ,or$+th "!
do#nul 3udel$on $e re$e#nar $ lece- cu %9nd $ re2!n a doua 0!&
L! re2en!r- ntr6ade2r- de cu 0or!- dar ca $ %$ea$c acolo c!nc!0ec! de oa#en! nar#a!
Q toate forele %roenlande0e Q care a$!%urau $er2!c!ul de ord!ne n jurul re!o$ulu! #eteor&
G#otr!2a cu! lua $t9n!rea a$e#enea #$ur!K #otr!2a lu! >eh+r!n =!rdalK In ca0ul
ace$ta- c!nc!0ec! de oa#en! erau rea #ul!& Unde #a! u! c .ol!dul $e ara "! $!n%ur de$tul de
.!ne& Cldura lu! de ne$uortat ! !nea la d!$tan re$ectuoa$ e ce! #a! ndr0ne!& )!n ajun-
a.!a dac te utea! aro!a cu un #etru #a! #ult& n r!t#ul ace$ta- ar f! tre.u!t $ treac lun! "!
lun! 9n c9nd do#nul de SchnacE $ oat une efect!2 $t9n!re e .ol!d n nu#ele
Broenlande!&
)ar ce6are a faceK Co#oara era 0!t& C9nd e 2or.a de c!nc! #!! "ate $ute ot0ec! "! ot
de #!l!arde- e .!ne $ f!! c9t #a! rudent&
La ru%#!ntea do#nulu! de SchnacE- una d!n na2ele aflate n ort leca$e $ aduc la
cuno"t!n lu#!! ntre%!- e calea tele%rafulu!- 2e$tea cea #are& Pe$te atru0ec! "! ot de ore-
2e$tea a2ea dec! $ f!e cuno$cut retut!nden!& Lucrul ace$ta utea $t!n%her! oare lanur!le
do#nulu! LecoeurK )e loc& Plecarea Atlant!culu! a2u$e$e loc cu dou0ec! "! atru de ore #a!
na!nte- !ar 2!te0a !ahtulu! f!!nd cu #ult $uer!oar- .ancherul d!$unea de6un a2an$ de tre!0ec! "!
"a$e de ore- r$t!# $uf!c!ent ca $6"! duc la .un $f9r"!t $ecula!!le f!nanc!are&
)ac $t9n!rea %roenlande0 $e $!#ea l!n!"t!t dator!t re0ene! celor c!nc!0ec! de
a0n!c!- e$e#ne c $e $!#! "! #a! l!n!"t!t n du6a#!a0a acele!a"! 0!le- con$tat9nd c "ate0ec!
de oa#en! 0eau acu# #eteorul& Pe la a#!a0- !# cruc!"tor ancora$e n faa Uern!2!Eulu!& Pe
catar%ul lu! flutura a2!l!onul Statelor Un!te ale A#er!c!!& )e ndat ce ancora at!n$e fundul-
cruc!"torul de.arca$e dou0ec! de oa#en!- care- $u. co#anda unu! #!c!#an- $tteau acu# n
reaj#a .ol!dulu!&
C9nd afl de$re $or!rea acea$ta a $er2!c!ulu! de a0- do#nul de Scl#acE ncerc
$!##!nte contrad!ctor!!& Pe de o arte- era #ulu#!t $ 2ad re!o$ul .ol!d 0!t cu at9ta r92n-
dar- e de alt arte- de.arcarea acea$ta a unor #ar!nar! a#er!can! nar#a!- e ter!tor!ul
%roenlande0- ! r!c!nu!a $er!oa$e nel!n!"t!& /rc!#anul- cru!a ! #rtur!$! c9t era de nel!n!"t!t- nu
utu $6! dea n!c! o l#ur!re& Se $uunea unor ord!ne $uer!oare "! nu cuta $ nelea% #a! #ult&
)o#nul de Scl#acE $e hotr dec! $6"! duc jal.a- a doua 0!- e .ordul cruc!"torulu!I
dar- c9nd 2ru $6"! un lanul n al!care- $e o#en! n faa une! du.le ro.le#e&
Gn decur$ul no!!- un al do!lea cruc!"tor- ace$ta en%le0- $o$!$e "! el& Co#andantul- afl9nd
de$re cderea #eteorulu!- de.arca$e- ur#9nd !lda cole%ulu! a#er!can- dou0ec! de #ar!nar!
care- $u. co#anda unu! al do!lea #!c!#an- $e ndreta$er n a$ aler%tor $re nord62e$tul
!n$ule!&
)o#nul de Scl#acE r#a$e nuc& Ce n$e#nau toate ace$teaK L!- e #$ur ce t!#ul
trecea- $e nuc! "! #a! tare& )u6a#!a0 fu $e#nalat un al tre!lea cruc!"tor- cu a2!l!on tr!color-
"!- dou ore #a! t9r0!u- dou0ec! de #ar!nar! france0!- $u. co#anda unu! a$!rant- orn!r "! e! $
fac de a0 n reaj#a .ol!dulu!&
3otr9t lucru- $!tua!a $e ncorda& L! lucrur!le n6a2eau $ r#9n a!c!& n noatea de 1'
$re 11- aru un al atrulea cruc!"tor- ru$& Ao!- n 0!ua de 11- $o$!r- unul du altul- un 2a$
jaone0- unul !tal!an "! unul %er#an& A doua 0!- 1(- un cruc!"tor ar%ent!n!an "! unul $an!ol
$o$!r cu u!n na!ntea unu! cruc!"tor ch!l!an- ur#at ndearoae de alte dou 2a$e- unul
ortu%he0 "! altul olande0&
La 15 au%u$t- "a!$re0ece 2a$e de r0.o!- n #!jlocul&crora Atlant!c ancora$e d!$cret-
for#au n faa Ue#!$0o$ 2!Eulu! o e$cadr !nterna!onal cu# nu #a! o#en!$er nc
#elea%ur!le ace$tea nord!ce- L! f!!ndc f!ecare d!n ele de.arca$e c9te dou0ec! de oa#en! $u.
conducerea unu! of!er- tre! $ute dou0ec! de #ar!nar! "! "a!$re0ece of!er! de toate na!onal!t!le
clcau acu# n !c!oare un #9nt e care ce! c!nc!0ec! de $olda! %roenlande0!- cu tot curajul lor-
nu l6ar #a! f! utut ara&
,!ecare 2a$ aducea $er!a lu! de "t!r!- !ar "t!r!le ace$tea- judec9nd du efectul lor- e$e#ne
c nu erau rea #ulu#!toare& )ac la Ha$h!n%ton era ade2rat c #a! eC!$ta Confer!na
Interna!onal- la fel de ade2rat era c ea "! #a! cont!nua "ed!nele nu#a! de for#&
Acu# d!lo#a!a a2ea cu29ntulP 9n ce- du cu# $e "otea- au $6l a!. tunur!le&
Bu2ernele d!$cutau de 0or- "! cu de$tul a$r!#e n %la$&
Pe #$ur ce $o$eau na2ele- 2e"t!le de2eneau tot #a! nel!n!"t!toare& Nu $e "t!a n!#!c
rec!$- dar r!ntre of!er!! "! oa#en!! ech!ajelor c!rculau tot felul de 02onur!- !ar rela!!le d!ntre
d!2er$ele true de ocua!e de2eneau tot #a! ncordate&
)ac co#andorul a#er!can l !n2!ta$e la nceut la #a$ e cole%ul $u en%le0- "! daca
ace$ta- ntorc9ndu6! ol!teea- rof!ta$e de oca0!e ca $ tr!#!t un $alut r!etene$c co#andantulu!
cruc!"torulu! france0- acu# $e ter#!na$er a#a.!l!t!le ace$tea !nterna!onale& ,!ecare r#9nea
cantonat la el aca$- a"tet9nd $ afle- ca $ "t!e cu# $ $e oarte- d!ncotro 2a $ufla 29ntul- ale
cre! r!#e ad!er! reau c re2e$te$c furtuna&
Gn ace$t t!# >eh+r!n =!rdal nu 2ro!a de loc $ dea nao!& ! #u!a$e Urech!le
do#nulu! Lecoeur cu rote$tele lu!- "! .ancherul ncerca 0adarn!c $ fac ael la .unul lu! $!#&
N Ar tre.u! $ nele%!- dra% >eh+r!n- ! $unea el- c do#nul de SchnacE are dretate
"! c e !#o$!.!l $6! la$e une! $!n%ure f!!ne o $u# at9t de ur!a"& dec!- f!re$c $ !nter2!n& )ar
la$6# e #!ne $ aranje0 lucrur!le& )u ce au $ $e otolea$c r!#ele e#o!!- a# $ !nter2!n
"! eu- "! cred c e cu neut!n $ nu $e !n $ea#a- ntr6o lar% #$ur- de dretatea cau0e!
noa$tre& A# $ o.!n ce2a- fr doar "! oate&
N Ce2aM $tr!% =!rdal& Pu!n #! a$ #!e de ce2aul du#!tale& Ce6#! tre.u!e #!e aurulK
A# eu ne2o!e de elK
N Atunc!- ! $unea do#nul Lecoeur- de ce te #9n!! at9taK
N Pentru c .ol!dul e al #eu& L! # re2olt c 2or $ #!6l !a& N6a" utea $ ra.dP
N Ce $e oate face #otr!2a ntre%ulu! %lo.- .!etul #eu >eh+r!nK
N )ac a" f! "t!ut- a" f! fcut& )ar a! u!n r.dareMP C9nd t!clo$ul de dele%at "!6a
artat reten!a de a6#! lua .ol!dul- totul era de0%u$ttor& Ce $ #a! 0!c a$t0!MP Acu#- c9te r!-
at9!a t9lhar!& ,r $ #a! un la $ocoteal c au $ $e $f9"!e ntre e!- du cu# $e6audeP Al
na!.!! $ f!u dac n6ar f! fo$t #a! .!ne $ f! l$at .ol!dul acolo unde $e afla )ar #!6a 2en!t chef $6
l dau jo$& JCer!ena #! $6a rut !ntere$antP )ac a" f! "t!utMP N!"te cto"!- care n6au un
.an n .u0unar- au $ $e .at acu# entru #!l!ardeMP Po! $ $u! ce 2re!- dar e d!n ce n ce #a!
de0%u$ttor&
=!rdal nu #a! "t!a altce2a&
)ar %re"ea- n or!ce ca0- #9n!!ndu6$e #otr!2a do#nulu! de SchnacE& Nefer!c!tul dele%at-
ca $ folo$!# o eCre$!e fa#!l!ar- $e afla "! el la #are anan%h!e& Cotro!rea ter!tor!ulu!
%roenlande0 nu6! $unea n!#!c .un- !ar ulu!toarea .o%!e a reu.l!c!! ! $e rea c $t e te#el!!
tare "u.rede& Ce $ fac- totu"!K Putea $6! arunce n #are- cu ce! c!nc!0ec! de oa#en! a! lu!- e ce!
tre! $ute dou0ec! de #ar!nar! $tr!n! "! $ .o#.arde0e- $ tor!le0e $au $ $cufunde ce!
"a!$re0ece #a$todon! cu!ra$a! care l nconjurauK
Nu- 2d!t lucru- nu utea& )ar ceea ce utea- $au #car ceea ce tre.u!a- era $ rote$te0e
n nu#ele r!! $ale #otr!2a 2!olr!! ter!tor!ulu! na!onal&
Gntr6o .un 0!- c9nd ce! do! co#andan!- en%le0 "! france0- co.or9$er e u$cat n cal!tate
de $!#l! cur!o"!- do#nul de SchnacE folo$! r!lejul ca $ le cear eCl!ca!! "! $ fac !nter2en!!
of!c!oa$e- a cror #odera!e d!lo#at!c nu era de loc l!$!t de tr!e&
Co#andorul en%le0 ! r$un$e& )o#nul de SchnacE- $unea el n e$en- $e nel!n!"tea
de%ea.a& Co#andan!! na2elor aflate n ort $e confor#au ur "! $!#lu ord!nelor A#!ral!t!lor
re$ect!2e& Nu a2eau atr!.u!a n!c! $ d!$cute- n!c! $ !nterrete0e ord!nele ace$tea- c! nu#a! $ le
eCecute& Se re$uunea- totu"!- c de.arcarea !nterna!onal n6a2ea al $co dec9t #en!nerea
ord!ne! fa de at9ta #ul!#e de cur!o"!- #ul!#e de$tul de #are- dar care- fr doar "! oate- $e
.nu!$e c 2a f! "! #a! #are& Pentru re$t- do#nul de SchnacE $ f!e l!n!"t!t& Pro.le#a era n
$tud!u- "! dretur!le f!ecru!a 2or f! !nconte$ta.!l re$ectate&
N JCact- aro. co#andantul france0&
N )!n #o#ent ce toate dretur!le 2or f! re$ectate- a# $ ot "! eu $ #! le ar e ale
#ele- $tr!% e&nea"tetate un er$onaj- !nter2en!nd e neu$ #a$ n d!$cu!e&
N Cu c!ne a# onoareaK ntre. co#andorul&
N Sunt )ean ,or$+th- a$trono# d!n Hha$ton- ade2ratul tat "! ror!etar le%!t!# al
.ol!dulu!- r$un$e er$onajul d9ndu6"! !#ortan- e c9nd do#nul de SchnacE nl u"or d!n
u#er!&
N A ,oarte .!ne ro$t! co#andorul& 5 cuno$c erfect du nu#e- do#nule ,or$+thP
S!%ur- dac a2e! dretur!- de ce $ nu f!e re$ectatePK
N )retur!P $tr!% n cl!a aceea un al do!lea er$onaj& Atunc! ce $ #a! $un eu de$re
dretur!le #eleK Oare nu eu "! nu#a! eu- doctor S+dne+ 3udel$on- a# $e#nalat cel d!nt9!
#eteorulK
N )u#neataMP rote$t )ean ,or$+th- ntorc9ndu6$e de arc l6ar f! #u"cat o 2!er&
N Ju&
N Un doctora" de #ahala ret!nde o a$e#enea de$coer!reM
N Tot at9ta c9t "! un ner!ceut ca du#neata&
N Un ala2ra%!u- care nu "t!e n!c! #car r!n care arte a lunete! $ $e u!teM
N Un ludro$ care n6a 20ut n 2!aa lu! un tele$coM
N Ner!ceut- euPM
N )octora"- euPM
N )ar nu ch!ar at9t de ner!ceut nc9t $ nu ot de#a$ca un !#o$tor&
N Nu at9t de doctora" nc9t $ nu6! ot nch!de %ura unu! t9lhar&
N J rea #ultM $tr!% cu %la$ $ufocat do#nul )ean ,or$+th- !e"#du6"! cu totul d!n f!re& Ia
$ea#a- do#nuleM
Ce! do! r!2al!- cu u#n!! $tr9n"! "! cu r!2!r!le fur!oa$e- $e a#en!nau r!n %e$tur!- "! $cena
$6ar f! ter#!nat ro.a.!l ru dac ,ranc!$ "! Jenn+ n6ar f! aler%at $6! de$art&
N Unch!uleMP $tr!% ,ranc!$ $t9n!ndu6l cu o #9n utern!c e do#nul )ean ,or$+th&
N Tat !-& Te ro%P TatPMO& $e ru% Jenn+- l9n%9nd&
N C!ne $unt ce! do! tur.a!K l ntre. e Seth Stanfort- aflat l9n% el d!n nt9#lare-
>eh+r!n =!rdal- care- de la oarecare d!$tan- r!2ea acea$t $cen tra%!co#!c&
Gn cltor!e- rotocolul #onden e l$at le$ne la o arte& )o#nul Seth Stanfort r$un$e
$!#lu ntre.r!! e care necuno$cutul !6o u$e$e la fel de $!#lu:
N A! au0!t cu#2a de do#nul )ean ,or$+th "! de doctorul S+dne+ 3udel$onK
N Ce! do! a$trono#! a#ator! d!n Hha$tonK
N JCact&
N Ce!& care au de$coer!t .ol!dul c0ut a!c!K
N Ch!ar e!&
N L! entru ce $e ceart a"aK
N Nu $e nele% a$ura dretulu! de r!or!tate a de$coer!r!!&
>eh+r!n =!rdal nl d!$reu!tor d!n u#er!&
N ,ru#oa$ afacereM $u$e el&
N L! cer a#9ndo! dretul de ror!etate a$ura .ol!dulu!- cont!nu do#nul Seth Stanfort&
N ,!!ndc l6au 20ut- d!n nt9#lare- e cerK
N Ch!ar a"a&
N Ce neo.r0areM $e #!r >eh+r!n =!rdal& )ar t9nrul "! t9nra ce a#e$tec au n toate
a$teaK
@!ne2o!tor- do#nul Seth Stanfort ! eCu$e $!tua!a& Po2e$t! dator!t cror #rejurr! ce!
do! lo%odn!c! tre.u!$er $ renune la c$tor!a lnu!t- "! cu#- dret ur#are a une! !n2!d!!
a.$urde- o ur n2er"unat de$r!$e cele dou fa#!l!! "! le fr9n$e$e calda "! #!"ctoarea
dra%o$te&
=!rdal rea tul.urat- ! r!2ea- ca e n!"te feno#ene- e do#nul )ean ,or$+th re!nut de
,ranc!$ Cordon "! e S+dne+ 3udel$on or!t de .raele l9nde ale f!!ce! $ale&
C9nd do#nul Seth Stanfort "! nche!e o2e$t!rea- >eh+r!n =!rdal- fr $6! #ulu#ea$c
#car- $tr!%:
N )e data a$ta- e rea de totM "! $e derta cu a"! #ar!& Cal#- o2e$t!torul l ur#r! cu
r!2!rea- ao! nu $e #a! %9nd! la el "! $e rentoar$e l9n% doa#na Arcad!a HalEer- l$at $!n%ur
nu#a! c9t !nu$e $curtul d!alo% redat #a! $u$&
)ar >eh+r!n =!rdal "! !e"!$e cu totul d!n f!re& Cu o #9n .rutal- el de$ch!$e u"a .arc!!&
N Unch!ule- $tr!% ao! ctre Lecoeur- care tre$r! au0!ndu6l- ! $un c e rea de totM
N Ce $6a #a! nt9#latK ntre. Lecoeur&
N @ol!dulM Tot .le$te#atul de .ol!dM
N Ce6a fcut .ol!dulK
N J e cale $ d!$tru% #9ntul- ur "! $!#lu& Nu ! $e #a! ot $ocot! relele& Nu $6a
#ulu#!t doar $6! tran$for#e e to! oa#en!! "t!a n t9lhar!- c! r!$c $ re2er$e foc "! $9n%e
a$ura lu#!!- $e#n9nd retut!nden! d!$cord!a "! r0.o!ul& L! a$ta nc nu e tot& Acu#- !at c a
nceut $ de$art lo%odn!c!!M )u6te $6o 2e0! e .!ata fat- unch!ule- "!6a! $ # nele%!& Ar face
"! o !atr $6! Dl9n% de #!l& >u- e rea de totM
N Care lo%odn!c!K )e$re ce fat 2or.e"t!K Ce #a! e "! n0.9t!a a$taK ntre. Lecoeur-
.u!#c!t&
)ar >eh+r!n =!rdal nu .!ne2o! $6! eCl!ce&
N )a- e rea de tot- $tr!% el fur!o$& )ar n6o $ #a! #ear% a"aM O $6! #ac eu- "! nc
0dra2nM
N Ce ro$t!e 2re! $ #a! fac!- >eh+r!nK
N JCact ce tre.u!e: a# $ arunc .ol!dul n aM )o#nul Lecoeur $r! n !c!oare& O.raj!!
! l!$er d!n r!c!na e#o!e! utern!ce- care ! aral!0a !n!#a& Nu $e %9nd! n!c! o cl! c =!rdal
2or.ea #!n$ de #9n!e "! c n6ar f! fo$t n $tare $6"! ducala ndel!n!re a#en!nr!le& Lt!a c9t
oate& )e la el- tre.u!a $ $e a"tete la or!ce&
N A$ta n6a! $6o fac!- >eh+r!n- $tr!% do#nul Lecoeur&
N @a- d!#otr!2- a# $6o fac& N!#!c nu # oate #!ed!ca& /6a# $turat- "!6a# $
nce ch!ar acu#P
N )ar nu te %9nde"t!- nenoroc!tuleP
Lecoeur $e ntreru$e .ru$c& O !dee de %en!u- or.!toare "! ra!d ca ful%erul- ! $tr.tu
cre!erul& C9te2a cl!e ! fur de ajun$ ace$tu! #are $trate% al .tl!!lor f!nanc!are $ cu#nea$c
lucrur!le&
N La ur#a ur#elorP "ot! el&
Gnc un efort de %9nd!re ! art c9t de #!nunat ! era lanul& L!- adre$9ndu6!6$e lu!
>eh+r!n =!rdal- ! $u$e d!rect- ca un o# %r.!t entru care #!nutele reu!e$c c9t orele:
N N6a# $ te contra0!c #a! #ult& 5re! $ arunc! .ol!dul n #areK ,!eM )ar n6a! utea $6
#! da! un r%a0 de c9te2a 0!leK
N Sunt ne2o!t $ !6l dau- ! r$un$e =!rdal& Tre.u!e $6#! #od!f!c aaratul n 2ederea
no!lor oera!! e care ! le cer& /od!f!cr!le au $6#! !a 2reo c!nc! $au "a$e 0!le&
N )ec!- #! da! r%a0 9n la ( $ete#.r!eK
N )a&
N ,oarte .!ne- $u$e do#nul Lecoeur- care !e"! "! $e ndret cu a"! %r.!! $re
Uern!2!E- e c9nd neotul $u "! nceea #unca&
,r $ #a! !ard t!#- Lecoeur $e urc e .ordul Atlant!culu!- al cru! co" nceu $
re2er$e !#ed!at 2alur! de fu# ne%ru& Pe$te dou ore- du ce ar#atorul co.or9$e n ort-
Atlant!cul %onea cu toat 2!te0a "! d!$rea n 0are&
Ca toate lucrur!le %en!ale- lanul do#nulu! Lecoeur era de6o $u.l!# $!#l!tate&
)!n cele dou $olu!!: $6"! denune truelor !nterna!onale f!nul "! $6l un n
!#o$!.!l!tate de6a #a! face ce2a- $au $ la$e lucrur!le $6"! ur#e0e cur$ul- Lecoeur o ale$e e cea
de6a doua&
Gn r!#ul ca0- utea $ conte0e e recuno"t!na %u2ernelor !ntere$ate& ,r doar "! oate c
! $6ar f! re0er2at o arte d!n co#oara $al2at r!n !nter2en!a lu!& )ar ce arteK Pro.a.!l #!c de
tot- "! #!c"orat "! #a! #ult- ca ur#are a $cder!! 2alor!! aurulu!- e care un a$e#eneaO afluC de
#etal nu $e utea $ n6o ro2oace&
)ac- d!#otr!2- tcea- utea e de6o arte $ d!$tru% d!n fa" toate nenoroc!r!le e care
.le$te#ata cant!tate de aur le urta n ea ur#9nd $ le re2er$e ca e un torent n!#!c!tor e$te
ntre%ul #9ntI !ar- e de alt arte- "! e2!ta nelcer!le er$onale "!6"! a$!%ura- n $ch!#.- #ar!
a2antaje& S!n%urul cuno$ctor al unu! a$e#enea $ecret n c!nc! 0!le utea u"or $6l folo$ea$c
entru $!ne& Nu tre.u!a dec9t $ tr!#!t r!n Atlant!c o nou tele%ra#- n care- du de$c!frare-
ce! d!n $trada )rouot a2eau $ c!tea$c: DJ2en!#ent $en0a!onal de nenlturat& Cu#ra! #!ne
n cant!tate nel!#!tat-&F
Ord!nul a2ea $ f!e u"or de eCecutat& Cderea .ol!dulu! era $!%ur cuno$cut la ora aceea-
!ar ac!un!le #!nelor de aur nu #a! 2alorau aroae n!#!c& ,r ndo!al c erau ofer!te e n!#!ca
toatP Ce lo2!tur- d!#otr!2- c9nd $e 2a afla $f9r"!tul a2entur!!M Cu ce 2!te0 $e 2or urca atunc!
ac!un!le la 2ech!ul lor cur$- $re #arele rof!t al fer!c!tulu! cu#rtorM
Tre.u!e $ $une# de la .un nceut c do#nul Lecoeur 20u$e clar& Tele%ra#a $o$! e
$trada )rouot- "! la @ur$- n aceea"! 0!- ! $e eCecutar cu eCact!tate !n$truc!un!le& @anca Lecoeur
cu#r cu .an! %hea "! la ter#en toate ac!un!le #!nelor de aur care ! fur ofer!te- !ar a doua
0! fcu acela"! lucru&
Ce recolt !0.ut! $ $tr9n% n ace$te dou 0!leM /!ne #a! u!n !#ortante- cu c9te2a
cent!#e ac!unea- #!ne od!n!oar nflor!toare c0ute la do! $au tre! franc!- #!ne de #9na nt9!
ajun$e la 0ece $au do!$re0ece franc!M A%en!! .ancherulu! le cu#rar e toate&
)u atru0ec! "! ot de ore- 02onul de$re cu#rr!le ace$tea nceu $ c!rcule r!n
d!2er$ele @ur$e ale lu#!! "! r!c!nu! oarecare e#o!e& @anca Lecoeur- f!r# $er!oa$
.!necuno$cut entru r!ceerea e! n afacer!- nu oate $ lucre0e u"uratec- arunc9ndu6$e or.e"te
a$ura une! anu#!te cate%or!! de 2alor!& Tre.u!e c $e a$cunde ce2a n #ane2ra acea$taM A"a
%9nd!r to!- "! cur$ul ac!un!lor #!n!ere $e urc $!#!tor& )ar era rea t9r0!u& Lo2!tura Ofu$e$e
dat& )o#nul Ro.ert Lecoeur u$e$e #9na e ju#tate d!n roduc!a de aur a lu#!!&
Gn t!# ce la Par!$ $e etreceau toate ace$tea- >eh+r!n =!rdal folo$ea entru #od!f!carea
aaratulu! acce$or!!le e care a2u$e$e %r!j $ "! le !a la lecare& Gn !nter!or- le% nenu#rate f!re
ncruc!"9ndu6le n c!rcu!te co#l!cate& La eCter!or- adu% n!"te l#! cu o for# c!udat- n
centrul a dou no! reflectoare& La data f!Cat- ( $ete#.r!e- totul era ter#!nat "! >eh+r!n =!rdal
$e declar %ata $ ncea&
Pre0ena na"ulu! $u ! a$!%ura n #od eCce!onal un aud!tor!u 2er!ta.!l& A2ea un r!lej
un!c $6"! arate talentele orator!ce& L! nu 2ro!a $6l !ard-
N Aaratul #eu- $u$e el nch!09nd c!rcu!tul electr!c- n6are n!#!c #!$ter!o$ $au d!a.ol!c&
Nu e dec9t un $!#lu or%an de tran$for#are& Pr!#e"te electr!c!tatea n for#a e! o.!"nu!t "! o red
$u. o for# $uer!oar- de$coer!t de #!ne& La#a e care o 2e0! colo- "! care ncee $ $e
rotea$c ne.une"te- e aceea care #!6a folo$!t la atra%erea .ol!dulu!& Cu ajutorul reflectorulu! n
centrul cre!a e u$- ea tr!#!te n $a!u un curent de6o natur $ec!al- cre!a eu ! $un curent
neutru h?l!condal& )u cu# arat "! nu#ele- curentul $e n29rte"te ca o el!ce& Pe de alt arte- are
ror!etatea de6a re$!n%e cu utere or!ce cor #ater!al cu care 2!ne n contact& Cele dou
29rtejur! h?l!condale- luate laolalt- for#ea0 un c!l!ndru %ol- d!n care aerul- ca "! or!ce alt
#ater!e- e $co$- n a"a fel nc9t n !nter!orul c!l!ndrulu! nu #a! eC!$t n!#!c& nele%!- unch!ule-
2aloarea R cu29ntulu! ace$tu!a: NI/ICM ! nch!u! c- retut!nden!- n !nf!n!tul $a!ulu!- eC!$t
ce2a- "! c c!l!ndrul #eu !n2!0!.!l- care $e n"uru.ea0 n at#o$fer- e$te- entru o cl!- $!n%urul
unct al un!2er$ulu! n care nu eC!$t NI/IC&:K O cl! foarte $curt- #a! $curt dec9t durata unu!
ful%er& Punctul ace$ta un!c- n care do#ne"te 2!dul a.$olut- e un #!jloc de $cur%ere art!f!c!al- r!n
care $ca n 2alur! $tr9n$e !nde$truct!.!la ener%!e e care %lo.ul #9nte$c o !ne nctu"at "!
conden$at n lanur!le %rele ale $u.$tane!& Rolul #eu $6a #r%!n!t dec! la nlturarea unu!
o.$tacol&
)o#nul Lecoeur- c9t $e oate&de atent- "! concentra$e toat aten!a ca $ oat ur#r!
acea$t cur!oa$ eCunere&
N S!n%urul&lucru #a! del!cat- cont!nu& >eh+r!n =!rdal- 6e re%larea lun%!#!! de und a
curentulu! neutru hel!co!dal& )ac at!n%e o.!ectul e care 2re!-$6l&!nfluene0!- el l re$!n%e n loc
$6l atra%& Tre.u!e dec! $6l l!#!te0 la o oarecare d!$tan de o.!ect- dar c9t 6#a! aroae de el- n
a"a fel nc9t ener%!a el!.erat $ !rad!e0e n !#ed!ata&6lu! 2ec!ntate&
N )ar- ca $ arunc! .ol!dul n #are- 6tre.u!e $6l #!n%! "! nu $6l atra%!- o.$er2
Lecoeur&
N )a "! nu- r$un$e >eh+r!n =!rdal& Ur#re"te6# atent- unch!ule& Cuno$c d!$tana
rec!$ care ne de$arte de .ol!d& )!$tana acea$ta #$oar eCact c!nc! $ute un$re0ece #etr!
"!&atru0ec! "! ot de cent!#etr!& Re%le0 tr!a curentulu! #eu &!n9nd $ea#a de ea&
Tot 2or.!nd- =!rdal #ane2ra un&reo$ta&t !ntercalat n c!rcu!t ntre $ur$a electr!c "! aarat&
N Iat c $6a fcut- cont!nu el& Acu# curentul $e $t!n%e la #a! u!n de tre! 6cent!#etr!
de .ol!d- $re con2eC!tatea lu! de nord6e$t& Jner%!a el!.erat l nconjoar dec! e artea acea$ta
cu o !rad!a!e !nten$& )ar nu#a! at9ta n6ar f! de ajun$- totu"!- ca $ urnea$c o a$e#enea #a$
at9t de aderent la $ol& )e aceea- d!n #ot!2e de re2edere- 2o! folo$! alte dou #!jloace acce$or!!&
=!rdal 29r #9na n !nter!orul aaratulu!& I#ed!at una d!n cele dou l#! nceu $ 9r9!e
cu fur!e&
N O.$er2!- unch!ule- co#ent =!rdal- c la#a acea$ta nu $e n29rte"te cu# $e n29rte"te
cealalt& L! "t!! de ceK ,!!ndc efectul e! e$te de o cu totul alt natur& Jflu2!!le e care le e#!te
$unt $ec!ale& Le 2o# nu#!- dac 2re!- curen! neutr! rect!l!n!!- ca $6! deo$e.!# de ce!lal!&
Lun%!#ea ace$tor curen! rect!l!n!! n6are ne2o!e $ f!e re%lat& J! $6ar duce- !n2!0!.!l- la !nf!n!t-
dac nu !6a" ro!ecta e con2eC!tatea de $ud62e$t a #eteorulu! care ! ore"te& Nu te $ftu!e$c $ te
a"e0! n faa lor& Te6ar cotono%! ru- cu# $un oa#en!! at!n"! de $ort#an!e- de unde f!re"te c $6a
for#at "! cu29ntul $ort#an& )ar $ re2en!# la o!le noa$tre& Ce $unt curen!! rect!l!n!!K N!#!c
altce2a- ca "! ce! hel!co!dal!- "! alttn!nter! ca or!care curent electr!c- de or!ce natur ar f! el- ca
$unetul- cldura- lu#!na n$"!- dec9t un tran$ort de ato#! #ater!al! e ult!#a treat de
$!#l!f!care& O $6! fac! o !dee de$re #!c!#ea ace$tor ato#! c9nd ! 2o! $une c n cl!a de fa
e! !0.e$c $urafaa .loculu! de aur n care $e ncru$tea0 n nu#r de "ate $ute c!nc!0ec! de
#!l!oane e $ecund& J dec! un ade2rat .o#.arda#ent- n care l!$a de %reutate a ro!ect!lelor e
co#en$at r!n !nf!n!tatea nu#rulu! "! a 2!te0e!& L! adu%9nd acea$t #!n%ere la atrac!a
eCerc!tat de cealalt fa- $e oate o.!ne un re0ultat $at!$fctor&
N @ol!dul nu $e #!"c- totu"!- o.!ect Lecoeur&
N Se 2a #!"ca- $u$e cal# >eh+r!n =!rdal& A! u!n r.dare& n lu$- !at ce 2a %r.!
lucrur!le: cu ace$t al tre!lea reflector tr!#!t alte o.u0e ato#!ce ndretate- ace$tea- nu a$ura
.ol!dulu! n$u"!- c! a$ura terenulu! care l $uort n artea d!n$re #are& A! $O 2e0! cu# terenul
$eO de0a%re% tretat- "! cu#- d!n r!c!na %reut!!- .ol!dul 2a ncee $ alunece e ant&
>eh+r!n =!rdal "! 29r d!n nou #9na n aarat& O a tre!a la# nceu "! ea $ 9r9!e&
N U!tO6te cu aten!e- unch!ule- $u$e el& Cred c o $ ne d!$tr# .!ne&
CAPITOLUL ==&
Care oate f! c!t!t cu re%ret- dar e care re$ectul fa de ade2rul !$tor!c l6a $!l!t e autor
$6l $cr!e- a"a cu# l 2or nre%!$tra ntr6o .un 0! analele a$trono#!ce&
Str!%tele !nd!2!duale $e conto!r ntr6un $!n%ur $tr!%t- "! un fel de rcnet for#!da.!l
9"n! d!n #ul!#e- la r!#a tre$r!re a .loculu! de aur&
Toate r!2!r!le $e ndretar $re acela"! unct& Ce $e nt9#laK ,u$e$er oare rada une!
haluc!na!!K Sau $e #!"ca$e- cu ade2rat- #eteorulK n ca0ul ace$ta- care era cau0aK Nu cu#2a
$olul ceda ncetul cu ncetul- d!n care r!c!n co#oara utea $ $e r2lea$c 9n la ur# n
ad9ncul oceanulu!K
N Ar f! un de0nod#9nt neo.!"nu!t al e2en!#entulu! ace$tu!a care a u$ n #!"care
ntrea%a lu#e- o.$er2 doa#na Arcad!a HalEer&
N )ar un de0nod#9nt care oate c n6ar f! cel #a! ru- r$un$e do#nul Seth Stanfort&
N Care ar f! cel #a! .un- adu% ,ranc!$ Bordon& Nu- nu $e n"ela$er& @ol!dul cont!nua
$ alunece tretat $re #are& Se 2edea clar c terenul ceda- ncetul cu ncetul& )ac #!"carea
acea$ta nu era $t2!l!t- $fera de aur a2ea $ alunece 9n la #ar%!nea latoulu! "! $ f!e n%h!!t
de ad9ncur!le oceanulu!&
To! ce! de fa erau ulu!!I !ar n ulu!rea lor $e a#e$teca un !c de d!$re entru $olul
ace$ta ne2redn!c de6o o2ar at9t de #!nunat& Ce cat c .ol!dul c0u$e a!c! "! nu e fale0a
.a0alt!c- de necl!nt!t- a l!toralulu! %roenlande0- unde #!!le de #!l!arde n6ar f! r!$cat $ f!e
!erdute e 2ec! entru lco#!a o#enea$cM
)a- #eteorul aluneca& L! oate c nu #a! era dec9t o che$t!une de ore- .a #a! u!n- o
che$t!une de #!nute- dac latoul $e r.u"ea: .ru$c $u. enor#a lu! %reutate&
Gn #!jlocul tuturor $tr!%telor ro2ocate de aro!erea une! a$e#enea nenoroc!r!- ce rcnet
de %roa0 $co$e$e do#nul de SchnacEM Ad!o- un!c r!lej de a6! face ara #!l!ardarM Ad!o-
er$ect!2 de6a6! #.o%! e to! ceten!! Broenlande!M
C9t de$re )ean ,or$+th "! de$re doctorul 3udel$on- utea! crede c au $6"! !ard
#!n!le& "! nt!ndeau a#9ndo! .raele- d!$era!& Str!%au ajutor- ca "! cu# ar f! fo$t o$!.!l $ l! $e
r$und la che#are&
O #!"care #a! 2!0!.!l a .ol!dulu! ! fcu $6"! !ard co#let #!n!le& ,r $ #a! !n
$ea#a de er!col- ru9nd r9ndul de a0n!c!- doctorul 3udel$on $e nu$t! $re $fera de aur&
)ar nu utu $ ajun% rea dearte& n.u"!t de at#o$fera nc!n$- $e clt!n deodat- du
o $ut de a"!- "! c0u %r#ad la #9nt&
)ean ,or$+th ar f! tre.u!t $ $e $!#t #ulu#!tI de$f!!narea acea$ta a r!2alulu! $ur!#a
def!n!t!2 or!ce- reten!! la nt9!etate& )ar- na!nteO de a f! un a$trono# t!#a"- )ean ,or$+th era
un o# cu#$ecade- "! tr!a e#o!e! ! readu$e ade2rata lu! f!re& Ura nef!rea$c ! d!$ru ca un 2!$
ru care !ere la de"tetare- "! #u6! #a! r#a$e n $uflet dec9t a#!nt!rea 0!lelor de od!n!oar& )e
aceea- fr $ $e %9ndea$c #car- ca #!n$ de un %e$t refleCdo#nul )ean ,or$+th Q ludat f!e
entru fata lu! Q n loc $ $e .ucure de #oartea unu! ad2er$ar- $e ree0! curajo$ $6"! $al2e0e
2ech!ul r!eten aflat n r!#ejd!e&
)ar uter!le nu uteau $6! f!e la nl!#ea cura_ julu!& A.!a !0.ut!$e $ ajun% l9n%
doctorul 3&udel$on- a.!a !0.ut!$e $6l tra% cu c9!2a #etr! #a! nao!T c $e r.u"! el n$u"!
nen$ufle!t- $ufocat de cldura aceea n.u"!toare&
)!n fer!c!re- ,ranc!$ Cordon $e ree0!$e n ur#a lu!- !ar Seth Stanfort nu "o2!$e $6l
ur#e0e& Iar lucrul ace$ta e$e#ne c n6o l$a$e !nd!ferent e Arcad!a& HalEerP
N SethMP SethMP $tr!% ea- !n$t!nct!2- n$!nuntat arc de er!colul care ! 9ndea
fo$tul $o&
,ranc!$ Cordon "! Seth Stanfort- ur#a! de c9!2a $ectator! #a! curajo"!- tre.u!r $ $e
t9ra$c e $ol- $ $e aro!e un9ndu6"! .at!$ta la %ur- ntr6at9t de !re$!ra.!l era aerul& n $f9r"!t-
ajun$er l9n% )ean ,or$+th "! l9n% doctorul 3udel$on& ! r!d!car "!6! tra$er d!ncolo de l!#!ta
e care nu era n%du!t $6o trec! dac nu 2ro!a! $ f!! 9rjol!t 9n la #runta!e&
)!n fer!c!re- cele dou 2!ct!#e ale ror!e! lor !#rudene fu$e$er $al2ate la t!#& Bra!e
n%r!j!r!lor r!#!te !#ed!at- "! re2en!r n f!re- dar 2a!M nu#a! ca $ 2ad cu# l! $e nru!au
$eranele&
@ol!dul cont!nua $ alunece ncet- f!e r!n ror!a lu! #!"care e latoul ncl!nat- f!e
entru c $urafaa $olulu! $e r.u"ea tretat $u. %reutatea lu!& Centrul de %reutate ! $e aro!a
unctul de d!ncolo de care fale0a $e nfunda 2ert!cal n a&
Se au0!r de retut!nden! $tr!%te care 2deau e#o!a #ul!#!!& Oa#en!! $e fo!au de colo-
colo- fr $6"! dea $ea#a de ce& Un!!- r!ntre care "! Arcad!a HalEer- orn!r n %oan $re #are-
ca nu cu#2a $ !ard 2reun a#nunt al cata$trofe!&
Totu"!- $e #a! !2! o cl! de $eran& Sfera de aur r#a$e ne#!"catM
)ar n6a fo$t dec9t o cl!& )eodat- $e au0! un tro$net nf!ortorP St9nca ceda$e "!
#eteorul $e r.u"ea n ocean&
)ac ecour!le l!toralulu! n6au reetat ur!a"ul $tr!%t al #ul!#!!- r!c!na e c $tr!%tul
ace$ta a fo$t !#ed!at acoer!t de .u.u!tur!le une! eClo0!! #a! utern!ce dec9t .u.u!tur!le unu!
tunet& n acela"! t!#- un tala0 aer!an #tur $urafaa !n$ule!- "! to! $ectator!!- fr n!c! o
eCce!e- $e o#en!r tr9nt!! la #9nt&
@ol!dul eCloda$e& Aa- trun09nd r!n #!l!oanele de or! a! $urafee! nenu#ratelor
al2eole ale ace$tu! .urete de aur- $e 2aor!0a$e $u.!t la contactul cu #etalul !ncande$cent- "!
#eteorul $r!$e n aer ca un ca0an $uranc!n$& Acu#- fr9#ele Lu! recdeau ca o jer. n 2alur!-
n #!jlocul unor "u!ertur! a$ur0!toare& Aa oceanulu! fu r$col!t de 2!olena eClo0!e!& UnO tala0
ur!a" orn! $ !a cu a$alt l!toralul "! c0u acolo cu o fur!e de ne$t9n!t& n%ro0!!- !#ruden!! care
$e aro!a$er de r# o Luar- la fu%- c0n!ndu6$e $ ajun% n 29rful ante!&
)ar nu to! a2eau $ #a! ajun% $u$& #.r9nc!t cu la"!tate de c9!2a d!ntre e!- e care
$a!#a ! re$ch!#.a$e n f!are- doa#na Arcad!a HalEer fu r!n$ "! r$turnat la #9nt& L! a2ea
$ f!e t9r9t n ocean la rentoarcerea $re laj a 29rtejulu! de a&
)ar Seth Stanfort 2e%hea& Aroae fr $erane c o 2a utea $al2a- r!$c9ndu6"! 2!aa
entru ea- Seth aler% $6o $al2e0e n a$e#enea cond!!! nc9t uteau f! $ocot!te dou 2!ct!#e n loc
de unaP
Iat n$ c Seth Stanfort !0.ut! $ ajun% l9n% ea "!- r!n09ndu6$e de o $t9nc- utu $
re0!$te 2!!tur!! #on$truoa$e& Nu#ero"! tur!"t! aler%ar !#ed!at n ajutorul lor "!6! adu$er nao!&
Jrau $al2a!&
)ac Seth Stanfort nu6"! !erdu$e cuno"t!na- n $ch!#. Arcad!a HalEer era nen$ufle!t&
)ar n%r!j!r!le !#ed!ate Q o readu$er la 2!a "! r!#ele cu2!nte ea le adre$ fo$tulu! $o:
N )!n #o#ent ce tre.u!a $ f!u $al2at- era f!re$c $ # $al2e0! du#neata- ! $u$e ea-
$tr9n%9ndu6! #9na "! r!2!ndu6l cu cea #a! cald recuno"t!n&
/a! u!n noroco$ dec9t Arcad!a HalEer- #!nunatul .ol!d nu $ca$e de tr!$ta lu! $oartM
R#"!ele lu!- !erdute entru totdeauna entru oa#en!- 0ceau acu# n ad9ncul oceanulu!& L!
ch!ar dac ar f! fo$t cu ut!n- n ur#a unor efortur! ne#a!o#en!te- $ $co! un a$e#enea .loc
d!n $trfundur!le aelor- acu# tre.u!a $ $e renune la $erana acea$ta& Cc! #!!le de ndr! ale
%lo.ulu! $art de eClo0!e $e #r"t!a$er n lar%& )o#nul de SchnacE- do#nul )ean ,or$+th "!
doctorul 3udel$on cutar 0adarn!c o fr9# c9t de #!c e l!toral& )!$ru$er cu totul- 9n la
ult!#a cent!#- cele c!nc! #!! "ate $ute ot0ec! "! ot de #!l!arde& )!n eCtraord!narul #eteor- nu
#a! r#$e$e n!c! ur#&
CAPITOLUL ==I&
Ult!#ul ca!tol- care cur!nde e!lo%ul ace$te! o2e$t!r! "! n care ult!#ul cu29nt l are
do#nul John Proth- judector la Hha$ton&
)!n #o#ent ce6"! $at!$fcu$e cur!o0!tatea- #ul!#!! de cur!o"! nu6! #a! r#a$e dec9t $
lece&
)ar "!6o $at!$fcu$eK A$ta nu e $!%ur& Preu!a oare de0nod#9ntul c9t o.o$eala "!
cheltu!el!le une! a$e#enea cltor!!K S 2e0! #eteorul fr $ te o! aro!a de el la #a! u!n de
atru $ute de #etr!- nu rea n$e#na #are lucru& L! totu"! oa#en!! tre.u!au $ $e #ulu#ea$c "!
cu at9t&
Puteau $ $ere cel u!n c ntr6o .un 0! "! 2or lua re2an"aK O $ #a! reaar 2reodat
la or!0ontul no$tru un .ol!d de aurKP Nu& A$e#enea a2entur nu $e nt9#l de dou or!& ,r
ndo!al- or #a! f! eC!$t9nd n $a!u "! alte a$tre de aur lut!tor- dar "an$a de a !ntra n cercul
atrac!e! tere$tre e$te at9t de $la. nc9t n!c! nu tre.u!e luat n $ea#&
)e fat- e #a! .!ne a"a& La$e tr!l!oane de aur a029rl!te n c!rcula!e ar derec!a e$te
#$ur #etalul ace$ta- jo$n!c entru un!! Q care nu6l au Q dar at9t de re!o$ du $u$ele
celorlal!M Nu tre.u!e re%retat dec! !erderea .ol!dulu!- care- ne#ulu#!ndu6$e nu#a! $ tul.ure
#er$ul f!nanc!ar al lu#!!- ar f! de0lnu!t oate un r0.o! e ntrea%a $urafa a #9ntulu!&
Totu"!- ce! !ntere$a! a2eau dretate $ $ocotea$c de0nod#9ntul ace$ta ca o dece!e& Cu
c9t #9hn!re #er$er )ean ,or$+th "! doctorul 3udel$on $ conte#le locul unde eCloda$e
.ol!dulM Le 2enea %reu $ $e rentoarc fr $ aduc #car o fr9# d!n aurul cere$c& N!c! #car
at9ta c9t $6"! fac un ac de cra2at $au o ereche de .uton!- n!c! #car un %runte $6l $tre0e
ca a#!nt!re- ad#!9nd c do#nul de SchnacE nu l6ar f! cerut entru ara lu!&
Gn durerea lor co#un- ce! do! r!2al! !erdu$er 9n "! a#!nt!rea trectoare! r!2al!t!&
Puteau $ f!e altfelK Jra_ cu ut!n ca doctorul 3udel$on $ #a! $tre0e $urarea fa de cel
care- cu at9ta #r!n!#!e- nfrunta$e #oartea ca $6l $al2e0eK L!- e de alt arte- nu e_ o#ene$c
$ f!! cu totul de2otat celu! entru care era& $6! !er0! 2!aaK )!$ar!!a .ol!dulu! adu$e$e
#carea& La ce .un $ $e certe entru un #eteor care nu #a! eC!$taK
La toate ace$tea $e %9ndeau oare ce! do! fo"t! ad2er$ar!- a2eau oare con"t!!na neantulu!
%enero0!t!! lor tard!2e- e c9nd $e cole"eau cu do2e0!le de #r!n!#!e l!#.9ndu6$e la .ra- n
r!#ul trar al lun!! de #!ere a r!eten!e! lor ne#ro$tateK
N J o #are nenoroc!re !erderea .ol!dulu! ,or$+th- $unea doctorul 3udel$on&
N A .ol!dulu! 3udel$on- l corect )ean ,or$+th& Cc! al du#!tale era- dra% r!etene-
nu#a! al du#!tale-
N @a de loc- rote$ta doctorul& O.$er2a!a du#!I6 tale- dra% r!etene- a recedat6o e a
#ea&
N @a a ur#at6o- dra% r!etene&
N )aO de undeM L!$a de rec!0!e a $cr!$or!! #ele ctre o.$er2atorul d!n C!nc!natt! ar
utea f! o do2ad- n loc $ $cr!u- ca du#neata- de la ce or 9n la ce or- a# $cr!$ ntre cutare
or "! cutare or& J cu totul altce2aPM
L! nu 2ro!a $ $e la$e eCcelentul doctor- dar n!c! )ean ,or$+th nu $e l$a de loc& )e a!c!-
no! d!$cu!!- d!# fer!c!re ner!#ejd!oa$e&
G#!n$ 9n la un a$e#enea unct- ntor$tura acea$ta ndu!o"toare a2ea ce2a co#!c n
ea& )ar unul care nu $e %9ndea de loc $ r9d era ,ranc!$ Bordon- rede2en!t of!c!al lo%odn!c al
$cu#e! lu! Jenn+& Ce! do! t!ner! rof!tau c9t uteau #a! .!ne- du trecerea furtu#!!- de 0!lele
$en!ne "! "! r$cu#rau con"t!!nc!o$ orele !erdute&
Na2ele de r0.o! "! ache.otur!le ancorate n ortul Uern!2!E r!d!car ancorele n
d!#!neaa de 8 $ete#.r!e- orn!nd $re $ud& )!ntre to! cur!o"!! care- t!# de c9te2a 0!le-
n$ufle!$er !n$ula acea$ta a re%!un!lor arct!ce- nu #a! r#a$e dec9t do#nul Ro.ert Lecoeur "!
$eudo6neotul lu!- o.l!%a! $ a"tete rentoarcerea Atlant!culu!& Iahtul nu re2en! dec9t a doua 0!&
)o#nul Lecoeur "! >?h+r!n =!rdal $e #.arcar !#ed!at& Se $tura$er de "ederea acea$ta
$ul!#entar de dou0ec! "! atru de ore n !n$ula Uern!2!E&
Ca.ana lor de $c9ndur! f!!nd d!$tru$ ntr6ade2r de tala0ul care ur#a$e du eClo0!a
.ol!dulu!- ce! do! "! etrecur noatea n aer l!.er- n cele #a! jaln!ce cond!!!& /area nu $e
#ulu#!$e nu#a! $ le dr9#e locu!na- dar ! #a! "! #uoa$e 9n la oa$e& A.!a 029nta! de
$oarele al!d al !nutur!lor olare- do#nul Lecoeur "! >?h+r!n =!rdal n6a2eau n!c! #car o tur
ca $ $e aere de fr!% n t!#ul orelor de ntuner!c& Totul !er!$e n de0a$tru- 9n "! cel #a!
nen$e#nat lucru- 9n "! 2al!0a "! !n$tru#entele lu! >?h+r!n =!rdal& P!er!$e cred!nc!oa$a lunet
cu care o.$er2a$e de at9tea or! #eteorul& P!er!$e- de a$e#enea- aaratul care atr$e$e #eteorul e
#9nt na!nte de a6l #!n%e n fundul Oceanulu!&
)o#nul Lecoeur nu $e utea con$ola de !erderea unu! aarat at9t de #!nunat& =!rdal-
d!#otr!2- nu fcea dec9t $ r9d de el& )ac fcu$e un aarat- n!#!c nu6l #!ed!ca $ #a! fac
nc unul- "! #a! utern!c "! #a! .un&
,!re"te c ar f! utut& n r!2!na acea$ta nu eC!$t n!c! o ndo!al& )!n nefer!c!re- n$- nu
$e #a! %9nd! la aarat& Na"ul $u ! .tu 0adarn!c caul $ $e nha#e la lucru& =!rdal l a#9na
#ereu- de a0! e #9!ne- 9n ntr6o .un 0! c9nd- ajun$ la ad9nc! .tr9nee- lu $ecretul cu el n
#or#9nt&
Tre.u!e dec! $ ne re$e#n#: #!nunatul aarat e !erdut e 2ec! entru o#en!re- !ar
r!nc!!ul lu! 2a r#9ne 2e"n!c necuno$cut at9ta 2re#e c9t un nou >?h+r!n =!rdal nu $e 2a #a!
na"te e lu#e& )e fat- =!rdal $e rentorcea d!n Broenlanda #a! $rac dec9t leca$e& ,r $ #a!
$ocot!# !n$tru#entele "! .o%ata lu! %ardero.- l$a$e acolo un teren !#en$- cu at9t #a! %reu de
re29ndut cu c9t cea #a! #are arte a ror!et!! $e afla $u. a&
Iar na"ul $u- d!#otr!2- aduna$e o #ul!#e de #!l!oane n cltor!a acea$taM /!l!oanele
a2ea $ le %$ea$c la rentoarcere- n $trada )rouotI !at or!%!nea fa.uloa$e! a2er! care a2ea $
fac d!n @anca Lecoeur una d!n cele #a! utern!ce !n$t!tu!! f!nanc!are&
J ade2rat c >eh+r!n =!rdal nu fu$e$e $tr!n de $or!rea uter!! ace$te!a colo$ale& Iar
Lecoeur- care "t!a acu# de ce6! n $tare- l folo$! d!n l!n& Toate !n2en!!le !e"!te d!n cre!erul
%en!al al lu! =!rdal- .anca le eCloata d!n unct de 2edere ract!c& L! n6a2u de ce& $ $e l9n%& n
l!$a aurulu! d!n cer- .anca $tr9n$e n te0aurul e! o #are arte a aurulu! de e #9nt&
,!re"te- do#nul Lecoeur nu era un Sh+locE& )!n a2erea care ! $e datora lu!- >eh+r!n
=!rdal ar f! utut $6"! !a artea- "! nc artea cea #a! #are dac ar f! 2rut& )ar c9nd 2enea 2or.a
de$re a$ta- =!rdal l r!2ea n a"a fel- nc9t refera $ tac& @an!K AurK Ce $ fac cu e!K Nu
dorea dec9t $ r!d!ce d!n c9nd n c9nd #!c!le $u#e- $uf!c!ente entru #ode$tele lu! ne2o!& P9n la
$f9r"!tul 2!e!! lu!- =!rdal a cont!nuat $ 2!n e jo$ $6"! 2ad n ace$t $co Dunch!ulF "!
.ancherul- "! n!c!odat n6a accetat n!c! $ $e #ute de la etajul "a$e d!n $trada Ca$$ette- n!c! $ $e
de$art de 2du2a Th!.aut- fo$t #celrea$- care a r#a$ 9n la cat $lujn!ca lu! 2or.rea&
La "ate 0!le du tele%ra#a e care do#nul Lecoeur o tr!#!$e$e core$ondentulu! $u
d!n Par!$- !erderea def!n!t!2 a .ol!dulu! fu cuno$cut n ntrea%a lu#e& Cruc!"torul france0
lecat d!n Ue#!2!E tran$#!$e$e de la r!#ul o$t $e#afor!c 2e$tea care- cu o ra!d!tate
eCtraord!nar- $e r$9nd!$e n ntre%ul un!2er$&
)ac- e#o!a a fo$t #are- cu# u"or ute# .nu!- n $ch!#. $e otol! de$tul de reede "!
de la $!ne& Oa6 #en!! $e aflau n faa Yunu! fat #l!n!t "! cel #a! $nto$ lucru era $ nu $e #a!
%9ndea$c la el& Cur9nd- %r!j!le er$onale ! cole"!r d!n nou "! ncetar $ $e #a! %9ndea$c la
#e$a%erul cere$c care a2u$e$e arte de un $f9r"!t jaln!c- .a- $6ar utea $une- ch!ar u!n r!d!col&
C9nd /o0!E ancor- la '; $ete#.r!e- n ortul Charle$ton- aroae c nu $e #a! 2or.ea
de$re #eteor&
Gn afara a$a%er!lor cu care leca$e- /o0!E de.arca la ntoarcere un a$a%er nou: doa#na
Arcad!a HalEer- hotr9t $6"! #an!fe$te #a! ndelun% recuno"t!na fa de fo$tul e! $o- $e
%r.!$e $ $e !n$tale0e n ca.!na l$at l!.er de do#nul de SehnacE&
I )!n Carol!na de Sud 9n n 5!r%!n!a nu6! o d!$tan rea #are- "!- alt#!nter!- $unt
de$tule c! ferate n Statele Un!te& A doua 0!- ': $ete#.r!e- do#nul )ean ,or$+th- ,ranc!$ "!
O#!cron- e de o arte- S+dne+ 3udel$on "! f!!ca lu!- e de alt arte- $e rentorceau r!#!! la
turnul d!n Jl!$a.eth $treet- ce!lal! la fo!"orul d!n /or!$$ $treet&
Acolo erau a"teta! cu ner.dare& )oa#na 3udel$on "! f!!ca e! Loo $e aflau n %ara d!n
Hha$ton- ca "! re$ecta.!la /!t0- c9nd trenul de Charle$ton ! adu$e e cltor!& L!- ntr6ade2r-
ace"t!a nu utur f! dec9t ad9nc #!"ca! de r!#!rea fcut& ,ranc!$ Bordon "! #.r!"a 2!!toarea
$oacr- "! )ean ,or$+th $tr9n$e d!n toat !n!#a #9na doa#ne! 3udel$on- ca "! cu# nu $6ar f!
nt9#lat n!#!c& @a ch!ar n!c! nu $6ar f! o#en!t de 0!lele %rele dac Loo- oarecu# nel!n!"t!t- n6
ar f! !nut $ $cae de or!ce %r!j&
N n $f9r"!t- $6a ter#!nat- nu6! a"aK $tr!% ea- arunc9ndu6$e de %9tul do#nulu! ,or$+th&
)a- $e ter#!na$e- "! $e ter#!na$e cu .!ne& )o2ad c- la (] $ete#.r!e- clootele .!$er!c!!
Sa!nt6AndreA "! r$9nd!r dan%tele e dea$ura ora"ulu! 2!r%!n!an& In faa une! a$!$tene ale$e-
for#at d!n rudele- r!eten!! celor dou fa#!l!! "! nota.!l!t!le ora"ulu!- reotul OOBarth cele.r
c$tor!a lu! ,ranc!$ Bordon cu Jenn+ 3udel$on- ajun"! cu .!ne n ort du at9ta dru# "! at9tea
neca0ur!&
N!c! 2or. c Loo era de fa la cere#on!e- cu t!tlul de do#n!"oar de onoare-
nc9nttoare n roch!a e! nou- %ata de atru lun! de 0!le& L! ch!ar /!t0 $e afla acolo- r909nd "!
l9n%9nd totodat de fer!c!rea dra%ulu!F e!& N!c!odat nu fu$e$e at9t de a#u!onat- $unea ea
or!cu! 2ro!a $6o a$culte&
Aroae la aceea"! or- o alt c$tor!e a2ea loc- dar cu #a! u!n o#& )e data
acea$ta- Seth Stanfort "! Arcad!a HalEer nu $e du$er la judectorul Proth n!c! e cal- n!c! e jo$
"! n!c! n .alon& Nu- $tteau unul l9n% altul- ntr6o tr$ur conforta.!l& L!- .ra la .ra- trun$er
entru r!#a oar n ca$- entru a6"! re0enta n cond!!! #a! u!n fante0!$te actele lor n re%ul&
Judectorul "! ndel!n! $luj.a rec$tor!ndu6! e ce! do! fo"t! $o! de$r!! r!ntr6un
d!2or de c9te2a $t#9n!I ao! $e ncl!n %alant n faa lor&
N /ulu#e$c- do#nule Proth- $u$e doa#na Arcad!a&
N L! ad!o- adu%- do#nul Seth Stanfort&
N Ad!o- do#nule "! doa#n Stanfort- r$un$e John Proth- lec9nd !#ed!at $6"! 2ad de
flor!le d!n %rd!n&
)ar un %9nd l tul.ura e 2redn!cul f!lo$of& La a tre!a $tro!toare- #9na lu! !nact!2 ncet
$ #a! r$9ndea$c loa!a .!nefctoare e$te #u"catele n$etate&
N Ad!oKP "! $u$e el- or!ndu6$e- %9nd!tor- n #!jlocul alee!& Poate c ar f! fo$t #a! .!ne
dac le $unea# la re2edereP
S,pRLIT