Sunteți pe pagina 1din 16

Atitudinea fa de consumul de alcool; determinri i implicaii

Lect. univ. dr. Vlad Millea, Univ. 1 Decembrie 1918


Rezumat
n studiul nostru ne-am propus s anali!m care sunt atitudinile locuitorilor "ude#ului $lba
%a# de consumul de alcool, s identi%icm unii dintre %actorii relevan#i pentru intensitatea acestor
atitudini &i, nu 'n ultimul r(nd, s relevm modul 'n care atitudinile se obiectivea! 'n %recven#a &i
cantitatea consumului de butur. )tudiul a %ost reali!at prin metoda anc*etei %a# 'n %a#, utili!(nd
c*estionarul +aplicat la domiciliul subiec#ilor, ca instrument de cule-ere a in%orma#iilor, pe un
e&antion repre!entativ pentru popula#ia av(nd v(rsta de cel pu#in paispre!ece ani. $nali!(nd statistic
datele culese, am a"uns la conclu!ia c atitudinea po!itiv %a# de consumul de alcool este direct
le-at de conduita subiec#ilor at(t din perspectiva %recven#ei c(t &i din cea a cantit#ilor de butur
consumate. Variabilele socio-demo-ra%ice sunt pu#in relevante pentru atitudinea %a# de alcool a
indivi!ilor pe c(nd %recven#a ridicat, 'n ca!ul prin#ilor acestora, a consumului de butur conduce
la acceptarea 'n mai mic msur a consecin#elor po!itive proprii respectivului comportament.
.endin#a subiec#ilor de a asocia petrecerea timpului liber 'mpreun cu prietenii de butur este
corelat cu o atitudine mai intens po!itiv %a# de consumul de alcool. /unoa&terea consecin#elor
reale ale e0cesului de alcool pe termen lun- presupune o atitudine mai pu#in permisiv %a# de
butur. 1rba#ii &i %emeile respin- 'n mare msur presupusele consecin#e po!itive ale buturii &i le
accept 'n marea lor ma"oritate pe cele ne-ative dar rela#ia dintre atitudine &i comportament este
mediat 'n sens ne-ativ, probabil, de credin#a lipsei de periculo!itate a consumului social.
Scopul cercetrii
Dorim, 'n primul r(nd, s punem 'n eviden# care sunt atitudinile locuitorilor "ude#ului $lba
privitor la consumul de alcool &i modul 'n care percep consecin#ele acestuia. 2e-am propus, 'n
acela&i timp, s relevm, pe de o parte, unii dintre %actorii care in%luen#ea! respectivele atitudini &i
percep#ii, &i, pe de alt parte, s identi%icm modul 'n care acestea se traduc 'n comportamentul
mani%est de consum al alcoolului.
Consumul de alcool. Cauze i efecte
Vom 'ncerca s pre!entm succint c(teva c*estiuni le-ate de anver-ura consumului de
alcool, mai ales 'n r(ndul tinerilor, precum &i unele dintre aspectele care %avori!ea! acest
comportament. 2e vom re%eri, 'ns &i la consecin#ele %enomenului, din mai multe perspective.
3ornim demersul nostru de constatarea c buturile alcoolice, indi%erent de natura lor, sunt
substan#e c*imice care a%ectea! activitate mental, emo#ional &i comportamental +1ban $.,
coord., /onsiliere educa#ional, ed. )./. 3sinet )4L, /lu" 2apoca, 5667, p 158,. 2i se pare e0trem
de important ideea relevat de aceea&i autoare c accesibilitatea alcoolului, 'n cultura euro-
american, ne %ace s uitm c este tot at(t de periculos ca &i dro-urile inter!ise prin le-e.
Mul#i autori %ac distinc#ii le-ate de natura consumului de alcool +la oca!ii versus 'n mod
obi&nuit, respectiv privitor la cantit#ile consumate +care pot sau nu s %ie eliminate din or-anism pe
parcursul unei anumite perioade,. De e0emplu, in-erarea unei anumite cantit#i de alcool poate %i
considerat normal dac ea poate %i eliminat din corp, aspecte care depinde at(t de masa corporal
c(t &i de cantitatea consumat +9u-re#u-Urea 4, ed. 9unda#iei 4om(nia de M(ine, .imi&oara,
566:,. 9aptul de a dep&i !ilnic respectiva cantitate ar trans%orma individul 'ntr-un alcoolic.
/onsumul e0cesiv de alcool repre!int o problem social de mare amploare, mani%est(ndu-
se 'n ma"oritatea #rilor. n 9ran#a, de e0emplu la %inele anului 5666 +9u-re#u-Urea, 566:,, cinci
milioane de cet#eni aveau probleme cu alcoolul +'n plus, s-a relevat %aptul c 17,7; din popula#ia
masculin &i <; din cea %eminin era sau risca s devin dependent de butur,.
Din pcate, e0cesul de alcool nu-i a%ectea! doar pe adul#i, adolescen#ii %iind, la r(ndul lor,
consumatori de butur, uneori 'n circumstan#e deosebit de periculoase. )tatistici recente din )U$
+1999, arat c 77; dintre liceeni ultimului an au declarat %ie c au condus sub in%luen#a
alcoolului, %ie cu cineva care a consumat alcool &i, mai mult, 56; dintre tineri au avut respectivul
comportament dup un consum %oarte mare de alcool. +$dams =., 1er!ons>? M. D., 3si*olo-ia
$dolescen#ei, ed. 3olirom, @a&i, 5669, p. <9:,. /on%orm unui studiu reali!at tot 'n )U$ 'n anul
5666, consumul de alcool este un %apt obi&nuit printre adolescen#ii americani, 86; dintre liceeni
a%la#i 'n ultimul an %irm c au consumat alcool toat via#a, :8; de-a lun-ul anului trecut &i
81; 'n ultima lun +$dams =., 1er!ons>? M. D., 5669, p. <99,. )tatisticile din 1999 arat c de&i,
per -lobal, consumul de alcool la adolescen#i a rmas relativ stabil 'n )U$, situa#iile de consum
e0cesiv au %ost 'n cre&tere. $utorii de%inesc consumul e0cesiv sau apetitul alcoolic ca
repre!ent(nd in-ur-itarea a cinci sau mai multe buturii la r(nd 'n ultimele dou sptm(ni. $st%el,
o treime dintre liceeni ultimului an s-au a%lat 'n situa#ia de a %i be#i 'n ultima lun &i o ptrime dintre
elevii clasei a A-a. 3rivitor la aceea&i c*estiune a apetitului alcoolic, s-au constat di%eren#e 'ntre
bie#i &i %ete, care tind s creasc 'n anver-ur, odat cu trecerea de la preadolescen# la
adolescen#. /on%orm acelora&i statistici din 1999, 'n clasa a V@@@-a 1<,<; dintre bie#i &i 15,:;
dintre %ete mani%estau apetit alcoolic pe c(nd 'n ca!ul tinerilor din ultimul an de liceu, conduita a
%ost 'nre-istrat pentru <6; dintre bie#i &i 5<; dintre %ete +$dams =., 1er!ons>? M. D., 5669, p.
<99,. /on%orm aceleia&i surse, v(rsta medie la care se 'ncepe consumul de alcool este 'n scdere 'n
)U$B 18,9 ani 'n 199< %a# de 1:,< ani 'n 198:.
3rivitor la %actorii care conduc la consumul de alcool, 'nv#area social pare a avea un rol
esen#ialB copiii &i tinerii observ c adul#ii asocia! momentele plcute, petrecerile, 'nt(lnirile cu
prietenii de respectivul comportamentC 'n plus, cei care beau par a %i veseli, a se sim#i bine +1ban
$., 5667,. /on%orm aceleia&i surse, curio!itatea, tendin#a de a imita conduita adul#ilor repre!int un
risc ma"or 'n condi#iile 'n care probabilitatea ca antura"ul s accepte sau c*iar s 'ncura"e!e
consumul de alcool sunt ridicate. n plus, adolescen#ii pot avea sen!a#ia c butul 'n r(nd cu
adul#ii reduce distan#e dintre statusul propriu &i cel al persoanelor mai 'n v(rst.
/on%orm 1ban +5667,, 'nv#area social a consumului de alcool presupune urmtoarele
dimensiuniB
nvarea prin observarea comportamentelor persoanelor importante pentru copil sau adolescent
+membrii %amiliei, prieteni, celebrit#i, modele personale, av(nd ca e%ect adoptarea unor credin#e
de -enul a bea este ceva interesant, te %ace s te sim#i bine, s %ii vesel,
nvarea social ar presupune, 'n plus, construirea unor atitudini po!itive %a# de e%ectele
consumului de alcool +adolescen#i 'nva# c butul este un lucru %iresc, care te %ace s %ii mai
sociabil &i mai matur,
Continuarea consumului de alcool este le-at de in%luen#a -rupului. $cum se consolidea!
conduita 'n raport cu butura, adolescen#ii av(nd tendin#a de a considera c respectivul
comportament %acilitea! rela#iile sociale, %c(ndu-i mai volubili &i mai lipsi#i de in*ibi#ii. $lt
mecanism al consumului de alcool l-ar repre!enta apelul la butur 'n situa#iile de cri! pentru
care adolescentul nu &i-a de!voltat abilit#ile necesare.
/on%orm 9u-re#u-Urea +566:,, cu c(t v(rsta la care debutea! consumul de alcool este mai
sc!ut, cu at(t riscul consumului abu!iv, mai t(r!iu, este mai mare. $st%el, cei care au 'nceput s
consume butur la cincispre!ece ani aveau un risc al abu!ului de alcool de patru ori mai mare
dec(t subiec#ii al cror debut s-a %cut la 51 se ani. n plus cu c(t v(rsta primei buturi alcoolice a
%ost mai ridicat, cu at(t rata consumului abu!iv &i a dependen#ei a %ost mai sc!ut.
$utoarea pre!int, 'n continuare, c(teva dintre motivele sau ra#ionali!rile privind motiva#ia
consumului de alcool. Unele dintre e0plica#iile subiec#ilor sunt le-ate de %alsele percep#ii vi!(nd
caracterul ino%ensiv al anumitor buturi +de e0emplu, ideea c dac vrei s consumi alcool 'n
cantitate mic po#i bea un pa*ar de vin alb,. D alt idee nociv, rsp(ndit la nivelul sim#ului
comun, este aceea c dac te limite!i la un sin-ur tip de butur, nu te vei 'mbta +sau c, dac #i s-a
'nt(mplat, totu&i, acest lucru, o ca%ea tare te va a"uta s E#i revii E ceea ce evident, este absurd,. De&i
parado0al, unii oameni cred c alcoolul te a"ut s slbe&ti. 3resupunem c aici este vorba de dou
aspecte di%eriteB alcoolul, 'n sine, are un aport caloric important &i poate stimula apetitul, ceea ce
conduce la cre&terea 'n -reutate. 3entru alcoolici, 'ns, se poate a"un-e la situa#ia 'n care alimenta#ia
este pur &i simplu 'nlocuit cu butura +cu e%ecte devastatoare pentru or-anism,. n !iarul =(ndul,
din 19 martie 5668, este descris o nou tulburare alimentar, alcoore0ia, presupun(nd 'nlocuirea,
de ctre persoanele care #in la siluet dar doresc s &i bea, a meselor normale cu c(teva pa*are de
butur +care au aport ener-etic dar lipsesc or-anismul de elementele nutritive esen#iale,.
D alt %als idee este aceea con%orm creia alcoolismul i-ar a%ecta mai mult pe cei din
campusurile universitare, pe adul#ii tineri, 'n -eneral. 4ealitatea pare a %i aceea c abu!ul de alcool
'i vi!ea! at(t pe adolescen#i c(t pe copiii sub 1< ani. D cercetare cu relevan# la nivel european
reali!at 'n 5667 +9u-re#u-Urea 566:,, a demonstrat c 88; din adolescen#ii de 1F ani au
consumat alcool, 85,1; au %ost 'n stare de ebrietate +cu 56; mai mult dec(t 'n 1999,. 3rivitor la
copiii sub 18 ani, 88; au consumat, de"a, bere &i vin &i 18; dintre ei au e0perimentat be#ia.
Gnun#ul con%orm cruia oamenii care #in la butur sunt de invidiat este, la r(ndul lui,
periculos pentru c re!isten#a la consumul e0cesiv de alcool e0prim, adesea, o into0ica#ie cronic
&i dependen# %a# de butur +cu toate consecin#ele ne-ative care apar, mai ales pe termen lun-,.
3e de alt parte, la nivelul sim#ului comun se con%und, adesea, e0cesul de alcool cu
dependen#a. De&i primul aspect este puternic le-at de al doilea, e0cesul de alcool nu repre!int
dec(t o condi#ie care %acilitea! dependen#a.
3e l(n- teoria 'nv#rii sociale &i credin#ele ira#ionale ale indivi!ilor, dorim s mai relevm,
pe scurt, c(teva desc*ideri teoretice vi!(nd etiolo-ia consumului +e0cesiv, de alcool.
/on%orm teoriei biolo-ic--enetice e0ist o anumit vulnerabilitate -enetic pentru alcoolism
+G. .i*an, )D) E $sisten#a )ocial, 5665, *ttpBHHasis.ubbclu".roH/artiH)D)-$sistenta)ociala.pd%,.
)tudiile de specialitate au relevat o puternic asociere 'ntre consumul e0cesiv de butur &i anumi#i
%actori 'nnscu#i dar, pe de alt parte, cercetrile %cute pe -emeni &i pe copiii adopta#i indic, 'n
ca!ul brba#ilor, o in%luen# -enetic redus at(t 'n ca!ul alcoolismului c(t &i 'n cel al consumului
normal +'n ca!ul %emeilor nu e0ist date &tiin#i%ice care s sus#in sau s in%irme ipote!a,.
.eoria psi*o-dinamic sus#ine ideea c practicile educative, 'n raport cu copiii problem
conduc la o de!voltate psi*o-social anormal &i la con%licte de dependen# E independen#.
@ndividul se poate a%la 'n con%lict cu orice %orm de dependen# sau, din contr, poate %i e0cesiv de
dependent. Ddat cu consolidarea obi&nuin#ei de a consuma alcool, subiec#ii de!volt conduite cum
ar %i ne-area, ra#ionali!area, impulsivitatea, *edonismul, revolta %a# de autoritate &i tendin#a de a se
a%ilia unor -rupuri deviante.
.eoria multidimensional +.i*an, 5665, vi!(nd alcoolismul presupune acceptarea
interac#iunii dintre %actorii biolo-ici, comportamentali &i socioculturali. 9actorii biolo-ici e0plic
modul di%erit 'n care reac#ionea! indivi!ii la acelea&i condi#ii de e0punere consumul de alcool +de
e0emplu, unii indivi!i de!volt dependen#, al#ii nu,. $spectele comportamentale sunt relevante
pentru identi%icarea situa#iilor cu risc ridicat pentru butur +mai ales 'n ca!ul consumului
rituali!at,. 9actorii socio-culturali iau 'n calcul particularit#ile sociali!rii individului, mai ales 'n
ceea ce prive&te interac#iunile din cadrul %amiliei, care pot conduce la un respect de sine sc!ut &i la
probleme de intolerare a oricrei %orme de dependen# sau, din contr, la dependen# e0a-erat.
2e vom re%eri, pe scurt, la e%ectele consumului de alcool, at(t din perspectiva in%luen#ei
asupra strii de sntate +%i!ic &i psi*ic, c(t &i din punctul de vedere al consecin#elor sociale.
n primul r(nd, trebuie %cut o delimitare clar 'ntre dou tipuri de e%ecte ale consumului de
alcool, cele pe termen scurt &i cele pe termen lun- +1ban, 5667,. G%ectele imediate ar consta 'ntr-o
u&oar rela0are, in*ibi#ii mai reduse &i reac#ii mai lente. 3e de alt parte, cu c(t cantitatea in-erat
este mai mare, cu at(t vor avea loc mai multe modi%icri la nivel co-nitiv, emo#ional &i
comportamental. G%ectele alcoolului sunt mai puternice dac masa corporal a individului este mai
sc!ut, dac bea pe stomacul -ol, dac a in-erat medicamente care interac#ionea! cu alcoolul &i
dac e vorba de o persoan de se0 %eminin. +9u-re#u-Urea 566:,. /on%orm aceleia&i surse,
consumul de alcool 'i %ace pe indivi!i ca, pe moment, s %ie mai volubili, mai desc*i&i spre ceilal#i
dar, 'n acela&i timp, le reduce capacitatea de concentrare, de a reac#iona prompt la stimuli &i de a-&i
coordona comportamentul. 3e de alt parte, e%ectele imediate ale consumului e0cesiv de alcool pot
consta &i 'n iritarea stomacului, tulburri de vedere +vedere dubl,, di%icult#i de coordonare a
mi&crilor &i a ec*ilibrului, di%icult#i 'n vorbire, e0primare, tulburri ale somnului, -re#uri, vrsturi
&i dureri de cap.
/onsumul de alcool pe termen lun- &i 'n cantit#i mari poate duce la tulburri somatice &i
psi*olo-ice -rave +1ban, 5667,. $st%el, alcoolul, ca substan# to0ic, %avori!ea! apari#ia ciro!ei, a
bolilor cardio-vasculare, a ulcerului, cancerului, bolilor psi*ice, a a%ec#iunilor -rave ale creierului.
La aceste e%ecte se mai pot adu-a a%ectarea sistemului respirator +larin-it, bron&it, pneumonie,,
tulburri *ormonale, scderea libidoului, impoten#, tulburri ale ciclului menstrual +9u-re#u-Urea
566:,. $lte consecin#e pot %i de-enerarea %ibrelor musculare, tremuratul m(inilor, al pleoapelor,
limbii &i mu&c*ilor -urii sau %e#ei, cri!e epileptice sau alte a%ec#iuni neurolo-ice. Din perspectiv
psi*o-patolo-ic, alcoolicii pot mani%esta lips de orientare spa#io-temporal, tulburri de memorie
&i sindrom paranoic, *alucina#ii alcoolice.
Una dintre cele mai -rave consecin#e ale consumului e0cesiv de alcool, pe termen lun-, este
alcoolismul 'nsu&i, considerat ca %iind o boal de ctre Dr-ani!a#ia Mondial a )nt#ii +1ban,
5667,. Mai mult, este vorba de o boal cronic, cu consecin#e a cror -ravitate cre&te 'n timp &i cu
poten#ial %atal. /on%orm autoarei, alcoolismul nu e o problem de imoralitate sau de caracter slab ci
este o a%ec#iune cronic care cere spri"in medical de specialitate si suport social din partea celor
apropia#i sau a or-ani!a#iilor cum ar %i $lcoolicii $nonimi +care %acilitea! inclusiv accesul la
consiliere &i terapie pentru persoanele dependente &i pentru %amiliile acestora,.
n ceea ce prive&te consecin#ele sociale ale alcoolismului, persoanele dependente tind s aib
un randament 'n munc mai sc!ut iar rela#iile cu mediul %amilial &i cele sociale se deteriorea!
+9u-re#u-Urea 566:,. n plus, comportamentele violente se pot mani%esta mai %recvent datorit
cre&terii a-resivit#ii. D alt consecin#, 'n plan social, este le-at de lipsa de previ!iune a urmrilor
anumitor comportamente datorit con%u!iei 'n -(ndire +contacte se0uale neprote"ate, de e0emplu,
&o%at sub in%luen#a alcoolului, ac#iuni sau deci!ii -re&ite la serviciu, etc.,.
n plan %amilial, consecin#ele cele mai %recvente sunt violen#a verbal &i H sau %i!ic, certuri
%recvente, distru-ere de bunuri, a-resiuni se0uale, etc. /on%orm aceleia&i surse, consumul de alcool,
pe termen lun-, al unuia dintre prin#i a%ectea! de!voltarea psi*ic copiilor, put(nd -eneraB
3robleme de autoidentitate &i autonomie, 'mpreun cu sentimente de nesi-uran#
De%icien#e 'n de!voltarea psi*o-social
3robleme de an0ietate &i H sau simptomatolo-ie depresiv
Di%erite de%icien#e de natur depresiv
/omportament *iperactiv
.ulburri de personalitate, trsturi de comportament antisocial
La locul de munc, consecin#ele alcoolismului pot %i sinteti!ate 'n modul urmtor +9u-re#u-
Urea 566:,B
@nstabilitatea locului de munc &i probleme de adaptare
3robabilitatea mare a absenteismului
/re&terea riscului accidentelor de munc
3ercep#ie deteriorat, ne-ativm asupra locului de munc
)cderea calit#ii muncii
Deteriorarea rela#iilor cu cole-ii
/re&terea probabilit#ii sanc#ionrii sau concedierii
Mrirea riscului pierderii capacit#ii de munc
Vom 'nc*eia demersul nostru %c(nd c(teva considera#ii re%eritoare la consumul de alcool al
tinerilor, la motiva#iile &i la consecin#ele acestei conduite. n primul r(nd este important de subliniat
c cele mai multe accidente de ma&in 'n care sunt implica#i tinerii au drept cau! consumul de
alcool &i, mai mult, o treime din accidentele mortale sunt le-ate de abu!ul de butur +1ban, 5667,.
Un alt aspect pe care-l sublinia! autoarea este acela c butura cre&te %oarte mult riscul
raporturilor se0uale neprote"ate +ceea ce poate 'nsemna o sarcin nedorit dar &i boli cu transmitere
se0ual, inclusiv )@D$,. 3e de alt parte, tinerii care consum alcool tind s se mani%este a-resiv &i
violent datorit %aptului c sub in%luen#a strii 'n care se a%l pot interpreta -re&it semni%ica#iile unor
-esturi sau remarci, consider(ndu-le provocri +sau, pur &i simplu, datorit scderii nivelului auto-
controlului, a cen!urrii conduitelor inde!irabile,.
1ban +5667, reali!ea! o tipolo-ie a adolescen#ilor care consum alcoolB
sclavii grupului, adic aceia care nu pot re%u!a propunerea %cut de -rupul de apartenen#. Gi
'&i doresc, prin conduita pe care o adopt, s se %ac accepta#i 'n -rup sau s ob#in o anumit
po!i#ie 'n cadrul acestuia +beau %iindc &i prietenii mei o %ac sau 1eau %iindc alt%el ceilal#i
vor r(de de mine,
sclavii propriei imagini sunt acei tineri care consum alcool pentru a-&i crea sau men#ine o
anumit ima-ine despre ei 'n&i&i +1eau %iindc asta %ac brba#ii sau 1eau %iindc voi %i mai
puternic &i mai interesant
sclavi ai propriei slbiciuni sunt cei care beau deoarece cred c acest lucru le va re!olva
problemele +$m o -roa! de probleme pe care nu &tiu s le re!olv, 1eau %iindc 'mi place,
De&i ar mai %i multe lucruri de preci!at, mai ales le-ate de alcoolism privit ca boal din
perspectivele consecin#elor acesteia dar &i din punctul de vedere al strate-iilor ce pot %i utili!ate
pentru a o combate, ne vom opri aici cu pre!entarea -eneral a problematicii pentru a ne concentra
asupra relevan#ei atitudinii %a# de alcool.
Aspecte metodologice
)tudiul nostru este ba!at pe anali!a unora dintre datele culese 'n cadrul unei cercetri de
teren mai ampl, vi!(nd problematica consumului de alcool &i dro-uri, care a avut loc la nivelul
"ude#ului $lba, pe un e&antion repre!entativ pentru popula#ia av(nd paispre!ece ani sau mai mult.
Metoda de cercetare %olosit a %ost cea a anc*etei directe, la domiciliul subiec#ilor, utili!(nd
c*estionarul drept instrument de colectare a in%orma#iilor. G&antionarea a %ost strati%icat 'n %unc#ie
de mediul de re!iden# &i de aria -eo-ra%ic. 3entru selectarea subiec#ilor cuprin&i 'n e&antion, 'n
mediul urban s-a utili!at metoda itinerariilor iar 'n mediul rural s-a %olosit metoda pasului aplicat
listelor electorale. n %inal, datele statistice au %ost prelucrate pentru 81< subiec#i +5<: brba#i
repre!ent(nd <8,7; din total &i 5F< de %emei E 'n ca!ul a 7 persoane lipsind in%orma#ia,. Dintre
totalul celor cuprin&i 'n e&antion, 756 locuiau 'n mediul urban +F5,7;, &i 197 'n rural +pentru dou
persoane lipsea in%orma#ia respectiv,.
Obiectivele cercetrii
2e-am propus s pre!entm atitudinile H credin#ele subiec#ilor privitoare la consumul de
alcool, 'n -eneral, respectiv la consecin#ele pe termen lun- ale consumului e0cesiv.
$m 'ncercat, pe da alt parte, s stabilim dac anumi#i %actori socio-demo-ra%ici cum ar %i
apartenen#a de se0, v(rsta, mrimea localit#ii de re!iden# &i nivelul de studii sunt relevan#i pentru
atitudinea %a# de consumul de alcool &i pentru percep#ia asupra consecin#elor pe termen lun- ale
e0cesului 'n acest domeniu.
n plus, ni s-a prut important s stabilim dac atitudinile permisive sau percep#iile ne-ative
vi!(nd, 'n -eneral, consumul de alcool respectiv cele re%eritoare la consecin#ele, pe termen lun-, ale
consumului e0cesiv in%luen#ea! conduitele subiec#ilor din perspectiva c*estiunii pus 'n discu#ie.
Un ultim aspect pe care am 'ncercat s-l punem 'n eviden# 'l repre!int posibilele in%luen#e
ale modelului %amilial al consumului de alcool pentru atitudinile subiec#ilor 'n acest domeniu.
Ipotezele cercetrii
3resupunem c atitudinile po!itive %a# de consumul de alcool &i necunoa&terea
consecin#elor ne-ative, pe termen lun-, ale acestui comportament conduc la cre&terea %recven#ei
acestui -en de conduit &i a cantit#ilor de alcool consumate +este plau!ibil, 'ns, ca atitudinea %a#
de alcool s %ie ambivalent, acceptarea e%ectelor ne-ativ nee0clu!(nd consecin#ele %als-po!itive,.
$preciem c modelul %amilial de consum al alcoolului este mai relevant pentru atitudinile
subiec#ilor 'n acest domeniu dec(t variabilele socio-demo-ra%ice
$socierea timpului liber petrecut 'mpreun cu prietenii de consumul de alcool este corelat
cu o atitudine permisiv privind aceast conduit &i cu o slab in%ormare privind e%ectele ne-ative
pe termen lun- ale e0cesului.
Atitudinea fa de consumul de alcool
Vom pre!enta, 'n primul r(nd, modul 'n care au rspuns subiec#ii la 'ntrebrile vi!(nd
consumul de alcool, primii cinci itemi vi!(nd aspectele po!itive le-ate de acest comportament, iar
urmtorii &apte, aspectele ne-ative. $m pre!entat ponderile rspunsurilor separat pe se0e pentru a
releva posibilele di%eren#e dintre brba#i &i %emei. @temii desemn(nd valori!area consumului de
alcool au %ost ierar*i!a#i 'n %unc#ie de intensitatea cu care au %ost respin&i de ctre subiec#i +ponderea
de!acordului total 'n ca!ul brba#ilor, pe c(nd itemii care desemnea! aspectele ne-ative au %ost
ordona#i 'n %unc#ie de ponderea acordului total cu respectivele enun#uri, tot pentru persoanele de se0
masculin +de remarcat, 'ns, c ierar*iile ob#inute 'n %unc#ie de rspunsurile brba#ilor &i cele ale
%emeilor sunt practic identice,.
Din tabelul 1. se poate observa c %emeile sunt mai %recvent 'n total de!acord comparativ cu
brba#ii pentru %iecare dintre cei cinci itemi desemn(nd aspectele po!itive ale consumului de alcool.
De asemenea, pentru toate cele &apte enun#uri descriind nocivitatea alcoolului, %emeile se declar 'n
mai mare msur total de acord.
3rivitor la aspectele po!itive, ideea cea mai pu#in acceptat este aceea c alcoolul ar putea
prote"a de in%ec#ii sau boli, urmat de credin#a c butura ar da putere, ar a"uta la munca %i!ic. D
acceptare sensibil mai mare o are enun#ul con%orm cruia consumul de alcool te a"ut s ui#i de -ri"i
respectiv ideea c pe cei mai tineri 'i %ace s se simt oameni mari.
4e%eritor la aspectele ne-ative, acordul total se mani%est cel mai %recvent pentru ideea c
butura creea! probleme de sntate respectiv la locul de munc. Un procent apropiat 'l
'nre-istrea! ideea cre&terii riscului comportamentelor antisociale. 3e ultimul loc ca intensitate a
acordului total se a%l enun#ul con%orm cruia consumul de alcool ar %i cau!a multor divor#uri +totu&i
95; dintre brba#i &i 9<; dintre %emei sunt de acord total sau par#ial,.
@ma-inea -lobal este aceea a respin-erii puternice a presupuselor aspecte po!itive ale
consumului de alcool &i a acceptrii puternice a enun#urilor e0prim(nd consecin#ele ne-ative.
Tabelul 1. Atitudinea general fa de consumul de alcool, separat pe sexe
39 n ce msur suntei de acord cu urmtoarele
propoziii referitoare la consumul de alcool?
rbai !emei
Dezacord Acord Dezacord Acord
total parial parial total total parial parial total
5 Te poate proteja de infecii, de diferite boli 78,8% 9,7% 7,2% 4,2% 85,8% 7,1% 3,8% 3,3%
3 i d mai mult putere, te ajut la munca fiic 71,3% 1!,8% 8,!% 3,3% 79,4% 11,5% !,2% 2,9%
2 Te ajut " comunici mai u#or, " te $nele%i cu ceilali 60,1% 2&,2% 1!,5% 3,3% 72,4% 13,!% 12,3% 1,!%
1 Te face " te "imi mai lini#tit, " uii de toate %rijile 51,9% 14,5% 24,9% 8,7% 61,1% 11,3% 2&,9% !,7%
4 'e cei mai tineri $i face " "e "imt aduli, oameni mari 41,0% 2&,1% 23,4% 15,5% 49,0% 9,1% 2!,1% 15,8%
1
&
(reea "erioa"e probleme de "ntate
5,4% 1,3% 18,&% 75,3% 2,4% 2,&% 14,2% 81,4%
9 (reea "erioa"e probleme la locul de munc 5,4% 2,1% 17,5% 75,0% 2,&% 3,3% 14,!% 80,1%
1
2
(re#te ri"cul comportamentelor anti"ociale )furt, crim, etc*+
4,2% &,8% 21,4% 73,5% 1,!% 1,2% 1!,4% 80,7%
8 ,uce la certuri $n familie 5,4% 1,7% 21,3% 71,7% 2,4% 1,2% 2&,8% 75,6%
7 i face pe oameni "-#i piard controlul, " nu mai #tie ce fac 8,3% 1,2% 21,9% 68,6% 4,&% 1,!% 14,8% 79,6%
! i face pe oameni " de.in .ioleni 8,7% &,4% 24,&% 66,9% 8,4% 2,8% 15,!% 73,2%
1
1
/"te caua multor di.oruri
3,8% 4,!% 31,7% 60,0% 2,4% 3,2% 24,!% 69,8%
$m construit doi indicatori, unul desemn(nd atitudinea po!itiv %a# de consumul de alcool
prin 'nsumarea cotelor la primii cinci itemi +1 I .otal de!acord, 5 I 3ar#ial de!acord, 7 I $cord par#ial,
< I $cord .otal, &i cellalt relev(nd atitudinea ne-ativ +prin 'nsumarea cotelor celor &apte itemi desemn(nd
consecin#ele ne-ative ale buturii,. Gvident, primul indicator poate lua valori 'ntre 8 &i 56 pe c(t al doilea are
intervalul de varia#ie :-58.
.rebuie s subliniem %aptul c 'ntre cei doi indicatori nu e0ist o corela#ie, %apt care
'nseamn c a accepta 'n %oarte mare msur c alcoolul are multiple consecin#e ne-ative nu
presupune o respin-ere puternic a aspectelor po!itive le-ate de acesta. n consecin#, va trebui s
operm cu ambele variabile c(nd vom anali!a in%luen#a atitudinii %a# de consumul de alcool asupra
comportamentului mani%est al subiec#ilor, de e0emplu.
Atitudinea fa de consumul de alcool i frecvena comportamentului
Vom pre!enta, 'n continuare, %recven#a consumului de alcool pe se0e, indic(nd, 'n acela&i
timp, valorile medii ale indicatorilor atitudinii po!itive respectiv ne-ative %a# de respectivul
comportament pentru %iecare sub-rup de subiec#i care declar o anumit %recven# a consumului.
$nali!(nd tabelul 5 putem constata, 'n primul r(nd, c toate cele trei cate-orii de buturi
alcoolice sunt consumate sensibil mai %recvent de ctre brba#i &i c, per ansamblu, berea este pe
primul loc, urmat de vin &i, pe ultimul loc, de buturile tari.
Valorile medii ale indicatorului atitudinii po!itive %a# de consumul de alcool sunt sensibil
mai ridicate pentru subiec#ii care indic un consum %recvent de butur, indi%erent care ar %i natura
acesteia. @nvers, valorile medii cele mai sc!ute se 'nre-istrea! pentru cei care se declar
abstinen#i.
@ndicatorul atitudinii ne-ative %a# de alcool nu pare s aib nici o le-tur cu %recven#a
consumul de bere, vin sau buturi tari. $spectul este interesant mai ales pentru c marea ma"oritate
a responden#ilor, at(t brba#i c(t &i %emei, s-au declarat par#ial sau total de acord cu enun#urile care
descriau e%ectele ne-ative ale alcoolului. 3robabil c ceea ce apare 'n prim plan re%eritor la e%ectele
nocive ale buturii este cantitatea care este consumat, nu %recven#a cu care are loc la nivelul unei
sptm(ni sau luni. 3rintre cei care declar c consum !ilnic sau de mai multe ori pe sptm(n s-
ar putea a%la persoane care beau cantit#i mici 'nainte sau 'n timpul mesei +c*estiune care poate s le
apar ca nepre!ent(nd nici un pericol,.
Tabelul ". !rec#ena, pe sexe, a consumului de alcool $i #alorile medii ale indicatorilor atitudinii
poziti#e % negati#e fa de butur pentru sub&grupurile definite 'n funcie de respecti#a frec#en
Consum ere
rbai !emei
ilnic
de c0te.a
ori 1 "pt*
o dat pe
"pt*
o dat pe
lun
mai rar,
ocaional
deloc ilnic
de c0te.a
ori 1 "pt*
o dat pe
"pt*
o dat pe
lun
mai rar,
ocaional
deloc
'ondere 4,1% 20,7% 19,5% 14,5% 27,8% 13,3% 0% 8,5% 6,5% 8,1% 36,2% 40,8%
2titudine poiti. 10,0 9,8 9,0 8,5 7,6 7,0 - 8,8 9,4 8,1 8,1 6,8
2titudine ne%ati. 24,5 25,3 25,0 25,7 24,7 24,9 - 26,0 25,5 25,9 25,8 25,8
Consum (in rbai !emei
'ondere 5,0% 15,8% 13,7% 16,2% 34,0% 15,4% 1,2% 4,7% 8,9% 7,4% 37,2% 40,7%
2titudine poiti. 8,4 9,5 8,9 8,6 8,3 6,9 9,0 10,1 8,3 8,1 8,1 6,9
2titudine ne%ati. 25,5 25,3 25,4 26,3 24,4 24,8 25,3 26,3 26,1 25,7 25,8 25,6
uturi tari rbai !emei
'ondere 4,6% 6,3% 12,2% 10,5% 33,2% 33,2% 1,2% 2,3% 3,5% 4,3% 25,3% 63,4%
2titudine poiti. 10,8 9,6 9,5 8,9 8,3 7,4 7,7 11,5 11,0 10,3 8,0 7,1
2titudine ne%ati. 26,3 25,2 25,8 24,7 25,0 24,8 21,0 26,2 25,1 25,6 26,0 25,8
$lt%el spus, consecin#ele ne-ative ale consumului de alcool sunt acceptate, 'n principiu, &i de
cei care beau mai %recvent, dar ele se sunt percepute ca re%erindu-se la al#ii, %oarte probabil la
persoane care consum cantit#i %oarte mari, care sunt dependen#i, etc. +ceea ce e considerat a nu %i
ca!ul lor, sau, pur &i simplu, sunt i-norate. Din contr, aspectele po!itive le-ate de consumul de
alcool sunt mai lar- acceptate de ctre cei care beau !ilnic sau de c(teva ori pe sptm(n pentru c
o%er o "usti%icare a propriului comportament +evident, determinarea cau!al ar putea s %ie &i
dinspre atitudine 'nspre comportamentC atitudinea po!itiv %a# de consumul de alcool putea %i
dob(ndit prin 'nv#are social 'n cadrul %amiliei sau 'n -rupul de prieteni &i se poate obiectiva 'n
comportament,.
Atitudinea fa de alcool i cantitile de butur consumate
ntrebarea din c*estionar care s-a re%erit la aceast c*estiune a %ost %ormulat 'n modul
urmtorB $tunci c(nd consuma#i alcool, cam ce cantitate obi&nui#i s be#iJ &i a avut variante de
rspuns pentru acelea&i trei cate-orii de buturi +bere, vin, buturi tari,.
n primul r(nd trebuie %cut observa#ia c di%eren#a dintre brba#i &i %emei privitoare la
cantitatea de alcool consumat este la %el de important ca &i 'n ca!ul %recven#ei respectivului
comportament +'n ceea ce le prive&te pe %emei, %aptul de a nu se consuma deloc sau limitarea la
minimum este proprie pentru 81; din ca!uri privitor la bere, 87,1; pentru vin &i 91,9; pentru
buturile tariC pentru brba#i, procentele re%eritoare la acela&i model minimal de consum sunt 78,<;,
8<,5; respectiv :F,<;,. Desi-ur, %recven#a &i cantitatea consumului de alcool declarate de ctre
subiec#i pot s %ie subevaluate datorit inde!irabilit#ii sociale a problematicii vi!ate. Dac tendin#a
de sub-evaluare s-a mani%estat, 'ns, pentru to#i subiec#ii, ne a&teptm ca rela#iile dintre variabile s
continue s aib relevan#.
3rivitor la atitudinea po!itiv %a# de consumul de alcool, valorile medii ale indicatorului au,
'n -eneral, valori mai ridicate pentru subiec#ii care au tendin#a s bea cantit#i mai mari, at(t 'n
ca!ul brba#ilor c(t &i 'n cel al %emeilor. .rebuie, 'ns, s %acem observa#ia c pentru subiec#ii care
au declarat cantit#i mari de alcool consumate, dimensiunea sub--rupurilor este %oarte mic, ast%el
'nc(t valoarea medie a indicatorului are o relevan# sc!ut +1,F; dintre brba#i 'nseamn doar <
persoane iar 1,5;, doar 7,. /ompara#ia rm(ne relevant 'ntre sub--rupurile care au ponderi mai
importante 'n raport cu totalul subiec#ilor.
$titudinea ne-ativ %a# de alcool pare, din nou, s nu %ie le-at de cantit#ile pe care le
consum subiec#ii. G0plica#ia ar putea %i le-at &i de %aptul c marea ma"oritate a responden#ilor s-au
declarat total de acord cu consecin#ele ne-ative ale consumului de alcool, media variabilei %iind
58,<, 'n condi#iile 'n care valoare ma0im era 58. /onstruind o variabil care ia valoarea 1 'n ca!ul
celor care au %ost total de acord cu toate cele : enun#uri e0prim(nd consecin#ele ne-ative, am
constatat c valoarea medie a acestui indicator tinde s ia valori mai mici pentru sub--rupurile care
declar %recven#e mai mari ale consumului de alcool +cei care beau %recvent sunt 'n mai mic
msur total de acord cu toate cele : enun#uri,.
Tabelul 3. )antitatea de alcool consumat, pe sexe, $i #alorile medii ale indicatorilor atitudinii
poziti#e % negati#e fa de butur pentru sub&grupurile definite 'n funcie de respecti#ele cantiti
Consum ere
rbai !emei
,eloc 3n pa4ar
5 "ticl
)4alb+
2-3 "ticle 4-5 "ticle
! "au
mai mult
,eloc 3n pa4ar
5 "ticl
)4alb+
2-3 "ticle 4-5 "ticle
! "au
mai mult
'ondere 13,0% 25,2% 37,4% 21,5% 1,6% 1,2% 41,8% 38,7% 16,1% 3,4% 0% 0%
2titudine poiti. 7,1 7,5 9,0 9,2 7,3 10,0 7,0 7,8 9,2 7,9 - -
2titudine ne%ati. 24,8 24,4 25,6 25,2 16,8 26,7 26,0 25,4 26,0 26,8 - -
Consum (in
,eloc 1 pa4ar 2 pa4are
3-5
pa4are
1-2 "ticle
'e"te 2
"ticle
,eloc 1 pa4ar 2 pa4are
3-5
pa4are
1-2 "ticle
'e"te 2
"ticle
'ondere 18,6% 35,6% 33,6% 11,7% 0,4% 0% 40,6% 42,5% 13,8% 3,1% 0% 0%
2titudine poiti. 7,2 8,6 8,9 8,5 5,0 - 7,1 7,9 8,4 10,7 - -
2titudine ne%ati. 25,1 24,7 25,6 24,0 24,0 - 25,8 26,0 25,0 25,9 - -
uturi tari
,eloc
cam 5&
ml
cam 1&&
ml
cam 2&&
ml
3&&-5&&
ml
pe"te
5&& ml
,eloc
cam 5&
ml
cam 1&&
ml
cam 2&&
ml
3&&-5&&
ml
pe"te
5&& ml
'ondere 37,4% 39,0% 14,2% 7,3% 2,0% 0% 67,0% 24,9% 6,5% 1,5% 0% 0%
2titudine poiti. 7,7 8,2 9,9 10,1 9,2 - 7,3 7,9 10,1 13,8 - -
2titudine ne%ati. 25,0 25,1 24,7 24,9 26,2 - 25,7 25,9 25,6 26,3 - -
3e de alt parte, ponderea celor care sunt total de acord cu toate cele &apte propo!i#ii
descriind consecin#ele ne-ative ale alcoolului tinde s %ie mai mic pentru sub-rupurile de subiec#i
care declar c obi&nuiesc s consume cantit#i mari de butur.
3utem sinteti!a spun(nd c %recven#a &i cantitatea de alcool consumate sunt direct le-ate de
atitudinea po!itiv %a# de butur &i, 'n mai mic msur, 'n sens ne-ativ de acceptarea
consecin#elor ne-ative ale respectivului comportament.
Atitudinea fa de consumul de alcool i variabilele socio-demografice
Di%eren#ierea pe se0e a %ost eviden#iat de"a dar vom continua s anali!m problema separat
pentru brba#i &i pentru %emei, av(nd 'n vedere c de&i atitudinile lor nu di%er 'n mare msur,
comportamentele sunt, 'ns, net di%eren#iate.
Tabelul * (aloarea medie a indicatorului atitudinii poziti#e fa de alcool pe sexe $i categorii de #+rst
,-A./0 (+rsta subiectului 12 categorii3 !454/0 (+rsta subiectului 12 categorii3
14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 peste 64 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 peste 64
Frecv. 12 32 48 42 39 31 29 8 34 35 49 34 27 42
Medi 8,2 8,6 7,9 8,3 7,7 8,9 9,4 7,5 8,2 6,9 7,7 8,4 8,2 7,3
3er -lobal se poate observa, dup cum era de a&teptat, c, 'n a%ara cate-oriei <8-8< de ani,
brba#i au o atitudine mai po!itiv %a# de consumul de alcool comparativ cu %emeile. n rest, pentru
nici unul dintre se0e nu se poate stabili o rela#ie direct 'ntre v(rst &i intensitatea atitudinii de
valori!are a buturii. 3utem %ace observa#ia c brba#ii cei mai 'n v(rst au atitudinea cea mai intens
po!itiv %a# de consumul de alcool pe c(nd 'n ca!ul %emeilor indicatorul atitudinal ia valoarea cea
mai mic.
Dac ne re%erim la indicatorul atitudinii ne-ative %a# de consumul de alcool, constatm, cu
e0cep#ia cate-oriilor de v(rst de 18-5< ani respectiv peste F< de ani, c %emeile accept 'n mai
mare msur consecin#ele ne-ative ale buturii. 3e de alt parte, din nou nu se poate stabili o rela#ie
direct 'ntre acordul vi!(nd e%ectele ne-ative ale alcoolului &i cate-oria de v(rst a subiec#ilor. /eea
ce putem releva este %aptul c brba#ii minori accept 'n cea mai mic msur consecin#ele ne-ative
ale alcoolului pe c(nd cei av(nd peste F< de ani le accept 'n cea mai mare msur.
Tabelul 6 (aloarea medie a indicatorului atitudinii negati#e fa de alcool pe sexe $i categorii de #+rst
,-A./0 (+rsta subiectului 12 categorii3 !454/0 (+rsta subiectului 12 categorii3
14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 peste 64 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 peste 64
Frecv. 12 31 47 40 39 29 29 7 36 39 48 35 28 45
Medi 23,4 26,2 23,8 25,0 24,9 25,1 26,6 26,0 25,2 26,7 26,0 25,5 25,3 25,7
n ca!ul %emeilor valoarea indicatorului nu pare a %i aproape deloc in%luen#at de v(rsta
respondentelor.
)e pare c %alsele credin#e privitoare la e%ectele bene%ice ale buturii se propa- din
-enera#ie 'n -enera#ie, %r a %i in%luen#ate de particularit#ile cadrului de sociali!are propriu
di%eritelor -enera#ii. 3e de alt parte, e%ectele ne-ative ale alcoolului sunt recunoscute aproape 'n
aceea&i msur indi%erent de v(rsta responden#ilor.
Vom anali!a, 'n continuare, rela#ia dintre nivelul de studii al popula#iei investi-ate &i
atitudinile pe care le au %a# de consumul de alcool.
Tabelul 7 (aloarea medie a indicatorului atitudinii poziti#e fa de alcool pe sexe $i ni#ele de studii
,-A./0 8tudiile subiectului 12 categorii3 !454/0 8tudiile subiectului 12 categorii3
ma6* 4
cl"*
%imnaiu
1& cl"* 1
ucenici
profe"io-
nala
liceu
po"t-
liceala
uni.er-
"itate
ma6* 4
cl"*
%imnaiu
1& cl"* 1
ucenici
profe"io-
nala
liceu
po"t-
liceala
uni.er-
"itate
Frecv. 7 20 21 36 78 24 27 18 26 17 21 78 13 36
Medi 7,9 8,9 8,3 8,4 8,6 7,9 8,4 7,7 7,6 7,2 6,4 8,1 8,0 7,2
9aptul de a avea un nivel mai ridicat de &colaritate nu pare a conduce la o mai redus
acceptare a itemilor ce e0prim e%ectele po!itive ale consumului de alcool nici pentru brba#i, nici
pentru %emei. 3e de alt parte cu e0cep#ia studiilor post-liceale 'n toate celelalte ca!uri %emeile au o
atitudine mai pu#in po!itiv %a# de consumul de alcool.
Dup cum se poate vedea din tabelul : di%eritele cate-orii de studii di%er 'ntre ele din
perspectiva intensit#ii atitudinii ne-ative %a# de consumul de alcool dar nu 'n sensul e0isten#ei unei
rela#ii directe. n ca!ul brba#ilor, cei care accept 'n cea mai mic msur enun#urile vi!(nd
consecin#ele ne-ative ale buturii sunt absolven#ii &colii pro%esionale &i cei cu studii superioare iar
cei cu atitudinea cea mai ne-ativ sunt absolven#ii a ma0imum patru clase +e vorba, 'ns, doar de
&apte persoane,. n ca!ul %emeilor, di%eren#ele sunt de mic anver-ur.
Tabelul 2 (aloarea medie a indicatorului atitudinii negati#e fa de alcool pe sexe $i ni#ele de studii
,-A./0 8tudiile subiectului 12 categorii3 !454/0 8tudiile subiectului 12 categorii3
ma6* 4
cl"*
%imnaiu
1& cl"* 1
ucenici
profe"io-
nala
liceu
po"t-
liceala
uni.er-
"itate
ma6* 4
cl"*
%imnaiu
1& cl"* 1
ucenici
profe"io-
nala
liceu
po"t-
liceala
uni.er-
"itate
Frecv. 7 20 20 34 77 23 25 18 29 16 24 79 13 39
Medi 27,6 25,9 26,0 23,8 24,9 25,2 24,9 25,4 25,8 25,4 24,9 26,2 25,5 26,6
$m testat, 'n continuare, dac e0ist di%eren#e 'ntre di%eritele medii de re!iden# din
perspectiva atitudinii %a# de consumul de alcool.
Tabelul 9 (aloarea medie a indicatorului atitudinii poziti#e fa de alcool pe sexe $i mediu de reziden
,-A./0 -eziden !454/0 -eziden
7a ora#
n "at aparintor
de ora#
n "at centru
de comuna
n alt "at al
comune
7a ora#
n "at aparintor
de ora#
n "at centru
de comuna
n alt "at al
comune
Frecv. 125 13 81 12 134 16 74 6
Medi 8,5 10,2 7,7 9,5 8,0 7,6 7,1 9,2
2umrul mic de persoane din satele apar#intoare de ora& &i cele care nu sunt centre de
comun %ace di%icil interpretarea re!ultatelor. Dac 'mpr#im subiec#i 'n dou cate-orii inclu!(nd
satele apar#intoare de ora& la mediul urban, constatm c 'n mediul rural este mai pu#in intens
acceptarea e%ectelor po!itive ale consumului de alcool +%apt care e contrar ideii c tradi#ionalismul
ar %i asociat cu o atitudine mai po!itiv %a# de butur,. 4ela#ia este valabil at(t pentru %emei c(t &i
pentru brba#i. Mai mult, rm(ne valabil &i dac 'i i!olm pe cei care locuiesc la ora& de cei care
stau la sat +situa#ie 'n care, 'ns, di%eren#ele sunt de mai mic anver-ur,.
$titudinea ne-ativ %a# de consumul de alcool nu pare a %i le-at, 'n ca!ul %emeilor, de
re!iden#. n ca!ul brba#ilor se constat, 'ns, c 'n mediul rural &i, 'n special, 'n satele care nu sunt
centre de comun, sunt acceptate 'n mai mic msur enun#urile care descriu e%ectele ne-ative ale
buturii +de&i, tot 'n rural, atitudinea po!itiv %a# de consumul de alcoole este mai pu#in intens,.
Tabelul 9 (aloarea medie a indicatorului atitudinii negati#e fa de alcool pe sexe $i mediu de reziden
,-A./0 -eziden !454/0 -eziden
7a ora#
n "at aparintor
de ora#
n "at centru
de comuna
n alt "at al
comune
7a ora#
n "at aparintor
de ora#
n "at centru
de comuna
n alt "at al
comune
Frecv. 121 15 78 12 135 19 79 6
Medi 25,3 25,9 24,4 23,9 26,1 26,1 25,1 26,5
3er -lobal, putem a%irma c variabilele socio-demo-ra%ice au o relevan# sc!ut pentru
intensitatea atitudinilor po!itive &i ne-ative %a# de consumul de alcool. Vom 'ncerca, 'n continuare,
s stabilim care este rela#ia dintre modul 'n care e petrecut timpul liber &i respectivele atitudini.
Petrecerea timpului liber cu prietenii i atitudinea fa de consumul de alcool
n c*estionarul aplicat subiec#ilor a e0istat un set de paispre!ece itemi vi!(nd modul 'n care
petrec timpul 'mpreun cu prietenii, cinci dintre ace&tia descriind modalit#i presupun(nd &i consum
de butur, ceilal#i nou e0clu!(ndu-l. $m construit un indicator al %recven#ei consumului de alcool
'mpreun cu prietenii 'nsum(nd cotele celor cinci itemi mai sus men#iona#i +1 I 9. rar H niciodat, 5I
4ar, 7 I Des, < I 9. des,, respectiv unul al %recven#ei timpului petrecut cu prietenii %r butur. $m
constatat c cei doi indicatori corelea! destul de puternic, probabil pentru c timpul, 'n -eneral, petrecut cu
prietenii este corelat at(t cu %recven#a situa#iilor 'n care se consum alcool, &i cu cele 'n care nu se consum.
$m optat pentru a construi un indicator relativ al %recven#ei activit#ilor cu consum de alcool raportat la suma
celor doi indicatori +estim(nd, oarecum ponderea activit#ilor cu prietenii 'n care se consun alcool din
totalul acestor activit#i,. 3entru a reali!a o mai bun estimare a ponderii respective, din cei 9 itemi vi!(nd
conduite care nu presupun consum de alcool, am pstrat doar cinci, care erau simetrici cu ceilal#i +de
e0emplu, enun#ul da#i o petrecere la care ! se consum buturi alcoolice care era opus itemului da#i o
petrecere la care se consum buturi alcoolice,.
Dac ne re%erim la brba#i &i %emei 'mpreun, %recven#a relativ a activit#ilor cu prietenii 'n care se
consum alcool corelea! slab po!itiv dar statistic semni%icativ cu atitudinea po!itiv %a# de butur +r I
6,157, pra-ul de semni%ica#ie 98;, &i nu corelea! cu atitudinea ne-ativ. Dac anali!m, 'ns, separat pe
cele dou se0e, 'n ca!ul %emeilor corela#ia nu se mani%est cu nici unul dintre cei doi indicatori atitudinali. n
ca!ul brba#ilor, 'ns, %recven#a activit#ilor cu prietenii 'n care se consum alcool raportat la %recven#a
total corelea! po!itiv at(t cu atitudinea po!itiv %a# de butur +r I 6,1<7, pra-ul de semni%ica#ie 98;, c(t
&i cu cea ne-ativ +r I 6,1::, pra-ul de semni%ica#ie 98;,. n al#i termeni, brba#ii care, 'n ca!ul acelora&i
cinci tipuri de activit#i cu prietenii, tind, mai %recvent, s le asocie!e cu consumul de alcool, accept at(t
consecin#ele po!itive c(t &i cele ne-ative ale buturii 'n mai mare msur. De&i re!ultatul pare contradictoriu,
trebuie s #inem seama de %aptul c atitudinea po!itiv &i cea ne-ativ %a# de consumul de alcool nu
corelea! 'ntre ele nici pentru brba#i, nici pentru %emei. 3e de alt parte, am v!ut de"a c acceptarea de
ctre subiec#i, a enun#urilor e0prim(nd consecin#ele ne-ative ale buturii nu sunt relevante nici pentru
%recven#a, nici pentru cantitatea de alcool consumat. )upo!i#ia noastr este aceea c, cel pu#in 'n ca!ul
brba#ilor, consumul anumitor cantit#i de alcool, 'mpreun cu prietenii este, oarecum, o condi#ie a
interac#iunii sociale, %apt luat ca de la sine 'n#eles, &i care nu e perceput ca un pericol. n ca!ul itemilor
desemn(nd atitudinea ne-ativ %a# de butur, responden#ii s-au re%erit, probabil, 'n mod abstract, la e%ectele
abu!ului de alcool, nu la consumul social +au considerat c e%ectele ne-ative nu-i vi!ea! deoarece au un
consum moderat, put(ndu-se bucura, 'ns, de e%ectele po!itive,.
n continuare, vom 'ncerca s vedem 'n ce msur e0ist o rela#ie 'ntre atitudinile po!itive respectiv
ne-ative ale subiec#ilor vi!(nd consumul de alcool &i cunoa&terea, de ctre ace&tia, a consecin#elor pe termen
lun- al e0cesului de butur.
Cunoaterea consecinelor pe termen lung ale consumului excesiv de alcool i atitudinea fa de butur
n c*estionarul aplicat subiec#ilor a e0istat un set de 51 de 'ntrebri dintre care unspre!ece desemnau
consecin#e medicale reale, pe termen lun-, ale consumului de alcool iar urmtoarele !ece descriau %alse
urmri ale respectivului comportament, av(nd conota#ii po!itive. Variantele de rspuns au %ost D$, 2u, 2u
&tiu respectiv 2onrspuns.
3entru itemii descriind consecin#ele medicale reale, pe termen lun-, ale consumului e0cesiv de alcool
am construit trei indicatori repre!ent(nd numrul de rspunsuri vi!(nd acceptarea, respin-erea respectiv
necunoa&terea %iecreia dintre cele unspre!ece c*estiuni puse 'n discu#ie.
2umrul de situa#ii 'n care subiec#ii consider reale consecin#ele, pe termen lun-, ale consumului de
alcool corelea! ne-ativ cu atitudinea po!itiv %a# de alcool +r I - 6,1F9, pra-ul de semni%ica#ie 99;, &i nu
corelea! cu atitudinea ne-ativ %a# de butur. Dac anali!a se %ace separat pe se0e, rela#ia se re-se&te 'n
ca!ul %iecrui sub--rup cu intensitate apropiat. n plus, 'n ca!ul %emeilor se constat o corela#ie ne-ativ
'ntre numrul itemilor accepta#i &i atitudinea ne-ativ %a# de consumul de alcool +r I - 6,56F, 3 I 99;,.
3e de alt parte, numrul de itemi desemn(nd consecin#ele pe termen lun- ale consumului e0cesiv de
alcool care sunt respin&i de ctre subiec#i corelea! po!itiv cu atitudinea %avorabil alcoolului +r I 6,578,
pra-ul de semni%ica#ie 99;, &i corelea! ne-ativ cu atitudinea de%avorabil %a# de butur +-6,159, pra-ul de
semni%ica#ie 99;,. Dac anali!m separat pe se0e, 'n ca!ul %emeilor se re-sesc ambele corela#ii &i sunt ceva
mai ridicate pe c(nd 'n ca!ul brba#ilor corela#ia e0ist doar 'n raport cu atitudinea po!itiv %a# de consumul
de alcool &i este ceva mai slab.
$v(nd 'n vedere c mul#i dintre subiec#i au acceptat unii dintre itemi &i au respins al#ii, ne-am pus
problema construirii unui indicator care s e0prime mai adecvat cunoa&terea real a consecin#elor, pe termen
lun-, a consumului e0cesiv de alcool. $st%el am construit un nou indicator repre!ent(nd di%eren#a dintre
numrul itemilor accepta#i &i a celor respin&i, raportat la numrul total de situa#ii 'n care subiec#ii &i-au
e0primat opinia +accepta#i K respin&i,. 3er -lobal, acest indicator relativ corelea! ne-ativ cu atitudinea
po!itiv %a# de alcool +r I -6,5:1, 3 I 99;, &i po!itiv cu atitudinea ne-ativ %a# de butur +r I 6,186, 3 I
99;,. Dac anali!a se %ace separat pe se0e, ambele corela#ii sunt statistic semni%icative &i au intensitate mai
mare 'n ca!ul %emeilor. 3entru brba#i doar corela#ia ne-ativ cu atitudinea po!itiv %a# de alcool este
statistic semni%icativ +p I 99;, dar are o intensitate mai sc!ut.
2umrul situa#iilor 'n care subiec#ii declar c nu &tiu dac un anumit aspect repre!int o consecin#,
pe termen lun-, a consumului e0cesiv de alcool nu este corelat nici cu atitudinea po!itiv, nici cu cea
ne-ativ %a# de butur +observa#ia rm(ne valabil &i dac %acem anali!a separat pe se0e,.
Vom anali!a, 'n continuare, relevan#a msurii 'n care subiec#ii au acceptat sau respins enun#urile care
nu repre!int consecin#e, pe termen lun-, ale consumului e0cesiv de alcool +&i care au %ost %ormulate 'n
termeni %avorabili respectivului comportament,.
/u c(t subiec#ii accept mai mul#i itemi desemn(nd e%ecte po!itive ale consumului e0cesiv de alcool
pe termen lun-, cu at(t tind s aib o intensitate mai mare a atitudinii po!itive %a# de butur +r I 6,58<, 3 I
99;, &i o intensitate mai sc!ut a atitudinii ne-ative +r - I 6,697, 3 I 98;,. Dac anali!a se %ace separat pe
se0e, corela#iile 'n raport cu atitudinea po!itiv %a# de consumul de alcool se pstrea!, av(nd valori mai
mici 'n ca!ul %emeilor &i mai mari 'n ca!ul brba#ilor dar cele 'n raport cu atitudinea ne-ativ nu mai sunt
statistic semni%icative.
@nvers, cu c(t subiec#ii respin- mai multe enun#uri descriind e%ecte po!itive, pe termen lun-, ale
consumului e0cesiv de alcool, cu at(t atitudinea po!itiv %a# de alcool are intensitate mai sc!ut +r I
-6,5<6, 3 I 99;, pe c(nd rela#ia cu atitudinea ne-ativ nu este statistic semni%icativ. $nali!(nd corela#iile
separat pe se0e, acestea se mani%est 'n acela&i mod, 'n ca!ul brba#ilor intensitatea rela#iei %iind, 'ns, mai
mare dec(t 'n cel al %emeilor.
$m construit un nou indicator al respin-erii %alselor consecin#e po!itive ale consumului de alcool
sc!(nd din totalul itemilor respin&i totalul celor accepta#i &i 'mpr#ind, apoi, la totalul situa#iilor 'n care
subiec#ii &i-au e0primat opinia +acceptri K respin-eri,. @ndicatorul corelea! ne-ativ cu atitudinea po!itiv
%a# de consumul de alcool +r I - 6,589, 3 I 99;, dar nu este 'n rela#ie statistic semni%icativ cu atitudinea
ne-ativ %a# de alcool. Dac anali!m separat pe se0e, corela#iile se mani%est 'n acela&i mod dar
intensitatea rela#iei este mai mare 'n ca!ul brba#ilor.
Din nou numrul situa#iilor 'n care subiec#ii optea! pentru varianta de rspuns nu &tiu nu este
relevant pentru atitudinea lor %a# de consumul de alcool. Dbserva#ia rm(ne valabil &i dac anali!a se %ace
separat pe se0e.
/redem c putem %ormula observa#ia c at(t nivelul cunoa&terii consecin#elor ne-ative pe termen
lun- ale consumului de alcool c(t &i respin-erea %alselor e%ecte po!itive este asociat, at(t 'n ca!ul %emeilor
c(t &i 'n cel al brba#ilor, cu o atitudine mai pu#in %avorabil %a# de al alcool.
Atitudinea fa de consumul de alcool i mediu familial de provenien
Ultimul aspect pe care dorim s-l relevm 'l constituie rela#ia dintre modelul consumului de alcool
propriu prin#ilor subiectului &i atitudinea acestuia %a# aceast c*estiune. n c*estionar au %ost %ormulate
'ntrebri privind %recven#a consumului de bere, vin respectiv buturi tari re%eritoare at(t la ta#ii responden#ilor
c(t &i la mamele acestora. $m construit, pentru %iecare dinte prin#i, un indicator al consumului de alcool
prin 'nsumarea cotelor atribuite variantelor de rspuns +F I !ilnic, 8 I de c(teva ori pe sptm(n, < I o dat
pe sptm(n, 7 I o dat pe lun, 5 I mai rar, oca!ional, 1 I deloc,, ast%el 'nc(t cele dou variabile pot lua
valori 'ntre 7 +c(nd rspunsul a %ost 'n toate ca!urile deloc, &i 18 +c(nd toate cele trei rspunsuri sunt
!ilnic,.
9recven#a consumului de alcool al tatlui este corelat ne-ativ +r I - 6,699, 3 I 98;, cu atitudinea
po!itiv %a# de butur a subiec#ilor dar rela#ia nu este statistic semni%icativ 'n ca!ul atitudinii ne-ative.
Dac se %ace anali!a separat pe se0e, 'n ca!ul brba#ilor primul coe%icient de corela#ie '&i pstrea! semnul &i
este ceva mai mare dar nu mai este statistic semni%icativ. $pare, 'n sc*imb, o corela#ie po!itiv statistic
semni%icativ 'n raport cu atitudinea ne-ativ %a# de consumul de alcool. n ca!ul %emeilor nici una dintre
corela#ii nu mai este statistic semni%icativ.
9recven#a consumului de alcool al mamei este corelat tot ne-ativ cu atitudinea po!itiv a
responden#ilor %a# de butur, intensitatea rela#iei %iind ceva mai mare dec(t 'n ca!ul ta#ilor +r I -6,1F8, 3 I
99;,C nici 'n acest ca! in%luen#a asupra atitudinii ne-ative nu este statistic semni%icativ. /alcul(nd
coe%icien#ii de corela#ie separat pentru brba#i &i pentru %emei, corela#ia se mani%est 'n acela&i mod,
rm(n(nd statistic semni%icativ pentru ambele se0e &i av(nd o intensitate ceva mai mare 'n ca!ul %emeilor.
Merit men#ionat %aptul c %recven#a consumului de alcool propriu ta#ilor corelea! destul de
puternic cu cea a mamelor +r I 6,7F7, 3 I 99;,, ceea ce ar putea desemna e0isten#a unor modele de conduit
proprii %amiliilor. /orela#iile ceva mai mari dintre comportamentele ta#ilor &i atitudinile brba#ilor respectiv
dintre conduitele mamelor &i atitudinile %emeilor su-erea! c in%luen#a printelui de acela&i se0 ar putea %i
ceva mai important. 3e de alt parte, semnul coe%icien#ilor de corela#ie indic o le-tur invers dec(t cea
pe care ar presupune-o sim#ul comun sau c*iar teoria 'nv#rii sociale. 9recven#a mai mare a consumului de
alcool al prin#ilor este asociat, mai de-rab, cu acceptarea 'n mai mic msur a itemilor care e0prim
aspecte po!itive le-ate de butur.
3entru a putea surprinde dac in%luen#a la nivelul atitudinilor subiec#ilor este 'n consonan# cu rela#ia
dintre comportamentele mani%este vi!(nd consumul de alcool, am construit un indicator al %recven#ei
consumului de alcool al subiectului, pe acela&i principiu ca &i cel aplicat 'n ca!ul prin#ilor.
/orela#ia dintre %recven#a consumului de alcool al tatlui &i cel al subiectului este de -6,7:1 +3 I
99;,. Dac anali!a se %ace separat pe se0e, coe%icien#ii au valori &i mai ridicate +-6, <1< pentru brba#i &i
-6,7:8 pentru %emei, 3 I 99;,
/orela#ia dintre %recven#a consumului de alcool al mamei &i cel al subiectului este de E 6,569 +3 I
99;,. /alcul(nd coe%icien#ii de corela#ie separat pentru brba#i &i pentru %emei, ob#inem valoarea E 6,179
pentru brba#i +3 I 98;, &i r I - 6,7F6 %emei +3I 99;,.
4e!ultatele su-erea! c indivi!ii tind, mai de-rab, s adopte atitudini &i comportamente contrare
conduitelor proprii prin#ilor +care, la r(ndul lor, tind s %ie asemntoare, 'n ceea ce prive&te consumul de
alcool. n plus, rela#ia dintre comportamentul parental &i conduita H atitudinea respondentului este mei intens
'n raport printele de acela&i se0.
Revederea rezultatelor
n primul r(nd trebuie remarcat %aptul c itemii desemn(nd aspectele po!itive le-ate de
consumul de alcool au %ost accepta#i 'n msur destul de mic de ctre subiec#ii pe c(nd cei care au
e0primat aspecte ne-ative au 'ntrunit acordul total al ma"orit#ii responden#ilor. $titudinea po!itiv
%a# de butur este ceva mai intens 'n ca!ul brba#ilor pe c(nd cea ne-ativ este mai intens 'n
ca!ul %emeilor. De remarcat c atitudinea po!itiv &i cea ne-ativ %a# de consumul de alcool nu
sunt corelate +nici dac se %ace anali!a separat pe se0e,, ceea ce 'nseamn c acordul puternic
vi!(nd aspectele ne-ative nu presupune un acord sc!ut re%eritor la cele po!itive.
n ceea ce prive&te le-tura dintre atitudinea %a# de alcool &i %recven#a consumului, se poate
a%irma c rela#ia este po!itiv at(t 'n ca!ul brba#ilor c(t &i 'n cel al %emeilor numai 'n ca!ul
percep#iei aspectelor po!itive vi!(nd butura +atitudinea ne-ativ %a# de butur nu pare a in%luen#a
'n vreun %el %recven#a consumului acesteia,.
$nali!(nd rela#ia dintre cantit#ile de alcool pe care subiec#ii declar c le consum &i
atitudinea %a# de butur am ob#inut re!ultate similare cu cele vi!(nd %recven#a respectivului
comportament. $titudinea po!itiv %a# de butur este mai intens pentru cei care consum
cantit#i mai mari dar cea ne-ativ nu pare a avea nici o in%luen#.
Mai trebuie remarcat, at(t privitor la %recven#a c(t &i la cantitatea de alcool consumat, c
%emeile sunt sensibil mai ponderate. n plus atitudinea lor po!itiv %a# de butur are intensitate
mai mic dec(t 'n ca!ul brba#ilor pentru un acela&i nivel al %recven#ei sau cantit#ii consumate.
Variabilele socio-demo-ra%ice s-au vdit a avea o relevan# sc!ut at(t pentru atitudinea
po!itiv c(t &i pentru cea ne-ativ 'n raport cu consumul de alcool. 2ici v(rsta subiec#ilor, nici
nivelul lor de studii nu in%luen#ea! 'n sens univoc msura 'n care accept sau respin- itemii
desemn(nd aspecte po!itive sau ne-ative le-ate de consumul de alcool. Dac ne re%erim, 'ns, la
%recven#a declarat a consumului de alcool, constatm c aceasta tinde s scad, 'n ca!ul brba#ilor,
odat cu numrul treptelor de &colaritate absolvite pe c(nd, 'n ca!ul %emeilor, rela#ia are sens invers.
3rivitor la v(rst, aceasta pare s %ie direct le-at de %recven#a consumului de alcool pentru ambele
se0e +cu e0cep#ia %emeilor av(nd peste F< de ani care declar un consum mai pu#in %recvent,.
$titudinea po!itiv %a# de consumul de alcool este mai intens 'n mediul urban comparativ
cu cel rural, at(t 'n ca!ul brba#ilor c(t &i 'n cel al %emeilorC pe de alt parte, 'n ca!ul persoanelor de
se0 masculin, se 'nre-istrea! nivele ridicate ale intensit#ii atitudinii %a# de alcool 'n ca!ul celor
care locuiesc 'n satele apar#intoare de urban respectiv 'n satele care nu sunt centru de comun
+umrul de subiec#i a%la#i 'n aceast situa#ie este, 'ns, mic,. Dac ne re%erim, 'ns, la %recven#a
consumului de alcool, constatm c, 'n ca!ul brba#ilor, mediul rural are 'nt(ietate 'n raport cu
mediul urban pe c(nd 'n ca!ul %emeilor, situa#ia este invers.
$titudine ne-ativ %a# de consumul de alcool pare a nu %i le-at, 'n ca!ul %emeilor, de
mediul de re!iden# pe c(nd 'n ca!ul brba#ilor are o intensitate mai mare in mediul urban.
Dac avem 'n vedere msura 'n care subiec#ii asocia! petrecerea timpului liber 'mpreun cu
prietenii de consumul de alcool, constatm c e0ist o le-tur direct +dar de mic intensitate, cu
atitudinea po!itiv %a# de butur pe c(nd corela#ia cu atitudinea ne-ativ nu este statistic
semni%icativ +anali!(nd separat pe se0e, corela#ia cu atitudinea po!itiv rm(ne statistic
semni%icativ doar pentru brba#i,.
3rivitor la modul 'n care sunt percepute consecin#ele, pe termen lun-, ale consumului
e0cesiv de alcool, am constatat c numrul de situa#ii recunoscute ca descriind urmrile reale ale
respectivei conduite este corelat ne-ativ cu atitudinea po!itiv %a# de alcool &i c rela#ia '&i
pstrea! semnul &i rm(ne statistic semni%icativ &i dac anali!a se %ace separat pe se0e +rela#ia cu
atitudinea ne-ativ %a# de alcool nu este statistic semni%icativ,.
2umrul consecin#elor reale, pe termen lun-, ale consumului e0cesiv de alcool pe care
subiec#ii le respin- corelea! po!itiv cu atitudinea po!itiv %a# de butur &i ne-ativ cu cea
ne-ativ +observa#ia rm(ne valabil 'n ca!ul %emeilor pe c(nd 'n ca!ul brba#ilor se pstrea! doar
corela#ia cu atitudinea po!itiv,.
3entru a estima mai corect cunoa&terea consecin#elor reale, ale consecin#elor, pe termen
lun-, ale consumului e alcool, am construit un indicator relativ %c(nd di%eren#a dintre numrul
urmrile identi%icate corect +rspuns D$, &i numrul celor identi%icate -re&it +rspuns 2U, raportat
suma celor dou valori. @ndicatorul ast%el construit corelea! ne-ativ cu atitudinea po!itiv %a# de
alcool &i po!itiv cu atitudinea ne-ativ +dac anali!a se %ace separat pe se0e, rela#iile 'n raport cu
ambele variabile '&i pstrea! semni%ica#ia statistic cu e0cep#ia atitudinii ne-ative %a# de alcool a
brba#ilor,.
De remarcat %aptul c numrul de situa#ii 'n care subiec#ii declar c nu &tiu dac un anumit
aspect repre!int o consecin# ne-ativ a consumului e0cesiv, pe termen lun-, al alcoolului nu
in%luen#ea! nici atitudinea po!itiv nici cea ne-ativ 'n raport cu butura.
3ercep#ia asupra consecin#elor pe termen lun- ale e0cesului de alcool %ost estimat &i prin
ale-erile %cute, de ctre subiec#i, pentru %alse consecin#e po!itive ale respectivului comportament.
/u c(t numrul %alselor consecin#e po!itive considerata a %i reale este mai mare, cu at(t atitudinea
po!itiv %a# de alcool are o intensitate mai mare iar cea ne-ativ, mai mic. n mod analo-, cu c(t
subiec#ii respin- mai multe %alse consecin#e ale e0cesului de alcool pe termen lun-, atitudinea
po!itiv %a# de alcool este mai pu#in intens iar cea ne-ativ este mai accentuat. @ndicatorul relativ
al respin-erii %alselor consecin#e ale e0cesului de alcool pe termen lun- +respin-eri-acceptri H
respin-erKaceptri, corelea! ne-ativ cu atitudinea po!itiv %a# de butur. 2umrul situa#iilor 'n
care subiec#ii au declarat c nu &tiu dac %alsele e%ecte po!itive ale e0cesului de butur se mani%est
realmente nu in%luen#ea! nici atitudinea po!itiv nici cea ne-ativ 'n raport cu alcoolul.
n %inal ne vom re%eri la rela#ia dintre atitudinea %a# de bur a responden#ilor &i %recven#a
consumului de alcool al prin#ilor acestora. 9recven#a mai ridicat a consumului de alcool, at(t 'n
privin#a tatlui c(t &i 'n ca!ul mamei, conduce la atitudini po!itive mai pu#in intense ale subiec#ilor
+atitudinea ne-ativ ne%iind in%luen#at statistic semni%icativ,. 3e de alt parte, consumul mai
%recvent de alcool al %iecruia dintre prin#i 'n parte este asociat cu o %recven# mai sc!ut 'n ca!ul
%iilor %iicelor. 4ela#iile sunt mai intense 'ntre subiect &i printele de acela&i se0.
Concluzii
3er -lobal, la nivelul popula#iei av(nd v(rsta de 1< ani &i peste, atitudinea %a# de consumul
de alcool este mai de-rab ne-ativ. 3e de alt parte, modurile 'n care sunt percepute aspectele
po!itive &i cele ne-ative ale consumului de alcool nu par a %i le-ate 'ntre ele. @ntensitatea percep#iei
po!itiv asupra buturii este cea care in%luen#ea! comportamentele subiec#ilor 'n sensul cre&terii
%recven#ei &i cantit#ilor de alcool consumate. Gvident, nu este, neaprat, vorba despre o rela#ie
cau!al 'n acest sensC dob(ndirea obi&nuin#ei de a consuma alcool 'n urma unei in%luen#e e0terioare
+de e0emplu a cercului de prieteni, poate conduce, 'n timp, la o valori!are mai puternic a
respectivei conduite.
2ivelul de studii, care ar %i de a&teptat s conduc la o reducerea %alselor credin#e po!itive
le-ate de consumul de alcool &i la o mai bun cunoa&tere a celor ne-ative se vde&te a %i pu#in
relevant +probabil pentru c &coala nu reu&e&te s transmit in%orma#ii &i, mai ales, s construiasc
atitudini le-ate consumul de alcool sau pentru c alte instan#e de sociali!are au un rol sensibil mai
important pentru %ormarea respectivelor atitudini,.
V(rsta, la r(ndul ei, e lipsit de relevan# pentru atitudinea +po!itiv sau ne-ativ, %a# de
alcoolB -enera#ii pe care le despart !eci de ani, care au bene%iciat de sociali!ri 'n condi#ii cu totul
di%erite percep consumul de butur 'n mod similar. 3ot %i %ormulate dou e0plica#ii e0tremeB
transmiterea atitudinilor %a# de consumul de alcool se reali!ea! cvasi-identic din -enera#ie 'n
-enera#ie, %r a %i in%luen#at de noile curente de idei care apar 'n societate, de mass-media, de
con#inuturile procesului de 'nv#m(nt, etc. /ealalt variant e0trem este aceea c cei mai 'n
v(rst &i-au sc*imbat atitudinile sub presiunile mass-media sau a altor instan#e de sociali!are ast%el
'nc(t au devenit apropiate de cele ale tinerilor +%apt care ar %i sus#inut de intensitatea cu care sunt
respinse presupusele aspecte po!itive le-ate de consumul de alcool &i sunt acceptate cele ne-ative,.
Mediul %amilial in%luen#ea! subiec#ii 'n sensul c %recven#a consumului de alcool al
prin#ilor 'i %ace pe subiec#i s accepte 'n mai mic msur aspectele po!itive le-ate de butur, 'n
mi mare msur cele ne-ative &i, 'n plan comportamental, s bea mai rar. 3robabil c 'nv#area
social %unc#ionea! 'n sensul adoptrii comportamentelor &i atitudinilor care par de!irabile 'n urma
anali!rii consecin#elor acestora +adic nu ar %i vorba de o simpl 'nv#are prin imita#ie,.
/unoa&terea consecin#elor reale ale consumului e0cesiv de alcool pe termen lun- conduce la
o atitudine po!itiv de mai mic intensitate 'n raport cu butura +pe c(nd ne-acceptarea acestor
consecin#e au-mentea! atitudinea po!itiv %a# de alcool,. n mod simetric, acceptarea %alselor
consecin#e po!itive ale consumului e0cesiv, pe termen lun-, de butur implic o atitudine po!itiv
mai intens %a# de alcool +iar respin-erea %alselor consecin#e conduce la scderea intensit#ii
atitudinii po!itive,. $spectul esen#ial 'l repre!int %aptul c nivelul de cunoa&tere a problematicii
consumului e0cesiv de alcool in%luen#ea! e0act acea dimensiune a atitudinii %a# de butur care
este le-at de comportamentul mani%est +%recven# &i cantitate a consumului,. $st%el, dac s-ar putea
transmite mai multe cuno&tin#e adecvate despre consecin#ele reale ale alcoolismului &i dac ar putea
%i eliminate %alsele credin#e vi!(nd presupusele e%ecte po!itive ale buturii, ar e0ista &anse reale
pentru 'mbunt#irea at(t a atitudinilor c(t &i a conduitelor 'n acest domeniu.
$socierea petrecerii timpului liber 'mpreun cu prietenii de consumul de alcool este mai
%recvent 'n ca!ul celor care au o atitudine po!itiv mai intens %a# de butur. 3robabil c o
cultur a timpului liber petrecut 'n mod sntos promovat prin &coal, mass-media, internet ar avea
&anse s sc*imbe optica con%orm creia 'nt(lnirea cu cei apropia#i are mai mult savoare dac e
asociat &i cu un pa*ar de butur +din pcate, &i ideea de a %i -a!d bun presupune, adesea a
o%eri ceva de but musa%irilor,.
D ultim idee pe care dorim s-o subliniemB simpla cunoa&tere abstract a consecin#elor
ne-ative ale consumului de alcool nu este su%icient pentru a sc*imba modele de conduit. Damenii
se pot -(ndi %oarte u&or c modul 'n care consum ei butur este total ino%ensiv, consecin#ele
ne-ative vi!(ndu-i pe cei care %ac e0cese. @deea cea mai di%icil de combtut, credem noi, este aceea
con%orm creia consumul social nu pre!int riscuri +de&i, sub aceast masc, se poate ascunde
c*iar dependen#a de alcool,.
"ibliografie
$dams =., 1er!ons>? M. D., 3si*olo-ia adolescen#ei, ed. 3olirom, @a&i, 5669
1ban $., coord., /onsiliere educa#ional, ed. )./. 3sinet )4L, /lu" 2apoca, 5667
9u-re#u-Urea 4, @ntroducere 'n psi*opeda-o-ia inadaptrii &i devian#ei comportamentale, ed.
9unda#iei 4om(nia de M(ine, .imi&oara, 566:
=(ndul, 19 martie 5668
.i*an G., )D) E $sisten#a )ocial, 5665, *ttpBHHasis.ubbclu".roH/artiH)D)-$sistenta)ociala.pd%