Sunteți pe pagina 1din 27

Cuprins

Cap. I Prezentarea firmei.....................................................................................................2


1.1. Scurt istoric, date de identificare i obiectul de activitate .......................................3
1.2.Portofoliul de produse al firmei.................................................................................3
1.3.Evoluia principalilor indicatori economicofinanciari..............................................!
Cap. II "naliza dia#nostic pentru activitatea promoional$................................................!
2.1. %emersuri promoionale ..........................................................................................&
2.1.1. Strate#ii publicitare..........................................................................................1'
2.1.(e)nici de promovare ale v*nz$rilor utilizate.....................................................11
2.1.2. Publicitate.......................................................................................................13
2.1.3. +elaii publice..................................................................................................1&
(otal E,P-.E+I/.....................................................................................................2'
0 cititori 1!.!&1.2&1.....................................................................2'
0 vizitatori unici pe lun$ 12'.!23.'23......................................................................2'
Comunicarea de P+ "#ricola 4ac$u
5 analiz$ calitativ$ S1................................................................................................21
323 de articole prezint$ produsele "#ricola 4acau/ .................................................21
Puiul "ntistres 13! articole.....................................................21
Salam de Sibiu 63 articole .....................................................21
+$sf$ la 7ratar 13 articole......................................................21
8eliate Salbac 21 articole......................................................21
Sav9:r ve#etale 11 articole ...............................................21
(:P 1' e;presii c)eie preluate in print si online/ .....................................................22
0 "#ricola 4ac$u 6!3 meniuni..................................................22
0 +$sf$ la 7ratar 233 meniuni...................................................22
0 cresteri 1!' meniuni....................................................................................22
0 Puiul "ntistres 112 meniuni..................................................22
0 Produs unic< inovativ 123 meniuni..................................................22
0 8eliate 123 meniuni....................................................................................22
0 =ider 111 meniuni......................................................................................22
0 %irect >n t$vi$ 3! meniuni.........................................................................22
0 =ansare 31 meniuni...................................................................................22
0 .euromar?etin# &! meniuni.......................................................................22
0 Salam de Sibiu !6 meniuni...................................................22
-tilizarea marcilor.....................................................................................................23
(*r#uri i e;poziii.....................................................................................................23
Sponsorizare...............................................................................................................22
2.2. "naliza conte;tului concurenial............................................................................22
1
Cap. I Prezentarea firmei
7rupul "#ricola 4ac$u ofer$ ast$zi o #am$ variat$ de produse i servicii i
desf$oar$ o activitate comple;$ >ntrun lan de producie inte#rat, care >ncepe cu
ac)iziia cerealelor i resurselor fura@ere, producerea de premi;uri vitaminominerale,
producerea nutreilor concentrate i continu$ cu reproducia, creterea i >n#r$area
animalelor i p$s$rilor, abatorizarea i procesarea c$rnii i se >nc)eie cu distribuia i
comercializarea pe piaa intern$ i la e;port a c$rnii, produselor din carne i ou$lor.
2
1.1. Scurt istoric, date de identificare i obiectul de activitate
S.C. "#ricola Internaional S.". 4ac$u sa >nfiinat la 1 septembrie 1332, este
>nre#istrat$ la Camera de Comer sub .r. A<:2<2212<1332 i desf$oar$ o activitate
inte#rat$ de ac)iziionare a resurselor fura@ere, producerea nutreurilor concentrate,
reproducia, creterea si >n#r$area animalelor si p$s$rilor, abatorizarea i industrializarea
c$rnii, comercializarea c$rnii, produselor din carne, ou$lor si prafului de ou$ i laptelui.
"pro;imativ 2'B din producia realizatC se comercializeazC prin lanul zonal
de ma#azine i depozite proprii situate >n @udeele 4ac$u, .eam, Iai, 4uzCu, 7alai,
Constana i municipiul 4ucureti.
S.C. "#ricola Internaional S.". 4ac$u produce i vinde anual peste 3! mii
tone carne i peste 1'' milioane ouC. C)iar dacC condiiile de pe piaa e;ternC nu sunt
favorabile, S.C. "#ricola Internaional S.". 4ac$u este cea mai mare firmC e;portatoare
de carne i preparate din carne din +om*nia pe piaa -niunii Europene i pe alte piee.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
D
Codurile C"E. aferente principalelor activitCi desfCurate de S.C. "7+IC:="
I.(E+."EI:."= S.". 4"CF- sunt/ '122,1112, 1113, 11&3.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Sediul societCii este situat >n 4acCu, Calea Goldovei, nr. 32, @ud. 4ac$u, >ntreprinderea
put*nd fi contactatC at*t prin intermediul adresei de email/ a#ricolaH4ac$uI Ja)oo.com,
c*t i cu a@utorul siteului/ KKK.a#ricola.ro.
1.2. Portofoliul de produse al firmei
a) Carne de pui
tavite:
-pui I fara cap
pui pentru fri#are
piept de pui cu os
piept de pui fara os
pulpe de pui fara os
pulpe de pui cu os
3
aripi de pui
ficat de pui
pipota si inima de pui
fri#arui de pui
mititei de pasare
snitel din piept de pui pane
cordon bleu din piept de pui
nu##ets de pui
b) Carne de pui- pungi
pui I fara cap
pui I fara cap de 4ac$u
pui I cu cap si #)eare
pui I cu cap si #)eare de 4ac$u
pui pentru fri#are
pui pentru m*ncaruri
pulpe de pui cu spate de 4ac$u
pulpe de pui cu spate
pulpe de pui cu os
pulpe de pui fara os
piept de pui fara os
piept de pui cu os
piept de pui cu os de 4ac$u
file din piept de pui marinat
pipota si inima de pui
tac*m de pui
tac*m de pui fara aripi
)ambur#)er de pasare pane
)ambur#)er de pasare natur
#aina I rasa #rea fara cap
#aina rasa #rea cu cap
c) Oua si praf de oua
oua consum peste 1' de #r. praf oua inte#ral
d) Carne de porc si vita
piept cu os si slanina Lporc IIM
piept cu os fara slanina
pulpa de porc cu os si slanina con#elata
pulpa de porc cu os si slanina
spata de porc cu os fara slanina
ceafa de porc fara os preambalata
con#elata
ceafa de porc fara os preambalata
refri#erata
ceafa de porc cu os fara slanina
spata de porc fara os preambalata
basici de porc
cap de porc cu #usa con#elat
cap de porc cu #usa, limba, creier
con#elat
creier de porc preambalat
inima de porc preambalata
carne de vita cat. I cu os
carne de vita cat. II cu os
musc)i de vita fasonat
pulpa de vita fara os
rotocoale de vita
2
basici de vita
bumbare de vita
funduri de vita
bere#ate de vita
piei de vita
coarne de bovina si m*nzat
coarne industriale si un#)ii
momite LpancreasM de vita
e) Carne de oaie
creier de oaie ficat de oaie piei de oaie
f) Salamuri crude
salam de Sibiu
salam de Sibiu feliat vacumat
salam de mistret
salam 4anatean
salam 4anatean vacumat
salam Goldova
salam Goldova vacumat
salam 4ac$u
salam 4ac$u vacumat
salam Carpati
salam Carpati vacumat
c*rnati Plai
#)iudem
#)iudem vacumat
babic
babic vacumat
salam picant
salam picant vacumat
g) Preparate din carne
salam de vara
salam de vara uscat
salam de vara vacumat
salam Cracauer
salam de porc
salam italian
salam Poiana
salam Poiana vacumat
salam popular
salam Nictoria
salam Nictoria vacumat
salam (urist
parizer popular
crenKursti Carbac >n mate de oaie
crenKursti Carbac >n mate de porc
crenKursti Carbac 1''B cola#en
crenKursti din piept de pui
crenKursti din piept de pui vacumati
crenKursti de pui
pate e;tra
pate mi;t
pate pasare
pastrama de vita
pastrama de vita vacumata
pastrama de porc
c*rnaciori Ga#ura
c*rnati afumati
c*rnati (randafir oltenesti
1
c*rnati (randafir oltenesti vacumati
c*rnati proaspeti de porc >n mate de
oaie
c*rnati proaspeti de porc >n mate de
porc
c*rnati de porc afumati >n mate de oaie
c*rnati de porc afumati >n mate de porc
c*rnaciori pentru bere vrac
c*rnaciori pentru bere vacumati
sunca Pra#a vacumata
sunca presata condimentata vacumata
sunca Carbac
sunca Carbac vacumata
sunca de pasare cu masline
sunca de pasare cu masline vacumata
sunca taraneasca fara os
sunca taraneasca fara os vacumata
sunca taraneasca cu os
ciolan presat
ciolan presat vacumat
bacon vacumat
)ambur#)eri
pasta de mici e;tra la tavita
pasta de mici 4ucur netrasi preambalati
toba cat. I
slanina fiarta cu boia
oase coasta afumate
slanina afumata
h) Conserve
6
pate de ficat 1'' #r.
pate de ficat 2'' #r.
pate de ficat 3'' #r.
pasta din carne aperitiv 1'' #r.
pasta din carne cu ficat 1'' #r.
pasta din carne cu ficat 2'' #r.
pate de pasare 1'' #r.
pate de pasare 2'' #r.
1.3. Evoluia principalilor indicatori economico-financiari
Ponderea i natura capitalului social al S.C. "7+IC:=" I.(E+."EI:."= S.".
4"CF- se prezintC astfel/

41%
51%
8%
Romn Strin Statul Romn
Naloarea capitalului social este de 33.'22.311,'' +:., iar evoluia cifrei de afaceri i
a profitului este una ascendentC, conform datelor din tabelul urmCtor/
2''2 2''1 2''6 2''! 2''& 2''3
Cifra de
afaceri
111.61' 121.363 131.3&' 261.123 2&'.'1' 3'&.'''
Profit 1.16!.321 1.61'.1'1 1.321.''' 2.333.''' 2.116.111 2.6!2.222
Cap. II Analiza diagnostic pentru activitatea
promoional
On cadrul S.C "7+IC:=" I.(E+."EI:."= S.". publicitatea >ncepe s$
@oace un rol din ce >n ce mai important, conducerea d*ndui seama c$ f$r$ o promovare
bine susinut$ nu se poate a@un#e la performan$.
Piaa pe care activ$m este una e;trem de comple;$. Comportamentul
consumatorului este >ntro continu$ sc)imbare, motiv pentru care strate#iile trebuie
updatate permanent. %ecizia de a apela la o cercetare de neuromar?etin# a venit firesc.
Evoluia "#ricola 4ac$u sa bazat i se bazeaz$ >n continuare pe inovaie/ inovaie la
nivelul produselor lansate, >n paralel cu folosirea celor mai inovative te)nici de cerecetare
de pia$ pentru a fi permanent corelai cu noile tendine.
2.1. Demersuri promoionale
P+:7+"G P+:G:N"+E C"+.E %E P-I
OBIECTIE:
:binerea unui plus de ima#ine i notorietate pentru brandul "#ricola 4ac$u i >n
special pentru carnea de pui.
Nizibilitate >n raft, >n IP", a produselor din carne de pui.
Creterea comenzilor pe ma#azinele din IP"
Creterea volumului v*nz$rilor pe canal IP" cu 3'B fa$ de luna iulie L!'
tone<lun$M.
Pro#ramul de promovare va fi imp$rit >n dou$ perioade / 11 septembrie 5 11 noiembrie
!"
#EC!$IS#:
Gecanismul #eneral const$ >n r$spl$tirea direct$ a cump$r$torilor brandului
"#rQcola 4ac$u 5 prin oferirea de compensaii materialepremii.
Gecanismele vor fi adaptate la fiecare tip de retea, >n funcie de politica de
v*nzare, tipul i num$rul clienilor, volumul de v*nz$ri, condiii obinute.
#ET%O
Perioada / 11 septembrie 5 31 octombrie
.r. total ma#azine / 22
:ferta adresat$ direct clientului final este oferirea de cupoane de cump$r$turi, >n valoare
de 12 ron la cump$r$turi de preparate "#ricola 4ac$u >n valoare de 1'' ron. Cu aceste
cupoane clienii ma#azinelor vor putea ac)iziiona produse ale #rupului "#ricola 4ac$u
L brandurile "#ricola 4ac$uM, >n limita sumei inscrise, >n perioada 11 septembrie 11
noiembrie.
:ferirea cupoanelor se va face la recepia fiec$rui ma#azin, pe baza facturii Getro care
dovedete realizarea realizarea sumei de 1'' ron prin cump$r$turi.
.um$r total cupoane !''' buc
Comunicarea ofertei se va face prin fl&ere oferite 'n maga(in )i prin sta*iile radio
e+istente 'n fiecare maga(in"

SE,-%OS
Perioada / 11 septembrie 5 31 octombrie
.r. total ma#azine / 13
Se va implementa acelai mecanism de promovare ca i >n reeaua GE(+:, >n aceleai
condiii.
.um$r total cupoane 11'' buc
.IP%O#! / C!%%E0O1%
Perioada / 23 septembrie 5 11 noiembrie
.r. total ma#azine / 6
:r#anizarea unei tombole cu premii, dup$ urm$torul re#ulament /
Participarea la tombol$ este condiionat$ de ac)iziionarea din oricare ma#azin Carrefour
de carne de pui >n valoare de minim 31 ron. Pe baza bonului de cump$r$turi care va fi
prezentat promoterilor, la ieirea din ma#azin, clientul va primi un cupon pe care il va
completa.
Comunicarea promotiei se va face prin fl&ere distribuite de promoteri 'n maga(ine2
prin sta*iile radio ale maga(inelor2 prin intermediul revistei Carrefour"
(ra#erea la sori va fi or#anizat$ pe data de 3 decembrie, >ntrun ma#azin Carrefour.
Premii oferite /
I Rol?sKa#en Polo SappJ
II (elevizor plasm$
III Combin$ fri#orific$
IN Premii instant
BI,,!2 CO%!2 %E!,
Perioada / 23 septembrie 5 11 noiembrie
.r. total ma#azine / 23
:r#anizarea unei tombole pe fiecare reea de ma#azine >n parte, pe acelai mecanism
prezentat mai sus.
Premii oferite/
I (N plasm$ L 3 buc M
II Combina fri#orifica L3 bucM
III Cuptor cu microunde L 3 bucM
3" #E-! I#!-E2 P #!%4ET
In aceste reele se va pomova #rupa preparate prin pre, apariii >n revistele ma#azinelor,
samplin#uri.
Nom urm$ri o promovare la raft pentru obinerea unui plus de ima#ine prin oferirea >n
perioada s$rb$torilor de iarn$ de couri festive, cu #ratuitate, cu preparate din carne.
Se vor oferta dou$ tipuri de couri care s$ se adreseze tuturor tipurilor de clieni /
couri cu o valoare medie 21 lei<buc
couri premium 1' lei<buc
2.1.1. Strategii publicitare
%in punct de vedere al obiectivelor #lobale ale activit$ii promoionale,
strate#ia pe care o vom utiliza este cea a promov$rii e;clusive a produsului.
On ceea ce privete modul de desf$urare >n timp, strate#ia va fi cea a
activit$ii promoionale permanente.
+olul activit$ii promoionale va fi, din punct de vedere strate#ic, ofensiv.
Godul de abordare al pieei va fi difereniat.
!ctiune 5urata Perioada
Cercetare de piata, Lconsumer
insi#)t in specialM pentru a determina
obiceiurile de consum, asteptarile le#ate de
produs, profilul consumatorului
213'
zile
1'11 iulie 5
rezultatele cercetarii
Stabilirea #amei de produse ce vor
fi promovate sub acest brand. %ezvoltarea
produselor in conformitate cu asteptarile
consumatorilor
! zile Ga;imum 2' iulie
4randin#/ namin#, lo#o, slo#an,
pac?a#in#, testare, sedinta foto, strate#ie de
brand Lvalori de brand, pozitionare,
comunicare, etcM
21 zile 2' iulie 5 ! septembrie
In paralel cu brandin#ul,
dezvoltarea strate#iei de distributie a
produselor
21 zile 2' iulie 5 ! septembrie
=ansare brand si implementare
campanie de promovare
3' zile 1' septembrie lansare
Evaluare rezultate si actiuni folloK
up
2.1.Tenici de promovare ale v!nzrilor utilizate
Primele )i cadourile promo*ionale
oferirea unui cadou cumparatorului care facilitea(a gatirea usoara2
asocierea cu alt brand puternic ca #aggi Secretul gustului
%educerile de pre*
de la pre*ul ini*ial de 67 lei pe 4- la 8"99 pe 4-
v:n(area 'n loturi: un pui fericit ; 6 baton de pari(er de pui
Cupoane sau bonuri de reducere
:ferta adresat$ direct clientului final este oferirea de cupoane de cump$r$turi, >n
valoare de 12 ron la cump$r$turi de preparate "#ricola 4ac$u >n valoare de 1'' ron.
Cu aceste cupoane clienii ma#azinelor vor putea ac)iziiona produse ale #rupului
"#ricola 4ac$u L brandurile "#ricola 4ac$uM, >n limita sumei inscrise, >n perioada 11
feb. 11 martie.
(oate campaniile de promovare a v*nzarilor se vor desf$ura pe perioada 11 feb. 5 11
martie.
Concursuri/
"#ricola 4ac$u ofer$ soluia perfect$ pentru ca toate femeile s$ se bucure de mai mult
timp liber/ Puiul "ntistres. .oul produs, unic pe piaa rom*neasc$, vine de@a cur$at i
sp$lat, >ntro tav$ special$, i poate fi pre#$tit at*t la cuptorul clasic, c*t i la cuptorul cu
microunde >n ma;imum 2' de minute, put*nd fi uor asezonat i condimentat cu
ima#inaie.
Puiul "ntistres de la "#ricola 4ac$u se #$tete direct >n t$viaminune, sin#urul efort
const*nd >n asezonarea acestuia cu condimente i le#ume >nainte de a fi introdus >n
cuptor.
Ce trebuie s$ faci pentru a intra >n competiieT
(rimitene p*n$ pe 2& aprilie reeta ta special$ pentru Puiul "ntistres, al$turi de o poz$
care s$ ilustreze succesul reetei tale, pe adresele de email redactieIrevistafelicia.ro sau
concursuriIrevistafelicia.ro, i intri >n competiie. Cele mai reuite reete vor fi postate
pe siteul revistei KKK.revistafelicia.ro i vor fi votate de c$tre cititoare.
+eeta c*ti#$toare va aduce autoarei un co plin de produse oferite de "#ricola 4ac$u i
un abonament pe un an la revista U8eliciaV, dar i o apariie >n revista noastr$ i pe site.
Aocuri/
Clientii care vor cumpara din SJpermar?eturile Carrefour, in perioada 2'.'3
23.'2.2'11, carne de pasare de minim 21 lei din #ama "#ricola 4acau vor completa
talonul de participare la (:G4:=" "#ricola 4acau #asit in raftul ma#azinului
Carrefour, in care trebuie sa completeze datele personale si numarul bonului fiscal.
"ceste taloane vor trebui introduse in urnele special amene@ate si semnalizate aflate in
zona caselor de marcat ale ma#azinelor Carrefour participante la promotie.
%aca doreste sa participe la campania promotionala, clientul trebuie sa completeze
talonul citet, lizibil, cu datele specificate in acesta.
: persoana poate participa cu un numar nelimitat de taloane cu conditia ca fiecarui talon
sa ii corespunda un alt bon fiscal, bon fiscal aferent unor cumparaturi care sa cuprinda
produse din carne refri#erata din #ama "#ricola 4acau, efectuate in SJpermar?eturile
Carrefour, in perioada 2'.'3 23.'2.2'11.
SEC(I-.E" 6. P+EGII=E SI "C:+%"+E" =:+
Pe perioada de desfasurare a campaniei promotionale WCasti#a cu #ust XV se vor acorda un
numar de 63 premii L23 Espresoare %on 7usto, 23 masini de paine Gouline; si 23
4lendere P)ilipsM . Premiile se acorda e;clusiv persoanelor casti#atoare, desemnate
conform prezentului +e#ulament. E;tra#erea va avea loc in data de 2!.'2.2'11.
Obiective )i *inte vi(ate:
fidelizarea consumatorilor
atra#erea de noi consumatori
meninerea poziiei de @uc$tor c)eie pe piaa c$rnii de pas$re
creterea volumului de v*nz$ri i implicit a cotei de pia$
2.1.2. Publicitate
Societatea a >nc)eiat un contract cu a#enia W",G:% C:.CEP( S.+.=.V >n
vederea realiz$rii unui spot publicitar >n cadrul televiziunii locale (N 4ac$u. Spotul
publicitar va fi difuzat la ore de ma;im$ audien$, >n timpul tirilor locale de la ora 1!.2'.
%urata acestuia este de 21 de secunde i are >n prim plan #ama divers$ de produse de
calitate oferite de "7+IC:=" I.(E+."EI:."=. Spotul va putea fi vizionat de dou$
ori pe s$pt$m*n$ timp de o lun$. Costurile acestei aciuni sunt de 1' de dolari pentru
fiecare spot difuzat, >n total 2'' de dolari pe lun$. On funcie de impactul pe care >l va
avea asupra pieei se va prelun#i sau nu contractul cu a#enia de publicitate >n vederea
realiz$rii de noi spoturi publicitare.
: alt$ modalitate de publicitate o reprezint$ promovarea prin pres$. %ea
lun#ul anilor de funcionare a societ$ii sau meninut le#$turi str*nse cu ziarele locale,
W%eteptareaV i WYiarul de 4ac$uV. Yilnic este prezentat >n ziare un anun al societ$ii
care are >n prim plan slo#anul firmei i a c*torva dintre produsele comercializate.
Gai e;ist$ o serie de reviste >n care este promovat$ ima#inea societ$ii /
revista WCalitaV, +evista +om*n$ pentru Protecia Consumatorului i Produc$torului,
#)idul alimentar WIndalimV.
Zi radioul este o modalitate prin care societatea >i face cunoscute produsele
pe pia$. "7+IC:=" I.(E+."EI:."= a beneficiat de serviciile oferite de +adio
"lfa, No; ( i +adio %eea :neti. Societatea a beneficiat de o serie de reduceri a
preului, deoarece a >nc)eiat cu radiourile contracte ferme i de lun#$ durat$. "nunurile
publicitare pot fi auzite de 3 ori pe s$pt$m*n$ la orele 13.3' i 1!.1'. -n prim beneficiu
adus de promovarea prin radio a fost c*ti#area unui num$r de clieni din r*ndul
ascult$torilor care au participat la anumite concursuri or#anizate de societate.
P-I-= 8"GI=IS(
Produs nou2 unic in piata din +omania
Produs realizat in urma unei cercetari la nivel national
Produs rezutat din depistarea unei nevoi a consumatorilor din +omania L rezultat al
strate#iei customer centric
Pac<aging care subliniaza noutatea produsului2 cu elemente de promovare la nivel de
ambala@ .

0 Segmentul tinta: femei din mediul urban2 care gatesc preparate din carne de
pui2 pt" mai multe persoane din gospodarie =min" >)2 venituri medii spre
mari?
0 .umar total respondenti/ 122' persoane[
0 comunicare pe Wconsumer insi#)tV cate o pulpa pentru fiecare membru al
familiei, datorita conotatiei emo*ionale, concordantei cu ambala@ul casti#ator si
diferentierei fata de ofertele promotionale clasice.
!+ul psihilogic ales care declanseaz$ aciunea de cumparare este familia.
Pozitionare
.EN:I" C:.S-G"(:+-=-I/ asteptarea principala fata de carnea de pui este
pretul accesibil
:ferta valorica/ brandul are o prezen$ emoional$< prietenoas$ izvor*t$ din preferina
evident$ a consumatorilor pentru puii romanesti.
Pretul oferta cu 2 sortimente din carne de pui Upt toate buzunareleV.
Solutii de marca
Cum vrem s@ ne descrie consumatorul A =Po(i*ionare)
Game #ospodine 3'1' ani
Nenituri si educatie medie si peste medie
-rbanul mediu si mare.
Prefera sa manance in casa decat in oras, nu doar pentru ca financiar e mai
convenabil, ci si pentru ca asta presupune o masa sanatoasa.
Promovare media
Promovare I.S(:+E , >n spaii cu vizibilitate
.ECES"+ capete de raft
vitrina fri#orific$
floor stic?ere
Kobblere , stoppere
GE%I" C:G-.IC"+E (N ! s$pt$mani 5on air , 12'' 7P+
E,(+" P+IGE (IGE 21B
Prime time 11B
.-G"+ SP:(-+I 2,6''
.-G"+ (+P-+I 1,2''
SP=I((+P-+I < S"P("G"." 1''<22'<26'<22'<2''<13'<1!'
E,P-.E+E "== -+4". &1,31','''
EBP1$E%E T!%-ET 82C3D2DDD
OBIECTIE C!#P!$IE
:biective vanzari/ Cresterea cotei de piata "#ricola 4cau si cresterea frecventei de
cumparare
:biective comnunicare/ cresterea notorietatii "#ricola 4acau
Puiul !ntistres a fost foarte bine primit de se#mentul de tar#et adresat[
+ezultatele soda@ului efectuat de avanta@e.ro pe 21!1 femei participante la concursul
nostru arat$ c$ 211& femei adic$ 62B dintre femeile care #$tesc ar prefera s$ nu
spele, s$ nu curee i s$ nu traneze carnea \ confirm$ apreciarea nostr$ din
comunicatul de lansare.
";ul psi)ilo#ic ales este timpul care este foarte important pentru aceasta cate#orie de
consumatori.
Cum vrem s@ ne descrie consumatorul A =Po(i*ionare)
(ineri/ 2'31 ani
Nenituri si educatie medie si peste medie
-rbanul mediu si mare.
Prefera sa manance in casa decat in oras, nu doar pentru ca financiar e mai
convenabil, ci si pentru ca asta presupune o masa sanatoasa dar fara a le fi afectat
timpul liber.
Promovare media
Promovare I.S(:+E , >n spaii cu vizibilitate
.ECES"+ capete de raft
vitrina fri#orific$
floor stic?ere
Kobblere , stoppere
GE%I" C:G-.IC"+E (N ! s$pt$mani 5on air , 12'' 7P+
E,(+" P+IGE (IGE 31B
Prime time 1'B
.-G"+ SP:(-+I 3'''
.-G"+ (+P-+I 1,3''
SP=I((+P-+I < S"P("G"." 1''<22'<26'<22'<2''<13'<1!'
E,P-.E+E "== -+4". 3',31','''
EBP1$E%E T!%-ET 92C3D2DDD
OBIECTIE C!#P!$IE
:biective vanzari/ Cresterea cotei de piata "#ricola 4cau si cresterea frecventei de
cumparare
:biective comnunicare/ cresterea notorietatii "#ricola 4acau
EPuiul 0ericitF, creat special pentru cei care vor sasi aduca aminte de #ustul, savoarea,
consistenta si c)iar culoarea puiului de altadata, crescut ca la curte.
Sranit ca la curte, cu &'B porumb si scos la iarba verde, Puiul 8ericit este sin#urul
pui care are si ]certificat de nastere^, ce ii atesta calitatea si proveniena. Este )ranit
natural si are un ciclu de viata optim, e;tins la !' zile, fiind crescut in ferme mici,
traditionale.
";ul psi)ilo#ic ales este #ustul tradiional de pui.
Cum vrem s@ ne descrie consumatorul A =Po(i*ionare)
"duli/ 2'6' ani
Nenituri si educatie medie si peste medie
-rbanul mediu si mare.
Prefera sa manance in casa decat in oras, nu doar pentru ca financiar e mai
convenabil, ci si pentru ca asta presupune o masa sanatoasa si )ranitoare.
Promovare media
Promovare I.S(:+E , >n spaii cu vizibilitate
.ECES"+ capete de raft
vitrina fri#orific$
floor stic?ere
Kobblere , stoppere
GE%I" C:G-.IC"+E (N ! s$pt$mani 5on air , 123'' 7P+
E,(+" P+IGE (IGE 21B
Prime time 6'B
.-G"+ SP:(-+I 2'''
.-G"+ (+P-+I 1'''
SP=I((+P-+I < S"P("G"." 1''<22'<26'<22'<2''<13'<1!'
E,P-.E+E "== -+4". 6',31','''
EBP1$E%E T!%-ET G2C3D2DDD
OBIECTIE C!#P!$IE
:biective vanzari/ Cresterea cotei de piata "#ricola 4cau si cresterea frecventei de
cumparare
:biective comnunicare/ cresterea notorietatii "#ricola 4acau
2.1.". #elaii publice
%eclaraia de principii 5 "#ricola Internaional 4ac$u Structurat$ pe trei
para#rafe importante, declaraia de principii a companiei "#ricola Internaional conine
aprecieri asupra valorilor e;plicite i implicite ale companiei LU>ncredereV, Usi#uran$V,
UsatisfacieV, UresponsabilitateVM, asupra cate#oriilor de publicuri, aparent binare
Lsalariai, acionari, clieniM, asupra produselor LUproduse din carneVM, asupra competenei
LUec)ipa de specialitiVM, asupra te)nolo#iei LUalimentaie moderne prin calitateVM i
asupra efectelor LUrezultate concrete i eficiente, competitive pe piaa comunitar$VM/ .e
asum$m cu responsabilitate ri#orile domeniului nostru de activitate, misiunea "#ricola
4ac$u fiind aceea de a #enera >ncredere, si#uran$ i satisfacie clienilor, salariailor i
acionarilor notri prin obinerea unor rezultate concrete i eficiente, competitive pe piaa
comunitar$. Personalitatea "#ricola 4ac$u este dat$ c)iar de ec)ipa sa de specialiti, care
investete >n fiecare zi pasiune i e;perien$ pentru a oferi soluii #astronomice raionale
din care s$ nu lipseasc$ produsele din carne. Prin efortul oamenilor ce o anim$ zilnic,
"#ricola 4ac$u #aranteaz$ pentru toi consumatorii ec)ilibrul unei alimentaii moderne
prin calitate, si#uran$ i cel mai bun #ust.
Comunicarea de P+ "#ricola 4ac$u
print i online analiz$ cantitativ$ S1
$voluie
Sem I
Articole
P#I%T
Articole
&%'I%$
Articole
T&TA'
Articole
($(ICAT
$
Articole
P#&()S
P#I%T
P# *alue
+euro,
&%'I%$
P# *alue
+euro,
T&TA'
P# *alue
+euro,
Costuri
Proiecte
- .$$
+euro,
2/1/ 0/ 11/ 2"/ 2/" "10 34."335 13.36/55 121.123 22.3"2
2//0 44 126 170 89 68 70.286 / / /
cre7tere 104,5% 249,2% 211,7% 465,1% 413,2% 8,6% / / /
Total $8P)%$#I9
: cititori 13.362.261
: vizitatori unici pe lun 11/.32"./20
0 Creteri semnificative >n comunicarea de P+ "#ricola 4acau
fa$ de primele 6 luni ale anului trecut sunt la/
articole dedicate _ 261B
articole despre produse _ 213B
articole online _ 223B
articole in print _ 1'2B
Comunicarea de P# Agricola ;acu
< analiz calitativ S1
"10 de articole prezint produsele Agricola ;acau9
= Puiul Antistres 1"3 articole
= Salam de Sibiu 4" articole
= #sf la >ratar 2" articole
= .eliate Salbac 12 articole
= Sav?&r vegetale 21 articole
T&P 1/ e@presii ceie preluate in print si online9
: Agricola ;acu 43" meniuni
: #sf la >ratar 200 meniuni
: cresteri 13/ meniuni
: Puiul Antistres 122 meniuni
: Produs unicA inovativ 11" meniuni
: .eliate 11" meniuni
: 'ider 111 meniuni
: (irect Bn tvi 03 meniuni
: 'ansare 02 meniuni
: %euromarCeting 63 meniuni
: Salam de Sibiu 34 meniuni
0 H3> articole au ton po(itiv
0 !! articole au ton neutru
0 ' articole cu ton ne#ativ
!finitate !gricola Bac@u pe categorii de pres@:
16B presa de business
26B presa pentru femei
1&B presa de mas$ LcotidianM
)tilizarea marcilor
!gricola / brand umbrela
Ga@oritatea produselor se vand sub brandul umbrela "#ricola. "ceasta poate constitui un
convenient. Este de asteptat sa se vanda doar acele #ame< produse care se suprapun ca si
valori, WpersonalitateV , ima#ine cu ima#inea "#ricola.
Nalorile "#ricola, conform studiului de piata realizat de Irsop in 2''! sunt/ firma mare2
de prestigiu2 de traditie2 e+pert in pui. In acest sens, este de asteptat ca o #ama de
produse premium de e;emplu, care se adreseaza unui tar#et mult mai dinamic, mai tanar,
mai fle;ibil sa nu se vanda sub brandul "#ricola ci s$ utiliz$m o noua marc$.
Sav9or este primul e;emplu de brand separat care a creat un trend pe piata determinand
indirect crestea de vanzare pe se#mentul mediu de semipreparate de pui L7astroM.
"#ricola 4acau va comercializa, toate cate#oriile de produse sub acelasi brand umbrela.
"cest demers are ca scop imprimarea unei coerente si a unei unitati comunicationale
pentru cele 3 se#mente de business/ carne de pui, produse de tip readJmeal si
semipreparate. In noul laJout predomina culoarea verde, iar noua si#la este in format 3%
si se identifica cu prospetimea naturii si cu valorile companiei care pun pret pe calitate si
naturalete.

T!rguri 7i e@poziii
" treia editie a Piata (rade E;po S)oK, sin#ura e;pozitie de solutii pentru cresterea
profitului in comertul cu bunuri de lar# consum, or#anizata de revista Piata, sa
desfasurat la Rorld (rade Plaza 4ucuresti, marti 2& septembrie si a reunit 23' de
vizitatori. %intre acestia, peste 2'' au fost vizitatori profesionisti/ comercianti Lmarea
ma@oritateM, distribuitori, furnizori de servicii pentru industria bunurilor de lar# consum.
E;pozitia a trezit, de asemenea, interesul unor consumatori care au vizitat ma#azinul si
standurile de la Piata (rade E;po si au furnizat un feed bac? autentic si nemi@locit
companiilor e;pozante ca si comerciantilor prezenti.
In ma#azinul amen@at la Piata (rade E;po 16 companii siau e;pus solutiile dedicate
comerciantilor de bunuri de lar# consum/ "#ricola 4acau, 4ella, 4oc)emie, 4un#e, Coca
Cola, Covalact, %obro#ea, %ole, SJper =ine Consult LS=CM, GE(+: Cas) ` CarrJ,
Guller, .ordic Import E;port, Scandia +omana, Sintezis, (nuva si -rsus 4reKeries. In
zilele urmatoare vom reveni cu detalii despre oferta de produse si solutii e;pusa de
fiecare dintre companiile prezente la Piata (rade E;po.
Sponsorizare
Sponsori de %iamant Lsponsorii principaliM/ "#ricola International
-n set de ursi polari de cristal si un album de prezentare a .orve#iei cu semnatura
auto#rafa, oferite de E;celenta Sa, %l. :Jstein Sovd?inn, "mbasadorul .orve#iei la
4ucuresti. Pretul de pornire a fost 1''' lei, iar casti#ator a fost domnul 7)eor#)e Soroi,
presedintele "#ricola International, care a oferit 161' lei.
2.2. Analia conte!tului concurenial
: piata de 3'' mil. euro
7rupul (ransavia, cel mai mare producator de carne de pasare, are 1.3'' de an#a@ati si
detine unitati de productie atat in @udetul "lba, cat si in 4rasov, dupa ce Ioan Popa a
ac)izitionat pac)etul ma@oritar al companiei "vicola 4rasov.
In afara de unitatile destinate e;clusiv productiei si procesarii de carne de pasare,
(ransavia mai detine o fabrica specializata in productia de semipreparate si crenvursti si
carnati.
In piata carnii de pasare, estimata la 2''.''' de tone anual si apro;imativ 3'' de
milioane de euro, producatorul din "lba are ca principali competitori companiile
"#ricola 4acau, "#roli 7roup, "aJle; L"vicola 4uzauM si "ve Impe;.
Piata competitiva/ multi producatori, apar competitori noi. E;ista pe lan#a
"#ricola inca 1 competitori mari pe piata de carne de pui/ (ransavia, "vicola
Calarasi, "#risol, "aJle; si 4anvit.
Pe piata se estimeaza o crestere de 2'21B in acest an. Ga@oritatea @ucatorilor
mari de pe piata de preparate estimeaza cresteri ale cifrei de afaceri pe acest an cu
a2'21B.
Principalul concurent de pe piata, (ransavia are in Wpre#atireV o fabrica de
preparate de carne de pui. Conform declaratiilor dlui Ioan Popa, investitia este
estimata sa fie finalizata in aceasta toamna.
%e asemenea, in paralel cu investitia, Transavia are in lucru =de H luni)
pregatirea unui brand de preparate de carne de pui cu care vrea sa penetre(e
piata. "cest lucru, mai ales stiind profilul de companie al lui (ransavia, nu poate
decat sa intareasca oportunitatea de pe piata privitor la preparatele din pui.
Stim deci ca (ransavia va iesi pe piata cu aceasta #ama de produse si cu
distributie puternica. Gai mult, analizand stilul de comunicare al companiei
(ransavia si faptul ca in toamna lanseaza fabrica de preparate de carne de pui,
este de asteptat sa intre pe piata cu campanie de comunicare pe acest brand
nou chiar inainte de a lansa produsul =sa faca teasing) pentru a intra
P%I#1, PE PI!T! astfel conferindu-si po(itia de lider pe nisa.
"7+:=I 7+:-P lanseaza =" 8E+G" prima marca de carne de pasare cu adevarat
premium din +omania 31 "u#ust 2''3
Prin lansarea marcii =a 8erma 5 stii ce mananci, "7+:=I 7+:-P sia propus nu doar
cucerirea unui nou se#ment de piata, dar si promovarea unui nou stil de viata propriu
consumatorului dinamic, e;i#ent si educat, preocupat de o alimentatie sanatoasa, dar si de
solutii moderne si rapide de preparare a produselor din carne de pui.
Prin calitatea produsului si a ambala@ului, brandul =a 8erma 5 stii ce mananci isi
propune sa e;prime valorile si stilul de viata ale omului de succes.
Ca si celelalte produse ale "7+:=I 7+:-P, brandul =a 8erma 5 stii ce mananci,
valorizeaza atat traditia, cat si avanta@ele celor mai inalte te)nolo#ii in domeniul
alimentar, comunicand direct cu consumatorul final.
"7+:=I 7+:-P promoveaza o strate#ie de mana#ement care sa permita transmiterea
rapida a reactiilor si tendintelor pietei in sistemul decizional de dezvoltare a companiei.
%e altfel, eficienta mana#ementului "7+:=I 7+:-P se reflecta si in performantele
financiare obtinute in acest an. Cifra de afaceri realizata de #rup in primul semestru al
acestui an se ridica la 12!,! milioane lei, >n avans cu 2'B fata de perioada similara a
anului trecut.
-rupul Transavia din "lba Iulia, cel mai mare producator local de carne de pasare, a
finalizat anul trecut cu o crestere de 16B a cifrei de afaceri in lei si sta#nare in euro, la
2'1,! mil. lei L31,! mil. euroM, pe fondul sc)imbarii preferintelor de consum ale
populatiei catre produsele ieftine.
"m ales totusi sa scriu un nou material de aceasta data pe scurt 5 si tot la cate#oria
Ima#ine.
%ea lun#ul timpului marcile Lservicii<produse ori c)iar companii in sineM cunosc diverse
transformari, totul fiind o continua evolutie. "daptanduse prefacerilor Ldin mediul de
afaceri, de mentalitate, economicopolitice etc.M marcile sunt relansate, imbunatatite sau
mentinute pe o anumita linie.
Cand o campanie are un efect nedorit se sc)imba de obicei a#entia si se ale#e o noua
directie de dezvoltare. In acest conte;t se poate studia in timp evolutia din punct de
vedere al marcii Lcomparata la nivel intern si cu efectele in vanzari, recunoasterea marcii
si asa mai departeM. Este c)iar de dorit ca orice marca sa cunoasca anumite sc)imbari atat
pentru mentinerea in atentia publicurilor relevante, cat si pentru atra#erea unora noi, sau a
unor persoane care intra in se#mentele vizate de acea marca.
Ce se intampla atunci cand diversele campanii sunt complet diferiteT Cum ramane cu o
constanta a marciiT Cu un element pastrat in timp si intiparit in memoria publicurilor 5
acel element cu care se doreste sa fie asociata acea marca Lelement b valoare, beneficiu,
orice dupa caz, elementul diferentiatorM.
Comunicarea de PR Agricola Bacu
print i online - analiz cantitativ
S1
Evolu*ia pie*ei
Competitori 7DD8 7DD9 7D6D
"#ricola 4ac$u 3B 11B 21B
"#roli 7rup L=a
fermaM
&B 11B 16B
Posarom !B 3B 12B