Sunteți pe pagina 1din 19

CAMERA DE COMER I INDUSTRIE GORJ

FORMARE SI SPRIJIN PENTRU NTREPRINDERI SI


ANGAJATI
PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITTII
Formator:
Branzan Mihaela Absolveni:
1. Anghel Camelia
2. Bjnea Violeta
3. Calot Ctlin
4. Duiu Claudia
5. Fr Grigore
6.Peptan Luminia

- Targu-Jiu
2

CUPRINS


Denumire capitol Pag.
1. Informatii generale .............................................................................
3
1.1 Informatii despre proiect ....................................................................................... 3
1.2. Obiective orizontale ale POS DRU ...................................................................... 3
1.3. Durata proiectului ................................................................................................ 3
1.4. Exeriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului ........................ 3
2. Parteneriatul n cadrul proiectului ...............................................
4
2.1. Partener 1: SC. X SRL ..................................................................................... 4
2.2. Partener 3: SC. Y SA ........................................................................................ 4
3. Descrierea proiectului 1.................................................................
4
3.1. Titlul proiectului ................................................................................................... 4
3.2. Obiectivul general al proiectului si obiectivele specifice ..................................... 4
3.3. Activitile proiectului .......................................................................................... 4
3.4. Rezultate anticipate .............................................................................................. 5
3.5. Contextul proiectului ............................................................................................ 6
3.6. Justificarea necesitii implementrii proiectului ................................................ 7
3.7. Descrierea grupului tinta ..................................................................................... 8
3.8. Resursele alocate i achiziii de bunuri, servicii i lucrri necesare pentru
implementarea proiectului ...........................................................................................
9
3.9. Managementul proiectului .................................................................................... 9
3.10. Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizrii) ................... 11
4. Descriere proiect 2 .........................................................................
13
4.1. Sustenabilitatea proiectului .................................................................................. 13
4.2. Egalitate de anse ................................................................................................. 13
4.3. Alte obiective orizontale ....................................................................................... 13
4.4. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte .................................... 13
4.5. Alte informaii relevante ....................................................................................... 14
5. Graficul activitatilor proiectului .....................................................
15
6. Date financiare ..............................................................................
17
7. Justificare buget ............................................................................
183

1. Informatii generale

1.1 I nformatii despre proiect:
DMI: 3.2.

Tipul proiectului:
Grant
Regional


Clasificarea domeniilor*: Urban

Locaia proiectului: Regiunea principala: Romania, Sud-Vest Oltenia, Locatia proiectului: Trgu Jiu,
Dolj

1.2. Obiective orizontale ale POS DRU:
V rugm s indicai obiectivele orizontale ale proiectului (sunt posibile mai multe variante). (Doar bifati-le)
Obiective orizontale ale POS DRU:
Egalitate de sanse: x
Dezvoltarea durabila: x
Inovatie si TIC:
Imbtrnire activ:
Abordare transnaional:
Abordare interregional:

1.3. Durata proiectului: 12 luni

1.4. Exeriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului:
(maxim 6000 caractere)
SC. X SRL. (firma de prestari servicii service auto)
Desi solicitantul nu a mai derulat nici un astfel de proiect, consideram ca experienta in managementul
proiectelor exista, datorita faptului ca intreaga afacere s-a realizat prin proiect si management de
proiect propriu. Ultima realizare in acest sens a fost construirea si darea in folosinta a unui service auto
conform standardelor europene. Proiecte de dezvoltarea resurselor umane au fost continuu de cand s-a
infiintat departamentul resurse umane in aprilie 2004, astfel: periodic se face evaluarea necesitatilor de
angajare personal de catre directorul resurse umane impreuna cu sefii de departamente si apoi,
impreuna cu directorul general se stabileste ce si cate posturi se vor scoate la concurs, care este profilul
candidatului ideal, mijloacele de popularizare a posturilor respective, termene de executie si daca este
cazul, cursuri interne de care beneficiaza noii angajati pentru ca integrarea in activitate sa se faca rapid,
eficient si eficace. O alta directie in care se merge referitor la programele de dezvoltare a resurselor
umane este stabilirea necesitatilor de training pornind de la evaluarea periodica a cunostintelor,
abilitatilor si aptitudinilor personalului. Se stabilesc obiectivele, se face un studiu de piata, se face o
bugetare a proiectului, se face o alocare de resurse, etc, dupa care se trece la implementarea fiecarui
proiect.
4

2. Parteneriatul n cadrul proiectului:

Descriei clar rolurile partenerilor implicai n implementarea activitilor proiectului; demonstrai necesitatea i nivelul de implicare al partenerilor n
proiect n cel puin dou din cele patru etape ale proiectului (dezvoltarea ideii de proiect, implementarea activitilor proiectului, expertiz i resurse
umane, finanare); specificai modul n care va fi coordonat activitatea diferiilor parteneri.

2.1. Partener 1: SC. X SRL (firma de prestari servicii service auto) este solicitantul in cadrul acestui
proiect. SC. X SRL monitorizeaza toate activitatile specifice acestui proiect, asigura prezenta
participantilor la cursuri, asigura salile de curs, face raportari la UIP, etc.

2.2. Partener 3: SC. Y SA (furnizor de formare profesionala a adultilor) este cel de-al doilea partener
in cadrul proiectului este implicat in faza de conceptie a proiectului si va fi implicat in partea de
instruire a managerilor de linie si de nivel superior precum si a angajatilor celorlalte firme din industria
service auto.


3. Descrierea proiectului 1:

3.1. Titlul proiectului:
Formare si sprijin pentru ntreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilittii
3.2. Obiectivul general al proiectului si obiectivele specifice:
Descriei obiectivul general al proiectului, specificnd modul n care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung i obiectivele
specifice/operaionale, care s arate clar beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurile int, care deriv din implementarea proiectului (max 4.000 bytes).

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea adaptabilitatii, flexibilitatii fortei de munca in
scopul dezvoltarii economice si sociale a Regiunii Sud Vest Oltenia.

Obiective specifice:
Obiectiv specific1. il constituie imbunatatirea capacitatilor manageriale si a abilitatilor de lucru ale
grupurilor tinta selectate prin cursuri de formare si instruire.
Obiectiv specific 2. il constituie instruirea a 160 persoane angajate in firme din industria service auto
din Trgu Jiu. Aceasta piata de angajati devenind astfel o piata a muncii modern, flexibil i
inclusiv.


3.3. Activitile proiectului*:
Specificai i descriei sintetic i cronologic activitile i sub-activitile proiectului propus de dumneavoastr. Trebuie s includei activiti ce urmeaz a
fi subcontractate (total sau parial). Atenie! Se introduc doar activitile eligibile menionate n Ghidul Solicitantului - Condiiile Specifice (max. 10.000
bytes)

Activitatea 1:
Organizare si planificare
1.1.Stabilire modalitati de lucru
1.2.Organizare logistica si financiara
1.3.Stabilire proceduri cu personalul tehnic

Activitatea 2:
Achiztii
2.1.Stabilirea procedurii si criteriilor de achizitie directa
2.2.Evaluare oferte din piata
5

2.3.Alegerea furnizorului
2.4.Achizitia directa
2.5.Livrare bunuri/ servicii

Activitatea 3:
Testarea nivelului de cunostinte a angajatilor din industria service auto
3.1. Elaborare chestionare
3.2.Selectare grup pentru testare
3.3.Multiplicare si aplicare chestionar
3.4.Analiza chestionare
3.5.Elaborare raport

Activitatea 4:
Proiectarea programelor de instruire
4.1. Elaborare module de curs: Management de proiect , Tehnicieni service
4.2. Elaborare studii de caz, activitati practice
4.3. Supervizare module de curs
4.4. Introducere corecturi
4.5. Tehnoredactare module curs
4.6. Aprobare variante finale de curs
4.7. Multiplicare cursuri(Agenti vanzari, Management de proiect, Tehnicieni service)

Activitatea 5:
Consultanta manageriala
5.1. Analiza preliminara
5.2. Definire proces-diagnoza
5.3. Definire indicatori
5.4. Fixare si utilizare indicatori
5.5. Integrare in sistem si utilizare
5.6. Stabilire mod de imbunatatire continua

Activitatea 6:
Transfer de know-how (livrarea programelor de formare catre grupul tinta)
6.1. Instruire traineri
6.2. Predare module de curs
- Managementul schimbarii
- Dezvoltarea echipei performante
- Leadership
- Reprezentantii de vanzare
- Influenta si putere pozitiva
- Relatii cu clientii
- Managementul performantei
- Abilitati de prezentare


Instruirea teoretica se realizeaza o data pe saptamana, pentru fiecare curs, timp de 2 ore/zi, fiind urmata
de instruirea la locul de munca. Instruirea la locul de munca se realizeaza in cadrul service-ului auto.
6

Pentru predarea cursurilor s-au achizitionat consumabile si instrumente specifice sustinerii training-
urilor.

6.3. Evaluare chestionare de feedback-evaluarea trainerilor
6.4. Elaborare rapoarte de curs
6.5. Follow-up
6.6. Sustinere examene/ testari
6.7. Corectare lucrari
6.8. Subventii participanti

Activitatea 7:
Mediatizare proiect- informare si publicitate
7.1. Pregatire materiale mediatizare
7.2. Organizare conferinta presa 1
7.3. Contactare mass-media si comunitatea locala de afaceri
7.4. Desfasurare conferinta de presa 1
7.5. Organizare conferinta de presa 2
7.6. Contactare mass-media si comunitatea locala de afaceri
7.7. Desfasurare conferinta de presa 2

Activitatea 8:
Raportare
8.1. Redactare rapoarte intermediare
8.2. Redactare raport final


3.4. Rezultate anticipate*:
Descriei i cuantificai rezultatele anticipate ale proiectului. Rezultatele proiectului trebuie s reprezinte mbuntiri/beneficii reale care determin n
mod direct realizarea obiectivelor proiectului. Corelai rezultatele cu activitile i obiectivele proiectului (max. 7.000 bytes).

Rezultatele sunt realizari propuse pentru indeplinirea celor doua obiective specifice.
Numar persoane instruite: 160; total ore pregatire suport curs, slide-uri, chestionare, evaluare lucrari,
elaborare rapoarte: 1552;
Numar ore predate: 140;
Chestionare pentru testare nivel instruire: 100%;
Chestionare de feedback pentru evaluare traineri: 100%;
Numar de module de curs elaborate: 8;
Numar concepte/ tehnici aplicate in practica: minim 3;
Aplicatii concepte in practica: 40% dintre persoanele instruite;
Diplome de absolvire acordate: 95%;
Realizare pagina web cu publicare rezultate proiect; fluturasi tipariti si dstribuiti 1000 buc;
Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si deprinderilor de conducere eficienta a firmelor;
Dezvoltarea departamentului Resurse Umane prin completarea bibliotecii (carti, reviste, DVD
educative, etc);
- 54 persoane cu functii de raspundere (sau care ar putea fi promovati) instruite (unii participa la
mai multe cursuri).7


3.5. Contextul proiectului*:
Descrieti si explicati relevanta proiectului fata de politicile si strategiile europene si nationale relevante pentru domeniul proiectului. Descrieti grupul
tinta si definiti clar nevoile grupului/grupurilor tinta prin furnizarea de date cantitative si calitative (max. 7.000 bytes).
Va rugam sa explicati si sa descrieti: relevanta proiectului fata de POSDRU si DCI si fata de indicatorii de output si de rezultat asumati de Romania prin
POSDRU si DCI.

Proiectul constituie o masura activa in vederea indeplinirii obiectivelor specifice POSDRU 2007-2013
prin prisma faptului ca, contribuie intr-o maniera directa la cresterea resurselor umane si minimizeaza
riscul excluziunii sociale. De asemenea, proiectul de incadreaza in obiectivele axei prioritare 3
deoarece aceasta contribuie la cresterea gradului de adaptabilitate si de mobilitate al angajatilor care fac
parte din grupul tinta, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii si a formrii profesionale
specifice.

Proiectul este relevant fata de domeniul major de interventie 3.2 deoarece vizeaza furnizarea de
formare profesional la locul de munc pentru dezvoltarea competentelor angajatilor n scopul cresterii
calittii si productivittii muncii. O astfel de activitate se inscrie perfect in obiectivele operationale si in
operatiunile orientative mentionate in documentul cadru de implementare.

Proiectul se inscrie in indicatorii mentionati in documentul cadru de implementare aferenti domeniului
major de interventie 3.2 dupa cum urmeaza: numar de programe de formare profesionala pentru
dezvoltarea competentelor minim 4 (indicator de realizare imediata), numar de participanti la cursuri
(indicator de rezultat) 160 (acesta din urma fiind valoare cu care proiectul contribuie la indeplinirea
indicatorului).

In ceea ce priveste indicatorii de rezultat se mentioneaza faptul ca toti membrii grupului tinta care vor
participa la programele de formare desfasurate in cadrul proiectului vor fi certificati.
Personalul angajat in firme din industria service auto nu sunt obisnuiti sa participe la programe de
instruire si formare profesionala. De asemenea costurile acestor programe de instruire sunt prea mari.

Implementarea acestui proiect va conduce la:
- Identificarea nevoilor pietei muncii privind formarea profesionala si dezvoltarea unui sistem de
dezvoltare a resurselor umane conform standardelor recunoscute;
- Crearea parteneriatului pentru dezvoltarea resurselor umane in conditiile in care pe plan local
calitatea serviciilor de instruire a personalului angajat in industria service auto este
nesatisfacatoare.


3.6. Justificarea necesitii implementrii proiectului*:
n cadrul acestei subsectiuni v rugm s explicati:
- grupul/grupurile tint incluse n proiect: descrieti grupul/grupurile tint pe care intentionati s le includeti n activittile proiectului propus, necesittile
specifice ale grupului tint, prin furnizarea de date cantitative si calitative si metoda prin care au fost identificate aceste necesitti specifice, precum si
modalitatea previzionat de identificare/implicare/recrutare a persoanelor din grupul tint n proiect. Pentru aceasta, trebuie s aveti n vedere
grupul/grupurile tint specifice pentru axa prioritar, domeniul major de interventie si cererea de propuneri de proiecte n cadrul creia depuneti cererea
de finantare. Grupul/grupurile tint indicate n aceast subsectiune trebuie s fie identice cu grupul/grupurile tint specificate n sectiunea Grup tint!
Nu includeti categorii de grup tint neeligibile !
- necesitatea proiectului si relevanta acestuia fat de nevoile specifice ale grupului/ grupurilor tint: v rugm s explicati care este justificarea
proiectului, de ce este necesar pentru acel grup tint, precum si modalitatea n care activittile si obiectivele proiectului
contribuie la solutionarea necesittilor specifice ale grupului tint specificate mai sus;
- valoarea adugat a proiectului: v rugm s indicati si s descrieti valoarea adugat a proiectului, ce aduce n plus fat de situatia deja existent.
Demonstrati clar c nevoile grupului/grupurilor tint nu sunt abordate n cadrul activittilor existente sau c nu exist activitti pentru abordarea
corespunztoare a nevoilor definite. (max 7000 bytes)

8

n contextul european actual factorul uman intr n ecuatia dezvoltrii nu att prin dimensiunea
cantitativ-numeric, ci mai ales prin cea calitativ-structural, exprimat n volumul si continutul
cunostintelor, n posibilitatea reproducerii si rennoirii ct mai rapide a acestora. n acest context,
activittile propuse n cadrul acestui proiect se vor concentra asupra crerii capacitti interne a firmelor
din industria service auto de a dezvolta resurse umane proprii, inclusiv prin intermediul formrii
profesionale specializate, cu accent pe noile tehnologii.

Necesitatile si constrangerile specifice municipiului Trgu Jiu si judetului Golj se regasesc intr-o serie
de documente de dezvoltare strategica. Toate acestea reprezinta tot atatea metode de dimisionare a
nevoilor percepute in zona Sud-Vest Oltenia. In contextul prezentului program am considerat ca fiind
potrivita realizarea unei abordari pornind de la necesitatile si constrangerile identificate in cadrul
Planului National de Dezvoltare, coroborate cu constrangerile specifice localitatii Trgu Jiu. Din
analiza SWOT specifica localitatii Trgu Jiu avem urmatoarele constrangeri care ne afecteaza intr-o
foarte mare masura: infrastructura de educatie insuficienta si neadaptata standardelor; mobilitate
scazuta a fortei de munca intre activitatile sectoriale; insuficiente facilitati pentru formarea profesionala
continua; slaba adaptabilitate a fortei de munca la tehnologia de varf si a personalului angajat in
industria service auto.

Datorita faptului ca firmele se dezvolta foarte rapid si necesita si alte competente decat cele avute in
prezent de catre managementul de varf, mediu si linie, este nevoie de instruire facuta de specialisti in
management. Mai concret: fiecare curs propus rezolva o serie de probleme existente in acest moment.

Deoarece dorim sa dam angajatilor posibilitatea sa promoveze in cadrul firmelor, pentru ca ei sa poata
face fata cu succes noii activitati este nevoie de o instruire temeinica facuta cu specialisti in domeniu.
Toate persoanele angajate in firmele din industria service auto sa beneficieze de o instruire initiala de
calitate, trebuie ca furnizorii acestei instruiri sa fie capabili de a realiza o instruire profesionista.

Metoda de precercetare folosita va avea la baza date secundare si studiu de piata prin chestionare catre
firmele partenere din industria service auto.

Capitalul uman poate reprezenta motorul dezvoltarii durabile a economiei romanesti in conditiile
globalizarii si in contextul integrarii in Uniunea Europeana, fiind necesara o buna pregatire, consiliere
si asistare a acestora. In acest sens este nevoie de modernizarea si dezvoltarea departamentelor resurse
umane.


3.7. Descrierea grupului tinta*:

Grupul tinta va fi format din:
- 160 persoane angajate in firme ce au ca profil de activitate industria service auto, persoane ce vor
beneficia de instruire.

Beneficiarii finali:
1. Firmele unde sunt incadrati grupurile tinta, care va beneficia de cresterea valorii adaugate ca urmare
a implementarii proiectului.
2. Clientii, care vor beneficia de produse si servicii mai bune, furnizorii comenzi mai mari,
autoritatile locale bani mai multi la bugetul local.
3. Mediul economic si social al regiunii in care se implementeaza proiectul.
93.8. Resursele alocate i achiziii de bunuri, servicii i lucrri necesare pentru implementarea
proiectului*:
Descriei clar resursele necesare implementrii proiectului i demonstrai c ai prevzut suficiente resurse i ai previzionat realizarea unor achiziii de
echipamente, bunuri, servicii etc, inclusiv pentru activitile de monitorizare i management a proiectului, informare i publicitate (max. 5.000 bytes).

Pentru a putea desfasura activitatea de instruire, avem nevoie de laptop pentru pregatirea materialelor
de curs si pentru livrarea cursurilor, de asemenea de videoproiector, stativ pentru el si flip-chart.

Pentru a putea oferi feedback cat mai corect si pentru a putea face o foarte buna analiza a celor realizate
in timpul cursurilor vor fi parti care le vom filma si ulterior le vom proiecta. Pentru aceasta este nevoie
de o camera video, un video-player si un televizor. De asemenea, cursurile trebuie imprimate(este
nevoie de o imprimanta), multiplicate (este nevoie de copiator), legate, etc. Unele materiale vor fi
transmise pe fax (este nevoie de telefon si fax), legatura cu partenerii se va face telefonic (telefon
mobil). Bineinteles ca vor fi necesare o multime de consumabile (ex. Hartie xerox, markere, toner,
etc.).

Pentru dezvoltarea departamentului de resurse umane este nevoie de achizitionarea de publicatii de
specialitate: carti, reviste, benzi video, etc. si de licente de programe care sunt necesare pentru
elaborarea anunturilor in ziare, realizarea de pagini, redactare de cursuri, etc. (Office Pro, Front Page,
Corel Draw). Pentru achizitionare trebuie realizata licitatie.


3.9. Managementul proiectului*:
(echipa de implementare si modul de realizare a managementului de proiect). n aceast subsectiune v rugm s descrieti echipa de implementare a
proiectului (inclusiv echipa de management), modul de realizare a managementului de proiect si monitorizarea implementrii proiectului, respectiv
activittile specifice pe care le veti derula n acest sens, procedurile care vor fi urmate si calendarul activittilor de monitorizare. (max.10000 bytes)

Echipa de management de proiect
- Manager Proiect
- Responsabil Financiar
- Coordonator de cursuri
Personal administrativ
- Specialist IT
- Asistent manager
- Responsabil juridic

Atributiile Manager de Proiect:
- alegerea si pregatirea echipei de proiect
- stabilirea, impreuna cu echipa de management, a echipei de training care va redacta modulele
de curs si care va sustine orele de predare
- stabilirea indicatorilor de performanta
- selectarea ofertelor primite pentru achizitia echipamentelor, stabilirea criteriilor si determinarea
celei mai bune variante

Activitatile generale pe care trebuie sa le realizeze Managerul de Proiect sunt:
~ mentinerea coeziunii echipei de proiect
~ furnizarea liniilor directoare ale proiectului
~ stabilirea prioritatilor
10

~ monitorizarea performantelor
~ stabilirea si alocarea resurselor
~ anticiparea problemelor si pregatirea strategiilor pentru solutionarea acestora
~ mentinerea legaturii intre membrii echipei
~ furnizarea rapoartelor la termenele convenite in contract.

Atributiile Responsabilului Financiar:
- participa la sedintele de monitorizare organizate de Managerul de Proiect
- monitorizarea bugetului alocat
- verificarea bugetului alocat fazelor desfasurate in acel interval de timp
- intocmirea statelor de plata a expertilor
- pastrarea evidentelor contabile
- verificarea cheltuielilor alocate proiectului
- realizarea de incasari si plati prin banca contractorului
- intocmirea documentelor contabile pentru luna in curs
- verificarea documentelor contabile
- monitorizarea activitatii financiare.

Atributiile Coordonatorului de cursuri:
- participa la sedintele de monitorizare, organizate de Managerul de Proiect
- coordoneaza echipa de training
- stabilirea metodelor de training utilizate pentru furnizarea instruirii
- stabilirea, impreuna cu echipa de traineri, a intrebarilor care vor fi utilizate in alcatuirea
chestionarelor prin care se determina necesitatile de instruire;
- verifica materialele de curs si intocmeste raport catre Managerul de Proiect
- preda Secretarului de proiect materialele spre multiplicare
- monitorizeaza pregatirea materialelor de curs si a achizitionarii consumabilelor necesare
- monitorizeaza desfasurarea cursurilor
- ajuta la organizarea si derularea conferintelor de presa
- monitorizeaza pregatirea salii de curs pentru desfasurarea cursurilor
- asigura tinerea sub control a documentelor si se asigura de integritatea acestora.

Atributiile Specialistului IT:
- participa la sedintele de monitorizare organizate de Managerul de Proiect
- ajuta la organizarea si derularea conferintelor de presa(prezentari ppt)
- asigura realizarea, implementarea si instruirea privind utilizarea soft-ului necesar
departamentului resurse umane pentru gestiunea personalului angajat
- asigura tinerea sub control a documentelor si se asigura de integritatea acestora.

Atributiile Asistent manager:
- participa la sedintele de monitorizare organizate de Managerul de Proiect
- solicita materiale consumabile folosite in cadrul proiectului
- coordonarea multiplicarii documentelor si modulelor de curs
- anunta participantii cu privire la programul derularii seminariilor
- ajuta la organizarea si derularea conferintelor de presa
- tine legatura cu Partenerul organizatia beneficiara si cu celelalte organisme implicate in
proiect
- se ocupa de pregatirea salii de curs pentru desfasurarea cursurilor
11

- asigura tinerea sub control a documentelor si se asigura de integritatea acestora.

Atributiile Responsabilului juridic:
- este responsabil de efectuarea procedurilor de achizitie publica, efectuare contracte, avizare din
punct de vedere juridic a documentelor.
- Se implica in toate aspectele de ordin juridic pe care le implica proiectul contracte de munca,
contracte comerciale.

Echipa pentru implementarea/ desfasurarea activitatilor va fi formata din:
- 2 specialisti in Resurse Umane care vor identifica necesitatile de instruire
- 3 experti care vor elabora modulele de curs
- 3 supervizori care vor asigura calitatea modulelor de curs
- 11 traineri care vor face trasnferul de know-how


3.10. Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizrii)*
Prezentai modul n care vei implementa activitile propuse pentru realizarea obiectivelor, precum i modul n care vor fi organizate resursele
disponibile n vederea obinerii rezultatelor asumate. Descriei cum vor fi implementate activitile proiectului, precum i modul n care se va asigura
monitorizarea implementrii proiectului (max. 10.000 bytes).

Monitorizarea implementarii proiectului se va face de catre o entitate externa, lunar, iar semestrial se va
emite un raport. Procesul de monitorizare va fi unul cantitativ si rspectiv calitativ.

Etapele de implementare, monitorizare si asigurarea calitatii proiectului sunt obiective si obligatii
comune asumate prin declaratiile de parteneriat.

Monitorizare financiara: controlul costurilor si efectuarea platilor. Rapoartele vor fi realizate de
Directorul Financiar, vizate de Directorul de Proiect si transmise catre UIP.

A1 - Organizare si planificare
In aceasta etapa a proiectului se vor stabili modalitatile de lucru, organizarea logistica si financiara si,
se vor stabili procedurile de lucru cu personalul tehnic conform legislatiei nationale si comunitare in
vigoare. Intregul proces va fi coordonat de catre echipa de management a proiectului.

Echipa de management va proceda la definitivarea unui document cadru de implementare pentru
proiect, care va avea mentionate regulile ce vor guverna implementarea proiectului: de la programul de
lucru pana la managementul documentelor.

A2 Achiztii
Pentru realizarea achizitiilor derulate aferente proiectului se va constitui o comisie de achiztii care va fi
compusa din: managerul de proiect, responsabil financiar si rsposanbilul juridic. Achizitiile se vor
realiza in conformitate cu O.G. 34 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu instructiunile
emise de AMPOSDRU cu privire la achizitiile publice.

A3 - Testarea nivelului de cunostinte a angajatilor din industria service auto
Recrutarea grupului tinta va fi o consecinta a activitatii de diseminare a proiectului. Cei 2 specialisti in
resurse umane vor transmite catre firmele partenere din industria service auto, chestionarele ce fac
parte din studiul de piata privind necesitatile de instruire a personalului angajat. Tot acesti specialisti in
12

resurse umane vor realiza centralizarea datelor primite din chestionare si vor realiza un raport final al
studiului de piata. Acest proces va fi coordonat de Coordonatorul de cursuri.

A4 - Proiectarea programelor de instruire
Proiectarea programelor de instruire vor fi realizate de catre formatorii/ trainerii ai SC. Y SA,
colaborand cu Coordonatorul de cursuri, avand la baza informatiile studiului de piata si vor respecta
legislatia nationala si comunitara in vigoare.

A5 - Consultanta manageriala
Coordonatorul de cursuri va coordona intregul proces de formare, referindu-ne aici la discutii cu
memebrii grupului tinta, coordonarea grupului tinta in vederea participarii la cursurile de formare
profesionala. Coordonatorul de cursuri, in aceasta etapa, va lucra alaturi de cei 2 specialisti resurse
umane.

A6 - Transfer de know-how (livrarea programelor de formare catre grupul tinta)
Cursurile de formare se vor realiza in conformitate cu prevederile legii, asemeni unor cursuri de
calificare de nivel 2. Evaluarea participantilor se va realiza de catre o comisie constituita in coformitate
cu prevederile legii.

Instruirea teoretica se realizeaza o data pe saptamana, pentru fiecare curs, timp de 2 ore/zi, fiind urmata
de instruirea la locul de munca. Instruirea la locul de munca se realizeaza in cadrul service-ului auto
SC. X SRL. La sfarsitul cursurilor responsabilul financiar va oferi participantilor subventii in bani.

A7 - Mediatizare proiect- informare si publicitate
Managerul de proiect imrepuna cu asistentul manager si cu responsabilul IT se vor implica in realizarea
comunicatelor de presa si a prezentarilor (ppt) si respectiv la realizarea materialelor ce vor fi postate de
catre responsabilul IT pe pagina web. De asemenea, responsabilul IT va proceda la monitorizarea si
actualizarea paginii de internet aferente proiectului.

Echipa de management va colabora in vederea respectarii prevederilor manualului de identitate vizuala
si in asigurarea intregii infrastructuri logistice, in vederea realizarii activitatilor de diseminare.

A8 Raportare
Managerul de proiect impreuna cu responsabilul financiar si responsabilul juridic se va ocupa de
raportarea semestriala catre UIP.

Resursele materiale vor fi gestionate de catre echipa de management , care vor fi furnizate de catre
echipa de management. Promotorul proiectului SC. X SRL, va asigura inclusiv, coordonarea
intregului parteneriat. Managerul de proiect impreuna cu responsabilul juridic si cel financiar vor
asigura managementul tuturor resurselor materiale si respectiv financiare, in conformitate cu
prevederile legii si cu acordul de parteneriat.

Proiectul va beneficia de o gestiune separata, independent de gestiunea realizata de catre etnitatile ce
actioneaza in parteneriat. Intreaga documentatie cu privire la resursele materiale si financiare, se vor
face distinct asemeni unei organizatii separate. Astfel, se va proceda la realizarea de fise de post pentru
personalul din proiect, note de intrare receptie pentru materialele achizitionate, fisa de magazie, etc.


13

4. Descriere proiect 2:

4.1. Sustenabilitatea proiectului*
Descriei clar modul n care este asigurat o posibil transferare a activitilor/rezultatelor proiectului ctre alt grup int/alte sectoare/multiplicare
precum i modul n care rezultatele proiectului dumneavoastr pot fi incluse n politicile i strategiile integrate; indicai sursa ulterioar de finanare
(fonduri proprii, fonduri externe, pentru realizarea proiectului nu este necesar o alt finanare) (max. 6.000 bytes)

Nu este nevoie de surse ulterioare de finantare pentru ca este un ciclu inchis, grupul tinta reintegrandu-
se in colectivele firmelor din care provin.


4.2. Egalitate de anse*:
Demonstrai clar modalitatea prin care proiectul va asigura condiii care s permit accesul i participarea grupului/grupurilor int la activitile
proiectului i evitarea desciminrii (max. 6.000 bytes).
Proiectul integreaza principiul egalitatii de sanse in cadrul activitatilor accestuia. O dovada in acest
sens este insusi metodologia de selectie a grupului tinta. Ne referim la aplicarea principiului
nediscriminarii pe criterii de varsta, gen, etnie, religie, etc, in selectarea grupului tinta, respectand
legislatia nationala si comunitara in vigoare.

De asemenea, programele de formare profesional vor include sesiuni cuprinznd aspecte privind egalitatea
de gen, egalitatea de sanse, nediscriminare si respectarea diversittii adresate grupului tint. Campaniile de
informare si de constientizare dezvoltate si implementate n cadrul acestui proiect vor promova egalitatea de
sanse si nediscriminarea la locul de munc, precum si respectarea diversittii.


4.3. Alte obiective orizontale*:
Demonstrai clar contribuia proiectului la cel puin unul din obiectivele orizontale (dezvoltare durabil, TIC, inovare, mbtrnire activ, abordare
interregional i transnaional) (max 6.000 bytes).

Dezvoltarea economic depinde de abilitatea ntreprinderilor si a lucrtorilor de a absorbi noile
informatii, de a-si mbuntti procedurile de control la nivelul ntreprinderii, de a reorganiza reteaua de
furnizori si de a redistribui adecvat sarcinile si de a le duce la ndeplinire.

n cadrul programelor de pregtire vor fi incluse sesiuni cuprinznd aspecte privind prevenirea polurii(va fi
reciclata hartia utilizata in cadrul cursurilor,etc.), protectia mediului etc. n acelasi context, introducerea
abordrii privind dezvoltarea durabil n instrumentele si metodologiile dezvoltate si utilizate vor contribui
la promovarea acestui obiectiv orizontal.


4.4. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte*
n aceast sectiune v rugm s specificati complementaritatea proiectului propus de dumneavoastr cu alte programe/proiecte relevante pentru domeniul
proiectului. n acest sens, v rugm s indicati si s descrieti programul sau proiectul complementar cu proiectul propus de dumneavoastr, si, de
asemenea, s specificati modalitatea prin care este asigurat complementaritatea proiectului propus de dumneavoastr cu respectivul program/proiect.
Indicati si descrieti programele complementare cu proiectul dumneavoastr si demonstrati clar conformitatea cu acestea; indicati legtura proiectului
dumneavoastr cu alte proiecte n curs de desfsurare sau planificate; precizati lectiile nvtate din experient si modalitatea n care au fost evaluate si
incluse n strategia proiectului. (max.7000 bytes)

Prin activitatile de formare profesionala, proiectul contribuie la dezvoltarea si folosirea eficienta a
capitalului umane pe de o parte si la cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cresterea
calitatii resurselor umane pe de alta parte. Conform celor anterior mentionate putem afirma ca proiectul
de inscrie in prevederile CSNR 2007-2013 deoarece activitatea de formare vizeaza intocmai cresterea
calitatii resurselor umane prin derularea acitivitatii de calificare si recalificare.

14

4.5. Alte informaii relevante*:
(max.6000 bytes)
Proiectul reprezinta o structura de parteneriat, structura ce se identifica cu obiectivele strategiilor ce
vizeaza crearea unei piete a muncii incluzive adaptate la aspectele ce tin de dinamica pe care
globalizarea o impune.

Partenerul 2 are anumite lectii invatate din alte proiecte europene, pe care le vom include ca bune
practici in acest proiect.
15

5. Graficul activitatilor proiectului:

Anul 1 Semestrul 1 Semestrul 2

Luna
Organizatia care
implementeaza
proiectul
Activitati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Solicitantul/
Solicitantul+Partener 1,2n
Management de proiect initiere
proiect

Etapa 1. Organizare si planificare

1.1.Stabilire modalitati de lucru
X X, Y
1.2.Organizare logistica si financiara
X X
1.3.Stabilire proceduri cu pers tehnic
X X, Y
Management de proiect -
implementare
X X X X X X X X X X X X X
Etapa 2. Achizitii

2.1.Stabilit procedura si criterii de
achizitie directa
X X X
2.2.Evaluare oferte din piata
X X X
2.3.Alegerea furnizorului
X X X
2.4.Achizitia directa
X X
2.5.Livrare bunuri/servicii
X X
Etapa 3. Testarea nivelului de
cunostinte

3.1.Elaborare chestionare
X X, Y
3.2.Selectie grup pentru testare
X X
3.3.Multiplicare si aplicare
chestionar
X X
3.4.Analiza chestionare
X Y
3.5.Elaborare raport
X Y
Etapa 4.Proiectarea programelor
de instruire

4.1.Elaborare module de curs
X X X Y
4.2.Elab.studii de caz, activit.practice
X X Y
4.3.Supervizare module de curs
X X Y
4.4.Introducere corecturi
X X Y
4.5.Tehnoredactare
X X Y
4.6.Aprobare variante finale de curs
X X Y
4.7.Multiplicare cursuri
X X X
Rezerva de timp (e saptamani)

Etapa 5. Consultanta manageriala

5.1.Analiza preliminara
X X, Y
5.2.Definire procese-diagnoza
X X X, Y
5.3.Definire indicatori
X X, Y
5.4.Fixare si utilizare indicatori
X X, Y
5.5.Integrare in system si utilizare
X X X X, Y
5.6.Stabilire mod de imbunatatire
continua
X Y
Etapa 6.Transfer de know how
(predare propriu zisa)

6.1.Instruire traineri
X Y
6.2.Predare module de curs
Y
Managementul schimbarii-curs 1
X Y
Dezv.echipei performante(c2)
X Y
Leadership(c3)
X Y
Influenta si putere pozitiva(c4)

X Y
Relatii cu clientii(c5)
X Y
16

Managementul performant(c6)
X Y
Abilitati de prezentare(c7)

X Y
Reprezentantii de vanzare(c8)-2 serii
X X X
6.3.Evaluare chestionare de
feedback-evaluarea trainerilor
X X X X X X X Y
6.4.Elaborare rapoarte de curs
X X X X X X X Y
6.5.Follow-up
X X X X Y
6.6.Sustinere examene/testari
X X X X X X X Y
6.7.Corectare lucrari
X X X X X X X Y
6.8. Impartire subventii participanti
X X
Etapa 7. Informare si publicitate

7.1.Pregatire materiale mediatizare
X X X X X X X X X X X X X, Y
7.2.Organizare conferinta presa 1
X X
7.3.Contactare mass-media si
comunitatea locala de afaceri
X X
7.4.Desfasurare conf. presa 1
X X
Realizare pagina web
X X
7.5.Organizare coferinta presa 2
X X, Y
7.6.Contactare mass-media si
comunitatea locala de afaceri
X X
7.7.Desfasurare conf de presa 2
X X
Management de proiect - finalizare

Etapa 8. Evaluari si raportari

8.1.Redactare rapoarte intermediare
X X X X
8.2.Redactare raport final
X X17


6. Date financiare:
V rugm s prezentai bugetul cererii de finanare, conform tabelului urmtor.
Valoarea total a proiectului include valoarea eligibil i neeligibil.
Totalul valorii eligibile a proiectului NU trebuie s includ TVA.
Pentru cheltuielile din cadrul proiectului purttoare de TVA, pentru care TVA este nedeductibil, valoarea TVA va fi inclus la capitolul bugetar Valoarea
neeligibil a proiectului.

Sumele prezentate n bugetul cererii de finanare care nsumate dau valoarea total a proiectului nu trebuie s includ TVA, cu excepia cazului n care
TVA aferent cheltuielilor proiectului este nedeductibil.

Nr.
crt.
Denumire tip de cheltuieli
TOTAL (fara TVA)
LEI
1

2
Resurse umane

Participanti subventii 160
287477

68800
3

3.1.
Alte tipuri de costuri, din care

Cheltuieli de tip FEDR(max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15%
pentru axa 6 din valoarea totala eligibila a proiectului) x%


29670
4

5
Rezerva de contingenta (maximum 5% din 1+2+3) x%

Total cheltuieli directe (1+2+3+4)
0

340023
6 Total cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administratie x% 12900
7

7.1
7.2
VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care:
Valoare activitati transnationale
Valoare activitati externalizate

365043
8

9
CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA
(7-8)
5%

95%
10 TVA nedeductibil estimat 0
11 VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI (7+10) 365043


18

7. Justificare buget:
Detaliati fiecare linie bugetara, max. 8000bytes
Bugetul proiectului
1
Anul 1
Cheltuieli Unitate
Numrul
de uniti
Cost
unitar (n
LEI)
Costuri
(n LEI)
3

1. Resurse umane
1.1 Salarii (cost total, personal local)
4

1.1.1 Tehnic 0
Trainer 1 pe ora 112 120 13440
Trainer 2 pe ora 164 120 19680
Trainer 3 pe ora 224 120 26880
Trainer 4 pe ora 156 120 18720
Trainer 5 pe ora 192 120 23040
Coordonator de cursuri (norma 1/2) pe luna 12 1505 18060
1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar 0
Manager de proiect pe luna 12 3139 37668
Specialist IT pe luna 12 1290 15480
Resposanbil financiar (norma de 1/2) pe luna 12 1505 18060
Responsabil juridic (norma de 1/2) pe luna 12 1075 12900
Asistent manager (norma de 1/2) pe luna 12 1075 12900
1.2 Salarii (cost total, personal din afara trii, international) 0
1.3 Diurna pentru deplasri/cltorii
5

1.3.1 In afara rii (personalul proiectului) pe zi 0
1.3.2 Local (personalul proiectului ) pe zi 25 473 11825
1.4. Participani -subventii persoana 160 430 68800
Subtotal Resurse umane 297453
2. Transport
6

2.1. Transport internaional pe zbor 0
2.2 Transport local pe lun 0
Subtotal Transport 0
3. Echipamente si bunuri
7

3.1 Cumprri sau inchirieri de vehicule. ; pe vehicul 0
3.2 Mobilier, computere 0
Laptop buc 1 6880 6880
Copiator, imprimanta. Tel/fax buc 1 3225 3225
Videoproiector buc 1 12900 12900
Video player buc 1 860 860
Flip chart buc 1 645 645
Stativ videoproiector buc 1 645 645
TV buc 1 860 860
Ecran proiectie buc 1 860 860
Camera video buc 1 2795 2795
3.3 Maini, instrumente-unelte
3.4 Piese de schimb/echipamente pentru maini,scule 0
3.5 Altele (v rugam specificai) 0
Subtotal Echipamente si bunuri 29670
4. Birou local
19

4.1 Costuri vehicule (doar consumabile vehicule) pe lun 0
4.2 Chirie birou. Aceste costuri pot acoperi numai spaiile
nchiriate exclusiv pentru activitile proiectului. Chiria
biroului poate acoperi i nchirierea slilor pentru training,
conferine, seminarii, etc. pe lun 0
4.3 Consumabile - rechizite de birou pe lun 12 645 7740
4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/nclzire, ntreinere) pe lun 12 430 5160
Subtotal costuri birou local 12900
5. Alte costuri, servicii
8

5.1 Publicaii
9
0
5.2 Studii, cercetri
9
0
5.3 Costuri de audit. buc 1 3010 3010
5.4 Costuri de evaluare 0
5.5 Traduceri, interprei 0
5.6 Servicii financiare (garanii financiare etc.) buc 12 107 1284
5.7 Costul conferinelor/seminariilor
9
buc 1 8600 8600
5.8 Costuri pentru vizibilitatea proiectului
5.8.1 Conferinta presa buc 1 860 860
5.8.2 Pliante buc 200 4,3 860
Subtotal Alte costuri, servicii 12894
Anul 1
Cheltuieli Unitate
Numrul
de uniti
Cost
unitar (n
LEI)
Costuri
(n LEI)
3

6. Altele 0
6.1 software, licene
Office Pro buc 1 1290 1290
Front Page buc 1 688 688
Corel Draw buc 1 1548 1548
6.2 materiale de instruire i surse de dezvoltare
profesional (benzi video/audio, CD-uri, cri ,
abonamente la reviste profesionale i alte materiale
similare relevante pentru proiect) buc 1 8600 8600
6.3. alte costuri direct legate de activitile proiectului,
care nu sunt incluse n liniile de buget de mai sus, sunt
justificate corespunztor i nu sunt total sub-contractate;
costuri legate de obinerea autorizrilor legale.
Subtotal Altele 12126

7. Subtotal costuri directe eligibile proiect (1-6) 365043
8. Rezerva de contingen (cheltuieli neprevzute) 0
9. Total costuri directe eligibile proiect (7+ 8) 365043
10. Costuri administrative (maximum 7% din linia 9, total
costuri directe eligibile proiect )
11. Total costuri eligibile proiect (9+10) 365043