Sunteți pe pagina 1din 1

Dispoziie de ......................

ctre caserie
Nr. ....... din .......................
Numele i prenumele ..........................................................
Funcia ( calitatea) ................................................................
Suma ................ lei
...........................................................................................(In litere)
Scopul incasrii/ plii
................................................................................................
................................................................................................
Viza de control
financiarpreventiv

Se completeaza
numai pentru pli

Semnatura

Conducatorul unitii

Compartiment
financiar-contabil

DATE SUPLIMENTARE PRIVIND


BENEFICIARUL SUMEI:
Actul de identitate: seria............... nr ..................
Am primit suma de ............................................. lei
( in cifre )
Data............................... Semntura ..........................
Casier
Pltit ncasat .................... lei
Data .........................

Semntura ............................