Sunteți pe pagina 1din 4

Cod. Bern.

ID. IAN.
In africa . Reuocatt.
mirthae
possessoris . et alora duo . Rom in
cimitet iiia appia eaelesti.
Meichiades epi.
Is afriea . saturi.
Vitaliani . felieitatis. Qunti quorinn
gesta liabentur artatis et natl. sci
cum sodis satis.
III. ID. IANVAR.
In alexandria. petri. Severi . sci.
Leuci conf
et alsolami . quoro. gesta
habentur
africa . filoromi. ingenui .
quinti.
Ianuari . Saturnini. Uincenti . Is
hispa nii . ugenti . donati.
gustini . !regorii epi . "a#ari .
Saluii. $elicis donati prbi. flori
#emini.
%ausami . eugenii. Uictoris
stephane et aliorum duodecim. et
depost hortinsi epi.
I"URIUS
Cod. Eptern., etc.
1111 idus in aft revocati flrini in irta
possesoris et aliot
duo I rofb in calisti via app depog militiadis
epi in
aff. saturi & vitaliani felicitiltis ' ' ' quinti(
artatis I
Rich. Rome . depositio melciadis epi. in sirmis
reuocati ffrica firmi nirtae. I saturi quinti
libi sci termitii prbi et conf.
III id in alitx petri leuci confe) et alo lami I
in
aft filoromi eugeni quinti ianuari saturnini
vincenti *n I spanis agenti donati agustini
salvi felicis donati prb flori I #emini pati
pausalini eugeni stefani et aliot +II et depo)
hortinsi epi.
Rich. In alexandria petri . absalmii
1
. fi I
loromi. In affrica felicis . ,t sci gregorii epi I
na#an#eni.
**
2
. abalsainli.
Excerpta etc. !. -*.. petri episcopi / ,. !. alibi
filoromi augenti.
*
0
*
Cod. Wiseenb.
I1US I"U.
In affrica revocati firmi nirthi
possessoris et aliorum 11. Roma In ci
mitirio uia appia calesti et dep. mel ciadis
epi In affrica saturi intaliani 5 felicitatis .
quinti . quorum gesta ha bentur artatis.
2 S. nirte( M. nisti( L. V.stisti / 3 S.
caelesti( 4. eimiterio calesti via appia
depositio / 5. L. M. felieitatis qui querum( V.
felicitatis quorum / 0. habet artatius( L.
babent astatis( M. V. habentur astatis6 S. addii
: ot in s7nnis nall revocati.
III I1US I"8&. In
alexandria petri . seueri . s5i leuci confeg .
et alsolami . quorum gesta liabentur In
affrica . piloromi inge nui quinti ianuari
saturnini 5 Uincenti in hispaniis agenti
donati agustini saluii felicis . Item felicis .
do nati pbri . flori #emini pausalmi . eugeni .
uictoris sttphang . et aliorfl xii et dep5
ortinsi epi. 40
9. 4. lucii / :(3. 4. alsolarni. quinti in
africa philoromi( S. filoromi;( L. alesolami <
5. S. 4. augenti / =.S. flore gemini / -.4.
eugenti( L M. V. tegenti6 S. stephane 9 m. em.
stephani( 4. LV. Stephani / *>. S. hortinsi
epi.( 4. hortensis( L. hortensi( M. V. ortinsi
in M. V. ordo nominum variathoc modo : In
epanflovincenti . tegenti . donati augustini .
salvii . felicis. donati presb7teri . flori etc. ln
cod. L. post tegenti . donati quattuor nonsina
ontissa ta vero superius leguntur sic: Ln
affrica piloromi. donati . augustini . salvii .
felicis . donati .presb7teri ingenui etc.
Nomen donati bis repetitum causam dedit
errort.
f. r?(*
mistime i m.( em.
rnirthae /
ed.
6 eod. poliasti el poliarei /
3
mcripla litteris
5u. . / prius tenens( em.
tenentes.
I1. I"I&R.
Lo achaia . c7riaci.
Moscenti @onitte
Saturi . ciuis arabii qui
transiens ante templum
cuiusda idoli .
I"sufflans. cum
signasset fronte.
corruit tenentes eum.
ibidem observa"tes
duxerunt ad ducem. et
indicantes facta.
decollatus est.
IN africa . Aotici.
4astuli . quinti . RogatL
modesti . ubiciani.
!arotici . castulini.
IN aeg7pto . philoromi.
#otiui . castoli . petri.
aventine
%rid. idus in achaia c7riaci muscenti saturi in aft #otici
castoli I quinti rogati modesti bicciani carotici castolini
in aegip philo romi #otici castoli petri aventinae.
Rich. In o.chnia . ciriaci . *n afirica I #otici castoli . quinti. rogati .
modesti . petri . auentiae.
Excerpta etc. ,.. alibi #eotici cliceri secundi helari opiscopi / !.
alibi #otici bonitti eastoli rogati flloromi petri aventini BLab.
aventiae;. / !. -*3. #otoci bonitti cf. castoli rogati.
PRID. I1US I". In
achaia c7riaci moscenti saturi civitate
arabie qui transiens ante templum
cuiusdam idoli . insufflans cum signasset
frontem comit tenen 5 tes eum ibidem
observantes duxe runt ad ducem et
indicantes facta decollatus .. In affrica
#otici c(astuli quinti rogati modesti ebiciani
ca rotici castolini . in eg7pto phiromi o
#otici castuli . petri auentini.
9<=. 4. usque ad decollatus est our. :. L.
quod *>. 4. philoromi( L. V. flronio( M. phi<
romo **. S. aventinae.