Sunteți pe pagina 1din 5

Student: Sararu Leonard Constantin

U.N.E.F.S. Bucuresti
Anul II I.F.R.
PROIECT DIDACTIC
coala i!na"ial# nr. $% R!.&alcea
Clasa: a VIII-a TE'E :
Pro(unator: Sararu Leonard
E)ecti*ul: 26 elevi Te!a $. Alergare de vitez
Data: 13.06.2013 Obiective: on!olidarea "a!ului lan!at de vitez
Loc de des)#+urare: #eren !"ort Te!a ,. $andbal % Aruncarea la "oart din !ritur
'ateriale necesare: Obiective:% &i'are cu accent "e ducerea bra(ului )na"oia
- *ingi de +andbal ,i dea!u"ra ca"ului
- "la!e "or(i
Momentele si
durata lectiei Dozare i codificare
DOZARE
Indicatii metodice si
organizatorice
Formatii de lucru i forme de
exersare
OBS.
I
Or-ani"area colecti*ului
de ele*i

-Alinierea -veri&icarea (inutei ,i a !trii de
!ntate.
-/ntoarceri "e loc: !t0nga- drea"ta- !t0nga-
)*"re1ur.
22
oooooo
o
II
Pre-#tirea or-anis!ului
(entru e)ort
-variante de *er!:
*er! caden(at- o"riri- "orniri- !c+i*bri
de &or*a(ie.
-1oc de ca"tarea aten(iei:
1-*er! "e v0r&uri cu bra(ele )ntin!e !u!.
2-*er! g+e*uit.
3-)ntoarceri 1304 ,i continuarea de"la!rii.
-treceri din *er! )n alergri.
-variante de alergare:
-alergare ,er"uita.
-alergare cu "endularea ga*belor )nainte.
32-52
20 *
20 *
-)n coloan c0te unul- trecere
)n coloan c0te doi ,i inver!.
-accentuarea "a,ilor la
co*anda "reve!titoare.
-)n coloan c0te unul.
1
-alergare cu "endularea ga*belor la
,ezut.
-alergare cu "a,i aduga(i.
-alergare cu genunc+ii la "ie"t.
-"a! !ltat.
-"a! !rit.
-!rituri "e un "icior 6alternativ7.
-*er! ,i &or*area coloanei de gi*na!tic
20 *
20 *
20 *
III
In)luentarea selecti*a a
a(aratului loco!otor
8'ercitii libere:
E..$
9.ISt0nd de"rtat
#1-ducerea *0inilor la u*eri- a"lecarea
ca"ului )nainte
5'5t
-c0te "atru "e *i1locul
terenului.
- !e concentreaz "ozi(ia
bra(elor- "icioarelor-
a*"litudinea *i,crilor.
#2-)ntinderea bra(elor lateral cu a"lecarea
ca"ului )na"o i6e't.7.
#3-ide* t1
#5-revenire )n "ozi(ia ini(ial
E..,
9.I %!t0nd
#1-9a! lateral cu !t0ngul cu ducerea
bra(elor )nainte.
#2-3-)ndoirea bra(elor cu ducerea
*0inilor le "ie"t ,i arcuire
#5-revenire )n "ozi(ia ini(ial .
#:-3 acela,i- dar cu "iciorul dre"t.
E../:
9.I-!t0nd de"rtat- *0inile la u*eri
#1-5-rotarea bra(elor "rin 1o!- )nainte
#:-3-rotarea bra(elor "rin !u! %)na"oi.
E..0
9.I-!t0nd
#1 )ndoirea "iciorului dre"t ,i
)*br(i,area lui la "ie"t.
#2- revenire )n "ozi(ia ini(ial.
#3-)ndoierea "iciorului !t0ng ,i
)*br(i,area lui la "ie"t.
#5-revenire )n "ozi(ia ini(ial.
3 ' 3 t
3' 3 t
-"al*ele &a(-n &a(
-coatele !u!-*0inile r*0n la
u*eri.
-!"atele r*0ne dre"t. "iciorul
!t0ng la "ie"t.
2
#:- &andare lateral cu !t0ngul cu ducerea
bra(elor laterale.
#6-revenire )n !t0nd cu *0inile "e cre,tet.
#;-&andare lateral !"re drea"ta cu
ducerea bra(elor lateral.
#3-revenire )n "ozi(ia ini(ial.
E.. 1:
9.I:-!t0nd de"rtat
#1:ridicarea bra(elor "rin lateral !u! ,i
btaia "al*elor.
#2-3-)ndoirea cu r!ucire !"re !t0nga cu
btaia "al*elor )n !"atele "iciorului !tg. ,i
arcuire.
#5-revenire )n "ozi(ia ini(ial cu bra(ele
"e ,olduri.
#:-3- acela,i e'erci(iu !"re "iciorul dre"t.
E..2
9.i<!t0nd:
#1-geno&le'iuni cu *0inile "e genunc+i.
#2-&andare lateral !"re !t0nga cu *0inile
"e cre,tet.
#3-)ntinderea "iciorului &and0nd )n !t0nd
de"rtat ,i )ndoirea )nainte cu a,ezarea
"al*elor "e !ol.
#5-revenire )n "ozi(ia ini(iala .
#:-3- acela,i e'. cu &andare !"re drea"ta .
E..3
9.I-!t0nd cu *0inile "e ,olduri
#1-!ritur )n !t0nd de"rtat cu ducerea
bra(elor lateral.
#2-revenire )n 9.I "rin !ritur
=IS>?I A=9L8 @8 ?8S9I?AAI8.
2 ' 3t
2B3t
3'2t
6'
10 C
-!e e'ecut *i,cri de
re!"ira(ie ,i rela'are.
-!e e'ecut rit*ic.
3
&.
Reali"area te!elor lectiei
2:-30 *in
$.Pasul lansat de *ite"# :
Se "une accentul "e cre,terea tre"tat a
vitezei- "0n la atingerea valorii *a'i*e a
ace!teia
- Alergare accelerat cu atingerea
inten!it(ii de 5D5 6100E7- iar a"oi
decelerare "e di!tan(a de 20 % 30 *.
- Se va &olo!i !tartul de !u!
- Se va "une accent "e ducerea energic a
bra(elor "e l0ng cor".
- Alergarea !e va e&ectua nu*ai "e "ingea
6v0r&uri7.
2 % 6'
1: *in
1: *in
oloan de gi*na!tic c0te 2
2. Aruncarea la (oart# din s#ritur#
- !e vor re"eta- "entru obi,nuirea cu
*ingea- toate ti"urile de "a!e )nvtate:
o&erit
cu dou *0ini de la "ie"t
cu dou *0ini de 1o!
cu dou *0ini de dea!u"ra ca"ului
zv0rlit de la u*r
"a!a din !ritur
-la "a!a din !ritur !e va "une accent "e
ducerea bra(ului de aruncare )na"oia ,i
dea!u"ra ca"ului
- de la "a!a din !ritur !e va trece la
aruncarea la "oart din !ritur de "e
"o!turile de centru- inter !t0nga ,i inter
drea"ta
- 1oc cu te*a : golul *arcat dintr-o
aruncare din !ritur !e "uncteaz dublu.
A"rarea va 1uca )n !i!te*ul 6:0 ,i atacul
)n !i!te*ul ::1
5
&I
Re*enirea or-anis!ului
du(# e)ort
-*er! cu *i,cri de re!"ira(ie ,i rela'are.
-*er! caden(at ,i redre!area (inutei.
-de"la!ri libere
)n !"a(iul de
lucru
1-22
/n coloan c0te doi
&II
4nc5eierea or-ani"at# a
lec6iei
-eviden(ierea a!"ectelor "ozitive ,i
negative con!tatate "e "arcur!ul lec(iei.
-notarea elevilor.
-reco*andri individuale ,i generale
"entru activitatea inde"endent
12-22 OOOOO
o
: