Sunteți pe pagina 1din 1

Înălțimea în primul an de viață (cm)

Numele fetiței: __________________________

LUNA mic normal MEDIU normal mare ÎNĂLȚIMEA COPILULUI


momentul nașterii 45.6 47.2 49.1 51.1 52.7

1 50.0 51.7 53.7 55.7 57.4

2 53.2 55.0 57.1 59.2 60.9

3 55.8 57.6 59.8 62.0 63.8

4 58.0 59.8 62.1 64.3 66.2

5 59.9 61.7 64.0 66.3 68.2

6 61.5 63.4 65.7 68.1 70.0

7 62.9 64.9 67.3 69.7 71.6

8 64.3 66.3 68.7 71.2 73.2

9 65.6 67.6 70.1 72.6 74.7

10 66.8 68.9 71.5 74.0 76.1

11 68.0 70.2 72.8 75.4 77.5

12 69.2 71.3 74.0 76.7 78.9


Sursa: WHO