Sunteți pe pagina 1din 2

4.1.7.

Analiza circuitelor de curent alternativ


4.1.7.1. Introducere
Prin utilizarea reprezentarii in complex a marimilor sinusoidale, intr-un circuit de c.a. al
carui graf are L laturi si N noduri se pot scrie urmatoarele ecuatii liniar independente intre ele:
N-1 ecuatii date de teorema I a lui Kirchoff (ezi paragraful !.!"
L-N#1 ecuatii date de teorema a II-a a lui Kirchhoff (ezi paragraful !.!"
L ecuatii date de legaturile intre $
%
si I
%
pentru fiecare latura a grafului (ezi paragrafele &.& si
!.'"
(cuatiile unui circuit de c.a. sunt ecuatii alge)rice de aceeasi forma cu ecuatiile unui circuit liniar de
c.c. deoarece:
- teoremele lui Kirchhoff au aceeasi forma
- in ecuatiile de legatura intre $
%
si I
%,
*
%
ia locul lui +
%
, ,
%
ia locul lui -
%
, etc.
La circuitele liniare de c.c. I
%
si $
%
sunt marimi reale iar ecuatiile sunt liniare in I
%
si $
%
aand coeficienti reali. La circuitele de c.a. I
%
si $
%
sunt marimi complexe iar ecuatiile sunt liniare in
I
%
si $
%
aand coeficienti complecsi. .a urmare metodele de analiza a circuitelor de c.a. sunt
aceleasi cu cele pentru circuitele liniare de c.c.. /etodele de analiza or fi reluate pe scurt in
continuare insistandu-se asupra particularitatilor circuitelor de c.a..
4.1.7.2. Formularea problemei si metoda de rezolvare
Problema analizei unui circui de c. a. se formuleaza astfel:
se cunosc: alorile parametrilor elementelor (+
%
, L
%
, .
%
, /
%
, e
%
(t", i
s%
(t"" si modul de
interconectare a elementelor de circuit,
se cere sa se determine toate tensiunile si toti curentii.
+ezolarea acestei pro)leme consta in scrierea sistemului de &L ecuatii ale circuitului si
determinarea solutiei acestuia ($
%
, I
%
,%01,...,L".
Algoritmul de analiza a unui circuit de c.a. are urmatoarele etape:
1" 1e construieste circuitul echialent cu surse si impedante complexe utilizand schemele
echialente in complex ale elementelor de circuit
&" 1e scriu ecuatiile acestui circuit
'" 1e rezola sistemul de ecuatii si se determina alorile complexe ale curentilor si
tensiunilor, ($
%
,
I
%
, % 0 1, ... , L" de forma $
%
0 $
%
e
2
%
!" 1e erifica rezultatele o)tinute prin )ilantul puterilor complexe
11!
3" 1e determina alorile instantanee de forma u
%
(t" 0 $
%
& sin(t #
%
".
Exemplu 4ie circuitul din figura a cu e(t" 0 '5 & sin t si i
s
(t" 0 & sin (t#6!" unde 0155 s
-
1
. .ircuitul echialent cu surse si impedante complexe este dat in figura ).
1e scrie sistemul de ecuatii dat de teoremele lui Kirchhoff:
I
1
# I
&
0 1#2 , 15 I
1
-&52 I
&
0 '5, &52 I
&
, &52 (1#2" - $ 0 5
1olutiile acestui sistem sunt: I
1
0 1 , I
&
0 2 si $ 0 - &52.
7erificarea rezultatelor prin )ilantul puterilor complexe:
S
kd
toate sursele

0 ( I
1
8
# $ I
s
8
0 '51 # (-&52" (1-2" 0 15 -&52
S
ka
toate impedantele

0 +I
1
&
# L2I
&
&
-
1
.
2I
s
&
0 151 # &521- &52& 0 15 - &52
7alorile instantanee sunt: i
1
(t" 0 & sin t, i
&
0 & sin( t#6&" si u(t" 0 &5 & sin( t-6&"
4.1.7.2. Scrierea ecuatiilor potentialelor nodurilor si curentilor ciclici
4.1.7.2.1. Metoda potentialelor nodurilor
9sa cum s-a aratat in paragraful &., se prefera comanda in tensiune deoarece marimea de
comanda poate fi scrisa ca o diferenta de potentiale. .a urmare, circuitul echialent cu surse de
tensiune comandate in curent al )o)inelor cuplate (ezi paragraful !.'" nu este potriit pentru
scrierea ecuatiilor metodei nodale. Pentru aceste )o)ine se poate construi un circuit echialent cu
surse de curent comandate in tensiune. In acest scop se rezola ecuatiile de functionare ale
)o)inelor cuplate: $
1
02L
1
I
1
:2/I
&
,
$
&
02
L
&
I
&
:2/I
1
in raport cu necunoscutele I
1
si I
&
.
113