Sunteți pe pagina 1din 75

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Aspecte privind importanta leasingului in economia nationala si in


relatiile internationale
ASPECTE GENERALE PRIVIND LEASINGUL
1.1. Istoricul leasingului.

Aristotel expria i!eea c" #$oga%ia nu se "soar" prin titlurile !e proprietate&ci prin
e'ecti(a utili)are a unor lucruri&c*iar !ac" sunt proprietatea altora+
1
. De!uce c" ,nc" !in
antic*itate oaenii au o$ser(at c" $ene'iciile sunt o$%inute prin 'olosin%a unui lucru& a(-n!
ai pu%in" iportan%" cine !e%ine titlul !e proprietate asupra acelui lucru.
Dup" cu ulte !in institu%iile existente ,n !reptul o!ern ,.i au r"!"cina ,n unele
institu%ii !in !reptul roan& nici leasingul nu 'ace excep%ie. El #,.i are r"!"cinile ,n 'ora
ar*aic" a cre!itului pe care o constituia ,n !reptul roan #'i!ucia+/ ,pruut"torul ,.i
re)er(a pentru garan%ia crean%ei sale proprietatea unui lucru+.
0
1ntr2a!e("r& exista o ase"nare 'oarte are ,ntre o!alitatea leasingului 3sale an!
lease2$ac4+ .i 'ora ar*aic" a ga5ului !in !reptul roan #'i!ucia cu cre!itare+.
1n ca!rul opera%iunii #'i!ucia cu cre!itare+& 'i!uciantul6,pruutat7 trans'era
proprietatea unui lucru o$il sau io$il& !up" ca)& ,n patrioniul 'i!uciarului
6,pruutator7& cu titlu !e garan%ie a ,pruutului priit. 1n sc*i$& 'i!uciarul se o$liga s"2
i restituie $unul !up" ,napoierea !atoriei.
#8i!ucia cu cre!itare #era o garan%ie real" prin care cre!itorilor li se peritea s"2.i
asigure 'inan%"rile e'ectuate & o'erin! o ai are securitate 'a%" !e ga5 .i ipotec". Drepturile
ce se n".teau !in acest contract erau garantate prin !ou" ac%iuni/ o ac%iune #in 'actu+ .i o
ac%iune #in 5us+.
1
Aristotel, Retorica, cartea 1,cap. 5.
0
A se vedea D.Clocotici,Gh.Gheorghiu, Operatiunile de leasing, Ed. Luina Le!, "ucuresti,
#$$$,pag.1%
Pagina 1 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Cu toate cele ar"tate p-n" acu nu pute spune c" exist" o continuitate e(oluti(" !e
la (ec*ea institu%ie a 3 'i!uciei+ c"tre leasing.
9pera%iunile !e leasing sunt coponente relati( noi ale acti(it"%ilor 'inanciare. Ele au
'ost intro!use ,n Statele Unite ale Aericii& extin)-n!u2se apoi ,n principalele %"ri !e)(oltate
ale luii& ocup-n! o po)i%ie principal" ,ntre 'orele !e 'inan%are .i cre!itare a in(esti%iilor. 1n
pre)ent& opera%iunile !e leasing cunosc o rat" ri!icat" !e cre.tere& repre)ent-n! poate un ca)
unic ,n econoiile na%ionale !e pe apaon!.
1n epoca o!ern"& priele opera%iuni care pre'igurau leasingul au a(ut loc ,n S.U.A.&
anue ,n anul 1:;;& c-n! societatea <ell Telep*one Co.& ,n loc s" (-n!" aparatele
tele'onice&a ,nceput s" le ,nc*irie)e a$ona%ilor. Acest contract a(ea s" 'ie !enuit #lease+
,ns" el !oar pre'igura na.terea unei noi 'iguri 5uri!ice.
9 opera%iune siilar" lease2$ac42ului+ a(ea loc tot prin anii =>? ,n aceea.i %ar".
9pera%iunea consta ,n (in!erea unui io$il c"tre o $anc"& cu titlu !e garan%ie. Io$ilul ura
s" 'ie exploatat !e (-n)"tor ,n regi !e 3lease+ pe o perioa!a !e @@ !e ani& !up" care
utili)atorul a(ea op%iunea cup"r"rii $unului.
Leasingul 6#lease 'inancing+7 s2a !e)(oltat 'oarte ult !up" cel !e2al !oilea r")$oi
on!ial. Aceast" !e)(oltare s2a !atorat 'acilit"%ilor 'iscale acor!ate !e S.U.A.
Principalele institu%ii sus%in"toare ale opera%iunilor !e # sale an! lease2$ac4+ au 'ost
copanii !e asigurare.Acestea au contri$uit !ecisi( ,n a'irarea opera%iunii !e leasing.
Leasingul 'inanciar este legat !e nuele a !oi oaeni !e a'aceri cali'ornieni&
Sc*oen'el! .i D.P. <ootle6 <oot* Ar.2!up" unii autori7
>
. Sc*oen'el! .i <ootle sunt consi!era%i
# p"rin%i+ ai leasingului o!ern
B
. Consi!erat o !escoperire !e o siplitate !e)arant"&
leasingul a 'ost # 'isa !e aur+ a celor !oi parteneri+.
C
Unii consi!er" c" i!eea a apar%inut lui
Sc*oen'el!& iar al%ii lui <ootle. Cert este c" cei !oi erau parteneri !e a'aceri la o ,ntreprin!ere
!in !oeniul in!ustriei alientare.
8iin! anageri ai unei societ"%i coerciale pentru con!i%ionarea pro!uselor
alientare& au priit o coan!" tentant" !in partea aratei S.U.A. pentru li(rarea unor
aseenea pro!use alientare . Dar pro$lea care s2a ri!icat ,n acela.i tip era c" nu
!ispuneau !e 'on!urile necesare pentru ac*i)i%ionarea utila5elor ce tre$uiau 'olosite ,n
(e!erea ,n!eplinirii acestei coen)i. Cu alte cu(inte&coan!a !ep".ea posi$ilit"%ile sale !e
pro!uc%ie.
>
A se vedea D.Clocotici,Gh.Gheorghiu,op.cit.,pag.#1.
B
&'ide.
C
A se vedea D.(oiculescu, ).Coras,LEA*&+G,Ed. Enciclopedica,1%,-,pag...
Pagina 2 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n aceast" situa%ie& s2au a!resat unei societ"%i coerciale 'inanciare&pe care au
con(ins2o s" cupere ea aceste utila5e .i apoi s" i le ,nc*irie)e& ,n (e!erea respect"rii
coen)ii priite.
Toto!at" au con(enit ca speciali.tii 'a$ricii lui Sc*oen'el! .i a partenerului s"u <ootle
s" se ocupe ,preun" cu 'urni)orul ,n sta$ilirea naturii .i a caracterelor utila5elor !e care
a(eau ne(oie.
Acest contract s2a !o(e!it pro'ita$il .i pentru societatea coercial" 'inanciar" .i
pentru societatea coercial" !e pro!uc%ie. Aceast" situa%ie a !eterinat a!optarea unei
regleent"ri norati(e speci'ice.
Ast'el& ,n anul 1@C0&<ootle
D
&iar ,n opinia unor autori Sc*oen'el!
;
&!-n!u2.i seaa c"
aceasta poate 'i o eto!" e'icient" !e 'inan%are ,n (iitor & a creat #Unite! State Leasig
Corporation+& care a !e(enit .i a r"as cea ai iportant" societate !e leasing !in S.U.A.
:
#U.S.Leasing Corporation+& !in San 8rancisco& cu un capital ini%ial !e nuai 0????
!e !olari& 'inan%a&,n 1@CB& opera%iuni !e leasing& ,n (aloare !e > ilioane !e !olari. 1n 1@C@&
societ"%ile !e leasing operau cu >?? ilioane !e !olari& iar ,n 1@;? cu ; iliar!e !e !olari&
ritul e!iu anual ,n S.U.A. ri!ic-n!u2se la 1021CE.
Principalele sus%in"toare ale leasingului ec*ipaentelor in!ustriale au 'ost $"ncile.
Cea ai iportant" re%ea $ancar"& National <an4s& a priit la ,nceputul anilor =D? autori)a%ia
pentru !es'a.urarea !e aseenea opera%iuni. A urat <an4 Fol!ing Copanies ,n anul 1@;?.
P-n" la 5u"tatea !eceniului .apte& $"ncile au 'ost autori)ate s" !es'".oare opera%iuni !e
leasing ,n peste B? !e state aericane.
Regleentarea leasingului ,n S.U.A. s2a reali)at prin !ou" acte norati(e& .i
anue/Unite! States Consuer Cre!it Co!e .i Uni'or Coercial Co!e.
Dar& !e.i ap"rut .i practicat ini%ial ,n S.U.A. & leasingul nu ai este !e ult un apana5
al acestei %"ri !e origine& 'iin! utili)at ,n !oenii (ariate& ,n a5oritatea %"rilor luii.
Leasingul a 'ost preluat !e statele occi!entale ale Europei& uneori cu alte !enuiri .i cu o
regleentare proprie.
Ca orice i!ee nou"& leasingul s2a extins pe apaon!.
Leasingul a a5uns pe (ec*iul continent ai int-i ,n Anglia. Aceasta s2a !atorat ,n are
"sur" ase"n"rilor !intre cele !ou" sistee !e !rept.
D
A se vedea D.(oiculescu,). Coras,op.cit.,pag..
;
A se vedea D.Clocotici,Gh.Ghorghiu,op.cit.,pag.#1.
:
A se vedea El )a/tar "e0, De la s0'ioti1ue dans les leasing et credit 'ail o'ilier,
Dallo2,3aris,1%.$
Pagina din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pria 'or" a leasingului care s2a r"sp-n!it ,n Garea <ritanie a 'ost # Sale an! lease2
$ac4+. Ga5oritatea societ"%ilor !e leasing !in aceast" %"r" sunt ,n'iin%ate .i sus%inute !e $"nci&
$ene'iciin! !e un siste 'iscal 'a(ora$il. Ast'el&la 'inele anilor =:?& societ"%ile !e leasing2
#leasing copanies+2 'inan%au un s'ert !in totalul in(esti%iilor.
8oarte rapi! leasingul a !e(enit o pre)en%" acti(" ,n econoia 'rance)"& $elgian"&
olan!e)"& italian"& sue!e)"& etc. Sunt puse ,n 'unc%iune ecanisele 5uri!ice. Apar priele
regleent"ri. 1n 1@;0 este ,n'iin%at" 8e!era%ia european" a societ"%ilor !e leasing2
#Leaseeurope+& un consor%iu care controlea)" aproxiati( :?E !in in!ustria 'inanciar" !e
leasing a continentului.
Un consor%iu siilar se ,n'iin%ea)" .i ,n Aaponia& !enuit & #Aaponesee Leasing
Association+. Apar corpora%ii transna%ionale& cu ar 'i #GATH Leasing Corporation+ sau #
9rient Leasing CopanI Lt!.+ Care ac%ionea)" ,n ulte %"ri !in ,ntreaga lue. Apar sute !e
societ"%i !e leasing pe glo$. 1n 1@;@ (aloarea conta$il" a ec*ipaentului nou concesionat se
ri!ic" la peste C? iliar!e !e !olari. Ast'el& leasingului ,i re(ine un procent !e aproape 1?E
!in in(esti%iile !e capital pe plan on!ial& la ,nceputul !eceniului opt.
Leasingul a p"truns& ,n special& ,n !oeniul a.inilor .i utila5elor. De aseenea&
utili)area calculatoarelor este integrat" & ,n are parte& sisteului !e leasing. Un (ast c-p !e
!es'".urare a g"sit aceast" opera%iune pe pia%a auto(e*iculelor.
Dup" cu se poate (e!ea& leasingul are o istorie acti(".
1n Ro-nia aceast" opera%iune& ,nainte !e 1@:@ era 'oarte pu%in cunoscut". Aceasta se
!atorea)" 'aptului c" leasingul a 'ost #!escoperit+ !up" inaugurarea regiului counist&
regi care nu nuai c" a !es'iin%at ulte !in institu%iile 5uri!ice existente& !ar nici nu a a!us
altele !in !reptul statelor !eocratice.
1n !octrin" se (or$ea totu.i !espre aceast" opera%iune !e leasing& ,ns" nu era nici o
lege ,n acest sens. 9 parte a !octrinei nu era !e leasing& ci !e contractul !e cre!itare
2,nc*iriere
@
.
Despre acest contract se (or$ea ,n ca)ul ,ntreprin!erilor
1?
& el nu prea a(-n!
aplica$ilitate ,n ca)ul persoanelor 'i)ice.
Dup" 1@:@ au ,nceput s" apar" societ"%i !e leasing .i s" a(e c*iar legisla%ie ,n acest
sens. De.i la ,nceput era lacunar"& incorect"& ,n tip a 'ost per'ec%ionat".
@
A se vedea R.)unteanu in &nstitutii de drept coercial international,Ed. Acad.Roane,1%,#,vol
#,pag4-,si ur
1?
A se vedea D.(oiculescu si ).Coras, op.cit.,pag. 1$.
Pagina ! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9!at" cu !escoperirea a(anta5elor acestei opera%iuni o!erne& ea (a 'i tot ai ult
'olosit"& iar legisla%ia se (a alinia si ea ai $ine realit"%ii .i & ,n acela.i tip& legisla%iilor
europene.
1.0. De'ini%ia leasingului
Terenul !e leasing a 'ost preluat !in 5argonul econoic .i coercial engle)esc& un!e
s2a ipus ai $ine !e un secol& 'iin! apoi preluat .i !e alte %"ri.Acest teren este preluat .i !e
legisla%ia noastr" ca un neologisJ !e aceea este noral a se aplica nuai unei opera%iuni noi&
!istincte !e institu%iile 5uri!ice !e5a regleentate.
Ast'el& terenul+leasing+ se al"tur" altor tereni !e origine anglo2aerican"&
consacra%i la scar" interna%ional" precu 'actoring& 'or'eting&ar4eting&s.a.
Din punct !e (e!ere etiologic& cu(-ntul #lease+ este !e origine 'rance)"& pro(enin!
!in ai (ec*iul #lais+& !eri(at al (er$ului # laisser+& care ,.i are originea ,n latinescul #
laxare+.
11
1n S.U.A.& contractul !e #lease+ !esena ini%ial # loca%iunea $unurilor io$ile+.
Scopul contractului era exploatarea unui io$il !e c"tre un neproprietar. Era un i5loc !e
!e)e$rare a !reptului !e proprietate .i !e exploatare !istinct" a atri$utelor acestuia&
presupun-n! trans'erul unor !repturi reale pe o perioa!" 'ix" !e tip& ,n sc*i$ul unor
re!e(en%e.
Dar ulterior& terenul a ,nceput s" !esene)e aproape toate o!alit"%ile !e ,nc*iriere
,nt-lnite ,n S.U.A.
1n acela.i tip& pe $"tr-nul continent expresia # 'inancial lease+ corespun!ea
accep%iunii asupra # leasingului+. Noua opera%iune !esena pentru ,nceput un i5loc !e
'inan%are a ac*i)i%iilor !e io$ile& pentru ca ulterior s" !esene)e .i opera%iunile !e 'inan%are
a ec*ipaentelor o$iliare.
1nainte !e a !a o !e'ini%ie #leasingului+ tre$uie en%ionat c" ,ntre leasing .i contractul
!e leasing s2a '"cut o !istinc%ie explicit"& .i anue ,ntre opera%ia sau opera%iunile econoice
coplexe .i instruental 5uri!ic speci'ic prin care se reali)ea)" ,n concret aceste opera%ii.
10
11
O!5ord Dictionar0,vol.1, 6lease si 6la!.
Dictionnare actuel de la langue 5ancaise,Ed. 7laarion, Dallo2,3aris,#$$1,pag. #.4.
10
A se vedea &.Dogaru,C8tin.)ocanu,9.R.3opescu, ).Rusu83rincipii si institutii in dreptul coercial
international,Ed. *crisul roanesc,Craiova,1%,$,pag.#5:.
Pagina 5 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
De'ini%ia leasingului poate 'i !at" ,nt-i at-t !in punct !e (e!ere econoic c-t .i
5uri!ic.
1>
.Din punct !e (e!ere econoic& leasingul repre)int" o opera%iune !e 'inan.are prin
care 'inan%atorul asigur" 'on!urile necesare pentru ,ntreaga in(esti%ie.
1B
Din punct !e (e!ere 5uri!ic& leasingul repre)int" un contract coplex care perite
unei persoane s" o$%in" .i s" utili)e)e un lucru '"r" a pl"ti ie!iat pre%ul& cu posi$ilitatea !e
a2l cup"ra la un pre% re)i!ual..
Leasingul este !e'init .i !e legisla%ia noastr" prin 9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K 1@@;
o!i'icat" prin Legea nr. @@K1@@@ ,n art.1 ca 'iin! acea opera%iune prin care o parte& !enuit"
locatorK'inan%ator& transite pentru o perioa!" !eterinat" !reptul !e 'olosin." asupra unui
$un al c"rui proprietar este& celeilalte p"r%i& !enuit" locatarKutili)ator& iar la s'-r.itul
perioa!ei !e leasing& locatorulK'inan%atorul se o$lig" s" respecte !reptul !e op%iune al
utili)atorului !e a cup"ra $unul& !e a prelungi contractul !e leasing ori !e a ,nceta
raporturile contractuale.
Prin o!i'icarea care a 'ost a!us" 9r!onan%ei Gu(ernului nr.C1K1@@; a 'ost corectat"
!e'ini%ia !at" ini%ial.Aceasta cuprin!ea tereni ne5uri!ici .i ec*i(oci .i nu '"cea nici o re'erire
la !reptul !e op%iune al $ene'iciarului& !rept ce %ine !e esen%a leasingului.
Ini%ial leasingul a 'ost !e'init ,n legisla%ia noastr" ca 'iin! acea opera%iune prin care # o
parte &!enuit" locator& se anga5a la in!ica%ia unei p"r%i & !enuit" utili)ator& s" cupere sau
s" preia !e la un ter% !enuit 'urni)or& un $un io$il sau o$il .i s" transit" utili)atorului
posesia sau 'olosin%a asupra acestuia sau contra unei pl"%i nuit" re!e(en%"& ,n scopul
exploat"rii sau& !up" ca)& pentru consuul 'inal+.
De'ini%ia era lacunar" .i nealiniat" legisla%iilor europene.
De'ini%iile !in legisla%iile na%ionale ale statelor europene pre)int" caracteristici
esen%iale ale leasingului. Aceasta se !atorea)" originii coune a !i'eritelor regleent"ri
na%ionale& .i anue& ,n !reptul aerican.
1n !e'ini%ia 5uri!ic" ro-n"& c*iar ante!ece$rist" a 'ost !at" o !e'ini%ie
leasingului.Ast'el&T.R. Popescu !e'inea leasingul ca 'iin!+ acea opera%ie 5uri!ic" prin care o
persoan" 6!e o$icei o societate speciali)at" ,n acest scop7 cup"ra un $un spre a2l ,nc*iria
unei alte persoane& nuit" utili)ator& care la s'-r.itul contractului !e loca%ie are un !rept !e
op%iune ,ntre trei posi$ilit"%i& .i anue/ !e a continua contractul !e loca%ie& !e a2l re)ilia ori !e
a cupara $unul respecti( contra unui pre% con(enit ,n a.a 'el ,nc-t s" %in" seaa & cel pu%in
1>
A se vedea D.Clocotici,Gh.Gheorghiu. Operatiunile de leasing, Ed. Luina Le!,#$$$,pag.%
1B
A se vedea D.(oiculescu,).Coras, Leasing, Ed. Enciclopedica,1%,-.
Pagina " din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
,n parte & !e ("rs"intele e'ectuate cu titlu !e c*irie 6 a!ic" !e aorti)area $unului .i !eci !e
(aloarea lui re)i!ual"7 .
Aceast" !e'ini%ie este critica$il"& !ar tre$uie s" %ine seaa !e regiul ,n tipul
c"ruia a 'ost scris"& a(-n! ,n (e!ere c" la acea (ree nu era 'olosit ,n %ara noastr" ca .i alte
contracte.
8a%" !e aprecierile '"cute& leasingul poate 'i !e'init ca 'iin! opera%iunea prin care o
parte& !enuit" 'inan%ator& se anga5ea)" la cererea unui utili)ator& s"2i asigure posesia sau
'olosin%a unui $un& cup"rat sau reali)at !e 'inan%ator& contra unei re!e(en%e& iar la s'-r.itul
perioa!ei !e 'olosin%" cu(enit"& s" respecte !reptul !e op%iune al utili)atorului !e a !o$-n!i
proprietatea $unului la un pre% re)i!ual& !e a prelungi contractul !e leasing ori !e a ,nceta
raporturile contractuale.
1C
A.a!ar& leasingul este o opera%iune !e 'inan%are la teren& ce are ca suport 5uri!ic un
contract ce con'er" unei persoane posesia .i 'olosin%a unui $un.
1D
Din !e'ini%iile !ate se o$ser(" c" leasingul este o opera%iune 'inanciar" !e cre!itare&
c"reia ,i este proprie p"strarea !e c"tre 'inan%ator a unei propriet"%i a $unului ,nc*iriat& care
este transis ,ns" ,n posesia .i 'olosin%a & pentru o perioa!" !eterinat"& $ene'iciarului
utili)ator & perioa!" nuit" # ire(oca$il"+ .i !up" care 'inan%atorul are o$liga%ia !e a respecta
!reptul !e op%iune al utili)atorului& cu cele > o!alit"%i ale sale& en%ionate ai sus.
1.>. 8unc%ia econoic" a opera%iunii !e leasing
Leasingul a !e(enit necesar !atorit" ritului alert al concuren%ei& al cererii .i o'ertei&
al progresului etnic& care iplic" !eci)ii .i in(esti%ii ie!iate ce !ep".esc uneori posi$ilit"%ile
!e auto'inan%are ale ,ntreprin)"torului& c-t .i capacit"%ile !e cre!itare !e care !ispune.
Leasingul& te*nic" o!ern" !e 'inan%are2cre!itare pe teren e!iu& precu .i pe
teren lung 6 pentru procurarea !e ec*ipaente& instala%ii in!ustriale& u)ine& construc%ii7&
constituie o ingenioas" opera%iune $a)at" pe/
Dis5ungerea& pe plan 5uri!ic& ,ntre !reptul !e proprietate .i cel !e 'olosint" 6 !eoarece
ran!aentul a.teptat !e la $un are ai ult" iportan%"2 !in punct !e (e!ere practic2 !ec-t
!reptul a$stract !e proprietate asupra $unului respecti(7J
Dis5ungerea& pe plan 'iscal& ,ntre aortisente .i ratele c*irieiJ
Dis5ungerea& pe plan econoic& ,ntre capital .i pro!usul s"u.
1C
A se vedea D.Clocotici,Gh.Gheorghiu, op. cit., pag. 15
1D
Codul Coercial ;ni5or al ;.*.A., *EC. #a81$:<1= L&9. <G= *& *EC.#a<1= L&9.<>=
Pagina 7 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Leasingul repre)int"& su$ aspect 5uri!ic& o s'i!are a no%iunii tra!i%ionale !e # !rept !e
proprietate+. Aceast" opera%iune care se ,nscrie ,n ca!rul e(olu%iei generale a econoiei
o!erne& econoie arcat" !e !e)(oltarea societ"%ilor !e ser(icii 6 precu societ"%ile !e
'actoring& !e ar4eting& s.a.7& nu corespun!e teoriilor care acor!" o iportan%" prior!ial"
propriet"%ii asupra i5loacelor !e pro!uc%ie& su$stituin! !repturile personale 6 !reptul !e
'olosin%"7& !repturilor reale 6proprietatea7.
1;
Cu alte cu(inte& !e o parte se a'l" proprietarul6locator2'inan%ator7 .i !e alt" parte
$ene'iciarul 6 locator2utili)ator7. Scopul lor coun& care este renta$ilitatea& ,i 'ace pe ace.tia
s" ac%ione)e ,ntr2o con!i%ionare reciproc" .i ,ntr2un spirit !e cola$orare !e care !epin!e
,ntregul re)ultat ur"rit.
Prin 'aptul c" $unul r"-ne tot tipul& p-n" la s'-r.itul contractului proprietatea
'inan%atorului& aceast" situa%ie este pentru utili)ator ai pu%in grea !ec-t o ipotec" sau
ga5&
1:
,ntruc-t el are tot tipul proprietatea $unului iar plata ratelor !e c*irie .i apoi& e(entual a
pre%ului !e (-n)are& ,i !" cre!itorului posi$ilitatea s" prieasc" ,napoi suele a(ansate .i&
prin urare s" reali)e)e un plasaent !e capital cu axiu !e renta$ilitate.
1n optica leasingului nu pre)int" iportan%" !ec-t ran!aentul o$%inut !e i5loacele
!e pro!uc%ie& ast'el c" titlul !e proprietate pe care ,l p"strea)" 'inan%atorul nu are !ec-t 'unc%ia
!e a2i garanta 'on!urile in(esti%iei.
1@
Leasingul repre)int" o alternati("& coparati( cu o!alitatea !e 'inan%are prin
i5loace $"ne.ti proprii ori prin recurgerea la ,pruuturi 6 cre!ite $ancare& eiterea !e
1;
+ota?1. 3roprietatea este dreptul pe care il are cineva de a se 'ucura si de a dispune de un lucru in
od e!clusive si a'solute, insa in liitele deterinate de lege8Art.4,$ C Civ.
Doctrina a dat o de5initie ai copleta? Dreptul de proprietate este acel drept real care con5era
titularului atri'utele posesiei,5olosintei si dispo2itiei asupra unui 'un, attri'ute pe care nuai
el< proprietarul=, le poate e!ercita in plenitudinea lor, in putere proprie si in interesul sau propriu, cu
respectarea norelor @uridice in aterie.
*a vede acu continutul @uridic al dreptului de proprietate?
1. 3osesia8;*;*8 este acel atri'ut al dreptului de proprietate care con5era titularului sau
posi'ilitatea de a stapani 5aptic 'unul asupra caruia are un drept de proprietate , de a stapani
su'stanta direct, nei@locit si in interes propriu, 5ie personal, 5ie prin interediul unei alte
personae
#. 7olosinta87R;C9;*8 con5era titularului sau 5acultatea de a intre'uinta 'unul, de a8l utili2e si
e!ploata, de a8& percepe in proprietate toate 5ructele si veniturile pe care le o'tine de la
acesta.
:. Dispo2itia8A";*;*8este acel atri'ut al dreptului de proprietate 5orat din? D&*3OA&9&A
)A9ER&ALA8care vi2ea2a posi'ilitatea titularului dreptului de proprietate de a dispune de
su'stanta ateriala a 'unului <in sensul de a8l consua, trans5ora= si D&*3OA&9&A
>;R&D&CA care presupune posi'ilitatea proprietarului de a dispune prin acte @uridice de 'unul
respective< de a8l instraina, inchiria, greva cu sarcini=
1:
A se vedea 9.R. 3opescu, 6Dreptul coerBului internaBional<tratat=, Ed. DidacticC Di pedagogicC,
"ucureDti,1%.-.
1@
A se vedea D.Clocotici,Gh. Gheorghiu, Leasingul.;tilitatea lui in R.D.C. +R.:E1%%.,3AG.:.
Pagina # din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
o$liga%iuni7.Leasingul este 'olosit !e $ene'iciarii care 'ie nu au i5loace 'inanciare proprii& 'ie
le au !ar !oresc s" le ,ntre$uin%e)e ,n alte scopuri 6 ac*i)i%ionarea !e io$ile7. Pute spune
c" leasingul este un ,nlocuitor al 'on!urilor proprii sau al ,pruutului& ,n "sura ,n care
$ene'iciarul !ore.te a 'olosi in(esti%ii 'inan%ate !e c"tre societ"%i !e leasing.
Un re)ultat al 'inan%"rii integrale a in(esti%iei prin leasing este acela c" 'inan%atorul (a
tre$ui s" renun%e ,n o! pro(i)oriu la atri$utele !e posesie .i 'olosin%" a acelei in(esti%ii& !eci
utili)atorul nu !o$-n!e.te !ec-t !repturi precare.
1n orice opera%iune !e leasing& $ene'iciarul este sigur c" are posesiunea .i 'olosin%a
$unului 'inan%at p-n" la epui)area su$stan%ei sale econoice& !ac" nu c*iar .i posi$ilitatea !e
a2l cup"ra ori !e a $ene'icia !e re)ultatul (-n)"rii $unului.
Societ"%ile !e leasing nu in(estesc !eci capitalurile lor ,n $unuri !e ec*ipaent ori ,n
io$ile& ci plasea)" aceste capitaluri su$ 'or" !e cre!ite care sunt garantate cu ,ns".i
$unurile !e ec*ipaent sau !e io$ile.
Datorit" a(anta5elor ultiple .i consi!era$ile pe care le pre)int" pentru p"r%ile
participante .i e'ectelor po)iti(e asupra !e)(olt"rii econoiei& opera%ia !e leasing pre)int" o
iportan%" !eose$it" pe plan 5uri!ic& econoic .i 'inanciar.
Pe plan na%ional & contri$u%ia pe care leasingul o poate a!uce pentru !e)(oltarea .i
o!erni)area econoiei .i ,n acela.i tip la stiularea in(esti%iilor pro!ucti(e a 'ost
recunoscut" !e puterile pu$lice !in !i'erite state o!at" cu intro!ucerea acestei 'orule !e
'inan%are ,n Europa.
S2a e(i!en%iat c" leasingul l"rge.te posi$ilit"%ile !e 'inan%are ale
,ntreprin!erilor
0?
.Ast'el& aspectul calitati( este la 'el !e iportant ca .i cel cantitati(& leasingul
peri%-n! 'ie copletarea insu'icien%ei 'on!urilor proprii& 'ie reali)area econoisirii acestor
resurse.
Leasingul poate constitui .i o (erita$il" te*nic" !e pri(ati)are. 1n acest sens poate 'i
utili)at leasingul io$iliar cu clau)a ire(oca$il" !e (-n)are ori leasingul io$iliar cu clau)a
ire(oca$il" !e (-n)are .i no(a%ie o$iecti(".
01
0?
A se vedea D.Clocotici,Gh. Gheorghiu,, Leasingul.;tilitatea lui in R.D.C. nr.:E1%%.,pag.#-
01
A se vedea (.).&onescu, Aspecte generale privind leasingul in R.D.C. nr.%E1%%-, pag .18.#
Pagina $ din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pri(ati)area prin leasing io$iliar .i no(a%ie o$iecti("
00
presupune ,nc*eierea unei
con(en%ii ,n teeiul art. @D@& 110: punct 1& 110@&11>? Co! Ci(il& prin care p"r%ile stipulea)"
no(a%ia o$iecti(" prin sc*i$area cau)ei& a!ic" stingerea o$liga%iilor ce le incu$" ,n $a)a
contractului !e loca%ie a gestiunii .i sta$ilirea unui nou raport 5uri!ic o$liga%ional ,n $a)a unui
contract !e leasing io$iliar cu clau)" ire(oca$il" !e (-n)are.
9$ser(" c" leasingul io$iliar poate 'i utili)at la/
Trans'erul !reptului !e proprietate a $unurilor io$ile2 construc%ii& aorti)ate par%ial
sau total&
Trans'erul !reptului !e proprietate asupra acti(elor reale !e%inute !e societ"%ile
coerciale la care ac%ionar a5oritar este statul & ca solu%ie alternati(" la (-n)area cu plata ,n
rate pentru situa%ia ,n care o'ertan%ii nu !ispun !e resurse 'inanciare su'iciente&
Trans'erul !reptului !e proprietate a(-n! ca o$iect acti(e reale !e%inute !e c"tre
regiile autonoe& co$inat cu (-n)area cu plata in rate a acestor acti(e.
1n acest !oeniu2al leasingului2 se ipune o aroni)are a legisla%iilor %"rilor
europene& inclusi( a legisla%iei %"rii noastre. Aceasta ar !uce la o ai are siguran%"&
e'icacitate .i utili)are a opera%iunii.
1.B. Natura 5uri!ic" a leasingului.
Leasingul este o opera%iune coplex" care a ri!icat ulte ,ntre$"ri re'eritoare la
natura sa 5uri!ic". Pre)en%a sa a repre)entat pentru Europa o pro(ocare/ renun%area la canon&
aintin!u2ne c" teoria este sinte)a realit"%ii .i nu realitatea se o!elea)" pe 'ora teoriei.
0>
Leasingul este o crea%ie a sisteului anglo2aerican .i& al"turi !e # trust+& relie'ea)"
!isocierea pe care anglo2aericanii o 'ac ,ntre titlul !e proprietate asupra unui $un .i
utili)area aterial" a acestuia.
00
+O9A? +ovatia este o operatie @uridica prin care partile sting o o'ligatie veche si o inlocuiesc cu o
o'ligatie noua.*tingerea o'ligatiei vechi si nasterea noii o'ligatii au loc concoitant.
+ovatia este de doua 5eluri? o'iectiva si su'iectiva.
NOVATIA OBIECTIVA intervine atunci cand se reali2ea2a prin schi'area o'iectului sau cau2ei
o'ligatiei vechi, dar su'iectele o'ligatiei raan aceleasi.
+ovatia produce uratoarele e5ecte?
stinge o'ligatia veche ipreuna cu toate garantiile sale
nasterea unei noi o'ligatii concoitant si conditionat de stingerea o'ligatiei initiale. +oua
o'ligatie are intotdeauna un caracter
A se vedea? +.3op, 9eoria generala a o'ligatiilor , Ed. Luina Le!, 1%%,, pag.4-, si urF
C.*tatescu,C."Grsan, 9ratat de drept civil. 9eoria generala a o'ligatiilor, Ed. All "ac/F1%%.,pag.:54
si ur.
0>
A se vedeaD.Clocotici,Gh. Gheorghiu, Operatiuni de leasing, Ed. Luina Le!, #$$$,pag.#:
Pagina 1% din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Aceast" opera%iune nu s2a suprapus nici unei 'iguri 5uri!ice !in !reptul pri(at
European& 'iin! !eliitat !e (-n)area pe cre!it& loca%iune& an!ate& ,pruut ori alte
institu%ii tra!i%ionale.
Treptat& leasingul s2a !istins ca o institu%ie !e sine st"t"toare.
Deliitarea exact" a naturii 5uri!ice a leasingului are o !eose$it" iportan%" ,n
(e!erea sta$ilirii raporturilor o$liga%ionale !intre p"r%i.
Prin sta$ilirea naturii 5uri!ice se !eterin" .i clau)ele ce tre$uie su$,n%elese ,n aceast"
opera%iune.
La pria (e!ere& pri(it super'icial& pare a 'i o (-n)are2cup"rare cu p"strarea
propriet"%ii p-n" la plata pre%ului. Dar la plata pre%ului cup"ratorul !e(ine autoat
proprietar al $unului& ,n tip ce ,n ca)ul leasingului utili)atorul are !oar op%iunea !e a cere
ac*i)i%ionarea $unului.
Nu este nici o (-n)are cu plata ,n rate. 1n acest ca)& cup"r"torul ,.i asu" o$liga%ia
!e a pl"ti pre%ul prin re%ineri lunare !in (eniturile salariale reali)ate.
0B
Re!e(en%ele nu au
natura 5uri!ica a ratelor& a!ic" !e plat" a pre%ului.
V-n)area prin care cre!itorul cup"r" $unul este !istinct" !in punct !e (e!ere 5uri!ic
!e contractul !e leasing pe care ,l prece!e.
0C
Leasingul nu are nici natura 5uri!ic" a unei proisiuni unilaterale !e (-n)are
0D
& c*iar
!ac" opera%iunea o cuprin!ea .i pe aceasta& al"turi !e alte accesorii& precu stipula%ia pentru
altul& ,ntruc-t !reptul utili)atorului !e a alege o$iectul .i !e a !uce tratati(e cu 'urni)orul este
anterior ,nc*eierii (-n)"rii ,ntre cre!itor .i 'urni)or&iar !repturile !o$-n!ite !e c"tre ter%ul
$ene'iciar nu pot 'i consi!erate ca 'iin! transise !e c"tre cre!itorul contractual.
0;
1n acela.i tip& institu%ia nu ,.i g"se.te aplicarea e'ectelor sale. 1n ca!rul lor& $unul
trece !irect !in patrioniul !e$itorului ,n cel al $ene'iciarului& ne'iin! nicio!at" parte !in
patrioniul cre!itorului.
0:
9ri ,n ca)ul leasingului& !reptul !e proprietate asupra $unului trece !in patrioniul
'urni)orului 6!e$itorul7 ,n cel al 'inan%atorului& care ,l (a !a ,n loca%ie ter%ului $ene'iciar.
De alt'el& aplica%iile practice ale stipula%iei pentru altul sunt regleentate expres !e
lege .i aceste ca)uri sunt uratoarele/
0B
A se vedea 7r. Dea/, *t. Carpenaru, Contracte civile si coerciale, Ed. Luina Le!, "ucuresti,
pag.#1#
0C
A se vedea Ro!ana )unteanu, &nstitutii de drept coercial international, Ed. Acadeia
RoGnC,1%,#, vol.#, pag.5,
0D
A se vedea C.Chapaud, Le Leasing, in? Renaissace du pheroere contractual, Le
Ha0e,1%.1,pag.#1#
0;
A se vedea Liviu 3op. 9eoria generala a o'ligatiunilor, Ed Luina Le!, 1%%,,pag. 115 si ur.
0:
&de op. cit., pag. 11#811:.
Pagina 11 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
,n ateria contractului !e rent" (iagera 2 art.1DB0 al. 1 Co! ci(ilJ
,n ateria contractului !e !ona%ie 2 art.:>0 si :0@ Co! ci(ilJ
,n ateria contractului !e transport 2 art.B>02B>B si B>: Co! coercialJ
,n ateria contractului !e asigurare L art. B;; Co! coercialJ
1ntr2o alt" teorie s2a ,ncercat a se !a leasingului natura 5uri!ic" a an!atului.
0@
Aceast"
teorie nu poate sta la $a)a raporturilor 5uri!ice !intre 'urni)or& 'inan%ator .i utili)ator& c"ci nu
pune ,n e(i!en%" rolul personal 5ucat !e utili)ator ,n alegerea aterialului .i a 'urni)orului.
1ntr2a!e("r & ,n opera%ia coplex" !e leasing poate intra .i contractul !e an!at& !ar
opera%iunea nu are natura 5uri!ic" a acestuia& !e.i se poate (or$i .i !e o pluralitate !e an!ate
6 !ate !e 'inan%ator utili)atorului .i in(ers7.
De.i leasingul cuprin!e .i o loca%ie nu are natura 5uri!ic" a acesteia. Anali)-n!
opera%iunea !in punctul !e (e!ere al utili)atorului& aceasta ne apare ca un proce!eu !e
'inan%are & iar o!alitatea # sale an! lease2$ac4+ ca o cale !e reo$ili)are a in(esti%iilor
!e5a e'ectuate. De rearcat .i 'aptul c" spre !eose$ire !e c*irie&re!e(en%ele inclu! .i
ratele !e aorti)are a $unului.
Pro'esorul T. R. Popescu spunea c" # leasingul+& ,n coplexitatea sa & poate 'i anali)at
ca o 'or" special" a cre!itului& .i anue un cre!it const-n! !in $unuri ,n natur" speci'ic"+
>?
.
El const" !intr2o opera%iune care cuprin!e trei 'a)e/ (-n)area2cup"rarea&loca%ia .i op%iunea
'inal" a utili)atorului. La aceasta& !up" cu a (")ut& se a!aug" .i alte acte copleentare.
Conc*i!e c" leasingul este o opera%iune original". Prin ,$inarea eleentelor unor
opera%iuni clasice& leasingul este o 'u)iune !e te*nici 5uri!ice prin care se reali)ea)"
'inan%area pe $a)" contractual".
>1
9riginalitatea leasingului const"& ,n principiu& ,n concep%ia !inaic" asupra 'inan%"rii&
,nteeiat" pe i!eea re(olu%ionar" c" o in(esti%ie pro!ucti(" poate 'i 'inan%at" c*iar !in
resursele proprii ale societ"%ii !e leasing. Sunte ast'el ,n 'a%a unei auto'inan%"ri. Aceasta
!atorit" 'aptului c" $ene'iciarul are la !ispo)i%ie un cre!it care acoper" integral costul
in(esti%iei propuse .i pe care ,l (a ra$ursa ,n o! progresi(& !atorit" ran!aentului pe care
,l o$%ine !in acti(itatea pro!ucti(" 'inan%at" prin leasing.
1.C. Structura .i ecanisul opera%iei !e leasing
0@
A se vedea D.Creieu!8 &srael, Leasing et credit8'ail o'iliers, 3aris, Dallo2, 1%.5,pag.:..
>?
A se vedea 9.R.3opescu, op. cit. , pag. #5,. A se vedea in acest sens si Legea 'elgiana
>1
A se vedea &.)acovei, &nstitutii in dreptul coercial international, Ed. >uniea, &asi,1%,., pag.
:::
Pagina 12 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Art. 1 !in 9r!onan%a Gu(ernului nr. C1K1@@;& o!i'icat" prin Legea nr. @@K1@@@ .i
repu$licat" ,n 10.?1.0??? & i!enti'ic" no%iunea !e opera%iune !e leasing cu cea !e contract !e
leasing. 9pera%iunea !e leasing are ,ns" !ou" accep%iuni/
STRIC9 SENSU& opera%iunea !e leasing se i!enti'ic" cu contractul !e leasingJ
LAT9 SENSU& opera%iunea !e leasing este ansa$lul !e "suri !e natur"
coercial"& te*nic" .i organi)atoric" ce concur" la ,nc*eierea .i executarea contractului !e
leasing.
Con'or accep%iunii lato sensu a opera%iunii !e leasing& rearc" 'aptul c"
ecanisul opera%iunii are ai ulte etape/
Utili)atorul se a!resea)" societ"%ii !e leasing .i in!ic" $unul sau $unurile !e care are
ne(oie .i solicit" procurarea acestora.
Utili)atorul negocia)" cu ter%ul 'urni)or con!i%iile contractului !intre 'urni)or .i
'inan%ator. Deci& utili)atorul are un an!at !e c"tre 'inan%ator.
1ntre 'urni)or .i 'inan%ator se ,nc*eie un contract !e (-n)are2cup"rare. 8inan%atorul
!e(ine proprietarul $unului& nuai ,n (e!erea ,nc*irierii ie!iate.
Dup" !o$-n!irea propriet"%ii !e c"tre 'inan%ator& acesta (a !a ,n loca%ie $unul
utili)atorului& ,nc*ein!u2se ,n acest sens contractul !e leasing2 se transite !reptul !e
'olosin%" .i posesia asupra $unului.
La s'-r.itul contractului& locatorul 6 'inan%atorul 7 se o$lig" s" respecte op%iunea
utili)atorului !e a cup"ra $unul& !e a prelungi contractul sau !e a restitui $unul.
Vo anali)a pe r-n! cele cinci etape .i raporturile 5uri!ice ce se nasc ,n ca!rul
'iec"reia.
UTILIMAT9RUL SE ADRESEAMA S9CIETNOII DE LEASING
Potri(it art. B !in 9r!onan%a Gu(ernului nr. C1K1@@;& o!i'icat" prin Legea
nr.@@K1@@@ .i repu$licat" ,n 10.?1.0???& # pentru e'ectuarea unei opera%iuni !e leasing orice
persoan" 'i)ic" sau 5uri!ic" (a 'orula unei societ"%i !e leasing o o'ert" 'er"& ,nso%it" !e
lista cuprin)-n! $unurile care (or constitui o$iectul contractului !e leasing& precu .i !e acte
!in care s" re)ulte situa%ia sa 'inanciar".
Se .tie c" o'erta este propunerea pe care o persoan" o 'ace unei alte persoane pentru a
,nc*eia un contract. Prin o'ert" 'er" se ,n%elege ani'estarea !e (oin%" a utili)atorului
caracteri)at" prin exigen%e speci'ice !reptului coercial.
Pentru a a(ea caracterul unei o'erte& inten%ia !e a contracta tre$uie a!us" la cuno.tin%a
celeilalte p"r%i& ,preun" cu principalele eleente ale contractului. 1n opinia legiuitorului& ,n
Pagina 1 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
acest ca)& ini%iati(a o are utili)atorul& !ar 'ie c" este (or$a !e locator sau utili)ator & o'erta
apar%ine celui care ia ini%iati(a !e a contracta.
1n ca)ul opera%iunii !e leasing& legea nu preci)ea)" ce 'el !e contract urea)"
accept"rii o'ertei. De aceea& acor!ul inter(enit ,ntre societatea !e leasing .i utili)ator ,nainte
!e sta$ilirea 'urni)orului $unului are (aloarea unui antecontract 6 e(i!ent& !oar !ac" sunt
,ntrunite .i celelalte !ou" con!i%ii ale art. B.7& cu toate e'ectele ce !ecurg !in acesta.
Drepturile .i o$liga%iile ce se nasc ,n teeiul acestui antecontract sunt pre(")ute !e art. C .i @
ale aceluia.i act legislati(e.
Transiterea cererii c"tre societatea !e leasing nu presupune .i ,nc*eierea
contractului. Societatea !e leasing poate accepta sau re'u)a cererea & ,n 'unc%ie !e e(alu"rile
ce le 'ace.
1n ca)ul ,n care accept" cererea se trece la a !oua etap".
0. UTILIMAT9RUL NEG9CIAMN CU TEROUL 8URNIM9R C9NDIOIILE
C9NTRACTULUI DINTRE 8URNIM9R PI 8INANOAT9R
De.i teoria an!atului a 'ost criticat"& c"tre aceast" solu%ie tin!e .i legiuitorul prin art.
@ lit. #a+ si #$+ !in 9r!onan%"& con'or c"rora societatea !e leasing are o$liga%ia s" asigure
utili)atorului posi$ilitatea !e a negocia cu un 'urni)or !e $unuri contractul !e (-n)are2
cup"rare a(-n! ca o$iect $unul care urea)" a 'i utili)at& a'ar" !e ca)ul ,n care societatea
!e leasing are .i calitatea !e 'urni)or.
A.a!ar utili)atorul (a trata cu 'urni)orul alegerea $unului ale c"rui caracteristici .i
calit"%i te*nice le !eterin". De aseenea& (a !iscuta 'unc%ionarea& ran!aentul& !urata (ie%ii
econoice& a!apta$ilitatea la aelior"ri .i con'oritatea aterialelor cu speci'ica%iile pe care
locatarul (irtual le sta$ile.te.
Din con%inutul art.C !in 9r!onan%" reiese c" este necesar ,ns" acor!ul societ"%ii !e
leasing& pri(in! alegerea 'urni)orului .i a asiguratorului $unului. 1n consecin%"& 'inan%atorul
nu este anga5at 'a%" !e 'urni)or !ec-t !up" rati'icarea alegerii 'acut" !e utili)ator. 1nainte !e
a2.i !a acor!ul& cre!itorul stu!ia)" aspectele econoico2'inanciare ale opera%iunii !in punct
!e (e!ere al renta$ilit"%ii& c-t .i capacit"%ile te*nice ale utili)atorului 6 a.a proce!ea)"
societ"%ile ,n practic"7.
Legiuitorul !" !o(a!" !e incoeren%"& pentru c" ,n art.@ instituie o$liga%ia
'inan%atorului !e a respecta !reptul utili)atorului !e a2.i alege 'urni)orul& '"r" a %ine seaa !e
pre(e!erea art. C/ acor!ul societ"%ii !e leasing cu pri(ire la aceast" alegere. Dar aceast"
Pagina 1! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
e(i!en%" neconcor!ant" (a 'i !iscutat" pe larg ,n capitolul # E'ectele contractului !e leasing2
r"spun!erea p"r%ilor+.
>. 1NCFEIEREA C9NTRACTULUI DE VQNMARE2CUGPNRARE 1NTRE
8INANOAT9R PI 8URNIM9R.
Dup" ce societatea !e leasing .i2a !at acor!ul& (a a(ea o$liga%ia s" ,nc*eie contractul
!e (-n)are2cup"rare cu 'urni)orul& con'or art.@ lit. #$+ !in 9r!onan%". 8inan%atorul nu (a
,nc*eia acest contract ca repre)entant al utili)atorului &ci ,n nue propriu& !e(enin!
proprietarul $unului. Acest contract (a 'i ,nc*eiat& !up" cu pre(e!e .i legea& ,n con!i%iile
expres 'orulate !e utili)ator .i ,n conexiune cu contractul !e leasing ce urea)" a 'i ,nc*eiat
sau a 'ost ,nc*eiat.
Contractul con%ine toate eleentele ce !e'inesc o (-n)are& ,n ceea ce pri(e.te
transiterea !reptului !e proprietate & con!i%ii .i teren !e li(rare& precu .i garan%iile.
V-n)area este gu(ernat" !e legea locului 6 lex loci7 & precu .i !e Con(en%ia
Interna%ional" asupra contractelor !e (-n)are interna%ionala !e "r'uri !ac" p"r%ile
contractante ,.i au se!iul ,n state !i'erite.
9 particularitate a contractului !e (-n)are const" ,n 'aptul c" (-n)"torul se o$lig" 'a%"
!e utili)ator ,n ceea ce pri(e.te pre!area $unului .i garan%ia ,potri(a e(ic%iunii ori ,potri(a
(iciilor ascunse.
Go!i'icarea sau re)ilierea contractului !e (-n)are poate inter(eni ,ntre 'urni)or .i
societatea !e leasing& !ac" ,nainte !e aceast" o!i'icare sau re)iliere& 'urni)orul a priit o
noti'icare prin care a luat cuno.tin%" c" societatea 'inanciar" a sta$ilit o rela%ie cu (irtualul
utili)ator ,n legatur" cu (-n)area . 1n aceste con!i%ii& societatea !e leasing & ,.i asu" .i
anga5aentele unilaterale .i garan%iile ce incu$" (-n)"torului ,n raporturile sale cu
locatorul& !ar !e care $ene'icia)" locatorul& ,n calitate !e $ene'iciar .i care au '"cut o$iectul
o!i'ic"rii sau re)ilierii ,n contractul !e (-n)are2cup"rare.
Din oentul ,n care (-n)area2cup"rarea s2a ,nc*eiat rolul (-n)"torului este & ,n
genere& terinat.
B.1NTRE 8INANOAT9R PI UTILIMAT9R SE 1NCFEIE C9NTRACTUL DE
LEASING.
Pagina 15 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Noul contract ,nc*eiat ,ntre 'inan%ator .i utili)ator este intuitu personae .i are un
caracter ire(oca$il. Acest caracter ire(oca$il se ipune !in consi!erente 'inanciare&
econoice .i 'iscale.
9$liga%iile ce re)ult" !in acest contract par exor$itante& !ar ele sunt copati$ile cu
ansa$lul .i caracterele 'inanciare ale opera%iei.
Raportul !e loca%ie ce se na.te este& ,n genere& supus regulilor !e !rept coun .i
pro!uce e'ecte o$i.nuite cu unele !eose$iri re)ult-n! !in econoia general" a acestei
institu%ii.
>0

1n aceast" perioa!" $ene'iciarul are !eplina posesie .i 'olosin%a asupra $unului
'inan%at !e societatea !e leasing. De aseenea& $ene'iciarul !e leasing ,.i asu" prin contract
totalitatea riscurilor& o$liga%iilor .i a responsa$ilit"%ilor care !ecurg !in 'olosirea $unului.
Toto!at"& $ene'iciarul se o$lig" a se a$%ine !e la orice acti(itate care ar putea !iinua
(aloarea $unurilor 'inan%ate ori ce!area c"tre al%ii a !reptului !e 'olosin%"&
accept-n! .i inter!ic%ia !e a !eplasa ori !e a a!uce trans'or"ri $unului '"r"
consi%"-ntul cre!itorului !e leasing.
>>
1n acela.i tip& cre!itorul p"strea)" !reptul !e a e'ectua oric-n! inspec%ii ,n legatur"
cu utili)area $unului.
Pu$licitatea opera%iunilor !e leasing se reali)ea)" prin Registrul ca!astral ,n ca)ul
io$ilelor .i pe cale conta$il" pentru o$ile.
Con'or art.0? !in 9r!onan%"& opera%iunile !e leasing io$iliar sunt supuse
pu$licit"%ii ,n scopul c" ter%ele persoane s" cunoasc" situa%ia real" a $unurilor ce 'ac o$iectul
leasingului.
Dar !espre contractul !e leasing propriu2)is .i pu$licitatea acestuia (oi (or$i ai ult
,n capitolul # 1nc*eierea contractului !e leasing+& !in partea a2III2 a/+ Contractul !e leasing+.
Dup" expirarea #!uratei ire(oca$ile+ 6 etapa a C2a7 ,ncepe ultia etap".
C. 8INANOAT9RUL SE 9<LIGN SN RESPECTE 9POIUNEA
UTILIMAT9RULUI
>0
9.R.3opescu, Dreptul coertului international<tratat=, Ed. Didactica si pedagogica,
"ucuresti,1%.-,pag.:-,.
>>
+ota? O ast5el de cedare sau trans5er si8ar avea teeiul in institutia novatiei prin schi'area
de'itorului.
Pagina 1" din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Aceast" etap" este nuit" .i 'a)a op%iunii
>B
. La expirarea terenului contractual&
utili)atorul ,.i expri" un !rept !e op%iune. Totu.i& ,n Con(en%ia UNIDR9IT asupra
leasingului 'inanciar interna%ional aceast" op%iune este 'acultati(". 1n 9r!onan%a Gu(ernului
nr. C1K1@@;&o!i'icat" prin Legea nr. @@K1@@@ .i repu$licat" ,n10.?1.0??? este pre(a)ut"
expres clau)a pri(in! !reptul !e op%iune al utili)atorului& ,n art. D paragra'ul 0 lit. # $+ .i art.@
lit. #!+ .
<ene'iciarul are posi$ilitatea !e a opta pentru una !in uratoarele solu%ii/
Dac" $unurile 'inan%ate nu ai pre)int" interes pentru $ene'iciar poate s" le restituie
'inan%atorului. <unul (a a(ea ast'el o (aloare re)i!ual" 6 repre)entat" !e !i'eren%a re)ultat"
!intre suele ini%ial in(estite !e 'inan%ator .i cele restituite !e c"tre $ene'iciar7.
<ene'iciarul optea)" a !e(eni proprietarul $unului& situa%ie ,n care are o$liga%ia !e a
pl"ti 'inan%atorului sua care repre)int" (aloarea re)i!ual".
<ene'iciarul poate cere re,noirea contractului& ca) ,n care (aloarea pl"%ilor pe care le
'ace este ult re!us".
S" anali)" pe r-n! cele trei posi$ilit"%i/
Dac" $ene'iciarul restituie $unul 'inan%atorului& acesta 'ie le (a putea trata ca pe #
'iare (ec*i+& !ac" sunt !epreciate ,n ,ntrgie& 'ie le (a o'eri spre (-n)are altor persoane. 1n
aceast" situa%ie& 'inan%atorul& ,n calitate !e proprietar este ,n!rept"%it a pretin!e s"2i 'ie puse la
!ispo)i%ie aceste $unuri& pentru a le (in!e.
Dac" $ene'iciarul optea)" pentru a !e(eni proprietar& pre%ul !e cup"rare este in'erior
(alorii re)i!uale a $unului pe pia%"& ,ntruc-t el se !eterin" ,n raport !e (aloarea re)i!ual" a
ec*ipaentului& ast'el cu a 'ost sta$ilit" ,n oentul ,nc*eierii contractului !e leasing
>C
.
1n o! practic& prin proisiunea unilateral" !e (-n)are ce se ,nc*eie ,ntre cre!itor .i
utili)ator& ,nc" !e la ,nceputul opera%iei& cre!itorul se o$lig" s" (-n!" utili)atorului $unul
respecti(& la s'ar.itul perioa!ei ire(oca$ile& !ac" utili)atorul ,.i ani'est" (oin%a ,n acest sens.
Proisiunea unilateral" !e (-n)are nu are ca e'ect transiterea c"tre $ene'iciar a
!reptului !e proprietate sau a (reunui alt !rept real asupra $unului care2i constituie o$iectul.
C-n! leasingul are ca o$iect (alori io$iliare sunt unele particularit"%i speci'ice
'or"rii contractului.
Anue& !ac" $ene'iciarul unei in(esti%ii io$iliare ,.i ani'est" ,n o! expres
!orin%a !e a !e(eni proprietarul $unului& ne a'l" ,n 'a%a unei o!alit"%i care nu !i'er" !e
regiul 5uri!ic al $unurilor o$ile.
>B
A se vedea Ro!ana )unteanu, op.cit., pag.-:F
>C
A se vedea Ro!ana )unteanu, op. cit. , pag -4.
Pagina 17 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Situa%ia se sc*i$" !ac" $ene'iciarul !ore.te s" construiasc" noi e!i'icii& c-n! este
necesar s" !o$-n!easc" terenul ori c-n! el ,nc*eie un contract !e antrepri)" general".
A!esea se proce!ea)a la o asociere ,ntre 'inan%ator .i $ene'iciar. Pe "sur" ce
a(ansea)" lucr"rile !e construc%ii & 'inan%atorul ac*it" 'acturile con'irate !e $ene'iciar & iar
!up" 'inali)area construc%iilor& raportul 5uri!ic !intre 'inan%ator .i $ene'iciar continu" a se
!es'a.ura.
Spre !eose$ire !e $unurile o$ile & ,n ca)ul io$ilelor 'inan%ate acestea p"strea)"
tot!eauna o anue (aloare ori (aloarea lor poate c*iar s" creasc" seni'icati(.
Din acest oti(& sunt rare situa%iile ,n care $ene'iciarul care a restituit 'inan%atorului
suele con(enite s" nu ,.i ani'este !orin%a !e a cup"ra aceste io$ile.
Dac" io$ilul 'inan%at a 'ost construit pe terenul $ene'iciarului& la ,ncetarea perioa!ei
o$ligatorii a contractului& proprietatea asupra construc%iei trece !e plin !rept & prin accesiune &
asupra $ene'iciarului 'inan%"rii .
1n ceea ce pri(e.te leasingul a(-n! ca o$iect $unuri io$iliare & op%iunea !e
cup"rare& repre)int" tot!eauna regula. Exist" contracte !e leasing care pre("!& !e la
oentul sta$ilirii rela%iilor contractuale& c" $ene'iciarul utili)ator (a !o$-n!i proprietatea
io$ilului re)ultat !in aceast" 'inan%are& uneori c*iar !e plin !rept.
Existen%a op%iunii !e cup"rare .i a proisiunii !e (-n)are constituie o tr"s"tura
speci'ic" a opera%iunii !e leasing care ,l !istinge !e toate celelalte op%iuni tra!i%ionale .
c 7 Dac" $ene'iciarul optea)" pentru prelungirea contractului& 'inan%atorul este o$ligat
,n $a)a proisiunii unilaterale& pre(")ut" !e lege & s" ,nc*eie un nou contract.
1n aceast" tripl" op%iune se re'lect" caracteristica leasingului !e a 'i o te*nic" !e
'inan%are& ce se reali)ea)" prin intere!iul unui instruent contractual ce !o$an!e.te ast'el
caracteristici proprii.
A(anta5ele .i liitele opera%iunilor !e leasing.
A(anta5ul a5or pe care ,l o'er" leasingul este acela c" asigur" 'inan%area integral" a
unei in(esti%ii !in 'on!uri exterioare& ,ntreprin!erea ne!ispun-n! !e 'on!urile proprii
necesare. Su$ acest aspect leasingul o'er" o alternati(" (erita$il" ,n raport cu actul !e
cup"rare !irect" !e c"tre $ene'iciar a unui $un. Ast'el leasingul constituie un ree!iu
pentru lipsa !e 'on!uri proprii. .Dar nu nuai at-t & el perite .i reali)area unei econoii !e
'on!uri proprii ce pot 'i utili)ate ,n alte scopuri ai renta$ile ori contri$uie la ,nt"rirea puterii
'inanciare a ,ntreprin!erii.
Pagina 1# din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Se (a rearca .i 'aptul c" leasingul este o 'inan%are !eterinant" nu nuai ,n sensul
c" acoper" exact costul in(esti%iei respecti(e& !ar .i ,n sensul c" are presta$ilit" !urata .i
o!alitatea !e restituire a utila5ului. Ast'el& poate 'i !eterinat costul in(esti%iei& ,n
consi!erarea pro'itului presta$ilit.
1n ca)ul leasingului& plata ,n a(ans nu este o$ligatorie .i nu este o$ligatorie .i are loc
o !ispensare a $ene'iciarului !e a 'ace pl"%i ie!iate& iar cre!itarea se 'ace pe perioa!e
,n!elungate !e >2C ani pentru leasingul o$iliar& ori !e 1?20? !e ani pentru cel
io$iliar.De)a(anta5ul costului ri!icat poate 'i copensat prin trans'erarea !e ipo)it/
clientul ,nregistrea)" ratele !e leaing !rept c*eltuieli .i are loc ast'el o !iinuare a ni(elului
(enitului anual ipo)a$il.
Este e(i!ent c" leasingul nu s2ar 'i putut !e)(olta a.a !e rapi! !ac" societ"%ile !e
leasing nu l2ar 'i g"sit a(anta5os. Aceasta se tra!uce prin renta$ilitatea .i securitatea
'on!urilor in(estite !e societ"%ile !e leasing. Ele $ene'icia)" !e garan%ia real" cea ai
puternic"/ proprietatea asupra $unului .i& ,n acela.i tip& opera%iunea !e leasing are ca e'ect
!egre(area lor !e orice risc econoic& !ar .i !e alte sarcini pe care le are un proprietar.
Incon(enientul principal pentru societatea !e leasing ,l constituie 'aptul c" este posi$il
ca !up" pria ,nc*iriere $unul s" nu ai poat" 'i relocat. Un alt incon(enient este acela ce
!ecurge !in utili)area necorespun)"toare a utila5elor !e c"tre $ene'iciari.
Cre!itul o$%inut prin contractul !e leasing poate 'i ra$ursat !in $ene'iciul a!us !in
exploatarea $unului ,nc*iriat.
Re!e(en%ele locati(e se sca! !in pro'itul ipo)a$il& !eoarece sunt incluse ,n costuri.
V-n)area $unului !e c"tre proprietar ,n perioa!a !e executare a contractului !e
leasing nu a'ectea)" !repturile utili)atorului.
1n ca)ul reorgani)"rii 5u!iciare sau !eclar"rii utili)atorului ,n stare !e 'alient&
proprietarul nu pier!e $unurile& ,ns" risc" s" nu ai ,ncase)e ratele ra$ursate. 9ricu&
locatorul ,.i re)er(" !reptul !e ac%iune pentru !esp"gu$iri.
Neplata re!e(en%elor sau neexecutarea oric"rei o$liga%ii contractuale atrage !up" sine
aplicarea unei clau)e penale& ce con'er" proprietarului !reptul !e a re)ilia unilateral
contractul& cu restituirea $unului .i plata !e !aune no(atorii .i !aune interese.
Poate ,nlocui& prin no(a%ie o$iecti(" cu sc*i$area cau)ei& toate contractele !e loca%ie
!e gestiune.
De aseenea& leasingul o'er" $ene'iciarului posi$ilitatea !e a !ispune rapi! !e a.ini
.i utila5e noi& ultrao!erne& '"r" a antrena capital lic*i!.
Pagina 1$ din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Unul !in a(anta5ele cele ai elogiate este re!ucerea riscului pe care2l pre)int"
'enoenul !e u)ur" oral" ,n te*nic". 1n acest o! R leasingul 5oac" un rol iportant ,n
contracararea concuren%ei+.
>D
Un alt incon(enient este acela c" neplata ipo)itului este (ala$il" nuai pentru
contractele !e scurt" !urat".
1n liitele acestei exain"ri a principalelor a(anta5e pe care le o'er" opera%iunea !e
leasing& !ar .i a incon(enientelor sale& se o$ser(" c" nu e (or$a !e solu%ia pentru re)ol(area
tuturor pro$leelor !e 'inan%are& ci !e o te*nic" coplet"& care 'olose.te un e(antai !e
i5loace 'inanciare& !e care !ispune ,ntreprin!erea.
1n consecin%"& nuai circustan%ele particulare ale 'iec"rui ca) concret perit a se
sta$ili !ac" 'inan%area prin leasing repre)int" solu%ia cea ai $un".
1.;. Alte opera%iuni ce au aceea.i natur" 5uri!ic" ca opera%iunea !e leasing
1n no%iunea !e leasing au 'ost incluse treptat sensuri noi a!use !e nenu"ratele
(ariante ale ,nc*irierii .i aren!"rii $unurilor o$ile .i io$ile. De la 'orele intere!iare&
o.cil-n! ,ntre ,nc*iriere .i leasing& opera%iunile s2au !i(ersi'icat& !e un!e .i o incorect"
!enuire a acestora.
1n continuare (or 'i anali)ate opera%iunile ce sunt asiilate ,n o! incorect
acti(it"%ilor !e leasing.
LEASE 6S.U.A.7
1n S.U.A.& contractul unui Rlease+ !esena Rloca%iunea+ $unurilor io$ile. 8inalitatea
lui era exploatarea unui io$il !e c"tre un neproprietar.
Contractul Rlease+ este un i5loc !e !e)e$rare a !reptului !e proprietate .i !e
exploatare !istinct" a atri$utelor acestuia.
9 alt" particularitate a Rlease2ului+ era terenul 'oarte lung pe care se ,nc*eia.
La origine& terenul Rlease+ era 'olosit exclusi( ,n !oeniul Rio$iliar+. Ast")i&
cu(-ntul pri(e.te un larg e(antai !e tran)ac%ii& ,n o! special ,n aterie 'unciar"& !ar .i cu
pri(ire la ,nc*eierea $unurilor o$iliare.
RENTING 68RANOA7
Prin Rrenting+ se ,n%elege exploatarea unui $un ,nc*iriat& pentru perioa!e cu !urate
!i'erite& a unor $unuri care se a'l" ,ntr2un !epo)it preexistent !e (alori stan!ar!.
>D
D.Voiculescu& G.Cora.& Leasing& 1@:D& pag. 1>.
Pagina 2% din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n ca)ul Rrenting2ului+ !up" trcerea unei perioa!e ini%iale contractul poate 'i re)iliat
!e c"tre utili)ator. Speci'ic acestei opera%iuni este c" aorti)"rile pentru $unul ,nc*iriat sunt
reparti)ate .i suportate !ec"tre to%i utili)atorii.
De aseenea& riscurile $unului r"-n ,n sarcina proprietarului& acesta 'iin! speciali)at
pentru opera%iunile !e sr(ice. De alt'el& 'inan%atorul are o$liga%ia ,ntre%inerii $unului ,nc*iriat.
RRenting+2ul este utili)at ai ales la autoo$ile .i calculatoare.
FIRE
Este ase"n"tor cu Rrenting+2ul. Presupune ,nc*irierea pe teren scurt 6ai scurt
!ec-t ,n ca)ul Rrenting+2ului7 a unor i5loace !e transport& aparate .i utila5e& inclusi( a
ser(ice2ului a'erent.
S9NSUGGUTERLEASING 6GERGANIA .i SUEDIA7.
Acest contract presupune ,nc*irierea unor $unuri !estinate consua%iei.1n aceast"
situa%ie se reali)ea)" nu nuai un Rleasing opera%ional+& ceea ce ,nsean" o ,nc*iriere ,n $a)a
unui contract ce poate 'i oric-n! re)iliat& a(-n! ca o$iect $unuri stan!arni)ate
6tele(i)oare&tele'oane&autoo$ile&etc.7.C*iar !ac" prin contract ar 'i pre(")ut" inter!ic%ia !e
re)iliere& tot nu poate 'i (or$a !e o a!e("rat" opera%iune !e leasing& !eoarece principiul !e
$a)" al auto'inan%"rii !in pro'itul o$%inut& poate 'i re)iliat nuai c-n! o$iectul contractului
este constituit !in (alori care a!uc pro'it.
FERSTELLER2leasing ori leasing 'orniseur 6 Gerania .i 8ran%a7
Nu poate 'i consi!erat" opera%iune !e leasing tran)ac%ia cunoscut" ,n Gerania su$
nuele !e RFersteller2 Leasing+ sau RPro!u)enten2Leasing+& iar ,n 8ran%a R leasing
'ornisseur+ ori Rleasing !irect. 1n aceste ca)uri rolul 'a$ricantului sau al constructorului este
acela !e a pune la !ispo)i%ie $unul& !ar '"r" a reali)a .i o acti(itate !e 'inan%are.
9pera%iunile !e leasing !irect& 'rec(ente ,n S.U.A. & se reali)eau" atunci c-n! o
societate coercial" $ancar" ,.i asu" rolul !e 'inan%ator. Leasingul !irect are loc ,n S.U.A.
,n situa%ia ,n care tran)ac%ia este ,nc*eiat" prin intere!iul unei societ"%i !e leasing& !ar .i cu
'a$ricantul ori 'urni)orul& c"ruia o $anc" i2a pus la !ispo)i%ie 'on!urile necesare.
1n aterie io$iliar" sunte ,n pre)en%a unei opera%iuni !e leasing !irect ,n ca)ul
tranuac%iei ,nc*eiat" !e c"tre 'inan%ator !irect cu utili)atorul& '"r" inter(en%ia unei societ"%i.
Pagina 21 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dac" ,n tran)ac%ie inter(ine .i 'urni)orul sunte ,n pre)en%a unei opera%iuni !e leasing
in!irect.
Conclu)ion-n!& ,n leg"tur" cu cele ai ,nainte exainate& re%ine c" !e.i unele
tran)ac%ii enun%ate cuprin! parte !in criteriile contractului !e leasing& nu pot 'i asiilate cu
acesta.
Poate exista o inter(en%ie !irect" a 'a$ricantului ori 'urni)orului& !ar o aseenea
acti(itate are caracter coercial& iar nu 'inanciar.
A!e("ratul 'urni)or !in contractul !e leasing are un rol 'inanciar pentru c" el
,nc*iria)" un cre!it '"r" a ai a(ea leg"tur" cu o$iectul transis ,n leasing.
A.a nuitele Ropera%iuni !e leasing+ ,nc*eiate !irect !e 'urni)or sau 'a$rican%i& prin
care se transite tepoprar unui utili)ator 'olosin%a unor $unuri& p"str-n! riscurile& tre$uie
consi!erate caa 'iin! o sipl" ,nc*iriere
>;
& cel ult o 'or" atipic" a leasingului& !ar
ne'"c-n! parte !in categoria a!e("ratelor contracte !e leasing.
IGP9RTANOA LEASINGULUI 1N EC9N9GIA NAOI9NALN PI 1N RELAOIILE
INTERNAOI9NALE
0.1. Regleentarea .i !oeniul !e aplicare al leasingului ,n Ro-nia
Leasingul .i societ"%ile !e leasing sunt regleentate prin 9r!onan%a Gu(ernului
nr.C1K1@@;&pu$licat" ,n Gonitorul 9'icial al Ro-niei Partea I& nr. 00BK1@@;& o!i'icat" prin
Legea nr.@?K1@@:& pu$licat" ,n Gonitorul 9'icial nr.1;?K1@@: .i Legea nr.@@K1@@@& Titlul al
II2lea pu$licat" ,n Gonitorul 9'icial nr.0>DK1@@@. 9r!onan%a a 'ost pu$licat" ,n Gonitorul
9'icial nr.@K10.?1.0???.
Prin aceast" 9r!onan%" se regleentea)" oper%iunile !e leasing .i societ"%ile !e
leasing ,ntr2un act norati( !istinct. De aseenea& con%ine !ispo)i%ii !e!rept aterial
re'eritoare la con%inutul raporturilor 5uriice n"scute !in opera%iunile !e leasing& r"spun!erea
p"r%ilor& o!ul !e instruire .i 'unc%ionare a societ"%ilor!e leasing .i pu$licitatea opera%iunilor
!eleasing& precu .i nore proce!urale re'eritoare la contra(en%ii .i sanc%iuni.
1nainte !e aceast" 9r!onan%"& 1N Ro-nia& urare a consacr"rii legislati(e a
econoiei !e pia%"& a existat o regleentare incipient"& respe(ti( Fot"r-rea !e Gu(ern
nr.;0K1@@> .i 9r!onan%a !e Gu(ern nr.10K1@@C. Daraceste acte norati(e nu regleentau
>;
A se (e!ea D.Clocotici& G*. G*eorg*iu& RLeasingul+ R.D.C.& CK1@@;& pag.0?.
Pagina 22 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
contractul !e leasing& ci regiul (aal al $unurilor iportate ,n siste !e leasing. Dac"
%ine cont !e ierar*ia actelor norati(e !up" 'or%a lor 5uri!ic"& ar 'i tre$uit s" existe un act
norati( priar& a!optat !e c"tre Parlaent& care s" regleente)e opera%iunile !e leasing .i
acti(itatea societ"%ilor !e leasing .i !up" aceea o lege& *ot"r-re sau or!onan%" prin care s" se
sta$ileasc" regiul (aal .i 'iscal. 1n lipsa unor !ispo)i%ii exprese& ,nc*eierea unui contract
!e leasing ,n %ara noastr"& presupunea ,$inarea contractului !e loca%iune cu contractul !e
(-n)are& prin aplicarea selecti(" a art. 10@B21>;? .i art.1B1?21BC> Co! Ci(il& con'or
principiului li$ert"%ii contractuale. Era necesar ca p"r%ile s" ia ,n consi!erare .i pre(e!erile
art.0>20: !in Legea nr.1CK1@@B pri(in! aorti)area capitalului io$ili)at ,n acti(e corporale
.i necorporale. Nu putea 'i exclus" nici utili)area u)u'ructului con'or art.C1;2CDB Co!
Ci(il& ,ntruc-t p"r%ile puteau e(ita clau)a penal" speci'ic" leasingului& cu toate c"& ,n acest
o!& !isp"reau tr"s"turile speci'ice opera%iunii.
Fot"r-rea !e Gu(ern nr.;0K1@@> regleenta iportul !irect !e $unuri ,n siste !e
leasing& regiul teporar !e iport al $unurilor utili)ate ,n sisteul !e leasing& categoriile
!e persoane ce pot ,nc*eia ast'el !e tran)ac%ii&garantarea pl"%ii taxelor (aale& precu .i
con!i%iile !e ac*i)i%ie a $unurilor ,n siste !e leasing.
Fot"r-rea pre(e!ea c" sunt consi!erate ,n iport teporar toate $unurile& '"r" nici o
!istinc%ie& utili)ate pe toat" perioa!a contractului !e leasing.
Actul norati( a(ea ,n (e!ere nuai raporturile 5uri!ice !e !rept coercial
interna%ional& !eoarece pre(e!ea c" ,nc*eierea contractului !e leasing se 'ace ,ntre un
coerciant re-n .i un partenerstr"in.
!atorit" 'aptului c" opera%iunile !e leasing erau pu%in utili)ate ,n Ro-nia& era a$solut
necesar" o consacrare ,n plan legislati(& ,n $a)a unui proiect !e lege care s" ia ,n consi!erare
legisla%ia altor t"ri ,n aterie .i Con(en%ia UNIDR9IT asupra leasingului 'inanciar
interna%ional& senat" la 9ttaTa ,n 0: ai 1@::.
1n aceast" situa%ie a 'ost a!optat un aseenea act norati( prin 9r!onan%a Gu(ernului
nr.C1K1@@;& supus" ulterior anuitor o!i'ic"ri .i coplet"ri.
Art.1 !in 9r!onan%a Gu(ernului a 'ost o!i'icat" ,n o! su$stan%ial& 'iin! !at" o alt"
!e'ini%ie opera%iunilor !e leasing& care corespun!e ,n are parte cu !e'ini%iile !ate !e
!octrin". Ast'el& opera%iunile !e leasing sunt acelea R prin care o parte& !enuit"
locatorK'inan%ator& transite pentru o perioa!" !eterinat" !reptul !e 'olosin%" asupra unui
$un al c"rui proprietar este& celeilalte p"r%i& !enuit" utili)ator& la solicitarea acesteia& contra
unei pl"%i perio!ice& !enuit" rat" !e leasing& iar la s'-r.itul perioa!ei !e leasing& locatorulK
Pagina 2 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
'inan%atorul se o$lig" s" respecte !reptul !e op%iune al utili)atorului !e a cup"ra $unul& !e a
prelungi contractul !e leasing ori !e a ,nceta raporturile contractuale+.
Eleentele speci'ice !i'eren%ia)" ast'el leasingul !e alte opera%iuni 5uri!ice
ase"n"toare& cu ar 'i (-n)area cu plata ,n rate ori inc*irierea !e $unuri.
1n !e'ini%ia ini%ial"& leasingul era consi!erat o opera%iune ,ntre o parte& !enuit"
locator& care se anga5a la in!ica%ia altei p"r%i& !enuit" utili)ator& s" cupere !e la un ter% .i
s" con'ere 'olosin%a .i posesia unui $un o$il sau io$il& ,n scopul exploat"rii sale
coerciale sau pentru consuul 'inal.
& o ,$un"t"%ire a5or" a!us" acestei 9r!onan%e este explica%ia seni'ica%iei
terenilor .i expresiilor 'olosite.
Art. 0 cuprin!e !e'ini%iile legaleJ acestea sunt ur"toarele/
Valoarea !e intrare2 repre)int" costul !e aci)i%ie al $unului !e c"tre 'inan%ator
Valoarea total"2 repre)int" (aloarea total" a ratelor !e leasing& la care se a!aug"
(aloarea re)i!ual".
Valoarea re)i!ual"2 repre)int" (aloarea la care& la expirarea contractului !e leasing& se
'ace trans'erul !reptului !e proprietate c"tre utili)ator.
Rata !e leasing insean"/
,n ca)ul leasingului 'inanciar& cota Lparte !in (aloarea !e intrare a $unului .i a
!o$-n)ii !e leasing& aceasta !in ur" 'iin! rata e!ie a !o$-n)ii $ancare pe pia%a
ro-neasc"J
,n ca)ul leasingului opera%ional& cota !e aorti)are calculat" ,n con$'oritate cu
actele norati(e ,n (igoare .i un $ene'iciu sta$ilit !e c"tre p"r%ile contractanteJ
Leasingul 'inanciar2 (a 'i!e'init ,n partea a III2a a lucr"riiJ
Leasingul opera%ional2 (a 'i !e'init& !e aseenea& ,n partea a III2a
De'ini%iile !ate sunt !e un real 'olos pentru ,n%elegerea opera%iunilor !e leasing& ai
ales ,n ce pri(e.te leasingul 'inanciar. C-t pri(e.te leasingul opera%ional& este ai greu !e
!e'init& prin contrast cu leasingul 'inanciar. Cu ,ns" !i'eren%a "ntre cele !ou" 'ore !e
leasing atrage $ene'icii legale 6pre% !e cup"rare7& apare atracti( leasingul 'inanciar& care (a
'i ai u.or !e aplicat !e c"tre organele 'inanciare.
9r!onan%a Gu(ernului nr. C1K1@@;& nuse aplic" tuturor opera%iunilor !e leasing&
ipun-n!u2se a se !istinge !ou" tipuri !e opera%iuni/
Cele a(i)ate !e legeJ
Cele nea(i)ate !e lege.
Pagina 2! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n continuare (or 'i anali)ate pe larg cele !ou" tipuri !e opera%iuni.
>:
0.1.1.9pera%iunile !e leasing (i)ate !e lege
Art. 1 !in 9r!onan%" !e'ine.te opera%iunile!e leasing supuse legii& iar alin.0 in!ic"
$unurile care constituie o$iectul opera%iunilor !e leasing .i anue/
<unurile io$ileJ
<unurile o$ile !e'olosin%" ,n!elungat" a'late ,n circuitul ci(il& cu excep%ia
,nregistr"rilor pe $an!" au!io .i (i!eo& a pieselor !e teatru& anuscriselor& $re(etelor .i a
!reptului !e autor.
1n regleentarea ini%ial" sere%inea ca not" speci'ic" leasingului con'erirea posesiei
unui $un o$il sau io$il& no%iunea !e posesie 'iin! 'olosit" gre.it. 1n sens 5uri!ic& posesia
seni'ic" 'ie un atri$ut al !reptului !e proprietate& 'ie o stare !e 'apt. 9ri& pe !urata
leasingului utili)atorul are !eten%ie precar" con'erit" prin con(en%ie& iar nu o posesie.
Din !e'uni%ia legal" re)ult" ur"toarele caracteristici ale opera%iunilor!e leasing/
sunt reali)ate nuai !e societ"%i coerciale speciali)ate ,n calitate !e
locatorK'inan%ator. Despre societ"%ile coerciale !e leasing (oi 'ace re'erire ai pe larg ,n
capitolul RSociet"%ile !e leasing ,n Ro-nia+.
au ca o$iect $unuri io$ile sau o$ile !e 'olosin%" ,n!elungat"& a'late ,n circuitul
ci(il.
$unurile sunt proprietatea societ"%ii !e leasing& ,n (e!erea !"rii lor ,n 'olosin%a
utili)atorilor.
$unurile !ate spre 'olosin%" r"-n ,n proprietatea societ"%ii !e leasing. Utili)atorul
$unurilor este un siplu locator pe toat" !urata contractului& nea(-n! nici un !rept !e
!ispo)i%ie asupra $unului.
la oentul expir"rii !uratei !e 'olosin%" pre(")ut" ,n contractul !e leasing&
utili)atorul are posi$ilitatea !ea !e(eni proprietarul $unurilor 'olosite. De alt'el& legea nu
pri(e.te !ec-t opera%iunile ,n care utili)atorul are posi$ilitatea !e a opta la 'inele perioa!ei !e
'olosin%".
Drept urare& legea nu se aplic" opera%iunilor ,n care locatorul !e(ine ,n o! autoat
proprietarul $unului la s'-r.itul perioa!ei !e loca%iune.
>:
1n acest sens a se (e!ea D.Clocotici& G*.G*eorg*iu& R9pera%iunile !e leasing+&E!. Luina Lex& pag.>12>B.
Pagina 25 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
,n situa%ia exercit"rii op%iunii !e !o$-n!ire a propriet"%ii& utili)atorul tre$uie s"
pl"teasc" un pre% re)i!ual& %in-n!u2se cont !e ("rs"intele e'ectuate cu titlu !e re!e(en%".
!urata ini" a contractului !e leasing este !e un an 6con'or art.; !in 9r!onan%a
Gu(ernului nr.C1K1@@;7.
Caracteristicile en%ionate tre$uie ,n!eplinite cuulati(& ,n ca) contrar& ne'iin!
,ntrunite eleentele necesare pentru ca opera%iunea s" ca!" su$ inci!en%a textului !e lege al
9r!onan%ei.
9pera%iunile !e leasing& a.a cu au 'ost caracteri)ate !e legiuitor& nu pot 'i asiilate
(reunuia !in 'aptele !e coer% pre("Iute !e art.> Co! Coercial. Ast'el& ,n (e!erea reali)"rii
leasingului& legiuitorul crea)" .i o excep%ie !e la !ispo)i%iile art.> pct.1.i art.0 Co!
Coercial2 care nu consi!er" 'aptele !e coer% !ec-t opera%iunile a(-n! ca o$iect $unuri
o$ile2 peri%-n! ca io$ilele s" constituie o$iect al 'aptelor !e coer%.
1n consecin%"& opera%iunile !e leasing constituie o nou" categorie !e 'apte !e coer%.
Regiul 5uri!ic al opera%iunilor regleentate !e lege se caracteri)ea)" su$ !ou"
aspecte/
societ"%ile coerciale care au ca o$iect !e acti(itate leasingul sunt supuse regulilor
speci'ice societ"%ilor coercialeJ
opera%iunile (i)ate !e lege tre$uie supuser regiului pu$licit"%ii& sta$ilit prin acela.i
act norati(.
0.1.0.9pera%iunile !e leasing ne(i)ate !e lege
Dup" con'igura%ia ce le2a 'ost !at" !e legiuitor& opera%iunile !e leasing au un c-p !e
aplicare $ine !eliitat. 1n acest Rc-p+ nu se g"sesc opera%iunile care nu ,ntrunesc tr"s"turile
.i con!i%iile pre(")ute !e lege& cu ar 'i/
$unul nu a 'ost cup"rat ori preluat !e societatea !e leasing care ,l !" spre 'olosin%a
utili)atorului.
opera%iunile pri(in! $unuri !e 'olosin%" personal" sau 'ailial"& '"c-n! excep%ie
$unurile !e 'olosin%" ,n!elungat" .i locuin%ele care pot constitui o$iect al leasingului.
Dispo)i%iile legii nu se aplic" ,n situa%ia ,n care societatea !e leasing este locatar sau
su$,nc*iria)"& pentru c" !reptul !e op%iune nu poate 'i exercitat ,n lips unui titlu !e
proprietate al societ"%ii !e leasing.
Incorect" !in punct !e (e!ere 5uri!ic este .i asocierea leasingului cu 'orularea
Rclau)" ire(oca$il" !e cup"rare+& a(-n! ,n (e!ere c" utili)atorul are !reptul !e op%iune / 'ie
Pagina 2" din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
!e a cup"ra& 'ie !e a ,nceta raporturile !e loca%iune. Dar ,n noua regleentare s2a preci)at
Rclau)" ire(oca$il" !e (-n)are+ ,n sarcina proprietarului.
C*iar !ac" nu se ,nca!rea)" ,n leasingul propriu2)is& contractele !e ac*i)i%ionare !e
acti(e ,.i pro!uc e'ectele ,n teeiul principiului general Rpacta sunt ser(an!a+
>@
& pre(")ut !e
art. @D@ Co! Ci(il& cu toate 'acilit"%ile acor!ate !e legiuitor.
p"r%ile pot ,nc*eia con(en%ii cuprin)-n! clau)e potri(it (oin%ei lor& !ar cu respectarea
legii .i a or!inii pu$lice. 1n principiu& opera%iunile !e leasing ne(i)ate sau ase"n"toare
leasingului sunt (ala$ile. Aceast" conclu)ie se ,nteeia)" pe regula !in art. @D@ Co! Ci(il&
!ar.i pe ,pre5urarea c" ,n cuprinsul 9r!onan%ei Gu(ernului nr.C1K1@@; nu se in!ic" explicit
c" aseenea con(en%ii ar 'i nule.
B?
Su$ aspectul regiului 5uri!ic& con(en%iile (or 'i interpretate ,n $a)a regulilor
generale ale !reptului ci(il.
Dar tre$uie o$ser(at c" leasingul nu este un contract Rsui generis+& 'iinc" este
regleentat. Este posi$il ca p"r%ile contractante s" siule)e su$ aceast" opera%iuneJ ast'el& se
poate ascun!e o (-n)are pe cre!it cu re)er(a propriet"%ii sau un ,pruut cu constituirea
unei ipoteci. 8iin! o situa%ie !e'apt& urea)" ca instan%ele s" ta$ileasc" a!e("rata natur" a
raporturilor contractuale prin cali'icarea !at" %i s" aplice sanc%iunea nulit"%ii atunci c-n! au
'ost ,nc"lcate regulile interpretati(e.
9pera%iunile !e leasing nea(i)ate !e lege nu pot $ene'icia !eregiul 5uri!ic sta$ilit&
su$ ur"toarele aspecte/
o$liga%iile trecute ,n sarcina utili)atorului nu su$)ist" R !e 5ure+ ,n ca)ul unei
aseenea opera%iuni& !ec-t !ac" p"r%ile au pre(")ut expres aceastaJ
opera%iunile e'ectuate !e aseenea societ"%i nu sunt supuse pu$licit"%ii pre(")ute !e
9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@;.
C9NTRACTUL DE LEASING
9 pro$le" care se ri!ic" este aceea !ac" leasingul e un contract sau o opera%iune
'orat" !intr2un coplex !e contracte.
>@
Art.@D@ Co! Ci(il/ RCon(en%iile '"cute au putere !e lege ,ntre p"r%ile contractante+.
B?
A se (e!ea D.Clocotici& G*. G*eorg*iu& R9pera%iunile !e leasing+& E!. Luina Lex& 0???& pag.B>.
Pagina 27 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9r!onan%a nr.C1K1@@; se intitulea)" R9r!onan%" pri(in! opera%iunile !e leasing .i
societ"%ile !e leasing+& art. 1 alin.1 ar"t-n! c" Rpre)enta 9r!onan%" se aplic" opera%iunilor !e
leasing+. Aceste opera%iuni cuprin! ai ulte eleente !istincte/
Transiterea c"tre utili)ator a 'olosin%ei unui $un 6art.17J
Un an!at 6art.C7J
9 exploatare coercial" a $unului 6art.1? lit.$7J
Un !rept !e op%iune 6art.@7.
Reiese c" opera%iunea !e leasing poate 'i !isociat" ,ntr2un coplex !e contracte
nuite .i nenuite.
1n !octrina 'rance)"& R!reptul !e op%iune+ a 'ost tra!us printr2un contract !irect .i
anue Rproisiunea !e (-n)are+2Rle cre!it2$ail+.
Pe !e alt" parte& 9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@; regleentea)" R,nc*eierea
contractului !e leasing+ 6art.@ lit.c7& R(aloarea contractului !e leasing+ 6art07& !urata ini"
6art.;7 sau titlul executoriu 6art.:7.
leasingul este at-t o opera%iune 'orat" !intr2un coplex !e contracte& c"t .i un
contract !istinct. C-n! 'ace re'erire la totalitatea raporturilor 5uri!ice ne a'l" ,n 'a%a
opera%iunilor !e leasing& iar c-n! 'ace re'erire la actul inc*eiat ,ntre 'inan%ator .i utili)ator&
'olosi no%iunea !e Rcontract !e leasing+.
Ast'el& contractul !e leasing& prin crearea unor e'ecte noi 6c*iar !ac" unele !in ele
conturea)" 'igura 5uri!ic" a altor contracte& precu loca%iune& proisiune !e (-n)are&
an!at7& .i2a c-.tigat in!epen!en%a pe t"r- 5uri!ic& 'apt recunoscut .i !e consacrarea sa
legislati(".
>.1. Caracterele 5uri!ice&clasi'icarea .i o$iectul contractului !e leasing.
>.1.1.Caracterele 5uri!ice ale contractului !e leasing
Contractul !e leasing este un act 5uri!ic sinalagatic per'ect 6$ilateral7& nuit cu titlu
oneros& coutati(& consensual& cu executare succesi("& translati( !e proprietate& intuitu
personae& coplex& coercial .i !e a!e)iune.
S" anali)" succesi( aceste tr"s"turi 5uri!ice ale contractului !e leasing/
Sinalagatic per'ect. De'ini%ia spune c" este sinalagatic acel contract ,n care
o$liga%iile .i !repturile p"r%ilor sunt inter!epen!ente .i reciproce& R'iecare parte are at-t
Pagina 2# din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
calitatea !e cre!itor& c-t .i calitatea !e !e$itor 'a%" !e cealalt" parte& o$liga%ia ce re(ine uneia
!in p"r%i ,.i are cau)a 5uri!ic" ,n o$liga%ia reciproc" a celeilalte p"t%iJ ele nu pot exista '"r"
cealalt"& 'iin! inter!epen!ente+
B1
. Contractul !e leasing se ,nc*eie ,ntre societatea !e leasing
.i utili)ator. Acesta tre$uie s" ,n!eplineasc" .i con!i%iile speciale pre(")ute !e lege&
re'eritoare la !estina%ia $unului .i plata re!e(en%elor. A$ele p"r%i se o$lig" reciproc.
Contractul !" na.tere la o$liga%ii corelati(e .i inter!epen!ente& 'apt ce !" posi$ilitatea
aplic"rii principiilor generale relati(e la executarea ori neexecutarea contractelor
sinalagatice.
Nuit. Contractele nuite sunt cele regleentate prin !ispo)i%iile exprese ale legilor
.i cali'icate prin !enuiri speciale ,n acor! cu opera%iile 5uri!ice pe care le generea)".
Contractul !e leasing este con'irat !e 9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@;& !e(enin! ast'el un
contract tipic.
Cu titlu oneros .i con%inut patrionial. Art.@BC Co! Ci(il pre(e!e/ RContractul oneros
este acela ,n care 'iecare parte (oie.te a2.i procura un a(anta5. Gai coplex !e'init Rse
nue.te contract cu titlu oneros acela ,n care 'iecare !intre p"r%i ur"re.te un 'olos& o
contrapresta%ie& ,n sc*i$ul aceleia pe care o 'ace ori se o$lig" sa o 'ac"& ,n 'a(oarea
celeilalte p"r%i+
B0
. A$ele p"r%i ale contractului !e leasing ur"resc reali)area unui pro'it
propriu& pro'it e(alua$il ,n $ani. Locatorul prie.te re!e(en%e pl"tite perio!ic !e c"tre
utili)ator& !in care ,.i p"strea)" Ro ar5" !e pro'it+& iar utili)atorul $ene'icia)" !e 'olosin%a
$unului pe perioa!a !erul"rii contractului.
Coutati(. Art.@B; Co! Ci(il pre(e!e/+contractul cu titlu oneros este coutati(
atunci c-n! o$liga%ia unei p"r%i este ec*i(alentul o$liga%iei celeilalte+. Gai ult !ec-t at-t&
,ntin!erea presta%iilor !atorate !e p"r%i este cert" .i (aloarea lor este cunoscut" !in oentul
,nc*eierii contractului. 1n ca)ul contractului !e leasing ,ntin!erea !repturilor .i a o$liga%iilor
sunt cunoscute !e p"r%i !in oentul ,nc*eierii contractului !e (-n)are2cup"rare ,ntre
'urni)or .i 'inan%ator. <unul est)e cup"rat !e 'inan%ator pe $a)a speci'ica%iei utili)atorului.
Acesta& ,nc*iriin! $unul& .tie ,nc" !e la !eclan.area opera%iei !e leasing c" re!e(en%ele
locati(e la care se o$lig" sunt ast'el calculate ,nc-t s" aorti)e)e ,ntreaga in(esti%ie '"cut".
Tot !e la ,nceput& utili)atorul .tie c" la s'-r.itul loca%iunii al c"rei $ene'iciar este i se re)er("
o op%iune !e cup"rare la un pre% re)i!ual pl"tit societ"%ii !e leasing.
Consensual. Pentru ,nc*eierea contractului !e leasing& sipla ani'estare !e (oin%" a
p"r%ilor este su'icient" pentru reali)area acor!ului ,n o! (ala$il. 1nc*eierea contractului ,n
B1
A se (e!ea Li(iuPop&+Teoria general" a o$liga%iilor+& E!. Luina Lex&1@@:& pag.>D
B0
A se (e!ea T.R.Popescu& P.Anca& RTeoria general" a o$liga%iilor+& E!. Ptiin%i'ic"& <ucure.ti& 1@D:& pag.>>.
Pagina 2$ din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
'or" autentic" sau prin act ,nscris este o con!i%ie Ra! pro$atione+ .i R!e
opo)a$ilitate+6art.01 al 9r!onan%ei Gu(ernului nr.C1K1@@;7.
Cu executare succesi(". Aceasta presupune o$liga%ia a$elor p"r%i !e a executa
presta%iile ce le !atorea)" ,ntr2o perioa!" !e tip. E'ectele contractului se pro!uc pe tot
parcursul !erul"rii lui. Pentru utili)ator caracterul succesi( al presta%iilor re)ult" !in
executarea o$liga%iei !e plat" a ratei !e leasing la anuite inter(ale !e tip.
Translati( !e proprietate. Acest caracter este e(i!ent cel pu%in ca e'ect al (-n)prii2
cup"r"rii inter(enite ,ntre pro!uc"tor .i 'inan%ator. Dar ai este translati( !e proprietate .i
ca e'ect al expri"rii op%iunii !e cup"rare re)er(at" utili)atorului la s'-r.itul contractului.
Intuitu2personae. Societatea !e leasing ,nc*eie contractul ,n consi!erarea calit"%ilor
utili)atorului cere este o$ligat s" pre)inte o !at" cucererea !e a contracta .i actele re'eritoare
la situa%ia sa 'inanciar"& precu .i !ate pri(itoare la exploatarea ulterioar" a $unului.
1n consecin%"& utili)atorul nu poate ,nstr"ina ori cesiona !repturile sale '"r" acor!ul
locatorului. Totu.i& ,n ca)ul succesiunii uni(ersale sau cu titlu uni(ersal !repturile .i
o$liga%iile contractuale nu se sting. 1n ca)ul $unurilor cu !estina%ie
Coercial" sau in!ustrial"& succesorul tre$uie s" respecte con!i%iile !e exploatare a
acestora& a.a cu au 'ost ele sta$ilite la oentul ,nc*eierii contractului.
Ire(oca$il. Contractul !e leasing nu poate ,nceta prin (oin%a unilateral" a unei p"r%i&
c*iar !ac" !e(ine ai oneros pentru o parte !ec-t pentru cealalt". Contractul se !erulea)"
p-n" la !ata sta$ilit" 6ini un an7 !e p"r%i. Exist" .i situa%ii ,n care contractul poate ,nceta
,nainte !e teren& !ar aceasta ca o sanc%iune la ,n!e-na 'inan%atorului& pentru situa%iile
sta$ilite prin 9r!onan%".
Coplex. Contractul !e leasing cuprin!e an!atul !at !e 'inan%ator utili)atorului
pentru a sta "n 5usti%ie ,n leg"tur" cu ac%iuni asupra $unului ,nc*iriat. De aseenea& cuprin!e
.i o loca%ie .i o proisiune unilateral" !e (-n)are& ,n ca)ul ,n care utili)atorul alege aceast"
op%iune.
Coercial. Contractul !e leasing este coercial prin 'aptul c" o$iectul s"u 5uri!ic
constituie un act !e coer%. C*iar !ac" nu este enuerat ,n art. > Co! Coercial& art. B !in
acest co! preci)ea)" c" sunt 'apte !e coer% .i Rcelelalte contracte %i o$liga%iuni ale unui
coerciant !ac" nu sunt !e natur" ci(il"+. De aseenea& 'inan%atorul este o societate
coercial". Aceasta este !e a5uns pentru ca actul s" 'ie !e coer%& c*iar !ac" $ene'iciarul nu
ar 'i coerciant.
>.1.0. CLASI8ICAREA LEASINGULUI
Pagina % din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n clasi'icarea leasingului se 'olosesc ai ulte criterii. Unele sunt re%inute !e lege&
iar altele nuai !e !octrin".
Dup" calitatea utili)atorului& leasingul este/
PU<LIC& !ac" cel care $ene'icia)" !e 'inan%are este statul& a(-n! ca (ariant"
Rleasingul counal+ 6utili)atorul este o autoritate pu$lic" local"7.
PRIVAT& !ac" se reali)ea)" 'inan%area unei persoane 'i)ice ori a unei persoane
5uri!ice pri(ate 6societatea coercial"7.
Dup" apartenen%a p"r%ilor& a(e/
LEASING NAOI9NAL2 !ac" p"r%ile apar%in aceluia. statJ
LEASING INTERNAOI9NAL2 c-n! inter(ine un eleant !e extraneitate.Este (or$a
!e leasingul ec*ipaentului in!ustrial .i al $unurilor !e are (aloare 6a(ioane& petroliere&
caioane& autoturise !e lux etc.7.
Dup" nu"rul persoanelor .i o!alitatea ,n care se reali)ea)"& a(e/
LEASING INDIRECT2 se reali)ea)" prin societ"%i speciali)ate& la 'inali)area
opera%iunii particip-n! trei persoane 6'urni)or& 'inan%ator .i utili)ator7& ce per'ectea)" ai
ulte contracte 6structur" tripartit"7J
LEASING DIRECT2iplic" ,nc*eierea nei5locit" a contractului ,ntre un proprietar
!e $unuri2'inan%ator .i utili)ator.
Dup" !urata contractului& a(e/
LEASING PE TERGEN LUNG2 se ,nc*eie un singur contract .i corespun!e 'orei
!e R'inancial leasing+. Durata e!ie este !e circa : ani. Particularitatea acestui contract
const" ,n 'aptul c" societatea !e leasing r"-ne proprietarul $unului& !ar ,n o! o$i.nuit&
!up" B ani $ene'iciarul poate alege ,ntre a2l cup"ra la un pre% cu >?2C?E ai ic !ec-t
costul ini%ial sau s" continue a2l utili)a& cu titlu !e ,nc*iriereJ el poate opta oric-n! pentru
cup"rare la pre%uri care sca! cu 'iecare an !atorit" !eprecierii $unului. Dac" constat" c"
$unul nu !" satis'ac%ie& ,l ,napoia)"& pl"tin! !oar c*iria pe tipul 'olosin%eiJ
LEASING PE TERGEN SCURT2 are ,n (e!ere posi$ilitatea ,nc*eierii unor contracte
succesi(e& 'iin! asiilat cu Roperating leasing+. Contractele pot a(ea o !urat" !e la o )i la 02>
ani.
Dup" sursa !e 'inan%are& poate 'i/
LEASING LA PR9DUCNT9R2 ,n care apare o cooperare ,ntre un pro!uc"tor !e
ec*ipaent .i o societate !e leasingJ
Pagina 1 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
LEASING LEVERAGE2 prin care societatea !e leasing apelea)" la cre!itul $ancar
pentru a o$%ine 'inan%area necesar" procur"rii $unului.
Dup" apartenen%a 'on!urilor in(estite& leasingul este/
Reali)at cu 'on!urile unei societ"%i !e leasingJ
Sin!icali)at& 'inan%area ac*i)i%iei $unurilor '"c-n!u2se prin punerea ,n coun !e
'on!uri apar%in-n! ai ultor societ"%i !e leasing. Ast'el se pot 'inan%a in(esti%ii ari cu
riscuri sc")ute. Art. 0> al 9r!onan%ei regleentea)" acest 'el !e leasing& peri%-n! ca
ec*ipaentul in!ustrial .i construc%iile pot 'i utili)ate !e c"tre societ".ile coerciale& !ac"
,ntre acestea s2a ,nc*eiat un contract ,n scopul 'olosin%ei coune.
Dup" o!ul !e calcul al re!e(en%elor& a(e/
LEASING CU AG9RTIMARE INTEGRALN 6'ull2paI2out2leasing7& ,n care sua
re!e(en%elor pl"tite locatorului& !in care s2a sc")ut pro'itul& aorti)ea)" (aloarea $unuluiJ
LEASING CU AG9RTIMARE PAROIALN 6non2'ull2paI2out2leasing7& caracteri)at
printr2o (aloare re)i!ual" consi!era$il" care !" consisten%" !reptului !e op%iune.
Dup" con%inutul ratei !e leasing& se !istinge/
LEASING <RUT SAU 8ULL2 ser(ice leasing2 ,n care ratele cuprin! pre%ul net !e
(-n)are& $ene'iciul .i c*eltuielile pentru ,ntre%inere& repara%ii .i ser(icii. 1n ceea ce pri(e.te
sercice2ul prestat& se asigur" $una 'unc%ionare a $unurilor& instruirea .i speciali)area
personalului clientului .i c*iar personal !e con!ucere 6contra cost7. 8ira aerican" U.S.G.
asigur" $ene'iciarii c*iar cu !ocuenta%ie te*nic" pentru extin!ere. Acest tip !e leasing este
.i o cale !e peranenti)are a coloa$or"rii !intre 'ire.
LEASING NET2 ,n care ratele au la $a)" !oar pre%ul net !e (-n)are al o$iectului
contractului.
Potri(it cu pl"%ile '"cute societ"%ii !e leasing& !istinge/
LEASING 8INANCIAR2 caracteri)at prin aceea c" ,n perioa!a !e loca%ie $ene'iciarul
ac*it" ini ;CE !in pre%ul $unului& inclusi( costurile auxiliare .i $ene'iciul. De aseenea&
'inan%atorul se o$lig" s" (-n!" $unul la s'-r.itul contractului la pre%ul !e axi C?E !in
(aloarea !e pia%" 6art. 0 al 9r!onan%ei7.
LEASING 9PERAOI9NAL2 situa%ie ,n care $unul ,nc*iriat pe o perioa!" ai scurt"
!ec-t cea a (ie%ii sale econoice .i !eci a aorti)"rii& ast'el c" pre%ul $unului nu este acoperit
integral. Valoarea re)i!ual" a $unului este ,nc" iportant" la oentul 'inal al contractului.
1ns" $unul poate 'i transis& succesi(& ai ultor $ene'iciari.
De en%ionat c" 'inan%atorul nu are o$liga%ia !e a (in!e $unul la s'-r.itul contractului.
Pagina 2 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Acest tip !e leasing este recoan!at 'irelor pro!uc"toare ce !e%in onopolul pe
pia%" ,n !oeniul lor !e acti(itate 6ex. 8ira Ran4 Herox care !e%ine onopolul asupra
copiatoarelor& practic" acest tip !e leasing7.
Tot aici se ipune a 'i '"cut" .i o critic" legiuitorului ro-n. Se constat" o
contra!ic%ie a eleentelor speci'ice leasingului 'inanciar 'a%" !e tr"s"turile !e'initorii ale
leasingului& en%ionate ,n art. 1. Se perite o clau)" expres" !e trans'erare a !reptului !e
proprietate c"tre utili)ator& la expirarea contractului& 'iin! ,nl"turat !reptul !e op%iune a
utili)atorului2 tr"s"tur" !e'initorie a leasingului.
De aseenea& s2a pre(")ut c" R$ene'iciile a'erente !reptului !e proprietate s" treac"
asupra utili)atorului !in oentul ,nc*eierii contractului !e leasing+& !ispo)i%ie contrar" art.@
lit.c care inter)ice transiterea !reptului !e !ispo)i%ie& !eci .i a $ene'iciilor a'erente acestuia.
Dup" natura $unului contractat/
LEASING G9<ILIAR2 care poate a(ea ca o$iect $unuri cu !estina%ie coercial" sau
in!ustrial" ori $unuri !e 'olosin%" ,n!elungat"J
LEASING IG9<ILIAR2 care poate a(ea ca o$iect io$ile cu !estina%ie coercial"
sau in!ustrial" ori io$ile cu !estina%ie !e locuin%" pentru persoane 'i)ice.
1n 'unc%ie !e te*nicile !e reali)are& se !isting ur"toarele contracte !e leasing/
LEASE2<ACS
B>
9RI SALE AND LEASE2<ACS L este (arianta contractului !e
leasing ,n care proprietarul (in!e propriile $unuri unei societ"%i !e leasing& iar aceasta i le
,nc*iria)" 6'ostului proprietar7& cu posi$ilitatea ca la expirarea contractului $ene'iciarul s"
re!o$-n!easc" proprietatea $unurilor. Acest tip !e leasing este regleentat ,n art. 00 al
9r!onan%ei Gu(ernului nr.C1K1@@; su$ 'ora +(in!erea ec*ipaentului in!ustrial unei
societ"%i !e leasing& pentru a2l utili)a ,n siste !e leasing+. Se o$ser(" c" 'urni)orul .i
locatorul2 utili)ator este una .i aceea.i persoan". A(anta5ul este c"& $ene'iciarul ,.i procur"
'on!urile $"ne.ti ,n nuerar ,n (e!erea procur"rii !e ec*ipaente .i te*nologie& '"r" a pier!e
,ns" posesia .i 'olosin%a $unurilor pe care le utili)ea)" ,n acti(itatea curent" .i '"r" a 'i ne(oit
s" cear" cre!ite $ancare.
Lease2$ac42ul se utili)ea)" ,n special pentru io$ile sau $unuri o$ile !e are
(aloare 6aparatur" electronic" pentru in'oratic"7.
TIGE SFARING2 ca o!alitate a leasingului prin care un $un este ,nc*iriat& ,n
acela.i tip la ai ul%i utili)atori& care 'olosesc $unul ,n perioa!e !istincte 6!e (-r' ale
acti(it"%ii lor7& '"r" a a(ea o$liga%ia !e plat" a c*iriei pentru tipul ,n care nu ,l uti)ea)".
B>
Not"/ Lease2$ac42ul este un contract !e (-n)are co$inat cu un contract !e loca%iune& care perite o 'inan%are
pe teren lung& ,n con!i%ii siple .i a(anta5oase.
Pagina din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Ast'el& capacitatea !e 'unc%ionare a $unului este utili)at" integral. Se ai nue.te .i leasingul
or!inatoarelorJ
GASTER2LEASING2 'or" special" !e leasing& practicat" ,n special ,n ca)ul
,nc*irierii containerelor pe teren lung 6ter leasing7 sau nuai pentru o c"l"torie 6trip
leasing7J
LEASINGUL EHPERIGENTAL2 'olosit ,n scopul proo("rii exporturilor !e a.ini
.i utila5e& ast'el ,nc-t acestea sunt ,nc*iriate pe teren scurt& cu con!i%ia !e a 'i cup"rate !e
clien%i la expirarea acelui teren& !ac" au corespuns stan!ar!elor pe care p"r%ile le2au a(ut ,n
consi!erare la !ata contract"rii.
>.1.>.9$iectul contractului !e leasing.
Con'or regleent"rii ini%iale2 art 1 alin. 0 !in 9r!onan%a Gu(ernului nr. C1K1@@;2
'orau o$iect al leasingului ec*ipaentele in!ustriale& $unurile io$iliare cu !estina%ie
coercial" sau in!ustrial"& ac*i)i%ionate sau construite !e societatea !e leasing& 'on!ul !e
coer% sau un eleent incorporal al acestuia& precu .i $unurile !e 'olosin%" ,n!elungat" .i
io$ilele cu !estina%ie !e locuin%e.
Aceste pre(e!eri au 'ost o!i'icate ,n sensul restr-ngerii s'erei $unurilor nuai la
R$unuri io$ile& precu .i $unuri o$ile !e 'olosin%" ,n!elungat"& a'late ,n circuitul ci(il+.
Au 'ost exceptate !in categoria acestor $unuri/ ,nregistr"rile pe $an!" au!io .i (i!eo&
piesele !e teatru& anuscrisele& $re(etele .i !reptul !e autor.
S" anali)" pe r-n! $unurile care pot 'ace o$iectul contractului !e leasing/
a7. <unurile io$ile ac*i)i%ionateKconstruite !e o societate !e leasing2 $unurile
io$ile& ,n sens 5uri!ic& cuprin! terenurile .i construc%iile. Deci& o$iect al leasingului ,l pot
'ora at-t construc%iile c-t .i terenurile pe care se a'l" acestea. Art.0B al 9r!onan%ei
preci)ea)" c" societ"%ile !e leasing care ur"resc utili)area ,n leasing !e construc%ii pot
!o$-n!i R!reptul !e 'olosin%" sau !e ac*i)i%ie al terenului pe care se e'ectuea)" lucrarea !e
c"tre antreprenor+ 6lit.a7.
$7. <unurile o$ile !e 'olosin%" ,n!elungat"2 !in interpretarea 9r!onan%ei Gu(ernului
nr. 01K1@@0 pri(in! protec%ia consuatorilor re)ult" c" $unurile !e 'olosin%" ,n!elungat" sunt
$unuri o$ile corporale care presupun o !urat" are !e exploatare& precu/ aparatele
electrocasnice& o$ilier& autoturise etc. Con'or art.CD Co! Coercial& opera%iunile !e
Pagina ! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
leasing a(-n! ca o$iect $unuri !e 'olosin%" ,n!elungat" sunt 'apte ixte !e coer%.
Consuatorii nu !e(in coercian%i& ,ns" opera%iunile sunt tratate !up" legea coercial".
BB

c7. Ec*ipaentele in!ustriale 6art 00& !ar nu sunt !e'inite72 acestea sunt $unuri o$ile
!e orice natur"& care pot 'i exploatate coercial& precu utila5ele& a.ini& instala%ii ..a.
Aceste $unuri nu pot 'i consua$ile& ci ,.i p"strea)" i!entitatea est'el ,nc-t s" poat" 'i
restituite sau cup"rate la 'inele opera%iunii !e leasing.
!7. 8on!ul !e coer% sau eleentele sale coponente2 prin o!i'icarea 9r!onan%ei
nu s2a ai pre(")ut ca 'on!ul !e coer% s" poat" constitui o categorie ce poate 'i 'olosit" ,n
leasing. Dar aprecie)
BC
c" nu exist" (reo inter!ic%ie pentru coercian%i !e a 'olosi& ,n leasing&
'on!ul !e coer%.
8inan%area unei opera%iuni !e cesiune a 'on!ului !e coer%& ,n o! o$i.nuit se
reali)ea)" !e c"tre societ"%i a(-n! ca o$iect tocai aseenea opera%iune.
Natura 5uri!ic" a 'on!ului !e coer% este cea a unui !rept !e proprietate
incorporal".
BD
Ast'el& 'on!ul !e coer% poate 'i ga5at& transis ,n u)u'ruct ori poate 'i (-n!ut
.i cup"rat.
De aseenea& aleentele 'on!ului !e coer% 6a!ic" $unurilr o$ile .i io$ile
corporale2 !in categoria eleentelor corporale .i !in categoria $unurilor incorporale2
clientela& (a!ul coercial& 'ira& e$lea& proprietatea in!ustrial" .i intelectual"7 pot 'i
(-n!ute .i cup"rate 6,n anuite con!i%iiU7.
A(-n! ,n (e!ere scopul leasingului .i natura sa 5uri!ic"& este posi$il leasingul
eleentelor corporale ale 'on!ului !e coer%.
<unurile excluse !e la opera%iunile !e leasing/
1nregistr"rile pe $an!" au!io .i (i!eo& piesele !e teatru& anuscrisele& $re(etele .i
!repturile !e autor6art.1 alin.0 al 9r!onan%ei Gu(ernului nr.C1K1@@;7.
Inter!ic%ia este 5usti'icat" !ac" a(e ,n (e!ere pre(e!erile Legii nr.:K1@@D pri(in!
!repturile !e autor .i ale Legii nr.DBK1@@1 pri(in! $re(etele !e in(en%ie. Art. 11 alin.1 !in
Legea : inter)ice ,nstr"inarea !repturilor orale !e autor& iar art.10 perite autorului s"
!eci!" asupra utili)"rii sau exploat"rii operei sale Rinclusi( !e a consi%i la utili)area operei
!e c"tre al%ii+& cu liitele ipuse !e art.>>2>: !in Lege. Cesiunea !reptului !e autor pri(e.te
nuai !repturi patrioniale.
B;
BB
A se (e!ea St.C"rpenaru& RDrept coercial ro-n+& E!. All 0??C& pag.110.
BC
A se (e!ea .i D.Clocotici& G*. G*eorg*iu& R9pera%iuni !e leasing+& E! Luina Lex&0???& pag. >;.
BD
A se (e!ea St. C"rpenaru& op.cit.&pag.@:J9.C"p"%-n"& RSociet"%ile coerciale+& E!. Luina Lex&1@@D&pag.0:0
.i ur.J P.Poru%iu& RTratat !e !rept coercial+&(ol I &1@BD&pag.>C>2>C@.
B;
Volan!aEinescu& RDreptul !e autor+&E!. Luina Lex&1@@;.
Pagina 5 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n ca)ul $re(etelor !e in(en%ie& Legea nr.DBK1@@1& ,n art.B: enuer" !repturile care
pot 'i transise 6!reptul la eli$erarea $re(etului !e in(en%ie& !reptul asupra $re(etului !e
in(en%ie& !repturile n"scute !in $re(etul !e in(en%ie& !repturile care !ecurg !in ,nregistrarea
unei cereri !e $re(et !e in(en%ie7 .i o!alit"%ile speciale !e transitere/ prin cesiune sau
licen%" exclusi(" sau neexculi("& precu .i prin succesiune legal" sau testaentar". Dar nu
pot 'i transise !repturile nepatrioniale ale autorului.
De aseenea& con'or Legii nr.10@K1@@> pri(in! protec%ia !esenelor .i o!elelor
in!ustriale& este peris" transiterea !repturilor Rprin cesiune sau pe $a)" !e licen."
exclusi(" sau neexclusi("& precu .i prin succesiune legal" sau testaentar"+6con'or
art.>>7.
Re%ine c" inter!ic%iile pre(")ute ,n actele norati(e aintite operea)" ,n situa%ia ,n
care se con(ine& !e c"tre locator .i utili)ator& leasingul $unurilor pre(")ute ,n art.1 alin.0 !in
9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@;.
$7. <unurile care 'ac o$iectul propriet"%ii pu$lice.
Con'or art 1>C punctul C !in Constitu%ia Ro-niei R<unurile proprietate pu$lic"
sunt inaliena$ile. 1n con!i%iile legii ele pot 'i !ate ,n a!inistrare regiilor autonoe ori
institu%iilor pu$lice sau pot 'i concesionate ori ,nc*iriate+.
Proprietatea pu$lic" apar%ine statului .i unit"%ilor a!inistrati(2teritoriale .i este
inaliena$il"& insesi)a$il" .i iprescripti$il".
B:
1n con!i%iile legii& proprietatea pu$lic" este
a!inistrat" !e entit"%i 5uri!ice constituite special ori poate 'i concesionat" sau ,nc*iriat".
Regiul propriet"%ii pu$lice este regleentat !e Legea nr. 01>K1@@:.
8a%" !e tr"s"turile caracteristice ale propriet"%ii pu$lice aprecie) c" aceasta este
incopati$il" cu institu%ia 5uri!ic" a leasingului& care prin natura sa !" posi$ilitatea
utili)atorului s" !o$-n!easc" ,n proprietate pri(at" $unurile 'olosite.
C-t !espre $unurile ce sunt ,n !oeniul pri(at al statului .i unit"%ilor a!inistrati(2
teritoriale& acestea au acela.i regi 5uri!ic ca $unurile proprietate pri(at"& 'iin! posi$il a
'ora '"r" nici o restric%ie o$iectul opera%iunilor !e leasing.
>.0. P"r%ile contractului !e leasing
B:
Not"/inaliena$il"2nu poate 'i ,nstr"inat"J insesi)a$il"2 nu poate 'i supus" execut"rii silite .i asupra ei nu se pot
constitui garan%ii realeJ iprescipti$il"2 nu poate 'i !o$-n!it" prin u)ucapiune sau prin e'ectul posesiei !e $un"
cre!in%"
A se (e!ea/ I.P.8ilipescu& R Dreptul !e proprietate .i alte !repturi reale+& E!. Actai&1@@D&pag0C>& C.<,r!an&
G.Gai%"&G.Pi(niceru&+Drepturi reale+& Institutul european& pag.B:J L.Pop+Dreptul !e proprietate .i
!e)e$r"intele sale+& E!. Luina Lex&1@@D& pag.CC .i ur.J I.A!a&+Drept ci(il. Teoria general" a !repturilor
reale+E!. Europa No(a &0??C& pag BB2B@.
Pagina " din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Leasingul este o opera%ie coplex"& cl"!it" pe interese copleentare ale celor care
particip" la aceasta& !e a.a natur" ,nc-t 'iecare !intre participan%i trage un 'olos ce !epin!e .i
!e coportarea celorlal%i .i !e ne(oile lor econoice.
Contractul !e leasing presupune o$ligatoriu participarea a trei p"r%i la ,nc*eierea lui .i
anue/
Utili)atorul $unului 6locatorul7 este cel care are interes s" ai$" 'olosin%a $unului pe
care la luat ,n c*irie. Locatorul poate 'i o persoan" 'i)ic" sau 5uri!ic"& !e !rept pri(at sau !e
!rept pu$lic& na%ional" sau str"in". Utili)atorul este Rpersona5ul central+ al ,ntregii opera%ii.
De capacit"%ile .i calit"%ile lui !epin!e renta$ilitatea a'acerii. El !eclan.ea)" ,ntreaga
acti(itate c"reia leasingul ,i ser(e.te ca instruent 5uri!ic& 'inanciar& econoic 6prin leasing
utili)atorul ,ntreprin!e o a'acere care !ep".e.te posi$ilit"%ile sale !e auto'inan%are7.
Utili)atorul este cel care tratea)" a'acerea respecti(" ,nc" !e la ,nceput& c*iar ai
,nainte !e orice inter(en%ie a institu%iei 'inan%atoareJ el tratea)" cu (-n)"torul alegerea $unului
ale c"rui caracteristici le !eterin". De aseenea& este interesat s" o$%in" la cup"rare un
pre% c-t ai $un& 'iin!c" el (a suporta pre%ul su$ 'ora ratelor !e leasing.
A.a!ar& utili)atorul ac%ionea)" !irect pentru el ,nsu.i .i prin el ,nsu.i.
8urni)orul $unului poate 'i coerciant& 'a$ricant ori pro!uc"tor& oricare !intre ace.tia
put-n! 'i persoan" 'i)ic" sau 5uri!ic"& o societate anoni"& o societatea cu r"spun!ere liitat"
etc. Interesul s"u este acel !e a2.i asigura o pro!uc%ie rapi!" .i !i(ersi'icat" .i !e a2.i (in!e
pro!usul.
Speci'icul&pentru po)i%ia acestei p"r%i& const" ,n aceea c" pe c-n! ,n (-n)area
o$i.nuit" rolul (-n)"torului ,ncetea)" o!at" cu e'ectuarea (-n)"rii& ,n ca)ul contractului !e
leasing acesta supra(ie%uie.te oentului ,nc*eierii contractului& el o'erin! ai !eparte
garan%ia sa pentru $una 'unc%ionare a $unului. Ast'el el !" o proisiune !e concurs& ,n $a)a
c"reia tre$uie s" spri5ine pe utili)ator ,n !es'".urarea acti(it"%ii ce o are ,n leg"tur" cu acel
$un 6ce 'orea)" o$iectul leasingului7.
B@
>7 8inan%atorul 6locatorul7 poate 'i !oar o societate !e lesing& !e na%ionalitate ro-n"
sau str"in"& ce are capital social ini C??.???.??? lei 6C?.??? R9N7& ("rsat integral la
'inan%are. Pe cale !e consecin%"& nu pot 'i 'inan%atori persoanele 'i)ice .i nici cele 5uri!ice
care nu au ca o$iect principal !e acti(itate leasingul.
8inan%atorul este !e 'apt o institu%ie 'inanciar" care inter(ine ,n aceast" opera%iune !in
consi!erente 'inanciare& pentru a2.i plasa capitalul ,n con!i%ii optie !e renta$ilitate.
B@
T.R.Popescu&+Dreptul coer%ului interna%ional.Tratat.+&E!.Di!actic" .i pe!agogic"&<ucure.ti&1@;D&pag.>DD.
Pagina 7 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
>.>. 8ore ale contractului !e leasing

Ca .i alte contracte& contractul !e leasing poate suporta .i el !i'erite clasi'ic"ri& a.a
cu a ar"tat ,n capitolul anterior. Ast'el&!intre cele ai 'rec(ente 'ore ale contractului !e
leasing& pute ainti ur"toarele/
C9NTRACTUL DE LEASING 8INANCIAR
Leasingul 'inanciar interna%ional a 'ost regleentat prin Con(en%ia UNIDR9IT
,nc*eiat" la 9ttaTa& ,n 1@::. Con(en%ia re%ine ca 'iin! leasing 'inanciar opera%iunea care
pre)int" cuulati(& ur"toarele caracteristici/
Locatarul alege ec*ipaentul .i 'urni)orul '"r" s" 'ac" apel ,ntr2o "sur"
!eterinant" la copeten%a locatoruluiJ
Ac*i)i%ia ec*ipaentului re(ine locatorului ,n (irtutea unui contract !e leasing&
,nc*eiat sau ur-n! a 'i ,nc*eiat ,ntre locator .i locatar& contract !espre care 'urni)orul are
cuno.tin%"J
C*iriile stipulate ,n contractul !e leasing sunt ast'el ,nc-t s" %in" cont ,n special !e
aorti)area ,n totalitate sau a unei p"r%i iportante a costului ec*ipaentului.
Ast'el& ,n (i)iunea Con(en%iei& !e esen%a leasingului este aorti)area costului
ec*ipaentului pe parcursul perioa!ei !e leasing& nu !reptul !e op%iune al utili)atorului ca la
s'-r.itul perioa!ei !e leasing s" cupere $unul& s" ,ncete)e sau s" prelungeasc" contractul !e
leasing.
9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@; nu o'er" o !e'ini%ie a leasingului 'inanciar. Totu.i&
Co!ul 8iscal !e'ine.te contractul !e leasing 'inanciar ca 'iin! orice contract !e leasing
C?
care
,n!epline.te cel pu%in una !in ur"toarele con!i%ii/
Riscurile .i $ene'iciile !reptului !e proprietate asupra $unului care 'ace o$iectul
leasingului sunt trans'erate utili)atorului la oentul la care contractul !e leasing pro!uce
e'ecteJ
Contractul !e leasing pre(e!e expres trans'erul !reptului !e proprietate asupra
$unului ce 'ace o$iectul leasingului c"tre utili)ator la oentul expir"rii contractuluiJ
Perioa!a !e leasing !ep".e.te ;CE !in !urata nora." !e utili)are a $unului ce 'ace
o$iectul leasinguluiJ perioa!a !e leasing inclu!e orice perioa!" pentru care contractul !e
leasing poate 'i prelungit.
C?
Potri(it spiritului legii& pentru a 'i leasing& contractul tre$uie s" pre(a!" expres !reptul !e op%iune al
utili)atorului !e a cup"ra $unul& prelungi raportul contractual sau !e a ,nceta contractul.
Pagina # din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
C-n! intr2un contract !e leasing este ,n!eplinit" una !in aceste con!i%ii ne a'l" ,n
'a%a unui contract !e leasing 'inanciar.
De'initoriu pentru sta$ilirea caracterului 'inanciar al contractului !e leasing ar tre$ui
s" 'ie cau)a contractului& 'inalitatea contractului& a.a cu a 'ost ur"rit" !e p"r%i.Ast'el& !e
'iecare !at" c-n! utili)atorul are ,n (e!ere ca la s'-r.itul perioa!ei !e leasing s" !e(in"
proprietar& (o 'i ,n pre)en%a unui leasing 'inanciar.
C9NTRACTUL DE LEASING 9PERAOI9NAL
1n aparen%"& leasingul opera%ional2ca 'or" a opera%iunii !e leasing2 pare c" nu ,.i
g"se.te aplica$ilitatea& ,ntruc-t opera%iunile !e leasing sunt !e'inite !e legiuitor ca acele
opera%iuni ,n care... la s'-r.itul perioa!ei !e leasing locatorulK'inan%atorul se o$lig" s"
respecte !reptul !e op%iune al utili)atorului !e a cup"ra $unul& !e a prelungi contractul !e
leasing ori !e a prelungi raporturile contractuale.
1n cuprinsul contractului !e leasing opera%ional nu tre$uie inserat" o clau)" re'eritoare
la !reptul !e op%iune al utili)atorului. 1ns" !reptul !e op%iune al utili)atorului este !e ,ns"%i
esen%a contractului !e leasing& ast'el exist" posi$ilitatea ca .i ,n contractul !e leasing
opera%ional s" poat" 'i pre(")ut acest !rept.
Leasingul opera%ional s2a (rut s" apar" ca o excep%ie !e la leasingul 'inanciar& regulile
aplica$ile acestuia 'iin! !erogatorii .i !e stict" interpretare.
Prin urare& solu%ia se cre!e a 'i aceea potri(it cu care ,n situa%ia ,n care p"r%ile
nuesc un contract !e leasing ca 'iin! opera%ional& stipul-n! toto!at" ,n cuprinsul acestuia
!reptul !e op%iune al utili)atorului pentru !o$-n!irea ,n proprietate a $unului respecti(& acest
contract (a 'i ,n realitate unul !e leasing 'inanciar& in!i'erent !e !enuirea pe care p"r%ile
contractante au a(ut2o ,n (e!ere.Prin urare clau)a nu (a 'i lo(it" !e nulitate& ci se (or aplica
regulile contractului !e leasing 'inanciar.
C9NTRACTUL DE LEASING IG9<ILIAR.
Potri(it 9r!onan%ei Gu(ernului nr. C1K1@@; Ropear%iunile !e leasing pot a(ea ca o$iect
$unuri io$ile& c-t .i $unuri o$ile !e 'olosin%" ,n!elungat"+J ast'el& o$iect al leasingului ,l
pot 'ora at-t construc%iile& c-t .i terenurile pe care se a'l" acestea& sau !oar terenurile.
Pagina $ din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Potri(it art.0B !in 9r!onan%"& societ"%ile !e leasing care per'ectea)" un contract !e
leasing a(-n! ca o$iect utili)area& respecti( reali)area .i utili)area unei construc%ii& pot
!o$-n!i/
Dreptul !e 'olosin%" sau !e ac*i)i%ie a terenului pe care se e'ectuea)" lucrarea !e c"tre
antreprenorJ
Dreptul ire(oca$il !e ac*i)i%ie a construc%iei la expirarea contractului !e leasing.
Speci'ic contractelor !e leasing care au ca o$iect utili)area $unurilor io$ile este
'aptul c" acestea se (or ,nscrie "n cartea 'unciar" a io$ilului& partea a2III2a& !in Registrul
ca!astral !e pu$licitate io$iliar" !e la <iroul !e Carte 8unciar" ,n a c"rui ra)" teritorial" !e
acti(itate se a'l" $unul respecti(.
C9NTRACTUL DE LEASE2<ACS.
1n aceast" 'a)" leasingul ,.i pier!e caracterul triung*iular& ,n rela%ie 'iin! nuai !ou"
persoane 6'urni)orul se i!enti'ic" cu utili)atorul7& !ar ,.i p"strea)" caracterul coplex&
contopin! un contract !e (-n)are ,ntre utili)atorK(-n)"tor .i 'inan%atorK cup"r"tor& cu un
contract !e loca%ie ,ntre 'inan%atorul proprietar ca locator %i utili)ator ca locatar& precu .i o
proisiune unilateral" !e (-n)are asuat" !e 'inan%ator !e a2i re(in!e $unul 'ostului
proprietar 6actual utili)ator7 la s'-r.itul perioa!ei !e leasing.
9 tran)ac%ie ,n siste !e lease2$ac4 iplic" (-n)area unui $un .i ,nc*irierea sa ,n
regi !e leasing !e c"tre acela.i (-n)"tor. De o$icei& pre%ul (-n)"rii .i acela al leasingului
sunt inter!epen!ente& ele 'iin! negociate ,preun". Regiul 5uri!ic aplica$il al opera%iunii !e
lease2$ac4 !epin!e !e tipul contractului !e leasing care se ,nc*eie.
Se o$ser(" c" aceast" 'or" !e leasing nu este suscepti$il" !e aplica%ie !ec-t pentru
utili)atorii persoane 5uri!ice.
C9NTRACTUL DE TIGE2SFARING.
Este contractul care se caracteri)ea)" prin 'aptul c" 'inan%atorul !" spre 'olosin%"
concoitent& pe tipi parta5a%i& un $un& ai ultor utili)atori. 1n general& ,n acest contract
toate o$.iga%iile locati(e sunt ,n sarcina 'inan%atorului& locatarul a(-n! o$liga%ia speci'ic" !e a
accepta parta5area 'olosin%ei cu ai ul%i utili)atori& pe tipi !eterina%i. Datorit" naturii
contractului& pentru 'inan%ator nu exist" o$liga%ia !e a (in!e $unul la s'-r.itul perioa!ei
pentru care a 'ost ,nc*eiat contractul& iar utili)atorul nu poate opta pentru cup"rarea
Pagina !% din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
acestuia. Pentru acest oti(& ,n literatura !e specialitate s2a sus%inut c" acest contract nu poate
'i cali'icat ca 'iin! unul !e leasing& ,ntruc-t nu exist" tocai op%iunea !e cup"rare care& a.a
cu a (")ut& este !e esen%a leasingului .i nu !e natura lui.
9 con!i%ie esen%ial" cerut" !e legiuitor pentru a putea 'i ,nc*eiat un ast'el !e contract&
este aceea ca utili)atorii s" ,nc*eie ,ntre ei un contract& ,n scopul 'olosin%ei sau reali)"rii unei
in(esti%ii coune 6art.0>7.
>.B. 1nc*eierea contractului !e leasing
9pera%iunile !e leasing presupun o succesiune !e etape.
C1
La acest punct (o a(ea ,n
(e!ere ai ales proce!ura !e ,nc*eiere a contractului !e leasing propriu2)is& !eoarece re'erire
la etapele care preerg& ,nso%esc .i succe! acestui contract a 'ost !e5a '"cut".
Contractul !e leasing se (a supune regulilor generale !in !reptul coun care
gu(ernea)" ,nc*eierea contractelor. Ast'el& contractul se ,nc*eie prin ,nt-lnirea cererii cu
o'erta& 'iin! aplica$ile !ispo)i%iile art.>C2>@ Co! coercial& pri(itoare la 'orarea
contractelor.
Ca ,n !reptul coun& la ,nc*eierea contractelor !e leasing se cere& Ra! (ali!itate+& ca
p"r%ile s" ai$" capacitatea !e a contracta& s"2.i ani'este ,n o! (ala$il consi%"-ntul& iar
la contractul inter(enit "ntre ele s" ai$" un o$iect .i o cau)". 8ora scris" este cerut" !e legea
ro-n" Ra! pro$atione+.
C0
Re'eritor la capacitate tre$uie preci)at c" p"r%ile tre$uie s" ai$" capacitate !e exerci%iu
!eplin". Apoi& consi%"-ntul tre$uie s" 'ie li$er expriat .i ne(iciat pentru a 'i (ala$il.
1n leg"tur" cu o$iectul contractului se ipune a en%iona c" acesta tre$uie s" 'ie ,n
coer%& s" existe ,n oentul ,nc*eierii contractului sau s" poat" exista ,n (iitor. De
aseenea& o$iectul ai tre$uie s" 'ie licit .i posi$il.
Cau)a contractului tre$uie s" 'ie licit" .i oral"&!eci s" nu contra)ic" $unelor
ora(uri .i or!inii pu$lice.
Gai tre$uie en%ionat c" pre%ul tre$uie sta$ilit ,n $ani& tre$uie s" 'ie !eterinat ,nc"
!e la ,nc*eierea contractului. Gai aintesc c" pre%ul $unului tre$uie s" 'ie sincer 6 a!ic" real7
.i serios 6 s" nu 'ie in'i7.
C1
A se (e!ea capitolul I.C RStructura opera%iunii !e leasing+.
C0
A se (e!ea T.R.Popescu ..a.& RPrincipii .i institu%ii ,n !reptul coer%ului interna%ional+& E!. Scrisul ro-nesc&
Craio(a& 1@:?& pag.0D1.
Pagina !1 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Conturarea contractului !e leasing se 'ace pe ai ulte c"i a'late la ,n!e-na
p"r%ilor. 1n !octrin"
C>
au 'ost anali)ate trei situa%ii/
Leasingul o$iliarJ
Leasingul io$iliarJ
Cesiunea leasingului.
CB
>.B.1. 8orarea contractului !e leasing o$iliar.
Reali)area unui contract !e leasing o$iliar presupune uneori un tip ,n!elungat. 1n
o! noral& opera%iunea ,ncepe prin ini%iati(a utili)atorului. Acesta poate contracta ai ,nt-i
'urni)orul !e $unuri sau o societate !e leasing !ispus" a 'inan%a .i care cup"r" $unul !e la
'urni)or. RProcesul+ se terin" prin reali)area "surilor !e pu$licitate.
Viitorul utili)ator& !e regul"& caut" printre 'urni)orii !e $unuri pe acela care pro!uce
sau coerciali)ea)" $unurile ce ,i sunt necesare. Dar el poate contacta ai ,nt-i o societate !e
leasing .i a$ia apoi 'urni)orul.
Utili)atorul solicit" 'urni)orului caracteristicile te*nice& terenul !e li(rare .i pre%ul.
Practic& (iitorul utili)ator ac%ionea)" ca .i c-n! ar ura s" cupere $unul& !e.i societatea !e
leasing ,l (a ac*i)i%iona .i (a !e(eni proprietar".
8iin! o opera%ie coplex"& !e sine st"t"toare& cu caracter triung*iular& existen%a
acestei 'a)e !istinge contractul !e leasing !e celelalte 'ore contractuale clasice pe care se
$a)ea)"& a(-n! scopul !e a preg"ti exercitarea !e c"tre utili)ator a unora !in prerogati(ele
speci'ice calit"%ii !e proprietar& .i care& ar re(eni& ,n o! noral& 'inan%atorului.
Con'or art. C !in 9ronan%a Gu(ernului nr.C1K1@@;& o!i'icat" .i repu$licat"&
utili)atorul are !reptul !e a alege 'urni)orul .i societatea care (a asigura $unul& cu acor!ul
societ"%ii !e leasing6 'ace excep%ie ca)ul ,n care societatea !e leasing are .i calitatea !e
'urni)or7.
Dac" 'urni)orul r"spun!e po)iti( pre'erin%elor (iitorului utili)ator& r"spunsul s"u
ec*i(alea)" cu un anga5aent 'a%" !e utili)ator !e a li(ra $unul ,n con!i%iile con(enite.
Anga5aentul 'urni)orului are natura 5uri!ic" a unei proisiuni unilaterale
CC
!e (-n)are& cu
stipula%ia c" re)ilierea proisiunii poate 'i '"cut" ,n $ene'iciul oric"rei persoane !esenate
!e (iitorul utili)ator.
C>
A se (e!ea D.Clocotici& G*.G*eorg*iu& R9pera%iunile !e leasing+& E!. Luina Lex&0???& pag CD.
CB
RCesiunea leasingului+ (a 'ora o$iectul unui capitol !istinct !e acesta.
CC
Cu pri(ire la proisiunea !e (-n)are& a se (e!ea S.C"rpenaru& 8r. Dea4 ,n RContracte ci(ile .i coerciale+& E!. Luina
Lex&1@@>& pag.0D> .i ur.
Pagina !2 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dac" utili)atorul transite 'urni)orului o coan!" ,n ura negocierii& aceasta nu
seni'ic" ,nc*eierea contractului !e (-n)are2 cup"rare .i nici a contractului !e leasing& ci
e(entual& acceptarea o'ertei nuai !ac" societatea !e leasing contrasenea)" sau accept".
Ast'el& coan!a '"r" 'inan%are r"-ne '"r" 'inalitate.
Dup" aceast" 'a)"& art.@ al 9r!onan%ei sta$ile.te c" urea)" ,nc*eierea contractului !e
(-n)are2cup"rare .i a$ia apoi ,nc*eierea contractului !e leasing. 1n practic"& a(e a
!istinge 6,n anali)a o$liga%iei !e ,nc*eiere a contractului !e leasing7 !up" cu p"r%ile au
negociat clau)ele (iitorului contract !e leasing anterior ,nc*eierii !e c"tre 'inan%ator a
contractului !e (-n)are2cup"rare cu 'urni)orul sau urea)" s" negocie)e aceste clau)e !up"
ce 'inan%atorul a !e(enit proprietarul $unurilor.
Este ,ns" posi$il 6.i in!icat7 ca p"r%ile s" 'i sta$ilit ca intrarea ,n (igoare a contractului
!e leasing 6ale c"rui clau)e au 'ost !e5a negociate7 s" ai$" loc o!at" cu ,nc*eierea contractului
!e (-n)are2cup"rare !intre 'inan%ator .i 'urni)or.
1n scopul ,nc*eierii contractului !e leasing& utili)atorul se a!resea)" unei societ"%i !e
leasing cu o cerere !e leasing& care (a cuprin!e in'ora%ii asupra $unului .i in'ora%ii asupra
capacit"%ii sale 'inanciare. In'ora%iile (or 'i ,nso%ite !e !o(e)i.
<onitatea coerciantului se (a sta$ili pe $a)a a !ou" eleente/
un curriculu (itae al coerciantului !in care s" reias" serio)itatea acestuia ,n
raporturile anterioare& precu .i sta$ilirea situa%iei sale 'inanciareJ
un plan !e a'aceri care s" arate perspecti(ele !e exploatare e'icient" a $unului
ac*i)i%ionat.
9 in(esti%ie iplic" ,ntot!eauna un gra! !e riscJ e(aluarea riscului coport" anali)a a
!ou" aspecte/ unul o$iecti( .i unul su$iecti(.
CD
Coponenta o$iecti(" a gra!ului !e risc este
!at" !e e!iul !e reali)are a in(esti%iei 6situa%ia social2econoic"& e(olu%ia pie%ei& sta$ilirea
onetar"7 .i !e o!ul !e in(esti%ie a 'on!urilor. Coponenta su$iecti(" este !at" !e
,ncre!erea pe care o poate genera utili)atorul.
Valoarea contractului+ este consacrat" !e art.D alin.1 lit.c. Art. 0 lit.$ !e'ine.te aceast"
no%iune ca 'iin! sua tuturor ratelor !e leasing& iar ,n ca)ul ac*i)i%iei $unului se a!aug" .i
(aloarea re)i!ual" a $unului
Dar 9r!onan%a nu 'ace re'erire la un eleent !es ,nt-lnit ,n practic" printre clau)ele
contractului !e leasing& .i anue Ra(ansul+.
CD
A se (e!ea D.Clocotici& G*.G*eorg*iu& op.cit.& pag.C@.
Pagina ! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
RA(ansul repre)int" o su" !e $ani pe care utili)atorul o pl"te.te la ,nceputul
!erul"rii contractului !e leasing. Sua se calculea)" procentual !in (aloarea $unului
ac*i)i%ionat+.
C;
De.i leasingul este cunoscut ca o o!alitate !e 'inan%are integral" a in(esti%iilor& nu
este ai pu%in a!e("rat c" atunci c-n! este posi$il" plata ,n a(ans a unei sue procentuale 6,n
'a(oarea utili)atorului sau a 'inan%atorului7& acest 'apt se (a reali)a ,nscriin!u2se ,n contract .i
sta$ilin! e'ectele principale asupra !erul"rii contractului.
Plata unui a(ans are consecin%e asupra coponentelor (aria$ile !in (aloarea
re!e(en%elor/
sca!e (aloarea !e aorti)at .i ast'el pl"%ile '"cute cu titlu !e aorti)"ri (or 'i ai
iciJ
sca!e (aloarea total" a cre!itului .i ca urare (or sc"!ea .i suele !in re!e(en%eJ
sca!e procentul !e risc al cre!itului& 'apt care !eterin" sc"!erea pre%ului cre!itului.
Plata unei sue cu titlu !e a(ans poate 'i cerut" atunci c-n! utili)atorul .i planul !e
a'acere nu pre)int" o $onitate su'icient" pentru o 'inan%are integral".
A(ansul se poate situa ,n inter(alul 1?E2 B?E !in (aloarea $unului& ,n 'unc%ie !e
interesele p"r%ilor.
Principala coponent" a re!e(en%elor o repre)int" aorti)"rile.
Art.0 lit ! !in 9r!onan%" preci)ea)" c" rata !e leasing repre)int"/
,n ca)ul leasingului 'inanciar& cota2 parte !in (aloarea !e intrare a $unului .i a
!o$-n)ii !e leasingJ
,n ca)ul leasingului opera%ional& cota !e aorti)are .i un $ene'iciu sta$ilit !e p"r%ile
contractante.
Aorti)"rile se (or calcula ,n con'oritate cu !ispo)i%iile actelor norati(e ,n
(igoare& .i anue Legea nr.1CK1@@B. Ast'el se (a !eterina !urata econoic" !e (ia%" a
$unului ac*i)i%ionat.
Dup" cu (o 'i ,n pre)en%a unei aorti)"ri lineare& !egresi(e sau accelerate& (a
!i'eri !e la ca) la ca) .i cuantuul re!e(en%elor .i !urata opti" !e !erulare a contractului.
<unurile exploatate ,n leasing se aorti)ea)"& !e regul"& ,n 'unc%ie !e ta$elele o'iciale
ale aorti)"rii 'iscale& $a)ate pe regula u)urii. Se poate opta ,ntre aorti)are linear"&
!egresi(" sau accelerat" 6 cu apro$area Ginisterului 8inan%elor pentru ultia situa%ie7.
C;
I$i!e.
Pagina !! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dup" acceptarea o'ertei ,n con!i%iile art.B .i @ !in 9r!onan%"& anga5area r"spun!erii
p"r%ilor se (a 'ace pe $a)" !e contract& c*iar !ac" un contract !e leasing nu s2a ,nc*eiat.
C:
1n ca)ul opera%iunilor !e leasing ,n care societatea are .i calitatea !e 'urni)or& aceast"
'a)" nu exist"& p"r%iletrec-n! !irect la negocierea clau)elor contractului !e leasing& inclusi(
cele re'eritoare la !urata .i (aloarea acestuia.
Dac" societatea !e leasing (rea s" (alori'ice $unurile proprii& contractul !e leasing
poate a(ea ca $a)" o o'ert" pu$lic" 'orulat" !e c"tre societate. Ea (a 'i o$ligat" s" en%in"
o'erta pe perioa!a pe care a 'ost 'orulat"& ori !ac" nu are teren& ea tre$uie en%inut" un
tip re)ona$il. Societatea !e leasing (a r"spun!e !elictual pentru retragerea intepesti(" a
o'ertei& !ac" aceasta a pro(ocat (reun pre5u!iciu
C@
6con'or cu art @@: Co! Ci(il7.
De ulte ori o'ertele 'orulate !e c"tre proprietarul $unurilor se nuesc ipropriu
Ro'erte !e (-n)are prin leasing+. 1n ca)ul o'ertelor !e a ,nc*eia un contract !e leasing&
'orulate !e c"tre un pro!uc"tor care nu are calitatea !e societate coercial" !e leasing&
contractul ce urea)" a se ,nc*eia nu este supus norelor !in 9r!onan%a Gu(ernului
nr.C1K1@@;. 1n acest ca)& o$liga%iile p"r%ilor tre$uie expres pre(")ute ,n contract. 1n ca)ul art
00 !in 9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@;& a!ic" a contractului Rsale an! lease2$ac4+&
opera%iunea !e leasing ,ncepe prin o'erta !e (-n)are2 cup"rare a utili)atorului c"tre
societatea !e leasing. 1n ca)ul ,n care contractul !e (-n)are cup"rare se ,nc*eie ,naintea
contractului !e leasing& p"r%ile tre$uie s" pre(a!" ,nc" !e la oentul (-n)"rii& o$liga%ia
societ"%ii !e leasing !e a ,nc*eia contractul !e leasing cu (-n)"torul a(-n! ca o$iect c*iar
$unul (-n!ut. Dreptul !e op%iune se ai nue.te .i !reptul !e r"scup"rare a $unului.
Dup" acceptarea cererii& societatea !e leasing .i utili)atorul (or sena contractul !e
leasing& preci)-n! ,n clau)ele contractuale o$liga%iile reciproce pe toat" !urata contractului .i
la 'inalul acestuia.
Capitolul II !in 9r!onan%a Gu(ernului nr. C1K1@@;& intitulat R Contractul !e leasing+&
con%ine nore care sta$ilesc eleentele inie o$ligatorii& ceea ce o$lig" p"r%ile s" le
accepte& cu posi$ilitatea !e a stipula .i alte clau)e 6con'or art.D alin.>7& urare a aplic"rii
principiu.ui pre(")ut !e art. @D@ Co! Ci(il.
Eleentele iniale o$ligatorii ale contractului !e leasing pre(")ute !e art.D sunt
ur"toarele/
p"r%ile ,n contractul !e leasing& respecti( locatorul K 'inan%atorul .i utili)atorulJ
C:
Dorin Clocotici& G*. G*eorg*iu& op. cit pag 0;.
C@
A se (e!ea L.Pop&+Teoria general" a o$liga%iilor+& E!. Luina Lex& 1@@:& pag.B@2C?J .
Pagina !5 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
!escrierea exact" 6notele !e !istincti(itate7 a $unului ce 'orea)" o$iectul
contractuluiJ
(aloarea total" a contractului !e leasingJ
(aloarea ratelor !e leasing .i terenul !e plat" a acestoraJ
perioa!a !e utili)are ,n siste !e leasing a $unuluiJ
clau)a pri(in! o$liga%ia asigur"rii $unului.
1n ca)ul leasingului 'inanciar (or ai 'i preci)ate/
(aloarea ini%ial" a $unuluiJ
clau)a pri(in! !reptul !e op%iune al utili)atorului cu pri(ire la cup"rarea $unului .i
la con!i%iile ,n care acesta poate 'i exercitat.
Durata ini" a contractului !e leasing a 'ost sta$ilit"& prin art.;& la un an. Pro$a$il s2
a ur"rit e(itarea siula%iei ,n acte 5uri!ice.
Acest test are o 'orul" iperati("& cu consecin%a sanc%iunii nulit"%ii a$solute a
clau)ei contrare legii. Totu.i& p"r%ile pot e(ita sanc%iunea nulit"%ii !ac" pre("! expres ,n
contract op%iunea utili)atorului pentru cup"rarea $unului ,nainte !e epui)area contractului.
Legiuitorul a speci'icat ,n art.1 alin.1 'ra)a a II2a& c" Rutili)atorul poate opta pentru
cup"rarea $unului ,nainte !e s'-r.itul perioa!ei !e leasing& !ac" p"r%ile con(in ast'el .i !ac"
utili)atorul ac*it" toate o$liga%iile asuate prin contract+.
1n 'ine& o clau)" o$ligatorie este cea pri(in! constituirea ca titlu executoriu a
contractului !e leasing& !ac" utili)atorul nu pre!" $unul ,n situa%iile pre(")ute !e art.: .i
anue/
la s'-r.itul perioa!ei !e leasing& !ac" utili)atorul nu a 'orulat op%iunea cip"r"rii
$unului sau a prelungirii contractuluiJ
,n ca)ul re)ilierii contractului !in (ina exclusi(" a utili)atorului.
1n pria situa%ie& sipla a5ungere la teren a contractului perite 'inan%atorului 6!ac"
utili)atorul nu a optat pentru cup"rarea $unului7 in(estirea cu 'orul" executorie a
contractului& ,n con!i%iile art. >;0 Co! proce!ur" ci(il".
D?
1n a !oua situa%ie este necesar" o *ot"r-re 5u!ec"toreasc"2 !ac" nu s2a pre(")ut un
pact coisoriu !e gra!ul IV2 prin care s" se constate .i s" !ispun" re)ilierea !in (ina
exclusi(" a utili)atorului& urat" !e in(estirea cu 'orul" executorie.
D?
Art.>;0 Co! proce!ur" ci(il" pre(e!e c" R Executarea silit" se (a e'ectua nuai ,n teeiul unei *ot"r-ri
5u!ec"tore.ti sau a unui alt ,nscris care& potri(it legii& constituie titlu executoriu+.
Pagina !" din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Per a contrario& pentru celelalte situa%ii pri(in! neexecutarea sau executarea
necorespun)"toare a o$liga%iilor contractuale& contractul !e leasing nu constituie titlu
executoriu& ipun-n!u2se e'ectele generale ale contractelor sinalagatice.
Din oentul ,n care legea ipune clau)e o$ligatorii& se na.te ,ntre$area/ este
contractul !e leasing contract !e a!e)iuneW
Reputatul pro'esor T.R.Popescu consi!era c" R leasingul repre)int" caracteristicile
unui contract !e a!e)iune& utili)atorul 'iin! a!erentul care la senarea contractului nu are
posi$ilitatea s" a!uc" o!i'ic"ri clau)elor care sunt& ,n pri(in%a lui& 'oarte se(ere.
D1
Dar a(-n! ,n (e!ere c" unele clau)e se re'er" la con!i%iile !e (ala$ilitate ale
con(en%iilor 6p"r%i& o$iect& !urat"7& iar altele con'igurea)" contractul !e leasing ,n
speci'icitatea sa 6!reptul !e op%iune7 .i care 'ac parte o$ligatoriu !in contract& nu consi!er c"
ar 'i trans'orat contractul !e leasing ,ntr2un contract !e a!e)iune.
D0
Contractul per'ectat ,ntre societatea !e leasing .i utili)ator constituie esen%a .i
'inalitatea opera%iunii !e leasing& a(-n! ur"toarele tr"s"turi/
asigur" $ene'iciarului o 'inan%are !e 1??E cu T.V.A. inclus"J
acor!" !reptul !e 'olosin%" asupra unui $un sau exerci%iul posesiei .i 'olosin%a unui
$unJ
perite exploatarea unui $un ,ntr2un teren 'ix& !eterinat !e sisteul 'iscal .i !e
aortisentJ terenul este ire(oca$il
D>
& except-n! situa%ia ,n care p"r%ile con(in posi$ilitatea
re)ilierii anticipate a contractului cu o$liga%ia !e a ac*i)i%iona $unul ,nc*iriatJ
$unul ce 'ace o$iectul utili)"rii tre$uie s" respecte un regi !e pu$licitate.
Ratele cu titlu !e c*irie se ra$ursea)" progresi(& lunar sau triestrial& !in resursele
o$%inute !in exploatarea in(esti%ieiJ aceste rate re!uc $a)a !e ipo)itareJ
Utili)atorul nu are !reptul !e a su$,nc*iria $unul& cu excep%ia unei clau)e contrare
exprese sau cu acor!ul 'inan%atoruluiJ
Locatorul garantea)" locatarului 'olosin%a lini.tit" a $unuluiJ
Locatorul nu are nici o o$liga%ie 'a%" !e utili)ator& ,n ceea ce pri(e.te garan%ia
,potri(a pier!erii $unului
DB
& (iciilor ascunse sau plata !e !aune ,n e(entualitatea ,n care
(iciile lucrului ,nc*iriat ar pro!uce o pagu$" locataruluiJ
DC
D1
A se (e!ea T.R.Popescu& RDreptul coer%ului intena%ional. Tratat.+&E!. Di!actic" .i pe!agogic"&
<ucure.ti&1@;D& pag.>D@..
D0
1n acest sens D.Clocotici&G*.G*eorg*iu& op. Cit.& pag.D;.
D>
DB
Sec.0A2 01@ 617 !in C.C.U.al S.U.A. preci)ea)"/+Except-n! ca)ul loca%iei 'inanciare& riscul !e pier!ere este
re%inut !e c"tre locator .i nu trece !e locator.+ 1n ca)ul loca%iei 'inanciare& riscul pier!erii trece la locator+.
DC
Art.: paragra' 1 lit.$ !in Con(en%ia UNIDR9IT.
Pagina !7 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Locatorul nu poate cere o re!ucere !e pre% corespun)"toe pier!erii& pieirii sau
!istrugerii par%iale a $unuluiJ
DD
Utili)atorul suport" toate c*eltuielile legate !e 'olosin%a $unului 6 repara%iile capitale&
repara%iile urgente& repara%iile curente.
Contractul con%ine o clau)" penal" ce con'er" locatorului !reptul !e re)ilia unilateral
contractul cu !aune oratorii .i !aune interese& ,n situa%ia ,n care utili)atorul nu ac*it" ratele
!e leasingJ
Utili)atorul are !reptul !e a exploata $unul .i !e a2i culege 'ructele ci(ile& ca un
a!e("rat u)u'ructuarJ
Ratele !e leasing acoper" total 6leasing 'inanciar7 sau par%ial 6leasing opera%ional7
pre%ul !e ac*i)i%ie al $unului& plus o ar5" !e pro'it.
Pentru a se reali)a contractul !e (-n)are2 cup"rare este su'icient ca o societate !e
leasing s" se a!rese)e 'urni)orului cu o coan!" prin care s"2.i ani'este inten%ia !e a
ac*i)i%iona $unul ales 6uneori ,n preala$il7 !e utili)ator.
1nainte !e a 'i transis" coan!a la 'urni)or& 'inan%atorul o supune spre apro$areK
con'irare utili)atorului.
Dup" ,nc*eierea contractului !e (-n)are2cup"rare& p"r%ile contractante ,.i execut"
o$liga%iile asuate/ 'urni)orul (a pune la !ispo)i%ie $unul& garant-n! contra e(ic%iunii .i a
(iciilor ascunse& iar societatea !e leasing ac*it" pre%ul con(enit.
D;
<unul (a 'i pre!at !irect utili)atorului& iar nu societ"%ii !e leasing care este proprietara
$unului. Art. @ lit.c !in 9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@; pre(e!e c" societatea !e leasing are
o$liga%ia ca la ,nc*eierea contractului !e leasing s" con'ere utili)atorului Rtoate !repturile
!eri(-n! !in contractul !e (-n)are2cup"rare& cu excep%ia !reptului !e !ispo)i%ie+.
Societatea !e leasing transite utili)atorului .i !reptul s"u !e a2i 'i pre!at $unul !e c"tre
'urni)or. Prin urare& utili)atorul se su$rog" leagal 6!ar .i con(en%ional7 ,n !repturile
'inan%atorului.
Cu oca)ia pre!"rii $unului 'urni)orul .i utili)atorul (or sena un proces (er$al !e
li(rare& pentru a constata starea $unului li(rat.
Utili)atorul are o$liga%ia legal" !e a e'ectua recep%ia .i !e a prii $unul la terenul
stipulat ,n contractul !e leasing 6art 1? lit.a7. Caracteristicile te*nice ale $unului tre$uie s" 'ie
con'ore cu cele in!icate ,n contractul !e (-n)are2cup"rare .i ,n contractul !e leasing.
DD
1n S.U.A. aceast" clau)" poart" !enuirea !e RFell an! Fig* XatTr+.
D;
;>. Dr. Eugeniu Sa'ta Roano& RDreptul !e proprietate pri(at" .i pu$lic" ,n Ro-nia& E!. Grap*ix& Ia.i& 1@@>&
C.St"nescu& R Teoria general" a !repturilor reale+& <ucure.ti& 1@;>& I.Min(eliu& RContracte ci(ile+ E!. Dacia&
Clu5& 1@;:& pag. BC .i ur.
Pagina !# din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n aceast" 'a)" a opera%iunii se poate (or$i !e un an!at acor!at utili)atorului !e
'inan%ator& respecti( !e a lua $unul ,n priire !e la 'urni)or. Gan!atul poate 'i stipulat ,n o!
expres ,n contractul !e leasing& !ar el are .i un suport legal.
Pu$licitatea opera%iunilor !e leasing o$iliar se reali)ea)" pe cale conta$il".
Pu$licitatea pe cale conta$il"& con'or art. 0?& se 'ace at-t !e societatea !e leasing& c-t .i !e
utili)ator& !ac" este o societate coercial" 6 prin e(i!en%ierea !istinct" a opera%iunilor !e
leasing& in!ic-n!u2se .i (aloarea !e intrare& sua total" a ratelor !e leasing& calculul .i
e(i!en%ierea aorti)"rii $unului .i e(aluarea !e la !ata ,nc*eierii $ilan%ului conta$il a ratelor
r"ase !e ra$ursat7.
>.B.0.8orarea contractului !e leasing io$iliar
9pera%iunile !e leasing io$iliar se 'orea)" ,n con!i%ii ase"n"toare leasingului
o$iliar. Dar exist" .i !eose$iri speci'ice $unurilor io$ile care sunt supuse unor
regleent"ri speciale ,n ce pri(e.te !o$-n!irea !reptului !e proprietate.
Un pri aspect speci'ic pri(e.te o!ul ,n care societatea !e leasing io$iliar
!o$-n!e.te proprietatea io$ilului/
Prin ac*i)i%ionarea io$ilului !e la un ter%& situa%ie ,n care se parcurg etapele !e
'orare a contractului !e leasing o$iliarJ
Prin ac*i)i%ionarea K construirea io$ilului !e c"tre societatea !e leasing.
D:
Aceast"
societate nu are calitatea !e antreprenor 'iin!c" ,.i reali)ea)" pentru sine construc%ia 6prin
o!alitatea aleas" !e ea L ,n regie proprie sau prin su$contractare7.
Leasingul io$iliar ri!ic" !ou" pro$lee speci'ice / ac*i)i%ia terenului .i e!i'icarea
construc%iei.
Ac*i)i%ia terenului presupune 'olosirea !e 'on!uri preala$ile !e c"tre societatea !e
leasingJ terenul este ac*i)i%ionat ,n nuele .i pentru (iitorul utili)ator& ,ns" construc%iile sunt
e!i'icate ,n contul 'inan%atorului .i r"-n proprietatea acestuia pe toat" !urata leasingului.
Deci& societatea !e leasing are 'olosin%a terenului pe toat" !urata contractului& '"r" a !o$-n!i
proprietatea. Pute spune c" este (or$a !e un !rept !e super'icie.
D@
A !oua pro$le" este legat" !e tipul ,n!elungat !e reali)are a construc%iei& ceea ce
!eterin" p"r%ile s" ,nc*eie un protocol !e !e'inire a o!alit"%ilor !e construc%ie& !e
cola$orare pe !urata construc%iei.
;?
D:
1n !reptul 'rance) e !enuit" Rsocietate io$iliar" pentru coer% .i in!ustrie L S.I.C.I.+
D@
A se (e!ea pri(itor la R !reptul !e super'icie+& C.<-rsan ..a.& RDrepturile reale+& <ucure.ti &1@@D&pag.1?0.
;?
D.Clocotici& G*.G*eorg*iu& op.cit.& pag ;>.
Pagina !$ din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dup" terinarea construc%iei& contractul !e leasing (a 'i senat 6!ac" nu a 'ost ,nc"7
.i poate ,ncepe perioa!a !e loca%ie.
Art.01 al 9r!onan%ei pri(e.te pu$licitatea opera%iunilor !e leasing io$iliar. Nora
instituie o$liga%ia !e a 'i ,nscrise contractele !e leasing care au ca o$iect $unuri io$iliare& ,n
Cartea 8unciar"& partea a III2a !in Registrul ca!astral !e pu$licitate 'unciar" !e la Au!ec"toria
,n a c"rei ra)" !e acti(itate este situat io$ilul care 'ace o$iectul leasingului.
Sunt supuse pu$licit"%ii sc*i$"rile sur(enite cu pri(ire la se!iul utili)atorului ori al
locatorului sau cu pri(ire la situa%ia 5uri!ic" real" a $unului& prin recti'ic"ri ,n Cartea 8unciar"
.i la Registrul Coer%ului 6c'. Art.1@ alin.07
Pu$licitatea opera%iunilor !e leasing este o con!i%ie a! pro$atione .i !e opo)a$ilitate
'a%" !e ter%i. Sanc%iunea sur(enit" ca urare a nee'ectu"rii 'oralit"%ilor !e pu$licitate este
inopo)a$ilitatea contractului 'a%" !e cre!itorii societ"%ii !e leasing.Dac" nu s2au e'ectuat
opera%iunile !e pu$licitate o$iliar" !repturile reale ale locatorului (or putea 'i totu.i
opo)a$ile 5u!ec"torului sin!ic 6 c-n! utili)atorul se a'l" ,n reorgani)are 5u!iciar" sau
'alient7& precu .i cup"r"torului unui $un ce 'ace o$iectul contractului !e leasing.
La s'-r.itul !erul"rii contractului& ,n ura !erul"rii !reptului !e op%iune al
utili)atorului& !ac" acesta !e(ine proprietarul $unului& se (or e'ectua 'orele !e pu$licitate
re'eritoare la trans'erul !reptului !e proprietate.
Dup" ,nc*eierea contractului !e leasing .i al (-n)"rii2cup"r"rii are loc !area ,n
loca%ie a $unului. Loca%ia ,ncepe !in oentul punerii la !ispo)i%ia utili)atorului $unului .i
!urea)" pe tipul sta$ilit ,n contract.
Durata poate 'i scurt" pentru leasingul o$iliar 612 >2 C ani7 sau ai ,n!elungat"
pentru leasingul io$iliar 61?2 0?2 >? ani7. Durata ini" a contractului este sta$ilit" prin
lege& iar !urata axi" (a 'i sta$ilit" prin acor!ul !e (oin%" al p"r%ilor. Dac" se !ep".esc
terenele !e aorti)are apar consecin%e pri(in! aorti)area ori taxele (aale. A.a!ar
li$ertatea 5uri!ic" este liitat" !e necesit"%i econoice.
Contractul !e leasing poate ,nceta la terenul con(enit !e p"r%i sau ,nainte !e acel
teren& urare a inter(en%iei unor cau)e care %in !e (oin%a p"r%ilor sau nuai a unei p"r%i ori
a unui e(enient.
;1

;1
Not" /
1. Se pune pro$lea !ac" este o$ligatorie 'ora scris" a contractelor !e leasing. Con'or art.11 !in
9r!onan%a Gu(ernului nr.C1K1@@; R !repturile .i o$liga%iile p"r%ilor (or 'i stipulate ,n contract+.
Contractul !e leasing 'iin! un contract consensual este (ala$il ,nc*eiat prin siplul acor! !e (oin%"
al p"r%ilor& '"r" a 'i necesar 0a! (ali!itate+ 'ora scris". Siplul 'apt c" legea enuer"
eleentele contractului nu sc*i$" caracterul consensual al acestuia. Enuerarea legiuitorului nu
are nici o leg"tur" cu 'ora scris"J se .tie c" !intr2un anuit punct !e (e!ere contractele sunt scrise
.i (er$ale. De aceea niic nu ,pie!ic" p"r%ile contractante s" ,.i sta$ileasc" raporturile ,n 'ora
Pagina 5% din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
>.C.E'ectele contractului !e leasing
Esen%a contractului !e leasing const" ,n a 'i un ,pruut !e $ani acor!at !e 'inan%ator
utili)atorului& cu ra$ursare succesi(". 9$liga%iile reciproce tre$uie s" corespun!" esen%ei
econoice a leasingului .i acestea sunt/
8inan%atorul se o$lig" s" trans'ere proprietatea unei sue !e $ani& la ni(elul pre%ului
$unului& 'ie $ene'iciarului 6ca)ul lease2$ac47& 'ie unui ter% !esenat !e $ene'iciar 6ca)ul
leasingului clasic7.
<ene'iciarul se o$lig" s" restituie sua pus" la !ispo)i%ia sa& plus celelalte c*eltuieli .i
un $ene'iciu& ,ntr2un inter(al !e tip .i ,n o! e.alonat.
Leasingul apare ca 'iin! o 'inan%are coplet" a unei in(esti%ii& ai ult !ec-t o
cre!itare o$i.nuit"& ccea ce ipune garan%ii ult ai puternice. 1n acest scop& pentru a
asigura 'inalitatea opera%iunii !e leasing& tre$uie ca $ene'iciarul s" conser(e 'olosin%a $unului
pe toat" !urata contractului& '"r" ca 'inan%atorul s" poat" inter(eni 6asiilarea 'inan%atorului
cre!itorului ipotecar sau cre!itorului ga5ist '"r" !epose!are7.
Coplexitatea opera%iei se re'lect" ,n o$liga%iile asuate !e p"r%i.
>.C.a. 9$liga%iile p"r%ilor
9$liga%iile p"r%ilor sunt pre(")ute ,n Capitolul III !in 9.G. nr. C1K1@@;& o!i'icat" .i
repu$licat"& capitol intitulat #o$liga%iile p"r%ilor ,n ca!rul unei opera%iuni !e leasing+ 6!e la
art.@ la art.1> al actului nor"ti(7.
>.C.a.1.9$liga%iile locatorului K 'inan%atorului
Art.@ sta$ile.te aceste o$liga%ii/
s" respecte 6,n legea ini%iala tre$uia #s" asigure+7 !reptul utili)atorului !e a alege
'urni)orul potri(it necesit"%ilorJ
(er$al"J 'iin! pe t"r- coercial art.BD C. Co. este pe !eplin aplicati(.
0. S2a ai sus%inut c" a(-n! ,n (e!ere o$ligati(itatea !escrierii $unului& aceasta tre$uie s" se resli)e)e
,n cuprinsul unui contract scris. 1ns" niic nu ,pie!ic" p"r%ile s" reali)e)e o !escriere
(er$al".Lipsa ,nscrisurilor nu poate constitui teei pentru aplicarea sanc%iunilor 'iscale. Aceasta
pentru c" pu$licitatea opera%iunilor !e leasing se reali)ea)" prin ,nscrierea ,n e(i!en%ele conta$ile
ale p"r%ilor a (alorii !e intrare a $unului& precu .i a suei totale a ratelor !e leasing. Respectarea
acestor prescrip%ii 'iscale aste o$ligatorie.

Pagina 51 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
s" ,nc*eie contract !e (-n)are2cup"rare cu 'urni)orul !esenat !e utili)ator& ,n
con!i%iile expres 'orulate !e acesta.
Siultan pl"%ii& 'inan%atorului ,i re(ine titlul !e proprietate asupra $unului& ,n scopul
garant"rii ,pruutului acor!at $ene'iciarului 6este (or$a !e o garan%ie real"7.
8inan%atorul& prin plata e'ectuat"& nu ac*it" o !atorie a $ene'iciarului& ci !o$-n!e.te
proprietate asupra $unului& ,ns" nuai pentru a a(ea garan%ia ,pruutului.
Pute spune c" o$liga%ia !e a reite sua !e $ani 6a $unului 'ungi$il7& pentru plata
pre%ului $unului ce 'ace o$iectul opera%iunii& are caracterul pur 'inanciarJ
!e a con'eri utili)atorului !repturile !eri(-n! !in contractul !e (-n)are2cup"rare
6!ar ,n teeiul contractului !e leasing7& cu excep%ia !reptului !e !ispo)i%ieJ
s" respecte !reptul !e op%iune al utili)atorului 6aspect anali)at pe larg ,n capitolul
pri(in! #Structura opera%iunii !e leasing+7.
1n ca)ul ,n care $ene'iciarul .i2a ani'estat inten%ia !e a cup"ra $unul& 'inan%atorul
are o$liga%ia !e a transite titlul !e proprietate c"tre $ene'iciar. Aceast" o$liga%ie se a'l" su$
o con!i%ie pur2potestati(" !in partea $ene'iciaruluiJ
!e a garanta pe utili)ator contra e(ic%iunii !in partea oric"rei persoane 'i)ice sau
5uri!ice care ar pretin!e un !rept real asupra $unului& ,n con!i%iile ,n care utili)atorul a
respectat toate clau)ele contractualeJ
s" asigure $unul o'erit ,n leasing& printr2o societate !e asigur"ri.
>.C.a.0.9$liga%iile $ene'iciarului
Sunt pre(")ute !e art.1? .i sunt ur"toarele/
s" e'ectue)e recep%ia .i s" prieasca $unul la terenul stipulat ,n contractul !e
leasingJ
s" eploate)e $unul con'or instruc%iunilor ela$orate !e 'urni)or .i s" asigure
instruirea personalului !esenat s" ,l exploate)eJ
s" nu gre(e)e !e sarcini $unul care 'ace o$iectul contractului& '"r" acor!ul
'inan%atoruluiJ
s" e'ectue)e pl"%ile ,n cuantuul sta$ilit .i la terenele pre(")ute ,n contractul !e
leasingJ
s" suporte c*eltuielile !e ,ntre%inere .i alte c*eltuieli care !ecurg !in contractul !e
leasingJ
Pagina 52 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
s" ,.i asue pentru ,ntreaga perioa!a a contractului& ,n lipsa unei stipula%ii contrare&
totalitatea o$liga%iilor care !ecurg !in 'olosirea $unului !irect sau prin presupu.ii s"i& inclusi(
riscul pier!erii& !istrugerii sau a(arierii $unului utili)at& !in cau)e 'ortuite& .i continuarea
pl"%ilor cu titlu !e rat" !e leasing p-n" la ac*itarea integral" a (alorii contractului !e leasing.
s" perit" 'inan%atorului (eri'icarea perio!ic" a st"rii .i a o!ului !e exploatare a
$unului care 'ace o$iectul contractului !e leasing
s" ,l in'ore)e pe 'inan%ator& ,n tip util& !espre orice tul$urare a !reptului !e
proprietar& (enit" !in partea unui ter%J
s" nu a!uc" o!i'icari $unului '"r" acor!ul 'inan%atoruluiJ
s" restituie $unul ,n c'. cu pre(e!erile contractului !e leasing.
La o$liga%iile legale en%ionate& p"r%ile pot s" a!auge .i alte o$liga%ii.
Raporturile !intre 'inan%ator .i utili)ator
Pri(itor la raporturile !intre societatea !e leasing .i utili)ator& necesit" a 'i anali)ate
anuite pro$lee ce tre$uie re)ol(ate !e p"r%i/
A. Utili)area lucrului
Utili)atorul are asupra lucrului un !rept !e 'olosin%" ce2i perite s"2l exploate)e .i s"
!o$-n!easc" pro'iturile. 8olosin%a $unului tre$uie exercitat" con'or art.1B0@ C.ci(.&
respect-n! natura $unului .i !estina%ia sa econoic". Art.1? lit. $ !in 9r!onan%a ipune
utili)atorului o$liga%ia !e a se con'ora instruc%iunilor ela$orate !e 'urni)or pri(in!
exploatarea $unului.
Pri(itor la o$liga%ia !e ,ntre%inere a $unului& aceasta re(ine ,n totalitate utili)atorului&
ca .i c-n! ar 'i proprietarul $unului. Aceasta se explic" prin 'aptul c" 'inan%atorul are o
acti(itate pur 'inanciar"& .i nu una te*nic".
Totu.i& societatea !e leasing are !reptul legal !e a (eri'ica o!ul !e utili)are a
$unului pe toat" !urata contractului& c*iar prin ,puternici%i.
Tot utili)atorului ,i re(ine o$liga%ia !e a pl"ti priele !e asigurare& !e.i contractul !e
asigurare a 'ost ,nc*eiat !e societatea !e leasing.
Ne'iin! proprietarul $unului& utili)atorul nu are !rept !e !ispo)i%ie 6a$usus7 .i& ,n
consecin%"& nu poate (in!e sau !istruge $unul. Aceste o$liga%ii sunt asigurate inclusi( prin
sanc%iuni penale/ 'ie a$u)ul !e ,ncre!ere L art. 01> C.pen& 'ie in'rac%iunea !e !istrugere L
art.01; C.pen.
Pagina 5 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
<. Plata re!e(en%elor
Art.1? lit.! !in 9r!onan%" sta$ile.te c" utili)atorul tre$uie s" e'ectue)e pl"%ile cu titlu
!e rat" !e leasing 6re!e(en%"7. P"r%ile (or con(eni& prin clau)e contractuale& cuantuul .i
perio!icitatea !e plat" a re!e(en%ei.
G"riea re!e(en%elor poate 'i constant" sau !egresi("& ,n 'unc%ie !e acor!ul p"r%ilor.
Se (a %ine seaa ca eleente !e calcuare a re!e(en%elor !e o ar5" !e pro'it .i !e aorti)are
integral" 6uneori par%ial"7 a $unului.
Exist" .i o alt" 'orul" L parenting L !e calculare ce const" ,n a o!ela pl"%ile !up"
utili)area e'ecti(" a $unului 6ex/ nu"r !e pro!use 'a$ricate& 4iloetrii parcur.i etc.7.
G"riea re!e(en%ei se calculea)" pe $a)a pre%ului total !e in(esti%ie& a costurilor
'inanciare a locatorului .i a taxei !e leasing a locatorului. De aseenea& se au ,n (e!ere toate
taxele actuale ,n (igoare ,n Ro-nia.
Pri(itor la perio!icitate& ea poate (aria !e la luni la ani. Plata re!e(en%ei se (a 'ace la
!ata sta$ilit" ,n contract& ,n one!a con(enit" !e p"r%i& !ar cu respectarea principiului !in
legea conta$ilit"%ii& con'or c"ruia conta$ilitatea se %ine ,n one!a na%ional".
Contractul poate cuprin!e .i clau)e !e in!exare& aceasta put-n! in'luen%a "riea
re!e(en%ei. De aseenea& ,n contract poate 'i inserat" .i o clau)" !e ipre(i)iune pentru
siatua%ia ,n care s2ar a5unge la un !e)ec*ili$ru ,ntre presta%ii !e aseenea aploare ,nc-t
contractul ar 'i ,po("r"tor sau iposi$il !e executat pentru una !in p"r%i. 1n acest ca) este
posi$il" re(i)uirea pe cale 5u!iciar" a re!e(en%ei.
C. Drepturile 'inan%atorului ,n ca)ul ,nstr"in"rii $unului !e $ene'iciar
8inan%atorul& iplic-n!u2se total ,n opera%iunea !e leasing are con(ingerea c" (a
prii sua !e la $ene'iciar& plus un $ene'iciu superior ratei !o$-n)ii. Aceasta se (a reali)a
'ie prin executarea !e $un" (oie a presta%iei& 'ie printr2o executare 'or%at"& pe $a)a unei
garan%ii ai puternice !ec-t garan%iile clasice& care s"2i asigure recuperarea crean%ei ,n
con!i%ii !iscre%ionare.
9 aseenea garan%ie tre$uie s"2l apere !e preten%iile ter%ilor pentru ca)ul ,nstr"in"rii
ori gre("rii 'rau!uloase a $unului $ene'iciar.
Este e(i!ent c" cea ai puternic" garan%ie real" o constituie cea asupra $unului
corporal& put-n! ast'el !ispune ca un a!e("rat proprietar sau in!isponi$ili)a $unul ,n -inile
sale.
Pagina 5! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Garan%ia speci'ic" a 'inan%atorului const" ,n !etinerea propriet"%ii asupra $unului& ,n
tip ce $ene'iciarul are 'olosin%a acestuia. 8iin! ,n situa%ia exercit"rii unei puteri ateriale
asupra $unului& $ene'iciarul poate crea ter%ilor 'alsa iagine c" ar 'i a!e("ratul proprietar& cu
scopul 'rau!"rii 'inan%atorului.
E'ectele garan%iei 'inan%atorului se aprecia)" !up" natura $unului/
,n ca)ul io$ilelor& !repturile 'inan%atorului sunt !eplin garantate 'a%" !e ter%i prin
,n!eplinirea pu$licit"%ii potri(it regulilor !reptului ci(il& ,nc-t $ene'iciarul nu are posi$ilitatea
,nstr"in"rii ori gre("rii $unuluiJ
,n ca)ul o$ilelor ini%ial s2a instituit o pu$licitate !e natura celei pri(in! io$ilele
6art.1@ !in 9.G.C1K1@@;& neo!i'icat"7. Nu ai era aplica$il art.1@?@ C.ci(. care pre)u%ia
#5uris tantu+ con'or c"reia posesorul unui $un o$il este consi!erat proprietar. 1n acest
ca) era asigurat" protec%ia !repturilor 'inan%atorului 'a%" !e ter%i& care puteau e(ita !o$-n!irea
propriet"tii ori a unei garan%ii asupra acestoraJ ,n ca) contrar 'iin! pre)ua%i !e rea2cre!in%"&
.i suport-n! sanc%iunile speci'ice.
Dar pu$licitatea o$iliar" nu a 'ost en%inut" ,n 'ora actual" a legii. Prin urare se
apelea)" la Legea @@K1@@@ pri(in! ga5ul coercial.
De en%ionat c" o pu$licitate prin inscrip%ionarea $unului cu entiunea c" se a'l" ,n
'olosin%" su$ 'ora leasingului& nu poate 'i opus" cu succes ter%ilor !ec-t !ac" se !o(e!e.te
c" au cunoscut2o.
Pe calea unei actiuni ,n 5ustitie& 'inan%atorul poate anula actul 'rau!ulos& cu consecin%a
repunerii p"r%ilor ,n situa%ia anterioar". Dar riscul ca $unul o$il s" 'ie trans'erat ,n
strain"tate si& ,n aceste con!i%ii& pu$licitatea s" !e(ina ine'icient" !in cau)a caracterului
teritorial al norelor !e pu$licitate.
D. Drepturile 'inan%atorului ,n ca)ul 'alientului sau lic*i!"rii 5u!iciare a
utili)atorului L societate coercial"
1n ca)ul 'alientului $ene'iciarului !e leasing& situa%ia sa este regleentat" !e
!ispo)i%iile Legii nr.DBK1@@C 6o!i'icat"7 pri(in! proce!ura reorgani)"rii 5u!iciare .i a
'alientului.
C'. art.CC !in Legea nr. DB& !ac" !e$itorul 'alit !e%ine un $un apar%in-n! altuia la !ata
,nregistr"rii cererii !e !eclan.are a proce!urii& a expir"rii terenului pentru contestarea !e
c"tre !e$itor a cererii cre!itorilor !e !eclan.are a proce!urii sau a respingerii contesta%iei
!e$itorului ,potri(a acestei cereri& #proprietarul (a a(ea !reptul s"2.i recupere)e $unul& !ac"
Pagina 55 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
este ,ng"!uit a.a ce(a prin contract& a'ar" !e ca)ul ,n care !e$itorul are un !rept !e garan%ie
(ala$il asupra $unului+.
Se o$ser(" c" nora corespun!e pe !eplin opera%iunii !e leasing& pentru ca
'inan%atorul ,.i re)er(" !reptul !e proprietate asupra $unului a'lat la $ene'iciarul 'alit.
9r!onan%a nr.C11K1@@;& ,n art. 1> 'ace re'erire la o aseenea situa%ie .i preci)ea)" la
alin.1 c" #!repturile reale ale 'inan%atorului asupra $unului utili)at ,n $a)a unui contract !e
leasing sunt opo)a$ile 5u!ecatorului2sin!ic+& !ac" utili)atorul se a'l" ,n reorgani)are sau
'alient& ,n con'oritate cu norele Legii nr.>1K1@@? o!i'icat" .i repu$licat".
1n aceast" situa%ie& 'inan%atorul are posi$ilitatea s" a!rese)e o cerere 5u!ec"torului2
sin!ic& pentru recuperarea $unului. Dup" ce (eri'ic" pre%entiile& 5u!ec"troul2sin!ic& c'. art.C1
alin. 1 !in Legea DBK1@@C& poate !ispune 'ie restituirea $unului& 'ie continuarea contractului
!e leasing 6,n (e!erea axii)"rii a(erii !e$itorului7.
Au!ec"torul2sin!ic tre$uie s" raspun!" ,n teren !e >? !e )ile !ac" alege #en%inerea
sau !enun%area contractului+. Dac" (a r"spun!e tar!i(& el #nu ai poate cere executarea
contractului+ care (a 'i socotit !enun%at. Dar asuarea contractului nu (a o$liga 5u!ec"torul2
sin!ic sau a!inistratorul la plata suelor restante pentru perioa!ele anterioare ,nceperii
proce!urii. Pentru aceasta pot 'i 'orulate cereri ,potri(a a(erii !e$itorului 6in c'. cu art.C1
alin.D !in Legea nr.DBK1@@C7.
Dar $unul nu este ,n posesia !e$itorului la !ata !eclan."rii proce!urii .i el nu2l poate
recupera !e la !e%in"torul actual& proprietarul 6'inan%atorul7 (a putea s"2.i ,nregistre)e crean%a
,n ta$elul !e crean%e& cu (aloarea $unului la acea !at" 6art.C? alin.0 !in Legea nr.DB7.
Din anali)a 'acut" se poate constata precaritatea garan%iei proprietarului unui $un
o$il a'lat ,n !eten%ia $ene'iciarului 'alit& pentru ca)ul ,n care a proce!at la ,nstr"inare.
8inan%atorul (a 'i tratat ca un cre!itor c*irogra'ar.
E. Drepturile $ene'iciarului ,n ca)ul ,nstr"in"rii $unului !e c"tre 'inan%ator
A(-n! nu!a proprietate asupra $unului a'lat ,n leasing& 'inan%atorul are !reptul !e
!ispo)i%ie 5uri!ic"& care ,i perite s"2l ,nstr"ine)e cu titlu oneros sau gratuit c"tre ter%e
persoane.
C*iar .i ,n ca)ul ,nstr"in"rii cu titlu oneros& $ene'iciarul are un !rept !e pree%iune&
!e natura unui !rept !e crean%".
Ter%ul !o$-n!itor 6noul 'inan%ator7& c'. art.1; !in 9.G. nr.C1K1@@;& este legat !e
acelea.i con!i%ii contractuale ca .i (-n)"torul& care ra-ne garant al ,n!eplinirii o$liga%iilor
'a%" !e utili)ator.
Pagina 5" din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dac" 'inan%atorul ini%ial nu respect" !reptul recunoscut $ene'iciarului& !atorea)"
!aune interese.
Actul !e ,nstr"inare al 'inan%atorului nu poate 'i anulat nici !e c"tre instan%"& a(-n! ,n
(e!ere c" nerespectarea unui !rept !e crean%" este sanc%ionat nuai prin acor!area !e
!esp"gu$iri.
8. Drepturile $"nesti ,n ca)ul insol(en%ei 'inan%atorului
1n aseenea situa%ie& 5u!ec"torul2sin!ic& !atorit" atri$u%iilor .i calit"%ilor sale poate
en%ine sau re)ilia contractul !e leasing. 1n ca) !e continuare& interesele $ene'iciarului nu
(or 'i a'ectate. Dac" 5u!ec"torul2sin!ic #!enun%"+ contractul& $unul (a 'i rea!us ,n a(erea
'alitului 6!eoarece este proprietatea sa7& iar $ene'iciarul se (a ,nscrie ,n ta$elul !e crean%e ca
un cre!itor c*irogra'ar.
Solu%ia este critica$il"& !eoarece !reptul !e op%iune al $ene'iciarului este nesocotit.

>.C.a.>. 9$liga%iile 'urni)orului
Principiul relati(it"%ii e'ectelor contractului consacrat ,n art.@;> C.ci(. arat" c" o
con(en%ie n2are e'ect !ac" ,ntre p"r%ile contractante& ,n ca)ul nostru& ,ntre societatea !e
leasing .i utili)ator.
Cu toate acestea& contractul !e leasing poate con!uce la in'luen%e asupra unor ter%i&
precu 'urni)orul $unului.
Acest raport nu exist" ,n ca)ul lease2$ac42ului& ci !oar ,n leasingul clasic.
8urni)orul nu este un ter% ,n sensul consacrat al terenului& %in-n! cont c" (oin%a sa
este consenat" ,n ,nscrisul constatator al opera%iunii !e leasing. Dar rolul s"u este unul
secun!ar& o$liga%ia sa 'iin! aceea !e a garanta calitatea $unului.
Verita$ile raporturi contractuale ,ntre 'urni)or .i $ene'iciar nu exist"& !ec-t prin
intere!iul 'inan%atorului care prie.te proprietatea. Aceast" situa%ie 'ace !i'icil" explicarea
!repturilor $ene'iciarului 'a%" !e 'urni)or la alegerea& recep%ia& calitatea .i (iciile
$unului sau
posi$ilitatea !e a2l ac%iona ,n 5usti%ie.
S2au conturat patru teorii !e explicare a raporturilor $ene'iciar 2 'urni)or.
Pria teorie consi!er" raporturile existente ,ntre 'inan%ator 2 $ene'iciar .i 'urni)or ca
'iin! cuprinse ,ntr2un contract tripartit.
9 alta teorie aprecia)" c" stipula%ia pentru altul !eterin" !repturile p"r%ilor.
Pagina 57 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9 a treia teorie& acceptat" !e a5oritatea !octrinei explic" !repturile 'inan%atorului .i
ale $ene'iciarului 'a%" !e 'urni)or pe $a)a unuia sau ai ultor an!ate.
9 alt" teorie consi!er" c" ar 'i (or$a !e a su$rogare con(en%ional".
Teoria 'un!aentat" pe an!at se apropie !e con%inutul concret al leasingului/
'inan%atorul 2 ,n calitate !e an!at 2 ,puternice.te pe $ene'iciar 2 ,n calitate !e an!atar 2 s"
ac*i)i%ione)e titlul !e proprietate asupra $unului ales !e el& s" re)ol(e orice !i'eren! pri(itor
la calitatea $unului .i s" conser(e $unul p-n" la ani'estarea op%iunii.
Se poate consi!era c" !up" ce a ales $unul& $ene'iciarul !" un an!at 'inan%atorului
pentru a2l ac*i)i%iona 6aceast" teorie este critica$il" pentru situa%ia ,n care $ene'iciarul alege
$unul .i apoi caut" un 'inan%ator7.
Totu.i& e'ectele leasingului ,i sunt opo)a$ile 'urni)orului nu pe $a)a unor contracte
regleentate ce intr" ,n structura noii opera%iuni& ci pe teeiuri contractuale 6nu ca 'apt
5uri!ic7& a(-n!u2se ,n (e!ere con%inutul ani'est"rii sale !e (oin%" .i corela%ia cu (oin%ele
'inan%atorului .i $ene'iciarului.
Art.10 !in 9.G. nr.C1 K1@@; regleentea)" ac%iunea !irect" a utili)atorului 'a%" !e
'urni)or cu pri(ire la li(rare& calitate& asisten%a te*nic" !in perioa!a !e garan%ie .i postgaran%ie
Pentru ceilalti ter%i art.10 a acor!at utiti)atorului ac%iunile posesorii.
>.C.$. R"spun!erea p"r%ilor
R"spun!erea p"r%ilor ,n contractul !e leasing este regleentat" !e 9.G nr.C1K1@@;& ,n
Capitolul IV 6art.1B21:7. Dar exist" .i aspecte neregleentate !e lege& .i cu acestea (o
,ncepe.
Distinge ,ntre situa%ia ,n care p"r%ile au negociat clau)ele contractului !e leasing
anterior ,nc*eierii !e c"tre 'inan%ator a contractului !e (-n)are 2 cup"rare cu 'urni)orul .i
situa%ia ,n care urea)" s" negocie)e aceste clau)e !up" ce 'inan%atorul a !e(enit proprietarul
$unului.
1n pria situa%ie& !ac" p"r%ile au negociat clau)ele contractului !e leasing& ,nc*eierea
!e c"tre 'inan%ator a contractului !e (-n)are 2 cup"rare& !" !reptul utili)atorului s" solicite
,nc*eierea contractului !e leasing 6,n $a)a antecontractului 'un!aentat pe acceptarea
o'ertei7. Ne,n!eplinirea !e c"tre oricare parte a acestei o$liga%ii& !" na.tere la !aune interese.
Nici instan%a nu poate o$liga p"r%ile s" ,nc*eie contractul !e leasing& c"ci o$liga%ia !e a sena
un contract este o o$liga%ie !e a 'ace. C'. art.1?;C C.ci(.& orice o$liga%ie !e a 'ace& !ac" nu
este executat"& se sc*i$" ,n !es!"un"ri 6ec*i(alent $"nesc7. Acestea pot cuprin!e .i !aune
coinatorii& ce au ca scop constr-ngerea !e$itorului la a2.i executa o$liga%ia !e a 'ace care
Pagina 5# din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
iplic" un 'apt personal. Dar& ,n situa%ia ,n care !e$itorul ,.i ani'est" expres inten%ia !e a nu
,nc*eia contractul !e leasing& el (a 'i o$ligat !oar la plata !e !aune interese.
Regula are .i excep%ie& pre(")uta !e art.1?;; C.ci(.& potri(it c"ruia #ne'iin!
,n!eplinit" o o$liga%ie !e a 'ace cre!itorul poate 'i autori)at !e a o a!uce el la ,n!eplinire cu
c*eltuiala !e$itorului+ 6este (or$a !e executarea ,n natur" a o$liga%iei !e a 'ace& ceea ce nu
iplic" un 'apt personal al !e$itorului7. Cu ,ns"& senarea contractului !e leasing este prin
excelen%" o ani'estare a propriei (oin%e& nu se poate pune pro$lea execut"rii ,n natur" a
o$liga%iei.
1n cea !e2a !oua situa%ie& !ac" p"r%ile nu au negociat clau)ele contractului !e leasing
anterior ,nc*eierii contractului !e (-n)are 2 cup"rare& situa%ia este !elicat". Consi!er ,ns" c"
,n aeest ca) p"r%ile au o$liga%ia !e a ,nc*eia contractul !e leasing proiectat& !ar !e aceast"
!at" o$liga%ia este !e !iligen%" 6p"r%ile au !atoria s" reali)e)e toate !iligen%ele necesare pentru
,nc*eierea contractului7. Aceste !iligen%e se ani'est" prin ,nceperea negocierilor asupra
clau)elor contractului !e leasing. Dac" una !in p"r%i& pe parcursul negocierilor ani'est"
a$u)i( (a 'i antrenat" r"spun!erea ei ,n $a)a antecontractului !e leasing.
Gai exist" situa%ia ,n care p"r%ile au con(enit c" la !ata ,nc*eierii (-n)arii2cup"rarii
s" ,ntre ,n (igoare .i contractul !e leasingJ !ac" una !in p"r%i nu2%i execut" o$liga%iile ce
!ecurg !in contractul !e leasing& partea ,n culp" (a putea 'i ac%ionat" ,n 5u!ecat" ,n $a)a
contractului !e leasing.
1n ca)ul ,n care societatea !e leasing nu ,nc*eie contractul !e (-n)are2cup"rare&
r"spun!erea este !i'erit" !up" cu o$liga%ia 'inan%atorului este !e !iligen%" sau !e re)ultat.
Dac" 'inan%atorul s2a o$ligat !oar la a !epune !iligen%ele pentru a2l !eterina pe
'urni)or s" ,nc*eie contract !e (-n)are2cup"rare& r"spun!erea 'inan%atorului (a 'i anga5at"
nuai !ac" aceste !iligen%e nu au 'ost !epuse.
Dac" o$liga%ia este !e re)ultat& r"spun!erea societ"%ii !e leasing (a 'i anga5at" ,n toate
ca)urile ,n care re)ultatul proiectat nu a 'ost !us la ,n!eplinire& '"r" ca 'inan%atorul s" poat"
in(oca 'a%" !e utili)ator e(entualul coportaent a$u)i( al 'urni)orului. 1n aceast" situa%ie
'inan%atorul poate 'i %inut s" acopere pre5u!iciul utili)atorului& ,nsa (a a(ea o ac%iune
,potri(a 'urni)orului pentru !aune pro(ocate prin coportaent a$u)i(.
Totu.i& re'u)ul !e 'inan%are poate s" atrag" .i r"spun!erea utili)atorului atunci c-n!
acesta a trecut la coan!area $unului !e la 'urni)or '"r" a a.tepta senarea contractului !e
leasing. 1n acest ca)& ,n 'unc%ie !e solu%ionarea litigiului !eclan.at !e 'urni)or& este posi$il a 'i
atras" .i r"spun!erea societ"%ii !e leasing.
Pagina 5$ din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
R"spun!erea regleentat" !e 9r!onan%" pri(e.te neexecutarea sau executarea
necorespun)"toare a o$liga%iilor asuate !e p"r%i .i are ca sanc%iune re)ilierea contractului.
1n ca)ul ,n care utili)atorul re'u)" s" prieasca $unul la terenul stipulat ,n
contractul !e leasing& societatea !e leasing poate re)ilia unilateral contractul cu !aune2
interese 6art.1B alin.1.7.
In situa%ia ,n care $unul ce 'ace o$iectul contractului !e leasing nu este li(rat sau este
li(rat cu ,nt-r)iere ori nu corespun!e calitati(& (a 'i antrenat" r"spun!erea 'urni)orului. Dar
particularitatea const" ,n aceea c" el (a r"spun!e 'a%" !e utili)ator& acesta 'iin! un ter% 'a%" !e
contractul !e (-n)are2cup"rare ,nc*eiat cu societatea !e leasing. Utili)atorul are la
,n!e-n" c*iar o ac%iune !irect" asupra 'urni)orului 6art.10 lit.a7& ,n ca)ul reclaa%iilor
pri(in! li(rarea& calitatea& asisten%a te*nic" .i ser(ice2ul necesar. Alt'el spus& utili)atorul are
an!at !e a sta ,n 5usti%ie .i !ispune !e o ac%iune ,n garan%ie ,potri(a (-n)"torului.
Particularitatea acestui an!at const" ,n 'aptul c" utili)atorul ac%ionea)" ,n nuele
'inan%atorului& !ar nepriin! in!ica%iile !e la acesta.
Dispo)i%iile art.10 tre$uie interpretate restricti(& !eoarece societatea !e leasing ra-ne
o$ligat" 'a%" !e utili)ator !e a2l garanta contra e(ic%iunii !in partea oric"rei persoane care ar
pretin!e (reun !rept real. 1n aceast" situa%ie& 'inan%atorul are o ac%iune ,potri(a 'urni)orului
,nteeiat" pe contractul !e (-n)are2cup"rare& pri(itor la e(ic%iune.
1n ca)ul ,n care $unul ce 'ace o$iectul unui anuit contract pro(oac" pagu$e& ,n $a)a
art.1??? al.1 C.ci(.& r"spun!erea re(ine persoanei care are pa)a 5uri!ic" a lucrului. 1n ca)ul
leasingului este (or$a !e o !erogare !e la principiul ,nscris ,n art.1??? al.1 C.ci(. !eplin
5usti'icat" a(-n! ,n (e!ere c" $unul este coan!at& recep%ionat .i 'olosit ,n o! e'ecti( !e
c"tre utili)ator.
Pentru situa%ia ,n care $ene'iciarul nu execut" o$liga%ia !e plat" a ratei !e leasing
6re!e(en%ei7 tip !e !ou" luni consecuti(e& 'inan%atorul are !ou" posi$ilit"%i/
'ie ac%iunea ,n 5usti%ie pentru executarea silit" a o$liga%iilorJ
'ie a cere re)ilierea contractului
1n cea !e2a !oua situa%ie& utili)atorul (a tre$ui s" restituie $unul societ"%ii !e leasing .i
s"2i pl"teasc" !aune interese. Pentru recuperarea $unului 'inan%atorul are la ,n!e-n" o
ac%iune ,n re(en!icare 6!ac" utili)atorul l2a (-n!ut ori su$,nc*iriat7.
Daunele interese !atorate !e utili)ator pe oti(ul nepl"%ii re!e(en%elor (or 'i sta$ilite
pe $a)e contractuale su$ 'ora unei clau)e penale. 1n lipsa unei clau)e penale& !aunele
interese (or 'i calculate con'or art.1C !in 9.G.nr.C1 K1@@;& cuprin)-n! ratele nepl"tite .i
cuantuul (aloric al re!e(en%elor care au r"as !e pl"tit p-n" la expirarea contractului !e
Pagina "% din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
leasing. Ast'el poate 'i pri(it" ca o clau)" penal" cu caracter !e in!eni)a%ie& p"r-n! !eose$it
!e se(er" ai cu sea" !ac" situa%ia aceasta inter(ine la inceputul perioa!ei !e leasing.
S2ar putea o$iecta c" ast'el societatea !e leasing $ene'icia)" !e o ,$og"%ire '"r" 5ust
teeiJ !ar s2a a(ut ,n (e!ere securitatea total" a 'inan%atorului.
Legiuitorul a a(ut ,n (e!ere .i siguran%a utili)atorului& ,n sensul ocrotirii !reptului !e
op%iune. Ast'el& !ac" societatea !e leasing nu respect" acest !rept al utili)atorului& (a 'i
antrenat" r"spun!erea contractual". 1n aceast" situa%ie& (a !atora !aune2interese ,n cuantu
egal cu (aloarea re)i!uala a $unului sau c*iar cu (aloarea sa !e circulatie 6care poate 'i ai
are !ec-t cea re)i!ual"7 calculat" la !ata expir"rii contractului !e leasing.
1n Garea <ritanie .i S.U.A. principiul !e $a)" const" ,n 'aptul c" instan%a urea)" sa
sta$ileasc" pentru 'iecare ca) ,n parte pier!erea real" su'erit" !e cre!itor.
Gai tre$uie spus c" !ac" pe !urata exploat"rii $unului s2au cau)at pagu$e !in cau)a
(iciilor !e 'a$rica%ie 2 (icii aparente 2 $ene'iciarul (a tre$ui s"2l in!eni)e)e pe 'inan%ator.
Dac" (iciile au 'ost ascunse& (a 'i antrenata r"spun!erea 'urni)orului.
Dac" un ter% tul$ur" !reptul !e proprietate .i utili)atorul nu ,l in'orea)" la tip pe
'inan%ator& r"spun!erea acestuia nu poate 'i anga5at" 'a%" !e utili)ator& ci ai !egra$" (a
r"spun!e utili)atorul 'a%" !e 'inan%ator pentru ne,n!eplinirea acestei o$liga%ii legale.
Dac" utili)atorul optea)" pentru restituirea $unului la s'-r.itul contractului .i $unul
este u)at peste asur"& a(ariat .i ,ntr2o stare !e iposi$ilitate !e a 'unc%iona& aceste
!eterior"ri (or atrage r"spun!erea utili)atorutui care !atorea)" !esp"gu$iri 'inan%atorului.
Asupra ni(elului !e u)ur" .i a !eterior"rilor a!use $unului (a !eci!e instan%a !e
5u!ecat" sau ar$itrii 6,n ca)ul ,n care ,n contractul !e leasing a 'ost intro!us" o clau)" !e
ar$itra5 sau ,n $a)a unei con(en%ii separate7.
>.C.c. Riscul contractului !e leasing
Riscul contractului apare ca o consecin%" a neexecut"rii contractului sinalagatic& ca
urare a iposi$ilit"%ii 'ortuite& !eci a unei cau)e in!epen!ente !e orice culp" a (reuneia !in
p"r%i.
1n ca)ul contractetor sinalagatice ,n care transiterea propriet"%ii are loc ulterior
oentului ,nc*eierii contractului& riscul ,l (a suporta ,nstr"in"torul& con'or principiului
#res perit !oino+. La 'el .i ,n ipote)a contractelor sinalagatice ,n care trans'erul
propriet"%ii este a'ectat !e o con!i%ie suspensi(". Dac" (a 'i a'ectat !e o con!i%ie re)olutorie&
riscul (a 'i suportat !e c"tre !o$-n!itor.
Pagina "1 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Regula este c" riscul contractului este suportat !e !e$itorul o$liga%iei iposi$il !e
executat L #res perit !e$itori+. A.a!ar& contractul ,ncetea)" 'ortuit .i cre!itorul este li$er !e
o$liga%iile sale.
Latinii spuneau/ #na et coo!u cius esse !e$et cuius periculu est+. 6cine are
un pro'it 2 ,ntr2un contract 2 are .i riscul corelati(7.
Art.1? lit.' !in 9.G.nr.C1 K1@@; pre(e!e c" o$liga%ia utili)atorului #s" ,.i asue
pentru ,ntreaga perioa!" a contractului& ,n lipsa unei stipula%ii contrare& totalitatea o$liga%iilor
care !ecurg !in 'olosirea $unului !irect& inclusi( RISCUL pier!erii& !istrugerii sau a(arierii
$unului utili)at& !in cau)e 'ortuite& .i continuarea pl"%ilor cu titlu !e rat" !e leasing p-n" la
ac*itarea integral" a (alorii contractului !e leasing+.
Situa%ia coport" !iscu%ii atunci c-n! utili)atorul se o$lig" s" ,.i asue o$liga%ia !e a
asigura continuitatea ratelor !up" ce $unul piere 'ortuit.
C'. art.@ lit.' !in 9.G.nr.C1 K1@@;& 'inan%atorul are o$liga%ia s" asigure printr2o
societate !e asigur"ri $unurile o'erite utili)atorului ,n leasing. Aceast" !ispo)i%ie tre$uie
corelat" cu art. 1? lit.' 6re!at ai sus7.
Se pune ,ntre$area !ac" aceast" situa%ie nu este o !erogare !e la un e'ect al apari%iei
ca)ului 'ortuit& .i anue acela al stingerii o$liga%iei asuate !e p"r%i. Regula este c" cel ce (a
suporta riscul este !e$itorul o$liga%iei iposi$il !e a ai 'i executat". 1n ca)ul leasingului&
!e$itorul o$liga%iei iposi$il !e executat este societatea !e leasing& !eoarece nu ai poate
asigura utili)atorului 'olosin%a $unului. 1n consecin%"& utili)atorului nu ai este o$ligat s"2.i
execute o$liga%ia !e plat" a ratelor.
&
Prin urare& prin stipulatie contrar"& ,n contractul !e leasing !e(ine aplica$il" '"r"
re)er(e regula #res perit !e$itori+.
Atunci c-n! utili)atorul se o$lig" s" pl"teasc" re!e(en%ele !up" ce $unul piere 'ortuitJ
aceast" asuare poate a(ea loc 'ie prin restipularea ,n contract a unei clau)e cotrare 6legea
con'er" (aloare 5uri!ic" tacerii ,n acest ca)7& 'ie printr2o clau)" expres" prin care se o$lig" la
plata re!e(en%elor !up" apari%ia ca)ului 'ortuit. Aceast" situa%ie nu este o !erogare !e la
regula stingerii o$liga%iilor ,n ca)ul apari%iei ca)ului 'ortuit. Pi iat" .i explica%ia/
Una !in con!i%iile !e (ali!itate a unui contract este existen%a unei cau)e. 1n
contractele sinalagatice 6$ilaterale7& cau)a const" ,n pre'igurarea intal" a contrapresta%iei
pe care 'iecare poate o a.teapt" unul !e la cel"lalt. C'. art.@D@ C.ci(.& o$liga%ia '"r" cau)" nu
poate a(ea nici un e'ect.
Pagina "2 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Este e(i!ent 'aptul c" scopul pe care utili)atorul l2a a(ut ,n (e!ere la ,nc*eierea
contractului !e leasing& atunci c-n! .i2a asuat o$liga%ia !e a pl"ti ratele& este pre'igurarea
intal" a 'aptului c" 'inan%atorul ,i (a asigura 'olosin%a $unului. Dac"& !atorit" ca)ului 'ortuit
cau)a nu ai su$)ist"& potri(it art. @D@ C.ci(.& o$liga%ia contractual" !e a pl"ti ratele nu2.i
ai pro!uce e'ectul. Iat" acela.i e'ect ca .i ,n oricare alt ca) !e apari%ie a ca)ului 'ortuitU
9$liga%ia utili)atorului !e a pl"ti ratele !up" pieirea 'ortuit" a $unului nu2.i ai poate
a(ea i)(orul ,n contractul !e leasing& ci ,n con(en%ia p"r%ilor 6prin care utili)atorul se o$lig" la
a continua plata ratelor7. Aceast" con(en%ie& cuprins" ,n contractul !e leasing& este totu.i
!i'erit" !e contractul !e leasing. De en%ionat& con(en%ia ,n cau)" este a'ectat" !e con!i%ia
suspensi(" a ,ncet"rii contractului !e leasing !in cau)e 'ortuite& ceea ce ,nsean" c" ea ,.i (a
pro!uce e'ectele la !ata ,ncet"rii 'ortuite a contractului !e leasing. 8iin! o con(en%ie& ea
tre$uie s" ,n!eplineasc" toate con!i%iile !e (ali!itate ale unui contract& su$ sanc%iunea
pre(")ut" !e legea ci(il".
Dac" p"r%ile nu pre("! niic cu pri(ire la ca)ul 'ortuit& legea acor!" acestei t"ceri
(aloare 5uri!ic"& consi!er-n! c" ,n o! tacit au ,nc*eiat con(en%ia ,n cau)".
Ar 'i inec*ita$il ca societatea !e leasing s" prieasc" ,n situa%ia apari%iei ca)ului
'ortuit& !esp"gu$iri !e la asigurator& c-t .i plata re!e(en%elor& !eoarece a putea (or$i !e o
,$og"%ire '"r" 5ust teei& acoperin! !e !ou" ori un singur pre5u!iciu. Aceast" situa%ie
sanc%ionea)" lipsa !e !iligen%" a utili)atorului ,n negocierea contractului.
Cu toate acestea& utili)atorul (a putea in(oca 2 pentru a nu pl"ti ratele !up" apari%ia
ca)ului 'ortuit 2 starea !e necesitate ,n care s2a gasit la !ata ,nc*eierii con(en%iei ,n $a)a
c"reia .i2a asuat o$liga%ia !e a pl"ti ratele .i !up" pieirea 'ortuit" a $unului.
1n !octrin" se apreciea)" c" starea !e necesitate 6ani'estat" prin ne(oia urgent" a
utili)atorului !e a2.i procura $unurile .i prin aenin%area c" !ac" nu accept" s" plateasc"
ratele !up" apari%ia ca)ului 'ortuit& 'inan%atorul nu (a sena contractul7 tre$uie asiilat"
(iolen%ei 2 (iciu !e consi%a-nt& aplic-n!u2se art.@C> C.ci(. ,n aceast" ipote)"& utili)atorul
tre$uie s" !o(e!easc" starea !e necesitate ,n care s2a g"sit.
Anuite #riscuri+ .i le asu" .i societatea !e leasing& acestea 'iin! ,ns" inerente
cre!itului& .i anue/
riscul insol(a$ilit"%ii $ene'iciaruluiJ protec%ia 'inan%atorului este !at" ,ns" !e titlul !e
proprietate ce2l !e%ine asupra $unului ,nc*iriatJ
riscul unei insu'iciente garan%ii& ,n ca)ul ,n care $ene'iciarul este lipsit !e i5loacele
'inanciare necesare& ast'el ,nc-t se asigur" !oar acoperirea par%ial" a in(esti%ieiJ
Pagina " din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
riscul !e o!i'icare a !o$-n)iiJ societatea !e leasing poate intro!uce pentru a se
prote5a& o clau)" !e re(i)uire a !o$-n)ii ,n contractJ
riscul !eprecierii onetareJ poate 'i contracarat prin ,nscrierea ,n contract tot a unei
clau)e !e re(i)uire.
>.D. Cesiunea contractului !e leasing.
A(-n! ,n (e!ere c" utili)atorul nu este proprietarul $unului pe care ,l exploatea)a ,n
siste !e leasing& el nu poate transite proprietatea lucrului c"tre ter%e persoane.
De aseenea& leasingul se pre)int" ca o opera%iune cu caracter #intuitu personae+&
ceea ce ,nsean" c" 'inan%atorul acor!" utili)atorului cre!itul a(-n! ,n (e!ere calit"%ile
personale ale acestuia .i posi$ilitatea !e ra$ursare a cre!itului. 8a%" !e aceast" situa%ie&
utili)atorul tre$uie s"2.i p"stre)e aceast" calitate pe toat" !urata !e !erulare a opera%iunii.
C'. art.1? lit.c !in 9.G. nr.C1 K1@@;& utili)atorul nu poate gre(a $unul& !eci nu2l poate
su$,nc*iria& cu at-t ai ult& nu poate transite prin cesiune !repturile sale. Ast'el se !"
e'ect caracterului #intuitu personae+ al contractului !e leasingJ !ar aceasta nuai ,n ce2l
pri(e.te pe utili)ator.
1n sc*i$& societatea !e leasing ,.i p"strea)" 'acultatea !e a transite proprietatea
lucrului ce 'orea)" o$iectul leasingului& !eoarece acesta nu coport" clau)e !e
inaliena$ilitate. 1n 'apt& (-n)area $unului c"tre o alt" societate !e leasing este un proce!eu !e
o$ili)are a cre!itului.
Cesiunea contractului !e c"tre societatea !e leasing nu tre$uie s"2l tul$ure pe
utili)ator ,n !repturile sale. De alt'el& 9r!onan%a pre(e!e ,n art.1; o$liga%ia cup"ratorului
$unului !e a en%ine o$liga%iile asuate !e 'inan%atorul (-n)"tor 'a%" !e utili)ator. Cu toate
acestea& pentru a se asigura utili)atorului o ai !eplin" securitate ,n exploatarea !repturilor
sale ce !ecurg !in contractul !e leasing& 'inan%atorul (-n)"tor (a ra-ne ,n continuare garant
al ,n!eplinirii o$liga%iilor.
1n ca)ul ,n care p"r%ile sunt !e acor!& se poate proce!a la transiterea !repturilor .i
o$liga%iilor utiti)atorului c"tre o ter%" persoan"& cu apro$area preala$il" a societ"%ii !e leasing.
1n acest ca)& ter%ul se su$rog" ,n locul utili)atorului& !up" negocieri pentru sta$ilirea
con%inutului clau)elor !e cesiune.
1n !octrina 'rance)" au 'ost sta$ilite ca)uri !e cesiune& ,n 'unc%ie !e natura lor& !up"
cu urea)"/
Pagina "! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
cau)e te*nice 2 situa%ia ,n care $unul nu ai este necesar ca urare a regrup"rii
unit"%ilor !e pro!uc%ieJ
cau)e speculati(e 2 ca)ul unui io$il $ine aplasat .i care ast'el poate asigura un pre%
ri!icat al cesiuniiJ
cau)e 'inanciare 2 c-n! exploatarea $unului generea)" pier!eri .i pericolul starii !e
'alient pentru utili)ator.
Cesiunea leasingului este con(ena$il" utili)atorului !eoarece poate o$%ine un pre%
copensator. Pi pentru cesionar este a(anta5oas" cesiuneaJ el (a a(ea un $un !e5a existent&
!ep".in! 'a)ele preliinare !e reali)are a leasingului. Trans'erul $unului la cesionar poate
a(ea loc c*iar .i cu o parte !in acti(ul ce!entului.
Cesiunea se reali)ea)" printr2un contract care (a cuprin!e ur"toarele clau)e/
i!enti'icarea p"r%ilorJ
oti(a%ia cesiuniiJ
acor!ul cesiunii 6in principiu& (a expria sta!iul !erul"rii leasingului7J
o$liga%iile cesionarului.
Cesionarul (a prelua $unul ce 'orea)" o$iectul leasingului ,n starea ,n care se a'l" la
!ata intr"rii ,n (igoare a con(en%iei. De aseenea& (a prelua ,n integralitate o$liga%iile
ce!entului 'a%" !e 'inan%ator& .i anue/
plata re!e(en%elor .i a celorlalte o$liga%ii& '"r" a le putea o!i'ica !ec-t cu acor!ul
preala$il al 'inan%atorului. Tre$uie en%ionat c" este necesar" a 'i inclus" .i o clau)"
re)olutorie& respecti( un pact coisoriu !e gra!ul IV 2 re)ilierea !e plin !rept L pentru ca)ul
nerespect"rii !e c"tre cesionar a o$liga%iilor asuateJ
plata aorti)entelor !e5a pl"tite ,n sc*i$ul trans'erului !reptului !e op%iune. Dar
cesionarul nu (a putea 'i o$ligat la plata ar5elor !e pro'it .i a re!e(en%elor care repre)int"
c*iria .i !e5a au 'ost pl"tite !e utili)atorul ce!entJ
!aca p"r%ile con(in& .i priele !e asigurare pl"tite !e ce!ent pot 'i incluse ,n pre%ul
pl"tit !e cesionar.
Criteriile !e e(aluare a pre%ului cesiunii leasingului au 'ost anali)ate 6ai ales pentru
io$ile7 .i au 'ost e(i!en%iate !ou" posi$ilit"%i 6,n !reptul 'rance)7/
Ca)ul contractului ce!at !up" o scurt" perioa!" ,n care !reptul !e op%iune !e
cup"rare a $unului nu poate 'i exercitat. 1n aceast" situa%ie& cesionarul (a a(ea ,n (e!ere
(aloarea re!e(en%elor p-n" la expirarea contractului pe care ,l (a in!exa cu 1CE ,n 'unc%ie !e
o in'la%ie anual" !e >E.
Ca)ul contractului ce!at !up" 10 ani& c-n! !reptul !e op%iune se poate exercita.
Pagina "5 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
8inan%atorul ,.i poate p"stra !reptul !e garan%ie .i asupra ce!entului& ceea ce are
seni'ica%ia unei soli!arit"-i pasi(e ,ntre ce!ent .i cesionar& c*iar !ac" este a$sent" o clau)"
con(en%ional" ,n acest sens.
S2a statutat c" garan%ia soli!arit"%ii ra-ne (ala$il" .i ,n situa%ia ,n care ce!entul se
a'l" ,n 'alient. Soli!aritatea are .i 'unc%ia unei a!e("rate garan%ii a reali)"rii crean%ei.
Regula soli!arit"%ii 'unc%ionea)" .i ,n ca)ul cesiunilor succesi(e& toti ce!en%ii
raspun)-n! soli!ar 'a%" !e 'inan%ator.
Legisla%ia noastr" nu 'ace re'erire la cesiunea leasingului .i nici a soli!arit"%ii
ce!en%ilor. Pro$lea urea)" a 'i re)ol(at" prin con(en%ia p"r%ilor. Dac" p"r%ile nu stipulea)"
,n acest sens& se (or aplica !ispo)i%iile art.B0 C.co. care pre(e!e c" #,n o$liga%iile
coerciale co!e$itorii sunt %inu%i soli!ar+.
Datorit" caracterului intuitu L personae al contractului& 'inan%atorul are puteri !epline
!e !ispo)i%ie asupra reali)"rii opera%iunii.
Drepturile 'inan%atorului tre$uie circuscrise art. 1B1: alin.1 C.ci(. care sta$ile.te
!reptul locatorului !e a su$,nc*iria !ac" nu i2a 'ost inter)isJ alin.0 preci)ea)" c" pentru a nu2
.i putea exercita locatorul 'acultatea !e a su$,nc*iria tra$uie s" existe o stipula%ie expres" ,n
acest sens. Inter!ic%ia transiterii loca%iunii& stipulat" ,n contract& trans'or" loca%iunea ,ntr2
un contract intuitu 2 personae.
1n consecin%"& ,n ca)uI leasingului este necesar" con(en%ia expres" a p"r%ilor relati("
la posi$ilitatea !e a transite !repturile .i o$liga%iile contractuale.
S2a ai preci)at c" cesiunea tre$uie s" respecte con!i%iile con(enite ,n contractul
principal& !ar cu posi$ilitatea !e a con(eni .i ,n o! !i'erit cu acor!ul locatorului. Ast'el& se
(or aplica art.1B0@21B>? C.ci(. pri(in! regulile coune ale loca%iunii.
1n 'ine& cesiunea constituie o (-n)are a !reptului !e 'olosin%" .i aceasta ipune
noti'icarea sa c"tre locator K 'inan%ator 6su$ sanc%iunea inopo)a$ilit"%ii7.
Cu Co!ul ci(il regleentea)" !oar cesiunea !repturilor& locatorul (a ra-ne ,n
continuare o$ligat 'a%" !e locator& !ac" acesta nu2l a$sol(" ,n o! expres.
8a%" !e cesionar& ce!entul garantea)"& ,n $a)a art.1>@0 C.ci(.& nuai !reptul !e
'olosin%" la !ata ,nc*eierii con(en%iei& nu .i ,n!eplinirea o$liga%iilor !e c"tre 'inan%ator. 1n
conclu)ie& cesionarul poate prin ac%iune !irect" s" pretin!" 'inan%atorului executarea sau
re)ilierea cu !aune a contractului& ,n ca) !e neexecutare sau executare necorespun)"toare a
o$liga%iilor ce2i re(in.
Pagina "" din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
C-t !espre !o(a!a cesiunii& aceasta se 'ace .i pentru leasing& ca .i ,n ca)ul
contractului !e (-n)are2cup"rare a crean%ei& copletat" cu pre(e!erile art. BD2C0 .i CB2C;
pri(in! pro$a%iunea o$liga%iilor coerciale.
9po)a$ilitatea cesiunii 'a%" !e !e$itorul ce!at2'urni)or
Este $ine cunoscut 'aptul c" 'a%" !e ter%i& cesiunea le este opo)a$il" !oar !in
oentul ,n!eplinirii 'oralit"%ilor !e pu$licitate const-n! 'ie ,n noti'icarea 'acut"
!e$itorului ce!at& 'ie ,n acceptarea acestei cesiuni prin act autentic 'a%" !e acesta. Lipsa
acestor 'oralit"%i 'ace inopo)a$il" opera%iunea !e cesiune 'a%" !e ter%i .i !eci 'a%" !e
!e$itorul ce!at.
1n ca)ul leasingului& !ac" p"r%ile acestei cesiuni nu e'ectuea)" 'oralit"%ile !e
pu$licitate& cesionarul2utili)ator nu poate in(oca crean%a sa 'a%" !e 'urni)or. 1n pri(in%a
ne,n!eplinirii 'oralit"%ii !e autenti'icare a accept"rii cesiunii& c-n! aceast" acceptare se
reali)ea)" prin ,nscris su$ senatur" pri(at"& opo)a$ilitatea (a 'i asigurat" !oar 'a%" !e
!e$itorul ce!at2'urni)or& nu .i 'a%" !e ter%i.
Dac" aceste 'oralit"%i nu au 'ost respectate& utili)atorul& pentru a2.i asigura
opo)a$ilitatea cesiunii o (a ,nscrie ,n Ar*i(a Electronic" !e Garan%ii Reale Go$iliare 6c'. cu
Titlul VI& art.0 lit.a !in Legea nr.@@ K1@@@7. Prin art. @: al aceluia%i Titlu este instituit"
c*iar o pre'erin%" a cesiunii ,nregistrat" ,n ar*i(" 'a%" !e cea noti'icat" sau acceptat" !e c"tre
!e$itorul ce!at2'urni)or.
>.;. 1ncetarea contractului !e leasing
Contractul !e leasing poate ,nceta la terenul con(enit !e p"r%i sau ,nainte !e acel
teren ca urare a unor cau)e ce %in !e un e(enient sau !e (oin%a unei p"r%i.
>.;.1. 1ncetarea contractului !e leasing la teren
Utili)atorul are trei posi$ilit"%i/
A. S" ac*i)i%ione)e $unul
La expirarea perioa!ei !e loca%ie& utili)atorul poate opta pentru cup"rarea $unului
'olosit la (aloarea re)i!ual".
Ca excep%ie& 9.G. nr.C1K1@@; ini%ial& art.; pre(e!ea c" !reptul !e op%iune se poate
executa .i p-n" la expirarea contractului !e leasing& !ac" utili)atorul 'orulea)" o o'ert"
Pagina "7 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
'er" .i ire(oca$il" !e cup"rare. Dar acest $ene'iciu al utili)atorului nu a ai 'ost en%inut
!e legiuitor ,n ura o!i'ic"rii 9r!onan%ei.
Utili)atorul !e(ine proprietarul $unului 'olosit ,n $a)a proisiunii unilaterale !e
(-n)are a societ"%ii !e leasing& !ar pentru aceasta tre$uie ca .i utili)atorul s"2.i exprie
inten%ia !e ac*i)i%ionare.
A.a cu a ai scris& ,n contractele !e leasing io$iliar& !ac" proprietar al terenului
pe care este e!i'iciul ce 'ace o$iectul leasingului este utili)atorul& proprietatea construc%iei
poate 'i transis" c"tre utili)ator ,n con'oritate cu o clau)" expres" !in contract.
Aceast" op%iune este cel ai !es int-lnit" ,n practic".
<. Prelungirea contractului !e leasing
Dac" utili)atorul !ore.te prelungirea contractului& (a a!resa 'inan%atorului o cerere.
Nu este (or$a !e o prorogare a terenului 6nici nu ar putea 'i !eoarece leasingul este
un contract cu teren7& ci !e o re,noire a contractului care (a con%ine !ispo)i%ii !i'erite !e
cele !in (ec*iul contract pri(itoare la o!ul !e !erulare. Aceasta se ipune pentru c" $unul
se a'l" acu ,ntr2un anuit sta!iu !e u)ur" 'i)ic" .i c*iar oral"& iar re!e(en%a se (a calcula
.i ,n 'unc%ie !e aceasta. De aseenea& se (a a(ea ,n (e!ere (aloarea re)i!ual" a $unului.
Re,nnoirea contractului are ca teei 5uri!ic tot proisiunea unilateral" 'acut" !e
societatea !e leasing& iar ,n lips"& ,n $a)a art.@ lit.! !in 9.G.nr.C1 K1@@; 6textul 9r!onan%ei
(or$e.te !e #prelungirea contractului !e leasing+& !ar aceast" #prelungire+ se in%elege ,n
sensul ar"tat ai sus7.
C. Restituirea $unului
Dac" utili)atorul nu2.i ani'est" inten%ia pentru una !in situa%iile !e la A sau <& el
este o$ligat !e a restitui $unul 'olosit la oentul expir"rii contractului& !ac" p"r%ile nu au
con(enit alt'el.
Lucrul tre$uie restituit ,n starea ,n care se a'l"& ,ns" '"r" a !ep".i gra!ul !e u)ur"
nor"l" cau)at" !e 'olosin%". Alt'el (a r"spun!e 'a%" !e 'urni)or.
Dac" $unul nu (a ai putea 'i 'olosit (a 'i casat& ,n $a)a legii aorti)"rii.
>.;.0. 1ncetarea contractului !e leasing ,nainte !e teren
Pagina "# din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n practica coercial"& ,n contractele !e leasing p"r%ile pot insera clau)e !e re)iliere
!e plin !rept& c*iar !ac" nu sunt pre(")ute !e lege. Aceste clau)e pot 'i ,n interesul
cre!itorului sau al utili)atorului .i e(it" !es'acerea pe cale 5u!iciar" a contractului.
1. Re)ilierea
Re)ilierea anticipat" este o sanc%iune pus" !e legiuitor la in!e-na societ"%ii !e
leasing& !ar p"r%ile pot con(eni .i re)ilierea ,n 'a(oarea utili)atorului.
9.G. nr.C1 K1@@; sta$ile.te situa%iile ,n care 'inan%atorul poate solicita re)ilierea
anticipat" a contractului !e leasing/
a. ,n ca)ul ,n care utili)atorul re'u)" s" prieasc" $unul la terenul stipulat ,n
contract 2 art.1B alin1J
$. ,n ca)ul ,n care utili)atorul se a'l" ,n stare !e reorgani)are 5u!iciar" sau 'alient 2
art.1B alin.1 6se (a %ine cont .i !e alegerea 5u!ec"torului2sin!ic7J
c. ,n ca)ul ,n care utili)atorul nu ,.i execut" o$liga%ia !e plat" a re!e(en%ei 2 art.1C.
Pentru re)iliere nu ai este a.a!ar o$ligatorie intro!ucerea printre clau)ele
contractului !e leasing a unor pacte coisorii. Norele cuprinse ,n art.1B alin.1 .i art.1C au o
'orulare iperati(" .i perit societ"%ii !e leasing #re)ilierea unilateral" a contractului !e
leasing+ pentru situa%ii !eterinate. Ca urare& ,n lipsa unui pact coisoriu& contractul !e
leasing se copletea)" cu pre(e!erile 9r!onan%ei.
Pentru a 'acilita 'inan%atorului satis'acerea !repturilor acor!ate legiuitorul a pre(")ut
la art.: !in 9.G. nr.C1 K1@@; c" ,n ca) !e re)iliere a contractului !in (ina utili)atorului
contractul !e leasing se constituie cu titlu executoriu.
1n !reptul 'rance) s2a regleentat o solu%ie opus". Ast'el& legea !in 1@DD a sta$ilit ca
o$liga%ie ,n sarcina p"r%ilor contractante& su$ sanc%iunea nulit"%ii& !e a pre(e!ea con!i%iile !e
re)iliere la cererea 'inan%atorului. Curtea !e Casa%ie a constatat caracterul legal al !reptului
societ"%ii !e leasing !e a solicita re)ilierea& !ar aceasta nu ,pie!ic" p"r%ile !e a !eterina
o!alit"%ile !reptului !e re)iliere care tre$uie s" 'ie li$er consi%ite.
De lege 'eren!a& se ipune a 'i pre(")ut" ,n 'a(oarea societ"%ii !e leasing o
!esp"gu$ire ca urare a re)ilierii& egal" cu totalitatea re!e(en%elor neac*itate.
Principala consecin%" a re)ilierii unilaterale a contractului const" ,n ,ncetarea
raporturilor 5uri!ice care leag" 'inan%atorul !e utili)ator& acesta 'iin! o$ligat la restituirea
$unului& iar pentru ca)ul art.1C .i plata tuturor re!e(en%elor.
0. Pactele coisorii
Pagina "$ din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n practic"& toate contractele !e leasing con%in pacte coisorii exprese care perit
locatorului s" o$%in" re)ilierea& '"r" a 'i necesar" inter(en%ia 5usti%iei. Aceasta pentru ca)ul !e
neplat" a re!e(en%elor& !ar c*iar .i ,n situa%ia !e executare (oluntar" a contractului&
c-n! continuarea lui poate !e(eni periculoas" pentru 'inan%ator& cu ar 'i reorgani)area
5u!iciar"
sau 'alientul utili)atorului& cesiunea s.a.
Cu pri(ire la clau)a !e re)iliere& !ac" acesta reia unul !in ca)urile regleentate !e
9r!onan%a nr.C1 K1@@;& este un pact coisoriu !e gra!ul I care presupune a 'i constatat !e
instan%a !e 5u!ecat"& con'or regulilor !e !rept coun. Societatea !e leasing (a tre$ui s" se
a!rese)e instan%ei cu o ac%iune pri(in! re)ilierea contractului !e leasing. Pentru c" sunte ,n
pre)en%a unor raporturi 5uri!ice coerciale& instan%a nu poate !ispune un teren !e gra%ie ,n
'a(oarea !e$itorului& iar punerea sa ,n int-r)iere se 'ace !e !rept la !ata la care crean%a a
!e(enit exigi$il". Aceasta .i pentru io$ile& !eoarece !octrina consi!er" opera%iunile !e
leasing io$iliar !rept opera%iuni coerciale.
Dac" este (or$a !e pactul coisoriu !e gra!ul l& re)olu%iunea (a 'i pronun%at" !e
instan%". Pentru celelalte pacte coisorii !e gra!ele II& III .i IV instan%a nu (a pronun%a& ci
!oar (a constata re)olu%iunea .i (a o$liga pe utili)ator la restituirea $unului.
>. Con!i%iile re)olutorii .i suspensi(e
1n aterie !e leasing io$iliar& contractul este ,nso%it a!esea !e con!i%ia re)olutorie&
pentru ca)ul neo$%inerii autori)a%iei !e construc%ie& ori !e neac*i)i%ionare a terenurilor a(ute
,n (e!ere pentru e!i'icarea construc%iilor& ori !e nereali)area construc%iilor con(enite.
1n alte situa%ii este pre(")ut" clau)a potri(it c"reia contractul !e leasing nu (a pro!uce
e'ecte !ec-t ,n ca)ul reali)"rii con!i%iei 6care este suspensi("7 !e ac*i)i%ionare a io$ilelor la
care se re'er" contractul a(-n! ca o$iect !otarea cu o$ile prin leasing.
De aceea& c*iar !ac" contractul !e (-n)are sau !e leasing nu cuprin! con!i%iile
'orulate ,n tereni 5uri!ici& ele se in%eleg una prin cealalt"& intruc-t& ,n acest ca)& un contract
este ,nc*eiat ,n consi!erarea unui alt contract.

:. RELAOIILE LEASINGULUI CU ALTE INSTRUGENTE AURIDICE
A7 Leasingul .i contractul !e cre!it
Pagina 7% din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
De.i ase"n"toare ,n ceea ce pri(e.te scopul lor& .i nu nuai& cele !ou" contracte
sunt esen%ialente !i'erite. C*iar !ac" leasingul apare ca o (ariant" a contractului !e cre!it&
el este un contract coplex& !e sine st"t"tor& care presupune ,ntr2a!e("r o cre!itare
6'inan%are7.
Dar !eose$irile !intre cele !ou" sunt pu%ine.
1n ca)ul contractului !e cre!it& institu%ia cre!itoare este o $anc" ,n tip ce ca)ul
leasingului este o societate coercial" ce are ca unic o$iect !e acti(itate opera%iunile !e
leasing.
Pentru ser(iciile pe care le prestea)" ,n legatur" cu utili)area cre!itului $anca (a
percepe un coision. Societatea !e leasing nu percepe nici un coision pentru presta%iile ce
le execut" ,n legatur" cu leasingul. Nici nu ar putea percepe& !eoarece aceste presta%ii 6ex.
,nc*eierea contractului !e (-n)are2 cup"rare cu 'urni)orul sau c*iar negocierea cu acesta a
pre%ului $unului7 sunt o$liga%ii contractuale ce2i re(in.
Contractul !e cre!it tre$uie inso%it !e anuite garan%ii precu/ 'i!e5usirea .i
asigur"rile 6contra riscului insol(a$ilit"%ii& contra riscului or%ii !e$itorului .i asigurarea
riscului !e capital7. 1n ca)ul opera%iunii !e leasing garan%ia const" ,n proprietatea ce o are
'inan%atorul asupra $unului ,nc*iriat.
1n ca)ul contractului !e cre!it& $ene'iciarul cup"r" $unul ,n nuele .i pe contul s"u.
1n ca)ul leasingului $unului este cup"rat !e 'inan%ator ,n nuele .i pe contul s"u pentru a2l
,nc*iria ulterior utili)atorului.
1n ca)ul (ariantei #contract !e !esc*i!ere !e cre!it+ $anca se o$lig" s" pun" la
!ispo)i%ia clientului $ene'iciar 'on!urile $"ne.ti 6prin proisiune unilateral"7& ,n tip ce
clientul nu se o$lig" s" u)e)e acest cre!it. 1n ca!rul opera%iunii !e leasing& utili)atorul
r"spun!e pentru retragerea cererii prin care solicit" ,nc*eierea unui contract !e leasing cu at-t
ai ult el nu poate renun%a la contractul !e leasing o!at" ce l2a senat& !ec-t ,n con!i%ii
extre !e nea(anta5oase pentru el.
9 ase"nare ,ntre aceste !ou" contracte const" ,n 'aptul c" at-t contractul !e cre!it&
c-t .i cel !e leasing constituie titlu executoriu.
9 alt" ase"nare const" ,n caracterul intuitu2personae a celor !ou" contracte& iar
cesionarea lor se poate 'ace nuai cu acor!ul $"ncii& respecti( a societ"%ii !e leasing.
<7 Leasingul .i loca%iunea
Pagina 71 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Exist" ulte ase"n"ri ,ntre contractul !e leasing .i cel !e loca%iuneJ !e 'apt&
leasingul poate pare a 'i c*iar o (ariant" a contractului !e loca%iune. Dar la o pri(ire ai
atent"& ,ntre cele !ou" contracte exist" !eose$iri iportante !e natur" a 'ace !in leasing o
opera%iune !istinct" !e loca%iune. Coercialitatea leasingului precu .i inter!epen!en%a
!intre cele trei p"r%i iplicate 'ace !in leasing un contract special in!epen!ent .i !istinct !e
loca%iune. Leasingul 'ace parte ,n realitate !in categoria contractelor !e 'inan%are coercial".
Iat" !eci o pria !eose$ire ,ntre leasing .i loca%iune/ cau)a contractului. Dac" ,n ca)ul
contractului !e loca%iune cau)a pentru care locatorul ,nc*eie contractul este aceea !e a o$%ine
'olosin%a unui $unJ ,n ca)ul leasingului cau)a pentru care utili)atorul ,nc*eie contractul este
aceea c" (a o$%ine un cre!it coercial cu care ,.i (a putea !erula acti(itatea.
Principalele !eose$iri ,ntre cele !ou" contracte sunt ur"toarele/
1n ca)ul loca%iunii& locatorul nu tre$uie s" 'ie proprietarul $unuluiJ ,n ca)ul leasingului
tre$uie s" 'ie proprietarul $unurilor pe care le transite ,n 'olosin%a utili)atorului 6c'.art.1 !in
9.G. nr.C1 K1@@;7J
1n ca)ul loca%iunii calitatea !e locator o poate a(ea orice persoan" 'i)ica sau 5uri!ic"
iar ,n ca)ul leasingului calitatea !e 'inan%ator 6locator7 nu o poate a(ea !ec-t o persoan"
5uri!ic" ce are ca o$iect principal !e acti(itate !es'".urarea opera%iunilor !e leasing.
1n ca)ul loca%iunii& locatorul ,l garantea)" pe locatar at-t pentru 'olosirea lini.tit" cat .i
pentru cea util" a $unuluiJ ,n ca)ul leasingului& legea instituie ,n sarcina 'inan%atorului !oar
o$liga%ia !e garan%ie pentru 'olosin%a lini.tit" a $unului 6art.@ lit.e !in 9r!onan%"7.
1n ca)ul loca%iunii locatorul nu are !reptul !e op%iune pe care ,l are utili)atorul !ec-t
!ac" p"r%ile pre("! expres acest !reptJ ,n ca)ul leasingului utli)atorul are !reptul !e op%iune
pre(")ut !e lege& in!epen!ent !e (oin%a 'inan%atorului.
Contractul !e loca%iune nu este nicio!at" cu titlu executoriu. Contractul este titlu
executoriu ,n situa%iile pre(")ute !e art.: al 9r!onan%ei.
Contractul !e loca%iune se poate ,nc*eia pe orice terenJ cel !e leasing nu se poate
,nc*eia pe teren ai ic !e 1 an.
Contractul !e loca%iune este re)ilia$il& !e c"tre locator& pe $a)a unui prea(i)& ,n tip
ce leasingul este ire(oca$il .i ritul pl"%ii ratelor !e leasing nu poate 'i ,nterupt.
1n ca)ul loca%iunii nu exist" o$liga%ia proprietarului !e a asigura $unulJ 'inan%atorul
are o$liga%ia s" asigure $unurile o'erite ,n leasing.
1n ca)ul loca%iunii proprietarul suport" riscul pieirii 'ortuiteJ ,n ca)ul leasingului riscul
este suportat !e utili)ator 6cu excep%ia situa%iei ,n care exist" o clau)" expres" ,n acest sens7.
Ac%iunea !irect" pre(")ut" !e art.10 !in 9r!onan%" nu exist" ,n ca)ul loca%iunii.
Pagina 72 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1n contractul !e loca%iune se 'ace !istinc%ie ,ntre tipurile !e repara%ii 6art.1B0?21B01
C.ci(.7 ,n tip ce ,n ca)ul leasingului nu se 'ace nici o !i'eren%"& toate 'iin! ,n sarcina
utili)atorului.
Leasingul are #a$ initio+ un caracter intuitu2personae& ceea ce este un alt eleent !e
!i'eren%iere 'a%" !e loca%iune.
C7 Leasingul .i (-n)area cu plata pre%ului ,n rate.
Unii !in criticii acestei noi te*nici !e 'inan%are au sustinut c" leasingul nu este !ec-t o
(-n)are cu plata ,n rate. Dar aceast" teorie este ne5usti'icat". .i iat" .i oti(ele/
1n priul r-n!& ,n ca)ul acestei (-n)ari& calitatea !e (-n)ator o are o unitate !e stat& ,n
tip ce ,n ca)ul leasingului nici nu (or$i !e (-n)ator& ci !e 'inan%ator& care este o societate
coercial" cu o$iect !e acti(itate speci'ic.
1n ca)ul (-n)arii cu plata pre%ului ,n rate proprietar al $unului !e(ine cup"r"torulJ ,n
ca)ul leasingului proprietar !e(ine 'inan%atorul. Deci nici nu se pune pro$lea unei
transiteri a propriet"%ii $unului la plata integral" a acestuia ,n ca)ul (-n)arii ,n rate.
Plata pentru (-n)area ,n rate se 'ace prin re%ineri lunare !in salarii. 1n ca)ul
opera%iunii !e leasing plata se 'ace !in (eniturile o$%inute prin exploatarea $unului ,nc*iriat.
<unurile ce pot 'ace o$iectul (-n)arii ,n rate& sunt !eterinate ,n tip ce $unurile ce
pot 'ace o$iectul leasingului sunt !eterina$ile& in!ic-n!u2se !oar categoria !in care 'ac
parte.
Pentru (-n)area ,n rate exist" un contract tipJ ,n ca)ul contractului !e leasing& aceast"
nu este tip& p"r%ile !eterin-n!u2i con%inutul 6excep%ia unor clau)e !e care nu pot !eroga7.
1n ca)ul ,n care (-n)"torul nu recuperea)" $anii !e la cup"r"tor (a o$%ine
contra(aloarea ratelor !e la unitatea un!e este anga5at. Aceast" are o ac%iune ,n regres 'a%" !e
cup"r"tor.
1n ca)ul leasingului& !ac" utili)atorul nu plate.te ratele !e leasing& (a 'i !epose!at !e
'olosin%a $unului .i o$ligat la plata ratelor& c-t .i la plata celor (iitoare& ca o sanc%iune pentru
neplat".
1n ca)ul (-n)"rii ,n rate nu pute (or$i !e un !rept !e op%iune ca .i la leasing.
D7 Leasingul .i an!atul coercial
Pagina 7 din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Este a!e("rat c" ,n ca!rul contractului !e leasing p"r%ile se coport" ca .i an!atari
6an!at pentru negocieri !at utili)atoruluiJ an!at pentru ac*i)i%ionarea $unului cu anuite
calit"%i sta$ilite !e utili)ator !at 'inan%atoruluiJ an!at !e a sta ,n 5ustitie !at utli)atorului
s.a.7.
Dar existen%a an!atului ,n opera%iunea !e leasing nu ,i !" acestuia natura 5uri!ic" a
an!atului.
Exist" !i'eren%e a5ore ,ntre cele !ou" contracte/
1. 9$iectul an!atului coercial este Ytratarea !e a'aceriY& ,n tip ce o$iectul
contractului !e leasing este un $un.
0. 1n ca)ul an!atului an!atarul este reunerat !e an!ant. 1n ca)ul leasingului nu
este (or$a !e o reunerare& !eoarece acele an!ate ai sus aintite tre$uie executate ca
o$liga%ii ale p"r%ilor contractante.
>. Un alt aspect este acela c" an!atarul nu intr" ,n posesia $unului. 1n ca)ul
leasingului& utili)atorul (a intra ,n posesia $unului.
B. 1n ca)ul leasingului& utili)atorul nu ,nc*eie contracte ca .i an!atarul& el !oar
negociea)" (-n)area2cup"rarea !intre 'inan%ator .i 'urni)or 6!ar aceste p"r%i pot negocia
con!i%ii ai a(anta5oase7.
C. 1n ca)ul contractului !e an!at c*eltuielile pentru executarea an!atului tre$uie
restituite !e an!ant c"tre an!atar. 1n ca)ul opera%iunii !e leasing 'iecare parte 6care
execut" un an!at7 ac%ionea)" ,n interes propriu.
D. Gan!atul poate 'i re(ocat ,n orice oent& !ar leasingul este un contract
ire(oca$il.
Una !in ase"n"ri ,ntre aceste !ou" contracte const" ,n caracterul intuitu personae.
;. 9 alt" !eose$ire este aceea c"& ,n ca)ul an!atului& an!atarul este o$ligat s" pun"
la !ispo)i%ia an!atului i5loace pentru executarea an!atului. 1n ca)ul leasingului& legea nu
pre(e!e o$liga%ia 'inan%atorului !e a asigura utili)atorului i5loacele pentru a negocia
(-n)area2cup"rarea sau pentru a2.i executa alte !repturi.
Dup" aceast" anali)" se (e!e .i ai l"urit c" leasingul este o opera%iune 5uri!ic" !e
sine st"t"toare& c*iar !ac" este coplex"& una !intre cele ai coplexe....
Leasingul s2a !o(e!it a 'i un i5loc e'icient !e 'inan%are a in(esti%iilor& o'erin! un plus
!e siguran%" p"r%ilor. Aceast" 'or" !e 'inan%are o'er" cre!itorului !rept garan%ie ,nsu.i
!reptul !e proprietate& 'apt ce !" cre!itorului un gra! !e risc sc")ut.
Pagina 7! din 75
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Clientul are li$ertatea !e a nu ac*i)i%iona e'ecti( utila5ulJ c*iar !ac" are suspiciuni& el
poate ,nc*eia un contract !e leasing pentru c-%i(a ani& contract pe care ,l poate prelungi
,nainte !e a se !eci!e ,naintea cup"r"rii.
Ast'el& leasingul 6o opera%iune 5uri!ic"7 se !o(e!e.te un i5loc !e (itali)are a unei
econoii !ecapitali)ate.

Pagina 75 din 75