Sunteți pe pagina 1din 2

NSTRUCTIUNI DE PREVENIRE SI STINGERE A

INCENDIILOR IN SECTORUL DE ALIMENTATIE


PUBLICA - MAGAZINE DE ALIMENTE - DEPOZITE EN
GROS DE ALIMENTE
1. n vederea prevenirii incendiilor in sectorul alimentar, personalul de
deservire al magaziilor de alimente i depozite engros, va trebui sa
cunoasca regulile de prevenire si stingere a incendiilor
specificeactivitatilor ce le desfasoara.
2.?? Pentru eliminarea pericolelor de incendiu si masurile ce trebuie
luate, in vederea evitarii unor asemenea fenomene, personalul ce
activeaza in sectorul alimentar, va trebui sa cunoasca bine
caracteristicile alimentelor si ale materialelor ce se manipuleaza si
depoziteaza, precum si masurile de prevenire ce trebuie luate, pentru
fiecare situatie in parte.
3.Locurile de munca cu pericol de incendiu, vor fi marcate vizibil, cu
tablite avertizoare specifice.
4.Se interzice umblatul cu foc deschis (in sobe improvizate, fumatul
etc. in depozitele engros si magaziile de alimente. !ncalzirea se va
realiza prin sisteme termice corespunzatoare, sau prin sobe cu
functionare sigura, cu respectarea regulilor de prevenire a incendiilor.
5.Se interzice fumatul in depozitele de alimente. "cest lucru va fi
permis numai in locuri special amena#ate.
6.Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale caror proprietati
nu sunt cunoscute, sau nu pot fi asimilate cu ale altor substante
similare, la care se cunosc regulile de pastrare si interventie, in caz de
incendiu.
7.$oletele, lazile, baloturile etc., vor fi descarcate, manipulate si
depozitate cu mare atentie, folosindu%se mi#loace adecvate. Se va
evita rasturnarea acestora, care daca ar contine substante usor
inflamabile, ca de e&emplu' ulei, grasimi, bauturi alcoolice etc., prin
spargerea ambala#elor, ar favoriza producerea incendiilor.
8."sezarea marfurilor, alimentelor, bauturilor etc., in magazii si
depozite, se va face pe pardosea sau rafturi, in pozitie stabila.
9."mbala#ele produselor alimentare (lazi din lemn, cutii din carton,
tala# etc. se vor colecta si depozita in locuri special destinate, de
unde se vor evacua periodic.
10.Se interzice depozitarea in magaziile si depozitele de alimente, a
materialelor usor inflamabile si combustibile (produse
petroliere, butelii de gaze lichefiate etc., fara o utilizare imediata.
Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale inchise
ermetic.
11.Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice,
neizolate sau suprasolicitate, precum si a prizelor si intrerupatoarelor
defecte. "paratura electrica aflata sub tensiune nu se va amplasa in
aproprierea materialelor combustibile. (u se vor utiliza sigurante
fuzibile supradimensionate.
12.!nstalatiile electrice de forta si iluminat ale depozitelor si magaziilor
de alimente, vor fi verificate periodic si bine intretinute, de catre
personal autorizat in acest scop.
13.)agaziile si depozitele de alimente vor fi dotate cu materiale
adecvate, necesare localizarii si stingerii incendiilor, interzicandu%se
utilizarea lor in alte scopuri, deteriorarea sau intretinerea lor
necorespunzatoare.
14.Se interzice blocarea cailor de acces din magaziile si depozitele de
alimente, cu diverse materiale sau marfuri. $aile de acces vor fi
mentinute in perfecta
stare de curatenie
, evitandu%se, astfel, accesul la materialele de interventie (hidranti,
stingatoare, panouri PS! etc..
15.*upa terminarea lucrului, conducatorul locului de munca
va lua masuri pentru deconectarea instalatiilor electrice, cu e&ceptia
iluminatului de siguranta. (u se va lasa focul deschis, resouri sau
aparatura electrica in priza sau lumanari aprinse.
16.!n raport cu felul si locul inceputurilor de incendiu, se va interveni
cu materialele din dotarea fiecarui loc de munca, conform cu
instructiunile de utilizare date de fabricant. La instalatiile electrice se
vor utiliza stingatoare cu dio&id de carbon. Se interzice utilizarea apei
sau a stingatoarelor cu spuma.
!ntocmit, "probat,