Sunteți pe pagina 1din 1

#include<iostream.

h>
#include<math.h>
int prim(int a)
{
int i,ok=1;
for(i=2;i<=sqrt(a);i++)
if(a%i==0)
ok=0;
return ok;
}
void main()
{
int a,b,n,ok=0;
cout<<"n=";cin>>n;
if(prim(n))
cout<<"cel mai apropiat nr este "<<n;
else
{
a=n-1;b=n+1;
while(!ok)
{
if(prim(a))
if(prim(b))
{ cout<<"cele mai apropiate nr prime sunt
"<<a<<" si "<<b;
ok=1;
}
else
{
cout<<"cel mai apropiat nr prim este "<<
a;
ok=1;
}
else
if(prim(b))
{cout<<"cel mai apropiat nr prim este "<
<b;
ok=1;}
else
a--;b++;
}
}
}

S-ar putea să vă placă și