Sunteți pe pagina 1din 9
CARTE DE VR Ă JI 2 Christian & Miriam Dikol Magicianul st ă pâne ş te

CARTE DE VRĂJI 2

Christian & Miriam Dikol

Magicianul stăpâneşte forţele naturale, ca şi pe cele supranaturale, în momentele practicării riturilor magice, care acţionează direct, fără mijlocirea vreunui agent spiritual. Farmecele, vrăjile şi blestemele sunt formule magice foarte asemănătoare descântecelor, de care însă le deosebeşte scopul pentru care sunt invocate. Ele se bazează, ca şi descântecele, pe puterea magică a cuvântului. Partea a doua a cărţii este dedicată medicinei magice, în care se analizează câteva din procedeele de bază ale magiei, tehnicile şi metodele facerii şi desfacerii, legării şi dezlegării vrăjilor, transmiterea bolilor, imitaţia şi asemă- narea, simbolismul numerelor, evoca- rea şi alungarea demonilor, folosirea cuvântului, întoarcerea vrăjilor, influenţarea corpurilor astrale, tradiţii populare şi obiceiuri româneşti, etc.

Preţul cărţii : 55 lei cu TVA inclus.

C U P R I N S U L

Introducere ...............................................................................

3

Grimoarul - Cartea de Vrăji .....................................................

10

Principiile de bază şi cum funcţionează Magia .........................

11

Principiile Magiei ......................................................................

12

Vrăjitoarele, fiice ale Întunericului ...........................................

13

Agresiunea Psihică ..................................................................

14

Magia Neagră ...........................................................................

15

Vrăjitoria ..................................................................................

16

Infernul din Familie ...................................................................

18

Arsenalul Vrăjitoresc ..............................................................

21

Îmblânzirea animalelor sălbatice ...............................................

31

Ce sunt Farmecele şi Vrăjile .....................................................

35

Cum puteţi şti dacă ai făcute Farmece şi Vrăji .........................

38

Avertismente şi Recomandări ...................................................

39

Învăţarea Vrăjitoriei ..................................................................

41

Cum şi unde se fac Vrăjile şi Farmecele ...................................

42

Ceea ce trebuie cunoscut înainte de a începe orice vrajă ..........

47

Sfaturi pentru Începători ............................................................

47

Instrumente trebuincioase - arsenalul Cireşicăi .....................

48

Unde şi cu ce se fac Lucrările Vrăjitoreşti ................................

50

Bolile aduse-trimise prin Vrăji ...............................................

52

Adusătura ...................................................................................

52

Aruncăturile ...............................................................................

53

Faptul .........................................................................................

54

Argintul viu ...............................................................................

56

Cum să ne protejăm de Farmece! ..............................................

57

Blestemele .................................................................................

59

Cum vă puteţi apăra de Blesteme şi Vrăji .................................

59

URSITA ....................................................................................

61

Ursita .........................................................................................

61

Taina Botezului .........................................................................

62

Frasu Copiilor ............................................................................

63

DEOCHIUL .............................................................................

65

Ce este, de fapt, Deochiul? ........................................................

65

Cum se provoacă Deochiul .....................................................

66

Prin uitătură ...............................................................................

66

Cu Vorba ...................................................................................

67

Cine poate deochea? ................................................................

68

Cine poate fi deocheat .............................................................

69

Efectele Deochiului ..................................................................

71

Stingerea Cărbunilor ..................................................................

71

Descântec de Deochi .................................................................

73

Cum se face de deochi la copii ..................................................

74

Cum să ne ferim de Deochi? .....................................................

74

Talismane şi Amulete apărătoare de Deochi ........................

76

Talismanele ...............................................................................

76

Amuletele ..................................................................................

78

Talismane apărătoare .................................................................

80

Despre Semnul lui Solomon ......................................................

81

Lucrarea unui Talisman .............................................................

82

Semne apărătoare înscrise pe Talisman .....................................

83

Amulete şi Talismane apărătoare de Deochi .............................

85

Talismanul protector împotriva Deochiului ..............................

86

BOLILE ŞI ORIGINEA LOR ................................................

88

Originea Bolilor .........................................................................

88

Bolile sunt provocate de diavol, de duhuri necurate sau de fiinţe demonice ................................

88

Demonii specifici Bolilor ..........................................................

92

Dracul sau Diavolul ...................................................................

93

Demoni cu numele Bolii ............................................................

97

Caracterizarea Demonilor Bolilor .............................................

103

Trei Morţi ..................................................................................

106

Mama, Mănăstirea, Fata şi Dracu' .............................................

108

DIFERITE FIINŢE DEMONICE .........................................

110

Vechimea Credinţei în Strigoi ....................................................

110

STRIGOII .................................................................................

111

Cine se face Strigoi ....................................................................

112

Cum se cunoaşte şi se manifestă Strigoiul .................................

112

Strigoii Morţi .............................................................................

114

Strigoii Vii .................................................................................

115

Noaptea Strigoilor şi aflarea Ursitei ..........................................

116

Oglinda şi Fulgerul ....................................................................

117

Legarea Mortului (Strigoiului) ..................................................

119

Înfierarea Mortului ....................................................................

120

Femeia, Strigoiul şi Paznicii ......................................................

121

Priveghiul sau Odihna ................................................................

122

Practica Magică de aflare a Norocului .......................................

124

Practici de Destrigoire ................................................................

124

Descântec de Strigoi ..................................................................

125

Moroii ........................................................................................

127

Zburătorul ................................................................................

129

Ielele ..........................................................................................

133

Drumul Ălor Sfinte.................................................................

139

Rusaliile ....................................................................................

140

Samca ........................................................................................

142

Muma Pădurii ..........................................................................

145

Bolile şi pedeapsa Divină .........................................................

149

CALENDARUL POPULAR ..................................................

152

Zilele Sfinte ...............................................................................

152

Sărbători mobile ........................................................................

158

Zile speciale pentru practicile magice .......................................

159

Semnificaţia magică populară a zilelor săptămânii ...................

162

Cele douăsprezece Vineri ..........................................................

166

Ce nu trebuie făcut ca să rămâi sănătos .....................................

167

Noaptea schimbării oglinzilor ...................................................

167

Taina Viitorului dezvăluită de apa din ulcior ............................

169

Tălmăcirea Semnelor .................................................................

169

Amulete şi Talismane pentru protecţie şi Sănătate ..............

170

Fierul .........................................................................................

171

Cositorul ....................................................................................

172

Aurul, Argintul, Arama .............................................................

173

Sarea ..........................................................................................

174

MAGIA PLANTELOR ...........................................................

178

Plante pentru Amulete ............................................................

178

Usturoiul ....................................................................................

179

Usturoiul - continuare ................................................................

180

Migdalele ...................................................................................

181

Odoleanul ..................................................................................

183

Cicoarea .....................................................................................

183

Iarba Creaţă ...............................................................................

184

Leuşteanul .................................................................................

184

Iarba Neagră ..............................................................................

185

Rostopasca .................................................................................

185

Clocoticiul .................................................................................

187

Năvalnicul .................................................................................

187

Pelinul ........................................................................................

187

Câteva reţete pe bază de Pelin ...................................................

189

Pulberea de pelin .......................................................................

189

Tinctura de pelin .......................................................................

189

Vinul de pelin .............................................................................

189

Siropul de pelin .........................................................................

189

Infuzia combinată ......................................................................

190

Plasturele cu pelin .....................................................................

190

Piperul .......................................................................................

190

Salcia .........................................................................................

192

Toaia sau Omagul .....................................................................

192

Urechelniţa ................................................................................

193

Vâscul ........................................................................................

194

Bradul ........................................................................................

197

Tămâia .......................................................................................

198

Elixire Vrăjitoreşti ..................................................................

202

Alifia Vrăjitoarelor ..................................................................

202

Mătrăguna - Planta care sângerează ........................................

204

Reţete Magice ...........................................................................

206

Grădina Vrăjitoarelor .............................................................

207

Pregătirea Grădinii Magice a Vrăjitoarelor ...............................

207

Plantarea ....................................................................................

207

Instrucţiuni de plantare ..............................................................

208

Îngrijirea Grădinii Vrăjitoarelor ................................................

209

Udarea .......................................................................................

209

Amplasarea ................................................................................

209

Detalii despre Plante ...............................................................

211

Busuiocul ...................................................................................

211

Vrajă de dragoste cu busuioc .....................................................

213

Salvia .........................................................................................

213

Cimbrul ......................................................................................

214

Menta Pisicii ..............................................................................

215

Sunătoarea .................................................................................

215

Elixire şi reţete antistress ........................................................

217

Leacuri de Dragoste ...................................................................

219

Ierburi Vrăjitoreşti ..................................................................

220

Secretele plantelor vrăjitoreşti ...............................................

222

Iarba Şarpelui ............................................................................

222

Angelica ....................................................................................

223

Mătrăguna ..................................................................................

223

Socul ..........................................................................................

224

Iarba Fiarelor .............................................................................

224

Busuiocul ...................................................................................

225

Floarea de Sânziană ...................................................................

225

Ierburi de Dragoste .................................................................

226

Maghiranul ................................................................................

226

Rozmarinul ................................................................................

227

Plante Afrodisiace ...................................................................

228

MAGIA CU IERBURI ............................................................

229

Săculeţul cu plante ...................................................................

229

Ierburi miraculoase de Dragoste ............................................

232

Mărarul ......................................................................................

232

Sunătoarea .................................................................................

232

Lavanda .....................................................................................

233

Mirtul .........................................................................................

233

Rozmarinul ................................................................................

233

Vanilia .......................................................................................

234

Salcia .........................................................................................

234

Ziua Florilor de Leac ..............................................................

234

Amulete din animale ...............................................................

236

Obiecte şi Practici Magice ......................................................

236

Cercel ........................................................................................

243

Inel .............................................................................................

243

Mărgele ......................................................................................

243

Mătură .......................................................................................

244

Inelul - o legătură între Cer şi Pământ .......................................

244

Ritualuri de anulare a Magiei Inelului ..................................

248

Distrugerea inelului nu distruge puterile magice malefice ale acestuia .....................

249

Inelul logodnei destrămate nu este însă totdeauna malefic ................................

249

Inelul de căsătorie leagă sufletele celor doi foşti purtători dincolo de viaţa aceasta .......................

249

Note de călătorie ......................................................................

250

Când nu trebuie dăruit un inel ...................................................

252

Obiecte sfinte sau sfinţite ........................................................

253

Nu rosti numele bolii ca să scapi de ea! ....................................

254

Leacuri şi practici băbeşti ..........................................................

256

Descântecele şi Descântătoarele .............................................

260

Descântecul nu trebuie spus nimănui, că-şi pierde leacul .........

261

Descântătoarea nu-şi descântă niciodată singură ......................

262

Pentru anumite afecţiuni, bolnavul poate să-şi descânte singur

262

Nicio descântătoare nu descântă fără plată ................................

265

Cuprinsul Descântecelor .........................................................

265

Rugămintea ................................................................................

266

Porunca ......................................................................................

267

Blestemul ...................................................................................

270

Eliminarea .................................................................................

271

Enumerarea ................................................................................

272

Descreşterea ...............................................................................

272

Paralelisme ................................................................................

273

Dialogul .....................................................................................

274

Povestirea ..................................................................................

275

Imposibilităţi .............................................................................

276

Intervenţia Divină ....................................................................

276

Vindecarea prin Taina Sfântului Maslu .....................................

277

Molitfele Sf. Vasile cel Mare ....................................................

278

Postul şi Puterea lui .................................................................

283

Curăţirea trupului şi sufletului ...................................................

285

Postul Negru ..............................................................................

285

Postul suplimentar pentru lupta cu Duşmanii ............................

287

Postul pentru Duşmani ..............................................................

288

Postul de 9 zile, pentru Duşmani ..............................................

289

Post pentru curăţirea de Păcate ..................................................

290

Post suplimentar în caz de Primejdie ........................................

290

Postul suplimentar pentru cei ce vor să scape de diavol ...........

291

Postul suplimentar pentru a căpăta Har de la Dumnezeu .......... Postul suplimentar

291

pentru cei ce ocupă funcţii de conducere ..................................

292

CU CE SE DESCÂNTĂ ..........................................................

293

Obiecte întrebuinţate la Descântat .............................................

293

Apa de Viaţă Lungă ...................................................................

295

Agheazma ..................................................................................

296

Apa Neîncepută .........................................................................

298

Apa ne-ncepută - o altă variantă ................................................

302

TRANSMITEREA BOLII ......................................................

305

Transmiterea bolii ca mijloc de Vindecare ...........................

305

Boala este transmisă altui Om ...................................................

305

Boala se transmite unui Mort ....................................................

307

Boala este transmisă unui Animal .............................................

309

Boala este transmisă unei Plante ...............................................

311

Boala este transmisă Pământului ...............................................

315

Boala este transmisă unei Ape ...................................................

318

Boala este transmisă Lunii, Stelelor, Curcubeului ....................

321

Boala este transmisă unui Obiect ..............................................

323

Legarea şi Înnodarea ...............................................................

325

Încuierea şi Descuierea ...........................................................

326

Speriatul Demonului ...............................................................

327

Ameninţarea ..............................................................................

328

Înşelarea Demonului Bolii ......................................................

329

Schimbarea Numelui şi Botezarea din nou ...............................

329

Botezarea Animalelor ................................................................

330

Leacuri luate de la Morţi ...........................................................

331

Răvaşe de Leac ..........................................................................

333

Răvaşe de Brâncă ......................................................................

333

Răvaşe de Friguri .......................................................................

340

Formule magice cu SATOR-AREPO ......................................

341

INFLUENŢA CORPURILOR CEREŞTI .............................

344

Soarele .......................................................................................

344

Luna ...........................................................................................

346

Misticismul Numerelor şi Magia ............................................

348

Numărătoarea Mare ...................................................................

352

PARTEA A II-A

FARMECE ŞI DESFACERI DE FARMECE, DESCÂNTECE, VRĂJI, INCANTAŢII ŞI INVOCAŢII

355

A. FARMECE ..........................................................................

355

Farmecele .................................................................................

355

Cum să ne apărăm de Farmece ..................................................

357

Note ...........................................................................................

359

Domnule Profesor! ..................................................................

361

Unghiile .....................................................................................

363

NaturaOmului ........................................................................

364

Apa Amorţită .............................................................................

364

Vrăjile trebuie îngropate ........................................................

365

Se fac vrăji în Post şi la Marile Sărbători .............................

366

Chemarea Soarelui ....................................................................

367

Chemarea Apei Curgătoare .......................................................

368

Chemarea Apei Rouroase ..........................................................

369

Chemarea Stelei .........................................................................

370

  • B. DESFACERI de FARMECE

Întoarcerea Ursitei .....................................................................

372

  • C. DESCÂNTECE

376

De Deochi ..................................................................................

376

De Ceas Rău cu Sperietură ........................................................

379

Descântec de Deochi .................................................................

381

Descântec de Moroi ...................................................................

382

Descântec de Strigoi ..................................................................

382

Descântec de împăcare ..............................................................

385

Descântec de Rusalşii ................................................................

385

Descântec de Iele .......................................................................

386

Descântec de cuţite din Iele .......................................................

389

Descântec pentru toate cele.....................................................

390

Descântec de Junghi ..................................................................

391

Descântec de Dragoste şi Ursită ................................................

392

Descântec de Dragoste ..............................................................

393

Descântec de luat mana de la vite .............................................

393

Descântec de Deochi .................................................................

394

Descântec pentru scoaterea dracului din om .............................

396

Descântec pentru scoaterea dracului din baltă ..........................

397

Descântec de izdat .....................................................................

397

Descântec de Întors Urma.......................................................

399

Descântec de Ceasul Rău........................................................

400

Descântec de Ursită ...................................................................

401

Ritualul de Apărare împotriva Magiei Negre ............................

401

Rugăciunea Sfântului Ciprian ...................................................

403

RITUALURI MAGICE PENTRU ALUNGAREA DUHURILOR NECURATE DIN LOCUINŢELE OAMENILOR

405

Descântec de Sănătate ...............................................................

406

Mantră de Protecţie - comunicat din Astral ............................

408

  • D. VRĂJI DE DRAGOSTE

410

Recuzită ....................................................................................

410

Descântec de Dragoste ..............................................................

411

Ritualul Oglinzii Fermecate ......................................................

412

Ritual pentru a te Reîntâlni cu o Persoană ................................

413

Ceremonialul de Dragoste al lui Venus .....................................

414

Ritualul Întoarcerii Dragostei ....................................................

415

Vrăji de Sânziene .......................................................................

415

Apa de Stele ...............................................................................

416

Învelirea Focului ........................................................................

418

Facerea cu Ulcica ......................................................................

419

Aşternerea Patului .....................................................................

420

VRĂJI DE FĂCUT

422

Două lucruri trebuie învăţate .....................................................

422

Făcutul de Fapt ..........................................................................

423

Făcutul de Legat ........................................................................

424

Făcutul cu Frigarea ....................................................................

424

DEZLEGĂRI ŞI DESFACERI DE VRĂJI ..........................

427

Dezlegările .................................................................................

427

Desfacerile .................................................................................

427

Învăţarea Descântecelor ..........................................................

428

Cum se-nvaţă un Descântec ....................................................

429

Ce se foloseşte la Dezlegat .......................................................

430

Cum să desfaci Vraja cu Păpuşa Vie .........................................

431

LEACURI VRĂJITOREŞTI ..................................................

433

Reguli pentru vindecări şi Leacuri ............................................

433

Reţete de Leac Vrăjitoresc ........................................................

435

Uleiul de Ou ..............................................................................

436

Trasul Firului de Păr ..................................................................

435

Alifie Vrăjitorească de luat Junghiul .........................................

437

Leac pentru Tăietura de Cuţit Fermecat ....................................

439

Leacul din Broască ....................................................................

441

Leac pentru Lunateci (Somnambuli) .........................................

443

Lucrări Vrăjitoreşti de Leac ..................................................

444

Legătura Vrăjită .........................................................................

447

Legatul Rodului .........................................................................

449

Legarea naturiicu Mortul .......................................................

451

Ibovnica prinde de veste că iubitul are de gând să o părăsească ...........................................

452

Moartea Sufletului Fiinţei .........................................................

453

Sinuciderea ................................................................................

455

Simulacrul şi Fotografia ............................................................

456

O relatare ...................................................................................

457

ÎNTOARCEREA VRĂJILOR

459

Întoarcerea (Întorsu') .................................................................

459

Întorsul Urmei ...........................................................................

461

Închipuirea Neîntoarsă ..............................................................

463

Ritual de Întoarcere asupra celui care a făcut Magia Rea .........

464

Întoarcerea ca Superstiţie ..........................................................

465

Întoarcerea Morţilor ..................................................................

467

Dezlegarea şi aducerea Soţului Vrăjit .......................................

468

Identitate furată ..........................................................................

470

La Porţile Cerului ......................................................................

473

Semnele Rele din Vis ................................................................

474

Descântec ...................................................................................

476

Foarfeca pe masă, cuţitul în aşternut .........................................

477

Cuţitul, varul şi mana (laptele) femeii .......................................

479

Duhul Comorii ...........................................................................

480

Sâmbăta lui Lazăr ......................................................................

482

În noaptea de Bobotează fetele îşi pun busuioc sub perne pentru a-şi visa iubitul (ursitul) .................................................

484

PRACTICI, OBICEIURI ŞI TRADIŢII POPULARE

485

Practici de pretutindeni pentru provocarea Ploii .................

485

PRACTICI ŞI TRADIŢII ROMANEŞTI

489

Credinţa în Puterile Vindecătoare ale Maicii Domnului ..........................

489

Paparuda ....................................................................................

493

Caloianul ...................................................................................

496

Căluşul .......................................................................................

499

BIBLIOGRAFIE .......................................................................

503