Sunteți pe pagina 1din 12

CARTE DE VRĂJI 2

Christian & Miriam Dikol


Magicianul stăpâneşte forţele naturale, ca şi pe cele supranaturale, în momentele practicăr
riturilor magice, care acţionează direct, fără mijlocirea vreunui agent spiritual. Farme
cele, vrăjile şi blestemele sunt formule magice foarte asemănătoare descântecelor, de care
însă le deosebeşte scopul pentru care sunt invocate. Ele se bazează, ca şi descântecele, p
puterea magică a cuvântului. Partea a doua a cărţii este dedicată medicinei magice, în car
se analizează câteva din procedeele de bază ale magiei, tehnicile şi metodele facerii şi
desfacerii, legării şi dezlegării vrăjilor, transmiterea bolilor, imitaţia şi asemănarea, s
olismul numerelor, evocarea şi alungarea demonilor, folosirea cuvântului, întoarcerea
vrăjilor, influenţarea corpurilor astrale, tradiţii populare şi obiceiuri româneşti, etc. P
eţul cărţii : 55 lei cu TVA inclus.
CUPRINSUL
Introducere ....................................................................
........... Grimoarul - Cartea de Vrăji ..........................................
........... Principiile de bază şi cum funcţionează Magia ......................... Prin
cipiile Magiei .................................................................
..... Vrăjitoarele, fiice ale Întunericului ........................................
... Agresiunea Psihică ...........................................................
....... Magia Neagră .............................................................
.............. Vrăjitoria ........................................................
.......................... Infernul din Familie ................................
................................... Arsenalul Vrăjitoresc ........................
...................................... Îmblânzirea animalelor sălbatice ..............
................................. Ce sunt Farmecele şi Vrăjile .....................
................................ Cum puteţi şti dacă ai făcute Farmece şi Vrăji ...........
............. Avertismente şi Recomandări ..........................................
......... Învăţarea Vrăjitoriei ........................................................
.......... Cum şi unde se fac Vrăjile şi Farmecele ...................................
Ceea ce trebuie cunoscut înainte de a începe orice vrajă .......... Sfaturi pentru Înce
pători ............................................................ Instrumente tr
ebuincioase - arsenalul Cireşicăi ..................... 3 10 11 12 13 14 15 16 18 21
31 35 38 39 41 42 47 47 48
Unde şi cu ce se fac Lucrările Vrăjitoreşti ................................ Bolile adus
e-trimise prin Vrăji ............................................... Adusătura .....
.............................................................................. A
runcăturile ......................................................................
......... Faptul ...............................................................
.......................... Argintul viu ........................................
....................................... Cum să ne protejăm de Farmece! .............
................................. Blestemele ...................................
.............................................. Cum vă puteţi apăra de Blesteme şi Vrăji ..
............................... URSITA .........................................
........................................... Ursita .............................
............................................................ Taina Botezului ...
...................................................................... Frasu Cop
iilor ..........................................................................
.. DEOCHIUL ....................................................................
......... Ce este, de fapt, Deochiul? ..........................................
.............. Cum se provoacă Deochiul ..........................................
........... Prin uitătură ..........................................................
..................... Cu Vorba .................................................
.................................. Cine poate deochea? .........................
....................................... Cine poate fi deocheat .................
............................................ Efectele Deochiului ...............
................................................... Stingerea Cărbunilor .........
......................................................... Descântec de Deochi ....
............................................................. Cum se face de deo
chi la copii .................................................. Cum să ne ferim de
Deochi? ..................................................... Talismane şi Amulet
e apărătoare de Deochi ........................ Talismanele ........................
....................................................... Amuletele ..............
.................................................................... Talismane a
părătoare ................................................................. Despre S
emnul lui Solomon ...................................................... Lucrare
a unui Talisman ............................................................. Se
mne apărătoare înscrise pe Talisman ..................................... Amulete şi Tal
ismane apărătoare de Deochi ............................. Talismanul protector împotri
va Deochiului .............................. BOLILE ŞI ORIGINEA LOR ..............
.................................. Originea Bolilor ............................
............................................. Bolile sunt provocate de diavol, d
e duhuri necurate sau de fiinţe demonice ................................ Demonii
specifici Bolilor .......................................................... Dra
cul sau Diavolul ...............................................................
.... Demoni cu numele Bolii ....................................................
........ Caracterizarea Demonilor Bolilor ......................................
....... Trei Morţi ...............................................................
................... Mama, Mănăstirea, Fata şi Dracu' .................................
............ DIFERITE FIINŢE DEMONICE ......................................... Ve
chimea Credinţei în Strigoi .................................................... STR
IGOII ..........................................................................
....... Cine se face Strigoi ...................................................
................. Cum se cunoaşte şi se manifestă Strigoiul ..........................
....... Strigoii Morţi ...........................................................
.................. Strigoii Vii ................................................
.................................
50 52 52 53 54 56 57 59 59 61 61 62 63 65 65 66 66 67 68 69 71 71 73 74 74 76 76
78 80 81 82 83 85 86 88 88 88 92 93 97 103 106 108 110 110 111 112 112 114 115
Noaptea Strigoilor şi aflarea Ursitei .......................................... O
glinda şi Fulgerul ...............................................................
..... Legarea Mortului (Strigoiului) ...........................................
....... Înfierarea Mortului ......................................................
.............. Femeia, Strigoiul şi Paznicii .....................................
................. Priveghiul sau Odihna ........................................
........................ Practica Magică de aflare a Norocului ...................
.................... Practici de Destrigoire ...................................
............................. Descântec de Strigoi ...............................
................................... Moroii .....................................
................................................... Zburătorul ...................
............................................................. Ielele ...........
...............................................................................
Drumul „Ălor Sfinte” .................................................................
Rusaliile .....................................................................
............... Samca ..........................................................
.............................. Muma Pădurii ......................................
.................................... Bolile şi pedeapsa Divină .....................
.................................... CALENDARUL POPULAR ........................
.......................... Zilele Sfinte .......................................
........................................ Sărbători mobile ..........................
.............................................. Zile speciale pentru practicile m
agice ....................................... Semnificaţia magică populară a zilelor săp
tămânii ................... Cele douăsprezece Vineri .................................
......................... Ce nu trebuie făcut ca să rămâi sănătos .........................
........... Noaptea schimbării oglinzilor ........................................
........... Taina Viitorului dezvăluită de apa din ulcior ..........................
.. Tălmăcirea Semnelor .............................................................
.... Amulete şi Talismane pentru protecţie şi Sănătate .............. Fierul .............
............................................................................ Cos
itorul .........................................................................
........... Aurul, Argintul, Arama .............................................
................ Sarea .........................................................
................................. MAGIA PLANTELOR ..............................
............................. Plante pentru Amulete ............................
................................ Usturoiul .....................................
............................................... Usturoiul - continuare .........
....................................................... Migdalele ..............
..................................................................... Odoleanul
................................................................................
.. Cicoarea ....................................................................
................. Iarba Creaţă .....................................................
.......................... Leuşteanul ............................................
..................................... Iarba Neagră ...............................
............................................... Rostopasca .....................
............................................................ Clocoticiul .......
.......................................................................... Năvalni
cul ............................................................................
..... Pelinul ..................................................................
...................... Câteva reţete pe bază de Pelin ................................
................... Pulberea de pelin ..........................................
............................. Tinctura de pelin ................................
....................................... Vinul de pelin .........................
.................................................... Siropul de pelin ..........
...............................................................
116 117 119 120 121 122 124 124 125 127 129 133 139 140 142 145 149 152 152 158
159 162 166 167 167 169 169 170 171 172 173 174 178 178 179 180 181 183 183 184
184 185 185 187 187 187 189 189 189 189 189
Infuzia combinată ................................................................
...... Plasturele cu pelin .....................................................
................ Piperul .......................................................
................................ Salcia ........................................
................................................. Toaia sau Omagul .............
........................................................ Urechelniţa .............
................................................................... Vâscul .......
................................................................................
. Bradul .......................................................................
................. Tămâia ...........................................................
............................ Elixire Vrăjitoreşti ..................................
................................ Alifia Vrăjitoarelor ............................
...................................... Mătrăguna - Planta care sângerează ..............
.......................... Reţete Magice .........................................
.................................. Grădina Vrăjitoarelor ...........................
.................................. Pregătirea Grădinii Magice a Vrăjitoarelor ........
....................... Plantarea ..............................................
...................................... Instrucţiuni de plantare ..................
............................................ Îngrijirea Grădinii Vrăjitoarelor .......
......................................... Udarea ...............................
........................................................ Amplasarea ............
.................................................................... Detalii des
pre Plante ............................................................... Busui
ocul ...........................................................................
........ Vrajă de dragoste cu busuioc ............................................
......... Salvia ...............................................................
.......................... Cimbrul .............................................
......................................... Menta Pisicii ........................
...................................................... Sunătoarea ................
................................................................. Elixire şi reţete
antistress ........................................................ Leacuri de D
ragoste ................................................................... Ierb
uri Vrăjitoreşti ..................................................................
Secretele plantelor vrăjitoreşti ............................................... Iar
ba Şarpelui ......................................................................
...... Angelica ................................................................
.................... Mătrăguna .....................................................
............................. Socul ............................................
.............................................. Iarba Fiarelor ..................
........................................................... Busuiocul ..........
......................................................................... Floare
a de Sânziană ................................................................... Ie
rburi de Dragoste ..............................................................
... Maghiranul .................................................................
............... Rozmarinul .....................................................
........................... Plante Afrodisiace .................................
.................................. MAGIA CU IERBURI ............................
................................ Săculeţul cu plante ...............................
.................................... Ierburi miraculoase de Dragoste ...........
................................. Mărarul ........................................
.............................................. Sunătoarea ........................
......................................................... Lavanda ..............
....................................................................... Mirtul .
................................................................................
........ Rozmarinul ............................................................
.................... Vanilia ...................................................
....................................
190 190 190 192 192 193 194 197 198 202 202 204 206 207 207 207 208 209 209 209
211 211 213 213 214 215 215 217 219 220 222 222 223 223 224 224 225 225 226 226
227 228 229 229 232 232 232 233 233 233 234
Salcia .........................................................................
................ Ziua Florilor de Leac .........................................
..................... Amulete din animale ......................................
......................... Obiecte şi Practici Magice .............................
......................... Cercel ...............................................
......................................... Inel .................................
............................................................ Mărgele .............
......................................................................... Mătură ...
................................................................................
.... Inelul - o legătură între Cer şi Pământ ....................................... Ritual
ri de anulare a Magiei Inelului .................................. Distrugerea i
nelului nu distruge puterile magice malefice ale acestuia .....................
Inelul logodnei destrămate nu este însă totdeauna malefic ............................
.... Inelul de căsătorie leagă sufletele celor doi foşti purtători dincolo de viaţa aceasta
....................... Note de călătorie ..........................................
............................ Când nu trebuie dăruit un inel ........................
........................... Obiecte sfinte sau sfinţite ..........................
.............................. Nu rosti numele bolii ca să scapi de ea! ..........
.......................... Leacuri şi practici băbeşti ...............................
........................... Descântecele şi Descântătoarele ............................
................. Descântecul nu trebuie spus nimănui, că-şi pierde leacul ......... Des
cântătoarea nu-şi descântă niciodată singură ...................... Pentru anumite afecţiun
lnavul poate să-şi descânte singur Nicio descântătoare nu descântă fără plată .............
.......... Cuprinsul Descântecelor ...............................................
.......... Rugămintea ............................................................
.................... Porunca ...................................................
................................... Blestemul ..................................
................................................. Eliminarea ...................
.............................................................. Enumerarea ......
.......................................................................... Descr
eşterea ..........................................................................
..... Paralelisme ..............................................................
.................. Dialogul ....................................................
................................. Povestirea ...................................
............................................... Imposibilităţi .....................
........................................................ Intervenţia Divină ........
............................................................ Vindecarea prin Tai
na Sfântului Maslu ..................................... Molitfele Sf. Vasile cel
Mare .................................................... Postul şi Puterea lui ..
............................................................... Curăţirea trupului şi
sufletului ................................................... Postul Negru ....
.......................................................................... Postu
l suplimentar pentru lupta cu Duşmanii ............................ Postul pentru
Duşmani .............................................................. Postul de 9
zile, pentru Duşmani .............................................. Post pentru c
urăţirea de Păcate .................................................. Post suplimentar
în caz de Primejdie ........................................ Postul suplimentar p
entru cei ce vor să scape de diavol ........... Postul suplimentar pentru a căpăta Har
de la Dumnezeu .......... Postul suplimentar
234 234 236 236 243 243 243 244 244 248 249 249 249 250 252 253 254 256 260 261
262 262 265 265 266 267 270 271 272 272 273 274 275 276 276 277 278 283 285 285
287 288 289 290 290 291 291
pentru cei ce ocupă funcţii de conducere .................................. CU CE SE
DESCÂNTĂ .......................................................... Obiecte întrebuinţa
te la Descântat ............................................. Apa de Viaţă Lungă .......
............................................................ Agheazma ..........
........................................................................ Apa Neînc
epută ......................................................................... Ap
a ne-ncepută - o altă variantă ................................................ TRANSM
ITEREA BOLII ...................................................... Transmiterea
bolii ca mijloc de Vindecare ........................... Boala este transmisă alt
ui Om ................................................... Boala se transmite unu
i Mort .................................................... Boala este transmisă u
nui Animal ............................................. Boala este transmisă unei
Plante ............................................... Boala este transmisă Pământulu
i ............................................... Boala este transmisă unei Ape ..
................................................. Boala este transmisă Lunii, Stel
elor, Curcubeului .................... Boala este transmisă unui Obiect ..........
.................................... Legarea şi Înnodarea ..........................
..................................... Încuierea şi Descuierea ......................
..................................... Speriatul Demonului ......................
......................................... Ameninţarea ............................
.................................................. Înşelarea Demonului Bolii .......
............................................... Schimbarea Numelui şi Botezarea di
n nou ............................... Botezarea Animalelor .....................
........................................... Leacuri luate de la Morţi ............
............................................... Răvaşe de Leac .....................
..................................................... Răvaşe de Brâncă .................
..................................................... Răvaşe de Friguri ............
........................................................... Formule magice cu SA
TOR-AREPO ...................................... INFLUENŢA CORPURILOR CEREŞTI ......
....................... Soarele ................................................
....................................... Luna ...................................
........................................................ Misticismul Numerelor şi
Magia ............................................ Numărătoarea Mare ...............
.................................................... PARTEA A II-A FARMECE ŞI DESF
ACERI DE FARMECE, DESCÂNTECE, VRĂJI, INCANTAŢII ŞI INVOCAŢII A. FARMECE ..................
........................................................ Farmecele .............
.................................................................... Cum să ne apărăm
de Farmece .................................................. Note .............
.............................................................................. D
omnule Profesor! ...............................................................
... Unghiile ...................................................................
.................. „Natura” Omului .................................................
....................... Apa Amorţită ...............................................
.............................. Vrăjile trebuie îngropate ...........................
............................. Se fac vrăji în Post şi la Marile Sărbători ................
............. Chemarea Soarelui ................................................
....................
292 293 293 295 296 298 302 305 305 305 307 309 311 315 318 321 323 325 326 327
328 329 329 330 331 333 333 340 341 344 344 346 348 352
355 355 355 357 359 361 363 364 364 365 366 367
Chemarea Apei Curgătoare ....................................................... C
hemarea Apei Rouroase ..........................................................
Chemarea Stelei ...............................................................
.......... B. DESFACERI de FARMECE Întoarcerea Ursitei ...........................
.......................................... C. DESCÂNTECE De Deochi ...............
................................................................... De Ceas Rău cu
Sperietură ........................................................ Descântec de De
ochi ................................................................. Descântec d
e Moroi ................................................................... Descân
tec de Strigoi .................................................................
. Descântec de împăcare ..............................................................
Descântec de Rusalşii .............................................................
... Descântec de Iele ............................................................
........... Descântec de cuţite din Iele ...........................................
............ Descântec „pentru toate cele” ...........................................
.......... Descântec de Junghi ...................................................
............... Descântec de Dragoste şi Ursită ......................................
.......... Descântec de Dragoste .................................................
............. Descântec de luat mana de la vite ..................................
........... Descântec de Deochi ..................................................
............... Descântec pentru scoaterea dracului din om .......................
...... Descântec pentru scoaterea dracului din baltă .......................... Descân
tec de izdat ...................................................................
.. Descântec de „Întors Urma” ....................................................... De
scântec de „Ceasul Rău” ........................................................ Descântec
de Ursită ................................................................... Rit
ualul de Apărare împotriva Magiei Negre ............................ Rugăciunea Sfântulu
i Ciprian ................................................... RITUALURI MAGICE P
ENTRU ALUNGAREA DUHURILOR NECURATE DIN LOCUINŢELE OAMENILOR Descântec de Sănătate ......
......................................................... Mantră de Protecţie - comu
nicat din Astral ............................ D. VRĂJI DE DRAGOSTE Recuzită ........
............................................................................ Des
cântec de Dragoste ..............................................................
Ritualul Oglinzii Fermecate ....................................................
.. Ritual pentru a te Reîntâlni cu o Persoană ................................ Ceremon
ialul de Dragoste al lui Venus ..................................... Ritualul Înto
arcerii Dragostei .................................................... Vrăji de Sânz
iene ....................................................................... Apa
de Stele ......................................................................
......... Învelirea Focului ......................................................
.................. Facerea cu Ulcica ...........................................
........................... Aşternerea Patului ...................................
..................................
368 369 370
372 376 376 379 381 382 382 385 385 386 389 390 391 392 393 393 394 396 397 397
399 400 401 401 403
405 406 408 410 410 411 412 413 414 415 415 416 418 419 420
VRĂJI DE FĂCUT Două lucruri trebuie învăţate ..............................................
...... Făcutul de Fapt ...........................................................
............... Făcutul de Legat .................................................
....................... Făcutul cu Frigarea ......................................
.............................. DEZLEGĂRI ŞI DESFACERI DE VRĂJI .......................
... Dezlegările ..................................................................
............... Desfacerile ....................................................
............................. Învăţarea Descântecelor ..................................
........................ Cum se-nvaţă un Descântec ...................................
................. Ce se foloseşte la Dezlegat ....................................
................... Cum să desfaci Vraja cu Păpuşa Vie ...............................
.......... LEACURI VRĂJITOREŞTI .................................................. R
eguli pentru vindecări şi Leacuri ............................................ Reţete
de Leac Vrăjitoresc ........................................................ Uleiu
l de Ou ........................................................................
...... Trasul Firului de Păr .....................................................
............. Alifie Vrăjitorească de luat Junghiul ................................
......... Leac pentru Tăietura de Cuţit Fermecat ...................................
. Leacul din Broască .............................................................
....... Leac pentru Lunateci (Somnambuli) ......................................
... Lucrări Vrăjitoreşti de Leac .................................................. Le
gătura Vrăjită .......................................................................
.. Legatul Rodului .............................................................
............ Legarea „naturii” cu Mortul ...........................................
............ Ibovnica prinde de veste că iubitul are de gând să o părăsească ..............
............................ Moartea Sufletului Fiinţei ..........................
............................... Sinuciderea ....................................
............................................ Simulacrul şi Fotografia ............
................................................ O relatare ....................
............................................................... ÎNTOARCEREA VRĂJILOR
Întoarcerea (Întorsu') ............................................................
..... Întorsul Urmei .............................................................
.............. Închipuirea Neîntoarsă ................................................
.............. Ritual de Întoarcere asupra celui care a făcut Magia Rea ......... Înto
arcerea ca Superstiţie .......................................................... În
toarcerea Morţilor ...............................................................
... Dezlegarea şi aducerea Soţului Vrăjit ....................................... Iden
titate furată ....................................................................
...... La Porţile Cerului ........................................................
.............. Semnele Rele din Vis ............................................
.................... Descântec ...................................................
................................ Foarfeca pe masă, cuţitul în aşternut .................
........................ Cuţitul, varul şi mana (laptele) femeii ...................
.................... Duhul Comorii .............................................
.............................. Sâmbăta lui Lazăr .....................................
................................. În noaptea de Bobotează fetele îşi pun busuioc sub per
ne pentru a-şi visa iubitul (ursitul) ............................................
..... PRACTICI, OBICEIURI ŞI TRADIŢII POPULARE
422 422 423 424 424 427 427 427 428 429 430 431 433 433 435 436 435 437 439 441
443 444 447 449 451 452 453 455 456 457 459 459 461 463 464 465 467 468 470 473
474 476 477 479 480 482 484 485
Practici de pretutindeni pentru provocarea Ploii ................. PRACTICI ŞI TRA
DIŢII ROMANEŞTI Credinţa în Puterile Vindecătoare ale Maicii Domnului ....................
...... Paparuda ................................................................
.................... Caloianul .................................................
.................................. Căluşul .........................................
.............................................. BIBLIOGRAFIE ....................
...................................................
485 489 489 493 496 499 503