Sunteți pe pagina 1din 25

Definiii de baz necesare a fi cunoscute( macro)

1. Totalitatea tranzaciilor ce au loc pe pieele produselor, ale factorilor de producie i pe


piaa financiar ntre totalitatea sectoarelor instituionale fluxurile circulare ale
venitului
2. Valoarea de pia a bunurilor si serviciilor finale produse de agenii economici rezideni
n decursul unui an PIB
3. Veniturile obinute de agenii economici naionali din activitatea efectuat n interiorul i
eteriorul rii PNB
!. Venit rmas dup ac"itarea impozitelor directe in dispoziia mena#elor pentru a fi c"eltuit
i economisit venit personal disponibil
$. %rodusul &ntern 'rut evaluat la preuri curente PIB nominal
(. %rodusul &ntern 'rut evaluat la preurile unei perioade de referin PIB real
). Valoarea maimal de bunuri i servicii care pot fi produse n condiiile utilizrii depline
a factorilor de productie PIB potential
*. +uccesiunea perioadelor de etindere i contracie a activitii ntr,o economie ciclicitate
-. .aza ciclului economic caracterizat prin reducerea nivelului activitii economice
recesiune economica
1/. 0ezec"ilibrul macroeconomic caracterizat prin ecedentul fortei de munc somaj
11. Tip de oma# caracteristic perioadelor de recesiune economic somaj ciclic
12. Tip de oma# aprut ca rezultat al neconcordanei dintre abilitile profesionale ale forei
de munc i structura economiei somaj structural
13. Tip de oma# asociat cu fluctuaia normal a forei de munc somaj (frictional)
1!. 1ata oma#ului care nu influenteaza nivelul preturilor si salariilor rata naturala a
somajului
1$. 2ege, n conformitate cu care fiecare procent de cretere a oma#ului efectiv peste cel
natural determin reducerea %&' efectiv fa de cel potenial cu 2,3 3. Legea lui Okun
1(. 0ezec"ilibrul macroeconomic caracterizat prin creterea generalizata i durabil a
preurilor inflatie
1). %roces de reducere a nivelului general preurilor deflatie
1*. %roces de reducere a ritmului de cretere a nivelului general al preurilor dezinflatie
1-. %roces caracterizat prin mbinarea recesiunii i a inflaiei stagflatie
2/. 4urba care caracterizeaza relaia de compensare dintre nivelul oma#ului i nivelul
inflaiei curba lui ilips
21. Venitul statului obtinut ca efect al emiterii de moneda suplimentare!senioraj
22. 4"eltuielile efectuate pentru satisfacerea necesitatilor personale c"eltuieli de consum
23. 5 stare de stabilitate intre forte opuse astfel incit nu eista nici o tendinta de sc"imbare
ec"ilibru
2!. 6odificare c"eltuielilor de consum generat de modificarea venitului disponibil cu o
unitate inclinarea marginala spre consum
2$. %arte a venitului disponibil a mena#elor neutilizat pentru c"eltuieli de consum economie
2(. 4"eltuielile efectuate n scopul ac"iziionrii bunului,capital, a locativului i formrii
stocurilor investitie nete
2). &nvestiiile necesare etinderii proporiilor activitii economice investitii brute
2*. 6odificarea investiiilor autonome la modificarea venitului naional cu o unitate
multiplicatorul investitional
2-. 6i#loc de sc"imb acceptat n mod legal moneda
3/. 4apacitatea cu care un activ poate fi convertit n numerar lic"iditate
31. 7vuia pe care agenii economici doresc s o dein sub form de active monetare cerere
monetara
32. 4antitatea de moned n numerar i scriptural care asigur circulaia bunurilor si
serviciilor n ntreaga economie masa monetara
33. 1ata din depozite pe care bncile comerciale sunt obligate sa le deina n banca central
rata rezervelor obligatorii
3!. Tip de politic economic orientat spre influenarea masei monetare i a nivelului ratei
dob8nzii politica monetar creditara
3$. 1ata dob8nzii nominal minus rata inflaiei reprezint rata dobinzii reale
3(. 4urba care reflect combinaiile dintre rata dob8nzii si venit naional , pentru care
investiiile sunt egale cu economiile cererea I#
3). 4urba care reflect combinaiile dintre rata dob8nzii si venit naional , pentru care
cererea de moned este egal cu oferta de moned cererea L$
3*. +ituaie n care veniturile publice colectate sunt mai mici dec8t c"eltuielile publice
realizate deficit bugetar
3-. +ituaie n care venitule publice colectate depesc c"eltuielile publice realizate exigent
bugetar
!/. %lile din partea statului care nu presupun un flu invers de bunuri i servicii
transferuri
!1. Tip de politic economic care foloseste modificarea c"eltuielilor i veniturilor publice
n scopul stabilizrii situaiei macroeconomice politica bugetar fiscala
!2. 4urba care ilustreaz dependenta dintre rata de impozitare i masa impozitelor colectate
curba Lafer
!3. 9conomia ncadrat n circuitul economic mondial economie desc"isa
!!. &nstrument economic contabil care reflecta inregistrarea sintetic a tranzaciilor unei ri
ce tin de pli i ncasri in devize balanta de plati
!$. Valoarea eporturilor de bunuri i servicii minus valoarea importurilor de bunuri i
servicii export net
!(. 4antitatea de moneda nationala necesara pentru obtinerea unei unitati dintr,o moneda
straina curs valutar
!). 1educerea puterii de cumparare a monedei interne n raport cu valutele strine
depreciere
!*. 4urs de sc"imb in care monedele sunt definite prin raportare la un etalon curs de sc"imb
fix
!-. 4urs de sc"imb determinat de cererea i oferta agentilor economici care se eprima pe
piata sc"imburilor valutare curs de sc"imb flotant
$/. Tendina de crestere a %&' real pe cap de locuitor pe termen lung crestere economica
pozitiva
Afirmaii adevrate sau false (macro)
1. :n economie n ansamblu totalitatea veniturilor este egal cu totalitatea c"eltuielilor.%
2. %&' poate fi calculat ca sum a valorii bunurilor finale i intermediare.
3. 6a#orarea pensiilor i indemnizaiilor nu conduce la creterea %&'.%
!. Valoarea produselor create de cetenii 1.6oldova n &talia este inclusa in %&' al
1.6oldova.
$. Valoarea produselor create de cetenii 1.6oldova n &talia este inclusa in %;' al
1.6oldova.%
(. Valoarea adugat reprezint diferena dintre veniturile din v8nzri i costurile totale.
). %&' real reprezint valoarea bunurilor i serviciilor finale calculat n preurile anului
curent.
*. 0ac %&' nominal n 2//* a crescut fa de anul 2//), aceasta semnific o cretere a
cantitii bunurilor i serviciilor produse.
-. 4iclul afacerilor reprezint un model de succesiune a etapelor de epansiune i de
recesiune a activitii economice.%
1/. :n faza de recesiune economic preurile cresc.
11. 6odificrile nivelului de salarizare influeneaz rata oma#ului.%
12. 0ac %&' real corespunde celui potenial, economia se caracterizeaz prin ocupare
deplin .%
13. ;ivelul oma#ului poate fi calculat ca raport dintre numrul persoanelor neocupate i cele
ocupate.
1!. 4urba lui %"illips reflect relaia de compensare dintre creterea economic i oma#.
1$. 0ac %&' real depete %&' potenial, nivelul general al preurilor crete, iar capacitatea
de cumprare a monedei scade.%
1(. 6a#orarea salariilor poate provoca at8t inflaia prin cerere, c8t i inflaia prin costuri.%
1). 2egea lui 5<un reflect legtura dintre creterea economic i rata inflaiei.
1*. 1educerea nivelului inflaiei semnific, n toate cazurile, reducerea preurilor .
1-. 4ererea agregat reprezint c"eltuielile planificatepentru a fi efectuate de sectorul
mena#e i sectorul firme.
2/. 4urba cererii agregate are o pant descresctoare datorit aciunii legii cererii.%
21. 4urba ofertei agregate n modelul <e=nesist este orizontal.%
22. 4reterea productivitii factorilor de producie deplaseaz curba ofertei agregate la
dreapta.%
23. 6odificrile n consum deplaseaz curba ofertei agregate.
2!. 6odificrile n investiii deplaseaz curba cererii agregate.%
2$. 4reterea ratei de impozitare duce la o scdere a posibilitilor de consum.%
2(. 4u reducerea nclinaiei marginale spre consum crete nivelul de ec"ilibru al venitului.
2). 'ncile se deosebesc de alte instituii financiare prin faptul c au posibilitatea de a crea
bani.
2*. 0epunerea banilor la banc reduce masa monetar.
2-. Teoria cantitativ a banilor presupune c creterea ofertei monetare determin o cretere
proporional a cantitii de bunuri i servicii produse. %
3/. %entru a controla baza monetar 'anca ;aional poate finana deficitele bugetare.%
31. %olitica >banilor ieftini? corespunde unei politici monetare stimulative.%
32. %olitica >banilor scumpi? poate fi aplicat n cazul msurilor antiinflaioniste.%
33. 4rucea lui @e=nes reflect interaciunea dintre nivelul venitului i c"eltuielile
planificate.%
3!. 4urba &+ reflect corelaia dintre economiile interne i investiiile eterne.
3$. %unctele de pe curba &+ reflect combinaiile dintre rata dob8nzii i nivelul venitului
pentru piaa bunurilor si serviciilor care se afl n ec"ilibru.%
3(. 0e,a lungul curbei 26 oferta de bani este constant.%
3). :n cazul n care curba 26 este vertical, politica monetar,creditar este ineficient. %
3*. :n cazul n care curba 26 este orizontal, politica monetar,creditar este ineficient.
3-. 6a#orarea impozitelor deplaseaz la st8nga i curba cererii agregate, i curba ofertei
agregate.
!/. 9fectul de multiplicare a impozitelor este mai mare dec8t efectul de multiplicare a
ac"iziiilor publice.
!1. 6rimea datoriei publice reprezint suma ac"iziiilor publice.
!2. 1ezultat al politicii fiscale stimulative poate fi apariia deficitului bugetar.
!3. &nstrumentele politicii fiscale sunt utilizate at8t la soluionarea problemei oma#ului , c8t
i a problemei inflaiei.%
!!. 9cedentul balanei de pli este egal cu ecedentul contului curent plus ecedentul
contului de capital.%
!$. 'alana contului curent reflect eclusiv relaiile de import i eport de bunuri i
servicii.
!(. 9portul de capital din ar va influena pozitiv balana de pli.%
!). 4reterea preurilor la produsele auto"tone nu influeneaz balana de pli.
!*. 0eficitul balanei de plati nu depinde de rata de sc"imb.
!-. :n condiiile ratelor de sc"imb fleibile, o epansiune monetar va micora iniial
producia i inflaia%
$/. 5rice operaie pe piaa valutar va influena direct baza monetar.%
TESTE GRI! ("A#R$)
1. #pre deosebire de microeconomie& macroeconomia'
c. utilizeaz n special noiuni de agregareA
2. Produsul Intern Brut constituie'
b.valoarea bunurilor i serviciilor finite produse ntr,o economie timp de 1 anA
3. (are din urm)toarele nu se include *n P+I+B ,
c. lucrrile domestice ndeplinite de stp8na gospodrieiA
!. -ransferurile'
b. nu sunt incluse n %&', deoarece nu reprezint contravaloarea unor bunuri sau servicii
$. (are din componentele de mai jos nu se includ *n PIB calculat dup) metoda c"eltuielilor,
e. salariile lucrtorilor.
(. P+I+B va cre.te& ceteris paribus& dac)'
c. vor crete c"eltuielile de consumA
). (are din afirma/ii denot) deosebirea dintre PIB nominal .i PIB real ,
b. %&' real este evaluat n preurile unui an de referin, iar %&' nominal , n preurile curenteA
*. 0ac) volumul produsului na/ional r)m1ne constant& iar pre/urile se dubleaz)'
c. %&' real rm8ne constant, iar %&' nominal se dubleazA
-. 0eflatorul reprezint) raportul dintre'
b. %&' nominal i %&' realA
1/. 0ac) PIB nominal a crescut de la 23425&6 mii+ $L0 p1n) la 52768&4 mii+ $L0& iar
deflatorul PIB a diminuat de la 99:&6 p1n) la 974&5 PIB real'
a crescutA
11. 0ac) PIB nominal a crescut de la 677 mii+ u+m+ la 877 u+m+& iar deflatorul PIB s;a majorat
de Ia 926 la 967& PIB real'
c. va rm8ne nesc"imbatA
12. P+I+B poten/ial este definit prin'
b. valoarea produciei finite n cazul utilizrii depline a resurselor economiceA
13. <enitul Na/ional Brut reprezint)'
c. veniturile obinute de agenii naionali n interiorul i eteriorul rii pe parcursul 1 anA
1!. =valuarea Produsului Intern Net poate fi efectuat) *n felul urm)tor'
b. %&' minus amortizareaA
1$. =valuarea <enitului Na/ional Net poate fi efectuat) *n felul urm)tor'
V;' la preul factorilor de producie minus amortizareaA
1(. (are din indicatorii de mai jos nu sunt incluse *n <enitul Na/ional ,
transferurile socialeA
1). <enitul Personal reprezint)'
b. venituri obinute din activitate i transferuriA
1*. <enitul Personal 0isponibil reprezint)'
venitul personal rmas dup pltirea impozitelor directe i a taelorA
1-. Indicele pre/urilor de consum (IP() m)soar)'
4. V7257197 B;B& 45+ .&C 09 %150B+9 +& +91V&4&& 09 45;+B6
2/. (aracterul ciclic al evolu/iei activit)/ii economice se manifest) *n'
fluctuaii periodice ale indicatorilor macroeconomiciA
21. aza relans)rii economice se caracterizeaz) prin'
c. creterea nivelului general al preurilorA
22. aza recesiunii economice se caracterizeaz) prin cre.terea'
c. ratei oma#uluiA
23. >ncurajarea c"eltuielilor de consum .i investi/ionale& *n condi/ii de recesiune se realizeaz)
prin'
c. reducerea fiscalitiiA
2!. ?omajul este rezultatul'
cD ecesul ofertei fortei de munca
2$. ?omajul fric/ional are loc *n cazul c1nd'
c. lucrtorii se disponibilizeaz pentru a cuta un loc de munc mai favorabilA
2(. @estructur)rile .i rete"nologiz)rile pot majora'
b. oma#ul structuralA
2). (ei care au pierdut locul de munc) *n urma recesiunii economice se includ *n categoria
.omerilor'
b. cicliciA
2*. Ocuparea deplin) a for/ei de munc) semnific)'
a.eistena oma#ului naturalA
2-. @ata real) a .omajului reprezint)'
d. raportul numrului omerilor la populaia activ.
3/. Legea lui Okun reflect) dependen/a dintre'
d. modificarea %&' real i modificarea nivelului oma#ului.
31. 0ac) Auvernul fixeaz) un nivel al salariu minim ridicat& ce urm)ri va avea aceast) decizie ,
c. cererea fortei de munc se va reduceA
32. *n perioada scurt)& cre.terea pre/urilor va antrena cre.terea gradului de ocupare& dac)'
preturile vor creste mai repede decit salariul nominal
33. (are din m)surile de politic) economic) pot fi aplicate pentru reducerea .omajului
structural ,
c. reconversia profesional a forei de muncA
3!. In situa/ia *n care& *ntr;o /ar)& exist) un .omaj ciclic& guvernul poate adopta una din
urm)toarele m)suri de politic) economic)'
b. reducerea impozitelor i ma#orarea c"eltuielilor publiceA
3$. Infla/ia reprezint) o tendin/) de cre.tere a'
d. nivelului general al preurilor.
3(. (re.terea cererii agregate conduce la infla/ie& dac)'
d. toate raspunsurile sunt corecte
3). (1nd .omajul se afl) sub nivelul ratei naturale& iar infla/ia cre.te& este o dovad) a'
inflatiei cereriiA
3*. 0ac) cre.terea nivelului general al pre/urilor este determinat) de cre.terea pre/urilor la
resursele energetice& este cazul'
b. inflaiei oferteiA
3-. In corespundere cu efectul isc"er& un ritm mai *nalt al infla/iei determin) cre.terea'
b. ratei nominale ale dob8nziiA
!/. 0ac) infla/ia anticipat) cre.te de la :B la 4B& rata nominal) a dob1nzii'
d. va crete cu !3.
!1. @ata infla/iei se calculeaz) ca'
b. diferena dintre indicele preurilor i 1//A
!2. #tagfla/ia se caracterizeaz) prin'
b. creterea preurilor i reducerea volumului de producieA
!3. #tagfla/ia este rezultatul'
b. inflaiei oferteiA
!!. (are din urm)toarele afirma/ii referitor la procesul infla/ionist este fals) ,
d. afecteaz n mod negativ proprietarii de bunuri imobiliareA
!$. (urba P"illips ilustreaz)'
b. dependena invers dintre ritmul inflaiei i rata oma#uluiA
!(. Infla/ia galopant) poate fi atenuat) prin'
ing"etarea salariilor si preturilorA
!). Ciperinfla/ia poate fi stopat) prin'
d. toate rspunsurile sunt corecte.
!*. (ererea agregat) semnific) c"eltuielile'
planificateA
!-. (urba cererii agregate exprim)'
raportul negativ dintre nivelul preurilor i venitul national.
$/. Panta curbei cererii agregate devine mai lent) c1nd'
eist o mai mare sensibilitate a c"eltuielilor investiionale la rata dob8nziiA
$1. (are din urm)torii factori va provoca& *n perioad) lung)& deplasarea curbei cererii agregate
spre dreapta ,
d. creterea c"eltuielilor publice.
$2. In corespundere cu modelul keDnesist& curba ofertei agregate'
c. este orizontalA
$3. 0ac) oferta agregat) este perfect elastic)& o cre.tere *n cererea agregat) va conduce la o
cre.tere'
a volumului de producieA
$!. In modelul clasic& panta curba ofertei agregate'
d. este vertical.
$$. Pe termen lung& m)rimea ofertei agregate va fi determinat) de'
b. cantitatea factorilor de producie utilizai i te"nologia aplicatA
$(. 0ac) oferta agregat) este perfect inelastic)& o cre.tere *n cererea agregat) va conduce la o
cre.tere'
c. a nivelului preurilorA
$). Oferta agregat) se afl) *n dependen/) direct) cu nivelul pre/ului c1nd'
c. curba cererii de forta de munc se a#usteaz imediat la nivelul preului, dar curba ofertei de
forta de munc nu se a#usteaz imediat la nivelul preului.
$*. (urba ofertei agregate se va deplasa la st1nga *n cazul'
anticiparii unei reduceri in rata inflatiei
$-. (onsumul este condi/ionat de m)rimea'
b. venitului disponibilA
(/. *nclina/ia marginal) spre consum semnific)'
c. raportul dintre modificarea c"eltuielilor de consum i modificarea venitului disponibil cu o
unitateA
(1. In abordare keDnesist)& la o cre.tere a venitului disponibil'
c. consumul va crete ntr,o proporie mai mic, iar economiile ntr,o proporie mai mare n raport
cu venitul disponibil.
(2. (onsumul autonom este cel care'
d. nu depinde de venitul disponibil al consumatorilor.
(3. =conomiile semnific)'
c. venitul disponibil, neutilizat pentru consum ntr,o perioad determinat de timpA
(!. =conomiile na/ionale pot fi calculate ca diferen/)'
c. dintre marimea impozitelor si a ac"izitiilor publiceA
($. (onsumul este reprezentat prin urm)toarea ecua/ie' ( E 967 F 7&4 G+ 0ac) G cre.te cu o
unitate& economiile'
d. vor crete cu /,2A
((. Auvernul majoreaz) impozitele .i ac"izi/iile guvernamentale cu aceea.i valoare ' 927 mii+
lei+ 0ac) *nclina/ia marginal) spre consum este de 7&3& ce se va *nt1mpla cu economiile
na/ionale ,
se vor ,ma#ora cu 3( mii. leiA
(). #ub aspect macroeconomic& investi/iile reprezint)'
b. c"eltuielile legate de factorul capitalA
(*. Investi/iile brute sunt'
b. c"eltuielile legate de nlocuirea capitalului uzat i sporul de capitalA
(-. Investi/iile nete includ'
constructia depozitului pentru productia finita
)/. 0ac) *n economie nivelul produc/iei dep).e.te cererea agregat)'
apare investitia nedorita in stocuriA
)1. $ic.orarea ratei reale a dob1nzii determin)'
creterea investiiilorA
)2. (are din urm)toarele este cel mai pu/in probabil s) stimuleze o cre.tere a investi/iilor ,
c. creterea importurilorA
)3. (ererea monetar) reprezint)'
b. dorina de a deine active financiare sub form monetarA
)!. In abordare keDnesist)& *n condi/iile cre.terii veniturilor& cererea monetar)'
crete pe motive de tranzacie i precauieA
)$. (ererea de bani cre.te c1nd'
d. rata nominal a dob8nzii scade.
)(. Baza monetar) reprezint)'
banii n numerar plus rezervele bancareA
)). (re.terea masei monetare *n economie este rezultatul'
d. toate cele enumerate mai sus
)*. Principalele instrumente ale politicii monetar;creditare sunt'
d. operaiunile pe piaa desc"is, rata rezervelor obligatorii i rata dobanzii.
)-. Oferta de bani va cre.te& dac)'
b. ';6 va reduce rata rezervelor obligatoriiA
*/. 0ac) coeficientul de depozitare cre.te& iar rata rezervelor .i baza monetar) r)m1n
nemodificate'
oferta de bani cresteA
*1. $ajorarea ratei de refinan/are determin)'
b. restringerea capacitatilor de creditare ale bancilor comercialeA
*2. (re.terea ratei de refinan/are contribuie Ia'
d. nici un raspuns corectA
*3. <inderea de c)tre banca central) a C<# b)ncilor comerciale'
ma#oreaza rezervele obligatorii ale bancilor comerciale
*!. $)sur) stimulativ) a politicii monetar;creditare este'
b. procurarea de ctre banca central a obligaiunilor pe piaa desc"isA
*$. Politica monetar;creditar) restrictiv) se realizeaz)'
b. cu scopul reducerii nivelului inflaieiA
*(. Hn student dispune de 9777 u+m+ 0ac) i;ar depune la banc)& peste 9 an ar primi 9927 u+m+
@ata infla/iei constituie 9:B anual+ (e decizie va fi ra/ional) ,
a c"eltui mi#loacele monetare disponibile pentru consumA
*). Panta curbei L$ devine abrupt) c1nd'
politica monetar este eficientA
**. *n punctul de intersec/ie a curbelor I# ; L$'
c. nivelul venitului i al ratei dobanzii satisfac condiia de ec"ilibru pe piaa bunurilor i cea
monetarA
*-. (re.terea ofertei monetare va determina'
d. deplasarea curbei 26 la dreapta, creterea nivelului venitului, dar reducerea ratei dob8nzii.
-/. (re.terea c"eltuielilor publice va determina'
b. deplasarea curbei &+ la dreapta i creterea ratei dob8nzii i a nivelului venituluiA
-1. $ajorarea impozitelor va determina'
deplasarea curbei &+ la st8nga i reducerea ratei dob8nzii i a nivelului venituluiA
-2. In perioada lung) de timp& o reducere a fiscalit)/ii genereaz)'
crete venitul real fara afectarea nivelului pretului nivelului preurilor i a venitului realA
-3. O sc"imbare *n c"eltuielile publice'
c. deplaseaz curba cererii agregateA
-!. (urba Laffer reflect) dependen/a dintre cota impozit)rii .i'
c. masa impozitelor colectate n bugetA
-$. (re.terea impozitelor are ca efect'
diminuarea veniturilor disponibile
-(. 0ac) guvernul c"eltuie.te mai pu/in dec1t *ncaseaz)'
c. economiile nationale vor creste.
-). =fect negativ al datoriei externe este'
c. transferarea unei pri din venitul naional peste "otarele riiA
-*. In stabilizatori automa/i se includ'
b. impozitele pe venit i indemnizaiile pentru oma#A
--. Politica fiscal) stimulativ) presupune'
c. ma#orarea ac"iziiilor publice i reducerea impozitelorA
1//. Politica fiscal) restrictiv) presupune'
d. reducerea ac"iziiilor publice i ma#orarea impozitelor.
1/1. Politica fiscal) stimulativ) este orientat) spre'
ma#orarea volumului de productie si a nivelului de ocupare a fortei de munca.
1/2. =conomia mic) desc"is) semnific)'
c. economia care nu poate influena deplasrile internaionale de capital i rata dob8nzii
mondialeA
1/3. (are din cele de mai jos nu reprezint) rezultatul unei cre.teri *n exportul net'
c. deprecierea monedei strineA
1/!. >n condi/iile ratelor de sc"imb flexibile'
d. toate raspunsurile corecte
1/$. %precierea ratei de sc"imb contribuie Ia'
c. creterea eportului netA
1/(. (re.terea deficitului balan/ei de pl)/i'
b. reduce rezervele valutare ale bncii centraleA
1/). %precierea ratei de sc"imb'
e. corect a si d.
%R$&E"E ("A#R$)
1. :n anul curent economia s,a caracterizat prin urmtorii parametriE impozitele nete 1/
mil.u.m., c"eltuielile de consum 3/ mil.u.m., c"eltuielile administraiilor publice 12
mil.u.m., investiiile 1$ mil.u.m. i eporturile nete 3 mil.u.m..
1. 0eterminai E
2. 4"eltuielile globaleA
3. Venitul globalA
!. %&'.
%' ("eltuielile globale (=)E ( F I F A F In E 57F96F92F5E87
B' <enitul global E ( F #(economiiEinvestitii)F-n(taxe nete)E57F 96 F 97E66
(' PIB E (= ) E (ons F Invest F A F In E 87 (mtoda c"eltuielilor)
2. Tabelul de mai #os cuprinde unele date din conturile naionale ale unei riE
Indicatori 108.Mlrd.u.m.
+alarii i alte venituri din munc $-2
4"eltuieli de consum (/1
&mpozite indirecte 13-
0ob8nzi !*
%rofituri corporative 1!*
Venituri n gospodriile rneti i
ntreprinderile individuale
)!
7mortizarea 1$(
&nvestiii nete 22)
9port net $-
0eterminaiE
1. Valoarea %&'A
2. 4e metod de calcul poate fi utilizatE a fluului de c"eltuieli sau a fluului de
venituriF
3. 9valuai c"eltuielile guvernamentaleF
@;ns' %'met veniturilor
PIBE<fF%mF-x;#e
<fEsalariuFdividFrentaFprofitven din gosp taranesti Ji intr individE
6K2F:4F9:4F3:E482
PIBE482F968F95KE9963
B'AEPIB;(;Ib;InE9963;879;223;6KE237
3. :n economia naional a fost creat un %&' n valoare de (/// u.m.. 4"eltuielile de
consum au constituit 2*// u.m., c"eltuielile guvernamentale *// u.m., eportul net ,*/
u.m., eportul 2(/ u.m., amortizarea 1)/ u.m.
0eterminaiE
1. %&;A
2. Volumul importuluiA
3. &nvestiiile neteA
!. &nvestiiile brute.
%' PINE PIB L %E 8777;937E6457
B'<olumul importuluiE= L InE 287 L (;47) E 5:7
Investi/iile neteE Ib;%E2:47;937E2597
Investi/iile brute+E PIB L(;A;InE8777;2477;477F47E2:47
!. :n economie a fost creat un %;' n valoare de $/// u.m.. 4"eltuielile de consum au
alctuit
3/// u.m., c"eltuielile guvernamentale -(/ u.m., investiiile brute 1/// u.m., investiiile
nete *// u.m..
0eterminaiE
1. %;;A
2. 9portul netA
3. 7mortizareaA
PNN E PNB;%E6777;%E 6777;277E:477
=xportul netEPIB;(;A;IbE6777;5777;K87;9777E:7
%mortizareaE Ib;InE9777;477E277
$. &ntr,o economie a fost creat un %&' n valoare de -/// u.m.. 4"eltuielile de consum au
constituit !(// u.m., c"eltuielile guvernamentale 21// u.m., eportul net 12$ u.m.,
eportul $)/ u.m., amortizarea 2)/ u.m.
1. 0eterminaiE
2. 6rimea investiiilorA
3. Volumul importuluiA
!. %&;.
$)rimea investi/iilor+E PIB L(;A;InEK777;:877;2977;926E2936
<olumul importuluiE=;InE637;926E::6
PIN+EPIB;%EK777;237E4357
(. 5 economie nc"is se caracterizeaz prin urmtoarele dateE c"eltuielile de consum 1$//
u.m., investiii private brute !// u.m., impozite colectate !// u.m., c"eltuieli publice
!2/ u.m., din ele */ u.m. fiind ndreptate la pltirea pensiilor i burselor. + se calculeze
valoarea %.&.'.
PIBE (ons F Invest F A F In E 9677F:77F(:27;47)E22:7
). +e cunosc urmtoarele date cu referin la mena#eE salarii 1(// u.m.A pli de transfer
3// u.m.A impozite directe 2// u.m.A c"eltuieli de consum 12// u.m. + se calculeze
mrimea economiilor mena#elor.
<PdE(F#
#E<Pd;(
<PdE<P;imp;plati neimpozabile
<PdE9877;277;577E9977
#E9977;9277E(;977) L dezeconomii
*. .ie c o economie produce numai ! bunuri. :n tabel sunt prezentate cantitatea i preul
fiecruia din ele pentru 2 perioade de timpE
Bunuril
e
Anul n-1 Anul n
Cantitatea Preul Cantitatea Preul
7 1$ 1 2/ 1
' $ 1 * 2
4 1/ 2 11 !
0 1 1/ 2 1/
0eterminaiE
1. %&' nominal pentru ambele perioadeA
2. %&' real pentru anul >n?A
3. &ndicele de deflaie .
%' PIB nominal perioada n;9 E MPoNo E 96 O9F 6O9 F 97O2 F 9O97 E
96F6F27F97E67
PIB nominal perioada n E MP9N9 E 27O9F4O2F99O:F2O97E27F98F::F27E977
B' PIB real pentru anul PnQE PIB nR IP E 977R9&6E88+83
IPE MP9No R MPoNo E (9 O 96 F 2O6 F :O 97 F 97 O 9) R (96 O9F 6O9 F 97O2 F 9O97 E
96F6F27F97) E 36R67 E9&6
(' Indicele de defla/ie E PIBnR PIBrO 977 E 977R 88+83 O 977 E 9:K&KK
1/. .ie c o economie produce numai 3 bunuri. :n tabel sunt prezentate cantitatea i preul
fiecruia din ele pentru dou perioade de timpE
Bunurile Anul 2008 Anul 2005
Preul Cantitatea Preul Cantitatea
7 1/ 1/ 1$ *
' 2) ( 2! )
4 ($$ 3 !2$ $
0eterminaiE
1. &ndicele 2aspe=resA
2. &ndicele %aasc"eA
3. &ndicele .isc"er.
Indicele LaspeDres E MP9No R MPoNo E (97O4 F 23O3 F 866O6)R (96O4F2:O3F:26O6)E
(47F94KF5236) R (927F984F2926)E56::R2:95E9&:3
Indicele Paasc"eE MP9N9 R MPoN9E 2223R968KE9&:2
Indicele isc"erE radical din(9&:3O9&:2) E 9&::
12. %opulaia total a unei ri este de 1$ mil. ceteni, din care * mil. sunt api de munc.
%opulaia ocupat reprezint ( mil. persoane. 0in populaia neocupat 3D! caut un loc
de munc i sunt dispui s se anga#eze imediat.
0eterminaiE
1. Gradul de ocupare a forei de muncA
2. 1ata oma#ului real.
Aradul de ocupare a for/ei de munc) @aE PocupataRP tot O977BE8R96O977E :7B
@ata .omajului real E #omeri R Pop apta care cauta de munca O 977 E 9&6 R 3&6
O977E27B
#omeri E (4;8)O 5 R : E 9&6 Pop apta care cauta de munca E PO F #E 8 F 9&6 E3&6
13. Brmtoarele date caracterizeaz situaia de pe piaa muncii Hmii persoaneIE
2000 2007
.ora de
munc H2I
*!**- -$!$3
7nga#ai H9I */)-( *)$2!
0eterminaiE
1. ;umrul omerilor i rata oma#ului n 2/// i 2//).
2. 4um poate fi eplicat creterea simultan a numrului celor anga#ai i
omerilorF
3. +e poate de afirmat, c anul 2//) se caracterizeaz printr,o ocupare deplin a
forei de muncF
%' H L num)rul .omerilor
2777' HoELo L =oE4:44K L 473K8E:7K5
ru(rata .omajului)EHoRLoO977BE(:7K5R4:44K)O977BE:&42B
2773' H9EK6:65 L 4362:E 3K2K
ruE(3K2KRK6:65)O977BE4&59B
B' cre.terea numarului lokurilor de munca& cre.terea necesit)/ii de recalificare&
cre.terea nivelului economiei& etc+
(' nu& deoarece& 4&59BS6;8B& procentul admis al nivelului .omajului *ntr;o /ar) cu
economiede pia/)+
1!. &niial numrul celor anga#ai constituia -/ mil. persoane, iar numrul omerilor 1/ mil.
persoane. 0up o lun, din numrul celor anga#ai /,$ mil. persoane au fost eliberate, iar
un 1mil omeri nregistrai au ncetat s caute un loc de munc.
0eterminaiE
1. 1ata oma#ului pentru condiiile iniialeA
2. ;umrul celor anga#ai rmai peste 1lunA
3. ;umrul omerilor peste 1 lunA
!. 1ata oma#ului dup sc"imbrile intervenite pe piaa muncii.
%' ruoEHoRLoO977BET97 milR(K7 milF97 mil)UO977E97B
B' Nr celor angajati rama.i E K7 mil L 7&6 milE4K&6 mil pers
(' H9E Ho L 9 milF7&6 milE97mil L 9 milF7&6 milEK&6 mil pers
0E ru1J B1D21K1//3JL-,$ milDH*-,$M-,$INK1//3J-,(3
1$. :ntr,o economie rata oma#ului a evoluat n felul urmtorE (,( 3 n 2//$, $,3 3 n 2//(,
$,/ 3 n i !,* 3 n 2//*, %&' real n 2//* constituind 1!)-, ! mil.u.m.
1. 0eterminaiE
2. 0evierea %&' real de la cel potenial pentru fiecare anA
3. %&' potenial pentru anul 2//*.
%' Legea lui Okun L devierea dintre .omajul real (Hr) .i .omajul natural (Hn) va
duce ladevierea PIB
Hn (*n condi/ii normale)E6;8B
Legea lui Okun' T(<r;<p)R<pUO977BE V WO(Hr ; Hn)
Hnde' <rEPIBr L devierea de la PIBp
<pEPIBp L produc/ia ob/inut) *n cazul folosirii depline a resurselor
W L coeficient de sensibilitate (coef lui Okun) X5X2&6
2776' ; 5O(8&8B ; 8B)E ; 5O7&8BE7&794& deci Y Hc .i Hn cu 7&8B& duce la Z PIB cu
9&4B(7&794O977B)
HnEHfFHsE8B (H normal ; admis)
HrEHcFHn& unde Hf L .omaj fric/ional& Hs L .omaj structural& Hn L .omaj natural&
Hc
.omaj ciclic
2778' ;5O(6&5B ; 8B)E ;5O(;7&3)EF2&9B ; Z H cu 7&3 .i Y PIB cu 2&9B
2773' ; 5O(6&7B ; 8B)E ;5O(;9)EF5B
2774' ;5O(:&4B ; 8B)E ;5O(;9&2)EF5&8B
B' (PIBr L PIBp)RPIBpE5&8B
PIBrRPIBp L PIBpRPIBp E5&8BJ
PIBrRPIBp L 9E5&8BJ PIBrRPIBpE:&8B
PIBpEPIBrR:&8BE9:3K&: milR7&7:8E52987&43 mil
#au' (PIBr L PIBp)RPIBp E V WO(Hr ; Hn)
T(9:3K&: ; PIBp)RPIBpUO977BE ; 5O(:&4 ; 8)J PIBpE9:23&KK mil
1(. :n tabel sunt prezentate date referitoare la %&' efectiv i potenial. :n 2//( economia
activa n
condiiile ocuprii depline, nivelul oma#ului alctuind (3.
mlrd.u.m.
Anul PIB potenial PIB eecti!
2//( 3/// 3///
2//) 3*// 3)/$
2//* !12$ 3)12,1
0eterminai cu referin la datele pentru anul 2//)E
1. 0iferena absolut i relativ dintre %&' efectiv i potenialA
2. 1ata oma#ului.
%' diferen/a absoluta' PIBef L PIBpE5376 L 5477E ;K6mlrd
0iferen/a relativ)' PIBefRPIBpO977BE5376R5477O977BEK3&6B
B' (PIBr;PIBp)RPIBpE V WO(Hr ; Hn)& unde HnE8B
(5376;5477)R5477E;5O(Hr;8B)J ;K6R5477E;5O(Hr;8B)
;7&726E;5(Hr;8B)
Hr;8BE7&7745J HrE8&7745B
1). ;ivelul oma#ului natural a alctuit, n anul curent , ( 3 iar nivelul oma#ului efectiv
1/3.
0eterminaiE
1. 6rimea decala#ului dintre %&' real i cel potenial, dac coeficientul de
sensibilitate a %&' fa de oma#ul ciclic este 2A
2. 0ac %&' real a constituit (// mil.u.m., care vor fi pierderile provocate de
oma#ul ciclicF
%' WE2J decalajulE ; W(Hr;Hn)& unde HnE8B
0ecalajulE ; 2O(97;8)E;4B
%baterile PIBr de la PIBp E4B
B' PIBrE877mil
HcEHr;Hn;97;8E:B
1*. :n tabel sunt prezentate datele ce in de &%4 n anii 2//$ O 2//)E
Anii IPC
2//$ 22$
2//( 2)!
2//) 31/
0eterminaiE
1. 1ata inflaiei pentru anul 2//(A
2. 1ata inflaie pentru anul 2//)A
3. ;ivelul preurilor n 2//) a crescut sau a sczutF
!. 1ata inflaiei n 2//) a crescut sau a sczutF
%' Infla/ia L cre.terea mai rapid) a banilor *n circula/ie dec*t cre.terea bunurilor
fabricate
riET(IP9 ; IPo)RIPoUO977B
riEIP(;977B
IP(E[P9ONoR[PoONo
ri(2778)ET(IP(2778) L IP(2776))RIP(2776)UO977BET(23:;226)R226UO977BE29&4B
B' ri(2773)ET(IP(2773) L IP(2778))RIP(2778)UO977BET(597;23:)R23:UO977BE95&9B
(' Nivelul pre/urilor a cre.cut cu aproximativ 58 (597;23:)
0E rata inflaiei HriI a sczut cu aproimativ *,)3 H21,* O 13,1I
1-. :n baza datelor din tabelE
Anul IP
C
1ata
inflaiei
, 3
Inlaie"de#inlai
e
$ata
nominal
% a
do&'n#ii
( )
$ata
real%
a
do&'n#ii
( )
1 1// 9 Infla/ie
2 112 9&92 Infla/ie 12 97&44
3 13! 9&5: Infla/ie 1) 96&88
! 12/ 9&27 0ezinfla/ie 1$ 95&4
$ 1$/ 9&67 infla/ie 1* 98&6
0eterminaiE
1. 1ata inflaiei pentru fiecare an Hn baza &%4IA
2. 4are din situaii se caracterizeaz prin inflaie i care O prin dezinflaieA
3. 1ata real a dob8nzii pentru anii indicai..
%' rata infla/iei (ri)EIP(R977B
B' infla/ia L cre.terea pre/urilor *n general
0ezinfla/ie L reducerea pre/urilor
(' d\rEd\n Lri
d\nEd\rFri(] );=fectul is"er
d\n;rata dob*nzzii nominaleJ d\r L rata dob*nzii reale
ri(] );rata infla/iei
2/. 9conomia se caracterizeaz prin urmtoarele dateE rata efectiv a oma#ului 3.(3,
oma#ul natural $,!3, rata inflaiei anticipate !3, coeficientul reaciei inflaiei la oma#
/,$.
:n baza ecuaiei curbei lui %"illips, calculai rata real al inflaiei.
@;ns' (urba lui P"illips L legatura dintre nivelul inf/la/iei .i nivelul .omajului'
]E] O W(H;Hn)^e
Hnde' ] L ritmul real al infla/iei& ] ; ritmul infla/iei a.teptateJ H L nivelul .omajului
realJ Hn L nivelul .omajului natural& W L coef& indica reac/ia i la Hc& e;
sc"imb)rile de .ok ale i
eE7J
]E] O W(H;Hn)
]E:;7&6O(5&8;6&:)E:F7&KE:&KB
21. 5 economie este descris de curba lui %"illipsE P
1
J P
,1
O /,) HB,/,/$I.
0eterminaiE
9+ 1ata natural a oma#uluiA
2+ 4u c8t va crete rata oma#ului dac rata inflaiei se va reduce cu ! puncteF
5+ 1eprezentai grafic dependena dintre inflaie i oma# n perioada scurt i lung
de timp.
%' HnE7&76E6B
B' ](2)E ](9) L :J ]
;9J H L constant& deci _
]
;9J Hn E7
](9)E:E ]
;9
L 7&3O(H;7&76)
;:E;7&3O(H;7&76)J ;:E;7&3OH
HE6&3 puncte& deci scaderea ] va duce la majorarea .omajului cu 6&3 puncte
procentuale
22. 4onsumul autonom alctuiete 1// u.m., venitul disponibil al mena#elor constituie )//
u.m., iar nclinaia marginal spre consum /,*.
0eterminaiE
1. 4"eltuielile destinate consumului n baza funciei consumului.
2. 4um se vor modifica ele n cazul unor transferuri suplimentare din partea statului
Hcu $/ u.m.IF
(E(aF(
I
O<d
(
I
E (R <d
(E(aF(
I
O<d E977F7+4O377E887
transferuri E 67u+m+ deci <dE<d7F67E367u+m+
(E977F7+4O367E377u+m+
0eci consumul se va majora cu :7u+m+ (377;887E:7u+m+)
23. 4"eltuielile unei familii pentru procurarea bunurilor i serviciilor necesare sunt descrise
prin funcia 4 J 123M/,*HQ,TI.
0eterminai valoarea economiilor private dac venitul disponibil este egal cu 122/ u.m.
(E925F7+4(G;-)
<dE9227u+m+
<dE(F#
<dEG;-
<dE925F7+4(G;-)F#
<dEG;-E9227u+m+
9E<d;925;7+4<dE9227;925;7+4O9227E929u+m+
2!. .uncia de consum este 4 J 1// M /,*Q. 0atele cu referin la venitul disponibil sunt date
n tabelE
*enitul
di+poni&il,'
)
C-eltuielil
e de
con+um
,C.
/conomiil
e
,0.
1nclinaia
mar2inal%
+pre
economii,03.
(// 647 27 ;
*// 3:7 87 7+2
1/// K77 977 7+26
12// 9787 9:7 7+26
1!// 9227 947 7+26
0eterminaiE
9+
4"eltuielile de consumA `
2+
9conomiileA<d;(
5+
:nclinaia marginal spre economii. #
I
E9;(
I
(E(aF(
I
O<d #
I
E9;(
I
<dE(F9 (
I
E (R <
+
&
J +D Vd +
&
J +D V
2$. :ntr,o economie, funcia consumului reprezint 4 J $ M /,)Q. &nvestiiile autonome
alctuiesc
& J 22 mil.u.m., iar valorile venitului disponibil sunt redate n tabel.
4d
mil.u.m
.
C I A5
*/
-/
1//
0eterminaiE
1. 4"eltuielile de consumA
2. 6rimea cererii agregate la diferit nivel al venitului disponibilA
3. 6ultiplicatorul investiional.
%0E(FAFIFIn
$ultiplicatorul investitional raportul dintre <d si I determina de cate ori
sporul de I se cuprind in sporul de <d
aE <dR I J <dE(F#J #EIJ <dE(FIJ IE<d;(
(d
mil)u)m
)
# I AD*#+
I
,* 'd- I
I*'d
.#
I*'d
.#
47 89 22 45 ; 9K
K7 84 22 K7 5+5 22
977 36 22 K4 5+5 26
2(. +e cunosc urmtoarele dateE R J 22$ M /,)HQ ,SIA &nJ2!$ mil. leiA GJ!2/ mil. lei,
impozitele J2// mil. lei. 4alculai venitul naional.
(E226F7+3(G;-)
InE2:6mil lei
AE:27mil lei
-E277(impoite)mil lei
<NEPIBE(4IBFAFInE%0
IbEInE%
<nEG
IbEInF%J %EO IbEInE2:6mil lei
<NEPIBE(FInFAFInJ InE7 <NE226F7+3(<N;277)F:27F2:6
7+5<NE367
<NE2677lei
2). 9conomitii anticipeaz c peste un an situaia economic n ar se va caracteriz prin
urmtorii parametriE 4 J 1/ M /,*Q A & J (/ mld. u.m.A G J 1// mld. u.m..
+ se calculeze %&; anticipat pentru anul viitor.
(E97F7+4GJ IE87mld u+m+J AE977mld u+m+J
PIBE%0E(FAFIFIn PINEPIB;%
PINEPIBE<
PINE(FAFIFIn;%J InE7J %E7J PINE(FAFIE97F7+44PINF977F87
7+2PINE97F977F87
%&;J*$/ mld u.m.
2*. 9conomitii presupun c dependena c"eltuielilor de consum i a investiiilor de mrimea
%&' se reflect n urmtoarele ecuaii Hmlrd.u.m.I 4 J * M /,$QA & J /,2Q. 4onform
prognozelor,
c"eltuielile guvernamentale n anul viitor vor alctui $/ mld. u.m., iar eportul net $
mld. u.m.
0eterminai %&' prognozat pentru anul viitor.
( E 4 F 7&6GJ I E 7&2G+ (onform prognozelor&c"eltuielile guvernamentale *n anul
viitor vor alc)tui 67 mld+ u+m+& iar exportul net 6 mld+ u+m+
0etermina/i PIB prognozat pentru anul viitor+
(E4F7+6GJ IE7+2GJ PIBEGJ AE67mld u+m+J InEPNBaE5777u+m+
PIBE%0EAF(FIFIn
PIBE4F7+6PIBF67F7+2PIBF6
7+5PIBE85
%&'J21/mld u.m.
2-. 9cuaia ce descrie curba cererii agregate n anul de baz este Q J 3 3// O 3%, iar n anul
curent
Q J 3 2)/ O 3%. %;' potenial nu s,a modificat i a rmas la nivelul 3 ///
u.m.
0eterminaiE
9+ %;' de ec"ilibru n perioada scurtA
2+ ;ivelul inflaiei n perioada lungA
5+ %rezentai grafic situaia dat.
%07'GE5577;5PJ %09'GE5237;5PJ PNB9EPNB7E5777u+m+
PNBEPIBE%0
9+ 7' 5777E5577;5P PeE977
9'5777E5237;5P PeEK7
2+ ri E (P9;P7) RP7 O977BE(K7;977)R977 O977BE;97B ; situatie de def
P
P
7
e
67
3/. .uncia economiilor reprezent + J /,2$Qd , 2/. Volumul investiiilor este egal cu u.m.
0eterminaiE
1. Venitul naional de ec"ilibruA
2. 4u c8t va fi egal venitul naional dac, atept8nd o micorare a veniturilor,
gospodriile vor ma#ora economiile cu 2/ u.m.F
57E7+26<d;27
<NE<dJ <dE277u+m+
#9E#7F27
#7F27E7+26<d;27
#oEI
57F27E7+26<d;27 <NE247u+m+
31. :ntr,o economie nc"is funcia de economisire este + J /,3HQOTIO3//, bugetul de
stat este ec"ilibrat, c"eltuielile guvernamentale constituie 3// u.m., iar investiiile (// u.m.
0eterminaiE
1. .uncia de consumA
2. Venitul de ec"ilibruA
3. Venitul disponibilA
!. ;oul venit de ec"ilibru dac investiiile cresc cu 1// u.m.
(\F#\E9
(E(aF(\O<d
(aE577
(\F#\E9 (\E9;#\J (\E9;7&5E7&3 (E577F7&3(G;
-)
2) %0E%#E< %0E (FAFIFInJ InE7
<E577O7&3<F577F877
7&5<E9277
<E :777 venitul de ec"ilibru
<E577F7&3<F577F(877F977)
7&5<E9577
VJ!333,33 u.m.
32. 4unoatem, c n economie venitul naional de ec"ilibru este mai mic cu 1$3 u.m. dec8t
venitul naional corespunztor ocuprii depline. 4onsumul mena#elor este R J
1$1,3M/,*HQ,TI, investiiile &J /,/$QM*$,!, ac"iziiile guvernamentale sunt egale cu
impozitele, rata de impozitare pe
venit este egal cu /,2$.
0eterminai venitul naional corespunztor ocuprii depline.
impE@impO<
@impEimpRvenit
%0E<NE(FAFIFInJ InE7
<eE<o;965
<o;965E969&5F7&4T<o;965;7&26(<o;965)UF7&26(<o;965)F7&76(<o;965)F46&2:
<o;965E969&5F7&4(7&36<o;99:&36)F7&26<o;54&26F7&76<o;3&86F46&:
7&9 <oE262
VoJ2$2/ u.m. venitul national in cazul ocuparii depline
33. 0ac n economie impozitele autonome alctuiesc $/ mln.u.m., veniturile agregate !///
mln.u.m., cota impozitar 1$3, suma colectrilor impozitare va fiE
a. !// mln.u.m.A
b. $$/ mln.u.m.A
c. (/),$ mln.u.m.A
d. ($/ mln.u.m..
ImpE-aF(-O<)& -a;impozite autonome
< ; venit
t L cota impozitului
-xE -aF(tO<)E67F96BF:777E867 mln u+m+
@;s' d) 867 mln u+m
3!. 0ac ac"iziiile publice cresc cu 1// mln.u.m., nclinaia marginal spre consum este
/,)$, atunci %&' va crete cuE
a. )$ mii u.m.A
b. 1// mii u.m.A
c. 1)$ mii u.m.A
d. !// mii u.m.
_PIBE_<E_AO9R9;(\ ; efectul multiplicatorului
_PIBE977O9R9;7&36E:77 mln u+m+
1,sE dI !// mln
3$. .uncia consumului este reprezentat de ecuaia 4J1// M /,( HQ,TI.
0eterminaiE
1. 4um se va modifica venitul de ec"ilibru dac impozitele se vor micora cu un 1
mil. u.m.F
2. 4um se va modifica venitul de ec"ilibru dac c"eltuielile guvernamentale vor
crete cu 1 mil.u.m.F
-9E-o;9mln u+m
%0E<E(FAFIFInJ A&I&InE7
<eE977F7&8T<e;(-o;9)UJ -oE7
<eE977;7&8<eF7&8
9&8<eE977&8 <eE 82&433 L se va majora (direct)
2) A9EAoF9
%0E<eE(FAFIFInJ I&InE7
<eE977F7&8(<e;-)FAo;9J -&AoE7
<eE977F7&8<e;9
/,!VeJ-- VeJ2)!,$ O se va micsora HinversI
3(. :n anul trecut %;' a constituit 1/// u.m., G J 1// u.m.. 6a#or8nd c"eltuielile cu (/ u.m.
guvernul a reuit s mreasc %;' cu 2// u.m., deficitul bugetului constituind /.
0eterminai nclinaia marginal spre consumF
PNBEPIB _PIBE_AO9R9;(\
(\E;(_(R_PIBF9)E;(87R277F9)E;7&3
_AE87
9;(\E_AR_PIB
T%&'J%&'1,%&'oJ2//
3). 9conomia se afl n stare de ec"ilibru. :nclinaia marginal spre consum alctuiete /,*,
iar nclinaia marginal spre import /.
4um se modific %&' de ec"ilibru, dac statul ma#oreaz c"eltuielile guvernamentale cu
2 mld. u.m., n timp ce ncasrile impozitare rm8n nesc"imbateF
_PIBE_AO9R9;(\
T%&'JTGK1D1,4UJ2K1D1,/,*J1/ mld u.m
3*. 9conomia rii se caracterizeaz prin urmtoareleE venitul efectiv Q J 3$// u.m.A
nclinaia marginal spre consum /,*A venitul de ec"ilibru QK J 3)// u.m..
1. 4um trebuie s se modifice c"eltuielile guvernamentale Hcelelalte condiii
rm8n8nd constanteI pentru ca economia s ating starea de ec"ilibru HQK J
3)//IF
2. 4um trebuie s se modifice ncasrile impozitare Hcelelalte condiii rm8n8nd
constanteI, pentru ca economia s ating starea de ec"ilibruF
_PIBE_AO9R9;(\
_AE(5377;5677)'9R9;7&4E277'6E:7 trebuie sa se majoreze
<e;GE_AO9R9;(\
2I FFF
3-. :ntr,o economie, funcia de consum este 4 J $// M /,)$ HQOTIA investiiile constituie
1$// u.m.A c"eltuielile publice 1/// u.m., bugetul de stat este ec"ilibrat.
0eterminaiE
1. Venitul de ec"ilibruA
2. 0ac venitul de ec"ilibru devine egal cu 1//// u.m., cu c8t ar trebui s creasc
c"eltuielile publice, dac acestea vor fi finanate n totalitate din datoria public.
9) <eE(FAFIFInJ InE7
<eE677F7&36<eF9777F9677
2) <eE9777u+m+J (\E7&36
92777;97777E_A+++++ _AEF677u+m
<eE92777u+m+
/,2$VeJ3///
!/. Brmtoarele date caracterizeaz o economieE 4 J 1 /// M /,-QdA G J (//u.m.A & J
3-/u.m.A T J !// u.m.
0eterminaiE
1. %&' de ec"ilibruA
2. 6ultiplicatorul c"eltuielilor guvernamentaleA
3. &nfluena asupra %&' a ma#orrii c"eltuielilor guvernamentale cu 1 mil. lei.
%&' de ec"ilibruA
PIB E ( F A F I F In&
PIBe E 9777F7&KPIBF877 F 5K7&
7&9PIBe E 9KK7&
PIB E 9KK77+
6ultiplicatorul c"eltuielilor guvernamentaleA
aE 9' (9;(b)& (bE 7&K& kE 97
&nfluena asupra %&' a ma#orrii c"eltuielilor guvernamentale cu 1 mil. lei.
$od+ PIB E mod+AO aE 9O97 E 97 mil+ lei L cu 97 mil+ lei se va majora PIB la
modijicarea A cu un mil+ Lei
!1. +unt cunoscute urmtoarele dateE RJ/,*HQ ,SI, volumul investiiilor 1*!,$ u.m.,
ac"iziiile guvernamentale 3/),$ u.m., taa impozitelor pe venit /,2$. %iaa bunurilor i
serviciilor se afla n ec"ilibru, ns capacitatea de producie permite ma#orarea venitului
naional de 1,2 ori.
4um statul trebuie s sc"imbe valoarea ac"iziiilor guvernamentale i taa impozitului
pe venit ca s asigure utilizarea deplin a capacitilor de producie, utiliz8nd metoda
bugetului ec"ilibratF
(b E 7+4
- E 7&26O<
<7 E ( F A F I E 7&4(<; 7&26O<) F 573&6 F 94:&6J 7&:< E :K2J <E 9257J
<9 E 9&2 O <7 E 9:38&
$od+ < E 9:38 L 9257 E 2:8 ; mod+< E mod+A O 9R(9;7&4)J mod+A E :K&2 u+mJ
A9 E 573&6 F :K+2 E 568&3 u+m L marimea noilor ac"izi ii guvernamentale+
9:38 E 7&4(9:38 Lt O9:38) F 568&3 F 94:&6J
9947&4 t E 2:8J t E 7&29 L cota noului impozit
( E 7&4(<;-)J
!2. 4ererea de moned pe motiv tranzacional alctuiete !// mlrd.u.m. 5ferta monetar este
de $1/ mlrd.u.m.
$ata
anual% a
do&'n#ii
( )
Cererea de moned% pe
moti! +peculati!
Cererea
monetar% total%
1! 3/ :77F57E:5K
13 $/ :77F67E:67
12 )/ :37
11 -/ :K7
1/ 11/ 697
- 13/ 657
* 1$/ 667
0eterminaiE
/) 4ererea monetar totalA
0) 1ata dob8nzii de ec"ilibruA d*$m * 1/2 * dodinda * /23
4) 1ata dob8nzii de ec"ilibru pentru condiiile c8nd oferta monetar crete p8n la
$3/ mlrd.u.m.A J dobinda * 536
7) 1ata dob8nzii de ec"ilibru pentru condiiile c8nd oferta monetar se reduce p8n
la !$/ mlrd.u.m..dobinda * /43
!3. 4ererea de moned pe motiv tranzacional alctuiete 1/3 din %&' nominal, oferta
monetar este de 3$/ mlrd.u.m., iar cererea pe motiv speculativ este reflectat n tabelE
r 2s Ld& totala
1( 1// 277F977E577
1! 1$/ 277F 967E
567
12 2// :77
1/ 2$/ :67
0eterminaiE
1.1ata dob8nzii de ec"ilibru pentru %&' nominal egal cu 2/// mlrd.u.m.A
tranzactionala * /23 80222* 0226
Td * $m * 412 dobinda*/73
2.4um se va modifica rata dob8nzii de ec"ilibru dac oferta monetar va crete de la 3$/
la !// mlrd.u.m.F
5mJ !//J 2d O dobindaJ 123
!!. :n economie s,a stabilit ec"ilibrul simultan pe piaa bunurilor i serviciilor i pe pieele
financiare.
4ompletai tabelul indic8nd consecinele apariiei n economie a urmtoarelor
evenimenteE
aI cererea pentru bani ca avere scadeA
bI impozitul pe venit creteA
cI eportul rii crete.
/!enimentu
l
Care
pia% e+te
inluenat
%
Ce cur&%
in I0-6M
e+te
inluenat
%
Cum +e
modiic
%
!enitul
naional
Cum +e
modiic% rata
do&%n#ii
1 2 3 ! $
7 monetara L$ $ics
<N
$ajdobinda
' bunurilor I# $ics&
<N
$isc+dobinda
c bunurilor I# $aj+
<N
$aj+dobinda
!$. :n economie s,a stabilit ec"ilibrul simultan pe piaa bunurilor i serviciilor i pe pieele
financiare.
4ompletai tabelul indic8nd consecinele apariiei n economie a urmtoarelor
evenimenteE
aI reducerea nclinaiei marginale spre economiiA
bI viteza de rotaie a banilor scadeA
cI oferta de bani crete.
/!enimentu
l
Care
pia% e+te
inluenat
%
Ce cur&%
in I0-6M
e+te
inluenat
%
Cum +e
modiic
%
!enitul
naional
Cum +e
modiic% rata
do&'n#ii
1 2 3 ! $
a bunurilor I# $aj+
<N
$aj+dobinda
b monetara L$ $ics&
<N
$aj+dobinda
c monetara L$ $aj+
<N
$isc+dobinda
!(. 9conomia unei ri este caracterizat prin urmtoarele dateE eportul de bunuri E 1-($/
u.m., importul de bunuri J E 21)$* u.m., venituri obinute din investiiile efectuate n
eteriorE 3(21 u.m., venituri pltite investitorilor strini E 13-! u.m., c"eltuielile efectuate
pentru turism n alte ri E 1-1- u.m., veniturile rii din turism E1)$/ u.m., transferuri
unilaterale n eterior E 23** u.m., ieirea de capital din ar E !1)! u.m., intrarea de
capital n ar E ((12 u.m..
0eterminaiE
/) Soldul contului curent* (/5912.0/:1;) + (/:12.< /5/5)+ (.04;;) * .7991 u)m6
0) Soldul contului de ca=ital >i financiar * (490/./457) +(99/0 7/:7) * 7991
u)m6
4) Soldul balanei de =li . .7991+ 7991 * 2)
!). %resupunem c funcia eportului net este ; J $/ O /,1Q, iar curba respectiv o notm
cu ;.
aI 4nd eportul net este zero Heport J importI ct de mare este venitulF
?@*2A 12 2A/(* 2A (* 122
bI 4nd eportul net autonom crete cu 1/ u.m., deoarece a crescut activitatea n
strintate, care este funcia eportuluiF ;otai acest curb cu ;V.
?@* ?@autonom ?@B(6 ?@* 12+/2 .2A/(6 ?@B * 92.2A/(6
cI 4nd funcia eportului este ; J (/ O /,1Q i eportul net este zero, ct de mare
este output,ulF
?@*26 92.2A/((%I&)*26 %I& * 9226
dI 0ac valoarea monedei naionale crete, fcnd ca importurile autonome s cresc
cu 1$ u.m, pe cind eporturole autonome scad cu $ u.m., care va fi funcia
eportuluiF Hnotai aceast curb cu ;VVI.
?@CC * 12+1 /1 2A/(6 ?@CC * 72 2A/(A
eI %entru funcia ; J !/ O /,1Q, dac eportul net este zero, care este nivelul
output,ului agregatF
?@ * 26 72.2A/((%I&) * 2 %I&*722A
fI 1eprezentai grafic rezultatele obinute n punctele a,e.
;
aI

!// $// Q
!*. 0ac funcia eportului net este ; J 1// , /,2Q, eportul net va fie gal cu zero pentru
un venit egal cu E
Nx E 7J 977;7&2GE 7J G E 677u+m
122 u)m)
!-. .olosii urmtoarele date pentru a elabora balana comerului cu mrfuri, balana contului
curent, balana contului de capital i balana de pli a unei ri. %resupunem c nu eist
modificri n rezervele de valori ale guvernului i organismelor oficiale.
&ndicatori +uma, u.m.
9portul de mrfuri 1- ($/
&mportul de mrfuri 21 )$*
Venitul din dobnzi ncasate de locuitorii rii 3 (21
Venitul din dobnzi pltit strinilor 1 3-!
4"eltuieli pentru cltorii n strintate ale
cetenilor rii
1 -1-
4"eltuieli pentru cltorii ale cetenilor strini n
ar
1 )$/
Transferurile unilaterale ale rii 2 3**
.luurile ieirilor de capital din ar ! 1)!
.luurile ntrrilor de capital n ar ( (12
Soldul contului curent* (/5912.0/:1;) + (/:12. /5/5)+ (.04;;) * .7991 u)m6
Soldul contului de ca=ital >i financiar * (490/./457) +(99/0 7/:7) * 7991 u)m6
Soldul balanei de =li * .7991+ 7991 * 2
$/. 4alculai n baza datelor din tabel soldul contului curent, soldul contului de capital i
soldul balanei de pli eterne.
&ndicatori 6ln. u. m.
9port de bunuri i servicii 1!$
&mport de bunuri i servicii 1()
Venituri din eterior 2/
Venituri ctre eterior 1$
Transferuri eterne nete $
&mport de capital 2!
9port de capital 1*
Soldul contului curent*(/71 /9:) + (02./1) + (.1) * .006
Soldul contului de ca=ital >i financiar * /;.07 * .96
Soldul balanei de =li * .00 +(.9) * .0; mln u)mA
$1. +ituaia ntr,o economie este descris prin urmtoarele date Hmil. u.m.IE
.uncia de consum 4 J !),$ M /,*$Qd,
&nvestiiile & J 1//,$i,
7c"iziii guvernamentale G J 1//,
Taele T J 1//
9portul net ; J$/ , /,1Q
6asa monetar 6 J 1//
4ererea de moned 2 J /,2Q O 1/i,
1ada dobnzii i J $3 i eist o mobilitate a capitalului.
aI0eterminai venitul de ec"ilibru i rata dobnzii de ec"ilibru.
' * #+G+I+?@6
'* 7:A1+2A;1('.T)+/22 +/22.18i + 12 2A/'6
2A01' * 0/0A1 1i6
"*6
/22*2A0'./2i6 /22*/:2.7i./2i /7i*:2 i*1
2A01'*0/0A1.1i '*;12.02i '*;12.02i '*:12
bI9ste balana de pli ec"ilibratF 4t constituie soldul contului curent i soldul contului de
capital la nivelul de ec"ilibru al venituluiF
cI4e efect va avea o cretere de 1/ u.m. n c"eltuiala guvernamentalasupra venitului de
ec"ilibruF 0ar asupra balanei de pliF(QE7&46
$od+PIBE mod+A O9R(9;(Q)E 97O9R(9;7&46) E88&83J
$2. 4alculai pe baza datelor din tabel soldul contului curent.
&ndicatori 6ln. u. m.
9port de bunuri i servicii 2!/,$
&mport de bunuri i servicii 12/,$
Venituri din eterior 2/
Venituri ctre eterior 1$
Transferuri eterne nete ,$
Soldul contului curent *(072A1 /02A1) +(02./1)+(.1) * +/02 mln u)m
$3. .igura de mai #os prezint piata valutar intre dou ri 6olodva i +B7.E
a. eplicai semnificaia celor dou curbeF
(urba # L arat) oferta de lei a raziden ilor din@$ care doresc s) cumpare bunuri i
valori dinH#%+
(urba 0 L reprezint) cererea de lei a reziden ilor dinH#% care doresc s) cumpere
bunuri i servicii din @$J
b. care este nivelul de ec"ilibru al cursului de sc"imb n cazul unui sistem de cursuri flotanteF
ON este nivelul de ec"ilibru al cursului de sc"imb&+ La acest punct soldul balan ei de
pl) i este 7+
c. presupunem un regim de curs fi cu rata stabilita la nivelul 57. 4e masuri se asteapta din
partea 'ancii ;ationaleF 4are este situatia balantei de plati in acest cazF
La rata de sc"imb O% exist) un exces de cerere de lei (ETB(U) care trebuie oferit de
BN$ *n sc"imbul ad)ugirilor la rezervele sale valutare str)ine+ #oldul balan ei de pl) i
este pozitiv)+
d. nivelul cursului de sc"imb este stabilit la nivelul 5.. 4e masuri se asteapta din
partea 'ancii ;ationaleF 4are este situatia balantei de plati in acest cazF
O L exist) un deficit al balan ei de pla i (E cu segmentul AC)& BN$ trebuie s)
mic oreze excesul de ofert) de lei pe baza rezervelor sale de valut) str)in)+
e. 4e masuri ar fi necesare daca Guvernul ar dori sa mentina pe termen lung nivelul 5. al
cursuluiF
Pe termen lung deficitul balan ei de pl) i nu poate fi sus inut pt c) rezervele de valut)
str)in) se epuizeaz)+ Pt a men ine rata de sc"imb O Auvernul @$ trebuie s)
influen eze 0 i # astfel ca rata de sc"imd O s) fie rata de ac"ilibru+ Promovarea
bunurilor moldovene to *n H#% este imosibil s) se fac)& astfel c) este mai probabil ca
Auvernul s) ia m)suri de descurajare a importulor poate printr;o politic)
contrac ionist)+
rata desc"imbcRleu
+
.,,,,,,,,,,,,,,,,,G,,,,,,,,W
;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9
7,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,4
0
(antitatea de lei
$!. %resupunem ca pretul unei lire sterline este 2X , iar pretul uneui 9B15 este /,! X.
a. 4are ar trebui sa fie pretul lirei sterline eprimat in 9B15 F
1 lir J 2XD/,!X Deuro J $ euro
b. 0aca piata ar plati ( 9B15 pentru o lira sterlina , cum ar putea un englez
sa obtina profituri pe urma unei activitati de arbitra# F
$$. %resupunem ca cursul de sc"imb este */ lei D X. &nflatia in 6oldova este $3, iar in +B7
este zero.4at ar trebui sa fie cursul de sc"imb dupa un an, tinand cont de teoria paritatii
puterii de cumparare.
Infla ia E 47O6B E : lei J
9 lira E 47F: E lei
$(. ie urm)toarele date referitoare la dou) /)ri % .i B& intr;o anumit) perioad) de
timp '
%erioada 4urs de
sc"imb
nominal
&ndicele
preurilor n
ara 7
&ndicele
preurilor n
ara '
HI) 4urs de
sc"imb
realJ (urs
nomOBR%
4urs de sc"imb
calculat n funcie
de %%%J IO BR%
13!/ )3./ *1.- /124A7 /9;9A95
1!3/ )$.1 *!./ /155A1 /:;5A21
1(2/ */.! *(.( /:77A50 /;:5A7;
1)$/ *3.$ -2.! /549A14 0/70A57
1(1/ -/.* -*.* /:1/A;1 /529A02
1)*/ 1//./ 1//./ /:;2A22 /:;2A22
1))/ 1/!.- 1/$.! /::;A77 /:;9A50
1))/ 1/*.) 1/*.2 /:9/A;9 /:14A:1
1$1/ 11/.( 111.) /101A20 /172A/5
1$!/ 113.* 113.* /172A22 /172A22
1$-/ 11(.$ 11$.1 /1:2A;5 /110A2/
1$)/ 122.! 12/.- /112A:9 /14/A:9
a. s se calculeze curs de sc"imb real in fiecare an din perioada respectiva.
#urs real * curs nominal 8 &-A 6
b. sa se calculeze curs de sc"imbin functie de %%%.
#urs %%% * curs real(nominal) 8 &-A)
$). :n figura de mai #os este prezentat ec"ilibrul intern i etern al balanei de pli.
a. descriei ce se nt8mpl n cadranele 1,2,3,!.
9 L deficit& sub;utilizare& 2L deficit infla ie& 5 L excedent infla ie& :; excedent& sub;
utilizareJ
b. :n care cadran avem ecedent al plilor i n care deficit O 5&: L excedent& 9&2 ; deficit
c. :n care cadran avem inflaie.7A0
d. :n care cadran avem subocupare.4A/

1ata dobanzii interne
'%J /
!
2

/ QK venitul Q
$*. 5 economie este caracterizata prin urmatoarele ecuatiiE
4 J 1)/ M /,)$Qd
& J 3$/ , 2/r
G J $//
T J /,2Q
; J 2*/
2 J /,(Q ,1/r
6D%J!//
4alculaiE
1. ;ivelul venitului i rata dob8nzii de ec"ilibru
2. Venitul disponibil, consumul, economiile personale, investiiile
3. Veniturile din impozite i soldul bugetar
!. 4ererea de moned
$-. 5 economie este caracterizata prin urmatoarele ecuatiiE
4J$/ M /,* Qd
& J 2//,1/r
T J /,2$Q
G J !//
2 J /,!Q,*r
6J$*/
%J2
0eterminaiE
;ivelul venitului i rata dob8nzii de ec"ilibru
<E (FAFIFNxJ NxE7J
<E 67 F 7&4( < L 7&26<) F:77 F 277; 97rJ
7&:<E 867 L 97rJ
L E $J 7&:<;4r E 647J
7&:< L 4rE647 867;97r;4rE647 ;94rE;37 rE5&4K
7&:<E 867 ;97r <E9826 L 26r <E9826;26r < E 9623&36
4onsumul i economiile
( E 67 F 7&4(<;7&26<) E 67 F (9623&36 L 9623&36 O7&26) E K88&83J
# E <d L ( E (9623&36 L 9623&36 O7&26) L K88&83 E 93K&98
+oldul bugetar. E 7&26< L A E 7&26O9623&36 L 677 E ;994 L deficit&
0ac G crete cu 1// u.m cum se va modifica nivelul venitului i rata dob8nzii de ec"ilibru.
(Q E 7&4J
$od+< E mod+A O 9R(9;(Q)E 977O9R(9;7&4)E 677 L majorarea <enitului
<9 E <7 F 677 E 9623&36 F677 E 2723&36
LE$J
7&:O2723&36 ;4r E 647J ;4r E ;259&9J r E 24&4K