Sunteți pe pagina 1din 2

CRITERII MINIME DE CALIFICARE/SELECTIE

1. SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI/OFERTANTULUI


1. DECLARAII PRIVIND ELIGIBILITATEA
2. DECLARAIE PRIVIND NENCADRAREA N PREVEDERILE ART. 181
3. CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND NDEPLINIREA OBLIGAIILOR
EXIGIBILE DE PLAT
Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale;
Certificat de atestare fiscal eliberat de organul de administrare fiscal privind
plata obligaiilor la bugetul general consolidat, n original sau copie legalizat, valabil
la data deschiderii ofertelor.
2. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE
1. CERTIFICATUL DE NREGISTRARE FISCAL eliberat de Oficiul Registrului
Comerului, n xerocopie certificat, pentru conformitate cu originalul, cu semntur i
tampil
2. CERTIFICATUL CONSTATOR eliberat de Oficiul Registrului Comerului de pe
lng instana competent, n xerocopie certificat pentru conformitate cu originalul
cu semntur i tampil din care s rezulte adresa i obiectul de activitate.

3. SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA
1. FIA DE INFORMAII GENERALE
2. BILANUL CONTABIL din anul precedent si a contului de profit si pierderi, vizat
si nregistrat de organele competente

4. CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA
1. EXPERIENA SIMILAR
2. DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN
ULTIMII 3 ANI
3. RECOMANDARI cel putin 2 din partea altor beneficiari
4. DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA
CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI
5. DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI
ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE
6. DECLARAIE PRIVIND PERSONALUL IMPLICAT DIRECT N NDEPLINIREA
CONTRACTULUI
5. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII.
1. CERTIFICAT AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII SR EN ISO
9001/2001

6. STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI.
1. CERTIFICAT AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU SR EN ISO
14001/2005

7. STANDARDE DE SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA.
1. CERTIFICAT A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SNTII I SECURITII N
MUNC SR EN ISO 18001/2005
CRITERII MINIME DE CALIFICARE/SELECTIE

1. SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI/OFERTANTULUI
1. DECLARAII PRIVIND ELIGIBILITATEA
2. DECLARAIE PRIVIND NENCADRAREA N PREVEDERILE ART. 181
3. CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND NDEPLINIREA OBLIGAIILOR
EXIGIBILE DE PLAT

2. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE

1. CERTIFICATUL DE NREGISTRARE FISCAL
2. CERTIFICATUL CONSTATOR DIN CARE S REZULTE ADRESA I OBIECTUL DE
ACTIVITATE.

3. SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA
1. FIA DE INFORMAII GENERALE
2. BILANUL CONTABIL

4. CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA
1. EXPERIENA SIMILAR
2. DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII
3 ANI
3. RECOMANDARI
4. DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA
CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI
5. DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI
ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE
6. DECLARAIE PRIVIND PERSONALUL IMPLICAT DIRECT N NDEPLINIREA
CONTRACTULUI

5. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII.

1. CERTIFICAT AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII SR EN ISO
9001/2001

6. STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI.

1. CERTIFICAT AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU SR EN ISO
14001/2005

7. STANDARDE DE SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA.

1. CERTIFICAT A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SNTII I SECURITII N
MUNC SR EN ISO 18001/2005