Sunteți pe pagina 1din 109

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA FACULTATEA DE DREPT

LUCRARE DE DIPLOM

COORDONATOR: ABSOLVENT:

Iulie, 2006

REPARAREA PREJUDICIULUI EFECT AL RSPUNDERII CIVILE DELICTUALE

Ab e!ie i "#l#$i%e C.civ. Codul Civil C.pen. Codul penal C.com. Codul comercial C.fam. Codul familiei C.pr.civ. Codul de procedur civil C.pr.pen. Codul de procedur penal Sec.civ. secia civil Sect. pen. secia penal Sect.com. secia comercial Art. articolul Al. aliniatul Pag., P. pagina Dec. decizia M. f. Monitorul !ri". !ri"unalul #ud. #udectoria !ri". $eg. !ri"unalul $egional C.ap. Curtea de Apel !ri". Supr. !ri"unalul Suprem C.S.#. Curtea Suprem de #ustiie $.$.D. $evist $om%n de Drept $.D.P. $evista de Drept Penal &r. numrul p.cit. opinii citate ficial

Cu& i'$
C(&i%#lul I) R*$&u'+e e( ,i!il* +eli,%u(l* ---------- . Seciunea '. Consideraii generale (((((((((((((( ) ). &oiunea general de rspundere ((((((((((((.. ) *. &oiunea de rspundere civil (((((((((((((( * +. &oiunea de rspundere civil delictual ((((((((( * ,. $spunderea delictual -i cvasidelictual ((((((((.. + Seciunea ''. $spunderea civil delictual su"iectiv ((((((. , ). $spunderea civil delictual su"iectiv ((((((((( , ).). .apta ilicit (((((((((((((((((((.. / ).*. Pre0udiciul ((((((((((((((((((((. 1 ).+. $aportul de cauzalitate ((((((((((((((.. 2 *. $spunderea civil delictual pentru fapta altuia (((((( 3 *.). $spunderea prinilor pentru pre0udiciile cauzate de copiii lor minori (((((((((((((((((((((( 3 *.*. $spunderea instituiilor -i artizanilor ((((((((..3 Seciunea '''. $spunderea civil delictual o"iectiv ((((((.. )) ). $spunderea comitentului pentru fapta prepusului (((((. )) *. $spunderea pentru pre0udiciile cauzate de lucruri ((((( )* +. Pro"leme ale rspunderii pentru pre0udiciile cauzate de anumite lucruri (((((((((((((((((((((((. )+ ,. $spunderea pentru pre0udiciile cauzate de animale ((((. ), /. $spunderea pentru pre0udiciile cauzate prin ruina edificiului.. )1 1. $spunderea pentru pre0udiciile cauzate prin actele unor autoriti pu"lice ((((((((((((((((((((((.. )2 2. $spunderea pentru pre0udiciile cauzate 4n cadrul raporturilor de vecintate (((((((((((((((((((((. )5

5. $spunderea statului pentru pre0udiciile cauzate prin erorile 0udiciare((((((((((((((((((((((( )3 C(&i%#lul II) A,/iu'e( 0' 1u$%i/ie &e'% u (,# +( e( +e +e$&*2ubi i) E"e,%ul *$&u'+e ii ,i!ile +eli,%u(le ------------- 20 Seciunea '. &a-terea unui raport 0uridic de o"ligaii (((((((.*6 Seciunea ''. Momentul na-terii o"ligaiei de reparare a pre0udiciului .*6 Seciunea '''. 'mportana aciunii 4n repararea pre0udiciului ((.(. ** Seciunea '7. !emeiul aciunii. (((((((((((..((((. ** Seciunea 7. Persoanele care pot avea calitatea procesual activ (.. *+ Seciunea 7'. Persoanele care au calitatea procesual pasiv (((.. */ Seciunea 7''. 8ntinderea reparaiei (((((((((((((( *1 Seciunea 7'''. Dovada culpei (((((((((((((((( *3 Seciunea '9. Solidaritatea de"itorilor p%r%i ((((( ((((( *3 Seciunea 9. Punerea 4n 4nt%rziere ((((((((((((((. +6 Seciunea 9'. Prescripia dreptului la aciune ((((((((..(. +* Seciunea 9''. :otr%rea 0udectoreasc pronunat asupra aciunii 4n repararea pre0udiciului (((((((((((((((((( +/ C(&i%#lul III) Re&( ( e( & e1u+i,iului ------------ 34 Seciunea '. $eparaiunea 4n general ((( ((((((((((. +2 Seciunea ''. $epararea 4n natur a pre0udiciului ((((((((.. +5 Seciunea '''. $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc (((.. 16 Seciunea '7. Situaii de sta"ilirea a 4ntinderii pre0udiciului -i a despgu"irilor 4n cazul vtmrii sntii ori integritii corporale a victimei (((((((((((((((((((((((( 21 ). Situaia 4n care persoana vtmat era 4ncadrat 4n munc ((. 21 *. Situaia 4n care persoana vtmat nu era 4ncadrat 4n munc .. 5+ +. Situaia 4n care persoana vtmat este un minor (((((( 5,

,. Situaia 4n care prin fapta ilicit s<a cauzat moartea unei persoane ((((((((((((((((((((((.. 51 Seciunea 7. Modaliti de plat a despgu"irilor ((((((((. 3, Seciunea 7'. Dreptul unitilor sanitare de stat care asigur asistent medical gratuit, de a o"ine despgu"iri, reprezent%nd c;eltuieli de spitalizare acordate victimei unei fapte ilicite ((((((((. 31 Seciunea 7''. Autoritatea de lucru 0udectoreasc (.((((((.. 33 =i"liografie selectiv (((((((((((((((((((( )6*

CAPITOLUL I) RSPUNDEREA CIVIL DELICTUAL S>C?'@&>A '. C &S'D>$A?'' A>&>$AB> ). & ?'@&>A A>&>$ABC D> $CSP@&D>$>
!oate aciunile -i atitudinile omului sunt determinate de nevoile deriv%nd din firea sa -i de mediul natural -i social 4n care trie-te. Desf-urarea normal -i armonioas a vieii sociale face necesar respectarea unor norme de conduit. &imnui nu<i este 4ngduit s 4ncalce ori s nesocoteasc drepturile -i interesele altei persoane. astfel 4n prezena rspunderii sociale. &ormele de conduit sunt de natur diferit, eDist%nd astfel mai multe feluri de rspundere social: 0udiciar, moral, politic. Av%nd 4n vedere o"iectul acestei teme, suntem direct interesai de rspunderea 0uridic parte a rspunderii sociale put%ndu<o defini astfel: E rspunderea juridic este complexul de drepturi i obligai conexe, care potrivit legii se nate ca urmare a svririi unei fapte ilicite i care constituie cadrul de realizare a constrngerii de stat prin aplicarea sanciunilor juridice n scopul asigurrii stabiliti raporturilor sociale i al ndrumrii membrilor societii n spiritul respectrii ordinii de drept . ) ricine 4ncalc aceast regul general tre"uie s rspund pentru faptele sale. Suntem

M.&. Costin,

4ncercare de definire a noiunii rspunderii 0uridice, 4n $evista $om%n de

Drept nr. /F)326, p.5/.

*. & ?'@&>A D> $CSP@&D>$> C'7'BC


$spunderea civil este una din cele mai importante manifestri concrete ale rspunderii 0uridice. Rspunderea civil este o form a rspunderii juridice care const ntr-un raport de obligaii n temeiul cruia o persoan este ndatorat s repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, n cazurile prevzute de lege, prejudiciul pentru care este rspunztoare .

+. & ?'@&>A D> $CSP@&D>$> C'7'BC D>B'C!@ABC


$spunderea civil delictual este o form a rspunderii civile, care intervine c%nd printr<o fapt pgu"itoare se 4ncalc o o"ligaie instituit prin lege. Rspunderea civil delictual se nfieaz ca un raport juridic de obligai, izvort dintr-o fapt ilicit i prejudiciabil! + $spunderea pentru repararea pagu"elor cauzate prin fapte ilicite eDtracontractuale este unul din principiile cele mai importante ale dreptului civil, cu ad%nci implicaii de ordin moral, social -i filosofic. $spunderea civil delictual este eDprimat pe planul reglementrii 0uridice 4n art. 335<)66+ C.civ. 8n aceste reglementri este consacrat sistemul rspunderii civile delictuale, printr<un numr redus de principii generale, adapta"ile marilor sc;im"ri economico<sociale. Aceste principii constituie cadrul general al acestei rspunderi, pe care, mai ales practica 0udectoreasc, dar -i doctrina 0uridic l<au umplut,
* +

Biviu Pop, $spunderea civil, p. )/*. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. ,)*.

potrivit cerinelor vremii, printr<o interpretare corespunztoare. 8n art. 335<333 C.civ. avem reglementarea rspunderii pentru fapta proprie, art. )666<)66* instituie rspunderea pentru fapta altuia, pentru pre0udiciile cauzate de lucruri, de animale -i de ruina edificiului. Alturi de aceste reglementri din Codul civil, mai eDist unele reglementri speciale 4n Codul aerian sau 4n Begea nr. *3F)336 a contenciosului administrativ. .apta ilicit care d na-tere raportului 0uridic de rspundere civil delictual poart denumirea de EdelictG -i EcvasidelictG. Av%nd 4n vedere aceste termene, rspunderea la care ne referim poart denumirea de Erspundere civil delictualG. ,

,. $CSP@&D>$>A D>B'C!@ABC H' C7AS'D>B'C!@ABC


Codul nostru civil distinge delictul civil de cvasidelict. "elictul este o fapt ilicit svrit cu intenie, adic prin dol! #vasidelictul este o fapt ilicit svrit din culp propriu-zis, adic prin impruden ori neglijen! $ Denumirea de cvasidelict este considerat improprie, distincia fiind inutil -i cu totul lipsit de interes, 4ntruc%t pentru antrenarea rspunderii civile delictuale este suficient c;iar cea mai u-oar culp indiferent de forma ei. Consecinele celor dou categorii de fapte ilicite sunt identiceI autorul faptei sau persoana rspunztoare, este o"ligat la repararea integral a pre0udiciului.

, /

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. ,)+. A se vedea 4n art. 333 C.civ.

S>C?'@&>A ''. $CSP@&D>$>A C'7'BC D>B'C!@ABC S@='>C!'7C


Aceast rspundere se 4ntemeiaz pe ideea de culp Jgre-eal sau vinovieK cu alte cuvinte fapta pre0udicia"il tre"uie s fie culpa"il. Culpa, care este condiia rspunderii civile, eDprim atitudinea psi;ic a autorului faptei ilicite fa de conduita sa -i urmrile ei negative. Culpa este, de regul, un element ce tre"uie dovedit de ctre persoana vtmat. Aceast rspundere civil este format din: aK rspunderea pentru fapta proprieI "K rspunderea prinilor pentru pre0udiciile cauzate de copiii lor minoriI cK rspunderea institutorilor -i meseria-ilor JartizanilorK pentru pre0udiciile cauzate de elevii -i ucenicii aflai su" supraveg;erea lor.

). $CSP@&D>$>A C'7'BC D>B'C!@ABC P>&!$@ .AP!A P$ P$'>


$eglementarea legal a acestei rspunderi o gsim 4n art. 335< 333 C.civ., teDtul instituind, 4n acela-i timp, -i principiul general al rspunderii pentru pre0udiciile cauzate printr<o fapt ilicit. Art. 335 C.civ. prevede: E %rice fapt a omului, care cauzeaz alteia prejudiciu, oblig pe acela din a crui greeal s-a ocazionat, a-l repara I iar art. 333 din acela-i cod sta"ile-te: E %mul este responsabil nu numai de prejudiciu ce a cauzat prin fapta sa, dar i de acela ce a cauzat prin neglijena sau prin imprudena sa .

$spunderea pentru fapta proprie este o rspundere direct -i apare ca o specie a rspunderii civile delictuale. Aceast rspundere implic o"ligarea la repararea pre0udiciului a 4nse-i persoanei care a sv%r-it fapta pgu"itoare. Aceast rspundere poate avea ca su"iect pasiv orice persoan, fizic sau 0uridic, inclusiv statul sau unitatea administrativ<teritorial. $spunderea pentru fapta proprie constituie domeniul principiul al rspunderii fondate pe culpa fptuitorului, culp care nu se prezum ci tre"uie dovedit de victim. 1 Condiiile rspunderii civile pentru fapta proprie sunt:

&!&! '()*( +,+#+*'aptele ilicite sunt conduite ale omului prin care se ncalc normele dreptului obiectiv sau regulile de convieuire social, svrite fr intenia de a produce efecte juridice mpotriva autorului lor, efecte care totui se produc n puterea legii! . A-adar fapta ilicit const 4n aciunea sau inaciunea care are ca rezultat 4nclcarea drepturilor su"iective sau intereselor legitime ale unei persoane. *rsturi caracteristice ale faptei ilicite sunt: < fapta are caracter o"iectiv sau eDisten material, const%nd 4ntr<o conduit ori manifestare uman eDteriorizatI < fapta este mi0locul prin care se o"iectiveaz un element psi;ic, su"iectiv: voina omului care a ales o anumit conduit. Prin urmare fapta ilicit este rezultatul unei atitudini psi;iceI

1 2

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. ,)2. Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. *)*.

<

fapta este contrar ordinii sociale -i repro"at de societateI repro"area social, din punct de vedere su"iectiv, este legat de gre-eal, culp sau vinovie, iar nu din punct de vedere o"iectiv, 4-i gse-te eDpresia 0uridic 4n caracterul ilicit al faptei. 5 8n prezent, at%t practica 0udectoreasc, c%t -i doctrina susin c

distincia dintre fapta ilicit -i gre-eala autorului su este nu numai posi"il, ci -i necesar, datorit faptului c fapta ilicit este manifestarea eDterioar a voinei con-tiinei autorului, iar gre-eala sau vinovia, este atitudinea psi;ic, interioar fat de aceast fapt. >a este necesar deoarece eDist situaii c%nd, de-i fapta ilicit eDist, totu-i rspunderea civil nu intervine pentru motivul c lipse-te vinovia autorului su. 3

&! ! )R/01"+#+1,
)rin prejudiciu se neleg2 rezultatele duntoare, de natur patrimonial sau nepatrimonial, efecte ale nclcrii drepturilor subiective i intereselor legitime ale unei persoane! &3 ric%t de condamna"il ar fi o fapt ilicit, rspunderea civil nu poate interveni dec%t dac prin fapta ilicit s<a cauzat un pre0udiciu, ce tre"uie potrivit legii, s fie reparat, altfel fapta ilicit este lipsit de orice importan -i efect. Mai mult dec%t at%t, rspunderea civil delictual se reduce conform art. 335<)66+ C.civ. la repararea pagu"elor cauzate. Deci, pre0udiciul este nu numai condiia rspunderii, dar -i msura ei, 4n sensul c autorul rspunde numai 4n limita pre0udiciului cauzat. ))
5 3

M. >liescu, $spunderea civil delictual, p. ),6. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. ,*6. Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. *),. 'dem.

)6 ))

&!4! R()%R*1, "/ #(15(,+*(*/


Pentru antrenarea rspunderii civile este necesar ca 4ntre fapta ilicit -i pre0udicii s eDiste un raport de cauzalitate. Cu alte cuvinte pre0udiciul cauzat altuia, tre"uie s fie consecina faptei ilicite. Ba fel ca -i fapta ilicit -i pre0udiciu, raportul de cauzalitate este o condiie general -i o"iectiv a rspunderii civile care nu se confund cu gre-eala sau culpa care este o condiie su"iectiv. )* Putem deci spune c fr raport de cauzalitate nu eDist rspundere civil. )+ =a mai mult, raportul de cauzalitate este, 4n acela-i timp, -i criteriul sau elementul 4n funcie de care se determin 4ntinderea reparaiei datorate victimei. $aportul de cauzalitate, condiiile a rspunderii civile, lipse-te atunci c%nd pre0udiciul se datoreaz 4n eDclusivitate forei ma0ore, uneori cazului fortuit, faptei unei tere persoane sau faptei victimei. 8n cele mai frecvente cazuri eDistena raportului de cauzalitate este u-or de sta"ilit, legtura dintre fapt -i pre0udiciu fiind clar -i indiscuta"il. Cu toate acestea, uneori sta"ilirea raportului de cauzalitate devine o pro"lem complicat. Pentru sta"ilirea raportului de cauzalitate, 4n toate acele situaii c%nd producerea pre0udiciului este precedat sau 4nsoit de mai multe fapte -i 4mpre0urri, 4n doctrina 0uridic -i 0urispruden s<au propus diferite sisteme sau criterii. Astfel:
L

6istemul ec7ivalenei condiiilor sau condiiei sine 8ua non

)* )+

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. ,+). Curtea Superioar de #ustiie, secia penal, Deciz nr. )6/+ F)33) 4n EDreptulG nr. *F)33*, p.

5,.

8n aceast opinie toate faptele 4n a"sena crora pre0udiciul final nu ar fi survenit au aceea-i valoare cauzal, adic sunt ec;ivalente.
L

6istemul cauzei proxime Se consider drept cauz a pre0udiciului numai fenomenul, fapta

sau 4mpre0urarea imediat anterioar producerii acestuia, apreciindu<se c 4n lipsa ei, c;iar dac ai fi eDistat celelalte 4mpre0urri, pre0udiciul nu s<ar fi produs.
L

6istemul cauzei adecvate Sunt considerate cauze numai acele fapte sau 4mpre0urri

anterioare care, 4n mod normal, o"i-nuit, conform eDperienei umane, produc asemenea pre0udicii sau consecine, fiind previzi"ile.
L

6istemul indivizibilitii cauzei i condiiilor Aceast teorie porne-te de la ideea 0ust potrivit creia 4n

sta"ilirea raportului cauzal tre"uie avut 4n vedere c fenomenul<cauz nu acioneaz singur -i izolat, ci 4n anumite condiii eDterne care Efr a produce efectul pgu"itor au favorizat totu-i producerea acestui efect, 4nlesnind na-terea procesului cauzal, gr"ind -i favoriz%nd dezvoltarea lui sau agrav%ndu<i ori asigur%ndu<i rezultatele negativeG. ), dK Culpa Jgre-ealaK >ste a patra condiie necesar pentru anga0area rspunderii civile delictuale. Deci pentru anga0area rspunderii civile, este necesar ca fapta care a cauzat pre0udiciul s fie imputa"il autorului ei.

*. $CSP@&D>$>A C'7'BC D>B'C!@ABC P>&!$@ .AP!A AB!@'A

),

M. >liescu, $spunderea civil delictual, p. )*5<)+3.

!&! R-6)19"/R/( )-R+9:+,%R )/9*R1 )R/01"+#++,/ #(15(*/ "/ #%)+++ ,%R ;+9%R+
$spunderea prinilor pentru pre0udiciile cauzate de copiii lor minori, este un caz de rspundere delictual indirect pentru fapta altuia, fiind reglementat de art. )666 alin. * C.civ., completat cu prevederile alin. / al aceluia-i articol. Aceast reglementare a fost a"rogat fiind 4ntemeiat pe o concepie mai vec;e a inegalitii dintre "r"at -i femeie, aceste articole referindu<se la rspunderea mamei doar dup decesul tatlui. 8n acord cu principiul egalitii dintre soi rspunderea este solidar 4n ce prive-te pre0udiciile cauzate de copiii lor minori, acesta fiind reglementat eDpres 4n art. 32 alin. ) C.fam. $spunderea aparine prinilor pentru orice categorie de copii: legitimi, naturali sau adoptai. $spunderea prinilor intervine numai dac sunt 4ntrunite pe l%ng condiiile generale ale rspunderii, 4nc dou condiii speciale, cumulativ -i anume: copilul s fie minor -i copilul s ai" locuine la prinii si.

! ! R-6)19"/R/( +96*+*1*%R+,%R <+ (R*+5(9+,%R


Aceasta este al doilea caz de rspundere civil delictual pentru fapta altei persoane, reglementat fiind de art. )666 alin. , C.civ., completat cu aliniatul / al aceluia-i articol. $spunderea institutorilor -i artizanilor se anga0eaz 4n calitate de persoane fizice, pe acest temei nu poate fi antrenat rspunderea

unitii -colare sau a persoanei 0uridice unde institutorul sau meseria-ul 4-i desf-oar activitatea. )/ Biteratura de specialitate -i practica 0udiciar instituie dou prezumii pentru a eDplica rspunderea institutorilor -i a artizanilor: aK Prezumia de culp a institutorilor -i artizanilor 4n ceea ce prive-te nesupraveg;erea ori de a fi supraveg;eat 4n mod deficient pe elv sau ucenicI "K Prezumia raportului de cauzalitate 4ntre lipsa de supraveg;ere ori eDercitarea necorespunztoare a supraveg;erii de ctre institutor sau artizan -i sv%r-irea de ctre ucenic sau elev a faptei ilicite cauzatoare de pre0udiciu. Condiiile rspunderii de ctre institutor sau artizan sunt de dou feluri: aK Condiii generale: fapta ilicit a elevului sau ucenicului, pre0udiciul cauzat -i raportul de cauzalitate 4ntre fapt -i pre0udiciuI "K Condiii speciale: elevul sau ucenicul s fie minor, fapta ilicit s fi fost sv%r-it 4n timpul c%t elevul sau ucenicul se afla sau tre"uie s se afle su" supraveg;erea institutorului sau artizanului, pre0udiciul s fi fost cauzat unei tere persoane.

S>C?'@&>A '''. $CSP@&D>$>A C'7'BC D>B'C!@ABC ='>C!'7C

)/

!ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. )5+F)321, 4n $evista $om%n de Drept, nr.

3F)322, p. /1.

)6

). $CSP@&D>$>A C M'!>&!@B@' P>&!$@ .AP!A P$>P@S@B@'


$spunderea comitenilor pentru pre0udiciile cauzate de prepu-ii lor este reglementat 4n art. )666 alin. + C.civ. -i 4n Codul Comercial art. +3+ alin.). Anga0area rspunderii comitentului pentru pre0udiciul cauzat prin fapto, prepusului su este posi"il numai dac 4n persoana prepusului s fie toate condiiile rspunderii pentru fapta proprie pe l%ng care se adaug alte condiii speciale: raportul de prepu-enie -i prepu-ii tre"uie s fi sv%r-it fapta pre0udicia"il 4n funciile ce li s<au 4ncredinat. )1 $spunderea comitentului este fondat pe o prezumie de vinovie juris et de jure Ja"solutK care nu mai poate fi rsturnat. Pentru repararea pre0udiciului ce i s<a produs, victima poate pretinde repararea acestui pre0udiciu: de la prepus 4n temeiul art. 335< 333I de la comitent 4n "aza art. )666 alin. + C.civ.I at%t de la prepus c%t -i de la comitent cei doi rspunz%nd pe temeiuri diferite, prepusul pentru fapta proprie, iar comitentul pentru fapta altuia, iar alegerea persoanei 4mpotriva creia se 4ndreapt aciunea 4n despgu"ire aparine victimei.

*. $CSP@&D>$>A P>&!$@ P$>#@D'C''B> CA@MA!> D> B@C$@$'

)1

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. ,13.

))

Aceast reglementat cu valoare de principiu este consacrat 4n art. )666 alin. ) C.civ. -i se refer la o rspundere general pentru fapta oricrui lucru care face parte din patrimoniul unei persoane. Aceast rspundere nu poate fi invocat de pzitorul 0uridic al lucrului, care a cauzat pagu"a 4mpotriva victimei, cum nu este posi"il invocarea ei de ctre pzitorul material al lucrului 4mpotriva pzitorului 0uridic pentru pre0udiciile cauzate unui ter. )2 Atunci c%nd prin coliziunea a dou sau mai multe ve;icule aflate 4n paza 0uridic a mai multor persoane se cauzeaz un pre0udiciu unui ter, se va anga0a rspunderea prevzut de art. )666 alin.) C.civ., rspunderea pzitorilor 0uridici fiind solidar. )5 Dificultile apar atunci c%nd se pune pro"lema reparrii pre0udiciului, pro"lem care o vom trata 4ntr<un alt capitol. Pentru a se putea antrena rspunderea prevzut de art. )666 alin. ) C.civ. tre"uie 4ndeplinite urmtoarele condiii: s se cauzeze un pre0udiciu, s eDiste un raport de cauzalitate 4ntre lucru -i pre0udiciu, lucrul s se afle 4n paza 0uridic a unei persoane. Calitatea de pzitor 0uridic al "unului se prezum c aparine proprietarului, prin urmare nu mai tre"uie dovedit. Pzitorul 0uridic al lucrului poate 4nltura rspunderea dac dovede-te c pre0udiciul se datoreaz: forei ma0ore, faptei unui ter sau faptei victimei. Dac sunt 4ntrunite condiiile enumerate mai sus, victima poate pretinde repararea pre0udiciului de ctre pzitorul 0uridic al lucrului 4ntre acesta -i victim lu%nd na-tere un raport de o"ligaii civile 4n care o parte este de"itor, iar cealalt parte este creditor.

)2 )5

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. ,33. Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. *3/.

)*

Dac pre0udiciul a fost reparat de paznicul 0uridic al lucrului el poate pretinde printr<o aciune 4n regres de la paznicul material, ori de la un ter vinovat, partea din pre0udiciu imputa"il acestora. )3

+.

P$ =B>M>

AB>

$CSP@&D>$''

P>&!$@

P$>#@D'C''B> CA@MA!> D> A&@M'!> B@C$@$'


aK 8n art. // alin. * din Begea nr. )))F)331 privind desf-urarea 4n siguran a activitilor nucleare *6 sunt reglementate anumite situaii speciale cu privire la rspunderea civil pentru pre0udiciile cauzate de activitile nucleare. 8n acest domeniu eDist Convenia de la Paris asupra rspunderii 4n domeniul energiei nucleare din *3 iunie )316 intrat 4n vigoare la ) aprilie )31+, cu amendamentul din )31,, la care $om%nia a aderat prin Begea nr. )61F)33* la Protocolul comun referitor la aplicarea Conveniei de la 7iena -i a Conveniei de la Paris, 4nc;eiat la 7iena la * septem"rie )355. Potrivit acestei convenii, eDploatantul unei instalaii nucleare este inut s rspund pentru orice daun nuclear, daca se dovede-te c este cauza unui accident nuclear, aceasta fiind o rspundere cu caracter o"iectiv, iar statul pe teritoriul cruia se afl instalaia poate limita rspunderea eDploatantului la un cuantum care nu va fi inferior sumei de / milioane de dolari S.@.A. pentru un accident nuclear. *)

)3

7. Stoica, .l. =aois, Aciunea 4n regres a paznicului 0uridic 4mpotriva paznicului material, $epu"licat 4n temeiul art. * din Begea nr. )1F5.6).)335, 4n M. f. nr. 25F)5.6*.)335. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /63.

4n EStudii -i cercetri 0uridiceG nr. )F)352, p. ,5</+.


*6 *)

)+

"K Potrivit Codului aerian din )3/+, rspunderea pentru pre0udiciile cauzate direct persoanelor -i "unurilor acestora care nu se afl la "ord 4n cursul decolrii z"orului sau aterizrii era o"iectiv put%nd fi 4nlturat numai dac eDploatantul aeronavei pro"a c pre0udiciul se datoreaz inteniei sau negli0enei grave a victimei. cK 8nclcarea prevederilor Begii proteciei mediului nr. )+2F)33/ ** atrage rspunderea civil, contravenional sau penal dup caz -i rspunderea pentru pre0udiciu are un caracter o"iectiv independent de culp. Aceast lege sta"ile-te, pe l%ng multe alte forme de prote0are a mediului -i de a nu<l polua -i o"ligaia de a repara 4n mod o"iectiv pre0udiciul cauzat prin poluare. Dreptul la indemnizaie al deintorului factorului de mediu poluat va tre"ui analizat -i reglementat cu atenie datorit faptului c societatea uman a a0uns la un nivel destul de ridicat de dezvoltare economic -i nu numai care atrag importante modificri 4n interiorul sistemului de relaii sociale.

,. $CSP@&D>$>A P>&!$@ P$>#@D'C''B> CA@MA!> D> A&'MAB>

**

Pu"licat 4n M. f. nr. +6,F+6.)*.)33/, repu"licat 4n M. f. nr. 26F)2.6*.*666 -i modificat

-i completat prin rdonana de urgen nr. 3)F*66* pu"licat 4n M. f. nr. ,1/F*5.61.*66*.

),

$spunderea

pentru

pre0udiciile

cauzate

de

animale

este

prevzut eDpres 4n art. )66) C.civ. Aceast rspundere revine persoanei care are paza 0uridic a animalului 4n momentul cauzrii pre0udiciului, proprietarul fiind prezumat a avea paza 0uridic a animalului p%n la pro"a contrar. Dac paza 0uridic a fost transmis de proprietar unei alte persoane, 4n temeiul unui drept de uzufruct, al unui contract de locaiune sau al unui contract de comodat, rspunderea 0uridic revine acestuia din urm Juzufructuarului, c;iria-ului, comodataruluiK. *+ &u sunt o"ligai s rspund de pre0udiciul cauzat de animal, prepusul pzitorului 0uridic sau pstorul animalului, ace-tia av%nd doar paza material a animalului, ace-tia neav%nd calitatea de pzitor 0uridic. Dac animalul se afl 4n coproprietate sau folosina comun a mai multor persoane, paza 0uridic fiind eDercitat 4n comun va atrage rspunderea solidar a celor crora aparine, iar dac pre0udiciu a fost cauzat de mai multe animale care aparin mai multor proprietari diferii intre care nu eDist comunitate de paz 0uridic, rspunderea va fi divizi"il. $spunderea este aplica"il doar animalelor care se afl 4n paza 0uridic a unei persoane: animale domestice -i cele sl"atice aflate 4n captivitate. Condiiile rspunderii pentru pre0udiciile cauzate de animale sunt: s eDiste un pre0udiciu -i s eDiste un raport de cauzalitate 4ntre acest pre0udiciu -i comportamentul animalului, dovada 4ndeplinirii acestor condiii aparin%nd victimei. 7ictima pre0udiciului are dreptul s cear repararea lui de ctre pzitorul 0uridic, dar poate s cear repararea pre0udiciului -i direct de la cel care a avut paza material a animalului.
*+

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /),.

)/

/. $CSP@&D>$>A P>&!$@ P$>#@D'C''B> CA@MA!> P$'& $@'&A >D'.'C'@B@'


$spunderea pentru pre0udiciile cauzate prin ruina edificiului este reglementat 4n C.civ. la art. )66) care reglementeaz rspunderea, 4n general, pentru orice lucru ne4nsufleit. Pentru pre0udiciile cauzate de edificii, rspunderea revine persoanei care are calitatea de proprietar c;iar -i atunci c%nd edificiul se afl 4n stp%nirea altei persoane 4n "aza unui drept real sau de crean cum ar fi: uzufructul, a"itaia, locaiunea, comodat. &u constituie ruin a edificiului demolarea voluntar sau care este provocat de o calamitate Jincendiu, cutremurK. *, $spunderea proprietarului este antrenat numai dac eDist un pre0udiciu, acesta a fost provocat de un viciu de construcie sau provine din lipsa de 4ntreinere -i este un raport de cauzalitate 4ntre pre0udiciu -i ruina edificiului, iar pentru repararea pre0udiciului victima tre"uie s fac dovada 4ntrunirii condiiilor de mai sus. $spunderea pentru ruina edificiului are un fundament o"iectiv "azat pe o"la de garanie instituit 4n sarcina proprietarului edificiului, acesta put%ndu<se eDonera de rspundere numai dac dovede-te c ruina se datoreaz unei cauze strine cum ar fi: fora ma0or, fapta unui ter, fapta victimei. */ Dac sunt 4ntrunite condiiile de mai sus, proprietarul este o"ligat s repare pre0udiciul provocat victimei cauzat de edificiul din proprietatea sa iar 4n cazul 4n care ruina edificiului se datoreaz culpei

*, */

M. >liescu, 4n $spunderea civil delictual, p. ,)+. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /*).

)1

altei persoane, dup plata despgu"irilor, acesta se poate 4ndrepta asupra acelei persoane cu o aciune 4n regres.

1. $CSP@&D>$>A P>&!$@ P$>#@D'C''B> CA@MA!> P$'& AC!>B> @& $ A@! $'!C?' P@=B'C>
$eglementarea incident 4n aceast materie este cuprins 4n art. /* din Constituia $om%niei din )33), Begea contenciosului administrativ nr. //,F*66, -i art. 335<333 C.civ., reglementri potrivit crora cel vtmat 4n drepturile sale sau interesele sale legitime printr< un act administrativ, poate pretinde, pe l%ng anularea actului -i recunoa-terea dreptului pretins, repararea pre0udiciului material -i moral suferit, fie de la autoritatea administrativ, fie at%t de la acesta, c%t -i de la funcionarul vinovat, care a semnat actul ori a refuzat s rezolve cererea. *1 Deci pagu"a poate fi cauzat de o autoritate pu"lic pe trei ci: prin emiterea unui act administrativ ilegal, prin nesoluionarea 4n termenul legal a unei cereri -i prin refuzul ne0ustificat de a soluiona o cerere, rspunderea fiind delictual cu caracter special. $spunderea autoritii pu"lice este independent de culp, dar pot ca funcionarul s rspund 4n solidar cu autoritatea pu"lic al crei prepus este, victima va tre"ui s fac dovada vinoviei acelui funcionar. 7ictima poate pretinde repararea pre0udiciului de la autoritatea pu"lic sau de la aceasta 4n solidar cu funcionarul vinovat, iar dac autoritatea pu"lic plte-te despgu"irile sta"ilite 4n sarcina sa, ea poate promova o aciune 4n regres 4mpotriva funcionarului vinovat.
*1

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /*+.

)2

2. $CSP@&D>$>A P>&!$@ P$>#@D'C''B> CA@MA!> 8& CAD$@B $AP $!@$'B $ D> 7>C'&C!A!>

$aporturile de vecintate sunt reglementate 4n Codul civil 4n coninutul dreptului de proprietate, legat de atri"utul de folosin. Aceste reglementri cuprind raporturile dintre proprietarii de terenuri, respectiv de construcie de locuine -i se eDtind asupra folosirii oricrui "un, precum -i asupra ocrotirii drepturilor -i intereselor legitime ale oricror persoane, dac aceste drepturi -i interese sunt nesocotite sau pertur"ate ca urmare a folosirii "unului. Proprietarii vecini pot 4nc;eia convenii prin care sta"ilesc drepturile -i o"ligaii 4n legtur cu proprietile lor, 4nclcarea unor astfel de o"ligaii anga0eaz rspunderea contractual a celui vinovat. 8n afara unui raport contractual pentru recuperarea pre0udiciilor sunt aplica"ile regulile rspunderii civile delictuale. *2

5. $CSP@&D>$>A S!A!@B@' P>&!$@ P$>#@D'C''B> CA@MA!> P$'& >$ $'B> #@D'C'A$>


Aceast rspundere este reglementat 4n Constituia $om%niei 4n art. /* alin. +. >ste o rspundere ne"azat pe culp, ci pe ideea de

*2

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /*2.

)5

garanie, pentru o"ligaia statului de a 4ndeplini funcie coercitiv -i de 0urisdicie fr a leza interesele cetenilor. Dac funcionarul a provocat situaia, din care a rezultat pre0udiciul, cu rea<credin sau din negli0en atunci statul are la 4ndem%n aciunea 4n regres, put%ndu<se invoca rspunderea profesional -i 0uridic a magistratului 4n su"sidiar fat de rspunderea asumat de stat. 8n cazul pre0udiciilor cauzate prin condamnarea sau luarea unor msuri preventive pe nedrept 4n cadrul procesului penal, ne aflm 4n prezena unei rspunderi speciale care poate fi antrenat 4n condiiile art. /6,F*62 din Codul de procedur penal, 4n completarea dispoziiilor din dreptul comun ale rspunderii civile delictuale. $epararea pre0udiciului se realizeaz c%nd o persoan a fost condamnat definitiv pentru ca ulterior 4n urma re0udecrii cauzei, ea s fie ac;itat prin ;otr%rea definitiv, pe motiv c nu a sv%r-it acea fapt ori c fapta nu eDist. *5 Aciunea pentru repararea pre0udiciului poate fi pornit de victim iar dup moartea acestuia, poate fi continuat sau pornit de persoanele care se aflau 4n 4ntreinerea sa. "iectul reparaiei prive-te pagu"ele patrimonial cauzate persoanei precum -i cele morale.

*5

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /*5.

)3

CAPITOLUL II) AC5IUNEA 6N JUSTI5IE PENTRU ACORDAREA DE DESP7UBIRI ) EFECTUL RSPUNDERII CIVILE DELICTUALE S>C?'@&>A '. &AH!>$>A @&@' $AP $! #@$'D'C D> =B'AA?''
$spunderea civil delictual are ca efect na-terea unui raport 0uridic o"ligaional 4ntre autorul faptei ca persoan rspunztoare devenind astfel de"itorul o"ligaiei de reparare a pre0udiciului -i victim care este creditorul acestei o"ligaii. Deci o"iectul dreptului la aciunea 4n rspundere civil delictual este repararea, adic repunerea celui pgu"it 4n starea anterioar pgu"irii. Patrimoniul afectat de sv%r-irea faptei ilicite tre"uie s fie 4ntregit de ctre pgu"itor p%n c%nd acesta va atinge nivelul la care ar fi fost fac fapta ilicit nu s<ar fi sv%r-it.

S>C?'@&>A ''. M M>&!@B &AH!>$''

=B'AA?'>' D>

$>PA$A$> A P$>#@D'C'@B@'
Momentul na-terii o"ligaiei de reparare a pre0udiciului este acela 4n care sunt 4ntrunite toate condiiile rspunderii civile delictuale. Determinarea acelui moment prezint importan, deoarece din c;iar acel moment se produc urmtoarele consecine 0uridice: *3

*3

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+6.

*6

). dac de"itorul plte-te despgu"irea de "unvoie, el face o plat vala"il, adic nu eDecut o plat nedatorat, neput%nd cere restituireaI *. dreptul de crean ca -i o"ligaia de reparare a pre0udiciului, se pot transmite universal sau cu titlu universal. Dreptul de crean se poate transmite -i cu titlu particular prin acte 0uridice J4ntre vii sau pentru cauz de moarteKI +. creditorii victimei pot utiliza toate mi0loace 0uridice de conservare a ga0ului lor general -i pot recurge -i la aciunea paulian 4mpotriva actelor 4nc;eiate de de"itor 4n frauda intereselor lorI ,. de"itorul o"ligaiei de reparare este de drept pus 4n 4nt%rziere put%nd fi inut la plata de daune moratoriiI /. 4n cazul conflictului de legi 4n timp, se aplic legea 4n vigoare 4n momentul na-terii o"ligaiei de reparare. 8n dreptul francez, pentru a se sta"ili momentul na-terii dreptului de reparare a pre0udiciului victimei s<au pus dou 4ntre"ri. Acest drept se na-te 4n momentul producerii pagu"eiN $epararea pre0udiciului devine creditoare doar 4n ziua pronunrii ;otr%rii care 4i acord aceast reparaieN 8n termeni te;nici, se pune pro"lema dac ;otr%rea de reparare a pre0udiciului este declarativ sau constitutiv. #urisprudena consider c ;otr%rea este constitutiv. P%n la pronunarea ei, victima nu are nici un titlu de crean, nici dreptul recunoscut de care s se poat prevala. Doctrina dominant s<a opus acestei opinii -i susine c responsa"ilitatea fiind o surs a o"ligaiei, creana se na-te 4nc din ziua producerii pagu"ei. Distincia dintre ;otr%rea declarativ -i cea constitutiv este criticat de speciali-tii procedurii civile. Deoarece consacr principiul dreptului la reparaie adic recunoa-te responsa"ilitatea aprtorului -i eDistena pagu"ei, ;otr%rea

*)

nu face dec%t s constate elementele preeDistente, adic ea este declarativ. Deoarece ea decide importana sumei pentru repararea pre0udiciului creeaz o nou stare de drept, deoarece fiDeaz o"iectul creanei victimei, deci este constitutiv. +6

S>C?'@&>A '''. 'MP $!A&?A AC?'@&'' 8& $>PA$A$>A P$>#@D'C'@B@'


Aciunea 4n 0ustiie pentru repararea pre0udiciului este o aciune patrimonial care are ca o"iect repararea daunelor suferite de creditorul unei o"ligaii nscute datorit sv%r-irii unei fapte ilicite cauzatoare de pre0udicii. Aciunea este calea legal de realizare a dreptului de reparaie -i constituie Emi0locul 0uridic prin care cel ce a suferit, 4n persoana sau "unurile sale, un pre0udiciu, ca urmare a sv%r-irii unei fapte ilicite de ctre o alt persoan, poate pretinde organului de 0urisdicie competent o"ligarea la separaiuni a celui sau celor c;emai s rspund pentru consecinele negative ale faptei respectiveG. +)

S>C?'@&>A '7. !>M>'@B AC?'@&''


Aciunea 4n 0ustiie pentru repararea pre0udiciului av%nd temei delictual, ia na-tere 4n situaiile 4n care se cauzeaz prin 4nclcarea unei o"ligaii legale, cu caracter general, un pre0udiciu unei persoane, iar

+6 +)

#. Car"onnier, Droit Civil. Bes o"ligations, Paris, *666, p. 2*/. M.&. Costin, M. Mure-an, 7.@rsa, Dicionar de drept civil, =ucure-ti, )356, p. *)<**.

**

reparaia nu a fost fcut de "unvoie de ctre autorul faptei. Aciunea are caracter de drept comun. +*

S>C?'@&>A 7. P>$S A&>B> CA$> P ! A7>A CAB'!A!>A P$ C>S@ABC AC!'7C


Dreptul la aciune 4n rspundere civil delictual poate fi eDercitat de cel pre0udiciat, fie personal, fie prin reprezentantul su legal sau convenional. Persoanele lipsite de capacitate de eDerciiu, cum ar fi: minorul su" ), ani, interzi-ii 0udectore-ti, 4-i eDercit dreptul la aciune 4n rspundere civil delictual prin reprezentanii lor legali: prini, tutori sau curatori. Minorul care a 4mplinit ), ani 4-i eDercit dreptul la aciune, inclusiv dreptul la aciune 4n rspundere civil delictual personal. Atunci c%nd 4n cadrul aciunii au loc recunoa-teri, renunri sau tranzacii referitoare la dreptul la reparaie, minorul sau interzisul, indiferent dac este reprezentat sau asistat de ocrotitorii si legali, are nevoie de 4ncuviinarea preala"il a autoritii tutelare. Dac persoana care a suferit un pre0udiciu este o persoan 0uridic, dreptul la aciune 4n rspundere civil delictual, se va eDercita prin organul ei care are aceast competen potrivit legii, actului de 4nfiinare sau statut. Dreptul la aciune poate fi eDercitat -i prin reprezentantul convenional adic printr<un mandatar cu procur special. ++

+* ++

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+). Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +**.

*+

Creditorii persoanei care a suferit pre0udiciu pot s eDercite 4n numele de"itorului lor, dreptul la aciunea 4n rspundere civil delictual, cu eDcepia cazului 4n care pagu"a s<a realizat ca urmare a 4nclcrii unui drept personal nepatrimonial. Dreptul de crean la repararea pagu"ei poate fi cesionat de ctre victim, aciunea put%nd fi eDercitat -i de creditorul cesionar cu meniunea c de"itorul cedat poate s recurg la retractul litigios. Dreptul 4n repararea pre0udiciului patrimonial se poate transmite prin succesiunea legal sau prin acte 0uridice mortio cauza asupra mo-tenitorilor sau donatorilor de "unuri viitoare. Dac cel pgu"it este o persoan lipsit de capacitate de eDerciiu sau cu capacitate de eDerciiu restr%ns, atunci c%nd fapta pre0udicia"il este -i infraciune, aciunea 4n reparare se eDercit din oficiu. Procurorul dac particip la proces, este o"ligat s susin interesele inculpatului. C%nd pre0udiciul const 4n deteriorarea sau distrugerea unui "un asupra cruia coeDist mai multe drepturi concurente cu titluri diferite fiecare poate aciona persoana rspunztoare, pentru repararea pre0udiciului suferit. C%nd "unul a fost 4n proprietate devlma- fiind vor"a de o aciune personal mo"iliar, fiecare dintre soi poate eDercita singur dreptul la aciunea 4n rspunderea civil delictual 4n virtutea mandatului tacit -i reciproc. Dac, 4naintea reparrii pagu"ei de ctre cel rspunztor, acesta decedeaz, aciunea poate fi introdus sau continuat, dac a fost promovat 4naintea decesului, 4mpotriva mo-tenitorilor si legali sau legatarilor universali -i cu titlu universal care au acceptat mo-tenirea. Mo-tenitorii nu mai pot reveni asupra acceptrii dup ce au fost o"ligai la repararea pre0udiciului. Mo-tenitorii care au acceptat mo-tenirea su"

*,

"eneficiu de inventar, pot fi o"ligai la plata despgu"irilor numai 4n limita activului succesoral. +,

S>C?'@&>A 7'. P>$S A&>B> CA$> A@ CAB'!A!>A P$ C>S@ABC PAS'7C


Aciunea 4n rspundere civil delictual se porne-te 4mpotriva autorului faptei ilicite -i anume a p%r%tului. Aceast aciune mai poate fi introdus -i 4mpotriva persoanelor rspunztoare pentru altuii, cum ar fi: prinii, institutorii, meseria-ii, comitenii, persoanele rspunztoare pentru pre0udiciile cauzate de animale sau de ruina edificiului. +/ 8n plan delictual, autorul pre0udiciului rspunde dac a sv%r-it acea fapt cu discernm%nt, indiferent de v%rsta -i de starea lui psi;ic. 8n acest sens art. */, alin. + din Decretul nr. +)F)3/, instituie o prezumie de discernm%nt pentru persoanele care au 4mplinit v%rsta de ), ani. Minorul su" ), ani este rspunztor delictual dac se face dovada c a avut discernm%nt 4n momentul sv%r-irii faptei pre0udicia"ile. Dac eDist mai multe persoane responsa"ile, 4n virtutea solidaritii instituie de art. )66+ C.civ., reclamantul poate s se despgu"easc integral de la oricare dintre ele, fiind fr importan modul 4n care ace-tia au 4mprit sumele realizate prin sv%r-irea faptei cauzatoare de pre0udicii. +1 8n cazul 4n care 4naintea separrii pre0udiciului de ctre persoana care l<a provocat, aceasta decedeaz, aciunea poate fi introdus sau continuat, dac a fost introdus 4naintea decesului 4mpotriva

+, +/ +1

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+*. Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*+. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /++.

*/

mo-tenitorilor si legali sau legatarilor universali -i cu titlu universal care au acceptat mo-tenirea. Mo-tenitorii nu mai pot reveni asupra acceptrii mo-tenirii, dup ce au fost o"ligai la repararea pre0udiciului. Mo-tenitorii care au acceptat mo-tenirea su" "eneficiu de inventor pot fi o"ligai la plata despgu"irilor, numai 4n limita activului succesoral. +2 C%nd fapta ilicit a fost sv%r-it de un organ al persoanei 0uridice, aciunea 4n repararea pagu"ei se poate introduce 4mpotriva acesteia precum -i 4mpotriva persoanei fizice care a sv%r-it fapta.

S>C?'@&>A 7''. 8&!'&D>$>A $>PA$A?'>'


8ntinderea reparaiei se va calcula -i determina 4n funcie de 4ntinderea pre0udiciilor directe, previzi"ile -i imprevizi"ile suferite. 8ntre reparaie -i pre0udiciu tre"uie s eDiste concordan deplin, situaie 4n care se aplic principiul reparrii integrale a pre0udiciului fiind urmrit ca cel pgu"it s fie pus 4n situaia anterioar comiterii faptei ilicite. +5 Ba repararea pre0udiciului 4n natur se iau 4n calcul toate c;eltuielile necesare repunerii 4n situaia anterioar sv%r-irii infraciunii. 8n cazul reparrii pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc, cuantumul reparaiei se sta"ile-te 4n raport cu evaluarea pagu"ei la data pronunrii ;otr%rii 0udectore-ti, persoana responsa"il datoreaz -i do"%nzile aferente sumei sta"ilite ca despgu"ire, p%n la plata ei. Do"%nzile nu vor fi acordate pentru perioada de dinaintea pronunrii ;otr%rii 0udectore-ti deoarece numai din momentul pronunrii ;otr%rii creana devine lic;id -i eDigi"il. Cu totul alta este prerea doctrinei cu privire la acest aspect unde se crede, cel puin atunci c%nd pre0udiciul are de la 4nceput un
+2 +5

'dem. Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*2.

*1

caracter pur pecuniar, c do"%nzile ar tre"ui acordate de la data c%nd pre0udiciul a devenit cert, cu titlu de lucrum cessans . +3 Cu toate c se refer eDpres la rspunderea contractual art. )651 C.civ. este aplica"il -i 4n materie de rspundere civil delictual. Potrivit acestui articol reparaia acordat nu tre"uie s cuprind dec%t ceea ce este consecin direct -i necesar a faptei ilicite. 8n timp ce 4n materia rspunderii civile contractuale, conform art. )65/ C.civ., de"itorul este o"ligat s repare doar pre0udiciile previzi"ile, dimpotriv 4n cazul rspunderii civile delictuale, persoana rspunztoare va tre"ui s repare toate pre0udiciile, indiferent c acestea sunt previzi"ile sau imprevizi"ile. !ot astfel un ter legal ce face referire la rspundere contractual este aplica"il -i rspunderii delictuale, este vor"a de art. )65, C.civ. conform cruia: Edaunele interese ce sunt de"ite creditorului cuprind 4n genere pierderea ce a suferit -i "eneficiul de care a fost lipsitG, adic victima are dreptul s i se repare at%t domnum emergens Jpierderea efectiv suferit cum ar fi distrugerea unui "unK, c%t -i lucrum cessans J"eneficiul sau c%-tigul nerealizat, pe care victima nu le<a o"inut din cauza faptei pre0udicia"ile, datorit EcomportamentuluiG unui lucru, animal, ruin a edificiuluiK. Doctrina susine faptul c pentru sta"ilirea corect a 4ntinderii reparaiei este necesar ca 4n toate cazurile s se procedeze la determinarea reparat a celor dou elemente structurale ale pre0udiciului, a pierderii efectiv suferit -i a "eneficiului nerealizat. ,6

Cu privire la principiul reparrii integrale a pre0udiciului practica 0udectoreasc a contri"uit efectiv la formularea unor reguli de aplicare
+3 ,6

'dem. Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*5.

*2

de aplicare a acestui principiu, iar doctrina a desprins un adevrat sistem "azat pe idei, reguli, critici. C%teva din aceste reguli sunt: < situaia patrimonial a victimei sau a persoanei rspunztoare nu tre"uie s influeneze determinarea reparaieiI < pentru sta"ilirea reparaiei datorate urma-ilor unei persoane decedate ca urmare a faptei ilicite sv%r-ite de o alt persoan, nu vor fi avute 4n vedere criteriile din Codul familiei referitoare la o"ligaia legal de 4ntreinereI < la determinarea reparaiei nu tre"uie s se in cont de forma -i gradul culpei autorului pre0udiciuluiI < pentru determinarea reparaiei nu se pot utiliza precedentele din venituri sta"ilite prin legislaia asigurrilor socialeI < 4n cazul deteriorrii sau degradrii unor "unuri, care pot fi reparate, determinarea reparaiei se va face 4n raport cu c;eltuielile necesare aducerii lor 4n starea anterioar, iar nu av%nd 4n vedere valoarea unui "un de acela-i felI < soia victimei unei infraciuni are dreptul la despgu"iri -i 4n situaia c%nd este apt de muncI
<

4ntinderea despgu"irilor la care are dreptul victima unei erori 0udiciare se va sta"ili lu%ndu<se 4n calcul nu numai ec;ivalentul veniturilor de care a fost lipsit, ci -i valoarea tuturor c;eltuielilor ocazionate de faptul deinerii. ,) Aceste c%teva reguli sunt doar cele mai importante, 4n practica

0udectoreasc au fost respinse -i alte procedee gre-ite de sta"ilire a reparaiei.

S>C?'@&>A 7'''. D 7ADA C@BP>'

,)

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+,.

*5

8n general, culpa autorului tre"uie s fie dovedit de ctre cel pgu"it, cu eDcepia situaiilor 4n care culpa este prezumat ori este anga0at rspunderea o"iectiv, independent de culp. ,*

S>C?'@&>A '9. S B'DA$'!A!>A D>='! $'B $ PO$O?'


8n condiiile 4n care pre0udiciul este urmarea faptei culpa"ile a mai multor persoane, acestea rspund solidar, 4n condiiile art. )66+ C.civ. care prevede: EC%nd delictul sau cvasidelictul este imputa"il mai multor persoane, aceste persoane sunt inute solidar pentru despgu"iri. Ca eDemple de solidaritate a de"itorilor p%r%i pot fi luate art. 3)5 C.civ.: EDac sunt mai muli eDecutori testamentari care au primit aceast sarcin, unul singur va putea lucra 4n lips<le. >i vor fi responsa"ili solidar de a da socoteal de mi-ctoarele ce li s<au 4ncredinat, afar numai dac testatorul a desprit funciile lor -i dac fiecare dintre ei s<a mrginit 4n ceea ce i s<a 4ncredinatG sau art. )6+3: E "ligaia este solidar din partea de"itorilor, c%nd toi s<au o"ligat la acela-i lucru, astfel c fiecare poate fi constr%ns pentru totalitate, -i c plata fcut de unul din de"itori li"ereaz si pe ceilali ctre creditorG.

S>C?'@&>A 9. P@&>$>A 8& 8&!O$M'>$>

,*

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+/.

*3

Persoana care rspunde pe temei delictual este de drept 4n 4nt%rziere. Drept urmare cel pgu"it are desc;is calea aciunii 4n daune. ,+ 8nt%rziere vine de la latinescul EmoraG care 4nseamn t%rziu. 8n doctrina francez punerea 4n 4nt%rziere este definit ca o in0ociune care este adresat de creditor de"itorului de a eDecuta o"ligaia, -i care const 4n 4nt%rzierea de"itorului 4n efectuarea acestei eDecutri. Atunci c%nd ea este necesar, de"itorul are dreptul de a fi a-teptat pentru eDecutarea o"ligaiei. Potrivit Codului Civil francez, punerea 4n 4nt%rziere se face printr<un act al notarului Eo somaie sau un alt act ec;ivalentG de eDemplu o citaie, dar 4n materie comercial este suficient o scrisoare recomandat. A0ungerea la scaden nu este suficient pentru punerea 4n 4nt%rziere a de"itorului, potrivit dictonului latin E dies non interpellat pro 7omine! Aceast idee nu este acceptat 4n dreptul francez din evul mediu cu at%t mai puin 4n cel din sec. 97' -i 97''. ,, Daca simpla stipulaie a unui termen nu produce prin ea 4ns-i 4nt%rzierea, prile pot s convin 4n mod vala"il producerea ei 4n alt mod. EDe"itorul este pus 4n 4nt%rziere, prin efectul conveniei, atunci c%nd consider c, fr a fi nevoie de vreun act, ci prin simpla prescriere a termenului de"itorul va fi 4n 4nt%rziereG. ,/ #urisprudena francez a sta"ilit c creditorul unei o"ligaii eDtracontractuale, nu este inut de a<l pune 4n 4nt%rziere pe de"itorul o"ligaiei pentru repararea pre0udiciului. 7ictima unui delict sau cvasidelict are dreptul fr a pune 4n 4nt%rziere -i 4nc din momentul realizrii pagu"ei, la repararea pre0udiciului produs de cel responsa"il, prin neeDecutarea imediat a o"ligaiei sale, 4nc de la producerea daunelor responsa"ilul este 4n 4nt%rziere. 8n afar de cazul 4n care
,+ ,, ,/

'dem. #. Car"onnier, Droit Civil. Bes "ligations, Paris, *666, p. 2*3. 'dem.

+6

prile au convenit altfel, punerea 4n 4nt%rziere este necesar 4n materie contractual. Dar principiul impune -i unele eDcepii, unele o"ligaii contractuale, datorit naturii lor, nu li se aplic aceste necesiti: o"ligaiile de a nu faceI 4n fapt atunci c%nd de"itorul a violat o o"ligaiile de a nu face, el a 4ndeplinit actul pe care l<a 4neles la ce va mai folosi de acum 4nainte s<i mai artm de la ce s se a"inI rul a fost comisI o"ligaia de a da sau de a face care nu au putut fi eDecutate dec%t 4n momentul 4n care de"itorul renun, o"ligaia nu mai poate fi eDecutat de acum 4nainte, ea nu mai folose-te la nimic, nici mcar la a< i ordona de"itorului s o eDecutateI o"ligaiile continu, sunt cele care necesit pentru a fi eDecutate o aciune continu asemntoare cu o"ligaia care impune proprietarului unui imo"il 4nc;iriat, de a 4ntreine acest imo"il sau liftul, a institui o punere 4n 4nt%rziere ar 4nsemna s<l condamne pe creditor s notifice, fr oprire, de"itorului eDistena o"ligaiei, ar tre"ui o punere 4n 4nt%rziere continuu re4nnoit, ceea ce nu este posi"il. Pentru alte o"ligaii contractuale, de"itorul nu este 4n 4nt%rziere, dec%t dac acest lucru este cerut de creditor. ,1 Atunci c%nd punerea 4n 4nt%rziere este necesar, eDecutarea o"ligaiei reparrii pre0udiciului, plata creanei daunelor<interese se sta"ilesc din ziua realizrii daunei, p%n 4n ziua punerii 4n 4nt%rziere, responsa"ilul nu este inut s<-i eDecutate o"ligaia de reparare a pre0udiciului, de a ac;ita daunele<interese 4nainte de a fi pus 4n 4nt%rziere. P%n la punerea 4n 4nt%rziere responsa"ilul nu acord daune<interese moratorii sau compensatorii -i nici nu se pune pro"lema a"senei reparailor. Suma dat cu titlu de daune<interese compensatorii, egal cu valoarea pagu"ei iniiale nu produce efecte dec%t de la data punerii 4n 4nt%rziere, interesele compenseaz pre0udiciul cauzat de 4nt%rziere 4n plata unei sume de "ani, at%ta timp c%t de"itorul nu este pus 4n 4nt%rziere, nu se
,1

#. Car"onnier, op.cit., p. 2+6.

+)

poate spune c nu a efectuat plata la timp. Aceast o"ligaie Jde reparare a pre0udiciuluiK se na-te 4nc de la producerea pagu"ei, momentul punerii 4n 4nt%rziere este doar scadena sa. De"itorul este scpat doar de pre0udiciul moratoriu datorit 4nt%rzierii 4n eDecutarea o"ligaiei de reparare a pre0udiciului av%nd acest drept de a 4nt%rzia, el poate a-tepta punerea 4n 4nt%rziere pentru a plti. ,2 Punerea 4n 4nt%rziere mai produce un efect: atunci c%nd "unul este unul cert, riscurile livrrii lui cad 4n sarcina de"itorului care p%n la destinaie, influeneaz creditorul livrrii, proprietar al acestui "un. Pierderea "unului survenit printr<un caz de for ma0or, posterior punerii 4n 4nt%rziere, nu 4l eli"ereaz pe de"itor de sarcina livrrii. De"itorul tre"uie s restituie imediat sau s plteasc o sum ec;ivalent. 'nteresele pentru 4nt%rziere 4n plata unei sume de "ani nu sunt date dec%t din ziua somaiei de plat, eDcepie fc%nd situaiile 4n care legea le las s curg de deplin drept. ,5

S>C?'@&>A 9'. P$>SC$'P?'A D$>P!@B@' BA AC?'@&>


Potrivit art. + din Decretul nr. )12F)3/5 care se refer la prescripia eDtinctiv, termenul de prescripie este de + ani. Drept urmare, dreptul la aciune 4n repararea pre0udiciului pe temeiul art. 335<)66+ C.civ. se prescriu 4n termenul general de prescripie. Potrivit art. 5 al aceluia-i decret, se sta"ile-te c EPrescripia dreptului la aciune 4n repararea pagu"ei pricinuite prin fapta ilicit, 4ncepe s curg de la data c%nd pgu"itul a cunoscut, sau tre"uia s

,2 ,5

#. Car"onnier, op.cit., p. 2+). 'dem.

+*

cunoasc, at%t pagu"a, c%t -i pe cel care rspunde de eaG, p%n la pro"a contrar prezum%ndu<se c aceast dat este cea a producerii pre0udiciului. ,3 C%nd fapta ilicit d na-tere la pre0udicii succesive, tre"uie s deose"im dou situaii: c%nd daunele sunt certe -i c%nd daunele sunt viitoare -i eventuale. 8n cazul c%nd daunele sunt certe, se na-te un singur drept la aciune, a crui prescripie curge de la data c%nd victima a cunoscut sau tre"uia s cunoasc pagu"a -i pe cel care rspunde de ea. 4n cazul c%nd daunele sunt viitoare -i eventuale, fiecare pre0udiciu d na-tere unui drept la aciune de sine stttor, care se prescrie 4ncep%nd cu data c%nd victima a cunoscut efectiv sau tre"uia s cunoasc producerea pagu"ei -i autorului ei. /6 C%nd se 4mpline-te termenul de prescripie, acesta afecteaz doar dreptul la aciune 4n sens material, adic posi"ilitatea de a o"ine a0utorul statului pentru constr%ngerea autorului faptei la eDecutarea o"ligaiei de dezdunare, iar nu dreptul la aciune 4n sens procedural, adic dreptul de a sesiza organul de 0urisdicie, care este un drept imprescripti"il. Aceasta 4nseamn c dreptul su"iectiv nu este afectat de 4mplinirea termenului de prescripie eDtinctiv, ci este doar lipsit de o astfel de aciune, put%nd fi satisfcut numai prin eDecutarea voluntar de ctre de"itorul prestaiei. /) Art. )* din Begea nr. ))F)33) sta"ile-te c dreptul la aciune 4n rspunderea civil pentru recuperarea daunelor produse prin fapte de concurent neloial se prescrie 4n termen de un an de la data la care pgu"itul a cunoscut sau ar fi tre"uit s cunoasc dauna -i pe cel care a cauzat<o, dar nu mai t%rziu de trei ani de la data sv%r-irii faptei. Potrivit
,3 /6 /)

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+/. 'dem. '"idem.

++

art. / aliniat / din Begea contenciosului administrativ se prevede c aciunea pentru anularea actului ilegal, pentru o"ligarea autoritii administrative la rezolvarea cererii privitoare la un drept recunoscut de lege -i pentru plata daunelor materiale -i morale, nu se va putea face mai t%rziu de un an de la data comunicrii actului administrativ a crui anulare se cere. Aciunea pentru repararea pagu"ei pricinuite prin arestarea sau condamnarea, pe nedrept, poate fi pornit contra statului 4n termen de un an de la rm%nerea definitiv a ;otr%rii de ac;itare sau de la data ordonanei de scoatere de su" urmrire. 8n toate situaiile, prescripia eDtinctiv se suspend, se 4ntrerupe -i poate opera repunerea 4n termen, 4n condiiile prevzute de Decretul nr. )12F)3/5 privitor la prescripia eDtinctiv, repu"licat. /*

S>C?'@&>A 9''. : !C$O$>A #@D>CC! $>ASCC P$ &@&?A!C AS@P$A AC?'@&'' 8& $>PA$A$>A P$>#@D'C'@B@'

Sunt

situaii

4n

care

din

diferite

motive,

;otr%rea

0udectoreasc are ca efect transformarea o"ligaiei de reparare 4n natur a pagu"ei, care este unul din principiile rspunderii civile, 4ntr<o
/*

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+1.

+,

o"ligaie de a plti o sum de "ani determinat corespunztoare 4ntinderii pre0udiciului, transformare care are loc 4n momentul pronunrii ;otr%rii 0udectore-ti rmase definitiv, de o"ligare a de"itorului la plata despgu"irilor. /+ pro"lem important este aceea de a califica 0uridic aceast ;otr%re 0udectoreasc: este declarativ sau constitutiv. :otr%rea poate fi calificat declarativ, prin urmare ea nu d na-tere unui nou drept. >ste vor"a de unul -i acela-i drept la reparaie, drept care se formeaz pe etape. >l se na-te la data 4ntrunirii condiiilor rspunderii -i ca efect al ;otr%rii 0udectore-ti se transform 4ntr<un drept la despgu"iri "ne-ti. Altfel spus, ;otr%rea marc;eaz momentul 4n care dreptul victimei la despgu"iri "ne-ti devine o crean cert, lic;id -i eDigi"il. /, Pronunarea ;otr%rii 0udectore-ti rmas definitiv -i irevoca"il produce urmtoarele efecte: din acest moment dreptul de crean este productor de do"%nziI 4ntinderea despgu"irilor se determin in%nd cont de situaia din momentul pronunrii ;otr%riiI acceptarea victimei de a primi reparaia 4n natur, dup pronunarea ;otr%rii 0udectore-ti, constituie o dare 4n plat. // 8n aceast materie a rspunderii civile delictuale, 4nainte de sv%r-irea faptei ilicite, orice convenie de nerspundere 4nc;eiat este lovit de nulitate. /1

/+ /, // /1

'dem. Biviu Pop, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*/. 'dem. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+2.

+/

+1

CAPITOLUL III) REPARAREA PREJUDICIULUI S>C?'@&>A '. $>PA$A?'@&>A 8& A>&>$AB


"iectul dreptului la aciunea 4n rspundere civil delictual este repararea, adic repunerea celui pgu"it 4n starea anterioar pgu"irii. Patrimoniul atins de efectele negative ale faptei ilicite, tre"uie s fie 4ntregit de ctre pgu"itor 4n msura necesar pentru ca forele sale active s ating nivelul pe care l<ar fi avut dac fapta ilicit nu ar fi fost sv%r-it. A-adar, o"iectul aciunii 4n rspunderea civil delictual este o"ligarea celui c;emat s rspund la desfiinarea sau compensare, 4n c;ipul cel mai eficace -i adecvat, a efectelor pgu"itoare produse de fapta ilicit. $epararea poate s fie acordata 4n natur sau prin ec;ivalent "nesc adic su" forma unei sume de "ani. 8n acest din urm caz se vor"e-te despre daune<interese. 8ntinderea reparaiunii este determinat eDclusiv de 4ntinderea pre0udiciului. &u se ine seama 4n sta"ilirea acestei 4ntinderi a reparaiunii nici de posi"ilitile materiale ale autorului, nici de cele ale victimei -i mai puin 4nc de variaiile 4n timp ale acestor posi"iliti materiale. De asemenea, nu se inea seama 4n sta"ilirea reparaiunii de gravitatea gre-elii. .ie c aceasta ar fi fost intenie sau culp grav, fie c nu ar fi fost dec%t o culp u-oar sau foarte u-oar, reparaiunea va fi aceea-i cci, pe de o parte, in lege (8uilia et levissima culpa venit , iar pe de alt parte, nu este vor"a de a pedepsi o fapt, ci de a repara un pre0udiciu.

+2

$epararea tre"uie s fie 0usta -i integral, adic, s acopere 4ntreg pre0udiciul, cci altfel pgu"itul nu ar fi pus 4n situaia anterioar pgu"irii. Din principiul reparrii integrale rezult c ea nu tre"uie s dep-easc pre0udiciul, cci 4n msura dep-irii, ea ar 4nceta s ai" un caracter 4ndemnitar, prefc%ndu<se 4ntr<un c%-tig fr temei. Astfel s<a decis c 4n cazul pagu"ei reale nu ne putem conduce dup preul unui "un nou, identic cu cel avariat, organul de 0urisdicie tre"uind s in seama de gradul de uzur a "unului, iar 4n cazul 4n care "unul este suscepti"il de reparare, despgu"irea va consta 4n repararea "unului sau din contul recondiionrii. /2 Pentru ca despgu"irea s fie integral ea tre"uie s acopere cele dou elemente pe care pre0udiciul le cuprinde, adic pierderea suferit damnum emergens ceea ce practica o denume-te Epagu" directG, c%t -i "eneficiul de care dunatul a fost lipsit denumit "eneficiul nerealizat lucrum cessans! Pierderea suferit sau pagu"a direct const dintr<o diminuare a valorilor active din patrimoniul victimei. >a poate consta din distrugerea, pierderea sau stricarea unui lucru ce face o"iectul unui drept sau care se afl numai 4n posesia celui pgu"it. Pagu"a nu tre"uie s fie material, ea poate rezulta, de pild, -i din anularea unui act, caz 4n care s<a artat c repararea 4n natur se poate 4nfptui prin meninerea actului, dac eroarea prii care a cerut anularea -i 4mpotriva creia s<ar putea porni aciunea 4n daune n<a fost scuza"il.

/2

!ri"unalul $egional =anat, decizia penal nr. ,+, din )/.6,.)31+ 4n #urnalul &aional nr.

)F)31,, p. )1).

+5

S>C?'@&>A ''. $>PA$A$>A 8& &A!@$C A P$>#@D'C'@B@'


$epararea pre0udiciului 4n natur este principiul care domin fr s fie eDclusiv, 4n materie -i se realizeaz prin resta"ilirea situaiei anterioare sv%r-irii faptei ilicite. $epararea 4n natur const 4n 4nlturarea pre0udiciului suferit de o persoan prin utilizarea unor modaliti -i procedee practice, ca de pild restituirea "unurilor -i a valorilor sustrase, 4nlocuirea unor "unuri distruse cu altele de acela-i fel -i natur, efectuarea unor reparaii te;nice, dar acela-i scop se mai poate realiza -i prin distrugerea lucrrilor eDecutate cu 4nclcarea unui drept al altei persoane, eDecutarea unor lucrri care au fost ridicate sau distruse, considerarea ca inoperant de ctre instana 0udectoreasc a revocrii intempestive a unei oferte -i constatarea formrii contractului prin simpla acceptare a destinatarului acelei oferte. 8n funcie de specificul -i gravitatea pre0udiciului dat, aceste modaliti -i procedee tre"uie s fie apte s duc, deci, 4n cea mai mare msur, la realizarea principiului reparrii integrale a pre0udiciului -i la resta"ilirea situaiei anterioare a persoanei pgu"ite. /5 Principiul reparrii 4n natur nu este consacrat 4n legislaia noastr civil, dar este recunoscut ca unul din principiile instituiei rspunderii civile delictuale -i rezult indiscuta"il din practica 0udectoreasc, unde s<a statuat c repararea integral a pre0udiciului tre"uie fcut fie 4n natur, fie, atunci c%nd repararea 4n natur nu este cu putin, printr<un ec;ivalent "nescG.

/5

$adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /+5.

+3

'nstanele 0udectore-ti tre"uie s dispun eDpres repararea 4n natur a pre0udiciului cauzat, dac acest lucru mai este posi"il. Dac este vor"a de 4nsu-irea pe nedrept a unui lucru individual determinat, instana tre"uie s<l o"lige pe autor la restituirea acelui lucru. C%nd nu se -tie dac mai este sau nu posi"il restituirea 4n natur, autorul pre0udiciului tre"uie s fie o"ligat E4n principiulG la restituirea 4n natur -i numai E4n caz de imposi"ilitate de eDecutareG, 4n natur, la plata valorii lucrului. /3 Se admitea la noi, 4nc din dreptul prerevoluionar, c cel c;emat s rspund poate fi o"ligat de 0udecat s repare 4n natur, spre pild, pstr%nd un lucru asemntor celui pe care l<a distrus, sau repar%nd ori fc%nd s se repare pe socoteala sa stricciunile pricinuite unui "un. De asemenea, repararea 4n natur poate consta 4n distrugerea unei lucrri ridicate cu violarea dreptului unei alte persoane. $eparaiunea 4n natur nu tre"uie s constea neaprat 4ntr<o operaie material. $eamintim c revocarea intempestiv sau fr 0ust temei a unei oferte de contract 4-i gse-te o reparaie 4n natur 4n nesocotirea acestei revocri, de ctre 0udecat, care, 4n consecin, drept reparaie, constat formarea vala"il a contractului prin simpla acceptare a destinatarului. !ot astfel, revocarea actului sv%r-it 4n frauda creditorilor este socotit de unii autori ca alctuind cel puin 4n parte, repararea 4n natur a unui delict civil. 16 8n dreptul prerevoluionar rom%n, ca -i 4n dreptul "urg;ez strin, reparaiunea 4n natur nu constituia dec%t i simpl facultate pentru organul de 0urisdicie. #udecata putea s o acorde 4ntr<o asemenea form, numai dac o socotea mai eficace -i mai adecvat. Pe de alt parte, tre"uie
/3 16

'dem. Mazeaud :., Mazeaud B., Mazeaud #., C;a"as .r., Becons de droit civil. "ligations.!;eorie Aenerale, >ditura Montc;restien, Paris, )33), p. +,).

,6

o"servat c noiunea de reparare 4n natur este privit de o parte a literaturii "urg;eze ca fiind prea larg conceput. &u ar tre"ui au spus unii autori s a"sor"im instituii de sine stttoare, cum ar fi restituirea unui "un prin mi0locirea unei aciune posesorii sau petitorii, 4n noiunea, prea larg 4neleas, a o"ligaiei de reparare 4n natur. 1) 8n dreptul socialist, practica 0udectoreasc a consacrat repararea 4n natur. Mai mult legiuitorul dup ce proclam c Erepararea pagu"ei se face potrivit dispoziiilor legii civile, adaug ea se face E4n naturG preciz%nd c o despgu"ire "neasc nu poate fi acordat dec%t numai E4n msura 4n care repararea 4n natur nu este cu putinG. A-adar, 4n principiu, pre0udiciul tre"uie reparat 4n natur -i numai 4n msura 4n care aceasta nu este posi"il, reparaiunea se poate 4nfi-a su" forma unei despgu"iri "ne-ti. 1* 'mposi"ilitatea o"ligrii celui c;emat s rspund la prestarea unei reparri 4n natur poate fi -i de natur moral. >ste ceea ce se 4nt%mpl 4n cazul 4n care impunerea eDecutrii unei o"ligaii de facere celui rspunztor ar fi contrar demnitii umane, lovindu<se astfel de tradiionalul nemo potest praecise cogi ad factum! De o"icei, imposi"ilitatea de a repara 4n natur este material. Spre pild, restituirea 4n natur a unui lucru, nu mai este cu putin de 4ndat ce el nu mai eDist 4n materialitatea lui. 8n aceast din urm privin tre"uie su"liniat c practica noastr 0udectoreasc prive-te restituirea unui "un deinut prin efectul unei fapte ilicite ca o reparaie 4n natur a pre0udiciului astfel cauzat, reparaie a crei valoare urmeaz eventual s fie sczut din despgu"irea "neasc. 1+
1) 1*

'dem. Mazeaud :., Mazeaud B., Mazeaud #., C;a"as .r., Becons de droit civil. "ligations.!;eorie Aenerale, >ditura Montc;restien, Paris, )33), p. +,*. 'dem.

1+

,)

A-adar, pentru a<-i valorifica posesia, proprietatea sau alt drept real, cel pgu"it, 4n asemenea ipoteze, 4n afar de aciunea posesorie -i petitorie care -i aciunea 4n rspundere civil, pentru a<l o"liga pe pgu"itor, de data aceasta cu titlu de reparaiune s<i restituie "unul. Soluia este eDpres consacrat de legiuitorul nostru 4n art. ), C.proc.pen., citeaz printre modurile de reparare 4n natur -i Erestituirea lucruluiG. Dispoziiile art. ), C.proc.pen. referitoare la repararea 4n natur -i la primatul acesteia fat de prepararea prin ec;ivalent urmeaz s se aplice -i 4n cazul 4n care fapta ilicit este numai civil, fr s constituie totodat -i o infraciune, cci 4n am"ele cazuri este vor"a de aceea-i aciune 4n rspundere civil delictual. $egimul reparaiunii 4n natur, astfel cum a fost eDpus, se aplic pre0udiciului material sau patrimonial, fr a deose"i dup cum el a fost pricinuit prin vtmarea unui drept patrimonial sau a unui drept personal nepatrimonial. C%nd vtmarea personalitii umane, fie c aceasta ar fi privit 4n fiina ei trupeasc sau 4n atri"utele ei morale d na-tere unui pre0udiciu care nu este patrimonial refuz reparaiunea. Prin art. /, Decretul nr. +)F)3/,, legiuitorul prevede c 0udecata va putea ordona 4ncetarea sv%r-irii faptei Ecare aduce atingere unor drepturiG personale nepatrimoniale, cum sunt dreptul la nume, denumire, onoare, reputaie, la atri"utele nepatrimoniale ale dreptului de autor -i inventator, dreptul la secretul vieii private, la acela de a nu suferi din pricina altuia dureri fizice ori morale, sau orice alt asemenea drept nepatrimonial. 1, !otodat, la cererea celui a crui personalitate a fost astfel vtmat, instana 0udectoreasc va putea Es o"lige pe autorul faptei sv%r-ite fr drept s 4ndeplineasc orice msuri socotite necesare spre a a0unge la resta"ilirea dreptului atinsG. Spre eDemplu, 4n caz de vtmare
1,

Mazeaud :., Mazeaud B., Mazeaud #., C;a"as .r., op.cit., p. +,+.

,*

adus onoarei sau reputaiei, instana 0udectoreasc va dispune pu"licarea ;otr%rii condamnatoare. !ot astfel, persoana a crei personalitate a fost vtmat prin cele pu"licate 4n pres se va "ucura de un drept de rspuns 4n organul de pres care i<a EatinsG personalitatea. &u este vor"a aici de reparare 4n sensul art. 335 -i urmtoarele C.civ., cci 4n cazul 4n care 0udecata ar constata imposi"ilitatea de a dispune asemenea msuri, ea nu ar putea s o"lige pe fpta-, precum 4n cazul pre0udiciului patrimonial, la o despgu"ire "neasc. 1/ Suntem 4n prezena unei sanciuni specifice atingerilor aduse valorilor morale ale omului, sanciuni adaptata naturii unor asemenea vtmri. >ste vor"a nu de o reparare, 4n sensul o"i-nuit al cuv%ntului reparare care 4n dreptul nostru, nu poate s compenseze dec%t un pre0udiciu patrimonial, iar nu unul moral ci de satisfacie social< moral, menit s resta"ileasc, 4n mod adecvat, un drept patrimonial. !re"uie adugat c 4n cazul 4n care autorul faptei ilicite nu ar 4ndeplini, 4n termenul sta"ilit prin ;otr%re, faptele menite s resta"ileasc dreptul nepatrimonial vtmat, instana 0udectoreasc va putea s<l o"lige la plata, 4n folosul statului, a unei amenzi pe fiecare zi de 4nt%rziere, socotit de la eDpirarea termenului de mai sus, amend care poate fi pronunat o dat cu ;otr%rea prin care se dispun msurile menite s dea satisfacie. Aceast amend cu caracter cominator urmeaz s fie pltit statului, iar nu celui vtmat 4n personalitatea sa. >ste, dup cum s<a o"servat, 4nc o dovad c legiuitorul a 4neles s refuze victimei orice drept la o prestaie patrimonial, atunci c%nd ea se pl%nge de o pagu" nepatrimonial, de o pagu" moral. 8n cadrul dreptului nostru, dup concepia predominant 4n literatur, 4n cazul 4n care un drept personal nepatrimonial a fost atins
1/

'dem.

,+

printr<o fapt ilicit, resta"ilirea lui prin oprirea faptelor vtmtoare, pe de o parte -i ordonarea altor msuri satisfctorii pe de alta, dar 4ntotdeauna fr reparaiuni patrimoniale ctre victim, este o instituie autonom, cu profil propriu, care nu se 4ncadreaz 4n rspunderea delictual civil -i nu comport o reparare ci numai acordarea unei satisfacii social<morale. Dup cum prevd dispoziiile art. ), al. + din Codul de procedur penal, repararea pre0udiciului 4n natur este forma principal de reparare -i tre"uie dispus ori de c%te ori aceasta este posi"il, c;iar -i din oficiu, fr a eDista constituire de parte civil. asemenea msur se impune a fi luat 4n temeiul dispoziiilor legale artate pe de o parte pentru a se realiza o 0ust -i integral despgu"ire a prii civile, iar pe de alt parte pentru a se eDclude un eventual folos material pentru inculpat, o"inut prin sv%r-irea infraciunii. 11 prima -i important modalitatea de reparare 4n natur a pagu"ei este prin restituirea lucrului. 8n acest caz legea are 4n vedere lucrul de care a fost deposedat partea civil, deci un "un anume determinat, individualizat cert, iar nu unul asemntor, generic determinat. 8n cazul "unurilor determinate generic se consider c 4ntotdeauna se poate realiza o restituire 4n natur. >ste posi"il ca partea civil s accepte -i un alt "un 4n locul celui decare a fost deposedat, dar 4n aceast situaie, nu avem o reparare 4n natur propriu<zis, -i prin ec;ivalent. Pornind de la principiul disponi"ilitii care guverneaz materia rspunderii civile, inclusiv cea delictual, partea civil va putea accepta -i o asemenea form de acoperire a pagu"ei. 8n practic au intervenit dificulti atunci c%nd "unul se gsea 4n materialitatea sa, dar partea civil refuza s<i fie restituit, din diferite motive, cum ar fi acela
11

!nase #oia, $epararea 4n natur prin restituirea lucrului, 4n $evista de Drept Penal, nr.

,F)331, p. 22.

,,

c "unul a fost degradat ori nu mai putea fi folosit potrivit destinaiei sale. 8n astfel de situaii instanele 0udectore-ti au decis diferit. 12 8ntr<o practic ma0oritar s<a decis c "unurile s fie restituite prilor civile 4n stare 4n care se gseau -i au o"ligat pe inculpat la plata integral a ec;ivalentului "unurilor, urm%nd ca din aceast valoare s se deduc sumele care se vor o"ine de partea civil prin valorificarea "unurilor. 15 Asemenea situaii se 4nt%lnesc mai ales 4n cazul "unurilor sustrase din mi0loacele de transport pe calea ferat sau rutier. Alte instane 0udectore-ti au decis 13 ca inculpatul s fie o"ligat la ec;ivalentul "unului, iar "unul degradat sau distrus s rm%n acestuia. astfel de soluie este gre-it deoarece pe de o parte, nesocote-te dispoziiile legale referitoare la repararea 4n natur prin restituirea "unului, a pre0udiciului, iar pe de alt parte apare ca inec;ita"il, deoarece inculpatul poate am%na mult timp plata sumei la care a fost o"ligat ctre partea civil, timp 4n care este posi"il s foloseasc ori c;iar s valorifice "unul 4n starea 4n care i<a fost lsat.

$estituirea lucrului ca modalitate de reparare 4n natur a pagu"ei se face ori de c%te ori acesta, aparin%nd prii civile, este gsit la 4nvinuit sau inculpat ori la alt persoan creia i<a 4ncredinat, indiferent su" ce form. 8n asemenea situaii eDist o"ligaia organelor de urmrire penal, c%t -i a instanelor, prevzut 4n art. 31 -i urmtoarele, precum -i 4n art. )13 Codul de procedur penal, de a ridica "unurile, c;iar silit, din m%na oricui s<ar afla -i a le restitui prii civile, sau, dac au fost
12 15

'dem. Curtea Suprem de #ustiie, secia penal, decizia nr. )222F)355, 4n $evista $om%n de Curtea Suprem de #ustiie, secia penal, decizia nr. *)2)F)33* , 4n $evista $om%n de

Drept nr. 2F)353, p. 2/<21.


13

Drept nr. 2F)353, p. 2/<21.

,/

indisponi"ilizate prin sec;estru, de a dispune restituirea lor ctre partea civil. Privitor la aceast posi"ilitate, de ridicare a "unurilor -i restituire ctre partea civil, 4n literatura de specialitate s<au eDprimat mai multe puncte de vedere: aK 8n practica 0udiciar a fost consacrat soluia potrivit creia rezolvarea aciunii civile 4n procesul penal presupune -i ridicarea "unurilor sustrase, 4n orice mod, de inculpat -i restituirea lor prii civile, c;iar dac "unurile s<au gsit la un ter do"%nditor de "un<credin. Mai multe pro"leme de corelare legislativ sunt implicate 4n aceast soluie, dar ele nu au fost evideniate 4n suficient msur 4n 0urispruden -i doctrin. >ste de discutat mai 4nt%i 4ns-i posi"ilitatea ca, 4n procesul penal, organele 0udiciare s dispun ridicarea "unurilor 4nsu-ite de inculpat prin infraciune -i 4nstrinate unui ter, de "un sau rea<credin, care nu a fost 4nc trimis 4n 0udecat. 8ntr<adevr, conform art. ), alin. ) C.pr.pen., aciunea civil 4n procesul penal nu poate fi eDercitat dec%t 4mpotriva inculpatului -i a prii responsa"ile civilmenteI or, prin ipotez, terul de la care se ridic "unurile, nu are aceast calitate. De aceea, s<ar putea susine persoana vtmat s<ar putea 4ndrepta 4mpotriva terului neinculpat numai printr<o aciune civil separat, 4n revendicare mo"iliar. Se consider c o asemenea susinere este ne4ntemeiat -i c soluia contrar adoptat 4n practica 0udiciar este 0ust. Se invoc 4n favoarea acestei opinii principiul reparrii 4n natur a pre0udiciului care guverneaz rspunderea civil delictual -i care este eDpres consacrat 4n art. ), alin. + C.proc.pen. 26 Acest statueaz c repararea pagu"ei se face, potrivit dispoziiilor legii civile, 4n natur, prin restituirea "unului
26

7. Stoica, Corelarea dispoziiilor art. ), din C.proc.pen. cu prevederile art. )363<)3)6din

C.civ., 4n $evista $om%n de Drept, p. *2.

,1

sau prin plata unei despgu"iri "ne-ti, dar numai 4n msura 4n care repararea pre0udiciului 4n natur nu este cu putin. Aplicarea principiului reparrii 4n natur a pre0udiciului 4n ipoteza analizat presupune ridicarea "unului de la orice ter, c;iar de "un<credin, de-i acesta nu are calitatea de inculpat. &u i se poate rezerva prii civile calea unei aciuni civile separate 4n revendicare mo"iliar 4mpotriva terului deoarece acest procedeu ar ec;ivala cu nesoluionarea aciunii civile 4n procesul penal, respectiv cu 4nclcarea dispoziiilor art. +,1 C.pr.pen. care indic limitativ cazurile 4n care instana penal nu soluioneaz aceast aciune. Pe de alt parte, repararea pagu"ei prin ec;ivalent "nesc nu ar fi admisi"il c%t timp este posi"il restituirea "unului, deci repararea 4n natur a pagu"ei. Posi"ilitatea acestei restituiri, c;iar de la un ter, rezult -i din prevederile art. )13 al. ) C.pr.pen., potrivit crora organul de urmrire penal sau instana de 0udecat dispune restituirea "unurilor ridicate nu numai de la 4nvinuit ori inculpat, ci -i de la orice persoan care le<a primit, spre a le pstra, dac se constat c acele lucruri sunt proprietatea persoanei vtmate ori au fost necesare 4n legtur cu persoana care a primit direct sau indirect, de la 4nvinuit sau inculpat, "unuri 4nsu-ite de acesta prin infraciune: 4n primul r%nd, aceast persoan nu are calitatea de inculpatI 4n al doilea r%nd, nu este vor"a numai de un simplu depozitar, ci -i de orice do"%nditor cu titlu oneros ori gratuit, a "unurilor respective. 8n cazul 4n care depozitarul sau do"%nditorul "unurilor sustrase de autor are el 4nsu-i calitatea de inculpat fie ca participant la aceia-i infraciune JcomplicitateK, fie pentru o infraciune distinctiv Jtinuire, operaii interzise cu metale preioaseK el va rspunde delictual, 4n procesul penal, aciunea civil put%nd fi eDercitat 4mpotriva lui 4n condiiile art. ), C.proc.pen. 2)
2)

'dem.

,2

8n toate cazurile 4n care terul la care se gsesc "unurile nu are calitatea de inculpat, nu se poate 4ns vor"i de rspundere sa civil fat de persoana vtmat 4n procesul penal. 8n raport cu terul Jdepozitar sau do"%nditor al "unurilor 4nsu-ite de inculpat din posesia sau detenia prii c;eileK, restituirea acestor lucruri, fr a ie-i cu totul din sfera rspunderii civile J4ntruc%t rm%ne o modalitate de reparare 4n natur a pagu"eiK, realizeaz totu-i -i finalitatea unei aciuni civile 4n revendicare mo"iliar, c;iar dac nu 4m"rac forma propriu<zis a acestei aciuni. !otodat, in%nd cont c "unurile se ridic -i se restituie persoanei vtmate, de ctre organele 0udiciare penale, c;iar 4nainte de pronunarea ;otr%rii penale, cu unele eDcepii Jart. )13 C.proc.pen.K aceast modalitate de reparare a pre0udiciului include -i aspectul unei adevrate eDecutri silite, 4n aceste fel fiind zdrnicite 4ncercrile inculpatului sau ale terului de a 4mpiedica, pe orice cale restituirea lucrului. 8ntotdeauna c%nd se ridic "unurile de la cumprtorul de "un<credin, acesta tre"uie citat 4n procesul penal, av%nd dreptul s formuleze el 4nsu-i aciune civil 4n acest cadru 4mpotriva inculpatului. Admisi"ilitatea unei asemenea aciune civile 4n procesul penal se eDplic prin legtura indisolu"il care eDist 4ntre cele dou activiti ilicite sv%r-ite de inculpat J4nsu-irea "unurilor -i valorificarea acestoraK, din care prima are caracter infracional. Astfel este 4ndeplinit condiia de admisi"ilitate a aciunii civile 4n procesul penal: pre0udiciul material tre"uie s fie produs prin infraciune sau prin acela-i compleD cauzal indivizi"il 4n care este integrat -i infraciunea. 8n principiu, temeiul aciunii cumprtorului de "un<credin 4mpotriva inculpatului, aciune formulat 4n cadrul procesului penal, este delictual, aceast aciune este aciunea recursorie consacrat 4n art. )363 al. * C.civ., teza final a teDtului. ,5

Concluzion%nd, cu privire la acest drept, este de reinut c 4n ipoteza analizat, rspunderea inculpatului 4n procesul penal fat de proprietarul "unului Jpersoan fizicK are o natur delictual, iar fat de cumprtorul de "un<credin are fie o natur delictual, fie una contractual, 4n timp ce ridicarea "unului de la ter pentru a fi restituit pgu"a-ului realizeaz finalitatea aciunii 4n revendicare mo"iliar. 2* "K $ecent 4n literatura 0uridic au fost a"ordate unele aspecte interesante privitoare la dou aspecte procesuale: msura ridicrii de o"iecte prevzut 4n art. 31 -i urmtoarele din C.proc.pen. -i msura asiguratorie a sec;estrului reglementat 4n art. )1+ -i urmtoarele din Codul de procedur penal. 8n cele ce urmeaz ne vom referi la cel de<al doilea aspect -i anume la msura asiguratorie a sec;estrului, const%nd 4n indisponi"ilitatea prin instituirea unui sec;estru a "unurilor mo"ile -i imo"ile 4n vederea reparrii pagu"ei produse prin infraciune, precum -i pentru garantarea eDecutrii pedepsei amenzii, conform art. )1+ -i urmtoarele din Codul de procedur penal. 2+ Aceast msur se poate lua numai asupra "unurilor 4nvinuitului sau inculpatului -i ale persoanei responsa"ile civilmente, p%n la concurena valorii pro"a"ile a pagu"ei conform art. )1+, alin. *. Begea procesual reglementeaz 4n art. )13 condiiile 4n care lucrurile sec;estrate -i ridicate pot fi restituite: < dac "unurile sunt proprietatea persoanei vtmate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau detenia sa, se dispune restituirea acestora persoanei vtmateI

2* 2+

'"idem. 7irgil Pop, Msura ridicrii de o"iecte -i msura asiguratorie a sec;estrului, 4n $evista de

Drept penal nr. )F)33/, p. 1).

,3

< orice persoan care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere sta"ilirea acestui drept -i restituireaI < restituirea lucrurilor sec;estrate -i ridicate are loc numai dac prin aceasta nu se sting;ere-te aflarea adevrului -i 0usta soluionare a cauzei. Msura asiguratorie a sec;estrului const%nd 4n indisponi"ilitatea unor "unuri, se ia 4n scopul reparrii pagu"ei produse prin infraciune, precum -i pentru garantarea eDecutrii pedepsei amenzii. Dispoziiile din art. )63 al. /, privind posi"ilitatea restituirii o"iectelor ctre persoana creia 4i aparin, c;iar 4naintea soluionrii definitive a cauzei, dac nu este st%n0enit prin aceasta aflarea adevrului, au un coninut asemntor cu cele din art. )13 C.proc.pen., intitulat marginal Erestituirea lucrurilorG care reglementeaz o msur procesual cu caracter real, am"ele prevederi legale constituindu<se 4n msuri procesuale de reparare vremelnic 4n natur a pre0udiciului cauzat prin infraciune. 2,

8n legtur cu aceast modalitate de reparare 4n natur a pre0udiciului creat prin infraciune, se impun c%teva o"servaii: < restituirea o"iectelor, reglementat prin dispoziiile art. )63 alineatul final -i art. )13 Codul de procedur penal, este o msur reparatorie vremelnic. >a devine definitiv o dat cu rm%nerea definitiv a ;otr%rii 0udectore-ti prin care se dispune restituirea acelor o"iecte, sau va fi infirmat prin ;otr%rea instanei care poate dispune o alt msur, cum ar fi confiscarea sau restituirea ctre alt persoan.
2,

!nase #oia, $epararea 4n natur prin restituirea lucrului, 4n $evista de Drept Penal nr.

,F)331, p. 23.

/6

Msura vremelnic a restituirii poate rm%ne definitiv -i prin ordonana procurorului, atunci c%nd dispune 4ncetarea urmririi penale sau scoaterea de su" urmrire penal potrivit art. *,+ al. *, art. *,/ lit. " -i art. *,3. 8ntr<o asemenea ipotez este 4ns de su"liniat c procurorul, prin rezoluia sau ordonana adoptat, nu soluioneaz propriu<zis -i latura civil a cauzei, ci doar dispune, o dat cu 4ncetarea procesului penal sau scoaterea de su" urmrire penal a 4nvinuitului ori inculpatului, asupra o"iectelor ridicate anterior, potrivit art. )63 C.pr.pen., 4n sensul le poate restitui persoanei creia 4i aparin, deci nu numai prii civile sau poate s dispun confiscarea, 4n cazurile prevzute 4n art. ))3 C.pen.I < o alt remarc este aceea c 4ntre restituirea o"iectelor a-a cum este reglementat 4n art. )63 al. / -i restituirea prevzut 4n art. )13 C.pr.pen., de-i am"ele tind spre o reparare vremelnic 4n natur, a pre0udiciului, eDist totu-i o deose"ire -i anume: potrivit art. )13 al. ), organul de urmrire sau instana de 0udecat constat%nd lucrurile ridicate de la 4nvinuit, inculpat sau orice alt persoan care le<a primit spre a le pstra sunt proprietatea prii vtmate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau detenia sa, va dispune restituirea acestora ctre persoana vtmat. Aceasta reprezint 4n esen o form de reparare 4n natur a pre0udiciului, pentru c i se restituie "unul 4n natur, fr a se distinge de la cine a fost ridicat acel "un, condiia fiind doar aceea ca s aparin prii vtmat. 8n sc;im", dispoziiile art. )63 aliniat final prevede c o"iectele care pot fi, de asemenea, ridicate at%t de la 4nvinuit sau inculpat c%t -i de la orice persoan 4n posesia creia se afl, pot fi restituite persoanei creia 4i aparin, deci -i altor persoane dec%t partea vtmat, dac se sta"ile-te c le aparin. Msura se 0ustific prin aceea c o"iectele, mi0loace de pro", deci -i o"iectele corp delict nu aparin 4ntotdeauna prii /)

vtmate, ci pot aparine -i altor persoane sau c;iar 4nvinuitului sau inculpatului, situaie 4n care, dac nu sunt supuse confiscrii speciale potrivit legii penale, sau prin restituirea nu se st%n0ene-te aflarea adevrului, pot fi restituite inclusiv 4nvinuitului sau inculpatului, dac aparin acestora. Prin urmare nu 4ntotdeauna restituirea vizat de art. )63 aliniat final semnific repararea 4n natur a pagu"ei suferite de partea vtmat. Dac vreo alt persoan pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate -i acest drept poate fi pretins at%t asupra altor lucruri ridicate dec%t cele ale prii vtmate, c%t -i eventual asupra celor restituite prii vtmate, aceasta poate cere, pe calea unei contestaii, respectiv formul%nd o pl%ngere la organul 0udiciar competent potrivit art. )15, sta"ilirea dreptului pretins -i restituirea lui. 2/ $estituirea "unurilor ctre partea vtmat, msur vremelnic pe parcursul procesului penal, ca mi0loc de reparare 4n natur a pre0udiciului poate fi luat de organul de urmrire penal ori instana de 0udecat nu numai 4n temeiul art. )63 al. /, ci -i 4n "aza art. )13 aliniat ). Concluzion%nd, a-a cum se arat 4n doctrina 0uridic, putem spune c msura restituirii lucrurilor prevzut 4n art. )13 este o msur cu caracter real -i vremelnic de reparare imediat -i 4n natur a pagu"ei, care prezint unele asemnri 4n ce prive-te finalitatea cu msura de restituire a "unurilor prevzut 4n art. )63 aliniat final -i nu prive-te eDclusiv situaia "unurilor puse su" sec;estru asigurtor. Msura definitiv de restituire va fi luat de instan potrivit art. +,5 C.pr.pen., care o"lig instana s se pronune cu privire la restituirea lucrurilor, din oficiu, deci c;iar -i atunci c%nd nu eDist constituire de parte civil: :'nstana, c;iar dac nu eDist constituire de parte civil, se
2/

'dem.

/*

pronun asupra reparrii pagu"ei 4n cazurile prevzute 4n art. )2, iar 4n celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiinarea total ori parial a unui 4nscris -i resta"ilirea situaiei anterioare sv%r-irii infraciuniiG. alt pro"lem discutat 4n doctrin -i 0urispruden a fost aceea a rezolvrii situaiilor 4n care "unul care se restituie prii vtmate a fost ridicat de o ter persoan. 8n practica 0udiciar, 4n "aza teDtelor legale artate s<a consacrat soluia c "unul de care partea vtmat a fost deposedat printr<o infraciune, dac este un "un individual determinat -i este gsit, va fi ridicat de la 4nvinuit, inculpat sau orice alt persoan la care se afl, inclusiv un ter do"%nditor -i restituit prii vtmate. Dup cum s<a precizat 4n doctrin 21 4ntr<o atare situaie se realizeaz printr<o form procesual penal finalitatea unei aciune 4n revendicare mo"iliar, ceea ce face necesar o"servarea dispoziiilor art. )363 -i )3)6 C.civ., deci corelarea dispoziiilor art. ), al. + lit. a C.pr.pen. cu teDtele menionate 4n Codul Civil. 8n legtur cu aceasta, 4n doctrin s<au fcut c%teva su"linieri importante 22 : < ridicarea "unului de la un ter do"%nditor -i restituirea lui ctre partea civil este necesar -i o"ligatorie, atunci c%nd "unul se gse-te 4n materialitatea saI < 4n cazul 4n care do"%nditor al "unului este un ter de rea<credin, "unul va putea fi ridicat de la acesta -i restituit prii vtmate oric%nd, acesta JterulK ne"eneficiind de vreo protecie a legii. 8n ma0oritatea
21

7. Stoica, Corelarea dispoziiilor art. ), din C.pr.pen. cu prevederile art. )363<)3)6 din 7. Stoica, Corelarea dispoziiilor art. ), din C.pr.pen. cu prevederile art. )363<)3)6 din

C.civ., 4n $evista $om%n de Drept, p. *2.


22

C.civ., 4n $evista $om%n de Drept, p. *5.

/+

acestor cazuri do"%nditorul de rea<credin este considerat tinuitor, poziie 4n care poate fi trimis 4n 0udecat pentru infraciunea de tinuire prevzut 4n art. **) C.pen., iar rspunderea sa civil este anga0at pentru "unul tinuit, 4n mod direct, c;iar -i atunci c%nd "unul nu se gse-te la el. 8n sc;im", dac terul do"%nditor al "unului este de "un< credin, ridicarea "unului provenit din sustragere Jdintr<o infraciuneK poate avea mai mult pro"leme 25 : < dac s<a 4mplinit termenul de + ani prevzut 4n art. )363 C.civ., pentru revendicarea unui "un mo"il, "unul nu va mai putea fi ridicat de la terul de "un<credin, iar dac totu-i va fi ridicat, acesta va putea formula pl%ngere contra msurii 4n temeiul art. )13 al. ) teza final -i art. )15 C.pr.pen.I < c;iar -i 4n ipoteza 4n care "unul s<a ridicat de la terul do"%nditor de "un<credin 4n termenul de trei ani dac partea vtmat renun la dreptul de a fi despgu"it sau refuz "unul J4ntre timp a fost uzat sau degradatK, "unul se va restitui teruluiI < daca refuzul prii vtmate a intervenit anterior momentului ridicrii "unului de la ter, "unul nu va mai fi ridicat de la acesta. Se va confisca 4ns, de la inculpat, preul o"inut din v%nzarea "unuluiI < dac partea vtmat refuz "unul, dar solicit despgu"iri 4n ec;ivalent "nesc, inculpatul va putea fi o"ligat la despgu"iri. =unul va putea fi totu-i de la terul do"%nditor -i confiscat, 4n toate cazurile, fr a fi restituit prii vtmate, c;iar dac aceasta 4l pretinde, atunci c%nd face parte dintre cele interzise a fi deinute. 8ntr<o atare ipotez o"servm 4ns c nici do"%nditorul nu va mai fi de "un< credin, c%t vreme a do"%ndit un "un interzis a fi deinut, astfel c este
25

!nase #oia, $epararea 4n natur prin restituirea lucrului, 4n $evista de Drept Penal nr.

,F)331, p. 56.

/,

posi"il ca s fie, la r%ndul su, inculpat pentru sv%r-irea unei alte fapte penale. 23 8n cazurile 4n care terului<do"%nditor i<a fost ridicat "unul -i restituit prii vtmate, acesta se va putea constitui parte civil 4n procesul penal 4mpotriva inculpatului. 8n compleDul cauzal din care face parte aciunea inculpatului de sustragere a "unului intr -i aciunea su"secvent de 4nstrinare a "unului do"%ndit prin infraciune, astfel c, terul pgu"it prin pierderea "unului, are drept la aciune civil 4n cadrul aceluia-i proces penal. 8ntr<o astfel de ipotez este de su"liniat faptul c terul nu are dec%t aceast posi"ilitate, aceea de a eDercita aciunea civil 4n procesul penal. Dac nu o urmeaz, nu va putea eDercita o aciune civil 4n mod separat, deoarece instana penal va tre"ui, 4n temeiul art. )5 lit. d C.pen., s confi-te de la inculpat preul o"inut la v%nzarea "unului 4n msura 4n care "unul a fost ridicat de la terul do"%nditor -i restituit prii vtmate. Aceasta pentru a nu lsa inculpatului un "eneficiu de pe urma sv%r-irii infraciunii. !ocmai de aceea revine instanei penale o"ligaia ca 4n toate cazurile de acest fel s citeze pe terul do"%nditor de "un<credin de la care a fost ridicat "unul -i s<i pun 4n vedere c se poate constitui parte civil, precum -i consecinele ce decurg din neconstituirea ca parte civil 4n procesul penal. 56 Pro"lema ridicrii "unurilor de la terul do"%nditor pentru a fi restituite prii vtmate se pune, dup cum am mai artat numai 4n cazul "unurilor individual determinate sau c;iar generic determinate, dar care pot fi individualizate. 8n cazul "unurilor de gen restituirea este

23 56

'dem. '"idem.

//

4ntotdeauna posi"il 4n natur, prin predarea altor "unuri de acela-i fel, dar poate fi -i o reparaie a pagu"ei prin ec;ivalent. 5) 8n toate aceste cazuri, precum -i 4n cazul 4n care "unul individual determinat nu se mai gse-te la terul de "un<credin, acesta nu va putea fi o"ligat la despgu"iri ctre partea vtmat, deoarece nu poate fi anga0at rspunderea sa civil alturi de a inculpatului, neeDist%nd vreun temei legal 4n acest sens. De altfel -i atunci c%nd "unul este ridicat de la ter -i restituit prii vtmate, nu eDist o o"ligaie a terului fat de partea vtmat, ci aceasta se face 4n temeiul dispoziiilor legale artate care dau prioritate reparrii 4n natur a pre0udiciilor cauzate prin infraciuni. 5* 8n doctrina francez se susine faptul c tre"uie 4n primul r%nd, eDaminat cum se determin forma reparrii pre0udiciului, de a -ti dac aceasta poate fi pecuniar sau 4n natur. $epararea 4n natur const 4n a resta"ili, strict, starea iniial a lucrurilor, de dinaintea producerii pagu"ei, procur%ndu<i<se victimei ceea ce a fost privat s ai". A priori, soluia este evident prefera"il deoarece pagu"a este acoperit 4n 4ntregime. 5+ Dar metoda este evident de neconceput, pentru pre0udiciul moral, 4n marea ma0oritate a acestor cazuri -i de asemenea pentru pre0udiciul corporal at%t su" aspect material, c%t -i moral. Putem s ne imaginm u-or repararea 4n natur a pre0udiciului material const%nd 4ntr<o atingere a "unurilor: o"ligaia impus autorului pre0udiciului de a aduce "unul pe care l<a deteriorat 4n starea iniial, de

5)

!nase #oia, $epararea 4n natur prin restituirea lucrului, 4n $evista de Drept Penal nr. 'dem. Mazeaud :., Mazeaud B., Mazeaud #., C;a"as .r., op.cit., p. +,,.

,F)331, p. 5*.
5* 5+

/1

a<l 4nlocui pe cel distrus de el, de a pune capt strii anormale 4n care a pus "unurile, starea creat de el. 5, 8n principiu -i 4n msura evident 4n care o reparare 4n natur a pre0udiciului este conceput, Curtea de casaie recunoa-te 0udectorul fondului aciuni, dreptul care<i revine de apreciere pentru a alege 4ntre aceast form de reparare a pre0udiciului -i o reparare prin ec;ivalent "nesc. Soluia a fost "ine sta"ilit fiind discutatI s<a susinut 4n fapt c 0udectorul nu este a"ilitat s impun repararea 4n natur a pre0udiciului. Dac posi"ilitatea pe care o are 0udectorul de a impune asemenea msuri de fapt, efectiv discutat, aceast discuie pare a se "aza 4n mare parte pe un ec;ivoc. 5/ Mai degra" 4n toate cazurile, repararea 4n natur const 4n a<i impune de"itorului o o"ligaie de a face sau de a nu face. Dar am spune asemenea o"ligaii nu sunt suscepti"ile de eDecutare silit. Doar c%nd ele nu au un caracter esenialmente personal, putem impune eDecutarea de un ter a c;eltuielilor de"itorului. EAcest lucru se va 4nt%mpla 4n ipotezele luate 4n considerare. 8n cazul refuzului celui interesat, vom cumpra o"iectul 4nlocuirii sau 4l vom pune s munceasc pe c;eltuielile sale. 8ntr<un fel eDist satisfacia 4n natur pentru victim, dar nu repararea 4n natur, impus autorului. >Dist totu-i alte msuri care se analizeaz ca -i repararea 4n natur, dar su" un aspect strict materialI este vor"a de forme ale pre0udiciului moral. Asemenea forme sunt: pu"licarea ;otr%rii condamnrii, uneori pentru pro"leme de defimare sau concuren neloial, anularea 4nscrisurilor defimtoare. $eputaia victimei este

5, 5/

'dem. Mazeaud :., Mazeaud B., Mazeaud #., C;a"as .r., op.cit., p. +,/.

/2

astfel resta"ilit prin contradicie oficial, sau reducerea mai puin oficial a cuvintelor 0udicia"ileG. 51 $m%ne ca repararea 4n natur s fie o msur eDcepional, repararea pecuniar fiind fr a se face comparaie, cea mai folosit, tre"uind doar a se sta"ili suma de "ani. )ractic judiciar =. )rin rec7izitorul )rocuraturii locale *urda au fost trimii n judecat R!9!, ;!>7!, %!*! i >!?! pentru infraciunea de furt calificat n paguba avutului obtesc prevzut i pedepsit de art! 3= al! & combinat cu art! 3@ lit! a i e i art! A al! & #!pen! svrit prin aceea c, n noaptea de 4B A ianuarie &@.&, au sustras ciment din vagoanele 5!#!?! aflate la linia a ?++-a, n staia #!'!R! #mpia *urzii! "in actele i lucrrile de la dosar, se rein n fapt urmtoarele2 +nculpaii sunt angajai ai staiei #!'!R! #mpia *urzii, ca lucrtori la magazie! Cn noaptea de 4B A ianuarie &@.&, fiind de serviciu, s-au dus la linia a ?++-a, unde se aflau vagoane cistern care transport ciment i au mturat i sustras n mai multe rnduri cantitatea de 333 Dg ciment pe care l-au dus i l-au depozitat acas la inculpaii R!9! i ;!>7! unde au fost gsite de organele miliiei! ,a perc7eziia domiciliar, la acesta din urm, s-au gsit nc A lzi cu ciment adunat din vagoane! Cntregul ciment sustras de inculpai i depistat de organele miliiei a fost predat n custodie /alonului nr! & reparrii linii #!'!R! din #mpia *urzii, astfel prejudiciul este recuperat n ntregime!

51 52

'dem. #udectoria !urda, sentina penal nr. 1)1F)32*, 4n $evista $om%n de Drept nr. +F)32*.

/5

#imentul a fost sustras de inculpai din vagoane #!'!R! aflate n administrarea operativ a "ireciei regionale #!'!R! #luj, astfel nct aceast unitate este parte civil n cauz! 'apta inculpailor de a fi sustras n noaptea de 4AB A ianuarie &@.& ciment din vagoane 5#? pe care i l-au nsuit fr s aib aprobarea sau consimmntul cuiva, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de furt calificat n paguba avutului obtesc prevzut i pedepsit de art! 3= al! & combinat cu art! 3@ lit! a i e i art! #!pen! Cntruct prejudiciul a fost recuperat n ntregime, cimentul sustras de inculpai fiind predat n custodia /alonului nr! & reparaii linii ci ferate #mpia *urzii, urmeaz s se dispun restituirea cimentului din custodia acestui ealon ctre partea civil "irecia regional #!'!R! #luj! 6usinerea inculpailor c acesta este rezultat din mturarea vagoanelor nu poate fi luat n considerare, deoarece martorul E!>! arat c cimentul a fost sustras din vagoane cistern care au revenit de la beneficiari incomplet descrcate! +nculpailor li s-a atras atenia n repetate rnduri c nu au voie s-i nsueasc acest ciment! )entru aceste motive, condamn pe inculpaii R!9!, ;! >7!, %!*! i >!?!, la cta un an nc7isoare i interzicerea drepturilor prevzute de art! FA #!pen! )rejudiciul fiind recuperat, se dispune restituirea cimentului din custodia /alonului nr! & reparaii #!'!R! #mpia *urzii ctre partea civil "irecia regional #!'!R! #luj! A al! &

S>C?'@&>A '''. $>PA$A$>A P$>#@D'C'@B@' P$'& >C:'7AB>&! =C&>SC


/3

De la regula reparrii pre0udiciului 4n natur eDist -i o eDcepie -i anume repararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc premis 4n anumite situaii. $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc 4nseamn 4nlocuirea prestaiei datorate cu o sum de "ani, aceast 4nlocuire fiind posi"il doar la o"ligaii 4n natur. 8n cazul 4n care se -tie cu precizie c repararea 4n natur nu este posi"il, instana de 0udecat va tre"ui s dispun repararea printr<un ec;ivalent "nesc. Cuantumul reparaiei prin ec;ivalent "nesc, tre"uie s fie sta"ilit, 4n principiu, 4n raport cu valoarea pagu"ei la data pronunrii ;otr%rii 0udectore-ti, deoarece numai a-a se poate realiza principiul reparrii integrale a pre0udiciului, asigur%nd victimei posi"ilitatea de a< -i resta"ili, la preul zilei situaia patrimonial pe care o avea 4nainte de a fi pgu"it. Din momentul pronunrii ;otr%rii rmase definitiv, persoana responsa"il, datoreaz -i do"%nzile aferente sumei sta"ilite ca despgu"ire, p%n la plata ei. Pentru perioada anterioar nu se acord do"%nzi, deoarece numai din momentul pronunrii ;otr%rii ist creana devine lic;id -i eDigi"il. !otu-i cel puin atunci c%nd pre0udiciul are de la 4nceput caracter pur pecuniar, do"%nzile ar fi necesar s se acorde de la data c%nd pre0udiciul a devenit cert, cu titlu de lucrum cessans . 55 pro"lem controversat 4n ceea ce prive-te repararea pre0udiciului este aceea de a se sta"ili data de la care s fie evaluat pre0udiciul. Codul Civil, Codul muncii, ori vreo alt reglementare p%n 4n anul )321 nu am cuprins 4n coninutul lor o dispoziie eDpres cu privire la data evalurii pre0udiciului, o astfel de prevedere fiind statornicit a"ia prin art. * din Decretul nr. *65F)321, 4n temeiul cruia
55

Biviu Pop, !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*1.

16

Eevaluarea pagu"elor se face lu%ndu<se 4n considerare prevederile 4n vigoare la data producerii pagu"ei. 8n cazul 4n care se poate determina data producerii pagu"ei, se vor lua 4n considerare preurile 4n vigoare la data constatrii eiG. 53 8n doctrina rom%n de drept civil, se admite c Eacela-i principiu al reparrii integrale este factorul ;otr%tor 4n rezolvarea pro"lemei pe care o ridic sta"ilirea datei c%nd urmeaz s fie apreciat valoarea pre0udiciului de ctre instana de 0udecat. 'ar din acest punct de vedere, reparaia nu poate fi socotit integral dec%t dac preuirea se face c;iar 4n momentul 4n care instana este c;emat s acorde despgu"irea. Dac s<ar lua 4n considerare oricare alt moment anterior cum ar fi, de pild, data producerii pagu"ei ori a introducerii aciunii despgu"irea astfel sta"ilit ar putea s fie inferioar ori, dimpotriv ar putea dep-i valoarea pre0udiciului 4ncercatG, cu precizarea c Eo eDcepie tre"uie admis, -i anume 4n cazul 4n care victima a 4nlocuit ori reparat, 4nainte de data 0udecii, lucrul distrus ori stricat, 4n aceast ipotez despgu"irea integral va corespunde pre0udiciului la data c%nd a fost reparat, iar nu la aceea c%nd s<a pronunat ;otr%reaG. 36 8ntinderea reparaiei se va calcula -i determina 4n funcie de 4ntinderea pre0udiciului. 8ntre reparaie -i pre0udiciu tre"uind s eDiste o concordan deplin. Potrivit art. )651 C.civ. care, de-i se refer eDpres la rspunderea contractual, este considerat a fi incident -i 4n materia rspunderii delictuale reparaia acordat Enu tre"uie s cuprind dec%t ceea ce este o consecin direct -i necesarG a faptei ilicite. Cu alte

53 36

Her"an =eligrdeanu, 4n EDreptulG nr. 3<)*F)336, p. )+2. Her"an =eligrdeanu, 4n EDreptulG nr. 3<)*F)336, p. )+5.

1)

cuvinte, la calculul reparaiei se vor lua 4n considerare numai pre0udiciile directe. 3) Cn spe2 (utorul infraciunii de omor nu poate fi obligat la lata contravalorii sumei de bani pe care victima o primise anterior cu titlu de mprumut de la casa de ajutor reciproc Gsum care a fost folosit pentru ac7iziionarea unor bunuri ce se cuvin motenitorilor ei, deoarece ntre fapta inculpatului i mprumutul rmas H parial H neac7itat nu exist un raport de cauzalitate! @ Pre0udiciile indirecte nu se afl 4n raport de cauzalitate suficient de caracterizat cu fapta ilicit -i culpa"il a autorului cu lucrul, animalul sau ruina edificiului. Dac contractuale, art. )651 reglementeaz de a 4n materia doar rspunderii pre0udiciile o"ligaia de"itorului repara

previzi"ile, 4n cazul rspunderii civile delictuale, persoana rspunztoare va tre"ui s repare toate pre0udiciile, indiferent c sunt previzi"ile sau imprevizi"ile. De altfel se susine c limitarea rspunderii contractuale eDclusiv la pre0udiciile previzi"ile este ea 4ns-i contrar principiului reparrii integrale a pre0udiciului, motiv pentru care prevederea art. )65/ C.civ. va tre"ui 4nlturat 4ntr<o viitoare reglementare. 3+ Conform art. )65, C.civ. Edaunele<interese ce sunt de"ite creditorului cuprind 4n genere pierderea ce a suferit -i "eneficiul de care a fost lipsitG. Hi acest ter legal se refer 4n mod direct la rspunderea contractual, fiind 4ns aplica"il -i rspunderii delictuale. Prin urmare, victima are dreptul s i se repare at%t damnum emergens adic pierderea efectiv suferit Jcum ar fi distrugerea unui "unK c%t -i lucrum cessans ,
3) 3*

Biviu Pop, !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*2. Curtea Suprem de #ustiie, secia penal, decizianr.)6/+F)33), 4n EDreptulG nr. *F)33*, Biviu Pop, !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*2.

p.5,.
3+

1*

adic "eneficiul sau c%-tigul nerealizat, pe care victima nu l<a o"inut din cauza faptei pre0udicia"ile, datorit EcomportamentuluiG unui lucru, animal sau ruinei edificiuluiG. 3, $enunarea la despgu"iri de ctre reprezentantul unei uniti de stat este lipsit de eficiene, deoarece, 4n asemenea situaii, aciunea civil se eDercit -i din oficiu, potrivit art. )2 C.pr.pen., instana av%nd o"ligaia s se pronune asupra pagu"ei c;iar dac organizaia pgu"it nu s<a constituit parte civil. Cn spe, instana a considerat n mod greit cererea unitii, parte civil, ntemeiat doar pentru suma reprezentnd costul eventualelor reparaii ale autove7iculului angajat ntr-un accident de circulaie, motivnd, n legtur cu lipsa de folosin, c nsi ntreprinderea prejudiciat a declarat nu mai are pretenii! @$ .undamentul soluiei eDpune mai sus conform creia reparaia nu poate fi socotit integral dec%t dac preuirea se face c;iar la momentul 4n care instana este c;emat s acorde despgu"irea, nu decurge 4ns din preiosul caracter constitutiv al ;otr%rii prin care se sta"ilesc despgu"irile, ci din principiul reparrii integrale. Acesta, de-i nu este eDpres -i direct reglementat 4n Codul Civil, a fost dedus pe cale de interpretare, ca o idee cluzitoare -i regul fundamental 4n materie, el reflect%ndu<se 4ntr<o serie de teDte din Cod, precum, de pild, art. )65,, 4n temeiul cruia dezdunarea prive-te at%t deamnum emergens , c%t -i lucrum cessans . 31 Putem spune c soluia doctrinei rom%ne, la care am fcut referire anterior, este 4n deplin concordan cu cea a doctrinei franceze,
3, 3/

'dem. !ri"unalul Suprem, secia civil, decizia nr. 1,F)35), 4n $evista $om%n de Drept nr. Her"an =eligrdeanu, 4n EDreptulG nr. 3<)*, )336.

2F)35), p. 16.
31

1+

care, de altfel, este -i ea fundamentat tot pe principiul reparrii integrale a pre0udiciului, doctrina francez referindu<se -i la faptul c sta"ilirea sumei datorate de ctre de"itor se face 4n momentul 4n care instana este c;emat s acorde despgu"irea. Astfel, conform doctrinei franceze, tre"uie 4n primul r%nd eDaminat cum se determin forma reparrii pre0udiciului. Pro"lema este de a -ti dac aceasta poate fi pecuniar sau 4n natur. 8n al doilea r%nd, pentru cazurile, cele mai frecvente, 4n care repararea pre0udiciului este pecuniar, tre"uie precizat principiul potrivit cruia se determin suma de "ani pentru repararea pre0udiciului. 32 $epararea pecuniar a crei fleDi"ilitate este evident, const 4ntr<o sum de "ani, pe care autorul pre0udiciului o vars victimei su" forma daunelor<interese. numim adesea reparare prin ec;ivalent. Suma de "ani acordat victimei compenseaz ceea ce ea a pierdut -i c%-tigul de care a fost privat damnum emergens, lucrum cessans . 35 Suma reparrii pecuniare se determin prin referire la un principiu eDtrem de simplu, dificulti neapr%nd dec%t la modurile de aplicare ale sale. >ste vor"a de principiul ec;ivalenei 4ntre reparaie -i daun. >ste singurul prin care se determina daunele interese: tre"uie asigurat repararea integral a pre0udiciului, fr a<l dep-i. Astfel principiul reparrii integrale impune 0udectorului o apreciere precis a pre0udiciului, eDclusiv a 4ntregii evalurii forfetare. Propriu responsa"ilitii civile afirm Curtea de Casaie, este de a sta"ili eDact, pe c%t posi"il ec;ili"rul distrus prin pagu" -i de replasare a victimei, pe c;eltuiala responsa"ilului, 4n situaia 4n care el s<ar fi aflat dac actul pre0udicia"il nu s<ar fi produs. 33
32 35 33

Mazeaud :., Mazeaud B., Mazeaud #., C;a"as .r., op.cit., p. +,1. 'dem. '"idem.

1,

Consecina principal a acestui principiu este c garantarea faptei nu are influen asupra sumei reparrii pre0udiciului, nu este vor"a de a<l condamna pe autor dreptul penal este cel care, eventual, se va 4nsrcina cu acest lucru dac eDist o fapt civil -i una penalI nu este vor"a dec%t de a<i da o sum de "ani victimei, iar pentru aceasta nu intereseaz deloc gravitarea faptei. Aceast regul impune totu-i fleDi"iliti fie de drept, fie de fapt. )66 .leDi"ilitile de drept. >ste ipoteza eDistenei faptei comune a autorului -i a victimei, gravitatea acestor fapte serve-te drept "az la 4mprirea responsa"ilitii rezerva fiind fcut 4ndoielilor care au putut eDista prin su"stituirea, la aceast metod, a unei reparaii care va eDista 4n funcie de dreptul cauzal, respectiv al faptelor comisive. )6) .leDi"ilitatea de fapt. >ste psi;ologic imposi"il ca 0udectorul s nu in cont de gravitatea mai mic sau mai mare a faptei pentru a fi mai mult sau mai puin sever atunci c%nd pagu"a nu este sta"ilit matematic. #udectorii au dreptul potrivit modului 4n care ei apreciaz circumstanele, fie s 4nt%rzie momentul producerii intereselor fiD%ndu<l 4n ziua semnrii deciziei lor, fie din contr s<l 4nainteze la o dat anterioar pronunrii ;otr%rii. Codul Civil precizeaz c, 4n cazurile 4n care decizia, acord%nd o sum de "ani, este pur -i simplu confirmat prin apel, interesele curg de plin drept din momentul pronunrii ;otr%rii. Din contr, 4n alte cazuri, suma de "ani acordat 4n apel, produce interese din momentul pronunrii deciziei 4n apel. Dar aceste dou soluii ale principiului pot fi 4nlturate de 0udectorul apelului care, potrivit legii are posi"ilitatea de a deroga de la ele.

)66 )6)

Mazeaud :., Mazeaud B., Mazeaud #., C;a"as .r., op.cit., p. +,5. 'dem.

1/

Pro"lema care se pune se refer la 4ntinderea drepturilor conferite 0udectorului de a fiDa momentul curgerii intereselor. Pro"lema a fost dez"tut 4ntr<o decizie a Plenului din + iulie )33* sta"ilindu<se o facultate discreionar a 0udectorului care nu tre"uie s motiveze aceast decizie. )6* Dac cel pgu"it, fr a fi fost o"ligat, a p-it singur la repararea daunei, dup cum am mai amintit, 4n aceast ipotez despgu"irea integral va corespunde pre0udiciului de la data c%nd el a fost reparat 4ntruc%t: Idans ce cas, en effet, la victime nJest plus crKanciLre dJune rKparation, 8ui est effectuK, mais dJune somme en argent 2 la somme 8uJelle a dKpensK pou rKparer . )6+ 8n legtur cu calculul pre0udiciului produs prin infraciune, 4n procesul penal, 4n conformitate cu prevederile art. ), C.pr.pen. -i art. 335 C.civ., despgu"irile ce se acord prii vtmate tre"uie s reprezinte o 0ust -i integral reparaie a daunelor interese -i morale suferite 4n urma unei infraciuni. Potrivit art. )655 C.civ. la o"ligaiile care au ca o"iect o sum oarecare, daunele<interese pentru neeDecutare nu pot cuprinde dec%t do"%nda legal, afar de regulile speciale 4n materie de comer de fide0usiune -i de societate. Aceste daune<interese se cuvin fr ca creditorul s fie inut a 0ustifica vreo pagu", ele nu sunt de"ite dec%t din ziua c;emrii 4n 0udecat, afar de cazurile 4n care do"%nda curge de drept. )6, 8n situaia 4n care o"iectul material al infraciunii 4l constituie un "un, victima are dreptul la valoarea lui de 4nlocuire, dup date vala"ile 4n
)6* )6+ )6,

'"idem. Her"an =eligrdeanu, 4n EDreptulG nr. 3<)*F)336, p. )+3. Dorin Ciuncan, Calculul pre0udiciului produs prin infraciune, 4n $evista de Drept Penal nr.

)F)33/, p. 56.

11

ziua pronunrii ;otr%rii, la care va aduga -i contravaloarea lipsei de folosin, adic a c%-tigului nerealizat Jlucrum cessansK p%n la data pronunrii ;otr%rii. Dup aceast dat, lipsa folosinei nu mai poate fi avut 4n vedere, cci creana iniial de despgu"ire do"%nde-te, prin pronunarea ;otr%rii, forma unei creane "ne-ti productoare de do"%nzi legale p%n 4n momentul ac;itrii ei efective. 8n practic s<a pus pro"lema evalurii ec;ivalentului pre0udiciului cauzat prin sustragerea unui li"ret C.>.C. -i 4ncasarea sumelor depuse de victim, dispun%ndu<se c despgu"irile includ -i do"%nda legal aferent sumelor respective, potrivit felului depunerii C.>.C. 8n cazul 4n care o"iectul unei fapte, de delapidare, su" forma folosirii, 4l constituie o sum de "ani, pagu"a o formeaz do"%nda ce va tre"ui perceput pentru zilele c%t s<a folosit suma. )6/ Dac s<a delapidat din sumele cu care "anca a creditat pe victim, do"%nda este egal cu do"%nda ce se percepe de "un c la creditele acordate -i neram"ursate la termen. Aceasta constituie pentru victim damnum emergens , nu c%-tig nerealizat, nu daune interese. $epararea integral a pre0udiciului cauzat prin sv%r-irea unei infraciuni presupune respectarea criteriului valorii pagu"ei pricinuite Jla momentul 0udecrii cauzeiK. )61 >ste evident c aceasta presupune o diferen temporal fat de orice alt valoare a unui "un. &u este vor"a de o adaptare ce tre"uie s ai" 4n vedere scderea puterii de cumprare a leului, ci de o determinare unic, actual, a valorii de 4nlocuire a leului.
)6/

!ri"unalul #udeului

lt, decizia penal nr. )*5F)351, 4n $evista $om%n de Drept nr.

)F)352, p. /5.
)61

Dorin Ciuncan, Calculul pre0udiciului produs prin infraciune, 4n $evista de Drept Penal nr.

)F)33/, p. 5).

12

Procesul inflaionist nu are cum s influeneze determinarea concret real pozitiv a valorii "anilor, o"iectelor Jpre0udiciul se calculeaz 4n funcie de puterea de cumprare, de valoarea de 4nlocuire a o"iectului -i de uzurK, valutei Jpre0udiciul se calculeaz 4n funcie de cursul valutar pe piaa li"erK sau aurului Jo"iect material al infraciunii, la care pre0udiciul se calculeaz ca 4n cazul oricror "unuri. &u reprezint o reparare integral pentru "unurile din aur ce nu mai pot fi restituite 4ntruc%t au fost valorificate prin topire eli"erarea de aur dentar, la fel nu se reprezint reparare integral, plata contravalorii aurului fin la preul de cumprare al =ncii &aional $om%neK. #udectorul este singurul 4n msur s determine -i s acorde despgu"irea potrivit principiilor enumerate mai sus. Dac vor eDista 4n viitor consecine cu un ec;ivalent patrimonial, 4n sensul c vor da loc unor situaii pre0udicia"ile din punct de vedere material, se va 0ustifica ulterior cererea de reparaii, pentru pre0udiciile viitoare ce se vor transforma 4n pre0udicii actuale. $spunderea nu va putea fi antrenat dec%t 4n msura 4n care se va dovedi c victima a suferit un asemenea pre0udiciu. 8n final, repararea se va raporta la data la care s<a procedat la resta"ilirea situaiei anterioare. )62 8mpre0urarea c, ulterior comiterii faptei, preul o"iectelor furate cre-te are relevan teoretic 4n ceea ce prive-te calcularea cuantumului despgu"irilor ce tre"uie acordate, nu -i 4n privina sta"ilirii valorii pagu"ei 4n vederea determinrii 4ncadrrii 0uridice a faptei, valoarea pagu"ei, din acest punct de vedere neput%nd fi dec%t acela de la data sv%r-irii infraciunii. )65

)62

Dorin Ciuncan, Calculul pre0udiciului produs prin infraciune, 4n $evista de Drept Penal nr.

)F)33/, p. 5*.

15

Din punct de vedere al rspunderii civile delictuale a redevenit actual diferena dintre domeniul pu"lic -i domeniul privat. &umai domeniul pu"lic al statului -i al unitilor administrativ<teritoriale pot avea un regim 0uridic privilegiat, domeniul privat al acestora are regimul 0uridic general al proprietii private, a-a cum rezult din prevederile Constituiei, Codului Civil -i ale Begii fondului funciar. Dup cum am mai spus, valoarea pre0udiciului se determin la data pronunrii ;otr%rii. Ca urmare, instanele sunt o"ligate s reactualizeze valoarea pre0udiciului p%n 4n ziua pronunrii ;otr%rii. Aciunea ulterioar pentru ma0orarea despgu"irilor acordate consecin a apariiei unor pagu"e suplimentare, de care nu s<a inut cont la pronunarea ;otr%rii, au ca punct de referin, data pronunrii primei ;otr%ri, a-a 4nc%t sunt considerate pre0udicii noi numai cele aprute dup aceast dat. 8n cazul 4n care fapta ilicit a constat 4n sustragerea unei sume 4n dolari, instana a o"ligat pe autor la restituirea unei sume egale, tot 4n dolari sau a contravalorii 4n lei a acesteia, calculat la cursul de sc;im", de la data pii. 8ntr<o asemenea ipotez s<a apreciat c despgu"irile tre"uie calculate 4n lei, in%ndu<se seama d cursul valutar la data pronunrii ;otr%rii. )63 7aloarea pre0udiciului va include 4ntotdeauna -i "eneficiul nerealizat. Astfel 4ntr<o spe: ?ictima a fost vtmat de un animal al prtului, scpat de sub supraveg7erea acestuia! :inndu-se seama c victima era meteugar pe cont propriu, n cuantumul despgubirilor acordate a fost inclus i o sum ce reprezint venitul nerealizat dintr-o lucrare pe care nu a putut s o termine, cu motivarea c la calcularea
)65

Curtea Suprem de #ustiie, secia penal, decizia nr. *,,6F)33*, 4n EDreptulG nr. 5F)33+, p. Adriana Cor;an, $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc.

36<3).
)63

13

prejudiciului, n cadrul rspunderii civile delictuale, se ine seama i de beneficiul nerealizat, care se include n cuantumul despgubirilor . ))6 Practica 0udiciar, mai ales instana suprem, a contri"uit efectiv la formularea unor reguli de aplicare a principiului reparrii integrale a pre0udiciului -i la com"aterea folosirii unor criterii gre-ite de determinare a reparaiei. Analiz%nd soluiile pronunate de practica 0udiciar, cercetarea -tiinific a reu-it s deprind -i s creeze, 4n cursul timpului, un adevrat sistem 4nc;egat de idei, reguli -i criterii, cu alte cuvinte, a ela"orat o teorie integral a realizrii rspunderii civile prin reparaie, teorie care, printr<o relaie invers, fireasc, tre"uie -i poate constitui un preios spri0in metodologic pentru activitatea practic. ))) C%teva dintre aceste reguli, le vom prezenta 4n cele ce urmeaz: aK determinarea reparaiei nu tre"uie s fie influenat de situaia patrimonial a victimei sau a persoanei rspunztoareI "K pentru sta"ilirea reparaiei datorat urma-ilor unei persoane decedate ca urmare a faptei ilicite sv%r-ite de o alt persoan, nu vor fi avute 4n vedere criteriile din Codul familiei referitoare la o"ligaia legal de 4ntreinereI 8n spe: #7iar dac victima, decedat n urma svririi unei fapte ilicite, nu era ncadrat n munc, fptuitorul datoreaz despgubiri sub forma unor prestaii lunare, pentru ntreinerea copilului minor al victimei, calculate n funcie de ec7ivalentul muncii n gospodrie prestate de ea pentru creterea copilului . ))* cK Ba determinarea reparaiei nu tre"uie s se in cont de forma -i gradul culpei autorului pre0udiciuluiI
))6

!ri"unalul #udeului :unedoara, decizia civil nr. ))21F**.)*.)35), 4n $evista $om%n de Biviu Pop, !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. +*5. !ri"unalul #udeului =oto-ani, secia penal, nr. /, din )6.)).)35), 4n $evista $om%n de

Drept nr. /F)35*, p. 1).


))) ))*

Drept nr. +F)35*, p. 1*.

26

)rin sentina penal nr! &= din i

$ mai &@.= a *ribunalului

judeean ?aslui, inculpatul #!9!, a fost condamnat la2 && ani nc7isoare ani interzicerea drepturilor prevzute de art! FA lit! a i b #!pen!, pentru infraciunea de omor prevzut de art! &.A #!pen!, cu aplicarea art! .$ lit! c din acelai #odM = luni nc7isoare pentru infraciunea de ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitei publice prevzut de art! 4 & al! #!pen!, cu aplicarea art! .$ lit! a i c din acelai cod! ani #onform art! 44 lit! a i art! 4A lit! a #!pen!, s-a dispus ca inculpatul #!9! s execute pedeapsa cea mai grea, de && ani nc7isoare i interzicerea drepturilor prevzute n art! FA lit! a i b #!pen! Cn baza art! 4 din "ecretul nr! &=B&@.., s-a dispus ca inculpatul N! >7! 6 fie trimis la o coal special de munc i reeducare, pe timp de $ ani, pentru svrirea infraciunii de omor prevzut de art! &.A #!pen!, cu aplicarea art! @@ i &33 din acelai cod i infraciunii de ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitei publice prevzut de art! 4 & al! , cu aplicarea art! .$ lit! a #!pen! *otodat, inculpaii au fost obligai solidar i cu prile responsabile civilmente N!?! i N!;!, prinii minorului, s pasc prii civile >!*! suma de F 33 lei c7eltuieli de nmormntare! Cn fapt, s-a reinut c n seara zilei de 4& decembrie &@.., inculpaii, dup ce au tulburat grav linitea public ntr-unul din cartierele oraului Erlad, au avut un sc7imb de cuvinte cu >!+!, pe care apoi l-au lovit cu o tang de fier n cap, victima decednd n acel loc la scurt timp! Cmpotriva situaiei au declarat recurs inculpaii #!9! i N! >7! +nculpatul N! >7! printr-unul din motivele de casare a susinut c 7otrrea este nelegal sub aspectul obligrii sale, n solidar, cu coinculpatul #!9!, la plata ctre partea civil a despgubirilor i c7eltuielilor judiciare! 6-a invocat c, aa cum legea penal face 2)

distincie ntre pedeapsa ce se aplic unui major i aceea ce se aplic unui minor, tot astfel este necesar ca i plata despgubirilor s fie difereniat, adic inculpatul s plteasc valoare despgubirilor! ;otivul de casare este nefondat! )otrivit art! &A al! & #!pr!pen!, aciunea civil n procesul penal are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a prii responsabile civilmente, iar conform dispoziiilor cuprinse n al! 4 din acelai text, repararea pagubei se face potrivit legii civile, una din metodele reparatorii prevzute de aceasta constau n plata unei despgubiri bneti, n msura n care repararea n natur nu este posibil! 'at de aceste dispoziii, c7iar dac sistemul sanciunilor ce se execut de minori, instituit de legea penal, este deosebit de cel al pedepselor prevzute pentru majori, aceasta nu poate determina un alt criteriu de reparare a prejudiciului cauzat de minor dect acela prevzut de legea civil! *emeiul rspunderii civile a minorilor pagubei cauzate prin infraciune, l constituie prevederile art! @@= #!civ! i art! &A #!proc!pen!, la fel ca n cazul inculpailor minori! Cn spe, inculpatul minor N!>7!, care la data comiterii infraciunii era n vrst de &. ani i deci avea capacitatea de exerciiu restrns, a fost legal obligat, conform art! @@= i &334 #!civ!, n solidar cu inculpatul major #!9!, precum i prile responsabile civilmente N!?! i N!;!, prinii minorului . ))+ dK pentru determinarea reparaiei nu se pot utiliza procentele din venituri sta"ilite prin legislaia asigurrilor socialeI B4, iar minorul &B4, din

))+

!ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. )/**F)325, 4n Culegere de Decizii, )325, p.

,,2.

2*

eK 4n cazul deteriorrii sau degradrii unor "unuri, care pot fi reparate, determinarea reparaiei se va face 4n raport cu c;eltuielile necesare aducerii lor 4n starea anterioar, iar nu av%nd 4n vedere valoarea unui "un nou de acela-i felI Cn cazul n care, n urma unui accident de circulaie, un autoturism a fost distrusa, instana poate, la cererea autorului faptei ilicite, s 7otrasc n sensul ca epava autoturismului respectiv s fie preluat de ctre el dup plata integral a despgubirilor, rmnnd, aadar dup efectuarea plii despgubirilor, la dispoziia lui i a prii responsabile civilmente! Cn spe, inculpatul a fost obligat s plteasc prii civile contravaloarea autoturismului distrus n accidentul de circulaie urmnd ca, dup ac7itarea sumei, autoturismul s rmn la dispoziia inculpatului i a prii responsabile civilmente . )), fK soia victimei unei infraciuni are dreptul la despgu"iri -i 4n situaia c%nd este capa"il de muncI din probe rezult c partea civil Gsoia victimei decedate ca urmare a accidentului de circulaie, a prestat pn la data accidentului, numai activiti gospodreti n cadrul familiei i s-a ocupat de creterea, ngrijirea i educarea celor trei copii rezultai din cstorie, din care unul minor la data accidentului! )rin urmare, veniturile realizate de victim fiind destinate i pentru ntreinerea soiei sale, instanele trebuiau s constate c aceasta este ndreptit s obin acoperirea daunei suferite, c7iar dac are capacitatea de munc, ntruct, potrivit art! &A #!pr!pen! i art! @@= #!civ!, despgubirile civile trebuie s reprezinte o just i integral acoperire a pagubei produse prin infraciune!
)),

!ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. ))55 din )*.6/.)35*, 4n $evista $om%n de

Drept nr. +F )35+, p. 11.

2+

6e impune, n consecin, ca sub acest aspect, s se caseze 7otrrile atacate i s se trimit cauza pentru ridicare, spre a se stabili partea din veniturile realizate de victim de care beneficia soia sa, aceast sum cuvenindu-i-se, cu titlu de prestaie periodic, din partea inculpatului! &&$ gK 4ntinderea despgu"irilor la care are dreptul victima unei erori 0udiciare, se va sta"ili lu%ndu<se 4n calcul nu numai ec;ivalentul veniturilor de care a fost lipsit, ci -i valoarea tuturor c;eltuielilor ocazionate de faptul deinerii. Potrivit art. /6, C.pr.pen., orice persoan care a fost condamnata definitiv are dreptul la repararea de ctre stat a pagu"ei suferite, dac 4n urma re0udecrii s<a sta"ilit prin ;otr%re definitiv c nu a sv%r-it fapta imputat, ori c acea fapt nu a eDistat. Aceste dispoziii legale, care vizeaz Eorice faptG sv%r-it de Eorice persoanG, nu disting 4ntre condamnri sau arestri pentru faptele penale sau contravenionale. D altfel, interpret%nd aceste prevederi 4n conteDtul 4ntregului capitol 4n care sunt integrate, rezult c nici din economia general su" care este formulat aceast instituie nu rezult interpretarea restrictiv 4n sensul ele s<ar aplica numai 4n materie penal, nu -i 4n materie contravenional. Aceast soluie se impune dat fiind identitatea de raiune 4n cele dou ipoteze, unit cu principiul potrivit cruia acolo unde legea nu distinge nu pot distinge nici 0udectorii. >a se impune a fortiori , deoarece altminteri ar 4nsemna c 4n cazul condamnrii sau arestrii pe nedrept pentru o fapt grav calificat ca infraciune cel 4n cauz s ai" dreptul la despgu"iri, dac fapta nu a eDistat sau nu a fost sv%r-it de acea persoan, iar 4n cazul arestrii pe nedrept sau pentru sv%r-irea unei contravenii, adic pentru
))/

!ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. *56 din 63.6*.)352, 4n $evista $om%n de

Drept nr. ))F )352, p. 2*.

2,

o fapt cu pericol social redus, s nu i se recunoasc acela-i drept, cre%ndu<i<se astfel o situaie mai grea dec%t 4n cealalt ipotez, ceea ce nu poate fi acceptat. ))1 Aceste c%teva reguli de determinare a cuantumului despgu"irilor sunt doar cele mai importante. 8n practica 0udiciar au fost com"tute sau respinse -i alte procedee gre-ite de sta"ilire a reparaiei. ))2

S>C?'@&>A '7. S'!@A?'' D> S!A='B'$> A 8&!'&D>$'' P$>#@D'C'@B@' H' A D>SPCA@='$'B $ 8& CAM@B 7C!CMC$'' SC&C!C?'' $' '&!>A$'!C?'' C $P $AB> A 7'C!'M>'
8n cazul vtmrii sntii sau integritii corporale a persoanei se pot ivi mai multe situaii. 8n situaia 4n care vtmarea sntii ori a integritii corporale are efecte de scurt durat, 4n sensul c victima se 4nsnto-e-te deplin, pentru determinarea reparaiei se vor lua 4n calcul toate c;eltuielile fcute pentru 4nsnto-ire, iar atunci c%nd este cazul, -i diferena dintre veniturile o"inute -i sumele primite pe durata concediului medical, ori c%-tigurile de care persoana vtmat a fost lipsit 4n acel interval de
))1

'.A. Mi;u, 4n $epertoriu de practic 0udiciar 4n materie civil pe anii )356<)35,I Biviu Pop, !eoria Aeneral a "ligaiilor, p. +*3.

!ri"unalul Suprem, decizia nr. 21 din )*.)).)356, p. )/1.


))2

2/

timp. Cuantumul despgu"irilor se va sta"ili -i 4n funcie de dauna moral suferit: dureri fizice, pre0udiciu estetic. ))5 8n ipoteza 4n care vtmarea sntii ori integritii corporale a avut drept urmare pierderea sau diminuarea capacitii de munc, soluiile difer 4n funcie de situaiile ivite: persoana vtmat era 4ncadrat 4n muncI persoana vtmata de-i ma0or, nu era 4ncadrat 4n munc, persoana vtmat era minor.

). S'!@A?'A 8& CA$> P>$S A&A 7C!CMA!C >$A 8&CAD$A!C 8& M@&CC
8n situaia 4n care persoana vtmat era 4ncadrat 4n munc -i a suferit o reducere a veniturilor pe care le do"%ndea anterior, ca urmare a pierderii ori diminurii capacitii sale de munc, ea este 4ndreptit s primeasc, su" forma unor prestaii periodice, diferena dintre pensia ori a0utorul social primit de la asigurrile sociale -i veniturile lunare de care a fost lipsit ca urmare a vtmrii suferite. ))3 8n astfel de situaii, victima tre"uie s o"in mai 4nt%i pensia sau a0utorul social -i apoi s solicite de la autorul faptei ilicite, diferena destinat a acoperi integral pre0udiciul suferit. Aceasta deoarece Edespgu"irile dup dreptul comun au un caracter su"sidiar fat de cele acordate potrivit legislaiei privitoare la asigurrile sociale. De aceea, victima nu poate s o"in despgu"irile dup dreptul comun, dec%t 4n msura 4n care pensia sau a0utorul social primit, dup caz, de la asigurrile sociale, nu acoper integral pre0udiciul suferit. )*6

))5 ))3 )*6

'dem. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,). 'dem.

21

!ermenul de prescripie a aciunii va 4ncepe s curg de la data sta"ilirii pensiei, iar nu de la data producerii pre0udiciului. Ba calculul sumelor lunare de care a fost lipsit victima se va ine seama de retri"uia ori c%-tigurile pe care le primea anterior vtmrii. Astfel s<a inut seama -i de sumele cuvenite pentru orele suplimentare pe care victima le presta anterior 4n mod o"i-nuit -i pe care nu mai este 4n msur s le presteze. )*) De asemenea, tre"uie luate 4n considerare -i veniturile o"inute prin cumulul de funcii, potrivit Begii nr. *F)33). !re"uie s se mai in seama de toate ma0orrile de retri"uie de care partea vtmat ar fi "eneficiat 4n mod cert, dac -i<ar fi continuat activitatea respectiv. Ba sta"ilirea despgu"irilor pe care le realiza partea vtmat 4nainte de accidentare tre"uie avute 4n seam, pe l%ng retri"uia pe care o primea de la unitatea la care era anga0at -i veniturile realizate c;iar 4n afara unui contract de munc, deoarece -i acestea sunt rezultatul muncii depuse, c;iar cu unele 4ntreruperi -i tre"uie s se in seama de veniturile pe care partea vtmat le<a o"inut 4n realitate -i de care a "eneficiat efectiv din munca prestat 4nainte de a fi accidentat. )** 8n situaia 4n care persoana vtmat era recent 4ncadrat 4n munc, la determinarea despgu"irilor periodice se va ine seama de salariul de care ar fi "eneficiat 4n raport de calificarea pe care o avea. Dac victima a lucrat numai c%teva zile, a-a 4nc%t nu a eDistat o perioad 4n care s fi realizat venituri, se va ine seama de salariul de care a "eneficiat 4n raport de pregtirea sa -i de profilul unitii. C;iar dac unitatea la care partea vtmat a fost anga0at refuz nelegal plata 4ndemnizaiei pentru incapacitate de munc, 4n cuantumul
)*) )**

Adriana Cor;an, 4n $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc, )333, p. */+. !ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. )2*3F)356, 4n Culegere de Decizii, )356,

p.+*5.

22

despgu"irilor datorate de autor nu poate fi inclus -i ec;ivalentul acestei 4ndemnizaii. Dac vtmarea integritii corporale s<a soldat cu pierderea unor dini, victima este 4ndreptit s solicite despgu"iri reprezent%nd contravaloarea unei proteze dentare, eDecutate din aur, fiind nelegal aprarea fptuitoruluide"itor, 4n sensul c despgu"irea urmeaz s fie ec;ivalent cu valoarea aceleia-i proteze, dar confecionat dintr<un material comun. )*+ Persoana vtmat, creia i s<au acordat despgu"iri civile pe "aza unei ;otr%ri 0udectore-ti, este 4ndreptit s cear ma0orarea acestor despgu"iri, dac face dovada c au intervenit alte 4mpre0urri de fapt Jfr s pro"eze agravarea 4ntre timp a infirmitiiK fat de care despgu"irile acordate iniial nu mai corespund pre0udiciului real J4n mod cert ar fi "eneficiat de un salariu ma0oratK. )*, Despgu"irile acordate pentru pagu"ele izvor%te din fapte ilicite tre"uie s reprezinte o 0ust -i integral reparare a pre0udiciului cauzat, pentru ca partea vtmat s fie repus pe c%t posi"il, 4n situaia anterioar. Cu privire la pre0udiciu, ceea ce tre"uie s fie reparat nu este numai pagu"a produs la data c%nd a avut loc fapta ilicit, ci -i acela care se prezint ca o prelungire ne4ndoielnic -i direct a pre0udiciului iniial. Astfel, 4n cazul 4n care se 4nvedereaz c partea vtmat, dac -i<ar fi continuat activitatea o"i-nuit, ar fi "eneficiat 4n mod cert de o ma0orare a venitului lunar, aceast diferen de care a fost lipsit se va considera reprezint o pagu" ce tre"uie s fie acoperit, pentru a se realiza

)*+ )*,

Adriana Cor;an, 4n $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc, )333, p. */,. $adu '. Motica, >rnest Bupan, 4n !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,6.

25

concordana

necesar

4ntre

cuantumul

pre0udiciului

-i

cel

al

despgu"irilor. )*/ Se apreciaz 4n acest sens -i faptul c ma0orarea preurilor la servicii -i produse, precum -i indeDrile veniturilor 0ustific, pentru meninerea ec;ili"rului dintre pre0udiciu -i despgu"ire, 4n a-a fel 4nc%t s se poat asigura prii vtmate acelea-i condiii de trai, avute anterior, ma0orarea despgu"irilor acordate anterior. )*1 Despgu"irile civile, sta"ilite su" forma unor prestaii periodice pe timpul c%t va dura infirmitatea provocat unei persoane nu are caracterul unei pensii de 4ntreinere. )*2 .a de faptul c repararea pre0udiciului tre"uie s<i asigure celui vtmat acoperirea integral a daunelor suferite, resta"ilindu<se astfel situaia anterioar faptei pre0udicia"ile, 4n cazul 4n care tre"uie s se depun un efort suplimentar 4n munc, este necesar s primeasc un ec;ivalent al acestui efort suplimentar, la care a fost o"ligat prin fapta culpa"il. &umai astfel se resta"ile-te situaia eDisten 4nainte de sv%r-irea faptei, fr a i se impune s suporte, indiferent su" ce form, consecinele activitii ilicite a crei victim a fost. 8n acela-i sens, partea vtmat are dreptul la despgu"iri corespunztoare, c;iar -i 4n situaia 4n care ulterior realizeaz la locul de munc aceea-i retri"uie sau c;iar mai mare, dac se face dovada c, datorit infirmitii, este nevoit s fac un efort 4n plus care, 4n final, duce la c;eltuieli suplimentare, pentru o alimentaie mai "ogat -i medicamentaie adecvat infirmitii suferite. Astfel fiind, 4n caz de provocare a unei incapaciti de munc, tre"uie s se precizeze gradul de invaliditate -i
)*/

'.A. Mi;u, $epertoriu de practic 0udiciar 4n materie civil pe anii )356<)35,I Adriana Cor;an, $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc, )333, p. *//. !ri"unalul mun. =ucure-ti, secia a '7<a civil, decizia nr. 535F)35+ cu not de C. !urianu,

!ri"unalul Suprem, decizia nr. ,26F)35,, p. )/1.


)*1 )*2

4n $evista $om%n de Drept nr. ))F)35+, p. ,5.

23

durata acestuia, 4n raport de care s se poat determina cuantumul -i durata despgu"irilor ce urmeaz a fi pltite prii vtmate de ctre autorul pagu"ei. )*5 >ste posi"il -i reeDaminarea despgu"irilor acordate, 4n sensul reducerii ori sistrii plii lor 4n viitor. Aceasta dac persoana vtmat -i< a recptat, totul sau parial, capacitatea de munc. 8n astfel se situaii, se ine seama de posi"ilitatea persoanei respective de a se 4ncadra ori reintegra 4n munc -i de faptul c asemenea despgu"iri se acord p%n la 4ncetarea strii de nevoie 4n care se afl partea vtmat. )*3 Dac persoana vtmat d dovad de pasivitate 4n cutarea unui loc de munc -i acest fapt 4i este imputa"il poate avea loc reducerea ori sistarea plii despgu"irilor sta"ilite iniial. Dac se face dovada c re4ncadrarea 4n munc nu a fost posi"il, de-i persoana vtmat a dat dovad de diligen -i a fcut demersurile necesare 4n acest scop, despgu"irile nu vor putea fi reduse sau sistate. 8n acela-i sens, persoana vtmat tre"uie s "eneficieze de diferena dintre veniturile o"inute anterior vtmrii -i a0utorul de -oma0, dac diminuarea capacitii de munc, urmare a faptei ilicite, a determinat imposi"ilitatea 4ntr<o alt munc. Persoana vtmat nu este 4ndreptit la despgu"iri pentru pagu"a ce i s<ar fi cauzat prin 4mpiedicarea sa de a se prezenta la lucru, at%ta vreme c%t la data agresiunii ea nu primise 4nc decizia de anga0are Janga0area ei fiind condiionat de efectuarea unor analize medicale -i de o"inerea vizei medicului unitii, condiii pe care victima 4nc nu le 4ndepliniseK. &eeDist%nd certitudinea c, dac nu s<ar fi sv%r-it infraciunea, partea civil ar fi 4nceput efectiv lucrul sau cu alte cuvinte,
)*5

4ncadrrii

'.A. Mi;u, $epertoriu de practic 0udiciar 4n materie civil pe anii )356<)35,I $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,).

!ri"unalul Suprem, decizia nr. )/2/F,.62.)35,, p. ),*.


)*3

56

nefc%ndu<se dovada c aceasta a fost privat de plata salariului pe timpul c%t s<a aflat 4n incapacitate de munc orice prestaie "neasc, deriv%nd din aceast 4mpre0urare, apare nefondat. 8n aceast situaie, pre0udiciul are caracter ipotetic, producerea sa 4n viitor nefiind sigur -i nu este posi"il o"ligarea la repararea lui. S<a decis c Ecererea prii civile victima unui accident de circulaie 4n urma cruia a fost pensionat medical cu gradul '' de invaliditate ca inculpatul s fie o"ligat a<i plti, cu titlu de despgu"iri, pe l%ng suma sta"ilit -i contravaloarea unui mi0loc de transport pentru ;andicapai, nu poate fi admis at%ta vreme c%t nu s<a sta"ilit definitiv starea sa de invaliditate. Partea civil va putea 4ns ulterior s formuleze noi pretenii "ne-ti 4n "aza art. 335 C.civ. 4n msura 4n care va dovedi c -i<a pierdut capacitatea de deplasare, iar starea de invaliditate este definitiv. )+6 Despgu"irile acordate se pot ma0ora 4n cazul 4n care starea sntii persoanei vtmate se 4nrute-te ori pensia de invaliditate se mic-oreaz ca urmare a 4ncadrrii 4ntr<un alt grad de invaliditate sau 4n alte asemenea cazuri. De-i situaia material a prilor nu influeneaz cuantumul despgu"irilor, totu-i pot interveni situaii 4n care este posi"il modificarea ulterioar a despgu"irilor dac suma acordat iniial nu mai reprezint ec;ivalentul pre0udiciului, astfel 4nc%t dispare concordana dintre cuantumul pre0udiciului -i cel al despgu"irii. Astfel, 4n cazul vtmrilor corporale se pot ivi complicaii 4n starea sntii victimei, care va fi 4ndreptit s cear o"ligarea la plata unei despgu"iri corespunztoare. )+)
)+6

Culegere de Decizii pe )336I !ri"unalul mun. =ucure-ti, secia a '<a penal, decizia nr. Adriana Cor;an, $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc, )333, p. /*5.

+62F)336, p. ,2.
)+)

5)

Dac la producerea pre0udiciului a concurat -i culpa victimei, autorul va fi o"ligat la despgu"iri numai proporional cu culpa proprie, respectiv cu contri"uia sa cauzal la producerea pagu"ei. Spre eDemplu, 4n caz de provocare, de-i producerea pre0udiciului este o consecin nemi0locit a faptei inculpatului, acesta nu va fi o"ligat s repare integral pagu"a, ci numai 4n raport cu partea corespunztoare culpei sale, potrivit regulilor referitoare la sta"ilirea rspunderii civile, 4n caz de culp comun. Ba determinarea prii din pre0udiciu imputa"il inculpatului tre"uie s se in seama -i de raportul dintre intensitatea actului provocator -i aceea a ripostei inculpatului, deoarece dac reacia acestuia a fost disproporionat fat de actul de provocare, este gre-it a se reine c prile au avut o culp egal la producerea pagu"ei. )+*

*. S'!@A?'A 8& CA$> P>$S A&A 7C!CMA!C &@ >$A 8&CAD$A!C 8& M@&CC
8n situaia 4n care persoana vtmat 4n sntatea ori integritatea sa corporal era la data vtmrii ne4ncadrat 4n munc se ridic dificulti 4n determinarea despgu"irilor, fat de lipsa unui criteriu o"iectiv. Se ine seama de principiul reparrii integrale a pre0udiciului, care urmre-te realizarea unei despgu"iri efective a persoanei vtmate. 'niial s<a considerat c va fi avut 4n seam, drept criteriu de determinare a pre0udiciului -i a despgu"irilor, venitul minim pe economia naional. Aceast practic gre-it, de altfel nu realiza acoperirea integral
)+*

a pagu"elor suferite de persoanele ne4ncadrate 4n

!ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. )6*,F)32/, 4n $evista $om%n de Drept nr.

*F)321, p. 26.

5*

munc prin vtmarea sntii lor, pentru c inea seama de un criteriu a"stract, care nu msura suficient pre0udiciul cauzat astfel. De aceea s<a recurs la un criteriu concret, care s in seama de daunele suferite efectiv de persoana vtmat, criteriu rezultat din 4mpre0urrile de fapt -i din situaia personal a acesteia, cu luarea 4n seam a Evalorii reale a prestaiilor ei, fie 4n gospodria casnic, fie ca muncitor zilier, fie 4n orice alt loc de munc, asigur%ndu<se astfel, 4n asemenea situaii o acoperire 0ust -i integral a pagu"ei suferite, corespunztoare cantitii de munc pe care nu o mai poate prestaG. )++ Starea de invaliditate se sta"ile-te prin eDpertiz medico<legal, simpla 4mplinire a v%rstei de pensionare neput%nd duce, 4n mod automat, la concluzia incapacitii de munc. )+,

+. S'!@A?'A 8& CA$> P>$S A&A 7C!CMA!C >S!> @& M'& $


8n situaia 4n care persoana vtmat este un minor, cuantumul despgu"irilor acordate pentru vtmarea sntii ori integritii corporale se determin dup un criteriu concret, ce ine seama de 4mpre0urrile de fapt, de situaia personal a acestuia, de 4ngri0irile pe care tre"uie s le primeasc, de c;eltuielile -i eforturile suplimentare pe care tre"uie s le fac pentru do"%ndirea unei calificri adecvate strii sale de sntate. 8n cazul 4n care unui minor, ne4ncadrat 4n munc, i se cauzeaz o infirmitate permanent nu se poate 4nltura o"ligarea fptuitorului la despgu"iri, cu motivarea c nu a fost lipsit de venituri ca urmare a infirmitii.
)++ )+,

8ntr<o

atare

situaie

instana

tre"uie

sta"ileasc

Adriana Cor;an, op.cit., p. */3. $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,*.

5+

ec;ivalentul "nesc al efortului suplimentar de compensare a infirmitii -i s<l o"lige pe fptuitor la plata acestor daune. )+/ Cn spe, datorit accidentului produs din culpa fptuitorului victima a suferit vtmri grave, cu caracter ireversibil, i totodat un prejudiciu material al crui ec7ivalent l constituie tocmai efortul suplimentar de compensare a infirmitii i recurgere la un nsoitor . )+1 'nstana suprem a precizat c pentru sta"ilirea despgu"irilor acordate unui minor este necesar s se sta"ileasc Eprin pro"e natura -i cuantumul pre0udiciului suferit, ec;ivalentul tratamentului medical -i al c;eltuielilor suplimentare pentru pregtirea sa -colar -i profesional -i, eventual, 4n vederea reparrii pagu"ei, s i se rezerve calea unei aciuni civile ulterioare pentru cazul c%nd, dup 4ncadrarea 4n munc va realiza venituri mai mici, ca urmare a reducerii capacitii dale de muncG. 8n asemenea situaii, 4n cuantumul despgu"irilor tre"uie incluse -i c;eltuielile fcute de prini minorului vtmat 4n timpul deplasrilor la spital -i la eDternare, cele efectuate pentru deplasrile familiei spre a<l vizita pe "olnav la spital, 4n msura 4n care nu sunt eDagerate precum -i contravaloarea retri"uiei ne4ncasate de prini pentru timpul afectat deplasrilor la unitile sanitare, procuratur -i instane 0udectore-ti. )+2 $enunarea de ctre printe, 4n numele minorului, la despgu"irile cuvenite acestuia, nu se poate face dec%t cu preala"ila 4ncuviinare a autoritii tutelare. )+5
)+/

!ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. *2*1F3.)*.)35/, 4n Culegere de Decizii )35/, !ri"unalul Suprem, secia civil, decizia nr. )3/1F)32), 4n $epertoriu pe )313<)32/, p. $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,*. !ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. *2*1F3.)*.)35/, 4n Culegere de Decizii )35/,

p. *2*.
)+1

*/*.
)+2 )+5

p. *2*.

5,

8n toate cazurile de vtmare a sntii ori a integrrii corporale, despgu"irile se datoreaz de la data producerii vtmrii, iar nu de la aceea a rm%nerii definitive a ;otr%rii 0udectore-ti ori de la data averii lor -i p%n la 4ncetarea strii de nevoie 4n care se afl. 8mpre0urarea c 4n actele medico<legale se menioneaz c partea vtmat va fi reeDaminat medical la o anumit dat nu 0ustific acordarea despgu"irilor numai p%n la acea dat, 4ntruc%t incapacitatea de munc, rezultat din starea de invaliditate, constituie temeiul o"ligrii la despgu"iri -i acestea tre"uiau acordate p%n la 4ncetarea strii de nevoie. )+3 8n cazurile de vtmare a sntii -i a integritii corporale sunt supuse reparaiei -i daunele morale cauzate persoanelor vtmate, const%nd 4n durerile fizice -i psi;ice datorate vtmrilor, strii de infirmitate, pre0udiciile estetice, iar 4n cazul unor persoane tinere -i pre0udiciul 0uvenil. S<a decis astfel c E fa de mprejurarea c inculpatul a lovit partea civil recurent, cauzndu-i leziuni corporale pentru care a avut nevoie de ngrijiri medicale de &A-&F zile, iar ca urmare a agresiunii i-a pierdut un dinte, se impune ca s i se acorde i daune morale care s-i ofere o satisfacie i o uurare pentru suferinele ndurate sau c E fat de consecinele grave ale accidentului de munc, care marc7eaz partea civil pe toat durata vieii Ginfirmitate fizicO trebuiau acordate daune morale care vor fi de natur s amelioreze suferina la care aceasta va fi supus pe acest motiv, prin crearea unor condiii materiale mai favorabile . ),6

,. S'!@A?'A 8& CA$> P$'& .AP!A 'B'C'!C S<A CA@MA! M A$!>A @&>' P>$S A&>
)+3 ),6

Adriana Cor;an, op.cit., p. *1+. !ri"unalul =ra-ov, decizia penal nr. 21*F)33*, 4n EDreptulG nr. /<1F)33,, p. )2+.

5/

8n aceast situaie despgu"irile au scopul de a repara pre0udiciile const%nd 4n c;eltuielile de spitalizare -i c;eltuielile de 4nmorm%ntare a victimei, pre0udiciile const%nd 4n 4ntreinerea prestat de victim anterior decesului -i daunele morale 4ncercate de soul ori rudele apropiate ale victimei. aK 8n cazul pre0udiciilor const%nd 4n c;eltuieli de spitalizare -i de 4nmorm%ntare a victimei, autorul faptei ilicite are o"ligaia de a repara pre0udiciile rezultate din plata c;eltuielilor medicale -i a celor de 4nmorm%ntare, indiferent c acestea au fost suportate de persoanele aflate 4n 4ntreinerea victimei ori de alte persoane. A0utorul dat de prietenii sau colegii victimei rudelor acesteia cu ocazia 4nmorm%ntrii, nu afecteaz o"ligaia autorului. &umai 4n msura 4n care ace-tia au 4neles s<l gratifice pe autor, pltind 4n locul lui, cei pre0udiciai nu mai pot pretinde o alt despgu"ire, dec%t eventual diferena neacoperit din pre0udiciu. S<a decis c suma primit de la o societate de a0utor reciproc 4n caz de deces de ctre succesorul victimei, ac;itat potrivit statutului acestei societi, se scade din contravaloarea c;eltuielilor de 4nmorm%ntare. ),) $eferitor la cuantumul c;eltuielilor de 4nmorm%ntare supuse reparaiunii, practica 0udiciar mai vec;e a considerat acestea nu pot include costul monumentului funerar ridicat la morm%ntul celui decedat -i nici pe cel al ceremoniilor cre-tine-ti ulterioare 4nmorm%ntrii propriu< zise Jparastase, pomeniK motiv%ndu<se c Edac pre0udiciul const, 4ntre altele, 4n c;eltuielile efectuate cu ocazia 4nmorm%ntrii victimei decedate, ca urmare a activitii infracionale, inculpatul poate fi o"ligat la plata despgu"irilor numai 4n msura 4n care aceste c;eltuieli apar ca
),)

Adriana Cor;an, op.cit., p. *1+.

51

0ustificate. 8n cazul 4n care, de-i fcute cu 4nmorm%ntarea victimei, despgu"irile dep-esc c;eltuielile normale necesitate de un atare eveniment, inculpatul nu poate fi o"ligat la plata lor. Astfel costul unui monument funerar dep-e-te cadrul c;eltuielilor legate direct de rezultatul activitii sale infracionaleG. Pornindu<se de la principiul rspunderii civile delictuale, precum -i de la tradiiile de comemorare -i cinstite a morilor, se arat Eeste 0ustificat includerea 4n despgu"irile civile reprezent%nd c;eltuielile de 4nmorm%ntare -i a c;eltuielilor fcute cu acestea se consider a fi necesar 4n cazul unui astfel de evenimentG. S<a mai reinut c E4n cauza supus 0udecii, victima, om t%nr, necstorit, a decedat 4ntr<un accident de circulaie, 4n 4mpre0urri tragice -i intempestiv. 'ar, dorina prinilor d a<i eterniza memoria prin ridicarea unui monument funerar nu poate fi apreciat ca o tendin de orgoliu sau vanitate, ci ca o manifestare a unui sentiment firesc de pietate -i de cinstire a memoriei fiului a crei eDpresie material, dovedit cu acte tre"uie s fac o"iectul despgu"irilor civile solicitateG. 8n acela-i sens, s<a reinut c sunt supuse reparaiei, at%t c;eltuielile de 4nmorm%ntare a victimei, Ec%t -i cele ocazionate de comemorrile ulterioare, potrivit tradiiei religioase a loculuiG, acestea tre"uind s fie acordate prii civile Edeoarece, 4ntre aceste c;eltuieli -i infraciune eDist o legtur cauzalG. ),* 8ntr<o concluzie argumentat 4n mod convingtor, instana suprem a decis c 4ntre evenimentul morii -i efectuarea tuturor acestor c;eltuieli se constat c eDist un raport cauzal, pre0udiciul efectiv suferit cuprinz%nd -i c;eltuielile pentru parastasele tradiionale -i pentru

),*

Curtea Suprem de #ustiie, secia penal, decizia nr. +65F)33+, 4n EDreptulG nr. 3F)33+,

p.5).

52

ridicarea unui monument funerar, acestea fiind direct legate de evenimentul morii victimei. ),+ "K 8n cazul pre0udiciilor const%nd 4n 4ntreinerea prestat de victim anterior 4ncetrii din via, urma-ii celui decedat sunt 4ndreptii la pensie de urma- -i vor solicita o"inerea acesteia. Dac pensia astfel o"inut nu acoper pre0udiciul suferit prin pierderea 4ntreintorului lor, urma-ii victimei se pot adresa instanei de 0udecat pentru a o"ine despgu"iri 4n completare. Ba determinarea despgu"irilor tre"uie s se in seama de sumele de "ani pe care victima le afecta pentru 4ntreinerea -i pregtirea profesional a celui ce "eneficiaz de pensia de urma-. Astfel de despgu"iri pot cere toate persoanele aflate 4n 4ntreinerea celui decedat, cum sunt soul, copii minori ori aflai 4n continuarea studiilor. Acela-i drept 4l au -i persoanele care, de-i nu primeau efectiv 4ntreinere, 4ntruneau la data decesului victimei condiiile cerute de Codul familiei pentru a o"ine 4ntreinere de la victim. ),, Spre deose"ire, nu au dreptul la despgu"iri, fat de caracterul eventual al pre0udiciului 4ncercat, persoanele care, de-i fac parte din categoria celor cu vocaie la 4ntreinere potrivit Codului familiei, nu 4ntrunesc la data decesului condiia care determin 4ns-i na-terea dreptului la 4ntreinere, respectiv aceea de a se afla 4n nevoie. Cu toate c dreptul la despgu"iri se na-te din o"ligaia legal de 4ntreinere ce revenea victimei, temeiul o"ligrii la despgu"iri, 4ntinderea -i durata acordrii acestora nu sunt c%rmuite de legislaia familiei, ci de dispoziiile privitoare la rspunderea civil. Persoanele care se aflau 4n fapt 4n 4ntreinerea victimei, de-i nu aveau drept la 4ntreinerea din partea acesteia, potrivit Codului familiei
),+ ),,

$adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,,. 'dem.

55

Jconcu"ina, copii minori ai soului supravieuitorK au dreptul la despgu"iri dac 4ntreinerea prezenta caracter de sta"ilitate, acer 0ustifica presupunerea c ar fi fost acordat -i 4n viitor. ),/ Astfel, au fost acordate despgu"iri copiilor soului victimei, acre proveneau dintr<o alt cstorie a acestui so -i care, deci, nu aveau un drept su"iectiv de a primi 4ntreinere din partea victimei. S<a recunoscut dreptul unui copil aflat 4n 4ntreinerea unei rude, fr a fi adoptat de aceasta -i fr a fi 4ndreptit la 4ntreinere, de a primi despgu"iri 4n cazul 4n care aceast rud este victima unui accident. De asemenea, s<au acordat despgu"iri concu"inei -i copilului acesteia, dac au fost 4ntreinui 4n fapt de victim. Cn cazul n care n urma faptei ilicite victima a decedat, concubina sa, mam a unor copii minori, are dreptul la despgubiri pentru ntreinerea lor dac face dovada prin moartea concubinului copiii au suferit un prejudiciu, indiferent dac acesta o presta benevol sau n baza unei obligaii legale! )rin urmare, dei copiilor nu le era stabilit paternitatea, obligaia de acoperire a prejudiciului se justific pe dispoziiile art! @@= #!civ! i art! &A #!proc!pen!, iar nu prin aplicarea principiilor din #odul familiei de vreme ce s-a dovedit c victima contribuia la ntreinerea lor, locuind i muncind mpreun cu concubina sa . ),1 S<a recunoscut o"ligaia de despgu"ire 4n favoarea unor minori care erau copii victimei fiind 4ntreinui de aceasta de-i 4n actele de stare civil figura ca tat un alt "r"at, nefiind promovat aciunea de tgad a paternitii.

),/ ),1

Adriana Cor;an, op.cit., p. *11. !ri"unalul Suprem, secia militar, decizia nr. ++F+.6,.)35), 4n Culegere de Decizii )35),

p.+*2.

53

Acordarea despgu"irilor, at%t celor cu drept la 4ntreinere, c%t -i celor care primeau 4n fapt 4ntreinere de la victim, a fost admis, c;iar dac cel ce primea 4ntreinerea avea unele venituri personale din munc, pensie sau orice alte venituri, 4n msura diferenei dintre acestea -i suma corespunztoare necesitilor normale pe care le asigura prestarea 4ntreinerii, urmrindu<se a se asigura aceea-i stare material pe care ar fi avut<o dac victima ar fi trit. Pentru a se asigura o reparaie 0ust -i integral a pagu"ei produse copiilor minori ai victimei este necesar ca instana s sta"ileasc evoluia veniturilor pe care le<ar fi realizat victima -i, 4n raport cu aceste venituri, s fie determinate despgu"irile periodice pe care inculpatul le datoreaz acestora. ),2 !ot pentru determinarea corect a despgu"irilor cuvenite copiilor minori ai victimei s<a decis tre"uie avute 4n seam, pe l%ng salariul realizat de victim -i veniturile realizate dup programul de lucru din munci ocazionale -i din cultivarea unui teren agricol, venituri cu care acesta contri"uia la 4ntreinerea familiei. S<a decis c soia victimei a suferit un pre0udiciu const%nd 4n lipsa de 4ntreinere pe care i<o asigura aceasta, av%nd deci dreptul la despgu"iri, corespunztoare c;eltuielilor de 4ntreinere prestate 4n favoarea sa. Su" acest aspect, 4mpre0urarea c partea civil lucra la o cooperativ agricol de producie -i realiza unele venituri nu este de natur s 4nlture dreptul ei la asigurarea aceleia-i situaii materiale, pe care ar fi avut<o, dac soul eu nu ar fi decedat, ca urmare a infraciunii sv%r-ite de inculpat. 8n raport cu evoluia salariilor, la sta"ilirea pre0udiciului suferit de copiii minori ai persoanei decedate ca urmare a infraciunii, 4n vederea o"ligrii inculpatului la plata despgu"irilor periodice, nu tre"uie s se
),2

Adriana Cor;an, op.cit., p. *12.

36

in seama de media lunar a salariatului -i celelalte venituri realizate de victim 4nainte de deces, ci -i de cuantumul salariului pe care aceasta l<ar fi realizat la data pronunrii ;otr%rii -i valoarea, la aceea-i dat, a celorlalte eventuale venituri. Cel care primea 4ntreinere din partea victimei este 4ndreptit s cear acoperirea daunei, c;iar dac are c%-tiguri personale din munc, dac se pro"eaz c, 4n timpul vieii, victima realiza venituri din practicarea unei meserii cu care contri"uia la c;eltuielile comune -i cumpra medicamente prii civile, precum -i faptul c aceasta din urm a fost nevoit s c;eltuiasc importante sume de "ani pentru tratament medical, iar fr contri"uia soului nu ar fi putut s se 4ntrein numai din ceea ce i<ar fi rmas din pensia sa, astfel c prin decesul soului a suferit o pagu". ),5 Despgu"irile civile se acordau copiilor minori -i victimei p%n la 4mplinirea v%rstei de */ de ani, dac se aflau 4n continuarea studiilor. Practica 0udiciar a revenit asupra acestei orientri, dispun%nd o"ligarea la plata unor despgu"iri periodice 4n "eneficiul copilului minor al victimei, p%n ce acesta va 4mplini v%rsta de )5 ani, art%ndu<se c Eeste ne4ndoielnic c descendentul minor al victimei are dreptul de a primi de la autorul faptului pre0udicia"ile o pensie cu titlu de despgu"iri periodice -i dup ce va deveni ma0or, 4n cazul continurii studiilor. Dar, 4n situaia 4n discuie, copilul victimei nu a devenit ma0or -i reprezentantul su legal nu are legitimare procesual de a formula o astfel de cerere, deoarece eDerciiul unei asemenea aciuni, dup ma0oratul copilului, aparine eDclusiv acestuia. Apoi, faptul c el 4-i va continua studiile este 4nc incert. 8n fine, 4n cazul unei asemenea aciuni nu mai opereaz prezumia referitoare la stare de nevoie, copilul devenit ma0or av%nd s fac dovada

),5

$adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,1.

3)

struinei

4n

continuarea

studiilor

-i

o"inerii

unor

rezultate

corespunztoare. ),3 8n doctrin, a fost eDprimat -i argumentat aceia-i soluie. Potrivit art. )2 al. ) -i , C.pr.pen., aciunea civil 4n procesul penal se porne-te -i se eDercit -i din oficiu 4n cazul 4n care cel vtmat este o persoan lipsit de cumprtor de eDerciiu sau cu cumprtor de eDerciiu restr%ns. Dac dup acordarea despgu"irilor copilului minor acesta este adoptat, adoptatorul preia o"ligaia de 4ntreinere -i 4nceteaz o"ligaia de plat a despgu"irilor. 8n astfel de situaii, eventual se pune pro"lema ca autorul faptului pre0udicia"il s pasc despgu"iri dac adoptatorul nu poate asigura copilului adoptat aceea-i situaie material pe care i<o asigura printele su decedat. Cu toate c dreptul la despgu"iri se na-te din o"ligaia legal de 4ntreinere ce revenea victimei, su"liniem c temeiul o"ligrii la despgu"iri, 4naintea -i durata acordrii acestora nu sunt supuse legislaiei familiei, ci dispoziiilor privitoare la rspunderea civil delictual. )/6 cK 8n cazul 4n care pre0udiciul const 4n daune morale suferite de prini, soul, copiii -i fraii victimei decedate, ace-tia au dreptul, 4n virtutea relaiilor de rudenie apropiat -i de afeciune, s solicite -i repararea acestor daune, cauzate su" forma pre0udiciului afectiv. @n asemenea pre0udiciu se na-te direct 4n persoana lor -i el d dreptul la despgu"iri. afectiv. )/) Scopul acestor despgu"iri este alinarea suferinei pricinuite prin moartea victimei, de care partea vtmat este legat

),3 )/6 )/)

Adriana Cor;an, op.cit., p. *13. $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,1. $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,2.

3*

8ntruc%t acest pre0udiciu este determinat de lezarea sentimentului de afeciune tre"uie ca sfera persoanelor pre0udiciate astfel s fie "ine determinat. De aceea, apreciem c numai prinii, copii, fraii -i soul victimei au dreptul la despgu"iri pentru pre0udiciul afectiv suferit. 8ntre prini, copii -i frai eDist o relaie de rudenie apropiat -i implicit relaii puternice de afeciune. 8ntre soi eDist, de asemenea, o relaie de afeciune, prietenie -i spri0in. De aceea este critica"il soluia instanei care a respins asemenea pretenii, motiv%nd c Edaunele morale pretinse de partea civil nu sunt 0ustificate de durerea sufleteasc 4ncercat de ea 4n urma decesului soului, deoarece o asemenea suferin, de-i real, se manifest ori de c%te ori dispare o persoan apropiat, rud, mem"ru de familie, sau prieten. 'nstana nu vrea s o"serve 4ns c moartea victimei s<a produs prin fapta p%r%tului, a-a 4nc%t acesta este rspunztor de toate consecinele faptei sale. Dovada pre0udiciului tre"uie fcut de partea vtmat, astfel 4nc%t aceasta nu poate pretinde despgu"iri prin simplul fapt al decesului soului, printelui, copilului ori fratelui, ci tre"uie s dovedeasc legtura afectiv eDistent 4ntre ea -i victim, pentru c sunt situaii de fapt 4n care 4ntre aceste categorii de persoane nu eDist o relaie afectiv, care s 0ustifice preteniile la repararea pre0udiciului afectiv. 8n acest sens, 4ntr<o ;otr%re 0udectoreasc se arat c moartea fiului reclamantului, provocat din culpa nvinuiilor, i-a produs acestuia o netgduit daun moral, dedus din suferina pricinuit lui prin pierderea unei fiine creia i-a dat via i pentru care se prezum c avea o deosebit afeciune, potrivit legilor fireti . )/*

)/*

!ri"unalul mun. =ucure-ti, secia penal, decizia nr. /32F)33+, 4n Culegere de Decizii pe

)33,, p. +,<+2.

3+

S>C?'@&>A 7. M DAB'!C?' D> PBA!C A D>SPCA@='$'B $


Despgu"irile pot fi acordate, 4n funcie de 4mpre0urri, fie 4ntr< o sum glo"al, ce tre"uie ac;itat integral -i de 4ndat, fie su" forma unor sume ce se pltesc periodic: lunar, trimestrial, anual. Despgu"irea glo"al se acord, de regul, c%nd este vor"a de pre0udicii actuale. Acest caracter glo"al se pstreaz c;iar dac instana acord p%r%tului termene de graie, e-alon%nd plata. Su" forma de prestaii periodice se acord despgu"irile 4n cazul unor pre0udicii viitoare: vtmarea sntii, a integritii corporale care au ca efect diminuarea ori pierderea cumprtorii de munc, 4ntruc%t 4ntinderea total a pre0udiciului este imposi"il de sta"ilit anticipat. Acestea sunt supuse reparrii cu condiia su"4neleas a meninerii lor 4n limitele eDistente la data pronunrii ;otr%rii 0udectore-ti. )/+ Ca urmare, despgu"irile acordate e-alonat, su" forma unor prestaii periodice, pot fi modificate 4n cuantumul lor pentru a se pstra ec;ili"rul dintre pagu"a produs prin fapta pre0udicia"il -i despgu"irea destinat a 4nlocui, cu fiecare rat acea pagu". Dac ec;ili"rul s<a rupt, el nu poate fi resta"ilit dec%t printr<o ;otr%rea ulterioar, care va sta"ili ratele corespunztoare pre0udiciului. De aceea, ;otr%rea prin care s<a sta"ilit o atare despgu"ire nu poate fi opus 4n procesul urmtor cu putere de lucru 0udecat. ri de c%te ori pre0udiciul suferit de victim se mre-te, se mic-oreaz ori nu se mai produce, ulterior pronunrii ;otr%rii, este

)/+

$adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,2.

3,

posi"il ma0orarea, mic-orarea ori sistarea pe cale de consecin a despgu"irilor sta"ilite iniial su" form de prestaii periodice. )/, 8n practica 0udiciar s<a decis c dac autorul faptei ilicite urmeaz s prseasc ara definitiv, el trebuie ntotdeauna obligat la plata unei sume globale, care s asigure repararea integral a prejudiciului, obligarea n asemenea cazuri la plata unei prestaii periodice fiind lipsit de eficien . )// 8n condiiile economico<financiare actuale ale fluctuaiilor valorii monedei naionale, 4n legtur cu o"ligarea autorului pre0udiciului la plata unor prestaii periodice, pro"lema poate fi soluionat 4n dou modaliti: prima soluie este ca instana de 0udecat, prin pronunarea ;otr%rii, s prevad -i un mod de indeDare a sumei ce se cuvine victimei cu titlu de prestaie periodic, 4n funcie de diverse criterii Jcostul vieii, salariul minim pe economieKI a doua soluie prive-te pe legiuitor care poate s reglementeze o modalitate de indeDare automat a acestor prestaii periodice, asemntoare, de pild, cu indeDarea pensiilor pentru incapacitate de munc. )/1 Primul mod de rezolvare poate genera o 0urispruden contradictorie, a-a 4nc%t doctrina se pronun 4n favoarea celui de<al doilea, legiuitorul tre"uind s intervin -i s aplice coeficieni de indeDare, cum s<a procedat 4n alte sisteme de drept. )/2

S>C?'@&>A 7'. D$>P!@B @&'!C?'B $ SA&'!A$> D> S!A!, CA$> AS'A@$C AS'S!>&!C M>D'CABC
)/,

!ri"unalul Suprem, decizia de 4ndrumare nr. )1F)31,, 4n Culegere de Decizii )31,, p. +,< !ri"unalul Suprem, secia penal, decizia nr. )/,/F)35), 4n $evista $om%n de Drept nr. $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,5. Adriana Cor;an, op.cit., p. *2+.

+2.
)//

)F)35*, p. 1*.
)/1 )/2

3/

A$A!@'!C, D> A

=?'&> D>SPCA@='$'

$>P$>M>&!O&D C:>B!@'>B'B> D> SP'!AB'MA$> AC $DA!> 7'C!'M>' @&>' .AP!> 'B'C'!>


!emeiul o"ligrii la plata c;eltuielilor de spitalizare a autorului faptei ilicite 4l constituie -i astzi dispoziiile art. )55 din Begea nr. +F)325 privind asigurarea sntii populaiei unde se prevede: EPersoanele care aduc pre0udicii sau daune sntii altei persoane, rspund potrivit legii -i sunt o"ligate s suporte c;eltuielile necesitate cu asistena medical acordat acesteiaG. 8n virtutea acestui teDt, dac printr<o fapt ilicit victima a suferit vtmri ale sntii sau integritii corporale -i "eneficiaz de asisten medical gratuit, const%nd din administrarea de medicamente, costul transportrii victimei cu autove;iculul staiei de salvare, spitalizare, intervenii c;irurgicale, autorul faptei ilicite este o"ligat s plteasc unitii sanitare despgu"iri reprezent%nd valoarea tuturor c;eltuielilor ocazionate cu asistena medical ce i<a fost acordat victimei. 8n cadrul procesului penal, aciunea civil se porne-te -i se eDercit din oficiu, 4n favoarea unitii sanitare care a acordat asisten medical. $ezult c atunci c%nd victima suport c;eltuielile de asisten medical, instituia sanitar nu are calitatea de parte 4n proces. )/5 8n practica 0udiciar -i 4n doctrin s<a considerat iniial c o"ligaia de plat a acestor c;eltuieli revine eDclusiv autorului faptei ilicite. Mai t%rziu, dup o reorientare a practicii 0udiciare, s<a susinut c o astfel de o"ligaie revine -i persoanelor c;emate s rspund pentru fapta altuia. S<a apreciat c: E la soluionarea aciunii civile,
)/5

Biviu Pop, !eoria Aeneral a "ligaiilor, *666, p. ++,.

31

instanele vor aplica prevederile din legea civil, privind rspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor n privina crora opereaz rspunderea pentru altul, rspunderea pentru daune n cazul culpei comune a fptuitorului i persoanei vtmate, precum i celelalte dispoziii legale o constituie dreptul comun n aceast materie . )/3 Ba suma acordat drept despgu"ire, reprezent%nd c;eltuielile de spitalizare, se acord do"%nzile aferente, calculate de la data pronunrii asigurrilor principalul ;otr%rii sociale sistem de 0udectore-ti de sntate ocrotire a definitive. nr. 8n lumina care legii ),/F)332, prevede pro"lema

o"ligativitatea asigurrilor de sntate -i faptul c acestea reprezint sntii populaiei, recuperrii c;eltuielilor de spitalizare se pune numai 4n cazul acelor categorii de persoane care "eneficiaz de asigurare de sntate fr plata contri"uiei, conform art. 1 din lege respectiv: aK copiii -i tinerii p%n la v%rsta de *1 de ani dac sunt elevi, studeni sau ucenici -i dac nu realizeaz venituri din muncI "K persoanele cu ;andicap care nu realizeaz venituri din munc sau se afl 4n gri0a familieiI cK soul, soia, prinii -i "unicii, fr venituri proprii, aflai 4n 4ntreinerea unei persoane asigurateI dK persoane ale cror drepturi sunt sta"ilite prin DecretulBege nr. ))5F)336 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu 4ncepere de la 1.6+.)3,/, precum -i celor deportate 4n strintate ori constituite prizonieri, prin Begea nr. ,,F)33,, privind veteranii de rz"oi, precum -i unele drepturi ale invalizilor -i vduvelor de rz"oiI precum -i persoanelor prevzute de art. * din Begea nr. ,*F)336 pentru cinstirea memoriei eroilor<martiri -i acordarea unor drepturi urma-ilor
)/3

!ri"unalul Suprem, decizia de 4ndrumare nr. )F)351, 4n $evista $om%n de Drept nr.

,F)352, p. /1.

32

acestora, precum -i rniilor din timpul $evoluiei din decem"rie )353, dac nu realizeaz alte venituri dec%t cele provenite din drepturile "ne-ti acordate de lege, precum -i celor provenite din pensii. De asemenea, pro"lema se pune -i 4n ce prive-te persoanele scutite de plata contri"uiei de asigurri, care au 4ns calitatea de asigurat, aflate 4n urmtoarele situaii, pe durata acestora, conform art. 3 din lege: aK satisfac serviciul militar 4n termenI "K se afl 4n concediu medical, 4n concediu pentru sarcin -i le;uzie sau 4n concediu medical pentru 4ngri0irea copilului "olnav, 4n v%rst de p%n la 1 aniI cK eDecut o pedeaps privativ de li"ertate sau arest preventivI dK fac parte dintr<o familie care "eneficiaz de a0utor social, potrivit Begii nr. 12F)33/ privind a0utorul social.

S>C?'@&>A 7''. A@! $'!A!>A D> B@C$@ #@D>CA!


Autoritatea lucrului 0udecat sau Eputerea lucrului 0udecatG sau E res judicata pro veritate 7abetur G este un principiu ce guverneaz activitatea de 4nfptuire a 0ustiiei, 4n virtutea cruia un litigiu soluionat printr<o ;otr%re 0udecat definitiv nu mai poate forma o"iectul unui nou proces av%nd acela-i o"iect, aceea-i cauz -i acelea-i pri. Autoritatea de lucru 0udecat prezint urmtoarele trsturi: < eDclusivitate < incontesta"ilitate < eDecuta"ilitate. 8n ceea ce prive-te instana, dup pronunarea ;otr%rii, aceasta nu mai poate reveni. 35

8n ce prive-te prile, ;otr%rea are putere relativ numai 4ntre prile litigante -i succesorii lor 4n drepturiI ea nu poate fi opus terilor care nu au luat parte la 0udecat J res inter alias judicata alis nec nocere, nec prodesse potest K. .ac eDcepie ;otr%rile 4n materie de stare civil, divor, punere su" interdicie, declararea morii prezumate. 'nstituia lucrului 0udecat are caracter de ordine pu"lic deoarece apr un interes general -i superior, acela al 0ustiiei -i ordinii de drept, ceea ce face ca instana s poat invoca -i din oficiu eDistena lucrului 0udecat 4ntr<o cauz ce<i revine spre 0udecat, c;iar dac partea anga0at nu o invoc -i nu vrea s se prevaleze de ;otr%re anterioar. )16 8n materia ;otr%rii 0udectore-ti de o"ligare la despgu"iri vom distinge dup cum despgu"irile au fost acordate su" firma unei sume glo"ale sau a unor prestaii periodice. >ste indiscuta"il c at%ta timp c%t pre0udiciul rm%ne acela-i, daunele odat sta"ilite prin ;otr%rea 0udectoreasc irevoca"il nu pot fi modificateI starea material a victimei sau autorului nu pot sc;im"a situaia sta"ilit. )1) Despgu"irile viitoare pot fi ulterior modificate 4n cazul 4n care au intervenit sc;im"ri 4n 4ntinderea pre0udiciului. 8n cazul sporirii pre0udiciului se poate solicita ma0orarea despgu"irilor, fiindc prin ;otr%rea iniial, rmas irevoca"il s<a pronunat numai asupra reparrii acelor pre0udicii actuale -i viitoare care au fost constatate. >a nu are autoritate de lucru 0udecat cu privire la repararea unui pre0udiciu nou pe care aceea-i fapt ilicit l<a produs ulterior. 8n aceast ipotez tre"uie formulat o nou cerere de ctre victim, pentru care prescripia curge de la data mririi incapacitii de munc -i prin urmare, a pre0udiciului. )1*

)16 )1) )1*

Adriana Cor;an, op.cit., p. *25. $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,5. 'dem.

33

Pro"lema dac persoana o"ligat la despgu"ire poate s cear mic-orarea ori 4nlturarea acesteia su" motivarea c pre0udiciul a sczut ori a 4ncetat s mai eDiste este controversat. 8ntr<o opinie s<a considerat c o asemenea cerere de modificare a despgu"irii ar fi inadmisi"il, ea aduc%nd atingere autoritii de lucru 0udecatI iar 4n alt opinie se distinge dup cum despgu"irea a fost sta"ilit su" forma unei sume glo"ale ori a unor prestaii periodice. )1+ 8n prima ipotez, despgu"irea nu mai poate fi mic-orat sau suprimat, cci ar aduce atingere autoritii lucrului 0udecat. 8n cealalt ipotez, despgu"irea urmeaz a fi mic-orat ori suprimat 4n funcie de modificrile suferite de pre0udiciu. 8n aceast situaie, autoritatea de lucru 0udecat nu poate s intervin, cci sta"ilirea despgu"irii su" forma unor prestaii periodice are tocmai semnificaia de a nu acorda o despgu"ire definitiv. Calea procesual este o nou aciune civil. )1, Practica 0udiciar admite recalcularea despgu"irilor -i 4n cazul devalorizrii accentuate a monedei naionale. )1/

)1+ )1, )1/

Adriana Cor;an, op.cit., p. *5/. $adu '. Motica, >rnest Bupan, !eoria Aeneral a "ligaiilor Civile, *66/, p. /,3. !ri"unalul 0udeului Sla0, decizia civil nr. )+2F)33), 4n EDreptulG nr. 2F)33*, p. 5+<5,.

)66

='=B' A$A.'> S>B>C!'7C


+! #ursuri, tratate, monografii, studii ). Al"u '., @rsa 7., $spunderea civil pentru daunele morale , >ditura Dacia, Clu0<&apoca, )323I *. #ugastru C. $epararea pre0udiciilor nepatrimoniale , >ditura Bumina BeD, =ucure-ti, *66)I +. Car"onnier #, Droit Civil. Bes "ligations , >ditura Presses @niversitaires de .rance, Paris, *666I ,. Cor;an A., $epararea pre0udiciului prin ec;ivalent "nesc , >ditura Bumina BeD, Clu0<&apoca, )333I /. Demetrescu '.D., Drept civil. !eoria general a o"ligaiilor , >ditura Didactic -i Pedagogic, =ucure-ti, )311I 1. Dogaru '., Drg;ici P., !eoria general a o"ligaiilor , >ditura Htiinific, =ucure-ti, )333I )6)

2. >liescu M., $spunderea civil delictual , >ditura Academiei $.S.$., =ucure-ti, )32*I 5. A;impa &.D., $spunderea civil , =ucure-ti, )3,1I 3. Bupan >., $spunderea civil , >ditura Accent, Clu0<&apoca, *66+I )6. Mazeaud :, Mazeaud B., Mazeaud #, C;a"as .r., BePons de droit civil. )33)I )). Motica $.'., Bupan >. !eoria general a o"ligaiilor civile , =ucure-ti, >ditura Bumina BeD, *66/I )*. Pop B., Drept civil rom%n. !eoria general a o"ligaiilor , >ditura Bumina BeD, =ucure-ti, *666I )+. Pop B., "ligaii civile. $spunderea Civil , >ditura Alma Mater !imisiensis Mirton, !imi-oara, *66)I ),. Sttescu C., =%rsan C., !eoria general a o"ligaiilor , >ditura All =ecR, =ucure-ti, *666I )/. Sttescu C., $spunderea civil delictual pentru fapta altei persoane , >ditura Htiinific -i >nciclopedic, =ucure-ti, )35,I ++! (rticole publicate n revista de specialitate ). Ang;el '.M., DeaR .r., Popa M.!., $aportul de cauzalitate dintre fapta ilicit -i pre0udiciu ca element al rspunderii civile delictuale , 4n E@nele pro"leme S., teoretice ale predrii -tiinei dreptului 4n 4nvm%ntul superiorG, =ucure-ti, )331I *. =eligrdeanu determinarea momentului 4nceperii curgerii termenului de prescripie eDtinctiv 4n cadrul rspunderii materiale, al rspunderii civile delictuale -i al o"ligaiei de restituire, 4n $evista $om%n de Drept nr. ,F)35+I +. 'onescu A., $spunderea comitenilor pentru repararea pre0udiciilor cauzate de prepu-i , 4n EContri"uia )6* practicii 0udectore-ti la "ligations. !;Qorie AQnQrale , >ditura Montc;restien, Paris,

dezvoltarea principiilor dreptului civil rom%nG, vol. '', >ditura Academiei, =ucure-ti, )325I ,. Ciuncan Dorin, Calculul pre0udiciului produs prin infraciune 4n $evista de Drept Penal nr. )F)33/I /. Pop 7irgil, Msura ridicrii de o"iecte -i msura asigurtorie a sec;estrului , 4n $evista de Drept Penal nr. )F)33/I 1. Stoica 7., Corelarea dispoziiilor art. ), din Cumprtor.pen. cu prevederile art. )363<)3)6 din C.civ , 4n $evista $om%n de DreptI 2. Stoica 7., =aios .l., Aciunea 4n regres a paznicului 0uridic 4mpotriva paznicului material , 4n EStudii -i cercetri 0uridiceG nr. )F)352, p. ,5< /+I 5. !nase #oia, $epararea 4n natur prin restituirea lucrului, 4n $evista de Drept Penal nr. ,F)331.

)6+