Sunteți pe pagina 1din 12

6. 2. 6. NEGLIJENA N SERVICIU (Art. 249 C. pen.

)
Definiie. Activitatea necorespunztoare a unui funcionar public sau a
unui funcionar care, din culp, n exercitarea atribuiilor de serviciu produce o
perturbare nsemnat a relaiilor de serviciu, un prejudiciu sau o vtmare important
intereselor legale ale unei persoane a fost incriminat sub denumirea marginal de
neglijen n serviciu, n art. 24 !. pen.
nclcarea din culp, de ctre un funcionar public, a unei ndatoriri de
serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau ndeplinirea ei defectuoas, dac s-a
cauzat o tulburare nsemnat bunului mers al unui organ sau al unei instituii de stat
ori al unei alte uniti din cele la care se refer art.1! sau o pagub patrimoniului
acesteia ori o vtmare important intereselor legale ale unei persoane, se
pedepse"te cu nc#isoare de la o lun la $ ani sau cu amend.
%apta prevzut n alin.1, dac a avut consecine deosebit de grave, se
pedepse"te cu nc#isoare de la $ ani la 1& ani
1
.
"ncriminarea are #i la aceast infraciune $ ca #i la infraciunile de abuz n
serviciu un caracter subsidiar, ced%nd locul altor norme juridice, n cazuri speciale n
care autorii sunt tot funcionari publici sau funcionari care, din culp sau prin
ndeplinirea necorespunztoare a sarcinilor de serviciu, produc urmri periculoase n
domeniului lor de activitate &de ex., c%nd funcionarul este un angajat al cilor ferate
#i prin fapta sa, din culp, pune n pericol circulaia pe cile ferate, norma penal
aplicabil este art. 2'( !. pen. #i nu art. 24 !. pen.).
!ie"t#$ %#ri&i" 'pe"i($. "nfraciunea de neglijen n serviciu are ca
obiect juridic special relaiile sociale care depind de executarea corespunztoare a
sarcinilor de serviciu de ctre funcionarii publici sau funcionari, n sensul ca ace#tia,
prin actele de serviciu, specifice funciei pe care o dein s nu produc perturbri
nsemnate unitii, o vtmare important intereselor legale ale unei persoane sau o
1
Art . 24 est e reprodus a#a cum a fost modi fi cat pri n *egea nr.+4,- +.
pagub. Aceast infraciune are n anumite situaii #i un obiect juridic secundar $
relaiile sociale privitoare la interesele legale ale unei persoane.
!ie"t#$ )(teri($ al infraciunii exist numai n cazul n care fapta s$a
sv%r#it sau s$a rsfr%nt asupra unui bun sau a unei valori materiale aparin%nd
avutului public sau privat, provoc%nd consecine pgubitoare.
S#!ie"t#$ ("ti*. /ubiectul activ al infraciunii nu poate fi dec%t un
funcionar public sau funcionar $ a se vedea explicaiile anterioare. 0iind o
infraciune sv%r#it din culp nu este posibil participaia. 1otu#i, s$ar putea nt%lni
coautoratul n cazul n care infraciunea de neglijen n serviciu s$a sv%r#it de
membrii unei comisii care execut un control, o inventariere
2
.
/ubiectul pasiv este organul sau instituia de stat sau o alt unitate din cele
la care se refer art. +42 !. pen., creia prin fapta funcionarului public sau a
funcionarului i s$a cauzat o tulburare nsemnat a bunului mers ori o pagub
patrimonial. 3e asemenea, poate fi subiect pasiv #i persoana fizic creia i s$a cauzat
o vtmare important a intereselor legale.
L(t#r( +!ie"ti*,. 0apta are acela#i element material ca #i abuzul n
serviciu contra intereselor persoanei sau abuzul n serviciu contra intereselor publice.
4ste vorba de o aciune sau inaciune efectuat n cadrul exercitrii legale a
serviciului, care reprezint, ns, fie o nendeplinire a ndatoririlor de serviciu, fie o
ndeplinire defectuoas acestora.
'rmarea periculoas a infraciunii se prezint sub trei forme alternative5 o
tulburare nsemnat adus bunului mers al unitii, o pagub patrimoniului acesteia
sau o vtmare important a intereselor legale ale unei persoane.
6oiunile de tulburare nsemnat #i pagub au fost explicate la
prezentarea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice.
7n ceea ce prive#te atingerea adus intereselor legale ale unei
persoane, aceast urmare se deosebe#te de aceea prevzut la art.24' !. pen. doar
2
89eorg9e 6i st oreanu, Al exandru :oroi , op. ci t . , pg. 2'2
prin faptul c la infraciunea de neglijen n serviciu ea trebuie s fie important.
4valuarea importanei acestei urmri este atributul instanei care va ine seama de
mprejurrile #i elementele particulare ale cauzei.
/v%r#e#te infraciunea de neglijen n serviciu, conductorul auto angajat
la o societate de transport, care cu ocazia conducerii autove9iculului ncredinat, prin
nerespectarea regulilor de circulaie avariaz autove9iculul, produc%nd o pagub,
ntruc%t nerespectarea regulilor de circulaie constituie o nclcare din culp , a
ndatoririlor sale de serviciu
(
. /v%r#e#te aceea#i infraciune, inculpatul care, ncadrat
la o unitate de stat, n calitate de #ofer, n timp ce folosea autove9iculul unitii n
scop personal, nclc%nd regulile de circulaie a provocat tamponarea #i avarierea
autove9iculului
4
.
7n cazul variantei agravante a infraciunii de neglijen n serviciu, urmarea
periculoas const n producerea de consecine deosebit de grave. ;entru explicaii
privitoare la aceast urmare facem trimitere la explicaiile date cu prilejul prezentrii
abuzului n serviciu n form calificat.
7ntruc%t n cazul formei tip a infraciunii de neglijen n serviciu, c%t #i n
cazul celei agravante legiuitorul prevede urmri alternative, ori de c%te ori s$au
produs prin aceea#i fapt ambele urmri nu ne aflm n prezen unui concurs de
infraciuni ci a unei infraciuni unice cu o pluralitate de urmri
2
.
L(t#r( '#!ie"ti*,. 0orma de vinovie este culpa. !ulpa are un caracter
relativ, ceea ce nseamn c ea va fi dedus din mprejurrile concrete n care s$a
sv%r#it fapta #i nu dup raionamente abstracte
.
. /tabilirea culpei funcionarului
public sau a funcionarului trebuie s aib n vedere at%t obligaiile de serviciu ale
acestuia c%t #i analiza atent a modului n care a acionat, n raport cu aceste obligaii.
C+n'#)(re(. !onsumarea infraciunii are loc n momentul n care s$a
produs efectiv una dintre urmrile periculoase prevzute de lege.
3
1. mun. :ucure#t i , sec i a " penal , deci zi a nr.'(- +'2, <<3 nr.2- +'2, pg. +.(, n <epert ori u ",
pg. 24
4
1.j ud. 1imi #, deci zi a penal nr.'+- +'=, <<3 nr..- +', pg. 2,.
5
89eorg9e 6i st oreanu, Al exandru :oroi , op. ci t . , pg. 2'(
6
!ost i c :ul ai , Avram 0i l i pa#, !onst ant i n >i t rac9e, op. ci t . , pg. 4('
7n cazul culpei cu previziune este posibil forma continuat, iar n raport
cu anumite urmri &tulburare nsemnat), #i forma continu.
S(n"i#ne( pentru forma tipic este nc9isoare de la o lun la 2 ani sau
amenda.
V(ri(nt( (-r(*(t,. Art. 24 alin. 2 !. pen. incrimineaz neglijena n
serviciu care a avut consecine deosebit de grave. Acestea se realizeaz c%nd s$a
produs o pagub material mai mare de 2.,,,.,,,.,,, lei sau o perturbare deosebit
de grav a activitii unui organ sau instituii de stat sau unei uniti din cele
prevzute de art.+42 !.pen.
0orma agravat a infraciunii de neglijen n serviciu este pedepsit cu
nc9isoare de la 2 la +, ani.
.RAC/IC0 JUDICIAR0
+. 648*"?46@A 76 /4<A"!"B
7n raport cu dispoziiile art. +2, alin.+ din !onstituie #i cu prevederile art.
24 !. pen., astfel cum au fost modificate prin *egea +4,-+., nclcarea din culp,
de ctre pre#edintele consiliului de administraie al unei case de ajutor reciproc, a
ndatoririlor de serviciu prin nendeplinirea acestora sau prin ndeplinirea lor
defectuoas, dac s$a cauzat o pagub patrimoniului !A<, nu constituie infraciunea
de neglijen n serviciu, lipsind urmarea imediat specific acestei infraciuni.
!a s existe infraciunea de neglijen n serviciu este necesar ca paguba s
fi fost adus patrimoniului unei uniti din cele la care se refer art. +42 !. pen.C or,
prin termenul DpublicD, explicat n coninutul acestui text, se nelege numai tot ce
prive#te autoritile publice, instituiile publice, instituiile sau alte persoane juridice
de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate
public, serviciile de interes public, precum #i bunurile de orice fel care, potrivit legii,
sunt de interes public.
;aguba produs prin fapta inculpatului nu a fost cauzat, a#adar
patrimoniului unei uniti din cele la care se refer art. +42 !. pen..
(urtea de )pel *ucure"ti, secia + penal, decizia nr. ,$$-1..,
,
.
2.0A;1A 64;<4AEFB1E 34 *484A ;46A*E.
648*"?46@E 76 /4<A"!"B
/.). nr.1.-(.0-&.0-1-$&&1 din $$.&2.$&&1 3ud. 45rgu-3iu s. p. nr. !$$ din
1& decembrie 1..2 4ribunalul 6orj decizia penal nr.2.7-) din 0 noiembrie 1...
(urtea )pel (raiova decizia penal nr.1&7& din 1 septembrie $&&&
;rin ndeplinirea defectuoas a atribuiunilor de serviciu, inculpatul 6.1.
n calitate de director al unei sucursale &fr personalitate juridic) a unei regii
autonome a creat posibilitatea livrrii ctre o societate comercial, a +' m
(
.
semifabricate din fag, fr ca aceasta s ac9ite preul conform contractului nc9eiat.
"nculpatul 6.1. a fost ac9itat n temeiul art.+, lit.b
+
!. pr. pen. #i obligat la
despgubiri ctre partea civil /.!. G<ogurH /.A., &fosta regie autonom) n solidar
at%t cu coinculpatul 1.3. &n limita sumei de 42.2.4.++, lei) c%t #i cu coinculpatul
>.A. &n limita sumei de +,.4,'..,, lei).
1e de o parte, potrivit art. 1. alin.1 pct. $ din (. pen., vinovia e8ist c5nd
fapta care prezint pericol social este sv%r#it cu intenie sau din culp. 0apta este
sv%r#it din culp c%nd infractorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu$l accept,
socotind fr temei c el nu se va produce ori nu prevede rezultatul faptei sale, de#i
trebuia #i putea s$l prevad.
3in interpretarea textului de lege rezult c acesta consacr dou modaliti
ale culpei 5 culpa cu prevedere &sau u#urina, temeritatea) #i culpa simpl &sau culpa
fr prevedere, neglijena, gre#eala).
7n ambele situaii, aprecierea vinoviei sub forma culpei se realizeaz
cu stricta observare a criteriilor prevzute de lege, anume dac fptuitorul trebuia s
prevad rezultatul #i dac putea s$l prevad.
7
;ract i c j udi ci ar ", pg. .,,
;e de alt parte, legiuitorul, pentru a ocroti unele activiti de interes
public, a incriminat n art. 24 alin.+ !. pen. nclcarea din culp, de ctre un
funcionar public, a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin
ndeplinirea ei defectuoas, dac s$a cauzat o tulburare nsemnat bunului mers al
unui organ sau al unei instituii din cele la care se refer art. +42 !. pen. sau o pagub
patrimoniului acesteia ori o vtmate important intereselor legale ale unei persoane.
"gnor%nd ns exigenele impuse de textele legale evocate, mulumindu$se
cu preluarea necritic a probelor administrate exclusiv la urmrirea penal, instanele
nu au sesizat c fapta reinut n sarcina inculpatului nu este prevzut de legea
penal.
Astfel, la urmrirea penal s$a stabilit c ntre sucursala $ 1%rgu ?iu prin
regia autonom :ucure#ti &a crei sucursal era) #i o societate comercial s$a nc9eiat
un contract la +2.I".+( av%nd ca obiect livrarea ctre aceasta din urm a Gcca. 2,
m
(
elemente din fag ca lot de probH. Blterior, a#a cum rezult din adresa emis de
societatea pe aciuni <ogur /.A. &fosta regie autonom) convenia a suferit modificri
cu privire la termenul de livrare &iniial era prevzut data de (+.I"".+() #i
momentul efecturii plii care urma s nu se mai fac anticipat, ci la ridicarea mrfii.
3e asemenea, s$a mai reinut c la 2' ianuarie +4, inculpatul 3.A. a
ridicat din punctele de lucru Apa 6eagr #i :oro#teni cantitatea de +',= m
(
semifabricate din fag pentru firma beneficiar, conving%ndu$i pe coinculpaii 1.3.
care era #ef sector #i, respectiv >.A. $ gestionar $ s elibereze avize de expediie, de#i
nu se pltise preul, nu se emiseser dispoziii de livrare #i nu era prezent delegatul
din partea furnizorului. /pecul%nd autoritatea moral pe care n calitate de fost
director o avea asupra salariailor societii, inculpatul 3.A. a refuzat s semneze de
primire, spun%nd c vor finaliza perfectarea actelor a doua zi.
7n raport de cele expuse, se reine n actul de sesizare a instanei c
inculpatul 6.1., n calitate de director, pe de o parte nu a ntocmit n vederea derulrii
contractului toate documentele p%n la nivel de subunitate, iar pe de alt parte nu a
luat msuri pentru recuperarea contravalorii mrfii.
4ste adevrat c n cazul activitilor cu caracter profesional pentru a cror
exercitare este necesar coordonarea mai multor activiti distincte, cu caracter
specific, desf#urate simultan sau succesiv de mai multe persoane, fiecare
profesionist care particip la realizarea lor poate anticipa rezultatul periculos pe care
nerespectarea propriilor ndatoriri l$ar putea produce, n mod firesc, n contextul
legturilor care exist ntre comportamentul su profesional #i cel al altor participani.
!u alte cuvinte, profesionistul are posibilitatea de a$#i reprezenta modul n care
propriul su comportament neprofesional poate influena comportamentul altor
persoane participante la exercitarea activitii profesionale #i poate contribui, alturi
de acestea, la producerea unui rezultat socialmente periculos.
"ndiscutabil, ns, nu se poate anticipa c urmare unui simplu
ndemn sau a unei sugestii a altei persoane, profesionistul nu #i va
respecta obligaiile de conduit profesional.
Jr, din adresa emis de partea civil rezult c, n cadrul
societii, livrarea tuturor produselor de ctre subunitile componente
se face numai pe baza dispoziiilor de livrare emise de ctre
compartimentul de desfacere al acesteia. 3e asemenea, din cuprinsul
fi#elor postului reiese clar ce atribuii aveau cei doi subordonai ai
inculpatului.
;rin urmare, n nici un caz nu se poate susine c inculpatul 6.1. trebuia #i
putea s prevad c nentocmirea documentaiei specifice este de natur a contribui la
nclcarea de ctre ace#tia a obligaiilor ce le reveneau cu privire la livrarea
mrfurilor.
3e altfel, inculpaii 1.3. #i >.A. au confirmat c nu au primit de la director
vreo dispoziie cu privire la livrare, fiind exclus deci existena unui ordin ilicit,
nefiindu$i imputabil excesul de zel al acestora n a$l servi pe fostul director, ei
crez%nd c astfel #i fac mai eficient datoria, printr$o apreciere superficial a realitii,
lipsit de maturitate.
<eferitor la nvinuirea privind pasivitatea inculpatului 6.1. n
recuperarea prejudiciului, aceasta nu este susinut de probele
administrate, c%t vreme a dispus imediat s se fac facturarea mrfii, a
sesizat organele de urmrire penal moment p%n la care acestea nu
aveau cuno#tin de sv%r#irea faptelor, #i a acionat n judecat pe
cocontractant n baza legturilor comerciale existente. 7n cauz, s$a
pronunat sentina civil nr.2 din . martie +2 a 1ribunalului 8orj,
definitiv prin neapelare, astfel c, p%n n acel moment neexist%nd un
titlu executoriu, nu se putea pune n discuie eventuala blocare a
contului beneficiarului.
/e poate constata, cel mult, c fapta inculpatului 6.1. a creat posibilitatea
&neurmrit #i neacceptat) ca ceilali inculpai &1. #i >.) s sv%r#easc fapta #i,
implicit, s se produc urmarea prevzut de lege, reprezent%nd mai degrab o
condiie &de gravitate nesemnificativ) #i nicidecum o cauz a rezultatului produs,
ceea ce e8clude e8istena legturii de cauzalitate ntre activitatea sa culpabil "i
producerea prejudiciului prii civile.
"maginea de ansamblu a acestor situaii de fapt, ilustrat de
probele administrate, denot complexitatea circumstanelor cauzei dar #i
maniera simplist de abordare a problematicii vinoviei inculpatului, n
condiiile n care ntre el #i partea civil erau raporturi juridice
reglementate de dreptul muncii, iar ntre aceasta, n calitate de furnizor
#i beneficiarul cocontractant care nu #i$a mai respectat obligaia de a
plti marfa livrat, se legaser raporturi contractuale reglementate de
dreptul comercial sau civil.
7n raport cu aceste aspecte, instanele aveau suficiente temeiuri s constate c
nu se poate reine vinovia inculpatului sub forma culpei, el depun%nd ntreaga
diligen pentru ndeplinirea atribuiilor sale de serviciu, nefiind ntrunite, n mod
evident, trsturile caracteristice ale infraciunii, o eventual rspundere disciplinar
a acestuia put%nd fi angajat n baza contractului individual de munc.
7n aceste condiii, exercit%ndu$#i deplin prerogativele conferite de lege n
vederea lmuririi complete a faptelor #i a stabilirii vinoviei, prin analiza exigent #i
riguroas a dovezilor, instanele erau ntru totul ndreptite s constate c fapta
inculpatului 9.4. nu este de natur s angajeze rspunderea sa penal, nefiind
prevzut de legea penal #i, n consecin, trebuia s dispun ac9itarea sa n baza
art.++ pct. 2 lit. a #i a art.+, lit. b !. pr. pen. 3e asemenea, conform art. (4. alin. 4
din acela#i !., trebuia s lase nesoluionat aciunea civil, cu at%t mai mult cu c%t
partea civil, neleg%nd s #i valorifice preteniile pe calea aciunii civile separate, ce
#i avea temeiul n contractul nc9eiat cu societatea comercial, a acionat$o n
judecat, aceasta fiind obligat la repararea prejudiciului prin sentina civil nr.2 din
. martie +2 a 1ribunalului 8orj, definitiv prin neapelare.
(.648*"?46@E 76 /4<A"!"B. 64;*A1A ">;JF"14*J< !E1<4
/1A1 34 !J61A:"*B* K40 A* B64" /J!"41E@" !J>4<!"A*4.
*";/A *A1B<"" /B:"4!1"A4
;entru ca o persoan s aib calitatea de funcionar public, ea trebuie s
exercite o nsrcinare n serviciul unei autoriti publice, persoane juridice de interes
public, #i respectiv la administrarea, folosirea, sau exploatarea bunurilor proprietate
public, conform art.+4' !. pen..
7n lumina acestor dispoziii, inculpatul nu poate fi subiectul infraciunii de
neglijen n serviciu c%t timp el #i$a desf#urat activitatea n cadrul unei societi
comerciale ce are obiect de activitate proiectarea n construcii, neput%nd deci fi
considerat drept persoan juridic de interes public #i cu at%t mai puin autoritate,
instituie sau serviciu cu caracter public.
;rin sentina penal nr. +2. din 2= ianuarie +' a ?udectoriei !luj $
6apoca s$a pronunat n baza art.++ pct. 2 raportat la art. +, lit. d !. procedur penal
ac9itarea inculpatului >.A. de sub nvinuirea comiterii infraciunii de neglijen n
serviciu, prevzut #i pedepsit de art.24 al.+ !. penal #i a respins cererea prii
civile /.!. ;roiectantul /.A. !luj$6apoca pentru obligarea inculpatului la plata
despgubirilor n sum de '2..=4. lei.
Lotr%nd astfel prima instan a stabilit urmtoarele.
;rin rec9izitoriul ;arc9etului inculpatul a fost trimis n judecat pentru
comiterea infraciunii de neglijen n serviciu, imput%ndu$i$se c n calitate de
contabil #ef la /.!. ;roiectantul /.A. !luj$6apoca n cursul anului +(, nu a luat
msuri pentru vrsarea n termenul legal a unor impozite datorate statului de ctre
societate, astfel, ca urmare a constatrii acestor nereguli cu ocazia unui control
efectuat la +4 martie +4 de organele 38;!0 judeului !luj ea a fost obligat la
plata penalitilor de nt%rziere n sum de 2.2.,,, lei.
7n considerentele sentinei se reine c nevrsarea la timp a
impozitelor se datoreaz exclusiv situaiei financiare precare a societii,
care nu a dispus de mijloacele financiare necesare, fapt neimputabil
inculpatului, deci n sarcina acestuia nu se poate reine vreo culp n
cauzarea pagubei.
1ribunalul !luj prin decizia nr. =2 din 2 ianuarie += &dat cu opinia
separat a unui membru al completului de divergen) a admis apelul declarat de
;arc9etul de pe l%ng ?udectoria !luj$6apoca mpotriva sentinei de mai sus, pe care
a desfiinat$o #i a condamnat pe inculpat pentru infraciunea de neglijen n serviciu
prevzut #i pedepsit de art.24= alin.+ cu aplicarea art.+( !. pen., la .,.,,, lei
amend, pedeaps graiat conform art.+ din *egea nr. +('-+', s$a constatat
recuperarea prejudiciului cauzat prii.
7n motivarea deciziei instanei de apel se arat n esen c n mod gre#it s$a
pronunat ac9itarea inculpatului, deoarece el dein%nd funcia de contabil #ef era
obligat s gospodreasc fondurile societii n a#a fel nc%t, s asigure ac9itarea cu
prioritate a sumelor datorate bugetului statului. 3e altfel culpa inculpatului s$a stabilit
#i n cadrul unui litigiu civil, ce a avut ca obiect decizia prin care i s$a imputat
valoarea penalitilor de nt%rziere, contestaia sa mpotriva acestei imputaii fiind
respins.
"nculpatul a atacat cu recurs decizia 1ribunalului !luj, solicit%nd casarea sa
#i meninerea sentinei date de judectorie, pe motivul c prima instan n mod
corect a reinut lipsa unui element constitutiv al infraciunii, nevrsarea impozitelor
fiind determinat de cauze obiective, independente de voina inculpatului.
Astfel c9iar dac s$a constatat o culp n sarcina sa, aceasta nu ec9ivaleaz
cu existena laturii subiective a infraciunii de neglijen n serviciu.
/$a invocat totodat c textul art.24 !. pen. a fost considerat
neconstituional de !urtea !onstituional, iar n redactarea actual a acestuia
subiectul infraciunii nu poate fi dec%t un funcionar public calitate pe care inculpatul
nu a avut$o.
!urtea examin%nd criticile formulate n cadrul recursului, ajunge la
concluzia c acestea sunt ntemeiate.
Art.24 alin.+ !. pen. $ n redactarea sa anterioar modificrilor aduse prin
*egea nr. +4,-+. $ definea infraciunea de neglijen n serviciu, prin ndeplinirea
ei defectuoas, dac s$a cauzat o tulburare nsemnat bunului mers al unei organizaii
din cele prevzute de art. +42, ori o vtmare important intereselor legale ale unei
persoane, sau o pagub avutului ob#tesc.
Brmare a adoptrii constituiei din ++, !urtea !onstituional a statuat c
dispoziiile art.24 alin.+ !. pen. referitoare la paguba adus avutului ob#tesc sunt
parial abrogate potrivit art.+2, alin.+ din !onstituie #i n consecin acesta urmeaz
a se aplica numai cu privire la bunurile prevzute de art.+(2 al.4 din !onstituie.
7n cauz n mod evident nu este vorba de o pagub cauzat proprietii
publice, partea vtmat fiind o societate comercial, care c9iar dac funcioneaz pe
baz de capital de stat, fondurile sale bne#ti nu fac parte din domeniul public al
statului, n nelesul textului din constituie, la care s$a fcut referire mai sus.
;e de alt parte n cauz trebuie s fie examinat #i incidena dispoziiilor
art.+( !. pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile av%nd n vedere
modificrile aduse textului art.24 #i art.+42 !. pen. prin *egea +4,-+., intervenite
ulterior sv%r#iri faptei.
/e observ astfel c n noua sa redactare art.24 sancioneaz nclcarea din culp a
ndatoririlor de serviciu de ctre funcionarii publici, ce a avut ca urmare pgubirea
patrimoniului unui organ , instituii de stat, sau unei alte uniti la care se refer
art.+42 &modificat la r%ndul su) restr%nge nelesul termenului DpublicD la autoritile
publice, instituiile publice, persoane juridice de interes public, servicii de interes
public #i respectiv administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate
public.
;entru ca o persoan s aib calitate de funcionar public, ea trebuie s
exercite o nsrcinare n interesul unei astfel de uniti, conform art.+4' ! . pen..
4ste evident c n lumina unor astfel de dispoziii inculpatul nu poate fi
subiectul infraciunii de neglijen n serviciu c%t timp #i$a desf#urat activitatea la
/.!. ;roiectantul /.A., o societate comercial, ce are ca obiect de activitate
proiectarea n construcii, neput%nd deci fi clasificat drept persoan juridic de interes
public #i cu at%t mai puin autoritate, instituie sau serviciu cu caracter public.
"nstanele de fond nu s$au preocupat de aceste aspecte juridice ale cauzei,
limit%ndu$se doar la examinarea problemei existenei sau inexistenei culpei
inculpatului.
1otu#i soluia de ac9itare a primei instane apare ca fiind corect, urm%nd
ns a se completa motivarea cu considerentele de mai sus. 1ribunalul desfiin%nd
aceast sentin #i condamn%ndu$l pe inculpat pentru infraciunea de neglijen n
serviciu a pronunat o soluie afectat de motivul de casare prevzut de art.(=2 alin.+
pct.+'-+ !. pr. pen. &Dc%nd 9otr%rea este contrar legii sau c%nd prin 9otr%re s$a
fcut o gre#it aplicare a legiiD).
/e impune n consecin admiterea ca fondat a recursului inculpatului #i
casarea deciziei tribunalului urm%nd ca prin rejudecarea cauzei conform art.(=2
+2
pct.2 al.( !. pr. pen. s se resping n fond apelul ;arc9etului de pe l%ng ?udectoria
!luj$6apoca #i s se menin n ntregime sentina acesteia din urm.
(urtea de )pel (luj, :ecia penal, decizia nr. $!0 din . aprilie 1..2

S-ar putea să vă placă și