Sunteți pe pagina 1din 11

RSPUNDEREA PENAL N MEDIUL DE AFACERI

1. Elemente privind rspunderea penal.


Comerciantul, persoan fizic sau juridic, intr n diverse categorii de raporturi juridice - civile, comerciale,
fiscale, de drept al muncii, administrative. Este ns posibil ca acelai comerciant s intre i n raporturi juridice
penale, adic ntr-un raport juridic n care statul trage la rspundere pe comerciantul (persoan fizic sau juridic
pentru c a sv!rit o nclcare considerat dintre cele mai grave ale legii" n numele societ#ii, statul ac#ioneaz
ca un factor coercitiv.
$. Definiia infra!iunii este cuprins n dispozi#iile art. 1% Cod penal care dispune& '(nfrac#iunea este fapta
care prezint pericol social, sv!rit cu vinov#ie i prevzut de legea penal). $adar, infrac#iunea desemneaz
o fapt a omului prin care nu se respect o norm imperativ i se pun n pericol anumite valori sociale aprate de
legea penal, astfel nc!t persoanei vinovate urmeaz s i se aplice o sanc#iune de drept penal.
*in defini#ia legal a infrac#iunii rezult c trsturile sale sunt&
a Prezint un pericol social (grav. $rt. 1+ Codul penal stabilete condi#iile care trebuie ndeplinite pentru a
fi n prezen#a pericolului social al faptei reglementat de legiuitor i anume&
- fapta care prezint pericol social const n orice ac#iune sau inac#iune prin care se aduce atingere uneia din
valorile artate n art. 1 din Codul penal, respectiv ,om!nia, suveranitatea, independen#a, unitatea i
indivizibilitatea statului, persoana, drepturile i libert#ile acesteia, proprietatea, precum i ntreaga ordine de
drept"
- pentru sanc#ionarea faptei care prezint un astfel de pericol social este necesar aplicarea unei pedepse
penale.
b Este svrit cu vinovie, condi#ie reglementat distinct de legiuitor, prin art. 1- Cod penal, care prevede
i cele dou forme ale vinov#iei, respectiv inten#ia i culpa
1
.
.rima form a vinov#iei, inten#ia, este reglementat de legiuitor n dou modalit#i& inten#ia direct i inten#ia
indirect. (nten#ia direct este cuprins n dispozi#iile art. 1- alin. 1, pct. 1 lit. a din Codul penal n care se arat c
infractorul prevede rezultatul faptei sale, urmrind producerea lui prin sv!rirea acelei fapte. (nten#ia indirect
este prevzut de legiuitor n dispozi#iile art. 1- alin. 1, pct. 1 lit b Cod penal care dispune c n acest caz,
infractorul prevede rezultatul faptei sale i dei nu-l urmrete, accept posibilitatea producerii lui.
Culpa a doua form a vinov#iei, denumit i culpa cu previziune ori temeritate sau uurin#, este prevzut n
dispozi#iile art. 1- pct. / lit. a din Codul penal i este realizat atunci c!nd infractorul prevede rezultatul faptei
sale, dar nu-l accept, socotind fr temei (cu uurin# c el nu se va produce.
Culpa simpl (denumit i culpa fr prevedere sau neglijen# ori greeal este reglementat prin dispozi#iile
art. 1- pct. / lit. b din Cod penal n care se arat c infractorul nu prevede rezultatul faptei sale dei trebuia i
putea s-l prevad.
c Este prevzut (i sancionat) de legea penal, ceea ce constituie o reflectare a principiului fundamental al
legalit#ii prevzut de art. / Cod penal" numai legea prevede care fapte constituie infrac#iuni, pedepsele care se
aplic infractorilor i msurile ce se pot lua n cazul sv!ririi acestor fapte concomitent este i o reflectare a
principiului neretroactivit#ii legii penale prevzut n art. 11 Cod penal" legea penal nu se aplic faptelor care la
data c!nd au fost sv!rite nu erau prevzute ca infrac#iuni.
0. C"ninutul infra!iunii are dou forme& con#inutul legal i con#inutul concret.
Coninutul legal al infrac#iunii este prevzut prin normele de drept penal care incrimineaz o fapt ca
infrac#iune. Coninutul concret al infrac#iunii este realizat prin comiterea unei fapte de ctre o persoan i care
trebuie s con#in elementele prevzute de lege pentru a se ncadra n norma de drept penal i a fi calificat ca
infrac#iune.
Con#inutul diferitelor infrac#iuni cuprinde condi#ii referitoare la fapt, fptuitor
/
, obiect, locul i timpul
comiterii infrac#iunii.
C. Su#ie!tele infra!iunii sunt reprezentate de persoane fizice care au comis infrac#iunea denumite subiecte
active i persoanele fizice sau juridice care au fost vtmate, denumite subiecte pasive ale infrac#iunii.
a 1ubiectul activ al infrac#iunii este persoana fizic care a contribuit la sv!rirea unei fapte prevzute de
legea penal n calitate de autor, instigator
2
sau complice
3
.
1
.entru a fi calificat subiect activ al infrac#iunii persoana fizic trebuie s realizeze condi#iile generale i
speciale prevzute de lege. *in prevederile art. 1%, 34, 3+, 56 i -- Cod penal rezult c sunt condi#ii generale&
v!rsta, responsabilitatea, libertatea de ac#iune i voin# a subiectului activ.
7!rsta de la care persoana fizic rspunde penal ca subiect activ al infrac#iunii este de 13 ani, cu condi#ia s se
dovedeasc faptul c a sv!rit fapta cu discernm!nt, deci s fie contient de fapta comis i urmrile acesteia.
,esponsabilitatea poate fi definit, n general, ca fiind aptitudinea persoanei fizice de a-i da seama de
ac#iunile sau inac#iunile sale i de a fi stp!n pe ele.
8ibertatea de ac#iune i voin#a presupune ca subiectul activ al infrac#iunii s ac#ioneze n mod liber i fr s
fie supus vreunei constr!ngeri fizice sau morale.
Condi#iile speciale referitoare la subiectul activ vizeaz anumite calit#i ale acestuia prevzute de lege pentru
anumite infrac#iuni, motiv pentru care se mai numete subiect calificat sau circumstan#iat (de e9emplu, func#ionar
pentru infrac#iunea de abuz n serviciu, neglijen#a n serviciu s.a.
b 1ubiectul pasiv al infrac#iunii trebuie s ndeplineasc anumite condi#ii generale i speciale.
Condiiile generale se refer la faptul c persoana fizic sau juridic s fie titularul valorii sociale nclcate
prin fapta penal.
Condiiile speciale sunt reglementate numai pentru con#inutul anumitor infrac#iuni (de e9emplu, pentru
infrac#iunile prevzute n art. 2-- din 8egea nr. /31:/665 privind evaziunea fiscal subiectul activ este de regul
circumstan#iat de lege i anume conductorul unit#ii, contribuabili, mputernici#ii contribuabililor, persoane cu
atribu#ii financiar contabile.
*. $#ie!tul infra!iunii l reprezint valorile sociale ocrotite de legea penal, precum i rela#iile sociale create
n jurul i datorit acestor valori care sunt puse n pericol sau vtmate efectiv prin infrac#iunile sv!rite.
Obiectul juridic specific este alctuit din valoarea social efectiv care este pereclitat prin sv!rirea infrac#iunii.
Obiectul aterial este specific numai pentru acele infrac#iuni numite i infrac#iuni de rezultat la care valoarea
social este concretizat printr-o entitate material.
1e face distinc#ie ntre obiectul juridic general, obiectul juridic generic, obiectul juridic specific, obiectul
material, obiectul juridic comple9.
8ocul i timpul comiterii infrac#iunii reprezint elementele pree9istente unei infrac#iuni. $cestea pot fi
prevzute n con#inutul unor infrac#iuni i genereaz c;iar con#inutul calificat al acestor infrac#iuni, de e9emplu,
este calificat furtul sv!rit ntr-un loc public, ntr-un mijloc de transport n comun n timpul nop#ii (art. /6- al. 1
lit. e, f, g Cod penal.
Con#inutul constitutiv al infrac#iunii reprezint ansamblul condi#iilor prevzute n norma de drept penal
referitoare la conduita incriminat pe care le realizeaz fapta savarit, care devin semnificative prin comiterea
ac#iunii ori inac#iunii.
1e e9amineaz ac#iunea faptei at!t sub aspectul laturii obiective c!t i sub aspectul laturii subiective a
infrac#iunii.
8atura obiectiv a con#inutului constitutiv al infrac#iunii reprezint ansamblul condi#iilor prevzute de lege
pentru e9isten#a infrac#iunii cu referire la conduita incriminat.
Elementele constitutive ale laturii obiective sunt& elementul material, urmarea imediat, legtura de cauzalitate
ntre elementul material i urmarea imediat.
Eleentul aterial este format din actul de conduit incriminat i este prevzut printr-un concept care
desemneaz o ac#iune sau inac#iune pro;ibit de lege (cum ar fi, spre e9emplu, pretindere, primire, acceptare,
nerespingere de bani sau alte foloase n cazul infrac#iunii de luare de mit.
!rarea iediat se concretizeaz n vtmarea sau punerea n pericol a obiectului infrac#iunii ca urmare a
ac#iunii sau inac#iunii fptuitorului
"egatura de cauzalitate ntre latura obiectiv i urmarea imediat se materializeaz n raportul de cauzalitate
care trebuie s e9iste ntre ac#iunea sau inac#iunea fptuitorului i urmarea imediat.
"atura subiectiv reprezint ansamblul condi#iilor prevzute de norma penal pentru ca o fapt s fie calificat
infrac#iune referitoare la atitudinea contient i voit a fptuitorului cu privire la fapta i urmrile acesteia.
Elementul esen#ial al laturii subiective este elementul subiectiv care se materializeaz n atitudinea psi;ic
(vinov#ia reglementat de lege a fptuitorului raportat la fapta sv!rit i urmrile acesteia pentru a fi n
prezen#a sv!ririi unei anumite infrac#iuni.
E. Pedeapsa este o sanc#iune tipic de drept penal i este definit de legiuitor ca o masura de constr!ngere i
un mijloc de reeducare a condamnatului, scopul acesteia fiind prevenirea sv!ririi de noi infrac#iuni.
.edepsele pentru persoanele fizice sunt&
/
a pedepse principale, respectiv& deten#iunea pe via#, nc;isoarea de la 15 zile la 26 de ani i amenda de la 1
666 666 lei la 566 666 666 lei"
b pedepse copleentare respectiv& interzicerea unor drepturi de la 1 la 16 ani, degradarea militar"
.edeapsa complementar a interzicerii unor drepturi const n interzicerea unuia sau a unora din urmtoarele
drepturi de a alege i de a fi ales n autorit#ile publice sau n func#ii elective publice" de a ocupa o func#ie
implic!nd e9erci#iul autorit#ii de stat" de a ocupa o functie sau de a e9ercita o profesie de natura aceleia de care s-
a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii" drepturile parintesti" dreptul de a fi tutore sau curator.
c pedepse accesorii care constau n interzicerea tuturor drepturilor prevzute de lege ca pedeaps
complementar men#ionate anterior.
<. $numite pr"#leme spe!iale se ridic n legatur cu condi#iile rspunderii penale a persoanei juridice&
- persoanele juridice, cu e9cep#ia statului, a autorit#ilor publice i a institu#iilor publice, rspund penal, n
cazurile prevzute de lege, pentru infrac#iunile sv!rite n numele sau n interesul persoanei juridice, de ctre
organele sau reprezentan#ii acestora.
- rspunderea penal a persoanei juridice nu e9clude rspunderea penal a persoanei fizice care a participat la
sv!rsirea aceleiai fapte.
.edepsele care se aplic persoanei juridice sunt& pedeapsa principal - amenda" pedepsele complementare
const!nd n dizolvarea persoanei juridice" suspendarea activit#ii sau a uneia dintre activit#ile persoanei juridice
pe o durat de la un an la 2 ani" interzicerea de a participa la procedurile de ac;izi#ii publice, pe o durat de la un
an la 5 ani" interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o durat de la un an la 5 ani" afiarea ;otr!rii de
condamnare sau difuzarea ei n =onitorul >ficial al ,omaniei, prin pres ori mijloace de comunicare
audiovizual.
1-a introdus i regimul de e9ecutare a pedepselor aplicate persoanei juridice, respectiv regimul de e9ecutare a
pedepsei amenzii, a pedepsei dizolvrii persoanei juridice, a pedepsei suspendrii activit#ii sau a uneia dintre
activit#ile persoanei juridice, a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de ac;izi#ii publice, regimul de
e9ecutare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare i regimul de e9ecutare a pedepsei constnd
n afiarea ;otr!rii de condamnare sau difuzarea acesteia, prin aceste noi reglementari raspunzandu-se pe deplin
actelor normative din cadrul ?niunii Europene.
E9ecutarea pedepsei la locul de munc este o pedeaps specific dreptului penal rom!n fiind o msur de
individualizare judiciar a e9ecutrii pedepsei nc;isorii care nu depete 5 ani iar n cazul concursului de
infrac#iuni 2 ani prin munc, n unitatea n care lucreaz condamnatul sau n alt unitate cu acordul scris al
acesteia i cu anumite restr!ngeri de drepturi i unele penalit#i de ordin pecuniar.
$cest institu#ie se aplic dac instan#a apreciaz c scopul pedepsei poate fi atins i far privare de libertate
#in!nd seama de gravitatea faptei de mprejurrile n care a fost comis de conduita profesional i general a
fptuitorului i de posibilit#ile acestuia de reeducare.
@. .edeapsa penal, ca i pedeapsa de alt natur, implic o anumit individuali%are a ei n diverse faze,
respectiv n faza de elaborare a actului normativ, de stabilire a pedepsei, n faza de aplicare a ei i n faza de
e9ecutare a acesteia. $rt. %/ C.p. stabilete criteriile generale de individualizare de care instan#ele trebuie s #in
cont la stabilirea i aplicarea pedepselor i anume& dispozi#iile pr#ii generale ale Codului penal" limitele de
pedeaps fic9ate n partea special" gradul de pericol social al faptei sv!rite" persoana infractorului"
mprejurrile care atenueaz sau agraveaz rspunderea penal
+
.
A. 8egiuitorul consacr ntre articolele %2 i %5 &mpre'urrile !are atenuea% sau a(ravea% rspunderea
penal)
Circustaele atenuante legale sunt prevzute prin dispozi#iile art. %2 din Codul penal, astfel&
- depirea limitelor legitimei aprari sau ale strii de necesitate"
- sv!rirea infrac#iunii sub stp!nirea unei puternice tulburri sau emo#ii determinat de o provocare din
partea persoanei vtmate produs prin violen#, printr-o atingere grav a demnit#ii persoanei sau prin alt
ac#iune ilicit grav
-
.
Circustanele atenuante judiciare sunt prevzute prin dispozi#iile art. %3 C.p. care enumer numai
e9emplificativ i nu limitativ mprejurrile care pot fi considerate circumstan#e atenuante&
- conduita bun a infractorului nainte de sv!rirea infrac#iunii
16
"
- struin#a depus de infractor pentru a nltura rezultatul infrac#iunii sau a repara paguba pricinuit"
- atitudinea infractorului dup sv!rirea infrac#iunii rezult!nd din prezentarea sa n fa#a autorit#ii,
comportarea sincer n cursul procesului, nlesnirea descoperirii ori arestrii participan#ilor.
*ac din probele administrate n cauz se constat c e9ist aceste circumstan#e atenuante instan#a este
obligat prin ;otaratea pronun#at s re#in i s motiveze faptul c, n spe#, sunt incidente aceste circumstan#e
2
atenuante i s aplice efectele acestora prevzute de articolul %4 C.p. i s reduc sau s sc;imbe pedeapsa
principal.
Circustanele agravante sunt consacrate legislativ prin dispozi#iile art. %5 C.p., iar n dispozi#iile art. %+ C.p.
sunt prevzute efectele acestora sunt
circustanele agravante legale&
- sv!rirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreun"
- sv!rirea infrac#iunii prin acte de cruzime, prin violen#e asupra membrilor familiei ori prin metode sau
mijloace care prezint pericol public"
- sv!rirea infrac#iunii de un infractor major dac aceasta a fost comis mpreun cu un minor"
- sv!rirea infrac#iunii din motive josnice"
- sv!rirea infrac#iunii n stare de be#ie anume provocat n vederea comiterii faptei"
- sv!rirea infrac#iunii de ctre o persoan care a profitat de situa#ia prilejuit de o calamitate.
Circumstan#ele agravante judiciare nu sunt enuntate e9emplificativ de legiuitor acesta prevz!nd numai c
instan#a poate re#ine ca circumstan#e agravante i alte mprejurri care imprim faptei un caracter grav.
Bn ceea ce privete efectele circumstan#elor agravante prin dispozi#iile art. %+ legiuitorul a lsat la aprecierea
instan#ei agravarea facultativ a pedepsei n cazul n care re#ine n spe# e9isten#a lor.
(. 8egiuitorul reglementeaz i pres!ripia sub dou forme& prescrip#ia rspunderii penale i prescrip#ia
e9ecutrii pedepsei.
a .rescrip#ia rspunderii penale are ca efect desfin#area rspunderii penale pentru infrac#iunea sv!rit cu
e9cep#ia infrac#iunilor contra pcii i omenirii.
8egiuitorul a reglementat detaliat termenele de prescrip#ie a rspunderii penale care se calculeaz de la data
comiterii infrac#iunii i sunt apreciate diferit n functie de gravitatea i natura sanc#iunilor de drept penal
reglementate de lege pentru infrac#iunile sv!rite.
.entru infrac#iunile sv!rite de minori termenele de prescrip#ie se reduc la jumtate.
8egiuitorul a prevzut i cauzele de ntrerupere i suspendare a cursului prescrip#iei rspunderii penale precum
i efectele acestora (vezi art. 1/2 si art. 1/+ C.p..
b .rescrip#ia e9ecutrii pedepsei este o cauz care nltur e9ecutarea pedepsei principale cu e9cep#ia
infrac#iunilor contra pcii i omenirii.
8egiuitorul a prevzut detaliat termenele de prescrip#ie a e9ecutrii pedepsei n func#ie de durata pedepsei care
urmeaz a fi e9ecutat, art!nd e9pres c msurile de siguran# nu se prescriu i, de asemenea, cazurile, precum i
efectele ntreruperii i suspendrii cursului prescrip#iei e9ecutrii pedepsei.
.entru minori termenele de prescrip#ie a e9ecutrii pedepsei sunt reduse la jumtate.
C. ?manismul legisla#iei penale D c;iar n condi#iile svririi unor fapte grave (infrac#iuni D este ilustrat de
faptul c legea (Codul penal reglementeaz rea#ilitarea* amnistia +i (raierea.
a #eabilitarea este o cauz care nltur consecin#ele condamnrii deoarece face s nceteze decderile,
interdic#iile, precum i incapacit#ile care rezult din condamnare. ,eabilitarea nu are ca urmare obliga#ia de
reintegrare n func#ia, postul din care infractorul a fost scos n urma condamnrii ori de rec;emare n cadrele
permanente ale for#elor armate sau de redare a gradului militar pierdut" reabilitarea nu are efecte asupra msurilor
de siguran#, cu e9cep#ia interzicerii de a se afla n anumite localit#i.Ea intervine n cazul condamnrii la amenda
sau la pedeapsa nc;isorii care nu depeste un an dac n decurs de 2 ani condamnatul nu a svarit nici o alt
infrac#iune.
,eabilitarea de drept intervine n baza legii, deci din oficiu, nefiind necesar depunerea unei cereri de ctre
fostul condamnat pentru ob#inerea acesteia.
#eabilitarea judecatoreasc se ob#ine prin introducerea unei cereri de ctre fostul condamnat la instan#a de
judecat care dup e9aminarea cererii sale verific dac sunt ndeplinite condi#iile prevzute de lege i n caz
afirmativ pronun#a o ;otr!re judecatoreasc prin care constat intervenit reabilitarea.
,eabilitarea judecatoreasc are aceleai efecte ca i reabilitarea de drept i anume nlaturarea consecin#elor
condamnrii.
b Conform art. 11- Cod penal prin anistie se nltur rspunderea penal pentru fapta sv!rit p!n la data
adoptrii decretului ori legii de amnistie.
Bn situa#ia n care amnistia intervine nainte de condamnare aceasta nltur rspunderea penal pentru
infrac#iunea comis astfel nc!t dac nu s-a nceput procesul penal acesta nu mai ncepe, iar dac s-a &nceput
acesta v-a nceta indiferent de faza n care se gsete. *ac nvinuitul sau inculpatul doreste s-i dovedeasc
nevinov#ia i s ob#in ac;itarea acesta are posibilitatea de a cere continuarea procesului penal
3
$mnistia nu are efect ns asupra msurilor de siguran#, msurilor educative i asupra drepturilor persoanei
vtamate.
Bn cazul n care amnistia intervine dup condamnarea inculpatului aceasta are ca efect nlturarea e9ecutrii
pedepsei pronun#ate precum i celelalte consecin#e ale condamnrii ns nu are efect asupra pedepsei amenzii deja
ncasate astfel nc!t aceasta nu va fi restituit.
c $raierea este o cauz care nltur e9ecutarea pedepsei i are ca efect nlturarea n totul sau n parte a
e9ecutrii pedepsei ori comutarea acesteia n alta mai uoar.
@ra#ierea nltur e9ecutarea pedepsei principale, av!nd efecte i asupra pedepselor a cror e9ecutare este
suspendat condi#ionat" n acest caz, partea din termenul de ncercare care reprezint durata pedepsei pronun#at
de instan#a se reduce n mod corespunztor. En situa#ia n care suspendarea condi#ionat este revocat sau anulat
se e9ecut numai partea de pedeaps rmas negra#iat.
@ra#ierea nu are efecte asupra pedepselor complementare ns n situa#ia n care prin actul de gra#iere se
dispune altfel este posibil ca acestea s fie e9ecutate n msura n care gra#ierea nu le-a nlturat, iar n cazul n
care gra#ierea le-a nlturat aceasta nu se mai e9ecut.
@ra#ierea nu are ns efecte asupra msurilor de siguran# i msurilor educative av!nd n vedere faptul c
msurile de siguran# au ca scop nlturarea unei stri de pericol i prent!mpinarea sv!ririi faptelor prevzute
de legea penal iar msurile educative au un caracter predominant educativ i preventiv.
,) Infra!iunile din d"meniul afa!eril"r
(nfrac#iunile din domeniul afacerilor pot fi definite ca acele infrac#iuni sv!rite n e9ercitarea faptelor de
comer#, de ctre comercian#i sau de ctre persoane din cadrul comercian#ilor, prin folosirea mecanismelor de
func#ionare specifice activit#ii de afaceri. .rin incriminarea acestor fapte sunt aprate, n primul r!nd, rela#iile
sociale privitoare la buna desfurare a activit#ilor comerciale.
(nfrac#iunile din domeniul afacerilor au urmtoarele caracteristici&
- sunt sv!rite n e9ercitarea faptelor de comer#, de ctre comercian#i
- fptuitorii se folosesc, n sv!rirea lor, de mecanismele de func#ionare specifice activit#ii de afaceri
(nregistrarea unor societ#i comerciale, nc;eierea unor contracte comerciale, emiterea de documente fiscale,
contractarea unor credite, raporturile de munc etc."
- sunt fapte sv!rite, de regul, de specialiti, de cunosctori ai acestui gen de activitate"
- aceste infrac#iuni aduc atingere, n primul r!nd, bunei desfurri a activit#ii de afaceri, activit#ii
comerciale i n secundar, rela#iilor sociale privind patrimoniul, ncrederea public, regimul vamal, regimul
financiar D fiscal etc.
Bn func#ie de calitatea subiectului activ i de raportul cu activitatea de afaceri, infrac#iunile din domeniul
afacerilor pot fi clasificate n&
(. (nfrac#iuni care implic n mod necesar calitatea de comerciant (persoan fizic sau persoan
juridic, afl!ndu-se deci ntr-un raport necesar cu activitatea de afaceri.
((. (nfrac#iuni care pot fi sv!rite at!t de comercian#i (sau de ctre persoane din cadrul
comercian#ilor c!t i de ctre alte persoane, afl!ndu-se ntr-un raport ocazional cu activitatea de afaceri. $cestea,
la r!ndul lor, se pot mpr#i n&
a infrac#iuni frecvente sau grave ori frecvente i grave"
b infrac#iuni cu inciden# relativ sczut.
(. Infra!iuni !are impli! &n m"d ne!esar !alitatea de !"mer!iant & sunt identificate urmtoarele
infrac#iuni, dup cum urmeaz&
A) Infra!iunile prev%ute de Le(ea -./.001 privind s"!ietile !"mer!iale* repu#li!at2
.) pre%entarea de date neade!vate asupra !"nstituirii s"!ietii D Fse pedepsete cu nc;isoarea de la
unu la cinci ani fondatorul, administratorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care prezint,
cu rea - credin#, n prospectele, rapoartele i comunicrile adresate publicului, date neadevrate asupra
constituirii societ#ii ori asupra condi#iilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea D credin#, n tot sau n
parte, asemenea date) D art. /%1, pct. 1"
,) pre%entarea unei situaii finan!iare ine3a!te D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz fondatorul,
administratorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care prezint, cu rea D credin#,
5
ac#ionarilor : asocia#ilor o situa#ie financiar ine9act sau cu date ine9acte asupra condi#iilor economice ale
societ#ii, n vederea ascunderii situa#iei ei reale) D art. /%1, pct. /"
-) refu%ul de a pre%enta anumite d"!umente D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz fondatorul,
administratorul, directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care refuz s pun la
dispozi#ia e9per#ilor, n cazurile i condi#iile prevzute la art. /4 si 2+, documentele necesare sau i mpiedic, cu
rea D credin#, s ndeplineasc nsrcinrile primite) D art. /%1, pct 2"
4) d"#5ndirea sau vinderea de a!iuni la un pre vdit ne!"respun%t"r D Fse pedepsete cu
nc;isoare de la 1 la 2 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al
societ#ii care dob!ndete, n contul societ#ii, ac#iuni ale altor societ#i la un pre# pe care l tie vdit superior
valorii lor efective sau vinde, pe seama societ#ii, ac#iuni pe care aceasta le de#ine, la pre#uri despre care are
cunotin# c sunt vdit inferioare valorii lor efective, n scopul ob#inerii pentru el sau pentru alte persoane, a unui
folos n paguba societ#ii) D art. /%/, pct. 1"
6) f"l"sirea !u rea7!redin a #unuril"r sau !reditului s"!ietii D Fse pedepsete cu nc;isoare de la
unu la 2 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii, care&
folosete, cu rea D credin#, bunuri sau creditul de care se bucur societatea, ntr-un scop contrar intereselor
acesteia sau n folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alt societate n care are interese direct sau indirect) D
art. /%/, pct /"
8) &mprumutul de la s"!ietate D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz fondatorul, administratorul,
directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care se mprumut, sub orice form, direct sau
printr-o persoan interpus, de la societatea care o adreseaz, de la o societate controlat de aceasta ori de la o
societate care controleaz societatea pe care el o administreaz sau face ca una dintre aceste societ#i s i acorde
vreo garan#ie pentru datorii proprii) D art. /%/, pct. 2"
9) rsp5ndirea de +tiri false D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz fondatorul, administratorul,
directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care rsp!ndete tiri false sau ntrebuin#eaz
alte mijloace frauduloase care au ca efect mrirea sau scderea valorii ac#iunilor sau a obliga#iunilor societ#ii ori
a altor titluri ce i apar#in, n scopul ob#inerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos n paguba societ#ii)
D art. /%/, pct. 3"
:) &n!asarea sau plata de dividente din pr"fituri fi!tive ; Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz
fondatorul, administratorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care ncaseaz sau pltete
dividente, sub orice form, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, n lips de situa#ie financiar ori
contrarii celor rezultate din aceasta) D art. /%/, pct. 5"
0) &n!l!area art) .:- D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz fondatorul, administratorul, directorul,
directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care ncalc dispozi#iile art. 1+2 din prezenta lege)
1
- art.
/%/, pct. 4"
.1) emiterea de a!iuni diminuate val"ri! D Fse pedepsete cu nc;isoare de la 4 luni la 5 ani
administratorul, directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care emite ac#iuni de o valoare
mai mic dec!t valoarea lor legal ori la un pre# inferior valorii nominale sau emite noi ac#iuni n sc;imbul
aporturilor n numerar, nainte ca ac#iunile precedente s fi fost ac;itate n ntregime) D art. /%2, pct. 1"
..) f"l"sirea de a!iuni nesu#s!rise D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz cel care se folosete, n
adunrile generale, de ac#iunile nesubscrise sau nedistribuite ac#iunilor) D art. /%2, pct. /"
.,) a!"rdarea de &mprumuturi asupra a!iunil"r ; <cu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz acordarea de
mprumuturi sau avansuri asupra ac#iunilor societ#ii) D art. /%2, pct. 2"
1
$rt. 1+2 dispune& '(1 *in profitul societ#ii se va prelua, n fiecare an, cel pu#in 56 E pentru formarea fondului de rezerv,
p!n ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
(/ *ac fondul de rezerv, dup constituire, s-a micorat din orice cauz, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin
(1.
(2 *e asemenea, se include n fondul de rezerv, c;iar dac acesta a atins suma prevzut la alin. (1, e9cedentul ob#inut prin
v!nzarea ac#iunilor la un curs mai mare dec!t valoarea lor nominal, dac acest e9cedent nu este ntrebuin#at la plata
c;eltuielilor de emisiune sau destinat amortizrilor.
(3 <ondatorii vor participa la profit, dac acest lucru este prevzut n actul constitutiv ori, n lipsa unor prevederi, a fost
aprobat de adunarea general e9traordinar.
(5 Bn toate cazurile, condi#iile participrii se vor stabili de adunarea general, pentru fiecare e9erci#iu financiar.)
4
.-) predarea a!iunil"r D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz cel care pred titularului ac#iunilor
nainte de termen sau pred ac#iuni liberate n tot sau n parte, n afar de cazurile stabilite de lege, ori emite
ac#iuni la purttor fr a fi ac;itate integral) D art. /%2, pct.3"
.4) nerespe!tarea disp"%iiil"r privind anularea a!iunil"r ; Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz cel
care nu respect dispozi#iile legale referitoare la anularea ac#iunilor neac;itate) D art. /%2, pct. 5"
.6) emiterea de "#li(aiuni ; Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz administratorul, directorul, directorul
e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care emite ac#iuni fr s cuprind men#iunile cerute de lege) D art.
/%2, pct. 4"
.8) &ndeplinirea ="tr5ril"r &nainte de termen ; F se pedepsete cu nc;isoare de la o lun la un an
administratorul, directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care ndeplinete ;otr!rile
adunrii generale referitoare la sc;imbarea formei societ#ii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea
capitalului social, nainte de e9pirarea termenelor prevzute de lege) D art. /%3, pct. 1"
.9) &ndeplinirea ="tr5ril"r de redu!ere a !apitalului s"!ial D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz
administratorul, directorul, directorul e9ecutiv sau reprezentantul legal al societ#ii care ndeplinete ;otr!rile
adunrii generale referitoare la reducerea capitalului social, fr ca asocia#ii s fie e9ecuta#i pentru efectuarea
vrsm!ntului datorat ori fr ;otr!rea adunrii generale care i scutete de plata vrsmintelor ulterioare) D art.
/%3, pct. /"
.:) &n!l!area art) .40 ; Fse pedepsete cu nc;isoarea de la o lun la un an sau cu amend
administratorului care ncalc, c;iar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozi#iile art. 13-)
/
D art.
/%5, pct. 1"
.0) ne!"nv"!area adunrii (enerale 7 Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz administratorul care nu
convoac adunarea general n cazurile prevzute de lege sau ncalc dispozi#iile art. 1-2 alin. (/)
2
Dart. /%5, pct.
/"
,1) &n!eperea "peraiunil"r &nainte de vrsm5nt D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz
administratorul care ncepe opera#iuni n numele societ#ii cu rspundere limitat, nainte de a fi efectuat
vrsm!ntul integral al capitalului social) D art. /%2, pct. 2"
,.) emiterea titluril"r ne("!ia#ile ; <cu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz administratorul care emite
titluri negociabile reprezent!nd pr#i sociale ale unei societ#i cu rspundere limitat) D art. /%5, pct. 3"
,,) d"#5ndirea de a!iuni &n !"ntul s"!ietii &n !a%uri inter%ise le(al ; <cu aceeai pedeaps se
sanc#ioneaz administratorul care dob!ndete ac#iuni ale societ#ii n contul acesteia, n cazurile interzise de lege)
D art. /%5, pct. 5"
,-) &n!l!area de !tre as"!iat a art) .,9 sau art) .0- alin >,? D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz
asociatul care ncalc dispozi#iile art. 1/%
3
sau ale art. 1-2 alin. (/ din prezenta lege)"
,4) ne!"nv"!area adunrii (enerale D Fse pedepsete cu nc;isoarea de la o lun la un an sau cu amend
cenzorul care nu convoac adunarea general n cazurile n care este obligat prin lege) D art. /%4."
/
$rt. 13- dispune& '(1 $dministratorul care are ntr-o anumit opera#iune, direct sau indirect, interese contrare intereselor
societ#ii trebuie s i ntiin#eze despre aceasta pe ceilal#i administratori i pe cenzori sau pe auditorii financiari i s nu ia
parte la nici o deliberare privitoare la aceast opera#iune.
(/ $ceeai obliga#ie o are administratorul n cazul n care, ntr-o anumit opera#iune, tie c sunt interesate so#ia, rudele sau
afinii si p!n la gradul al patrulea inclusiv.
(2 *ac prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdic#iile stabilite la alin. (1 i (/, referitoare la participarea la
deliberarea i votul administratorilor, nu sunt aplicabile n cazul n care obiectul votului l constituie&
a oferirea spre subscriere, ctre un administrator sau ctre persoanele men#ionate ala alin. (/, de ac#iuni sau obliga#iuni ale
societ#ii"
b acordarea de ctre administrator sau de persoanele men#ionate la alin. (/ a unui mprumut sau constituirea unei garan#ii n
favoarea societ#ii.
(3$dministratorul care nu a respectat prevederile alin. (1 i (/ rspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.)
2
$rt. 1-2 alin. / dispune& '?n asociat nu poate e9ercita dreptul su de vot n deliberrile adunrilor asocia#ilor referitoare la
aporturile sale n natur sau la actele juridice nc;eiate ntre ele i societate.)
3
$rt. 1/%. dispune& ' (1 $c#ionarul care, ntr-o anumit opera#iune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte personae,
un interes contrar aceluia al societ#ii, va trebui s se ab#in de la deliberrile privind acea opera#iune.
(/ $c#ionarul care contravine acestei dispozi#ii este rspunztor de daunele produse societ#ii, dac, fr votul su, nu s-ar fi
ob#inut majoritatea cerut.)
%
,6) a!!eptarea sau pstrarea !alitii de !en%"r D Fse pedepsete cu nc;isoare de la 2 luni la 2 ani
persoana care a acceptat sau a pstrat nsrcinarea de cenzor, contrar dispozi#iilor art. 141 alin (/
5
, sau persoana
care a acceptat nsrcinarea de e9pert, cu nclcarea dispozi#iilor art. 2-)
4
D art. /%%, alin. 1"
,8) e3er!itarea fun!iei fiind in!"mpati#il D Fse pedepsete cu nc;isoarea de la 2 luni la 2 ani
fondaorul, administratorul, directorul, directorul e9ecutiv i cenzorul care e9ercit func#iile sau nsrcinrile lor cu
nclcarea dispozi#iilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate) D art. /%%, alin. 2.
,9) efe!tuarea de pli as"!iail"r D Fse pedepsete cu nc;isoare de la o lun la un an sau cu amend
lic;idatorul care face pl#i asocia#ilor cu nclcarea dispozi#iilor art. /54)
%
D art. /%+, alin. /"
,:) tre!erea a!iunil"r pe numele alt"r pers"ane ; Fse pedepsete cu nc;isoare de la 4 luni la 2 ani sau
cu amenda ac#ionarul sau de#intorul de obliga#iuni care trece ac#iunile sau obliga#iunile pe numele altor persoane,
n scopul formrii unei majorit#i n adunarea general, n detrimentul altor ac#ionari sau de#intori de ac#iuni) D
art. /%-, alin. 1, pct. 1"
,0) v"tul !a pr"prietar de a!iuni D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaz ac#ionarul sau de#intorul de
obliga#iuni care voteaz, n adunri generale, n situa#ia prevzut la art. /%-, alin. 1, pct. 1, ca proprietar de
ac#iuni sau de obliga#iuni care n realitate nu-i apar#in) D art. /%-, alin. 1, pct. /"
-1) luarea "#li(aiei de a v"ta &ntr7un anumit sens D Fcu aceeai pedeaps se sanc#ioneaza ac#ionarul
care, n cazurile nepermise de lege, i ia, n sc;imbul unui avantaj material, obliga#ia de a vota ntr-un anumit
sens n adunrile generale sau de a nu lua parte la vot) D art. /%-, alin. 1, pct. 2"
-.) determinarea v"tului a!i"naril"r D Fpersoana care determin pe un ac#ionar sau pe un de#intor de
obliga#iuni ca, n sc;imbul unei sume de bani sau al unui avantaj material, s voteze ntr-un anumit sens n
adunrile generale ori s nu ia parte la vot, se pedepsete cu nc;isoare de la 4 luni la 2 ani sau cu amend) D art.
/%-, alin. /"
-,) e3er!itarea !"merului pe seama un"r s"!ieti strine D Fse pedepsete cu nc;isoarea de la unu la
5 ani, n afar de rspunderea pentru daunele pricinuite, prin opera#iunile sale, statului rom!n i ter#ilor, cel care
e9ercit un comer# n favoarea i pe seama unor societ#i constituite n #ar strin, n cazurile n care nu sunt
ndeplinite condi#iile prevzute de lege pentru func#ionarea acelor societ#i n ,om!nia) D art. /+6"
--) #an!ruta fraudul"as D Fse pedepsete cu nc;isoare de la 2 la 1/ ani persoanele vinovate de bacruta
frauduloas, constat!nd n una din urmtoarele fapte&
a falsificarea, sustragerea sau distrugerea eviden#elor societ#ii ori ascunderea unei pr#i din activul
societ#ii, nf#iarea de datorii ine9istente sau prezentarea n registrul societ#ii, n alt act ori n situa#iile
financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind sv!rit n vederea diminurii aparente a
valorii activelor"
b nstrinarea, n frauda creditorilor, n caz de faliment al unei societ#i, a unei pr#i nsemnate din
active) D art. /+/.
>biectul juridic al acestor infrac#iuni este comple9, disting!ndu-se n alctuirea acestuia, n primul r!nd,
rela#iile sociale privind activit#ile economice desfurate de societ#ile comerciale (comercian#i persoane
juridice, rela#ii a cror formare i dezvoltare se impun a fi puse sub protec#ie penal. Bn al doilea r!nd, sunt
ocrotite rela#iile sociale privind dreptul cet#eanului de a-i manifesta libera ini#iativ n scopul satisfacerii
5
$rt. 141, alin. / dispune& '(/ Gu pot fi cenzori, iar dac au fost alei, decad din mandatul lor&
a rudele sau afinii p!n la al patrulea grad inclusiv sau so#ii administratorilor"
b persoanele care primesc sub orice form, pentru alte func#ii dec!t aceea de cenzor, un salariu sau o remunera#ie de la
administratori sau de la societate sau ai cror angajatori sunt n raporturi contractuale sau se afl n concuren# cu aceasta"
c persoanele crora le este interzis func#ia de administrator conform prevederilor art. 12+"
d persoanele care, pe durata e9ercitrii atribu#iilor conferite de aceast calitate, au atribu#ii de control n cadrul =inisterului
<inan#elor .ublice sau al altor institu#ii publice, cu e9cep#ia situa#iilor prevzute e9pres de lege.)
4
$rt. 2-. dispune& FGu pot fi numi#i e9per#i&
- rudele sau afinii p!n la gradul al patrulea ori so#ii acelor care au constituit aporturi n natur sau ai fondatorilor"
- persoanele care primesc, sub orice form, pentru func#iile pe care le ndeplinesc, altele dec!t aceea de e9pert, un salariu
sau o remunera#ie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi n natur.)
%
$rt. /54 dispune& '(1 8ic;idatorii nu pot plti asocia#ilor nici o sum n contul pr#ilor ce li s-ar cuveni din lic;idare,
naintea ac;itrii creditorilor societ#ii.
(/ $socia#ii vor putea cere ns ca sumele re#inute s fie depuse la Casa de Economii i Consemna#iuni D C.E.C. D 1.$. ori la
o banc sau la una dintre unit#ile acestora i s se fac repartizarea asupra ac#iunilor sau pr#ilor sociale, c;iar n timpul
lic;idrii, dac, n afar de ceea ce este necesar pentru ndeplinirea tuturor obliga#iilor societ#ii, scadente sau care vor ajunge
la scaden#, mai rm!ne un disponibil de cel pu#in 16 E din cuantumul lor.
(2 Bmpotriva deciziilor lic;idatorilor creditorii societ#ii pot face opozi#ie n condi#iile art. 4/.)
+
nevoilor sale materiale, drept e9ercitat prin intermediul formelor asociative cu caracter economic, neomi#!ndu-se
c efectele benefice ale activit#ii acestor persoane juridice de drept privat rspund, ntr-un plan secund i
interesului public. Bn sf!rit, este inclus obictului juridic i fascicolul de rela#ii sociale, ntemeiate pe onestitate,
rela#ii ce se formeaz, n procesul lucrativ, pe de o parte, ntre indivizii asocia#i ntr-un tip de societate comercial,
iar, pe de alt parte, ntre acea societate i ceilal#i parteneri, rela#ii ce sunt ocrotite, prin sanc#iune penal,
mpotriva oricror ac#iuni malversative.
Bn majoritatea ipostazelor normative prin care se realizeaz infrac#iunile din 8egea nr. 21:1--6, obiectul
material este absent. Bn cazul infrac#iunii de bancrut frauduloas (art. /+/ din lege, obiectul material este
reprezentat de eviden#ele societ#ii (eviden#e contabile, de gestiune, registrul ac#ionarilor, registrul adunrilor
generale etc. i patrimoniul societ#ii, privit n materialitatea sa.
1ubiectul activ n cazul acestor infrac#iuni este, de regul, calificat de te9tul de lege D fondator, administrator,
director, director e9ecutiv, asociat, cenzor, e9pert sau lic;idator. .articipa#ia penal este posibil, n toate formele
sale, cu men#iunea c, n cazul coautorului, to#i participan#ii trebuie s ndeplineasc cerin#a special prevzut de
te9tul de lege.
1ubiectul pasiv este, ntotdeauna, societatea comercial nluntrul creia s-a produs nclcarea legii i asupra
creia se rsfr!ng consecin#ele acesteia. Hotodat ns, subiec#ii pasivi ai unora dintre aceste infrac#iuni pot fi i
asociatul (asocia#ii societ#ii respective, precum i al#i parteneri sociali care suport urmrile infrac#iunii
sv!rite, urmri, de regul,de natur patrimonial.
Elementul material al laturii obiective al acestor infrac#iuni se e9prim, n majoritatea cazurilor, prin ac#iuni
(prezentare, folosire, mprumut, emitere, vot, distrugere, ascundere etc. e9ist!nd, ns, i fapte al cror element
material apare ca o inac#iune (refuzul de prezentare, neconvocarea adunrilor generale etc..
?rmarea imediat n cazul tuturor infrac#iunilor prevzute de 8egea nr. 21:1--6 const, n principal (urmare
imediat principal ntr-o stare de pericol care apare fa# de normala desfurare a activit#ii economice a
societ#ilor comerciale. Bn acest sens, legtura de cauzalitate ntre ac#iunea sau inac#iunea de la elementul material
i urmarea imediat nu trebuie demonstrat, ea rezult din materialitatea.
*in punct de vedere al laturii subiective, forma de vinov#ie predominant este inten#ia, faptele put!nd fi
sv!rite i din culp numai atunci c!nd elementul material al laturii obiective se realizeaz prin inac#iuni.
$c#iunea penal se pune n micare din oficiu, urmrirea penal efectu!ndu-se de organele de poli#ie, sub
supraveg;erea procurorului.
@) Infra!iunile prev%ute de Le(ea nr) 84/.006* repu#li!at* privind pr"!edura re"r(ani%rii +i
li!=idrii 'udi!iare* respectiv&
1. #an!ruta simpl D Fse pedepsete cu nc;isoare de la 2 luni la un an sau cu amend neintroducerea sau
introducerea tardiv, de ctre debitorul persoan fizic ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a
cererii de desc;idere a procedurii n termenul prevzut la art. 2/) D art. 131, alin. 1"
/. #an!ruta fraudul"as D Fse sanc#ioneaz cu pedeapsa prevazut la art. /+/ din 8egea nr. 21:1--6
privind societ#ile comerciale, republicat, fapta persoanei care&
a falsific, sustrage sau distruge eviden#ele debitorilor prevzu#i la art. 1, alin. 1, lit. a, pct. / i 2, lit. b i
c, ori ascunde o parte din activul averii acestora"
b nf#ieaz datorii ine9istente sau prezint n registrele debitorilor prevzu#i la art. 1, alin. 1, lit.a, pct. / si
2, lit. b i c, n alt act sau n situa#ia financiar, sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind sv!rite n
vederea diminurii aparente a valorii activelor"
c nstrineaz, n frauda creditorilor, n caz de insolven# a debitorilor prevzu#i la art. 1, alin. 1, lit. a, pct.
/ i 2, lit. b i c, o parte nsemnat din active D art. 131, alin. /"
- (estiunea fraudul"as D Fprevazut la art. /13, alin. 1, Cod penal
+
, se pedepsete cu nc;isoare de la 2
la + ani, atunci c!nd este sv!rit de administratorul ori lic;idatorul averii debitorului, precum i de ctre orice
reprezentant sau prepus al acestuia) D art. 13/, alin. 1"
F(nfrac#iunea de gestiune frauduloas, prevzut la art, /13, alin. / din Codul .enal, se pedepsete cu
nc;isoarea de la 5 la 1/ ani, atunci c!nd este sv!rit de administratorul ori lic;idatorul averii debitorului,
precum i de ctre orice reprezentant sau prepus al acestuia, dac fapta nu constituie o infrac#iune mai grav) D
art. 13/, alin. /.
+
$rt. /13 alin. 1 Cod penal dispune& '.ricinuirea de pagube unei personae, cu rea-credin#, cu ocazia administrrii sau
conservrii bunurilor acesteia, de ctre cel care are ori trebuie s aib grija administrrii sau conservrii acelor bunuri, se
pedepsete cu nc;isoare de la 4 luni la 5 ani.)
-
4) delapidarea 7 FBnsuirea, folosirea sau traficarea de ctre administratorul ori lic;idatorul averii
debitorului, precum i de ctre orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le
gestioneaz sau le administreaz constituie infrac#iunea de delapidare i se pedepsete cu nc;isoare de la un an la
15 ani i interzicerea unor drepturi.
Bn cazul n care delapidarea a avut consecin#e deosebit de grave, pedeapsa este nc;isoarea de la 16 ani la /6 de
ani i interzicerea unor drepturi) D art. 132.
6) s"li!itarea de !reane ine3istente D Ffapta persoanei care, n nume propriu sau prin persoane
interpuse, solicit nregistrarea unei cereri de admitere a unei crean#e ine9istente asupra cererii debitorului, se
pedepsete cu nc;isoare de la 2 luni la un an sau cu amend) D art. 133"
8) refu%ul de a pre%enta d"!umentele D Frefuzul debitorului persoan fizic sau al administratorului,
directorului, directorului e9ecutiv sau reprezentantului legal, al debitorului, persoan juridic, de a pune la
dispozi#ie judecatorului sindic, administratorului sau lic;idatorului judiciar, n condi#iile prevzute la art. 2-,
documentele i informa#iile prevzute la art. 22, alin. 1, lit. a D f sau mpiedicarea acestora, cu rea credin#, de a
ntocmi documenta#ia respectiv, se pedepsete cu nc;isoare de la un an la 2 ani sau cu amend) D art. 135"
>biectul juridic al infrac#iunilor prevzute de 8egea nr. 43:1--5 este comple9, fiind ocrotite, n principal,
rela#iile sociale privind buna desfurare a procedurii judiciare a reorganizrii i falimentului, iar n secundar,
rela#iile sociale privind patrimoniul i ncrederea public n comercian#i D persoane fizice sau persoane juridice.
>biectul material este eviden#iat doar n cazul bancrutei frauduloase, gestiunii frauduloase i al
delapidrii, n celelalte cazuri valoarea social ocrotit n cadrul obiectului juridic nee9prim!ndu-se ntr-o entitate
material.
1ubiectul activ este, de regul calificat, fiind vorba de un debitor persoan fizic sau reprezentantul
persoanei juridice debitoare.
1ubiectul pasiv este reprezentat de creditor care, prin ac#iunile frauduloase ale debitorului, este vtmat n
drepturile sale patrimoniale.
Elementul material al laturii obiective se e9prim, n majoritatea cazurilor, prin ac#iuni (falsificare,
distrugere, sustragere, nsuire, folosire, traficare etc e9ist!nd i un caz n care acesta este reprezentat de o
inac#iune (refuzul de a prezenta anumite documente.
*ei ac#iunile sau inac#iunile debitorului creeaz rezultate determinate, totui, n principal, urmarea
imediat const ntr-o stare de pericol care apare n legtur cu buna desfurare a procedurii reorganizrii
judiciare i falimentului.
<orma de vinov#ie cu care se sv!resc aceste infrac#iuni este inten#ia, latura subiectiv ntregindu-se cu
scopul urmrit de ctre fptuitor, i anume acela al fraudrii creditorilor.
$c#iunea penal se pune n micare din oficiu iar urmrirea penal se realizeaz de ctre organele de
poli#ie, sub supraveg;erea procurorului.
II) Infra!iuni !are p"t fi sv5r+ite at5t de !"mer!iani* !5t +i de !tre alte pers"ane
A) Infra!iuni fre!vente sau (rave "ri fre!vente +i (rave
Bn aceast categorie intr urmtoarele infrac#iuni&
.) Prev%ute de C"dul penal2
a (nfrac#iuni contra patrimoniului & abuzul de ncredere (art. /12, gestiunea frauduloas (art.
/13, nelciunea (art. /15, delapidarea (art. /15
1
"
b (nfrac#iuni de serviciu & abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor (art. /3+, abuzul n
serviciu n forma certificat (art. /3+
1
, neglijen#a n serviciu (art. /3-"
c (nfrac#iuni de fals & falsul material n nscrierile oficiale (art. /++, falsul intelectual (art.
/+-, falsul n nscrisuri sub semntur privat (art. /-6, falsul n declara#ii (art. /-1"
d (nfrac#iuni de corup#ie & luarea de mit (art. /53, darea de mit (art. /55, primirea de
foloase necuvenite (art. /54, traficul de influen# (art. /5%.
,) Prev%ute de le(ile spe!iale2
a (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. /31:/665 privind combaterea evaziunii fiscale& n cadrul
art. 2 D - din aceast lege sunt reglementate un numr de 11 infrac#iuni de evaziune fiscal,
cu numeroase variante normative& nerefacerea documentelor contabile distruse (art. 2,
refuzul de a prezenta documente la control (art. 3, mpiedicarea ptrunderii n sediu pentru
control (art. 5, neplata sumelor reprezent!nd impozite sau contribu#ii cu re#inere la surs (art.
4, punerea n circula#ie, fr drept, a timbrelor, banderolelor sau tipizatelor cu regim special
(art. % alin. 1, tiprirea sau punerea n circula#ie a timbrelor, banderolelor sau tipizatelor cu
16
regim special falsificate (art. %, alin. /, rambursarea, restituirea sau compensarea ilegal (art.
+, alin. 1, asocierea pentru sv!rirea faptei prevzut la art. +, alin. 1 (art. +, alin. /,
evaziunea fiscal propriu-zis (art. -.
b (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. +/:1--1, privind contabilitatea, n cadrul art. 2% D o
variant a falsului intelectual.
c (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. 131:1--% (Codul vamal& contrabanda (art. 1%5,
contrabanda calificat (art. 1%4, folosirea de acte nereale (art. 1%%, folosirea de acte
falsificate (art. 1%+.
d (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. 454:/66/, pentru prevenirea i sanc#ionarea splrii
banilor D infrac#iunea prevzut de art. /2, n trei variante normative (sc;imbarea sau
transferul de valori, disimularea provenien#ei bunurilor, dob!ndirea de bunuri i infrac#iunea
prevzut de art. /3 (obliga#ia de a nu divulga informa#ii.
e (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. %+:/666 pentru prevenirea, descoperirea i sanc#ionarea
faptelor de corup#ie D sunt reglementate de apro9imativ /2 de infrac#iuni, n cadrul art. 4
1
, +
/
,
16, 11, 1/, 12 i 1%.
@) Infra!iuni din d"meniul afa!eril"r !u in!iden* de re(ul* s!%ut
1unt reglementate apro9imativ 4- de infrac#iuni&
.) Infra!iuni prev%ute de C"dul penal2
a divulgarea secretului profesional (art. 1-4
b infrac#iuni la regimul stabilit pentru anumite activit#i economice& specula (art. /-5,
nelciunea la msurtoare (art. /-4, nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor (art.
/-%, divulgarea secretului economic (art. /-+, contrafacerea obiectului unei inven#ii (art.
/--, punerea n circula#ie a produselor contrafcute (art. 266, concuren#a neloial (art.
261, nerespectarea dispozi#iilor privind opera#iile de import sau e9port (art. 26/,
deturnarea de fonduri (art. 26/
1
, nerespectarea de deeuri i reziduuri (art. 26/.
,) Infra!iuni prev%ute de le(ile spe!iale2
a (nfrac#iunea prevzut de 8egea nr. 11:1--1, privind registrul comer#ului, la art. 3+, lin. 1 (o
variant a falsului n declara#ii.
b (nfrac#iunea prevzut de 8egea nr. 11:1--1, privind concuren#a neloial, la art.5.
c (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. 3-3:/663, privind aprobarea >rdonan#ei @uvernului nr.
+2:/663 pentru modificarea i completarea 8egii nr. 5%1:/662 privind Codul fiscal, n cadrul art.
/-4
1
, lit. a D I, sunt reglementate 11 infrac#iuni din domeniul financiar D fiscal.
d (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. /-%:/663, privind pia#a de capital D n cadrul art. /%-, alin. 1
i / sunt prevzute / infrac#iuni.
e (nfrac#iunea prevzut de 8egea nr. 126:1--- privind unele msuri de protec#ie a persoanelor
ncadrate n munc, n cadrul art. 1-"
f (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. //:1-4- privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garan#ii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor agen#ilor economici, autorit#ilor sau
institu#iilor publice, la art. 25, 24 si 2%"
g (nfrac#iunile prevzute n 8egea nr. -6:1--4 privind protec#ia muncii D sunt prevzute 4
infrac#iuni, la art. 25 D 36 din 8ege"
; (nfrac#iunile prevzute de Codul muncii D sunt prevzute 3 infrac#iuni, la art. /%%, /%+, /+6, i
/+6
1
"
i (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. 14+:1--- pentru solu#ionarea conflictelor de munc -
declararea ilegal a grevei (art. +%.
j (nfrac#iunea prevzut de 8egea nr. %4:/66/ privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii for#ei de munc, la art. 111"
I (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. 53:/662, cu privire la sindicate D sunt reglementate 2
infrac#iuni, n cadrul art. 52, alin. 1, lit. a, b i c"
l (nfrac#iunile prevzute de 8egea nr. 5+:1--+, legea bancar D sunt prevazute 3 infrac#iuni, la art.
3 D %"
m (nfrac#iunea prevzut de 8egea nr. 5+:1-23 asupra cambiei i biletului la ordin, la art. 162"
n (nfrac#iunea prevzut de 8egea nr. 5-:1-23, asupra cecului D n cadrul art. +6 este prevzut
infrac#iunea de emitere a unui cec fr acoperire.
11