Sunteți pe pagina 1din 6

CONVENIE CADRU

privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programelor de studii universitare de


licen/disertatie
In baza Conventiei de colaborare incheiate intre Facultatea FAIMA !"
si ############################################ se ncheie urmatoarea Conventie Cadru$
ntre
%# Universitatea Politehnica din Bucuresti cu sediul in "ucuresti& 'plaiul Independentei& nr# (%(&
'ector )& Cod !ostal *)**+, prin Facultatea de Antreprenoriat& Ingineria si Managementul Afacerilor&
-epartamentul de Management .denumit n continuare organizator de practic/& reprezentat de
-irector conf# dr# ing 0heorghe Militaru adresa organizatorului de practic$ 'plaiul Independentei& nr#
(%(& 'ector )& Cod !ostal *)**+,& tel# *,%/+*,12,3& email$ faima#upb4gmail#com
,# Societatea coercial!& ##################################### .denumit n continuare partener de practic/&
reprezentat de -irector 0eneral ################################### cu sediul social n ###################################
'tr##########nr########## tel# ##################################email$ ###############################
(# Student######################################## .denumit n continuare practicant/ C5! ##############################
data na6terii ###################### locul na6terii ############################domiciliat
in ###########################################################nscris n anul universitar####################& niversitatea
!olitehnica din "ucuresti& Facultatea de Antreprenoriat& Ingineria si Managementul
Afacerilor& ######################################& email$ ################################### telefon$ ###########################
Art" #" O$iectul conven%iei&cadru
.%/ Convenia7cadru stabile6te cadrul n care se organizeaz 6i se desf6oar stagiul de
practic n vederea consolidrii cuno6tinelor teoretice 6i pentru formarea abilitilor& spre a le aplica
n concordan cu specializarea pentru care se instruie6te& efectuat de practicant#
.,/ 'tagiul de practic este realizat de practicant n vederea dob8ndirii competenelor
profesionale menionate n portofoliul de practic& parte integrant a prezentei convenii7cadru#
.(/ Modalitile de derulare 6i coninutul stagiului de pregtire practic sunt descrise n
prezenta convenie7cadru 6i n portofoliul de practic cuprins n ane9a la prezenta convenie7cadru#
Art" '" Statutul (racticantului
!racticantul rm8ne& pe toat durata stagiului de pregtire practic& student al instituiei de
nvm8nt superior#
Art" )" Durata *i (erioada des+!*ur!rii sta,iului de (ractic!
.%/ 'tagiul de practic va avea durata de %, sptm8ni#
.,/ !erioada desf6urrii stagiului de practic este de la ######################## p8n
la ##############################
Art" -" Plata *i o$li,a%iile sociale
.%/ 'tagiul de pregtire practic nu se efectueaz n cadrul unui contract de munc#
.,/ :n cazul anga;rii ulterioare& perioada stagiului nu va fi considerat ca vechime#
.(/ !racticantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic& cu e9cepia
situaiei n care practicantul are statut de anga;at#
Art" ." Res(onsa$ilit!%ile (racticantului
.%/ !racticantul are obligaia ca pe durata derulrii stagiului de practic s respecte programul
de lucru stabilit 6i s e9ecute activitile specificate de tutore n conformitate cu !ortofoliul de
practic& n condiiile respectrii cadrului legal cu privire la volumul 6i dificultatea acestora#
.,/ !e durata stagiului& practicantul trebuie s respecte regulamentul de ordine interioar al
partenerului de practic# :n cazul nerespectrii acestui regulament& conductorul partenerului de
practic 6i rezerv dreptul de a anula convenia7cadru& dup ce n prealabil a ascultat punctul de
vedere al practicantului 6i al tutorelui 6i a n6tiinat conductorul instituiei de nvm8nt unde
practicantul este nscris 6i dup primirea confirmrii de primire a acestei informaii
.(/ !racticantul are obligaia de a respecta normele de securitate 6i sntate n munc& precuim
si normele de prevenire si stingere a incendiilor& pe care 6i le7a nsu6it de la reprezentantul
partenerului de practic nainte de nceperea stagiului de practic#
.+/ -e asemenea& practicantul se anga;eaz s nu foloseasc& n niciun caz& informaiile la care
are acces n timpul stagiului despre partenerul de practic sau clienii si& pentru a le comunica unui
ter sau pentru a le publica& chiar dup terminarea stagiului& dec8t cu acordul respectivului partener de
practic#
Art" /" Res(onsa$ilit!%ile (artenerului de (ractic!
.%/ !artenerul de practic va stabili un tutore pentru stagiul de practic& selectat dintre
salariaii proprii 6i ale crui obligaii sunt menionate n portofoliul de practic& parte integrant a
conveniei7cadru#
.,/ :n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre practicant& tutorele va contacta cadrul didactic
supervizor& aplic8ndu7se sanciuni conform regulamentului de organizare 6i funcionare al instituiei
de nvm8nt superior#
.(/ :nainte de nceperea stagiului de practic& partenerul are obligaia de a face practicantului
instructa;ul cu privire la normele de securitate 6i sntate n munc& n conformitate cu legislaia n
vigoare# !rintre responsabilitile sale& partenerul de practic va lua msurile necesare pentru
securitatea 6i sntatea n munc a practicantului& precum 6i pentru comunicarea regulilor de prevenire
asupra riscurilor profesionale#
.+/ !artenerul de practic trebuie s pun la dispoziia practicantului toate mi;loacele necesare
pentru dob8ndirea competenelor precizate n portofoliul de practic#
Art" 0" O$li,a%iile or,ani1atorului de (ractic!
.%/ <rganizatorul de practic desemneaz un cadru didactic supervizor& responsabil cu
planificarea& organizarea 6i supravegherea desf6urrii pregtirii practice# Cadrul didactic supervizor&
mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de practic stabilesc tematica de practic 6i competenele
profesionale care fac obiectul stagiului de pregtire practic#
.,/ :n cazul n care derularea stagiului de pregtire practic nu este conform cu
anga;amentele luate de ctre partenerul de practic n cadrul prezentei convenii& conductorul
instituiei de nvm8nt superior .organizator de practic/ poate decide ntreruperea stagiului de
pregtire practic conform conveniei7cadru& dup informarea prealabil a conductorului partenerului
de practic 6i dup primirea confirmrii de primire a acestei informaii#
.(/ :n urma desf6urrii cu succes a stagiului de practic& organizatorul va acorda
practicantului numrul de credite specificate n prezentul planul de nvm8nt& ce vor fi nscrise 6i n
'uplimentul la diplom& potrivit reglementrilor =uropass .-ecizia ,#,+%/,**+/C= a !arlamentului
=uropean 6i a Consiliului/#
Art" 2" Persoane desenate de or,ani1atorul de (ractic! *i (artenerul de (ractic!
.%/ >utorele .persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului
de practic/$
5ume################################
Funcia ##########################################
>elefon ################################## =mail ##################################
.,/ Cadrul didactic supervizor& responsabil cu urmrirea derulrii stagiului de practic din
partea organizatorului de practic$
5ume ######################################################
Funcia ########################################
>elefon ########## ############ =mail ###################
Art" 3" Evaluarea sta,iului de (re,!tire (ractic!
.%/ =valuarea se face n -epartamentul Management pe baza !ortofoliului de practic&
Caietului de practic 6i a ?aportului elaborat de partenerul de practic#
.,/ 5umrul de credite transferabile ce vor fi obinute n urma desf6urrii stagiului de
practic este de #########################
Art" #4" Ra(ortul (rivind sta,iul de (re,!tire (ractic!
.%/ :n timpul derulrii stagiului de practic& tutorele va evalua practicantul n permanen& pe
baza unei fi6e de observaie/evaluare# @or fi evaluate at8t nivelul de dob8ndire a competenelor
profesionale& c8t 6i comportamentul 6i modalitatea de integrare a practicantului n activitatea
partenerului de practic .disciplin& punctualitate& responsabilitate n rezolvarea sarcinilor& respectarea
regulamentului de ordine interioar al ntreprinderii/instituiei publice etc#/#
.,/ Aa finalul stagiului de practic& tutorele elaboreaz un ?aport& pe baza evalurii nivelului
de dob8ndire a competenelor de ctre practicant# ?ezultatul acestei evaluri va sta la baza notrii
practicantului de ctre cadrul didactic supervizor#
.(/ !eriodic 6i dup ncheierea stagiului de practic& practicantul va prezenta un caiet de
practic care va cuprinde$
B denumirea modulului de pregtireC
B competene e9ersateC
B activiti desf6urate pe perioada stagiului de practicC
B observaii personale privitoare la activitatea depus#
Art" ##" S!n!tatea *i securitatea 5n unc!"
.%/ !racticantul ane9eaz prezentului contract dovada asigurrii medicale valabil n perioada
6i pe teritoriul statului unde se desf6oar stagiul de practic#
.,/ !artenerul de practic are obligaia respectrii prevederilor legale cu privire la sntatea 6i
securitatea n munc a practicatului pe durata stagiului de practic#
.(/ !racticantului i se asigur protecie social conform legislaiei n vigoare# Ca urmare&
conform dispoziiilor Aegii nr# (+)/,**, privind asigurrile pentru accidente de munc 6i boli
profesionale& cu modificrile 6i completrile ulterioare& practicantul beneficiaz de legislaia privitoare
la accidentele de munc pe toat durata efecturii pregtirii practice#
.+/ :n cazul unui accident suportat de practicant& fie n cursul lucrului& fie n timpul deplasrii
la lucru& partenerul de practic se anga;eaz s n6tiineze asigurtorul cu privire la accidentul care a
avut loc#
Art# %(# !revederi finale
#########################################################################
###########################################################################
Alctuit n triplu e9emplar la data$ #########################
5ume/'emnatura/'tampila/-ata
-irector -epartament Management .<rganizator de practic/
!rof# dr# ing#
##########################################
-irector 'ocietate comercial& .!artener de practic/
###########################################################
!racticant .'tudent/
####################################################
Am luat cuno6tin$
Cadru didactic supervizor#################################
>utore################################################################
A5=DE la Convenia7cadru
privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen
POR6O7O8IU DE PRAC6IC9
%# -urata total a pregtirii practice$ %, sptm8ni#
,# Intervalul practicii$ ####################################
(# !erioada stagiului& timpul de lucru 6i orarul .de precizat zilele de pregtire practic n cazul
timpului de lucru parial/$ luni7vineri& ) ore/zi& n intervalul 3 7%+
+# Adresa unde se va derula stagiul de pregtire practic$
################################
2# -eplasarea n afara locului unde este repartizat practicantul vizeaz urmtoarele locaii$
#####################################
)# Condiii de primire a studentului n stagiul de practic$
!rimirea studentului n stagiul de practic se va realiza pe baza seleciei efectuate de ctre
organizatorul de practic mpreun .atunci c8nd este cazul/ cu partenerul de practic#
F# Modaliti prin care se asigur complementaritatea ntre pregtirea dob8ndit de studentul n
instituia de nvm8nt superior 6i n cadrul stagiului de practic$
Activitile planificate n cadrul stagiului de practic sunt corelate cu cuno6tinele teoretice
dob8ndite de ctre studeni n anii anteriori de nvm8nt#
Competenele dob8ndite n cadrul stagiului de practic sunt n conformitate cu competenele
generale 6i specifice corespunztoare domeniului de studii parcurs de ctre studentul practicant#
3# 5umele 6i prenumele cadrului didactic care asigur supravegherea pedagogic a
practicantului pe perioada stagiului de practic$
#####################################
1# -repturi 6i responsabiliti ale cadrului didactic supervizor din unitatea de nvm8nt
organizator al practicii& pe perioada stagiului de practic$
Asigur& mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de practic& planificarea& organizarea 6i
supravegherea desf6urrii activitii de practic#
'tabile6te& mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de practic& tematica de practic 6i
competenele profesionale urmrite#
Aduce la cunostin studenilor participani condiiile 6i cerinele stagiului de practic& a6a
cum sunt ele specificate de partenerul de practic#
Asigur c derularea stagiului de practic este n acord cu anga;amentele stabilite#
%*# 5umele 6i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere care va asigura respectarea
condiiilor de pregtire 6i dob8ndirea de ctre practicant a competenelor profesionale planificate
pentru perioada stagiului de practic#############################funcia################################
%%# -repturi 6i responsabiliti ale tutorelui de practic desemnat de partenerul de practic$
Asigur& mpreun cu cadrul didactic numit de ctre organizatorul de practic& planificarea&
organizarea 6i supravegherea desf6urrii activitii de practic#
'tabile6te& mpreun cu cadrul didactic numit de ctre organizatorul de practic& tematica de
practic 6i competenele profesionale urmrite#
Instruie6te studentul practicant cu privire la normele de securitate 6i sntate n munc& n
conformitate cu legislaia n vigoare#
!une la dispoziia studentului practicant echipamente de protecie 6i instrumente specifice de
lucru& acolo unde este cazul#
!articip la evaluarea activittii studentului prin eliberarea atestatului de practic#
Are dreptul de a face parte din comisia de evaluare stabilit de ctre organizatorul de practic#
Asigur c derularea stagiului de practic este n acord cu anga;amentele stabilite#
%,# -efinirea competenelor care vor fi dob8ndite pe perioada stagiului de practic
5r# Competena Modulul de pregtire Aocul de munc Activiti planificate <bs
%
-ob8ndirea
competenelor necesare
pe piaa muncii
!regtire n
domeniul $
MA5A0=M=5>A
<?0A5IGAHI=I /
AFAC=?II
'curt prezentare a organizaiei$ date de
identificare& statutul legal forma ;uridic de
organizare& forma de proprietate 6i structura
proprietii& istoric& domeniul industrial&
produsele oferite 6i piaa#
,
Cre6terea adaptabilitii
la cerinele primului loc
de munc
Managementul organizaiei$ viziunea 6i
misiunea organizaiei& obiectivele 6i strategia
organizaiei& luarea deciziilor 6i circulaia
informaiei& conducerea e9ecutiv& funciunile
organizaiei& organigrama& descrierea unor fi6e
de post#
(
Familiarizarea cu mediul
de afaceri
-escrierea activitilor de previziune&
organizare& direcionare& coordonare 6i control#
+
Identificarea legturilor
dintre cuno6tinele
teoretice acumulate 6i
cele practice
-escrierea proceselor manageriale din cadrul
organizaiei.de e9emplu$ procesul de
aprovizionare& v8nzare& recrutare 6i selecie a
resursei umane etc# /
2
-ezvoltarea
competenelor de
comunicare 6i orientare
n spaiul economic real
-escrierea unor sisteme$ informaional&
decizional& comunicaional& pentru
managementul calitii& management de
mediu& siguran 6i responsabilitate la locul de
munc& responsabilitate social#
)
tilizarea corect a
documentelor 6i modul
de ntocmire a acestora
Finanele organizaiei$ date.publice/ din
documentele financiare ale organizaiei&
bugetul de venituri 6i cheltuieli& bilanul
contabil& analiza indicatorilor financiari
lichiditate& solvabilitate& activitate 6i
profitabilitate#
F
Formarea g8ndirii&
stimularea e9primrii 6i
argumentrii prerilor
personale cu privire la
activitatea practic
%(# Modaliti de evaluare a pregtirii profesionale dob8ndite de practicant pe perioada stagiului de
pregtire practic$
=valuarea pregtirii profesionale dob8ndite de practicant se va realiza pe baza$
Atestatului de practic emis de ctre tutorele de practicC
!rezentrii raportului de practic n faa unei comisii numite de ctre organizatorul de
practic#
=valuarea activitii se face pe baza grilelor 6i criteriilor stabilite prin 0hidul de !ractic& ane9 la
prezenta convenie cadru#
Cadru didactic
supervizor
>utore
!racticant
.'tudent/
5umele 6i prenumele
Funcia
'emntura
-ata

S-ar putea să vă placă și