Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

1
CONTRACT DE PREGTIRE PRACTIC
pentru efectuarea stagiului de pregatire practica a elevilr din invata!antul prfesinal si te"nic
Prezentul contract se ncheie ntre:
Unitatea de nvmnt
(denumit n continuare organizator de practic)
reprezentat de Director
Dl/Dna..
dresa or!anizatorului de practic:

email:. tele"on: .
#lev/#levii
$
(denumit/denumii n
continuare practicant/practicani)% nscris/inscri&i n anul &colar ... n clasa ..%
domeniul de pre!tire pro"esional
'
....................................................% cali"icarea
.% nivelul de cali"icare ....
&i
(peratorul economic/)nstituia ...
(denumit n continuare partener de practic)
reprezentat de (numele &i calitatea)
Dl/Dna.
dresa partenerului de practic:

email:. tele"on: .
Periada pentru care se ncheie contractul de pre!tire practic: ..
ARTICOLUL 1
Obiectul contractului de pregtire practic
*ontractul sta+ile&te cadrul n care se or!anizeaz &i se des"&oar sta!iul de pre!tire practic n
vederea nvrii la locul de munc% ca parte a pro!ramului de pre!tire pro"esional prin nvmnt pro"esional
&i tehnic.
,ta!iul de practic este or!anizat n vederea do+ndirii competenelor pro"esionale menionate n ane-a
peda!o!ic care "ace parte inte!rant din prezentul contract% n con"ormitate cu ,tandardul de pre!tire
pro"esional &i curriculumul apro+ate prin (rdinul ministrului educa.iei% cercetrii% tineretului &i sportului
nr. .............................
/odalitile de derulare &i coninutul sta!iului de pre!tire practic sunt descrise n prezentul contract &i
n ane-a peda!o!ic.
ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul este% pe toat durata sta!iului de pre!tire practic% elev al unitii de nvmnt.
ARTICOLUL 3
1
*ontractul se poate ncheia pentru unul sau mai mul.i elevi.
2
Pentru sta!iile de practic des"0urate n clasa a )12a sau a 12a liceu tehnolo!ic se men.ioneaz doar domeniul de
pre!tire pro"esional (nu se completeaz cali"icarea 0i nivelul de cali"icare).
Cadrul n care se desfoar stagiul de practic
,ta!iul de pre!tire practic (se +i"eaz situaia corespunztoare):
2 se e"ectueaz n cadrul unui contract de munc% cei doi parteneri putnd s +ene"icieze de prevederile
3e!ii nr. 4'/'554 privind stimularea ncadrrii n munc a elevilor &i studenilor% cu modi"icrile ulterioare

2 nu se e"ectueaz n cadrul unui contract de munc


2 se e"ectueaz n cadrul unui proiect "inanat prin 6ondul ,ocial #uropean (FSE)
2 se e"ectueaz n cadrul unui proiect cu "inanare din alt surs dect 6,#
2 denumirea proiectului &i codul
acestuia
7
...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................... .
8n cazul accesrii unor proiecte pentru susinerea "inanciar a sta!iului de pre!tire practic care "ace
o+iectul prezentului contract se va evita du+la "inanare din "onduri pu+lice interne sau e-terne.
ARTICOLUL !
Re"unerarea practicantului
Practicantul poate "i remunerat pe perioada des"&urrii sta!iului de practic numai pe +aza unui
contract de munc ncheiat ntre practicant &i partenerul de practic n care se des"&oar sta!iul de practic.
8n cazul an!a9rii pe perioada sta!iului de pre!tire practic% partenerul de practic se o+li! s respecte
prevederile le!islaiei muncii% sa n&tiineze or!anizatorul de practic &i s convin mpreun cu acesta cu privire
la modalitile de corelare a pro!ramului de lucru cu pro!ramul de pre!tire al elevului.
Partenerul de practic poate acorda practicantului spri9in material sau de alt natur con"orm le!ii.
,timulentele "inanciare o"erite de ctre partenerul de practic su+ "orm de +urse% !rati"icri% premii etc.% precum
&i alte "orme de spri9in acordat practicantului sunt menionate la art. :.
ARTICOLUL #
Sntatea i securitatea n "unc
Partenerul de practic are o+li!aia respectrii prevederilor le!ale cu privire la sntatea &i securitatea n
munc a practicantului pe durata sta!iului de instruire practic.
ctivitile des"&urate n timpul sta!iului de practic vor "i potrivite cu dezvoltarea "izic% aptitudinile
&i cuno&tinele practicantului% "r a2i "i periclitate sntatea% dezvoltarea &i pre!tirea pro"esional. 8ncadrarea
n practic la locuri de munc !rele% vtmtoare sau periculoase se poate "ace numai dup mplinirea vrstei de
$; ani
<
.
ARTICOLUL $
Responsabilit%ile practicantului
Practicantul are o+li!aia ca pe durata derulrii sta!iului de pre!tire practic s respecte pro!ramul de
lucru sta+ilit &i s e-ecute activitile solicitate de tutore# prevzute n ane-a peda!o!ic# dup o preala+il
instruire. 8n cazul nerespectrii o+li!aiilor% practicantului i se aplic sanciunile con"orm re!ulamentului de
or!anizare &i "uncionare al unitii de nvmnt.
Practicantul are o+li!aia de a respecta prevederile contractului de pre!tire practic &i ale ane-ei
peda!o!ice asumate prin declaraiile de an!a9ament din ne-ele si =
>
care "ac parte inte!rant din prezentul
contract.
Practicantul are o+li!aia% pe ntrea!a durat a sta!iului de practic% de a utiliza &i de a completa un caiet
de practic care va cuprinde in"ormaii privind:
- denumirea modulului de pre!tire?
- competenele e-ersate?
- activitile des"&urate pe perioada sta!iului de pre!tire practic% sarcinile &i temele de lucru realizate?
- o+servaiile personale privitoare la activitatea depus.
3
,e completeaz n situa.ia n care sta!iile de practic se des"0oar n cadrul unor proiecte "inan.ate din 6,# sau alte surse
de "inan.are.
4
ctivit.ile din timpul practicii vor respecta condi.iile similare cu prevederile *odului muncii re"eritoare la ncadrarea n
munc a minorilor @art. $7 alin. (') 0i (>) din 3e!ea nr. >7/'557 2 *odul muncii% repu+licatA.
5
8n cazul unui contract individual se completeaz ne-a % iar n cazul unui contract pentru un !rup de elevi se
completeaz ne-a =.
*aietul de practic este veri"icat periodic de ctre tutore &i cadrul didactic responsa+il cu urmrirea
derulrii sta!iului de pre!tire practic.
*aietul de practic &i certi"icatul de practic% al crui model este prevzut in ane-a nr. ' la (rdinul
ministrului educaiei% cercetrii% tineretului &i sportului nr. 7.>7:/'5$' privind apro+area contractului de
pre!tire practic a elevilor din nvmntul pro"esional &i tehnic% constituie dovezi ale des"&urrii pre!tirii
practice &i sunt luate n considerare la evaluarea &i certi"icarea competenelor do+ndite de practicant.
Pe durata sta!iului de practic% practicantul are o+li!aia de a respecta re!ulamentul de ordine interioar
al partenerului de practic. 8n cazul nerespectrii acestui re!ulament% directorul operatorului economic/instituiei
partener de practic &i rezerv dreptul de a anula o+li!aiile &i drepturile practicantului n cauz% sta+ilite prin
contractul de practic% dup ce n preala+il a n&tiinat directorul unitii de nvmnt la care este nscris elevul
practicant.
Practicantul are o+li!aia de a2&i nsu&i &i respecta normele de securitate &i sntate n munc !enerale
&i speci"ice partenerului de practic.
Practicantul se an!a9eaz s nu "oloseasc% n niciun caz% in"ormaiile la care are acces n timpul
sta!iului despre partenerul de practic sau clienii si% pentru a le comunica unui ter sau pentru a le pu+lica%
chiar dup terminarea sta!iului% dect cu acordul respectivului partener de practic.
ARTICOLUL &
Obliga%iile i responsabilit%ile organi'atorului de practic
Directorul unitii de nvmnt or!anizator de practic desemneaz un cadru didactic responsa+il cu
plani"icarea% or!anizarea &i suprave!herea des"&urrii pre!tirii practice a practicantului.
*adrul didactic desemnat de unitatea de nvmnt mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de
practic sta+ilesc tematica de practic &i competenele pro"esionale care "ac o+iectul sta!iului de pre!tire
practic n con"ormitate cu ,tandardul de pre!tire pro"esional &i curriculumul corespunztor cali"icrii pentru
care se pre!te&te elevul.
*adrul didactic desemnat de unitatea de nvmnt particip la evaluarea competenelor do+ndite de
practicant pe durata sta!iului de pre!tire practic.
8n cazul n care derularea sta!iului de pre!tire practic nu este con"orm cu an!a9amentele luate de
ctre partenerul de practic n cadrul prezentului contract% directorul unitii de nvmnt (or!anizator de
practic) poate decide ntreruperea sta!iului de pre!tire practic ce "ace o+iectul prezentului contract dup
in"ormarea preala+il a partenerului de practic &i primirea con"irmrii de primire a acestei in"ormri.
(r!anizatorul de practic emite *erti"icatul de pre!tire practic prin care se atest activitile
des"&urate de practicant% rezultatele nvrii do+ndite de acesta &i rezultatul o+inut n urma evalurii.
*erti"icatul de pre!tire practic va respecta re!imul 9uridic al actelor de studii.
ARTICOLUL (
Obliga%iile i responsabilit%ile partenerului de practic
Partenerul de practic tre+uie s pun la dispoziia practicantului toate mi9loacele necesare pentru
do+ndirea competenelor precizate n ne-a peda!o!ic &i este responsa+il pentru calitatea pre!tirii
pro"esionale a practicantului pe durata e"ecturii sta!iului de practic.
Partenerul de practic particip la evaluarea competenelor do+ndite de practicant pe durata sta!iului
de pre!tire practic.
Partenerul de practic desemneaz un tutore pentru sta!iul de practic. (+li!aiile tutorelui sunt
prevzute n ne-a peda!o!ic.
8nainte de nceperea sta!iului de practic% partenerul de practica are o+li!aia de a asi!ura instruirea
practicantului cu privire la normele de securitate &i sntate n munc n con"ormitate cu le!islaia n vi!oare.
Partenerul de practic va lua msurile necesare pentru securitatea &i sntatea n munc a practicanilor%
con"orm prevederilor 3e!ii securitii &i sntii n munc nr. 7$:/'55B% cu modi"icrile ulterioare% &i ale 3e!ii
>7/'557 C *odul /uncii% repu+licata.
Partenerul de practic certi"ic "aptul de a "i asi!urat n materie de responsa+ilitate civil% n "uncie de
dispoziiile le!ale &i re!lementrile n vi!oare. ceast dispoziie nu se aplic partenerilor de practic scutii
prin statutul lor de aceast asi!urare.
Partenerul de practic are o+li!aia de a in"orma practicantul asupra riscurilor pro"esionale con"orm
le!islaiei n vi!oare.
Partenerul de practic completeaz seciunile corespunztoare din *erti"icatul de pre!tire practic prin
care se atest activitile des"&urate de practicant% rezultatele nvrii do+ndite de acesta &i rezultatul o+inut
n urma evalurii.
ARTICOLUL )
Spri*in acordat practicantului de ctre partenerul de practic
$
=urse% premii% prime% plata transportului la &i de la locul des"&urrii sta!iului de practic% asi!urarea
mesei% e-aminri medicale o+li!atorii n vederea e"ecturii sta!iului de pre!tire practic etc. acordate
practicantului:
.................................................
.................................................
.................................................
lte "orme de spri9in &i avanta9e (se precizeaz n mod clar ce "aciliti sunt acordate):
................................................
................................................
................................................
*ondiii pentru acordarea stimulentelor &i "ormelor de spri9in menionate mai sus:
....................................................
....................................................
....................................................
ARTICOLUL 1+
,ersoane dese"nate de organi'atorul de practic i partenerul de practic
Dutorele (persoana care va avea responsa+ilitatea practicantului din partea partenerului de practic):
Dl/Dna ...
6uncia ...............
Del: 6a-: e2mail:
*adrul didactic responsa+il cu urmrirea derulrii sta!iului de pre!tire practic din partea
or!anizatorului de practic:
Dl/Dna .
6uncia .
Del: . 6a-: .. #mail: .
ARTICOLUL 11
-.aluarea stagiului de pregtire practic
8n timpul derulrii sta!iului de pre!tire practic% cadrul didactic responsa+il cu urmrirea derulrii
sta!iului de pre!tire practic mpreun cu tutorele va evalua practicantul n permanen% pe +aza unei "i&e de
o+servaie/evaluare. Eor "i evaluate att nivelul de do+ndire a competenelor tehnice% ct &i comportamentul &i
modalitatea de inte!rare a practicantului n activitatea ntreprinderii (disciplin% punctualitate% responsa+ilitate n
rezolvarea sarcinilor% respectarea re!ulamentului de ordine interioar al partenerului de practic% etc.).
3a "inalul sta!iului de pre!tire practic% cadrul didactic responsa+il cu urmrirea derulrii sta!iului de
pre!tire practic mpreun cu tutorele evalueaz nivelul de do+ndire a competenelor de ctre practicant pe
+aza "i&ei de o+servaie/evaluare% a unei pro+e orale/interviu &i a unei pro+e practice.
Fezultatul evalurii va sta la +aza notrii practicantului de ctre cadrul didactic responsa+il cu
derularea sta!iului de pre!tire practic.
Fezultatele nvrii do+ndite de practicant sunt consemnate n *erti"icatul de pre!tire practic.
8ncheiat n ................................. la data de
(r!anizator de practic Partener de practic
Feprezentant le!al% Feprezentant le!al%
Gumele &i prenumele .... Gumele &i prenumele
,emntura ,emntura .
Data ............................ Data ............................
*adrul didactic responsa+il: Dutore de practic:
Gumele &i prenumele .... Gumele &i prenumele
6
6ormele de spri9in acordat de ctre partenerul de practic vor respecta principiile e!alitii de &anse &i tratamentului
nediscriminatoriu pe criterii de !en% ras% apartenen etnic% convin!eri reli!ioase.
,emntura ,emntura .
Data ............................ Data ............................
Practicant
4
/printe sau tutore le!al instituit:
Gumele &i prenumele ....
,emntura
Data ............................
7
8n cazul n care contractul se ncheie pentru mai mul.i elevi se poate insera un ta+el care cuprinde to.i elevii 0i se poate
semna un sin!ur e-emplar ori!inal pentru ace0tia.
ANE$A PEDAGOGIC
a Cntractului de preg%tire practic% nr. ........
$. Durata total a sta!iului de pre!tire practic (nr. sptmni% nr. zile/sptmn% nr. total ore)
'. *alendarul sta!iului de pre!tire practic% timpul de lucru &i orarul (de precizat perioadele &i zilele de
pre!tire pentru practica sptmnal &i pentru cea comasat? n cazul unor secvene de instruire derulate la
puncte de lucru din locaii di"erite% se vor preciza distinct perioadele &i zilele de pre!tire pentru "iecare dintre
acestea.)
7. dresa unde se va derula sta!iul de pre!tire practic (n cazul mai multor puncte de lucru cu locaii
di"erite se va indica adresa "iecrui punct de lucru)
<. Deplasarea n a"ara locului unde este repartizat practicantul vizeaz urmtoarele locaii
>. *ondiii de primire a elevului n sta!iul de pre!tire practic
Precizri privind condiiile preala+ile (e-emple: e-aminri/avize medicale o+li!atorii% instructa9ul de
securitate &i sntate a muncii% eventuale condiionri re"eritoare la promovarea preala+il a unor teme/module
din curriculum% etc.)
Got:
,e vor evita orice condiii discriminatorii (de !en% etnie% social sau personal)% n a"ara celor 9usti"icate
prin le!islaia n vi!oare sau prin condiiile speci"ice de lucru.
8n cazul practicanilor cu cerinte educative speciale (n particular al celor cu diza+iliti ) se vor preciza
msurile (or!anizatorice &i peda!o!ice) prevzute pentru inte!rarea acestora pe perioada sta!iului.
B. /odaliti prin care se asi!ur complementaritatea ntre pre!tirea do+ndit de elev n &coal &i n
ntreprindere
De e-emplu% precizri cu privire la coninutul &i o+iectivele activitilor or!anizate n atelierele &i
la+oratoarele &colii &i nivelul achiziiilor do+ndite anterior de elevi (de dorit prezentate su+ "orma de ta+el
similar cu pct. $$ de mai 9os). Prin precizrile o"erite privind complementaritatea urmrit prin practica la
partenerul de practic% pot "i avute n vedere% de e-emplu: competenele pentru care &coala nu dispune sin!ur
de resursele necesare (de precizat n corelare cu pct. $$ de mai 9os)? e-ersarea n condiii reale a unor deprinderi
de lucru iniiate n &coal (idem)% valoarea adu!at pentru orientarea carierei (de precizat n ce const) etc. ,e
va meniona &i modul de coordonare ntre parteneri pentru asi!urarea complementaritii pre!tirii.
4. Gumele &i prenumele cadrului didactic responsa+il care asi!ur monitorizarea peda!o!ic a
practicantului pe perioada derulrii sta!iului de pre!tire practic
;. Fesponsa+iliti ale cadrului didactic responsa+il din unitatea de nvmnt C or!anizator al practicii%
pe perioada derulrii sta!iului de pre!tire practic
:. Gumele &i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere% care va asi!ura respectarea condiiilor de
pre!tire &i do+ndirea de practicant a competenelor pro"esionale plani"icate pentru perioada sta!iului de
pre!tire practic
$5. Fesponsa+iliti ale tutorelui de practic desemnat de partenerul de practic
$$. De"inirea unitilor de competene &i a competenelor care vor "i do+ndite pe perioada e"ecturii
sta!iului de practic n con"ormitate cu ,tandardul de pre!tire pro"esional &i curriculumul apro+at prin
(rdinul ministrului educatiei% cercetarii% tineretului si sportului nr. .................................
Unitatea de
competene
*ompetena
/odulul
de
pre!tire
Posturile de
lucruH
ctiviti
plani"icate
(+servaii
H ,e vor meniona distinct toate posturile de lucru la care vor "i plasai / rotii practicanii.
$'. /odaliti de evaluare &i reevaluare a pre!tirii pro"esionale do+ndite de practicant pe perioada
sta!iului de pre!tire practic
,u+iectul
evalurii/reevalurii
/etoda/instrumentul
de evaluare/reevaluare
#valuatorul Data (+servaii
G(DI:
,e menioneaz toate rezultatele nvrii plani"icate a "i do+ndite pe parcursul sta!iului de practic
care "ace o+iectul contractului de pre!tire practic. #le tre+uie s "ie "ormulate msura+il n raport cu
competenele vizate la punctul $$ de mai sus.
6iecrui rezultat al nvrii de"init% tre+uie s2i "ie alocat cel puin o evaluare.
m luat la cuno&tin:
*adru didactic Dutore de practic Practicant
Gumele &i
prenumele
Data
,emntura
Got:
,e nmneaz cte un e-emplar al prezentei ane-e peda!o!ice cadrului didactic% tutorelui de practic &i
practicantului sau printelui/tutorelui le!al al acestuia.
Anexa A
la contract
Jcoala:
nul &colar: ............
*ali"icarea:
Givel de cali"icare: .
*lasa:
Data:
/-CLARA0I- /- A12A3A4-1T -L-5 ,RACTICA1T
m luat cuno&tin de prevederile contractului privind e"ectuarea sta!iului de pre!tire practic &i de
coninutul ne-ei peda!o!ice% parte inte!rant a contractului &i m o+li! s respect o+li!aiile &i
responsa+ilitile ce mi revin n calitate de elev practicant.
#lev practicant: Printe/tutore le!al
;
:
Gumele &i prenumele . Gumele &i prenumele

*GP ................................................................... ,emntura .


,emntura Data ............................
Data ............................
*adrul didactic responsa+il: Dutore de practic:
Gumele &i prenumele .... Gumele &i prenumele
,emntura ,emntura .
Data ............................ Data ............................
8
8n cazul elevului minor
Anexa B
la contract
Jcoala:
nul &colar: ............
*ali"icarea:
Givel de cali"icare: .
*lasa:
Data:
/-CLARA0I- /- A12A3A4-1T -L-5I ,RACTICA10I
m luat cuno&tin de prevederile contractului privind e"ectuarea sta!iului de pre!tire practic &i de
coninutul ne-ei peda!o!ice% parte inte!rant a contractului &i m o+li! s respect o+li!aiile &i
responsa+ilitile ce mi revin n calitate de elev practicant.
Gr.
crt.
Gumele &i prenumele
elevului
*GP
,emntura
elevului
Gumele &i prenumele
printelui/tutorelui
(pentru elevii minori)
,emntura
printelui/tutorelui
*adrul didactic responsa+il: Dutore de practic:
Gumele &i prenumele .... Gumele &i prenumele
,emntura ,emntura .
Data ............................ Data ............................

S-ar putea să vă placă și