Sunteți pe pagina 1din 12

Metodologia de instruire a

personalului medical implicat in


gestionarea deseurilor rezultate din
activitatea medicala
Aspecte legislative privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitati medicale
o Principii internationale esentiale care guverneaza domeniul protectiei
mediului si implicit gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale:

o Principiul poluatorul plateste implica responsabilitatea legala si financiara a
celui ce genereaza deseurile. Unitatea sanitara este raspunzatoare de indepartarea
si eliminarea finala in conditii de siguranta a deseurilor generate.
o Principiul precautiunii- se refera la necesitatea de a lua masuri de precautie
impotriva riscurilor ce pot fi generate de gestionarea incorecta a deseurilor rezultate
din activitatea medicala, in special a celor considerate periculoase.
o Principiul proximitatii recomanda ca tratarea si eliminarea deseurilor sa se
realizeze cat mai aproape de sursa de producere, pentru a evita riscurile pentru
sanatate si mediu, legate de transport. Acest principiu devine aplicabil numai atunci
cand exista posibilitati tehnice, iar mediul inconjurator nu este afectat.


Reglementari legislative cu referire la
gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase
HG nr. 128/2002 privind incinerea deseurilor, modificata si completata prin HG nr. 268/2005
HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri
periculoase in Romanie si Reglementarile referitoare a transportul international al marfurilor
periculoase pe calea ferata
HG nr. 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea
ranilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel ala sistentei
medicale

Reglementari legislative specifice gestionarii
deseurilor rezultate din activitati medicale
Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
Ordinul MS nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a conditiilor de
functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare
termica la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase
Ordinul MS nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a
autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din
activitatea medicala
Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
control ale infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate deseurilor
periculoase rezultate din activitati medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice.
(1)
Riscuri biologice
Deseurile generate in urma actului medical contin microorganisme
patogene viabile sau toxine ale acestora sunt incluse in categoria
deseurilor periculoase infectioase. Riscul de a contacta o boala
infectioasa de catre personalul medical este asociat expunerii la agentii
biologici dintr-o paleta foarte larga de patogeni umani (virusuri, bacterii,
fungi, paraziti).
Cai de expunere:
cutanata - prin intepare, taiere sau zgariere cu obiecte ascutite
contaminate;
mucoasa - prin contactul cu sange sau fluide biologice a mucoasei
oculare, bucale sau nazale (ex. in accidentele prin improscare);
respiratorie prin inhalarea agentilor infectiosi aerosolizati, sau
digestiva prin improscare sau ingestie (ex. prin igiena deficitara a
mainilor
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate
deseurilor periculoase rezultate din activitati
medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice
(2)
Masurile de minimizare a riscurilor generate de deseurile
infectioase
reducerea procedurilor generatoare de deseuri intepatoare-taietoare
(ex. tratament injectabil);
colectarea selectiva in recipiente pentru deseuri intepatoare-
taietoare/deseuri infectioase imediat dupa aplicarea tratamentului;
tratarea si eliminarea corecta, respectarea politicilor ce promoveaza
practici sigure (ex.ne-recapisonare) si a Precautiunilor Universale,
purtarea echipamentului individual de protectie, vaccinarea gratuita
a personalului medical .
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate deseurilor
periculoase rezultate din activitati medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice
(3)
o Riscuri chimice
o In timpul activitatilor medicale sunt generate unele deseuri de natura chimica
(organice sau anorganice), care pot afecta sanatatea personalului medical
expus (ex. efect toxic sau foarte toxic, nociv, iritant, coroziv, carcinogen,
mutagen, etc.)
o Calea de transmitere:
cutanata
mucoasa - prin contactul cu mucoasa oculara sau nazala (ex. in
accidentele prin improscare);
respiratorie prin inhalare.
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate deseurilor
periculoase rezultate din activitati medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice
(4)
o Masuri de minimizare a riscurilor generate de deseurile
chimice
returnarea produselor chimice depasite catre producator;
evidenta atat a cantitatii de produse chimice cat si cea a
deseurilor chimice de la nivelul unitatii medicale;
stocarea in conditii corespunzatoare atat a produselor
chimice cat si a deseurilor chimice;
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate deseurilor
periculoase rezultate din activitati medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice
(5)
o Riscuri asociate deseurilor citotoxice-citostatice
Principalele grupe de medicamente chimioterapice sunt:
- Agentii alchilanti (ex. ciclofosfamida, cisplatina, carboplatina, etc.)
- Antimetabolitii (ex. azatioprina, fluorouracil, metotrexat, etc.);
- Antimitoticele (ex. vincristina, vinblastina);
- Antibioticele (ex. actinomicina, bleomicina, daunomicina);
- Produsele enzimatice, L-asparaginaza.
Majoritatea acestor substante sunt mutagene, carcinogene si teratogene
dovedite in conditii experimentale, dar exista o foarte mare diferenta intre
dozele terapeutice si cele la care este expus ocupational personalul medical.
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate deseurilor
periculoase rezultate din activitati medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice
(6)
Masurile de minimizare a riscurilor generate de deseurile
contaminate cu citotoxice-citostatice.
Pregatirea si administrarea cat mai corecta a medicamentelor antiblastice
deoarece pot conduce la generare de vapori sau aerosoli (ex. deschidere
fiole, umplere siringi, expulzare aer din siringa, transferul in sistemul de
perfuzie i.v., scurgeri de produs) ceea ce presupune respectarea stricta a
procedurilor specifice. Personalul care adiministreaza tratamentul trebuie
sa stabileasca dozele optime de administrare fara a rezulta surplus si sa
detina un control al cantitatii de medicamente de la achizitionare;
Manipularea corecta a deseurilor contaminate cu citotoxice-citostatice,
prin colectarea si separarea corespunzatare. De asemenea stabilirea
capacitatii si achizitionarea recipientelor adecvate cantitatii generate de
deseuri contaminate;
Returnarea medicamentelor expirate la producator
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate deseurilor
periculoase rezultate din activitati medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice
(7)
Riscuri asociate deseurilor cu continut de mercur
Unitatile sanitare genereaza deseuri cu continut de mercur, care provin din:
termometre cu mercur, aparate de masurare a tensiunii arteriale, stimulatoare
cardiace. De asemenea, acest metal se regaseste in amalgamul dentar si in
deseurile generate din folosirea a acestuia in practica stomatologica ca material de
restaurare (resturi de amalgam, capsule predozate de amalgam, fragmente
dentare/dinti extrasi cu obturatii din amalgam, etc.).
Mercurul si derivatii sai sunt produse toxice pentru organism atat prin expunere acuta
cat si cronica, fiind raspunzator in aparitia unor afectiuni la nivel cardiovascular,
sistem imunitar si/sau dezvoltarea cerebrala la fat chiar si in doze mici.
Riscuri pentru sanatate si mediu asociate deseurilor
periculoase rezultate din activitati medicale.
Masuri de minimizare a riscurilor specifice
(8)
Masurile de minimizare a riscurilor generate de catre
deseurile cu continut de mercur
utilizarea de termometre electrice, in locul celor cu mercur;
utilizarea in practica stomatologica a materialelor fara continut de
mercur;
dotarea personalului medical cu truse pentru curatarea/indepartarea
mercurului, in caz de accident;
evaluarea firmelor specializate disponibile pe piata in vederea
recuperarii si reciclarii mercurului.