Sunteți pe pagina 1din 6

REGLEMENTARI LEGISLATIVE

EVOLUTIA CADRULUI LEGISLATIV
OG nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent
si stimularea economisirii energiei termice. Instituie cadrul legal pentru
reabilitarea si modernizarea termica a tuturor cladirilor existente si
instalatiilor aferente acestora.
Legea nr. 199/2000 Legea eficientei energetice, avind ca scop
crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici
nationale de utilizare eficienta a energiei.
Legea nr. 325/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.29/2000.
OG nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru
reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate si a instalatiilor
aferente, realizate dupa proiecte tip in perioada 1950-1985, amplasate in
zone urbane.
EVOLUTIA CADRULUI LEGISLATIV


Ordin MLPTL 1572/2002 pentru aprobare Normativ prntru
proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri C107/2002
Legea nr. 211/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.174/2002.
HG 1070/2003 Normele metodologice de aplicare a OG 174/2002.
Ordin MLPTL 550/2003 Indrumar atestarea auditorilor energetici
pentru cladiri si instalatii aferente.
OUG nr. 187/2005 privind instituirea masurilor speciale pentru
reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate.
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.


Ordin MTCT 2055/2005 pentru aprobare Normativ pentru calcul
termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor C107/2005.
Legea nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.187/2005.
Ordin MTTC 263/2007 pentru aprobare Normativ metodologic
privind performanta energetica a cladirilor.
Ordin MTCT 157/2007 pentru aprobare Metodologie de calcul a
performantei energetice a cladirilor MC 001/1-2.
OUG nr. 108/2008 modificarea si completarea OUG 174/2002 privind
instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de
locuit multietajate.
EVOLUTIA CADRULUI LEGISLATIV


Ordin MLPTL 1071/2009 pentru modificarea si completarea Ordin
MTCT 157/2007, introduce:
o MC 001/4 - 2009 Breviar de calcul al performantei energetice
a cladirilor si apartamentelor
o MC 001/5 - 2009 Model certificat de performanta energetica
al apartamentelor
OUG nr. 18/2009 pentru aprobare Norma metodologica privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuit abroga OUG
174/2002; HG1070/2003
Ordin comun - MDRL 163/2009, MFB 540/2009, MAI 23/2009
Aproba Norme metodologice de aplicare OUG 18/2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuit publicate in
MOR/I nr.155/2009
EVOLUTIA CADRULUI LEGISLATIV
Ordin MDRT 1217/2010 Completare la Ordin MTCT 157/2007 pentru
aprobare Metodologie de calcula performantei energetice a cladirilor cu
Partea IV MC 001/4-2009 Breviar de calcul al performantei energetice a
cladirilor si apartamentelor si prevederile de vlidare a programului de
calcul.
OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu
finantare prin credite bancare garantate guvernamental.
HG 736/2010 aprobarea Normelor de aplicare a OUG 69/2010.
Ordin MDRT 2297/2010 aprobare Regulament atestare auditori
energetici.

EVOLUTIA CADRULUI LEGISLATIV