Sunteți pe pagina 1din 2

F I A D I S C I P L I N E I

Denumirea
disciplinei
LEGISLATIE SI NORME ISCIR
Codul
disciplinei
MDET DO. DS. 108-1 Semestrul 2
Numrul
de credite
7
Facultatea de Mecanic Numrul orelor pe semestru
Domeniul Inginerie mecanic Total C S L P
Specializarea DETIM ! 2" 2" # #
Categoria $ormati% a disciplinei
DF & $undamental' DID & (n domeniu' DS & de specialitate' DC & complementar
DS
Categoria de op)ionalitate a disciplinei
DI & impus' D* &op)ional' DL &li+er aleas ,$acultati%-
D*
Discipline
anterioare
*+ligatorii
,condi)ionare-
#
.ecomandate
.ezisten)a materialelor' Stiin)a /i te0nologia materialelor' Mecanica
teoretic
*+iecti%e
Prescrip)iile te0nice se aplic 1 macaralelor' mecanismelor de
ridicat' sti%uitoarelor ' nacelelor2 plat$ormelor autoridic3toare
/i componentelor de securitate
Formular UTI.POB.04-F3, rev.0
Con)inut
,descriptori-
1 Generaliti
Scop' domeniu de aplicare' re$erin)e normati%e'
legi /i 0otr4ri 'standarde'termeni /i de$ini)ii' a+re%ieri
! Cerine e"eniale #e "ntate $i #e "e%&ritate %e tre'&ie " (ie
a"i)&rate la *r+ie%tarea $i %+n"tr&irea ,a%aralel+r "ti-&it+arel+r
na%elel+r. *lat(+r,el+r a&t+ri#i%/t+are $i %+,*+nentel+r #e "e%&ritate
Dispozi)ii preliminare' generalit)i /i riscuri' marcarea
0 Pr+ie%tarea $i (a'ri%area
1 Intr+#&%erea *e *ia a ,a%aralel+r "ti-&it+arel+r na%elel+r.
*lat(+r,el+r a&t+ri#i%/t+are $i %+,*+nentel+r #e "e%&ritate
2 M+ntarea $i re*ararea
Proiectarea ' montarea' repararea
3 A&t+ri4area #e (&n%i+nare
5eneralit)i' cartea utila6ului' %eri$icarea te0nic o$icial ,la prima punere
(n $unc)iune- 'concluziile %eri$icrii te0nice o$iciale '%eri$icri
te0nice programate /i neprogramate ,inopinate-
5 E6*l+atarea
Supra%eg0erea' registrul de e%iden) a supra%eg0erii' norme de
e7ploatare'ane%rarea'legtorii de sarcin
8 7ntreinerea $i re-i4ia
8 A-arii $i a%%i#ente
10 Dispozi)ii $inale
Sistemul de e%aluare1
E%aluarea
$inal9
Forma ,E # e7amen' C # coloc%iu' :P # %eri$icare pe parcurs- E
Pro+ele e%alurii prin E' tradi)ional1
#eseu asupra unei teme dez%olatate la curs;
Sta+ilirea
notei $inale
,procenta6e-
E%aluare $inal prin e7amen1 <=>
E%aluarea
pe parcurs9
?cti%itatea la seminar 2 coloc%iu 2 proiect 2 practic @=>
Teste pe parcurs AnumrB #
Lucrri de specialitate' teme de cas A1B @=>
9- La toate $ormele de e%aluare se precizeaz tipul1 T # tradi)ional' CC # cu calculatorul' M & mi7tC
Titularul
disciplinei
5radul didactic' titlul' prenume' NDME Semntura
se$ lucrC drC ingC Dumitru Mi0ai
Formular UTI.POB.04-F3, rev.0