Sunteți pe pagina 1din 3

Nume i prenume: Nr.

1
Grupa:
SUBIECTE LUCRARE SEMESTRIAL DREPT CIVIL DREPTURILE REALE PRINCIPALE
13.05.2014
I. Rezolvai urmtoarele subiecte de tip gril (un singur rspuns corect):
1. n materia e!proprierii: a !"n#ra!#u$ %n!&eia# !u %n!'$!area (rep#u$ui (e pri"ri#a#e a$ e)pr"pria#u$ui $a
("*+n(irea im"*i$u$ui e)pr"pria# nu e,#e $"-i# (e nu$i#a#e" b) bunul e!propriat devine obiect al dreptului de
proprietate public la data a#ectrii sale e#ective unui uz ori interes public" c) unitile administrativ$teritoriale nu
pot avea calitatea de e!propriat.
2. %ubrogaia real cu titlu particular: a) se produce ori de c&te ori o valoare care iese din patrimoniu este 'nlocuit
cu o valoare care intr 'n patrimoniu" b) e!plic #uncionarea dreptului de ga( general al creditorilor c)irogra#ari" !
,e pr"(u!e "ri (e !+# "ri $e.ea ,#a*i$e#e !' " -a$"are !are in#r' %n#r/un pa#rim"niu preia re.imu$ 0uri(i!
pr"priu1 ,pe!i2i!1 a$ unei -a$"ri !are ie,e (in pa#rim"niu.
3. *reptul de proprietate comun pe cote$pri #orat se distinge de dreptul de proprietate comun pe cote$pri
obinuit prin #aptul c: a) are 'ntotdeauna ca obiect bunuri accesorii 'n raport cu alte bunuri+ principale+ a#late 'n
coproprietate" b) nu poate 'nceta prin parta( (udiciar dec&t 'n mod e!cepional" ! une"ri1 e)er!iiu$ ,'u p"a#e 2i
"r.ani3a# prin#r/un par#a0 (e 2"$",in' ,#a*i$i# (e in,#an'.
4. ,lauza de inalienabilitate: a e,#e ,u*%ne$ea,' %n#r/" pr"mi,iune (e -+n3are1 !&iar (a!' nu e,#e pre-'3u#'
e)pre,4 b) are ca obiect naterea unei obligaii de a nu #ace a crei 'nclcare nu a#ecteaz validitatea actului (uridic
de 'nstrinare+ ci atrage numai rspunderea 'nstrintorului i rezoluiunea-revocarea actului 'n care s$a prevzut
clauza" c) nu produce e#ecte 'ntre pri dec&t de la data 'nscrierii (notrii) 'n cartea #unciar.
5. *ac prin #olosirea+ 'n condiiile legii+ a atelierului de sculptur din casa sa+ . produce zgomote #oarte
puternice: a) . nu poate #i obligat la plata de despgubiri ctre vecini c&t timp ' i e!ercit dreptul de proprietate 'n
limitele acestuia i 'n mod neabuziv4 * 5 p"a#e 2i "*$i.a# (e in,#ana (e 0u(e!a#' $a p$a#a (e (e,p'.u*iri
!'#re -e!ini1 iar i3-"ru$ a!e,#ei "*$i.aii nu e,#e r',pun(erea (e$i!#ua$' ,au a*u3u$ (e (rep#" c) . poate #i
obligat de instana de (udecat la plata de despgubiri ctre vecini+ iar izvorul acestei obligaii este abuzul de drept+
aplicaie a rspunderii delictuale.
/. *reptul de uzu#ruct: a) la moartea uzu#ructuarului+ se transmite motenitorilor acestuia+ sting&ndu$se+ 'ns+ la
'mplinirea termenului de 30 de ani de la constituirea uzu#ructului" b) ca i dreptul de abitaie+ 'n lipsa unei
stipulaii contrare 'n actul de constituire+ este cesibil+ uzu#ructuarul rm&n&nd+ 'ns+ #ideiusor 'n raporturile cu
constituitorul+ pentru obligaiile care 'i incumb cesionarului" ! (a!' e,#e !"n,#i#ui# a,upra unei ,ume (e *ani1
a!#u$ (e !"n,#i#uire a u3u2ru!#u$ui are i e2e!# #ran,$a#i- (e pr"prie#a#e.
0. 1itularul dreptului de super#icie: a) pierde dreptul dac des#iineaz lucrarea situat pe teren+ deoarece+ 'n
structura super#iciei+ dreptul de #olosin asupra terenului este accesoriu dreptului de proprietate asupra lucrrii
edi#icate pe teren" b) nu poate vinde dreptul de super#icie dac nu s$a realizat 'nc o lucrare asupra terenului+ o
ast#el de v&nzare #iind lipsit de obiect" ! p"a#e 2"rmu$a "ri!+n( " a!iune !"n2e,"rie %mp"#ri-a !e$ui !are
%mpie(i!' e)er!i#area ,uper2i!iei1 !&iar (a!' p+r+#u$ e,#e pr"prie#aru$ #erenu$ui.
2. 3egatul cu titlu particular cu privire la un teren din Rom&nia+ #cut 'n #avoarea unui cet4ean norvegian este: a)
valabil 5i va produce e#ecte (uridice+ deoarece trebuie respectat voin4a de#unctului" * un a!# mortis causa !e ,e
,upune $imi#'ri$"r (in $e.ea r"m+n' !u pri-ire $a !apa!i#a#e i $a re3er-a ,u!!e,"ra$'4 c) un act nevalabil+
deoarece 'n aceste cazuri %tatul Rom&n dob&nde5te 'ntotdeauna aceste terenuri 'n lips de mo5tenitori rezervatari ai
de#unctului.
6. *reptul de abita4ie al so4ului supravie4uitor: a) este recunoscut acestuia c)iar dac el e titular de contract de (a!'
(e2un!#u$ a (e!i, prin#r/un $e.a# !' a*i#a6ia a,upra im"*i$u$ui %n (i,!u6ie -a re-eni unui prie#en (in
!"pi$'rie1 %n pre3en# !e#'6ean ne"/3ee$an(e34 c) poate #i restr&ns de orice persoan interesat dac locuin4a nu
serve5te 'n 'ntregime acestuia.
10. n cazul cvasi$uzu#ructului: a pr"prie#aru$ ini6ia$ a$ *unuri$"r e,#e un !re(i#"r !are are $a 2ina$u$
u3u2ru!#u$ui un (rep# (e !rean6'1 pre!um i un (rep# p"#e,#a#i-" b) cvasiuzu#ructuarul este obligat #ie a da+ #ie
a #ace la #inalul uzu#ructului" c) la #el ca 'n cazul uzu#ructului asupra bunurilor neconsumptibile care se
deterioreaz rapid prin utilizare+ e!ist obliga4ia uzu#ructuarului de a restitui la #inal bunuri de aceea5i cantitate+
calitate 5i valoare.
11. 7c4iunea negatorie: a) este o ac4iune real+ 'n realizare+ petitorie 5i imprescriptibil e!tinctiv" * p"a#e 2i
u#i$i3a#' !"n#ra unui !re(i#"r ip"#e!ar" c) apar4ine 'ntotdeauna 5i titularilor de dezmembrminte potrivit regulii
de interpretare a majori ad minus.
12. 7c4iunea 'n grni4uire: a) poate #i introdus de proprietar contra uzu#ructuarului sau titularului abita4iei" * e "
a!6iune rea$'1 %n rea$i3are1 pe#i#"rie %n prin!ipa$1 impre,!rip#i*i$'" c) promovat pentru un teren care apa4iune
unor so4i+ va trebui introdus de ambii reclaman4i.
II. 3a 01.10.2011+ 7 'n calitate de proprietar+ 'nc)eie cu 8+ 'n calitate de arenda5 un contract de arend valabil pe 5
ani+ #r posibilitatea de re'nnoire+ cu privire la 'ntregul su teren agricol 'n supra#a4 de 1 )a. *in pricina
dezvoltrii activit4ii agricole+ la 01.05.2012+ prin 'nscrisul intitulat 9acord: autenti#icat de un notar public+ 7 'i
permite lui 8 'n considerarea calit4ii sale de arenda5 s amena(eze terenul arendat 9prin plantarea de recolte+
implementarea unui sistem modern de iriga4ii mobile 5i edi#icarea unor construc4ii temporare din lemn 5i
aluminiu:. ;rin acela5i acord 7 'i permite lui 8 s #oloseasc 9por4iuni determinate din terenul de 1 )a: pentru
amena(rile pe care el le va e#ectua.
a. n condi4iile 'n care la data de 01.0/.2012+ dup ce 8 a e#ectuat toate amena(rile+ 7 dore5te s$i constituie lui ,
un drept de servitute de trecere cu pasul 5i tractorul pe alte <por4iuni dec&t cele determinate din terenul de 1 )a:+
arta4i motivat cum se va putea apra 8 'mpotriva preten4iilor lui 7 de a constitui servitutea de trecere lui ,. n
motivare analiza4i 5i natura (uridic a tuturor amena(rilor e#ectuate de 8 'n baza acordului din 01.05.2012+ precum
5i natura (uridic (din punctul de vedere al patrimoniului lui 7)+ a constituirii servitu4ii 'n #avoarea lui ,.
b. n cazul decesului lui 8 survenit la data de 01.12.202/+ ce se va 'nt&mpla cu dreptul constituit de 7 'n #avoarea
sa prin acordul din 01.05.2012= n ce alte condi4ii dreptul constituit lui 8 prin acela5i act ar #i avut o alt durat=
c. 7naliza4i potrivit ,.civ. 2 drepturi 5i 2 obliga4ii ale uzu#ructuarului imobiliar care s reprezinte un rezultat al
unor raporturi (uridice obliga4ionale distincte de cele reale+ rezultate din dezmembrarea dreptului asupra bunului.
III. 3a 03.10.2011+ prin 'nscrisul intitulat 9contract:+ autenti#icat de notarul public+ . 'i vinde lui > apartamentul
su cu dou camere din 8ucure5ti+ dreptul cumprtorului #iind 'nscris 'n ,? #r men4iunea vreunei ipoteci legale.
n cuprinsul contractului se arat c > va datora 'ntre4inere lui . 5i c valoarea 'ntre4inerii se va raporta din punct
de vedere #iscal la o durat medie de 10 ani de la data semnrii contractului. 3a 10.01.2013+ constat&nd c de(a
pltise v&nztorului o 'ntre4inere ce dep5ise valoarea apartamentului+ > sisteaz prestarea 'ntre4inerii #a4 de .. ,a
urmare a acestui #apt+ . se g&nde5te s 'l c)eme 'n (udecat pe > la 12.01.2013 pentru des#iin4area contractului.
,ur&nd+ rela4iile dintre cei 2 se 'mbunt4esc+ iar . se declar de acord prin 'nscrisul sub semntur privat intitulat
9conven4ie: din data de 30.01.2013 cu primirea de la >+ 'n contul 'ntre4inerii+ a unei pr4i din c)iria ob4inut de la
acesta de la @ potrivit contractului de 'nc)iriere din 14.01.2013+ precum 5i a unei pr4i din pre4ul de v&nzare al
apartamentului ctre A con#orm contractului din data de 22.01.2013+ ambele acte #iind 'nscrise 'n ,?. Blterior+ .
nu a mai primit nimic de la >.
3a 01.03.2013+ 1+ creditorul c)irogra#ar al lui .+ solicit instan4ei pe cale oblic s se constate nulitatea relativ
pentru error in negotio a contractului 'nc)eiat de ctre debitorul su cu > la 03.10.2011. Cnstan4a admite ac4iunea
#ormulat de 1.
a. ,are este valoarea 'nscrisului intitulat 9conven4ie: din data de 30.01.2013= ,e corela4ii se pot stabili 'ntre acest
act 5i ac4iunea promovat de ctre 1=
b. 7rgumenta4i ce modalitate a propriet4ii este prezent 'n spe4. ,are sunt e#ectele admiterii ac4iunii lui 1 #a4 de
.+ >+ @ 5i A=
c. Cndica4i motivat potrivit dispozi4iilor din ,.civ. 2 asemnri 5i 2 deosebiri e!istente 'ntre proprietatea periodic
5i cea rezolubil.
Lucrarea de fnal de semestru (B. Visinoiu)
Pentru grile rspunsurile corecte sunt: 1a, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7c, 8b, 9b, 10a, 11b, 12 b.
La prima spe e cazul arendaului superfciar care efectueaz o gam extins de lucrri, iar la spea
nr.2 e vorba de proprietatea anulabil i de un act confrmativ inopozabil creditorului chirografar T.
Bogdan Visinoiu