Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT COMUNITAR

TEMA 1 CAZUL COSTA vs. E.N.E.L.

Numele cazului: Flaminio Costa vs. E.N.E.L. (ENTE NAZIONALE ENERGIA


ELECTRICA)
Nr. cazului: 6/64
Data: 15.07.1964
Partile cazului
Reclamantul: Flaminio Costa
Paratul: ENTE NAZIONALE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.L.)
Obiectul cazului
Obiectul cazului este reprezentat de cererea adresata Curtii, de interpretare a
articolelor 102, 93, 53, 37 in temeiul art. 177 din Tratatul CEE, pentru pronuntarea unei
hotarari preliminare in cazul litigiului in curs.
Faptele
Prin Legea Nr. 1643 din 6 Decembrie 1962 si decretele ulterioare, guvernul italian a
nationalizat productia si distributia energiei electrice si au creat organizatia E.N.E.L., careia
i-au fost transferate activele intreprinderilor din domeniu.
Flaminio Costa, fost actionar la Edison Volta, companie afectata de nationalizare, a
refuzat sa plateasca factura de electricitate, pe motivul ca nationalizarea este contrara
Constitutiei italiene si anumitor prevederi din Tratat. Deasemenea, el a cerut instantei
competente din Milano sa aplice articolul 177 din Tratatul CEE si sa obtina n acest fel o
interpretare a articolelor 102, 93, 53 si 37 ale Tratatului, care au fost ncalcate de legea
respectiva.
Ca si norma comunitara relevanta pentru acest caz se observa ca este vorba despre
Tratatul instituind Comunitatea Europeana. Principiile generale ale dreptului comunitar.
Articolul 177 se bazeaz pe o separare clar a funciilor ntre instanele naionale i Curtea
de Justiie si nu o poate abilita pe cea din urma nici sa investigheze cazul si nici sa critice
motivele si scopul cererii de interpretare.
Articolele 102, 93, 53 si 37 din Tratatul CEE nu conin prevederi care sunt capabile s
creeze drepturi individuale pe care instanele naionale trebuie sa le protejeze
Raportul dintre dreptul european si dreptul constitutional national este marcat de
principiul prioritatii de aplicare a dreptului comunitar. Referitor la acest principiu, Curtea
de Justitie a Uniunii Europene a statuat in jurisprudenta sa ca dreptul european este parte
integranta din sistemul de drept al statelor membre si trebuie aplicat de instantele acestora.

Solutia
Curtea a hotarat partial in favoarea Guvernului, deoarece legea relevanta din Tratat a
fost una pe care doar Comisia o poate contesta Guvernului Italian. Ca persoana fizica,
Costa nu putea sa invoce niciunul dintre articolele din Tratat mentionate mai sus.
Prin Hotararea din 15 iulie 1964, in Cauza 6/64 referitoare la cererea de pronuntare a
unei hotarari preliminare, formulata de Giudice Conciliatore din Milano, in litigiul
Flaminio Costa impotriva Enel, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a consacrat
principiul prioritatii dreptului comunitar, declarand ca reglementarile emise de institutiile
europene se integreaza in sistemele juridice ale statelor membre care sunt obligate sa le
respecte.
Curtea a aratat ca, spre deosebire de tratatele internationale ordinare, Tratatul CEE a
instituit o ordine juridica proprie, integrata in sistemul juridic al statelor membre de la
momentul intrarii in vigoare a tratatului si care se impune instantelor acestora. Prin
instituirea unei comunitati cu durata nelimitata, dotata cu institutii proprii, cu personalitate
si cu capacitate juridica, cu o capacitate de reprezentare internationala si, mai precis, cu
puteri reale provenite dintr-o limitare a suveranitatii sau dintr-un transfer de competente din
partea statelor catre Comunitate, acestea si-au limitat drepturile lor suverane si au creat
astfel un corp de drept aplicabil resortisantilor acestora si lor insele.
Transferul drepturilor si obligatiilor corespunzatoare dispozitiilor tratatului, realizat de
catre state de la ordinea lor juridica interna in beneficiul ordinii juridice comunitare,
determina, prin urmare, o limitare definitiva a drepturilor lor suverane. In consecinta, daca
o norma nationala este contrara unei dispozitii europene, autoritatile statelor membre
trebuie sa aplice dispozitia europeana, iar norma nationala nu este nici anulata, nici
abrogata, insa i se suspenda forta sa obligatorie.
Referitor la costurile suportate de catre CEE si Guvernul Italian, acestea nu sunt
recuperabile, urmand ca litigiul de recuperare a cheltuielilor sa fie solutionat ulterior in
instanta.
Cauza Costa vs. E.N.E.L. are o importanta deosebita pentru dreptul comunitar,
deoarece consacraexistenta unui principiu esential n ceea ce priveste raportul drept
comunitar - drept intern al statelor membre. Practic, CJCE afirma faptul ca, n conflictul
care apare ntre o norma comunitara si o norma nationala contrara, ntotdeauna prima dintre
ele va avea prioritate, deci o forta juridica superioara.