Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC

pentru obinerea avizului sanitar


Beneficiar: Petrea Adrian
Str Stru!urilor nr "# $un Ia%i# &u' Ia%i
Proiectant: A T E L I E R D E A R H I T E C T U R
S.C. PROCM S.R.L. - IAI
LOCUIN INDIVIDUAL
Str. Strugurilor nr. 9, mun. Iai,, jud. Iai
(enu$irea proiectului: Construire cas de locuit n regim P+M,
$un Ia%i# &u' Ia%i
Certificat 'e urbanis$: 1152/04/2009 E!"E#A$ %E
P#!M&#!A M'() !A*!
Obiectul lucr)rii:
Construirea unei locuin+e indi,iduale cu aria util de *+,#,- m
2
a,-nd urmtoarele
nc.eri/
parter .a
u
/: 01#22 $3
0 2 s.a+ii comerciale 1 22,22 $3 3 44)44 $3
0 5ol 0 6,45 $3
0 7ind8ang 0 1,90 $3
0 casa scrii0 4,45 $3
0 gru. sanitar 0 1,24 $3
0 du: 0 2,14 $3
0 gru. sanitar 0 1,92 $3
Mansar'): 0*#0" $3
0 s.a+iu de ;i < 9,49 $3
0 c5icinet < 9,49 $3
0 dormitor < 14,91 $3
0 dormitor < 12,02 $3
0 5ol < 2,62 $3
0 5ol < 2,29 $3
0 =aie < 4,10 $3
0 casa scrii 0 4,99 $3
0 =alcon 0 10,42 $3
!(%!CA$>#! ?!@!C!/
- #egim de nl+ime/ PA#$E#+MA(AA#%&
- 4
C
Baria construitC 3 90,99 m
2
- 4
(
Baria des8:uratC 3 141,94 m
2

- 4
U
Baria utilC 3 125,56 m
2

- 4
5
Baria locui=ilC 3 94,49 m
2
- 6
C
B,olum construc+ieC 3 566 m
2
- Procentul de ocu.are al terenului/ 7OT 8 *9#*+ D
- Coe8icientul de utili;are al terenului/ CUT 8 9#+9+: $
+
4'c; $
+
teren
a Re!i$ul econo$ic :
Categoria de 8olosin+/ ara=il
* (eocu.at de cldiri,
Au.ra8a+a terenului/ 900,00 m
2
/
>cu.at de cldiri / 0,00 m
2
Cur+i0construc+ii / 0,00 m
2
)
$eren ara=il / 900,00 m
2
Prin reali;area o=iecti,elor .ro.use re;ult urmtoarea ocu.are a terenului/
- Cldiri/ 90,99 m
2
,
- $rotuare :i accese/ 114,00 m
2
,
- Em.reFmuiri/ 900,00 m
2
,
- teren li=er/ 402,02 m
2
,
b 6ecin)t)i:
nord0,est < .ro.) uc5ian M), dist)32,20 m
nord0est <str) Atrugurilor, dist)311,90 m
sud0,est < %E 1962/2), dist)32,20 m
sud0est < .ro.) "arda Mi5ai :i Carmen, dist)35,00 m
Alimentarea cu a. se ,a 8ace de la re+eaua e1istent n ;on, alternati, 8-nt-n .ro.rie,
re.re;entat n documenta+ia de a,i;are)
Colectarea :i nde.rtarea re;iduurilor lic5ide se ,a 8ace .rin 8os se.tic ,idanFa=il care
,a 8i .roiectat :i e1ecutat con8orm normelor n ,igoare :i am.lasat la 10 m) 8a+ de cea mai
a.ro.iat locuin+)
a am.lasarea :i e1ecu+ia locuin+ei se ,or res.ecta .re,ederile/
>)M)A) nr) 524 din 22 iunie 1996 .entru a.ro=area (ormelor de igien :i a recomandrilor
.ri,ind mediul de ,ia+ al .o.ula+iei,
) 114 / 94 0 egea locuin+ei :i
) 459 din 9 iulie 2002 .ri,ind calitatea a.ei .ota=ile, com.letat cu ) 211 din 29 iunie
2004)
- %istan+a dintre cldiri ,a 8i mai mare sau cel .u+in egal cu nl+imea cldirii
celei mai nalte, .entru a nu se um=ri reci.roc) Ae ,a asigura nsorirea tuturor nc.erilor
de locuit .e o durat de minimum 1 1/2 ore ;ilnic, la solsti+iul de iarn) B>)M)A) 524, Ane1,
ca.) !, art) 2C
- a sta=ilirea am.lasamentelor cldirii de locuit se ,or .reci;a :i
am.lasamentele urmtoarelor dotri te5nico0edilitare B>)M)A) 524, Ane1, ca.) !, art) 2C/
aC .lat8orm .entru de.o;itarea reci.ientelor de colectare a gunoiului menaFerG
=C s.a+ii amenaFate .entru gararea auto,e5iculelor)
- a .roiectarea :i e1ecu+ia locuin+ei ,or 8i res.ecta+i urmtorii .arametri
sanitari B>)M)A) 524, Ane1, ca.) !, art) 19C/
aC nc.erile .rinci.ale de locuit :i =uctriile ,or 8i .re,;ute cu desc5ideri directe ctre
aer li=er 0 u:i, 8erestre 0, care s .ermit o ,entila+ie natural su8icientG
=C iluminatul natural n centrul camerelor .rinci.ale :i al =uctriei tre=uie ,a su8icient
.entru a .ermite, n ;ilele senine, acti,it+ile normale 8r a se recurge la lumina
arti8icialG
cC ,entila+ia natural ,a 8i asigurat .rin .re,ederea .ri;elor de aer e1terior, .rin
e,acuarea aerului .rin conducte ,erticale cu tiraF natural :i .rin .strarea li=er a unui
s.a+iu de 1 cm) su= u:ile interioareG
cC sistemul de ncl;ire ,a asigura tem.eratura minim medie de 19HC, cu di8eren+e n
8unc+ie de utili;area nc.erii/ =aie, I)C)/ 22HCG camera de ;i/ 20HCG dormitoare/ 19HC)
- Em.r+irea interioar ,a satis8ace urmtoarele condi+ii B>)M)A) 524, Ane1,
ca.) !, art) 19C/
aC ,a .ermite circula+ia comod a co.iilor, .ersoanelor n ,arst :i 5andica.ate, .rin
culoare de minimum 1,20 m) lrgime, nu ,or e1ista tre.te inutile ntre camere, .lanuri
nclinate, iluminatul ,a 8i su8icient etc)G
=C se ,a asigura se.ararea .e 8unc+iuni, m.otri,a .ro.agrii ;gomotelor, mirosurilor,
,a.orilorG
cC camerele de locuit ,or 8i i;olate 8a+ de de nc.erile de ser,iciu unde se .ot .roduce
;gomote, mirosuri, ,a.oriG
dC se ,a asigura desc5iderea comod a u:ilor interioareG
eC =ile :i I)C)0urile nu ,or 8i am.lasate deasu.ra camerelor de locuitG
8C 8inisaFele interioare :i dotrile cu ec5i.amente nu ,or crea riscuri de accidente)
- Materialele 8olosite n construc+ia, 8inisarea :i dotarea locuin+ei se ,or alege
ast8el nc-t s nu .olue;e aerul interior, cu aten+ie la 8ormalde5id, a;=est :i radon, :i s
asigure i;olarea 5igrotermic :i acustic cores.un;toare B>)M)A) 524, Ane1, ca.) !, art)
20C)
- Proiectarea, construc+ia :i amenaFarea 8-nt-nii ,or 8i e8ectuate n
concordan+ cu urmtoarele .rinci.ii generale B>)M)A) 524, Ane1, ca.) !!!, art) 26C/
aC 8-nt-na ,a 8i am.lasat :i construit ast8el nc-t s 8ie .roteFat de orice surs de
.oluare :i s asigure accesi=ilitateaG
=C n situa+ia n care construc+ia 8-nt-nii nu asigur .rotec+ia a.ei, iar ad-ncimea
ac,i8erului 8olosit este mai mic de 10 m), am.lasarea 8-nt-nii se ,a 8ace la cel .u+in 10
m) de orice surs .osi=il de .oluare/ latrin, graFd, de.o;it de gunoi sau de:euri de
animale, cote+e etc)G
cC ad-ncimea stratului de a. 8olosit nu ,a 8i mai mic de 4 m)G
dC .ere+ii 8-nt-nii ,or 8i ast8el amenaFa+i nc-t s .re,in orice contaminare e1terioar, ,or
8i construi+i din material re;istent :i im.ermea=il Bciment, cramid sau .iatr, tu=uri din
=etonC :i ,or 8i .re,;u+i cu g5i;duri cu o nl+ime de 60 0 100 cm) deasu.ra solului :i
40 cm) su= ni,elul acestuia, construite din materiale re;istente :i im.ermea=ile,
articulate etan: cu .ere+ii 8-nt-niiG
eC 8-nt-na ,a a,ea ca.ac, iar deasu.ra ei un aco.eri: care s o .roteFe;e m.otri,a
.reci.ita+iilor atmos8ericeG
8C scoaterea a.ei din 8-nt-na se ,a 8ace .rintr0un sistem care s im.iedice .oluarea ei/
gleat .ro.rie sau .om.G
gC n Furul 8-nt-nii ,a e1ista un .erimetru de .rotec+ie amenaFat n .ant, cimentat sau
.a,at)
- Colectarea :i nde.rtarea re;iduurilor lic5ide ,or 8i e8ectuate n
concordan+ cu urmtoarele .rinci.ii generale a,-nd n ,edere 8a.tul c locuin+a este
neracordat la un sistem de canali;are B>)M)A) 524, Ane1, ca.) !J, art) 24C/
aC nde.rtarea a.elor u;ate menaFere se ,a 8ace .rin 8os se.tic ,idanFa=il care ,a 8i
.roiectat :i e1ecutat con8orm normelor n ,igoare :i am.lasat la cel .u+in 10 m) 8a+
de cea mai a.ro.iat locuin+G
=C instala+iile se ,or ntre+ine n =un stare de 8unc+ionareG
cC ,idanFul se ,a descrca n cea mai a.ro.iat sta+ie de e.urare a a.elor u;ate)
- Colectarea :i nde.rtarea de:eurilor solide ,or 8i e8ectuate n concordan+
cu urmtoarele .rinci.ii B>)M)A) 524, Ane1, ca.) J, art) 29, 29, 40C/
aC colectarea la locul de .roducere se 8ace n reci.iente aco.eriteG
=C reci.ientele ,or 8i am.lasate n s.a+ii s.ecial amenaFate, n condi+ii salu=re, ,or 8i
men+inute n =un stare :i ,or 8i nlocuite imediat, la .rimele semne de .ierdere a
etan:eit+iiG
cC de:eurile din construc+ii se ,or recolta se.arat, diriF-ndu0se ntr0un sistem care s nu
.ermit accesul .ersoanelor neautori;ateG
dC .rin nc5eierea unui contract cu administra+ia local, e,acuarea re;iduurilor menaFere
de la locul de colectare se 8ace 8r a se de.:i urmtoarele termene ma1ime/ la cel
mult 2 ;ile n anotim.ul cald B1 a.rilie 0 1 octom=rieC :i la cel mult 2 ;ile n anotim.ul
rece B1 octom=rie 0 1 a.rilieC)
- En ,ederea autori;area e1ecutrii construc+iei .roiectul se ,a ntocmi .e
=a;a satis8acerii e1igen+elor minimale, .re,;ute n ane1a nr) 1 la legea locuin+ei B
114/94, ca.) !, art) 2C/
aC Cerin+e minimale/
0 s.a+iu .entru odi5nG
0 s.a+iu .entru .re.ararea 5raneiG
0 gru. sanitarG
0 acces la energia electric :i a.a .ota=il, e,acuarea controlat a a.elor u;ate :i a re;iduurilor
menaFere)
=C Au.ra8e+e minimale/
P
e
r
s
o
a
n
e
/
8
a
m
i
l
i
e
C
a
m
e
r
e
/
l
o
c
u
i
n
+
a
C
a
m
e
r
a

d
e

;
i
%
o
r
m
i
t
o
a
r
e

o
c

d
e

l
u
a
t

m
a
s
a
"
u
c
a
t
a
r
i
e
!
n
c
a
.
e
r
i

A
a
n
i
t
a
r
e
A
.
a
t
i
i

d
e

%
e
.
o
;
i
t
a
r
e
A
u
.
r
a
8
a
t
a

u
t
i
l
a
A
u
.
r
a
8
a
t
a

c
o
n
s
t
r
u
i
t

nr) nr) mK mK mK mK mK mK mK mK
5 4 20,00 24,00 2,50 4,00 6,50 4,00 96,00 125,00
4 4 21,00 24,00 4,50 4,00 6,50 4,50 92,00 144,00
(>$&/
0 ocul de luat masa .oate 8i nglo=at n =uctrie sau n camera de ;i)
0 Enl+imea li=er minim a camerelor de locuit ,a 8i de 2,55 m), cu e1ce.+ia mansardelor,
su.antelor :i ni:elor, la care se ,a asigura un ,olum minim de 15 mL de .ersoan)
0 Au.ra8a+a nc.erii sanitare .rinci.ale din locuin+a ,a .ermite accesul la cada de =aie al
.ersoanelor imo=ili;ate n scaun cu rotile)
0 Enc.erea sanitar se include n locuin+, n ca;ul n care .ot 8i asigurate alimentarea cu a.a :i
canali;area)
0 +imea minim de circula+ie a coridoarelor :i a ,esti=ulului din interiorul locuin+ei ,a 8i de 120
cm)
cC Enc.eri sanitare/
(umr de camere/locuin+ 4
"aie 1
%u: 1
I)C) 0
dC %otarea minim a nc.erilor sanitare
"aie %u: IC
Cada de =aie 1 0 0
Jas IC 1 1 1
a,oar mare 1 0 0
mic 0 1 1
Cu,a .entru du: 0 1 0
EtaFera mare 1 0 0
mic 0 1 1
>glind mare 1 0 0
mic 0 1 1
Port.roso. 1 1 1
Ports.un 1 1 1
Port5-rtie 1 1 1
Cuier 1 1 0
Ai8on .ardoseal 1 1 0
(>$&/
0 En =aie se ,a .re,edea s.a+iul .entru ma:ina de s.lat ru8e)
0 Enc.erile sanitare ,or 8i ,entilate direct sau .rin co: de ,entila+ie)
eC %otarea minim a =uctriei
(r) de camere/locuin+ 4
A.ltor cu cu, :i .icurtor 1
(>$&/
0 En =uctrie se ,or .re,edea/ co: de ,entila+ie, s.a+iu .entru 8rigider :i .entru masa de lucru)
8C %otarea minim cu instala+ii electrice
%ormitor Camera de ;i "uctrie "aie %u: IC
oc de lam. 1 1 0 0 0 0
A.lic 0 0 1 1 1 1
Comutator 1 1 0 0 0 0
Entreru.tor 0 0 1 1 1 1
Pri; 2 2 1 0 0 0
Pri; cu contact de .rotec+ie 0 0 1 1 0 0
(>$A/
0 Ae ,or .re,edea ntreru.atoare :i a.lice .entru 8iecare s.a+iu de de.o;itare :i s.a+iu de
circula+ie)
0 Pri;a cu contact de .rotec+ie, instalat .entru =aie, se montea; n e1teriorul nc.erii)
0 ?iecare locuin+ ,a 8i .re,a;ut cu instala+ie de sonerie)
0 En cldiri cu mai multe locuin+e se ,or .re,edea instala+ii :i .ri;e .entru antena colecti, :i
tele8on)
0 Pentru locuin+ele situate n mediul rural, dotrile minime .ri,ind nc.erile sanitare :i =uctria
se ,or .utea reali;a .e .arcursul e1isten+ei construc+iei, n corelare cu racordarea locuin+ei la
re+elele de utilitate .u=lic sau la sistemul .ro.riu de alimentare cu a. :i e,acuare controlat a
a.elor u;ate)
E($>CM!$/ c)A#M) %A( M!MAACME *E? P#>!EC$/ A#M) J!>#E M!MAACME