Sunteți pe pagina 1din 21

FOAIE DE CAPAT / Lista

de semnaturi
INVESTITIE: Locuinta unifamiliala P+1E
Beneficiar:Sandulescu Daria
Proiectant General: SC ARTCONSTRUCT SRL
Proiect: tip G16/2012
Amplasament: Iasi, Jud. Iasi cv. 26, parc. 126, 127,
128
Sef proiect: arh.
Arhitectura: arh.
Rezistenta: ing. Adina Mihaila, ing. Marius Ion
Instalatii: Ing. Vizitiu Virgil

SC ARTCONSTRUCT SRL
Borderou General
Parti scrise:
1. ARHITECTURA
a. Foaie de capat
b. Lista de semnaturi
c. Borderou general
d. Memoriu Tehnic de Arhitectura
e. Deviz estimativ investitie
f. Calcul coeficient global de izolare termica „G”
2. REZISTENTA
a. Memoriu Structuri
b. Program de faze determinante
3. INSTALATII
a. Memoriu instalatii electrice
b. Memoriu instalatii termice
c. Memoriu instalatii sanitare
Piese desenate:
1. ARHITECTURA
a. Plan urbanistic zonal DTAC/PT
b. Plan urbanistic de detaliu DTAC/PT
c. Plan Parter DTAC/PT
d. Plan Etaj DTAC/PT
e. Plan Invelitoare DTAC/PT
f. Sectiune S01 DTAC/PT
g.Sectiune S02 DTAC/PT
h. Fatada DTAC/PT
i. Fatada DTAC/PT
j. Fatada DTAC/PT
k. Fatada DTAC/PT

SC ARTCONSTRUCT SRL
Memoriu Tehnic General
Locuinţă unifamilială P+1E (M)
Beneficiar: Sandulescu Daria
Proiectant General: SC ARTCONSTRUCT SRL
Proiect: tip G16/2012
Amplasament: Iasi, Jud. Iasi cv. 26, parc. 126, 127, 128

Date generale
Prezenta documentaţie este întocmită în scopul obţinerii certificatului de urbanism,
Avizelor si Autorizatiei de Construire pentru terenul situat în amplasamentul indicat
mai sus.
Regimul Juridic
Proprietar teren: Sandulescu Daria, conform acte anexate.
Regimul tehnic
S teren =1.528 mp
În prezent, terenul este liber de construcţii, fiind scos din circuitul agricol.
Descrierea terenului:
Terenul are o formă rectangulara, fiind dechis la doua strazi, pe laturile de
nord si est. Latura de pe nord se deschide la strada principal , iar cea de pe est se deschide la o
strada laturalnica/ secundara.
Lucrări propuse: Se propune construirea unei locuinţe unifamiliale cu un regim de înălţime
P+1E, fără subsol.
Locuinţa se va executa conform documentaţiei întocmite de SC ART CONSTRUCT SRL
INDICATORI URBANISTICI
S teren = 2714 mp
S constr =90 mp
S desf = 200 mp
POT =6 % CUT = 0.06
H max = +7.30m
CTN=-0.60 S
spatii verzi =24852.6
S trotuare, terase, alei si platforme = 40mp
Locuri de parcare 2
Parter: Living, bucătărie, loc de luatt masa, grup sanitar de serviciu, depozitare,scară acces etaj.
Etaj: 1 Dormitor matrimonial cu baie proprie, 1 dormitor stamdard si o baie

Sistemul constructiv
Fundaţiile sunt proiectate cu tălpi continue din beton armat.
Pentru protecţia fundaţiilor, clădirea va fi prevăzute cu trotuare largi pe toate laturile.
Parterul se va realiza din zidării portante din cărămidă eficientă, cu sâmburi, centuri, grinzi şi
planşee din beton armat. Etajul se va realiza tot din zidarie portanta su samburi si centuri din
b.a.. Locuinţa se va acoperi cu o şarpantă din lemn de răşinoase. Toate lucrarile din lemn se vor
ignifuga si trata contra daunatorilor. Izolaţii: pentru a corespunde normelor de izolare, clădirea
se va termoizola cu termosistemul de faţadă realizat din 5 cm de polistiren expandat, masă de
şpaclu şi tencuieli decorative drişcuite. Şarpanta se va termoizola cu un strat de vată minerală
de 15 cm. Clădirea va fi termoizolată şi spre sol cu 5 cm polistiren expandat extradur.
Aspect exterior:
Tencuielile exterioare vor fi drişcuite, de culoare deschisă, învelitoarea va fin
din ţigle de culoare verde , iar tâmplăria exterioară va fi din profile pvc cu
geam termopan triplustrat.
Finisaje interioare:
Finisajele interioare vor fi tencuieli şi vopsitorii lavabile la pereţi, pardoselile vor fi din parchet
de stejar, cu excepţia băilor şi bucătăriei care vor fi placate cu gresie.
Utilităţi
Locuinţa va fi branşată la reţelele edilitare din zonă pentru energie electrică şi gaze.
Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaia de apa a orasului.
Sistemul de încălzire folosit va fi cu centrală termică proprie pe gaze, prin pardoseala, agentul
termic fiind apa caldă.
Canalizarea va fi racordată la sistemul local de canalizare asigurata la acestee utilităţi de către
municipalitate prin furnizorii specializaţi.
Împrejmuiri
Împrejmuirile se vor realiza din lemn pe limitele laterale şi posterioare de proprietate, la o
înălţime de 2,10 m, iar pe aliniament se va construi un gard transparent metalic de 2.10 m
înălţime, cu un soclu opac de 60 cm.
Spaţii verzi şi circulaţii în incintă: Pentru o bună absorbtie a apelor pluviale, pe teren se va
păstra în proporţie de minim 50% o suprafaţă de spaţii verzi (peluză). Circulaţiile se vor realiza
pe alei pavate cu dale de beton montate pe pat din nisip.
Apararea civila
In conditiile legii, locuinta se va realiza fara adapost de aparare civila.
Locuinta este proiectata in conformitate cu clasa sa de importanta, in conditiile respectarii
exigentelor de proiectare pentru rezistenta, siguranta in exploatare, siguranta la foc, izolare
termica si economie de energie, sanatatea oamenilor, protectia mediului.
In realizarea proiectului au fost respectate rigorile normativelor in vigoare pentru exigentele de
proiectare A, B, C, D, E, F, privind rezistenta si stabilitatea constructiilor, siguranta in exploatare,
siguranta la foc, protectia mediului, igiena si sanatatea oamenilor si izolarea termica si
economia de energie.
Clasa de importanta este IV, Redusa.

Întocmit,

Arh.

SC ARTCONSTRUCT SRL
DEVIZ GENERAL
Locuinta Proiect Tip
Nr.crt. Denumire Valoare pe categorii
de lucrari fara TVA
Lei EURO
I.Lucrari de constructii si instalatii
1. Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură 143,500.00 lei 35,000.00€
de rezistenţă) şi arhitectură
2. Lucrari de amenajari exterioare: 13,120.00 lei 3,200.00€
imprejmuiri, fosa instalatii exterioare, alei si
cai pietonale, spatii verzi
3. Izolaţii 2,255.00 lei 550.00€
4. Instalaţii electrice 3,690.00 lei 900.00€
5. Instalaţii sanitare 3,485.00 lei 850.00€
6. Instalaţii de încălzire 3,895.00 lei 950.00€
7. Instalaţii de alimentare cu gaze naturale

II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologie

III.PROCURARE
1. Centrala Aer conditioant
2. Centrala termica corpuri de incalzire

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III fără


TVA)
TOTAL DEVIZ PE OBIECT(CU TVA)
Intocmit,
Arh.
SC ARTCONSTRUCT SRL
MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA
1. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie detaliaza la faza D.T.A.C+P.T.+D.E. lucrarile privind edificarea imobilului P+E din
Iasi, Judetul Iasi si are ca beneficiar pe doamna Sandulescu Daria.

2. DATE DE BAZA PENTRU PROIECTARE

La baza întocmirii prezentului proiect au stat :

-proiect specialitatea arhitecturã, întocmit de S.C TRILITICA FRAME INVEST SRL - şef proiect arh.
Octavian Ungureanu, precum şi urmãtoarele STAS-uri şi Normative:

-CR 0 - 2005 –„Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii”

-CR 1-1-3/2005 – „Evaluarea acţiunii zãpezii asupra construcţiilor”

-SR-EN 1992-2 – „Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton”

-NP 112-2004 – „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directã”

-P 100 – 1/2006 – „Cod de proiectare seismicã partea I – prevederi de proiectare pentru clãdiri”

-CR 6-2006 – ”Cod de proiectare pentru structuri din zidarie”

-NE 012 – 99 – „Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat”.

2.1 Scheme si ipoteze de calcul:

Constructia avand regimul de inaltime P+E, este conceputa cu o structura din zidarie portanta
intarita cu stalpi si centuri din beton armat, cu planseu din beton armat peste parter. Calculul s-a
fãcut static, dinamic şi seismic (conform P100-1/2006. Deplasãrile s-au calculat în domeniul elastic şi
s-au comparat cu deplasãrile relative impuse de normativul P100-1/2006.

Calculele au fost efectuate etapizat astfel:

1.stabilirea dimensiunilor elementelor portante ale structurii pe cele douã direcţii principale,
precum şi determinarea caracteristicilor geometrice ale elementelor, ţinând cont de dimensiunile în
plan ;

2.stabilirea valorilor încãrcãrilor verticale pe elementele structurii ;

3.stabilirea solicitãrilor seismice orizontale pe ansamblul clãdirii conform Normativului P100-


1/2006;

4.dimensionarea elementelor structurale, stalpi, grinzi, placi, e.t.c.


5.determinarea eforturilor capabile ale grinzilor şi stâlpilor.

2.2 Stabilirea încãrcãrilor Determinarea încãrcãrilor gravitaţionale transmise grinzilor, stâlpilor si


peretilor portanti din zidarie de cãtre planşee s-a fãcut în funcţie de aria de planşeu aferentã fiecãrui
element în parte.

3. CERINTE DE VERIFICARE ALE PROIECTULUI : Verificarea tehnica a proiectului se va face in conformitate


cu: HGR nr. 925 / 1995 la cerinta A1.

4. DESCRIEREA STRUCTURII

5.1. Sistemul structural va fi format la parter din zidarie portanta intarita cu nuclee de beton armat
conform planselor. Zidaria folosita va fi de tipul GVP portanta de 25 cm grosime. Etajul va avea o
structura portanta din pereti portanti realizati pe o structura de lemn.

5.2. Fundatiile au fost proiectate in acord cu normativul NP112-04, fiind alcatuite din grinzi continue din
beton armat marca minim C16/20 si blocuri de beton simplu marca C8/10.

5.3. Suprastructura parterului va fi de tip zidarie portanta de 25 de cm grosime intarita cu samburi de


beton armat marca minim C16/20. Planseul peste parter va fi realizat din beton armat marca C16/20 si
va avea o grosime de 15 cm. La etaj, structura va fi realizata din lemn

5.4. Invelitoarea va fi realizata din tigla, fiind sustinuta de o sarpanta de lemn.

5.5. Planseul a fost dimensionat ca si grosime din conditii de rigiditate pentru a putea transfera
incarcarile orizontale la elementele verticale. Accesul la etaj se va face pe o scara stilizata, modernista, in
care treptele sunt realizate din lemn si structura metalica.

5.6. Elementele verticale (zidaria si stalpisorii), care reprezinta structura principala de rezistenta a
cladirii au fost calculate static, in gruparea fundamentala si in cea speciala de incarcari.

5.7. Materiale folosite:

5.8. La executia prezentului proiect, proiectantul a stabilit urmatoarele clase de betoane folosite: C8/10
pentru betonul simplu si C16/20 pentru betonul armat.

5.9. Armaturile vor fi din otel beton PC52 in special, dar se vor folosi si armaturi din otel beton OB37.
5.10. Se vor respecta in mod special toate conditiile de calitate si control ale materialelor puse in opera.
5.11. Se recomanda ca lucrarile sa fie executate de un antreprenor autorizat si cu dotarea adecvata
acestor gen de lucrari.

5.12. Nu se admit modificari ale solutiei structurale fara acordul in prealabil al proiectantului si
beneficiarului.

6. INFRASTRUCTURA

- Imobilul este fara subsol.


- Imobilul este executat pe un teren plan, cu stabilitate generala asigurata, liber de constructii.

- Fundatiile sunt grinzi continue din beton armat asezate pe talpi continue de beton simplu, avand
adancimea de fundare de 120 cm. Aceasta se va modifica in functie de concluziile studiului geotehnic.

- Materialele utilizate sunt: Beton simplu C8/10, grinzi continue din beton armat din C16/20.

- Inainte de punerea in opera a proiectului se va prezenta de catre Beneficiar Studiul geotehnic.

7. SUPRASTRUCTURA

- Structura propusa este de zidarie portanta intarita cu samburi si centuri din beton armat.

- Planseul este monolit in grosime de 15 cm in deschiderile curente, 15 cm rampele si podestele. .

- Sarpanta va fi din lemn. Tot materialul lemnos pus in opera se va ignifuga.

- Invelitoarea va fi din tigla. - Materialele utilizate sunt: beton clasa C16/20 si otel marcile OB37 si PC52.

8. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Din punct de vedere al tehnologiei de executie, aceasta constructie nu ridica probleme deosebite,
lucrarile prevazute bazandu-se pe tehnici traditionale de constructie. Lucrarile ce urmeaza a se executa
au fost descrise amanuntit in plansele prezentate.

9. DATE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

Urmarirea comportarii in timp a cladirii se va face in conformitate cu prevederile normativului P 130 /


1998.

10. DATE PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa obtinerea tuturor avizelor legale si a autorizatiei de
constructie. Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienii si sanatatii
oamenilor se vor lua toate masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din urmatoarele acte
normative:

1. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii -Buletinul constructiilor nr. 5-6-7/93

2. Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii 1996

3. Legea protectiei muncii nr.90/1996

4. Normativul C 300 / 1994 privind paza si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii – montaj.

Intocmit, Ing. Marius Ion


PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUŢIE DETERMINANTE Conform legii nr. 10 din 1995 fazele de execuţie
determinante stabilite de proiectant pentru execuţia lucrărilor sunt următoarele :

Nr. crt.

FAZA DE EXECUŢIE DETERMINANTĂ

PARTICIPANŢI

DOCUMENT INCHEIAT

OBSERVAŢII

1 Trasare constructie B. E. P.V.

2 Receptia naturii terenului de fundare B. E. Pgeo. P.V.R.

3 Armare soclu si grinzi de fundare B. E. P. P.V.L.A

4 Armare stalpi parter B. E. P. P.V.L.A

5 Armare placa si grinzi peste parter B. E. P. P.V.L.A.

6 Amare scara parter – etaj P. B. E. P.V.L.A.

7 Dulgherie Etaj P. B. E. P.V.L.A

8 Sarpanta terminata inainte de inceperea finisajelor P. B. E. P.V.R

9 Receptia lucrarii P. B. E. P.V.R.

NOTA : 1. Prin fază determinantă se înţelege stadiul fizic la care o lucrare de construcţii odată ajunsă,
nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului şi, după caz, al
organelor I.S.C. 2. Executantul va convoca participanţii la verificarea lucrărilor ajunse la faza
determinantă cu minim 48 ore înainte de termenul propus . 3. La recepţia lucrării, prezentul program,
împreună cu documentele încheiate, se anexează la cartea tehnică a construcţiei. 4. Alte faze de control
prevăzute de norme ( la care nu participă proiectantul ) vor face obiectul programului propriu de control
de calitate al executantului şi beneficiarului . Participarea proiectanţilor la fazele determinante va avea
loc în cadrul unui contract de urmărire execuţie .

PROIECTANT , EXECUTANT , BENEFICIAR , Ing. Marius Ion


MEMORIU INSTALATII ELECTRICE

1. GENERALITATI.
Prezentul caiet de sarcini se refera la urmatoarele lucrari de instalatii electrice pentru LOCUINTA
UNIFAMILIALA, Proiect Tip G.
- Instalatii electrice interioare de forta si protectie;
- Instalatii electrice de iluminat si prize si curenti slabi;
- Instalatii electrice exterioare.
Lucrarile se vor executa conform urmatoarelor normative, prescriptii, standarde, instructiuni si
decrete: - PE 107/95 …
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice; - I7/2002 …
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si
1500V c.c.; - I20/2000 …
Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului; - STAS 12604-5/90 …
Protectia impotriva electrocutarilor…
Instalatii electrice fixe. Prescriptii generale; - STAS 12604-5/90 …
Protectia impotriva electrocutarilor…
Instalatii electrice fixe.
Prescripti de proiectare, executie si verificare; −
PE 009/94 …
Normativ de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiului;
− FT 4/82 … Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;
− FT 50/89 … Executarea jonctiunilor la cabluri;
− STAS 4102/85 …
Piese pentru instalatii de protectie prin legarea la pamant sau la nul;
− STAS 2612/87 …
Protectia impotriva electrocutarilor.
Limite admisibile;
− STAS 12604/87 … Protectia impotriva electrocutarilor.
Prescriptii generale; − PE 116/94 … Normativ de incercari si masuratori la echipamente si
instalatii electrice; − PE 101A/93 … instructiuni privind stabilirea distantelor normate de
amplasare a instalatiilor electrice peste 1kV in raport cu alte conditii; − PE 103/93 … Instructiuni
prntru verificarea si dimensionarea instalatiilor electroenergetice la solicitarile mecanice si
termice in conditiile curentilor de scurtcircuit; − NSM/2002 … Norme specifice de protectia
muncii pentru trnsportul si distributia energiei electrice; − PE 006/81 … Instructiuni generale de
protectia muncii pentru unitatile CONEL; − 1 RE-Ip-30/90 … indreptar de proiectare si executie a
instalatiilor de legare la pamant; − PE 118/95 … Regulament general de manevre in istalatii
electrice; − STAS 8591/91 … Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in
sapatura; − FC 15/85 … Executarea mansoanelor si terminalelor pe cablurile de energie de 1 kV
cu izolatie de PVC; − 3.2.FT 4/93 … Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri; − 2 FT
34/94 … Executia instalatiilor electrice interioare; − 2 RE FT 35/91 … Executia bransamentelor
electrice;

− PE 120/94 … Instructiuni privind compensarea puterii reactive ion retele electrice de distributie si la
consumatori industriali similari; − C56/2003 … Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente.

2. INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE FORTA


− Cablurile vor fi de joasa tensiune ( 1kV ) tip FY, CYY si CYABY cu izolatie de PVC pozate in tub
PVC ingropate in tencuiala.
− Toate cablurile vor avea certificate de calitate si buletin de incercare de la societatile
furnizoare de cabluri;
− Pozarea cablurilor se va realize conform STAS 8591-1/91, fiselor tehnologice enumerate in
capitolul 1 si PE 107; − Intrarile cablurilor la utilaje vor fi protejate prin tevi OLZn, tub metalic
flexibil etans si presgarnituri etanse; − Iesirile cablurilor din jgheaburi vor fi prin presetupe; −
Razele minime de curbura ale cablurilor vor fi cele indicate de furnizorul de cabluri si de PE 107;
− Cablurile care se pozeaza pe pereti vor fi prin tevi pe suporti PVC tip “clic” fixate cu suruburi
autofiletante;
− Se va evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse, atat din cauza influentelor termice
defavorabile, cat si a interventiei ulterioare la stratul inferior;
− Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare pentru instalatii electrice; − In
timpul lucrarilor de monatj, delegatul beneficiarului va urmari modul de executare ( conform:
proiecte, caiete de sarcini, prescriptii si instructiuni in vigoare), caliatatea lucrarilor si a
materialelor;
− Verificarea corectitudinii pozarii cablurilor ( distante minime, marcare, etc. ) se va face
conform PE 107;
− Se vor efectua incercari si verificari cu tensiune marita la cabluri dupa montaj, conform PE
116;
− Nu se vor poza cabluri pe zidaria cosurilor sip e suprafete pe care temperature depaseste 40˚C;
− Tablourile se vor monta semingropat;
− Cutiile cu butoane pentru comenzi se vor monta pe pereti;
− Se va proba prin simulare functionarea corecta a circuitelor din tablouri, atat prin comenzi de
pe tablou cat si de la distanta; − Se va verifica fiecare motor cu tensiune, fara sa fi cuplat utilajul,
se va fixa sensul correct si se va urmari daca in functionare apar incalziri, vibratii; − Se va proba
fiecare utilaj cu tensiune; − Se va urmari functionarea corecta si se vor remedia eventualele
defecte; − Inainte de punerea sub tensiune definitive, se va face o proba de lunga durata
supravegheata; − Se va intocmi proces – verbal de receptie, in vederea receptiei si darii in
exploatare.
3. INSTALATII DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT SI IMPOTRIVA TRASNETELOR
− Pentru protectia cladirii impotriva descarcarilor electrice atmosferice se prevede montarea
unei instalatii de paratrasnet cu nivel de protectie normal (III), necesara conform prevederilor
normativului I20-2000, art.2.1.2. si 2.1.10., tabel 8.
− Se va masura si verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant, a intregului imobil, a carei
valoare trebuie sa fie de maximum 1 ohm, conform prevederilor normativului I20-2000,
art.2.3.82. si STAS 12604/5-90. In caz contrar priza de pamant artificiala se va extinde cu un
numar de electrozi verticali si orizontali, pana la atingerea valorii mai sus mentionate. −
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant se va masura cu buletin de incercare pe baza de
proces verbal. − Se va asigura legarea la priza de pamant a instalatiei interioare de protectie, a
tabloului general, a cofretului de bransament si a instalatiei de paratrasnet.
− Priza de pamant va fi executata din electrozi, teava OLZn 21/2’’, l=3m, cu grosimea de minim 3
mm si din platbanda OLZn 40*4 mmp;
− Electrozii vor fi batuti in pamant cu capatul superior la 0.8 m adancime, cu distanta dintre
electrozi de 1 pana la 2 ori lungimea electrozilor la cel putin 1 m de zidurile cladirii spre exterior;
− Platbanda OLZn 40*4 mmp va fi montata orizontal la 0.8 m adancime in sant, sudata prin
suprapunere lateral de lectrozii din teav, la partea superioara;
− In interiorul spatiilor tehnice se va monta centura de impamantare OLZn 25*4 mmp pe pereti;
− Legaturile dintre priza de pamant exterioara si centura de impamantare interioara vor fi piese
de separatie;
− Se vor lega la centura de impamantare ramificata la priza de pamantexterioara partile
metalice ale tablourilor, carcase din metal ale echipamentelor electrice, elemnte de sustineredin
metal ale tablourilor electrice, scari metalice de acces intre nivele, elemente care nu fac parte
din circuitele sub tensiune, dar care in mod accidental pot veni in contact cu conductoarele sub
tensiune; − Legarea la pamant a carcaselor metalice si a elementelor de sustinere se va face cu
borne special destinate, marcate cu symbol graphic pentru legare la pamant;
− Tabloul electric se va lega la priza de pamant in doua locuri distincte prin piese de legatura la
borne speciale sudate la masa metalica a tabloului (suruburi);
− Toate strangerile cu surub vor fi prevazute cu saibe stelate, inel de siguranta, contrapiulita; −
Toate legaturile trebuiesc protejate contra corodarii prin vopsire sau galvanizare;
− Se vor folosi ca parte a prizei de pamant conductele metalice pentru fluide incombustibile( apa
menajera, apa meteorica, apa potabila ). Legaturile la aceste conducte tehnologice se vor face
cu platbanda OLZn 40*4 mmp. Se va asigura continuitatea conductelor prin suntarea flanselor,
apometrelor cu platbanda OLZn 20*3 mmp;
Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare pentru instalatii electrice; − In
timpul lucrarilor de monatj, delegatul beneficiarului va urmari modul de executare (conform:
proiecte,caiete de sarcini,prescriptii si instructiuni in vigoare ), caliatatea lucrarilor si a
materialelor; − Se va intocmi proces – verbal de lucrari ascunse pentru elementele ingropate si
proces - verbal de receptie in vederea receptiei si a darii in exploatare; 4. INSTALATII
INTERIOARE DE ILUMINAT SI PRIZE − Circuitele vor fi de tip FY, CYY, CYABY de joasa tensiune( 1
kV ) cu izolatie de PVC;

− Toate cablurile vor avea certificate de calitate si bulletin de incercare de la intreprinderea furnizoare
de cabluri; − Pozarea cablurilor se va realize conform STAS 8591-1/91, fiselor tehnologiceenumerate in
capitolul 1 si PE 107; − Iesirile cablurilor din jgheaburi vor fi prin presetupe metalice; − Razele minime de
curbura ale cablurilor vor fi cele indicate de furnizorul de cabluri si de PE 107; − Fiecare lampa ( cu
exceptia celor din capetele sirurilor de lampi ) se va ramifica prin intermediul unei doze; − Corpurile de
iluminat vor fi omologate, agrementate tehnic de forurile competente; − Aparatele de comanda a
aprinderii iluminatului din spatiile tehnice vor fi aparente etanse, capsulate cu caDTAC si presetupe de
cabluri si se vor monta la 0.6…1.5 m de la ax la pardoseala. Legaturile vor fi numai pe conductor de faza;
− Prizele se vor monta la 0.2 m de la pardoseala in camere si birouri si la 0.9 m de la pardoseala in
spatiile tehnice. − Intrerupatoarele se vor monta la 0.9 m de la pardoseala. − Corpurile de iluminat de
orice tip se vor alimenta numai intre faza si nul. La contactul exterior ( partea filetata ) a duliei lampii se
va lega conductorul de nul al circuitului, iar la borna de interior a duliei se va lega conducta de faza,
trecuta prin intrerupator (aparat de comanda aprindere iluminat); − Legaturile conductoarelor de cupru
la imbinari si derivatii se fac prin rasucire si matisare cu cel putin 10 spire, o lungime egala a legaturii cu
de 10 ori diametrul conductorului, dar de cel putin 2 cm si se cositoresc, se pot folosi conectori speciali
cu suruburi; − Pozarea cablurilor de iluminat fata de celelalte conducte si instalatii tehnologice
enumerate in capitolul 1; − Nu se vor poza cabluri pe zidaria cosurilor sip e suprafete pe care
temperature depaseste 40˚C; − Partile metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la pamant. −
Corpurile de iluminat si prizele alimentate cu tensiune redusa de protectie 24V, 50 Hz se vor inscriptiona
si vor avea culori diferite de corpurile de iluminat de 220V, 50 Hz si fata de prizele de 220V, respective
380V; − Se vor efectua incercari si verificari sub tensiune marita la cabluri dupa monaj conform PE 116; −
In incaperile care se incadreaza in categoria U1 si U2 (bai, dusuri, WC) se admite montarea de corpuri de
iluminat, pe pereti, deasupra lavoarelor numai daca aceste corpuri au carcasa din material izolant si sunt
montate la peste 1.8 m de la pardoseala la partea inferioara a corpului; − Dispozitivele de fixare,
suspendare a corpurilor de iluminat(dibluri, carlige, etc.) se vor allege astfel incat sa suporte fara a suferi
deformari, o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat, dar cel putin
10 daN; − Se interzice suspendarea corpului de iluminat direct prin conductele de alimentare; − Se
interzice instalarea dozelor in incaperi pentru bai, dusuri si grupuri sanitare; − Se vor efectua probe cu
tensiune pe banc de proba la fiecare corp de iluminat;

− Se vor proba cu tensiune fiecare corp de iluminat si prize si se vor remedia eventualele defectiuni
(incalzire la doze, la aparatele de comutare, la dulia lampii); − Se va intocmi process verbal de receptie in
vederea receptiei si darii in exploatare. 5. INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE Pozarea cablurilor. −
Cablurile vor fi de joasa tensiune (1kV) tip CYABY cu izolatie de PVC cu armature din banda de
otel,pozate in pamant; − Utilizarea cablurilor este admisa numai in medii fara agenti chimici corozivi; −
Toate cablurile vor avea certificate de calitate si buletine de incercare de la furnizorul de cabluri; − Toate
cablurile ingropate vor fi la 0.7 m adancime intre doua straturi de nisip de cate 10 cm fiecare. Peste
ultimul strat de nisip se pun placi avertizoare sau folie PVC pe toata lungimea de pozare, apoi se acopera
cu pamant din sapatura; − Armaturile metalice ale cablurilor se vor lega la pamant la ambele capete; −
Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare pentru instalatii electrice; − Temperatura
mediului ambient la montaj este minim +5˚C (cablurile pot fi derulate sau pozate fara o incalzire
prealabila daca temperature mediului este sub 15˚C); − Transportul si depozitarea cablurilor vor fi la
temperature minima de +4˚C; − La pozarea in sol temperatura va fi de +20˚C, rezistenta termica a solului
100˚C/mW; Pozarea cablurilor se va realize conform PE 107, STAS 859101-91 si fiselor tehnologice
enumerate anterior cu mentinerea urmatoarelor aspecte: − sapatura pentru pozarea cablurilor se
exdecuta manual; − pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru
asigurarea accesului persoanelor pe perioada executiei; − pamantul ramas in urma santului va fi
incastrat si transportat; − cutiile terminale si mansoanele tehnice sa asigure protectia cablurilor
impotriva patrunderii umezelii si a altor substante cu actiune nociva din exterior; − mansoanel de
legatura trebuie sa asigure: • continuitate perfecta a conductorului; • continuitate electrica a mantalei;
• continuitate electrica a benzilor de armare si a ecranelor metalice; • nivel de izolatie; • protectia
mecanica similara cu cea a cablului; • se recomanda ca numarul de mansoane pe 1 km de linie noua sa
fie de maxim 4 bucati; • in subsoluri si incaperi tehnologice nu se vor executa mansoane. − cablurile
pozate in incaperi, canale se vor marca cu etichete de identificare la capete, la trecerile dintr-o incapere
in alta, la incrucisari cu alte cabluri; − mansonul de legatura sau derivatie, precum si cutiile terminale vor
fi prevazute cu etichete de identificare; − Razele minime de curbura ale cablurilor vor fi cele indicate de
furnizorul de cabluri si de PE 107; Amplasarea in localitate a retelelor electrice, in sapatura se executa
conform STAS 8591-1/91 referitor la trasee, distante minime, traversari, incrucisari. Distantele fata de
instalatiile edilitare in conformitate cu PE 107 sunt:

- in plan orizontal 0.5m fata de apa si canalizare 1.5m fata de termoficare 1.0m fata de fluide
combustibile 1.0m fata de gaze, iar pentru cablurile montate in tuburi 1.5…3m functie de
presiunea gazului - in plan vertical 0.5m fata de toate instalatiile Intre cablurile de tensiuni diferite,
precum si intre cablurile de medie tensiune pozate in acelasi profil se vor monta distantiere. Se va evita
pozarea cablurilor in straturi suprapuse atat din cauza interferentelor cat si a interventiei dificile
ulterioare la stratul inferior. La traversarile de drumuri carosabile se vor monta in tuburi PVC incastrate
in beton. Alegerea tubului si a traseului nu trebuie sa duca la solicitari daunatoare cablului in timpul
tragerii. Racordarea tuburilor intre ele trebuie sa fie realizata fara bavuri sau asperitati care sa conduca
la deteriorarea cablului. Extremitatile tuburilor vor fi obdurate. La pozarea cablurilor se va prevedea
rezerva de cablu pentru compensarea deformarilor si pentru a permite inlocuirea cutiilor terminale si a
mansoanelor.

Ordinea de asezare a cablurilor electrice in trotuare dinspre cladire spre carosabil este: - cabluri de joasa
tensiune - cabluir de distributie de medie tensiune - cabluri telefonice, fir pilot - cabluri de joasa
tensiune iluminat public Pe planul retelei de cabluri se vor trece orice modificari de traseu fata de
poiect. Dupa executarea lucrarilor de canalizare electrica subterana, executantul va reface conform
situatiei initiale, dupa caz, pavajul sau spatial liber. In timpul lucrarilor de montaj, beneficiarul (sau
delegatul beneficiarului) va urmari modul de executare (conform proiect, caiet de sarcini, prescriptii si
instructiuni in vigoare), calitatea materialelor si a lucrarilor. Se va verifica conform PE 107 distantele
minime de pozare, adancime, respectarea conditiilor de pozare la intersectia cu alte instalatii (gaze, apa,
canal, telefonie) marcarea cablurilor.

Se vor efectua incercarile si verificarile cu tensiune marita la cabluri conform PE116. La darea in
exploatare a retelei de cabluri electrice, executantul va da in primire proiectul retelei de cabluri, schite
cotate cu modificarile fata de desenele de executie, certificatele de calitate si buletinele privitoare la
incercarile cablurilor executate la fabrica furnizoare si cele referitoare la incercarile facute pe santier,
derogarile de la proiect, detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari cu
conducte de orice fe, buletinele de incercari conform PE116. Tot executantul lucrarii va intocmi Dosarul
de INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE in conformitate cu cerintele furnizorului de energie electrica SC
ELECTRICA SA. Dupa intocmire acest dosar va fi depus de catre executant la SC ELECTRICA SA pentru
verificare. Se va intocmii process – verbal de lucrari ascunse pentru elementele ingropate si proces –
verbal de receptie si se vor preda beneficiarului in vederea receptiei si darii in exploatare.

Intocmit, Ing Vizitiu Virgil

2. MEMORIU TEHNIC - termice

Cap A. Date generale

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile interioare de incalzire convectiva ( radiatoare tip
panou din otel si tip portprosop din otel ) aferente „ LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E Tip G.
Pierderile de caldura prin elementele de constructie vor fi acoperite de fluxurile termice emise de
corpurile statice (ce fac obiectul prezentei documentatii).

Cap B. Solutii adoptate

B1. Prepararea agentului termic

Sursa de apa calda 80/60 C necesara incalzirii spatiale a imobilului este o MICROCENTRALA TERMICA
cu puterea termica de 28 kW ce se va monta in bucataria de la parter, incaperea respectind conditia ca
suprafata vitrata sa fie de 0.05m2/m3 aer. Evacuarea gazelor de ardere se va face direct prin
canalul de fum cu diametrul nominal de 110mm(confectionat din otel inox sistem tub in tub), tirajul
acestora realizindu-se fortat. Gazele de ardere evacuate au in componenta cantitati de NOx sub limitele
admisibile.

B2. Corpuri de incalzire

Corpurile de incalzire vor fi radiatoare din otel, care se vor monta pe pereti cu ajutorul unor console
de sustinere. Ele se vor racorda in diagonala iar la alegerea acestora se va tine cont de pierderile de
caldura ale incaperilor calculate cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de
temperatura agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului(sub fereastra, pe perete exterior
sau pe perete interior).

B3. Instalatia de incalzire

Radiatoarele vor fi alimentate de la centrala termica cu agent termic prin intermediul conductelor din OL
,Cu sau PP-R cu insertie metalica, principiul de imbinare al acestora fiind sudura cu flacara oxiacetilenica
, lipire cu aliaj tare respectiv termofuziune realizata cu aparate speciale. Procedeul de realizare a
termofuziunii precum si timpii necesari operatiunii vor fi respectati conform prescriptiilor tehnice ale
furnizorului de materiale.

Reteaua va fi bitubulara,cu distribuitoare de nivel (conform planurilor anexate). Pentru echilibrarea


instalatiei fiecare radiator va fi echipat cu robinet de reglaj pe tur si retur existind astfel si posibilitatea
separarii radiatoarelor. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar pentru golirea
instalatiei radiatorul din baia de la parter va fi prevazut cu robinet de golire. In punctele de cota maxima
a instalatiei se vor prevede ventile automate de aerisire.

B4. Mentiuni generale

Conductele de tur si retur se vor monta aparent sau ingropat in canale practicate in zidarie sau in sapa,
situatie in care se vor proteja in cochilii de izolatie din polietilena expandata. In momentul executiei se
va tine cont de coeficientul de dilatare al materialelor astfel incat trecerile prin elementele de
constructie nu trebuie sa constituie puncte fixe pentru conducte, astfel ca in cazul trecerilor practicate in
zidarie acestea se vor proteja prin mansoane care sa permita miscarea libera a conductelor datorata
dilatarilor. Dupa montaj instalatia de incalzire va fi supusa probelor de presiune la rece si presiune la
cald , dupa care conductele se vor izola termic cu izolatie tubulara din polietilena expandata. Conductele
se vor monta pe pereti cu ajutorul colierelor cu cauciuc pentru amortizarea eventualelor vibratii aparute
in sistem.

In momentul executiei se va tine cont de coeficientul de dilatare al materialelor astfel incat trecerile
prin elementele de constructie nu trebuie sa constituie puncte fixe pentru conducte, astfel ca in cazul
trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin mansoane care sa permita miscarea libera a
conductelor datorata dilatarilor.

Cap C. Masuri de protectia muncii si PSI

Executia , punerea in functiune ,exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de catre
personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in
conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari: • Legea
90-96 privind protectia muncii; • Normativul P118-99 privind siguranta la foc a constructiilor; •
Normativul I 13-02 privind proiectarea si executia instalatiilor de incalzire. Prevederile stipulate in
actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat
masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente.

Cap D. Dispozitii finale

Inainte de inceperea executiei cladirii noi, se vor identifica pe teren retelele de apa si canal pentru
deviere.

Intocmit, Ing. Vizitiu Virgil

MEMORIU TEHNIC - sanitare

Cap A. Date generale

A1. Obiectul documentaţiei

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile sanitare de apa rece, apa calda si canalizare
aferente „LOCUINTA UNIFAMILIALa P+1E” , Proiect Tip G. Cap

B. Solutii adoptate

B1. Alimentarea cu apa rece Sursa de alimentare cu apa rece o constituie reteaua publica sau
putul domestic forat. Bransamentul se va realiza prin intermediul unui apometru umed )(in cazul
alimentarii cu apa de la reteaua stradala) ce se va monta in caminul aferent din incinta. Conform STAS
1478/90 tinand cont de destinatia cladirii se obtine un debit de calcul pentru conducta de alimentare cu
apa rece a imobilului de qc=0.4 l/s.

Presiunea apei la intrarea in cladire necesara pentru functionarea in conditii nominale a consumatorilor
este de minim 28m CA,(conducta de bransament se va dimensiona pentru un debit de calcul de 0.4l/s si
presiunea disponibila de 15mCA). In cazul alimentarii cu apa de la putul domestic, cladirea se va
alimenta cu apa rece prin intermediul unei pompe submersibile ce se va introduce in put.Aceasta va
functiona in regim de hidrofor prin atasarea unui vas de expansiune de 150 L si
ansamblu:presostat,armaturi de legatura,manometru. Conform STAS 1478/90 tinand cont de destinatia
cladirii se obtine un debit de calcul pentru conducta de alimentare cu apa rece a imobilului de qc=0.4 l/s

Presiunea apei la intrarea in cladire necesara pentru functionarea in conditii nominale a consumatorilor
este de minim 30m CA.Acesti parametri vor fi asigurati de pompa submersibila. Se recomanda ca
aceasta sa fie de buna calitate:de exemplu tip WILO. Caracteristicile pompei submersibile tine cont de
ipoteza ca adancimea putului este de 30m. Pentru o adancime mai mare, diferenta se va adauga la
adancimea de pompare aferenta pompei submersibile. Pentru a se elimina riscul ca pompa submersibila
sa functioneze in momentul in care in put nu mai este apa functionarea acesteia va fi comandata de
presostatul ce porneste/opreste pompa in functie de presiunea apei din instalatie precum si de
ansamblul de 3 electrozi ce pornesc/opresc pompa in functie de nivelul apei din put.

B2. Instalatia interioara de apa rece

Consumatorii de apa rece vor fi alimentati prin intermediul legaturilor directe coloana-obiect sanitar.
Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor prin intermediul unei retele ramificate
alcatuita din tevi din polipropilena. Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90.

Toate traseele se vor izola cu izolatie Tubolit-Armacell (din polietilena expandata) cu grosimea de
6mm.

B3. Instalatia interioara de apa calda.

Prepararea apei calde se va face cu ajutorul microcentralei termice murale, montata in bucataria de la
parter.

Reteaua de apa calda va fi tot ramificata ea urmarind fidel pe cea de apa rece , materialul folosit fiind
tot polipropilena sau similar.

B4.Instalatia interioara de canalizare. Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul
instalatiei de canalizare efectuata din tuburi din polipropilena de scurgere ce se imbina prin intermediul
garniturilor de etansare. Colectarea apelor uzate menajere din toata cladirea se va face prin intermediul
coloanelor de 110mm care se vor racorda la reteaua de canalizare stradala direct prin caminul de
bransament sau colectarea lor se va face in fosa septica etansa vidanjabila cu caDTACitatea de 45 mc
(vidanjabila o data pe luna si ½ saptamani) din incinta. Coloanele de canalizare menajera se vor
izola(optional) cu saltele de vata minerala cu grosimea de 5cm tip TERWOOLIN. Debitul de apa uzata
menajera este de 1.83 l/s necesitand o conducta de evacuare, la canalizarea stradala sau fosa septica ,
DN100.

B5.Instalatia exterioara de canalizare. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile


sanitare se face printr-o retea de tuburi din PVC-KG montate ingropat sub cota de inghet conform
planurilor.Din necesitatea schimbarii de directie sau a ruperii pantei de scurgere se prevad camine de
canalizare realizate din module din polietilena (camin de vizitare, curatare si control UNIVA-Standard
LW1000). Precizam ca inaltimea acestora este modulata(1, 1.5, 2, 2.5m) cu un caDTAC(cu diferite clase
de sarcina in functie de tipul de platforma carosabila/necarosabila) reglabil pe inaltime adaptabil
diferitelor tipuri de suprafete (gazon, dale betonate, etc.).Conform specificatiilor producatorului caminul
de canalizare poate fi perforat la inaltimi diferite unde se pot face racordurile cu reteaua de tevi, in acest
sens el avind rol de camin colector sau camin de rupere de panta hidraulica.Aceste camine se prezinta in
varianta cu rigola de curgere deschisa la baza lui , cu una ,doua sau trei intrari si o iesire. Evacuarea
apelor pluviale de pe acoperis se va face prin intermediul unei retele de jgheaburi si burlane, direct catre
teren.

B6. Mentiuni generale


Conductele de apa calda si apa rece vor fi din polipropilena tip AQUATHERM sau similar cu conditia
respectarii datelor tehnice.

Principiul de imbinare este de polifuziune la cald ele putindu-se monta atit aparent cat si ingropat in
slituri practicate in zidarie. Conductele de apa rece se vor izola ca masura de evitare a fenomenului de
condensare. In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie
care sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor. Obiectele sanitare vor fi de
forma si marimea dorita de beneficiar, ele fiind echipate cu baterii amestecatoare si sifoane de scurgere.

La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta sub cele
electrice.

In cazul defectiunilor separarea obiectelor sanitare este posibila datorita robinetilor coltar ce se vor
atasa acestora atat pe traseul de apa rece cat si de apa calda.

Racordarea obiectelor sanitare la canalizare se va face prin intermediul sifoanelor aferente acestora
sau prin intermediul sifoanelor de pardoseala. Conductele de canalizare se vor monta cu panta de
minim 0.012m/m ce va asigura o curgere continua a apei , iar cele ingropate in sol vor respecta
adincimea minima de inghet (-0.80 m) conform STAS 1478-90 si STAS 1795-87.

Dupa montaj, instalatiile de alimentare cu apa rece potabila si apa calda menajera vor fi supuse
probelor de rezistenta la presiune.

Conductele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire in locurile unde exista pericolul
sedimentarii si vor fi supuse probelor de etanseitate.

Ventilarea coloanelor se va face prin tubul(50mm) de polipropilena ce face legatura cu atmosfera.


Cap C. Masuri de protectia muncii si PSI

Executia , punerea in functiune ,exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de catre
personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in
conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari: Legea 90-
96 privind protectia muncii;

Normativul P118-99 privind siguranta la foc a constructiilor;

Normativul I 9-94 privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare;

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

– aprobat de MLPAT cu ord. nr. 9N/1993.

Norme generale de protectia muncii – 1996;

Norme specifice de securitate a muncii pentru instalatiile tehnico-sanitare si de incalzire – 1996/cod 28


– avizat de MMPS; Normativ C300-94;
Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand
obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente.

Cap D. Dispozitii finale

Inainte de inceperea executiei cladirii noi, se vor identifica pe teren retelele de apa si canal pentru
deviere.

Intocmit, Ing. Marius Ion