Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 6.

A ezarea i perceperea impozitelor (asieta)


A ezarea i perceperea impozitelor reprezinta un proces complex, care presupune efectuarea unui ir de
opera ii succesive constnd n stabilirea obiectului impozabil, determinarea cuantumului impozitului i perceperea
impozitului.
Stabilirea obiectului impozabil este opera iunea care presupune constatarea i evaluarea materiei
impozabile. Pentru ca veniturile i averea s poat fi supus impunerii, este necesar ca organele fiscale s constate
mai nti existen a fizic a acestora, iar apoi s procedeze la evaluarea lor.
Evaluarea materiei impozabile se poate realiza apelnd la dou metode:
a) metoda evalurii indirecte sau pe baz de presupuneri
b) metoda evalurii directe sau pe baz de probe.
Evaluarea indirect a materiei impozabile se poate realize prin trei variante i anume:
!) evaluarea pe baza indicilor exteriori ai obiectului impozabil este specifica impozitelor de tip real,
permi nd stabilirea doar cu aproxima ie a mrimii obiectului impozabil, fr s se ia n considera ie situa ia
persoanei care de ine obiectul respectiv. "e exemplu, n cazul impozitului funciar erau folosite pentru
stabilirea obiectului impozabil suprafa a de teren, cu sau fr luarea n considera ie a destina iei acestuia,
numrul animalelor din gospodrie, cantitatea de smn utilizat, pre ul pmntului, arenda, etc. #a
impozitul pe cladiri se foloseau numrul i destina ia camerelor, numrul ferestrelor i al u ilor, numrul
co urilor de fum $%usia), lungimea fasadei $Amsterdam) .a. Aceast metod este simpl i pu in
costisitoare, ns are dezavanta&ul c aproximeaz dimensiune obiectului impunerii i nu ine cont de
situa ia personal a contribuabilului, aspecte ce afecteaz ec'itatea fiscal.
() evaluarea forfetar const n aceea c organele fiscale, cu acordul subiectului impozabil, atribuie o anumit
valoare obiectului impozabil, fr ca vreo una din pr i s aib preten ia c aceasta nu a fost determinat cu
exactitate. Evident nici n acest caz nu sunt create premisele respectrii ec'it ii fiscale.
)) evaluarea adminstrativ const n aceea c organele fiscale stabilesc valoarea materiei impozabile pe baza
elementelor $datelor) de care dispun. "ac subiectul impozitului nu este de acord cu mrimea obiectului
impozabil astfel stabilit, se poate adresa organelor fiscale i pe baza unor elemente &ustificative, organul
fiscal este obligat s fac dovada afirma iilor sale sau obiectul impunerii se poate reevalua.
Evaluarea direct a materiei impozabile se poate realiza, la rndul ei, prin dou variante:
!) evaluarea pe baza propriei declaraii a contribuabilului presupune stabilirea mrimii obiectului impozabil
n termeni reali pornind de la informa*iile cuprinse ntr+o declara*ie de impunere pe care contribuabilul are
obliga*ia s o completeze ,i s o depun la organele fiscale competente pn la un anumit termen dat.
-otodat, contribuabilul este obligat s *in o anumit eviden* a veniturilor ,i c'eltuielilor sale. .etoda are
avanta&ul c n condi*iile unor declara*ii sincere ale subiectului impozitului, obiectul impozabil este real
evaluat. Evaluarea realizat n acest mod are o aplicabilitate mai larg dect evaluarea pe baza declara*iei
unei ter*e persoane, dar prezint dezavanta&ul c face posibil sustragerea de la impunere a unei pr*i
nsemnate din materia impozabil. Aceast sustragere se poate realiza prin ntocmirea unor declara*ii
nesincere ,i prin imposibilitatea de a controla, n totalitate, &uste*ea datelor nscrise n declara ie.
() evaluarea pe baza declaraiei unei tere persoane presupune dimensionarea materiei supus impunerii pe
baza datelor, informa*iilor oferite de un ter* care cunoa,te adevrul despre obiectul impunerii ,i care nu are
nici un interes s fac declara*ii nesincere. Este cazul anga&atorului care completeaz declara*ii despre
veniturile salariale ale anga&a*ilor si, al bncilor care cunosc realitatea datelor referitoare la veniturile din
dobnzi, etc. Aceast metod de evaluare prezint avanta&ul c elimin, n cea mai mare parte, posibilitatea
sustragerii de la impunere a unei pr*i din materia impozabil, deoarece ter*a persoan care declar venitul
nu este interesat s ascund adevrul. Aplicabilitatea acestei evaluri este ns limitat, neputnd fi folosit
practic dect n cazul unor anumite venituri.
Determinarea cuantumului impozitului
"up modul de stabilire a impozitului datorat, impozitele se pot grupa n:
a) impozite de reparti*ie
b) impozite de cotitate
Impozitele de repartiie s+au utilizat n Evul .ediu, n primele stadii ale epocii moderne ,i s+au caracterizat prin
faptul c statul n func*ie de necesit*ile sale de venituri, proceda la stabilirea sumei globale a impozitelor ,i taxelor
ce urmau a fi ncasate de pe ntreg teritoriul *rii. Aceast sum era ulterior repartizat $mpr*it) de sus n &os pe
unit*i administrativ + teritoriale, iar la nivelul unit*ii de baz $de exemplu comuna) se distribuia pe subiecte ,i
obiecte impozabile. "atorit modului lor arbitrar de stabilire, impozitele de reparti*ie nregistrau diferen*ieri
semnificative de la o unitate administrativ + teritorial la alta, fr a avea la baz o &ustificare economic. /n
consecin* n cazul acestei modalit*i de determinare a cuantumului impozitului nu se poate vorbi despre respectarea
condi*iilor de ec'itate fiscal.
Impozitele de cotitate se stabilesc pornind de &os n sus prin aplicarea unor cote de impunere procentuale asupra
obiectului impozabil, determinat pentru fiecare subiect n parte. 0a urmare, prin modul de stabilire, impozitele de
cotitate nltur n cea mai mare msur nea&unsurile impozitelor de reparti*ie, deoarece se determin *innd cont de
mrimea obiectului impunerii ,i lund n considerare situa*ia personal a contribuabilului. Astfel, legat de acest
ultim aspect, mentionm c n unele ri se reduce din valoarea materiei impozabile n func ie de numrul
persoanelor aflate n ntre inerea pltitorului de impozit. /n altele, impozitul afferent mrimii materiei impozabile se
reduce sau se ma&oreaz n func ie de starea civil si de numrul persoanelor ce compun familia pltitorului de
impozit.
Perceperea sau ncasarea impozitelor este opera ia final a a ezrii acestora, care se desf oar dup
stabilirea mrimii obiectului impozabil. Prin fiscalitate se constat, concomitent, obliga ia fiscal pentru
contribuabili i crean a fiscal a statului asupra acestuia.
Obliga ia fiscal const n ndatorirea de a plti n contul bugetului public na ional impozitele reglementate prin
lege.
Crean a fiscal reprezint dreptul statului de a ncasa prin organele fiscale impozite n contul bugetului de la
contribuabili potrivit prevederilor legale.
"e+a lungul timpului s+au utilizat multe metode de percepere a impozitelor i anume:
!) Colectarea impozitelor de ctre unul din contribuabili din nsrcinarea comunit ii i vrsarea lor la
tezaurul public 1 este proprie perioadei timpurie de existen a statului i se reduce la colectarea
impozitelor de unul din dirigiitorii comunit ii, care ulterior transmitea bunurile i valorile unei
subdiviziuni a autorit ilor publice.
() ncasarea impozitelor prin intermediul unor concensionari (arenda i, zapcii) + situa ie n care ace tea
avansau statului sumele de bani estimate c se vor ncasa pe un anumit teritoriu i pe care ei urmau s
le recupereze de la contribuabili
)) perceperea impozitelor de ctre organele specializate ale aparatului de stat (fiscul) 1 nseamn c n
esen func ia de colectare a impozitelor este exercitat de un organ legal.
/n condi iile existen ei unui aparat fiscal, perceperea impozitelor se realizeaz prin urmtoarele metode:
!) ncasarea impozitelor de la organele fiscale direct de la contribuabili, care cunoa te dou variante
de realizare:
a) cnd reprezentantul aparatului fiscal se deplaseaz la contribuabil pentru a ncasa impozitul, caz n
care spunem c impozitul este cherabil. /n rile dezvoltate, prin legisla ie fiscal nu se mai
prevede o asemenea modalitate de ncasare a impozitelor. Pentru anumite categorii de impozite $n
special pentru impozitele si taxele locale) se prevede obliga ia organelor fiscale de a stabili
impozitul datorat pentru fiecare contribuabil i de al aduce la cuno tin a acestora. 0'iar i n cazul
n care se constat restan e mari la plata obliga iilor bugetare, organele fiscale ntreprind la
propriul sediu toate msurile legale pentru trecerea la executarea silit. 0azurile n care are loc
deplasarea organului fiscal la sediul contribuabililor sunt, n special, pentru efectuarea
controalelor, punere de sigilii i sec'estrri, vnzarea la licita ii a unor active n cazul msurilor de
executare silit.
b) cnd contribuabilul se deplaseaz benevol la organul fiscal pentru a ac'ita impozitul, caz n care
spunem c impozitul este portabil.
() metoda calculrii i transferrii directe a sumelor datorate la fiecare termen de plat. Aceast
metod se utilizeaz de agen ii economici, care de sine stttor calculeaz i vireaz la buget
impozitele, purtnd ntreaga rspundere pentru exactitatea acestor opera iuni.
)) stopajul la surs, care prevede c calcularea, re inerea i transferul impozitelor s se efectueze de
o ter parsoan $contabilul). 2mpozitul se re ine deci la sursa de plat, suma datorat cu titlu de
impozit fiind
re inut de la beneficiarul venitului, dar ac'itat la bugetul statului de
ctre persoana fizic sau &uridic de la care sunt realizate eceste venituri. Aceast metod se aplic
n cazul impozitului pe veniturile din salarii, al impozitului pe veniturile din dividende, din
dobnzi, din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare i pr ilor sociale, din
pensii, din &ocuri de noroc i alte venituri pentru care impozitul este final. /n toate cazurile
men ionate mai sus, organele de control fiscal intervin ulterior pentru a efectua verificri cu privire
la determinarea i vrsarea integral i la termen a impozitelor respective.
3) aplicarea timbrelor fiscale se utilizeaz n cazul taxelor datorate statului pentru ac*iunile n
&usti*ie, eliberri, autentificri, legalizri de acte etc. /n cazurile metodei calculrii ,i transferrii
directe ,i a stopa&ului la surs, organele de control fiscal se implic postfactium, efectund
verificri cu privire la determinarea ,i vrsarea exact a impozitelor respective. 2ar n cazul
aplicrii timbrelor fiscale perceperea se face antifactium, nainte ca presta*iile respective s fie
efectuate de organele n drept, care poart ntreaga rspundere pentru aplicarea exact a legii
fiscale.
4) ncasarea for at , se utilizeaz n cazurile cnd contribuabilul nu+ i onoreaz obliga iunile fiscale
i are restan e considerabile la buget. /ncasarea se efectueaz prin ridicarea numerarului din
casieria agentului economic, prin sustragerea mi&loacelor bne ti din conturile bancare, prin
blocarea acestora sau prin ridicarea patrimoniului i realizrii lui la licita ii specializate.