Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Constantin Brncui

Sistemul de nvmnt: componente i forme de organizare


Nume:Pateru lena !"odica
Specializare:##!##"
$nul :%
&ata:'()(*)'(%+
PROCESULUI DE NVMNT
Procesul de invatamant este, dupa cum s!a evidentiat anterior, un proces organizat, o
activitate deli-erat intreprinsa in vederea realizarii unor finalitati -ine precizate) ste un
sistem a carui -una functionare depinde de interactiunea multiplelor sale componente
.continuturi, o-iective, metode, mi/loace de in!vatamant, resurse umane, relatii
pedagogice s)a0) Pentru a se asigura interac!tiunea optima a tuturor componentelor sale se
impune o forma de organizare adecvata a acestuia, prin intermediul careia urmeaza sa se
asigure unitatea, corelarea si articularea armonioasa a activitatii de predare si invatare)
1orma de organizare a procesului de invatamant unifica elementele componente ale
acestuia intr!un tot si le imprima o finalitate educativa concreta) $cest lucru este foarte
important pentru ca randamentul, eficienta procesului de invatamant nu depind numai de
calitatea si contri-utia diverselor sale componente, ci si de modul in care 2interactioneaza
si se deruleaza ele intr!un cadru organizatoric dat2
#aturile procesului de nvmnt sunt : P"&$"$, 3N456$"$, 4$#U$"$)
P"&$"$ este latura procesului de nvmnt intenionat, programat, organizat de
transmitere de ctre profesor a cunotinelor teoretice i practice care stau la -aza
nvrii)
3N456$"$ este latura procesului de nvmnt intenionat, programat i organizat
de do-ndire i asimilare a cunotinelor teoretice i practice de ctre elev pe -aza
predrii i a studiului individual)
4$#U$"$ reprezinta o succesiune de operaii de apreciere, msurare i control a
cunotinelor teoretice i practice prin care se raporteaz o-iectivele educaiei la
rezultatele o-inute
COMPONENTELE PROCESULUI DE NVMNT
Coninuturile curriculare ale procesului de nvmnt sunt considerate componentele
acestuia prin intermediul crora se realizeaz principala activitate a procesului de
nvmnt nvarea) Componentele procesului de nvmnt sunt:
%)CUN789:N6# !care reprezinta componenta ideatic, cognitiv a procesului de
nvmnt e;primat prin informaii su- form de noiuni, principii, legi, teorii, ipoteze
care se predau i se nva la o anumit disciplin de nvmnt sau pe ansam-lul
acestora) &e e;emplu la didactic cunotinele se refer la: procesul de nvmnt, la
strategii i modele ale nvrii, la principii diactice, la te<nologia didactic, la
comunicare didactic, la evaluare, etc)Cunotinele transmise de profesor tre-uie sa fie
tiinifice, organizate sistemic, clare, accesi-ile particularitatilor de varsta i individuale
ale elevilor)
')P":CP":# reprezint componenta formativ!acional a procesului de nvmnt
e;primat prin capacitatea de a aplica cunotinele n mod contient, activ, participativ n
condiii variate, sc<im-ate) #a didactic se pot forma priceperile de a aplica metodele
didactice de predare, de nvare, de evaluare n mod difereniat n funcie de situaia de
=
nvare, de su-iecii educaionali, de o-iectivele propuse) >ocul de rol este una dintre
cele mai eficiente metode de formare i dezvoltare a priceperilor didactice)
?) &P":N&":# sunt priceperi transformate n sisteme automatizate) >ocul de rol se
poate antrena timp de mai muli ani pn cnd laturile procesului de nvmnt predare,
nvare, evaluare se automatizeaza) &eprinderile didactice au att aspecte pozitive, de
desfurare cursiv, eficient a procesului de nvmnt ct i aspecte negative care pot
duce la rigidizarea acestuia , la repetarea lui necreativ)
+) 7B:8NU:N6# sunt componente formativ!actionale , de aplicare a cunotinelor n
mod curent i frecvent ca o necesitate vital, de o-icei ca un act refle; total) 3nvarea
unei meserii sau profesiuni presupune formarea unor o-inuine profesionale care pot fi
e;tinse n anumite limite i n afara ei $ctivitatea educaional nu se realizeaz numai n
coal de ctre profesor )
Un profesor cu vocaie simte nevoia s!i manifeste o-inuinele educaionale de a
e;plica mai mult, de a influena -enefic pe cei din /urul su i n afara colii)
FORMELE DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT
1orma de organizare a procesului de invatamant reprezinta ea insasi o situatie comple;a
care include aspecte numeroase si variate cu privire la:
@ gruparea elevilor, modul de constituire a colectivitatilor scolare .criterii de
constituire, dimensiunea grupuril ?'?iA*d or, timpul pentru care sunt con!stituite0B
@ organizarea continutului instruirii, divizarea materiei in raport de
principalele domenii ale cunoasteriiB
@ structura programului de desfasurare a procesului, mai ales in ceea ce
priveste modul de im-inare a activitatilor comune cu activitatile in grupuri restranse si cu
activitatile individuale ale elevilorB
@ tipurile de relatii ce se sta-ilesc in procesul de invatamant intre educator si
elevi, intre elevi si disciplinele de invatamantB
@ modul in care se realizeaza trecerea elevilor dintr!o clasa in alta)
Prima forma a educatiei institutionalizate a avut un caracter indi!vidual insa
invatamantul individual s!a dovedit neeconomicos, neputand rezolva sarcinile instruirii si
educarii unui numar mare de elevi) Cand nevoia instruirii unui numar mai mare de
oameni s!a impus cu acuitate s!a constituit forma colectiva de organizare a procesului de
invatamant pe clase si lectii) $ceasta s!a impus in secolul al C4:!lea in uropa, dar unele
elemente ale organizarii pe clase si lectii se cunosc inca din antic<itate)
1undamentarea teoretica a organizarii procesului de invatamant pe clase si lectii o
datoram pedagogului ce< :an $mos Comenius .%=D'!%*E(0, care in lucrarea 2&idactica
magna2 .%*=E0 a pus -azele acestui sistem)&upa cum rezulta c<iar din denumirea sa,
sistemul de invatamant pe clase si lectii prezinta doua note definitorii:
F gruparea elevilor pe claseB
F desfasurarea procesului instructiv!educativ in cadrul lectiei)
7rganizarea procesului de invatamant pe clase si lectii prezinta cateva note definitorii:
F procesul de instructie si educatie se realizeaza, de regula, cu co!lective de elevi,
ceea ce reprezinta trecerea de le invatamantul individual la invatamantul colectivB
F elevii sunt grupati pe clase dupa anumite criterii, cum sunt: varsta, nivelul de
dezvoltare intelectuala, grad de pregatire) Componenta clasei ramane, de regula, sta-ila
cel putin pe durata unui an scolarB
F trecerea elevilor dintr!o clasa in clasa urmatoare se realizeaza anual pe -aza
rezultatelor o-tinute de acestiaB
F continutul fiecarei discipline este sta-ilit printr!o programa ela!-orata pentru fiecare
an de studiu si este structurat pe capitole, su-capitole, teme, su-temeB
F programul activitatilor de predare ! invatare este organizat pe an scolar, care are
o durata determinataB anul scolar este impartit in su-perioade care pot fi semestre,
trimestre, patrare) Giua scolara se desfasoara dupa un orar sta-ilB
F procesul instructiv ! educativ se realizeaza prin lectii si alte tipuri de activitati de
regula, cu toti elevii unei clase)
#ectia este forma organizatorica principala in care se desfasoara activitatea elevilor
su- indrumarea cadrului didactic, in vederea realizarii unor o-iective instructiv !
educative -ine precizate)
#ectia este o 2unitate didactica2 distincta, originala, relativ de sine sta!tatoare, cu
reguli proprii de desfasurare ce prezinta urmatoarele caracteristici .=0)
@are un mo-il clar definit prin scopul si o-iectivele instructiv ! educative anterior
sta-iliteB
@ activeaza un anumit continut stiintific determinat de prevederile programei scolare,
corelat cu o-iectivele urmariteB
@ anga/aza intr!un efort comun cadrul didactic si elevii unei claseB
@ implica o strategie de instruire, un anumit mod de a-ordare a invatarii si predariiB
@ utilizeaza un comple; de metode si procedee didactice, mi/loace de invatamantB
@in desfasurarea sa sunt incluse diferite modalitati de grupare a elevilor clasei:
colective, grupale, individuale sau com-inateB
@ in cadrul sau procesul de predare ! invatare se desfasoara pe etape, reprezentand o
inlantuire de evenimente de instruireB
@ in procesul derularii sale se instituie intotdeauna un anumit tip de relatii profesor !
elev si elevHelevB
@se finalizeaza prin o-tinerea anumitor rezultateB
@include elemente de cone;iune inversa .feed!-acI0, de masurare si apreciere a
rezultatelor, precum si elemente de evaluare a procesului care a condus la
rezultate o-tinuteB
@ se desfasoara in limitele unui timp determinatB
@ are loc intr!un micro mediu fizic, precum sala de clasa, la-orator, atelier, teren
agricol s)a)B
@ asigura conditiile necesare pentru ca profesorul sa!si e;ercite rolul de conducator al
procesului de invatamant in calitate de proiectant, organizator si indrumator al
intregii activitati instructiv ! educative)
Bibliograi!"
<ttp:HHJJJ)scritu-)comH
JJJ)ise)ro
$e-li, K &idactica psi<ologica, )&)P) Bucuresti %DE?
Ba-ansIi, :) L) 7ptimizarea procesului de invatamant, )&)P)
Bucuresti %DE?
Bontas, :) Pedagogie, ditura $ll, Bucuresti %DD+
Bruner, >) S) Pentru o teorie a instruirii, )&)P) Bucuresti %DE(
Cerg<it, :) Perfectionarea lectiei in scoala moderna, )&)P)
Bucuresti %DA?
Cerg<it, :),
4lasceanu, #) .coord0
Curs de pedagogie, Universitatea 2Bucuresti2 %DAA
:onescu M), C<is 4) Pedagogie) Suporturi pentru formarea profesorilor,
ditura presa Universitara Clu/eana, Clu/)Napoca,
'((%
:onescu, M) #ectia intre proiect si realizare, ditura &acia, Clu/!
Napoca %DA'
>inga, :),
:strate, ) .coord0
Manual de pedagogie, ditura $ll, Bucuresti, '((%