Sunteți pe pagina 1din 11

CURS 1

La 10 iunie 1950 la Paris s-au deschis negocierile pt adoptarea unui tratat constitutiv al primei Comunitatii Economice Europene la baza acestora stand un document elaborat de delegatia franceza. La 20 iunie 1950 a avut loc o conferinta interguvernamentala convocata de Franta si prezidata de Jean Monnet la care au participat tarile benelux(Belgia ,Olanda,Lxemburg si Italia) in scopul adoptarii acestui tratat. La 18 aprilie 1951 a fost incheiat si s-a semnat tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului(C.E.C.O.).Tratatul trebuia sa se infinteze pt o perioada de 50 de ani.El a fost ratificat si a intrat in vigoare la 23 iulie 1952. Inalta autoritate (intelegand executivul comunitar) a fost prezidat de Jean Monnet iar sediul s-a instalat la Bruxelles.Aceasta prima comunitate si-a creat si un sistem institutional.Pe langa inalta autoritate s-au mai infintat Consiliul special de Ministri,Adunarea Parlamentara si Curtea de Justitie.Pe baza acestui tratat piata comuna s-a deschis la 10 februarie 1953 iar pt C.E.C.O. la 10 mai 1953.Inalta autoritate era formata din 9 membri desemnati de cele 6 guverne avand rol de executiv comunitar si care era insarcinata cu indeplinirea prevederilor tratatului. Consiliul de ministri a fost infintat la cererea Olandei.El reprezentand statele membre cu scopul de a da avize conforme pt anumite situatii. Adunarea Parlamentara institutie cu un pronuntat rol democratic. Curtea de Jutitie;ca organ jurisdictional cu scopul de a asigura respectarea normelor comunitare. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice(C.E.E.A.) Reluarea constructiei comunitare a avut loc la Messina(Italia) cu ocazia reuniuni ministrilor afacerilor externe ai celor 6 care si-a propus drept scop proiectarea noi piete comune deschise economic dar si energiei atomice. Dupa derularea pt o perioada a negocierilor si-a propus infintarea a 2 noi comunitatii: C.E.E.(Comunitatea Economica Europeana) C.E.E.A

Finalizarea s-a facut prin semnarea tratatelor instituind C.E.E si C.E.EA semnate la Roma in martie 1957 in aceiasi zi fiind semnate si conventia cu privire la institutiile comune:Adunarea Parlamentara si Curtea de Justitie.Tratatele de la Roma vor intra in vigoare la 1 ianuarie 1958. O buna perioada de timp sistemele institutionale ale celor 3 comunitatii au existat in paralel chiar daca de la inceput s-a avut in vederea reunirea acestora,lucru care se va realiza abia in 1965 prin tratatul de la Bruxelles si cand se instituie o comisie unica si un consiliu unic.Tratatul instituind

C.E.E stabilea in preambulul sau ca scop mentinerea si intarirea pacii si libertatii,imbunatatirea conditiilor munca si de viata a lucratorilor,dezvoltarea armonioasa a regiunilor. Obectivele pt indeplinirea scoplui precizat constau in promovarea unei dezvoltarii echilibrate si armonioase a statelor membre avandu-se in vedere in special: instituirea unei piete comune si apropierea politicilor economice ale statelor membre; eliminarea taxelor vamale si a restrictiilor cantitative in comertul dintre statele membre; garantarea celor 4 libertatii si anume:-libertatea de circulatie a persoanei; -libertatea de circulatie a marfurilor; -libertatea de ciculatie a servicilor; -libertatea de circulatie a capitalurilor; o politica comerciala comuna fata de tarile terte; politici comune in domeniul agriculturii si transporturilor; armonizarea legislatilor internationale; crearea fondului social european precum si a bancii europene de investitii.

CURS 2

Dezvolatrea (revizuirea) normativa a tratatelor institutive ale comunitatilor europene. Constructia europeana s-a dezvoltat prin adoptarea mai multor tratate cu scopul unei mai stranse coeziuni intre statele europene.Statele membre ale C.E.E.A si C.E.E a hotarat sa avanseze pe calea realizarii comunitatii europene luand decizia de a unifica cele 3 comunitatii.S-a creat un consiliu unic si o comisie unica a celor 3 comunitatii. Consiliul Comunitatii Europene a inlocuit toate cele 3 consili speciale ale comunitatilor.Acest consiliu este format din reprezentantii statelor membre.Presedentia consiliului este exercitata prin rotatie de fiecare membru al consiliului pt o perioada de 6 luni. Modificarile au fost aduse prin tratat de fuziune a executivului comunitatiilor adoptat la 8 aprilie 1965 la Bruxelles.Este un prim plan al tratatelor. Modificarile aduse de tratat la atributiile consiliului sunt:

in cazul in care este necesara o decizie unanima sau un aviz conform(de conformitate) pt adoptare este nevoie de unanimitatea de voturi ; functionarii Curtii de Justitie se afla sub autoritatea presedintelui; Comisia Comunitatiilor Europene a inlocuit Inalta Autoritate a C.E.C.O precum si comisiile de la C.E.E si C.E.E.A; In indeplinirea atributiei comisia nu accepta instrutiuni din partea nici unui Guvern sau organism.Membri comisiei sunt numiti de comun acord cu Guvernele statelor membre.Mandatul in comisie este de 4 ani si poate fi reinnoit.Hotararile comisiei sunt adoptate cu majoritatea simpla(50+1). Acordul de la Schengen din 1985.Prin acest acord s-a ajuns la eliminarea controalelor privind circulatia persoanelor la frontiere comune si s-a facilitat transportul si circulatia marfurilor.Strainii care indeplinesc conditiile din acord pot intra pe teritoriile statelor membre contractante pt o sedere care nu depaseste 3 luni. Actul Unic European in 1987.Comunitatile europene si coooperarea politica europeana urmareste ca obiectiv contributia comuna la progresul complet al U.E. Tratatul de la Maastricht din 1992.Prin tratatul de la Maastricht s-a instituit U.E.Aceast tratat a marcat o noua etapa in procesul de creare a unei uniunii a popoarelor din Europa. Obiectivele: promovarea unui progres economic si social echilibrat si durabil, prin crearea unui spatiu fara frontiere interne, prin intarirea cooperarii economic si sociale,prin realizarea unei uniuni economice si monetare care sa cuprinda in viitor o moneda unica; realizarea unei politici externe si de securitate comune tuturor membrilor inclusiv realizarea unui regim de aparare militara comuna; intarirea protectiei drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ca si dezvoltarea unei stranse cooperarii in domeniul justitiei si afacerilor interne; Obiectivele cooperarii in domeniul justitiei si afaceriilor interne: conditiile de intrare si circulatie a cetatenilor statelor terte; conditiile de sedere a cetatenilor statelor terte; lupta impotriva imigrarii,sederii si muncii ilegale; cooperarea judiciara in materie civila,penala si vamala; lupta impotriva drogurilor si toxicomaniei.

Tratatul de la Amsterdam din 1997.Este structurat in 3 parti,13 protocoale si 60 de declaratii. Prima parte din tratat cuprinde modificarile din fond.

Partea a doua vizeaza simplificarea procedurilor de eliminarea a acelor dispozitii devenite caduce din cele 3 tratate constitutive initiale. Ultima parte contine dispozitii generale si finale. Prin acest tratat s-a accentuat rolul legislativ al Parlamentului.Tratatul a creat functia de inalt reprezentat pt politica externa si de securitate comuna.O serie de reglementari din tratat se refera la apararea comuna a membrilor U.E.De asemenea mai cuprinde reglementari in domenilu justitiei si afacerilor interne. La1 mai 1999 a intrat in vigoare Tratatulde la Amsterdam. Agenda 2000.In 1999 s-au produs o serie de evenimente care au marcat in mod favorabil evolutia U.E ca si procesul de integrare.Este anul in care a intrat in vigoare euro si Uniunea Economica si Monetara.In zilele de 24 si 25 martie consiliul sefilor de state si guverne reunit la Berlin a aprobat reformele care au fost inscrise in acest document denumit Agenda 2000.La1 mai 1999 a intrat in vigoare Tratatulde la Amsterdam. Tratatul de la Nisa din 2000.A rezolvat o serie de probleme strigente din perspectiva strangerii Uniunii in special din punct de vedere institutional,probleme care au ramas restante in urma intrarii in vigoare a tratatului de la Amsterdam.

CURS 3

Tratatul de la Lisabona Care este format din 2 acte juridice de drept international public si anume: tratatul asupra U.E; tratatul asupra functionarii U.E . Cele 2 tratate sunt insotite de 12 protocoale. In baza acestui tratat U.E integreaza fosta comunitate europeana ,politica externa de securitate si de aparare comuna,integreaza de asemenea cooperarea politieneasca si judiciara in materie penala intr-o structura care se doreste unitara.Noul tratat consacra expres personalitatea juridica a U.E consolidand legitimitatea democratica si conferind U.E o existenta juridica alaturi de cea politica.Tratatul de la Lisabona contribuie la o mai buna conturare a modelului european de dezvoltare si consolideaza valoriile U.E. O serie de reglementari din tratat elimina inegalitatiile si discriminariile,promoveaza egalitatea dintre femei si barbati,accentueaza dimensiunea sociala...........................

promoveaza protectia mediului,dezvoltarea durabila,protectia consumatorilor,transparenta adoptarii deciziilor,pluralismul cultural etc. Prelogativele Parlamentului European sunt consolidate ,functionarea consiliului si majoritatea calificata sunt revizuite . Cooperarea politieneasca si judiciara in materie penala este reunita cu dispozitiile controlului frontierelor,azilul,imigratia si cooperarea in materie civila in cadrul titlului spatiului de libertate,securitate si de justitie. Tratatul are in vedere de asemenea domenii importante pt existenta cotidiana a cetatenilor precum sanatatea publica,protectia civila,politica energetica,cercetarea,coeziunea teritoriala ajutorul umanitar,sport,turismul si cooperarea administrativa. Ordinea juridica comunitara(interna,regionala si internatioanal).Legislatia primara sau dreptul primar Dreptul primar constituie fundamentul constitutional.Curtea de Justitie a calificat tratatele comunitare drept Carte constitutionale situandu-le in varful piramidelor normelor comunitare.Tratatele reprezinta fundamentul intregului edificiu comunitar. Dreptul primar cuprinde : tratatele originare ale comunitatiilor si U.E; tratatele de modificare ale acestora ; tratatele de aderare. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelor si a Otelului din 1951 (C.E.C.O). Tratatele privind (Comunitatea Economica Europeana) C.E.E si tratatul privind (Comunitatea Europeana a Energiei Atomice )C.E.E.A.Cele 2 fiind adoptate in martie 1957. Tratatul de la Maastricht a transformat Comunitatea Economica Europeana in Comunitate Europeana(1992 intrat in vigoare in 1993). Tratatul de la Lisabona a adoptat cele 2 acte. Tratatele de revizuire au fost adoptate in mai multe etape,unul din tratatele de revizuire de proportii a tratatelor de baza la constituit Actul Unic European intrat in vigoare in 1987.Alte izvoare de drept primar sunt reprezentate de o serie de decizii adoptate de consiliu si ratificate ulterior de statele membre pt a putea intra in vigoare.

CURS 4

Legislatia secundara sau dreptul derivat Dreptul derivat desemneaza totalitatea actelor constrangatoare din punct de vedere juridic pe care institutiile U.E le adopta in executarea dipozitiilor din tratate. Dreptul derivat reprezinta un drept legiferat adica un corp de reguli emis de Uniune intr-o maniera autonoma in ciuda caracterului sau derivat din tratate deci adoptat din aplicarea tratatelor si pt aplicarea acestora.Actele de drept derivat pot fi ratificate in functie de dispozitiile de drept primar si de practica institutionala in acte tipice si atipice.Actele tipice snt acele izvoare pe care tratatele le reglementeaza in mod expres.Existenta actelor tipice decurge deci din tratat.Conform art 249 Tratatul Comunitatii Europene pt indeplinirea atributiilor autoritatiilor legislative ale comunitatii adopta regulamente,decizii si directive(nota bene). Acestor acte cu caracter obligatoriu li se alatura recomandarile si avizele.Acestor izvoare li se alatura o serie de acte care nu au un destinatar precum si acte emise de institutiile si organele comunitare in cursul procedurii legislative,bugetare etc.Sursa acestor acte este practica institutionala care le-a dezvoltat in mod deosebit motiv pt care le numim acte atipice. Principiile generale ale drepului comunitar institutional Trebuie facuta o distinctie intre principiile generale ale dreptului si valorile U.E.Principiile generale reprezinta un izvor al dreptului comunitar si un instrument de apreciere a legalitatii actelor de drept conventional si derivat.Principiile generale ale dreptului comunitar au fost preluate asa cum se sublinieaza de Curtea de Justitie din mai multe surse: drept international public; dreptul statelor membre ca si din structura comunitatiilor insasi. De exemplu din dreptul international public au fost preluate principii precum buna credinta ca si pacta sunt servanda. Din dreptul statelor membre dreptul comunitar a utilizat privind : raspunderea patrimoniala; principiul proportionalitatii in exercitarea atributiilor de catre institutii; principiul subsidiaritatii. Din structura proprie a comunitatii au fost retinute principiul echilibrului institutional,principiul privind exercitarea competentelor comunitare,solidaritatea statelor membre,libertatile specifice pietei interioare.

Principalele categori de principii vizeaza protejarea drepturilor fundamentale ale persoanei: principiile din aceasta categorie provin atat din traditiile constitutionale comune ale statelor membre cat si din sistemul Conventiei Europene a Drepturilor Omului. a 2 categorie de principii viseaza protectia cetateanului in fata autoritatilor legislative ale U.E cel mai adesea invocat fiind principiul securitatii juridice. Acest principiu impune ca legislatia comunitara sa fie sigura,aplicarea sa sa fie previzibila iar orice act comunitar care produce efecte juridice sa fie clar,precis si sa fie adus la cunostinta persoanei interesate astfel incat aceasta sa cunoasca cu certitudine momentul incepand cu care respectivul act exista si produce efecte juridice. Legat de acest aspect trebuie retinute principiile subsidiaritatii si proportionalitatii.Un izvor nescris al dreptului comnitar este reprezentat de jurisprudenta comunitatii institutionala.Este important de precizat ca jurisprudenta nu imbraca in dreptul comunitar acceptiunea pe care o prezinta in dreptul anglo-saxon. Hotararile judecatoresti pronuntate de instantele comunitare nu sunt obligatori pt instantele inferioare in grad sau avand acelasi grad.Cu toate acestea Curtea de Justitie ,tribunalul de prima instanta si alte instante comunitare fac adeseori referire la hotararile pronuntate anterior astfel incat o jurisprudenta suficient de constanta si predictibila s-a dezvoltat in timp.Importanta jurisprudentei in dreptul U.E reiese din rolul decisiv pe care Curtea de Justitie l-a jucat in realizarea integrarii economice si intrecerea la integrarea politica.Jurisprudenta este un izvor esential de drept intrucat in numeroase probleme Curtea de Justitie completeaza si precizeaza dispozitiile tratatului concomitent cu asigurarea respectarii lor. Aplicarea imediata directa si prioritara a dreptului comunitar in ordinea juridica a statelor membre Aplicarea imediata preupune integrarea dreptului comunitar in ordinea juridica a statelor membre imediat dupa intrarea in vigoare prin publicarea in jurnalul oficial al U.E sau prin notificare. Integrarea normelor sale se produce automat fara sa fie necesara adoptarea de acte interne de receptare.Dreptul U.E trebuie aplicat de jurisdictiile nationale din toate statele membre ca drept comunitar. Principiul prioritatii dreptului comunitar se aplica in statele membre cu intaietate fata de dreptul intern inlaturandu-se astfel de la aplicare normele nationale contrare.Judecatorul trebuie sa elimine dispozitiile interne care l-ar impiedica sa confere un efect direct dreptul comunitar.

CURS 5
Instrumentele juridice comunitare institutionale Actele juridice adoptate de institutiile comunitare Regulamentul asa cum s-a prevazut in art.249 alin 2 tratatul privind Comunitatea Europeana si art.261 tratatl pt euroatom regulamentul trebue sa intrunesca 3 caracteristici: sa fie de aplicabilitate generala avand astfel un caracter nedeterminat si neindividualizat;regulamentele nu sunt aplicabile unor destinatari limitati,desemnati sau identificabili ci unor categoriii infatisate abstract si in ansamblul lor. sa fie obligatorii in toate elementele lor,fapt care le deosebeste de directive care si acestea sunt obligatori dar numai sub aspectul rezultatului de obtinut. sa fie direct aplicabil in fiecare stat membru;aplicabilitatea directa inseamna ca nu este necesara vreo actiune legilativa formala din partea statelor membre pt ca ele sa intre in vigoare.Regulamentele sunt direct aplicabile si prin aceea ca devin parte a sistemelor juridice nationale exact asa cum se infatiseaza ele. Decizia Deciziile sunt obligatorii in intregul lor pt cei carora li se adreseaza si pe care ii indica.Natura obligatorie a deciziilor inseamna ca ele nu prespun o libertate in ceea ce priveste modul in care urmeaza sa fie la indeplinire pe obiectivul ficsat.Deciziile nu cuprind reguli generale valabile erga omnes astfel ca ele nu au caracteristicile legilor. Directiva,forta obligatorie numai in privinta rezultatului,modalitatea la libera alegere a statului. Avizele si recomandarile Aceste categorii de acte nu au forta obligatorie nici pentru autorul lor nici pt destinatarul lor neavand forta obligatorie ele neputand fi constatate in instanta.Sunt instrumente de orientare invitand destinatarul sa adopte o linie de conduita determinata. Principalele institutii comunitare Parlamentul European; Consiliul European; Consiliul Uniunii Europene; Comisia Europeana; Curtea de Justitie a Comunitatii Europene; Curtea Europeana de Conturi.

Parlamentul European In prezent Parlamentul European impartea competenta legislativa cu Consiliul U.E dar este singura adunare europeana ai carei membri sunt alesi in mod democratic prin vot universal si direct.Parlamentul European reprezinta interesele cetatenilor statelor membre U.E. Are 3 sedii: Strasbourg; Bruxelles; Luxembourg. Sedintele plenare se tin la Strasbourg unde se afla sedil central.Sedintele extrordinare,comisiile si sedintele complementare se desfasoara la Bruxelles.In Luxembourg se afla secretariatul general.La inceput Parlamentul European avea doar un rol consultativ cu fiecare revizuire a tratatelor competentele Parlamentul European au crescut ajungand astazi a se impune in calitate sa de colegislator avand competente bugetare si exercitand controlul asupra tuturor institutiilor europene. Consiliul European a nu se confunda Consiliul Europei Consiliul European este forul politic suprem al U.E..Consiliul European nu a aparut in baza unei conventi sau tratat ci ca urmare a intalnirilor la nivel inalt al sefilor de state sau guverne cu scopul de a dispune aspecte ale cooperarii politice dintre statele membre. Compunere.Consiliul European este alcatuit din: sefii de state sau de guverne ale statelor membre U.E asistati de ministri lor de externe; presedintele Comisiei Europene asistat de un membru al comisiei.Cel mai de regula fiind comisarul insarcinat cu relatii externe; ministri afacerilor economice si ministri de finante dar numai la reuniunile referitoare la moneda unica; secretarul general al Consiliului European; secretarul general al Comisiei Europene; alti functionari. Atributii: orienteaza constructia comunitara; impulsioneaza si coordoneaza politicile comunitare generale; concileaza situatiile de criza oferind solutii in cazul dezacordului dintre statele membre; arbitreaza conflictele dintre institutiile U.E;

defineste noile sectoare de activitate comunitara; ia decizii importante in privinta constructiei europene in domenii precum reformele,tratatelor si institutiilor,finantarea bugetului european,largirea U.E,moneda unica. Consiliul Uniunii Europene (U.E) Consiliul U.E numit in general consiliul de ministri adopta legislatia comunitara,stabileste orientarile politice generale,coordoneaza politicile nationale si rezolva diferentele atat intre statele membre cat si dintre acestea si institutiile comunitare. Consiliul U.E indeplinste urmatoarele atributii fundamentale: adopta legislatia U.E intr-o serie de domenii ; legifereaza impreuna cu Parlamentul; coordoneaza politicile economice ale statelor membre; incheie acorduri la nivel international aproba impreuna cu Parlamentul,bugetul european; dezvolta politica externa si de securitate comuna; coordoneaza cooperarea intre instantele judiciare si fortele de politie nationala in materie penala. Actele consiliului sunt cele care le-am amintit:regulamente,directive,decizi,recomandari sau avize. Comisia Europeana A fost infiintata in 1951 prin tratatul de la Paris de instituire purtand initial denumirea de Inalta Autoritate.Actuala denumire a fost adoptata in urma tratatului de la Maastricht .Comisia reprezinta nucleul mecanismului institutional al U.E pt ca ea propune legislatia, politicile si programele de actiune si pune in aplicare tratatele si deciziile Parlamentului European si ale Consiliului U.E.Sediul este la Bruxelles. Atributiile Comisiei Europene prevazute de tratatele europene definesc 5 functii esentiale: dreptul la initiativa in domeniul politicilor U.E de a face propuneri legislative Parlamentului si Consililui U.E dar si responsabilitatea de a elabora propuneri pt noi acte legislative europene pe care le supune spre dezbatere si aprobare celor 2 institutii Parlamentului European si Consiliului U.E.; atributii in aplicarea politicilor U.E ,Comisia Europeana avand calitatea de organ executiv al U.E indeplineste atributii pt gestionarea si aplicarea politicilor si programelor adoptate de Parlament si Consiliul; aplicarea dreptului U.E,comisia vegheaza alaturi de Curtea de Justitie ca dreptul european sa fie aplicat corect si respectat de toate statele membre;

executarea bugetului U.E supervizand activitatea autoritatiilor natioanale si locale in acest sens; reprezentarea U.E in relatiile cu celelalte state alaturi de celelalte institutii ale U.E.Aplicandu-se principiul colegialitatii comisia raspunde in mod colectiv pt actiunile sale .In procesul de votare comisia foloseste 2 proceduri speciale: -procedura scrisa in care fiecare comisar face propuneri pe care le comunica celorlalti comisari ; -procedura delegari cand un comisar poate actiona in numele altuia pt probleme de gestiune sau administrare prin sistemul mandatarului.