Sunteți pe pagina 1din 18

MANUALUL CALITII SI A

SIGURANTEI ALIMENTELOR

PROCEDUR DE SISTEM
MANUALUL CALITII
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
3. DEFINIII I PRESCURTRI
Caltate! "#$ura %n care un an$a"&lu de carater$tc ntrn$ec %nde'lne$c cern(ele. S$te"
de "ana)e"ent al calt#(* $$te" de "ana)e"ent 'rn care $e +rentea,# - $e c+ntr+lea,# +
+r)an,a(e %n ceea ce 'r.e-te caltatea.
S)uran(a al"entel+r! a$)urarea c# al"entul nu .a cau,a %"&+ln#.rea c+n$u"at+rl+r
c/nd e$te 're'arat $au c+n$u"at %n ac+rd cu nten(a de utl,are.
P+ltca re0ert+are la caltate - $)uran(a al"entel+r! nten( - +rent#r )enerale ale une
+r)an,a( re0ert+are la caltate a-a cu" $unt e1'r"ate +0cal de "ana)e"entul de la cel "a %nalt
n.el.
2ACCP 3anal,a 'erc+lel+r - a 'unctel+r crtce de c+ntr+l4! un $$te" de dent0care5
e.aluare - c+ntr+l al r$curl+r '+ten(ale 6'erc+lel+r4 care $unt $e"n0cat.e 'entru $)uran(a
al"entar#.
Manualul Calt#(! d+cu"ent care de$cre $$te"ul de "ana)e"ent al calt#( al une
+r)an,a(.
Furn,+r! +r)an,a(e $au 'er$+an# care 0urn,ea,# un 'r+du$.
Nec+n0+raltate! ne%nde'lnrea une cern(e.
%"&un#t#(rea c+ntnu#! act.tate re'etat# 'entru a cre-te a&ltatea de a %nde'ln cern(e.
In0ra$tructur#! $$te" de 0aclt#(5 ec7'a"ente - $er.c nece$are 'entru 0unc(+narea une
+r)an,a(.
Medu de lucru! an$a"&lu de c+nd( %n care $e de$0#-+ar# act.tatea.
Sat$0ac(a clentulu! 'erce'(e a clentulu de$'re "#$ura %n care cern(ele clentulu au 0+$t
%nde'lnte.
Pr+ce$! an$a"&lu de act.t#( c+relate $au %n nterac(une care tran$0+r"# ntr#rle %n e-r.
Pr+)ra" 'rel"nar 6PRP4! c+nd( -. act.t#( de &a,# 6de $)uran(a al"entulu4 care $unt
nece$are 'entru a "en(ne un "edu )enc 'e t+t 'arcur$ul lan(ulu al"entar adec.at 'entru
'r+duc(a5 "an'ularea - 0urn,area de 'r+du$e 0nte $)ure - al"ente $)ure 'entru c+n$u"ul
u"an.
Pr+)ra" 'rel"nar +'era(+nal! 'r+)ra"ul 'rel"nar dent0cat 'rn anal,a 'erc+lel+r ca
0nd e$en(al 'entru c+ntr+lul 'r+&a&lt#( de "an0e$tare a 'erc+lel+r 'entru $)uran(a
al"entel+r %n 'r+du$e -8$au c+nta"narea $au 'r+l0erarea 'erc+lel+r 'entru $)uran(a al"entel+r
%n 'r+du$e $au "edul de 'r+ce$are.
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
Al"ent +r 'r+du$ al"entar! +rce 'r+du$ $au $u&$tan(#5 nd0erent dac# e$te 'r+ce$at $au
ne'r+ce$at5 de$tnat c+n$u"ulu u"an5 +r 'rec+n,at a 0 de$tnat c+n$u"ulu u"an.
Al"ent '+ten(al d#un#t+r! al"ent ca'a&l $# $u'+rte + cre-tere ra'd# - 'r+)re$.# a
nu"#rulu de "cr++r)an$"e t+1c+)ene.
A)ent de c+nta"nare! +rce a)ent &+l+)c $au c7"c5 $u&$tan(e $tr#ne $au alte $u&$tan(e
ad#u)ate nenten(+nat %n al"ent - care % '+t c+"'r+"te )radul de $ecurtate $au caracterul
adec.at.
C+nta"nare! ntr+ducerea unu a)ent de c+nta"nare %n al"ent $au %n "edul %nc+n9ur#t+r
al"entulu5
C+nta"nare %ncruc-at#! c+nta"narea care $e '+ate 'r+duce 'rn %ncruc-area 0lu1url+r
$alu&re cu cele n$alu&re.
Cur#(re! %nde'#rtarea re$turl+r "nerale - +r)ance5 a re$turl+r al"entare5 a "urd#re5 a
re,duurl+r )ra$e - a +rc#r+r "ater ne0+l+$t+are dn $'a(le unt#(l+r de 'r+duc(e al"entar#.
D#un#t+r! .e(ut+are care $unt d#un#t+are 'r+du$el+r al"entare 'rn 're,en(a l+r $au ca
'urt#t+r de "cr++r)an$"e.
De,n0ectare! re're,nt# un c+"'le1 de "#$ur care $e a'lc# %n $c+'ul dec+nta"n#r
"cr+&ene a +&ectel+r5 $u'ra0e(el+r5 "/nl+r etc5 'rn d$tru)erea5 %nde'#rtarea $au reducerea
nu"#rulu de )er"en '/n# la l"ta la care 're,en(a ace$t+ra nu "a re're,nt# un r$c de
%"&+ln#.re 'entru c+n$u"at+r de al"ente5
I)ena 'r+du$el+r al"entare! t+ate "#$urle nece$are 'entru )arantarea $ecurt#( -
$alu&rt#( 'r+du$el+r al"entare care ac+'er# t+ate eta'ele ulter+are 'r+duc(e 'r"are5 nclu,/nd
"ul$ul5 adc# cele dn cur$ul 're)#tr5 'relucr#r5 0a&rca(e5 a"&al#r5 de'+,t#r5 tran$'+rtulu5
d$tr&u(e5 "an'ul#r5 ./n,#r $au 'uner la d$'+,(a c+n$u"at+rulu.
Ec7'a"ent te7n+l+)c! an$a"&lu de 'e$e5 d$'+,t.e - "ecan$"e %"'reun# cu
ele"entele de le)#tur#5 a'ar(n/nd une n$tala(5 une "a-n - %nde'lnnd + anu"t# 0unc(e %n
cadrul ace$tu $$te".
Ec7'a"ent de 'r+tec(e! artc+le de %"&r#c#"nte - %nc#l(#"nte utl,ate de lucr#t+r %n
t"'ul lucrulu.
In+cttate! %n$u-re a unu 'r+du$ de a 0 $)ur 'ent" c+n$u"5 de a nu 're,enta 'erc+le
'entru c+n$u".
L"te crtce! l"tele 'e$te care anu"te caracter$tc "#$ura&le ale unu 'r+ce$ $au
'r+du$ nu "a a$)ur# re$'ectarea 'ara"etrl+r de $)uran(# al"entar#.
Punct crtc de c+ntr+l 6CCP4! un 'unct5 + +'era(e $au + 0ra,# te7n+l+)c# la care $e '+ate
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
a'lca c+ntr+lul - '+ate 0 're.ent5 el"nat $au redu$ '/n# la un n.el acce'ta&l un 'erc+l
&+l+)c5 c7"c $au 0,c al $)uran(e al"entel+r.
R$c! 'r+&a&ltatea a'ar(e unu e0ect n+c. 'entru $#n#tate5 'recu" - $e.ertatea ace$tu
e0ect ca ur"are a e1'uner la un 'erc+l.
Perc+l 'entru $)uran(a al"entel+r! a)ent &+l+)c5 c7"c $au 0,c 're,ent %n 'r+du$ul
al"entar5 $au $tare a 'r+du$ulu al"entar5 cu '+ten(al de a deter"na un e0ect ne)at. a$u'ra
$#n#t#(. Ter"enul de :'erc+l; nu tre&ue c+nundat cu ter"enul de :r$c; %n c+nte1tul $)uran(e
al"entel+r.
Ac(une c+rect.#! ac(une de el"nare a cau,e une nec+n0+r"t#( detectate $au a alte
$tua( ned+rte.
Ac(une 're.ent.#! ac(une de el"nare a cau,e une nec+n0+r"t#( '+ten(ale $au a alte
'+$&le $tua( ned+rte.
Audt+r! 'er$+an# care are c+"'eten(a de a e0ectua un audt
Audt! 'r+ce$ $$te"atc5 nde'endent - d+cu"entat %n $c+'ul +&(ner de d+.e, de audt -
de e.aluare a l+r cu +&ect.tate 'entru a deter"na "#$ura %n care $unt %nde'lnte crterle de
audt.
Crter de audt! an$a"&lu de '+ltc5 'r+cedur $au cern(e utl,ate ca + re0ern(#.
Tra$a&ltate! '+$&ltatea dent0c#r - ur"#rr 'e 'arcur$ul tutur+r eta'el+r de
'r+duc(e5 'r+ce$are - d$tr&u(e a unu al"ent5 a 7rane 'entru an"ale5 a unu an"al de$tnat
'entru 'r+duc(a de al"ente $au a une $u&$tan(e care ur"ea,# +r care '+ate 0 %nc+r'+rat# %ntr<un
al"ent $au %n 7rana 'entru an"ale.
Standard! d+cu"ent a'r+&at -. acce'tat de +r)an$"e acredtate5 re0ert+r la act.t#( $au
re,ultatul ace$t+ra5 - care c+n(ne re)le"ent#r5 ndca( $au caracter$tc cu caracter )eneral -
re'eta&l.
DMM! d$'+,t. de "#$urare - "+nt+r,are.
Ele"entele de ntrare %n cadrul -edn(e de anal,# a "ana)e"entulu - re$'+n$a&l $unt!
D+"enu Re$'+n$a&l
Re,ultatele audturl+r $$te"ulu de "ana)e"ent al $)uran(e
al"entel+r 6ca'. =.3.>.4
Re$'+n$a&l 2ACCP
Anal,a re,ultatel+r act.t#(l+r de .er0care 6ca'. =3.3.4 Re$'+n$a&l 2ACCP
Anal,a +&$er.a(l+r5 recla"a(l+r5 'recu" - a )radulu de >
$at$0acere a clen(l+r
Drect+r
Re,ultatele anal,e act.t#(l+r de actual,are a $$te"ulu Re$'+n$a&l 2ACCP
Real,area ac(unl+r $ta&lte cu +ca,a anal,e anter+are
e0ectuate de "ana)e"ent
Re$'+n$a&l de$e"na(
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
M+d0c#r de $tua(e care '+t a0ecta $)uran(a al"entel+r 6ca'.
?.@.A.4
Drect+r Re$'+n$a&l
2ACCP
Stua( de ur)en(#5 accdente - retra)er de 'e 'a(# Drect+r Re$'+n$a&l
2ACCP
Audtur e1terne $au n$'ec( Drect+r
?.=.3. Ele"entele de e-re ale anal,e e0ectuate de "ana)e"ent
Dec,le luate %n cadrul -edn(e de anal,# a "ana)e"entulu5 le)ate de d+"enle
anal,ate5 $e re0er# la!
< "+d0c#rle - %"&un#t#(rle nece$are $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( -
$)uran(e al"entel+r*
< "+d0c#rle nece$are le)ate de 'r+ce$ele $$te"ulu de "ana)e"ent*
< %"&un#t#(rea 'r+du$el+r %n ra'+rt cu cern(ele 'e(e de de$0acere*
< re$ur$ele nece$are 'entru %"&un#t#(rea - 'lan0carea a$)ur#r $)uran(e
al"entel+r*
< "+d0carea '+ltc %n d+"enul calt#( - $)uran(e al"entel+r5 dac# e$te nece$ar5 -
+&ect.ele a0erente.
Anal,a e0ectuat# de "ana)e"ent5 re$'ect. dec,le luate $unt d+cu"entate de
Re$'+n$a&lul 2ACCP %n. Procesul verbal de analiz a managementului. Pe &a,a cel+r cu'rn$e %n
Procesul verbal de analiza a managementului Re$'+n$a&lul 2ACCP ela&+rea,# un Plan de
msuri, care cu'rnde de$crerea $arcnl+r nece$are real,#r dec,l+r luate5 'rec,/nd
re$'+n$a&lt#(le - ter"enele a0erente.
Planul de msuri e$te a'r+&at de c#tre Drect+r5 care d$'une a'lcarea cel+r cu'rn$e %n
ace$ta. E0ectuarea $arcnl+r e$te re$'+n$a&ltatea 'er$+anel+r de$e"nate5 ar .er0carea e0ectu#r
ace$t+ra re.ne Drect+ruluB
< cern(e ale clen(l+r - alte cern(e 'e care le $e$,ea,# +r)an,a(a* $+lct#r rele.ante dn
'artea c+la&+rat+rl+r*
< recla"a( care ndc# 'erc+le 'entru $)uran(a al"entel+r a$+cate cu 'r+du$ul*
< alte a$'ecte - $tua( care au "'act a$u'ra $)uran(e al"entel+r.
M+dalt#(le de c+"uncare ntern# $ta&lte de +r)an,a(e $unt!
edin operativ zilnic
< Pr+&le"ele tratate! real,#rle ,le anter+are5 'r+&le"ele curente le)ate de 'r+duc(e -
utla9e5 nclu$. cele $e"nalate de an)a9a(5 re$'ectarea ter"enel+r de l.rare 're.#,ute5 .er0carea
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
re,+l.#r5 $arcnl+r $cadente.
< Partc'#! Drect+r5 Re$'+n$a&l 2ACCP - Re$'+n$a&l cu )ena.
< Re$'+n$a&lul 2ACCP "en(ne nregistrri %n Agenda personal de lucru, 'r.nd
dec,le luate5 $arcnle - ter"enele $ta&lte.
Alte "9l+ace de c+"uncare ntern#5 0+l+$te %n $$te"ul de "ana)e"ent al calt#( -
$)uran(e al"entel+r 6e1. ac(unle 're.ent.e - c+rect.e5 anal,a e0ectuat# de "ana)e"ent4 $unt
de$cr$e %n ca't+lele Manualulu. Calt#(.
?.C. Pre)#tre - r#$'un$ %n. ca, de ur)en(#
A-te't#rle - cern(ele clen(l+r $unt clar0cate cu +ca,a %n(ele)erl+r %ntre '#r(5 %nc7eer
c+ntractel+r - $unt tran$'u$e %n cern(e - d+cu"entate %ntr<+ 0+r"# care a$)ur# %nde'lnrea
%nt+c"a ale ace$t+ra %n d+"enle "'lcate.
Dn $c+'ul %"&un#t#(r $)uran(e al"entel+r5 %nde'lnrea %nt+c"a a cern(el+r le)$lat.e
- de re)le"entare a0erente $unt anal,ate %n "+d re)le"entat5 cu +ca,a c+ntr+alel+r e0ectuate 'e
'arcur$ul 'r+ce$el+r - cele 0nale5 ar re,ultatele $unt acce'tate nu"a %n ca,ul %n care ace$te
cern(e $unt %nde'lnte %n %ntre)"e.
Ee$t+narea $tua(l+r de ur)en(# - accdentel+r '+ten(ale care '+t a.ea "'act a$u'ra
$)uran(e al"entel+r -. care $unt rele.ante 'entru '+,(a +r)an,a(e n+a$tre5 $unt 're,entate %n
Pr+cedura PSFGCFG@ 6Retra)erea de 'e 'a(# a 'r+du$el+r ne$)ure45
?.=. Anal,a e0ectuat# de "ana)e"ent
?.=.>. Eeneralt#(
%n .ederea a$)ur#r 0unc(+n#r e0cace a $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( -
$)uran(e al"entel+r5 Mana)e"entul anal,ea,# - e.aluea,# cel 'u(n + dat# 'e an 0unc(+narea
$$te"ulu %n cadrul -edn(el+r de anal,# a "ana)e"entulu.
C+n.+carea -edn(e de anal,# a "ana)e"entulu e$te re$'+n$a&ltatea Drect+rulu5 care
$ta&le-te data de$0#-ur#r -edn(e5 'recu" - 'artc'an(. Partc'an( la -edn(# $unt! Drect+r5
Re$'+n$a&lul 2ACCP5 Re$'+n$a&lul cu )ena - C+nta&l.
Re$'+n$a&lul 2ACCP '+ate n.ta la -edn(# - 'er$+anele care au 'r"t $arcn la -edn(a
anter+ar#.
H?.=.A. Ele"entele de ntrare ale anal,e
Dn cadrul -edn(e de anal,# a "ana)e"entulu $unt e.aluate $tadul de real,are a $arcnl+r
'recu" - +'+rtunt#(le de %"&un#t#(re %n d+"enle 're,entate "a 9+$. Pentru 0ecare d+"enu5
Re$'+n$a&l de$e"na( '+t $# 're)#tea$c# "ateralele nece$are %n .ederea lu#r dec,l+r
'e care le tran$"t Drect+rulu.
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
?.?. C+nduc#t+rul ec7'e de $)uran(# a al"entel+r
Re$'+n$a&lul 2ACCP5 %na0ara alt+r re$'+n$a&lt#(5 are re$'+n$a&ltatea - aut+rtatea
'entru!
< c+nducerea ec7'e de $)uran(# a al"entel+r 6c+n0+r" ca't+lulu C.3.A.4 - $#
+r)an,e,e act.tatea e*
< a$)urarea n$trur - educ#r c+re$'un,#t+are a "e"&rl+r ec7'e de $)uran(# a
al"entel+r*
< a$)urarea c# $$te"ul de "ana)e"ent al $)uran(e al"entel+r e$te $ta&lt5
"'le"entat5 "en(nut - actual,at*
< ra'+rtarea c#tre c+nducerea S.C. SANATATEA VERDE S.R.L. de$'re e0cen(a -
)radul de adec.are a $$te"ulu de "ana)e"ent al $)uran(e al"entel+r.
Re$'+n$a&lul 2ACCP r#$'unde - de rela(a cu '#r(le e1terne a$u'ra 'r+&le"el+r
re0ert+are la $$te"ul de "ana)e"ent al $)uran(e al"entel+r.
?.@. C+"uncare
?.@.>. C+"uncarea e1tern#
Pentru a $e a$)ura c# 'e %ntre) lan(ul al"entar $unt d$'+n&le $u0cente n0+r"a(
re0ert+are la 'r+&le"ele le)ate de $)uran(a al"entel+r5 c+nducerea S.C. SANATATEA VERDE
S.R.L. a $ta&lt "#$ur e0cace de c+"uncare cu!
< 0urn,+r - $u&c+ntractan(*
< clen(5 %n $'ecal %n le)#tur# cu n0+r"a(le 'r.nd 'r+du$ele l.rate $au ./ndute
ace$t+ra. Ace$te n0+r"a( $e re0er# - la n$truc(unle de tran$'+rt5 de'+,tare - durata de
'#$trare*
< clen(5 re0ert+r la $+lct#rle5 c+ntractele $au cererle de +0ert# $au c+"en,le5 nclu$.
a"enda"entele la ace$tea*
< c+n$u"at+r5 re0ert+r la r#$'un$ul ace$t+ra 'r.nd caltatea 'r+du$el+r n+a$tre5
d.er$0carea )a"e de 'r+du$e5 %n )eneral re0ert+are la $u)e$t - recla"a(. Ace$te n0+r"a(
$unt rele.ante - 'entru rela(a cu 0urn,+r n+-tr5 'recu" - cu d$tr&ut+r -8$au "a)a,nele
de ./n,are.
Drect+rul are re$'+n$a&ltatea - aut+rtatea de a c+"unca e1tern +rce n0+r"a(e 'r.nd
$)uran(a al"entel+r. Ace$te n0+r"a( $unt nclu$e ca ele"ent de ntrare 'entru actual,area
$$te"ulu 6c+n0+r" ca'. =.?.A4 - anal,a "ana)e"entulu 6c+n0+r" ca'. ?5=.A4.
?.@.A C+"uncarea ntern#
Ir)an,a(a n+a$tr# a $ta&lt "#$ur e0cace 'entru c+"uncarea cu 'er$+nalul re0ert+r la
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
a$'ectele care au un "'act a$u'ra $)uran(e al"entel+r. %n ace$t $en$5 n0+r"area ec7'e de
$)uran(a al"entel+r $e e0ectuea,# %n t"' utl a$u'ra "+d0c#rl+r5 nclu,/nd cel 'u(n
ur"#t+arele a$'ecte!
< "ater 'r"e5 n)redente -
< $er.c*
< $$te"e -. ec7'a"ente de 'r+duc(e*
< $'a( de 'r+duc(e5 a"'la$area ec7'a"entel+r5 "edul. %nc+n9ur#t+r*
< 'r+)ra"e de cur#(ene - )en,are*
< $$te"e de a"&alare5 de'+,tare - d$tr&u(e*
< cal0carea 'er$+nalulu - al+carea re$'+n$a&lt#(l+r - aut+rt#(l+r*
< cern(e le)ale - de re)le"entare*
< cun+-tn(e re0ert+are la 'erc+lele 'entru $)uran(a al"entel+r - la "#$urle de c+ntr+l*
Ela&+rarea 'lanurl+r de "#$ur5 care au ca $c+' real,area +&ect.el+r calt#( $ta&lte 'rn
'lan0carea calt#(5 e$te re$'+n$a&ltatea Per$+anel+r de$e"nate de c#tre Drect+r. Planurle de
"#$ur 'entru atn)erea +&ect.el+r5 c+n(n $arcn5 re$'+n$a&l5 re$ur$e - ter"enul de real,are
6.e, ane1a 34 Per$+anele de$e"nate ur"#re$c real,area "#$url+r $ta&lte5 .er0c# e0ectuarea -
%nre)$trea,# 'e 'lanurle de "#$ur 6la ru&rca I&$er.a(45 eta'ele real,ate5 %n ca,ul %n care
c+n$tat# a&ater de la cele $ta&lte "en(n %nre)$tr#r - %ntre'rnd5 re$'ect. n(a,# "#$ur
adec.ate.
?.3.>B I&ect.ele %n d+"enul calt#( - $)uran(e al"entel+r
Dn .ederea %nde'lnr cern(el+r re0ert+are la 'r+du$ele real,ate5 a 0unc(+n#r e0cace - a
%"&un#t#(r c+ntnue a $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r
"'le"entat. Managementul a $ta&lt +&ect.ele calt#( $ 'r+)ra"ele de real,are 6c+n0+r"
ane1a 34 'entru n.elurle rele.ante ale +r)an,a(e5 a$t0el %nc/t ace$tea $unt "#$ura&le - %n
c+nc+rdan(# cu P+ltca re0ert+are la caltate - $)uran(a al"entel+r.
I&ect.ele calt#( - 'r+)ra"el+r de real,are $unt $ta&lte %n cadra -edn(el+r anuale de
anal,# a "ana)e"entulu - $unt a'r+&ate de c#tre Drect+r. La $ta&lrea I&ect.el+r calt#( $e
(ne c+nt de %nde'lnrea cern(el+r le)$lat.e - re)le"ent#rle %n .)+are5 re$'ect. de cern(ele
le)ate de 'r+du$ele real,ate5 Ur"#rrea - d+cu"entarea real,#r +&ect.el+r calt#( e$te
re$'+n$a&ltatea Directorului
?.4. Re$'+n$a&ltate5 aut+rtate
S$te"ul de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r a 0+$t ela&+rat a$t0el %nc/t $#
0unc(+ne,e e0cace - 0le1&l lu/nd %7 c+n$derare 're.ederle le)ale a0erente 'recu" -
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
c+n0+r"tatea cu cern(ele $ta&lte %n P+ltca re0ert+are la caltate m $)uran(a al"entel+r 5
"et+de 2ACCP re$'ect. a $tandardulu SREN ISI AAGGG!AGG?.
Per$+ana de$e"nat# dn 'artea "ana)e"entulu 'entru a$)urarea %nde'lnr c+ntnue a
cern(el+r $$te"ulu de "ana)e"ent al $)uran(e al"entel+r m c+n0+r"tate cu $tandardul SREN
ISI AAGGG!AGG?5 dec "'lct cu "et+da 2ACCP5 e$te Re$'+n$a&lul 2ACCP.
Re$'+n$a&lt#(le - aut+rtatea Resonsa!ilului 2ACCP $unt cu'rn$e %n Manualul
Calt#( - F-a '+$tulu.
Re$'+n$a&lul 2ACCP r#$'unde de!
< ela&+rarea - 0unc(+narea $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e
al"entel+r*
< tran$"terea "ana)e"entulu a n0+r"a(l+r re0ert+are la 'er0+r"an(ele $$te"ulu de
"ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r - nece$t#(le de %"&un#t#(re ale ace$tua*
< 'r+"+.area c+n-tent,#r cern(el+r $$te"ulu de "ana)e"ent al $)uran(e
al"entel+r %n %ntrea)a +r)an,a(e.
Fecare an)a9at al +r)an,a(e e$te re$'+n$a&l 'entru %nde'lnrea $arcnl+r 'r"te %n
c+n0+r"tate cu cern(ele $ta&lte. Re$'+n$a&lt#(le - aut+rt#(le $ta&lte $unt c+"uncate
0unc(l+r "'lcate dn cadrul +r)an,a(e. Rela(le erar7ce dn cadrul +r)an,a(e $unt $ta&lte
%n +r)an)ra"# 6.e, ca't+lul. 22 X Re$'+n$a&lt#(le - aut+rt#(le .0unc(l+r cu'rn$e %n
+r)an)ra"# $unt de0nte %n .Manualul Calt#(5 'r+cedurle de $$te"5 n$truc(unle de lucru
re$'ect. %n F-ele '+$tulu.
?. RESPINSAJILITATEA MANAEEMENTULUI
?.>. An)a9a"entul "ana)e"entulu
Mana)e"entul +r)an,a(e -<a luat an)a9a"entul 'entru de,.+ltarea - "'le"entarea
$$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r - %"&un#t#(rea c+ntnu# a
e0cact#( $ale 'rn*
K recun+a-terea "'+rtan(e %nde'lnr cern(el+r clen(l+r5 a 're.ederl+r le)ale %n
.)+are - a cel+r de re)le"entare 6ca't+lele @.A.. 4.A.4 - n0+r"area an)a9a(l+r %n ace$t $en$5
K $ta&lrea - actual,area '+ltc re0ert+are la caltate - $)uran(a al"entel+r -
+&ect.ele calt#( 6ca't+lele ?.A.. ?.4.4.
K e.aluarea 0unc(+n#r - a e0cact#( $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( -
$)uran(e al"entel+r - $ta&lrea drec(l+r de %"&un#t#(re %n cadrul anal,e e0ectuate
de "ana)e"ent 6ca't+lul ?.=.4.
K a$)urarea re$ur$el+r nece$are 0unc(+n#r - %"&un#t#(r $$te"ulu de
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
"ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r 6ca't+lul @4.
An)a9a"entul "ana)e"entulu e$te 're,entat %n ca't+lul >.A.
?.A. P+ltca re0ert+are Ia caltate - siguran"a al"entel+r
Mana)e"entul de la cel "a %nalt n.el a $ta&lt P+ltca re0ert+are la caltate - $)uran(a
al"entel+r 6.e, ca't+lul >.>4 adec.at# $c+'ulu +r)an,a(e %n care a declarat an)a9a"entul
'entru $at$0acerea cern(el+r - 'entru %"&un#t#(rea c+ntnu# a e0cact#( $$te"ulu de
"ana)e"ent al calt#(5 - $)uran(e al"entel+r. P+ltca re0ert+are la caltate - $)uran(a
al"entel+r a$)ur# un cadru 'entru $ta&lrea - anal,a +&ect.el+r calt#(.
Mana)e"entul a$)ur# 'rn n$trure ca P+ltca re0ert+are la caltate - $)uran(a
al"entel+r $# 0e cun+$cut# - %n(elea$# de %ntre)ul 'er$+nal5 ar cu +ca,a audturl+r nterne $e
a$)ur# c# act.tatea ce $e de$0#-+ar# %n cadrul +r)an,a(e e$te %n c+n0+r"tate cu cele declarate.
Anal,a actualt#( P+ltc re0ert+are la caltate - $)uran(a al"entel+r - a '+$&lt#(l+r
de %"&un#t#(re al $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r are l+c %n cadrul
anal,e e0ectuate de "ana)e"ent 6.e, ca't+lul ?.=4.
?.3. Plan0carea $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r
Plan0carea $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r5 a./nd %n .edere
cele $ta&lte %n ca't+lul 4.5 $<a real,at 'e 'arcur$ul ela&+r#r $$te"ulu - re,ultatul5 ace$tea e$te
d+cu"entat %n 're,entul Manual al Calt#(5 %n ca,ul %n care cern(ele le)ate de 'r+du$ele real,ate
nu '+t 0 %nde'lnte 'rn re$'ectarea 're.ederl+r actuale $e e0ectuea,# 'lan0carea calt#( %n
.ederea atn)er +&ect.el+r calt#(.
Dn cadrul 'lan0c#r calt#( $unt $ta&lte ur"#t+arele!
< $ucce$unea - nterac(unea 'r+ce$el+r care c+ncur# a real,area cern(el+r $'ec0cate*
< "et+dele 6nclu$. "et+dele de "#$urare5 anal,# - "+nt+r,are4 - 're.ederle
nece$are une 0unc(+n#r - re)le"ent#r e0cace*
< al+carea re$ur$el+r 6"aterale5 u"ane - 0nancare4 - a $ur$el+r de n0+r"a(
nece$are.
Prn 'lan0carea calt#( - e0ectuarea "#$url+r $ta&lte5 $e a$)ur# nte)rtatea5 actualtatea
- e0cactatea $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r5 nclu$. 'e 'arcur$ul
de,.+lt#r +r)an,a(e $au %n ca,ul e.entualel+r $c7"&#r %n +r)an,a(e.
< deter"narea cau,el+r nec+n0+r"t#(l+r*
< %ntre'rnderea ac(unl+r 're.ent.e 'entru a ne a$)ura c# nec+n0+r"t#(le nu rea'ar*
< "'le"entarea ac(unl+r c+rect.e - 're.ent.e - %nre)$trarea l+r %n 0+r"ularul Fi
de neconormitate
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
Dnre)$tr#rle re0ert+are la ac(unle c+rect.e %ntre'rn$e5 $e 0ace 'e Formularul !.".#.
C.>G.3. Tratarea 'r+du$el+r '+ten(al ne$)ure
C.>G3.>. Eeneralt#(
Pr+du$ele '+ten(al ne$)ure $unt 'r+du$e dent0cate ca nec+n0+r"e - tratate ca atare5
'erc+lul 'entru $)uran(a al"entar# a 0+$t redu$ '/n# la l"tele acce'ta&le de0nte5 $au!
< 'erc+lele 'entru $)uran(a al"entar# .+r 0 redu$e '/n# la n.elurle acce'ta&le
de0nte5 %nante de ntr+ducerea l+r %n c+n$u"*
< 'r+du$ul $e %ncadrea,# %n n.elurle acce'ta&le de0nte 'entru $)uran(a al"entel+r5 %n
cuda nec+n0+r"t#(L
L+turle de 'r+du$e 0nte care ar 0 'utut 0 a0ectate de + $tua(e de nec+n0+r"tate5 $unt
(nute $u& c+ntr+l '/n# c/nd $unt e.aluate.
Pr+du$ele dent0cate ca nec+n0+r"e nu $unt l.rate5 ele nu ntr# %n lan(ul al"entar.
C.>G.3.A. E.aluare 'entru l.rare
Aut+r,area de a trata 'r+du$ele '+ten(al ne$)ure 'entru c+n$u"5 e$te a Re$'+n$a&lulu
2ACCP5 care %nt+c"e-te un Proces verbal de evaluare a produsului potenial nesigur, %n care $e
"en(+nea,# c+ntr+alele e0ectuate 'entru dent0carea 'r+du$el+r '+ten(al ne$)ur 'entru c+n$u"5
ac(unle %ntre'rn$e 'entru reducerea 'erc+lulu '/n# %a l"tele acce'ta&le 'entru $)uran(a
al"entel+r.
C.>G.3.35 Tratarea 'r+du$el+r nec+n0+r"e
Du'# e.aluare5 dac# l+tul de 'r+du$e nu e$te ad"$ la l.rare5 atunc e$te $u'u$ unea dntre
ur"#t+arele act.t#(!
re'r+ce$area5 'entru a ne a$)ura c# 'erc+lul 'entru $)uran(a al"entel+r e$te el"nat $au
redu$ la n.ele acce'ta&le*
< d$tru)erea $au el"narea ca de-eu.
C.>G.4. Retra)er
Dn $tua(a %n care un 'r+du$ care nu e$te $u& c+ntr+lul +r)an,a(e e$te )#$t ulter+r ca
ne$)ur5 Re$'+n$a&lul 2ACCP n(a,# retra)erea lu de 'e 'a(#.
Pr+du$ele returnate de la de$0acere $unt adu$e %n cadrul 0r"e unde $unt de'+,tate %n $'a(
del"tate - "arcate cu n$cr'(a ;PRIDUSE RETURNATE; - tratate c+n0+r" C.>G.3.3. ca
'r+du$e nec+n0+r"e.
Act.t#(le %ntre'rn$e 'entru retra)erea l+turl+r de 'r+du$e de 'e 'a(# e$te de$cr$# %n
'r+cedura de $$te" Retra)erea de 'e 'a(# a 'r+du$el+r ne$)ure.
Cau,ele care au )enerat ne$)uran(a 'r+du$el+r 'entru c+n$u"5 a"'l+area - re,ultatul
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
retra)er l+r $unt %nre)$trate de Re$'+n$a&lul 2ACCP %ntr<un Proces verbal de retragere de pe
pia.
D+cu"entul e$te 're,entat Drect+rulu 'entru luarea la cun+-tn(#5 0nd t+t+dat# c+n$derat
un ele"ent de ntrare 'entru anal,a de "ana)e"ent.
C.=. Plan0carea .er0c#r
Planurle de .er0care c+n(n n0+r"a( re0ert+are la $c+'ul .er0c#r5 "et+dele5
0rec.en(ele - re$'+n$a&lt#(le 'entru act.t#(le de .er0care. Act.tatea de .er0care c+n0r"#
0a'tul c#!
< 'r+)ra"ele 'rel"nare $unt "'le"entate 6ca'. C5A.4*
< ele"entele de ntrare ale anal,e 'erc+lel+r $unt actual,ate c+ntnuu 6ca'. C.3.4*
< 'r+)ra"ele 'rel"nare +'era(+nale 6ca'. C.?.4 - ele"entele 'lanulu 2ACCP 6ca'.
C.@.>.4 $unt "'le"entate - $unt e0cace*
< n.elurle 'erc+lel+r $unt %n n.elurle acce'ta&le ndcate 6ca'. C.4.A4.
Ver0c#rle "en(+nate "a $u$ $e e0ectuea,# tr"e$tral $au du'# a'ar(a "+d0c#rl+r
c+n$e"nate la ca'. C.C.
Ver0carea 0unc(+n#r $$te"ulu 2ACCP $e 0ace c+n0+r" ane1e L a Pr+cedur de $$te"
Anal,a 'erc+lel+r PS<GC<G?.
C.L. S$te" de tra$a&ltate
S.C. SANATATEA VERDE S.R.L. a $ta&lt un $$te" de tra$a&%ltate care $# 'er"t#
dent0carea l+turl+r de 'r+du$e - le)#tura ace$t+ra cu l+turle de "atere 'r"#5 %nre)$tr#rle
'r+ce$#r - l.r#r.
Dnre)$tr#rle de tra$a&%ltate $e '#$trea,# + 'er+ad# $u0cent# de t"' 'entru a 'utea 0
0+l+$te %n e.entualtatea une retra)er de 'e 'a(# a 'r+du$ulu5
C.>G. C+ntr+lul nec+n0+r"t#tl+r
C.>G.>. C+rec(
Dn $tua(a %n care l"tele crtce 'entru PCC $unt de'#-te5 'r+du$ele a0ectate $unt
dent0cate - c+ntr+late dn 'unct de .edere al utl,#r - l.r#r l+r.
Pr+du$ele 0a&rcate %n c+nd(le %n care l"tele crtce au 0+$t de'#-te5 $unt 'r+du$e
'+ten(al ne$)ure - tre&ue tratate ca 'r+du$e '+ten(al ne$)ure. Pr+du$ele care au 0+$t 0a&rcate %n
c+nd( %n care 'r+)ra"ele 'rel"nare +'era(+nale nu au 0+$t re$'ectate5 tre&ue $# 0e e.aluate
dn 'unct de .edere al cau,el+r nec+n0+r"t#tl+r - al c+n$ecn(el+r ulter+are %n ceea ce 'r.e-te
$)uran(a al"entel+r - dac# e$te nece$ar5 tre&ue $# 0e tratate ca 'r+du$e '+ten(al ne$)ure.
Acea$t# e.aluare e$te %nre)$trat# %n cadrul -edn(e ec7'e 2ACCP - $e c+"'letea,# 0+r"ularul
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
edinele ec$ipei %A&&P c+d* PV Ec7'a 2ACCP 6.e, ane1a L a Pr+cedur de $$te" Anal,a
'erc+lel+r PS<GC<G?4.
C.>G.A. Ac(un c+rect.e
Datele re,ultate dn "+nt+r,area 'r+)ra"el+r 'rel"nare +'era(+nale - a 'unctel+r
crtce de c+ntr+l $unt e.aluate de Re$'+n$a&lul 2ACCP %n .ederea n(er ac(unl+r c+rect.e5
a$t0el %nc/t $# $e el"ne cau,ele nec+n0+r"t#tl+r detectate $au $tua(le ned+rte. Dn
Pr+cedura de $$te" PS<M=<GA Ac(un c+rect.e 5 $unt $'ec0cate ac(unle %ntre'rn$e 'entru
dent0carea - el"narea cau,el+r nec+n0+r"t#tl+r detectate5 cu $c+'ul de a 're.en a'ar(a
ace$t+ra - de a readuce 'r+ce$ul $u& c+ntr+l du'# ce a a'#rat nec+n0+r"tatea.
Ac(unle c+rect.e %ntre'rn$e $e re0er# la !
< anal,a nec+n0+r"t#tl+r5 nclu$. a recla"a(l+r de la c+n$u"at+r*
< anal,a tendn(el+r dn re,ultatele "+nt+r,#r5 care '+t ndca tendn(e c#tre + e.+lu(e
care '+ate )enera 'erderea c+ntr+lulu a$u'ra 'r+ce$ulu re$'ect.*
C.@.3. Sta&lrea limitelor crtce 'entru 'unctele crtce de c+ntr+l
L"tele crtce re're,nt# .al+rle 're$cr$e 'entru un anu"t 'ara"etru al 'r+du$ulu $au al
'r+ce$ulu %ntr<un anu"t 'unct crtc de c+ntr+l a c#re nere$'ectare ar re're,enta un r$c 'entru
c+n$u"at+r.
Sta&lrea l"tel+r crtce e$te 'recedat# de dent0carea PCC - de 'rec,a c+"'+nentel+r
crtce a$+cate 0ec#ru 'unct crtc. Val+rle l"t# au %n c+n$derare n+cutatea 'r+du$ulu 0nt.
L"tele crtce $unt de0nte - "+nt+r,ate c+n0+r" ane1e 3 a Pr+cedur de $$te"
Anal,a 'erc+lel+r PS<MC<M?.
L"tele crtce $unt .al+r "#$ura&le. Ace$tea $e $ta&le$c 'entru 'ara"etr 0,c5 c7"c
- "cr+&+l+)c care c+ntr&ue la a$)urarea calt#( )ence a 'r+du$ulu 0nt - a$)ur# un n.el
acce'ta&l a 'erc+lulu 'entru $)uran(a al"entel+r. L"tele crtce $unt date de re)le"ent#rle
le)$lat.e %n .)+are - de $tandarde.
C.@.4. S$te" de "+nt+r,are a 'unctel+r crtce de c+ntr+l
Pentru a de"+n$tra c# 0a,ele te7n+l+)ce8'r+ce$e %n care $<au dent0cat PCC $unt $u&
c+ntr+l5 $<a $ta&lt un $$te" de "+nt+r,are 6.e, ane1a 4 a Pr+cedur de $$te" Anal,a
'erc+lel+r PS<GC<G?4. Formularul de monitorizare a controlului P&& cu'rnde n0+r"a( de$'re!
< Fa,a 'r+ce$ulu*
< T'ul 'erc+lulu - denu"rea lu*
< M#$ur de c+ntr+l*
< M+nt+r,are5 unde $e $'ec0c# nu"ele act.t#( de "+nt+r,are5 0rec.en(a5
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
re$'+n$a&lt#(le.
Met+dele - 0rec.en(a de "+nt+r,are $unt ca'a&le $# deter"ne %n t"' utl dac# l"tele
crtce au 0+$t de'#-te5 'entru ca 'r+du$ul5 $# '+at# 0 ,+lat %nante de a 0 c+n$u"at.
C.@.?. Ac(un %n ca,ul in care re,ultatele monitori#$rii de'#-e$c l"tele crtce
%n ca,ul %n care la PCC l"tele crtce $unt de'#-te5 $e %ntre'rnd ac(un c+rect.e
'lan0cate c+n0+r"5 ane1e ? a Pr+cedur de $$te" Anal,a 'erc+lel+r PS<GC<G?5 care
central,ea,# ur"#t+arele n0+r"a(!
< eta'a 'r+ce$ulu %n care $e a'lc# ac(unle c+rect.e*
< t'ul de r$c - denu"rea lu*
< "#$ur de c+ntr+l*
< n+"nal,area ac(unl+r c+rect.e - 0unc(le re$'+n$a&le 'entru tratarea l+r.
Prn ac(unea de c+rec(e $e a$)ur# c# e$te dent0cat# cau,a nec+n0+r"t#(5 ca 'ara"etrul8
'ara"etr c+ntr+lat 8c+ntr+la( %n acel. PCC e$te8$unt dn n+u $u& c+ntr+l - c# rea'ar(a $a e$te
're.ent#.
C.C. Actual,are n0+r"a( - d+cu"ente 'rel"nare re0ert+are la 'r+)ra"e
'rel"nare - 'lan 2ACCP
In0+r"a(le cu'rn$e %n 'r+)ra"ele 'rel"nare - %n 'lanurle 2ACCP $unt actual,ate
atunc c/nd a'ar "+d0c#r re0ert+are la!
< caracter$tcle 'r+du$ulu* utl,area 'rec+n,at#*
< da)ra"ele de 0lu1*
< 0a,ele 'r+ce$ulu te7n+l+)c*
< "#$ur de c+ntr+l*
< re)ula"entele de )en# - de,n0ec(e.
C.@. Sta&lrea 'lanulu 2ACCP
C.@.>. Plan 2ACCP
Planul 2ACCP a 'r+du$ulu cu'rnde ur"#t+arele n0+r"a( 'entru 0ecare 'unct
crtc de c+ntr+l 6PCC4 dent0cat 6c+n0+r" Planului %A&&P ane1a @ la Pr+cedura de $$te"
Anal,a 'erc+lel+r4!
< Eta'a8 0a,a 'r+ce$ulu*
< t'ul - nu"ele 'erc+lulu*
< "#$urle de c+ntr+l*
< l"tele crtce*
< "+nt+r,are*
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
< c+rec(le - ac(unle c+rect.e care tre&ue %ntre'rn$e dac# l"tele crtce $unt
de'#-te. Planurle 2ACCP $e ree.aluea,# anual i, %n ca, de $c7"&#r %n 0lu1urle de
0a&rca(e5 $e
re.,ue$c.
C.@.A. Ident0carea 'unctel+r crtce de c+ntr+l 6PCC4
Punctele critice de control re're,nt# 0+r"e de c+ntr+l 6PC4 a'lcate a$u'ra 'erc+lel+r
%n cadrul 0ec#re 0a,e a 'r+ce$ulu de 0a&rca(e care '+ate n0luen(a $)uran(a al"entel+r5 cu
$c+'ul
de a 're.en5 reduce '/n# la n.elul acce'ta&l $au el"na 'erc+lul
In cadrul 'lanulu 2ACCP $e 0+l+$e$c d+u# t'ur de 'uncte crtce de c+ntr+l -
anu"e!
< PCC> c+ntr+lul care a$)ur# el"narea 'erc+lulu
< PCCA c+ntr+lul care reduce 'erc+lul5 dar nu %l el"n# c+"'let5 r#"/n/nd la un
n.el
acce'ta&l 6.e, Pr+cedura de $$te" Anal,a 'erc+lel+r4.
Punctele de c+ntr+l 6PC4 $unt 0+r"e de c+ntr+l a'lcate 'e 0a,ele te7n+l+)ce care nu
$unt crtce5 dat+rt# n.elulu redu$ de r$c. D0eren(erea 'unctel+r crtce de c+ntr+l $e '+ate
real,a 'rn %ntre&area ur"#t+are!
'(ac la etapa respectiv nu s)ar aplica nici o metod de control, este posibil ca
acest lucru s reprezinte un risc pentru consumator *s pun n pericol sntatea sau c$iar
viaa consumatorului+ ,
n
R#$'un$ul e$te (A 'entru punctul critic de control - -. 'entru punctul de control
Ace$te 'lanur de a"'la$a"ent ndc# tra$eele 0lu1ulu de 0a&rca(e - ele $unt
rele.ante 'entru dent0carea l+curl+r unde $unt 'r+ce$ate 'r+du$ele.
C.3.? De$crerea eta'el+r 'r+ce$ulu - "#$url+r de c+ntr+l
Eta'ele de 0a&rca(e5 'ara"etr de c+ntr+l5 utla9ele - n$tala(le 0+l+$te %n 'r+ce$ul
de 0a&rca(e 'recu"5 - cur#(area - de,n0ec(a l+r5 $unt de$cr$e 'entru 0ecare 'r+du$ 0a&rcat
%n 'arte5 %n cadrul Fia te$nic a 'r+du$ulu re$'ect..
C.4. Anal,a 'erc+lel+r
C.4.>. Eeneralt#(
Ec7'a 2ACCP a e0ectuat anal,e ale 'erc+lel+r 'entru a $ta&l care 'erc+le tre&ue
$# 0e c+ntr+late5 )radul de c+ntr+l nece$ar 'entru a$)urarea $)uran(e al"entel+r - ce
"#$ur de c+ntr+l $unt nece$are.
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
C.4.A. Ident0carea 'erc+lel+r i $ta&lrea n.elurl+r acce'ta&le
La dent0care 'erc+lel+r 're.,&le 'entru $)uran(a 0ec#ru 'r+du$ 0a&rcat5 $<a (nut
c+nt de 0a,ele 'r+ce$ul de 0a&rca(e - utla9ele - n$tala(le de 'r+ce$are. In0+r"a(le 'entru
dent0carea 'erc+lel+r '+ten(ale $<au 'reluat dn Fia te$nic a 'r+du$ulu - dn lan(ul
al"entar5 re0ert+are la 'erc+lele care '+t 0 rele.ante 'entru c+n$u"at+r5
Pentru 0ecare 'erc+l dent0cat $<a $ta&lt n.elul acce'ta&l al ace$tu 'erc+l 'entru
$)uran(a al"entel+r %n 'r+du$ul 0nt5 c+n0+r" ane1el+r 3 - 4 dn Pr+cedura de $$te"
Anal,a 'erc+lel+r PS<GC<G?.
C.43 E.aluarea 'erc+lel+r
Du'# dent0carea 'erc+lel+r $<a e0ectuat e.aluarea 0ec#ru 'erc+l %n 'arte5 a$t0el
%nc/t el"narea $au reducerea lu '/n# la un n.el acce'ta&l e$te e$en(al# 'entru 'r+ducerea
un+r al"ente $)ure. Ac+l+ unde a 0+$t ca,ul $<au $ta&lt l"te a .al+rl+r acce'ta&le a$t0el
%nc/t $# 0e '+$&l un c+ntr+l a$u'ra 'erc+lulu. Crterle de e.aluare a 'erc+lel+r $unt
"en(+nate %n ane1a 4 la Pr+cedura de $$te" .Anal,a 'erc+lel+r PS<GC<G?.
C.4.45 Selectarea - e.aluarea "#$url+r de c+ntr+l
M#$urle de c+ntr+l $unt a$t0el ale$e %nc/t $# 're.n#5 $# el"ne $au $# reduc#
'erc+lele 'entru $)uran(a 'r+du$el+r 0a&rcate5 '/n# la n.elurle acce'ta&le de0nte.
M#$urle de c+ntr+l $electate $unt )e$t+nate 'rn Planul %A&&P al 0ec#ru 'r+du$ 0a&rcat.
C.?. Sta&lrea 'r+)ra"el+r 'rel"nare +'era(+nale
Pr+)ra"ele 'rel"nare +'era(+nale nclud n0+r"a( re0ert+are la anal,a 'erc+lel+r
- anu"e!
< 'erc+lele 'entru $)uran(a al"enta(e ce ur"ea,# $# 0e c+ntr+late 'rn 'r+)ra"*
< "#$urle de c+ntr+l5 "+nt+r,area a'lc#r 'r+)ra"el+r +'era(+nale*
< c+rec(le - ac(unle c+rect.e e0ectuate dac# "+nt+r,area arat# c# 'r+)ra"ele
'rel"nare +'era(+nale nu $unt $u& c+ntr+l*
< re$'+n$a&lt#( - aut+rt#(.
C.3. Eta'e 'rel"nare care 'er"t anal,a 'erc+lel+r
C.3.>. Ec7'a de $)uran(# a al"entel+r 6Ec7'a 2ACCP4
Pentru 'r+ectarea - "'le"entarea $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e
al"entel+r $<a c+n$ttut Ec7'a 2ACCP 5 care a$)ur# cule)erea datel+r5 %nt+c"rea
'lanurl+r 2ACCP c++rd+narea - e1ecutarea ac(unl+r 'entru 'unerea %n a'lcare
a ace$t+ra. Structura Ec7'e 2ACCP e$te 0unc(+nal# - neerar7%c#. Ec7'a 2ACCP
$e .a %ntrun 'er+dc.
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
C.3.A. Caracter$tc ale 'r+du$ulu
C.3.A.>. Mater 'r"e.5 n)redente - "aterale %n c+ntact cu 'r+du$ul
T+ate "aterle 'r"e5 n)redentele - "ateralele care ntr# %n c+ntact cu 'r+du$ul
$unt de$cr$e %n /nstruciuni te$nologice de abricaie0 'entru 0ecare 'r+du$ 0a&rcat %n 'arte.
Fia te$nic c+n(n5 ur"#t+arele n0+r"a( rele.ante 'entru real,area anal,e 'erc+lel+r
6c+n0+r" ca'. C.44!
denu"rea "aterl+r 'r"e - au1lare5
< caracter$tcle &+l+)ce5 c7"ce - 0,ce5
< +r)nea "aterl+r 'r"e - au1lare5
< crter de acce'tare dn 'unct de .edere al $)uran(e al"entel+r a "aterl+r
'r"e - au1lare5
< c+nd( de de'+,tare - durata de '#$trare5
're)#trea -8$au "an'ularea %nante de utl,are $au 'r+ce$are.
C.3.A.A. Caracter$tc 'r+du$e 0nte
Caracter$tcle 'r+du$el+r 0nte $unt de$cr$e %n 1peciicaia te$nic0 at/t c/t e$te
nece$ar 'entru real,area anal,e 'erc+lel+r*
< denu"rea 'r+du$ulu c+"'+,(a
< caracter$tcle &+l+)ce5 c7"ce - 0,ce rele.ante 'entru $)uran(a al"entel+r
< durata de '#$trare - c+nd(le de de'+,tare
< a"&alarea
< etc7etarea
< "et+de de d$tr&u(e.
C.3.3. Utl,are 'rec+n,at#
Utl,area 'rec+n,at#5 c+nd(le de "an'ulare la ./n,#t+r a 'r+du$ulu 0nt5 - +rce
"an'ulare )re-t# nenten(+nat#5 dar '+$&l a 0 'rec+n,at#5 $unt de$cr$e 'entru 0ecare
'r+du$ %n 'arte %n 1peciicaia, te$nic.
In0+r"a(le re0ert+are %a utl,area 'rec+n,at# a 'r+du$ulu $unt luate %n c+n$derare
la anal,a 'erc+lel+r 6c+n0+r" ca'5 /A+,
%& PLANI'ICAREA (i REALI)AREA DR PRODUSE SIGURE
CN Eeneralt#(
Pr+ce$ele $$te"ulu de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r -
nterac(unea ace$t+ra $unt 're,entate %n ca't+lul 4.>. Ace$te 'r+ce$e $unt real,ate %n c+nd(
re)le"entate5
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4
MANUALUL CALITII SI A
SIGURANTEI ALIMENTELOR
lu/nd %n c+n$derare le)$la(a %n .)+are dn d+"enul al"entar5 'recu" - cern(ele
clen(l+r. %n ace$t $en$!
< $unt de0nte +&ect.ele calt#( - cern(ele 'entru 'r+du$e*
< 'r+ce$ele5 "et+dele - re$ur$ele $'ec0ce5 nece$are real,#r 'r+du$el+r $unt
$ta&lte a$t0el %nc/t $# a$)ure re$'ectarea cern(el+r $'ec0cate - a le)$la(e %n .)+are5
re$'ect. $at$0acerea cern(el+r clen(l+r*
$unt $ta&lte - a$)urate "et+dele - "9l+acele de .er0care5 "+nt+r,are5 c+ntr+l
$'ec0ce 'r+du$el+r5 'recu" - crterle de acce'tare ale ace$t+ra*
$unt "en(nute %nre)$tr#rle nece$are 'entru a d+.ed c# 'r+ce$ele de real,are -
'r+du$ul
$at$0ac cern(ele 6.e, ca't+lul 45A54.
Ident0carea -. reglementarea 'r+ce$el+r $<a real,at 'rn ela&+rarea $$te"ulu
de "ana)e"ent al calt#( - $)uran(e al"entel+r. %n ca,ul %n care e$te nece$ar# "+d0carea
'r+ce$el+r $au re)le"entarea un+r 'r+ce$e n+5 ace$tea $unt e0ectuate - "'le"entate
c+n0+r" re)le"ent#rl+r de "a $u$ - lu/nd %n c+n$derare cern(ele 'lan0c#r calt#( 6.e,
ca't+lul ?.3.4.
*& GESTIONAREA +NREGISTRRILOR
Nr.
Crt
.
Dnre)$trare P$strare
Cine P,n$ c,n- Cum
Dnd+$arat
SC SANATATEA VERDE SRL Punct de lucru PRIMAVERII 4