Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Unitatea :
Formator: Tibre Anca Diana
Aria curriculara: Tehnologia panificatiei
Cursanti
Modulul: Tehnologia fabricarii painii
Unitatea de invatare: Tehnologia fabricarii painii albe
Subiectul lectiei: Coacerea painii
Tipul lectiei: Fixarea cunostiintelor
Competente:
- sa cunoasca operatiile permergatoare coacerii
- sa cunoasca parametrii de coacere a painii albe (temperatura ,umiditate)
- sa cunoasca procesele care se produc in aluat in timpul coacerii
- sa cunoasca cum se determina sarsitul coacerii
- sa cunoasca tipurile de cuptoare folosite la coacere
- sa efectueze experimente simple: prepararea aluatului, modelarea, coacerea pinii si sa constate
rezultatul acestor experimente;
- sa recunoasca uneltele, utilajele si aparatele de lucru, precum si produsele muncii;
- sa-si asume roluri si responsabilitati;
Strategii didactice utilizate: mixta
Metode si procedee: conversaia! observaia direct"! explicaia! demonstraia! #nv"area prin
descoperire! comparaia! problemati$area! conclu$ionarea! aprecierea%
Mi&loace de reali$are: manualul inginerului! carti de specialitate! coli! creta! tabla! mar'ere!materii
prime si auxiliare!utila&e(
Forme de organi$are: pe grupe! frontal"%
DESFURAREA ACTIVITII
)% Momentul organi$atoric *i captarea ateniei:
Profesorul: Asigur" condiiile optime pentru desf"*urarea leciei% +erific" pre$ena cursantilor%
Pre$int" cursantilor materialele didactice , cursul!materiile prime!aluatul!cuptorul!materialele auxiliare %
Cursantii sunt #mp"rii #n - grupe eterogene! nu neapar"t egale numeric% Prima grupa pregateste
aluatul si se ocupa de operatiile premergatoare coacerii!a doua echipa se ocupa de coacere%
Se anun" tema de discutat *i timpul de lucru alocat fiec"rei grupe% Se anun" obiectivele leciei de
recapitulare% Se #mpart fi*ele cu sarcinile de lucru #n grup si se determina cate un lider pentru un fiecare grup
,anexa . /0% Timp de //.12 minute cursant3i lucrea$" #n echipa la sarcina de lucru primit"% Profesorul
supraveghea$" activitatea cursantilor *i d" indicaii acolo unde este nevoie% Soluionea$" eventual *i
situaiile #n care nu toi cursantii se implic" #n cadrul activit"ii de grup sau atunci c4nd un cursant
monopoli$ea$" toate activit"ile%
-% Desf"*urarea activit"ii cursantilor:
)
Cursantii care primesc fi*a modul de lucru si vor avea:
)% de preparat aluatul!de crestat si spoit aluatul !prima echipa
-% de introdus painia in cuptor!de urmarit parametrii de coacere si finalul coacerii!de scos painea din
cuptor!a doua echipa(
5+A6UA75A:
Dup" expirarea timpului de lucru ,//.12 min0 se va aplica metoda 8turul galeriei9% Produsele
reali$ate! vor fi expuse #n clas" #n - locuri vi$ibile% 6iderii din fiecare grup #*i vor pre$enta mai #nt4i sarcina
de lucru *i modul de reali$are a ei! apoi! la semnalul dat de profesor! vor trece! pe r4nd pe la fiecare produs a
colegilor de la alt" grup" *i vor acorda acestora un calificativ% Dup" ce fiecare grup a vi$itat 8galeria9 *i a
dat calificativele corespun$"tor reali$"rile colegilor! se vor discuta calificativele primite *i obiectivitatea
acestora! se vor face aprecieri *i se vor corecta eventualele erori%
:n finalul orei se va da fiec"rei echipe un material informativ ca premiu%
Se reali$ea$" *i un moment de reflecie asupra metodelor noi folosite *i asupra modului de implicare a
fiec"rui cursant #n echipa sa% Se d" *i tema pentru acas"%
Anexa )% +erbul descrie
Sarcini de lucru:
)% Definiti coacerea;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
- Care sunt operatiile premergatoare coacerii<
=%Cum se prepara aluatul prin metoda bifa$ica<
>%Cum se face crestarea painii albe%
/% Care sunt parametrii de coacere<
Anexa -% +erbul compar
Sarcini de lucru:
)% Stabiliti asem"n"ri *i deosebiri #ntre cuptoarele cu functionare continua si cele cu functionare
discontinua(
Anexa =% +erbul analizeaz
Sarcini de lucru:
Se va compara aluatul modelat sub forma de fran$ela!cu fran$ela coapta!se vor descrie
modificarile care au loc la coacere prin anali$area organoleptica a aluatului si a painii coapte%
Anexa >% +erbul aplica
Aplicatie%
Se vor efectua operatii de crestare a painii si se va spoi painea !dupa care se va introduce in cuptor
cu a&utorul panacoadelor%
6a sfarsitul coacerii se va scoate painea din cuptor cu a&utorul paletei%
Se vor determina pierderile la coacere prin cantarirea bucatii de aluat necesara obtinerii painii si
painea coapta dupa ce s.a scos din cuptor%
Anexa / +erbul argumenteaz
Sarcini de lucru:
Adev"rat sau fals< Preci$ati care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate si care sunt false<
-
Anali$ati *i &ustificati #n scris valoarea de adev"r a unor propo$iii! ce conin *i 8capcane9%
a% Spoirea aluatului se face dupa coacerea produsului%
b% Coacerea painii se face la --2C%
c% Coacerea painii in prima fa$a se face la umiditate de ?/. @2A%
d% Temperatura din centrul mie$ului !la sfrsitul coacerii trebuie sa fie de B=.B? C
e% Cn prima perioada de coacere bucata de aluat creste
f% Culoarea co&ii este data in cea mai mare parte de melanoide
g% Transformarea aluatului in produs finit are loc ca urmare a deplasarii interne a caldurii
receptionate de straturile superficiale de la camera de coacere%
h% Coacerea se efectuea$a in cuptoare cu functionare continua
i% 6a sfarsitul coacerii!painea trebuie sa fie grea %
Tema
Se calculea$a reteta pentru )22 paini albe de /22g! se calculea$a pierderile la coacere pentru cele )22 de
paini%
=