Sunteți pe pagina 1din 1

REGLEMENTARI TEHNICE APROBATE IN 2012

1. "Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii.


Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974", indicativ GE 055-2012
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, reglementarile tehnice "Instructiuni tehnice pentru aplicarea
tapetelor" indicativ C 4-77
1
, "Instructiuni tehnice de aplicare a profilului aparator muchie de treapta din
PVC" indicativ C 174-79
2
si "Instructiuni tehnice privind montarea profilului mana curenta din p.v.c.
semirigid" indicativ C 55-74
3
isi inceteaza aplicabilitatea
2. "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor", indicativ CR 0-2012
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectarii
structurilor in constructii", indicativ CR 0-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 2.230/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 si 148 bis din 16
februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se abroga.
3. "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", indicativ CR 1-1-
3/2012
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Reglementarea tehnica "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor", indicativ CR 1-1-3-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 2.228/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 si 148
bis din 16 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se abroga.
4. "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", indicativ
CR 1-1-4/2012
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Reglementarea tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectarii
si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", indicativ NP 082-04, aprobata prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 349 din 25 aprilie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.