Sunteți pe pagina 1din 2

Verificat exactitatea datelor

Director,
______________________________________________

Nr. ___________ /_______2014


Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.
(pentru cadrele didactice titulare solicitate
pentru detaare n interesul nvmntului
n alte judee)

Domnule Director,
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)_____________________________-_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
______________________________________________nscut() la data de _________________________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n localitatea____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
strada
_________________________________________________________, nr.____, bl.____, scara _____, ap.______, judeul (sect.)
____________________________,TELEFON __________________________, posesor al B.I. / carte de identitate seria _______,
nr.__________, eliberat() de Poliia __________________________________, la data de _______________, prin prezenta v
comunic acordul meu privind ncadrarea cu statut de cadru didactic detaat n interesul nvmntului pentru
anul
colar
2014-2015,
pe/la
postul/catedra
de_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, de la (unitatea/unitile de
nvmnt)
______________________________________________________________________________________________,
localitatea _______________________________________________________________________________________________ .
1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea/unitile de
nvmnt)______________________________________________________________________________________________,
localitatea________________________________________________________________________________________________, judeul
(sect.) ___________________________, din anul _______ .
2. Sunt absolvent() al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, c. postliceale, c. de maitri, Lic.
Ped.
etc.)______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Facultatea ___________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lung durat)
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________ ______________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f., i.d.),
promoia ________, cu specializarea principal___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, secundar
________________________________________________________________________________ cu media de absolvire a studiilor
____________; absolvent() al(a) cursurilor postuniversitare________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
specialitatea_________ ____________________________________________________, promoia _________ cu media de
absolvire ______________.
3. Am obinut definitivatul n anul________, cu media __________, gradul II n anul ________, cu media
__________________, gradul I n anul ________, cu media __________, doctoratul n anul _______, n
specialitatea_______________________
__________________________________________________________________________________________________
4. La 1 septembrie 2013 am avut __________ ani ntregi vechime n nvmnt.
5. Sunt/nu sunt cstorit(); soul (soia) este/nu este n prezent ncadrat() permanent n funcia
de________________
___________________________________________________________________________________________________de la
____________________________________________________________________________________, localitatea __________
_______________________________________________________, judeul (sect.) ___________________________, am/avem
____________copii n ntreinere.
6. n perioada 01.09.2008 31.08.2014 am fost detaat() astfel:
- An colar 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ___________ ___________________de la _______________________________.
- An colar 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An colar 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An colar 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.

- An colar 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de


________________________________ de la _______________________________.
- An colar 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
7. Anexez solicitarea unitii de nvmnt primitoare.
8. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993
cu
modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
9. Performanele profesionale sunt prezentate n curriculum vitae anexat.
ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre directorul
unitii de nvmnt unde sunt titular():
1) curriculum vitae n care prezint performanele profesionale, nsoit de documentele justificative;
2) copii legalizate de pe actele de studii i foia matricol;
3) acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
4) copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez n
anul colar 2013-2014, din care s rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar
2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2013-2014;
6) copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2008 31.08.2014 (dac este cazul);
7) adeverin de vechime n nvmnt;
8) copie de pe buletinul/cartea/adeverina de identitate;
9) adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la care este ncadrat();
10) copia certificatelor de natere ale copiilor (dac este cazul);
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date
eronate.

Data _____________________

Semntura___________________